Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/2262(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0089/2013

Predložena besedila :

A7-0089/2013

Razprave :

Glasovanja :

PV 21/05/2013 - 6.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0198

Dobesedni zapisi razprav
Torek, 21. maj 2013 - Strasbourg Pregledana izdaja

7.8. Ponudbe za prevzem (A7-0089/2013 - Klaus-Heiner Lehne)
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Contextul economic şi financiar, care a marcat Uniunea Europeană în anii de criză profundă, nu a reuşit să ofere o imagine clară asupra impactului real al Directivei privind ofertele publice de cumpărare. Cu toate acestea, sunt de părere că piaţa de control corporativ a produs o serie de efecte care nu pot fi contestate de nicio instanţă, atât în materie de concurenţă echitabilă, cât şi în ceea ce priveşte supravegherea sau drepturile angajaţilor aflaţi într-o situaţie de preluare. Pe măsură ce Europa va ieşi de sub influenţele negative ale crizei economice şi financiare, pe măsură ce ofertele publice de cumpărare vor reveni la nivelul de dinainte de anul 2007, efectele acestei directive în ceea ce priveşte preluările de control se vor face simţite în rândul statelor membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport de mon collègue Klaus-Heiner Lehne qui indique qu'il faudrait disposer de données plus précises afin de déterminer si la révision ou la modification de la directive concernant les offres publiques d'acquisition s'impose, ou s'il y a lieu de prendre de nouvelles mesures d'harmonisation. Cette directive adoptée en 2004 coordonne les règles en matière d'offres publiques d'acquisition des titres de sociétés, lorsqu'une partie au moins de leurs titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas - įvertinti kaip taikoma Direktyva 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo. Atsižvelgiant į pastarųjų metų finansinius pokyčius ir krizę, sunku tinkamai įvertinti, kaip taikoma direktyva. Krizė padarė labai didelį poveikį įmonių perėmimo finansavimui. Vykdant susijungimo ir įsigijimo veiklą paprastai reikalinga finansinė parama, tačiau pastebimas kreditų trūkumas bei dėl žemų akcijų kainų mažiau patrauklus akcijų įsigijimas. Šios direktyvos taikymas negali būti tinkamai įvertintas kai remiamasi tik ribotais turimais duomenimis. Todėl pritariu išdėstytiems siūlymams surinkti daugiau reikalingų ir tinkamų duomenų, kad būtų galima nustatyti ne tik direktyvos keitimų poreikį, bet ir konkrečius tolesnius derinimo veiksmus, kurių reikia imtis.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului deoarece această directivă reprezintă un pas important în consolidarea legislaţiei societăţilor comerciale la nivel european. Împărtăşesc faptul că unul dintre obiectivele principale ale directivei este asigurarea unui mediu echitabil în cadrul ofertelor publice, fapt ce ameliorează buna funcţionare a pieţei de control corporativ.

Salut eforturile depuse în vederea intensificării colaborării între autorităţile naţionale în contextul ofertelor publice de cumpărare, prin intermediul reţelei ofertelor publice de cumpărare. Problema supravegherii ofertelor publice se înscrie în prerogativele statale.

Aş dori să insist asupra condiţiei angajaţilor în cazul unei preluări şi asupra necesităţii consolidării drepturilor acestora în situaţii similare.

În concluzie susţin propunerea adresată Comisiei de efectuare a unei evaluări a aplicării directivei, având în vedere că perioada de transpunere a coincis cu începutul crizei financiare, cauzând distorsiuni ale pieţei de control corporativ.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Condivido la relazione del collega on. Lehne sull'Applicazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto. Gli Stati membri hanno recepito tale direttiva nel 2006 per armonizzare le norme in materia di offerte pubbliche d'acquisto. Purtroppo, la ricezione della normativa è coincisa con l'inizio della crisi economica e per questo, allo stato attuale, non è possibile valutare correttamente la sua applicazione in quanto mancano dati che accertino eventuali modifiche o misure di armonizzazione da adottare in futuro.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes pasiūlyme dėl direktyvos dėl įmonių perėmimo pateiktos būtiniausios gairės, kuriomis užtikrinamas įmonių perėmimo pasiūlymų vykdymo skaidrumas ir teisinis tikrumas, o akcininkams, darbuotojams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams suteikiama teisė gauti ir skleisti informaciją. Atsižvelgus į tai, kad direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpis sutapo su finansų krizės, kuri galiausiai pavirto ekonomikos ir skolų krize, pradžia, sunku nustatyti, kokiu mastu turėtų būti taikomos tolesnės derinimo priemonės dėl įmonių perėmimo. Tačiau, siekiant padidinti kapitalo rinkos skaidrumą ir sustiprinti įsigyjamos įmonės ir suinteresuotųjų subjektų teises, reikalingos naujos priemonės susijusios įmonių perėmimo pasiūlymų reguliavimu. Poveikio vertinimo metu darbuotojų atstovai išreiškė nepasitenkinimą dėl darbuotojų teisių gynimo padėties, todėl turi būti imtasi reikalingų veiksmų, siekiant efektyviau spręsti aktualius klausimus. Būtina užtikrinti, kad darbuotojų atstovai galėtų visapusiškai dalyvauti konsultacijose prieš perėmimo etapą, jo metu ir po jo, bei naudotis plačiomis teisėmis gauti informaciją. Svarbu užtikrinti, kad visų rūšių darbuotojams būtų teikiama pereinamojo laikotarpio pagalba, nepaisant jų statuso, bendrovės rūšies ar pavienio darbuotojo savybių.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – L'UE a adopté en 2004 une directive concernant les offres publiques d'acquisition, afin de coordonner les règles des titres de sociétés relevant du droit des États membres. Il appartenait au Parlement de se prononcer sur la bonne application de la directive. J'ai voté en faveur de ce rapport parce qu'il préconisait un report de cette évaluation. En effet, compte tenu des troubles financiers et économiques de ces cinq dernières années, j'ai estimé que nous ne disposions pas de données suffisantes pour procéder maintenant à une évaluation juste et équilibrée.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Concordo e apoio este relatório porque assinala que os direitos dos trabalhadores devem ser mantidos ao longo do processo de aquisição, considerando que a diretiva deveria ser alinhada com a legislação da UE que garante os direitos dos trabalhadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Actuala directivă trebuie aliniată la legislaţia UE pentru a asigura respectarea drepturilor lucrătorilor, iar acestea trebuie respectate pe întreg parcursul procesului de preluare a întreprinderilor. Astfel, reprezentanţii lucrătorilor în cauză trebuie să se bucure de drepturi de informare şi consultare cât mai cuprinzătoare, în special pe parcursul procesului de preluare, şi să aibă acces la cea mai adecvată expertiză juridică.

Participarea lucrătorilor şi participarea la capital a angajaţilor au un rol important în asigurarea participării depline a lucrătorilor şi a informării adecvate a acestora pe parcursul întregului proces de preluare. Aceste informaţii ar trebui garantate lucrătorilor care participă la administrarea societăţii, precum şi celor care participă la capitalul întreprinderii.

Este important să se garanteze faptul că toate categoriile de angajaţi, indiferent de poziţia acestora, de tipul de societate sau de caracteristicile individuale ale fiecărui angajat, beneficiază de asistenţă cu privire la tranziţie, având în vedere mai ales situaţia specială a angajaţilor vulnerabili sau a celor cu regim de muncă neregulat, precum angajaţii cu contracte de muncă pe perioadă determinată sau temporare. Pe parcursul procesului de preluare, trebuie menţinute drepturile, obligaţiile şi condiţiile de muncă din cadrul contractelor de angajare existente şi trebuie interzisă concedierea angajaţilor ca urmare a operaţiunilor întreprinderii.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Dopo un lungo percorso procedimentale si è riusciti ad adottare questa importante direttiva che mira ad armonizzare le norme sulle offerte pubbliche di acquisto nell'Unione Europea. Concordo con la valutazione fatta dalla Commissione Europea circa l'applicazione di questo strumento negli ordinamenti interni: sono necessarie misure di armonizzazione aggiuntive. Va senz'altro preso atto, però, che l'inizio della crisi economica ha inciso negativamente sul potenziale messo in campo dall'introduzione di queste nuove norme. Pertanto, vale la pena attendere per valutare l'introduzione di nuove modifiche alla direttiva. Il mio voto è stato favorevole perché sono in linea con le considerazioni fatte.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Criza cu care se confruntă Europa are influenţe nefaste asupra procesului de preluare a întreprinderilor, principala problemă identificată de Comisie fiind lipsa finanţării. Ca atare, activităţile adiacente acestui proces - fuziuni şi achiziţii - se desfăşoară cu dificultate, mai ales din cauza reducerii creditelor, de către bănci. Susţin propunerea raportorului privind necesitatea unei evaluări mai ample în baza unor date relevante pentru a stabili nu doar necesitatea modificării directivei, ci şi pentru a stabili cu precizie următorii paşi de parcurs pe calea armonizării la nivelul statelor UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – La directive OPA vise à garantir des conditions de concurrence homogènes pour toutes les offres publiques d'acquisition en Europe, dont la surveillance joue un rôle essentiel sur les évolutions du marché du contrôle des sociétés. Ce texte souligne l'intérêt de la directive, et indique les pistes qui restent encore à explorer ou approfondir : envisager une surveillance au niveau de l'Union, ou encore appréhender les nouvelles problématiques issues de la révision du fonctionnement de la directive. Il souligne notamment l'importance de prendre en compte de façon adéquate les droits des employés concernés par ces opérations.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report. The aim is to boost Europe’s competitiveness by facilitating corporate restructuring and consolidation. I support the rapporteur’s position on the need to take into consideration additional harmonisation measures on takeover bids at EU level and giving strong rights to shareholders, including minority shareholders. Restructuring has had very negative affects on Wales in the past. I want to ensure that the needs of communities and the economy are considered in future.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A diretiva relativa às ofertas públicas de aquisição, adotada em 2004, tinha como prazo de transposição maio de 2006. Pese embora tal transposição tenha sido efetuada pelos Estados-Membros, a verdade é que a aplicação da diretiva coincidiu com o eclodir da crise financeira e das dívidas soberanas na Europa, o que levou a um arrefecimento do mercado das fusões e aquisições. Estas operações requerem, na maioria das vezes, financiamento sofisticado, e com a dificuldade de acesso ao crédito, o mercado não funciona com a mesma facilidade. Para além disso, como alerta o relator, o baixo valor das ações, resultante da recessão, torna menos atrativa a aquisição das mesmas. Assim, nota-se que entre 2009 e 2010, o mercado intraeuropeu de fusões e aquisições ficou praticamente paralisado, estando a recuperar muito lentamente. Concordo, pois, com o Relator que com tais condições de mercado não é possível fazer uma correta avaliação da aplicação da diretiva, pelo que "são necessários dados mais pertinentes não só para determinar a necessidade de introduzir alterações na diretiva, mas igualmente para definir com precisão as medidas concretas a tomar no futuro em matéria de harmonização".

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Em abril de 2004, foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia (UE), a Diretiva 2004/25/CE sobre as ofertas públicas de aquisição na Europa cujo objetivo é criar regras harmonizadas entre todos os Estados-Membros (EM). O relatório elaborado por Klaus-Heiner Lehne analisa a aplicação desta Diretiva cujas disposições os EM eram obrigados a transpor para as legislações nacionais até ao mês de maio de 2006. O relator considera que o início da crise económica e financeira no ano de 2007 trouxe problemas acrescidos à implementação das regras previstas na Diretiva uma vez que “o mercado intraeuropeu de controlo das sociedades ficou praticamente paralisado, estando a recuperar muito lentamente”. É referido o exemplo do mercado do Reino Unido onde as Ofertas Públicas de Aquisição baixaram, entre 2010 e 2011, em 50%. Concordo, por isso, com o relator sobre a necessidade de obter dados mais relevantes nesta matéria para se poder aferir da necessidade de introduzir alterações na Diretiva 2004/25/CE e quais as medidas concretas que devem ser tomadas em matéria de harmonização.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A Diretiva estipula que os Estados-Membros deverão tomar as medidas para proteger os detentores de valores mobiliários e, em particular, os detentores de participações minoritárias, após uma mudança de controlo das sociedades. No entanto, como expresso no relatório, a regra da oferta obrigatória é a principal disposição para a proteção dos acionistas minoritários. Segundo um estudo externo, todos os Estados-Membros preveem derrogações a esta regra. Partindo deste estudo, reconhece-se que estas derrogações são frequentemente utilizadas para proteger os interesses dos acionistas maioritários. Ora, apesar disso, não se vê que seja feito qualquer esforço para defender os acionistas minoritários, nomeadamente tipificando e reduzindo o número de situações nas quais esta regra possa ser derrogada pelos Estados-Membros. No que diz respeito aos trabalhadores, para quem o anúncio de uma destas operações constitui uma ameaça ao seu posto de trabalho ou o primeiro sinal da degradação das condições sob as quais exercem a sua atividade, a Diretiva apenas diz que deverá também ser fornecida uma informação adequada aos representantes dos trabalhadores da sociedade. Não chega. O relator não incorporou as sugestões da Comissão de Emprego e dos Assuntos Sociais, no sentido de que sejam mantidos os direitos dos trabalhadores ao longo de todo o processo de aquisição. Por estas razões, não podemos votar a favor deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Smernica o ponukách na prevzatie poskytuje minimálne pokyny, ktoré zabezpečujú transparentnosť a právnu istotu pri vykonaní ponuky na prevzatie a udeľujú práva na informácie akcionárom, zamestnancom a ďalším zainteresovaným stranám. Niektoré členské štáty zvažujú, že upravia svoje harmonizované vnútroštátne predpisy o ponukách na prevzatie alebo ich už upravili tak, aby zvýšili transparentnosť na kapitálovom trhu a posilnili práva cieľovej spoločnosti a jej zainteresovaných strán. Členským štátom sa do mája 2006 poskytol čas na to, aby ustanovenia smernice transponovali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Vzhľadom na finančný a hospodársky vývoj v posledných pár rokoch je riadne posúdenie uplatňovania smernice zložité, ak nie nemožné. Finančná kríza, ktorá sa začala v roku 2007, zasiahla všetky európske trhy. Napriek celému balíku opatrení zameraných na stabilizáciu a oživenie hospodárstva sa kríza prehĺbila a Európa je stále uviaznutá v kríze kapitálových trhov a v ekonomickej a dlhovej kríze. Je nešťastnou zhodou okolností, že dátum transpozície smernice sa prekrýva so začiatkom krízy. Je teda opodstatnené snažiť sa zabezpečiť viac relevantných údajov, na základe ktorých bude možné určiť nielen potrebné zmeny v smernici, ale aj konkrétne harmonizačné opatrenia, ktoré je žiaduce v budúcnosti prijať.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Il mercato ha sofferto la mancanza di fondi necessari ad attuare la direttiva sulle OPA del maggio 2006, carenza che rende difficile valutarne la corretta applicazione. La relazione sottolinea alcune caratteristiche della direttiva: la parità di condizioni tra tutti gli Stati membri, la competenza delle autorità nazionali per quanto attiene alla vigilanza, l'azione di concerto per comprendere quando scatti l'obbligo OPA, le deroghe nazionali per i soci di minoranza e le regole di informazione dei dipendenti di una società oggetto di OPA. Considerando la relazione nel suo complesso, esprimo voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Ibrisagic (PPE), skriftlig. − Vi har idag röstat för ett initiativbetänkande om genomförande av direktivet om audiovisuella medietjänster, men där vi motsätter oss delar i betänkandet som rör intrång i mediernas oberoende. Vidare vill vi understryka att begränsningar av arrangörers rätt att förfoga över sina arrangemang och rättigheter till dessa bör begränsas i så liten utsträckning som möjligt. Vi motsätter oss också att audiovisuella tjänster undantas från det allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS).

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui. Direktyvoje dėl įmonių perėmimo pasiūlymų pateiktos būtiniausios gairės, kuriomis užtikrinamas įmonių perėmimo pasiūlymų vykdymo skaidrumas ir teisinis tikrumas, o akcininkams, darbuotojams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams suteikiama teisė gauti ir skleisti informaciją. Europoje buvo ir tebėra akivaizdus suderintų taisyklių dėl įmonių perėmimo pasiūlymų vykdymo poreikis. Atsižvelgiant į pastarųjų kelerių metų finansinius ir ekonominius pokyčius sudėtinga, o galbūt neįmanoma tinkamai galutinai įvertinti, kaip taikoma direktyva. Direktyvos taikymas negali būti tinkamai įvertintas remiantis tik ribotais turimais duomenimis. Todėl komitetas siūlo surinkti daugiau atitinkamų duomenų, kad būtų galima nustatyti ne tik direktyvos pakeitimų poreikį, bet ir konkrečius tolesnius derinimo veiksmus, kurių reikia imtis. Todėl prašo Komisijos toliau atidžiai stebėti pokyčius įmonių kontrolės rinkoje ir, kai įmonių perėmimo veikla vėl bus įprasto masto, atlikti naują direktyvos taikymo vertinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − La relazione oggi approvata concerne la definizione della disciplina delle offerte pubbliche di acquisto, per la quale è necessaria, da anni, un'armonizzazione a livello europeo. Non vi è dubbio che la crisi economica scoppiata nel 2008 abbia gravemente condizionato il mercato delle offerte pubbliche d’acquisto, fortemente contrattosi, e soltanto in parte compensato dalle transazioni finanziarie. Occorre pertanto, nella revisione del diritto societario, non limitata alle norme in materia di offerte pubbliche di acquisto, invertire la rotta procedendo ad un rilancio del settore. Per tale motivo, la relazione chiede alla Commissione di monitorare l'andamento del mercato per il controllo societario e di predisporre un'analisi sull'impatto dell'applicazione della direttiva, quando le attività di acquisizione ritorneranno ai livelli pre-crisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport sur l'application de la directive 2004/25/CE concernant les offres publiques d'acquisitions. Comme le souligne le rapporteur, cette directive, votée en 2003, instaure des règles d'harmonisation sur les offres publiques d'acquisition et répond ainsi à une demande forte au sein de l'UE. La Commission recommande l'introduction de nouvelles règles communes pour que la directive s'applique à un maximum d'offres publiques d'acquisition, y compris les plus complexes.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal which points out that workers’ rights must be upheld throughout the takeover process.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Abbiamo oggi favorevolmente accolto la richiesta dell'onorevole Lehne in merito alla rivalutazione della direttiva 2004/25/CE, adottata alla fine del 2003, relativa alle offerte pubbliche d'acquisto, in quanto non la consideriamo esaustiva nel suo contesto di applicazione.

Riteniamo infatti di dover valutare la possibilità di introdurre misure aggiuntive di armonizzazione a livello di Unione europea, grazie ad alcuni dati emersi da studi esterni e sulla base di diverse segnalazioni della Commissione stessa, che ci suggeriscono la necessità di un attento riesame della suddetta direttiva. Alla luce degli sviluppi finanziari ed economici degli ultimi anni, con particolare riferimento alla crisi finanziaria che ha colpito tutta l'Europa dal 2007, riteniamo che vi siano state forti e drammatiche ripercussioni sul finanziamento delle acquisizioni.

Considerando che il sostegno alle attività di fusione e acquisizione è fondamentale affinché il mercato funzioni correttamente ed osservando, inoltre, che i partecipanti al mercato hanno sofferto di scarsità di credito e che i prezzi bassi delle azioni dovuti alla crisi hanno reso le acquisizioni azionarie meno allettanti, riteniamo necessario raccogliere altri dati non solo per accertare l'esigenza di cambiamenti della direttiva, ma anche per definire le misure di armonizzazione precise da adottare in un prossimo futuro.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Após décadas de tentativas falhadas, a diretiva foi finalmente aprovada pelo Parlamento Europeu, em segunda leitura, no final de 2003, tendo sido publicada no Jornal Oficial em abril de 2004. Os Estados-Membros tinham até maio de 2006 para transpor as disposições da diretiva para as suas legislações nacionais. O facto de os Estados-Membros terem transposto as disposições da diretiva revela a evidente necessidade, tanto no passado como hoje em dia, de regras harmonizadas sobre as ofertas públicas de aquisição na Europa. Tem sido, no entanto, difícil avaliar de forma adequada a aplicação da diretiva, face à crise que temos atravessado. Será assim necessário aguardar para podermos aferir da necessidade da introdução de alterações à actual diretiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe porque aplicar la regulación establecida en la Directiva 2004/25/EC relativa a las ofertas públicas de adquisición atañe también al derecho del sector empresarial, al laboral, a la gobernanza empresarial, etc. La citada Directiva establece una reglamentación comunitaria de las ofertas públicas ahondando en la necesidad de que los procesos de adjudicación de contratos públicos sean transparentes y permitan la igualdad de tratamiento para evitar prácticas fraudulentas. La Directiva insta a la homogeneización de los procesos de adjudicación en todos los Estados miembros para garantizar un acceso igualitario a todos los agentes económicos de la UE. Pero la Directiva debe incluir a todos los agentes económicos y no justo en el periodo en que más ha caído este tipo de contratos públicos; carece de sentido cambiar estas normas hasta que se vuelva a un volumen normal de actividad en este sector. El informe también apela a la Comisión a tener en cuenta a los representantes de los trabajadores del sector. Por estas razones he votado a favor del informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je rejoins les idées du rapport rédigé par monsieur Klaus-Heiner Lehne sur les offres publiques d'acquisition. Les activités d'acquisition dépendent fortement de l'évolution financière et économique. Nous ne pouvons donc pas évaluer de manière précise et correcte l'application de la directive dans les États membres étant donné que la date de transposition de cette directive coïncidait avec le début de la crise financière. Celle-ci a pris de l'ampleur et s'est étendue à l'économie réelle, affectant tous les pays et touchant tous les secteurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. In Bezug auf Übernahmeangebote in Europa gab es offensichtlich den Ruf nach harmonisierten Rechtsvorschriften. Dass durch das Zusammentreffen von Euro-, Schulden- bzw. Finanzkrise und der Umsetzungsfrist der betreffenden Richtlinie nur begrenzt Daten verfügbar sind, ist keine zufriedenstellende Situation. Von der Notwendigkeit noch weiterführender Harmonisierungsschritte, wie sie im vorliegenden Bericht kurz angeführt wurden, bin ich nicht überzeugt. Demgemäß habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Europos Sąjungoje, kurioje užtikrinamas laisvas kapitalo judėjimas, įmonių perėmimas – natūrali, nors ir ne itin dažna, verslo ciklo dalis. Šis procesas daro įtaką daugeliui subjektų, visų pirma – darbuotojams. Ši įtaka ne visuomet būna teigiama. Todėl pritariu šiam dokumentui, aiškiau apibrėžiančiam darbuotojų, dirbančių perimamoje įmonėje, teises, užtikrinančias darbuotojų teisinį tikrumą. Visų pirma – teisę gauti informaciją apie planuojamus ir vykstančius teisinius pokyčius.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai. Europa vis dar yra slegiama kapitalo rinkos, ekonomikos ir skolų krizės. Tai neabejotinai skaudžiai paveikė ir įmonių perėmimo veiklą. Atsižvelgiant į tai reikalingas išsamus tyrimas, kuris leistų nustatyti ne tik direktyvos pakeitimų poreikį, bet ir kokių veiksmų reikia imtis, kad rinka veiktų tinkamai ir naudingai. Pažymėtina, kad efektyvus direktyvos įgyvendinimas užtikrina ES kapitalo rinkų integraciją ir didesnį atsakomybės skaidrumą. Siekiant šio tikslo labai svarbu užtikrinti, kad įmonių perėmimo procesas vyktų skaidriai, butų užtikrintos vienodas sąlygos ir teikiama tinkama finansinė parama. Visi suinteresuoti subjektai turi gauti objektyvią ir teisingą informaciją. Be to, didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas darbuotojų apsaugai ir jų teisėms.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Na perspetiva de aumentar a transparência do mercado de capitais e reforçar os direitos da sociedade visada e das respetivas partes interessadas, o Parlamento aprovou em 2003 uma diretiva relativa às ofertas públicas de aquisição, cujas disposições eram passíveis de ser transpostas para as legislações nacionais até maio de 2006. A diretiva coordena as regras nas ofertas públicas de aquisição, garantindo a transparência e segurança jurídica nestas operações e protegendo simultaneamente os interesses dos acionistas, dos trabalhadores e das outras partes interessadas. Contudo, a evolução económica e financeira, num cenário de crise generalizada e alargada, teve consequências dramáticas para o financiamento deste tipo de aquisições, constrangendo, ou mesmo, paralisando, as atividades de fusão e aquisição. Em virtude dos desenvolvimentos financeiros e económicos dos últimos anos, é difícil, senão impossível, segundo a análise do relator, avaliar com propriedade a aplicação da diretiva, uma vez que são necessários dados mais relevantes de modo a determinar a necessidade de rever ou modificar a legislação existente. Votei favoravelmente o presente relatório de iniciativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. Ich habe für den Bericht gestimmt, da ich als Schattenberichterstatterin im Rechtsausschuss den Entwurf in einigen für ArbeitnehmerInnen wichtigen Punkten verbessern konnte. Unternehmensübernahmen können mithelfen, die europäische Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Oberstes Prinzip muss jedoch sein, Jobs zu erhalten und gute Jobs zu schaffen. Die Zielgesellschaft soll nachhaltig und langfristig im Sinne der gesamteuropäischen Wirtschaft und insbesondere im Sinne der ArbeitnehmerInnen und Stakeholder agieren. Bei Unternehmensübernahmen sorge ich mich auch eher weniger um die Unternehmen selbst – oft geht es um große Übernahmen, die große Profite nach sich ziehen, sogenannte „Mega-Buy-Outs“. Hier gilt es insbesondere die „Kleinen“ – die ArbeitnehmerInnen – zu schützen. Hierzu konnte ich einen Punkt in den Bericht hineinverhandeln, der die Kommission zur Verstärkung des Dialogs mit den ArbeitnehmerInnen bei Auftreten von dringenden Problemen auffordert. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass zur Frage, wie ArbeitnehmerInnenrechte weiter gestützt und gestärkt werden können, weitere Überlegungen angestellt werden sollen, dies unter Einhaltung der Richtlinie 2001/23/EG und der Richtlinie 2002/14/EG (Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer).

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. After decades of failed attempts, the Directive was finally adopted by the European Parliament at the end of 2003 in second reading and published in the Official Journal in April 2004. Member States were given until May 2006 to transpose the provisions of the Directive into their national laws. It is an unfortunate coincidence that the transposition date of the Directive coincides with the start of the crisis. In the light of these findings the EP believes that the application of the Directive cannot be properly assessed only on the basis of limited data being available. The EP therefore suggests that more relevant data is needed in order to establish not only the need for changes to the Directive but also the precise harmonisation steps to be taken next.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − In riferimento alla proposta di risoluzione sull’applicazione della direttiva riguardante le offerte pubbliche di acquisto, ho manifestato parere favorevole perché tende a salvaguardare, durante lo svolgimento delle offerte, i diritti degli azionisti, dei dipendenti e della altre parti interessate. La situazione economico-finanziaria degli ultimi anni ha limitato le valutazioni sull’applicazione della direttiva a causa della crisi che ha prodotto ripercussioni preoccupanti sul finanziamento delle acquisizioni, ma ritengo importante il piano di tutela dei diritti dei lavoratori durante i processi di acquisizione e la previsione di garantire ai loro rappresentanti i diritti di informazione e di consultazione, oltre al diritto di partecipare alle fasi di acquisizione, con lo scopo di poter negoziare su questioni che riguardino i loro assistiti. Ritengo inoltre importante l’adozione di un sistema di controlli e di sanzioni per contrastare le violazioni dei diritti dei lavoratori e la possibilità di utilizzare particolari fondi UE per aiutare le imprese ad affrontare le conseguenze di acquisizioni ostili.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I support the need for clearer EU legislation on workers’ rights and representation in takeover bids.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. − A nyilvános vételi ajánlatokra vonatkozó szabályok európai szintű egységesítése garantálja az eljárás lefolytatásának átláthatóságát, biztosítja a részvényesek, munkavállalók és más érdekelt személyek tájékozódáshoz való jogát, valamint javítja a vállalat-ellenőrzési piac működését és egyenlő versenyfeltételeket teremt a nyilvános vételi ajánlatok számára Európa-szerte.

Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy az irányelv tagállami átültetésére a gazdasági válság kezdetén került sor, amikor a nyilvános vételi ajánlattételek a gazdasági visszaeséssel párhuzamosan jelentősen csökkentek. Így, álláspontom szerint mindenképpen több időre és további tanulmányokra, felmérésekre van szükség ahhoz, hogy az irányelv működését megfelelően értékelni tudjuk, illetve eldöntsük, hogy a nyilvános vételi ajánlatok tekintetében szükségesek-e további harmonizációs intézkedések, és ha igen, milyen mértékben.

A Bizottságot arra kérjük, hogy akkor készítsen új értékelést, amikor a pénzügyi válság hatásai enyhülnek, és a nyilvános vételi ajánlatok száma ismét eléri a korábban megszokott mennyiséget.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je constate qu'après des décennies de tentatives avortées, la directive a finalement été adoptée en deuxième lecture par le Parlement européen à la fin de l'année 2003, et a été publiée au Journal officiel en avril 2004. Les États membres avaient jusqu'au mois de mai 2006 pour transposer les dispositions de la directive en droit national.

Il est dommage que la date de transposition de la directive ait coïncidé avec le début de la crise. Au vu de ces observations, j'estime que l'application de la directive ne peut pas être correctement évaluée sur la seule base des données limitées disponibles. Par conséquent, je trouve que des données plus pertinentes sont nécessaires non seulement pour établir la nécessité de modifier la directive, mais également pour définir avec précision les prochaines mesures d'harmonisation qu'il convient d'adopter.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A diretiva sobre as ofertas públicas de aquisição, aprovada em 2004, teve um processo de negociações difíceis e morosas. Apesar da mesma ter sido transposta pelos Estados-Membros, o relator considera que é difícil apurar a aplicabilidade da mesma, uma vez que a agudização da crise soberana não permite uma análise clara e precisa, já que existem consequências nefastas para o financiamento das aquisições. Por estas razões, apoio o relator que aguarda um estudo mais minucioso para se perceber a necessidade de introdução de alterações e medidas futuras.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Harmonisierte Rechtsvorschriften bzgl. Übernahmeangebote in Europa sind immer noch notwendig. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der vergangenen Jahre ist es schwierig, vielleicht sogar unmöglich, eine abschließende Bewertung der Anwendung durchzuführen. Unglücklich ist, dass die Umsetzung der Richtlinie mit dem Beginn der Krise zusammenfällt. Aussagekräftigere Daten sind notwendig, ob eine Änderung der Richtlinie notwendig ist und welche genauen Schritte bzgl. Harmonisierung eingeleitet werden müssen. Ein wirksames System von Sanktionen und Kontrollen wird gefordert, um Arbeitnehmerrechteverletzungen vorzubeugen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Działania z zakresu fuzji i przejęć często wymagają skomplikowanego wsparcia finansowego. W tym celu PE oczekuje planu działania Komisji w sprawie unijnego prawa spółek. PE podkreśla, że przepis dotyczący obowiązkowej oferty przejęcia jest zasadniczym przepisem regulującym ochronę udziałowców mniejszościowych oraz zezwala na stosowanie odstępstw od tego przepisu celem ochrony interesu kontroli udziałowców.

PE podkreślił również, że przepis dotyczący obowiązkowej oferty przejęcia umożliwia udziałowcom mniejszościowym, w razie zmiany kontroli, otrzymanie premii wypłacanej za pakiet kontrolny. Dyrektywa znosi obowiązek złożenia obowiązkowej oferty przejęcia w razie, gdy po początkowej dobrowolnej ofercie osiągnięto próg kontrolny w taki sposób, że oferent może następnie zwiększyć swój udział w przejmowanej spółce poprzez zwykłe nabycie udziałów.

Sprawozdawca uważa, ze należy zapewnić pracownikom przepływ informacji, a także dostęp do pomocy przejściowej wszystkim pracownikom, niezależnie od ich statusu. Za istotne uważa się utrzymanie praw, obowiązków i warunków pracy określonych w aktualnych umowach o pracę, a także zakazu dokonywania zwolnień w związku z działalnością prowadzoną w trakcie przejęcia. Sprawozdawca poruszył kwestię ustanowienia skutecznego systemu kar i kontroli chroniącego przed naruszeniami praw pracowniczych.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Il testo presentato dall'onorevole Lehne, presidente della commissione giuridica, condivide l'approccio della Commissione europea che sottolinea la necessità di proporre norme armonizzate in materia di offerte pubbliche di acquisto all'interno dell'Unione.

Fatte salve tali premesse, dal testo si evidenzia il fatto che la data di recepimento coincide con l'inizio della crisi ed il relatore non ritiene che sussistano le condizioni adeguate per valutare i dati raccolti, suggerendo dunque di proseguire nell'analisi in modo più attento ed approfondito prima di individuare eventuali misure di armonizzazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A Diretiva entende expressamente que os Estados-Membros deverão tomar as medidas para proteger os detentores de valores mobiliários e, em particular, os detentores de participações minoritárias após uma mudança de controlo das sociedades. No entanto, o relatório diz: a regra da oferta obrigatória é a principal disposição para a proteção dos acionistas minoritários, e toma nota dos resultados do estudo externo, segundo os quais todos os Estados-Membros preveem derrogações a esta regra; entende que estas derrogações sejam frequentemente utilizadas para proteger os interesses dos acionistas maioritários. Apesar disso, não se vê que seja feito qualquer esforço para defender os acionistas minoritários, tipificando e reduzindo o número de situações nas quais esta regra possa ser derrogada pelos Estados-Membros. No que diz respeito aos trabalhadores, para quem o anúncio de uma destas operações constitui uma ameaça ao seu posto de trabalho ou o primeiro sinal da degradação das condições sob as quais exercem a sua atividade, a Diretiva apenas diz que deverá também ser fornecida uma informação adequada aos representantes dos trabalhadores da sociedade. O relator não incorporou as sugestões da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, no sentido de que sejam mantidos os direitos dos trabalhadores ao longo de todo o processo de aquisição. Por estas razões, não pudemos votar favoravelmente este relatório.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov