Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2013 m. balandžio 17 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Konstitucinė padėtis Vengrijoje (diskusijos)
 3.Dabartinė padėtis Kipre (diskusijos)
 4.Balsuoti skirtas laikas
  4.1.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. III skirsnis, Komisija (A7-0116/2013 - Jens Geier) (balsavimas)
  4.2.Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (A7-0096/2013 - Jens Geier) (balsavimas)
  4.3.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, Europos Parlamentas (A7-0063/2013 - Eva Ortiz Vilella) (balsavimas)
  4.4.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. 8-asis, 9-asis ir 10-asis Europos plėtros fondai (EPF) (A7-0062/2013 - Søren Bo Søndergaard) (balsavimas)
 5.Iškilmingas posėdis
 6.Balsavimui skirtas laikas (tesinys)
  6.1.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Vadovų Taryba ir Taryba (A7-0061/2013 - Andrea Češková) (balsavimas)
  6.2.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Teisingumo Teismas (A7-0090/2013 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  6.3.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Audito Rūmai (A7-0092/2013 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  6.4.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (A7-0076/2013 - Andrea Češková) (balsavimas)
  6.5.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Regionų komitetas (A7-0093/2013 - Andrea Češková) (balsavimas)
  6.6.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos ombudsmenas (A7-0094/2013 - Andrea Češková) (balsavimas)
  6.7.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (A7-0095/2013 - Andrea Češková) (balsavimas)
  6.8.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos išorės veiksmų tarnyba (A7-0099/2013 - Ryszard Czarnecki) (balsavimas)
  6.9.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (A7-0118/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.10.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (A7-0068/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.11.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (A7-0066/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.12.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (A7-0069/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.13.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) (A7-0073/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.14.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (A7-0064/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.15.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos aviacijos saugos agentūra (A7-0075/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.16.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos bankininkystės institucija (A7-0113/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.17.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (A7-0082/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.18.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos cheminių medžiagų agentūra (A7-0097/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.19.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos aplinkos agentūra (A7-0070/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.20.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (A7-0109/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.21.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos maisto saugos tarnyba (A7-0074/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.22.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos lyčių lygybės institutas (A7-0081/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.23.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (A7-0114/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.24.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos inovacijos ir technologijos institutas (A7-0108/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.25.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos vaistų agentūra (A7-0098/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.26.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (A7-0071/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.27.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos jūrų saugumo agentūra (A7-0078/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.28.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (A7-0100/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.29.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos geležinkelio agentūra (A7-0103/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.30.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (A7-0115/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.31.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos mokymo fondas (A7-0080/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.32.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (A7-0085/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.33.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Euratomo tiekimo agentūra (A7-0104/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.34.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (A7-0067/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.35.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Eurojustas (A7-0072/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.36.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europolas (A7-0083/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.37.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (A7-0102/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.38.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) (A7-0079/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.39.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos GNSS agentūra (A7-0065/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.40.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendroji įmonė ARTEMIS (A7-0087/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.41.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendroji įmonė „Švarus dangus“ (A7-0086/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.42.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendroji įmonė ENIAC (A7-0105/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.43.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (A7-0084/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.44.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Naujoviškų vaistų iniciatyva (A7-0088/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.45.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (A7-0077/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.46.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendroji įmonė SESAR (A7-0101/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  6.47.Tarptautinis vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimas (A7-0091/2013 - Antonio López-Istúriz White) (balsavimas)
  6.48.2014 m. pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Parlamentas (A7-0112/2013 - Monika Hohlmeier) (balsavimas)
  6.49.Finansinė parama valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro (A7-0129/2013 - Danuta Maria Hübner) (balsavimas)
  6.50.Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl čekių apmokestinimo tvarka (A7-0058/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz) (balsavimas)
  6.51.Europos Centrinio Banko metinė ataskaita (2011 m.) (A7-0031/2013 - Marisa Matias) (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
  7.1.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. III skirsnis, Komisija (A7-0116/2013 - Jens Geier)
  7.2.Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (A7-0096/2013 - Jens Geier)
  7.3.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, Europos Parlamentas (A7-0063/2013 - Eva Ortiz Vilella)
  7.4.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. 8-asis, 9-asis ir 10-asis Europos plėtros fondai (EPF) (A7-0062/2013 - Søren Bo Søndergaard)
  7.5.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Vadovų Taryba ir Taryba (A7-0061/2013 - Andrea Češková)
  7.6.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Teisingumo Teismas (A7-0090/2013 - Ryszard Czarnecki)
  7.7.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Audito Rūmai (A7-0092/2013 - Ryszard Czarnecki)
  7.8.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (A7-0076/2013 - Andrea Češková)
  7.9.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Regionų komitetas (A7-0093/2013 - Andrea Češková)
  7.10.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos ombudsmenas (A7-0094/2013 - Andrea Češková)
  7.11.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (A7-0095/2013 - Andrea Češková)
  7.12.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos išorės veiksmų tarnyba (A7-0099/2013 - Ryszard Czarnecki)
  7.13.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (A7-0118/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.14.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (A7-0068/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.15.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (A7-0066/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.16.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (A7-0069/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.17.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) (A7-0073/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.18.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (A7-0064/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.19.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos aviacijos saugos agentūra (A7-0075/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.20.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos bankininkystės institucija (A7-0113/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.21.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (A7-0082/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.22.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos cheminių medžiagų agentūra (A7-0097/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.23.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos aplinkos agentūra (A7-0070/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.24.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (A7-0109/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.25.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos maisto saugos tarnyba (A7-0074/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.26.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos lyčių lygybės institutas (A7-0081/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.27.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (A7-0114/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.28.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos inovacijos ir technologijos institutas (A7-0108/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.29.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos vaistų agentūra (A7-0098/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.30.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (A7-0071/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.31.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos jūrų saugumo agentūra (A7-0078/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.32.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (A7-0100/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.33.2014 m. pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Parlamentas (A7-0112/2013 - Monika Hohlmeier)
  7.34.Finansinė parama valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro (A7-0129/2013 - Danuta Maria Hübner)
  7.35.Europos Centrinio Banko metinė ataskaita (2011 m.) (A7-0031/2013 - Marisa Matias)
  7.36.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos geležinkelio agentūra (A7-0103/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.37.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (A7-0115/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.38.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos mokymo fondas (A7-0080/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.39.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (A7-0085/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.40.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Euratomo tiekimo agentūra (A7-0104/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.41.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (A7-0067/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.42.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Eurojustas (A7-0072/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.43.Finansinė parama valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro (A7-0129/2013 - Danuta Maria Hübner)
  7.44.Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl čekių apmokestinimo tvarka (A7-0058/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
  7.45.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europolas (A7-0083/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.46.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (A7-0102/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.47.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) (A7-0079/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.48.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos GNSS agentūra (A7-0065/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.49.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendroji įmonė ARTEMIS (A7-0087/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.50.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendroji įmonė „Švarus dangus“ (A7-0086/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.51.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendroji įmonė ENIAC (A7-0105/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.52.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (A7-0084/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.53.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Naujoviškų vaistų iniciatyva (A7-0088/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.54.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (A7-0077/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.55.2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendroji įmonė SESAR (A7-0101/2013 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.56.Tarptautinis vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimas (A7-0091/2013 - Antonio López-Istúriz White)
 8.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 9.Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
 10.Frakcijų sudėtis (žr. protokolą)
 11.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 12.Išsami 2012 m. Kroatijos stebėsenos ataskaita (diskusijos)
 13.2012 m. Turkijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 14.2012 m. Juodkalnijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 15.2012 m. Serbijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 16.Kosovo europinės integracijos procesas (diskusijos)
 17.Institucijų aklavietė, susijusi su daugiamečiais žuvininkystės valdymo planais (diskusijos)
 18.ES strategija dėl Arkties regiono (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 20.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (3349 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (9989 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika