Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (výběr)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Tento dokument není k dispozici ve vašem jazyce a je vám nabízen v jiném, který lze zvolit na liště jazyků.

 Seznam 
 Úplné znění 
Debatten
Maandag 20 mei 2013 - Straatsburg Herziene uitgave

Offshore-olie- en -gasprospectie, -exploratie- en -productieactiviteiten (debat)
MPphoto
 

  Ivo Belet, Rapporteur. − Drie puntjes om af te ronden. Zoals de commissaris terecht opmerkte, de perfectie zoals men zegt, is vaak de vijand van het goede. Met deze regels zetten wij maximale stappen naar een maximale bescherming van de werknemers en van het milieu. Dat is uiteindelijk de beste manier, zoals collega Kelly ook zei, om het maatschappelijk draagvlak voor offshoreboringen overeind te houden. Het is nu inderdaad aan de nationale regeringen en aan de onafhankelijke controleautoriteiten in de lidstaten om die regels te implementeren en ervoor te zorgen dat zij op het terrein worden afgedwongen.

Wat de Noordpool betreft zetten wij met slogans geen zoden aan de dijk. Er ligt hier morgen een amendement op tafel om ervoor te pleiten dat de Europese Unie geen vergunningen aflevert aan bedrijven die in de Noordpool willen exploreren en produceren. Helaas hebben wij deze bevoegdheid vandaag niet, dus is dat juridisch niet aan de orde. Veel belangrijker is - en collega Hall heeft daarop gewezen - het principe van de oil spill response effectiveness, dus de doeltreffendheid om doelmatig te reageren op eventuele incidenten. Dat is verankerd in deze richtlijn en hiermee hebben wij geen slogan, maar wel een concreet en doeltreffend instrument om kwetsbare gebieden beter te beschermen.

En tot slot rest mij alleen nog mijn dank uit te spreken, eerst en vooral, commissaris, voor de uitstekende samenwerking met uw diensten. U heeft uitstekende medewerkers en het is een plezier om met hen samen te werken. Hartelijk dank daarvoor. Dank ook - zij zijn hier wel niet - aan het Cypriotische en aan het Ierse voorzitterschap. Tenslotte dank aan de collega- rapporteurs, collega Paleckis en collega Lichtenberger, en de schaduwrapporteurs Skinner, Hall, Ford en Rivasi. Ondanks het feit dat wij het vaak niet eens waren - voor sommigen is het glas altijd halfleeg, voor ons is het wel degelijk halfvol - zetten wij vandaag en morgen een grote stap vooruit in het belang van zowel de werknemers als het milieu.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí