Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0818(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0282/2012

Debatter :

PV 20/05/2013 - 19
CRE 20/05/2013 - 19

Omröstningar :

PV 22/05/2013 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0208

Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 20 maj 2013 - Strasbourg Reviderad upplaga

19. Utkast till protokoll om Republiken Tjeckiens tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (samråd) - Utkast till protokoll om Republiken Tjeckiens tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (godkännande) (debatt)
Anföranden på video
Protokoll
MPphoto
 

  Elnök. − A következő pont együttes vita a következő jelentésről és ajánlásról: az Andrew Duff által az Alkotmányügyi Bizottság nevében készített jelentés az Európai Unió Alapjogi Chartájának a Cseh Köztársaságra történő alkalmazásáról szóló jegyzőkönyvtervezetről (Az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikkének (3) bekezdése) [00091/2011 - C7-0385/2011- 2011/0817(NLE)] (A7-0174/2013) és az Andrew Duff által az Alkotmányügyi Bizottság nevében készített ajánlás: az Európai Unió Alapjogi Chartájának a Cseh Köztársaságra történő alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez való csatolása céljából felállítandó konvent összehívásának mellőzéséről szóló európai tanácsi javaslatról [00091/2011 - C7-0386/2011- 2011/0818(NLE)] (A7-0282/2012)

 
  
MPphoto
 

  Andrew Duff, rapporteur. − Mr President, the Czech Protocol is the final piece of the Treaty of Lisbon saga that we need to dispatch. Its purpose is to join the Czech Republic to Protocol 30, which was signed by Britain and Poland and the principal purpose of which is to restrict the use of the Charter by and in the British and Polish courts.

The legal effect of Protocol 30 is, however, unclear. Tony Blair claimed it was a British opt-out from the Charter, but it is not that: a view confirmed not only by the UK Court of Appeal but also by the Court of Justice in Luxembourg. Whatever the intended effect of Protocol 30, its practical effect is to weaken the force of the Charter and to vary its application across the Union.

President Václav Klaus, of blessed memory, demanded the inclusion of the Czech Protocol as his price for completing the ratification of the Lisbon Treaty. Note that the Klaus Protocol has never been agreed by the Czech Parliament or the Czech courts. As things stand, it seems most improbable that it is to be ratified by the Czech Senate or indeed the new President, Milos Zeman.

So the Czech Protocol that we are considering relies upon the twin legacy of two men, distinguished in their own way – Mr Blair and Mr Klaus – whose service to Europe is not beyond reproach. It is not, I have to say, surprising in these circumstances that the Committee on Constitutional Affairs found it a problem to agree on more than an exceedingly neutral (or indeed ‘neutered’) opinion – and on the recommendation that, should the European Council agree to press ahead with this – in my view, spurious – protocol, the other Member States ought not to start their own ratification processes before the process in the Czech Republic has been completed.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Mr President, honourable Members, the European Union is truly lucky to have Mr Duff and his knowledge of institutional matters in the Union.

The fact that the Lisbon Treaty has given the Charter of Fundamental Rights of the EU the same legal value as the Treaties is a very important step forward for fundamental rights protection in Europe. The Charter reaffirms the rights as they derive from several sources of European and national law, and it strengthens them by making them more visible.

The Commission is committed to ensuring systematic implementation of the Charter, not only through rigorous legal scrutiny but equally through political scrutiny to ascertain the impact of EU actions on fundamental rights, and in doing so it intends to meet the long-standing and legitimate expectations which have been voiced in particular here in the European Parliament.

The Commission fully shares the view of the rapporteur that the protocol we are debating today is not an opt-out. Protocol 30 clarifies the application of the Charter in relation to the laws and administrative action of the Member States concerned and its justiciability within those Member States. It is certainly without prejudice to all other obligations stemming from European law and the Treaties, in particular the general principles of EU law concerning fundamental rights, as defined in Article 7 of the Treaty on European Union.

The Commission acknowledges that the heads of state and government made an agreement to attach the protocol for the Czech Republic in the very specific context of the ratification of the Lisbon Treaty.

 
  
MPphoto
 

  György Schöpflin, on behalf of the PPE Group. – I will continue in English. My thanks to Mr Duff for all the work that he has put in, and with whose exposé I very largely agree. Bringing this report to a conclusion has, of course, been a very slow process. I think all the Members of the Committee on Constitutional Affairs are aware of this. It has been with us for about 18 months. The arrival of the report on the Czech Protocol in plenary has obviously taken time and the deliberations in committee have been complex: sometimes conflicting, sometimes not.

There is a reason for this. It seems to me that a whole range of interests have been integrated into the text which is to be voted on this week. This has not been an easy pastime. The story of the Protocol, as we have heard from Mr Duff, goes back to the promise made to the then President of the Czech Republic that his country could have an opt-out from the Charter of Fundamental Rights. This was evidently a political move with political motivations: basically a gesture to secure that country’s ratification of the Lisbon Treaty, about which the aforementioned President was more than somewhat hesitant.

If the politics of the situation require a gesture of this kind, the legal arrangements point in a different direction. Indeed, one of the more illuminating propositions to emerge from this long discussion in committee is that politics and the law do not invariably go in tandem but can point in very different directions. This obviously adds to complexity, not to say confusion. We basically have an opt-out which is not an opt-out, which seems to me to be more than somewhat contradictory.

The problem here, I would suggest, is that the legal utility of the opt-out is very much in question, with the consequence that there is, or was, a political promise that has precious little import in real terms. Furthermore – and I think this is also highly significant – the political configuration in the Czech Republic has also changed, with the result that the significance of the political promise has declined from the Czech perspective as well. In effect, politics is catching up with the law. For all these reasons I would like to suggest that the rational option for Parliament, which of course is obliged to express a view on the Czech Protocol, is to follow the rapporteur.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Brzobohatá, za skupinu S&D. – Pane předsedající, dovolte mi, abych jako stínový zpravodaj ze země, které se daná problematika týká, tedy České republiky, nejprve poděkovala kolegovi Duffovi za spolupráci, a velmi vítám jeho pozměňovací návrh, který navrhuje negativní stanovisko.

Proč? Dovolte mi, abych uvedla několik faktů. Obě komory českého parlamentu schválily Lisabonskou smlouvu, včetně Listiny základních práv Evropské unie, v roce 2009 bez jakýchkoliv podmínek.

V té době jsem byla poslankyní českého parlamentu a Lisabonskou smlouvu včetně Listiny jsem podpořila. Otázka výjimky nebyla vůbec na pořadu dne, respektive nebyl předložen jakýkoliv návrh tohoto typu.

Rovněž ústavní soud České republiky dvakrát – v roce 2008 a v roce 2009 – přijal usnesení, že je Lisabonská smlouva v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

V tomto období se poprvé objevil požadavek České republiky iniciovaný prezidentem republiky o připojení se k protokolu číslo třicet.

Nastoluje se otázka, zda takto dodatečně vznesená žádost byla plně ústavní. Otázka však nebyla v dané době řešena, neboť byl zájem na tom, aby Česká republika jako poslední v celé Evropě Lisabonskou smlouvu ratifikovala.

V této souvislosti bych očekávala, že alespoň dodatečně vláda projedná celou záležitost v národním parlamentu a teprve na základě výsledku jednání požádá či nepožádá o uvedenou změnu, respektive získá řádný mandát k tomuto kroku.

Senát, horní komora českého parlamentu, svým usnesením ze dne 6. 10. 2011 zpochybnil ústavnost tohoto příslibu a současně vyzval vládu, aby od požadavku ustoupila. Bohužel k tomu nedošlo.

Současný senát i nadále avizuje, že protokol neschválí. V této souvislosti je zřejmé, že existují oprávněné obavy v části politické reprezentace v České republice, že přijetím protokolu číslo třicet by došlo k omezení zejména sociálních práv občanů v České republice a zde, zde plně souhlasím se zpravodajem, dojde také k vytvoření právní nejistoty.

Není možné, aby Evropský parlament nerespektoval rozhodnutí obou komor českého parlamentu, to znamená národního parlamentu členského státu, který o výjimce vůbec nejednal, natož aby ji nějakým způsobem schválil.

Přijetí negativního stanoviska při středečním hlasování má velký význam pro občany České republiky, kteří mají nárok na stejná práva jako jiní občané z ostatních zemí Evropské unie, která již legálně podpisem a ratifikací Lisabonské smlouvy nabyli. Tato práva by čeští občané ztratili, a to je proti duchu všech mezinárodních konvencí.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Duff, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I am now returning as it were to speak on behalf of my group, but I would also like to congratulate and thank my colleagues from the other four political groups in the House who have co-signed an amendment which turns the neutral opinion into a negative one. I hope that this will be passed in the plenary on Wednesday.

We are tabling this for two reasons. The first is because Parliament has an important duty to protect and promote the Charter of Fundamental Rights. We cannot find ourselves to be complicit by supporting a treaty amendment which blunts the effects and force of the Charter. Why ought Czech citizens to be exposed to the risk of a weaker regime of fundamental rights than anyone apart from the British?

Secondly, it is clear that treaty amendment of any sort in any direction is at present, especially in the middle of this crisis, extremely unpopular. We ought only to embark upon treaty revision in exceptional circumstances and for extremely sound reasons. Mr Klaus’s protocol is not one of those.

I have to say that I am sorry that the Council benches are liberated of personnel this evening. Certainly if the Council had been serious in pressing its case for this treaty change, it ought to have been present to argue its case.

 
  
MPphoto
 

  Gerald Häfner, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Dieses so genannte Opt-out war von Anfang an eine große Bürgertäuschungsaktion. Es ist kein Opt-out, es ändert nach geltender Rechtsprechung weder den Text, noch ändert es in irgendeiner Weise die rechtliche Bedeutung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Es schafft also mehr Unklarheit als Klarheit. Es war von Anfang an ein gegen die Menschen, gegen die Demokratie und gegen Europa gerichtetes Manöver. Die Grundrechte kennen kein Opt-out, sie gelten für alle europäischen Bürgerinnen und Bürger unterschiedslos in der gleichen Weise. Das ist die Position, die wir hier als Europäisches Parlament aufrechterhalten müssen.

Es scheint mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass das auch die Position des tschechischen Parlaments war. Wenn immer gesagt wird, die Tschechische Republik habe dieses Opt-out verlangt oder dieses Protokoll, so müssen wir doch mal sehen: Wer hat es in Wirklichkeit verlangt? Das Parlament hat doch zugestimmt! Der Verfassungsgerichtshof hat zugestimmt, alle Institutionen in Tschechien! Es war der tschechische Präsident Klaus, der in geradezu mittelalterlicher Übersteigerung seiner eigenen Machtbefugnisse glaubte, dieses Opt-out mit einer verlogenen Begründung, nämlich mit Bezug auf die Beneš-Dekrete, durchsetzen zu können. Ich bin froh, dass wir jetzt im Hause einen Konsens haben, dass wir den europäischen Grundrechtbestand nicht in solch verlogener Weise unterminieren wollen. Er gilt überall gleich, zum Glück auch in Tschechien!

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák, za skupinu ECR. – Vážené dámy a pánové. Čas běží neúprosně rychle. Rád bych proto připomenul, že už jsou to skoro čtyři roky, co se nejvyšší představitelé členských států dohodli, že se Česká republika připojí k protokolu o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie. To, že se Evropský parlament jako celek dosud formálně nevyjádřil k této otázce, považuji osobně za obrovskou chybu a zároveň jasně vyslaný signál o naší neakceschopnosti.

Jak totiž máme lidi přesvědčit, že jsme něco schopni dělat s komplexními problémy ekonomické a finanční krize, jak nám mohou věřit, že podpoříme ekonomický růst a snížíme nezaměstnanost, když nejsme schopni přijmout v odpovídající době jednostránkový dokument.

Za frakci Evropských konzervativců a reformistů si současně dovolím říci dvě věci. Za prvé: suverénní členské státy mají na rozdíl od mezinárodních organizací právní subjektivitu dánu vlastní fyzickou existencí. Nevytváří ji mezinárodní právo či vůle jiných subjektů. Za druhé: plně souhlasíme s návrhem Evropské rady pro účely připojení protokolu nesvolávat konvent. Obecně jsme přesvědčeni, že politické směřování Evropské unie a budoucnost evropské integrace je primárně věcí národních států. Vytváření různých kvazi institucí rozhodujících o přenášení kompetencí a rozhodovacích pravomocí z úrovně národní na úroveň evropskou proto nepodporujeme. Děkuji.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew, on behalf of the EFD Group. – Mr President, the European Court of Justice will judge whether the laws applied to the Czech Republic are in accordance with the Charter of Fundamental Rights. The fear is that this will make it possible to bypass the Czech courts and assert, for example, that property claims by persons displaced after the Second World War be judged directly at the European Court of Justice (ECJ). The Charter even allows for perfectly valid rulings of the Czech courts to be re-examined.

The Czech Republic seeks a similar exception to that of the UK and Poland. This aims to give the Czech Republic a guarantee that the Lisbon Treaty cannot lead to the breach of the so-called Beneš Decrees. We all remember how, at the time of Lisbon, we were assured by the Europhile political class that the Charter would not apply to the UK. We in UKIP said that the ECJ would swiftly get round that assertion and rule that the Charter does apply to the UK, and so it proved. That being so, the terms of Protocol 30 ought to be recast in order to give effect to the clear wishes of the UK, Poland and the Czech Republic not to be bound by the Charter in any way.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin! Ich möchte mich bei Andrew Duff bedanken, und vor allen Dingen möchte ich hervorheben, dass er von Anfang an die Entscheidung des Rates von 2009 kritisiert hat. Er ist mit dieser Entscheidung auch auf den Widerstand der konservativen Kollegen im Ausschuss gestoßen, denen es offensichtlich darum ging, ihrem ehemaligen Kollegen auf der Prager Burg politisch nicht in den Rücken zu fallen.

Erinnern wir uns: Die Forderungen des tschechischen Präsidenten gingen schon 2009 über das Votum beider Parlamentskammern hinaus. Vor anderthalb Jahren hatte sich mit dem Senat bereits eine der beiden tschechischen Kammern eindeutig gegen eine Anwendung des Protokolls ausgesprochen. Und seit zwei Monaten ist ein neuer Präsident im Amt. Vor diesem Hintergrund kann ich nur begrüßen, dass sich auch die EVP dazu durchgerungen hat, den politischen Realitäten Rechnung zu tragen.

Schauen wir uns in der heutigen EU um, so kann nicht übersehen werden, dass es noch immer nach Revanche suchende Gestrige gibt – und auch in wachsendem Maße neue Nationalisten. Sicherlich ist deshalb die Frage legitim, ob in einem Europa, in dem jeden Tag soziale Errungenschaften gezielt und zuhauf über Bord geworfen werden, diese Kräfte eines Tages nicht auch Hand an historische Errungenschaften des europäischen Integrationsprozesses legen.

Opt-out-Klauseln geben keine Sicherheiten. Deshalb muss die Grundrechte-Charta vollumfänglich für alle tschechischen Bürgerinnen und Bürger gelten.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Mr President, the Commission welcomes the fact that Parliament intends to bring this process to an end, at least as far as the need to give an opinion on the protocol is concerned.

I share the view that while it was part of the deal to ensure the Czech ratification of the Lisbon Treaty, it is imperative that fundamental rights are upheld everywhere in the EU for all citizens.

It is now for Parliament, alone, to decide on its answer to consultation. But I do think that the next step will be for the competent Czech authorities to decide for themselves whether they want this protocol at all.

I am not contesting the political deal but I do wonder whether it still has the support of the Czech Government and people.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Duff, rapporteur. − Mr President, I would like to thank all those who have spoken.

To Mr Vlasák, I would say that we are not obliged as a Parliament to agree with the European Council. It would be an extraordinary set-up if we were. We are seeking to articulate an autonomous opinion, and that has not been easy. To Mr Agnew – who, I see, has now left – I would point out that the issue of the Beneš decrees was settled decisively and definitively at the time of the accession of the Czech Republic, and that is that.

Thank you to all those who made the case for opposing this measure extremely effectively, including Commissioner Malmström, who makes it subtly and politely but also forcibly. It is clear what the Commission’s true opinion actually is.

Finally, on the question of whether or not to call a convention on this treaty amendment, I have proposed that in this instance we refrain from doing so. However, Mr President, this is the last time you will hear me say that we ought not to call a convention. Next time round, we are going to do it properly.

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME ISABELLE DURANT
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 
 

  La Présidente. - Le débat est clos.

Le vote aura lieu mercredi 22 mai 2013, à 12 heures.

Déclarations écrites (article 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE), in writing. The Charter of Fundamental Rights does not create new rights, but gives each person a transparent way of better understanding the rights that already exist in every Member State. It is a document that clearly sets out the rights and responsibilities of the European Union to its citizens. This is why I regret that the United Kingdom, my country and, later, the Czech Republic chose to ‘opt-out’ of applying the whole text. In recent months, I was heartened to see that the Czech Republic had reconsidered this negative stance by its former President and that its Senate was now against continuing the formal procedure for joining the ‘opt-out’ Protocol. I believe any and all actions on this topic by Parliament or the Council should be suspended. Until the Czechs re-confirm their desire for this opt-out, it is a waste of all the institutions’ time and money to continue work merely for the sake of formality. At the same time, I believe the UK and Poland should also reconsider their application of this protocol. There is no reason why British and Polish citizens should be subject to less protection than other EU citizens under the law.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy