Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 18 april 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Ett år med det europeiska medborgarinitiativet i praktiken: utvärdering av erfarenheter och avhjälpande av hinder (debatt)
 3.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 4.Färdigställande av resultattavlan för förfarandet vid makroekonomiska obalanser (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Ändring av avtalet mellan EG och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar (A7-0059/2013 - Claude Moraes) (omröstning)
  5.2.Avtal mellan EU och Republiken Moldavien om förenklat utfärdande av viseringar (A7-0128/2013 - Marian-Jean Marinescu) (omröstning)
  5.3.Den finansiella och ekonomiska krisens följder för de mänskliga rättigheterna (A7-0057/2013 - Inese Vaidere) (omröstning)
  5.4.FN:s princip om ”skyldigheten att skydda” (A7-0130/2013 - Franziska Katharina Brantner) (omröstning)
  5.5.Europeisk befolkningsstatistik (A7-0050/2013 - Csaba Sógor) (omröstning)
  5.6.Återvinning av fartyg (A7-0132/2013 - Carl Schlyter) (omröstning)
  5.7.2012 års övergripande övervakningsrapport om Kroatien (B7-0160/2013) (omröstning)
  5.8.2012 års framstegsrapport om Turkiet (B7-0162/2013) (omröstning)
  5.9.2012 års framstegsrapport om Montenegro (B7-0087/2013) (omröstning)
  5.10.2012 års framstegsrapport om Serbien (B7-0090/2013) (omröstning)
  5.11.Kosovos europeiska integrationsprocess (B7-0089/2013) (omröstning)
  5.12.Färdigställande av resultattavlan för förfarandet vid makroekonomiska obalanser (B7-0165/2013) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Ändring av avtalet mellan EG och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar (A7-0059/2013 - Claude Moraes)
  6.2.Avtal mellan EU och Republiken Moldavien om förenklat utfärdande av viseringar (A7-0128/2013 - Marian-Jean Marinescu)
  6.3.Den finansiella och ekonomiska krisens följder för de mänskliga rättigheterna (A7-0057/2013 - Inese Vaidere)
  6.4.Europeisk befolkningsstatistik (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
  6.5.Återvinning av fartyg (A7-0132/2013 - Carl Schlyter)
  6.6.2012 års övergripande övervakningsrapport om Kroatien (B7-0160/2013)
  6.7.2012 års framstegsrapport om Turkiet (B7-0162/2013)
  6.8.2012 års framstegsrapport om Montenegro (B7-0087/2013)
  6.9.2012 års framstegsrapport om Serbien (B7-0090/2013)
  6.10.Kosovos europeiska integrationsprocess (B7-0089/2013)
  6.11.Färdigställande av resultattavlan för förfarandet vid makroekonomiska obalanser (B7-0165/2013)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 10.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer
  10.1.Vietnam, särskilt yttrandefriheten (debatt)
  10.2.Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan
  10.3.Guantánamo: Hungerstrejk bland fångarna (debatt)
 11.Omröstning
  11.1.Vietnam, särskilt yttrandefriheten (B7-0166/2013, B7-0166/2013, B7-0169/2013, B7-0170/2013, B7-0171/2013, B7-0172/2013, B7-0174/2013, B7-0184/2013) (omröstning)
  11.2.Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan (B7-0167/2013, B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013, B7-0178/2013) (omröstning)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Anslagsöverföringar: se protokollet
 14.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen): se protokollet
 15.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 16.Inkomna dokument: se protokollet
 17.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 18.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 20.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1182 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (3935 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy