Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (atrinkta)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Šio dokumento jūsų kalba nėra. Prašome pasirinkti kitą kalbą kalbų parinkties juostoje.

 Rodyklė 
 Visas tekstas 
Debatten
Maandag 20 mei 2013 - Straatsburg Herziene uitgave

Offshore-olie- en -gasprospectie, -exploratie- en -productieactiviteiten (debat)
MPphoto
 

  Ivo Belet, Rapporteur. − Wij zijn allemaal tevreden dat wij dit proces hebben kunnen afronden, dat wij nu nieuwe, betere regels hebben voor de veiligheid van olie- en gasboringen in Europese wateren en vooral dat wij tijdig lessen trekken uit het incident met Deepwater Horizon, het olieboorplatform in de Golf van Mexico. Dat incident heeft op een erg pijnlijke wijze aangetoond dat er in de VS een gebrek was aan juiste inschatting van de risico's, dat er een slecht veiligheidsbeheer was en een gebrek aan operationele rampenplannen. Wij trekken hieruit terecht tijdig lessen in de Europese Unie.

Olie en gas, - dat is ook gebleken uit het vorige debat naar aanleiding van het verslag van mijnheer Reul - zullen nog verschillende decennia nodig blijven voor onze energievoorziening. De winning van olie en gas in de Europese wateren is vanuit het oogpunt van onze energieonafhankelijkheid van zeer groot belang en dat zal nog lang zo zijn.

Maar boringen gebeuren almaar meer in extremere omstandigheden, steeds meer naar het noorden en ook dieper, soms zelfs tot twee à drie kilometer onder de zeespiegel. De risico's - dat hoeft niet gezegd - op een ongeval of een incident nemen daardoor toe. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom wij via een eerste lezing zo snel mogelijk werk hebben gemaakt van deze extra veiligheidsmaatregelen. Met deze richtlijn hanteren wij eerst en vooral een standaard op het hoogste niveau wat het beheer van de risico's betreft. De standaard die wij nu zetten kan wereldwijd als voorbeeld dienen.

Maar het gaat niet alleen over risicopreventie, het gaat ook over de rampenplannen die de bedrijven operationeel moeten hebben. Dat is uiteraard essentieel voor het geval er zich toch een incident zou voordoen. Dit nieuwe regelgevende kader verplicht de bedrijven om hun rampenplannen vóór de aanvang van de activiteit al af te toetsen om te testen of die rampenplannen operationeel zijn indien er zich een incident zou voordoen.

Een heel belangrijk aspect is dat er strikte bepalingen komen over de financiële draagkracht van de olie- en gasexploitanten, zodat zij die aan de slag willen gaan, ook in extreme omstandigheden, over de technische en de financiële draagkracht beschikken om de ecologische en de economische gevolgen van een mogelijk incident op te vangen.

Een ander belangrijk element: publieke consultatie. Het is evident dat wij als wij een publiek draagvlak willen blijven houden voor olie- en gasboringen in EU-wateren, dat wij de publieke opinie daarbij moeten betrekken. Dat was tot op vandaag niet in alle gevallen zo en het is goed dat deze nieuwe regels garanderen dat in alle gevallen van olie- en gasexploratie, en zeker -productie, in alle lidstaten het publiek nauw bij de zaak wordt betrokken en geconsulteerd.

Een ander belangrijk element: bedrijven die in de EU-wateren opereren zullen moeten aantonen dat zij dezelfde risicopreventie hanteren, ook voor operaties van hun bedrijf buiten de Europese Unie, wat toch een belangrijke stap vooruit is. Door verplichte rapportage zullen die bedrijven en ook wij als overheid lessen kunnen trekken uit ongevallen van EU-exploitanten buiten de Europese Unie. Ook dat is een zeer belangrijke stap vooruit.

En dan tot slot - maar ik neem aan dat daar straks in het debat op wordt teruggekomen - het Noordpoolgebied. Wij weten allemaal dat wij vandaag geen EU-wateren hebben in het Noordpoolgebied, dus is het in deze context uiteraard moeilijk om aan te sturen op een moratorium op olie- en gasboringen in dat gebied. Wij zijn overeengekomen met de Commissie en de lidstaten om maximale inspanningen te leveren in de Arctic Council, de Noordpoolraad. Wij zijn gegaan voor de concrete maatregelen die tastbaar en haalbaar zijn. In elk geval zullen Europese exploitanten - en dat is cruciaal - die boringen in het Noordpoolgebied overwegen, moeten aantonen dat zij in staat zijn om in alle weersomstandigheden, dus ook in dat gebied, hun rampenplannen te kunnen uitvoeren. Als dat niet het geval is, dan zullen zij uiteraard van deze boringen moeten afzien.

Maar zoals gezegd, ik neem aan dat daarover in het debat op zal worden teruggekeerd. Ik ben benieuwd naar de reacties en kijk uit naar het debat.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika