Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 18. apríla 2013 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Jeden rok európskej iniciatívy občanov v praxi: hodnotenie skúseností a odstraňovanie prekážok (rozprava)
 3.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 4.Dokončenie hodnotiacej tabuľky postupu pri makroekonomickej nerovnováhe (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Zmena a doplnenie Dohody o zjednodušení vízového režimu medzi EÚ a Ukrajinou (A7-0059/2013 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  5.2.Dohoda medzi EÚ a Moldavskom o uľahčení udeľovania víz (A7-0128/2013 - Marian-Jean Marinescu) (hlasovanie)
  5.3.Vplyv finančnej a hospodárskej krízy na ľudské práva (A7-0057/2013 - Inese Vaidere) (hlasovanie)
  5.4.Zásada zodpovednosti za ochranu stanovená OSN (A7-0130/2013 - Franziska Katharina Brantner) (hlasovanie)
  5.5.Európska demografická štatistika (A7-0050/2013 - Csaba Sógor) (hlasovanie)
  5.6.Recyklácia lodí (A7-0132/2013 - Carl Schlyter) (hlasovanie)
  5.7.Komplexná monitorovacia správa o Chorvátsku za rok 2012 (B7-0160/2013) (hlasovanie)
  5.8.Správa o pokroku Turecka za rok 2012 (B7-0162/2013) (hlasovanie)
  5.9.Správa o pokroku Čiernej Hory za rok 2012 (B7-0087/2013) (hlasovanie)
  5.10.Správa o pokroku Srbska za rok 2012 (B7-0090/2013) (hlasovanie)
  5.11.Proces integrácie Kosova do EÚ (B7-0089/2013) (hlasovanie)
  5.12.Dokončenie hodnotiacej tabuľky postupu pri makroekonomickej nerovnováhe (B7-0165/2013) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
  6.1.Zmena a doplnenie Dohody o zjednodušení vízového režimu medzi EÚ a Ukrajinou (A7-0059/2013 - Claude Moraes)
  6.2.Dohoda medzi EÚ a Moldavskom o uľahčení udeľovania víz (A7-0128/2013 - Marian-Jean Marinescu)
  6.3.Vplyv finančnej a hospodárskej krízy na ľudské práva (A7-0057/2013 - Inese Vaidere)
  6.4.Európska demografická štatistika (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
  6.5.Recyklácia lodí (A7-0132/2013 - Carl Schlyter)
  6.6.Komplexná monitorovacia správa o Chorvátsku za rok 2012 (B7-0160/2013)
  6.7.Správa o pokroku Turecka za rok 2012 (B7-0162/2013)
  6.8.Správa o pokroku Čiernej Hory za rok 2012 (B7-0087/2013)
  6.9.Správa o pokroku Srbska za rok 2012 (B7-0090/2013)
  6.10.Proces integrácie Kosova do EÚ (B7-0089/2013)
  6.11.Dokončenie hodnotiacej tabuľky postupu pri makroekonomickej nerovnováhe (B7-0165/2013)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 10.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu
  10.1.Vietnam, najmä sloboda prejavu (rozprava)
  10.2.Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane
  10.3.Guantánamo: hladovka väzňov (rozprava)
 11.Hlasovanie
  11.1.Vietnam, najmä sloboda prejavu (B7-0166/2013, B7-0166/2013, B7-0169/2013, B7-0170/2013, B7-0171/2013, B7-0172/2013, B7-0174/2013, B7-0184/2013) (hlasovanie)
  11.2.Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane (B7-0167/2013, B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013, B7-0178/2013) (hlasovanie)
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 14.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 15.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 16.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 17.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 18.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 20.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (1182 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (3935 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia