Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 20. toukokuuta 2013 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 4.Työjärjestyksen tulkinta: ks. pöytäkirja
 5.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla): ks. pöytäkirja
 7.Uuden oikeusasiamiehen valitseminen (ehdokkaiden julkistaminen): ks. pöytäkirja
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla): ks. pöytäkirja
 9.Puhemiehen julkilausumat
 10.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 11.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 12.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 13.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 14.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Uusiutuva energia EU:n energian sisämarkkinoilla (keskustelu)
 17.Öljyn ja kaasun etsintä-, hyödyntämis- ja tuotantotoiminta avomerellä (keskustelu)
 18.Vapaaehtoinen ja pysyvä unionin uudelleensijoittamisjärjestelmä (keskustelu)
 19.Ehdotus pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin tasavaltaan (kuuleminen) - Ehdotus pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin tasavaltaan (hyväksyntä) (keskustelu)
 20.Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 150 artikla)
 21.Naisten oikeudet Balkanin ehdokasvaltioissa (lyhyt esittely)
 22.EU:n perusoikeuskirja: tiedotusvälineiden vapauden yleiset edellytykset EU:ssa (lyhyt esittely)
 23.Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpano (lyhyt esittely)
 24.Riittävät, turvatut ja kestävät eläkkeet (lyhyt esittely)
 25.Euroopan unionin teollisuusalueita koskevat alueelliset strategiat (lyhyt esittely)
 26.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 27.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (550 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2094 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö