Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 3935k
Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Ένα έτος πρακτικής εφαρμογής της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών (ΠΕΠ): αξιολόγηση εμπειριών και αντιμετώπιση εμποδίων (συζήτηση)
 3. Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Συμπλήρωση του πίνακα επιδόσεων σχετικά με τη διαδικασία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες (συζήτηση)
 5. Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1. Τροποποίηση συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (A7-0059/2013 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
  5.2. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (A7-0128/2013 - Marian-Jean Marinescu) (ψηφοφορία)
  5.3. Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα (A7-0057/2013 - Inese Vaidere) (ψηφοφορία)
  5.4. Αρχή της "Ευθύνης Προστασίας" των ΗΕ (A7-0130/2013 - Franziska Katharina Brantner) (ψηφοφορία)
  5.5. Ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές (A7-0050/2013 - Csaba Sógor) (ψηφοφορία)
  5.6. Ανακύκλωση πλοίων (A7-0132/2013 - Carl Schlyter) (ψηφοφορία)
  5.7. Συνολική Έκθεση Παρακολούθησης 2012 για την Κροατία (B7-0160/2013) (ψηφοφορία)
  5.8. Έκθεση προόδου 2012 για την Τουρκία (B7-0162/2013) (ψηφοφορία)
  5.9. Έκθεση προόδου του 2012 σχετικά με το Μαυροβούνιο (B7-0087/2013) (ψηφοφορία)
  5.10. Έκθεση προόδου 2012 για τη Σερβία (B7-0090/2013) (ψηφοφορία)
  5.11. Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (B7-0089/2013) (ψηφοφορία)
  5.12. Συμπλήρωση του πίνακα επιδόσεων σχετικά με τη διαδικασία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες (B7-0165/2013) (ψηφοφορία)
 6. Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1. Τροποποίηση συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (A7-0059/2013 - Claude Moraes)
  6.2. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (A7-0128/2013 - Marian-Jean Marinescu)
  6.3. Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα (A7-0057/2013 - Inese Vaidere)
  6.4. Ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
  6.5. Ανακύκλωση πλοίων (A7-0132/2013 - Carl Schlyter)
  6.6. Συνολική Έκθεση Παρακολούθησης 2012 για την Κροατία (B7-0160/2013)
  6.7. Έκθεση προόδου 2012 για την Τουρκία (B7-0162/2013)
  6.8. Έκθεση προόδου του 2012 σχετικά με το Μαυροβούνιο (B7-0087/2013)
  6.9. Έκθεση προόδου 2012 για τη Σερβία (B7-0090/2013)
  6.10. Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (B7-0089/2013)
  6.11. Συμπλήρωση του πίνακα επιδόσεων σχετικά με τη διαδικασία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες (B7-0165/2013)
 7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9. Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
  10.1. Βιετνάμ, και συγκεκριμένα η ελευθερία έκφρασης (συζήτηση)
  10.2. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζακστάν
  10.3. Γουαντάναμο: Απεργίες πείνας των κρατουμένων (συζήτηση)
 11. Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1. Βιετνάμ, και συγκεκριμένα η ελευθερία έκφρασης (B7-0166/2013, B7-0166/2013, B7-0169/2013, B7-0170/2013, B7-0171/2013, B7-0172/2013, B7-0174/2013, B7-0184/2013) (ψηφοφορία)
  11.2. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζακστάν (B7-0167/2013, B7-0167/2013, B7-0173/2013, B7-0175/2013, B7-0176/2013, B7-0177/2013, B7-0178/2013) (ψηφοφορία)
 12. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13. Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20. Διακοπή της συνόδου


  

PRÉSIDENCE DE MME ISABELLE DURANT
Vice-présidente

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(La séance est ouverte à 9 h 00)

 

2. Ένα έτος πρακτικής εφαρμογής της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών (ΠΕΠ): αξιολόγηση εμπειριών και αντιμετώπιση εμποδίων (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  La Présidente. - L'ordre du jour appelle le débat sur la déclaration de la Commission sur une année d'initiatives citoyennes européennes dans la pratique: évaluer l'expérience et surmonter les obstacles (2013/2604(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Madam President, honourable Members, thank you for this opportunity to briefly present – not an assessment, but some first thoughts arising from the European Citizens’ Initiative. It is too early to draw any definitive conclusions, but it is very useful here today to be able to hold a discussion with you, to reflect where things stand and to sketch out a few considerations that may serve for the future. I would like to thank all the Members of the European Parliament who have been so active in getting this into place, following it up and promoting it.

Although the first 12 months of the European Citizens’ Initiative have not been without difficulties, I believe that we can be proud of this new instrument of participatory democracy. Broadly speaking it has been a success. The positive trends of the first year suggest that we are witnessing something which has the potential to become a very popular, and possibly influential, means of enabling European citizens to get directly involved in the work of our institutions.

The European Citizens’ Initiative gives us grounds for optimism: citizens want to have their say, they want to get involved. It is up to us to provide them with the means to do so, and – while it is impossible to predict the end-result of any single initiative – to ensure that they feel it is worth their while.

Fourteen initiatives are currently registered with the Commission; they cover a very broad range of areas – media pluralism, public goods and services, education, animal testing, climate change, voting rights, roaming charges, speed limits and mobility. Together, they have collected in the region of 2 million statements of support. But, looking beyond that, it is evident that these groups are mobilising cross-border public opinion and triggering Europe-wide debates on very important issues and that, of course, is what we wish the initiative to do.

It has not been trouble-free, however. There have been some well-documented teething problems, and the Commission, in cooperation with the organisers and the Member States, has had to work significantly harder than we could have predicted to ensure that the instrument was quick and successful. It has been a learning curve for all parties involved.

Let me highlight a few issues where the Commission has been trying to deal with the initial hurdles, as well as clarify some misunderstandings and misconceptions. When the European Citizens’ Initiative entered into force a year ago, in April 2012, few expected the organisers to have such difficulties in finding affordable service providers to host and to help with the certification of their online collection systems.

The Commission therefore offered, as a temporary and optional solution, to host online collection systems on its servers in Luxembourg, free of charge. In order to compensate for the time which was lost, the Commission also undertook to take into consideration valid statements of support collected beyond the 12-month deadline laid down by the regulation and up until November of this year.

As you can imagine, these measures have had an important impact on the time and resources that the Commission has had to invest. It has gone to considerable lengths to provide organisers with training, guidance and advice at all stages of the procedure, and it has had to engage extensively with the Member States to overcome their concerns. These concerns have now been dealt with, and we can expect future organisers to be better prepared, technically and administratively. Needless to say, the Commission has gone far beyond what is strictly required by the regulation to make the European Citizens’ Initiative a success.

Some of you may say that much of this work would not be necessary if the requirements of the implementing regulation were less strict. That might be true, but we are dealing with very important and sensitive personal data here. The security and technical requirements are designed to protect not only the signatories but also the organisers responsible for collecting signatures.

Of course, nothing is set in stone. The Commission is continuously engaging with the organisers and with Parliament to ensure that any decision about a possible revision of the legal framework is taken on a well-informed basis. Perhaps the biggest question that will need to be resolved by the review of the legislation is whether to keep the current, decentralised system for the hosting of initiatives or move towards a centralised system of collecting signatures.

With regard to the online collection software developed by the Commission, critics have argued that it does not help organisers carry out their campaigns. That is entirely correct. Vice-President Šefčovič has said that the tools provided by the Commission are designed to facilitate the collection of signatures – nothing else. It is up to the organisers themselves to market and broadcast their initiatives effectively. The Commission can continue to offer technical help to optimise the preparation and use of the procedure.

Also, there are claims that the Commission’s online collection software has not been tested; that is not accurate. Proper testing has been carried out for each release, including unit tests, functional tests, stress tests and vulnerability tests. There have also been concerns to ensure that this open-source software is further improved using a community approach. Steps to do that are under way – an open-source community workshop was organised by the Commission late last year – and we are encouraging contributions from external stakeholders. To date, however, only two external developers have expressed an interest in participating.

The Commission is of course also in direct contact with citizens. The most legitimate criticism we hear is that citizens discover that they are unable to support any initiatives and are therefore denied this Treaty right. This is not related to the software or the Commission’s hosting platform. It is in fact the legal framework that is in default. The Commission’s legislative proposal allowed all EU citizens to exercise their right, wherever they resided. However, the regulation, as adopted by the European Parliament and the Council, introduced varying data requirements across the Member States. That means, for example, that UK or Irish citizens in the EU but outside their country of origin may be unable to support a European Citizens’ Initiative, depending on the requirements of their country of residence. The Commission agrees that this is not acceptable and has consistently encouraged the Member States to lower, as far as possible, their respective data requirements.

These are all important issues for us to consider, but they should not be allowed to overshadow what we have achieved over the past year and the enormous effort that we have all have made to ensure that the European Citizens’ Initiative is a success.

I would like to conclude by thanking the Member States – and of course this House, which has been so important in committing to this from the beginning and ensuring that it is a success. The Commission recognises that, when you raise concerns about the functioning of the initiatives, it is because we share the same objective: reconnecting better with Europe’s citizens and encouraging their participation in the political life of the Union.

The European Citizens’ Initiative is an important complement to our more traditional representative democratic structures. But, crucially, it is also an alternative for citizens who want to engage on European issues directly with the institutions.

 
  
MPphoto
 

  Мария Габриел, от името на групата PPE. – През 2013 г. имаме две годишнини – двадесет години от установяване на европейското гражданство и една година от Европейската гражданска инициатива. Това е повод да се поздравим, но и повод да си направим равносметка. Поставянето на европейското гражданство и представителната демокрация в центъра на дебата в Европейския съюз само година и половина преди следващите избори за Европарламент през 2014 г. е много важен положителен политически сигнал, който излъчваме. От една страна, той подчертава общите ни ценности и принципи, но от друга, нашата мотивация да продължим да скъсяваме разстоянието между гражданите и европейските институции. Защото днешната дискусия е полезна именно с това – заедно да продължим да работим, за да направим Европейската гражданска инициатива такава, каквато си поставихме за цел още преди две години: достъпна, прозрачна и успешна. Тя има много положителни страни и Вие го казахте, г-жо Комисар. Тя е наднационална, тя е първият инструмент за гражданско участие на наднационално ниво. Тя е допълваща, тя може да бъде един своеобразен коректив на нашите действия, едно допълнение към действието на европейските институции. Тя е позитивна.

За разлика от петициите до Европейския парламент или жалбите до Омбудсмана, с които гражданите можеха да искат коригиране на установени нередности, Европейската гражданска инициатива дава възможност за положителен принос. Но тя най-вече е активна. За разлика от референдумите, където хората могат да кажат „да“ или „не“, тук гражданите могат да определят европейския дневен ред, да направят конкретни предложения за реализирането на дадена идея по точно определен начин. Ето защо обаче нашето предизвикателство остава да я превърнем в реалистична. Това, което трябва да се случи оттук нататък, е в няколко аспекта.

Първо, остава голямото предизвикателство да продължим да засилваме осведомеността за това, че инструментите като Европейската гражданска инициатива трябва да изникват по-спонтанно в съзнанието на хората като средство за защита на техните интереси, и в тази връзка е първият ми въпрос към Комисията. Как да продължим да засилваме информационните кампании, как да направим така, че гражданите спонтанно да мислят за гражданската инициатива като за още един свой инструмент, да участват пряко във вземането на решения в Европейския съюз? Затова е необходимо и гражданите да повярват в тази инициатива. Точно заради това ние трябва да продължим активно да следим процеса, по който тя се реализира. Необходимо е също така да се намери баланс между очакванията на хората и законодателството, което вероятно да последва. Затова ми се струва, че тук още днес трябва да помислим за някои промени.

Докладчиците от комисията по конституционни въпроси и комисията по петиции въведоха много подобрения по време на законодателната процедура. Въпреки това, в момента все още имаме отделни етапи от процедурата, които са бавни и сложни. Трябва да я превърнем в ефективна и атрактивна и това ще стане чрез улесняване на самата процедура. Разбираме това, че Европейската комисия беше постоянно с нас, когато трябваше да се вземат временни мерки, за да се оправят техническите пропуски и проблеми с достъпа до сървъри. Трябва до продължим да следим този технически аспект много внимателно.

Обръщам внимание на Еврокомисията с още един въпрос. Имаме данни, че за някои от инициативите ще останат всъщност по-малко от 12 месеца за събиране на подписи онлайн. Какво ще направи Европейската комисия, за да осигури равни възможности за всички участници? Все още бих искала да кажа и за това, че част от инициативите е необходимо да имат по-конкретни измерения. Само така ще имаме гаранция, че те ще могат да бъдат адаптирани под формата на законодателен акт на Европейския съюз. Не е достатъчна само подкрепата.

Искам да се спра накрая и върху ролята на Европарламента и ролята на петициите. Ние можем да бъдем изключително полезни в изслушванията, ние имаме опит в организирането на подобни събития. Това, което трябва да продължим, е заедно всички институции да продължаваме да подчертаваме смисъла на Европейската гражданска инициатива, а именно че тя е единствено и само за гражданите.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Guerrero Salom, en nombre del Grupo S&D. – Señora Presidenta, señora Comisaria, creo que hay una coincidencia muy amplia en considerar que una de las grandes innovaciones del Tratado de Lisboa fue reconocer a los ciudadanos su capacidad para reunirse y poner en marcha una iniciativa legislativa ciudadana.

Sobre esta base, el trabajo del Parlamento y el trabajo de la Comisión para aprobar la reglamentación correspondiente creo que fueron satisfactorios, relativamente rápidos y, en todo caso, muy positivos respecto de estos derechos de los ciudadanos. No hubo ninguna resistencia en el Parlamento, como depositario de la democracia representativa, frente a esta manifestación de democracia directa. Al contrario, siempre se entendió que era un enriquecimiento de nuestra capacidad para representar a los ciudadanos.

Deberíamos hacer una revisión en 2015, pero el hecho es que estamos obligados a hacerla ya inmediatamente, porque, un año después de la puesta en marcha de esta iniciativa, ninguna en concreto se ha materializado. Se han presentado 30, 14 siguen vivas y hay problemas que, evidentemente, frenan su puesta en marcha. Podemos sentirnos satisfechos de que los asuntos sobre los que se han interesado los ciudadanos sean asuntos de alto contenido social y tengan que ver con la calidad de vida, con el medio ambiente, con la educación, con el tráfico, con la investigación, con derechos, y, por tanto, estamos satisfechos.

No ha habido una captación por parte de los lobbies de mercado de esta iniciativa, pero la Comisión acaba de señalar ―y estamos todos de acuerdo― que hay problemas técnicos, jurídicos y materiales. Animo a la Comisión a que pida al Consejo que reduzca los problemas que están en manos de los Estados miembros, fundamentalmente el que ha señalado de no reconocimiento de la firma de los nacionales que viven fuera.

Creo que, en un momento en que hay bastante euroescepticismo, es apropiado dar a los ciudadanos la posibilidad de sentirse europeos y de sentirse directamente partícipes del proceso legislativo.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, under Lisbon, the Citizens’ Initiative was heralded as the next step in bridging the democratic deficit – a key tool in creating a citizen-centred Europe.

However, the flaws in this ambitious and groundbreaking legislative project are evident. We need only look to the findings of engagement with the public on this issue to see where the problems lie. For example, a European Movement Ireland survey found out on surveying the Irish public that 86% of people had not heard of the Citizens’ Initiative, yet 70% of people would consider using it.

The Citizens’ Initiative, the very instrument introduced to address the democratic deficit between citizens and policymakers to engage citizens with the European Union project, is faltering due to a lack of communication and a complete absence of awareness of this avenue for engagement with the legislative process and policymaking. The fact that 70% of people would consider using it demonstrates that there is an appetite for true engagement with policymaking and an interest in informed active citizenship. Citizens want to engage, contribute and have their voice heard.

The fact that initiatives have been received on the right to water, waste management, media pluralism and speed limits, among others, are testimony to the potential of this tool as a real driver of European policy and engagement with citizens.

As with the ongoing building and commitment in widening and deepening the European Union, we must make a greater effort to engage with citizens in a meaningful and practical way and ensure that we are building a European Union for citizens together with the citizens.

One of the main criticisms levelled at the EU is that it does not communicate with its citizens. The other is that legislation is always ‘top down’. With the Citizens’ Initiative, if implemented with greater efficiency and commitment, we have the vehicle to engage citizens. However, this opportunity is being wasted by the very thing we consistently claim that we are opposed to: burdensome and excessive red tape. The technical registration and administrative criteria are formidable and problematic, and there are numerous complaints over issues of lack of clarity on admissibility.

Citizens should not have their time wasted. Information and engagement should be put in place at an earlier point in the process. It is clear that the problems with the online collective system requirements must be addressed in a practical manner, making this Citizens’ Initiative actually accessible for citizens.

I support the idea that there should be a single point of contact for the Initiative so as to avoid the citizens organising the submission having to enquire in 27 – soon to be 28 – Member States for information and updates. We must ensure citizens are treated equally, regardless of their nationality or where they are residing.

There is real potential with this initiative, but we must ensure that it is given the support and structure for its realisation. This initiative is one of the key points in the Lisbon Treaty, and we have the duty and responsibility to the citizens and to democracy to ensure that it works for citizens and does not become another tokenistic measure.

Finally, I would like to ask a direct question to the Commissioner. Why can we not have a citizens’ initiative on the single seat? I understand that it has been proposed but that it has been blocked. I would like you to comment on that when you reply.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8)).

 
  
MPphoto
 

  Edward McMillan-Scott (ALDE), blue-card question. – Madam President, very briefly, I would just like to ask Mr Aylward whether he would agree that it is regrettable that, in the negotiations on the ECI, one Member State insisted that the construction of the ECI had to exclude the possibility of any ECI on the seats of the institutions. Would he not agree that we should congratulate Ms Malmström for the fact that, while she was a Member of the European Parliament, she organised a petition on the single seat in Brussels which so far has received 1.2 million signatures, and that the Petitions Committee will now respond to that petition thanks to the intervention of the Chair of the Committee, Ms Mazzoni, and Mr Schulz?

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (ALDE), blue-card answer. – I think Mr McMillan-Scott has said it all, and I am somewhat mystified that we do not have the opportunity. I would like the issue to be directly addressed by the Commissioner in her reply.

 
  
MPphoto
 

  Gerald Häfner, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit der Europäischen Bürgerinitiative haben wir ein großes Angebot an die Bürgerinnen und Bürger Europas gemacht. Wir haben gesagt: Dieses Europa ist nicht das Europa der Institutionen, der Regierungen, sondern es ist auch und zuallererst das Europa der Bürgerinnen und Bürger. Es ist unser Europa, es ist Ihr Europa. Bitte mischen Sie sich ein, beteiligen Sie sich, machen Sie Vorschläge, benennen Sie Ihre Sorgen! Das war das große Angebot der Europäischen Bürgerinitiative. Ich bin immer noch stolz darauf, dass das gelungen ist, und möchte alle beglückwünschen, die daran teilgenommen haben.

Im Übrigen möchte ich daran erinnern, dass dieses Instrument der Europäischen Bürgerinitiative auf eine Initiative von Bürgern selbst zurückgeht. Es war „Mehr Demokratie“ aus Deutschland, es war „Eurotopia“, es war „Democracy International“, es war das „Initiative and Referendum Institute Europe“, die gemeinsam dieses Instrument ersonnen und dann vorgeschlagen haben. Es waren engagierte Mitglieder des Konvents, die es aufgegriffen und durchgesetzt haben. Später haben wir – Parlament, Kommission und Rat – dann gemeinsam die Verordnung erarbeitet. Das war ein Kompromiss. Alle, die beteiligt waren, erinnern sich an diese langen Debatten.

Heute müssen wir sagen, dieses große Versprechen an die Bürgerinnen und Bürger Europas ist nur teilweise eingelöst. Es liegt an uns, ob es uns gelingt, es wirklich voll einzulösen, oder ob es ein halbes, ein uneingelöstes Versprechen bleibt. Es ist ganz klar: Wenn man ein erstes transnationales Instrument der Bürgerbeteiligung schafft, betritt man Neuland. Die ECI ist wie ein Kind, das die ersten Gehversuche macht. Aber bei diesen ersten Gehversuchen müssen wir eben feststellen, dass es im Moment noch nicht so richtig kräftig loslaufen kann. Es hat eine Unmenge von Klötzen an den Beinen. Ich möchte, dass diese Klötze beseitigt werden – alle, einer nach dem anderen! Der erste Klotz ist, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger Europas gar nicht wissen, dass es dieses Instrument gibt. Ich habe damals vor dem Inkrafttreten den Präsidenten Schulz, Barroso und Van Rompuy den Vorschlag gemacht, dass sie gemeinsam vor die Bürgerinnen und Bürger Europas treten und sagen: Jetzt beginnt eine neue Ära! Wir wollen eure Ideen, eure Vorschläge hören! Wir wollen nicht nur ein Europa sein, das von oben nach unten spricht und entscheidet! Wir wollen ein hörendes Europa sein, das den Bürgern zuhört! Also: Macht Vorschläge, nutzt das!

Es ist dafür immer noch nicht zu spät. Wir sind im Jahr der Bürgerinnen und Bürger in Europa. Es wäre sehr sinnvoll, wenn die Kommission ihre Möglichkeiten nutzt und wenn die drei Institutionen – Rat, Kommission und Parlament – gemeinsam vor die Bürgerinnen und Bürger treten und dieses Instrument bewerben und im Jahr der Bürgerinnen und Bürger sagen: Wir brauchen euch, liebe Bürger, um ein gemeinsames Europa zu bauen, wir brauchen eure Vorschläge, bitte beteiligt euch!

Die Kommission finanziert so viele Werbemaßnahmen, z. B. auch für die europäischen Wahlen, obwohl ich überzeugt bin, das merken die Bürger, dass Wahlen sind – an den Wahlplakaten, an der Berichterstattung in den Medien, das merken sie auch daran, dass sie von den Wahlbehörden benachrichtigt werden. Für die ECI müsste man wirklich Werbung machen.

Das nächste sind die vielen technischen Schwierigkeiten. Die Online-Software wurde vorher niemals getestet. Sie funktionierte nicht. Über Monate konnten die Initiativen keine Unterschriften sammeln, haben wertvolle Zeit verloren. Jetzt funktioniert sie, aber nur mit einer Ad-hoc-Lösung für eine begrenzte Zahl von Initiativen und auch zeitlich befristet. Das kann so nicht weitergehen! Wir brauchen eine einheitliche Lösung, eine europäische Plattform, auf der alle ihre Initiativen einstellen können, auf der alle Bürger das verfolgen können, und eine Plattform, die für die Bürgerinnen und Bürger völlig frei von Kosten und einfach zu nutzen ist. Übrigens: Viele Probleme mit der Online-Software liegen nicht an der Software, sondern an der Kompliziertheit der Verordnung selbst und an den unterschiedlichen Anforderungen, die die Mitgliedstaaten an die Zertifizierung und an die Unterschriften stellen. Warum schaffen wir es nicht, das endlich zu vereinheitlichen und so zu machen, wie in fast allen Ländern Unterschriften gesammelt werden, mit Name, Adresse, Unterschrift? Wir können das früher als in drei Jahren reformieren, jederzeit! Das Parlament ist dafür offen!

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, on behalf of the EFD Group. – Madam President, this is just a public relations exercise to paint a veneer of democracy over the undemocratic European Union. The best definition of democracy that I know of was given by Abraham Lincoln, who said that it was ‘government of the people, by the people and for the people’. There are no common people in Europe; there is no political identity with which they can identify, so you can never have a true democratic system in the European Union as a whole.

The only democracy that makes any sense is the democracy of nation states, where people identify with a common political identity. All democratic governments in different countries take different forms. They all have different structures. But in order for a country to be called a democracy, it must have one single characteristic: the ability not only to elect the government but also to sack the government and replace it with a different government.

Of course, that is the one thing you cannot do in the European Union. The people do not select the Commission, who are the effective government of the European Union, and they cannot sack them. Therefore no country that is a member of the European Union can claim to be a functioning democracy. We are seeing our democracies destroyed. All the governments of the western world, and in particular those of the European Union, are disconnecting from their own people and imposing policies on them which they do not want – like mass uncontrolled immigration and idiotic climate change legislation, which is destroying their economies.

The only Citizens’ Initiative which makes any sense is the initiative to leave the European Union. People in Britain have the opportunity to do that by voting for the UK Independence Party, and they are doing it in increasing numbers.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Ich habe die mündliche Anfrage unterschrieben, denn ich finde die darin gestellten Fragen sehr korrekt. Das zeigt auch die heutige Debatte. Die aufgezeigten Mängel müssen kurzfristig behoben werden, auch wenn die festgeschriebene Überprüfung der Bürgerinitiative formal noch nicht ansteht.

Schon heute zeigt sich doch, was das zentrale Thema für den Review sein muss: Die hohen bürokratischen Barrieren gehören stark abgesenkt und das Instrument selbst deutlich flexibler gemacht. Das Instrument heißt Bürgerinitiativen. Und es war nicht so gedacht, dass es großer, schlagfertiger NGO bedarf, um mit Anliegen überhaupt bis zur Kommission vorzudringen oder auch zum Parlament. So funktionieren unsere Gesellschaften eben nicht. So sinnentleeren wir unsere eigenen Ansätze in Richtung Mitwirkung, Partizipation, Inklusion und so weiter.

Auch wir als Europäisches Parlament müssen unseren Beitrag dazu leisten. Warum sollte es uns nicht möglich sein, die Bürgerinitiative stringent mit unserer eigenen Arbeit zu verbinden. Erfolgreiche Initiativen haben die verbriefte Möglichkeit der Anhörung im Europäischen Parlament. Ich wünsche mir, dass erfolglose Initiativen zwingend wie eine Petition behandelt werden. Das Instrument der Petition wird erfolgreich genutzt. Warum nicht auch dafür? Dass die Bürgerinitiative heute noch ein sehr bürokratisches, starres Instrument ist, hat die Debatte bisher gezeigt. Das muss beendet werden!

Ein konkretes Beispiel: Es läuft zurzeit noch die Bürgerinitiative right2water, deren Initiatorinnen und Initiatoren sich gegen die Wasserprivatisierung in Europa wenden. Sie hat nach heutigem Stand mehr als 1 Million Unterschriften gesammelt und das Quorum in fünf Mitgliedstaaten erreicht. Ein Land, das das Quorum noch nicht erreicht hat, ist Italien. Dort gab es aber vor zwei Jahren eine erfolgreiche Sammlung von mehr als 1,4 Millionen Unterschriften dazu. Das sollten wir aufgreifen und sozusagen auch gemeinsam übergreifend vielleicht im Sinne der Bürgerinitiative neu organisieren!

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Frau Präsidentin! Die Europäische Bürgerinitiative ist nunmehr bekanntlich seit einem Jahr in Kraft. Mit ihrer Einführung wollte man den Bürgern in der Europäischen Union die Möglichkeit geben, an der Entscheidungsfindung und Gesetzgebung zu partizipieren. Gleichzeitig wollte man Offenheit, Transparenz und Bürgernähe demonstrieren. Die bisherigen Erfahrungen zeigen uns allerdings, dass dies nicht wirklich erreicht werden konnte. Viele Initiatoren beklagen bürokratische und technische Behinderungen sowie hohe oder allzu hohe Kosten. So schreibt mir beispielsweise der Sprecher von GLOBAL 2000 Österreich, dass man nun ein Jahr nach dem Start der Vorbereitungen der Bürgerinitiative „Meine Stimme gegen Atomkraft“ die Bemühungen wegen ungenügender Rahmenbedingungen wieder einstellt. Statt einen einfachen Zugang zu ermöglichen, werden von Seiten der Kommission bürokratische, technische und kostenintensive Hürden aufgestellt, heißt es in diesem Schreiben.

So kann es doch nicht sein! Wir benötigen natürlich einen einfachen, benutzerfreundlichen Zugang, um das ursprüngliche Ziel der Bürgerinitiative, nämlich eine hohe Bürgerbeteiligung, sicherzustellen.

Ich habe bereits im Zuge der Einführung darauf hingewiesen, dass es gefährlich ist, dem Bürger eine Mitentscheidungsmöglichkeit zu suggerieren oder vorzugaukeln, die er dann im Endeffekt nicht hat. Damit steigert man nur die Ablehnung und Skepsis gegenüber der EU.

Um der Bürgerinitiative mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, wird es sinnvoll sein, darüber nachzudenken, ob erfolgreiche Bürgerinitiativen nicht konsequenterweise ein automatisches Tätigwerden der Kommission zum Ergebnis haben sollten und müssten.

 
  
MPphoto
 

  Heinz K. Becker (PPE). - Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein Jahr Europäische Bürgerinitiative ist Anlass zur Gratulation, vor allen Dingen an die zahlreichen europäischen Bürgerinnen und Bürger, die sich quer durch ganz Europa für dieses erste transnationale Instrument der direkten Demokratie engagiert haben und bisher 14 Initiativen begründet haben. Ich freue mich auch als Österreicher, dass vier davon mit unserer Beteiligung erfolgt sind. Gratulation auch an die zuständigen und initiativen Stellen der Kommission, die nicht nur am Anfang dieses Projekts standen, sondern auch zuletzt das Instrument aktiv unterstützt hatten, als es um das Angebot, die Online-Sammelsysteme auf ihren eigenen Servern laufen zu lassen, ging.

Ein Jahr Bürgerinitiative bedeutet aber auch eine Art kritischer Zwischenbilanz und natürlich auch das Fordern von entsprechenden Verbesserungen und Änderungen. Das Hauptproblem dieses jungen Instruments in Europa ist selbstverständlich die mangelnde Bekanntheit. Ich möchte das zu einer Aufgabe für uns alle machen. Es ist nicht nur eine Aufgabe der Kommission, sondern auch der europäischen Mitgliedstaaten, deren aktives Engagement ich bisher in hohem Maße vermissen musste.

Eine weitere Quelle des Unmuts ist das Sammeln der Online-Unterschriften. Es wurde schon mehrfach darauf Bezug genommen. Es gibt technische Hürden, es gibt bürokratische Hürden. Ich glaube, dass eine Idee, die es wert ist, verfolgt zu werden, das Angebot einer fertigen, genehmigten Software ist, die allen Initiatoren zur Verfügung gestellt wird. Erst gestern habe ich fünf E-Mails bekommen – Frau Kommissarin, Sie sind auch auf dem Verteiler –, in denen Bürgergruppen zwölf Monate für die Unterschriftensammlung gefordert haben, und zwar ab dem Zeitpunkt der Registrierung. Ich glaube, dass dies ein sehr fairer, praktikabler Vorschlag ist, weil das dann netto wirklich zwölf Monate Arbeitstätigkeit erlaubt. Ich denke, dass der Beginn des 12-monatigen Countdowns erst ab dem Beginn des Zertifizierungsprojekts gegeben ist.

Lassen Sie mich aber auch noch ein Thema ansprechen, das mich persönlich durchaus betroffen macht: Ich glaube, dass es in diesem ersten Jahr der Bürgerinitiative auch legitim ist, bestimmte Aktivitäten in Frage zu stellen. Ich meine damit eine Initiative, die als erste die Schwelle der einen Million Unterschriften überschritten hat, zum Thema Wasser. Das Thema Wasser ist nicht zufällig davor von einigen populistischen Kräften sehr wohl kampagnisiert worden. Es wurde von einer Zwangsprivatisierung des Wassers gesprochen, die die EU plant. Es hat sich als falsch herausgestellt. Nun muss man im Zuge dieses Kampagnisierungsprozesses feststellen, dass die Hauptbetreiber dieser Initiative – und das ist zu einem Großteil die europäische Gewerkschaftsbewegung – ganz sicher nicht als Adressat für die Europäische Bürgerinitiative gemeint waren. Wir haben es bei der europäischen Gewerkschaftsbewegung mit einer institutionellen politischen Ebene zu tun und nicht mit einer Bürgerinitiative, nicht mit einer Bürgergruppe. Ich glaube, es ist fair, wenn die europäische Gewerkschaftsbewegung in Zukunft diese Haltung aufgibt und andere europäische etablierte politische Institutionen nicht ein Instrument der direkten Demokratie verfremden oder missbrauchen. Ich möchte nicht in einem Europa ohne Gewerkschaften leben. Das muss klar sein. Aber es gilt hier, die Bürgerrechte nicht zu institutionellen Rechten zu machen.

Seien wir alle in der Kommission und hier im Parlament stolz auf die Europäische Bürgerinitiative, aber arbeiten wir entschlossen an der Optimierung und Verbesserung und Perfektionierung!

 
  
MPphoto
 

  Zita Gurmai (S&D). - Madam President, as I was co-rapporteur on this very important tool, I am of course very pleased to talk about it right now. This is a revolutionary tool for transnational participatory democracy, one that enables citizens’ voices to be heard at a time when they need it most. The number of initiatives submitted so far, their European aspect, and the fact that they represent new ideas makes me feel optimistic.

I feel that European citizens have really started to see its added value. However, these positive developments should not hide the technical difficulties faced by the organisers so far, and the remaining challenges.

Of course, we knew when drafting the regulation that we were entering uncharted territories, since such a tool had never before been developed on such a large scale.

The problems with the online collection, especially with the online servers, have been partially resolved with the help of the Commission. But we have to find a sustainable solution. The same goes when it comes to finding the right balance between data protection and user-friendliness.

I know some people are asking for the regulation to be revised, but I believe it is too soon. We need a full assessment before engaging in such a process. I welcome the efforts made by the Commission so far, such as their decision to extend the 12-month collection period for signatures for the first ECIs, which were confronted with the biggest technical problems.

I want to underline the importance of equal treatment here. There is a lot that can be done before the revision in 2015, enhancing the dialogue with organisers and civil society – in other words, taking into account their experiences, making online collection more accessible and opening the discussion about a centralised process.

Moreover, we need to reduce as much as possible the cost of an ECI and improve our communication. Too many citizens still do not know about the existence of the ECI. That is unacceptable. We need improved cooperation between the European institutions and the Information Offices but also more cooperation from the Member States.

I was disappointed, for example, that one sole Member State was blocking the decision to extend the collection period. Let us work together in order to make the ECI the democratic success it should be. Equal treatment for me as well.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Je souhaiterais m'adresser aux citoyens qui sont là, au-dessus de nous, et qui nous écoutent pour leur dire que c'est une occasion dont ils doivent peut-être se saisir. Je les invite à bien prêter attention à l'analyse que nous faisons de cette initiative pour, je l'espère, s'en servir.

Je le dis pour ce groupe-ci, il y a un groupe qui vient de partir, on le dira peut-être pour le groupe suivant.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi (ALDE). - Signora Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, sappiamo bene che quello di cui stiamo discutendo è uno dei pochi strumenti a disposizione per un rapporto diretto tra i cittadini e le istituzioni europee, e non soltanto nell'Anno dei cittadini europei, ma anche in un periodo in cui la credibilità europea presso la nostra società è, purtroppo, ai suoi minimi storici – e questo non è un dato dell'Eurostat, ma scaturisce dall'esperienza quotidiana di ciascuno di noi quando si trova a confrontarsi con i cittadini.

L'Iniziativa dei cittadini europei, se ben utilizzata, è davvero un'arma che può rivelarsi straordinaria. Personalmente e insieme ad altri colleghi, sono fra i promotori di una delle prime Iniziative, quella riguardante la richiesta di una direttiva per il pluralismo dell'informazione. Il Parlamento europeo ci aveva provato, eravamo arrivati a una votazione storica che ricorderò sempre: 334 voti a favore e 334 voti contrari, un pareggio che purtroppo fece naufragare quella possibilità.

Quanto sarebbe bello poter dire ai cittadini europei che attraverso l'Iniziativa dei cittadini europei – ovvero la raccolta delle firme – un problema che non si è riusciti a risolvere nell'ambito dell'istituzione può trovare finalmente una soluzione alla questione riguardante libertà e pluralismo dei media, che dovrebbe essere al centro dell'identità della nostra stessa Unione europea.

Cosa stiamo facendo per la realizzazione di questa Iniziativa dei cittadini europei? L'odierno dibattito è molto proficuo perché permette di fare il tagliando a un anno dalla sua introduzione, e qualche revisione è probabilmente urgente. Molto è già stato detto.

È chiaro che quando abbiamo un software di open source, come quello messo a disposizione che spesso pone problemi di utilizzazione, non è facile da maneggiare, dobbiamo fare qualcosa per intervenire. In base all'esperienza dei battipista delle prime Iniziative devo rilevare, poi, che vi sono sperpero di denaro e costi aggiuntivi di tempo che si potrebbero evitare.

Per non parlare dei requisiti tecnici per la certificazione online a volte particolarmente complicati nonché delle questioni legali e tecniche in cui gli stessi cittadini, all'atto della certificazione della loro firma, si possono imbattere. Queste e altre osservazioni, che peraltro abbiamo già comunicato alla Commissione.

Ma cosa è stato fatto da parte di tutti noi, Parlamento compreso, per diffondere quest'eccellente notizia presso i cittadini?

Lo strumento è a disposizione. Facciamo in modo che questioni burocratiche e tecniche nonché i nostri limiti in termini di campagna pubblicitaria non affossino una delle più belle introduzioni del trattato di Lisbona che può diventare un'arma politica formidabile!

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken (Verts/ALE). - Fru formand! Aktive borgere er en ressource. Jeg ved det fra arbejdet i Udvalget for Andragender, hvor meget de kan bidrage til. Men vi må ikke prøve at sige til dem, at de kan få direkte indflydelse - det er også lige en kommentar til Nicolo Rinaldi. Det vil skabe flere frustrationer, hvis vi siger det. Vi skal sige til dem, at de kan blive dagsordensættende, at de kan være med til at sørge for, at vi her diskutere deres ideer. Og der synes jeg, at vi skal se på, hvordan vi kan gøre det bedst, og det gør vi ved at have en ordentlig ensartet stærk behandling her i Parlamentet. Jeg vil gerne henvise til, at vi prøver at gøre Udvalget for Andragender til "mainstreamudvalget", som kan sikre ordentlig tid, at borgerne kan komme, at vi har en ordentlig høring, at Kommissionen kan være der på højt niveau, at de relevante udvalg deltager og virkelig sætter tid af til det, sådan så vi får en fornemmelse af, at det her bliver taget alvorligt, og at vi behandler det rigtigt. Så kan de få meget stor indflydelse, men vi må selvfølgelig ikke sige til dem, at de kan få besluttende magt. Så får vi kun en katastrofe. Men jeg håber, det her bliver et godt instrument.

 
  
MPphoto
 

  Susy De Martini (ECR). - Madam President, I am new here, and therefore I thank you twice for giving me the opportunity to speak for the first time. I will now switch to my other mother tongue, Italian.

Signora Presidente, l'Iniziativa dei cittadini europei, particolarmente importante in questo momento di sfiducia nei confronti dell'Europa, sembra avere qualche problema di comunicazione e burocratico, com'è già stato rilevato dalla signora Commissario e da altri colleghi.

Faccio un esempio pratico su tutti, che riguarda proprio il mio paese, l'Italia: l'Iniziativa sull'acqua pubblica ha raccolto, dopo nove mesi, poco più di 25.000 firme sulle 54.000 necessarie per l'Italia, mentre sullo stesso soggetto, a livello di referendum nazionale, erano state raccolte nel 2011, quindi poco fa, in pochi mesi più di un milione di firme. Questa discrepanza di successo fra l'iniziativa di un singolo Stato e quella europea non può essere spiegata se non con le esistenti difficoltà di comunicazione e di ordine burocratico.

So che è stata presentata un'iniziativa per semplificare questo diritto d'iniziativa. Sembra un gioco di parole, ma è una realtà che mi fa venire in mente questa frase "Un cammello è l'esatta descrizione di un cavallo fatta da un burocrate". Spero proprio che la Commissione possa porre un veloce rimedio a quanto sta accadendo.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Cymański (EFD). – Pani Przewodnicząca! W październiku ubiegłego roku wspólnie z kolegami z 8 państw moja partia Solidarna Polska oraz grupa EFD rozpoczęły zbieranie podpisów pod europejskim projektem inicjatywy obywatelskiej o nazwie „Stop pakietowi” dotyczącej zawieszenia pakietu energetyczno-klimatycznego. Już dzisiaj uzyskała ona duże poparcie. Nasze działania poparły tysiące osób, głównie związki zawodowe oraz obywatele z kilkunastu krajów. Przez cały ten okres widać, że intencja dotycząca inicjatywy obywatelskiej zawarta w traktacie lizbońskim była słuszna. Pojawiają się jednak pewne problemy ze sprawnym jej wykonaniem. Szczególnie widać to w kwestii rejestracji inicjatywy przez internet oraz zbierania podpisów online. Komisja Europejska nie potrafiła zaproponować takiego rozwiązania informatycznego, które byłoby łatwe do wdrożenia. Mimo uprzejmości, profesjonalizmu i osobistego zaangażowania unijnych urzędników, jest to wciąż karkołomna droga przez mękę. Bez wątpienia nie służy ona celowi jakim jest większe zaangażowanie obywateli we wspólne sprawy. Technologia, administracja, skomplikowana obsługa oraz szczegółowe wymogi dotyczące zabezpieczenia danych znacznie zwiększają koszty, powodują także przedłużanie się procedur rejestracyjnych. Wypełnienie wniosków zajmuje godziny zamiast minut. Pewien problem dotyczy również warstwy informacyjnej. Nie ma szczegółowych informacji dotyczących liczby państw, w których istnieje system certyfikacji zbierania podpisów online.

Podsumowując, bez wątpienia najistotniejszą kwestią pozostaje wypracowanie rozwiązania ułatwiającego i przyspieszającego procedury rejestracji przez internet. Ważne jest to, co zostało zauważone w poprzednich wystąpieniach, czyli zapewnienie inicjatorom i przedstawicielom obywateli możliwości demokratycznej prezentacji ich argumentów na forum Parlamentu Europejskiego. To nie tylko kultura i pewien ukłon w stronę obywateli, ale demokratyczny wymóg, za którym się opowiadamy.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer (GUE/NGL). - Señora Presidenta, hoy los grandes debates que están abiertos en la Unión Europea, y muchos de ellos con grandes movilizaciones, con huelgas generales, giran en torno a si se puede tener una moneda única con tesoro público, si se puede tener un banco central que no sea reserva federal o si las políticas de la Unión Europea se deben basar en la austeridad o en el crecimiento. Estos son los temas objeto de debate.

A la ciudadanía le encantaría poder tener un instrumento de decisión y de coparticipación, mediante referendos, mediante iniciativas legislativas. Y el problema que tenemos es que este instrumento lo impide, porque bloquea, bloquea lo fundamental y lo sustancial.

El Partido de la Izquierda Europea presentó una iniciativa en relación con la creación de una banca pública. No. No se puede hacer.

En el siglo XXI lo que se debate es si los ciudadanos se aproximan a la toma de decisiones o no. Todo lo demás es un cuento, ¡un cuento!

¿Se acercan en el siglo XXI los ciudadanos a la toma de decisiones? ¿Se toman decisiones? ¿Se pueden revocar decisiones? ¿Se pueden hacer referendos vinculantes? ¿Se puede ayudar a la ciudadanía a que pueda tomar decisiones directamente? Ese es el debate y, por lo tanto, creo que hay todavía mucho recorrido por hacer.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Boulland (PPE). - Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, l'initiative citoyenne européenne est un formidable instrument aux mains des citoyens. Pourtant, elle reste paralysée par le principal défaut de toute administration: les obstacles bureaucratiques. Sur les trente initiatives soumises, la moitié a été déclarée recevable mais aucune n'a atteint le million de signatures dans les sept États membres. Après un lent fonctionnement, et malgré un certain nombre de dysfonctionnements, je suis contre une réforme totale du projet comme le suggèrent certains de mes collègues.

Les verrous mis en place sont absolument nécessaires afin d'éviter les pétitions contreproductives ou absurdes, comme on peut le voir aux États-Unis avec une pétition sur la construction de l'étoile de la mort du film Star Wars.

Cela ne doit pas, non plus, comme l'a dit un de mes collègues tout à l'heure, être détourné par des syndicats ou des partis politiques, voire même utilisé par certains de nos collègues, comme ce fut proposé tout à l'heure pour le siège unique, ce qui serait contraire aux traités. Il y a effectivement un siège unique, il est à Strasbourg, on le sait. Cette initiative citoyenne est entre les mains des citoyens européens et elle ne doit pas être utilisée pour lutter contre la loi mais plutôt pour répondre à un vide juridique. Le droit à la parole, le devoir de proposition doivent être un service de tous et non pas pour le plaisir de chacun.

Outre le manque de communication, les retours d'information des organisateurs des initiatives montrent que les obstacles sont multiples mais peuvent être surmontés. La Commission doit améliorer son soutien matériel et informatique. Simplifions l'administration avec un seul service d'approbation, que ce soit de collecte ou de protection des données, sans pour autant interdire l'identification mais, peut-être, en la simplifiant.

Ne pas vérifier les identités, c'est faciliter la fraude. Si l'on découvre une fraude, on devra remettre en cause la validité d'une initiative citoyenne et effectuer un travail de contrôle beaucoup plus lourd. Calculons surtout les douze mois de collecte à partir de la certification et non à partir du dépôt de l'initiative citoyenne.

La Commission promet de créer un système informatique de collecte de signatures. Ce système ne marche pas correctement et ensuite elle accuse, ce lundi, dans un courrier les pétitionnaires de ne pas avoir prévu un système à temps. Ce n'est pas juste.

Si les règles ne sont pas les mêmes pour tous, cela ne sert à rien. Il faut agir rapidement et donner un signal de confiance aux acteurs de la société civile et pour cela, il faut les consulter.

Je terminerai par deux questions paradoxales. Faudra-t-il arriver à une initiative citoyenne européenne pour l'amélioration de l'initiative citoyenne européenne? C'est en partie l'objectif de l'ICE n° 11, actuellement en cours. Surtout, la Commission veut lutter contre les obstacles à la citoyenneté en cette Année européenne du citoyen. Ne devrait-elle pas inscrire comme objectif de réduire ses propres obstacles à l'initiative citoyenne? J'ai peur que ces paradoxes ne viennent ternir ce très bel outil de citoyenneté.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (S&D). - Aprilie 2013 a marcat prima aniversare a Iniţiativei Cetăţeneşti Europene. La mulţi ani! Acest instrument de democraţie participativă este la începuturi, desigur, dar a înregistrat deja succese importante. Am fost anunţaţi de către Comisie că una dintre iniţiative - Dreptul la apă pentru toţi - a trecut de un milion de semnături şi continuă să colecteze semnături. Parlamentul European a contribuit substanţial la elaborarea textului: mai mult de două treimi din conţinutul acestuia a fost realizat, într-adevăr, de către noi, de către europarlamentari, demonstrând o dată în plus angajamentul nostru pentru a consolida implicarea cetăţenilor europeni în definirea sau schimbarea politicilor europene. Şi trebuie să ne felicităm pentru aceasta! Sunt, în egală măsură, foarte mândru că, personal, am contribuit cu distinşii mei colegi din Comisia pentru petiţii la acest progres substanţial al democraţiei participative europene.

Doresc în acest moment să invit Comisia să acorde o atenţie sporită riscului de utilizare în scopuri naţionaliste şi extremiste a acestui instrument în unele state membre, şi să invit Comisia să facă presiuni asupra statelor membre să creeze toate condiţiile prevăzute de directivă pentru exercitarea drepturilor cetăţenilor.

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson (GUE/NGL). - Madam President, it is fair to say that the European Citizens’ Initiative has had less of an impact than we would have liked. As a political activist, I have been engaged in many signature-collecting campaigns and the system put in place in the European Citizens’ Initiative has got to be the least user-friendly system that has ever been designed.

The European Citizens’ Initiative was never intended to be exclusive. But as we identified at the time, it unnecessarily excludes non-EU citizens and young people. Now it turns out that it excludes many millions of EU citizens living outside the EU, including many Irish citizens who have been forced to emigrate and who have more reasons than most to contest important aspects of EU policy.

We will be keeping a close eye on it and, if necessary, after assessment will support a demand for it to be reshaped and relaunched and to be more inclusive, and of course to include an ECI on a single seat and put an end to the millions of euros wasted on this travelling circus.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Je voudrais accueillir ce nouveau groupe de visiteurs européens qui vient d'entrer, et j'attire leur attention sur cette discussion qui les concerne particulièrement, puisque l'initiative citoyenne européenne est entre vos mains, ou peut être entre vos mains. Donc soyez très attentifs, c'est un outil dont vous pourrez vous servir.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signora Presidente, signora Commissario, non v'è dubbio che un'Europa fondata sul diritto di cittadinanza europea aveva necessità e bisogno di uno strumento come quello che è stato creato, cioè quello del diritto d'iniziativa legislativa.

Come affermato dai vari colleghi e ancor prima dalla signora Malmström, è indubbio che il processo fin qui registrato mostra qualche difficoltà, talvolta anche qualche cedimento, nel senso che taluni Stati membri non hanno concorso in maniera sempre responsabile a una campagna d'informazione; sussistono vincoli burocratici di particolare rilievo e il software finora utilizzato ha dato qualche difficoltà di relativa attuazione, anche se nel frattempo qualche adattamento è stato realizzato.

A conclusione di tutti gli interventi fin qui succedutisi, occorre fare una considerazione, cioè che si impone una modifica di un regolamento il quale, più che la libera e fresca iniziativa dei cittadini, premia la burocrazia. Questa iniziativa è una risorsa, soprattutto per la Commissione, che può impreziosire la propria attività grazie a un contributo propositivo e concreto degli stessi cittadini.

Nel contempo bisogna incoraggiare gli Stati membri affinché il Consiglio si faccia carico di questa Iniziativa con grande slancio, cosa che fin qui non abbiamo in effetti registrato.

Com'è stato ricordato, vi sono state iniziative coronate da successo, come quella sul diritto all'acqua.

Sono certo che proprio i diritti fondamentali e le libertà individuali potrebbero essere ulteriormente apprezzati attraverso un concorso responsabile dei cittadini che potranno proporre valide iniziative legislative in merito a politiche sociali, welfare, cultura o sulla promozione degli stessi territori in cui vivono.

Si rende dunque necessaria una revisione del regolamento e la creazione inderogabile di un'agenda europea dei cittadini, contenente le priorità che questi ultimi vorrebbero fossero realizzate e che non sempre le istituzioni hanno attuato – agenda, questa, che i cittadini stessi potrebbero concorrere a formare.

Sulla necessità di diminuire i vincoli burocratici e di una maggiore flessibilità nella raccolta delle firme online vi sono già stati numerosi interventi.

I cittadini non possono certamente essere presi in giro, né possono essere loro negate quelle esigenze essenziali riconosciute proprio da questo regolamento che, va detto, deve essere immediatamente modificato per renderlo più semplice, agevole e snello e nel contempo in grado di dare concrete possibilità di accesso a quelle informazioni necessarie per fare di questo strumento un valore aggiunto concreto.

Se vogliamo un'Europa nella quale i cittadini, in particolare i giovani – ricordiamoci che molto spesso vi è un distacco siderale fra le istituzioni europee e i giovani – possano finalmente dire la loro, è certamente di straordinaria importanza poter informare questi giovani della possibilità di concorrere a formare la cornice legislativa di riferimento che regola l'assetto delle loro attività.

Concludo con un invito alla signora Malmström, che ha sempre dimostrato grande sensibilità e disponibilità. Sono convinto debba essere la Commissione a farsi promotrice di quelle iniziative necessarie, da un canto, per garantire che gli Stati membri possano essere incoraggiati in questa direzione e, dall'altro, per semplificare realmente e concretamente un regolamento che ha bisogno di essere esso stesso esercizio concreto di un istituto fondamentale: la partecipazione democratica dei cittadini alle istituzioni europee!

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S&D). - Madame la Présidente, Madame la Commissaire, je me réjouis également de l'occasion qui nous est donnée de faire le point, un point d'étape, sur cette initiative citoyenne européenne, qui demeure bien entendu malgré tout un instrument très récent, même s'il est fondamental dans la vie de la démocratie européenne. Vous savez aussi, vous l'avez signalé, que le Parlement européen a été très impliqué dans la mise au point du règlement et porte beaucoup d'intérêt à la réussite de ce dispositif.

Cependant, vous avez également tous indiqué qu'il existe un certain nombre de questions qui se posent sur le fonctionnement, avec des éléments qui posent problème sur un dispositif qui n'est pas encore très bien connu – mais j'y reviendrai –, sans doute en raison d'une faible implication des gouvernements nationaux, un système de collecte qui est parfois jugé un peu complexe, des questions sur la protection des données personnelles, des questions aussi sur les délais qui sont quelquefois jugés un peu courts pour récolter les signatures requises. Bref, il y a des critiques, mais c'est assez normal, sur un processus qui peut apparaître un peu long à répondre aux préoccupations de nos concitoyens.

Évidemment, toutes les sauvegardes doivent être prévues pour prévenir les abus de ce dispositif. Il ne faudrait pas que, finalement, seuls les groupes les plus organisés ou les lobbies qui ont la capacité de surmonter un certain nombre d'obstacles réussissent à défendre leurs intérêts particuliers au détriment des intérêts collectifs. Il faut donc que chaque citoyen puisse bien se saisir de ce processus de décision européen et y participer.

Dans ce contexte, je suis persuadée que les gouvernements doivent mieux déployer leurs efforts pour mieux faire connaître cet instrument de démocratie européenne au quotidien et je regrette, par exemple, qu'il n'y ait pas de déclaration du Conseil. J'aimerais que ce ne soit pas un signe du faible intérêt porté par les gouvernements à l'initiative citoyenne européenne.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Madame la Présidente, Madame la Commissaire, comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, la Commission a décidé de prolonger la date de clôture pour les neuf premières initiatives, afin de permettre à tous les citoyens une participation active.

La nouvelle date limite est, comme vous l'avez dit, le 1er novembre. Or, le Conseil des ministres n'accepte pas cette nouvelle date limite. Les gouvernements nationaux ne savent pas comment mettre en œuvre le changement de la date de clôture. De plus, le Conseil refuse de répondre à une question parlementaire prioritaire, ce qui peut rendre caduques certaines initiatives des citoyens.

Je m'adresse aujourd'hui surtout au Conseil de l'Union pour lui demander une réponse immédiate à ma question parlementaire prioritaire n° 1905/2013. Une question parlementaire prioritaire doit recevoir une réponse dans un délai de trois semaines. Cependant, le Conseil refuse depuis six semaines de se prononcer sur la date de clôture de la collecte des signatures pour les neuf premières initiatives citoyennes en cours.

Le refus du Conseil de s'exprimer sur une question aussi importante que la date de clôture conduit à une insécurité juridique majeure dans le domaine des initiatives citoyennes européennes.

Madame la Commissaire, je demande donc à la Commission et au Conseil de se mettre d'accord afin de ne pas laisser les neuf premières initiatives dans l'insécurité, ce qui représente un vrai obstacle.

 
  
MPphoto
 

  David Martin (S&D). - Madam President, like other members of this House, I believe that the Citizens’ Initiative does have the potential to create a public space in which citizens can enter into dialogue with the institutions. I think it also provides an opportunity for citizens of different countries to join together to raise transnational interests. And, unlike Mr Batten, I believe there is a European demos and this could contribute to that European demos.

I was encouraged by the Commissioner’s contribution this morning. It thought she showed a clear commitment to the Citizens’ Initiative, and we know from our history that she is personally committed to it. So I therefore ask the Commission to do four things. I ask it to press ahead with its attempts to simplify and improve the technology and to continue to look for a way of to introduce a centralised online platform for the Citizens’ Initiative. I was pleased to hear the Commissioner say that she will discuss with the UK and Irish authorities the possibility of lowering the threshold for participation of citizens from these Member Sates living outside of their country, and finally, Parliament and the Commission have to do more to inform the citizens of the existence of this initiative. Together we have to work with the Member States to get buy-in from them, which clearly does not exist at the present time.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D). - Senhora Presidente, o Tratado de Lisboa reforçou a democracia participativa e a democracia representativa. A iniciativa de cidadania é um instrumento muito positivo, mas já aqui foi dito que é preciso simplificar as regras e os procedimentos que dificultam a sua aplicação. Saudamos, por isso, todos os esforços que a Comissão possa fazer para facilitar uma verdadeira participação dos cidadãos nos processos de decisão da política europeia.

No Ano Europeu dos Cidadãos e numa altura em que a Europa atravessa uma grave crise económica, mas que é também uma crise política e de valores, é fundamental aprofundar o diálogo entre governantes, instituições e cidadãos europeus. Esse diálogo deve permitir definir um rumo para a Europa que corresponda às expectativas das pessoas. É crucial que os cidadãos também participem na construção do projeto europeu e é preciso ler os sinais de insatisfação de muitos europeus em relação ao que se passa na Europa e nos seus países. É preciso ouvir os cidadãos, inclusive quando eles se manifestam nas ruas.

 
  
MPphoto
 

  Mojca Kleva Kekuš (S&D). - Verjamem, da je spodbujanje in omogočanje našega sodelovanja evropskim državljankam in državljanom, da razpravljajo o področjih, ki v evropskem okviru vplivajo na njihovo vsakdanje življenje, izjemnega pomena.

Potrebno pa je doseči tudi tiste skupine državljank in državljanov, ki se običajno ne odločajo za vpliv na zadeve Evropske unije in na evropsko zakonodajo. In z Evropsko državljansko pobudo smo dosegli prav nje.

Uspeli smo pritegniti na nek način pozornost prav tistih in jim ponuditi novo, eno osebno in uporabno orodje za oblikovanje njihove prihodnosti.

Je pa še vedno nekaj tehničnih detajlov, ki jih je potrebno še dodelati in izboljšati celotni sistem, ker je pač dejstvo, da če je bilo uresničeno trideset pobud in je samo ena tista prava, ki je dosegla ta milijon podpisov, pomeni, da nekaj s sistemom še ni čisto v redu, ampak jaz sem prepričana, da eno leto je še vedno samo eno leto, in imamo v bistvu še časa za to.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - Signora Presidente, signora Commissario, quando si decise a Lisbona di introdurre lo strumento dell'Iniziativa dei cittadini si diede prova di grande lungimiranza.

È uno strumento dalle straordinarie potenzialità, che avvicina i cittadini alle istituzioni – e lei sa benissimo quanto ne abbiamo bisogno in una fase come questa, nella quale le difficoltà economiche e le loro ricadute sociali mettono in sofferenza milioni di persone, che guardano con sospetto e ostilità alle istituzioni, che non sempre sono in grado di rispondere alle loro esigenze.

Però, di fronte alle potenzialità che questo strumento ha non possiamo nasconderci anche i limiti e lei lo ha fatto con molta correttezza. Per questa ragione, credo che ci siano almeno tre cose da fare subito:

- la revisione dello strumento nel 2015 è collocata troppo lontano dalle esigenze concrete che oggi abbiamo, bisognerebbe anticiparla;

- poi è evidente che lo strumento è poco noto, ed è paradossale che un grande strumento di democrazia diretta non possa essere utilizzato appieno perché i cittadini non ne conoscono l'esistenza e ancor meno il funzionamento in verità assai barocco;

- infine, bisogna che le iniziative che sono state promosse diventino anche iniziative di legge, perché se i cittadini che partecipano in una situazione ancora non ideale dal punto di vista delle relazioni e della conoscenza a indicare alle istituzioni europee dei temi, dei problemi, vedono che questi poi non vengono risolti avranno un atteggiamento ostile nei confronti dello strumento.

Ecco perché credo che sia molto importante arrivare rapidamente a trasformare alcune di queste iniziative in proposte di legge.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα, στα όσα ειπώθηκαν, να προσθέσω κάτι, μετά τη διεξοδική περιήγηση που έκανα στο "Μητρώο", τον επίσημο ιστότοπο που έχει δημιουργήσει η Επιτροπή για αυτή την πρωτοβουλία ο οποίος, παρεμπιπτόντως, είναι πολύ χρηστικός - και θέλω να συγχαρώ την Επιτροπή γι’αυτό - δεδομένου ότι εκεί μπορεί κανείς να βρει πολύ καλές πρωτοβουλίες και πολύ καλές ιδέες. Δεν είναι πράγματι πολλές, είναι όμως σημαντικές, και δείχνει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θέλουν να πάρουν την Ευρώπη στα χέρια τους. Οι προτάσεις αυτές, αν τις μελετήσει κανείς, συχνά είναι περισσότερο προωθημένες και πρωτοποριακές και από εκείνες της Επιτροπής και των κρατών μελών. Αυτό μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Μολονότι οι προτάσεις δεν είναι πολλές, βλέπει κανείς ότι, μετά από τη Συνθήκη της Λισαβόνας με την οποία καθιερώνεται πλέον η αρχή της λογοδοσίας, σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο, όπου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αμφισβητούνται τα πάντα σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, αυτή η προσπάθεια μπορεί να αποδώσει καρπούς. Βεβαίως, δεν αρκεί μόνο να φροντίσουμε για την επικοινωνιακή προβολή της. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως ειπώθηκε και από τον κ. Cofferati προηγουμένως, να υιοθετηθούν κάποιες από αυτές τις προτάσεις, να μπορέσουμε να δείξουμε, εν τοις πράγμασι, ότι λογοδοτούμε στους ευρωπαίους πολίτες. Έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε. Ας είμαστε όμως αισιόδοξοι.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). - Prihodnost Evropske unije je nedvomno odvisna od tega, ali bo širila prostor demokracije, ali bo uspešno odpravljala demokratični deficit, in ali bo našla tudi sistemske rešitve, da bo prostor demokracije večji.

Vsekakor je državljanska pobuda koristna, saj bo povečala to participativno moč demokracije.

Ravno ta hip poteka v Evropski uniji ena od državljanskih pobud, ki pa ni najbolj spodbudna za Evropsko unijo, zbirajo se namreč podpisi za uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka ("unconditional basic income").

Gre za dokaj demagoško idejo, ki predpostavlja, da bi vsi državljani od države dobili na mesec recimo 500, 600 eurov, ne glede na to, ali so potrebni tega denarja, ali ne, ali so revni, ali bogati.

Predlagatelji očitno mislijo, da se dohodek oziroma denar printa, ne pa ustvarja. To je še en korak k družbi nedela, kar ni v redu.

Kako boste, gospa komisarka, reagirali januarja 2014, ko boste prejeli to pobudo?

 
  
MPphoto
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). - Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej! Chciałabym, żeby inicjatywa obywatelska była naprawdę instrumentem dla obywateli, którzy nie mają, oczywiście poza udziałem w wyborach, instrumentu umożliwiającego im uczestniczenie w tworzeniu prawa. Nie jest to instrument dla polityków takich jak my tutaj na tej sali, którzy prawo powinni tworzyć w Parlamencie Europejskim. Więc niepokoją mnie głosy, które przed chwilą słyszałam o zaangażowaniu posłów i posłanek w zbieranie podpisów pod inicjatywą obywatelską. Apelowałabym bardzo mocno, żebyśmy nie zabierali przestrzeni, która była zaprojektowana dla innych. I to samo dotyczy związków zawodowych, tak jak mówił pan Becker. To samo dotyczy potężnych instytucji lobbistycznych, które dysponują innymi instrumentami.

Pani Komisarz! Nie pozwólmy zabierać przestrzeni przeznaczonych dla autentycznego głosu obywateli, a nie dla grup politycznych lub grup interesów. Może potrzebna będzie nowelizacja inicjatywy obywatelskiej, ale my wszyscy tutaj zgromadzeni powinniśmy angażować się tylko w informowanie o tym znakomitym instrumencie z wszystkimi jego słabościami, o nowym instrumencie, który istnieje.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). - Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Auch ich begrüße dieses neue Instrument der aktiven und direkten Bürgerbeteiligung. Wie wir heute gehört haben, gibt es natürlich noch sehr viele Kinderkrankheiten, an denen wir arbeiten müssen. Ich bedanke mich auch bei der Kommission für die Flexibilität, die sie gezeigt hat.

Wir müssen das aber gerade am Ende dieser Aussprache ein bisschen ganzheitlicher betrachten. Darum freut es mich einerseits, dass heute hier Besuchergruppen sind, auch wenn das Problem jetzt nicht direkt bei ihnen liegt. Aber wir müssen die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung auch im Parlament erhöhen. Das heißt, wir brauchen die Möglichkeit, mehr Gruppen ins Parlament zu holen. Wir brauchen vor allem für Schülerinnen und Schüler mehr Möglichkeiten unterstützter Besuche. Ich freue mich, dass z. B. das Parlamentarium kostenlos besucht werden kann.

Es ist mir ein ganz großes Anliegen, auch die Möglichkeiten der Konsultationen, der öffentlichen Anhörungen gemeinsam mit der Möglichkeit der Bürgerinitiative zu kommunizieren, weil ich glaube, dass diese Instrumente noch viel zu wenig genutzt werden.

Abschließend gebe ich zu bedenken, dass der Arbeitsalltag unserer Abgeordneten hier im Parlament so ausschaut, dass wir viel zu wenig Zeit mit den Bürgerinnen und Bürgern verbringen können. Das heißt: Auch hier ersuche ich um ein Überdenken, sodass der persönliche Kontakt ermöglicht wird. Ich verstehe mich als Vertreterin meiner Wählerinnen und Wähler, als Vertreterin der europäischen Bürgerinnen und Bürger.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Bilanţul, după primul an de lansare a Iniţiativei Cetăţeneşti Europene, ne arată că din 14 iniţiative, doar una a întrunit numărul de un milion de semnături. Apreciez foarte mult, în acest sens, flexibilitatea Comisiei. Anul care s-a scurs a dovedit că procedura este foarte complexă şi, din păcate, nearmonizată la nivelul statelor membre. Pentru a nu crea obstacole care să limiteze participarea politică a cetăţenilor la această procedură, la nivelul Uniunii Europene, cred că pe viitor este necesară: 1) o armonizare a procedurilor şi criteriilor la nivel naţional; 2) o platformă mai uşor de folosit, în mod sigur, de menţinere a site-urilor web – în acest sens, cred că ar trebui să luăm în discuţie şi posibilitatea de a centraliza acest sistem şi Comisia să fie principalul responsabil în acest sens, şi 3) crearea de puncte de contact şi informare pentru cetăţeni, respectiv consultanţă la nivelul ţărilor membre.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Madam President, honourable Members, thank you very much for this very valuable and important debate. The Citizens’ Initiative, I think we all agree, is a very important element in reinforcing European democracy and encouraging citizens to get involved and have an influence on European issues of concern to them, wherever they live in the Union. We hope that very soon one of these initiatives will formally land on the table of the Commission so we can start dealing with it.

It has been a success, but of course – as you all explained, and as I also said in my remarks – it has had some teething problems. Some of these are related to initial problems, and some we need to look at. We all have a responsibility here: the Commission, which put forward the proposal, and you and the Council as co-legislators, who have agreed on the way things are supposed to work.

We are ready, for the Commission’s part, to continue to host the online collection system of the organisers. This is a temporary – and far from ideal – solution, but we hope that it will help until we find a permanent solution. The question of whether or not we need to set up a centralised system is, of course, key here. I have been listening to different comments here, and we are looking into that.

The Commission also very much agrees with this, and it has been pushing Member States to lower – to the greatest possible extent – the different thresholds and data requirements, so that all citizens in the European Union can truly contribute and participate here. We are also in contact with Member States on extending the deadline. Some of you have asked about this, and we have had a very constructive dialogue on this. I am quite confident that we will find a solution very soon.

Mr Aylward, you were kind enough to ask a question on an initiative which I was involved in. I think my views are very clear and known on this specific issue. The correct answer to your question is, of course, that Treaty changes are not included in what can be proposed in this. This is the Year of the Citizens. In a way, every year should be the year of the citizens, but this is a particular Year of the Citizens that we need to take very seriously. On the Commission side, we are very much involved. Vice-President Reding, Vice-President Šefčovič, myself and all my colleagues are very active in travelling around all the Member States, visiting different students, schools, organisations, etc., and all of us bring up the issue of this possible initiative. And we will continue to do so, because this is a great initiative.

You, of course, as the elected representatives of the people of Europe, have a responsibility, and I am sure that you will raise the issue on all occasions. There is an upcoming campaign for the European elections next year, and this will also be an excellent opportunity to do that. Together we must do everything we can to improve the functioning of this initiative and to spread the knowledge, because it is indeed a very strong and powerful tool.

Thank you very much for this debate. You can be sure that I will report directly on all the different interventions to Vice-President Šefčovič, and we will continue to follow this very closely. I am sure we will come back to this issue here in plenary.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - J'espère que nos visiteurs ont tous bien compris qu'ils sont attendus et qu'ils peuvent présenter des initiatives citoyennes européennes. Un million de citoyens dans sept pays. Donc lancez-vous! C'est une bonne façon de participer.

Le débat est clos.

Déclarations écrites (article 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. – Iniţiativa Cetăţenească Europeană a apărut ca un instrument menit să consolideze din punct de vedere democratic procesul decizional european. Însă, la mai bine de un an de la lansarea ei, o singură iniţiativă a reuşit să strângă peste 1 milion de semnături, deşi criteriul geografic nu este încă îndeplinit. În următoarea perioadă, cred că se va vedea cel mai bine modul în care funcţionează instrumentul. Verificarea semnăturilor, examinarea de către Comisie şi audierea în Parlament vor dovedi cât de viabile sunt iniţiativele depuse până acum. Cred că principalele neajunsuri sunt legate de modul în care se colectează semnăturile, fiind nevoie de o platformă unică, pe care doar Comisia o poate implementa. De aceea, aş dori să-mi exprim susţinerea pentru una din iniţiative, care urmăreşte să creeze chiar o astfel de platformă unică.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. – From my own experience, as one of the initiators of the Estonian citizens’ movement that led to the change from a totalitarian communist system to a democratic one, I only can applaud the idea of a European citizens’ initiative (ECI). Nevertheless, I am concerned about the unnecessary bureaucratic burden and limited scope that the ECI is facing. I understand the concerns regarding privacy and data protection when it comes to online signature gathering. But asking organisers of a citizens’ initiative to go through an extensive, costly and very time-consuming procedure of creating an online signature collecting portal and certifying it in each Member State separately, falling under different rules, is an unnecessary complication. I call upon the Commission to find a solution to this and to propose a change respectively to the regulation. Introducing an EU-wide digital signature would eliminate such a problem immediately. Secondly, the ECI is content-wise limited to the areas where the EU has legislative power. I suggest reviewing this too and opening it up to more topics – considering that the Commission has the right to come up also with non-legislative initiatives. We have to give European citizens too the possibility of bringing other issues important to them onto the European agenda.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. – Signor Presidente, la Commissione per le petizioni è stata direttamente coinvolta nel processo legislativo che ha portato alla adozione del regolamento sull'iniziativa dei cittadini. Questo strumento dalle potenzialità enormi è entrato in vigore esattamente un anno fa, nell'entusiasmo e speranza di molti di noi. Per la prima volta, infatti, i cittadini possono intervenire direttamente nelle attività delle istituzioni europee.

Purtroppo, nel corso di questo anno molte sono le criticità emerse e le difficoltà incontrate dai cittadini, legate essenzialmente a quei tecnicismi ed eccessiva burocrazia che la commissione petizioni aveva cercato di ridurre al massimo e che inevitabilmente rallentano i tempi della raccolta firme ... tempi già estremamente ristretti. Inoltre, i complicati meccanismi di verifica delle firme tanto voluti dal Consiglio europeo rischiano, anch´essi, di mettere un ulteriore peso sulle spalle del cittadino.

Al momento, su 14 Iniziative aperte, solo una ha raggiunto il numero necessario di 1 milione di firme. Tutte le altre rischiano seriamente di fallire. Questo è deludente per chi ha creduto nella bontà dello strumento. Il lavoro per migliorarlo deve iniziare immediatamente e in questo il Parlamento europeo e, in particolare, la commissione per le petizioni, devono svolgere il ruolo di ascolto e canalizzazione delle preoccupazioni dei cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE), schriftlich. Ein Jahr nachdem die Europäische Bürgerinitiative aus der Taufe gehoben wurde, spreche ich mich erneut für dieses erfolgreiche politische Instrument aus. Diese ist ein direkt demokratisches Mittel, die den Bürgern der EU die Möglichkeit gibt, sich an dem politischen Geschehen zu beteiligen. Die Initiative soll auch dazu betragen, dass sich die Bevölkerung mit der EU stärker identifiziert. Zudem werden wir, die Abgeordneten des Europäischen Parlaments, nun von Bürgern auf Probleme hingewiesen, die sie im Alltag beschäftigen bzw. direkt betreffen. Deswegen unterstütze ich die weitere Förderung dieser Initiative und setze mich dafür ein, dass mögliche Verbesserungen, wie die Einrichtung einer benutzerfreundlicheren Plattform, untersucht und gegebenenfalls implementiert werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Кристиан Вигенин (S&D), в писмена форма. – Гражданската инициатива съществува само от една година. През това време този нов европейски инструмент набира все повече популярност и има потенциала да се утвърди успешно като единствена по рода си възможност за гражданите да участват директно в демократичните процеси в ЕС. До момента гражданите на ЕС са се възползвали 14 пъти от правото си на инициатива в широк спектър от теми - от образование, право на глас и климатични промени до тестове върху животни, медиен плурализъм и цени на роуминга. Най-важното постижение е, че тези инициативи са трансгранични и успяват да дадат начало на общоевропейски дебати по теми, важни за бъдещето на всеки един от нас. Въпреки препятствията в началото, поздравявам Комисията за усилията й да разреши проблемите и да намери начин да улесни процедурите за гражданите и да осигури ефективно обучение за организаторите, които събират подписите. Прилагането на този нов инструмент на гражданското общество може да бъде добър пример за въвеждане на подобни възможности и на национално равнище в много страни членки, включително в България, където подобни форми за участие на гражданите не се прилагат.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. – Evropská občanská iniciativa slaví v dubnu 2013 jeden rok. Jakožto stínová zpravodajka, která stála u zrodu evropské občanské iniciativy, musím bohužel konstatovat, že po prvním roce fungování stále nemáme dostatek důvodů k oslavám. Občané EU totiž o možnosti aktivně ovlivnit předkládaní právních předpisů a zapojit se do procesu spolurozhodování v Evropě zatím příliš neví. V tuto chvíli na internetu probíhá čtrnáct občanských iniciativ. Pouze jediná z nich – iniciativa, která prosazuje právo na vodu jakožto základní lidské právo – úspěšně nasbírala nutný počet podpisů. Jejím problémem ale je, že nesplňuje potřebná kritéria z hlediska potřebného počtu podpisů v jednotlivých členských zemích. Hlavní nedostatek evropské občanské iniciativy vidím v jejím nedostatečném rozšíření mezi občany EU a možná i v určité nedůvěře vůči tomuto nástroji. Dostatečný počet podpisů zatím nenasbírala například ani taková aktivita, jako je iniciativa za zrušení roamingových poplatků na území Evropské unie. Toto téma přitom považuji z hlediska nutnosti dokončení jednotného trhu za velice aktuální. Za nejdůležitější z hlediska zlepšení stávající situace považuji zjednodušení podávání iniciativ a sbírání podpisů, zvýšení období pro sběr podpisů a skutečnost, aby organizátoři stejně jako všeobecná veřejnost měli informace o průběhu iniciativy.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), na piśmie. – Wdrożona rok temu Europejska Inicjatywa Obywatelska umożliwiająca mieszkańcom Unii Europejskiej zgłaszanie propozycji legislacyjnych odgrywa niewątpliwie istotna rolę w kształtowaniu demokracji na poziomie wspólnotowym. W minionym roku do Komisji Europejskiej wpłynęło 25 takich propozycji, z czego obecnie zarejestrowanych jest 14 inicjatyw. Świadczy to o sukcesie tego instrumentu, a także o chęci obywateli do uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji przez unijne instytucje. Europejska Inicjatywa Obywatelska stanowi swoistą odpowiedź na kryzys demokracji, odgrywa ważną rolę w czasie niepewności gospodarczej. Kieruje się dwoma fundamentalnymi zasadami: pośredniością oraz reprezentatywnością. Jej głównym i najważniejszym zadaniem jest zbliżenie obywateli do UE. Inicjatywa umożliwia im bowiem bezpośrednie kształtowanie polityki europejskiej. Dzięki temu instrumentowi obywatele państw członkowskich mogą wpływać na unijne prawo i przedkładać swoje propozycje nowych przepisów. Dodatkową zaletą Inicjatywy jest szeroki zakres dziedzin, do których się odnosi, czyli do tych dziedzin, w których Komisja Europejska jest uprawniona do złożenia wniosku legislacyjnego. Obok petycji oraz możliwości oddania głosu w wyborach, jest to dodatkowa forma wyrażenia swoich oczekiwań przez obywateli. Mam nadzieję, że obywatele Unii będą korzystać z tego instrumentu w coraz większym stopniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), na piśmie. – Europejski Rok Obywateli to niewątpliwie najlepsza okazja, by przypomnieć sobie, komu naprawdę służymy. Unię Europejską często oskarża się o brak bezpośredniego kontaktu z jej mieszkańcami, o czym z resztą przypominają mi moi wyborcy, mający poczucie znikomego niemal wpływu na to, co robi Bruksela. Europejska Inicjatywa Obywatelska miała temu zaradzić. Daleki jestem od stwierdzenia, że pierwszy rok jej funkcjonowania jest zupełną porażką, bo tak nie jest. Jesteśmy świadkami dużego zainteresowania tym instrumentem i to mnie osobiście bardzo cieszy. Musimy być jednak ostrożni, by nie zawieść rozbudzonych nadziei. Wpływ EIO jest i tak ograniczony. Dodatkowe przeszkody natury czysto technicznej są wobec tego po prostu nie do zaakceptowania, podobnie jak brak woli politycznej po stronie niektórych państw do większego zaangażowania się na rzecz powodzenia tego instrumentu. Dlatego wzywamy Komisję oraz Radę do niezwłocznego rozwiązania zaistniałych problemów.

 

3. Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

4. Συμπλήρωση του πίνακα επιδόσεων σχετικά με τη διαδικασία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  La Présidente. - L'ordre du jour appelle le débat sur la question orale à la Commission intitulée "Compléter le tableau de bord pour la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques", de Sharon Bowles, au nom de la commission des affaires économiques et monétaires (O-000039/2013B7-0165/20132013/2582(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, author. − Madam President, thank you very much. I do understand that the Commissioner is unavailable since he is on his way to Washington. It seems to be a recurring event that we are unable to hold our debates on questions before the Commissioner, because they are always on a Thursday, and he is always on his way somewhere.

Now, the Six-pack established the Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) as an important element supporting the reformed Stability and Growth Pact. It extends monitoring to macroeconomic issues, whereas the pack previously focused on debt and deficits. An important element of this new procedure is the scoreboard of indicators that is a diagnostic tool for the Commission.

In November 2012, the Commission added to the original set a new financial sector indicator on the growth rate of financial sector liabilities. Now, in order to avoid misunderstandings, let me stress that an indicator on the financial sector is very welcome. In fact Parliament had asked for one in December 2011.

However, even though I am not suggesting that the chosen indicator is wrong, the simple fact is that there are many options as to the type of indicator to chose. Unfortunately, the Commission has entirely failed to respect the Six-pack, which establishes the understanding that the Commission should present suggestions for comment to the competent committees of the European Parliament and of the Council on plans to establish and adjust the indicators and thresholds.

In this case, clearly the consultation did not take place. In fact, Parliament received the information on the new indicator only days before the publication of the alert mechanism report in November 2012. Adding insult to injury, it appears that the Council had been consulted, albeit at the technical level through the EFC.

So the message seems not to have quite trickled through yet to the relevant Commission services that Parliament has equal rights with the Council here. Also, one would imagine that it is not so difficult to conduct a consultation with Parliament, even if it means an informal submission of a draft to the secretariat. We in the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) have proved in the past that we are efficient and that we collaborate in good faith with the Commission and the Council.

In my capacity as Chair of ECON, I attempted to get clarity on this matter by way of an exchange of letters in December and January, following the publication of the new indicator. I failed to get any sensible explanation from the Commission, which could quite simply have admitted the mistake and promised to do better next time. Indeed, to his credit, when similar mistakes have happened with DG MARE, Commissioner Barnier has done exactly that and acted diligently.

But quite to the contrary, the Commission claimed that everything had been done correctly. Against this background, we saw no other option than to follow up on this through this oral question. The oral question is brief and to the point, and we would very much appreciate a straightforward answer.

Can the Commission explain why it failed to consult Parliament when adding an indicator for the stability of the financial sector ahead of the alert mechanism report in 2013? Does the Commission consider the Parliament resolution of 15 December 2011 on the envisaged initial design of a scoreboard for the surveillance of macroeconomic imbalances, in which Parliament requested an indicator for the financial sector to be added, to constitute a consultation as defined by Recital 12 of the MIP regulation?

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Madam President, honourable Members, it is unfortunate that Vice-President Rehn cannot be here today owing to his prior commitments in the context of the G20 and IMF meetings taking place in Washington. He was here earlier this week, as you know, but he is now on his way to Washington.

Before entering into the details of the questions, I should underline that they have – as the honourable Member said – been addressed in this exchange of letters between you and the Vice-President at the beginning of this year. So I will restate what was said in that letter of 4 February, which I am sure all members of the ECON Committee have been given a chance to see.

As emphasised in that exchange, the Commission regrets Parliament’s view that the Commission failed to consult the European Parliament on completion of the Macroeconomic Imbalance Procedure scoreboard. That is not our intention, and is not our understanding of the process either.

As a matter of fact, in choosing the eleventh indicator of the MIP scoreboard, the Commission acted in accordance with the relevant Regulation and in pursuit of a political agreement with the Council and Parliament back in late 2011 for completion of a scoreboard with an eleventh indicator.

It is useful to remember that according to that Regulation – the MIP Regulation – it is the task of the Commission to adjust technically the scoreboard definitions. I quote: ‘The Commission shall assess on a regular basis the appropriateness of the scoreboard, including the composition of indicators, the thresholds set and the methodology used, and it shall adjust or modify them where necessary.’

The spirit of close cooperation with the Council and Parliament mentioned in Recital 12, which was cited in your question, is a paramount principle for the Commission. With that in mind, a political agreement with the two co-legislators regarding the financial sector was reached in 2011, through the Parliament Resolution of December 2011 and the ECOFIN Council Conclusions of November 2011. I would stress this aspect: the political choices were made in 2011 together with Parliament. In 2012, there was a technical implementation of the political choice of adding a financial sector indicator to the scoreboard.

Responding specifically to the question: yes, the Commission understands that a consultation took place in 2011 and that Parliament’s resolution back then was the political response to the issues in question. I would also stress that the Commission treated Parliament and the Council on the same footing and informed them at the same time. In carrying out this task, the Commission benefited from the views provided by the Economic Policy Committee. These latter should be regarded as being within the scope of the EPC’s mandate to ‘provide advice to the Commission’.

In conclusion, on behalf of the Commission, I would like to urge the honourable Members to take a proportionate approach to this matter. While Member States continue to experience macroeconomic imbalances to a different degree, a scoreboard that is efficiently designed and implemented is in the EU’s wider interests. As we all know, no choice is free from imperfections; no single indicator, taken in isolation, can fully measure the intricacies of the financial sector and its implications for the real economy.

Because of that, the current scoreboard is never interpreted mechanically or in isolation, it comprises a second layer of indicators and it does not exclude additional ones from consideration in in-depth reviews, which – as you may know – we published on 10 April. I hope that this clarifies the situation.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, geschätzte Frau Kommissarin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wir, das Europäische Parlament, und wir, die Europäische Volkspartei, haben 2011 zur makroökonomischen Aufsicht Ja gesagt. Das Instrument wurde inzwischen implementiert, und es ist ein ganz zentrales Instrument der gemeinsamen Wirtschaftspolitik der Europäischen Union geworden.

Ich durfte bereits 2011 für meine Fraktion an der Ausarbeitung der Verordnung mitarbeiten. Und bereits damals war die ganz zentrale Frage: Welche Rolle spielt das Europäische Parlament bei der Ausarbeitung des Scoreboards? Es hat damals – und deshalb tut es mir ganz besonders leid, dass Kommissar Rehn nicht da ist – klare Zusagen des Herrn Kommissars Rehn gegeben. Und nur auf der Basis dieser Zusagen hat das Parlament der heutigen Diktion in der Verordnung zugestimmt. Wir waren für eine flexible Handhabung, und das war ein Vertrauensvorschuss an die Kommission.

Nun erleben wir, dass Sie am 19.11. dem Parlament mitteilen, dass es einen weiteren Indikator gibt, um eine Woche darauf Berechnungen mit diesem Indikator vorzulegen. Das heißt, Sie haben über Monate mit diesem neuen Indikator gerechnet, ohne das Parlament darüber zu informieren. Das ist ein grobes Foul!

Worum geht es aber? Da bin ich ganz auf der Seite meiner Kollegin, der Vorsitzenden des Ausschusses, Frau Bowles: Es geht nicht um den Indikator an und für sich. Wir wollen keine parlamentarische Debatte um den Indikator an und für sich und auch nicht um neue Indikatoren. Deshalb wird meine Fraktion den Änderungsanträgen, die heute hier vorliegen, zum größten Teil auch nicht zustimmen.

Worum geht es dann also? Geht es darum, dass wir jetzt hier, um es salopp zu sagen, die beleidigten Leberwürste spielen? Auch darum geht es nicht. Es geht um Akzeptanz! Und die Akzeptanz unserer Europäischen Union wird sich ganz zentral auch in der Akzeptanz der gemeinsamen Wirtschaftspolitik spiegeln. Wenn es uns nicht gelingt, die Menschen in dieser ganz zentralen Frage auf unsere Seite zu bringen, dann werden wir nicht weiterkommen. Und eine Akzeptanz wird es ohne demokratische Absicherung nicht geben. Darum geht es im zentralen Ansatz!

Das sage ich Ihnen als jemand, der aus einem Land wie Italien kommt, wo sich die Frage der Akzeptanz in diesem Moment ganz besonders stellt. Menschen brauchen das Gefühl, dass Entscheidungen, die hier getroffen werden, parlamentarisch abgesichert sind, und dass eine parlamentarische Debatte dahintersteht. Was verlangen Sie jetzt von uns? Verlangen Sie, dass wir Parlamentarier hinausgehen und draußen in den Mitgliedstaaten diese Vorgangsweise verteidigen? Das können wir nicht tun. Die Kommission hat einmal mehr dieses Image des von der Bürokratie geleiteten Europa unterstützt. Und das ist im Grunde schade. Darum geht es!

Wir brauchen gerade in diesem Moment der Konsolidierung und in einem schwierigen Moment einen neuen Ansatz. Das schaffen wir mit dieser Vorgangsweise ganz sicher nicht. Wir, die Europäische Volkspartei, und das Parlament insgesamt wollen, dass die makroökonomische Aufsicht erfolgreich ist. Dazu haben Sie – und die Kommission – mit dieser Vorgangsweise ganz sicher keinen Beitrag geleistet.

Deshalb müssen wir vonseiten des Parlaments vier Forderungen stellen: Erstens: Die Rolle des Parlaments ist zu wahren! Das sollte die Kommission langsam verstehen. Den Vertrag von Lissabon gibt es. Auch das sollte die Kommission verstehen. Zweitens: Das Europäische Parlament und der Rat sind gleichmäßig und gleichwertig zu behandeln! Das ist in dieser Frage nicht passiert. Drittens: Die Rolle, die der European Systemic Risk Board in der Verordnung hat, ist zu wahren! Auch das ist bei dieser Vorgangsweise nicht passiert. Und viertens: Jede weitere Anpassung, die es ohne weiteres geben kann – denn, Frau Kommissarin, das was Sie in Bezug auf die Flexibilität des Scoreboard und der Indikatoren gesagt haben, ist durchaus richtig –, ist dem Parlament frühzeitig mitzuteilen, sodass eine vernünftige und – wie von der Vorsitzenden, Frau Bowles, angedeutet worden ist – effiziente Debatte hier im Haus stattfinden kann.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, em nome do Grupo S&D. – Senhora Presidente, Senhora Comissária, o problema que aqui se coloca é um problema de confiança mútua da parte das duas instituições relativamente aos processos legislativos. Eu fui relatora precisamente deste relatório de desequilíbrios macroeconómicos e posso-lhe assegurar que não há matérias do foro técnico e matérias do foro político porque a escolha dos indicadores e a escolha dos limites de alerta associados a esses indicadores são uma matéria detalhada e é com base nessa informação que a seguir se definem as políticas ou as alterações de políticas. Isto significa que a escolha dos indicadores é uma decisão extraordinariamente importante para se saber para o que é que olhamos e, em função dos resultados que, daquilo que sabemos, daquilo que nós medimos, daquilo que nós entendemos, tomar as decisões mais adequadas.

Faço-lhe notar, e a Sra. Comissária fez referência precisamente ao texto em causa, que no considerando 12 precisamente desta legislação se diz, e vou passar a dizer em inglês:

The Commission should present suggestions for comments to the competent committees of the European Parliament and of the Council on plans to establish and adjust the indicators and thresholds."

Foi isto que foi acordado. É isto que está escrito. Foi esta a base do nosso entendimento interinstitucional e eu pergunto-lhe: mandar-nos uma informação sobre uma alteração de um indicador, considera a Sra. Comissária que isso respeita o espírito e a letra deste considerando? Eu espero que a Comissão revisite o modo como fez esta alteração e corrija o erro claro de relacionamento, na base da boa-fé interinstitucional, que eu considero que foi cometido e que este Parlamento considera que foi cometido.

Não vou acrescentar mais relativamente àquilo que acabou de dizer a Presidente do Comité, Sharon Bowles. Há aqui um problema interinstitucional que vai deixar cicatrizes ou, pelo contrário, um método mais claro e mais transparente de trabalho, de parte a parte, nas fases legislativas que se seguem, e elas são muitas! Por isso era absolutamente essencial que nós partíssemos para tudo aquilo que ainda há para fazer numa base de confiança mútua e não numa base de desconfiança mútua.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΑΝΝΥ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard, au nom du groupe ALDE. – Madame la Présidente, Madame Malmström, je suis très contente que ce soit vous qui soyez là aujourd'hui. Pourquoi? À cause de la collégialité de la Commission.

La question dont nous avons à traiter aujourd'hui, comme cela a très bien été dit par Sharon Bowles, par Elisa Ferreira et d'autres, c'est la nature de nos relations.

Dans cette Europe, telle qu'elle est, avec les traités dont nous disposons, est-ce que nous acceptons de faire le maximum pour coopérer ou est-ce que nous essayons de nous faire des coups tordus? Ce n'est pas plus compliqué que cela. Ce n'est pas technique du tout, Elisa Ferreira l'a dit.

Nous avons une marge de manœuvre sans changer les traités, sans aller chercher des trucs compliqués, pour mieux travailler ensemble. Il y a eu un engagement, j'étais également un des rapporteurs du six-pack, je peux donc vraiment témoigner que c'est un des points qui a été l'objet d'une négociation très longue et qu'il est donc important que cette procédure se déroule dans un bon état d'esprit. On arrive à faire des textes à trois, pourquoi n'arriverait-on pas à se mettre d'accord sur des indicateurs, à les affiner?

Cela m'amène au fond, parce qu'en fait, ce qui est très important, c'est de voir l'enjeu derrière tout cela. Ce n'est pas de se faire plaisir en ayant un joli tableau de bord, là n'est pas la question.

Jusqu'à présent, nous avions dans la zone euro, tous ensemble, décidé d'avoir surtout une approche très réductrice, centrée sur la dette et le déficit. Avec le six-pack, nous avons ajouté des instruments nouveaux. Pour la première fois, enfin, nous faisons de l'économie ensemble! Nous essayons de regarder ensemble ce qui ne va pas et nous commençons à toucher des sujets qui sont ceux qui ont un impact sur la vie des citoyens, c'est-à-dire: y a-t-il du chômage? Le niveau des rémunérations horaires des salariés est-il équitable? Voilà les sujets. Si nous n'en débattons pas, si ce parlement n'est pas en mesure de servir au moins de caisse de résonance, de faire au moins passer des messages – je ne dis pas que notre vue doit prévaloir mais qu'il y ait au moins cet espace de discussion – je vais vous dire ce qui va se passer: c'en sera fini de l'aventure européenne!

Ce que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre, en ce moment, c'est que la montée du ressentiment mutuel, la montée de la contestation, qu'elle soit fixée sur Bruxelles, qu'elle soit fixée – à tort, à mon avis – sur Berlin, donne à tous les populistes une occasion rêvée de faire des voix sur le dos de l'Europe.

Ou nous réagissons conjointement et intelligemment – et, je le répète, nous nous sommes dotés des instruments qui nous permettent de le faire – ou alors, nous irons collectivement dans un mur. Je crois que ce n'est pas notre intérêt.

Nous avons à remettre à l'agenda européen des questions de compétitivité, des questions d'emploi, des questions d'économie et pas seulement des questions de contrôle mutuel.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, je pourrais souscrire à tout ce qu'a dit Sylvie Guillaume à l'instant. Madame la Commissaire, je m'adresse à vous. J'ai entendu vos belles paroles, et votre camarade Olli Rehn ne dit pas autre chose. Je n'en crois pas un mot.

Vous vous êtes payé notre tête lors de l'adoption du premier tableau de bord. Vous deviez nous consulter, vous ne l'avez pas fait. Nous l'avons dit à l'époque. Deuxième édition du tableau de bord, vous nous refaites le même coup.

Nous avions accepté de laisser tomber la codécision sur ce tableau de bord par confiance. Vous avez trahi cette confiance à deux reprises. Nous n'avons donc plus aucune confiance dans la DG ECFIN, d'autant plus que cette DG ECFIN s'obstine à ne pas mettre dans le tableau de bord des paramètres essentiels. Par exemple, sur la productivité, la seule chose qui les intéresse, c'est la productivité du travail. Ils oublient la productivité de l'énergie. Ils oublient la productivité des ressources. Et, comme par hasard, ils oublient la productivité du capital. Et, comme par hasard, les inégalités, c'est quelque chose, en Europe, qu'il ne faut pas regarder. Nous avons 25 % d'Européens en-dessous du seuil de pauvreté et vous préférez regarder ailleurs. Cela ne vous intéresse pas!

J'attends que la Commission change d'opinion et, surtout, change son regard sur la réalité. Nous sommes assis sur une bombe.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne, on behalf of the ECR Group. – Madam President, I share with many in this Parliament major concerns about the way the Commission is currently treating this Parliament with regard to delegated acts, particularly in this file, but also on some others that I am working on, including EMIR and the reform of the derivatives legislation.

Brokering agreements over level one texts to make crucial decisions at level two and then bypassing Parliament either by not consulting us at all, as in this case, or by adopting decisions with such short deadlines that we in this House do not have time to comment on them, let alone be listened to and replied to, is suddenly becoming par for the course.

Comitology, delegated acts, implementing measures, regulated technical standards: these may be terms that my constituents in Wales have never heard of. But when the European federalist, Professor Geoghegan, states that 98 % of EU legislation is now done in this way and, by his estimation, fewer than 10 people in this Parliament and 50 people outside of Brussels understand the system, it is no wonder that people consider that EU decision-making is undemocratic.

The reasoning behind delegated acts and implementing measures is to make the legislation more flexible and to be able to adapt to change, which I theoretically agree with and support. However, if this is not done in a truly democratic way, respecting the spirit of the Treaty as well as the letter, then it really is no better than actually putting dictats into law.

Personally, I agree in principle with the concept that we actually need a measure on the financial sector liabilities added to the macro-economic scoreboard. However, there are many different ways of measuring this and given the views within the ESRB, they are different to those of the Commission. It does seem that unilaterally deciding to go ahead in this manner without proper consultation is yet another example of the Commission thinking it knows better.

If the EU wants to become relevant to its citizens in their everyday lives, this is not the way to go about it. We need to ensure that correct processes are adopted in order to prevent such an imbalance in treatment of a co-legislator and ensure some democratic scrutiny in this seemingly opaque procedure.

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra (NI). - Het Parlement is boos over de procedure die gevolgd is bij de aanpassing van het scorebord, onderdeel van het zogenaamde sixpack, een scorebord dat door de Europese Commissie gebruikt wordt om de lidstaten onderling te beoordelen op economische prestaties en eventueel te straffen.

Toen het sixpack werd aangenomen was mijn partij tegen de beknotting van nationale soevereiniteit, want nationale soevereiniteit is iets om trots op te zijn en niet een historische vergissing. Het scorebord blijkt in de praktijk ook niets op te leveren. Iedereen kan in zijn eigen land constateren dat de werkloosheid te hoog is of de overheidstekorten te groot of de regelgeving te zwaar. Daar is de Commissie niet voor nodig.

Maar het scorebord laat wél zien dat de eurozone niet stabiel is, want Duitsland heeft een dominante positie. Het is echter niet de schuld van Duitsland dat de andere landen niet concurrerend zijn. Lidstaten die niet in staat zijn om hun economie concurrerend te krijgen in dit verband, worden niet geholpen met een scorebord. Die landen zijn niet in staat om te concurreren in de eurozone en zouden dus de muntunie moeten verlaten voor het welzijn van hun land en voor het welzijn van hun burgers.

Dat wij het nu hebben over de procedure rond het scorebord en niet over de implicaties van de machtsoverdracht naar Brussel, geeft goed aan dat het ook in dit Parlement niet om welvaart, maar om macht gaat, en dat is helaas voor de Europese Commissie niet anders.

Of hier nu de juiste procedure gevolgd is, is eigenlijk niet van belang. Lidstaten moeten gaan beseffen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de welvaart van hun burgers en hun plaats in de wereld.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri (S&D). - Signora Presidente, la vicenda della mancata consultazione del Parlamento sugli indicatori di stabilità finanziaria non è grave solo di per sé, ma è un segnale più generale del modo sbagliato con cui la Commissione concepisce il proprio ruolo e il rapporto con il Parlamento alla luce delle nuove funzioni sul piano della governance economica che le sono state attribuite dopo la crisi. Questo è il punto politico fondamentale, di cui anche questo episodio è un segnale.

Dietro questo episodio, questa questione metodologica, ce n'è poi una più politica, più profonda. Noi siamo insoddisfatti del modo con cui la Commissione sta utilizzando la procedura per gli squilibri macroeconomici. Questa procedura dovrebbe indicare gli squilibri nella loro reciprocità e interdipendenza: i deficit delle partite correnti ma anche i surplus, il costo del lavoro che cresce troppo rispetto alla produttività, ma anche quello che cresce troppo poco e, invece, questa procedura è utilizzata quasi come un complemento del Patto di stabilita, ancora basata sulla filosofia dei virtuosi e di quelli che devono fare i compiti a casa. È questo il problema fondamentale che, senza un adeguato rapporto con il Parlamento, sarà difficile correggere, con danni profondi sulla qualità della nostra governance economica.

 
  
MPphoto
 

  Mojca Kleva Kekuš (S&D). - Evropski parlament mora biti bolj vključen v izbiro indikatorjev za preglednico, in to so vam danes že popolnoma vsi povedali, lahko samo ponovim, vse kar so že moji kolegi rekli.

Preglednica dosežkov za postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnovesji bi morala biti ena izmed postavk, na katero se tudi Komisija v svojih poglobljenih analizah nasloni in tudi svoja dejstva poveže s tem.

A na žalost v luči zadnjih objav prejšnjega tedna, ki so med drugim vključevale tudi mojo državo Slovenijo, ni ravno videti povezave med temi ocenami in med politično oceno in zaključki Komisije.

Ocena, ki jo da Evropska komisija, je izredno pomembna, ima veliko večjo vrednost kot na primer poročilo OECD-ja, ali pa kakšnih nemških ekonomistov. Zato si želim, da je Evropska komisija tukaj zaveznica in rabi Parlament pri temu, ko sprejema take odločitve.

Jaz močno podpiram klic k temu, da morajo razprave o delovanju mehanizma za nadzor nad makroekonomskimi neravnotežji v Evropski uniji biti bolj demokratični. Res, potrebno je vključiti Parlament.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D). - Señora Presidenta, la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos excesivos son un pilar fundamental de la gobernanza económica europea; requieren transparencia y un proceso público de deliberación democrática que salvaguarde los intereses de todos los ciudadanos europeos, por eso deben llevarse a cabo con la participación y el control del Parlamento Europeo.

El establecimiento de indicadores es una herramienta política del máximo nivel, es una cuestión democrática y no burocrática, porque con ella se identifican los desequilibrios, se asegura el buen funcionamiento, el mecanismo de alerta y la adopción de medidas correctoras. La Comisión debe efectuarlo en el marco de una democracia parlamentaria, cumpliendo la legislación y los compromisos de buen gobierno.

Por estas razones, tres mensajes: primero, los hechos consumados y la información a posteriori al Parlamento son algo inaceptable; segundo, también lo es la falta de trato igualitario entre los colegisladores; y, tercero, no se puede aplazar más un trato simétrico entre países deficitarios y superavitarios, porque no se puede incentivar el mantenimiento de desequilibrios.

 
  
 

Διαδικασία catch-the-eye

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - Doresc să mă alătur şi eu colegilor care au criticat lipsa de informare a Parlamentului în vederea actualizării tabloului de bord pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice. În ceea ce priveşte rezultatul recentei analize privind corectarea acestor dezechilibre, publicate pe 10 aprilie, constat cu regret că executivul european omite anumite aspecte importante. În primul rând, acesta nu ia în considerare surplusul ca indicator al instabilităţii macroeconomice. Astfel, Germania, care înregistrează un surplus de aproximativ 6% din produsul intern brut, nu este inclusă în mod explicit în analiză. Ba mai mult, scăderea proporţiei venitului naţional dedicat salariilor, o sursă de competiţie negativă la nivel european, devine un model de urmat. Cu toate acestea, sunt de părere, că pentru a elimina disparităţile dintre economiile centrale şi cele periferice, este nevoie de creşterea salariilor în grupul statelor cu economiile cele mai puternice, în paralel cu stimularea competitivităţii şi a cererii în statele din periferie.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Frau Präsidentin! Makroökonomische Ungleichgewichte mögen bei der Finanz- und Schuldenkrise durchaus mitgespielt haben. Indes hat uns die Krise eine schmerzhafte Lektion erteilt: Wirtschaftliches Wachstum und Erfolg lassen sich nicht verordnen. Das hat weder mit dem Stabilitätspakt noch auf Befehl der Troika geklappt. Auch eine EU-Wirtschaftsregierung wird meines Erachtens daran kläglich scheitern.

Es gibt kein universelles Patentrezept gegen die Krise. Zu sehr variieren die Voraussetzungen von Land zu Land. Fest steht, dass jeder Mitgliedstaat seine eigenen länderspezifischen Herausforderungen auf seine Art zu meistern hat. Es ist höchste Zeit, dass die EU die Vielfalt der Mitgliedstaaten endlich als Stärke und als Chance erkennt, anstatt auf Gleichmacherei und Zentralismus zu setzen.

Die Entwicklung hin zu einer Schuldentransfer-Union ist an sich schon bedenklich genug. Dass man im Rahmen der EU-Wirtschaftsregierung nun auch nur auf den Gedanken kam, Leistungsbilanzüberschüsse mit Sanktionen zu belegen, zeigt, wes Geistes Kind diese europäische Schnapsidee – wie ich sie bezeichnen möchte – ist.

 
  
 

(Λήξη της διαδικασίας catch-the-eye)

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Madam President, I would like to thank honourable Members very much for this debate.

First I will answer a few concrete questions on the issue of productivity and including that in the scoreboard. The alert mechanism report does include productivity as an auxiliary indicator, as well as other productivity related indicators such as investment and R&D spending. Moreover, it also contains unit labour costs, which consider the relative increase of labour costs and productivity.

On symmetry, the Commission has been implementing what it calls intelligent symmetry, considering both current account deficits and current account surpluses, but the risks they raise are very different. Therefore the pressure should not be fully symmetrical. We have produced a whole report to consider this, which I invite you to consult for further discussion on this very important topic.

As I mentioned earlier and as is the line of the whole Commission, as you know we attach the utmost importance to cooperation with this Parliament. In choosing the financial sector indicator, the Commission by no means intended to sidestep this view. In retrospect the margin for notification does indeed seem tight. This is explained, on the one hand, by the fact that technical work within the Commission’s departments was only concluded in mid-November and, on the other, by the Commission’s genuine conviction that Parliament had a priori given its green light.

While the Commission deployed its best efforts to include a financial sector indicator in time for the publication of the alert mechanism report, as requested by Parliament and the Council, it would be regrettable for these efforts to be interpreted as having been undertaken in anything other than good faith. The Commission assures Parliament that it will be informed in good time about the future modification of the MIP scoreboard.

The Commission, across its departments, fully concurs with Parliament in that the only valid culture is one of cooperation, recognition and thereby mutual reinforcement of our institutions’ strength and credibility. In the current situation, where surveillance of macroeconomic imbalances needs to be swift and functional, every opportunity should be used to build proportional and constructive approaches at interinstitutional level. As you probably know, Vice-President Rehn will come to the Committee on Economic Affairs next year, and I am sure he is willing to discuss further issues related to this.

Thank you very much for this debate.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Έχω λάβει μία πρόταση ψηφίσματος(1) που έχει κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Η συζήτηση περατώνεται.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, 18 Απριλίου, στις 11.30.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.50 και επαναλαμβάνεται στις 11.30)

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 
  

(1)βλ. Συνοπτικά Πρακτικά


5. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). - Monsieur le Président, en accord avec l'ensemble de l'équipe de négociation sur le Fonds social européen, et conformément à l'annexe XX de notre règlement qui, dans le cadre d'un accord avec le Conseil et la Commission, définit les conditions des trilogues, nous avons dû, ce matin, interrompre la négociation sur la base législative relative au Fonds social européen, le Conseil ne montrant aucune volonté d'avancer dans le cadre de ces négociations et remettant en cause, au cours d'un trilogue qui intervient aujourd'hui, des accords qui avaient été conclus sous Présidence chypriote, le 18 octobre. Je pensais nécessaire d'informer nos collègues et d'indiquer à ceux qui, en notre nom, négocient le cadre financier pluriannuel, que la façon dont les négociations se poursuivent sur les bases législatives a aussi une importance déterminante pour que demain existe un budget européen.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). - Señor Presidente, deseo intervenir para una cuestión de orden vinculada al artículo 140 del Reglamento.

El orden del día de esta sesión plenaria, señor Presidente, prevé el debate y la votación de una propuesta de Resolución sobre la situación en Guantánamo. Quisiera dejar constancia del compromiso indeclinable e inderogable del Grupo del Partido Popular Europeo con los derechos humanos de los prisioneros en Guantánamo, pero, señor Presidente, creo que votar esta propuesta de Resolución común el mismo día en el que se van a celebrar los funerales por las víctimas del maratón de Boston constituye un error político, una falta de tacto grande y, desde luego, una falta de sensibilidad de este Parlamento.

Señor Presidente, sobre la base de este argumento, mi Grupo propone que se retire del orden del día y que se inscriba en la sesión del mes de mayo. En caso de que esta propuesta, señor Presidente, no cuente con la mayoría de la Cámara, el Grupo del Partido Popular Europeo no participará en el debate y no votará la Resolución.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D). - Herr Präsident! Ich möchte dem Kollegen Salafranca folgenden Gegenvorschlag machen: Vielleicht können wir uns einigen, dass wir heute die Debatte führen, aber nicht über eine Entschließung abstimmen. Das heißt, dass wir die Debatte führen, weil es eine aktuelle Frage ist, um aber kein falsches Signal zu geben, die Abstimmung über eine Entschließung auf die nächste Tagung verschieben.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, I would like to support the position of the PPE Group. My group, the ECR Group, did not sign the joint motion. It was in my view a deeply regrettable joint motion which, at a moment of national grief following the bombing terrorist attacks in Boston against the marathon, accuses the United States of torture and degrading treatment.

I think the wording of the motion was totally inappropriate. I am against the motion in principle, let alone at a time of national mourning when they have not actually tracked down the origins and who has actually done this atrocity against the American people and other nationalities who were there for the marathon.

My group wants to put on record that the ECR Group supports the PPE Group very strongly on this issue at a very delicate moment for the American people.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). - Señor Presidente, quiero decir que comparto los argumentos que ha presentado el señor Tannock y agradezco su apoyo, pero creo que la propuesta que ha hecho el señor Swoboda puede resolver este problema, puede ser una propuesta satisfactoria, y podremos aceptarla para que la propuesta de Resolución común se someta a votacion en el próximo periodo parcial de sesiones del mes de mayo.

 

5.1. Τροποποίηση συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (A7-0059/2013 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). - Mr President, as I already announced in the debate last Tuesday, the ALDE Group, with reference to Rule 175 of the Rules of Procedure, would like to request that this report be referred back to the committee.

This is not because we are not fully supportive of visa facilitation with Ukraine as an important step in cooperation but because we feel that more time is needed to resolve some remaining concerns, notably the anti-gay law which is currently before the Ukrainian Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR). - Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Sprawa wiz jest jednym z kluczowych elementów polityki wobec naszych sąsiadów na wschodzie. Nie możemy przegapić momentu, żeby wysłać dzisiaj bardzo wyraźny sygnał. Jesteśmy za otwarciem, jesteśmy za tym, żeby nasi sąsiedzi mogli przyjeżdżać do Polski. Jest to najlepszy mechanizm demokratyzacji i zapewnienia wszystkich praw obywatelskich po wschodniej stronie Bugu.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (S&D). - Mr President, I would just like to solve the confusion and speak against the referral back to the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs of this important visa facilitation agreement, which will benefit Ukrainian citizens. Important human rights issues arose, which Ms in ‘t Veld rightly raised. For this reason, we called for a plenary debate. This was unusual in the circumstances. In this debate, I and other Members called for further serious improvements in LGBT rights and other human rights issues. It was on this firm basis that I proposed that we vote against referral back to the Committee on Civil Liberties and that thereafter we proceed to the vote.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Monsieur le Président, je voudrais simplement très courtoisement vous faire observer que, contrairement au règlement, sur la précédente demande de report, c'est-à-dire sur Guantánamo, au lieu de donner la parole à un orateur pour et à un orateur contre, vous avez donné la parole à deux orateurs pour et, sur l'affaire des visas ukrainiens, au lieu de donner, comme l'exige le règlement, la parole à un orateur pour et à un orateur contre, vous venez de donner la parole à deux orateurs contre. Cela ne me paraît pas tout à fait conforme à notre règlement.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Herr Kollege Gollnisch, ich komme da zu einem anderen Urteil. Herr Kollege Swoboda, der eigentlich dagegen war, hat eine Kompromissmöglichkeit aufgezeigt, der der Antragsteller gefolgt ist. Wir hatten auch jemand, der dafür gesprochen hat. Deshalb ist der Geschäftsordnung Genüge getan. Wir haben diese Sache jetzt auch entschieden.

 

5.2. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (A7-0128/2013 - Marian-Jean Marinescu) (ψηφοφορία)

5.3. Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα (A7-0057/2013 - Inese Vaidere) (ψηφοφορία)

5.4. Αρχή της "Ευθύνης Προστασίας" των ΗΕ (A7-0130/2013 - Franziska Katharina Brantner) (ψηφοφορία)

5.5. Ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές (A7-0050/2013 - Csaba Sógor) (ψηφοφορία)
 

– Vor der Schlussabstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). - Monsieur le Président, avant de passer au vote de la résolution législative, nous voudrions connaître la position de la Commission sur les amendements qui viennent d'être adoptés par notre Assemblée.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, membre de la Commission. − Monsieur le Président, la Commission accepte naturellement la volonté du Parlement.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). - Monsieur le Président, dans ces conditions, je vous demanderais de consulter l'Assemblée pour que nous puissions reporter le vote final de cette résolution, conformément à l'article 57, paragraphe 2, de notre règlement.

 
  
 

(Der Antrag wird angenommen.)

 

5.6. Ανακύκλωση πλοίων (A7-0132/2013 - Carl Schlyter) (ψηφοφορία)
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, rapporteur. − Mr President, I would to like to thank all the shadow rapporteurs, because this negotiation procedure has not been the traditional ‘I want this, you want that, let’s meet in the middle’. No, it has truly involved listening to each other, integrating each other’s proposals and – after months of deliberations – finally finding a proposal that is workable and highly economically efficient. The aim of this is to deal with the massive market failure that is the vast majority of ships being scrapped illegally, in contravention of the 14-year-old Basel ban on the export of hazardous waste.

This report will feature a financial instrument that will make it profitable for shipowners to scrap their ships legally. The money collected will go back to the sector if they follow the law. Therefore, its aim is to make the market work well again and to protect workers and the environment. There has been a massive lobbying campaign against this proposal by the ports, but it is actually based on incorrect information.

I will make a complaint with reference to the lobbying rules on this, because a lot of information has been circulating that is not correct. They have been warning against huge administrative burdens, while the impact assessment said that this is a very efficient administrative way to deal with this problem. They have been claiming that port costs would increase massively, up to 167%, while the true figure is 3.2%. So, please support these financial instruments – Amendments 31 and 32 – so that we can negotiate with the Council, which stands ready to negotiate with us.

 
  
 

– Vor der Schlussabstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, rapporteur. − Mr President, I would like to apply Rule 57 in this case too and postpone the vote on the legislative resolution in order to negotiate with the Council.

 
  
 

(Der Antrag wird angenommen.)

 

5.7. Συνολική Έκθεση Παρακολούθησης 2012 για την Κροατία (B7-0160/2013) (ψηφοφορία)

5.8. Έκθεση προόδου 2012 για την Τουρκία (B7-0162/2013) (ψηφοφορία)
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D). - Herr Präsident! Meine Fraktion hat die Änderungsanträge 10 und 5 zurückgezogen. Sie betreffen die Vertretung der türkisch-zyprischen Bevölkerung. Ich möchte das ganz kurz begründen. Wir hatten gestern eine lange Diskussion in der Fraktion und sind einstimmig der Meinung, dass eine Lösung gefunden werden muss, damit in Zukunft, insbesondere vielleicht nach den Wahlen im nächsten Jahr, auch die türkisch-zyprische Bevölkerung, die eine Bevölkerung der Europäischen Union ist, auch tatsächlich in diesem Haus durch Beobachter – in welcher Form auch immer – vertreten ist. Wir werden daher diesbezüglich auch einen Antrag in der Konferenz der Präsidenten stellen, dass der Präsident dieses Hauses mit dem neu gewählten Präsidenten Zyperns versucht, eine adäquate Lösung zu finden.

Unabhängig davon, wie die Abstimmung heute ausgeht, wollte ich Sie nur informieren, dass das der Weg ist, den wir vorschlagen werden, und dass ich in der Konferenz der Präsidenten einen Antrag stellen werde, dass Präsident Schulz mit dem neuen Präsidenten Zyperns versucht, einen Weg für die nächsten Wahlen zu finden.

 
  
 

– Mündlicher Änderungsantrag zu Ziffer 53:

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). - Herr Präsident! Ich möchte vor dem Änderungsantrag ein ganz kurzes Wort des Dankes an die Dienste loswerden, die die Erweiterungsdebatte in diesem Jahr in wirklich hervorragender Weise organisiert haben. Jedes Land wurde einzeln debattiert. Das ist der Respekt, den wir diesen Ländern entgegenbringen sollten, auch der Respekt gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, die sich um die jeweiligen Länder kümmern.

Jetzt der mündliche Änderungsantrag: Wir haben in Ziffer 53 unseres Textes ein Wort stehen zur PKK über continuing terrorist violence. Es ist aber so, dass wir in Ziffer 36 des Textes richtigerweise auf den Friedensprozess hinweisen, der sich zwischen der Regierung der Türkei und den Kurden abspielt. Herr Öcalan hat aufgerufen, die Waffen niederzulegen. Insofern ist der Änderungsantrag wie folgt: Wir streichen das Wort continuing und schreiben dahinter committed. Der Text liest sich dann wie folgt:

‘Reiterates its condemnation, in the strongest terms, of the terrorist violence committed by the PKK’

und dann weiter wie bisher. Dann wird der Text insgesamt in sich zusammenhängend korrekt.

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

– Nach der Abstimmung über den mündlichen Änderungsantrag:

 
  
MPphoto
 

  Renate Sommer (PPE). - Herr Präsident! Das ist jetzt verwirrend. Sie müssen über den mündlichen Änderungsantrag nach meiner Auffassung getrennt abstimmen lassen und dann kommt erst das split vote zum Zuge. Ich gehe davon aus, dass die Mehrheit des Hauses jetzt bei dieser Anweisung, die Sie gegeben haben, falsch abgestimmt hat. Nach meiner Auffassung muss also erst über den mündlichen Änderungsantrag abgestimmt werden oder Sie müssen zumindest darauf hinweisen, dass er, wenn kein Widerspruch ist, angenommen ist. Und dann kommt das split vote erster und zweiter Teil. Ich möchte Sie deshalb darum bitten, nochmals ganz deutlich über den ersten Teil und dann über den zweiten Teil des split vote abstimmen zu lassen, damit wir richtig abstimmen können.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Frau Kollegin Sommer! Es gab keine Einwände gegen den mündlichen Änderungsantrag. Es wurde deshalb Bestandteil des ersten Teils der Abstimmung. Dieser Teil wurde mit überwältigender Mehrheit angenommen. Deshalb komme ich jetzt zum zweiten Teil der Abstimmung.

 
  
MPphoto
 

  Renate Sommer (PPE). - Herr Präsident! Das war mit Sicherheit ein Missverständnis. Ich bitte sehr darum, über diesen ersten Teil noch einmal neu abstimmen zu lassen. Immerhin steht darin, dass die PKK keine Terrorgruppe mehr ist, und das ist sie trotz aller Verhandlungen mit Öcalan. Geben Sie uns deshalb bitte die Chance, über diesen ersten Teil noch einmal anständig abzustimmen.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Vorschlag zur Güte: Wir überprüfen den ersten Teil der Ziffer 53 elektronisch. Ich gebe der Berichterstatterin kurz das Wort zur Aufklärung, falls Bedarf besteht.

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE). - Herr Präsident! Vielleicht ist es gut auch für meine Kollegen, dass wir eine Vereinbarung haben, dass dieser mündliche Änderungsantrag gut ist, also bräuchte man darüber auch nicht mehr abzustimmen.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Wir überprüfen also Ziffer 53, erster Teil, elektronisch.

 

5.9. Έκθεση προόδου του 2012 σχετικά με το Μαυροβούνιο (B7-0087/2013) (ψηφοφορία)
 

– Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 6:

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). - Mr President, I would like to move an oral amendment in agreement with the rapporteur, whom I would like to thank for that, and I would like to make it more precise.

It will now read as follows: ‘Calls on the Montenegrin Parliament to adopt a code of conduct for the prevention of conflict of interest, and to publish information on financial interests of members’.

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

 

5.10. Έκθεση προόδου 2012 για τη Σερβία (B7-0090/2013) (ψηφοφορία)
 

– Vor der Schlussabstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE). - Mr President, we need to make a change in Amendment 14.

The amendment begins, ‘Notes with regret that the eighth round of the high-level Belgrade-Pristina Dialogue ended without a comprehensive agreement ...’.

It was actually the ninth round yesterday and they did not reach agreement early today in the morning. So in the final version, we need to put ‘ninth’ round, not ‘eighth’ as in the amendment, which was submitted long before.

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird nicht übernommen.)

 

5.11. Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (B7-0089/2013) (ψηφοφορία)
 

– Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 8:

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). - Mr President, I would like to do what Jelko Kacin tried previously for Serbia. I would like to move that this version be altered because here too it says, ‘Notes with regret that the eighth round of the high level Belgrade-Pristina dialogue has ended without a comprehensive agreement …’.

It was the ninth round last night until late at night. So I would like to move that we all agree that we put ‘ninth’ instead of ‘eighth’ and – because this is an adjustment to reality – that we do the same thing in the report on Serbia as well.

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

 

5.12. Συμπλήρωση του πίνακα επιδόσεων σχετικά με τη διαδικασία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες (B7-0165/2013) (ψηφοφορία)

6. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων

6.1. Τροποποίηση συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (A7-0059/2013 - Claude Moraes)
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE). - Signor Presidente, l'accordo sulla facilitazione dei visti tra l'Unione europea e l'Ucraina è in vigore dal 1° gennaio 2008 e si è dimostrato, nel corso di questi anni, estremamente valido. Con l'attuale modifica si cerca di correggere le distorsioni e le differenze presenti nell'interpretazione del testo, apportando sostanziali miglioramenti, tra i quali un più rapido iter burocratico.

Tale accordo di facilitazione dei visti ha non solo il merito di rafforzare i contatti interpersonali e gli spostamenti dei cittadini in Europa, ma può effettivamente contribuire allo sviluppo della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani in Ucraina.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Visa-Erleichterungsabkommen, das ist richtig. Man könnte nicht nur sagen: Reisen bildet. Reisen schafft auch Vertrauen. Insofern ist es auch gut, wenn sich die Völker durch Reisen miteinander verständigen können. In dem Sinne ist es auch der Demokratieentwicklung förderlich. Und es ist auch richtig, dass einige Ungleichgewichte im bisherigen Text beseitigt worden sind.

Andererseits habe ich auch noch erhebliche Bedenken gehabt. Für mich ist es immer ganz schwierig: Selbst bei der Visapflicht haben wir schon das Problem, dass wir zwar ziemlich genau wissen, wer bei uns einreist, aber nie so richtig genau wissen, ob diese Person – oder die Menschen – pünktlich und aus welchen Gründen dieses Land wieder verlassen. Hier ist noch erheblicher Nachbesserungsbedarf erforderlich. Deshalb habe ich mich bei der Abstimmung der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Herr Präsident! Ich habe heute für dieses Abkommen gestimmt, aber ich habe auch dafür gestimmt, dass wir heute über dieses Abkommen abstimmen. Ich bin froh darüber, dass die Verzögerungstaktik, die offensichtlich bestimmte politische Gruppierungen dieses Hauses gegenüber der Ukraine anwenden wollen, heute nicht aufgegangen ist. Die Visaabkommen sind kein taugliches Mittel für Pressionsversuche gegenüber anderen Regierungen; sie treffen nur die Bürger der betreffenden Länder. Daher bin ich froh und glücklich darüber, dass heute dieses Erleichterungsabkommen für die ukrainischen Bürger beschlossen werden konnte.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, I voted for this report. I welcome the simplification of visa issuing that will make it easier for Ukrainians – especially for young people, representatives of civil society and journalists – to enjoy freedom of movement. However, I would like to say that the free regime should depend on the progress made by the Ukrainian Government in reforms outlined in the visa liberalisation action plan. I insist on respect for the rule of law, an impartial and independent judiciary and, of course, the fight against fraud and corruption.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). - Oekraïne is een prachtig land en een goede buurman van een aantal Europese lidstaten. Het is ontzettend belangrijk om een goede dialoog met Oekraïne te onderhouden. Deze nieuwe regels om de afgifte van visa te versoepelen dragen bij aan een betere verstandhouding tussen de Unie enerzijds en de autoriteiten in Kiev anderzijds.

Wel ben ik bezorgd over de opmerkingen over het ontwikkelen op de lange termijn van een visumvrij regime. Nederland kan de tsoenami van kansarme emigranten uit Oost- en Midden-Europa nu al nauwelijks aan, laat staan als de grenzen met Oekraïne, een land met 45 miljoen inwoners, worden opengezet. Dat is volstrekt onwenselijk.

Voorzitter, de Oekraïners zijn van harte welkom in de EU, op voorwaarde dat zij over een visum beschikken. En ik kan iedereen aanraden om ook eens naar Oekraïne te gaan.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D) - Plne podporujem dohodu o zjednodušení postupu pri vydávaní víz medzi Európskou úniou a Ukrajinou, pretože táto dohoda má pre ľudí obrovský význam. Prehlbuje medziľudské vzťahy a umožňuje bežným ľuďom cestovať. Pochádzam z východu Slovenska a Ukrajina je našim veľmi blízkym a dobrým susedom. Občania Ukrajiny musia dostať signál, že Európska únia chce posilňovať partnerstvo a dobré susedské vzťahy aj so štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ. Dohoda umožní zástupcom občianskej spoločnosti, ktorí pravidelne cestujú do členských štátov na účely vzdelávacích školení a konferencií, študentom, predstaviteľom náboženských spoločenstiev, ale aj iným osobám získať jednoduchší prístup k ročným alebo päťročným vízam, ale pevne verím, že je to aj významný krok k vytvoreniu bezvízového režimu medzi Ukrajinou a Európskou úniou.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando que o estabelecimento de um regime de isenção de vistos para os cidadãos ucranianos que viajem para os países da UE não deve depender do clima político existente que marca as relações entre a UE e a Ucrânia. Os ucranianos, tal como os cidadãos nacionais dos países da UE que viajam para a Ucrânia, devem usufruir do direito de viajar sem visto no território da UE, tal como estipulam os termos do presente acordo. Um acordo de facilitação de vistos é um fator de grande importância na vida das pessoas e fortalece os contactos entre as populações, fazendo com que o comum dos cidadãos viaje com maior celeridade. As alterações constantes do presente acordo facilitam as viagens dos representantes da sociedade civil, das ONG, dos jornalistas e dos jovens. Um compromisso conjunto entre a UE e a Ucrânia pode contribuir de forma eficaz para o aprofundamento da democracia, do Estado de direito e dos direitos humanos, promovendo uma maior facilidade de contactos e viagens entre as pessoas das duas partes contratantes. À luz do que há de positivo em todos estes progressos, proponho que o Parlamento Europeu dê a sua anuência à celebração do presente acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už rezoliuciją dėl ES ir Ukrainos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo. Susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo yra svarbus Ukrainos žmonėms ir stiprina žmonių tarpusavio ryšius. Svarbu pabrėžti tai, jog Ukrainos piliečiai, kaip ir ES šalių narių piliečiai, turi teisę ES erdvėje keliauti be vizų. Pritariu palankesnių sąlygų užtikrinimui tokioms piliečių grupėms, kaip: pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, jaunimas, nevyriausybinių organizacijų atstovai, žurnalistai. Taip pat pritariu užsakomųjų paslaugų kainos modifikavimui (iki 35 eurų), kuomet dėl papildomo aptarnavimo mokesčio užsakomosioms paslaugoms kaina buvo nepagrįstai padidinta iki 70 eurų. Visapusiškai pritariu pranešėjo pozicijai, jog bendras ES ir Ukrainos įsipareigojimas gali veiksmingai prisidėti prie demokratijos plėtojimo Ukrainoje, teisinės valstybės ir žmogaus teisių užtikrinimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Susțin modificarea acordului de facilitare a eliberării vizelor dintre Uniunea Europeană și Ucraina. Acordul modificat facilitează călătoriile pentru reprezentanții societății civile, ONG-uri, jurnaliști și tineri, simplificând cerințele legate de documentele pe care aceștia trebuie să le prezinte în momentul în care solicită viza și extinzând categoriile de persoane care pot beneficia de o viză cu intrări multiple cu un termen de valabilitate mai mare. Totodată, modificarea acestui acord marchează un pas important în direcția introducerii unui regim de călătorie fără viză pentru cetățenii Ucrainei și ai Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le dialogue entre l'Union européenne et l'Ukraine concernant la libéralisation du régime des visas a débuté à la fin des années 2000, l'Ukraine étant actuellement dans la première phase d'un plan d'action en deux étapes. L'accord actuel entre les deux parties portant sur la facilitation de la délivrance de visas date du 1er janvier 2008: il nécessite aujourd'hui certaines améliorations et simplifications. C'est pourquoi j'ai voté en faveur de ce rapport portant modification de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas. L'accord révisé élargit les catégories de citoyens ukrainiens éligibles à la procédure simplifiée d'obtention de visas gratuits et/ou à entrées multiples, et améliore les procédures de délivrance des visas aux représentants de la presse. L'objectif est également de faciliter les visas de court séjour pouvant aller jusqu'à 90 jours au total.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. − A vízumkönnyítési eljárás 2008. január 1. óta van hatályban, és rendkívül sikeresnek bizonyult, hiszen az elmúlt 5 év alatt nagyon alacsony, csupán 3,3%-os volt a kérelmek elutasítási aránya. A jelenlegi változtatások lényeges elemei között üdvözlendő az egyszerűsített vízumkiadás kiterjesztése a sport- és oktatási rendezvényeken, nemzetközi kiállításokon, konferenciákon részt vevő ukrán állampolgárokra. Mindez jelentősen hozzájárul az EU turizmusához is, hiszen csupán Magyarország viszonylatában 2010 és 2012 között 40%-kal nőtt az ukrán beutazók száma, ez most még dinamikusabb növekedés elé nézhet. Fontos változás továbbá, hogy felülvizsgálják a sürgősségi díj alkalmazásának rendszerét, és bevonhatóvá válnak ebbe a kedvezményes rendszerbe a biometrikus útlevéllel rendelkezők is. Végezetül kiemelendő, hogy Magyarország számára a felülvizsgálat és a további könnyítések rendkívül fontosak, hiszen Kárpátalján 150 ezer fős magyar kisebbség él. Az ő anyaországi kapcsolataikat is jelentősen segítik ezek az intézkedések, hiszen a kishatárforgalmi engedély vagy a magyar útlevél nem jelent mindenki számára megoldást. Mindezen pozitív változások miatt örömmel támogattam szavazatommal az ajánlást.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O acordo de facilitação de vistos entre a Comunidade Europeia e a Ucrânia vigora desde Janeiro de 2008 e tem sido bem sucedido com uma taxa de recusa de vistos muito baixa, na ordem dos 3,3%. Todavia, apesar do sucesso, a avaliação do funcionamento veio dar ênfase a algumas alterações que urge fazer. O acordo agora modificado introduz claras melhorias quanto à emissão de vistos para os cidadãos ucranianos. Simplifica requisitos relativos aos documentos a apresentar por determinados requerentes e aumenta as categorias de pessoas que podem beneficiar de um visto de entrada múltipla com validade de um ou cinco anos. Esta alteração é um passo significativo no sentido da criação de um regime de isenção da obrigação de visto entre a União Europeia e a Ucrânia. Representa também um claro sinal para os cidadãos ucranianos de que a UE está empenhada em reforçar a sua parceria com a sociedade ucraniana e a continuar a desenvolver e facilitar os contactos interpessoais. Pelo exposto, apoiei a presente recomendação.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo yra labai svarbus žmonėms ir stiprina žmonių tarpusavio ryšius, nes užtikrina lengvesnį paprastų piliečių keliavimą. Nepaisant to, kad Europos Bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos sulaukė didelės sėkmės (buvo atmesta tik 3,3 proc. prašymų išduoti vizas), pastebėta, jog siekiant pašalinti esamus teksto iškraipymus ar jo aiškinimo skirtumus reikia atlikti tam tikrus papildomus pakeitimus. Būtina išplėsti prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų, kuriems taikomi supaprastinti reikalavimai dėl kelionės tikslą patvirtinančių dokumentų, kategoriją, į ją įtraukus pilietinės visuomenės organizacijų atstovus, žurnalistus lydinčius techninius darbuotojus ir laisvųjų profesijų atstovus, dalyvaujančius tarptautinėse parodose, konferencijose ir seminaruose. Susitarimo taikymo sritis turėtų būti išplėsta, įtraukiant į ją bevizio režimo taikymą piliečiams, turintiems biometrinius tarnybinius pasus. Svarbu paminėti, kad bevizio režimo nustatymas į ES šalis keliaujantiems Ukrainos piliečiams neturėtų priklausyti nuo politinės ES ir Ukrainos santykių padėties. Ukrainiečiai, kaip į Ukrainą keliaujantieji ES šalių piliečiai, turėtų turėti teisę Europos Sąjungoje keliauti be vizų, nes taip nustatyta susitarime.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la modification de l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine en matière de délivrance de visas. En 2008, des mesures simplifiées avaient été mises en place pour la délivrance de visas, mais celles-ci devaient encore être simplifiées et clarifiées. Je salue notamment l'exonération totale des droits de visas pour les participants à des programmes d'échange officiels. Fortement impliqué dans la promotion de "2013, année européenne des citoyens", j'encourage toutes mesures qui améliorent la cohésion et le partage entre les citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − W głosowaniu opowiedziałem się za modyfikacją umowy o ułatwieniach wizowych między Wspólnotą Europejską a Ukrainą. Ten zaktualizowany dokument wprowadza między innymi całkowite zniesienie opłat za wizy UE dla niektórych kategorii wnioskujących o nie Ukraińców m.in. przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego podróżujących do UE w celach szkoleniowych, młodzieży poniżej 25 roku życia uczestniczącej w organizowanych na terenie UE wykładach, konferencjach, wydarzeniach sportowych i kulturalnych, przedstawicieli mniejszości religijnych i bliskich krewnych obywateli UE. Pomimo istniejących trudności w relacjach UE - Ukraina, które dotyczą m.in. niedostatecznego respektowania przez władze ukraińskie zasad demokracji, państwa prawa czy niezawisłości wymiaru sprawiedliwości, Parlament Europejski powinien wyjść naprzeciw potrzebom zwykłych obywateli Ukrainy. Dokument ten precyzuje istniejące regulacje oraz wprowadza uproszczenia procedur wizowych, na czym skorzystają przede wszystkim osoby młode, dziennikarze, działacze społeczni i przedstawiciele mniejszości religijnych. Przyczyni się to do częstszych podróży obywateli Ukrainy do UE i intensyfikacji wzajemnych kontaktów. Wierzę, że będzie to bardzo pomocne Ukrainie i jej mieszkańcom w kontekście stojących przed nią wyzwań oraz realizacji proeuropejskich aspiracji.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport. Acordul dintre Uniunea Europeană şi Ucraina privind facilitarea eliberării de vize a fost un real succes, având o rată aproape nesemnificativă de refuzare a acordării vizelor. Cu toate acestea, evaluarea funcţionării acordului a evidenţiat faptul că ar trebui aduse anumite modificări pentru a corecta eventualele interpretări eronate ale textului. Astfel, s-au făcut clarificări în ceea ce priveşte dispoziţiile privind perioada de valabilitate a vizelor cu intrări multiple, dispoziţiile privind costul externalizării sau sistemul de aplicare a taxei de urgentă. Aparentul regres în ceea ce priveşte relaţiile UE – Ucraina nu ar trebui să afecteze instituirea unui regim fără vize pentru cetăţenii ucraineni care călătoresc în UE, care să se asigure că cetăţenii ucraineni au parte de acelaşi tratament ca cetăţenii europeni care călătoresc în Ucraina.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui approuve les modifications de l'accord de 2008 entre l'UE et l'Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas. Il est très positif que les dispositions de cet accord aillent vers plus de simplification et de clarification des procédures. Cela enverra un signal très positif vis-à-vis de l'Ukraine, et contribuera à la rapprocher davantage de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Apoio esta recomendação porque este acordo modifica e facilita os vistos entre a União Europeia e a Ucrânia e introduz claras melhorias quanto à emissão de vistos para os cidadãos ucranianos, em relação ao acordo atualmente em vigor. Simplifica os requisitos relativos aos documentos a apresentar por determinados requerentes e aumenta as categorias de pessoas que podem beneficiar de um visto de entrada múltipla com validade de um ou de cinco anos.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Não tenho dúvidas quanto ao impacto positivo que a celebração deste tipo de acordos de facilitação de vistos pode ter na vida das pessoas, promovendo a mobilidade e contribuindo de forma decisiva para fortalecer os contactos entre as populações das duas partes contratantes. O Acordo com a Ucrânia já está em vigor desde 2008 e, apesar de estar a ser bem-sucedido, importa introduzir um determinado número de melhorias e corrigir eventuais imprecisões ou diferenças de interpretação do texto. Este acordo modificado pretende, assim, simplificar o processo de obtenção de visto, promover a isenção de pagamento para determinadas categorias de candidatos (por exemplo, familiares próximos de cidadãos da União, participantes em programas oficiais de cooperação transfronteiriça da UE, etc.), clarificar os prazos de validade de vistos de entradas múltiplas, estabelecer requisitos simplificados para os documentos comprovativos da viagem e melhorar o sistema de aplicação da taxa de urgência. Sou a favor do aprofundamento das relações com a Ucrânia ou eventuais países vizinhos, mas sem esquecer que a União está assente num conjunto de princípios, direitos fundamentais e valores comuns, onde se inclui o princípio da não-discriminação, que esperamos possam ser respeitados da mesma forma na Ucrânia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − La politica di apertura dell'Unione Europea nei confronti dell'Ucraina dovrebbe, a mio avviso, continuare. Non possiamo e non vogliamo costringere nessuno Stato ad adottare normative specifiche, ma vale la pena di fare pressione perché gli Stati che confinano con l'UE aderiscano a principi nei quali crediamo fermamente. Concedere questa facilitazione è un modo per premiare il percorso che l'Ucraina sta compiendo. Non aprire completamente le nostre frontiere ci lascia del margine per stimolare le autorità ucraine a fare di più e meglio sulla strada intrapresa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Alors que le nombre de visas européens accordé aux citoyens ukrainiens a progressé de 34 % entre 2009 et 2011, ces derniers doivent encore accomplir des formalités administratives complexes qui entravent leurs possibilités de se rendre sur le territoire de l'UE. Désormais, les procédures administratives pour l'obtention de visas européens par les citoyens ukrainiens seront simplifiées pour de nombreux candidats, dont les journalistes accompagnés de leurs équipes techniques, les représentants de la société civile, les personnes participant à des événements internationaux et les jeunes. Ces personnes seront exemptées de frais de gestion de leur demande et obtiendront leurs visas plus vite et plus aisément, ce qui permettra de faciliter les liens entre les sociétés civiles de l'Union et de l’Ukraine. Cette facilitation ne saurait interdire à l’Union d’exercer sa vigilance quant aux récentes propositions législatives en Ukraine portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes LGBT.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), in writing. − I voted in favour of this recommendation because I truly believe that the free movement is a stepping stone to enhance cooperation between the European and Ukrainian society. In direct connection with the renewed European Neighbourhood Policy, the improvements introduced by this amendment will facilitate exchange of knowledge and expertise with Ukrainian authorities and contribute to reinforce a strong European identity. Moreover, I think that it is relevant to dissociate visa policy from political climate, because the citizens are the first and foremost to be impacted by such policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente esta resolução por introduzir melhorias significativas para os cidadãos ucranianos que viajem para os países da UE, facilitando as viagens dos representantes da sociedade civil, das ONG, dos jornalistas e dos jovens. A alteração a este Acordo poderá contribuir para o aprofundamento da democracia, do Estado de direito e dos direitos humanos, através de uma maior facilidade de contactos e viagens entre as pessoas das duas partes contratantes.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report because although there are still significant political problems in EU relations with the government of Ukraine, the people should not suffer. In Wales we enjoy visa-free travel with EU countries. The citizens of the Ukraine should be allowed the same.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a Ucrânia tem muito a ganhar com a aproximação à União Europeia e que esta deve ter como elemento preponderante uma maior liberdade de circulação dos cidadãos de ambas as partes. Creio que, não abdicando das posições políticas que vem assumindo, a União deve estimular essa circulação e promover as trocas económicas, culturais, de conhecimento e de informação com a Ucrânia. Uma maior facilitação de emissão de vistos contribui de modo muito relevante para que tais objetivos se verifiquem. Faço votos para que a Ucrânia persista nas reformas que tem por concluir e que o seu relacionamento com a União se paute cada vez mais por uma efetiva comunhão de valores e de práticas políticas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Uma mais-valia da União Europeia é a sua política de boa vizinhança que tem contribuído em muito para o seu alargamento a oriente, nomeadamente aos países dos Balcãs Ocidentais. A Croácia será, em 1 de julho, o 28.º Estado-Membro da UE e outros candidatos da Europa oriental se perfilam. A recomendação que acabámos de votar, da responsabilidade de Claude Moraes, remete-nos para o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo entre a UE e a Ucrânia que altera o Acordo entre a Comunidade Europeia e a Ucrânia sobre a facilitação da emissão de vistos. A Ucrânia é um parceiro muito importante para a UE na parceria a oriente e este acordo pode ser um catalisador no estreitamento das relações UE-Ucrânia. Com esta facilitação de vistos, a UE não está a beneficiar o Governo ucraniano mas a população, pois a sua atribuição é feita pela UE e destina-se à sociedade civil: jovens estudantes, empresários, jornalistas, membros das organizações não-governamentais, etc. Votei favoravelmente a presente recomendação e insto o Conselho e a Comissão a pressionarem o Governo ucraniano no sentido alterar a legislação que viola os princípios e valores da União para que não seja fator de ruído nas relações entre a UE e a Ucrânia.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A Comunidade Europeia e a Ucrânia celebraram um acordo de facilitação de vistos em 2008. A taxa de recusa de vistos ao abrigo deste acordo tem sido muito baixa, cerca de 3,3%, o que revela que tem sido um acordo bem sucedido. O acordo votado hoje altera pequenas imprecisões ou diferenças de interpretação do texto de 2008, inserindo requisitos simplificados para os documentos comprovativos do propósito da viagem aplicáveis a uma mais ampla categoria de requerentes, clarifica as disposições relativas aos prazos de validade de vistos de entradas múltiplas, revê a taxa de urgência, tendo sido abolida para pessoas que apresentem requerimentos de última hora, e aplica a isenção de vistos para titulares de passaportes de serviço. Os ucranianos ao abrigo do regime de isenção, tal como os cidadãos nacionais dos países da União Europeia que viajem para a Ucrânia, devem usufruir do direito de viajar sem visto no território da UE, tal como estipulam os termos do presente acordo. O presente acordo facilita a vida das pessoas que viajam entre a Ucrânia e países da UE e fortalece os contactos entre populações. Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz sa uplatňuje od 1. januára 2008. Zaznamenala veľký úspech, ktorého dôkazom je nízka miera zamietnutých víz – len niečo cez tri percentá. Dohoda o zjednodušení postupu pri vydávaní víz má pre životy ľudí nesmierny význam. Obohacuje a prehlbuje medziľudské vzťahy i napríklad takým spôsobom, že uľahčuje cestovanie širokej verejnosti, mimovládnym organizáciám, novinárom i mladým ľuďom. I táto dohoda EÚ a Ukrajiny môže účinne prispieť k rozvoju demokracie, právneho štátu a ľudských práv, nakoľko uľahčuje medziľudské kontakty a cestovanie medzi jednotlivými susediacimi štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − L'accordo che facilita la concessione dei visti tra UE e Ucraina ha visto modifiche volte a semplificare il processo di ottenimento dei documenti a favore di ampie categorie di soggetti, l'abolizione degli oneri per ragioni d'urgenza a favore di chi abiti lontano dal Consolato, la precisazione dei costi di esternalizzazione e l'esenzione del visto per i titolari di passaporto biometrico. Ritengo tuttavia che i cittadini dovrebbero poter viaggiare senza necessità di visto sia quando dall'UE si spostano in Ucraina che viceversa. Per questo esprimo voto contrario a questa proposta di modifica del presente accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. − A csütörtöki napon örömmel szavaztam meg a Moraes-jelentést, amely az Európai Unió és Ukrajna közötti vízummegállapodás módosításáról szól. Lényege, hogy a jövőben tovább egyszerűsödjön a vízumkiadás módja az ukrajnai, így a kárpátaljai magyar újságírók, civilek, illetve fiatalok számára, akik ezentúl könnyebben juthatnak rövid távú tartózkodásra jogosító egységes uniós vízumokhoz. A 2011-ben kezdeményezett módosítást a Tanács 2012-ben hagyta jóvá, amihez ezzel a szavazással adta hozzájárulását az Európai Parlament. Az olcsóbbá, gyorsabbá és egyszerűbbé váló vízumkiadás különösképpen fontos a fiatalok mobilitásának szempontjából. Többek között a fiatalok és civilek közötti csereprogramok szervezése válhat a mai naptól egyszerűbbé, ami fontos lehet mind az Unió, mind pedig Ukrajna számára. Számos tanulmány támasztja alá, hogy az európai polgárok, fiatalok szemében az Unió legfontosabb vívmánya a szabad mozgás. A mai nappal e közösségi vívmányhoz közeledhetnek egy lépéssel Ukrajna állampolgárai, így a kárpátaljai magyarok is.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de la révision de cet accord car il s'agit avant tout pour moi de défendre une ouverture de l'Ukraine vers l'Europe en facilitant les voyages des représentants de la société civile, des journalistes, des ONG et des jeunes Ukrainiens. Je suis consciente qu'un grand nombre de problèmes subsistent en termes de discriminations, en particulier à l'encontre des personnes LGBT.

Pour autant, j'estime qu'il nous faut aujourd'hui donner un signe positif pour inciter les Ukrainiens à poursuivre leurs efforts de réforme; à l'inverse, nous n'avons aucune assurance qu'un vote négatif ou un quelconque report pourrait permettre de faire effectivement pression pour un changement dans le pays. Nous aurons encore d'autres occasions de nous prononcer sur la situation des droits fondamentaux et d'accompagner ce pays vers un changement démocratique conforme à nos valeurs, ceci n'est pas un point final.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau pasiūlymui, kadangi bevizio režimo nustatymas į ES šalis keliaujantiems Ukrainos piliečiams neturėtų priklausyti nuo politinės ES ir Ukrainos santykių padėties. Ukrainiečiai, kaip į Ukrainą keliaujantieji ES šalių piliečiai, turėtų turėti teisę Europos Sąjungoje keliauti be vizų, nes taip nustatyta šiame susitarime. Susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo yra labai svarbus žmonėms ir stiprina žmonių tarpusavio ryšius, nes užtikrina lengvesnį paprastų piliečių keliavimą. Šio susitarimo pakeitimais sudaromos palankesnės sąlygos keliauti pilietinės visuomenės ir NVO atstovams, žurnalistams ir jaunimui. Bendras ES ir Ukrainos įsipareigojimas gali veiksmingai prisidėti prie demokratijos plėtojimo, teisinės valstybės ir žmogaus teisių užtikrinimo sudarant palankesnes sąlygas dviejų santykius plėtojančių valstybių žmonėms megzti ryšius ir keliauti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Ułatwienia na granicach z bezpośrednimi sąsiadami Unii przyczyniają się do zacieśniania i polepszania stosunków między obywatelami. Skutkuje to intensywniejszą wymianą usług i towarów, a także głębszą integracją społeczeństw. Efektem tych procesów jest ułatwienie przenoszenia na grunt ukraiński wartości demokratycznych i praw człowieka. Ważne w tej kwestii jest uproszczenie procedur i obniżenie opłat wizowych. Umożliwi to lepszy dostęp do wiz młodym ludziom oraz tym, których nie było stać do tej pory na pokrycie wysokich opłat. Różnice w dochodach są znaczne między Unią a krajami Europy Wschodniej, zatem te regulacje mogą wiele zmienić. UE powinna otwierać się na swoich sąsiadów, gdyż tylko dialog i dobre relacje będą stymulować stosunki handlowe oraz budować porządek i bezpieczeństwo na kontynencie. Takie zabiegi zdecydowanie skuteczniej budują silne więzi, niż niekończące się i często bezowocne rozmowy na szczycie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Kozłowski (PPE), na piśmie. − Głosowałem za przyjęciem sprawozdania Claude'a Moraesa na temat zmian w umowie o ułatwieniach wizowych dla obywateli Ukrainy, ponieważ uważam, że proponowane modyfikacje mogą przysłużyć się bliższej integracji tego kraju z Unią Europejską. Za bardzo ważne uważam wprowadzanie dalszych ułatwień wizowych, w szczególności adresowanych do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i młodzieży. Moim zdaniem wspieranie mobilności młodzieży ma kluczowe znaczenie dla powodzenia integracji i wprowadzania reform demokratycznych. Bardzo istotne wydaje mi się też znoszenie przeszkód, jeśli chodzi o uczestnictwo naukowców i specjalistów z różnych dziedzin w europejskich konferencjach czy wystawach. Uważam, ze budowanie jak najszerszych płaszczyzn dialogu pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej a mieszkańcami Ukrainy pozwoli na lepsze zrozumienie wzajemnych oczekiwań i przyczyni się do przełamywania barier i uprzedzeń.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Je me suis prononcée en faveur de cette recommandation, qui facilitera la délivrance de visas de court séjour au sein de l'Union européenne pour un plus grand nombre d'acteurs de la société ukrainienne, notamment les journalistes, les représentants d'organisations de la société civile ou les participants à des conférences ou évènements internationaux. Il me semblait en effet logique de rendre plus facile d'accès le territoire de l'Union européenne aux citoyens ukrainiens, de plus en plus nombreux à s'y déplacer, sachant que les citoyens de l'Union européenne n'ont eux plus besoin de visa pour aller en Ukraine depuis 2005.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this Agreement. The establishment of a visa free regime for Ukrainian citizens travelling to EU countries should depend on the political climate of EU-Ukraine relations. Ukrainians, like citizens of the EU countries travelling to Ukraine, should have the right of visa free travel within the EU as stipulated under the terms of this agreement. A visa facilitation agreement is of great significance in people’s lives and strengthens contacts between people, making it easier for ordinary citizens to travel. The changes in this agreement facilitate travelling for representatives of civil society, NGOs, journalists and young people. A joint commitment between the EU and Ukraine can effectively contribute to the development of democracy, the rule of law and human rights by promoting easier contact and travel for people between the two Contracting States.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. − Zjednodušení vízové politiky pro občany Ukrajinské republiky je jistě krok správným směrem. Je dobře, že přichází právě v této době, kdy situace na Ukrajině není lehká a kdy mnozí občané Ukrajiny začali nabývat pocitu, že EU pouze diktuje „domácí úkoly“ pro Ukrajinu, ale nedělá ze své strany žádné vstřícné kroky. Věřím, že schválení bude vnímáno nejen politickými představiteli, ale i občany Ukrajiny jako pozitivní signál a že bude impulzem k rychlejšímu řešení některých sporných otázek mezi EU a Ukrajinou.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O presente acordo de facilitação de vistos entre a Comunidade Europeia e a Ucrânia está em vigor desde 1 de janeiro de 2008. Este acordo tem tido uma elevada taxa de sucesso, com uma taxa de recusa de vistos muito baixa, na ordem dos 3,3%. Apesar disso, a avaliação do funcionamento do acordo veio dar ênfase a algumas alterações suplementares, que urge fazer para corrigir eventuais imprecisões ou diferenças de interpretação do texto. Com este novo acordo, são introduzidos alguns melhoramentos que me parecem pertinentes para o tornar ainda mais eficaz. Um acordo de facilitação de vistos é um fator de grande importância na vida das pessoas e fortalece os contactos entre as populações, fazendo com que o comum dos cidadãos viaje com maior celeridade. As alterações constantes do presente acordo facilitam as viagens dos representantes da sociedade civil, das ONG, dos jornalistas e dos jovens. Daí que o meu parecer seja favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − Con este informe se da la aprobación a la facilitación de visados a ciudadanos de Ucrania. A pesar de que existe en ese país una situación de discriminación hacia los homosexuales, he votado a favor del informe porque, a mi entender, si se postergara la mejora en la facilitación de visados a ciudadanos ucranianos se estaría castigando a los mismos.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Henryk Migalski (ECR), na piśmie. − Głosowałem za przyjęciem zmiany w umowie między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz, mimo problemów, jakie występują w tym kraju. Jej mieszkańcy powinni mieć możliwość łatwiejszego wjeżdżania na terytorium Unii Europejskiej. Leży to zarówno w ich interesie, jak i unijnym. W ten sposób pomożemy Ukraińcom w drodze do Unii Europejskiej, w dorównaniu do standardów europejskich, do przywilejów europejskich i do zasad, które dziś są doświadczeniem 27 państw unijnych.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − This report and its points were prepared by the Group of Friends of Ukraine in the European Parliament and the Verkhnovna Rada of Ukraine. It is undoubtedly a very positive step by Parliament, in which all members of the Group of Friends of Ukraine are engaged. Sincerely and happily I vote in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Für Bürger aus der Ukraine besteht für die Einreise in die EU eine Visumpflicht. Am 8. April des Jahres hat der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch ein neues Gesetz unterzeichnet, das die Einreise von EU-Bürgern in die Ukraine erleichtert. Im Gegenzug dafür will die EU das Einreiseabkommen mit der Ukraine auch von ihrer Seite erleichtern. Das bisher gültige Visaerleichterungsabkommen ist bereits seit 2008 in Kraft und soll nun um weitere Erleichterungen ergänzt werden. Dazu zählen etwa die Anforderungen hinsichtlich der Unterlagen des Einreisezweckes, die Bestimmungen zur Gültigkeitsdauer von Mehrfachvisa, die Überarbeitung des Systems der Gebühr für Eilanträge und die Befreiung von der Visumpflicht für Inhaber eines biometrischen Dienstpasses. Ich habe gegen den Bericht gestimmt, da eine Visumerleichterung für ukrainische Bürger auf längere Sicht gesehen wohl zu einer kompletten Visumbefreiung führen dürfte. Dies könnte in weiterer Folge dazu führen, dass immer mehr ukrainische Staatsbürger nicht aus rein touristischen oder beruflichen Zwecken einreisen, sondern hier vermehrt zu Schwarzarbeit als günstige Arbeitskräfte eingesetzt werden könnten.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Šis sprendimas yra svarbus Ukrainos žmonėms ir reikšmingas žingsnis ne tik artėjant prie bevizio režimo, bet ir apskritai, Ukrainos eurointegracijos procese. Šis vizų palengvinimo susitarimas, galiojantis nuo 2008 m., suartina ES ir Ukrainą per palengvintus žmonių kontaktus. Susitarimas įrodė esantis sėkmingas ir dabar išplečiamas taip, kad sudarytų palankesnes sąlygas keliauti pilietinės visuomenės ir NVO atstovams, žurnalistams ir jaunimui. Mano įsitikinimu, Ukrainos ateitis – Europos Sąjungoje, ir jos narystė būtų naudinga ne tik pačiai Ukrainai, bet ir, be abejo, ES. Tikiuosi, kad artėjant Vilniaus Rytų Partnerystės vadovų susitikimui tiek Ukraina, tiek ES bus pilnai pasirengusios pasirašyti suderėtus Asociacijos bei laisvos prekybos susitarimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Am 8. April 2013 unterzeichnete der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch ein neues Gesetz, das die Einreise von EU-Bürgern in die Ukraine erleichtert. Im Gegenzug dazu will nun die EU ihrerseits das Einreiseabkommen für ukrainische Staatsbürger lockern: Das bisher gültige Visaerleichterungsabkommen soll um weitere Erleichterungen ergänzt werden, wie zum Beispiel hinsichtlich der erforderlichen Unterlagen zur Bestätigung des Einreisezweckes, der Bestimmungen zur Gültigkeitsdauer von Mehrfachvisa, der Überarbeitung des Systems der Gebühren für Eilanträge oder der Befreiung von der Visumpflicht für Inhaber eines biometrischen Dienstpasses. Ich sehe den Bericht kritisch und habe dagegen gestimmt, weil die Gefahr besteht, dass die Liberalisierung ausgenutzt und missbraucht wird, um in der EU als billige Schwarzarbeitskräfte unterzukommen.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Toetasin Euroopa Parlamendi soovitust Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise viisade väljastamise lihtsustamise kohta, pidades oluliseks Ukraina lõimumist Euroopaga ning sealse kodanikuühiskonna arengut. Kindlasti on nimetatud eesmärkide täitmisel viisade väljastamise lihtsustamine kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajatele, ajakirjanikele ja rahvusvahelistel konverentsidel osalejatele väga oluline. Mõistagi on Ukrainal veel palju teha oma kodanikuühiskonna arenguks ja euroopalike väärtuste kinnistamisel, kuid ma ei pea õigeks ka mõnede kolleegide soovi siduda viisatingimuste lihtsustamine ühe homofoobse Ukraina parlamendisaadiku seaduseelnõuga, mille menetlust alles alustati. Menetluse alustamine ei tähenda veel seaduse jõustumist, seda enam, kui see on vastuolus Ukraina 2012. a. diskrimineerimise ennetamise ja selle vastu võitlemise seadusega. Me ei tohiks karistada tavalisi ukrainlasi, kes soovivad reisida Euroopa Liitu ning õppida meie kogemustest.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šio susitarimo sudarymui, atsižvelgiant į prieš tai galiojusio susitarimo sėkmingą įgyvendinimą. Naujasis susitarimas yra dar vienas didelis postūmis siekiant bevizio režimo tarp Ukrainos ir Europos Sąjungos nustatymo. Remiantis šio susitarimo nuostatomis Ukrainos piliečiams bus taikoma gerokai patobulinta tvarka ir panaikintos kliūtys siekiant gauti vizą. Visų pirma, didesnis asmenų ratas įgis teisęs gauti vizą supaprastinta tvarka. Sveikintina, kad pavyko pasiekti susitarimą dėl taikymo srities išplėtimo, įtraukiant bevizį režimą. Tačiau būtina užtikrinti, kad bevizis režimas nebūtų priklausomas nuo politinių ES ir Ukrainos santykių. Tai turėtų būti vertinama kaip siekis plėtoti atvirus ir pasitikėjimu pagrįstus santykius.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Um acordo de facilitação de vistos é um fator de grande importância na vida das pessoas e fortalece os contactos entre as populações, fazendo com que o comum dos cidadãos veja facilitados os seus projetos de viajem com maior celeridade. As alterações constantes do presente acordo facilitam as viagens dos representantes da sociedade civil, das ONG, dos jornalistas e dos jovens. Um compromisso conjunto entre a UE e a Ucrânia pode contribuir de forma eficaz para o aprofundamento da democracia, do Estado de direito e dos direitos humanos, promovendo uma maior facilidade de contactos e viagens entre as pessoas das duas partes contratantes. Por estas razões votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Apesar do sucesso na implementação do acordo de facilitação de vistos entre a Comunidade Europeia e a Ucrânia, em vigor desde 1 de janeiro 2008, da avaliação do seu funcionamento resultam algumas alterações ao texto original que simplificam os requisitos, clarificam as disposições sobre prazos, revêem o sistema de aplicação da taxa de urgência e alargam o âmbito do acordo. Estas alterações são positivas pois visam facilitar as viagens entre as pessoas das duas partes contratantes, promovendo uma maior facilidade de contactos e viagens.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, oggi, durante la sessione plenaria, è stata votata la proposta di risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti. Tale accordo è in vigore dal 1° gennaio 2008 e si è dimostrato estremamente valido.

Tuttavia, una valutazione del funzionamento dell'accordo ha evidenziato che per correggere eventuali distorsioni o differenze nell'interpretazione del testo sarebbero necessarie alcune modifiche supplementari . In particolare, sono state sintetizzate e precisate le disposizioni sulla validità del visto e le condizioni per i documenti relativi allo scopo del viaggio a favore di una categoria più ampia di richiedenti. Inoltre, il sistema per l'introduzione di oneri per ragioni di urgenza è stato riesaminato per migliorare le disposizioni. Tali oneri sono ora aboliti per gli utenti che presentano una domanda all'ultimo momento e vivono a una notevole distanza dal consolato e, le disposizioni relative ai costi di esternalizzazione sono state precisate. Le modifiche apportate al presente accordo facilitano gli spostamenti dei rappresentanti della società civile, delle ONG, dei giornalisti e dei giovani.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – Selon les chiffres de la Commission, le nombre de visas UE accordés aux Ukrainiens a augmenté de 33,8% entre 2009 et 2011. Les citoyens de l'UE n'ont, eux, pas besoin de visa pour se rendre en Ukraine, et ce depuis 2005. Il me semble donc opportun que les règles relatives à l'octroi de visas de court séjour (visites de moins de 90 jours) soient simplifiées. C'est pourquoi j'ai voté en faveur de l'accord UE-Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas, qui : simplifie les exigences de documents prouvant le motif du séjour pour les représentants d'ONG, les journalistes, ou encore les personnes participant à des évènements internationaux; abolit les frais de visa (actuellement 70 euros) pour ces mêmes catégories de citoyens ukrainiens; clarifie les mesures sur la durée des visas à entrées multiples; prévoit une exemption de visa pour les courts séjours de fonctionnaires du gouvernement titulaires d'un passeport biométrique. Même si, comme certains de mes collègues, je souhaite que des avancées soient faites par l'Ukraine en matière de respect des droits fondamentaux des citoyens homosexuels, bisexuels et transgenres, je pense que ce problème doit être traité séparément de la question des visas.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Abstention. Today the European Parliament gave its binding consent for easier EU visa rules for Ukrainian citizens. I have my concerns. Since 2011, the Ukrainian Parliament has been examining two draft laws making it illegal to say homosexuality is normal, or supporting LGBT people in any way. They are now close to being adopted, and the European Parliament expressed concern about these draft laws on several occasions. Ahead of today’s vote, human rights organisations including Human Rights Watch and ILGA-Europe had called on the European Parliament to send the agreement back to committee, postponing the vote. The Alliance of Liberals and Democrats for Europe made this request, but failed to gather a majority. I wish this vote had been postponed in order to send a strong political signal to Ukraine. We cannot deepen our relationship with a country that enacts witch-hunting laws against its minorities.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την συμφωνία γιατί συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης ενός καθεστώτος χωρίς υποχρέωση θεώρησης μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συμφωνία αποτελεί επίσης σαφές μήνυμα προς τους πολίτες της Ουκρανίας ότι η ΕΕ έχει αναλάβει σοβαρή δέσμευση για την ενίσχυση της εταιρικής της σχέσης με την ουκρανική κοινωνία και την περαιτέρω ανάπτυξη και διευκόλυνση των επαφών μεταξύ των λαών, σύμφωνα με την ανανεωμένη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), in writing. − Claude Moraes’ report on visa facilitation to Ukraine has become far more controversial than most similar reports, owing to the row about allegedly homophobic legislation passing through the Verkhovna Rada, and the continued imprisonment of ex-Prime Minister Yulia Tymoshenko. Nevertheless, we must recognise the recent positive steps that Ukraine has taken in its relations with the EU, and never lose sight of the fact that Ukraine is a fundamentally European country with a history and culture inextricable from Europe’s. Ukraine’s rightful place is in the extended family of European nations, and eventually, we hope, in the EU itself. Ordinary people are frequently forgotten in visa debates, which become hostages to the political knockabout between the EU and its neighbours – but it is ordinary Ukrainian people who stand to gain if this legislation is adopted, and to lose out if wider political concerns are allowed to intrude. Ukrainians must have the right to travel more freely as tourists in the EU, and engage in the kind of cultural dialogue which will be a pre-requisite for closer European integration, and ultimate EU membership. I abstain because of the UK’s non-Schengen status, but fully endorse the aims of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le Parlement européen donne son accord à l’accord modifié visant à faciliter la délivrance de visas, signé par la Commission et assurant une circulation plus aisée des personnes ainsi que le renforcement des liens entre citoyens d’Ukraine et de l’Union européenne. Ces changements faciliteront la liberté de circulation des représentants de la société civile, des organisations non gouvernementales, des journalistes et ainsi de suite. Pour le peuple d’Ukraine, ces changements témoignent du ferme engagement de l’UE envers le renforcement des relations entre les citoyens de leur pays et ceux de l’UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A União Europeia e a Ucrânia estabeleceram um acordo de facilitação que está em vigor desde 1 de janeiro de 2008. O acordo em apreço tem sido extremamente bem sucedido, com uma taxa de recusa de vistos muito baixa, na ordem dos de 3,3%. Apesar do sucesso, a avaliação do funcionamento do acordo veio dar ênfase a algumas alterações suplementares, que urge fazer para corrigir eventuais imprecisões ou diferenças de interpretação do texto. Concordo com o presente relatório que introduz claras melhorias no que diz respeito à emissão de vistos para os cidadãos ucranianos, em relação ao acordo que está atualmente em vigor. Defendo que é necessário simplificar os requisitos relativos aos documentos a apresentar por determinados requerentes e aumentar as categorias de pessoas que podem beneficiar de um visto de entrada múltipla com validade de um ou de cinco anos.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluția legislativă a Parlamentului European referitoare la decizia Consiliului privind încheierea Acordului dintre UE și Ucraina de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Ucraina privind facilitarea eliberării vizelor, prin care se aprobă încheierea acordului. Consider că un acord de facilitare a eliberării vizelor este de o importanță deosebită pentru cetățeni și întărește contactele între popoare. Modificările aduse acestui acord facilitează călătoriile pentru reprezentanți ai societății civile, ONG-uri, jurnaliști și tineri. Un angajament comun între UE și Ucraina poate contribui în mod eficient la dezvoltarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului, promovând o mai mare facilitate a contactului și călătoriilor cetățenilor din cele două state partenere. Acordul de facilitare a eliberării vizelor dintre Comunitatea Europeană și Ucraina este în vigoare de la data de 1 ianuarie 2008. Acest acord modificat se bazează pe reușitele acordului inițial și oferă îmbunătățiri substanțiale pentru cetățenii ucraineni. Printre principalele modificări ale acordului figurează următoarele elemente: simplificarea cerințelor privind documentele care trebuie prezentate pentru a justifica scopul călătoriei pentru mai multe categorii de solicitanți, dispozițiile privind perioada de valabilitate a vizelor cu intrări multiple au fost clarificate și au devenit mult mai concise, sistemul de aplicare a unei taxe de urgență a fost revizuit.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), na piśmie. − Na tej decyzji skorzystają studenci, młodzi sportowcy, prasa, działacze społeczni i przedstawiciele mniejszości religijnych. Ta decyzja pokazuje, że pomimo problemów na Ukrainie, Unia nie odwraca się od jej obywateli.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − Despite difficulties in EU-Ukraine relations I welcome moves to make it cheaper and easier to get visas between Ukraine and the EU, which will increase communication and information exchange. With this new measure, I hope that democratic development and the promotion of human rights will be facilitated. The agreement reached will help lorry drivers, journalists and relatives of EU citizens to travel more freely between Ukraine and the EU. However, it must be recognised that there are still severe problems regarding the discrimination of LGBT people in Ukraine and the report stresses that no further liberalisation will take place until homophobic legislation is withdrawn and civil liberties are upheld in the country.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Der Berichterstatter ist auf die jeweiligen Erleichterungen für Unionsbürger und Bürger der Vertragsparteien eingegangen. Er fokussiert sich vor allem auf interkulturelle Kontakte zwischen EU- und Nicht-EU-Bürgern, was wirksam die Entwicklung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte fördert. Es sollen Gebühren beseitigt und Anforderungen an die Bevölkerung vereinfacht werden. Eine Schutzmaßnahme seitens der Union im Sinne einer möglichen Aufkündigung im Missbrauchsfall, zum Beispiel im Falle des Asylsystems, wird behandelt, um die Wahrung der öffentlichen Sicherheit zu gewährleisten. Diese Schutzmaßnahme ist ein starker Vorbehalt seitens der Union, ohne den ein solches Abkommen undenkbar wäre. Aufgrund dieser Vorteile ist dem Abkommen zuzustimmen, sofern es missbrauchsfrei angewendet wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. − The aim of this report is to make it easier for Ukrainian citizens to obtain a visa for a visit to an EU Member State of less than 90 days. Measures include simplified documentation requirements, less bureaucracy and removal of the €70 cost for a visa. Concerns about LGBT rights in Ukraine have made this report contentious, with many arguing that we should not be easing regulation on Ukraine while the country is in the process of bringing in legislation to restrict the rights of LGBT citizens. For this reason, the European Parliament held a full debate on the report during the April plenary, in order to state our strong objection to such homophobic legislation. However, ultimately I have supported this report as it is aimed at facilitating travel for ordinary Ukrainian citizens, including members of the LGBT community. Furthermore, it is hoped that by promoting easier travel and contact between civil society, NGOs and journalists from Ukraine and EU, we can effectively contribute to the development of democracy, human rights and the rule of law in Ukraine. The European Parliament has made it clear, however, that we will not support any further liberalisation while discriminatory legislation remains in force.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D), na piśmie. − Jest to zmiana szczególnie ważna dla Polski, gdyż Ukraina jest jednym z największych naszych sąsiadów. Jak wynika z różnych danych, codziennie w Polsce przebywa legalnie 400 tysięcy Ukraińców, zaś nielegalnie około 200 tysięcy. Dopóki Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej, przemieszczanie się jej obywateli do państw UE, w tym do Polski, jest możliwe po uzyskaniu wizy. Powinno nam zależeć, żeby to przemieszczanie się miało charakter legalny, dlatego też za istotne zmiany uważam przede wszystkim te zmierzające do znacznego uproszczenia wymogów w zakresie dokumentów dotyczących celu podróży, ujednolicenia przepisów dotyczących okresu ważności wiz wielokrotnego wjazdu, jak również zakładających zwolnienie z obowiązku wizowego posiadaczy paszportów służbowych, o ile są to paszporty biometryczne.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Ukraina powoli zbliża się ku Unii Europejskiej. Dzisiejsze sprawozdanie dotyczące ułatwień wizowych jawi się jako duży krok na tej drodze. W głosowaniu poparłem jego zapisy. Uważam, że swobodny przepływ ludzi jest gwarancją dalszej demokratyzacji Ukrainy oraz jej zbliżenia ze Wspólnotą Europejską. Pozwala również na zwiększenie wymiany studenckiej, co przy dodatkowej zachęcie i wsparciu, jakie daje program Erasmus bez wątpienia pozwoli zmienić nastawienie młodego pokolenia Ukraińców do integracji europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A Comunidade Europeia e a Ucrânia celebraram um acordo de facilitação de vistos, em 2008, cuja taxa de recusa de vistos tem sido muito baixa - cerca de 3,3% - o que revela que tem sido um acordo bem-sucedido. O acordo votado hoje altera pequenas imprecisões ou diferenças de interpretação do texto de 2008, inserindo requisitos simplificados no que se refere aos documentos comprovativos do propósito da viagem aplicáveis a uma mais ampla categoria de requerentes, foram ainda clarificadas as disposições relativas aos prazos de validade de vistos de entradas múltiplas, revista a taxa de urgência, tendo sido abolida para pessoas que apresentem requerimentos de última hora, e aplicada a isenção de vistos para titulares de passaportes de serviço.

Os ucranianos, ao abrigo do regime de isenção, tal como os cidadãos nacionais dos países da União Europeia que viajem para a Ucrânia, devem usufruir do direito de viajar sem visto no território da UE, tal como estipulam os termos do presente acordo. O presente acordo é visto como um fator de grande importância na vida das pessoas, fortalecendo os contactos entre comunidades, fazendo com que o comum cidadão viaje com maior celeridade.

 

6.2. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (A7-0128/2013 - Marian-Jean Marinescu)
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando que um futuro estabelecimento de um regime de isenção de vistos de curta duração para os cidadãos moldavos que viajam para os países da UE reforçará a cooperação com a UE e preparará o terreno para uma relação mais estreita com a União. Tendo em conta as ambições europeias da República da Moldávia, o presente acordo, tal como alterado, representa um progresso encorajador e promove os contactos interpessoais, o desenvolvimento económico, o diálogo cultural e científico, a estabilidade, a segurança e o bem-estar dos cidadãos. De acordo com os dados oficiais do Eurostat, entre 2006 e 2011, a permanência ilegal e a passagem ilegal das fronteiras tornaram-se bastante estáveis ou registaram apenas um crescimento moderado em termos de movimentos migratórios de cidadãos moldavos em direção à UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl trumpalaikių kelionių į ES šalis nares vizų režimo palengvinimo Moldovos piliečiams. Mano nuomone, kelionės tikslą patvirtinančių dokumentų reikalavimų supaprastinimas tokioms Moldovos piliečių kategorijoms kaip: žurnalistams ir jų techninės komandos nariams; ES piliečių artimiems giminaičiams; oficialių ES tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų dalyviams; krovinių ir keleivių vežimo įmonėse dirbantiems tarptautinių reisų vairuotojams yra sveikintinas žingsnis. Taip pat palankiai vertinu vizų rėžimo netaikymą trumpo laikotarpio vizitų atveju Moldovos Respublikos piliečiams, turintiems biometrinius pasus. Pritariu pranešėjo nuomonei, jog minėtieji pakeitimai gali būti traktuojami kaip paskata Moldovai įgyvendinti reformas laisvių, saugumo ir teisingumo srityse. Be to, žvelgiant į ateities perspektyvą, minėtieji pokyčiai gali būti traktuojami kaip glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga užmezgimas. Šia rezoliucija skatinami asmeniniai žmonių kontaktai, Moldovos Respublikos ekonomikos plėtra, ES ir Moldovos mokslo ir kultūros sričių dialogas bei piliečių gerovė.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Sprijin recomandarea raportorului de a aproba modificările aduse acordului cu privire la facilitarea eliberării vizelor dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova. Acest nou acord poate fi considerat o recunoaştere a eforturilor pe care Republica Moldova le-a întreprins în implementarea Planului de acţiune pentru liberalizarea vizelor. Totuşi, autorităţile moldovene trebuie să dea în continuare dovadă de determinare şi să aducă anumite clarificări în legislaţia naţională în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile călătoriei fără vize, incluzând aici informaţiile cu privire la normele care reglementează accesul la piaţa muncii pe teritoriul Uniunii Europene şi răspunderea pentru orice abuz în cadrul regimului fără vize, după cum a subliniat şi raportorul. Sper că acest pas făcut în vederea consolidării relaţiei dintre Uniunea Europeană şi Moldova să constituie un imbold pentru acest stat de a implementa reformele necesare în domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei în vederea continuării drumului său european.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L'Union européenne et la République de Moldavie ont signé un accord visant à faciliter la délivrance de visas, en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Il convient aujourd'hui de simplifier, de clarifier et de mettre à jour cet accord, en proposant une exemption de visa pour les ressortissants moldaves qui sont détenteurs de passeports de services biométriques. Ces raisons ont motivé mon vote en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea recomandării şi vreau să salut adoptarea ei, deoarece reprezintă un pas important înspre un regim liberalizat al vizelor pentru cetăţenii Republicii Moldova. Reformele Guvernului Filat au apropiat tot mai mult Republica Moldova de Uniunea Europeană, iar progresele înregistrate în negocierile privind Acordul de Asociere şi Planul de acţiuni privind liberalizare regimului de vize sunt o dovadă în acest sens. Prin simplificarea procedurilor de acordare a vizelor, vor fi reduse costurile, dar şi timpul de aşteptare pentru cetăţenii moldoveni. Este încă un semn clar că Uniunea îşi doreşte aprofundarea relaţiilor cu Moldova, iar în acest sens vreau să îmi exprim speranţa că semnarea Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova se va face în cel mai scurt timp.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. Em 1 de janeiro de 2008, entrou em vigor o acordo entre a Comunidade Europeia e a República da Moldávia sobre a facilitação de vistos. Entre 13 de maio de 2011 e 14 de dezembro de 2011, com prévia autorização do Conselho, a Comissão Europeia levou a cabo negociações com a República da Moldávia sobre um acordo que altera o acordo de facilitação de vistos. O acordo alterado entre a UE e a Moldávia sobre a facilitação da emissão de vistos constitui um progresso relativamente ao acordo inicial e providencia melhorias claras em benefício dos cidadãos moldavos. O objetivo do acordo modificativo é facilitar a emissão de vistos aos cidadãos da República da Moldávia para uma estadia prevista de 90 dias em cada período de 180 dias, bem como prever a isenção de visto para os cidadãos moldavos em determinadas condições. O presente acordo, tal como alterado, representa um progresso encorajador e promove os contactos interpessoais, o desenvolvimento económico, o diálogo cultural e científico, a segurança e o bem-estar dos cidadãos. Pelo exposto, apoiei a presente recomendação.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes atsižvelgiant į Moldovos Respublikos narystės Europos Sąjungos lūkesčius, supaprastinant vizų išdavimo tvarką yra padaromas žingsnis pirmyn ir skatinami asmeniniai žmonių kontaktai, ekonomikos plėtra, mokslo ir kultūros srities dialogas, stabilumas, saugumas ir piliečių gerovė. Remiantis ankstesne patirtimi (t.y. panaikinus vizas Rytų ir Centrinės Europos gyventojams 9-ojo dešimtmečio viduryje arba šioms šalims įstojus į ES), judėjimo ribojimų panaikinimas sąlygoja migracijos padidėjimą, tačiau ilgainiui jos mastai tampa stabilūs. Laisvas judėjimas atneša naudos ES ekonomikai ir juo reaguojama į ES darbo rinkos poreikius. Be to, taip bus sumažintos su kelione į Šengeno zoną susijusios išlaidos ir sąnaudos. Papildomai yra palengvinamas vizų išdavimas Moldovos Respublikos piliečiams, norintiems likti 90 dienų per 180 dienų laikotarpį, taip pat tam tikromis sąlygomis Moldovos piliečiams numatytas vizų režimo netaikymas. Trumpalaikis bevizis režimas, taikomas konkrečioms prašytojų kategorijoms nepakeis Moldovos piliečių įvažiavimo ir pasilikimo sąlygų, kurios trumpų vizitų atveju yra nustatytos Šengeno sienų kodekse, o ilgų vizitų atveju – valstybių narių nacionalinėje teisėje. Be to, tai nereiškia, kad nebus vykdoma įvažiavimo ir pasilikimo sąlygų kontrolė – Moldovos piliečiai turės patvirtinti savo kelionės tikslus ir sąlygas.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la modification de l'accord entre l'Union européenne et la Moldavie en matière de délivrance de visas. En 2008, des mesures simplifiées avaient été mises en place pour la délivrance de visas, mais celles-ci devaient encore être simplifiées et clarifiées. Je salue notamment l'exonération totale des droits de visas pour les participants à des programmes d'échange officiels. Fortement impliqué dans la promotion de "2013, année européenne des citoyens", j'encourage toutes mesures qui favorisent la cohésion et le partage entre les citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du Rapport Marinescu, approuvant ainsi la signature de l'accord modificatif de juillet 2012 entre l'Union européenne et la République de Moldavie, visant à faciliter la délivrance de visas.

Les procédures seront désormais clarifiées et simplifiées, les pesanteurs administratives réduites pour les demandeurs, tandis que des dispositions sont bien prévues pour éviter tout abus de la part de la République Moldave. Des clauses de suspension sont également prévues en cas de menace à la sécurité publique, garde-fous dont je me félicite que cet accord soit paré.

Au vu de ses caractéristiques, cet accord me semble donc équilibré, et contribuera à n'en pas douter à stabiliser les relations entre Roumanie et Moldavie, ce qui sera bénéfique pour l'ensemble de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente esta recomendação porque o processo de liberalização dos vistos constitui também uma oportunidade para a Moldávia aplicar as reformas necessárias nos domínios da liberdade, segurança e justiça. Nesse sentido, cumpre recordar várias prioridades de ação: assegurar a gestão eficaz dos fluxos migratórios, prevenir e lutar contra a corrupção e o crime organizado, nomeadamente o tráfico de seres humanos, reforçar as capacidades administrativas e judiciárias e intensificar a cooperação com os países vizinhos, particularmente com a Ucrânia.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Não tenho dúvidas quanto ao impacto positivo que a celebração deste tipo de acordos de facilitação de vistos pode ter na vida das pessoas, promovendo a mobilidade e contribuindo de forma decisiva para fortalecer os contactos entre as populações das duas partes contratantes. O Acordo com a Moldávia já está em vigor desde 2008, pretendendo-se neste momento proceder à sua alteração de forma a introduzir uma série de melhorias. Está, assim, prevista a isenção da obrigação de visto para os cidadãos moldavos titulares de passaportes de serviço biométricos, foi simplificado o processo de obtenção de visto, prevê-se a isenção de pagamento para determinadas categorias de candidatos (por exemplo familiares próximos de cidadãos da União, participantes em programas oficiais de cooperação transfronteiriça da UE, etc.), foram clarificados os prazos de validade de vistos de entradas múltiplas, estabelecidos requisitos simplificados para os documentos comprovativos da viagem, etc. Este novo acordo de facilitação de vistos deverá, assim, permitir reduzir o tempo e os custos associados às viagens destinadas ao espaço Schengen, constituindo igualmente um incentivo para a Moldávia aplicar as reformas necessárias nos domínios da liberdade, segurança e justiça, com especial destaque para uma gestão mais eficaz dos fluxos migratórios, a luta contra a corrupção e o crime organizado, bem como o tráfico de seres humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − La Repubblica Moldava è uno Stato su cui l'Unione Europea ha, per ragioni gravitazionali, un'enorme influenza economica. La necessità di fluidificare le relazioni commerciali e turistiche è quindi sacrosanta. Tuttavia, visti i problemi politici che la Moldavia stessa fronteggia ai suoi confini, siamo costretti ad essere prudenti. Io ritengo che il relatore, forse anche per la sensibilità che gli deriva dal conoscere bene le problematiche moldave per la sua provenienza, abbia fatto un ottimo lavoro e sono lieta di averlo supportato con il mio voto a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), in writing. − I voted in favour of this recommendation, as I believe that every opportunity to bring the EU and its Eastern neighbours closer should be seized. By facilitating the issuance of visas to the citizens of the Republic of Moldova, the EU clearly indicates its commitment to strengthening its partnership with Moldovan society. Through the amendments made to this agreement, the EU has stressed its willingness to foster cooperation, cultural dialogue, and the exchange of knowledge between European and Moldovan citizens. Since freedom of movement has a positive impact on the EU’s economy, labour mobility should be constantly improved.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente esta resolução por considerar que o acordo sobre a facilitação de vistos poderá ter um contributo importante para os cidadãos moldavos que viajam para os países da UE, para o reforço da cooperação com a UE e para preparar o terreno para uma relação mais estreita com a União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report because although there are still some problems in Moldova related in particular to the rule of law, the people should not suffer. In Wales we enjoy visa-free travel with EU countries. The citizens of Moldova should be allowed the same.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Com a facilitação da emissão de vistos, os cidadãos moldavos estarão em condições de entrar com mais facilidade no espaço da União e nele circular. Espero que esta oportunidade que se abre para o estreitamento de relações seja bem aproveitado por ambas as partes e que esta aproximação pessoal possa também ter reflexos económicos e institucionais. É sabido que a Moldávia acalenta a ambição de aderir à União e que pretende empreender reformas nesse sentido. Espero que as mesmas proporcionem bons resultados para a sua população. Esta abertura, que não pode descurar questões de segurança, deve fazer-se de boa-fé, acompanhando os seus resultados e avaliando-os periodicamente.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O Acordo entre a União Europeia e a República da Moldávia sobre a facilitação da emissão de vistos entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2008. Entretanto, a Comissão iniciou negociações com a Moldávia tendo em vista a adoção de um novo acordo sobre a facilitação de vistos, até porque a Roménia, Estado-Membro da UE, tinha um acordo sobre o pequeno tráfego fronteiriço com a Moldávia desde outubro de 2010. Votei favoravelmente esta alteração porque o novo acordo representa um avanço em relação ao anterior, constituindo uma melhoria significativa para a população moldava, ao permitir a emissão de vistos por 90 dias em cada período de 180, e ao prever ainda a isenção de visto para os cidadãos moldavos que reúnam determinadas condições, nomeadamente os detentores de passaportes biométricos que pretendam estadas de curta duração. As alterações introduzidas contemplam ainda motoristas internacionais, jornalistas e respetivas equipas técnicas, familiares próximos de cidadãos da UE e participantes em programas oficiais de cooperação transfronteiriça. Saúdo este novo acordo que permite uma maior aproximação entre a UE e a República da Moldávia bem como o melhoramento das relações de vizinhança.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O Parlamento Europeu aprovou a celebração do acordo que altera um outro já existente, celebrado em 2008, sobre a facilitação de vistos e que providencia melhorias para os cidadãos moldavos, para uma estadia prevista de 90 dias em cada período de 180 dias. Esta facilitação reduzirá o tempo e os custos associados às viagens destinadas ao espaço Schengen. Está prevista uma isenção de visto para casos de curta duração para categorias específicas de requerentes, medida que normalmente apoiamos.

Não podemos, todavia, deixar de observar que este processo constitui, aos olhos da União Europeia, uma oportunidade para a Moldávia aplicar as reformas necessárias nos domínios da liberdade, segurança e justiça, o que, no nosso entender, é uma forma de pressionar politicamente a implementação das políticas que servem essencialmente os interesses da UE. O acordo implica ainda a troca de informações entre autoridades moldavas e da UE sobre dados de passaportes biométricos perdidos e roubados através da base de dados da Interpol, a organização de campanhas de informação e a atualização dos sistemas informáticos para o cálculo do período total de estadia.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Dohoda medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou o uľahčení udeľovania víz vstúpila do platnosti 1. januára 2008. Táto pozmenená podoba dohody predstavuje oproti pôvodnej dohode pokrok a prináša moldavským občanom jasné zlepšenia. Účelom zmeny a doplnenia bolo ďalej uľahčiť udeľovanie víz občanom Moldavskej republiky na účely pobytu v dĺžke 90 dní počas obdobia 180 dní a pripraviť zrušenie vízovej povinnosti pre týchto občanov, ak budú splnené určité stanovené podmienky. Budúce zavedenie bezvízového režimu pre krátkodobé pobyty občanov Moldavska cestujúcich do krajín Únie prehĺbi spoluprácu s EÚ a napomôže nadviazať užšie vzájomné vzťahy s Európskou úniou. Vzhľadom na to, že Moldavská republika sa usiluje o bližší vzťah s Európou, práve i predmetná dohoda vo svojej zmenenej a doplnenej podobe je povzbudivým krokom smerom k podpore medziľudských vzťahov, hospodárskeho rozvoja, dialógu v oblasti kultúry i vedy, stability, bezpečnosti či ďalšieho blaha občanov. Som presvedčená, že dohoda o uľahčení vízového režimu ponúka krajinám Únie a Moldavskej republike príležitosť viac sa zblížiť a vyhnúť sa skutočnosti, aby sa medzi EÚ a jej susedom vytvorila bariéra.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau pasiūlymui, kadangi šiuo susitarimu dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo tarp Europos Sąjungos ir Moldovos yra pateikiamas pirminis susitarimas ir pateikiama Moldovos piliečiams naudingų pakeitimų. Tikslas yra papildomai palengvinti vizų išdavimą Moldovos Respublikos piliečiams, norintiems likti 90 dienų per 180 dienų laikotarpį ir tam tikromis sąlygomis Moldovos piliečiams numatyti vizų režimo netaikymą. Ateityje įtvirtinant bevizį režimą Moldovos piliečiams, trumpam laikui keliaujantiems į ES šalis, bus pagilintas bendradarbiavimas su ES ir paruoštas kelias glaudesniems ryšiams su Europos Sąjunga. Atsižvelgiant į Moldovos Respublikos narystės ES lūkesčius, šiuo iš dalies pakeistu susitarimu yra padaromas žingsnis pirmyn ir skatinami asmeniniai žmonių kontaktai, ekonomikos plėtra, mokslo ir kultūros srities dialogas, stabilumas, saugumas ir piliečių gerovė. Vizų režimo supaprastinimu bus sumažintos su kelione į Šengeno zoną susijusios išlaidos ir sąnaudos. Šis susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinamo suteikia galimybę ES ir Moldovos Respublikai suartėti bei išvengti skiriamųjų linijų tarp ES ir jos kaimynų.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Grâce à cet accord, les journalistes, représentants de la société civile, ONG et jeunes Moldaves pourront plus facilement obtenir des visas de court séjour pour l'Union européenne. Cet accord va dans le bon sens et permet de faire un pas de plus vers un futur régime sans visas pour les courts séjours, qui renforcerait considérablement la coopération entre l'Union européenne et la Moldavie. Par ailleurs, il ne supprime pas les contrôles des conditions d'entrée et de séjour et ne favorisera donc en rien une immigration clandestine plus importante. Au contraire, cet accord favorisera une meilleure coopération en matière de gestion des flux migratoires et de lutte contre la criminalité organisée. J'ai donc voté en faveur de cet accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Relaţia dintre Uniunea Europeană şi un stat pro-european, precum Republica Moldova, merită o atenţie deosebită. Sugestia mea este ca, pe viitor, să fie luată în considerare şi următoarea problemă socială, întâlnită frecvent: un număr foarte mare de minori nu locuiesc cu părinţii, întrucât aceştia sunt plecaţi să muncească în diferite state membre ale Uniunii Europene. Motivul pentru această situaţie este cerinţa de eliberare a vizei pentru copiii minori. Neacordând copiilor dreptul la o educaţie parentală, riscăm să provocăm o degradare a societăţii. O posibilă soluţie, pe care ar trebui să o analizăm pe viitor, este excluderea condiţiei de viză pentru copiii minori, cu unul sau ambii părinţi, cetăţeni moldoveni, cu rezidenţa pe teritoriul Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), in writing. − I voted in favour of this recommendation. The visa facilitation agreement, the Common Visa Application Centre, the Mobility Partnership (where Moldova is a pilot country) and the launch of the EU-Moldova Visa Dialogue in 2010 have significantly eased travel conditions to the EU for Moldovan citizens and paved the way for a free-visa travel regime. Given the European aspirations of the Republic of Moldova, future establishment of a short-term visa-free regime and simplification of the documents concerning the purpose of the journey will simplify not only travel conditions, but will also foster economic development and cultural and scientific cooperation. The EU accounts for more than 40 % of Moldova’s total trade and represents the largest assistance donor with 550 million during 2010-2013. Nevertheless, Moldova has to further implement comprehensive reforms, especially towards an efficient border management system, including the Transnistrian section, a more proactive stand on preventing and fighting corruption, organised crime and human trafficking, and enhanced cooperation with neighbouring countries, mainly Ukraine.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. − Am votat pentru Acordul cu privire la facilitarea eliberării vizelor, deoarece acesta reprezintă un nou pas important pentru Republica Moldova pe calea europeană. Votul de azi reprezintă o aprofundare a cooperării cu Uniunea Europeană şi o recunoaștere a progreselor înregistrate de către autoritățile Republicii Moldova și a eforturilor poporului moldovean. Acordul este un punct-cheie în procesul de liberalizare a vizelor şi un stimulent pentru Moldova în vederea implementării reformelor necesare în domeniile libertății, securității și justiției. Acest acord va face, cu siguranţă, o diferență pentru o vastă categorie de cetățeni moldoveni care doresc să călătorească în Uniunea Europeană. În această categorie de cetățeni sunt incluşi: deținătorii de pașapoarte biometrice de serviciu, şoferii transportatori de mărfuri și cei care transportă persoane, jurnaliștii, familiile cetățenilor Republicii Moldova care au o rezidenţă legală pe teritoriul Uniunii Europene și participanții la programele oficiale ale Uniunii Europene de cooperare transfrontalieră. Toți cetățenii Republicii Moldova vor avea posibilitatea de a se înscrie prin intermediul unui furnizor extern de servicii, alături de care un stat membru cooperează în vederea emiterii unei vize, în schimbul unei taxe de până la 30 de euro. Cetățenii moldoveni vor fi scutiţi de obligația de a se prezenta personal pentru depunerea unei cereri de viză.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal. This amended Visa Facilitation Agreement between the European Union and Moldova brings forward the original agreement and offers clear improvements for Moldovan citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. − Vítám přijetí zjednodušení udělování víz pro občany Moldavské republiky, i když si stejně jako v případě Ukrajiny nemohu odpustit kritickou poznámku, že zjednodušení vízového režimu mohlo přijít podstatně dříve. Zejména moldavská strana byla k tomuto kroku připravena dříve. Pozitivní je, že se touto dohodou usnadní cestování občanům Moldávie do EU, což má i rozměr humánní. Dovolím si vyslovit naději, že v blízké budoucnosti dojde ke zjednodušení vízového režimu také s Běloruskem a Ruskem. V obou případech jde o citlivé téma. Naší partneři by jistě takovýto vstřícný krok ocenili.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − România, alături de o serie de alte state ale Uniunii Europene, susţine accelerarea procesului de liberalizare a vizelor pentru Republica Moldova, după ce ţara şi-a consolidat poziţia în cadrul Parteneriatului Estic. Autorităţile de la Chişinău au realizat progrese în îndeplinirea angajamentelor asumate faţă de Uniunea Europeană prin Planul de acţiune privind liberalizarea vizelor, rezultate reflectate în ultimul raport privind Politica de vecinătate. Prin modificările la Acordul de facilitare a eliberării vizelor şi prin îmbunătăţirile aduse, Uniunea Europeană transmite un mesaj clar cetăţenilor Moldovei, încurajând o şi mai mare apropiere faţă de principiile comunitare, inclusiv în domeniile justiţiei, securităţii şi libertăţii. Sunt convins că instituirea, în viitor, a unui regim fără vize pe termen scurt pentru cetăţenii moldoveni care călătoresc în Uniunea Europeană va sprijini, pe mai departe, aspiraţiile europene ale acestui stat. Să nu uităm că ridicarea restricţiilor privind circulaţia implică doar o creştere temporară a migraţiei, tendinţă care se stabilizează, fiind evidente beneficiile asupra economiilor statelor respective, aduse de libertatea de mişcare.

Ca o concluzie, îmi exprim încrederea că relaţia bună dintre Uniunea Europeană şi Moldova va constitui un exemplu pentru celelalte state din Parteneriatul Estic, pe baza principiului "mai mult pentru mai mult", care poate da un puternic impuls reformelor democratice şi economice.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Em 1 de janeiro de 2008, entrou em vigor o acordo entre a Comunidade Europeia e a República da Moldávia sobre a facilitação de vistos. Este novo acordo, sobre o qual agora damos o nosso parecer, foi negociado entre maio de 2011 e dezembro de 2011, tendo o mesmo sido finalizado em março de 2012. Este novo acordo prevê a melhoria das condições dos cidadãos moldavos no acesso à emissão de vistos para a UE. O acordo alterado entre a União Europeia e a Moldávia sobre a facilitação da emissão de vistos constitui um progresso relativamente ao acordo inicial e prevê melhorias claras em benefício dos cidadãos moldavos. O objetivo do acordo modificativo é facilitar a emissão de vistos aos cidadãos da República da Moldávia para uma estadia prevista de 90 dias em cada período de 180 dias, bem como prever uma isenção de visto para os cidadãos moldavos em determinadas condições. Daí que o meu parecer seja favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de este informe, que modifica un acuerdo existente con Moldavia del año 2008, porque prevé mejoras para los ciudadanos moldavos en la facilitación de visados para una estadía de corta duración (90 días) en cada periodo de 180 días. Esta mejora reducirá el tiempo y los costes asociados a los viajes en el espacio Schengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I am in favour because Parliament gives here its consent to the amended agreement between the EU and the Republic of Moldova, which expands the categories of Moldovan citizens eligible for exemption of visa taxes, simpler visa application procedures, multiple-entry visas, and long-term visas for up to five years.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die Visa-Pflicht für Einreisende aus der Republik Moldau wird EU-weit schon seit einigen Jahren diskutiert. Auch von einer Visa-Befreiung war kurze Zeit die Rede. Nun soll das aktuell bestehende Abkommen erweitert werden, um moldawischen Bürgern die Einreise in die EU zu erleichtern. Ich habe gegen den Bericht gestimmt, da ich ein Problem darin sehe, wie im Vorschlag angeführt, die Aufenthaltsdauer von 90 auf 180 Tage zu erhöhen. Zudem sollen größere Personengruppen, zu denen auch enge Verwandte von in der EU-ansässigen Moldawiern gehören, von der Visa-Pflicht befreit werden. Es steht dadurch zu befürchten, wie auch Eurostat bereits bestätigte, dass es zu einem weiteren Anstieg von illegalen Aufenthalten von Moldawiern in der EU kommen könnte. Auch das „Europäische Hochschulinstitut – Zentrum für Migrationspolitik“ bestätigte in dem Bericht, dass es zu einem Anstieg kommen werde und auch vermehrt illegale Beschäftigung durch moldawische Staatsangehörige vorkommen könnte.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Kaip pažymėjo Komisija, Moldova yra viena iš Rytų Partnerystės šalių, padariusių žymią pažangą įgyvendinant vizų režimo liberalizavimo veiksmų planą. Gerinant gyventojų judumą šiandieninis sprendimas yra labai svarbus žingsnis. Šiuo iš dalies pakeistu susitarimu yra žymiai supaprastinamos salygos į ES atvykti NVO, jaunimui ir pilietinės visuomenės atstovams ir taip skatinami asmeniniai žmonių kontaktai, ekonomikos plėtra, mokslo ir kultūros srities dialogas, stabilumas, saugumas ir piliečių gerovė, bus sumažintos su kelione į Šengeno zoną susijusios išlaidos ir sąnaudos. Moldova yra neabejotinai viena ryžtingiausių europinių aspiracijų turinčių Rytų Partnerystės šalių. Tikiuosi, kad šios aspiracijos bus įtvirtintos pasirašant atitinkamus susitarimus jau Vilniaus Rytų Partnerystės vadovų susitikime.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Salut adoptarea acestui raport şi simplificările importante aduse în ceea ce priveşte eliberarea vizelor pentru cetăţenii Republicii Moldova care doresc să călătorească în Uniunea Europeană pentru perioade scurte de timp. Consider extrem de importante mai ales simplificarea documentelor obligatorii pentru unele categorii de solicitanţi şi simplificarea criteriilor de eliberare a vizelor cu intrări multiple pentru membrii de familie ai rezidenţilor Uniunii Europene. De asemenea, este binevenită anularea integrală a taxei de viză pentru rudele apropiate ale cetăţenilor Uniunii Europene şi alte categorii de cetăţeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Die Kommission will moldawischen Bürgern über Visa-Liberalisierungen die Einreise in die EU erleichtern. Ich habe gegen den Bericht gestimmt, da ich ein Problem darin sehe, wie im Vorschlag angeführt die Aufenthaltsdauer von 90 auf 180 Tage zu erhöhen. Zudem sollen größere Personengruppen, zu denen auch enge Verwandte von in der EU ansässigen Moldawiern gehören, von der Visapflicht befreit werden. Der Bericht enthält auch andere schwammige Begriffe, die sich sehr extensiv auslegen lassen, wie etwa „Vertreter der Zivilgesellschaft“, welche ebenfalls von der Visapflicht befreit werden sollen. Selbst Eurostat bestätigte Befürchtungen, dass es zu einem weiteren Anstieg von illegalen Aufenthalten von Moldawiern in der EU kommen könnte. Daher habe ich gegen den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šio susitarimo, kuriuo remiantis bus supaprastinta vizų išdavimo tvarka, sudarymui. Tai yra didelis žingsnis į priekį siekiant glaudesnio abipusio bendradarbiavimo, ekonomikos plėtros, mokslo ir kultūros srities dialogą vystymosi, taip pat stabilumo, saugumo ir piliečių gerovės užtikrinimo. Be to, tai turi būti postūmis Moldovai toliau vykdyti reformas laisvės, saugumo ir teisingumo srityse ir tapti patikima ES partnere. Įgyvendinus šio susitarimo nuostatas Moldovos piliečiai galės lengviau gauti vizą, taip pat bus sumažintos išlaidos ir sąnaudos.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Tendo em conta as ambições europeias da República da Moldávia, o presente acordo, tal como alterado, representa um progresso encorajador e promove os contactos interpessoais, o desenvolvimento económico, o diálogo cultural e científico, a estabilidade, a segurança e o bem-estar dos cidadãos. A facilitação dos vistos reduzirá o tempo e os custos associados às viagens destinadas ao espaço Schengen. Por esta ordem de razões, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A facilitação da emissão de vistos aos cidadãos da República da Moldávia reduzirá o tempo e custo associados às viagens nos territórios da União Europeia, sem contudo significar um laxismo nos controlos relativos às condições de entrada e permanência dos cidadãos moldavos no espaço Schengen. Com efeito, entrando o acordo em vigor, permanece a obrigação de justificar a finalidade e as condições da viagem. À luz destes progressos, que aproximam os vizinhos UE e República da Moldávia, expressei o meu consentimento em sessão plenária, votando favoravelmente a recomendação da relatora.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The Visa Facilitation Agreement between the European Community and the Republic of Moldova has been in force since 1 January 2008. This agreement has been extremely successful. Despite these successes, an evaluation of the functioning of the agreement highlighted some additional amendments that should be made to correct any misrepresentations or differences in interpretations of the text. It represents an encouraging step forward and will promote the people-to-people contacts, the economic development, the cultural and scientific dialogue, stability, security and well-being of the citizens. The visa liberalisation process is also an opportunity for Moldova to implement the reforms needed in the area of freedom, security and justice. There are still some significant problems in Moldova, in particular ones related to the rule of law. Nevertheless, ordinary people should not suffer: the freer travel is, the better chances for improvements we have.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα τη σχετική σύσταση γιατί η μελλοντική θέσπιση βραχυπρόθεσμου καθεστώτος ταξιδιών χωρίς υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της Μολδαβίας που ταξιδεύουν στις χώρες της ΕΕ θα διευρύνει τη συνεργασία με την ΕΕ και θα προετοιμάσει τον δρόμο για στενότερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένων των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, η συμφωνία αυτή, όπως τροποποιήθηκε, συνιστά ενθαρρυντικό βήμα προόδου και θα προαγάγει τις επαφές μεταξύ των λαών, την οικονομική ανάπτυξη, τον πολιτισμικό και επιστημονικό διάλογο, τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. − Az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti vízumkönnyítési megállapodás elősegítheti a két fél együttműködését a gazdaság, a kultúra és a közigazgatás területén. A vízumliberalizációs megállapodás hosszú távú célja a hatékony államhatár-igazgatás, a bűnmegelőzés, a migrációs áramlások kezelése és a szomszédos országokkal való békés együttműködés. Támogatom a megállapodás jóváhagyását, mert lehetőséget biztosít arra, hogy az Unió és a Moldovai Köztársaság kapcsolatait szorosabbra fűzhesse.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), in writing. − As the daily crowds around the Romanian embassy in Chisinau suggest, many Moldovans are desperate to leave their country, if only temporarily, to see more of the world, and to experience other cultures, as tourists and students, as is the right of all Europeans. It is only an accident of history that Moldova ended up on the wrong side of the USSR, and its rightful place is to join its close cultural cousin Romania in the European family. Moldova has worked hard to implement reforms, and the Commission rightly gave it a positive progress report in return; it is therefore highly welcome that Parliament should make access to the EU easier for those Moldovan travellers who wish to enjoy what Schengen countries have to offer. As a member of a non-Schengen state, I feel obliged to abstain on this specific report, but I look forward to monitoring Moldova’s progress as it edges closer towards European integration and, we hope, eventual EU candidate status.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Une future mise en place d'un régime sans visa pour les courts séjours applicable aux citoyens moldaves se rendant dans les pays de l'Union européenne renforcera la coopération avec l'Union et ouvrira la voie à une relation plus étroite avec celle-ci. Vu les aspirations européennes de la République de Moldavie, cet accord modifié représente un pas en avant encourageant et favorisera les contacts entre les peuples, le développement économique, le dialogue culturel et scientifique, la stabilité, la sécurité et le bien-être des citoyens. Faciliter la délivrance de visas réduira le temps et les coûts de préparation d'un voyage dans l'espace Schengen. Le régime sans visa pour les courts séjours pour des catégories spécifiques de demandeurs ne modifiera pas les conditions d'entrée et de séjour des citoyens moldaves prévues par le code frontières Schengen pour les courts séjours et par le droit national des États membres pour les séjours de longue durée. En outre, il n'entraîne pas l'absence de contrôle des conditions d'entrée et de séjour. Les citoyens moldaves devront justifier le but et les conditions de leur voyage.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Votei a favor da aprovação do acordo entre a União Europeia e a República da Moldávia que altera o acordo entre a Comunidade Europeia e a República da Moldávia sobre a facilitação da emissão de vistos, por considerar que este constitui um progresso relativamente ao acordo inicial e que prevê melhorias claras em benefício dos cidadãos moldavos.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluția legislativă referitoare la decizia privind încheierea Acordului dintre UE și Republica Moldova de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor. Conform modificărilor aduse acordului, documentele de prezentat referitoare la scopul călătoriei au fost simplificate pentru o largă categorie de solicitanți, cum sunt șoferii care prestează servicii de transport internațional de mărfuri și de pasageri, jurnaliștii și personalul lor tehnic, rudele apropiate ale cetățenilor UE și participanții la programele de cooperare transfrontalieră oficiale ale UE. Există criterii simplificate de eliberare a vizelor cu intrări multiple pentru o categorie mai largă de persoane, cum sunt soții/soțiile, copiii și părinții care vizitează cetățeni ai Republicii Moldova care își au reședința legală în UE. Beneficiază de anularea integrală a taxei de viză: rudele apropiate ale cetățenilor UE, personalul de însoțire al jurnaliștilor, participanții tineri la seminarii, conferințe, evenimente sportive, culturale sau educative organizate de organizații fără scop lucrativ, reprezentanții societății civile, participanții la programe de cooperare transfrontalieră oficiale ale UE. Se va putea solicita eliberarea unei vize prin intermediul unui prestator de servicii extern, cu care cooperează un stat membru, contra unei taxe de până la 30 EUR. Cetățenii moldoveni vor fi scutiți de obligația de a se prezenta personal la depunerea cererii.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), na piśmie. − Jest to bardzo konkretne osiągnięcie w procesie liberalizacji wizowej z UE, na którym skorzystają obywatele Mołdawii.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), in writing. − I have voted in favour of amending the Visa Facilitation Agreement between the European Union and Moldova, because I believe that it is essential for the European Union to give clear signals of its intention to strengthen relations with the Republic of Moldova. By giving its consent today, the European Parliament guarantees well-deserved benefits to the citizens of the Republic of Moldova and, overall, contributes to bringing the Republic of Moldova closer to the European Union. I see today's vote as an important step towards the ultimate objective of visa-free travel for the citizens of the Republic of Moldova. In this regard, I encourage the Republic of Moldova to further show commitment to reforms in the framework of the Action Plan on Visa Liberalisation and call on the Commission to continue supporting the Republic of Moldova in its efforts, so as to achieve a full visa liberalisation as soon as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Likwidacja reżimu wizowego dla obywateli państw Europy Wschodniej jest najlepszym narzędziem promowania kontaktów międzyludzkich i rozwijania demokratycznych społeczeństw. W lutym 2012 roku KE przedstawiła drugie z rzędu sprawozdania oceniające postępy obu państw z wykonania planów wizowych. W dokumentach odnotowano postęp w wypełnianiu zapisów planów (zwłaszcza w przypadku Mołdawii). O ile wizowe plany działań można uznać za główny mechanizm dialogu z UE w zakresie liberalizacji wizowej, o tyle podstawowym realnym instrumentem działania w tym zakresie pozostają umowy o ułatwieniach wizowych obowiązujące od 2008 roku. Ich głównym rezultatem było obniżenie ceny wizy jednolitej krótkoterminowej (tzw. schengeńskiej). Powinniśmy dalej iść w kierunku otwarcia wizowego Unii dla Mołdawii. Dlatego cieszę się,o że udało nam się przegłosować całe sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O Parlamento Europeu aprovou a celebração do acordo sobre a facilitação de vistos que altera o que está em vigor, celebrado em 2008 entre a Comunidade Europeia e a Moldávia, que providencia melhorias para os cidadãos moldavos para uma estadia prevista de 90 dias em cada período de 180 dias. Esta facilitação reduzirá o tempo e os custos associados às viagens destinadas ao espaço Schengen. É prevista uma isenção de visto para casos de curta duração para categorias específicas de requerentes, sem pôr em causa o funcionamento do código de fronteiras existente. Este processo constitui, aos olhos da União Europeia, uma oportunidade para a Moldávia aplicar as reformas necessárias nos domínios da liberdade, segurança e justiça, o que constitui claramente uma forma de pressionar politicamente à implementação das políticas que servem alguns interesses. O acordo implica ainda a troca de informações entre autoridades moldavas e da UE sobre dados de passaportes biométricos perdidos e roubados através da base de dados da Interpol, a organização de campanhas de informação e a atualização dos sistemas informáticos para cálculo do período total de estadia.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE), na piśmie. − Wśród państw Partnerstwa Wschodniego Mołdawia już od dłuższego czasu zasługuje na miano lidera w kwestii integracji europejskiej. Zarówno zakończenie negocjacji nad umową stowarzyszeniową, jak i rekordowo szybkie tempo trudnych przecież rozmów na temat utworzenia strefy wolnego handlu dowodzą jednoznacznie proeuropejskiej postawy strony mołdawskiej. Nadszedł czas, aby sami obywatele mogli odczuć korzyści płynące ze współpracy ich kraju z Unią Europejską. Znaczne zmniejszenie obciążeń administracyjnych i finansowych związanych z wnioskiem o wizę, a w niektórych przypadkach nawet całkowite zniesienie obowiązku wizowego, bez wątpienia ułatwią obywatelom Mołdawii podróżowanie do strefy Schengen. Pamiętajmy przy tym, że nowe mechanizmy będą przede wszystkim kołem napędowym wymiany gospodarczej i kulturalnej, przyczyniając się do rozwoju kraju i dalszego wzmocnienia relacji z UE. Uważam, że proponowane zmiany są naturalną konsekwencją wysiłku, jaki rząd Mołdawii wkłada w przybliżenie swojego porządku prawnego do acquis communautaire. Jednocześnie mam nadzieję, że będą one dodatkowym impulsem do dalszych prac w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Dlatego w pełni popieram dzisiejsze zalecenie, ponieważ jest ono nie tylko zasadne, ale wręcz niezbędne.

 

6.3. Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα (A7-0057/2013 - Inese Vaidere)
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, realçando que a crise económica e financeira constitui uma ameaça ao conjunto dos direitos humanos, nomeadamente aos direitos civis e políticos, e sublinho, em particular, que a crise teve um impacto negativo no acesso dos grupos mais vulneráveis da sociedade à alimentação, aos cuidados de saúde e à educação, tanto nas zonas urbanas como nas zonas rurais, e resultou globalmente num aumento dramático dos níveis de pobreza. Recordo que cumpre aos governos assegurar o respeito dos direitos económicos, sociais e culturais e proteger os cidadãos de abusos, por exemplo, por parte das empresas e de outros agentes privados, através da aplicação dos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre as Empresas e os Direitos Humanos, e investigar os crimes financeiros perpetrados por esses agentes. Observo ainda com preocupação que, segundo as estimativas do Banco Mundial e das Nações Unidas, o aumento do número de pessoas obrigadas a viver em situações de pobreza em virtude da crise varia entre os 55 e os 103 milhões, comprometendo assim ainda mais o respeito pelos direitos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Sostengo la relazione della collega on. Vaidere, perché in un contesto generale di crisi e recessione è importante valutarne le conseguenze nei Paesi che quotidianamente e da sempre vivono situazioni di svantaggio quali i Paesi in via di sviluppo. Sono molti i Paesi che vivono principalmente delle esportazioni dei loro prodotti e la crisi globale ha portato alla riduzione della domanda e degli investimenti stranieri con ripercussioni sulla disponibilità di risorse per garantire i diritti sociali ed economici. Il che incide direttamente sul diritto all'alimentazione, all'istruzione, al lavoro, all'assistenza sanitaria, a un alloggio adeguato e ai servizi essenziali: sul diritto alla dignità. I bambini sono i più esposti alla crisi, anche come conseguenza dell'indigenza di chi si occupa di loro; i numeri del lavoro minorile sono altissimi: si nega il diritto al benessere, oltre che il diritto all'infanzia. E questo è inaccettabile.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Rezoluția adoptată evaluează impactul crizei economice și financiare în țările terțe, cu un accent special pe țările în curs de dezvoltare și pe țările cel mai puțin dezvoltate. Ca urmare a existenței a tot mai puține resurse disponibile, tot mai multe persoane sunt afectate de sărăcie. Astfel, ne confruntăm cu o nerespectare a unor drepturi fundamentale ale omului, precum dreptul la hrană, apă, educație, locuință adecvată, teritoriu, un loc de muncă demn, sănătate sau la securitate socială, ceea ce duce la o creștere a ratei de inegalități între cetățenii din statele în curs de dezvoltare sau mai puțin dezvoltate. Consider că UE trebuie să își continue angajamentul față de țările terțe, promovând drepturile economice, sociale și culturale ale cetățenilor și consolidând eforturile pentru asigurarea accesului universal și nediscriminatoriu al acestora la serviciile de bază. Totodată, subliniez că guvernele statelor terțe trebuie să dezvolte politici de ocupare a tinerilor, care să nu se concentreze doar pe crearea de locuri de muncă, ci și pe asigurarea unui nivel de venituri și a unor condiții de muncă corespunzătoare pentru un nivel de trai adecvat.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I voted in favour of this report because it is important to bear in mind that the financial and economic crisis has become intertwined with numerous other crises, such as the food, environmental and social crises. In particular this crisis is having a disproportionate effect on the rights of specific groups of people, particularly the poorest and marginalised. In addition, as a result of the brutal repression of social protests in many countries around the world, also the civil and political rights are at risk. For these reasons this report reaffirms that while the global economic crisis poses a severe threat to the fulfilment of economic, social and cultural rights, there is no justification for states, whatever their level of income, to compromise on their obligation to respect fundamental human rights. Governments should have, at all times, an obligation to ensure ‘minimum essential levels’ of the social and economic rights necessary for living in dignity.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce rapport dispose de mon soutien infaillible en tant qu'il illustre la détermination des parlementaires européens à défendre et à promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales, en dépit de la crise. Il est intolérable que des États manquent à leurs obligations et violent les droits fondamentaux de l'homme. Les franges les plus vulnérables de la population, comme les femmes et les enfants, en sont les premières victimes. En effet, la crise a impacté négativement les droits économiques et sociaux, mais aussi les droits politiques des individus de certains États avec des répressions douloureuses, notamment suite aux mobilisations en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient. La crise a également eu des répercussions sur l’aide au développement avec une baisse conséquente des budgets alloués. Il est impératif de renforcer l'aide européenne afin que l'Union européenne soit à même de respecter ses engagements à l'égard des pays concernés.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului, deoarece criza economică şi financiară a avut un impact ridicat asupra respectării drepturilor omului la nivel mondial. Deşi Uniunea Europeană este un lider în respectarea şi promovarea drepturilor omului, efortul său nu este suficient. Printre cele mai vulnerabile categorii sunt: femeile, copiii, persoanele cu handicap, dar şi minorităţile etnice. În dezvoltarea unor parteneriate cu statele terţe, Uniunea Europeană trebuie să pornească de la principiul respectării drepturilor omului. Astfel, toate statele care doresc să se bucure de beneficiile pe care le oferă un parteneriat cu Uniunea Europeană trebuie să respecte, în primul rând, drepturile omului.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − Kryzys finansowy spowodował zubożenie ludności w wielu regionach świata. Jego skutki widoczne są zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak i wśród społeczności biednego Południa. Sytuacja taka może powodować wzrost napięć na tle ekonomicznym. Przedstawione w sprawozdaniu pani poseł Vaidere czynniki kryzysowe odnoszą się do wielu krajów świata. Wystarczy wymienić choćby rekordowe poziomy globalnego bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych osób. Konieczność podejmowania działań stymulujących, celem poprawy sytuacji na rynku pracy, nie budzi zastrzeżeń. Nie bardzo jednakże widzę bezpośrednie związki między przyczynami kryzysu gospodarczego a wzrostem dyskryminacji praw człowieka, szczególnie tej zamierzonej. Brutalne reżymy niektórych krajów podejmują walkę z własnymi społeczeństwami raczej z powodów politycznych niż ekonomicznych. Zagrożona władza dyktatorska uciekać się będzie do przemocy i prześladowań bez względu na koniunkturę gospodarczą kraju. Dlatego efekty na tej płaszczyźnie przynieść może przede wszystkim zintensyfikowanie działań politycznych wobec reżymów.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes finansų ir ekonomikos krizė neigiamą poveikį daro besivystančioms ir mažiausiai išsivysčiusioms šalims – tai labiausiai matoma iš mažėjančios paklausos jų eksportui, aukšto įsiskolinimo lygio, tiesioginių užsienio investicijų įplaukų sumažėjimo rizikos ir mažėjančios oficialios paramos vystymuisi. Dėl to taip pat daromas poveikis žmogaus teisėms, nes turima mažiau išteklių socialinėms ir ekonominėms teisėms užtikrinti ir vis daugiau žmonių nuskursta. Pasaulio ekonomikos krizė per pastaruosius dešimt metų labai pakeitė gyvenimo lygį besivystančiame pasaulyje. Ketvirtyje besivystančios ekonomikos šalių nelygybės lygis padidėjo ir buvo apribotas švietimo, maisto, žemės ir kredito prieinamumas, padidėjo socialinė įtampa, kartais lemianti žiaurias represijas, ir padaugėjo pagrindinių teisių, pvz., žodžio laisvės ir teisės gauti ir skleisti informaciją, pažeidimo atvejų. Atsižvelgiant į šią situaciją, ES ir jos valstybės narės privalo toliau laikytis savo dvišalių ir daugiašalių įsipareigojimų, susijusių su oficialia parama vystymuisi ir su JT tūkstantmečio deklaracijoje nusistatytais tikslais. Komisija ir valstybės narės, įgyvendinant visus sudarytus arba persvarstytus prekybos ir investicijų susitarimus, turi apsaugoti žmogaus teises. Valstybės narės neturi leistis supančiojamos sandorių, kuriuos įgyvendinant sumažėja jų pajėgumas laikytis savo įsipareigojimų žmogaus teisių srityje dėl siekio užsitikrinti galimybę patekti į eksporto rinkas arba pritraukti investuotojus.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – En qualité de rapporteur fictif pour le PPE en commission du développement , j'ai voté en faveur du rapport faisant l'état de l'impact de la crise économique sur les droits de l'homme. La crise économique constitue une grave menace pour les droits économiques et sociaux des citoyens, mais même en temps de crises, des niveaux minimums essentiels de protection des droits de l'homme doivent être maintenus. J'ai soutenu ce rapport parce que je ne peux concevoir que les États utilisent le prétexte de la crise économique pour mettre à mal les principes primordiaux de droit à l'alimentation, à l'éducation, à un logement décent, à la santé...

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente este relatório porque, embora as pessoas nos países desenvolvidos sintam atualmente os impactos da crise económica e financeira, são os povos nos países em desenvolvimento que mais estão a sofrer com a crise, perante a quase ausência de redes de segurança para as proteger. Apelo, portanto, a um maior envolvimento da UE com vista a mitigar esses efeitos nos países em desenvolvimento. Considero também que o presente relatório é importante porque salienta que o respeito dos direitos sociais e económicos depende, entre outros, da capacidade que o Estado tem de regular o mercado financeiro e de distribuir equitativamente os recursos disponíveis através, por exemplo, de um sistema de tributação eficaz, transparente e progressivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato positivamente questa relazione che valuta l'impatto della crisi finanziaria ed economica sui diritti umani nei Paesi terzi e in via di sviluppo che si è purtroppo tradotta in una contrazione della domanda delle loro esportazioni, alti livelli d'indebitamento, il rischio di un minore afflusso di investimenti esteri diretti e una riduzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo, incidendo anche sui diritti umani, dal momento che sono disponibili meno risorse per garantire i diritti sociali ed economici e che più persone finiscono in povertà. È importante sollecitare i governi a dare comunque seguito al loro obbligo di assicurare "livelli minimi essenziali" dei diritti sociali ed economici necessari perché i cittadini vivano dignitosamente, soprattutto quelli legati alle fasce più vulnerabili della popolazione. È, infine, importante incoraggiare gli investitori stranieri e nazionali a stimolare in tutti i Paesi forti politiche di responsabilità sociale delle imprese, ponendo l'accento sullo sviluppo sostenibile e il buon governo e con una chiara focalizzazione sui diritti umani, il lavoro dignitoso, le norme del lavoro, la libertà di associazione, la contrattazione collettiva e altri aspetti sociali.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – La crise a d'importantes répercussions sur nos économies, mais ce serait une erreur de réduire nos ambitions en matière de soutien aux pays les plus pauvres pour autant. En effet, soutenir l'État de droit, la démocratie, le respect des droits de l'homme dans ces pays, c'est soutenir leur stabilité et favoriser notre rapprochement. Je pense donc qu'il faut veiller à maintenir un haut niveau d'ambition et d'engagement pour notre politique de développement. Elle aura des conséquences indirectes sur nos propres économies, et doit donc être vue comme une voie de sortie de crise, non comme un poids pour nos économies.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por reiterar a determinação da UE em defender e promover os direitos humanos e as liberdades fundamentais como fundamento da política externa da União Europeia, tal como consagrado no Tratado de Lisboa, sobretudo no contexto da crise económica e financeira.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I abstained on this report as, although it highlights some economic and social rights, it is too weak. I believe the European Parliament has missed an opportunity to explore the dynamics between human rights and development, between economic & social rights and political & civil rights. Key issues such as the impact of the economic crisis on workers rights and corporate social responsibility are not addressed. My constituency Wales, like the rest of Europe, is suffering because of the economic crisis. We need to study what affect this has on the rights of European citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Os direitos humanos e as liberdades fundamentais ressentem-se necessariamente sempre que se verificam crises económicas e financeiras graves tal como a que hoje conhecemos e que tem efeitos globais. A União Europeia ressente-se da mesma. São palpáveis as dificuldades experimentadas pelas pessoas e pelas famílias e regista-se um retrocesso naquilo que eram direitos julgados adquiridos. A situação europeia é grave e o desemprego constitui o principal flagelo que impende sobre os seus cidadãos. A estabilidade e a democraticidade políticas têm igualmente verificado entorses que urge evitar. O risco de rutura social merece dos decisores políticos a maior atenção e empenhamento, mas reclama idêntica firmeza no tocante à defesa do respeito dos mecanismos da democracia representativa e à recusa de tentativas populistas e violentas de condicionamento da governação legítima. Globalmente, esta questão conhece circunstâncias ainda mais dramáticas, que põem em causa não apenas os direitos económicos, sociais e culturais, mas o próprio núcleo mais essencial dos direitos civis e políticos de muitas populações. Enquanto luta para se reerguer, a União não pode descurar a defesa dos que menos têm e dos que mais sofrem dentro e fora das suas fronteiras.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório elaborado pela colega Inese Vaidere versa sobre uma proposta de resolução relativa ao impacto que a atual crise económica e financeira está a ter nos direitos humanos. Em vários debates realizados neste Parlamento, muitos eurodeputados têm-se referido às consequências nefastas da atual crise, tanto a nível pessoal e familiar, como profissional e social. As pessoas mais afetadas são as que pertencem aos grupos mais vulneráveis com carências a nível alimentar, dos cuidados de saúde e da educação. Como consequência imediata, além de várias situações de suicídio devido ao desemprego ou por não conseguirem honrar compromissos financeiros, temos um aumento significativo dos níveis de pobreza. Votei favoravelmente esta proposta de resolução e insto os Estados-Membros a continuarem com a sua Ajuda Pública ao Desenvolvimento, uma vez que o impacto negativo da crise incide, sobretudo, sobre os países mais pobres. Apelo, por último, às instituições internacionais como o FMI, a OMC ou o Banco Mundial, para que tenham em conta, nas suas decisões, a obrigação de respeitar e fazer respeitar, tal como consagrado nos tratados internacionais, os direitos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório visa avaliar o impacto da crise económica e financeira nos direitos humanos. Constata que, mesmo com uma eventual retoma rápida da economia mundial, o que parece longe de ser possível, tendo em conta as medidas que estão a ser tomadas, em 2020, teremos mais 71 milhões de pessoas que se encontrarão numa situação de pobreza extrema ao nível mundial devido à crise. O relatório refere o aumento acentuado do desemprego desde o início da crise, afetando gravemente o direito ao trabalho, o direito à saúde, à educação e à alimentação. Chama-se ainda a atenção para o enorme falhanço dos ditos países ricos pelo não cumprimento dos ténues Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), devido à não afetação de verbas suficientes (o objetivo era afetar 0,7 % do PIB) e, acrescentamos nós, porque a UE, os EUA e outras potências imperialistas vivem desta (des)ordem mundial profundamente desigual e exploradora, assente na divisão internacional do trabalho, reservando aos países do terceiro mundo o papel de fornecedores de matérias-primas e mão-de-obra barata. O relatório faz uma enumeração de boas intenções mas fica-se por aí, não avança propostas concretas para fazer face aos problemas, não faz uma caracterização séria das políticas que conduziram à crise, não aponta os seus responsáveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Všetky ľudské práva - občianske, politické, hospodárske, sociálne a kultúrne - platia pre každého kdekoľvek. Rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd tvorí podstatu Európskej únie. V oblasti ľudských práv a demokracie musí byť EÚ zásadová, ak ide o normy a hodnoty, ktoré sa snaží presadzovať, taktiež kreatívna v spôsoboch, ktoré volí, a absolútne odhodlaná dosiahnuť konkrétne výsledky. Európska únia vypracovala vo svojej vonkajšej činnosti širokú škálu politických nástrojov a usmernení, aby svoje záväzky v oblasti ľudských práv a demokracie zaviedla do praxe. Spolupracovala pritom s členskými štátmi EÚ, Európskym parlamentom, ako aj občianskou spoločnosťou. Viaceré usmernenia prijaté Radou riadia činnosť EÚ týkajúcu sa kľúčových otázok ľudských práv, ako sú trest smrti, boj proti mučeniu, ochrana obhajcov ľudských práv, sloboda náboženského vyznania alebo viery, práva dieťaťa, práva žien alebo sexuálna orientácia. Som presvedčená, že všetkými takýmito krokmi má Únia snahu podporiť nielen rešpektovanie samotných ľudských práv v neľahkých časoch hospodárskej krízy, ale i samotnú demokraciu ako takú.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, la relazione oggi votata non può che rammentare una volta di più a tutti noi che dobbiamo da un lato impegnare l'Unione per un'effettiva risposta alla crisi economica, che da tempo ormai non è più globale ma sempre più limitata alla zona euro, e dall'altro spingerei a lavorare affinché possiamo disporre degli strumenti necessari a un fenomeno così difficile quale è appunto la crisi economica. Ricordo a me prima di tutto che il bilancio del governo federale Usa ammonta al 24% dei singoli stati, mentre in Europa è inferiore all'uno per cento. In secondo luogo vorrei sottolineare come debba essere salvaguardata la libertà di espressione, con particolare riferimento alla crisi economica e alle scelte che ad essa si accompagnano. Ciò però impone a tutti, in primo luogo agli operatori del mondo della comunicazione, uno sforzo nel segno della responsabilità. Demagogia e comportamenti strumentali devono lasciare spazio a una informazione libera, plurale, obiettiva che rappresenta un valore inestimabile per il dibattito pubblico.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui met en lumière les graves conséquences de la crise dans le monde entier et la menace qu’elle représente pour les droits humains. Il est inacceptable que les marchés financiers continuent de spéculer sur la hausse des prix de l’alimentation et des médicaments tandis que des millions de personnes luttent au quotidien pour subvenir à leurs besoins fondamentaux et préserver leur santé. Il est encore plus regrettable que les gouvernements aient décidé de cibler les économies budgétaires dans des secteurs clefs comme l’éducation ou les dépenses sociales. Ce sont également les femmes qui ont vu leurs conditions de vie et leurs droits se dégrader. La crise a renforcé les inégalités hommes-femmes en termes d’accès à l’emploi, de licenciements et de protection sociale. Ce sont les premières victimes du trafic d’être humains et de l’esclavage moderne. Enfin, l’amplification de l’agitation sociale liée à la crise a conduit à de violentes répressions policières et à une multiplication des cas d’atteinte aux droits politiques élémentaires comme la liberté d’expression et le droit à l’information. Devant ce sombre bilan, il est impératif que l’Union européenne et les gouvernements tiennent leurs engagements en matière d’aide publique au développement.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − I have voted in favour of this report because the financial and economic crisis is in fact a global crisis and has become intertwined with numerous other crises such as food, environmental and social crises.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiai rezoliucijai, nes būtina ginti ir skatinti žmogaus teises ir pagrindines laisves (pilietines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines) kaip pagrindinį Europos Sąjungos užsienio politikos principą, apimantį ir visas kitas politikos sritis, kaip įtvirtinta Lisabonos sutartyje, ypač ekonomikos ir finansų krizės sąlygomis.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − La crisi economico-finanziaria che ha colpito l’Europa e gli altri continenti, ha avuto pesanti ricadute sui bilanci nazionali e su quello comunitario. In questi mesi, infatti, stiamo assistendo ad un dibattito acceso sul futuro del Quadro Finanziario Pluriennale per il 2014-2020, derivante dalla necessità di trovare un non facile compromesso tra le esigenze di rigore e consolidamento, da un lato, e il rilancio degli investimenti per la crescita, dall'altro. In questo difficile contesto è chiaro che anche le voci di spesa dedicate alla difesa dei più deboli possano subire dei tagli o delle riduzioni. Come Parlamento europeo, però, abbiamo più volte mostrato fermezza e intransigenza nell’opporci a tagli indiscriminati che colpiscono proprio le voci di spesa destinate alla tutela e alla protezione dei diritti umani, e il voto di oggi ne costituisce prova.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), in writing. − I voted in favour of this resolution. The costs of the economic crisis are being borne disproportionately by the poor countries, despite having originated in the richer countries. Therefore, the EU and the Member States need to maintain and implement their ODA commitments and the targets identified in the UN Millennium Declaration. I condemn the brutal repression of social protests in many countries, especially in North Africa and the Middle East, and the increasing number of breaches of human rights and call on the governments to enforce a climate supporting the rule of law and the human rights. Furthermore, I ask the Commission to support the joint initiatives launched by the UN to strengthen social protection systems in developing countries through a Global Fund for Social Protection.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this resolution which, ‘Reaffirms that while the global economic crisis poses a severe threat to the fulfilment of economic, social and cultural rights, there is no justification for states, whatever their level of income, to compromise on their obligation to respect fundamental human rights; stresses that governments have, at all times, an obligation to ensure ‘minimum essential levels’ of the social and economic rights necessary for living in dignity’.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A crise financeira e económica afeta, com intensidade variável, todas as regiões no mundo, incluindo a União Europeia. Com a presente resolução, avaliamos o impacto dessa crise nos países terceiros, com especial incidência nos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos. A crise financeira e económica constitui, de facto, uma crise sistémica global e está interligada com muitas outras crises, como a crise alimentar, a ambiental e a social. Há alguns países do Norte de África e Médio Oriente que são mais afetados e onde as suas populações têm sofrido. Assim, deve ser determinação da UE defender e promover os direitos humanos e as liberdades fundamentais – civis, políticos, económicos, sociais e culturais – como fundamento da sua política externa, e suporte de todas as outras políticas, como consagrado no Tratado de Lisboa, sobretudo no contexto da crise económica e financeira.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − Me he abstenido en este informe sobre el impacto de la crisis en los derechos humanos. El mismo constata que, incluso si se mejorara la situación actual de crisis a nivel mundial, en 2020 seguiría habiendo más de 71 millones de personas en el mundo en situación de pobreza extrema debido a la crisis. Del mismo modo, el informe hace referencia al aumento exponencial del desempleo desde el inicio de la crisis, que afecta gravemente los derechos de los trabajadores y trabajadoras, el derecho a la salud, la educación y la alimentación. También se alerta a los países desarrollados respecto al incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en concreto el incumplimiento del 0,7% del PIB que tiene que ir destinado a los países menos desarrollados. En definitiva, el informe describe bien la grave situación mundial derivada de la crisis, pero a mi entender adolece de propuestas para hacer frente a la misma, así como tampoco señala a los responsables políticos de la situación. Por todo ello no he podido votar a favor y me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I voted against. There is nothing concrete in the report apart from pathos and deep unprofessionalism. Mrs Vaidere was always generous on words and stingy in deeds.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją. Žmogaus teisių apsauga yra ES užsienio politikos pagrindinis principas. Jokia krizė negali pateisinti šių teisių suvaržymų. Negalima leisti, kad biudžeto suvaržymai susiaurintų žmogaus teisių įgyvendinimo garantijas. Visos vyriausybės turi ne tik teisiškai pripažinti, bet ir politiškai užtikrinti šių teisių apsaugą. Esant net ir didžiausios krizės sąlygoms turi būti užtikrintas minimalus būtiniausių socialinių ir ekonominių teisių lygis. Labai svarbu, kad ypatingas dėmesys būtų skiriamas pažeidžiamiausių gyventojų grupių interesams. Kaip vieną svarbiausių kovos su maisto stygiumi priemonę reikia skatinti investicijas į tvarų žemės ūkį bei toliau teikti subsidijas maistui.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − The report highlights the impact of the economic crisis upon economic, social and political rights. Though the full scale of this impact is yet to be ascertained, it is clear that enhanced social unrest which has sometimes led to violent repression has been experienced in several countries. The report recalls the EU’s determination to defend and promote human rights and fundamental freedoms. These consist of the right to food, water, education, adequate housing, land, decent work, health and social security. While the economic crisis has impacted severely on the fulfilment of economic, social and cultural rights, there is no justification for states, whatever their level of income, to compromise on their obligation to respect fundamental human rights. Particular care must be taken of the most vulnerable groups, which includes the poor, women, children, elderly people and people with disabilities. There is a need for the EU to strengthen European aid, to focus on the poorest countries, especially the countries of the European south and to combat food insecurity and unemployment. Therefore, I voted in favour of the report as I support that priority should be given to the universal implementation of human rights, taking into account the economic crisis and focusing on the poorest and most vulnerable people.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a presente proposta de resolução do Parlamento Europeu da qual saliento a necessidade de estudos e análises adicionais sobre o impacto da crise financeira e económica em várias regiões, incluindo na UE e nas suas relações com países terceiros, e também a necessidade de uma melhor monitorização dos sinais precoces de crises globais e regionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – La crise que nous connaissons ici, en Europe, a également des répercussions en dehors de nos frontières, notamment dans les pays en développement. Les coupes budgétaires opérées, qui ont pour conséquence de réduire les aides versées en faveur de ces pays, ne signifient pas que l'engagement de l'Union en leur faveur faiblit. J'ai voté en faveur de ce rapport parce que j'estime que les difficultés économiques ne doivent en aucun cas fournir un prétexte à une régression des droits de l'homme. Au contraire, il me paraît évident que c'est dans ces moments-là qu'ils doivent être défendus avec le plus de vigueur.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A presente resolução avalia o impacto da crise nos países terceiros. Considerando que o desemprego atingiu, em 2012, 200 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo que destes, 74 milhões são jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos; considerando que o tráfico de seres humanos representa um forma moderna de escravatura, que explora a necessidade que as vítimas potenciais têm de conseguir um emprego decente e escapar à pobreza e considerando ainda que o acesso das pessoas pobres à agua, educação, cuidados de saúde e alimentos são restringidos como parte das estratégias de resposta à crise adotadas pelas famílias, a relatora delata estas as violações aos Direitos do Homem, acrescentando que nada justifica que os Estados, seja qual for o seu nível de receitas, comprometam a sua obrigação de respeitar os direitos fundamentais. O relatório, que aprovo com o meu voto favorável, coloca os interesses dos mais vulneráveis no centro da ação política.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitro Repo (S&D), kirjallinen. − Maailmanlaajuinen talous- ja finanssikriisi on pahentanut ihmisoikeustilannetta. Jos on kriisiä Euroopassa jo kerrakseen, niin nyt on käsissämme myös kasvava ihmisoikeuksien kriisi. Jo vuonna 2009 Amnesty International varoitti meitä tästä, mutta asiaan varauduttiin hyvin heikosti.

Heikentyneen talouden johdosta ihmisoikeustilanne eri puolella maailmaa on edelleen vakava ongelma. Myös Euroopassa meillä on käsissämme useita haasteita. Vaikeita päätöksiä on vielä edessä. Ennen kaikkea meidän on ajateltava niitä, jotka tarvitsevat apuamme ja tukeamme. Kolmansissa maissa yhä useammat ihmiset ajautuvat köyhyyteen, työttömyys lisääntyy nopeasti, naisten oikeudet ovat heikentyneet ja erityisesti lapset kärsivät heikon talouden seurauksena. Jos lisätoimia ei toteuteta, se voi johtaa vielä suurempaan tuhoon. Emme voi odottaa kädet ristissä, että tilanne muuttuu parempaan. Meidän on toimittava.

Euroopan unionin pitää edelleen auttaa ei vain Euroopassa vaan myös kolmansissa maissa asuvia ihmisiä ja ehkäistä samalla tulevia kriisejä. Konkreettisesti unionin tulee olla tukemassa uudistusten ja yhteiskunnallisen muutoksen toteutumista. Tästä syystä äänestin tämän tärkeän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, oggi, durante la sessione plenaria è stata votata la proposta di risoluzione del Parlamento sull’impatto della crisi finanziaria ed economica nei paesi terzi, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo e a quelli meno sviluppati.

Il Parlamento considera che la crisi incida non solo sui diritti economici e sociali, ma anche sui diritti politici, poiché in certi casi i governi limitano la libertà di espressione o di associazione al crescere del malcontento e delle difficoltà economiche, che si traducono, spesso, in proteste popolari. Il Parlamento è determinato a difendere e promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali e condanna il fatto che da quando è cominciata la crisi tali diritti subiscano attacchi in numerosi paesi.

Il Parlamento ha rilevato che la crisi economica globale sta mettendo a repentaglio la spesa per gli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) da parte degli Stati membri dell'UE, e che i costi della crisi economica globale pesano in misura sproporzionata sui paesi poveri, sebbene la crisi sia stata originata nei paesi più ricchi. Per questo motivo esorta l'UE e i suoi Stati membri a mantenere e attuare i loro impegni bilaterali e multilaterali in materia di APS e gli obiettivi identificati nella Dichiarazione del millennio delle Nazioni Unite.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Human rights include the right to food, water, education, adequate housing, land, decent work, health and social security. All these are topics affected by the crisis. The resolution condemns the fact that these rights have been under attack in a number of countries since the crisis began, recognises that worsening poverty is the main factor preventing people from asserting these rights, and calls for the EU to invest more effort and money in achieving the Millennium Development Goals, given the evidence that the world is falling far short of the goals set for 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Baintere καθώς θεωρώ ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς το θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι κυβερνήσεις πρέπει να σέβονται, να προασπίζουν και να τηρούν πάντοτε τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ειδική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την προστασία των πλέον ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού που πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών δράσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport qui rappelle que la défense des droits de l'homme, malgré la crise, doit rester une priorité de l'Union européenne. La crise économique, l'absence de perspective de carrière, la corruption, le creusement des inégalités et la soif de changements politiques ont secoué de nombreux pays du globe, engendrant répressions sanglantes et guerres civiles. La crise a également eu des répercussions sur l'aide au développement, et les réductions de cette dernière fragilisent encore plus les pays en développement. Dans nos relations avec les pays tiers, nous devons continuer de défendre nos valeurs, à l'instar des droits de l'homme, du développement et des libertés fondamentales, sous peine de voir le reste du monde se détourner de nous.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − La crisi economica e finanziaria che ha colpito i Paesi dell´Unione europea, ha altresì interessato e sta interessando anche i Paesi terzi, e con la presente risoluzione si intende valutare l´impatto di tale situazione economica sui diritti umani soprattutto in queste ultime zone e nei Paesi sottosviluppati o in fase di sviluppo. La contrazione della capacità di spesa ha avuto risvolti anche dal punto di vista dei diritti politici e della libertà di espressione, se consideriamo le numerose proteste popolari come quelle che hanno avuto luogo nell´Africa settentrionale e in Medio Oriente nel 2011. È da considerare che spesso chi maggiormente risente degli effetti della povertà sono i bambini, che alle volte sono costretti a non terminare gli studi, soprattutto nei Paesi più poveri..Per questi motivi occorre prevedere delle misure atte ad ostacolare le ripercussioni della crisi sui diritti umani, ad esempio prevedendo delle clausole sui diritti umani ad ogni accordo commerciale siglato, che dia la possibilità di recidere l´accordo ad ogni violazione delle clausole compiuta dalle parti. Inoltre è auspicabile che la Commissione preveda una valutazione di impatto delle proposte legislative e non legislative e degli accordi sugli scambi. Esprimo pertanto parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. − Finančná a hospodárska kríza negatívne zasiahla všetky krajiny a ohrozila ľudské práva vrátane občianskych a politických práv. V súčasnosti približne 5,1 miliardy ľudí celosvetovej populácie nemá dostatočné sociálne zabezpečenie, 2,6 miliardy ľudí nemá prístup k primeraným hygienickým zariadeniam, 873 miliónov ľudí trpí chronickým hladom a o 27 miliónov od začiatku krízy sa nám zvýšila nezamestnanosť. V týchto výpočtoch by sa dalo pokračovať aj ďalej, ale mojím záujmom nie je opakovať už známe čísla a dopady finančnej a hospodárskej krízy, ale dať do pozornosti predovšetkým stav, ktorý je možné považovať za porušovanie ľudských práv. Vítam preto všetky návrhy a opatrenia zo strany EÚ, ktoré vedú k posilneniu práv žien, mladých ľudí, deti, starších ľudí a zdravotne postihnutých osôb. Podporila som správu, pretože iniciatívy EÚ sú o to dôležitejšie, že rok 2013 je európskym rokom práv občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alda Sousa (GUE/NGL), por escrito. O relatório apresentado exprime o impacto da crise financeira e económica em países terceiros, principalmente nos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos. Não há absolutamente nada de chocante neste relatório, porque não passa de uma lista de boas intenções sem conseguir elaborar uma proposta concreta para enfrentar os problemas. Da mesma forma que é feita uma observação de que esta é uma crise sistémica, nada é dito ou questionado sobre as políticas que causaram a crise e que a continuam a agravar. Adicionalmente, o relatório também recusa-se a abordar o impacto da crise, mesmo no seio da União Europeia. É por isso que nos abstivemos.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – La réponse à la crise doit inclure une coopération multilatérale coordonnée au niveau international, tant sur les plans régional qu'interrégional, avec en son centre une approche fermement articulée autour des droits de l'homme. Bien que la crise économique mondiale constitue une grave menace pour le respect des droits économiques, sociaux et culturels, rien ne justifie que les États, quel que soit leur niveau de revenu, manquent à leur obligation de respecter les droits fondamentaux de l'homme. Je rappelle que les gouvernements sont tenus, en tout temps, de garantir des "niveaux minimaux essentiels" des droits sociaux et économiques nécessaires pour vivre dignement.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Votei a favor do presente relatório por considerar que a resposta à crise deve incluir imperativamente a cooperação multilateral coordenada a nível internacional, tanto no plano regional, como inter-regional, e assentar numa abordagem solidamente articulada em torno dos direitos humanos. Considero que, embora a crise económica mundial coloque gravemente em risco o respeito dos direitos económicos, sociais e culturais, nada justifica que os Estados, seja qual for o seu nível de receitas, comprometam a sua obrigação de respeitar os direitos humanos fundamentais.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia Parlamentului European referitoare la impactul crizei economice și financiare asupra drepturilor omului. Criza financiară s-a răspândit în întreaga lume prin diverse canale de transmitere, interacționând cu alte crize (precum criza alimentelor și criza combustibililor). Ca urmare a crizei, Banca Mondială și ONU estimează că între 55 și 103 milioane de persoane trăiesc în sărăcie, periclitând, astfel, progresele în materie de drepturile omului. Șomajul la nivel mondial a ajuns la 200 de milioane în 2012 – o creștere de 27 de milioane de la începutul crizei, în 2008. La nivel mondial, 74,8 milioane de tineri între 15-24 ani erau șomeri în 2011, o creștere cu mai mult de 4 milioane din 2007, cu un nivel excepțional de ridicat al șomajului în Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Parlamentul încurajează țările în curs de dezvoltare să utilizeze preferințele comerciale oferite de UE în cadrul sistemului generalizat de preferințe (SGP), cu scopul de a-și stimula economia, diversifica exporturile și de a-și îmbunătăți competitivitatea. Este important ca UE să sprijine și să adopte obiectivul internațional de acces universal la energie până în 2030, deoarece acest lucru va contribui la creșterea puterii economice și la beneficii sociale pentru persoanele cele mai sărace și vulnerabile din țările în curs de dezvoltare.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I voted in favour of this report, which assesses the effect of the financial crisis on human rights. The impact of the economic uncertainty of the last few years has been particularly pronounced in less developed countries, where a lack of resources has led to a general deterioration in social and economic rights. With around 1.2 billion people globally living in extreme poverty, it is vital to assess how the human rights records of the world's most vulnerable countries have been affected in order to devise constructive solutions to alleviate these problems. Political rights have also been affected latterly, as there is a tendency for some governments to restrict freedom of expression in the face of growing discontent and hardship. For these reasons, it is right that the EU does all it can to uphold human rights in countries where they are most threatened.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Menschenrechte, politischen und sozialen Rechte sind besonders hervorzuheben; auch wenn Finanzmaßnahmen im Mittelpunkt der Bewältigung der Krise stehen, darf nicht vergessen oder unterschätzt werden, dass diese Rechte die Basis jeder Demokratie bilden. Die Europäische Union ist eine Gemeinschaft, die die Rechte des/der Einzelnen schützt und achtet, auch in schwierigeren Zeiten; daher ist dem Bericht zuzustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O relatório constata que, mesmo com uma eventual retoma rápida da economia mundial em 2020, teremos no mundo mais 71 milhões de pessoas que se encontrarão numa situação de pobreza extrema devido à crise. O relatório refere o aumento acentuado do desemprego desde o início da crise, afetando gravemente o direito ao trabalho, o direito à saúde, à educação e à alimentação. Chama-se ainda a atenção para o enorme falhanço dos ditos países ricos pelo não cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) devido à não afetação de verbas suficientes (o objetivo era afetar 0,7 % do PIB) e, acrescentamos nós, porque a UE, os EUA e outras potências imperialistas vivem desta ordem mundial profundamente desigual e exploradora, assente na divisão internacional do trabalho, reservando aos países do terceiro mundo o papel de fornecedores de matérias-primas e mão-de-obra barata. O relatório faz uma enumeração de boas intenções, mas fica-se por aí - não avança propostas concretas para lhe fazer face, não faz uma caracterização séria das políticas que conduziram à crise, não nomeia os seus responsáveis. E, como se tudo isto não fosse já suficientemente contraditório, o relatório não fala do impacto da crise na UE e das suas responsabilidades na grave situação de países como Portugal.

 

6.4. Ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I voted for this report because, considering that demographic challenges play an increasingly important role in the development of the EU, I support the necessity to harmonise the population data of Member States. To make this possible, we call for the creation of a common framework for the production of European statistics on demography. This framework will be used to regulate the collection and transmission of statistics on population and life events.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette proposition de règlement relatif aux statistiques européennes sur la démographie. Ce règlement ambitionne la mise en place d'un cadre commun pour les statistiques démographiques de l'UE à travers la collecte, le traitement et la transmission, par les Etats membres, de statistiques harmonisées sur la population et les événements d'état civil. Il paraît nécessaire que l'Union européenne dispose de données précises sur sa population afin de faciliter le processus décisionnel de l'Union. Ce rapport précise et clarifie les indicateurs et les définitions utilisés, en mettant de côté le critère de "résidence habituelle" proposé par la Commission européenne, qui me semble peu pertinent et peu proportionnel.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului deoarece datele statistice anuale, legate de demografie, sunt fundamentale pentru studiul şi definirea unui spectru larg de politici, în deosebi a celor legate de problemele sociale şi economice, la nivel naţional şi regional. Problemele demografice se înmulţesc, jucând un rol tot mai important pentru dezvoltarea Uniunii Europene. Însă mi se pare că se pot crea distorsiuni la nivel de calcul, mai ales în cazul ţărilor care au un număr semnificativ de resortisanţi plecaţi în afara graniţelor, acest lucru putând avea un impact simţitor la nivel de reprezentare în Uniunea Europeană. De asemenea, consider că datele obţinute trebuie folosite pentru a crea indicatori de diferite tipuri.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. A proposta de regulamento relativo às estatísticas europeias sobre demografia prevê duas definições diferentes de população residente, consoante se esteja a fornecer os dados de população para o Eurostat (artigo 3º), ou os dados da população necessários para estabelecer a maioria qualificada no Conselho (artigo 4º). A existência de duas definições diferentes poderá ter consequências políticas, tendo em conta que para efeitos de maioria qualificada no Conselho, os Estados-Membros deverão fornecer os dados da população residente, segundo o conceito de "residência habitual" (conceito que assenta no critério temporal de um ano de residência efetiva) e não de "residência permanente", legal ou registada. Esta questão é relevante porque tem consequências para os países que são atualmente confrontados com vagas de imigração devido à crise. Os fenómenos migratórios que se vivem na União Europeia não podem ter um impacto negativo no número de votos por maioria qualificada no Conselho ou no número de Deputados a eleger para o Parlamento Europeu. Por isso, votei a favor da alteração que visava a supressão do artigo 4.º. Apoiei este relatório, tendo sido no entanto adiada a votação da resolução legislativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Bauer (PPE), in writing. − I voted in favour of deletion of Article 4 of the Sógor report. I am disappointed by the current situation of sending the report back to Committee, also keeping Article 4. Besides creating uncertainty in statistics, the current version of the report has unpredictable consequences for some Member States, mainly the new ones. It is unacceptable that one of the European basic principles, namely the principle of free movement of people actually creates discrimination against new Member States. It is indisputable that there is a phenomenon of numerous new Member States’ citizens ‘using’ their right of free movement seeking job in one of the ‘old’ Member States. However, often this is about short-term residence linked to short- or fix-term working contracts after which the ‘newcomers’ return to their home countries. We should not forget that this is about the movement of EU citizens within the EU and not an immigration issue. It is about living the basic principles of the EU. Determining the qualified majority in the Council by "usual residence" would have therefore undermine the spirit of European citizenship and would have fundamental consequences, resulting that the voice of citizens of new Member States would have been curtailed.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi svarbu, jog Europos Parlamento ir Tarybos siūlomas reglamentas dėl Europos demografinės statistikos būtų kuo greičiau priimtas ir Europos gyventojų demografinė statistika būtų harmonizuota. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Europos demografijos reglamente reikėtų vienodai apibrėžti sąvokas, suderinus su Reglamentu dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos, ir Reglamentu dėl gyventojų ir būstų surašymų. Be to, svarbu rengti kokybišką ir palyginamą demografinę statistiką ne tik nacionaliniu, bet ir regioniniu lygmeniu, nes tai padėtų išsamiau apžvelgti demografinę padėtį Europos Sąjungoje. Europos Parlamentas savo pranešime siūlo įtraukti nuostatą dėl peržiūros, pagal kurią Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d., o po to – kas 5-erius metus. Toje ataskaitoje Komisija turėtų įvertinti valstybių narių pateiktų duomenų kokybę ir jų poveikį reglamente nurodytiems konkretiems tikslams. Siekiant užtikrinti lyčių lygybę, Europos Parlamentas savo pranešime rekomenduoja įtraukti konstatuojamąją dalį, nurodant strateginį tikslą dėl Pekino veiksmų platformos, nes 1995 m. Pekino veiksmų programos strateginiame tiksle yra numatyta sudaryti duomenų ir informacijos rinkimo bei platinimo orientacinę sistemą, kuri yra suskirstyta pagal lytis.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), par écrit. – Ces statistiques sur la démographie servent à la Commission européenne pour les calculs de répartition des fonds structurels et au Conseil pour pondérer le vote à majorité qualifiée. Certaines délégations ont souhaité modifier les définitions de ce qu'on entend par "résidence habituelle du citoyen européen" afin que leurs données nationales sur la population soient gonflées artificiellement en prenant en compte les nombreux émigrés qui ont quitté leur pays d'origine pour des raisons économiques. L'émigration des travailleurs est un phénomène que la crise a amplifié et qui touche de nombreux pays, et pas seulement de l'est de l'Europe. Nier ce phénomène et vouloir le détourner à des fins de stratégies politiques au sein du Conseil n'est pas acceptable. Le Parlement européen va pouvoir jouer pleinement son rôle de colégislateur et entamer les négociations avec le Conseil afin de trouver une méthode de calcul équilibrée et fiable pour recenser la population au niveau européen, et pondérer les influences politiques nationales au sein de l'organe décisionnel de la façon la plus ajustée à la réalité des migrations conjoncturelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Nelle questioni statistiche, la metodologia è fondamentale per ottenere delle descrizioni accurate e soprattutto sensate. Leggere i dati statistici senza metodo è come, nel famoso aforisma attribuito a Bukowski, ritenere che un uomo con la testa nel forno acceso e i piedi nel ghiaccio stia mediamente bene. Allo stesso modo, quando si parla di dati demografici in una realtà politica in cui la residenza è competenza nazionale e la comunicazione fra gli Stati membri non è perfetta, utilizzare il concetto di "residenza abituale" potrebbe inficiare la qualità dei dati. E' per questa ragione che ho votato per il rinvio di questo provvedimento in Commissione, nella speranza che ulteriori discussioni permettano di giungere a soluzioni più efficaci.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por defender a normalização à escala europeia de estatísticas em matéria de demografia, o que facilitará a comparação de dados entre Estados-Membros. A disponibilização de estatísticas deste tipo permitirá estabelecer comparações válidas e daí tirar conclusões pertinentes que poderão servir de apoio à formulação de medidas e políticas concretas.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the amended proposal but against the legislative resolution. The Commission proposal is meant to establish a common framework for the production of European Union statistics on demography. The aim is to ensure the harmonisation and provision of data on population. Accurate, reliable and comparable statistics are needed for good decision-making in the EU, the long term assessment of public spending, the monitoring of the sustainable development strategy and the monitoring of progress towards achieving economic, social and territorial cohesion. I voted against the legislative proposal so that the issue will be brought to the plenary before negotiations start between the Parliament and the Council. This will mean that negotiations will be based on broad agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a União experimenta um problema demográfico de extrema gravidade e que a resposta ao mesmo merece ter a fundamentá-la os dados mais fiáveis. A comparabilidade de dados é essencial para um adequado tratamento das estatísticas. Atendendo a que a União tem procurado proceder a avaliações transversais a todos os seus Estados-Membros, é normal que se pretenda que os dados demográficos disponíveis permitam essa comparabilidade e um tratamento relativamente uniforme. A questão da avaliação das zonas demograficamente mais deficitárias e a busca de soluções para a inversão do "inverno demográfico" e para uma distribuição mais homogénea das populações deveriam convocar o empenhamento dos decisores políticos e das sociedades civis.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − V dôsledku vzrastajúcich a zložitých demografických výziev vznikla jednoznačná potreba spoločnej právnej úpravy demografickej štatistiky na európskej úrovni. Je potrebné a dôležité zhromaždiť vysoko kvalitné informácie o obyvateľstve a životných udalostiach spojených s obyvateľstvom v Únii. V takmer každej oblasti politiky, ktorou sa EÚ zaoberá - či už sa jedná o hospodársku politiku, sociálnu politiku alebo politiku v oblasti životného prostredia - je potrebná vysoko kvalitná demografická štatistika, ktorá napomáha pri stanovovaní operačných cieľov a hodnotení pokroku. Pre demokratický proces v rámci Únie sú potrebné ročné odhady obyvateľstva v čo najvyššej možnej kvalite. Údaje o celkovom počte obyvateľov v jednotlivých členských štátoch, ktoré zbiera a zverejňuje Eurostat, sa každý rok používajú pri rozhodovacom procese Únie (hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v Rade). Navyše, monitorovanie pokroku, ktorý sa v EÚ dosiahol z hľadiska hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, sa posudzuje prostredníctvom správy založenej okrem iného na regionálnych demografických údajoch Eurostatu. I z uvedeného dôvodu má, podľa môjho názoru, Európska demografická štatistika tak dôležité opodstatnenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Tramite questa proposta si vuole elaborare un quadro comune di riferimento per produrre statistiche demografiche sull'UE in riferimento alla popolazione e agli eventi riguardanti lo stato civile. A tal fine, però, sono necessarie serie di dati tempestive ed accurate ed il risultato sarebbe quello di aumentare il controllo dell'UE sui bilanci degli Stati membri, oltre che di far perdere al Parlamento europeo la propria sovranità politica. Non considerando neutrale l'operato di EUROSTAT, esprimo voto contrario alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), in writing. − As the economic and social policies of the EU continue to become more and more complex, there is growing need for reliable statistical data on the trends and dynamics of European demography. The accuracy and substantiation of such data define a long range of EU measures. The decision-making procedure of the Union itself relies on the highest possible quality demographical data, but they are also an essential indicator for measuring the sustainability of public finances. Time series publications of national statistical offices and the Eurostat - for example on life expectancy, fertility rates and age dependency ratios - are a crucial instrument for adjusting social inclusion and development policies as well as for the monitoring of the achievements of all strategies aiming at social inclusion and cohesion.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Celem omawianego wniosku jest doprecyzowanie kwestii harmonizacji danych dotyczących ludności w państwach członkowskich. Zmiany polegają m.in. na ustanowieniu wspólnych ram systematycznego sporządzania europejskiej statystyki w dziedzinie demografii regulujących gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie przez państwa członkowskie statystyk dotyczących ludności. Zatem wniosek wprowadza nowe zasady i nowe definicje, aby stworzyć ujednoliconą ogólnoeuropejską statystykę w dziedzinie demografii. Pozwoli to na porównywać dane o rozwoju demograficznym pochodzące z lokalnych, regionalnych i krajowych baz danych, aby móc dokonywać oceny danych na obszarze całej Europy oraz wspierać wymianę sprawdzonych praktyk między członkami UE. Powyższa propozycja harmonizacji jest dobrym pomysłem dla Unii Europejskiej, gdyż dzięki niej jakość informacji wpływającej do Komisji Europejskiej ulegnie poprawie. Ze względu na różnice metodologiczne w gromadzeniu tego typu danych w poszczególnych państwach członkowskich KE dotychczas otrzymywała informacje, które czasami trudno było porównać. Omawiany wniosek ten problem rozwiąże.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − La trasmissione corretta e comprensibile delle statistiche inerenti i fattori demografici degli Stati membri, costituisce un momento delicato del processo di implementazione dell'attività europea. Infatti, l’applicazione delle politiche europee prevede la necessità di conoscere i dati relativi alla composizione della popolazione e alla sua stratificazione per fattori e componenti socio-demografiche. Come Parlamento europeo abbiamo stimolato più volte una maggiore armonizzazione nell’applicazione degli strumenti di rilevamento delle statistiche demografiche e la relazione oggi approvata ne ribadisce l'importanza.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Je me suis prononcée en faveur de cette proposition, car elle permettra d'harmoniser les différents systèmes de collecte de données démographiques dans l'Union européenne, et donc de disposer d'estimations de la population des États membres plus conformes à la réalité, en évitant par exemple une double prise en compte des ressortissants d'un État membre vivant dans un autre État de l'Union. Certaines questions restant en suspens, notamment celle des conséquences de cette proposition sur le calcul de la majorité au Conseil et de l'accès à certains financements européens, nous avons toutefois décidé de reporter le vote de la résolution législative afin qu'elle puisse encore être discutée dans le cadre de négociations informelles avec le Conseil.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. − Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile demografice europene are consecinţe importante asupra procesului democratic în interiorul Uniunii Europene. Împreună cu alţi 40 de membri ai Parlamentului European, am susţinut amendamentul 24 în vederea modificării articolului 4, prin care Comisia Europeană propune ca statele membre să furnizeze date privind populaţia la locul de reşedinţă legal sau înregistrat, la momentul de referinţă, în scopul votului cu majoritate calificată în Consiliu. Propunerea Comisiei Europene tinde să introducă o metodă de stabilire a numărului de locuitori al unui stat membru pe baza termenului de „reşedintă obişnuită”, care va influenţa ponderea statelor membre în cadrul Consiliului. În acest context al crizei economice şi financiare, statele membre ai căror cetăţeni sunt integraţi pe pieţele forţei de muncă ale altor state membre, rezidând pe teritoriul acestora, vor fi dezavantajate în cadrul procesului decizional din Consiliu. În plus, datele referitoare la populaţie, furnizate de statele membre, colectate pe baza unor proceduri obscure (este suficient a declara, după 3 luni de rezidenţă, intenţia de şedere pe teritoriul unui alt stat membru pentru a fi considerat „rezident obişnuit”) vor influenţa importanţa ponderii votului în Consiliu, contrazicând totodată principiul liberei circulaţii a persoanelor.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I supported this proposal which seeks to regulate the provision and harmonisation of population data in Member States. This includes the creation of a common framework for the systematic production of European statistics on demography regulating the collection, processing and transmission of statistics on population and life events.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A estratégia de desenvolvimento sustentável da UE, lançada pelo Conselho Europeu de Gotemburgo, em 2001, e renovada em junho de 2006, procura a melhoria contínua da qualidade de vida das gerações atuais e futuras. O relatório de acompanhamento da Comissão (Eurostat), que é publicado de dois em dois anos, proporciona um panorama estatístico objetivo dos progressos realizados, com base no conjunto de indicadores sobre o desenvolvimento sustentável da UE. As estatísticas demográficas sobre a população constituem uma componente essencial da estimativa da população total no quadro do Sistema Europeu de Contas (SEC). A atualização e o tratamento de dados são importantes para a elaboração de estatísticas a nível europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. − Sajnálatomat kívánom kifejezni azzal kapcsolatban, hogy az európai demográfiai statisztikákról szóló, ugyanakkor ezen belül a jövőbeli uniós, a Tanácsban végbemenő döntéshozatali eljárások szempontjából lényegesnek számító jelentés megvitatására nem került sor a plenáris ülésen. Úgy gondolom, hogy a szokásos, lakóhely alapján történő népességi adatbecslés a Tanácsban történő minősített többségi szavazásokat érintően egy újfajta, uniós szintű politikai egyensúly-eltolódást vonhat maga után, illetve nem tükrözi a valós európai demográfiai helyzetet, és kikezdheti a tagállamok közötti együttműködés ma ismert formáját. Az európai migrációs folyamatok nem újszerű fejlemények, ilyen mozgások mindig is léteztek, csupán azok kiváltó okai változnak. Az Európai Unió a szabad mozgás elvére épül, ezen belül biztosítja az uniós polgárok számára területén belül a szabad mozgás és letelepedés jogát. Pontosan ennek az elvnek a szellemiségével ellentétes az, ha a tagállamok közötti politikai egyensúly felborítására alkalmas szabályokat fogadunk el a szabad mozgás jogával élő uniós polgárokról szerzett adatokat felhasználva. A rendeletjavaslat nem a megfelelő népességi statisztikai adatokat helyezi a tanácsi szavazatok számításának középpontjába. A rendeletszöveget kiegészítő felülvizsgálati záradékban előírt értékelő jelentésre kiemelt figyelmet kell majd fordítani, mivel e jelentésnek kell valós képet adnia többek között arról, hogy milyen az új rendszer alapján gyűjtött demográfiai adatok tanácsi minősített többségi döntéshozatalra kifejtett hatása.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − This is a technical file, which harmonises the collection of statistical data on demography. In favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Als Grundlage für das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen sind demografische Statistiken essentiell. Für deren Ausarbeitung sind Aktualisierung und die Bereinigung der Daten wichtig. Gerade angesichts diverser Entwicklungen wie Landflucht, die ja in jedem Mitgliedstaat in unterschiedlich ausgeprägt ist, mag es interessant sein, Entwicklungen nicht nur auf nationaler, sondern auch auf regionaler Ebene zu vergleichen. Auf EU-Ebene sollte eine bessere Vergleichbarkeit der statistischen Daten angestrebt werden. Regionen etwas vorzuschreiben, halte ich indes für nicht zielführend und für einen Widerspruch zum Subsidiaritätsprinzip. In diesem Sinne kann ich nicht für den vorliegenden Bericht stimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. − I voted for this report because it addresses the problem of unharmonised demographic data across the EU, and seeks to make our statistics easier to use and compare.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), in writing. − I support the adoption of this document. However, I would like to draw attention to two aspects of this document. Firstly, it is extremely important to ensure that the statistics gathered in all the Member States are gathered according to the same criteria and methodology. As the case with the economic statistics in some Member States shows, different quality of statistics may result in erroneous actions by the EU institutions. Therefore, the need for uniform standards of demographic statistics must be emphasised. Secondly, the protection of personal data must be ensured. Having different national standards and procedures on personal data protection, we must ensure that demographic data gathered in all the Member States does not go beyond what might be considered as the infringement of personal privacy.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne Význam presných a spoľahlivých štatistík a informácií o obyvateľstve a životných udalostiach spojených s demokratickými procesmi v Európskej únii čoraz väčšmi narastá. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že hlasujeme o veľmi technickej správe, musíme si uvedomiť, že kvalitné štatistické údaje o jednotlivých členských štátoch sa využívajú aj pri rozhodovacom procese v rámci štruktúr Európskej únie. Hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v Rade EÚ bude od 1. novembra 2014 vymedzené väčšine, ktorá bude zastupovať 55 % členov Rady, títo členovia budú pochádzať z 15 členských štátov a zastupovať 65 % obyvateľstva.

Ak chceme, aby naše rozhodnutia boli plne legitímne, musia sa zároveň opierať o správne údaje. V súčasnosti je to Eurostat, ktorý sa rok čo rok podieľa na zverejňovaní demografických a štatistických údajov a monitoruje napredovanie jednotlivých členských štátov, ako aj samotnej EÚ z hospodárskeho, sociálneho a územného hľadiska. Ak nechceme ohroziť získavanie štatistických údajov zmenou definícií a medzinárodných osvedčených postupov, mali by sme sa vo všeobecnosti pridŕžať prístupu Európskej komisie a Rady. Verím, že našou úlohou je vytvoriť hlavne základ pre harmonizované zhromažďovanie spoľahlivých demografických údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea amendamentului 26, care urmărea eliminarea articolul 4, un articol inacceptabil pentru că procedura propusă pentru stabilirea numărului de locuitori ai statelor membre este cel puţin neobişnuită şi lasă loc multor interpretări. Pentru că acest amendament a fost respins de plen, am votat împotriva raportului la votul final.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Es macht durchaus Sinn, demographische Statistiken nicht nur auf nationaler, sondern auch auf regionaler Ebene zu vergleichen. Zudem sollte die Vergleichbarkeit der statistischen Daten auf europäischer Ebene verbessert werden. Allerdings halte ich es nicht für zweckmäßig und hinsichtlich des Subsidiaritätsprinzips bedenklich, den Regionen zwingende Regeln aufzuoktroyieren.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu pateiktam pasiūlymui, kadangi patikimi statistikos duomenys siekiant duomenų tikslumo ir suderinamumo, visoje ES turi galioti bendri sistemingos Europos demografinės statistikos rengimo principai. Atsižvelgiant į tai bus pagerintas gyventojų statistikos ir natūralios kaitos statistikos duomenų rinkimas, apdorojimas ir perdavimas. Pažymėtina, kad dėl demografinių pokyčių tarp valstybių narių yra didelių skirtumų. Siekiant susidaryti išsamų demografinės padėties Europos Sąjungoje vaizdą, būtina lyginti pokyčius ne vien nacionaliniu, bet ir regionų lygmeniu. Manau, kad pažeidžiamumo dėl demografinių pokyčių indeksas yra labai naudingas rodiklis ir turi būti plėtojamas visos ES mastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − This regulation proposed by the Commission aims to establish a common framework for the systematic production of Union statistics on demography, harmonising the collection, compilation, processing, and transmission of statistics by Member States on population and vital events. Such a harmonisation at Union level will certainly improve the current quality of statistical data, fulfilling coherence and comparability requirements, based on common statistical concepts and operational objectives, without entailing additional burdens on Member States. Even though the report could be regarded as a technical one, the file was regarded as highly controversial and political, due to its link to qualified majority voting in the Council. As a shadow rapporteur, I do take these worries seriously into consideration as they could penalise some EU countries whose thousands of nationals live abroad. Even though the amended proposal was approved, the vote on the legislative resolution laying down the rules was postponed to allow time for informal talks with the Council. I look forward to these talks.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório referente à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas europeias sobre demografia, do qual destaco o contributo apresentado pelo Parlamento Europeu e referente às regiões, inserindo no articulado a obrigação de, sempre que os dados estatísticos sejam apresentados a nível nacional por autoridades regionais, os Estados-Membros deverem igualmente transmitir estes dados à Comissão (Eurostat), de modo a permitir uma análise mais detalhada da situação demográfica da União.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. No esforço para uma normalização à escala europeia e de modo a assegurar a qualidade e especialmente a comparabilidade dos dados fornecidos, a presente proposta visa regulamentar o fornecimento e a harmonização de dados estatísticos sobre a população dos Estados-Membros, uma vez que estes se revestem de importância na elaboração de estatísticas a nível europeu. As alterações demográficas, em particular as estimativas da percentagem da população com mais de 65 anos e da percentagem da população ativa relativamente à população total, mostram como as regiões são afetadas pela evolução demográfica, preconizando consequências para a futura política de coesão da UE. Neste sentido, é fundamental seguir os mesmos princípios e critérios na produção de estatística e, bem assim, sempre que os dados estatísticos sejam apresentados a nível nacional por autoridades regionais, transmiti-los à Comissão. Pelas razões supramencionadas, apoiei o relatório em sessão plenária.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitro Repo (S&D), kirjallinen. − Euroopan demografiset haasteet lisääntyvät koko ajan. Unionin yhteisten suuntaviivojen luominen edellyttää, että meillä on käytettävissä luotettavia ja vertailukelpoisia tilastoja – kaikista jäsenvaltioista. Ilman luotettavia tilastoja emme voi vastata esimerkiksi väestön ikääntymisen ja syntyvyyden alenemisen mukanaan tuomiin haasteisiin; haasteisiin, jotka uhkaavat Euroopan kilpailukykyä – ja pahimmillaan koko Euroopan olemassaoloa!

Meidän on myös pystyttävä vakuuttamaan kansalaiset siitä, että harjoittamamme politiikkaa perustuu korkealaatuisiin ja luotettaviin tietoihin eikä lobbareiden värittyneeseen edunvalvontaan. Tästä syystä – arvoisa puhemies – kannatin tätä mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – Aujourd'hui, chaque État membre dispose de sa propre méthode de calcul et de collecte de données démographiques, qu'il communique à la Commission européenne. L'enjeu est grand : ces statistiques sont utilisées dans la définition des politiques européennes, l'accès à certains financements européens, ou encore le calcul du nombre de voix au Conseil. Il paraît donc crucial d'accroître l'harmonisation européenne dans ce domaine. C'est le sens de ce rapport, auquel j'apporte mon soutien. Parmi les nouvelles règles que les États membres devraient respecter (les négociations avec le Conseil vont maintenant commencer), on peut notamment citer l'obligation pour les États membres de communiquer à la Commission européenne des données relatives à la "population habituellement résidente" - c'est-à-dire les personnes qui vivent dans un État membre de résidence depuis un an au minimum ou qui arrivent dans un État membre avec l'intention d'y rester au moins un an. L'objectif est de s'assurer que chaque résident ne soit pris en compte qu'une seule fois.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The Sógor report – despite attempts by the rapporteur to reverse it – supports the Commission proposal to determine the population of a country based on the principle of ‘usual residence’ – and use this also when it comes to the question of qualified majority voting in the Council (after a transition period of twelve months a person, living in another country, is considered usual resident of that country for statistical purposes). The Commission proposal in general, including this part, has been supported by our group in the opinion-giving AFCO committee and therefore also in EMPL, and finally in plenary.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την πρόταση γιατί αναγνωρίζει ότι οι δημογραφικές προκλήσεις αυξάνονται και διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο για την εξέλιξη της ΕΕ. Μόνο εάν διατίθενται σχετικές στατιστικές μπορούν να γίνουν αξιόλογες συγκρίσεις, να εξαχθούν από αυτές συμπεράσματα και να αναπτυχθούν επιλογές δράσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − La proposta in esame mira ad ottenere un quadro unico sulle modalità di raccolta e trasmissione di dati sulla popolazione, in modo tale che i dati analizzati e sintetizzati possano effettivamente essere comparati all´interno dei Paesi dell´Unione. Con lo stesso scopo, si invita altresì a rendere comparabili le banche dati locali, regionali e nazionali relative all'evoluzione demografica, così da poter valutare a livello europeo i dati raccolti e stimolare lo scambio delle migliori prassi fra Stati, regioni e comuni. Tali dati potrebbero inoltre essere utili ai fini delle sfide demografiche, per comprendere quali scelte operative adottare in proposito. Esprimo pertanto parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Ce rapport concernant la réglementation proposée des statistiques démographiques européennes constitue un sujet aussi technique que controversé en raison de son lien avec la méthode de vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil. La présente proposition est de nature technique et vise à harmoniser la collecte de données démographiques. Si une question se pose au sujet de la méthode du vote par majorité qualifiée, il faut amender le traité. Le groupe S&D estime que nous ne devons pas mettre en péril la collecte de données statistiques en modifiant les définitions et pratiques internationales dans le contexte de ce règlement. Par conséquent, nous soutenons l’approche de la Commission et du Conseil. Nous avons pour but l’élaboration d’une base solide pour la collecte harmonisée de données démographiques fiables et comparables.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A população europeia tem vindo a decrescer ao longo dos últimos anos, sendo este facto derivado da diminuição da taxa de natalidade e envelhecimento progressivo dos cidadãos. Voto favoravelmente o presente relatório que salienta a necessidade de proceder a uma constante atualização e o tratamento de dados que são importantes para a elaboração de estatísticas a nível europeu. Importa ainda salientar que a produção e respetiva divulgação de estatísticas europeias deve envolver as autoridades estatísticas relevantes a nível nacional e regional, de forma a se obter informação mais fiável. Sendo assim, sempre que as autoridades regionais forneçam dados estatísticos às autoridades nacionais, os Estados-Membros devem transmitir estes dados ao Eurostat, de modo a permitir obter uma análise mais detalhada da situação demográfica da União.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru amendamentele 24 şi 26, care vizează ştergerea articolului 4, care prevede schimbarea modului de calcul existent pentru majorităţile din Consiliu, conform articolului 2 litera (c). De asemenea, am votat pentru amendamentul 25, care vizează ştergerea considerentului 1, care face referire la modificarea, începând cu 1 noiembrie 2014, a majorităţii calificate din cadrul Consiliului. Consider că majorităţile în Consiliu sunt clar definite de tratatele Uniunii Europene, iar regulamentul privind statisticile demografice europene nu ar trebui să schimbe aceste prevederi. Prevederile propuse prin articolul 4 şi considerentul 1 ale acestui regulament vor afecta în mod negativ statele membre afectate de criză şi pe cetăţenii acestora care îşi au rezidenţa într-un alt stat membru. Consider că acest lucru nu este corect, întrucât aceşti cetăţeni au, de cele mai multe ori, drept de vot doar la alegerile locale din statele membre de rezidenţă, şi nu şi la alegerile generale, prezidenţiale sau europene din aceste state. Astfel, atât timp cât aceşti cetăţeni nu se pot exprima prin vot cu privire la politica statului membru de rezidenţă, singurul stat care le poate reprezenta interesele la nivel european, în cadrul Consiliului, este statul membru de origine.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Demografia jest w czasach kryzysu wielkim wyzwaniem UE. Szczególnie dobrze widać to po lekturze komunikatu KE „Demograficzna przyszłość Europy – przekształcić wyzwania w nowe możliwości”. Mimo że komunikat jest sprzed kilku lat, nie traci on dziś na ważności. Eksperci przewidują, że w nadchodzącym dziesięcioleciu ludność w wieku produkcyjnym zacznie się zmniejszać, gdy duża liczba osób należących do pokolenia „baby boom” przejdzie na emeryturę. Podkreślają oni przy tym, że wzrost liczby osób starszych jest przede wszystkim wynikiem istotnych postępów w dziedzinie gospodarczej, społecznej i medycznej, które stwarzają Europejczykom możliwość dłuższego życia w niespotykanych do tej pory warunkach komfortu i bezpieczeństwa. Starzenie się społeczeństwa w UE musi być analizowane w kontekście globalnego wzrostu liczby ludności na świecie. Po wzroście liczby ludności światowej o 2 miliardy osób w 1950 r. do 6,5 miliardów obecnie, prognozy ONZ przewidują dalszą, chociaż powolniejszą, tendencję wzrostową, w wyniku której ludność światowa wyniesie w 2050 r. do 9,1 miliarda osób. Około 95% ogólnego wzrostu liczby ludności nastąpi w krajach rozwijających się, omijając Europę. W konsekwencji udział 25 państw członkowskich UE w ludności światowej zmniejszy się. Dlatego cieszę się z zaproponowanych zmian i poparłem je w dzisiejszym głosowaniu.

 

6.5. Ανακύκλωση πλοίων (A7-0132/2013 - Carl Schlyter)
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl laivų perdirbimo. Pagal ES Atliekų vežimo reglamentą, pavojingų atliekų eksportas iš ES į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (EBPO) nepriklausančias šalis yra uždraustas nuo 1998 m. Bet kuris laivas, kuriame yra įvairių pavojingų medžiagų ir kuris išplukdomas iš ES tam, kad būtų išmontuotas, pats yra pavojinga atlieka. Taigi laivai teisėtai išmontuoti gali būti tik EBPO šalyse. Vis dėlto kaip rodo patirtis, labai dažnai ši teisinė nuostata yra pažeidžiama ir laivai išmontuojami už EBPO ribų, pavyzdžiui, Pakistane, Indijoje ir kt. Toks nuostatų nesilaikymas daro neigiamą poveikį tiek aplinkai, tiek žmonių sveikatai. Mes, Europos Parlamento nariai, pasisakome už tai, jog būtų griežčiau kontroliuojamas išmontavimui skirtų laivų išvežimas į užsienį. Pritariu pranešėjo pozicijai, jog turi būti nustatytas saugaus laivų perdirbimo finansavimo mechanizmas ir sukurti išmontavimo planai visiems senesniems nei 20 metų laivams. Taip pat turi būti imtasi griežtų priemonių – baudžiamoji atsakomybė – dėl grubiausių pažeidimų laivų išmontavimo procesuose.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Les mesures mises en place par la Commission européenne visent à renforcer les conditions de démantèlement des navires hors d’usage en faisant appel à des installations listées par l’UE. La proposition de règlement s’applique aux navires à pavillon européen mais également aux navires d’autres pavillons qui font régulièrement escale dans l'UE. Le principal objectif, primordial à mes yeux, est de réduire les effets néfastes des démolitions de navires qui négligent l’environnement. En revanche, les moyens financiers mis en œuvre font peser une charge trop lourde sur les entreprises. J’ai donc voté en faveur du texte, mais j'ai rejeté l’article sur la redevance financière. En effet, le projet créait un fonds de recyclage selon le principe du pollueur-payeur dans lequel une redevance serait à la charge des armateurs dont les navires font escale dans les ports européens. Il est à noter qu’un système de sanction est également mise en place: les propriétaires ayant recours aux démolitions négligentes se verront ainsi obligés de payer des pénalités. Une nouvelle proposition d’incitation financière est donc attendue de la part de la Commission européenne, en vue de régler la question du fonds de recyclage.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului deoarece dezmembrarea navelor în afara OCDE are un impact semnificativ asupra mediului şi a sănătăţii. Orice navă scoasă din Uniunea Europeană, pentru dezmembrare, reprezintă un deşeu periculos, prin urmare, în prezent, nu poate fi dezmembrată legal decât în cadrul OCDE. Majoritatea armatorilor finali încearcă să îşi maximizeze profiturile, vânzând nava pe care o deţin unor instalaţii care nu respectă standardele de protecţie a lucrătorilor şi a mediului, putând, astfel, să ofere cel mai mare preţ. Trebuie elaborată o listă europeană a instalaţiilor de reciclare aflate oriunde în lume, cu condiţia ca acestea să respecte anumite standarde. De asemenea, trebuie efectuat un inventar corespunzător pentru reciclarea adecvată a navelor.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – La quasi-totalité (90% en 2009) des armateurs de l'UE contournent l'interdiction générale de transfert des déchets dangereux vers les pays non membres de l'OCDE et démantèlent leurs navires en Inde ou au Bangladesh, par exemple. A travers le règlement sur le recyclage des navires, pour lequel j'ai voté, l'UE se propose d'établir une liste mondiale d'installations de recyclage répondant à des normes sanitaires et environnementales minimum afin d'éviter que les démantèlements n'aient des conséquences dramatiques pour l'environnement et les travailleurs des grands pays recycleurs (Inde, Pakistan, Bangladesh). Ce règlement est un pas en avant, mais je regrette que le Parlement ait refusé (à 7 voix près) la création d'un mécanisme financier qui aurait permis d'appliquer le principe du pollueur-payeur via la création d'un fonds de recyclage alimenté par les armateurs eux-mêmes et servant à soutenir les installations de la liste (luttant ainsi contre le dumping social et environnemental). Sans ce mécanisme, on peut craindre que les armateurs continuent à se soustraire à leurs obligations par simple changement de pavillon, en cédant au plus offrant leurs épaves. La clause de révision qui a été adoptée sur ce texte nous permettra peut-être, espérons-le, de faire avancer cette législation qui, si elle est louable, demeure insuffisante pour atteindre son objectif.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Bennion (ALDE), in writing. − I was largely in favour of this proposal on ship recycling for its aim to reduce the environmental impact of ship recycling and make it safer for the workers involved. However, I decided to abstain on my final vote because one major element was missing in this proposal: a transitional period for countries such as Bangladesh and Pakistan with the largest ship breaking yards in the world. Making it illegal for EU ships to be recycled in South Asian countries without including transitional measures of cooperation and development aid to help these countries raise their standards is something I was not able to support.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes šiuo metu vyksta nuožmi ir nesąžininga svarbiausiose perdirbimo valstybėse (Bangladeše, Indijoje ir Pakistane) esančių perdirbėjų konkurencija su aukštesnių techninių standartų besilaikančiais jų konkurentais (ES, Turkija ir Kinija), o dabartiniuose teisės aktuose neatsižvelgiama į laivų ypatumus, be to sunku nustatyti, kada laivai virsta atliekomis, ir taip gali būti išvengta teisinės prievolės išregistruoti laivus. Potvynio metu laivai priplukdomi kiek galima arčiau prie kranto ir paprastai užplukdomi ant dumblėtos seklumos netoli kranto, kurią jūra užlieja per potvynį. Jie supjaustomi vertikaliai į labai dideles dalis naudojant tik litavimo lempas ir sunkį – supjaustytos laivo dalys tiesiog nukrenta ant dumblėtos seklumos. Darbininkams tai kelia didelį – tiek staigų, tiek chronišką – pavojų, neįmanoma tinkamai laikyti pavojingų medžiagų, o dalis atskirai išimamų pavojingų medžiagų nėra tinkamai tvarkoma. Dauguma laivų savininkų bando gauti kuo didesnį pelną parduodami savo laivus toms vietoms, kuriose nėra nustatytų darbuotojų ir aplinkos apsaugos standartų, taigi jos gali pasiūlyti didžiausią kainą. Atsižvelgiant į tai, privalo būti imtasi priemonių iš esmės sumažinti neigiamą poveikį, susijusį su laivų, plaukiojusių su ES vėliava, perdirbimu, ypač Pietų Azijoje, išvengiant nereikalingos ekonominės naštos.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur des mesures visant à nettoyer les navires destinés à être démantelés et à recycler les matériaux des installations listées dans l'UE. J'ai cependant voté contre le projet de la Commission de créer un fonds de recyclage financé par une redevance imposée aux navires européens ou non-européens pour toute escale. A ce mécanisme financier contraignant entraînant encore des surcoûts pour les armateurs, nous avons préféré demander à la Commission de soumettre une nouvelle proposition législative pour instituer un système fondé sur des incitations qui facilite le recyclage sûr et rationnel des navires.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente este relatório porque contará com um instrumento financeiro que irá torná-lo rentável para os armadores quando queiram desfazer-se dos seus navios legalmente. Portanto, seu objetivo é fazer com que o mercado de trabalho cresça e proteja os trabalhadores e o meio ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – La question du recyclage des navires européens comporte d'importants enjeux pour notre environnement et pour le respect des droits humains les plus élémentaires. Les conditions dans lesquelles le démantèlement des navires est actuellement réalisé sont inacceptables, et nous devons absolument y remédier au plus tôt. Nous avons une responsabilité claire envers les travailleurs du Bangladesh, d'Inde ou du Pakistan qui risquent leur vie pour démanteler nos bateaux. J'espère que le vote de ce texte concourra à mettre fin à ce commerce honteux, et à améliorer les conditions de travail de ces hommes et de ces femmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Susy De Martini (ECR), per iscritto. − Signor Presidente, ho votato contro alcuni emendamenti proposti dalla Commissione per la protezione dell'ambiente mirati a introdurre una tassa portuale sul riciclaggio delle navi a mio parere sussiste il pericolo che venga seriamente compromessa la competitività dei porti europei e del lavoro portuale, senza raggiungere l'obbiettivo del miglioramento delle condizioni di riciclaggio a livello globale, e in particolare, come sappiamo, nei paesi dell'Asia meridionale come India, Pakistan e Bangladesh.

Il meccanismo di finanziamento per un riciclaggio delle navi "ecologicamente corretto" proposto dal relatore vorrebbe imporre ai porti la riscossione di una tassa per qualcosa di cui non sono responsabili (smantellamento e riciclaggio delle navi), con l'implicazione di questioni giuridiche e la creazione di enormi oneri amministrativi. L'imposta penalizzerebbe in particolare gli armatori italiani che hanno realizzato importanti investimenti in nuove navi nel rispetto dei requisiti della convenzione di Hong Kong. In un momento storico così difficile per l'industria europea, con quella navale che non fa purtroppo eccezione, questi costi aggiuntivi pregiudicherebbero il mercato a discapito della navigazione a corto raggio, con conseguente aumento della congestione stradale e aumento dei costi esterni: proprio ciò che il Parlamento europeo si propone da sempre di ridurre per il benessere dei cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Le marché du démantèlement des navires croît chaque année de 27% en raison de la fin de vie de nombreux bâtiments militaires, bateaux de pêche ou de plaisance, principalement européens. Or, 90% de l'activité mondiale de déconstruction des navires se situe sur des chantiers situés en Inde, au Pakistan ou au Bangladesh, les propriétaires de navires européens profitant d'un coût de main d'œuvre moindre mais aussi de lois beaucoup moins contraignantes en matière de respect de l'environnement et de droit du travail. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de développer en Europe une filière structurée de démantèlement des navires et d'investir dans de nouveaux sites consacrés à cette activité et de structurer ce secteur industriel d’avenir potentiellement créateur d’emplois durables, garantissant des conditions de déconstruction des navires respectueuses de l'environnement. Il serait donc pertinent qu'un fonds de recyclage européen, financé par les armateurs européens, soit mis en place dans l'UE pour développer des sites de démantèlement de haute qualité.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Avec le vote de ce rapport, le Parlement européen a annoncé qu'il voulait en finir avec le déchirage des navires battant pavillon européen ailleurs que dans des installations sûres pour les travailleurs et écologiquement rationnelles, mais malheureusement, une majorité de mes collègues (pas moi...) a refusé que soit créé un fonds de recyclage des navires à financer par l'industrie! Cet amendement, qui visait à la création d'un fonds de démolition alimenté par une redevance de recyclage, ayant en effet été rejeté à une courte majorité (292 pour, 299 contre)...

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre "reciclagem de navios", por incluir propostas que visam contribuir para tornar economicamente viável a reciclagem dos navios e reforçar a capacidade de reciclagem, em particular de navios de maior porte, na UE. Estas medidas deverão permitir travar a exportação de resíduos perigosos da UE para países não pertencentes à OCDE, designadamente através do recurso ao "encalhe voluntário", que tem impactes significativos para o ambiente e para a saúde.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the amended proposal but against the legislative resolution. The dismantling of EU-flagged ships in non-OECD countries has been banned since 1998 However, EU ships are continuing to be dismantled outside OECD countries through the ‘beaching’ method. This causes significant damage to the environment and health. The Commission proposes to reduce the negative affects of the recycling of EU-flagged ships without creating unnecessary economic burdens. In Wales the protection of the environment and recycling are key priorities so this is important. I voted against the legislative resolution as this will allow the European Parliament to start negotiations with the Irish Presidency for a first-reading agreement and achieve the best result possible.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. De acordo com o regulamento da UE relativo às transferências de resíduos, a exportação de resíduos perigosos da UE para países não pertencentes à OCDE encontra-se proibida desde 1998. Devido aos vários materiais perigosos que se encontram a bordo de um navio, qualquer navio que zarpe da UE para fins de desmantelamento constitui um resíduo perigoso. Ainda assim, mais de 90 % dos navios de pavilhão de um Estado-Membro da UE foram efetivamente desmantelados em 2009 fora da OCDE, recorrendo ao chamado método de "encalhe voluntário". A reciclagem de navios é muitas vezes realizada em estaleiros com poucas ou nenhumas normas de proteção dos trabalhadores, da saúde humana e do ambiente, uma vez que são estes os que oferecem os melhores preços. Um mecanismo financeiro, aplicável a todos os navios que façam escala nos portos da UE, entre outras medidas, para contrabalançar esta situação, é, neste momento, essencial para tornar competitiva a reciclagem segura e ecológica de navios que constituam resíduos perigosos face às outras operações de reciclagem.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A demolição de navios à escala mundial aumentou seis vezes entre 2007 e 2009, sustentada pela retirada acelerada de petroleiros de casco simples, pela crise e o decorrente excesso de capacidade. A frota mundial quase duplicou nos últimos dez anos. As condições de trabalho, os direitos dos trabalhadores, a proteção da saúde pública e a preservação do ambiente são questões que nos suscitam vivas preocupações. A Convenção Internacional de Hong Kong para a Reciclagem Segura e Ambientalmente Adequada de Navios, desenvolvida pela OMI e a Convenção de Basileia, que insere algumas alterações, vêm dar um contributo para melhorar a atual situação. Apoiamos várias das disposições do relatório, como a criação de um inventário de matérias perigosas, um plano de reciclagem específico para navios com mais de 20 anos, requisitos mais explícitos para os estaleiros de reciclagem de navios e a exclusão do desmantelamento em varadouro. Mas no quadro concreto da integração em curso, propostas como a criação de mais taxas europeias ou de mais uma lista europeia (de estaleiros) resultarão inevitavelmente em mais um fator de pressão sobre os salários, o que não admitimos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Podľa nariadenia EÚ o preprave odpadu je vývoz nebezpečného odpadu z krajín EÚ do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, zakázaný od roku 1998. V dôsledku rôznorodých nebezpečných materiálov na palube lode je každá loď prichádzajúca z EÚ na demontáž, nebezpečným odpadom, a môže tak byť zákonne demontovaná iba v rámci OECD. Tieto právne predpisy sa však takmer systematicky obchádzajú. Podľa hodnotenia vplyvu Komisie „bolo v roku 2009 viac než 90 % lodí plaviacich sa pod vlajkou EÚ skutočne demontovaných mimo krajín OECD, prevažne v južnej Ázii. Celosvetové šrotovanie lodí sa v období od roku 2007 do roku 2009 zvýšilo takmer šesťnásobne. Za aktuálnej situácie mnohí vlastníci lodí namiesto investovania do drahého dodatočného vybavenia svoje lode zošrotovávajú. V záujme zlepšenia súčasnej situácie, cieľom Komisie prostredníctvom predmetného nariadenia o recyklácii lodí je podstatne znížiť záporné vplyvy spojené s recykláciou lodí plaviacich sa pod vlajkou EÚ, predovšetkým v južnej Ázii, bez zbytočného ekonomického zaťaženia.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), i scríbhinn. − Vótáil mé i gcoinne Leasú 31 agus Leasú 32 den Rialachán maidir le Longa a Athchúrsáil toisc go gcuirfeadh an tobhach a bheadh á ghearradh ag calafoirt faoi na leasuithe sin go mór leis an gcostas a bhíonn i gceist do longa agus do bháid ag calafoirt na hÉireann agus an Aontais Eorpaigh.

Is mórchúis imní í sin toisc go gcuirfí cumas iomaíochta chalafoirt na hEorpa i mbaol dá bharr. D’fhéadfadh sé, freisin, go dtiontódh an earnáil iompair ón muiriompar agus ar ais i dtreo an tarlaithe de bóthar.

Ní chlúdódh an t-airgead a bheadh á bhailiú leis an tobhach sin ar athchúrsáil long na hiarmhairtí a bheadh i ndán do chomhshaol agus geilleagar chalafoirt an Aontais Eorpaigh dá thoradh.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, la questione del riciclo delle navi dismesse, che ora vengono “demolite” nei paesi più poveri del continente asiatico, deve essere affrontata con un approccio e un’azione condivisa. Abbiamo tutti ben presente le immagini che testimoniano le procedure seguite per smontare queste imbarcazioni, si tratta di veri e propri cimiteri navali. L’Europa ha a disposizione le linee guida indicate dalla Convenzione internazionale di Hong Kong che, senza pregiudizio per alcun paese, fornisce un approccio costruttivo al tema. Le principali istituzioni e associazioni europee operanti in ambito marittimo e portuale hanno chiaramente fatto capire che una tassa sulle merci movimentate nei soli paesi dell’Unione Europea metterebbe a rischio la competitività del porti europei rispetto ai concorrenti internazionali. Le esigenze economiche devono quindi combaciare con le altre questioni messe sul tavolo. In un momento di crisi profonda, che inevitabilmente colpisce anche gli scali dell’Unione Europea, è importante dunque aver trovato una soluzione che permetta di difendere gli interessi dei nostri porti

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – Avec l'augmentation du trafic maritime, le secteur de la déconstruction des navires a observé ces dernières années une croissance importante. Les pays en voie de développement concentrent l'essentiel de l'activité et ce malgré des pratiques et des législations environnementales et sociales au rabais. Si le texte adopté demande à mettre fin à la déconstruction des navires européens dans les pays en développement, celui-ci est largement édulcoré par le rejet du mécanisme financier qui visait à soutenir ce principe. En rejetant ce fond, le texte passe à côté de l'essentiel, ne répond pas à l'urgence et il faut le regretter.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), schriftlich. Ich begrüße diesen Vorschlag der Kommission, da er das Problem der umweltschädlichen und unsicheren Praktiken beim Abwracken von Schiffen angeht. In einer international geprägten Transportart wie der Schifffahrt ist es unabdingbar, internationale Regelungen anzustreben.

Das 2009 von der Internationalen Schifffahrtsorganisation angenommene Übereinkommen von Hongkong über das sichere und umweltverträgliche Recycling ist ein guter Schritt, um die bestehenden Probleme anzugehen. Jedoch wird dieses erst 2020 in Kraft treten, deshalb begrüße ich diesen das Inkrafttreten beschleunigenden Vorschlag, der unter anderem eine Verschrottung von Schiffen in sicheren und umweltverträglich arbeitenden Abwrackwerften fordert.

Die Forderung des Berichterstatters nach einem Finanzierungsmechanismus für das umweltverträgliche Recycling von Schiffen geht jedoch zu weit. Die Häfenbehörden in den Mitgliedstaaten wären dazu verpflichtet, von den Schiffen eine Recycling-Abgabe einzutreiben.

Eine solche Maßnahme widerspricht der Tatsache, dass nur eine internationale Regelung in solch einem Sektor Sinn macht und erhöht zusätzlich den Verwaltungsaufwand der Häfen.

Noch problematischer ist die Gefahr, dass Schiffe, um diese Abgabe zu vermeiden, eher Häfen außerhalb Europas anlaufen.

Solche Abgaben sollten daher dem Besitzer auferlegt werden und bei jedem weiteren Verkauf des Schiffes in einen Fonds fließen, der international geführt wird, z. B. bei der IMO.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), in writing. − Every year, around 1 000 end-of-life ships are broken and recycled using the ‘beaching’ dismantling methodology, most of them in South Asia under dangerous conditions and with little or no standards for the protection of workers, human health or the environment. I reiterate Parliament’s opinion, as explicitly stated in its resolution of 26 March 2009, to prohibit the ‘beaching’ method for end-of-life ships and adopt it as the basic for this Regulation. I urge a clear stance on this concern by fully implementing the export ban of hazardous waste also for waste ships, an inventory of hazardous materials for all ships calling at EU ports and the creation of a financial mechanism to support environmentally sound ship recycling.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this report dealing with hazardous waste from ship scrapping. According to the EU Waste Shipment Regulation, the export of hazardous waste from the EU to non-OECD countries has been prohibited since 1998. This prohibition implements at European level the so-called ‘Ban Amendment’ to the Basel Convention (BC) on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal. Due to the manifold hazardous materials on board ships, any ship going from the EU for dismantling constitutes hazardous waste – and can thus currently only be dismantled legally within the OECD. However, this legislation is almost always systematically circumvented. According to the Commission’s impact assessment, ‘in 2009, more than 90 % of EU-flagged ships were indeed dismantled outside the OECD, mostly in South Asia (India, Pakistan and Bangladesh) through the so-called ‘beaching’ method and with significant environmental and health impacts’.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport vise à mettre en œuvre de façon anticipée les mesures concernant la gestion écologiquement et sanitairement responsable du démantèlement des navires prévues par la convention de Hong Kong. Les ratifications tardent. L'urgence écologique et sanitaire est criante. Cette anticipation est donc la bienvenue.

Le texte propose aussi que les navires d'États non membres de l'UE qui entrent dans un lieu d'ancrage d'un État membre doivent respecter les mêmes règles que les navires battant pavillon de l'UE. Le rapport propose notamment de mettre en place une redevance de recyclage payable dans les ports de mouillage et à la charge des armateurs quel que soit le pavillon que bât leurs navires.

Je signale qu'il serait important que cette mesure aide à créer les infrastructures de démantèlement des navires en fin de vie écologiquement et sanitairement sûres dans les États membres. Je signale aussi que le coût de la redevance ne doit pas être supporté par le client ou par les employés.

Je me réjouis en outre que le rapport durcisse les possibilités de sanctions des cas de dépavillonnage visant à démanteler les navires hors de l'UE. J'appelle à des contrôles conséquents contre le dépavillonnage et à et des sanctions fortes. Il faudra renforcer ce règlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O objetivo da presente proposta de regulamento relativo à reciclagem de navios é reduzir significativamente os impactos negativos da reciclagem de navios com pavilhão de um Estado-Membro da UE, em especial na Ásia do Sul, sem criar encargos económicos desnecessários. O âmbito da proposta da Comissão limita-se aos navios com pavilhão de um Estado-Membro da UE. Propõe que seja estabelecida uma lista europeia de estaleiros de reciclagem em qualquer parte do mundo, desde que cumpram determinadas normas (em certa medida, acima das disposições da Convenção de Hong Kong), como por exemplo o manuseamento de materiais perigosos sobre solos impermeáveis, instalações de tratamento de resíduos a jusante que operem em conformidade com as normas da UE em matéria de proteção da saúde humana e do ambiente, mas sem estarem sujeitos a controlos obrigatórios. Normas uniformes e que sejam amigas do ambiente são essenciais nesta matéria.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − Este informe pretende establecer las medidas relativas a la gestión ecológicamente responsable del desmantelamiento de buques previsto por la convención de Hong Kong. En el informe se propone también que estas medidas se apliquen a los buques de Estados no miembros de la UE que anclen en Estados miembros, para de esta manera hacer respetar las mismas reglas que los buques con pabellón de un Estado de la UE. Por este motivo he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − It is necessary to introduce the following key modifications to the Commission proposal: (a) a financial mechanism to finance environmentally-sound ship recycling; (b) an inventory of hazardous materials for all ships calling at EU ports; (c) a ship recycling plan for all EU ships going for recycling or older than 20 years, to be approved by the competent authorities; (d) more explicit requirements on ship recycling facilities, not least to exclude beaching, as well as auditing and regular inspection of these facilities; and (e) criminal sanctions for certain violations.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Mit dem Übereinkommen von Hongkong ist es weltweit zum ersten Mal zu einer gültigen Regelung für das Abwracken von Schiffen gekommen. In der Realität sieht es jedoch immer noch so aus, dass die meisten Schiffe unter EU-Flagge in Ländern wie Indien, Pakistan und Bangladesch abgewrackt werden. Man kann sagen, dass das Übereinkommen von Hongkong de facto erst im Jahr 2020 vollkommen umgesetzt werden wird. Laut dem vorliegenden Bericht gilt wegen der Vielfalt der gefährlichen Stoffe an Bord eines Schiffes jedes Schiff, das die EU zum Abwracken verlässt, als gefährlicher Abfall und kann daher auch nur in OECD-Staaten legal abgewrackt werden. Allerdings wird diese Rechtsvorschrift nahezu systematisch umgangen. Laut der Folgenabschätzung der EU wurden 2009 über 90 % der Schiffe unter einer Flagge der EU außerhalb der OECD abgewrackt. Ein Umstand, der sowohl für die Menschen als auch die Umwelt in südostasiatischen Ländern schwere Folgen hat. Ich habe mich meiner Stimme enthalten, da aus dem Bericht deutlich hervorgeht, dass es zwischen dem Übereinkommen von Hongkong und dem Baseler Abkommen noch zahlreiche Diskrepanzen und Widersprüche gibt, die meiner Ansicht nach umgehend beseitigt gehören. Die Rechtslage lässt für die Schiffseigner im jetzigen Zustand noch zu viele Spielräume offen, die umgehend geschlossen werden müssen.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, è sicuramente giusto sostenere un riciclaggio delle navi che sia il più sicuro possibile e compatibile col rispetto dell'ambiente e occorre combattere il fenomeno sempre più diffuso degli arenamenti, pratica che si verifica principalmente in Asia meridionale, India e Bangladesh in testa. Ben venga quindi la richiesta alla Commissione europea di presentare, entro la fine del 2015, una proposta legislativa riguardante un sistema basato su incentivi in grado di agevolare un corretto riciclaggio delle navi all'insegna della sicurezza.

Fortunatamente è stato bocciato, per una manciata di voti, un emendamento presentato dalla Commissione per la protezione dell'ambiente del Parlamento, volto all'istituzione di un Fondo di riciclaggio: si sarebbe trattato di un ulteriore balzello che avrebbe penalizzato notevolmente il nostro sistema navale, trasportistico e portuale, agevolando di fatto la concorrenza dei porti non UE, già oggi in forte ascesa. Inoltre questo avrebbe sicuramente causato un aggravio al costo del trasporto marittimo delle merci, andando probabilmente ad appesantire il trasporto terrestre, già oggi fortemente congestionato. L'Unione europea farebbe bene ad ascoltare la voce dei suoi operatori del settore e a tutelarli, perché non è ammissibile che vengano anche solo ipotizzate delle misure che costituiscono un danno per noi ed un vantaggio per altri.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Tinkamas atliekų, kad ir kokios formos ir dydžio jos bebūtų, perdirbimas yra būtinas, norint užtikrinti aukštą aplinkos apsaugos lygį. Todėl pritariu šiame dokumente išdėstytoms priemonėms – tiek skatinančioms, tiek baudžiančioms, kuriomis siekiama, jog laivų savininkai elgtųsi atsakingai su laivais, nebetinkamais plaukiojimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Sławomir Nitras (PPE), na piśmie. − Rozporządzenie w sprawie recyklingu statków ma zagwarantować, że europejskie statki będą poddawane recyklingowi w obiektach bezpiecznych dla pracowników i przyjaznych dla środowiska, które dysponują środkami niezbędnymi dla neutralizowania materiałów niebezpiecznych zawartych w statkach wycofanych z eksploatacji. Propozycje poprawek komisji parlamentarnej wprowadzają jednak nadmiernie rygorystyczne środki mające służyć realizacji nakreślonego przez rozporządzenie celu. We wspomnianych poprawkach proponuje się m.in. utworzyć europejski fundusz na rzecz recyklingu statków, który byłby finansowany z opłat nakładanych na statki korzystające z unijnych portów, bez względu na ich banderę. Uważam, że propozycja ta uderza w konkurencyjność europejskich portów. Konieczność ponoszenia dodatkowych opłat portowych, ograniczy ich perspektywy ich rozwojowe, ponieważ stawia w lepszej sytuacji porty państw sąsiadujących z UE. Propozycje ta niosą ze sobą ryzyko zmiany dotychczasowych tras handlowych oraz duże prawdopodobieństwo wzrostu biurokracji. Dodać należy także, że te dodatkowe obciążenia zmniejszą konkurencyjność transportu morskiego w porównaniu z transportem kolejowym i samochodowym, które są zdecydowanie mniej przyjazne środowisku . Z wyżej wspomnianych powodów głosowałem przeciwko poprawkom komisji parlamentarnej i poparłem poprawkę nr 120, w której wnosi się o odroczenie decyzji w sprawie funduszu recyklingu do 2015 r. i wzywa się Komisję Europejską do przygotowania odpowiedniej oceny skutków regulacji.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Ich habe mich bei der Stimmabgabe enthalten, zumal es zwischen dem Übereinkommen von Hongkong und dem Baseler Abkommen noch eine Vielzahl an ungelösten Diskrepanzen und Widersprüchlichkeiten gibt, die im Vorfeld geklärt gehören. In der aktuellen Fassung ist die Rechtslage unklar und lässt für die Schiffseigner noch zu viele Schlupflöcher offen, die noch geschlossen werden müssen.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu pateiktai rezoliucijai. Labai svarbu užtikrinti, kad siekiant sumažinti neigiamą laivų perdirbimo poveikį, nebūtų sukuriama papildoma ekonominė našta. Laivų išmontavimas žmonėms ir aplinkai kenksmingomis sąlygomis turi būti draudžiamas. Tam, kad būtų tinkamai prisidėta prie atliekų prevencijos, visų pirma, turi būti ribojamas pavojingų medžiagų naudojimas laivuose ir skatinamos saugesnės ir ekologiškesnės laivų perdirbimo operacijos. Be to, siekiant vystyti perdirbtų medžiagų rinką, laivuose ir kituose gaminiuose turėtų nuolat būti didinamas panaudojamų perdirbtų medžiagų kiekis. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad numatytos priemonės pasieks tikslą tik tuomet, kai visoje ES bus taikoma paskatomis grindžiama sistema, kuri paskatintų saugų ir pagrįstą laivų perdirbimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente relatório reitera a ideia, já afirmada por esta Câmara, de se considerar irresponsável, do ponto de vista ético, tolerar o prolongamento no tempo de situações relativas ao desmantelamento dos navios que são indignas para a saúde humana e prejudiciais para o ambiente. Por estas razões, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. − Glasoval sem za poročilo o recikliranju ladij, saj ladje vsebujejo številne nevarne materiale in je vsaka ladja, ki iz EU potuje v razgradnjo, nevaren odpadek – zato jo je mogoče trenutno zakonito razgraditi samo v OECD. Ta zakonodaja pa se skoraj sistematično ne spoštuje. V skladu z oceno učinka Komisije je bilo v letu 2009 več kot 90 % odstotkov ladij z zastavo EU razgrajenih zunaj OECD, večinoma v južni Aziji (Indija, Pakistan in Bangladeš), s tako imenovano metodo nasedanja, ki ima občutne posledice za okolje in zdravje. Od ladij, ki so bile ali bodo razstavljene med letoma 2006 in 2015, bo predvidoma 5,5 milijona ton materialov, ki bi lahko ogrozili okolje, končalo na odlagališčih za razgradnjo (zlati oljna gošča, olja, barve, PVC in azbest). Po trditvah Komisije je cilj predlagane uredbe o recikliranju ladij znatno zmanjšanje negativnih vplivov, povezanih z recikliranjem ladij pod zastavo EU, zlasti v južni Aziji, ne da bi pri tem nastale nepotrebne gospodarske obremenitve.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Considero que é fundamental a introdução de um mecanismo destinado a financiar uma reciclagem dos navios respeitadora do ambiente, financiamento obtido pela taxação aos navios que utilizem os portos da UE. De acordo com o relator, as receitas originadas destinar-se-iam a um fundo que reverte em prémio para os estaleiros de reciclagem cumpridores das disposições do regulamento. Apoiei o presente relatório, a fim de garantir que a reciclagem e o tratamento dos resíduos se realizem de forma respeitadora do ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – Désolant, pire, honteux, le signal envoyé ce midi par le Parlement européen, qui a succombé aux sirènes des armateurs.

Nous avons tous vu ces images. De grands navires européens échoués sur les plages d'Asie du Sud-Est, en Inde, en Chine et surtout au Bangladesh. Énormes carcasses à bout de souffle et de vie, dépecées dans des conditions environnementales et sanitaires catastrophiques. Des tonnes et des tonnes d'acier, mais surtout de poisons chimiques: amiante, PVC, PCB, CFC, boues d'hydrocarbures, métaux lourds, gaz, déchets électriques, et même radioactifs...N'en jetez plus, la coupe est pleine. Peu étonnant que les armateurs résistent à tout changement, leurs navires leur rapportent 2 fois plus à la tonne dans ces conditions! À 7 voix, 7 courtes voix, le Parlement européen a rejeté la proposition. Ce Fonds alimenté par les propriétaires de gros navires était destiné à financer un recyclage "propre". Le principe pollueur-payeur, d'accord, mais pas pour nous! On risque donc bien de voir encore longtemps 90 % de nos navires changer de drapeau à quelques encablures de la casse pour échapper à nos législations plus strictes et aller mourir ailleurs. À quel prix!

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. While the EP has voted to put an end to European ships being recklessly scrapped in developing countries in hazardous conditions, this is jeopardised by the failure to adopt a financial mechanism to support this. It is very frustrating that a narrow majority succumbed to the highly misleading lobbying by the maritime sector, seeking to shirk its responsibilities, and voted down the proposed financial mechanism that would have made safe ship recycling competitive. Currently, most EU ships are sent to South-East Asia at the end of their lives, where they are beached, with their hazardous materials leaking into the environment and causing unacceptable conditions for human health and the environment. This is an opprobrious practise, which circumvents EU rules under which the export of hazardous waste to non-OECD countries is outlawed.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. − Lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid! Täna hääletusel olnud vanade laevade lammutamist käsitlev raport oleks pidanud olema ka täiskogul arutamiseks, mitte ainult hääletamiseks. Raportis tehakse ettepanek kehtestada uus maks, mille arvelt luuakse lammutusfond, mis peaks kaasa aitama keskkonnanõuete paremale täitmisele laevade lammutamisel. Toetan laevade lammutamist keskkonnasõbralikel ja inimväärsetel tingimustel, kuid kahjuks ei saa lahendada praegust olukorda lihtsalt uue maksu kehtestamisega ilma põhjalikke analüüse tegemata. Keskkonnakomisjoni enda poolt tehtud analüüs küll toetab uue maksu kehtestamist, kuid samas jätab vastamata mitmetele olulistele küsimustele ja seetõttu pole piisav sellise märkimisväärse otsuse tegemiseks. Toetasin antud raporti vastuvõtmist ja täpsemate tingimuste kehtestamist ohtlike metallide ja materjalide kasutamise osas, kuid ei toetanud muudatusettepanekuid, mis nägid ette uue maksu kehtestamist. Samas toetasin muudatusettepanekut 120, mis annab komisjonile ülesande viia läbi põhjalik analüüs vajaliku maksu kehtestamise ning selle mõjude kohta Euroopa merendussektorile.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Dal 1998 è vietata l´esportazione di tutti i rifiuti pericolosi dall´UE verso i Paesi non appartenenti all´OCSE, così come sancito dall´"emendamento divieto" che controlla i movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e il loro smaltimento; in conseguenza di ciò qualunque nave contenente rifiuti pericolosi può essere smaltita solo nei paesi OCSE, ma tale disposizione viene spesso elusa, e si assiste a sempre più frequenti casi di arenamento delle navi sulle coste dell´Asia meridionale, con evidenti conseguenze per la salute delle coste ma anche dei lavoratori. Al fine di migliorare la situazione è stata messa a punto una convenzione specifica da parte dell'Organizzazione marittima internazionale, inoltre la convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente è stata adottata nel 2009, ma si prevede che la convenzione non entrerà in vigore prima del 2020. La proposta della Commissione è allora quella di istituire un elenco europeo degli impianti di riciclaggio in tutto il mondo per verificarne gli standard, in questo modo le navi battenti bandiera di uno Stato dell'UE sarebbero autorizzate a essere demolite negli impianti presenti sull'elenco. Esprimo parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), in writing. − Ship Recycling. While the ‘dumping’ of hazardous materials on the beaches of developing countries, namely India, Pakistan and Bangladesh, must be addressed, I have serious concerns about Amendment 31, the proposed Europe-wide ship recycling fund. I do not dispute the good intentions behind this amendment and I agree that incentivising the environmentally safe and sound recycling of end-of-life ships is commendable; however I fear that it would fundamentally increase the cost of trading in Europe. It would also risk imposing unfair administrative burdens on ports and ultimately drive ships away from EU registration. My concerns and ultimate abstention is also based on the risk that this amendment would provoke retaliatory measures from other regional maritime powers – an alarming prospective consequence. Finally, with a large Bangladeshi community residing particularly in the east of my London constituency, I would like to reiterate that my abstention is based on this amendment and does not demean the importance I place on the safeguarding of the environmental and public health of the people residing in the developing countries affected by ship recycling.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Du fait de la multiplicité des matières dangereuses à bord d'un navire, tout navire qui quitte l'Union européenne pour être démantelé constitue un déchet dangereux – et, dès lors, ne peut actuellement être démantelé légalement qu'à l'intérieur de l'OCDE. Cependant, cette législation est contournée d'une manière presque systématique. En 2009, plus de 90 % des navires battant un pavillon de l'Union européenne ont en fait été démantelés en dehors de l'OCDE, essentiellement en Asie du Sud (Inde, Pakistan et Bangladesh), suivant la méthode de l'"échouage" et avec des conséquences environnementales et sanitaires considérables. Ce rapport souligne 4 priorités. Il faut : a) un mécanisme financier pour financer un recyclage des navires respectueux de l'environnement; b) un inventaire des matières dangereuses pour tous les navires faisant escale dans des ports de l'Union; c) un plan de recyclage du navire pour tous les navires de l'UE qui vont au recyclage ou sont âgés de plus de 20 ans, à approuver par les autorités compétentes; d) des critères plus explicites pour les installations de recyclage des navires, notamment pour exclure l'échouage, ainsi que la vérification et l'inspection régulière de ces installations; e) des sanctions pénales à l'encontre de certaines violations.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Votei a favor deste relatório por considerar que é necessário reduzir significativamente os impactos negativos da reciclagem de navios com pavilhão de um Estado-Membro da UE. Porém, votei contra as alterações 31 e 32 que visavam a introdução de uma taxa de reciclagem dado que a imposição de tal taxa iria aumentar significativamente os custos de escala em portos na UE, o que resultaria na degradação da sua competitividade em relação aos portos vizinhos fora da UE (nomeadamente no Mediterrâneo, Mar Negro, Mar Báltico). Além disso, tal taxa corresponderia à adoção unilateral de uma medida regional por parte da UE que poderia pôr em causa a ratificação da Convenção Internacional de Hong Kong por parte de outras Partes tais como China, Índia, Bangladesh e Paquistão, Convenção cujas disposições são essenciais para a melhoria das condições de reciclagem ao nível mundial.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru propunerea de regulament privind reciclarea navelor. Scopul prezentului regulament este de a preveni, reduce la minimum și, în măsura posibilului, elimina accidentele, rănirile și alte efecte negative asupra sănătății umane și a mediului provocate de reciclarea și tratarea navelor UE. Scopul prezentului regulament este, de asemenea, reducerea disparităților dintre operatorii din Uniune, țările OCDE și țările terțe în cauză, în ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă și standardele de mediu. Am votat pentru crearea unui mecanism financiar (Fond de reciclare) aplicabil tuturor navelor care intră în porturile UE, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, pentru a asigura competitivitatea tratării ecologice a navelor care conţin deșeuri periculoase în raport cu operațiunile sub standard. De asemenea, am votat pentru amendamentul 114, care susţine ca statele membre să încurajeze armatorii, împreună cu constructorii de nave și producătorii de materiale și de echipamente, să limiteze utilizarea materialelor periculoase la nave și să le reducă, pe cât posibil, încă din faza de proiectare. Astfel, pot fi prevenite eliberarea de substanțe periculoase în mediu, se facilitează reciclarea navelor și se evită eliminarea deșeurilor periculoase.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I voted in favour of this resolution, which outlines plans to improve upon the current system for scrapping ships by ensuring that their remaining parts are recycled by EU-approved facilities all over the world. Recycling defunct vessels can be a hazardous occupation, with avoidable dangers – accidents, injuries, as well as health and environment issues – a frequent occurrence. This new regulation is a welcome first step in reducing the adverse effects of the inadequate scrapping of EU ships in developing countries, as Members States would be required to ensure that their ships carry an inventory of hazardous materials on board and recycle only at facilities approved by the EU, with penalties imposed on owners who fail to comply.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. − The environmental and human cost of current ship recycling is inexcusable, which is why I supported this report calling for the EU to enforce much higher standards. Current ship recycling practices often result in the release of toxic chemicals and heavy metals, such as asbestos, lead, cadmium and mercury, while recyclers routinely work in poor conditions that violate their human rights to health and safety at work. This report will oblige Member States to use only ship recycling facilities that meet internationally required standards set by the Hong Kong Convention and it is hoped that enforcement of this Convention at EU level will encourage other countries to follow suit. The report also includes other measures to promote safer recycling of ships, such as the obligation to maintain an inventory of hazardous materials, and requirements to limit hazardous materials used in initial manufacture. In addition, Labour MEPs supported a compromise amendment calling for a recycling levy to be imposed on all ships calling at EU ports. The proposal was to use this to help fund safer recycling centres and reduce the incentive for ships to 'out-flag' but was unfortunately narrowly defeated.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A demolição de navios à escala mundial aumentou seis vezes entre 2007 e 2009, sustentada pela retirada acelerada de petroleiros de casco simples, pela crise e o decorrente excesso de capacidade. A frota mundial quase duplicou nos últimos dez anos. As condições de trabalho, os direitos dos trabalhadores, a protecção da saúde pública e a preservação do ambiente, são questões que nos suscitam vivas preocupações. Apoiamos várias das disposições do relatório - como a criação de um inventário de matérias perigosas; um plano de reciclagem específico para navios com mais de 20 anos; requisitos mais explícitos para os estaleiros de reciclagem de navios; a exclusão do desmantelamento em varadouro. Mas no quadro concreto da integração em curso, propostas como a criação de mais taxas europeias ou de mais uma lista europeia (de estaleiros) resultarão inevitavelmente em mais um factor de pressão sobre os salários, o que não admitimos.

 

6.6. Συνολική Έκθεση Παρακολούθησης 2012 για την Κροατία (B7-0160/2013)
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Natürlich freue ich mich auch für Kroatien, dass nun der Beitritt zur Europäischen Union stattfinden kann. Das ist richtig. Andererseits bitte ich auch um gegenseitiges Verständnis, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen.

Was meine ich? Welche Fehler sind uns unterlaufen? Meist war es so, dass die Länder, wenn sie den Beitritt geschafft haben und mit Recht darauf stolz waren, fast alle Bedingungen erfüllt zu haben, in der Erfüllung der Konditionen eher nachgelassen haben – wie ein Langstreckenläufer, der es geschafft hat und sich nach dem Langstreckenlauf erst einmal ausruht. Ich bitte ganz einfach Kroatien, im Bemühen um die Erfüllung der restlichen Forderungen nicht nachzulassen und den Aufgaben- und Maßnahmenplan entsprechend abzuarbeiten. Um hier ein kleines Zeichen zu setzen, habe ich mich bei der Schlussabstimmung der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Herr Präsident! Das ist heute einer der finalen Akte für den Beitritt Kroatiens. Nun soll man bitte beachten, wie lange man Kroatien hingehalten hat. Kroatien hat kein Teilterritorium eines Mitgliedslandes besetzt, wie das die Türkei in Zypern macht. Kroatien hat nie einem Mitgliedsland der Europäischen Union die Anerkennung verweigert. Kroatien hat sich ständig bemüht, die Vorgaben der Europäischen Union zu erfüllen, wenn auch das Bemühen nicht immer von dem gewünschten Erfolg getragen war, aber das Bemühen war ein echtes. Trotzdem wurde Kroatien so lange hingehalten. Ich bin froh, dass das heute jetzt mit diesem Entschließungsantrag in die finale Phase geht.

Ich möchte allen neu gewählten Abgeordneten, die von der kroatischen Bevölkerung für dieses Parlament gewählt wurden, zu ihrer Wahl gratulieren. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass das Wahlergebnis wiederum ein Signal der Verweigerung ist, dass die Bevölkerung in diesen Ländern die Europäische Union zunehmend abzulehnt: 21 % Wahlbeteiligung sind ein klares Signal, eine Abstimmung mit den Füßen, dass man offensichtlich von dieser Unionsentwicklung nichts hält. Selbst in einem neuen Mitgliedsland wie Kroatien. Das sollte als Signal bitte erkannt werden.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, toivotan Kroatian lämpimästi tervetulleeksi yhteiseen unioniimme. Euroopan unionilla on siis selvästi vielä tilausta ja sen jäsenyys nähdään naapurimaissamme positiivisena ja haluttavana tavoitteena. Hyvä näin.

Itse katson, että EU nimenomaan voi lunastaa suuren rauhan aatteen, nimenomaan varmistamalla Balkanilla rauhan tulevaisuudessa. Olen tyytyväinen, että Kroatialla oli myös näyttää konkreettisia tuloksia, joiden avulla maa hyväksyttiin unionin jäseneksi. Jäsenyysvaatimusten täyttämisprosessi ja toimivan markkinatalouden luominen oli Kroatialle varmasti haaste. EU-jäsenyys merkitsee joka tapauksessa monia eri oikeuksia ja velvoitteita, niin Kroatialle kuin sen kansalaisillekin. EU-jäsenyys tarkoittaa myös vastuuta; työtä on tehtävä ja jatkettava. Yhteiskunta, kuten myös Euroopan unioni, ei ole koskaan valmis vaan kehittyy ja muuttaa muotoaan. Tehdään se yhdessä!

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, I very much welcome Croatia into the European Union and I voted in favour of this resolution. However, I would like to say that accession is a political decision and one could not expect that a country would have completed, irreversibly, the reforms necessary to become a real democracy within 20 or 23 years.

Considering that it is a political decision, we take in Croatia as we did other countries during previous enlargements. However, we know that there are still areas in which work has to be done in order to ensure the irreversibility of reforms. One of these areas for Croatia is Justice and Home Affairs. I refer to the conflict of interest centre which is not yet operational, to the lack of a track record in the area of corruption, to convictions and so on.

Therefore I believe that it would be useful for the Croatian people and for the Croatian Government to have a monitoring mechanism after accession in order to continue the reforms.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). - Voorzitter, waarom in hemelsnaam een land in dit tijdsbestek tot de aan alle kanten falende Europese Unie wil toetreden kan ik echt niet begrijpen. Na het uiteenvallen van Joegoslavië zou je toch denken dat Kroatië zich twee keer zou bedenken voor het zich weer bij een communistische heilstaat zou aansluiten. Desalniettemin, Kroatië wil het en zal binnen een paar maanden toetreden. Ze zullen vast en zeker snel de ongebreidelde bemoeizucht van Brussel over zich heen krijgen.

Ik ben altijd tegenstander geweest van verdere uitbreiding van deze Unie, maar ik wens de Kroaten veel succes, want dat zullen ze in de toekomst hard nodig hebben. Vanzelfsprekend heb ik tegen het verslag gestemd, in het belang van de Kroaten zelf.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului deoarece Croaţia va deveni cel de-al 28-lea stat membru al Uniunii Europene, la 1 iulie. Ţara a finalizat negocierile, fiind pregătită de aderare. Totuşi, ca în multe alte state din Balcanii de Vest, persistă unele probleme legate de funcţionarea statului de drept şi combaterea corupţiei. Autorităţile de la Zagreb vor trebui să acorde o atenţie deosebită finalizării şi implementării strategiei de reformă a sistemului judiciar. De asemenea, pentru a creşte încrederea cetăţenilor în instituţiile statului este nevoie ca procedurile judiciare să fie cât mai transparente şi să conducă la sentinţe imparţiale, inclusiv în cazurile de mare corupţie. Nu în ultimul rând, aş dori să subliniez importanţa cooperării Croaţiei cu Tribunalul Penal Internaţional pentru Fosta Iugoslavie, dar şi cu celelalte state din regiune.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente proposta de resolução, começando por congratular-me com os significativos progressos realizados pela Croácia ao completar as tarefas específicas indicadas no relatório global de acompanhamento da Comissão e exorto o Governo a resolver todas as questões pendentes até 1 de julho de 2013 e a prosseguir as demais reformas necessárias. Do mesmo modo, incentivo a Croácia a respeitar e a cumprir todos os compromissos decorrentes das negociações de adesão, a fim de estar plenamente preparada enquanto novo Estado-Membro, uma vez que tal é do interesse da Croácia e da UE. Saliento ainda que este processo deve ser efetuado de forma transparente e inclusiva, envolvendo, tanto quanto possível, o Parlamento da Croácia e a sociedade civil. Não esquecer igualmente que 24 Estados-Membros e a Croácia ratificaram já o Tratado de Adesão e convido os parlamentos dos três Estados-Membros que ainda o não fizeram a procederem tempestivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Seguo da tempo il cammino di adesione della Croazia all'Unione europea, eppure nonostante gli sforzi compiuti in ambito giudiziario, istituzionale e sociale, ci sono ancora spinose questioni di natura storica in sospeso. Ricordo che anche se commemorato da pochi anni, il 10 febbraio si celebra il "Giorno del ricordo" per non dimenticare un periodo drammatico della nostra storia per troppo tempo sottaciuto e le migliaia di italiani costretti all'esodo e quelli fucilati e gettati nelle voragini carsiche poiché considerati "nemici del popolo" dalle milizie partigiane del maresciallo Tito. Credo che in memoria dei martiri delle foibe e dei profughi giuliani, istriani e dalmati, sia necessario fare chiarezza su questo periodo nero tra il 1945 e il 1948. Ci sono pagine storiche che non possono essere voltate con indifferenza facendo finta che ormai ciò che è accaduto faccia parte solo del passato. Ci sono persone che aspettano ancora che vengano riconosciuti i propri diritti di esuli e il riconoscimento dei beni confiscati.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Susțin adoptarea rezoluției Parlamentului European referitoare la raportul cuprinzător de monitorizare pe 2012 privind Croația și salut progresele semnificative făcute de viitorul stat membru în ceea ce privește respectarea angajamentelor asumate în cadrul negocierilor de aderare. Autoritățile croate trebuie să continue să înregistreze progrese în privința îmbunătățirii reformelor în derulare, cum ar fi cea a sistemului judiciar. Totodată, acestea trebuie să asigure și respectarea drepturilor fundamentale. Consider că este necesar ca acestea să acorde o atenție specială combaterii tuturor formelor de discriminare și actelor de intoleranță împotriva minorităților naționale, a comunității rome, a migranților sau a altor grupuri minoritare și vulnerabile.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I voted for this report to strongly support the green light given by the Commission to the accession of Croatia in the EU next July. Croatia’s accession process shows the credibility of the EU’s enlargement policy and its transformative effects on applicant states. I believe that Croatian membership will serve as a powerful reminder to other aspirant countries that the implementation of commitments yields tangible and durable benefits to their citizens. It is also important to stress that accession should not be construed as the end of a process, but rather as a step along the path towards economic, administrative and judicial modernization, and as an opportunity whose benefits can only be fully realized through continuous policy action.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Je me félicite de l'entrée de la Croatie dans notre maison commune qu'est l'Union européenne, prévue le 1er juillet prochain, en tant que 28ème membre de l'Union. Le vote de ce rapport par le Parlement signifie l'accord des parlementaires européens à l'adhésion de la Croatie et démontre la confiance du Parlement dans la force et la maturité de la démocratie croate, dans son économie sociale de marché et dans son adhésion aux valeurs européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. − Szavazatommal támogattam a horvát uniós felkészültségről szóló állásfoglalást, hiszen véleményem szerint Horvátország készen áll a tagságra, és a csatlakozással 2013. július 1-jén megérdemelt helyét fogja elfoglalni közösségünkben. A csatlakozási szerződésük ratifikációja már az uniós tagállamok többségében lezajlott, és az utolsó három tagállamnak is minél hamarabb meg kellene tenni ezt a gesztust a horvát nép felé. Ennek jelentőségét láttuk a hétvégi horvát európai parlamenti választások tanulságaiban is, hiszen a csatlakozási folyamat közel nyolcéves elnyújtása az euroszkeptikusok táborát és az emberek érdektelenségét erősítette. A horvát csatlakozás továbbra is példaként kell hogy szolgáljon a régióban, és a csatlakozásuk hátráltatása rossz üzenetet közvetít a többi átalakuló állam felé. Horvátország összességében kitűnő munkát végzett azon erőfeszítésivel, melyet a csatlakozásáért tett, és várakozással tekintek a horvát kollégákkal ez év júliusában kezdődő együttműködésre.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes jau 2013 m. liepos 1 d. Kroatija įstos į ES ir taps 28-ąja Europos Sąjungos nare, todėl šalis turi patenkinti likusius reikalavimus, susijusius su galutiniu pasirengimu narystei ES. Įstojimą reikėtų suvokti ne kaip proceso pabaigą, bet kaip žingsnį siekiant ekonominio, administracinio ir teismų modernizavimo ir kaip galimybę, kuria visapusiškai pasinaudoti galima tik vykdant tęstinę politiką. Kroatija, užimanti tam tinkamą unikalią padėtį, turi atlikti konstruktyvų vaidmenį savo kaimynystėje, visų pirma, skatindama tolesnę ES plėtrą, demokratijos įtvirtinimą, regioninį bendradarbiavimą ir Vakarų Balkanų tautų susitaikymą, taip pat ji turi iš visų jėgų stengtis užtikrinti, kad dvišaliai klausimai netrukdytų nė vienam iš šių procesų. Be to, Kroatija turėtų vykdyti tolesnes struktūrines reformas, siekiant skatinti ekonomikos augimą ir atgaivinti darbo rinką, toliau išlaikyti bankų sektoriaus stabilumą ir tęsti fiskalinio konsolidavimo politiką. Taip pat reikėtų pagerinti Kroatijos transporto infrastruktūrą ir ryšius su ES valstybėmis narėmis bei regiono šalimis. Kroatijos valdžios institucijos turėtų toliau aktyviai kovoti su korupcija, sukčiavimu ir netinkamu lėšų valdymu ir įgyvendinti teisingumo sistemos reformos veiksmų planą bei pagerinti teisinės sistemos, susijusios su turto areštu ir konfiskavimu, įgyvendinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport global de suivi dans l'optique de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne prévue pour le 1er juillet 2013. Dernière étape avant l'entrée de la Croatie dans l'UE, ce rapport décrit les derniers éléments mineurs qui peuvent encore être améliorés pour une intégration optimale dans l'espace européen. En adoptant ce rapport, nous avons affirmé qu'il n'existe plus aucune entrave à l'adhésion de ce 28ème pays à l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me com os progressos realizados pela Croácia decorrentes das negociações de adesão. No entanto, a adesão não deve ser interpretada como o final de um processo, mas como uma ação política contínua. Apelo a que a Croácia respeite e cumpra todos os compromissos decorrentes das negociações de adesão, a fim de estar plenamente preparada enquanto novo Estado-Membro.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Caspary, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Jeggle, Andreas Schwab, Thomas Ulmer und Rainer Wieland (PPE), schriftlich. Bei der Abstimmung über den umfassenden Monitoring-Bericht über Kroatien haben wir uns der Stimme enthalten.

Wir unterstützen weiterhin ausdrücklich eine baldige Mitgliedschaft Kroatiens in der EU. Die Bürger Kroatiens haben große Erwartungen an die Mitgliedschaft. Diese können jedoch nur erfüllt werden, wenn Kroatien wirklich reif für einen Beitritt ist und sämtliche Aufnahmekriterien erfüllt sind. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass Kroatien im Beitrittsprozess heute schon weiter ist, als es mancher jetzige EU-Mitgliedstaat zum Zeitpunkt des Beitritts war.

Dennoch sind Zweifel angebracht, wie dauerhaft und unumkehrbar Verbesserungen sind, die bezüglich einiger, von Seiten der Kommission noch im Fortschrittsbericht 2011 enthaltenen Beanstandungen erzielt wurden.

Beitritte sind darüber hinaus gegenwärtig nur dann vermittelbar, wenn sowohl das Beitrittsland als auch die Union selbst wirklich reif dafür sind.

In der aktuellen Lage ist das unserer Meinung nach politisch und wirtschaftlich nicht gegeben.

Für uns geht Genauigkeit vor Schnelligkeit und verlässliche Umsetzung vor Versprechungen. Das dient weder der EU noch Kroatien und seinen Menschen. Alte Fehler dürfen nicht wiederholt werden.

Daher haben wir uns heute der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Estamos hoje a apreciar o último relatório de avaliação da Comissão destinado a apreciar o grau de preparação da Croácia para a adesão, prevendo-se que o processo, que dura há 10 anos, possa ser concluído de acordo com o calendário previsto, a saber 1 de julho de 2013. Espero que desta vez o relatório da Comissão tenha feito uma análise rigorosa do cumprimento de todos os critérios por parte da Croácia, de forma a não voltarmos a assistir à mesma situação ingrata que a Roménia e a Bulgária estão a passar, que têm visto a sua adesão a Schengen ser sistematicamente adiada, apesar de cumprirem rigorosamente os critérios necessários para a adesão a Schengen, devido a critérios que deveriam estar cumpridos aquando da sua adesão à UE. Receio que os indicadores da crise económica e social, recentemente conhecidos sobre a Croácia, e sobretudo a elevada taxa de desemprego, a par dos indícios graves de corrupção generalizada não nos possam tranquilizar relativamente a esta Adesão concretizada já este ano.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Il processo di accesso all'Unione Europea è lungo e complesso, e, come giustamente sottolineato nella risoluzione, non è fine a se stesso ma è a sua volta parte di un più ampio percorso di avvicinamento ai valori e agli standard normativi dell'UE. Pertanto, non si può pretendere di interpretare i criteri di Copenhagen in forma restrittiva, in attesa che il Paese candidato sia allo stesso livello economico del resto d'Europa. In questa prospettiva, la Croazia ha mostrato impegno e i risultati si stanno vedendo. Pertanto, mi congratulo con i nostri vicini croati e non vedo l'ora di poter dare il "benvenuto" ai dodici colleghi che ci raggiungeranno a partire dal primo luglio.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Dans quelques mois, nous accueillerons un nouveau membre au sein de l'Union européenne. Ce rapport de suivi nous permet d'obtenir un panorama clair de la situation de ce nouveau membre, et nous rappelle qu'il reste encore un certain nombre de défis que le pays devra relever une fois son adhésion effective. Son adoption nous permet de poser les ambitions et les attentes pour la Croatie, pour tirer tout le bénéfice de cette intégration.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Deux ans après l'approbation par le Parlement européen de l'entrée de la Croatie dans l'Union, l'ancrage et la maturité de la démocratie croate ainsi que son adhésion aux principes de l'économie sociale de marché et aux valeurs européennes renforcent la confiance que l'Union peut avoir dans la capacité de cet État à devenir son vingt-huitième membre. La Croatie aura un rôle important à jouer auprès de ses voisins des Balkans occidentaux, pour faciliter la consolidation de l'État de droit, la coopération régionale et la réconciliation entre les peuples de cette région. Il faut ainsi se féliciter de la récente ratification par la Slovénie du traité d'adhésion, et encourager l'Allemagne et le Danemark, les deux seuls États membres qui n'y ont pas encore procédé, à faire de même.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente a resolução relativa ao "Relatório global de acompanhamento sobre a Croácia de 2012", porque acredito que a Croácia reúne as condições necessárias para se tornar Membro da UE, a partir de julho de 2013, no respeito pelos valores democráticos europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the monitoring report on Croatia. The biggest challenge facing Croatia currently is the fight against corruption and organised crime, and the need for stronger legislation upgrading the judicial system. Croatia must also prepare itself properly for EU funds and keep the banking sector stable. My group tabled amendments stressing the need to fight corruption and tackle discrimination, as well as recognising that Croatia is largely, but not totally, on track to meet EU requirements. As a strongly European nations, Wales has solidarity with those wishing to join the EU, and particularly small, independent countries. Our aspiration is that Wales will become a member state of the EU in its own right to reap the full benefits of European cooperation.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O acolhimento da Croácia como vigésimo-oitavo membro da União Europeia assinala definitivamente que os Balcãs são parte integrante, legítima e indispensável para uma Europa verdadeiramente unida. A circunstância de que a Croácia está em condições de aderir à União e, talvez mais importante, mantém o desejo de assim proceder, incute esperança numa comunidade de Estados e Povos que, recentemente têm sentido falta dela. Talvez esta visão externa da desejabilidade do projeto europeu contribua para, sem ignorarmos os desafios e os problemas, moderarmos o nosso próprio pessimismo e sermos capazes de valorizar o muito que fomos conseguindo. Regozijo-me com a adesão da Croácia à União Europeia e espero que esta persista no caminho reformista que vem empreendendo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O Prémio Nobel da Paz 2012, atribuído à União Europeia (UE), consagra o reconhecimento internacional pelo esforço no estabelecimento e manutenção da paz no continente europeu. A política de alargamento da UE – um dos projetos melhor sucedidos – continua a trabalhar pela adesão de outros países, nomeadamente os países dos Balcãs Ocidentais. A República da Croácia tornar-se-á, a partir do próximo dia 1 de julho, o 28.º Estado-Membro (EM) da União Europeia (UE). Trata-se de um "regresso" à Europa que em muito enriquecerá esta comunidade. Durante os últimos dez anos, a Croácia levou a efeito um conjunto de reformas, sempre com o acompanhamento das instituições europeias, em áreas tão díspares como a justiça, os direitos fundamentais e a segurança interna, o que foi fundamental para a sua credibilização internacional. No domingo passado, dia 14 de abril, foi dado mais um passo para a sua integração através da eleição dos 12 deputados que, de pleno direito, representarão a Croácia neste Parlamento. Congratulo-me com a adesão deste país à UE e saúdo o povo croata a quem desejo os maiores sucessos na continuidade das reformas em curso e no seu crescimento económico mediante a ajuda dos fundos comunitários.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Continuamos a considerar que a adesão à UE deve, em exclusivo, depender da opção livre dos países candidatos, dos seus povos, sendo tal opção uma escolha própria, que decorre de um ato de soberania que, naturalmente, aceitamos e respeitamos. A pretexto deste alargamento, e sempre associado ao processo negocial de adesão, coloca-se a tónica nas privatizações - já concluídas ou em via de conclusão -, nos processos de concursos e contratos públicos, no favorecimento do desenvolvimento do setor privado, na estabilidade do setor bancário, no prosseguimento da política de consolidação orçamental, a fim de fomentar a competitividade, e em leis laborais mais flexíveis.

Não há uma palavra para os milhares de desempregados - a taxa de desemprego situa-se nos 19% - mas manifesta-se a preocupação pelo facto de a lei relativa aos investimentos estratégicos não estar conforme as normas europeias, exortando o governo a rever a lei, a fim de melhor proteger os direitos de propriedade. Alargamento que não põe em causa a manutenção dos centros de decisão comunitários nas mãos de um grupo muitíssimo restrito de grandes países que visam aprofundar no sentido federal a relação de desigualdade entre Estados-Membros e menosprezar as soberanias nacionais, e submeter o conjunto dos Estados-Membros à doutrina oficial do neoliberalismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Pristúpenie Chorvátska k EÚ je stanovené na 1. júla 2013. Dvadsaťštyri členských štátov a Chorvátsko zmluvu o pristúpení ratifikovali a tri členské štáty tak ešte musia urobiť. Čo sa týka záverečných požiadaviek na členstvo v Únii, Chorvátsko smeruje k splneniu zostávajúcich požiadaviek. Chorvátski občania tak od júla toho roku budú mať osoh z plnohodnotného členstva v Únii. Som toho názoru, že členstvo Chorvátska Európsku úniu posilní a zaistí jej väčšiu bezpečnosť, obohatí jej kultúru a dedičstvo a ostatným krajinám uchádzajúcim sa o členstvo bude intenzívne pripomínať, že svedomité plnenie záväzkov prináša ich občanom hmatateľný a trvalý prospech. Považujem za opodstatnené pripomenúť, že od Chorvátska sa očakáva, že bude vo svojom okolí zohrávať konštruktívnu úlohu, najmä podporovaním ďalšieho rozširovania EÚ, upevňovania demokracie, regionálnej spolupráce a zmierenia národov západného Balkánu.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. − Am votat în favoarea rezoluţiei referitoare la Raportul complet de monitorizare a Croaţiei pe 2012, cu încrederea că aderarea acestei ţări la Uniunea Europeană în luna iulie a anului 2013 reprezintă un semnal clar că Uniunea are un viitor. Extinderea Uniunii Europene în această perioadă de profundă criză, nu face decât să întărească credinţa în capacitatea Uniunii Europene de a redeveni un loc al creşterii economice şi solidarităţii sociale. Croaţia va trebui, însă, să demonstreze, din perspectiva noastră, a membrilor Grupului S&D, că are maturitate democratică, dar şi o economie capabilă să implementeze politici sociale eficiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), in writing. − Although Croatia has managed significant improvement with regard to the protection of minorities in general, the tens of thousands of Croatian Roma are separated from the majority of society by huge gaps in education, health care, employment, housing and social protection as well as in their access to personal documents in many cases. Looking very much forward to welcoming Croatia as the 28th Member State on 1 July, I also truly hope that the government will sign up for the European Framework for National Roma Inclusion Strategies, submit their own 10 year national inclusion strategy to the European Commission and - in cooperation with Croatian local authorities - launch complex and specifically tailored programmes to foster the social inclusion of Roma.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. − I voted in favour of this report. Croatia’s accession to EU is long overdue. Despite a few remaining matters over the last few years, Croatia has been ready for quite some time. The current government has an obligation to engage in close dialogue with its citizens about EU and European idea. It is regrettable that the first EP elections in Croatia suffered a low turn-out whereas there was an opportunity to link them with local elections. The argument that then the European message would have been completely lost is a controversy in itself as European goes local and local goes European. I hope that in forth coming months the government makes true effort to explain the facts about EU, especially considering that the media has spread partly false information and thus generated mistrust among citizens. Every accession is another example of the best success story of Europe – peaceful reunification of Europe. For that matter, also reconciliation with own history is crucial; I call upon the Croatian government to dedicate both means and attention to a non-partisan reconciliation process. Croatia’s accession should also pave the way for the other Western-Balkan countries, especially Macedonia who has been waiting for the negotiations to start for the last five years.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Dal 1 luglio 2013 la Croazia diverrà il 28esimo Stato membro dell'Unione europea. Con la relazione oggi approvata, il Parlamento europeo riconosce i passi avanti compiuti dalla Croazia negli ultimi anni, sia in termini economico- finanziari, che a livello di riconoscimento dei diritti sociali e politici. Ad oggi mancano soltanto due ratifiche, da parte della Danimarca e della Germania, che una volta ottenute consentiranno l'ingresso del nuovo Stato membro. Tale risultato è anche motivo di incoraggiamento per gli altri Paesi candidati ed impegnati nel percorso di "avvicinamento" a quel minimo comune denominatore di valori e tradizioni, condiviso dagli Stati membri dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution which notes that Croatia is on track to meet the outstanding requirements as regards the final preparations for membership.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport se félicite de la participation de la Croatie au semestre européen à partir de janvier. Pas moi. Je respecte le pouvoir budgétaire souverain des parlementaires élus par le peuple croate. Je ne leur souhaite pas ce que je n'ai pas souhaité pour la France et contre quoi j'ai combattu avec les parlementaires du Front de gauche. Le texte demande en outre à la Croatie d'adopter des mesures d'austérité supplémentaires. Ce n'est pas là l'accueil que je souhaite faire à un peuple qui a déjà tant souffert pour pouvoir nous rejoindre dans l'Union européenne. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Votei em sentido favorável à adesão da Croácia à União Europeia. Este país cumpre todos os critérios para a adesão à União Europeia, designadamente os chamados "Critérios de Copenhaga": a existência de um Estado de Direito, instituições estáveis que garantem a democracia, o respeito pelos direitos humanos e a proteção das minorias, a existência de uma economia de mercado operante, bem como a capacidade de enfrentar a pressão da concorrência e as forças de mercado na União. Tendo capacidade de cumprir as obrigações decorrentes da adesão, incluindo a partilha dos objetivos da União Política, Económica e Monetária, a pertença da Croácia ao espaço a 27, simboliza ainda a solidariedade da União no empreendimento dos esforços para dar um sinal positivo à região dos Balcãs. Aguardo assim acolher a Croácia como 28.º Estado-Membro da UE no dia 1 de julho de 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he votado a favor de este informe porque considero que la adhesión o no a la Unión Europea es fruto de la soberanía de un país, en este caso Croacia. Pero el proceso de ampliación conlleva unas negociaciones sobre el cumplimiento de criterios neoliberales que afectarán negativamente a la población de Croacia. Entre esos criterios están las privatizaciones y la liberalización de los servicios públicos, la estabilidad del sector bancario y la consolidación presupuestaria, que como ha quedado demostrado en los países miembros de la UE, han sido los causantes de la crisis y del sufrimiento de las clases populares. En concreto en este informe no se hace ninguna referencia a la alta tasa de desempleo que se sitúa entorno al 19%, ni a cómo la adhesión ayudaría a solucionar esta lacra. Sin embargo, en el informe se manifiesta la preocupación por la ley relativa a las inversiones estratégicas, al no ser conforme a las normas europeas, exhortando al gobierno a reformar la ley con el fin de proteger mejor los derechos de propiedad. Por todo ello he votado abstención

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, ho votato contro a questa relazione sui progressi della Croazia, oramai destinata a diventare il ventottesimo partner europeo. Un paese che aspira a far parte dell'UE dovrebbe in primo luogo essere consapevole della sua storia, che è fatta di luci e ombre, aspetti positivi e negativi, come del resto è normale che sia. È proprio in quest'ottica che a mio avviso manca un pieno riconoscimento da parte croata delle vicende legate alla deportazione e al massacro degli italiani in Istria e Dalmazia, durante e dopo la fine del secondo conflitto mondiale: migliaia di vittime, la cui colpa era spesso rappresentata dal solo fatto di essere italiani. Per troppo tempo si è colpevolmente taciuto rispetto a questi avvenimenti storici, che sono stati riscoperti solamente negli ultimi anni. Vorrei inoltre ricordare che, nel non lontano 2007, c'era ancora il Capo di Stato croato che criticava aspramente quello che era, a suo dire, un revisionismo storico e filofascista, criticando le parole di Napolitano che commemorava i martiri delle foibe. Ci sono vittime che aspettano ancora di ottenere giustizia: mi auguro che la Croazia sappia e soprattutto voglia fare i conti con il proprio passato, che non può essere nascosto o dimenticato.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Balsavau už. Kroatijos įsiliejimas į ES šeimą yra ES plėtros politikos tvarumo ir tęstinumo patvirtinimas. Kroatijos narystė ES prisidės prie tolimesnio stabilumo įtvirtinimo bei europinių reformų pastangų Balkanų regione, jos sėkmė turėtų paskatinti europinių aspiracijų turinčias šalis ir kituose regionuose. 2013 m. liepos 1 d. Kroatijai yra vienos distancijos finišas, ir kitos, kokybiškai kitokios, pradžia. Man ypač malonu, kad mano šalis, Lietuva, pirmą kartą stosianti už ES Tarybos vairo, taip pat bus ir pirmoji, kuriai teks pirmininkauti jau 28-nių Europos Sąjungai.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a presente proposta de resolução sobre o relatório global de acompanhamento sobre a Croácia de 2012 em que se convida os atores políticos e sociais croatas a explorarem vias inovadoras para sustentar o impulso e o consenso requeridos para as reformas no período posterior à adesão, bem como para garantir que os decisores políticos sejam responsabilizados pelo cumprimento dos compromissos assumidos no Tratado de Adesão.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O Parlamento reitera que a adesão da Croácia não deverá ser interpretada como o final de um processo, mas como uma oportunidade para a concretização continuada de boas práticas, que incluem o reforço do primado do direito na democracia (pela consecução do poder judicial, independente), o combate à corrupção, à fraude e à má gestão de fundos, o respeito pelos direitos fundamentais e combate à discriminação e intolerância, a promoção da liberdade de expressão, e a introdução de reformas estruturais para estimular o crescimento económico e dinamizar o mercado de trabalho. O cumprimento rigoroso destas metas gera benefícios reais e duradouros para os cidadãos croatas e traz renovado alento ao processo de alargamento. Finalmente, o relatório de acompanhamento encoraja a Croácia a desempenhar um papel ativo na cooperação regional e na reconciliação dos países dos Balcãs Ocidentais.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. We tabled the following 12 amendments at committee level: (6) Croatia is not on track, but only largely on track to meet outstanding requirements; (10) Need to involve Parliament and civil society in monitoring exercise; (18) Public administration needs to be professional, accountable, independent and impartial; (22) Not ‘with satisfaction’ regarding the fight against corruption, but ‘generally satisfied’ and need to further step up fight against corruption; (32) LGBT rights, socially but also health system, pride; (33) Croatian administration not fully prepared for EU funds, need to strengthen capacities; (39) Need transparency regarding environmental assessments of large scale investments projects; give priority to environment in spatial planning; (40) Concerns about proposed law on strategic investments and European social and environmental standards; (41) Appeal to EU MS not to restrict free movement of persons after accession/transitional measures; (43) War crimes: need to swiftly address COM recommendations; concerns about law on invalidation; (56) Bilateral disputes, enlargement process and arbitration mechanism; (61) COM needs to evaluate and assess involvement and role of civil society in enlargement process. Four of our 12 amendments were rejected at committee level. These were amendments 6, 32, 33 and 43.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – La Croatie deviendra le 28ème État membre de l’Union européenne le 1er juillet prochain. Depuis l’ouverture des négociations d’adhésion en octobre 2005, le pays a réalisé de nombreux progrès pour remplir les critères politiques exigés par l'Union : des réformes électorales ont été menées, le statut des minorités a été amélioré et une véritable politique de lutte contre la corruption a abouti. En parallèle, le pays a su adapter sa législation nationale à celle de l'Union européenne et l'appliquer. Sur le plan économique, étant donné sa très prochaine entrée dans l'Union européenne, la Croatie va intégrer le marché intérieur et devra, de ce fait, veiller à renforcer sa politique de concurrence. J’ai voté en faveur de cette résolution car il convient de soutenir l'adhésion de la Croatie à l'Union et de veiller au respect des critères européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση. Η Κροατία έχει επιδείξει ιδιαίτερη πρόοδο στην εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και έχει πάρει το πράσινο φώς από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Δεκέμβριο του 2011) για την ένταξη στην ΕΕ. Η Κροατία αναμένεται να γίνει το 28ο μέλος της ΕΕ την 1η Ιουλίου 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – J'ai voté la résolution dans laquelle le Parlement estime la Croatie prête à entrer dans l'UE en juillet 2013. Après 10 années de négociations, le pays remplit les critères d'adhésion à l'UE : une démocratie stable, une économie sociale de marché, un État de droit. Au regard des guerres atroces qu'ont connues les Balkans dans les années 90, cette adhésion est l'un des symboles de l'influence pacificatrice de l'UE. La Croatie est appelée à servir d'exemple pour la région. Malheureusement, seulement 20% des Croates sont allés voter pour leurs députés européens cette semaine : la crise économique a écorné l'enthousiasme pour le projet européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. − Cieszy mnie fakt, że Polska w okresie swojej prezydencji w UE mogła brać czynny udział w procesie integracji Zagrzebia z Unią Europejską. Tym samym proszę, zważywszy na fakt, że do tej pory 24 państwa członkowskie i Chorwacja ratyfikowały traktat akcesyjny, o jego terminową ratyfikację w pozostałych w trzech krajach. Chorwacja jest bowiem na dobrej drodze do spełnienia ostatnich wymogów w zakresie przystąpienia do Unii Europejskiej. Wierzę, że dojrzałość demokracji Chorwacji, potwierdzona wynikami referendum akcesyjnego, które odbyło się 22 stycznia 2012 r., potwierdzi, że może się ona wywiązać z obowiązków, jakie niesie ze sobą członkostwo w UE. Sądzę jednocześnie, że przystąpienie Chorwacji do UE wywrze pozytywny wpływ na pojednanie ludności Bałkanów Zachodnich, a w konsekwencji na konsolidację demokratyczną, która w przyszłości doprowadzi do dalszego poszerzenia UE. Rozszerzenie Unii na Bałkany Zachodnie przełoży się natomiast na możliwość stabilizacji i rozwoju tego regionu. Pomimo kwestii, które należałoby jeszcze dopracować, dotyczących między innymi pojednania i ochrony mniejszości etnicznych i narodowych oraz istniejącego sporu granicznego ze Słowenią, uważam, że silny związek Chorwacji i utożsamianie się jej z kulturą europejską powinny być potwierdzeniem słuszności decyzji dotyczącej jej przystąpienia do Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2013 roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Il primo luglio 2013 l´Unione Europea si arricchirà di un altro Stato membro, la Croazia, che attualmente dispone già di alcuni osservatori in Parlamento e che è sottoposta a costanti controlli preventivi all´accesso all´Unione. L´occasione è propizia per sottolineare la credibilità dei processi di ampliamento dell´Unione europea che vanno consolidandosi. La Croazia sta procedendo a portare a termine tutte le riforme previste e richieste per l´adesione e si esorta pertanto il Parlamento e il governo a rispettare e soddisfare tutti i suoi impegni derivanti dai negoziati di adesione al fine di essere perfettamente preparata in qualità di nuovo Stato membro dal momento che ciò è nell'interesse della Croazia e dell'Unione europea. La Croazia dovrà garantire la stesura e la realizzazione di un piano contro la corruzione, nonché di iniziative per il sostegno e la garanzia dei diritti fondamentali e il pluralismo dei mezzi di informazione. E´opportuno che vengano anche attuate manovre atte a stimolare la crescita economica e mantenere la stabilità nel settore bancario. Si riconosce tuttavia l´apporto costruttivo degli osservatori croati al Parlamento europeo, per questo esprimo parare favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne Teším sa úprimne, že dvadsať ročné želanie Chorvátska stať sa členom EÚ sa stáva skutočnosťou. Zavŕšenie prístupu je dôkazom, že EÚ si plní záväzky, ak krajina si plní svoje úlohy. Je to veľkým úspechom rozširovania. Viem, aká je to dlhá cesta, čo všetko znamenala a čo ju ešte čaká. Gratulujem prvým dvanástim europoslancom a celému chorvátskemu ľudu. Prvého júla sa im otvárajú veľké možnosti. Ale aj veľká zodpovednosť. Je to členstvo, ktoré zmení budúcnosť Chorvátska. Plnoprávne členstvo je veľkým záväzkom. Čakajú ich ďalšie domáce výzvy vo vnútornej politike, ako aj zlepšiť fungovanie hospodárstva. V zahraničnej politike ich čaká ďalší veľmi dôležitý krok odovzdávať svoje skúsenosti ďalej na východ pre integráciu balkánskych štátov do EÚ. Na tejto ceste im želám veľa úspechov.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. − Kroatië staat op het punt van toetreden tot de EU. Hervormingen worden doorgezet, discriminatie en corruptie worden aangepakt. Kroatië heeft voldoende aangetoond zich hiervoor te blijven inzetten. Voor Servië is het van cruciaal belang dat de dialoog met Kosovo alsnog uitmondt in een overeenkomst, voordat de kandidaat-status aan Servië kan worden toegekend. Ik keurde deze resolutie goed.

Er moet wel lering worden getrokken uit het toetredingsproces met Kroatië. Gezien de moeizame relatie tussen Kroatië, Bosnië en Servië moeten we nu zorgen dat Kroatië straks niet op oneigenlijke gronden de onderhandelingen met Servië en Bosnië kan blokkeren. Ik roep de Europese Commissie daarom op nu snel werk te maken van een EU-arbitragemechanisme. Slovenië blokkeerde een aantal keer de onderhandelingen met Kroatië wegens een grensconflict en een conflict over de tegoeden van Kroatische spaarders bij een Sloveense bank uit de tijd van de Joegoslavische burgeroorlog. Een arbitragemechanisme kan dat in de toekomst verhelpen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le rapporteur S&D était très satisfait des résultats du vote en commission des affaires étrangères sur le rapport concernant la Croatie. Le vote en session plénière fait suite à la publication par la Commission européenne de son rapport de mars 2013 donnant le feu vert à l'adhésion en juillet de la Croatie à l’UE. Les Socialistes & Démocrates se réjouissent d’accueillir la Croatie comme 28e membre de l’UE à partir du 1er juillet 2013. Étant donné la réalisation par le gouvernement croate des dix tâches spécifiques indiquées dans le rapport global de suivi publié par la Commission en octobre 2012, le rapporteur S&D a confiance en la force et la maturité de la démocratie et du marché social de la Croatie, dans son adhésion aux valeurs européennes et dans sa capacité à remplir les obligations inhérentes à la qualité d’État membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Croácia entrará oficialmente na União Europeia no dia 1 de julho deste ano. Tal como em todos os alargamentos, a entrada de um país traz consigo a riqueza cultural e histórica para o projeto europeu, sob o lema "Unida na diversidade". Por outro lado, este alargamento, em particular, funcionará como um multiplicador da estabilidade regional nos Balcãs, mostrando aos países limítrofes que é possível fazer parte deste projeto europeu. Este relatório global de acompanhamento mostra os esforços envidados pela Croácia no plano político, social, económico e judicial, através da implementação do acervo comunitário. Apela por isso que a independência judicial e a luta contra a corrupção e o respeito pelas minorias e os Direitos Humanos continuem a ser uma bandeira do país. Reforça ainda a importância da cooperação da Croácia com o Tribunal Penal Internacional para a antiga Jugoslávia, condição chave para a estabilidade da região. Quero também sublinhar a importância da Croácia em sinalizar os projetos para o FEDER e a RTE-T, uma vez que a política regional e a acessibilidade e mobilidade revestem-se da maior importância para o crescimento e desenvolvimento deste país.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia referitoare la raportul cuprinzător de monitorizare pe 2012 privind Croaţia, întrucât Croaţia va adera la Uniunea Europeană la 1 iulie 2013. Încurajăm Croaţia să întreprindă noi reforme structurale menite să stimuleze creşterea economică şi să revigoreze piaţa muncii. Croaţia trebuie să continue menţinerea stabilităţii sectorului bancar şi să continue politica de consolidare fiscală pentru a impulsiona competitivitatea. Sprijinim eforturile Croaţiei pentru a asigura utilizarea la timp şi efectivă a fondurilor UE de îmbunătăţire a infrastructurii de transport şi cuplarea acesteia cu cea a statelor membre şi a celorlalte ţări din regiune. Considerăm că trebuie să se pună un accent special pe dimensiunile sociale şi de mediu ale modernizării economice şi încurajăm Croaţia să continue să întărească dialogul social şi să apere drepturile sociale şi pe cele ale sindicatelor. Subliniem importanţa faptului ca statele membre să nu restrângă drepturile fundamentale ale cetăţenilor UE mai mult decât este absolut necesar, respectând măsurile tranzitorii prevăzute la articolul 18 din Tratatul de aderare. Reamintim faptul că restricţiile privind accesul pe pieţele forţei de muncă în timpul perioadelor de tranziţie, după valurile precedente de extindere, s-au dovedit a fi în detrimentul bunăstării acelor state membre care au adoptat restricţiile.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − Today’s report signals that Croatia is well prepared for EU accession this summer and has a strong social market economy as well as strong democratic principles. However, it is important to highlight the need for further modernisation of the country in order for Croatians to feel the full benefit of EU membership. In particular, I am pleased that Croatia is preparing adequately for the future management of EU structural funds in the country and I urge Croatia to do its utmost to avoid the risk of corruption and fraud in the allocation and use of EU funds. I also echo calls from the rapporteur for the country to continue making efficient use of the Instrument for pre Accession in the run up to joining the EU. Furthermore, I believe that Croatia can play a vital role in stabilisation and European integration in the Western Balkans and finally I urge those member states that have not approved Croatia’s accession to do so as soon as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Rainer Wieland (PPE), schriftlich. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich mit den fünf anderen Kollegen der CDU Baden-Württemberg, Daniel Caspary, Dr. Inge Gräßle, Elisabeth Jeggle, Dr. Andreas Schwab und Dr. Thomas Ulmer, bei der Abstimmung über den umfassenden Monitoring-Bericht über Kroatien der Stimme enthalten. Wir unterstützen weiterhin ausdrücklich eine baldige Mitgliedschaft Kroatiens in der EU. Die Bürger Kroatiens haben große Erwartungen an die Mitgliedschaft. Diese können jedoch nur erfüllt werden, wenn Kroatien wirklich reif für einen Beitritt ist und sämtliche Aufnahmekriterien erfüllt sind. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass Kroatien im Beitrittsprozess heute schon weiter ist, als es mancher jetzige EU-Mitgliedstaat zum Zeitpunkt des Beitritts war. Dennoch sind Zweifel angebracht, wie dauerhaft und unumkehrbar Verbesserungen sind, die bezüglich einiger, von Seiten der Kommission noch im Fortschrittsbericht 2011 gemachter Beanstandungen, erzielt wurden. Beitritte sind darüber hinaus gegenwärtig nur dann vermittelbar, wenn sowohl das Beitrittsland als auch die Union selbst wirklich reif dafür sind. In der aktuellen Lage ist das, unserer Meinung nach, politisch und wirtschaftlich nicht gegeben. Für uns gehen Genauigkeit vor Schnelligkeit und verlässliche Umsetzung vor Versprechungen. Das dient weder der EU noch Kroatien und seinen Bürgern. Alte Fehler dürfen nicht wiederholt werden. Daher haben wir uns heute der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Hermann Winkler (PPE), schriftlich. Die Europäische Union befindet sich in der schwersten Krise seit ihrer Gründung. Wer in einer solchen Situation weitere Länder aufnimmt, handelt verantwortungslos und gefährdet Europa als Ganzes. Wenn das Haus vom Einsturz bedroht ist, darf man nicht ständig neue Bewohner einladen, sondern muss das Gebäude sichern. Daher muss die derzeitige Devise „Konsolidierung vor Erweiterung“ lauten. Damit möchte ich auch deutlich hervorheben, dass sich meine Kritik auf den übereilten Erweiterungsprozess der Europäischen Union im Allgemeinen bezieht und sich nicht gegen Kroatien als Land richtet. Der Bevölkerung in Europa und auch in meiner Heimatregion Sachsen ist es nicht mehr erklärbar, warum die EU angesichts der erheblichen Schwierigkeiten in Zypern, Griechenland, Portugal und anderen Mitgliedstaaten nun weitere Problemkandidaten aufnehmen soll. Die Europäische Union muss all ihre Kraft darauf verwenden, die inneren Herausforderungen zu meistern. Deshalb habe ich gegen den Beitritt Kroatiens zum 1. Juli 2013 und auch gegen diesen Entschließungsantrag gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Chorwacja poczyniła w ostatnim okresie olbrzymie postępy. Cieszę się, że po niedzielnych wyborach już niedługo zobaczymy nowych posłów z tego wspaniałego kraju. O ile sam kraj jest gotowy na wejście w skład struktur unijnych, o tyle pewne problemy mają same struktury oraz niektóre państwa członkowskie. W Radzie wciąż nie ma konsensusu, a niektóre państwa chcą blokować akcesję, aby jak najwięcej ugrać. Stosuje się dodatkowe kryteria, które nie były zawarte w protokole negocjacyjnym. Niestety na tej dyplomatycznej grze tracimy wszyscy.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Na nossa opinião, a decisão de integração de novos Estados na União Europeia deve depender, em exclusivo, da opção livre dos povos dos países candidatos, sendo tal opção uma escolha própria, que decorre de um ato de soberania que, naturalmente, aceitamos e respeitamos de forma absolutamente inequívoca. A pretexto deste alargamento, e sempre associado ao processo negocial de adesão, impõem-se as privatizações - já concluídas ou em via de conclusão -, nos processos de concursos e contratos públicos, o favorecimento do desenvolvimento do setor privado, o prosseguimento da política de consolidação orçamental, a pretexto da competitividade, e a adoção de leis laborais mais flexíveis. Não há uma palavra para os milhares de desempregados - a taxa de desemprego situa-se nos 19% -, mas manifesta-se a preocupação pelo facto de a lei relativa aos investimentos estratégicos não estar conforme as normas europeias, exortando o governo a rever a lei a fim de melhor proteger os direitos de propriedade. Em suma, respeitamos a decisão do povo croata em referendo, mas alertamos para as enormes chantagens a que o país está a ser sujeito.

 

6.7. Έκθεση προόδου 2012 για την Τουρκία (B7-0162/2013)
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE). - Herr Präsident! Ich habe gegen den Bericht gestimmt, weil ich die Eröffnung neuer Kapitel für die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei nicht mittragen kann. Der Umgang der Türkei mit regierungskritischen Journalisten, mit friedlich demonstrierenden Studenten, ihr Verhalten während der zyprischen Ratspräsidentschaft: Anstelle neuer Beitrittskapitel wäre der Stopp der Beitrittsverhandlungen die angemessene Konsequenz.

Die Verhandlungen etwa über die Regionalförderung sind pure Illusion. Die extremen Entwicklungsunterschiede innerhalb des Landes würden allein in der nächsten Förderperiode 140 Milliarden Euro europäische Strukturgelder erfordern. Das entspricht 40 % unseres Haushaltsansatzes für die Strukturförderung. Sagen wir uns gegenseitig endlich die Wahrheit! Die Beziehungen zur Türkei könnten schon längst viel intensiver und wirtschaftlich erfolgreicher sein, eine formale EU-Mitgliedschaft steht dabei eher im Weg!

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Auch ich habe gegen den Fortschrittsbericht hinsichtlich der Türkei gestimmt, auch aus grundsätzlichen Erwägungen. Ich halte das Verfahren im Grundsatz für völlig falsch. Normalerweise müsste man in dem Verfahren Kapitel für Kapitel abarbeiten. Und erst, wenn man Aussicht auf Erfolg hat, ein Kapitel zu Ende gebracht hat, dann neue Kapitel eröffnen. Der Bericht wird von einem völlig anderen Duktus geprägt, indem man, obwohl man die einen Kapitel noch nicht zu Ende gebracht hat, plötzlich neue eröffnet. Damit tun sich beide Seiten keinen Gefallen. Auch hier würde ich einfach sagen, es wäre auch ein Akt der Fairness, dem Gegenüber zu sagen, wenn man irgendwo nicht weiterkommt, sollte man das akzeptieren und die zwischenstaatlichen Beziehungen entsprechend weiterentwickeln. Das wäre die ehrliche Antwort auf ein großes Problem.

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Herr Präsident! Auch ich habe gegen diesen Bericht gestimmt, schlicht und einfach deswegen, weil der Türkei-Beitritt nicht stattfinden kann. In Österreich wird eine Volksabstimmung dazu notwendig sein. Die ist von der Regierung versprochen. 80 % der österreichischen Bevölkerung sind stabil gegen einen Beitritt der Türkei. Ich möchte sehen, wie das Ratifizierungsverfahren dann ausgehen sollte.

Niemand kann – und das hat der Kollege Pieper von der EVP schon gesagt – diesen Beitritt finanzieren. Niemand kann akzeptieren, dass jemand überhaupt Beitrittskandidat sein kann, der ein Mitglied dieser Union ablehnt, der einen Teil des Unionsgebietes bis heute militärisch besetzt hält und nicht im Traum daran denkt, die militärische Räumung dieses Gebiets vorzunehmen. Daher sollte man ehrlicherweise der Türkei sagen, sie wird nicht Mitglied der Europäischen Union, weil sie auch nicht Teil Europas ist. Aber sie steht zwischen Europa und dem Vorderen Orient und daher hat sie eine privilegierte Partnerschaft in Aussicht, aber nichts anderes! Maximal eine privilegierte Partnerschaft! Das ist ein Gebot der Ehrlichkeit, auch des Umgangs mit der türkischen Bevölkerung und der türkischen Regierung. Daher müsste man längst über Alternativen nachdenken, anstatt so lächerliche Fortschrittsberichte vorzulegen, wie sie heute beschlossen wurden.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, progress has been made by Turkey. However, I would like to refer to those areas in which more progress is needed. Turkey has to continue to implement fully GRECO recommendations on anti-corruption, as well as the national anti-corruption strategy. If things only remain on paper and are not transposed into practice and reality, then they are useless. Additionally, important issues remain relating to state aid and to the limitations on parliamentary immunity.

I would like to encourage further reforms that respect unprejudiced access to justice, freedom of thought, conscience and religion, and freedom of expression. In these areas there are still problems and limitations which lag far behind the standards we have in the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). - Voorzitter, een voortgangsverslag over Turkije is als een blindedarm. Je hebt er niets aan en het leidt tot niets. Het enige wat wij ermee bewerkstelligen is een hoop papier dat wordt verspild aan iets dat tóch nooit gaat gebeuren. Niemand wil Turkije er echt bij en de Turken zijn het ook wel zo'n beetje zat.

Ondertussen beleeft Turkije een van de meest beschamende processen ooit, dat tegen de pianist Fazil Say, die kritisch over de islam heeft getwitterd en dus werd veroordeeld. Een schande van de grootste orde! Tevens bemoeit Erdoğan zich met de jeugdzorg in Nederland. Hij is kennelijk van mening dat Turkse kinderen niet kunnen worden opgevoed door lesbische ouders. Ook weer een grote schande. Laat hem zich lekker bezighouden met echte problemen in zijn eigen land.

Voorzitter, de AK-partij glijdt steeds verder af en het seculiere karakter van Turkije bestaat louter nog formeel. Meer dan genoeg redenen om de onderhandelingen te stoppen, en laten wij dat nu ook doen.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Der Bericht der Kollegin Oomen-Ruijten ist zum großen Teil sehr gut, weil er die Festlegung auf einen Beitritt ganz klar vermeidet. Das haben wir immerhin die ganze Legislaturperiode hindurch geschafft. Das ist ein wichtiges Signal an Rat und Kommission, dass für uns der Beitritt als Ziel keineswegs feststeht.

Ich möchte jedoch klar sagen: Ich schließe ihn aus, denn laut Vertrag können nur europäische Länder beitreten, die die Kriterien erfüllen. Die Türkei erfüllt weder die Kriterien auch nur annähernd, noch ist sie ein europäisches Land. Deshalb brauchen wir einen maßgeschneiderten Spezialstatus und nicht länger diese fixe Idee eines Beitritts, die – da gebe ich den Kollegen Recht – ohnehin niemals Wirklichkeit werden wird. Dann wird es auf beiden Seiten ein schmerzliches Erwachen geben. Realismus ist für beide Seiten die bessere Alternative.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului deoarece susţin demersurile Turciei de a adera la Uniunea Europeană. Din păcate, negocierile se află, momentan, într-un impas. Cred că un parteneriat puternic între Uniunea Europeană şi Turcia ar

aduce beneficii importante pentru ambele părţi, iar avantajele acordării statutului de membru al UE Turciei ar depăşi cu mult costurile unui astfel de demers. De aceea, consider că dialogul cu Turcia trebuie să avanseze prin deschiderea unor noi capitole de negociere. În contextul eforturilor Uniunii Europene de asigurare a independenţei energetice, Turcia poate juca un rol pivot, prin poziţia sa strategică. Acordul cu Azerbaidjan-ul privind construcţia conductei TANAP este primul pas spre realizarea unei rute alternative majore, de furnizare a gazelor în Europa. România a promovat constant astfel de demersuri, prin implicarea în proiecte precum Nabucco sau AGRI.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Mr President, I have heard of the carrot and stick approach, but I have never heard of the carrot and carrot approach. That seems to be the EU’s relationship with Turkey. It seems to give, give, give.

Can I remind this institution that the Cypriots held the Presidency in the latter part of 2012 and Turkey point blank refused to actually have anything to do with them, although they were a candidate country. Well if the candidate country does not want to have anything to do with its Presidency, surely the candidature should be ceased there and then.

The people of Cyprus are held hostage by the invaders and occupiers of northern Cyprus. The people of Morphou last November, together with myself, attempted to visit their town and were refused free access to their old town by the Turkish authorities. The people of Kyrenia wished to celebrate a religious service in their town over the coming Easter and have been refused by the Turkish authorities.

Baroness Ashton is being her usual, useless self and is unable to help. Is it not about time we got real on Turkey?

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, Turkin vuonna 2005 aloitetut EU-jäsenyysneuvottelut ovat todella olleet yhtä vuoristorataa. Turkin ja EU:n suhde on ennättänyt muistuttaa vähän niin kuin vanhaa avioparia: yhdessä on vaikea olla, mutta on hankalaa tehdä eropäätöstäkään. Avioerolta on kuitenkin vältytty, ja se on hyvä.

EU ja Turkki ovat toisistaan taloudellisesti riippuvaisia. EU on Turkin suurin kauppakumppani ja Turkki samalla EU:n kuudenneksi suurin kauppakumppani. Nyt Turkki on saanut uuden vaihteen silmään EU-suhteissaan, se pitää tunnustaa ja myöntää. Maa on myös onnistunut toteuttamaan osallistavan ja demokraattisen perustuslakiuudistusprosessin. Tärkeitä ovat myös viimeiset tiedot Öcalanin viestistä kurdien työväenpuolueelle, että aseet lasketaan. Tämä on positiivinen asia, nyt tarvitaan täytäntöönpanoa, jossa roolinsa on kaikilla osapuolilla.

Laajentumispolitiikka on EU:n suurin menestystarina. Se edellyttää sitä, että tämä prosessi antaa vastavuoroista kehitystä kummallekin osapuolelle. Kaikki portit täytyy pitää auki. Turkillakin pitää olla tulevaisuudennäkymiä.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente resolução, salientando o papel estratégico da Turquia, em termos políticos e geográficos, para as políticas externa e de vizinhança da UE. Reconheço, ainda, o papel a desempenhar pela Turquia enquanto importante ator regional e insto à prossecução do reforço do diálogo político existente entre a UE e a Turquia sobre as opções e os objetivos em matéria de política externa; lamento que o alinhamento da Turquia pelas declarações da PESC continue a ser reduzido em 2012. Encorajo a Turquia a desenvolver a sua política externa no quadro do diálogo e da coordenação com a UE e apelo à Turquia e à UE para que cooperem mais estreitamente no sentido de reforçarem as forças de paz e a democracia nos países vizinhos da UE situados a sul, região esta que se reveste de importância crítica para a UE e para a Turquia, bem como manifesto o meu apoio ao diálogo e ao reatamento das relações entre a Turquia e Israel.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I voted for his resolution because I believe that a renewed mutual engagement between Turkey and the EU is needed. I am totally in favour of Turkey accession to the EU and for this reason I praise the Commission's positive agenda, which proves how Turkey and the EU could advance their dialogue and go to the membership direction. We shouldn't forget that there is a strong economic interdependence between the European Union and Turkey as the EU is Turkey’s largest trading partner and Turkey is the EU’s sixth-largest trading partner. Most of all, we must consider Turkey’s strategic role, politically and geographically, for the EU’s foreign and neighbourhood policies. That's why with this text we call on Turkey and the EU to cooperate more closely on strengthening the forces of peace and democracy in the southern neighbourhood.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le processus de négociation ouvert depuis 2005 avec la Turquie est une aventure de longue haleine. Il est indéniable que la Turquie a réalisé des réformes nécessaires à sa modernisation et à l’amélioration de son système démocratique. Dans cette perspective, un programme de développement de relations a été lancé en 2012, qui ne constitue toutefois pas une coopération renforcée. La Turquie est un acteur économique important de l’Union européenne avec des échanges bilatéraux qui s’élèvent à près de 120 milliards d’euros en 2011. En revanche, l’adhésion à l’Union européenne reste conditionnée au respect des critères de Copenhague, qui sont encore à remplir pour la Turquie. En effet, j’ai noté l’absence de progrès réels en matière de ratification du protocole d'Ankara et les difficultés récurrentes dans ses relations avec Chypre. J’ai donc voté contre l’ouverture de négociations sur de nouveaux chapitres, tels que les droits fondamentaux, la justice et les affaires intérieures.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Ce rapport indique les progrès faits mais souligne aussi les efforts qu'il reste à faire. Les questions de libertés d'expression restent encore très sensibles et sont essentielles dans le cadre des droits fondamentaux défendus par l'UE. Le processus pour atteindre un partenariat privilégié est long. Il appartient à la Turquie de démontrer sa volonté de continuer à faire progresser ses relations privilégiées avec l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A Turquia tem um papel estratégico, em termos políticos e geográficos, para as políticas externa e de vizinhança da UE, mas lamento a recusa da Turquia em cumprir a sua obrigação de implementar na íntegra e sem qualquer discriminação o Protocolo Adicional ao Acordo de Associação UE-Turquia, sendo que esta recusa continua a afetar profundamente o processo negocial. Sublinho a importância da educação no processo de construção de uma sociedade inclusiva e diversificada, fundada no respeito das comunidades e das minorias religiosas que deve refletir a pluralidade étnica e religiosa e a pluralidade de convicções da sociedade turca.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. As negociações de adesão da Turquia tiveram início em 2005, num longo processo levado a cabo de forma rigorosa e tendo em vista promover as reformas necessárias, nomeadamente no que respeita à melhoria e consolidação das suas instituições democráticas, do Estado de direito e de um sólido sistema judicial e enquadramento jurídico que proteja e reforce os direitos humanos e as liberdades fundamentais de todas as comunidades e cidadãos. A Turquia usufrui de uma localização estratégica, desempenha um papel essencial a nível regional e beneficia de um nível elevado de preparação no domínio das políticas económicas, registando-se um crescimento económico bastante positivo. No entanto, é lamentável que não existam grandes progressos no que diz respeito ao cumprimento dos critérios políticos. Infelizmente, é o sétimo ano consecutivo que a Turquia continua a não aplicar as disposições decorrentes do Acordo de Associação UE-Turquia, bem como do Protocolo adicional, o que acarreta profundas consequências para o processo negocial de adesão. Saúdo quer a CE, quer a Turquia pela implementação de uma agenda positiva, esperando que isso possa contribuir para a promoção de mudanças positivas e das reformas necessárias. Aplaudo ainda a decisão de reforçar a cooperação entre a UE e a Turquia numa série de domínios importantes, como por exemplo ao nível da energia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − La Turchia è un grande Paese, alleato strategico nella NATO, ponte culturale con la parte più scottante del mondo arabo nonché con i Paesi del Medio Oriente e dell'Asia Centrale. L'UE ha bisogno di sfoggiare capacità diplomatiche di livello elevatissimo con questo Paese per la delicatezza dei negoziati in corso ormai da decenni e per non correre il rischio di spezzare la corda a furia di tirarla. In particolare, si fa bene ad attirare la Turchia verso la conformità con i criteri di Copenhagen, soprattutto per quanto riguarda il sistema giudiziario e il ruolo dell'esercito, ma dall'altro lato ha perfettamente senso rispettare le peculiarità culturali turche e fare leva sul ruolo che questo Stato può giocare nello scacchiere mediorientale per raffreddare i versanti più pericolosi.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), skriftlig. − Jag röstade för framstegsrapporten om Turkiet, som ger en balanserad lägesbild av förbindelserna mellan EU och Turkiet. Många framsteg har gjorts, men det återstår även utmaningar i Turkiet. Därför stöder jag genomförandet av den ”positiva agendan” för att driva fram nödvändiga reformer. Bland annat är det viktigt att Turkiets rättssystem blir mer transparent och att Turkiets nya författning utarbetas på ett öppet och demokratiskt sätt för att garantera lika rättigheter för alla Turkiets medborgare.

Jag engagerar mig särskilt för yttrandefrihet, inklusive på nätet, och välkomnar att rapporten belyser problem med fängslade journalister och långa häktningsperioder före rättegång. Jag stödjer också visumliberalisering med förenklade förfaranden mellan EU och Turkiet, särskilt för entreprenörer, akademiker och studenter.

Ett annat viktig steg framåt är att det pågår en konstruktiv dialog för att nå en fredlig lösning på den kurdiska frågan. Jag är glad att vi även röstade för att så snart som möjligt öppna förhandlingskapitel om regionala, sociala och rättsliga frågor. Samtidigt måste fler reformer genomföras i Turkiet så att man tar itu med viktiga frågor såsom våld mot kvinnor, minoriteters rättigheter, mediefrihet och inte minst relationerna med Cypern.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente a resolução sobre o "Relatório de 2012 referente aos progressos realizados pela Turquia", porque considero que deverá continuar a trabalhar ao nível das reformas constitucionais, que reúnam o consenso das diferentes forças da sociedade, num espírito de pluralismo democrático, que permita igualmente encontrar uma solução pacífica para o conflito curdo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − Turkey has experienced massive economic growth in the last ten years (exceeded only by China worldwide) and the social situation is improving. It is now a country of immigration rather than emigration. The government is debating a new constitution to try to achieve agreement with the Kurds and bring an end to armed resistance. I have worked closely with the Kurdish people as does Plaid Cymru, the Party of Wales, and we support their right to self-determination. I voted in favour of this report with its recognition of the Kurds in the hope that it will assist in the process of peace and democracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Turquia possui uma história e uma cultura admiráveis. É um importante parceiro estratégico da União e encontra-se numa encruzilhada. A questão da adesão da Turquia à União Europeia levanta o problema, que normalmente os decisores políticos procuram evitar, da definição daquilo que de fundamental subjaz à União e quais são os seus limites. Não ignoro que, para muitos Europeus, a Turquia é vista como um elemento externo à cultura, história e civilização europeias e que a sua entrada na União é vista como pouco natural. Alguns governos exprimiram reservas no mesmo sentido e, estou em crer, esta circunstância tem relevância quanto a uma futura e efetiva adesão daquele país. Independentemente destas considerações, os critérios objetivos a cumprir pela Turquia, que permitiriam discutir a sua adesão em termos mais concretos, estão ainda longe de ser cumpridos e têm mesmo conhecido avanços e recuos. A Europa deve ser capaz de incentivar a Turquia a persistir no caminho traçado e dar-lhe motivos concretos de esperança num relacionamento sério, produtivo e estável com a Europa e numa maior proximidade entre as suas instituições e os seus cidadãos.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A proposta de resolução em apreço versa sobre o relatório referente aos progressos realizados pela Turquia durante o ano de 2012 no que respeita ao processo de integração na União Europeia (UE). A Turquia é um parceiro muito importante da UE e gostaria, antes de mais, de manifestar o meu reconhecimento ao governo turco pelos esforços desenvolvidos no sentido de proporcionar acolhimento e proteção aos milhares de refugiados sírios que, nos últimos meses, demandaram este país. As negociações de adesão da Turquia à UE tiveram início em 3 de outubro de 2005, tendo este país assumido vários compromissos no que respeita à implementação de reformas e manutenção de boas relações de vizinhança. Não obstante os anos passados, a verdade é que a Turquia ainda está muito longe de cumprir os critérios de adesão, nomeadamente no que respeita ao tratado de Copenhaga. Em maio de 2012, foi lançada uma "agenda positiva" com o objetivo de acelerar este processo que se encontra bastante atrasado no que respeita ao sistema judicial e direitos fundamentais, bem como nas áreas da justiça, liberdade e segurança, de que são exemplo os vários ativistas da liberdade detidos em prisões turcas. Apelo, por isso, ao governo turco para que avance rápida e decididamente com as reformas a que se comprometeu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Esta resolução confirma o interesse estratégico da UE e das suas potências na Turquia. Dá ênfase ao apoio às "forças democráticas" na Síria. Manifesta apoio ao diálogo e ao reatamento das relações entre a Turquia e Israel. No plano económico, é claro o objetivo de integrar este país, com cerca de 80 milhões de habitantes, no Mercado Único da UE. No plano energético, afirma-se que a Turquia tem potencial para desempenhar um papel fulcral no acesso e controlo das fontes de energia e mercados – aprovisionamento de petróleo, gás e eletricidade provenientes de países vizinhos da UE. Liberdade de expressão, pluralismo dos meios de comunicação social, direitos laborais e sindicais, liberdade de reunião e de associação, direitos das minorias, defesa dos direitos humanos e liberdades fundamentais, abolição da tortura e maus tratos, independência da Justiça relativamente ao poder político: na altura própria, tudo será devidamente ignorado ou, pelo menos, relativizado. Sobre a ocupação pela Turquia de parte do território de Chipre, a resolução foge clamorosamente ao essencial: a exigência do fim da ocupação militar turca no Norte da Ilha. Esta resolução espelha claramente a política de dois pesos e duas medidas da UE. Votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – J'ai voté contre ce rapport car je conteste les progrès accomplis par la Turquie pour progresser vers un état de droit. La résolution finale ne mentionne pas les vives inquiétudes quant à l'indépendance du système judiciaire turc.

Il est préoccupant de noter la durée du maintien en détention préventive de militants, d'avocats, de journalistes et de membres des partis d'opposition élus à la Grande Assemblée Nationale de Turquie. Une société véritablement démocratique réclame en effet une réelle liberté d'expression, y compris le droit à la dissidence.

Enfin, je veux réaffirmer mon opposition à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. C'est pour cette raison que j'ai voté contre le rapport final et l'ouverture du chapitre de négociations entre l'Union européenne et la Turquie concernant l'appareil judiciaire et les droits fondamentaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Je souhaite me dissocier de la position que le Parlement européen a prise à propos des négociations d'adhésion avec la Turquie. La décision d'autoriser l'ouverture de cinq nouveaux chapitres de négociations me semble prématurée à ce stade. Les conditions politiques ne sont aujourd'hui pas réunies pour engager une nouvelle phase de la procédure d'adhésion. Il reste en effet encore beaucoup à faire du point de vue des libertés politiques, de la reconnaissance des droits des minorités, du respect de la liberté d'expression et des médias mais aussi de l'indépendance du système judiciaire. Le contentieux qui l'oppose à la Grèce n'est toujours pas réglé, et je regrette l'attitude qui a été celle de la Turquie lors de la présidence chypriote de l'UE en 2012. En prenant cette position, nous envoyons un signal politique vis-à-vis de l'opinion publique qui ne sera pas reçu avec bienveillance. Nous savons que la question de l'intégration de la Turquie et celle de l'élargissement sont problématiques pour nos citoyens qui sont en proie à une grave crise qui touche leur réalité immédiate. En autorisant l'ouverture de nouveaux chapitres, nous disons à nos citoyens que leurs préoccupations ne sont pas entendues. Je le regrette.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. − Acest raport susţine agenda lansată de Comisie în relaţiile cu Turcia (care are menirea de a îmbunătăţi dialogul şi de a exploata legăturile politice şi economice). Raportul salută, de asemenea, negocierile de pace dintre guvern şi liderul PKK, Abdullah Öcalan. Noua constituţie ar trebui să ducă la consolidarea democraţiei şi să reflecte pluralismul şi diversitatea societăţii turce. Turcia trebuie să continue cooperarea cu Comisia de la Veneţia. Am susţinut acest raport, dar trebuie să subliniez că sunt necesare progrese în multe domenii, cum ar fi: independenţa justiţiei, protecţia datelor cu caracter personal, în domeniul drepturilor muncii şi al drepturilor sindicale.

 
  
MPphoto