Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2136(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0057/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0057/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 18/04/2013 - 5.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0179

Debašu stenogramma
Ceturtdiena, 2013. gada 18. aprīlis - Strasbūra Pārskatītā redakcija

6.3. Finanšu un ekonomikas krīzes ietekme uz cilvēktiesībām (A7-0057/2013 - Inese Vaidere)
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, realçando que a crise económica e financeira constitui uma ameaça ao conjunto dos direitos humanos, nomeadamente aos direitos civis e políticos, e sublinho, em particular, que a crise teve um impacto negativo no acesso dos grupos mais vulneráveis da sociedade à alimentação, aos cuidados de saúde e à educação, tanto nas zonas urbanas como nas zonas rurais, e resultou globalmente num aumento dramático dos níveis de pobreza. Recordo que cumpre aos governos assegurar o respeito dos direitos económicos, sociais e culturais e proteger os cidadãos de abusos, por exemplo, por parte das empresas e de outros agentes privados, através da aplicação dos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre as Empresas e os Direitos Humanos, e investigar os crimes financeiros perpetrados por esses agentes. Observo ainda com preocupação que, segundo as estimativas do Banco Mundial e das Nações Unidas, o aumento do número de pessoas obrigadas a viver em situações de pobreza em virtude da crise varia entre os 55 e os 103 milhões, comprometendo assim ainda mais o respeito pelos direitos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Sostengo la relazione della collega on. Vaidere, perché in un contesto generale di crisi e recessione è importante valutarne le conseguenze nei Paesi che quotidianamente e da sempre vivono situazioni di svantaggio quali i Paesi in via di sviluppo. Sono molti i Paesi che vivono principalmente delle esportazioni dei loro prodotti e la crisi globale ha portato alla riduzione della domanda e degli investimenti stranieri con ripercussioni sulla disponibilità di risorse per garantire i diritti sociali ed economici. Il che incide direttamente sul diritto all'alimentazione, all'istruzione, al lavoro, all'assistenza sanitaria, a un alloggio adeguato e ai servizi essenziali: sul diritto alla dignità. I bambini sono i più esposti alla crisi, anche come conseguenza dell'indigenza di chi si occupa di loro; i numeri del lavoro minorile sono altissimi: si nega il diritto al benessere, oltre che il diritto all'infanzia. E questo è inaccettabile.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Rezoluția adoptată evaluează impactul crizei economice și financiare în țările terțe, cu un accent special pe țările în curs de dezvoltare și pe țările cel mai puțin dezvoltate. Ca urmare a existenței a tot mai puține resurse disponibile, tot mai multe persoane sunt afectate de sărăcie. Astfel, ne confruntăm cu o nerespectare a unor drepturi fundamentale ale omului, precum dreptul la hrană, apă, educație, locuință adecvată, teritoriu, un loc de muncă demn, sănătate sau la securitate socială, ceea ce duce la o creștere a ratei de inegalități între cetățenii din statele în curs de dezvoltare sau mai puțin dezvoltate. Consider că UE trebuie să își continue angajamentul față de țările terțe, promovând drepturile economice, sociale și culturale ale cetățenilor și consolidând eforturile pentru asigurarea accesului universal și nediscriminatoriu al acestora la serviciile de bază. Totodată, subliniez că guvernele statelor terțe trebuie să dezvolte politici de ocupare a tinerilor, care să nu se concentreze doar pe crearea de locuri de muncă, ci și pe asigurarea unui nivel de venituri și a unor condiții de muncă corespunzătoare pentru un nivel de trai adecvat.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I voted in favour of this report because it is important to bear in mind that the financial and economic crisis has become intertwined with numerous other crises, such as the food, environmental and social crises. In particular this crisis is having a disproportionate effect on the rights of specific groups of people, particularly the poorest and marginalised. In addition, as a result of the brutal repression of social protests in many countries around the world, also the civil and political rights are at risk. For these reasons this report reaffirms that while the global economic crisis poses a severe threat to the fulfilment of economic, social and cultural rights, there is no justification for states, whatever their level of income, to compromise on their obligation to respect fundamental human rights. Governments should have, at all times, an obligation to ensure ‘minimum essential levels’ of the social and economic rights necessary for living in dignity.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce rapport dispose de mon soutien infaillible en tant qu'il illustre la détermination des parlementaires européens à défendre et à promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales, en dépit de la crise. Il est intolérable que des États manquent à leurs obligations et violent les droits fondamentaux de l'homme. Les franges les plus vulnérables de la population, comme les femmes et les enfants, en sont les premières victimes. En effet, la crise a impacté négativement les droits économiques et sociaux, mais aussi les droits politiques des individus de certains États avec des répressions douloureuses, notamment suite aux mobilisations en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient. La crise a également eu des répercussions sur l’aide au développement avec une baisse conséquente des budgets alloués. Il est impératif de renforcer l'aide européenne afin que l'Union européenne soit à même de respecter ses engagements à l'égard des pays concernés.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului, deoarece criza economică şi financiară a avut un impact ridicat asupra respectării drepturilor omului la nivel mondial. Deşi Uniunea Europeană este un lider în respectarea şi promovarea drepturilor omului, efortul său nu este suficient. Printre cele mai vulnerabile categorii sunt: femeile, copiii, persoanele cu handicap, dar şi minorităţile etnice. În dezvoltarea unor parteneriate cu statele terţe, Uniunea Europeană trebuie să pornească de la principiul respectării drepturilor omului. Astfel, toate statele care doresc să se bucure de beneficiile pe care le oferă un parteneriat cu Uniunea Europeană trebuie să respecte, în primul rând, drepturile omului.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − Kryzys finansowy spowodował zubożenie ludności w wielu regionach świata. Jego skutki widoczne są zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak i wśród społeczności biednego Południa. Sytuacja taka może powodować wzrost napięć na tle ekonomicznym. Przedstawione w sprawozdaniu pani poseł Vaidere czynniki kryzysowe odnoszą się do wielu krajów świata. Wystarczy wymienić choćby rekordowe poziomy globalnego bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych osób. Konieczność podejmowania działań stymulujących, celem poprawy sytuacji na rynku pracy, nie budzi zastrzeżeń. Nie bardzo jednakże widzę bezpośrednie związki między przyczynami kryzysu gospodarczego a wzrostem dyskryminacji praw człowieka, szczególnie tej zamierzonej. Brutalne reżymy niektórych krajów podejmują walkę z własnymi społeczeństwami raczej z powodów politycznych niż ekonomicznych. Zagrożona władza dyktatorska uciekać się będzie do przemocy i prześladowań bez względu na koniunkturę gospodarczą kraju. Dlatego efekty na tej płaszczyźnie przynieść może przede wszystkim zintensyfikowanie działań politycznych wobec reżymów.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes finansų ir ekonomikos krizė neigiamą poveikį daro besivystančioms ir mažiausiai išsivysčiusioms šalims – tai labiausiai matoma iš mažėjančios paklausos jų eksportui, aukšto įsiskolinimo lygio, tiesioginių užsienio investicijų įplaukų sumažėjimo rizikos ir mažėjančios oficialios paramos vystymuisi. Dėl to taip pat daromas poveikis žmogaus teisėms, nes turima mažiau išteklių socialinėms ir ekonominėms teisėms užtikrinti ir vis daugiau žmonių nuskursta. Pasaulio ekonomikos krizė per pastaruosius dešimt metų labai pakeitė gyvenimo lygį besivystančiame pasaulyje. Ketvirtyje besivystančios ekonomikos šalių nelygybės lygis padidėjo ir buvo apribotas švietimo, maisto, žemės ir kredito prieinamumas, padidėjo socialinė įtampa, kartais lemianti žiaurias represijas, ir padaugėjo pagrindinių teisių, pvz., žodžio laisvės ir teisės gauti ir skleisti informaciją, pažeidimo atvejų. Atsižvelgiant į šią situaciją, ES ir jos valstybės narės privalo toliau laikytis savo dvišalių ir daugiašalių įsipareigojimų, susijusių su oficialia parama vystymuisi ir su JT tūkstantmečio deklaracijoje nusistatytais tikslais. Komisija ir valstybės narės, įgyvendinant visus sudarytus arba persvarstytus prekybos ir investicijų susitarimus, turi apsaugoti žmogaus teises. Valstybės narės neturi leistis supančiojamos sandorių, kuriuos įgyvendinant sumažėja jų pajėgumas laikytis savo įsipareigojimų žmogaus teisių srityje dėl siekio užsitikrinti galimybę patekti į eksporto rinkas arba pritraukti investuotojus.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – En qualité de rapporteur fictif pour le PPE en commission du développement , j'ai voté en faveur du rapport faisant l'état de l'impact de la crise économique sur les droits de l'homme. La crise économique constitue une grave menace pour les droits économiques et sociaux des citoyens, mais même en temps de crises, des niveaux minimums essentiels de protection des droits de l'homme doivent être maintenus. J'ai soutenu ce rapport parce que je ne peux concevoir que les États utilisent le prétexte de la crise économique pour mettre à mal les principes primordiaux de droit à l'alimentation, à l'éducation, à un logement décent, à la santé...

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente este relatório porque, embora as pessoas nos países desenvolvidos sintam atualmente os impactos da crise económica e financeira, são os povos nos países em desenvolvimento que mais estão a sofrer com a crise, perante a quase ausência de redes de segurança para as proteger. Apelo, portanto, a um maior envolvimento da UE com vista a mitigar esses efeitos nos países em desenvolvimento. Considero também que o presente relatório é importante porque salienta que o respeito dos direitos sociais e económicos depende, entre outros, da capacidade que o Estado tem de regular o mercado financeiro e de distribuir equitativamente os recursos disponíveis através, por exemplo, de um sistema de tributação eficaz, transparente e progressivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato positivamente questa relazione che valuta l'impatto della crisi finanziaria ed economica sui diritti umani nei Paesi terzi e in via di sviluppo che si è purtroppo tradotta in una contrazione della domanda delle loro esportazioni, alti livelli d'indebitamento, il rischio di un minore afflusso di investimenti esteri diretti e una riduzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo, incidendo anche sui diritti umani, dal momento che sono disponibili meno risorse per garantire i diritti sociali ed economici e che più persone finiscono in povertà. È importante sollecitare i governi a dare comunque seguito al loro obbligo di assicurare "livelli minimi essenziali" dei diritti sociali ed economici necessari perché i cittadini vivano dignitosamente, soprattutto quelli legati alle fasce più vulnerabili della popolazione. È, infine, importante incoraggiare gli investitori stranieri e nazionali a stimolare in tutti i Paesi forti politiche di responsabilità sociale delle imprese, ponendo l'accento sullo sviluppo sostenibile e il buon governo e con una chiara focalizzazione sui diritti umani, il lavoro dignitoso, le norme del lavoro, la libertà di associazione, la contrattazione collettiva e altri aspetti sociali.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – La crise a d'importantes répercussions sur nos économies, mais ce serait une erreur de réduire nos ambitions en matière de soutien aux pays les plus pauvres pour autant. En effet, soutenir l'État de droit, la démocratie, le respect des droits de l'homme dans ces pays, c'est soutenir leur stabilité et favoriser notre rapprochement. Je pense donc qu'il faut veiller à maintenir un haut niveau d'ambition et d'engagement pour notre politique de développement. Elle aura des conséquences indirectes sur nos propres économies, et doit donc être vue comme une voie de sortie de crise, non comme un poids pour nos économies.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por reiterar a determinação da UE em defender e promover os direitos humanos e as liberdades fundamentais como fundamento da política externa da União Europeia, tal como consagrado no Tratado de Lisboa, sobretudo no contexto da crise económica e financeira.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I abstained on this report as, although it highlights some economic and social rights, it is too weak. I believe the European Parliament has missed an opportunity to explore the dynamics between human rights and development, between economic & social rights and political & civil rights. Key issues such as the impact of the economic crisis on workers rights and corporate social responsibility are not addressed. My constituency Wales, like the rest of Europe, is suffering because of the economic crisis. We need to study what affect this has on the rights of European citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Os direitos humanos e as liberdades fundamentais ressentem-se necessariamente sempre que se verificam crises económicas e financeiras graves tal como a que hoje conhecemos e que tem efeitos globais. A União Europeia ressente-se da mesma. São palpáveis as dificuldades experimentadas pelas pessoas e pelas famílias e regista-se um retrocesso naquilo que eram direitos julgados adquiridos. A situação europeia é grave e o desemprego constitui o principal flagelo que impende sobre os seus cidadãos. A estabilidade e a democraticidade políticas têm igualmente verificado entorses que urge evitar. O risco de rutura social merece dos decisores políticos a maior atenção e empenhamento, mas reclama idêntica firmeza no tocante à defesa do respeito dos mecanismos da democracia representativa e à recusa de tentativas populistas e violentas de condicionamento da governação legítima. Globalmente, esta questão conhece circunstâncias ainda mais dramáticas, que põem em causa não apenas os direitos económicos, sociais e culturais, mas o próprio núcleo mais essencial dos direitos civis e políticos de muitas populações. Enquanto luta para se reerguer, a União não pode descurar a defesa dos que menos têm e dos que mais sofrem dentro e fora das suas fronteiras.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório elaborado pela colega Inese Vaidere versa sobre uma proposta de resolução relativa ao impacto que a atual crise económica e financeira está a ter nos direitos humanos. Em vários debates realizados neste Parlamento, muitos eurodeputados têm-se referido às consequências nefastas da atual crise, tanto a nível pessoal e familiar, como profissional e social. As pessoas mais afetadas são as que pertencem aos grupos mais vulneráveis com carências a nível alimentar, dos cuidados de saúde e da educação. Como consequência imediata, além de várias situações de suicídio devido ao desemprego ou por não conseguirem honrar compromissos financeiros, temos um aumento significativo dos níveis de pobreza. Votei favoravelmente esta proposta de resolução e insto os Estados-Membros a continuarem com a sua Ajuda Pública ao Desenvolvimento, uma vez que o impacto negativo da crise incide, sobretudo, sobre os países mais pobres. Apelo, por último, às instituições internacionais como o FMI, a OMC ou o Banco Mundial, para que tenham em conta, nas suas decisões, a obrigação de respeitar e fazer respeitar, tal como consagrado nos tratados internacionais, os direitos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório visa avaliar o impacto da crise económica e financeira nos direitos humanos. Constata que, mesmo com uma eventual retoma rápida da economia mundial, o que parece longe de ser possível, tendo em conta as medidas que estão a ser tomadas, em 2020, teremos mais 71 milhões de pessoas que se encontrarão numa situação de pobreza extrema ao nível mundial devido à crise. O relatório refere o aumento acentuado do desemprego desde o início da crise, afetando gravemente o direito ao trabalho, o direito à saúde, à educação e à alimentação. Chama-se ainda a atenção para o enorme falhanço dos ditos países ricos pelo não cumprimento dos ténues Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), devido à não afetação de verbas suficientes (o objetivo era afetar 0,7 % do PIB) e, acrescentamos nós, porque a UE, os EUA e outras potências imperialistas vivem desta (des)ordem mundial profundamente desigual e exploradora, assente na divisão internacional do trabalho, reservando aos países do terceiro mundo o papel de fornecedores de matérias-primas e mão-de-obra barata. O relatório faz uma enumeração de boas intenções mas fica-se por aí, não avança propostas concretas para fazer face aos problemas, não faz uma caracterização séria das políticas que conduziram à crise, não aponta os seus responsáveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Všetky ľudské práva - občianske, politické, hospodárske, sociálne a kultúrne - platia pre každého kdekoľvek. Rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd tvorí podstatu Európskej únie. V oblasti ľudských práv a demokracie musí byť EÚ zásadová, ak ide o normy a hodnoty, ktoré sa snaží presadzovať, taktiež kreatívna v spôsoboch, ktoré volí, a absolútne odhodlaná dosiahnuť konkrétne výsledky. Európska únia vypracovala vo svojej vonkajšej činnosti širokú škálu politických nástrojov a usmernení, aby svoje záväzky v oblasti ľudských práv a demokracie zaviedla do praxe. Spolupracovala pritom s členskými štátmi EÚ, Európskym parlamentom, ako aj občianskou spoločnosťou. Viaceré usmernenia prijaté Radou riadia činnosť EÚ týkajúcu sa kľúčových otázok ľudských práv, ako sú trest smrti, boj proti mučeniu, ochrana obhajcov ľudských práv, sloboda náboženského vyznania alebo viery, práva dieťaťa, práva žien alebo sexuálna orientácia. Som presvedčená, že všetkými takýmito krokmi má Únia snahu podporiť nielen rešpektovanie samotných ľudských práv v neľahkých časoch hospodárskej krízy, ale i samotnú demokraciu ako takú.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, la relazione oggi votata non può che rammentare una volta di più a tutti noi che dobbiamo da un lato impegnare l'Unione per un'effettiva risposta alla crisi economica, che da tempo ormai non è più globale ma sempre più limitata alla zona euro, e dall'altro spingerei a lavorare affinché possiamo disporre degli strumenti necessari a un fenomeno così difficile quale è appunto la crisi economica. Ricordo a me prima di tutto che il bilancio del governo federale Usa ammonta al 24% dei singoli stati, mentre in Europa è inferiore all'uno per cento. In secondo luogo vorrei sottolineare come debba essere salvaguardata la libertà di espressione, con particolare riferimento alla crisi economica e alle scelte che ad essa si accompagnano. Ciò però impone a tutti, in primo luogo agli operatori del mondo della comunicazione, uno sforzo nel segno della responsabilità. Demagogia e comportamenti strumentali devono lasciare spazio a una informazione libera, plurale, obiettiva che rappresenta un valore inestimabile per il dibattito pubblico.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui met en lumière les graves conséquences de la crise dans le monde entier et la menace qu’elle représente pour les droits humains. Il est inacceptable que les marchés financiers continuent de spéculer sur la hausse des prix de l’alimentation et des médicaments tandis que des millions de personnes luttent au quotidien pour subvenir à leurs besoins fondamentaux et préserver leur santé. Il est encore plus regrettable que les gouvernements aient décidé de cibler les économies budgétaires dans des secteurs clefs comme l’éducation ou les dépenses sociales. Ce sont également les femmes qui ont vu leurs conditions de vie et leurs droits se dégrader. La crise a renforcé les inégalités hommes-femmes en termes d’accès à l’emploi, de licenciements et de protection sociale. Ce sont les premières victimes du trafic d’être humains et de l’esclavage moderne. Enfin, l’amplification de l’agitation sociale liée à la crise a conduit à de violentes répressions policières et à une multiplication des cas d’atteinte aux droits politiques élémentaires comme la liberté d’expression et le droit à l’information. Devant ce sombre bilan, il est impératif que l’Union européenne et les gouvernements tiennent leurs engagements en matière d’aide publique au développement.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − I have voted in favour of this report because the financial and economic crisis is in fact a global crisis and has become intertwined with numerous other crises such as food, environmental and social crises.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiai rezoliucijai, nes būtina ginti ir skatinti žmogaus teises ir pagrindines laisves (pilietines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines) kaip pagrindinį Europos Sąjungos užsienio politikos principą, apimantį ir visas kitas politikos sritis, kaip įtvirtinta Lisabonos sutartyje, ypač ekonomikos ir finansų krizės sąlygomis.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − La crisi economico-finanziaria che ha colpito l’Europa e gli altri continenti, ha avuto pesanti ricadute sui bilanci nazionali e su quello comunitario. In questi mesi, infatti, stiamo assistendo ad un dibattito acceso sul futuro del Quadro Finanziario Pluriennale per il 2014-2020, derivante dalla necessità di trovare un non facile compromesso tra le esigenze di rigore e consolidamento, da un lato, e il rilancio degli investimenti per la crescita, dall'altro. In questo difficile contesto è chiaro che anche le voci di spesa dedicate alla difesa dei più deboli possano subire dei tagli o delle riduzioni. Come Parlamento europeo, però, abbiamo più volte mostrato fermezza e intransigenza nell’opporci a tagli indiscriminati che colpiscono proprio le voci di spesa destinate alla tutela e alla protezione dei diritti umani, e il voto di oggi ne costituisce prova.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), in writing. − I voted in favour of this resolution. The costs of the economic crisis are being borne disproportionately by the poor countries, despite having originated in the richer countries. Therefore, the EU and the Member States need to maintain and implement their ODA commitments and the targets identified in the UN Millennium Declaration. I condemn the brutal repression of social protests in many countries, especially in North Africa and the Middle East, and the increasing number of breaches of human rights and call on the governments to enforce a climate supporting the rule of law and the human rights. Furthermore, I ask the Commission to support the joint initiatives launched by the UN to strengthen social protection systems in developing countries through a Global Fund for Social Protection.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this resolution which, ‘Reaffirms that while the global economic crisis poses a severe threat to the fulfilment of economic, social and cultural rights, there is no justification for states, whatever their level of income, to compromise on their obligation to respect fundamental human rights; stresses that governments have, at all times, an obligation to ensure ‘minimum essential levels’ of the social and economic rights necessary for living in dignity’.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A crise financeira e económica afeta, com intensidade variável, todas as regiões no mundo, incluindo a União Europeia. Com a presente resolução, avaliamos o impacto dessa crise nos países terceiros, com especial incidência nos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos. A crise financeira e económica constitui, de facto, uma crise sistémica global e está interligada com muitas outras crises, como a crise alimentar, a ambiental e a social. Há alguns países do Norte de África e Médio Oriente que são mais afetados e onde as suas populações têm sofrido. Assim, deve ser determinação da UE defender e promover os direitos humanos e as liberdades fundamentais – civis, políticos, económicos, sociais e culturais – como fundamento da sua política externa, e suporte de todas as outras políticas, como consagrado no Tratado de Lisboa, sobretudo no contexto da crise económica e financeira.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − Me he abstenido en este informe sobre el impacto de la crisis en los derechos humanos. El mismo constata que, incluso si se mejorara la situación actual de crisis a nivel mundial, en 2020 seguiría habiendo más de 71 millones de personas en el mundo en situación de pobreza extrema debido a la crisis. Del mismo modo, el informe hace referencia al aumento exponencial del desempleo desde el inicio de la crisis, que afecta gravemente los derechos de los trabajadores y trabajadoras, el derecho a la salud, la educación y la alimentación. También se alerta a los países desarrollados respecto al incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en concreto el incumplimiento del 0,7% del PIB que tiene que ir destinado a los países menos desarrollados. En definitiva, el informe describe bien la grave situación mundial derivada de la crisis, pero a mi entender adolece de propuestas para hacer frente a la misma, así como tampoco señala a los responsables políticos de la situación. Por todo ello no he podido votar a favor y me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I voted against. There is nothing concrete in the report apart from pathos and deep unprofessionalism. Mrs Vaidere was always generous on words and stingy in deeds.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją. Žmogaus teisių apsauga yra ES užsienio politikos pagrindinis principas. Jokia krizė negali pateisinti šių teisių suvaržymų. Negalima leisti, kad biudžeto suvaržymai susiaurintų žmogaus teisių įgyvendinimo garantijas. Visos vyriausybės turi ne tik teisiškai pripažinti, bet ir politiškai užtikrinti šių teisių apsaugą. Esant net ir didžiausios krizės sąlygoms turi būti užtikrintas minimalus būtiniausių socialinių ir ekonominių teisių lygis. Labai svarbu, kad ypatingas dėmesys būtų skiriamas pažeidžiamiausių gyventojų grupių interesams. Kaip vieną svarbiausių kovos su maisto stygiumi priemonę reikia skatinti investicijas į tvarų žemės ūkį bei toliau teikti subsidijas maistui.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − The report highlights the impact of the economic crisis upon economic, social and political rights. Though the full scale of this impact is yet to be ascertained, it is clear that enhanced social unrest which has sometimes led to violent repression has been experienced in several countries. The report recalls the EU’s determination to defend and promote human rights and fundamental freedoms. These consist of the right to food, water, education, adequate housing, land, decent work, health and social security. While the economic crisis has impacted severely on the fulfilment of economic, social and cultural rights, there is no justification for states, whatever their level of income, to compromise on their obligation to respect fundamental human rights. Particular care must be taken of the most vulnerable groups, which includes the poor, women, children, elderly people and people with disabilities. There is a need for the EU to strengthen European aid, to focus on the poorest countries, especially the countries of the European south and to combat food insecurity and unemployment. Therefore, I voted in favour of the report as I support that priority should be given to the universal implementation of human rights, taking into account the economic crisis and focusing on the poorest and most vulnerable people.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a presente proposta de resolução do Parlamento Europeu da qual saliento a necessidade de estudos e análises adicionais sobre o impacto da crise financeira e económica em várias regiões, incluindo na UE e nas suas relações com países terceiros, e também a necessidade de uma melhor monitorização dos sinais precoces de crises globais e regionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – La crise que nous connaissons ici, en Europe, a également des répercussions en dehors de nos frontières, notamment dans les pays en développement. Les coupes budgétaires opérées, qui ont pour conséquence de réduire les aides versées en faveur de ces pays, ne signifient pas que l'engagement de l'Union en leur faveur faiblit. J'ai voté en faveur de ce rapport parce que j'estime que les difficultés économiques ne doivent en aucun cas fournir un prétexte à une régression des droits de l'homme. Au contraire, il me paraît évident que c'est dans ces moments-là qu'ils doivent être défendus avec le plus de vigueur.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A presente resolução avalia o impacto da crise nos países terceiros. Considerando que o desemprego atingiu, em 2012, 200 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo que destes, 74 milhões são jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos; considerando que o tráfico de seres humanos representa um forma moderna de escravatura, que explora a necessidade que as vítimas potenciais têm de conseguir um emprego decente e escapar à pobreza e considerando ainda que o acesso das pessoas pobres à agua, educação, cuidados de saúde e alimentos são restringidos como parte das estratégias de resposta à crise adotadas pelas famílias, a relatora delata estas as violações aos Direitos do Homem, acrescentando que nada justifica que os Estados, seja qual for o seu nível de receitas, comprometam a sua obrigação de respeitar os direitos fundamentais. O relatório, que aprovo com o meu voto favorável, coloca os interesses dos mais vulneráveis no centro da ação política.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitro Repo (S&D), kirjallinen. − Maailmanlaajuinen talous- ja finanssikriisi on pahentanut ihmisoikeustilannetta. Jos on kriisiä Euroopassa jo kerrakseen, niin nyt on käsissämme myös kasvava ihmisoikeuksien kriisi. Jo vuonna 2009 Amnesty International varoitti meitä tästä, mutta asiaan varauduttiin hyvin heikosti.

Heikentyneen talouden johdosta ihmisoikeustilanne eri puolella maailmaa on edelleen vakava ongelma. Myös Euroopassa meillä on käsissämme useita haasteita. Vaikeita päätöksiä on vielä edessä. Ennen kaikkea meidän on ajateltava niitä, jotka tarvitsevat apuamme ja tukeamme. Kolmansissa maissa yhä useammat ihmiset ajautuvat köyhyyteen, työttömyys lisääntyy nopeasti, naisten oikeudet ovat heikentyneet ja erityisesti lapset kärsivät heikon talouden seurauksena. Jos lisätoimia ei toteuteta, se voi johtaa vielä suurempaan tuhoon. Emme voi odottaa kädet ristissä, että tilanne muuttuu parempaan. Meidän on toimittava.

Euroopan unionin pitää edelleen auttaa ei vain Euroopassa vaan myös kolmansissa maissa asuvia ihmisiä ja ehkäistä samalla tulevia kriisejä. Konkreettisesti unionin tulee olla tukemassa uudistusten ja yhteiskunnallisen muutoksen toteutumista. Tästä syystä äänestin tämän tärkeän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, oggi, durante la sessione plenaria è stata votata la proposta di risoluzione del Parlamento sull’impatto della crisi finanziaria ed economica nei paesi terzi, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo e a quelli meno sviluppati.

Il Parlamento considera che la crisi incida non solo sui diritti economici e sociali, ma anche sui diritti politici, poiché in certi casi i governi limitano la libertà di espressione o di associazione al crescere del malcontento e delle difficoltà economiche, che si traducono, spesso, in proteste popolari. Il Parlamento è determinato a difendere e promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali e condanna il fatto che da quando è cominciata la crisi tali diritti subiscano attacchi in numerosi paesi.

Il Parlamento ha rilevato che la crisi economica globale sta mettendo a repentaglio la spesa per gli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) da parte degli Stati membri dell'UE, e che i costi della crisi economica globale pesano in misura sproporzionata sui paesi poveri, sebbene la crisi sia stata originata nei paesi più ricchi. Per questo motivo esorta l'UE e i suoi Stati membri a mantenere e attuare i loro impegni bilaterali e multilaterali in materia di APS e gli obiettivi identificati nella Dichiarazione del millennio delle Nazioni Unite.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Human rights include the right to food, water, education, adequate housing, land, decent work, health and social security. All these are topics affected by the crisis. The resolution condemns the fact that these rights have been under attack in a number of countries since the crisis began, recognises that worsening poverty is the main factor preventing people from asserting these rights, and calls for the EU to invest more effort and money in achieving the Millennium Development Goals, given the evidence that the world is falling far short of the goals set for 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Baintere καθώς θεωρώ ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς το θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι κυβερνήσεις πρέπει να σέβονται, να προασπίζουν και να τηρούν πάντοτε τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ειδική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την προστασία των πλέον ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού που πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών δράσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport qui rappelle que la défense des droits de l'homme, malgré la crise, doit rester une priorité de l'Union européenne. La crise économique, l'absence de perspective de carrière, la corruption, le creusement des inégalités et la soif de changements politiques ont secoué de nombreux pays du globe, engendrant répressions sanglantes et guerres civiles. La crise a également eu des répercussions sur l'aide au développement, et les réductions de cette dernière fragilisent encore plus les pays en développement. Dans nos relations avec les pays tiers, nous devons continuer de défendre nos valeurs, à l'instar des droits de l'homme, du développement et des libertés fondamentales, sous peine de voir le reste du monde se détourner de nous.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − La crisi economica e finanziaria che ha colpito i Paesi dell´Unione europea, ha altresì interessato e sta interessando anche i Paesi terzi, e con la presente risoluzione si intende valutare l´impatto di tale situazione economica sui diritti umani soprattutto in queste ultime zone e nei Paesi sottosviluppati o in fase di sviluppo. La contrazione della capacità di spesa ha avuto risvolti anche dal punto di vista dei diritti politici e della libertà di espressione, se consideriamo le numerose proteste popolari come quelle che hanno avuto luogo nell´Africa settentrionale e in Medio Oriente nel 2011. È da considerare che spesso chi maggiormente risente degli effetti della povertà sono i bambini, che alle volte sono costretti a non terminare gli studi, soprattutto nei Paesi più poveri..Per questi motivi occorre prevedere delle misure atte ad ostacolare le ripercussioni della crisi sui diritti umani, ad esempio prevedendo delle clausole sui diritti umani ad ogni accordo commerciale siglato, che dia la possibilità di recidere l´accordo ad ogni violazione delle clausole compiuta dalle parti. Inoltre è auspicabile che la Commissione preveda una valutazione di impatto delle proposte legislative e non legislative e degli accordi sugli scambi. Esprimo pertanto parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. − Finančná a hospodárska kríza negatívne zasiahla všetky krajiny a ohrozila ľudské práva vrátane občianskych a politických práv. V súčasnosti približne 5,1 miliardy ľudí celosvetovej populácie nemá dostatočné sociálne zabezpečenie, 2,6 miliardy ľudí nemá prístup k primeraným hygienickým zariadeniam, 873 miliónov ľudí trpí chronickým hladom a o 27 miliónov od začiatku krízy sa nám zvýšila nezamestnanosť. V týchto výpočtoch by sa dalo pokračovať aj ďalej, ale mojím záujmom nie je opakovať už známe čísla a dopady finančnej a hospodárskej krízy, ale dať do pozornosti predovšetkým stav, ktorý je možné považovať za porušovanie ľudských práv. Vítam preto všetky návrhy a opatrenia zo strany EÚ, ktoré vedú k posilneniu práv žien, mladých ľudí, deti, starších ľudí a zdravotne postihnutých osôb. Podporila som správu, pretože iniciatívy EÚ sú o to dôležitejšie, že rok 2013 je európskym rokom práv občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alda Sousa (GUE/NGL), por escrito. O relatório apresentado exprime o impacto da crise financeira e económica em países terceiros, principalmente nos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos. Não há absolutamente nada de chocante neste relatório, porque não passa de uma lista de boas intenções sem conseguir elaborar uma proposta concreta para enfrentar os problemas. Da mesma forma que é feita uma observação de que esta é uma crise sistémica, nada é dito ou questionado sobre as políticas que causaram a crise e que a continuam a agravar. Adicionalmente, o relatório também recusa-se a abordar o impacto da crise, mesmo no seio da União Europeia. É por isso que nos abstivemos.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – La réponse à la crise doit inclure une coopération multilatérale coordonnée au niveau international, tant sur les plans régional qu'interrégional, avec en son centre une approche fermement articulée autour des droits de l'homme. Bien que la crise économique mondiale constitue une grave menace pour le respect des droits économiques, sociaux et culturels, rien ne justifie que les États, quel que soit leur niveau de revenu, manquent à leur obligation de respecter les droits fondamentaux de l'homme. Je rappelle que les gouvernements sont tenus, en tout temps, de garantir des "niveaux minimaux essentiels" des droits sociaux et économiques nécessaires pour vivre dignement.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Votei a favor do presente relatório por considerar que a resposta à crise deve incluir imperativamente a cooperação multilateral coordenada a nível internacional, tanto no plano regional, como inter-regional, e assentar numa abordagem solidamente articulada em torno dos direitos humanos. Considero que, embora a crise económica mundial coloque gravemente em risco o respeito dos direitos económicos, sociais e culturais, nada justifica que os Estados, seja qual for o seu nível de receitas, comprometam a sua obrigação de respeitar os direitos humanos fundamentais.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia Parlamentului European referitoare la impactul crizei economice și financiare asupra drepturilor omului. Criza financiară s-a răspândit în întreaga lume prin diverse canale de transmitere, interacționând cu alte crize (precum criza alimentelor și criza combustibililor). Ca urmare a crizei, Banca Mondială și ONU estimează că între 55 și 103 milioane de persoane trăiesc în sărăcie, periclitând, astfel, progresele în materie de drepturile omului. Șomajul la nivel mondial a ajuns la 200 de milioane în 2012 – o creștere de 27 de milioane de la începutul crizei, în 2008. La nivel mondial, 74,8 milioane de tineri între 15-24 ani erau șomeri în 2011, o creștere cu mai mult de 4 milioane din 2007, cu un nivel excepțional de ridicat al șomajului în Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Parlamentul încurajează țările în curs de dezvoltare să utilizeze preferințele comerciale oferite de UE în cadrul sistemului generalizat de preferințe (SGP), cu scopul de a-și stimula economia, diversifica exporturile și de a-și îmbunătăți competitivitatea. Este important ca UE să sprijine și să adopte obiectivul internațional de acces universal la energie până în 2030, deoarece acest lucru va contribui la creșterea puterii economice și la beneficii sociale pentru persoanele cele mai sărace și vulnerabile din țările în curs de dezvoltare.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I voted in favour of this report, which assesses the effect of the financial crisis on human rights. The impact of the economic uncertainty of the last few years has been particularly pronounced in less developed countries, where a lack of resources has led to a general deterioration in social and economic rights. With around 1.2 billion people globally living in extreme poverty, it is vital to assess how the human rights records of the world's most vulnerable countries have been affected in order to devise constructive solutions to alleviate these problems. Political rights have also been affected latterly, as there is a tendency for some governments to restrict freedom of expression in the face of growing discontent and hardship. For these reasons, it is right that the EU does all it can to uphold human rights in countries where they are most threatened.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Menschenrechte, politischen und sozialen Rechte sind besonders hervorzuheben; auch wenn Finanzmaßnahmen im Mittelpunkt der Bewältigung der Krise stehen, darf nicht vergessen oder unterschätzt werden, dass diese Rechte die Basis jeder Demokratie bilden. Die Europäische Union ist eine Gemeinschaft, die die Rechte des/der Einzelnen schützt und achtet, auch in schwierigeren Zeiten; daher ist dem Bericht zuzustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O relatório constata que, mesmo com uma eventual retoma rápida da economia mundial em 2020, teremos no mundo mais 71 milhões de pessoas que se encontrarão numa situação de pobreza extrema devido à crise. O relatório refere o aumento acentuado do desemprego desde o início da crise, afetando gravemente o direito ao trabalho, o direito à saúde, à educação e à alimentação. Chama-se ainda a atenção para o enorme falhanço dos ditos países ricos pelo não cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) devido à não afetação de verbas suficientes (o objetivo era afetar 0,7 % do PIB) e, acrescentamos nós, porque a UE, os EUA e outras potências imperialistas vivem desta ordem mundial profundamente desigual e exploradora, assente na divisão internacional do trabalho, reservando aos países do terceiro mundo o papel de fornecedores de matérias-primas e mão-de-obra barata. O relatório faz uma enumeração de boas intenções, mas fica-se por aí - não avança propostas concretas para lhe fazer face, não faz uma caracterização séria das políticas que conduziram à crise, não nomeia os seus responsáveis. E, como se tudo isto não fosse já suficientemente contraditório, o relatório não fala do impacto da crise na UE e das suas responsabilidades na grave situação de países como Portugal.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika