Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 20. maj 2013 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 3.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 4.Fortolkning af forretningsordenen: se protokollen
 5.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 6.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216): se protokollen
 7.Valg af den nye Ombudsmand (meddelelse om ansøgninger): se protokollen
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74): se protokollen
 9.Erklæringer fra formanden
 10.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 11.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 12.Andragender (jf. protokollen)
 13.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 14.Modtagne dokumenter: se protokollen
 15.Arbejdsplan
 16.Vedvarende energikilder på EU's indre marked for energi (forhandling)
 17.Offshore-udvinding af olie og gas, undersøgelses- og produktionsaktiviteter (forhandling)
 18.EU-ordning for frivillig permanent flytning (forhandling)
 19.Udkast til protokol om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder på Den Tjekkiske Republik (høring) - Udkast til protokol om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder på Den Tjekkiske Republik (godkendelse) (forhandling)
 20.Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 150)
 21.Kvinders rettigheder i tiltrædelseslandene på Balkan (kortfattet forelæggelse)
 22.EU-charter: Standarder for mediefrihed i EU (kortfattet forelæggelse)
 23.Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester (kortfattet forelæggelse)
 24.En dagsorden for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner (kortfattet forelæggelse)
 25.Regionale strategier for industriområder i Den Europæiske Union (kortfattet forelæggelse)
 26.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 27.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (550 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2094 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik