Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2132(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0055/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0055/2013

Debates :

PV 20/05/2013 - 23
CRE 20/05/2013 - 23

Balsojumi :

PV 22/05/2013 - 7.8
CRE 22/05/2013 - 7.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0215

Debašu stenogramma
Pirmdiena, 2013. gada 20. maijs - Strasbūra Pārskatītā redakcija

23. Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas īstenošana (īss izklāsts)
Visu runu video
Protokols
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Piotr Borys, on behalf of the Committee on Culture and Education, on the implementation of the Audiovisual Media Services Directive (2012/2132(INI)) (A7-0055/2013).

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys, sprawozdawca. − Panie Przewodniczący! Oceny dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych dokonujemy po raz pierwszy. Sprawozdanie, które miałem okazję przygotować, jest sprawozdaniem, które po trzech latach od wejścia w życie dyrektywy analizuje sytuację jej skutków.

Na wstępie chciałem powiedzieć, że ocena skutków dyrektywy jest generalnie pozytywna. Komisja przedstawiła sprawozdanie z kilkumiesięcznym opóźnieniem, co było głównie wynikiem opóźnienia we wdrożeniu dyrektywy przez część państw członkowskich. Jednak dzisiaj, należy to podkreślić, wszystkie państwa członkowskie wdrożyły dyrektywę, co uważamy za bardzo wielki sukces. Dyrektywa ta jest elementem swobody przepływu usług medialnych i instrumentem rynku wewnętrznego, który jednocześnie gwarantuje prawo do ochrony, prawo do informacji, prawo do wolności, i jest niezwykle ważnym instrumentem regulującym tę sferę w Europie. Mamy dzisiaj do czynienia z ponad 8 tysiącami nadawców i 2 tysiącami nadawców na żądanie.

Ogólnie pozytywnie oceniamy kwestie dotyczące m.in. reklamy. Uważamy, że 12-minutowy czas reklam w czasie jednej godziny przekazu jest bardzo dobrym kompromisem, który należy utrzymać.

Bardzo dobrze sprawdza się zasada kraju pochodzenia, tzn. jeżeli dany nadawca spełnia wymogi w jednym państwie członkowskim, może swobodnie nadawać w całej Europie, do wszystkich obywateli. Uważam, że zasada kraju pochodzenia w tej dyrektywie szczególnie dobrze się sprawdziła.

Jako członek Komisji Kultury ze szczególną uwagą chciałem podkreślić kwestie dotyczące ochrony małoletnich przed reklamą. To są kwestie wpływu reklamy na najmłodszych, i dlatego tak ważna jest minimalna ochrona dzieci, szczególnie przed wpływem reklamy produktów, takich jak alkohol, tytoń czy niezdrowa żywność.

W dyrektywie odpowiednio zajęto się zagadnieniem wdrażania pluralizmu i wolności mediów, co miało m.in. odzwierciedlenie w poprzednim sprawozdaniu, które omawialiśmy.

Dyrektywa bardzo skutecznie chroni przed nawoływaniem do nienawiści. Mamy jeden konkretny przypadek we Francji, gdzie jedna z telewizji została wyłączona z uwagi na nawoływanie do postaw antysemickich. Jest to m.in. skutek działania dyrektywy.

Zdecydowanie wspieramy produkcję europejską – średnio 63% produkcji to produkcja europejska, a ponad 33% to produkcja niezależna. Stanowi to bardzo istotną kwestię, w zakresie której dyrektywa wymusiła działania. Chcemy w jeszcze większym stopniu promować utwory europejskie.

Chcę podkreślić szczególnie ważną rolę samoregulacji. Dyrektywa bardzo mocno nawołuje również do przeciwdziałania dyskryminacji z uwagi na wiek, na płeć, na religię. Porusza także kwestie dotyczące dostosowania telewizji do wymogów osób z dysfunkcją słuchu i wzroku. Szczególnie dzisiaj elementy te są niezwykle ważne, aby zobowiązać producentów sprzętu do odpowiednich dostosowań.

Pragnę jeszcze dodać, że istotne jest, aby dyrektywa nadal funkcjonowała. Chcemy obserwować jej efekty, szczególnie przed pojawieniem się nowej telewizji – telewizji przyszłości, telewizji hybrydowej. Coraz częściej konsumenci mają wrażenie, że zaciera się granica w dostępie do serwisów linearnych i nielinearnych. W chwili obecnej nie należy zmieniać omawianej dyrektywy; powinniśmy spokojnie oceniać jej efekty i skutecznie obserwować powstawanie nowoczesnej telewizji, telewizji hybrydowej. Być może w przyszłości trzeba będzie na nowo opracować dyrektywę, ale, jak sądzę, dojdzie do tego dopiero po kilku latach wytężonej obserwacji.

Dziękuję bardzo wszystkim osobom, które pracowały ze mną nad tym sprawozdaniem, i cieszę się na dyskusję.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς θέλω να συγχαρώ αλλά και να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας διότι, κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης του τελικού κειμένου, απεδέχθη τις τροπολογίες των περισσοτέρων από εμάς και διότι ήταν υπόδειγμα συνεργασίας σε όλη αυτή την περίοδο. Θέλω να κάνω ειδική αναφορά στο άρθρο 6 της οδηγίας, με το οποίο προβλέπεται η απαγόρευση της υποκίνησης μίσους για λόγους φυλής, φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας. Κάνω ειδική αναφορά σε αυτό, κύριε Πρόεδρε, διότι όλοι βιώνουμε μία περίοδο στην οποία η ακραία ρητορική βρίσκει εύφορο έδαφος σε πολλά κράτη μέλη. Όλοι όσοι υποκινούν τέτοιες ακραίες τοποθετήσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό απαγορεύεται από το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο αυτής της οδηγίας, της οποίας την έκθεση για την εφαρμογή και την εξέλιξή της επεξεργαζόμαστε σήμερα για πρώτη φορά. Όλοι όσοι έχουν τέτοιες διαθέσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι υφίσταται αυστηρός έλεγχος από την Επιτροπή και ότι κάθε φορά που προκύπτει παράβαση θα διεξάγεται έρευνα και θα επιβάλλονται κυρώσεις.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale este elementul principal al reglementării în domeniu în Uniunea Europeană. Mi-aş fi dorit însă ca actuala consultare publică privind o posibilă revizuire a directivei să fie mai largă. Nu ne putem limita doar la garantarea independenţei organelor de reglementare naţionale. Trebuie ţinut cont şi de extinderea prevederilor articolului 9 alineatul (2), prin încurajarea dezvoltării de către organizaţiile media a codurilor de conduită şi în alte domenii decât cel al comunicării comerciale.

Ar trebui, totodată, să se ia în calcul recomandările formulate de Grupul la nivel înalt privind libertatea şi pluralismul mass-media. Una dintre ele ar fi înfiinţarea unui centru de monitorizare independent la nivel european, care să urmărească evoluţiile din statele membre în domeniul mass-media şi să adreseze eventuale recomandări.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE). - Monsieur le Président, en 2010, l'Union européenne a adopté un texte ambitieux pour encadrer l'activité des médias audiovisuels. Apparemment, c'est une réussite. Il prônait notamment une meilleure accessibilité des œuvres européennes, une protection renforcée des mineurs, une promotion de la diversité culturelle et une limite aux publicités intempestives.

Je souhaiterais attirer votre attention sur le paragraphe 13 du rapport de M. Borys, dans lequel celui-ci demande explicitement que les services médias et audiovisuels soient exclus de tout accord commercial.

Jeudi, nous voterons le mandat pour l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Le Parlement doit être cohérent et demander également l'exclusion explicite des services audiovisuels du mandat de cette négociation. Un accord qui inclurait ces services compromettrait l'amélioration future de la directive en discussion aujourd'hui. Si nous acceptons de libéraliser ce secteur, nous menaçons la diversité culturelle, un des principes fondateurs de la construction européenne.

Votons sur la question des États-Unis, en ayant à l'esprit le fait de défendre la culture et l'audiovisuel européens, comme le stipule le rapport Borys.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). - Panie Przewodniczący! Sprawozdanie to porusza kilka bardzo istotnych zagadnień. Cieszę się, że sprawozdawca, poseł Borys, zwrócił w nim uwagę na problem zwiększenia liczby programów i audycji możliwych do odbioru przez osoby starsze i dotknięte niepełnosprawnością słuchu i mowy. Ważne jest, by w dobie coraz większej dostępności telewizji, szczególnie na różnego rodzaju urządzeniach przenośnych, nie zapominać o osobach, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie mogą same, np. bez pomocy tłumacza języka migowego, odbierać audycji emitowanych przez stacje telewizyjne. Zwiększenie liczby produktów i usług audiowizualnych przystosowanych do odbioru przez te osoby przyczyni się do zniesienia wielu barier, które ciągle napotykają one w społeczeństwie. Jestem przekonana, że ograniczy też poczucie wykluczenia społecznego, jakie z powodu małej liczby programów przystosowanych do odbioru przez niepełnosprawnych, osoby te mogą odczuwać każdego dnia.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE). - În condiţiile evoluţiilor tehnologice, reglementarea funcţionării mass-media a devenit prioritară, atât prin prisma libertăţii de exprimare şi a accesului la informaţii, cât şi din punct de vedere comercial. Dezvoltarea internetului face ca un număr tot mai mare de cetăţeni să aibă acces la serviciile audiovizuale clasice sau la cerere. Concomitent, pieţele, dar şi comportamentul consumatorilor, se schimbă cu rapiditate. Analiza Comisiei asupra aplicării Directivei serviciilor media audiovizuale devine, astfel, un instrument util în planificarea ajustării cadrului de reglementare din domeniu.

Printre aspectele pe care le consider prioritare amintesc: înăsprirea măsurilor din statele membre pentru protecţia minorilor faţă de comunicările comerciale ce încurajează comportamentele nesănătoase, în special în domeniul alimentar.

De asemenea, salut faptul că toate statele membre au respectat prevederea de a furniza minimum 10% opere europene independente, dar atrag atenţia asupra obiectivului limitat pe care îl reprezintă acest proces. Semnalez şi importanţa furnizării de servicii media persoanelor cu deficienţe de vedere sau de auz. Mulţumesc, felicitări raportorului.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR). - Panie Przewodniczący! Tu chodziło tylko o zasadę, bo sytuacja była taka, że głos zabierali wyłącznie mówcy z PPE. Widziałem na Pana twarzy wyraz bólu w czasie mojego ostatniego wystąpienia, zwłaszcza że przekroczyłem czas, ale obiecuję, Panie Przewodniczący, że tym razem Pana nie zawiodę i skończę przed czasem.

Chciałbym powiedzieć, że sprawozdanie posła Borysa jest dobre i nasza grupa je poprze – zwłaszcza punkt 7 dotyczący dostępności, punkty 14 i 15 dotyczące prawa wyłączności, zapisy odnoszące się do ochrony praw małoletnich, o czym była mowa, artykuł 9 dotyczący reklamy oraz punkt 70 odnoszący się do ochrony danych osobowych. To sprawozdanie zasługuje na poparcie.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Neelie Kroes, Vice-President of the Commission. − Mr President, I have a good message for the honourable Member Mr Migalski: I am not from the EPP and I welcome the Borys report, which is generally well balanced, gives broad support to the approach taken in the Audiovisual Directive and will certainly help shape future Commission action. I would like to give my heartfelt thanks to the rapporteur and the shadows for all the work they did.

With regard to the implementation of the current AVMSD, the Commission will launch a study on the exposure of minors to alcohol advertising. The results should be available at the end of 2014. As regards future policies, the Commission has published a Green Paper on convergence and would like to give an opportunity to all interested stakeholders to make their voices heard in the debate.

While traditional broadcasts with a viewing average of four hours per day are still important, we cannot ignore the over 40 million connectable TVs across Europe. Even if many of the new functionalities are not being used yet, they are just one example of converging experience. Our goal is clear. We want to see economic growth and at the same time protect values.

This Green Paper launches a consultation process which questions all stakeholders on how to achieve this goal. On the basis of the results of this process we will decide on the necessity for potential follow-up steps. The consultation process will run until the end of August.

The scope of the Green Paper is broader than TV sets with added internet connectivity and aims to address the progressive merging of traditional broadcast services and the internet in a more holistic way. Topics such as accessibility, access to and financing of European content, advertising regulation and the protection of minors are addressed in the Green Paper. Looking at growth and values, topics also include market considerations, financing models, interoperability and infrastructure.

This runs in parallel with two other consultations in the area of the media: freedom and pluralism. I have already mentioned the others, as you will certainly remember. We are looking forward to continued good cooperation with Parliament and in particular with the Committee on Culture and Education on this issue.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place on Wednesday, 22 May 2013.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. Tisztelt Elnök Úr! Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv kidolgozására 2010-ben a technológiai és piaci változások, azaz elsősorban az internet elterjedése és sokirányú médiaalkalmazása, és a változó tévénézési szokások miatt volt szükség. Ennek egyik legnagyobb újítása volt, hogy a hagyományos televíziós (lineáris) műsorszolgáltatások mellett az úgynevezett nem lineáris műsorszolgáltatásokra is kiterjed, ahol jellemzően az interneten és mobiltelefonon maga a néző választja meg a tartalmat.

Gratulálok az előadónak, Piotr Borys kollégának, aki ezen irányelv átültetésének előrehaladásáról és működésének hatékonyságáról készítette átfogó jelentését! Örömömre szolgál, hogy a jelentés különálló fejezetben foglalkozik a gyermekek védelmével. Egyetértek annak fontosságával, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatóknak ki kellene dolgozni egy magatartási kódexet a gyermekeknek szánt műsorokban található, nem megfelelő audiovizuális kereskedelmi közlemények tekintetében. Az elsősorban a kereskedelmi közleményekből fakadó veszélyeknek épp a kiskorú nézők vannak leginkább kitéve.

A megerősített „származási ország” elve egyértelművé teszi a műsorszolgáltatók számára működési feltételeiket. Ennek szabályozására azért van szükség, mert a szolgáltatások szabadon nyújthatók az egész EU-ban, amennyiben megfelelnek az abban a tagállamban érvényes jogszabályoknak, ahonnan az adott szolgáltatások származnak. Határon túli műsorszolgáltatás esetén különösen fontos a szabályozás. A jelentést szavazatommal magam is támogatni fogom!

 
  
MPphoto
 
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), în scris. Mă bucură faptul că în acest raport se adresează problema accesibilităţii persoanelor cu deficienţe la serviciile media. Este imperativ să luăm măsuri pentru creşterea egalităţii de şanse pentru persoanele cu handicap şi să le oferim într-adevăr acestora dreptul lor, respectiv accesul la mijloace de comunicare adecvate, accesul la informaţie, asigurând astfel un pas înainte pentru integrarea acestora în societate. Este necesară cooperarea societăţilor de radiodifuziune în dezvoltarea de tehnologii care să ia în calcul nevoile persoanelor cu deficienţe de vedere şi/sau de auz, a persoanelor cu handicap şi a celor în vârstă.

În continuare alimentele de tip „junk food”, precum şi băuturile alcoolice, continuă să aibă un impact negativ asupra copiilor şi, în acest sens, mă bucură accentul pus în acest raport pe protecţia minorilor.

Recunosc faptul că s-au făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte controlul comunicărilor comerciale audiovizuale neadecvate adresate copiilor, însă nu este suficient, mai ales datorită schimbărilor în materie de tehnologie a comunicării. Pentru tineri este foarte importantă percepţia pe care şi-o formează cu privire la ce este normal şi bun în societate şi, în acest sens, susţin solicitarea raportului adresată Comisiei de a prezenta propuneri cu privire la problema educaţiei în domeniul mass-mediei.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. La dernière directive sur les services de médias audiovisuels avait pour objectif de mieux concilier les évolutions technologiques et les principes démocratiques que sont l'égalité d'accès, la rémunération équitable des auteurs et la protection de la liberté d'expression, de la diversité culturelle et de la vie privée. Au vu du bilan retracé par le rapport sur son application, la directive a permis de renforcer la culture dans l'audiovisuel, la protection des publics fragiles ainsi que la progression de l'accessibilité pour le plus grand nombre. D'autres constats en revanche appellent à des corrections. En premier lieu, il apparaît nécessaire d'harmoniser l'application des règles dans les états membres, notamment pour la publicité "cachée" (dans les films, émissions, etc.), pour les mécanismes de concentration des médias et pour l'accessibilité. En second lieu, l’autorégulation doit laisser place à la contrainte, particulièrement dans le domaine de la protection des mineurs et des publicités pour l’alcool et le tabac. Au-delà de son poids économique, l'audiovisuel européen est un secteur stratégique pour notre culture mais aussi pour la diversité culturelle mondiale. Sa défense passe par le soutien des quotas de programmes européens et par l’exclusion des services de médias audiovisuels des accords commerciaux pour garantir l’exception culturelle.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika