Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 18. april 2013 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Et år med det europæiske borgerinitiativ i praksis: evaluering af erfaringer og overvindelse af forhindringer (forhandling)
 3.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 4.Fuldførelse af resultattavlen for proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.Ændring af aftalen mellem EF og Ukraine om lettelse af udstedelsen af visa (A7-0059/2013 - Claude Moraes) (afstemning)
  5.2.Aftale mellem EU og Moldova om lettelse af udstedelsen af visa (A7-0128/2013 - Marian-Jean Marinescu) (afstemning)
  5.3.Den finansielle og økonomiske krises konsekvenser for menneskerettighederne (A7-0057/2013 - Inese Vaidere) (afstemning)
  5.4.FN-princippet "Responsibility to Protect" (A7-0130/2013 - Franziska Katharina Brantner) (afstemning)
  5.5.Europæiske demografiske statistikker (A7-0050/2013 - Csaba Sógor) (afstemning)
  5.6.Ophugning af skibe (A7-0132/2013 - Carl Schlyter) (afstemning)
  5.7.Samlet overvågningsrapport om Kroatien 2012 (B7-0160/2013) (afstemning)
  5.8.Statusrapport 2012 for Tyrkiet (B7-0162/2013) (afstemning)
  5.9.Statusrapport 2012 for Montenegro (B7-0087/2013) (afstemning)
  5.10.Statusrapport 2012 for Serbien (B7-0090/2013) (afstemning)
  5.11.Den europæiske integrationsproces for Kosovo (B7-0089/2013) (afstemning)
  5.12.Fuldførelse af resultattavlen for proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (B7-0165/2013) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.Ændring af aftalen mellem EF og Ukraine om lettelse af udstedelsen af visa (A7-0059/2013 - Claude Moraes)
  6.2.Aftale mellem EU og Moldova om lettelse af udstedelsen af visa (A7-0128/2013 - Marian-Jean Marinescu)
  6.3.Den finansielle og økonomiske krises konsekvenser for menneskerettighederne (A7-0057/2013 - Inese Vaidere)
  6.4.Europæiske demografiske statistikker (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
  6.5.Ophugning af skibe (A7-0132/2013 - Carl Schlyter)
  6.6.Samlet overvågningsrapport om Kroatien 2012 (B7-0160/2013)
  6.7.Statusrapport 2012 for Tyrkiet (B7-0162/2013)
  6.8.Statusrapport 2012 for Montenegro (B7-0087/2013)
  6.9.Statusrapport 2012 for Serbien (B7-0090/2013)
  6.10.Den europæiske integrationsproces for Kosovo (B7-0089/2013)
  6.11.Fuldførelse af resultattavlen for proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (B7-0165/2013)
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 10.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet
  10.1.Vietnam, navnlig for så vidt angår ytringsfrihed (forhandling)
  10.2.Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan
  10.3.Guantánamo: sultestrejke blandt fanger (forhandling)
 11.Afstemningstid
  11.1.Vietnam, navnlig for så vidt angår ytringsfrihed (B7-0166/2013, B7-0166/2013, B7-0169/2013, B7-0170/2013, B7-0171/2013, B7-0172/2013, B7-0174/2013, B7-0184/2013) (afstemning)
  11.2.Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan (B7-0167/2013, B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013, B7-0178/2013) (afstemning)
 12.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 13.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a): se protokollen
 15.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen
 16.Modtagne dokumenter: se protokollen
 17.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 18.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 19.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 20.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (1182 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (3935 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik