Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ένα έτος πρακτικής εφαρμογής της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών (ΠΕΠ): αξιολόγηση εμπειριών και αντιμετώπιση εμποδίων (συζήτηση)
 3.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Συμπλήρωση του πίνακα επιδόσεων σχετικά με τη διαδικασία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Τροποποίηση συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (A7-0059/2013 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
  5.2.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (A7-0128/2013 - Marian-Jean Marinescu) (ψηφοφορία)
  5.3.Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα (A7-0057/2013 - Inese Vaidere) (ψηφοφορία)
  5.4.Αρχή της "Ευθύνης Προστασίας" των ΗΕ (A7-0130/2013 - Franziska Katharina Brantner) (ψηφοφορία)
  5.5.Ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές (A7-0050/2013 - Csaba Sógor) (ψηφοφορία)
  5.6.Ανακύκλωση πλοίων (A7-0132/2013 - Carl Schlyter) (ψηφοφορία)
  5.7.Συνολική Έκθεση Παρακολούθησης 2012 για την Κροατία (B7-0160/2013) (ψηφοφορία)
  5.8.Έκθεση προόδου 2012 για την Τουρκία (B7-0162/2013) (ψηφοφορία)
  5.9.Έκθεση προόδου του 2012 σχετικά με το Μαυροβούνιο (B7-0087/2013) (ψηφοφορία)
  5.10.Έκθεση προόδου 2012 για τη Σερβία (B7-0090/2013) (ψηφοφορία)
  5.11.Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (B7-0089/2013) (ψηφοφορία)
  5.12.Συμπλήρωση του πίνακα επιδόσεων σχετικά με τη διαδικασία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες (B7-0165/2013) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1.Τροποποίηση συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (A7-0059/2013 - Claude Moraes)
  6.2.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (A7-0128/2013 - Marian-Jean Marinescu)
  6.3.Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα (A7-0057/2013 - Inese Vaidere)
  6.4.Ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
  6.5.Ανακύκλωση πλοίων (A7-0132/2013 - Carl Schlyter)
  6.6.Συνολική Έκθεση Παρακολούθησης 2012 για την Κροατία (B7-0160/2013)
  6.7.Έκθεση προόδου 2012 για την Τουρκία (B7-0162/2013)
  6.8.Έκθεση προόδου του 2012 σχετικά με το Μαυροβούνιο (B7-0087/2013)
  6.9.Έκθεση προόδου 2012 για τη Σερβία (B7-0090/2013)
  6.10.Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (B7-0089/2013)
  6.11.Συμπλήρωση του πίνακα επιδόσεων σχετικά με τη διαδικασία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες (B7-0165/2013)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
  10.1.Βιετνάμ, και συγκεκριμένα η ελευθερία έκφρασης (συζήτηση)
  10.2.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζακστάν
  10.3.Γουαντάναμο: Απεργίες πείνας των κρατουμένων (συζήτηση)
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Βιετνάμ, και συγκεκριμένα η ελευθερία έκφρασης (B7-0166/2013, B7-0166/2013, B7-0169/2013, B7-0170/2013, B7-0171/2013, B7-0172/2013, B7-0174/2013, B7-0184/2013) (ψηφοφορία)
  11.2.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζακστάν (B7-0167/2013, B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013, B7-0178/2013) (ψηφοφορία)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1182 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (3935 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου