Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0309(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0121/2013

Внесени текстове :

A7-0121/2013

Разисквания :

PV 20/05/2013 - 17
CRE 20/05/2013 - 17

Гласувания :

PV 21/05/2013 - 6.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0200

Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 20 май 2013 г. - Страсбург Редактирана версия

17. Дейности по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони (разискване)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Ivo Belet, on behalf of the Committee on Industry, Research and Energy, on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on safety of offshore oil and gas prospection, exploration and production activities (COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD)) (A7-0121/2013).

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet, Rapporteur. − Wij zijn allemaal tevreden dat wij dit proces hebben kunnen afronden, dat wij nu nieuwe, betere regels hebben voor de veiligheid van olie- en gasboringen in Europese wateren en vooral dat wij tijdig lessen trekken uit het incident met Deepwater Horizon, het olieboorplatform in de Golf van Mexico. Dat incident heeft op een erg pijnlijke wijze aangetoond dat er in de VS een gebrek was aan juiste inschatting van de risico's, dat er een slecht veiligheidsbeheer was en een gebrek aan operationele rampenplannen. Wij trekken hieruit terecht tijdig lessen in de Europese Unie.

Olie en gas, - dat is ook gebleken uit het vorige debat naar aanleiding van het verslag van mijnheer Reul - zullen nog verschillende decennia nodig blijven voor onze energievoorziening. De winning van olie en gas in de Europese wateren is vanuit het oogpunt van onze energieonafhankelijkheid van zeer groot belang en dat zal nog lang zo zijn.

Maar boringen gebeuren almaar meer in extremere omstandigheden, steeds meer naar het noorden en ook dieper, soms zelfs tot twee à drie kilometer onder de zeespiegel. De risico's - dat hoeft niet gezegd - op een ongeval of een incident nemen daardoor toe. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom wij via een eerste lezing zo snel mogelijk werk hebben gemaakt van deze extra veiligheidsmaatregelen. Met deze richtlijn hanteren wij eerst en vooral een standaard op het hoogste niveau wat het beheer van de risico's betreft. De standaard die wij nu zetten kan wereldwijd als voorbeeld dienen.

Maar het gaat niet alleen over risicopreventie, het gaat ook over de rampenplannen die de bedrijven operationeel moeten hebben. Dat is uiteraard essentieel voor het geval er zich toch een incident zou voordoen. Dit nieuwe regelgevende kader verplicht de bedrijven om hun rampenplannen vóór de aanvang van de activiteit al af te toetsen om te testen of die rampenplannen operationeel zijn indien er zich een incident zou voordoen.

Een heel belangrijk aspect is dat er strikte bepalingen komen over de financiële draagkracht van de olie- en gasexploitanten, zodat zij die aan de slag willen gaan, ook in extreme omstandigheden, over de technische en de financiële draagkracht beschikken om de ecologische en de economische gevolgen van een mogelijk incident op te vangen.

Een ander belangrijk element: publieke consultatie. Het is evident dat wij als wij een publiek draagvlak willen blijven houden voor olie- en gasboringen in EU-wateren, dat wij de publieke opinie daarbij moeten betrekken. Dat was tot op vandaag niet in alle gevallen zo en het is goed dat deze nieuwe regels garanderen dat in alle gevallen van olie- en gasexploratie, en zeker -productie, in alle lidstaten het publiek nauw bij de zaak wordt betrokken en geconsulteerd.

Een ander belangrijk element: bedrijven die in de EU-wateren opereren zullen moeten aantonen dat zij dezelfde risicopreventie hanteren, ook voor operaties van hun bedrijf buiten de Europese Unie, wat toch een belangrijke stap vooruit is. Door verplichte rapportage zullen die bedrijven en ook wij als overheid lessen kunnen trekken uit ongevallen van EU-exploitanten buiten de Europese Unie. Ook dat is een zeer belangrijke stap vooruit.

En dan tot slot - maar ik neem aan dat daar straks in het debat op wordt teruggekomen - het Noordpoolgebied. Wij weten allemaal dat wij vandaag geen EU-wateren hebben in het Noordpoolgebied, dus is het in deze context uiteraard moeilijk om aan te sturen op een moratorium op olie- en gasboringen in dat gebied. Wij zijn overeengekomen met de Commissie en de lidstaten om maximale inspanningen te leveren in de Arctic Council, de Noordpoolraad. Wij zijn gegaan voor de concrete maatregelen die tastbaar en haalbaar zijn. In elk geval zullen Europese exploitanten - en dat is cruciaal - die boringen in het Noordpoolgebied overwegen, moeten aantonen dat zij in staat zijn om in alle weersomstandigheden, dus ook in dat gebied, hun rampenplannen te kunnen uitvoeren. Als dat niet het geval is, dan zullen zij uiteraard van deze boringen moeten afzien.

Maar zoals gezegd, ik neem aan dat daarover in het debat op zal worden teruggekeerd. Ik ben benieuwd naar de reacties en kijk uit naar het debat.

 
  
  

Elnökváltás: SURJÁN LÁSZLÓ ÚR
alelnök

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Der schreckliche Unfall im Golf von Mexiko war für uns der letzte Anlass, um einen Vorschlag für eine europäische Regelung von Sicherheitsstandards für Offshore-Öl- und Gasbohrungen vorzuschlagen. Ich bin Ihnen, Herr Belet, und Ihren Kollegen sehr dankbar. Ohne das Engagement des Parlaments hätten wir den Vorschlag mit dem Rat nicht zu dem heutigen Ergebnis gebracht.

Wir haben zwar im Ergebnis jetzt keine so weit reichende Regelung, wie sie denkbar gewesen wäre, aber im globalen Vergleich gibt es nirgendwo weltweit derart grenzüberschreitende Standards für die Sicherheit auf hoher See, wie sie in Europa bestehen. Dies stärkt die Umweltsicherheit unserer europäischen Anrainerstaaten an der Nordsee, am Atlantik, im Mittelmeerraum, am Schwarzen Meer, es schafft uns aber auch eine andere Autorität für Verhandlungen mit den USA und Asien. Und die europäische Ölindustrie hat sich verpflichtet, die Standards nicht nur bei uns anzuwenden, sondern auch – Stichwort Libyen, Stichwort Nigeria, Stichwort Arktis – außerhalb unseres eigentlichen EU-Hoheitsgebiets.

Wir haben mit diesem Gesetzgebungsvorschlag konkrete Standards für die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden, die genehmigen, die beaufsichtigen. Wir haben best practice, sehr hohe Standards für den operativen Betrieb, der von allen Unternehmen zu beachten ist, und wir haben auch für Mitgliedstaaten, die nicht selbst Anrainer sind, die Verpflichtung, sofern sie Unternehmen haben, die außerhalb Europas operieren, dafür zu sorgen, dass diese Unternehmen die entsprechenden Vorgaben auch außerhalb des Hoheitsgebiets anwenden.

Die Sorge treibt uns gemeinsam um, ob die Bestimmungen umgangen werden können. Klar muss sein: Die Mitgliedstaaten sind in der vollen Verantwortung auch für uns, um zu garantieren, dass Umgehungen der Ziele unserer Richtlinie nicht gestattet, sondern verhindert werden. Dieses Statement gebe ich nicht nur heute, sondern auch gegenüber dem Rat und bei anderer Gelegenheit ab, damit diese Richtlinie, wenn sie angewendet wird, auch ein Erfolg wird und nicht durch Lücken innerhalb derselben eine Umgehung möglich wird.

Wir haben für die Unabhängigkeit der Behörden eine klare Regelung. Wir haben für die Haftung bei Umweltschäden eine finanzielle Regelung. Wir bekommen regelmäßig Berichte über die Tätigkeit der Industrie. Wir haben die EU-Ölindustrie verpflichtet, auch außerhalb der EU nach best practice zu verfahren. Wir haben für Notfallmaßnahmen bei Ölunfällen, gerade auch in ökologisch wertvollen Gewässern und Grenzgewässern, strenge Kriterien erarbeitet. Wir beziehen unsere Mitarbeiter bei Sicherheitsplänen ein, denn sie sind betroffen, offshore in den entsprechenden Arbeitsstätten. Wir haben auch schon bei der Genehmigung Umwelterwägungen verbindlich vorgeschrieben. Alles in allem ein wichtiger Fortschritt für Natur, Umwelt und die Sicherheit der Arbeitnehmer auf hoher See.

Ich glaube, dass damit Europa die notwendigen Konsequenzen aus zahlreichen Unfällen der letzten Jahre und Jahrzehnte ziehen wird. Besten Dank für Ihre Unterstützung und die absehbare Zustimmung.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis, Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komiteto nuomonės referentas. − Gerbiamas komisare Oettingeri, gerbiami kolegos, norėčiau padėkoti Europos Komisijai už iniciatyvą, o pranešėjui Ivo Belet ir Teisės komiteto nuomonės ruošėjai Evai Lichtenberger už gerą bendradarbiavimą. Manau, kad Ivo Belet suderėtas pirmo skaitymo susitarimas yra priimtinas kompromisas tarp pradinio Komisijos pasiūlymo, ES valstybių narių pozicijos ir Parlamento siekių. Man, kaip ENVI nuomonės ruošėjui, norėjosi dar daugiau dėmesio aplinkosaugai. Tačiau trialogo derybose mačiau, kad pranešėjas tvirtai siekė apginti Parlamento poziciją, ir daugumoje atvejų jam tai pavyko. O tai reiškia, kad naftos ir dujų paieškos, žvalgymo ir gavybos jūroje sauga padidės, sumažės katastrofų rizika. Europos Sąjungos visuomenė, esu tikras, pritars tokiems žingsniams. Pateiktame pozicijos tekste atsispindi dauguma Aplinkosaugos komiteto ir Socialistų bei demokratų politinės grupės pasiūlymų. Trišalėse derybose Parlamentas pasiekė, kad valstybių narių institucijos, kurios rūpinasi naftos ir dujų gavybos jūroje saugumu, būtų maksimaliai nepriklausomos nuo institucijų, atsakingų už gamtos išteklių ekonominį vystymą. Valstybės narės galės suteikti licenzijas gavybos veiklai jūroje tik po ankstyvų ir skaidrių konsultacijų su visuomene bei po poveikio aplinkai analizės. Bus atsižvelgiama į pareiškėjų finansinį pajėgumą avarijų atveju padengi galimus aplinkosauginius bei ekonominius nuostolius, jeigu tai numato nacionalinė teisė. Sustiprinti Europos jūrų saugumo agentūros įgaliojimai. Ji turės daugiau teisių stebėti naftos išsiliejimus iš jūros platformų ir padės šalims narėms reaguoti nelaimės atveju. Skundai apie gavybos saugos ir aplinkosaugos nusižengimus bus nagrinėjami nepažeidžiant informavusių asmenų anonimiškumo. Visa tai tikrai labai svarbu.

Dėl Arkties. Taryba nesutiko pritarti ENVI rekomendacijai valstybėms narėms susilaikyti nuo gavybos ir žvalgybos veiklos Arkties vandenyse. Kaip Aplinkosaugos komiteto pranešėjui, man teko nusileisti, kadangi Europos Sąjungos valstybės narės išlaiko suverenitetą eksploatuojant gamtinius išteklius savo teritorijoje. Be to, nė vienos ES valstybės jūrinė siena nesiekia Arkties vandenyno. Tačiau kviesčiau Europos Sąjungos šalis siekti kuo aukštesnių aplinkosaugos standartų ir per Arkties Tarybą, ir per Jungtinių Tautų struktūras.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Rechtsausschusses. − Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir diskutieren hier die Sicherheit von Tiefseebohrungen. Vor unserem Auge stand bei dieser Entwicklung natürlich auch der Unfall von Deepwater Horizon im Golf von Mexiko. Wir sollen das vermeiden, damit das nicht auch in europäischen Gewässern stattfindet.

Der Rechtsausschuss hat sich in seiner Stellungnahme vor allem mit den rechtlichen und finanziellen Verantwortlichkeiten beschäftigt, die aus einem möglichen Unfall entstehen und die möglichst schon von vorneherein so gestaltet sein sollen, dass diese Unfälle durch Vorsorge gar nicht erst entstehen. Das ist im Rechtsausschuss gelungen, das ist leider dann von den Mitgliedstaaten zum großen Teil wieder herausverhandelt worden. Wir hätten eine gute Regelung haben können, die Schäden vermeidet, die auch eine unabhängige Kontrolle schafft, um solche Mitgliedstaaten zu veranlassen, genauer hinzuschauen, was ihre jeweilige Ölindustrie tut. Leider haben wir auf halbem Weg schlappmachen müssen, weil die Mitgliedstaaten – und es waren drei davon, die selber diese Bohrungen betreiben – alles blockiert haben, was eine echte Festschreibung von Verantwortung eben erwirkt hätte.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera, en nombre del Grupo PPE. – Señor Presidente, en primer lugar doy la enhorabuena al ponente y, desde luego, a los ponentes de otras comisiones y a los ponentes alternativos.

Yo creo que estamos, en esta ocasión, ante una propuesta referente a una futura normativa que se beneficia de un alto grado de consenso en este Parlamento. Es evidente que, por lo que hemos oído y a pesar de las limitaciones que en cada comisión o grupo político se hayan podido encontrar, al final estamos ante una posición del Parlamento altamente consensuada. Yo creo que en esta ocasión, además, la convergencia con la propuesta de la Comisión ―que vemos en otras muchas ocasiones, pero en ésta quiero subrayarla especialmente― ha sido muy alta.

El resultado, al final, ya se ha dicho en prácticamente la totalidad de las intervenciones y se ha explicado de manera muy sistematizada por parte del Comisario, es que Europa se sitúa en primera línea, en una posición muy avanzada en cuanto a la protección y en cuanto a las garantías, a los requisitos que tienen que cumplimentar, que tienen que cumplir todas las actividades de prospección y de explotación de plataformas en alta mar, en relación tanto con el petróleo como con el gas.

Estamos en Europa en una situación de dependencia energética extraordinaria, en unos países desde luego mucho más que en otros. Ponerle límites a la posibilidad de incorporar nuevas áreas para nuevas fuentes sería un error muy lamentable y lo que hay que hacer es dar pasos en la dirección que se ha tomado: mayor seguridad y mayores garantías. Esa es claramente la vía que se ha de seguir, en mi opinión y en la opinión de mi Grupo.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner, on behalf of the S&D Group. – Mr President, I would like to thank Mr Belet for his work on this. We in this group are very thankful to him, his staff and others. We are happy at how the negotiations have come out, both inside and outside Parliament. We now have a deal that better reflects the need to preserve the existing high standards in some Member States and also to promote high standards elsewhere, both within the EU and outside.

I and my group believe that the trade union participation, particularly in the area of safety representation, is very important indeed. That this is done in a well-worded directive is better than in an ill-proposed regulation. We are glad to see that those trade union representatives will now be involved in drafting all major hazard reports. Independent representatives make for the highest of standards and the most open of transparent procedures, vital for this particular industry.

The report also promotes higher environmental standards – as we have already heard from my good colleague – for the industry, although there remain some concerns over the future of the Arctic, with which the EU has no natural geographical involvement. We can of course have influence on our companies that do business there and, by raising the standards of what our businesses can do there, we can expect to influence events elsewhere. We are also promoting greater use of renewable and low-carbon forms of energy, rather than relying too heavily upon oil and gas. However, it is important that the European Union makes use of its indigenous forms of energy, especially when it is in the form of a generator of so many thousands of jobs and allows millions access to energy which could otherwise cost far too much for them if we wait for things to be developed.

Drilling for oil and gas offshore remains dangerous and difficult and we need high safety standards in Europe. I believe they have just been strengthened by this directive and hope that they will cause the safety standards in our waters to rise. Lest we forget the effects of having poorer standards and what they mean, remember what happened on 6 July 1988 in British waters, when 167 men and women lost their lives on Piper Alpha. As 6 July this year will be the 25th anniversary of this, it is quite fitting that, in this year, we serve the very best of those memories with what we do now in terms of raising the standards and bringing an appropriate level of balanced representation from the workers themselves to ensure their own safety where they work.

I commend this report and thank very much all those who have been involved in it.

 
  
MPphoto
 

  Fiona Hall, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, first may I congratulate Mr Belet on his skilful leadership of this dossier. This has been a good outcome.

We have ended up with a workable directive that will ensure that all Member States with offshore operations apply high environmental and safety standards. But, sensibly, those Member States that already have robust regimes in place will not have to rewrite their rules, as would have been the case with the regulation originally proposed by the Commission.

On the Arctic, I am a bit disappointed at not getting stronger protection included in this directive. We are told that the EU does not have a mandate to ban offshore oil and gas drilling in the Arctic, as currently no Member State has Arctic waters. That makes it all the more important that other international forums, such as the Arctic Council, work to put in place special protection for this highly sensitive region.

I am pleased that MEPs managed to introduce a requirement for national authorities to assess oil spill response effectiveness, where 100% effectiveness means that a response can be assured at any time, no matter how difficult the weather or the logistics. That oil spill response effectiveness rating will inform the decision on whether to authorise an operation or not.

The directive also introduces strong financial liability provisions. Before operators can start, they will have to prove that they have sufficient financial capacity in case of an accident.

Finally, I am pleased that some wording from MEPs on operations outside EU waters survives in the final text. Article 18 requires EU companies with offshore operations to apply the same corporate major accident prevention policy, whether in the EU or outside. This is a real step forward because it stops companies applying double standards on environmental protection. Companies will also have to be much more transparent and report on any accidents that happen in their operations, even outside the EU.

More could be done of course, but I believe that this is a final text which significantly strengthens environmental protection in an intelligent way that builds on existing good practice.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Rivasi, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le rapporteur, chers collègues, pourquoi ce rapport? Eh bien, ce rapport, on en discute dans le contexte de la catastrophe de Deepwater Horizon survenue il y a déjà trois ans, et il y a eu, par la suite, un trilogue sur la question. Déjà, à l'époque, l'Europe s'était rendu compte que nos standards n'étaient pas suffisants pour prévenir une telle catastrophe et elle a souhaité réagir à la hauteur des enjeux. C'est ce qu'indiquait M. le Commissaire. Mais nous sommes pourtant loin du compte. Les écologistes pensaient parvenir à la mise en place d'un système européen de contrôle des plateformes offshore pour une véritable politique de sûreté européenne. C'est raté, alors que c'était pourtant l'occasion rêvée de garantir une sûreté exempte de conflits d'intérêts nationaux.

Ce texte reflète, encore une fois, le déficit démocratique européen qui résulte de la mainmise de certains États. Le Conseil européen a montré en trilogue toute sa capacité de nuisance en supprimant les avancées obtenues par les écologistes au sein de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission juridique. Exit la supervision des activités pétrolières par l'Agence européenne pour la sécurité maritime. Exit la couverture financière globale des risques en cas d'accident. Exit la criminalisation des dégâts environnementaux et, enfin, exit l'indépendance des autorités compétentes au sein des États membres.

L'égoïsme des États et, notamment, de la Hollande, du Danemark et de l'Angleterre, pour les citer, a encore prévalu, alors que la menace d'une marée noire ne connaît pas de frontières.

Pour ces raisons, le groupe des Verts rejettera le texte proposé. En revanche, nous appelons les autres groupes politiques à prendre leurs responsabilités en soutenant les deux amendements que nous avons introduits en plénière: l'un visant juste à la mise en place d'un moratoire sur les activités d'extraction dans l'Arctique et l'autre, à interdire les forages dans les zones économiquement et écologiquement sensibles.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford, on behalf of the ECR Group. – Mr President, whenever there is a crisis, Brussels seems to go into a power drive, seeing it as a chance to call for yet more centralisation and yet more Europe.

The Commission’s reaction to the tragedy of the oil spill in the Gulf of Mexico was a ‘one-size-fits-all’ tick-box piece of legislation, and this would have been misguided. On top of this, many of those sitting over there amongst the Greens wanted to shut down the entire offshore oil industry. What would that have done for our energy security? And do you even care if the lights go out? The same group now wants to send Brussels officials off to the remotest parts of Russia to tell them what they can do in the far north. The EU does not own the Arctic.

I care about safety standards, and yes, I want to protect the environment too. Oil drilling is dangerous, but as part of a balanced energy policy we need it, and it needs decent, experienced oversight.

Ninety per cent of Europe’s oil and gas production comes from the North Sea: from the UK and Denmark, and Norway outside the EU. Fundamentally the Commission’s original proposals would have made the North Sea more dangerous. Furthermore, every single safety manual on every oil rig would have had to be torn up and rewritten. Lawyers would have made millions, safety standards would have gone down and prices would have gone up. In my view the cost of energy is already too high in Europe.

Through the amendments we have redrafted this law line by line. I would like to thank my staff for their work on over 300 amendments, and particularly the rapporteur for his good cooperation, taking over the work I led on the own-initiative report. Instead of a top-down regulation and a tick-box culture, we have a site-specific, country-by-country approach. As a result, the safety regime, which is considered the best practice across the world, will be exported from the North Sea to the Mediterranean and the Black Sea. This is a rare victory for common sense.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi, a nome del gruppo EFD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono favorevole al testo della relazione, in quanto ritengo sia opportuno disporre di una normativa europea in materia di sicurezza delle attività offshore, anche in seguito a quanto abbiamo visto con il disastro della piattaforma Deepwater Horizon avvenuto nel Golfo del Messico nel 2010.

Si è tuttavia ritenuto che lo strumento giuridico più idoneo fosse una direttiva, per non incorrere nel rischio di dover abrogare e modificare un gran numero di disposizioni nazionali vigenti, un processo che avrebbe sottratto risorse, già scarse, all'attività di valutazione della sicurezza e delle ispezioni in situ.

Ai sensi della direttiva 2004/35/CE, i titolari delle autorizzazioni sono anche gli operatori responsabili della sicurezza delle operazioni e devono, in qualsiasi momento, essere competenti ad agire a tale riguardo. Inoltre devono ridurre i rischi di incidente grave, fino a raggiungere un livello minimo ragionevole, oltre il quale il costo di un'ulteriore riduzione del rischio sarebbe assolutamente sproporzionato rispetto ai vantaggi ottenuti.

È importante che in caso di incidenti con effetti transfrontalieri, gli interventi di emergenza siano più efficaci e che gli Stati membri cooperino e si coordinino tra di loro. A tal fine è possibile sfruttare il gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività offshore nel settore degli idrocarburi.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, em nome do Grupo GUE/NGL. – Parece-me que fica claro com a proposta que vamos votar amanhã que, mais uma vez, não aprendemos com as catástrofes. Esta proposta surge no seguimento da catástrofe que aconteceu no Golfo do México, em 2010, e o que temos em cima da mesa fica muito aquém daquilo que seria uma resposta necessária e urgente perante esta situação.

É certo que fica nesta proposta que as empresas e as companhias têm de apresentar um plano de catástrofe mas parece-me que é óbvio também que o objetivo principal desta proposta seria evitar a catástrofe e não apresentar um plano de catástrofe. Infelizmente, em matéria energética e de cada vez que a discutimos nas instituições europeias, no embate entre cidadãos e multinacionais ganham sempre as multinacionais, ganha sempre o negócio. E também é verdade que o Ártico não faz parte do território da União Europeia mas sabemos que há empresas a operarem no Ártico e, portanto, se querem incluir a consulta pública, como está incluída, aliás, na proposta que vai ser aprovada amanhã, penso eu pela maioria desta casa, então por que não ouvir os apelos: os apelos das ONG e dos cidadãos que não querem a perfuração, não querem a exploração em ambientes extremos ou sensíveis, porque é todo o planeta que está em causa, é todo o ambiente e é isso que nós devemos ter em conta.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Je tiefer gebohrt wird, desto mehr nehmen die Gefahren zu. Das wissen wir alle. Weil das Öl-Gas-Gemisch extrem heiß ist und der Druck immer mehr ansteigt, macht es also einen gewaltigen Unterschied, ob 2 000 oder 7 000 Meter unter dem Meeresspiegel gebohrt wird. Und während die USA nach Deepwater Ölbohrungen in der Tiefsee eine Zeitlang gestoppt haben, fängt der Offshore-Boom in anderen Teilen der Welt ja erst richtig an. Da ist man dann bereit, in immer neue Tiefen vorzudringen – ein gefährliches Experiment also, ein Spiel mit dem Feuer, das beispielsweise Brasilien vorhat.

Unfälle – egal, ob Tankerunfälle oder absinkende Ölplattformen – sind zwar spektakulärer und führen mit monströsen Ölteppichen die Ölverpestung deutlich vor, indes sind sie aber nicht für das Gros der Ölverschmutzung verantwortlich. Dafür reichen schon der Normalbetrieb von Offshore-Anlagen und der Schiffsverkehr. Wenn wir also über die Sicherheit von Offshore-Ölförderstellen reden, dann sollten wir uns auch Gedanken machen, die Umweltbelastung im Normalbetrieb von Ölförder- und -produktionsanlagen zu verringern.

Was nutzen schließlich die besten internationalen Richtlinien, Normen und Praktiken, wenn diese dann doch nicht befolgt werden? Wenn wir die Sicherheit bei Offshore-Anlagen erhöhen wollen, müssen wir also auch über die Kontrolle reden und uns diesbezüglich Gedanken machen.

 
  
MPphoto
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE). - Gostaria de felicitar o colega Belet pelo excelente relatório. Concordo em absoluto com a proposta de considerar um mandato alargado da Agência Europeia da Segurança Marítima e de incluir a Agência nas respostas de emergência quando são previsíveis efeitos transfronteiriços de atividades "offshore" de petróleo e gás.

Aliás, relembro que o alargamento das competências da Agência de Lisboa estava já incluído nas minhas recomendações propostas e que foram aprovadas ao relatório Ford, adotado em 2011.

É fundamental garantir as normas de segurança e uma maior coordenação à escala da União Europeia e com os países vizinhos para garantir as melhores práticas de segurança e também do ponto de vista ambiental para todas as regiões da Europa e suas regiões vizinhas.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell (S&D). - Señor Presidente, señor Comisario, quisiera subrayar un punto concreto que, a instancias de mi Grupo, ha quedado recogido en el acuerdo final: la obligatoriedad de cumplir con los requisitos de la Directiva sobre la evaluación de los efectos de planes y programas en el medio ambiente con carácter previo a la autorización del Gobierno.

Y es importante porque la selección de la secuencia de perforaciones, el número de las mismas, su localización y sus características no son algo inocuo desde el punto de vista de las afecciones ambientales que pueden producir y, por tanto, no deben ser objeto de una decisión unilateral del operador. También hemos introducido las cautelas necesarias sobre los posibles riesgos para los espacios de la red Natura 2000.

Sin embargo, lamento que el texto no recoja la enmienda de mi Grupo, que alertaba sobre el impacto de las prospecciones sobre las actividades pesqueras, turísticas y de captación de agua de mar para desalinización y abastecimiento de la población. Por ello, aunque se trate de una solución de menor calado, votaremos a favor de que dicho texto quede recogido en un considerando.

 
  
MPphoto
 

  Corinne Lepage (ALDE). - Monsieur le Président, je suis très partagée sur ce texte. Nous partons de rien. Nous avons donc opéré une avancée, mais nous avons incontestablement gâché une occasion de définir un arsenal juridique ambitieux. Certes, l'Union européenne rattrape une partie de son retard dans la sécurisation des forages en mer, et je ne néglige donc pas le travail accompli par le rapporteur et par l'ensemble des acteurs qui se sont investis au Parlement.

Mais ce texte révèle une prise de conscience tardive. L'intergroupe Mer et zones côtières que je préside avait d'ailleurs été l'un des pionniers dans cette prise de conscience au lendemain de la catastrophe du golfe du Mexique.

Le Commissaire Oettinger, à l'époque, avait courageusement pris ses responsabilités et défendu des positions très ambitieuses, allant jusqu'à suggérer aux États membres un moratoire sur les futurs forages. La Commission s'est alors mise au travail.

Malheureusement, c'est au Conseil que les choses se sont gâtées, mais aussi au sein du collège pour contraindre M. Oettinger à revoir ses ambitions. Le Conseil a ravalé le projet de règlement, qui permettait une application cohérente par les États, pour ne trouver qu'une directive. Le Conseil a ensuite sabordé les propositions les plus ambitieuses du Parlement, en particulier le renforcement des instruments existants, comme l'Agence de sécurité maritime pour le contrôle européen des régulateurs nationaux.

Au sein de notre Assemblée, les groupes conservateurs n'ont pas été en reste, lorsqu'il s'est agi de refuser une protection stricte des zones les plus vulnérables dans l'Arctique.

Je cosigne donc, à titre personnel, les deux amendements présentés par le groupe des pour Verts demandant aux États le minimum minimorum pour sauvegarder l'Arctique.

En fait, si je me réjouis que le texte contienne des dispositions sur la responsabilité financière, il est malheureusement extrêmement incomplet. Nous avons un énorme chantier devant nous et il serait, du reste, utile de lier ce travail à la réflexion sur les conséquences pour le droit européen du jugement Erika, en France, qui concerne les marées noires provoquées par le transport maritime.

Enfin, je regrette vraiment que les dispositions transitoires ne permettent une mise en œuvre effective pour les installations qu'à partir de 2019.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). - Herr talman! Jag får en tragisk bild av mänskligheten: Att vi måste leta oss upp till nordligaste nord i Arktis och djupaste hav för att hitta de sista dropparna olja och gas – det är som en drog för oss, detta oljeberoende. Dessutom kastar vi pengar i sjön på detta vis, för vi har redan hittat mer kol, olja och gas än vad vi säkert kan förbränna. Det är en kapitalförstöring och en miljöförstöring och ett risktagande utan like. Därför bör vi förbjuda borrning i Arktis och i djuphaven.

Dessutom så är det en obegriplig attityd hos ministerrådet: Om du dödar en fridlyst sjöfågel så straffas du i alla länder och om du förstör någon annans mark och hus med kemikalier eller eld, ja då får du fängelse, men ministrarna kämpar med näbbar och klor för att oljebolagen inte ska behöva ta juridiskt ansvar. Kriminella sanktioner för den som förstör tusentals fastigheter och miljoner fåglar, det är en orimlig attityd.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE). - Consider că s-a ajuns la un bun raport în ceea ce priveşte măsurile necesare pentru întărirea securităţii explorării şi exploatării zăcămintelor de ţiţei şi gaze naturale din mări şi oceane.

România, ţara mea, ca şi Bulgaria, dezvoltă în prezent atât explorările, cât şi exploatările de ţiţei şi gaze naturale în Marea Neagră şi suntem convinşi de necesitatea acestor măsuri de securitate. Aş sugera însă, şi aş propune Comisiei Europene, să promoveze aceleaşi măsuri de securitate în relaţiile bilaterale cu ţările care nu sunt membre ale Uniunii Europene în Marea Neagră, şi, în primul rând, cu Ucraina, deoarece orice dezastru care se produce în apele de exploatare economică ale Ucrainei ar avea consecinţe extrem de negative pentru România, deoarece bazinele de explorare şi exploatare sunt extrem de apropiate.

 
  
 

„Catch the eye ” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, molaim mo chara, Ivo Belet, as ucht an dea-obair atá déanta aige ar an ábhar seo. Aontaím go hiomlán leis na moltaí atá á gcur aige romhainn.

I think most Europeans would say that we are in an economic crisis and that we need to get out of it. We have to become more competitive and we need to reduce energy costs in particular. For too long we have depended on imported fossil fuels from third countries. This is a proposal on how we can partly deal with that. Prior to this we discussed the role of renewables. I think – certainly with technology improving year by year – we can now economically explore oil and gas opportunities off our coasts and do so in an environmentally-friendly way.

The Commissioner mentioned – and very rightly so – public opinion. We need to bring public opinion with us. We have a role to play in that, but so do the companies who will be doing the exploring. If we do that, then we can have energy security in Europe.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D). - Señor Presidente, esta Directiva sobre las prospecciones petrolíferas ha sido propuesta a consecuencia de la catástrofe del Golfo de México, pero lo que intentamos es controlar las nuevas prospecciones petrolíferas y evitar otro accidente como el que ha ocurrido. Ahora, las autorizaciones las darán los Estados. En España existen diversas provincias donde se quieren hacer prospecciones petrolíferas, como en la Albufera, una reserva natural, o en Gandía, o también, en Canarias, un paraje natural y turístico incomparable.

Las prospecciones no tienen en cuenta las directivas comunitarias. El Grupo Socialista ha presentado tres enmiendas, una se refiere al informe de impacto, la segunda, a la red Natura, pero otra muy importante a la consideración del espacio turístico y económico, algo que no se ha hecho. Consideramos vital para la recuperación del empleo y para la recuperación de la economía el reconocimiento de la existencia de un espacio turístico y pesquero ante la existencia de prospecciones petrolíferas.

 
  
MPphoto
 

  Erik Bánki (PPE). - Gratulálok Ivo Belet képviselőtársamnak, kiváló munkát végzett. Engedjék meg, hogy a sok fontos terület közül talán a legfontosabbat, a balesetek elkerülését emeljem ki, hiszen ezt szigorú szabályozással, és természetesen a szabályok betartatásával jórészt meg lehet előzni, azonban arra fel kell készülni, hogy minden törekvésünk ellenére történhetnek olyan balesetek, amelyeknek egyenes következményei lesznek a természeti katasztrófák. A természeti katasztrófákkal kapcsolatban a jelentés is kiemeli az Európai Unió katasztrófaelhárítási vagy készenléti kapacitásának erősítését.

Ez összhangban van Áder János képviselőtársamnak azzal a korábbi javaslatával, amely egy iparikatasztrófa-biztosítási rendszer létrehozására vonatkozott. Áder János kollégám, aki ma már a Magyar Köztársaság elnöke, a magyarországi vörösiszap- katasztrófa tanulsága okán tette meg javaslatát, mely ipari katasztrófák esetén gyors és hatékony pénzügyi segítség nyújtásával tudja segíteni a kárrendezést.

Azt gondolom, hogy ebben az esetben is azt kell kiemelnünk, és arra kell koncentrálnunk, hogy a lehető legnagyobb biztonsággal és a leggyorsabban tudjuk ezeket a helyzeteket elhárítani.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhor Presidente, a escassez e o progressivo esgotamento dos combustíveis fósseis tornam cada vez mais complexas, dispendiosas e arriscadas as atividades de extração desses recursos.

Os impactos destas atividades no plano ambiental, económico e social são profundos, devem ser crescentemente acautelados e aconselham um amplo debate sobre a enorme dependência face a esta fonte primária de energia, um debate sobre a necessária redução e racionalização dos consumos energéticos e sobre a gestão parcimoniosa dos recursos fósseis ainda existentes.

Infelizmente, parece que se está a caminhar no sentido contrário. O facto de se deixar cair a proposta de moratória sobre a exploração de recursos no Ártico é disso demonstrativo como é demonstrativo também dos apetites e disputas que se escondem por trás das ditas estratégias para a região.

Entretanto, enquanto prosseguirem as atividades de prospeção, pesquisa e produção "offshore" de petróleo e gás, é fundamental que os operadores em causam assumam um leque largado de custos e de responsabilidades, seja na prevenção de catástrofes, seja perante a sua ocorrência cuja possibilidade não pode ser excluída.

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE). - Señor Presidente, señor Comisario, estamos ante una directiva que refuerza las medidas de seguridad de las instalaciones de petróleo en alta mar. Instalaciones que ya están sometidas a una regulación muy restrictiva, y yo le doy la bienvenida.

Me ha gustado la intervención del Comisario porque sorprende el empeño de algunos de tratar de impedir cualquier tipo de actividad por parte de los Estados miembros, que, por otra parte, están bajo un exhaustivo control, sin tener en cuenta que terceros países pueden estar llevando a cabo las mismas labores en el mismo entorno y con diferentes medidas de seguridad.

Decía el Comisario que es un gran avance, y yo me alegro de ello, especialmente en un momento en el que el debate está abierto en Canarias y en que algunos, con altas responsabilidades políticas, pero con una evidente irresponsabilidad, tratan de impedir cualquier tipo de actividad sin más argumentos que sus propios intereses políticos y electorales.

Hoy, desde las instituciones europeas, se vuelve a decir alto y claro que esas actividades no solo son factibles, sino que pueden ser beneficiosas siempre y cuando se cumplan las medidas de seguridad que esta directiva garantiza. No se puede dar la espalda a una fuente de riqueza como esta, cumpliendo siempre las medidas de seguridad, el resto es pura demagogia.

 
  
 

(„Catch the eye” eljárás vége)

 
  
MPphoto
 
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Auch ich könnte mir noch weitergehende Vorgaben für technische Standards und für die Sicherheit vorstellen. Aber die jetzige Regelung bringt uns mehr Qualität für die Sicherheit unserer europäischen Gewässer. Sie ist ein wichtiger Schritt hin zu einem europäischen Sicherheitsverständnis für die Offshore-Produktion von Öl und Gas. Da die wichtigsten Vorkommen – Nordsee, nördlicher Atlantik, das Schwarze Meer, das Mittelmeer – jeweils mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union betreffen, ist auch die europäische Gesetzgebung dafür der richtige Weg.

Wir werden, wenn Sie diese Vorschläge verabschieden, damit nicht die Arbeit einstellen. Es kommt darauf an, dass die Mitgliedstaaten diese Regelung umfassend anwenden und umsetzen, Umgehungsmöglichkeiten und Missbrauch ausschließen und dass unabhängige Kontrollbehörden streng kontrollieren.

Und wir als Kommission, was werden wir tun? Wir werden sicherlich in unseren Gesprächen mit den OPEC-Staaten – Stichwort Libyen, Algerien –, mit unseren direkten Nachbarn im Zuge unserer Nachbarschaftsstrategie – Stichwort Ukraine –, mit unseren Partnern weltweit – USA und anderen – diese Sicherheitsstandards aufgreifen und sie exportieren, sie den anderen, den Partnern, den Anrainern empfehlen – also allen, die bei unteilbaren Gewässern oder aber bei hohem technischem Know-how für uns wichtig sind. Dann muss man in drei bis fünf Jahren prüfen, ob sich diese europäische Gesetzgebung bewährt und wo man sie gegebenenfalls vertiefen, erweitern, korrigieren oder ergänzen muss.

Ich finde, für heute ist das ein wichtiger Schritt hin zur Europäisierung unserer Sicherheitsphilosophie, wenn es um Öl- und Gasproduktion in Europa geht.

COMMISSION STATEMENT WITH RESPECT TO Article 41 of Directive 2013/.../ EU of the European Parliament and of the Council on safety of offshore oil and gas operations and amending Directive 2004/35/EC

1. The Commission regrets that under § 3 and 5 of article 41 some Member States are partially exempted from the obligation to transpose the Directive and considers that such derogations shall not be regarded as a precedent in order not to affect the integrity of EU law.

2. The Commission notes that Member States may use the option not to transpose and apply Article 20 of the Directive because of the current absence of any company registered in their jurisdiction which has offshore activities outside the territory of the Union.

In order to ensure effective enforcement of this Directive, the Commission underlines that it is incumbent on these Member States to ensure that companies already registered with them do not circumvent the aims of the Directive by extending their business objects to include offshore activities without notification of this extension to the competent national authorities so that they can take the necessary steps to ensure full application of Article 20.

The Commission will take all necessary measures against any circumvention which may be brought to its attention.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet, Rapporteur. − Drie puntjes om af te ronden. Zoals de commissaris terecht opmerkte, de perfectie zoals men zegt, is vaak de vijand van het goede. Met deze regels zetten wij maximale stappen naar een maximale bescherming van de werknemers en van het milieu. Dat is uiteindelijk de beste manier, zoals collega Kelly ook zei, om het maatschappelijk draagvlak voor offshoreboringen overeind te houden. Het is nu inderdaad aan de nationale regeringen en aan de onafhankelijke controleautoriteiten in de lidstaten om die regels te implementeren en ervoor te zorgen dat zij op het terrein worden afgedwongen.

Wat de Noordpool betreft zetten wij met slogans geen zoden aan de dijk. Er ligt hier morgen een amendement op tafel om ervoor te pleiten dat de Europese Unie geen vergunningen aflevert aan bedrijven die in de Noordpool willen exploreren en produceren. Helaas hebben wij deze bevoegdheid vandaag niet, dus is dat juridisch niet aan de orde. Veel belangrijker is - en collega Hall heeft daarop gewezen - het principe van de oil spill response effectiveness, dus de doeltreffendheid om doelmatig te reageren op eventuele incidenten. Dat is verankerd in deze richtlijn en hiermee hebben wij geen slogan, maar wel een concreet en doeltreffend instrument om kwetsbare gebieden beter te beschermen.

En tot slot rest mij alleen nog mijn dank uit te spreken, eerst en vooral, commissaris, voor de uitstekende samenwerking met uw diensten. U heeft uitstekende medewerkers en het is een plezier om met hen samen te werken. Hartelijk dank daarvoor. Dank ook - zij zijn hier wel niet - aan het Cypriotische en aan het Ierse voorzitterschap. Tenslotte dank aan de collega- rapporteurs, collega Paleckis en collega Lichtenberger, en de schaduwrapporteurs Skinner, Hall, Ford en Rivasi. Ondanks het feit dat wij het vaak niet eens waren - voor sommigen is het glas altijd halfleeg, voor ons is het wel degelijk halfvol - zetten wij vandaag en morgen een grote stap vooruit in het belang van zowel de werknemers als het milieu.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. − A vitát lezárom.

A szavazásra 2013. május 21-én, kedden kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (149. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. Nell'aprile 2010 un'esplosione sulla piattaforma Deepwater Horizon ha causato la morte di 11 uomini e la fuoriuscita di circa 4,9 milioni di barili di greggio. Sono stati necessari ben tre mesi per sigillare la falla. L'incidente ha messo in moto la revisione delle politiche dell'Unione: la Commissione ha avviato un'analisi della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi nelle acque europee, dalla quale è emersa la necessità di ulteriori misure al fine di garantire la diffusione in tutta l'Unione delle migliori prassi già contemplate dalla normativa di alcuni Stati membri. Accolgo con favore la proposta di regolamento della Commissione poiché contiene misure concrete intese ad ovviare alle disparità e alla frammentazione negli Stati membri delle normative di questo specifico settore. Essa, per far fronte ai maggiori rischi in tutta l'Unione, assicura che il settore si avvalga delle migliori prassi per il controllo dei grandi rischi, potenziandone la preparazione e la capacità di risposta. Ritengo che occorra potenziare anche la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. A tal fine, il "Gruppo di autorità dell'UE", recentemente istituito, dovrebbe essere maggiormente coinvolto nell'attività di verifica dell'applicazione e dell'osservanza del quadro giuridico esistente in materia di responsabilità e indennizzo.

 
  
MPphoto
 
 

  Светослав Христов Малинов (PPE), в писмена форма. Когато става дума за опазване на околната среда страните от ЕС винаги се стремят към най-високите стандарти. Европейските потребители и граждани винаги трябва да бъдат максимално защитени. Безопасността при проучване, добив и производство на петрол и газ в открито море трябва да бъде гарантирана в най-висока степен поради множеството рискове за природата и хората.

С отдаването на нови концесии за проучване и добив на газ в рамките на българската акватория, страната ни е заинтересована от засилен контрол в тази област. Проектодирективата има за адресат единствено страните членки с излаз на море, но следва да се прилага и отвъд териториалните води на Съюза. Цели се ограничаване на риска от инциденти при дейности, свързани с експлоатацията на нефт и газ.

Сред предвидените мерки влизат споделянето на най-добри практики, засилване на способността за бързо реагиране при извънредни ситуации и подобряване на нормативните разпоредби за компенсации и обезщетения. За целта трябва да се осигури независимостта на Европейската агенция за морска безопасност, да се отстранят възможностите за конфликт на интереси, както и да се засилят изискванията за отдаване на лиценз - задължително условие трябва да бъде наличието на достатъчни финансови ресурси от инвеститора, за да се покрият щетите от евентуален инцидент.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. A Deepwater Horizonton bekövetkezett robbanás 11 munkás halálát, valamint 4,9 millió hordónyi nyersolaj tengerbe ömlését okozta még 2010-ben. Ez a baleset volt korunk egyik legsúlyosabb ökológiai katasztrófája. A helyreállítási munkálatok közel fél évet vettek igénybe. A mélytengeri platformon történt baleset az EU-t is arra késztette, hogy vizsgálja felül a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek hatályos szabályozását. A tengeri olaj és gáziparban végzett kutatási, feltárási és termelési tevékenységek biztonsága érdkében biztosítanunk kell, hogy az ágazat az egész EU-ban alkalmazza a súlyos veszélyhelyzetekre irányuló ellenőrzéssel kapcsolatos bevált gyakorlatokat. Meg kell erősíteni az uniós készenléti és elhárítási kapacitásokat, valamint egyértelművé kell tenni a felelősséggel és a kártérítéssel kapcsolatos hatályos jogi kereteket. Biztosítani kell a tagállamok közötti együttműködést és információcserét is. Teljes mértékben ki kell aknázni az uniós hatóságok nemrég létrehozott munkacsoportjában rejlő lehetőségeket. Korszerű szintű keretrendszer segítségével és az uniós szabályozás pontosításával biztosítani tudjuk a biztonságos kitermelés feltételeit az Unió egész területén.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), písemně. Tři roky po havárii vrtné plošiny Deepwater Horizon v Mexickém zálivu schvaluje EU legislativu, která by měla pomoci podobným katastrofám předejít. Jde o unikátní legislativu, která sjednocuje bezpečnostní standardy v celé EU a požaduje jejich dodržování evropskými společnostmi i mimo evropské vody. Na rozdíl od USA, kde v roce 2011 prezident Obama stáhl moratorium a naopak povolil další projekty jak v Mexickém zálivu, tak na pobřeží Aljašky, směřuje Evropa k ochraně pracovníků vrtných plošin, k ochraně životního prostředí, k lepší komunikaci s veřejností a větší připravenosti na případné katastrofy. Lze jen doufat, že se ke vzoru EU připojí i další země. Specifický problém představují arktické vody. Závažné obavy související s ochranou životního prostředí v této oblasti vyžadují zvláštní pozornost. Těžba ropy a zemního plynu v takto extrémních podmínkách může znamenat nezvratné poškození celého ekosystému. Výbor ENVI doporučil členským státům, aby zavedly moratorium na těžbu v Arktidě, výsledný text pouze požaduje dodržování nejpřísnějších environmentálních limitů v této oblasti. Směrnice se ale snaží v maximální možné míře snížit výskyt závažných havárií spojených s těžbou ropy a zemního plynu na moři a omezit jejich důsledky a Česká republika, ačkoli nemá pobřežní vody, by měla tyto zásady a náročné standardy EU respektovat a podporovat.

 
Правна информация - Политика за поверителност