Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Istungi stenogramm
Teisipäev, 21. mai 2013 - Strasbourg Uuendatud versioon

10. Eriülesannete andmine Euroopa Keskpangale seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga - Euroopa Pangandusjärelevalve ja krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve (arutelu)
Sõnavõttude video
Protokoll
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta,

- la relazione di Marianne Thyssen, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, sulla proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)) (A7-0392/2012), e

- la relazione di Sven Giegold, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)0512 - C7-0289/2012 - 2012/0244(COD)) (A7-0393/2012).

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Rapporteur. − Alleen met resultaten kunnen wij het vertrouwen van de mensen en de ondernemingen herwinnen en duurzame groei bevorderen. Met het creëren van een heus gemeenschappelijk Europees bankentoezicht, als fundamentele bouwsteen van de bredere bankenunie, zetten wij een dergelijke stap voorwaarts.

Wij vragen er al jaren naar en we zijn dan ook tevreden dat we de laatste maanden echt vooruitgang zien. De sense of urgency is niet verdwenen en daarom is stevige vooruitgang nodig om het vertrouwen te versterken, om de financiële sector sterker en geloofwaardiger te maken, om de economie van het nodige kapitaal te voorzien en tot slot ook om de spaarders beter te beschermen.

Met de start van de ECB als nieuwe toezichthouder is ook een noodzakelijke eerste voorwaarde vervuld om bankinstellingen rechtstreeks te laten herkapitaliseren vanuit het ESM. Dat speelt dan weer een belangrijke rol bij het doorbreken van de vicieuze cirkel tussen de crises in de bankensector en de overheidsfinanciën.

Het triloogakkoord over het SSM en de EBA-wetgeving is zeer democratisch tot stand gekomen, omdat wij op onze strepen stonden en de omdat de Raad en de Commissie zich hebben gehouden aan het engagement om beide teksten in één pakket te behandelen en volledig in medebeslissing af te handelen.

Mede dankzij de constructieve samenwerking met de schaduwrapporteurs hebben wij onze positie in minder dan 10 weken kunnen bepalen en onze uitgangsdoelstellingen volledig kunnen halen.

(1) Wij krijgen een geloofwaardig, efficiënt georganiseerd SSM (Single Supervisor Mechanism) waarvan de ECB de spil wordt.

(2) We krijgen een toezichtsmechanisme dat maximaal spoort met de goede werking van de interne markt.

(3) We krijgen een toezichtsmechanisme dat verplicht is voor eurolidstaten en dat wij heel aantrekkelijk maken voor de toetreding van landen die nog niet tot de euro zijn toegetreden, wat zich onder meer vertaalt in gelijke stemrechten in de Raad van bankentoezicht en een aantal opt-out mogelijkheden om de assymetrische situatie te compenseren.

(4) We krijgen een verdeling van taken tussen de ECB en de Nationale Toezichthouders, waarbij rekening wordt gehouden met subsidiariteit, proportionaliteit, praktische werkbaarheid en geloofwaardigheid van het systeem. De ECB zal rechtstreeks de meer significante banken opvolgen en de banken die steun vragen of krijgen vanuit de Europese noodfondsen. De nationale toezichthouders blijven in beginsel de minder significante banken opvolgen, met dien verstande evenwel dat de ECB te allen tijde zo nodig het toezicht op een bank naar zich toe kan halen.

5. We hebben bijzonder hard gewerkt aan de accountability van de ECB, omdat elke verschuiving van bevoegdheden van het nationale naar het Europese niveau gepaard moet gaan met een adequate verantwoordingsplicht op Europees niveau, inzonderheid ten aanzien van het Europees Parlement.

6. Ten slotte is een realistisch tijdspad voor de inwerkingtreding afgesproken, rekening houdend met de capaciteit van de Europese toezichthouder om die nieuwe toezichttaken op excellente wijze te kunnen uitvoeren.

Woensdag stemmen wij over het amendementenpakket, maar wij zetten dan geen eindpunt achter dit dossier. Als rapporteur zal ik voorstellen om de eindstemming over de wetgevingsresolutie te verdagen naar een latere vergaderperiode.

Zo hebben wij nog een slag om de arm ten aanzien van de Raad, die door een procedure in één lidstaat nog geen unaniem eindakkoord kan geven over het akkoord voor het SSM-luik. Bovendien verschaffen wij er ons als Europees Parlement de ruimte mee om nog een stevig interinstitutioneel akkoord af te sluiten met de ECB inzake accountability en verantwoordingsplicht.

Deze kwestie is voor de democratie van bijzonder groot belang. Of het nu gaat over de toegang van het Parlement tot documenten, onze onderzoeksrechten of onze rol bij de benoeming en verwijdering van de voorzitter en vice-voorzitters, wij willen duidelijke afspraken over de concrete uitvoering hiervan vooraleer wij dit dossier in de plenaire vergadering afsluiten.

Om al die redenen hoop ik dat u zich achter dit onderhandelingsresultaat kan scharen en dat ik woensdag op uw steun kan rekenen. Dank u wel voor de goede samenwerking.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold, Berichterstatter. − Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Barnier, liebe Marianne Thyssen! Die letzten Monate waren ja intensive Arbeit. Das begann mit dem Urlaubsverzicht der Kommissionsmitarbeiter, um nach dem Beschluss im Rat einen großen Schritt in Richtung Bankenunion voranzubringen, wonach dann sehr schnell die Texte vorgelegt wurden zur Reform der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, wo ich als Berichterstatter tätig war, und natürlich für die Übertragung der Aufgaben an die Europäische Zentralbank für die gemeinsame Bankenaufsicht in Europa, zunächst in der Eurozone, aber eben offen für weitere Staaten. Dass dieser Schritt richtig war, zeigt auch die aktuelle Situation: Wir sind mit der Bankenkrise wirklich nicht aus dem Gröbsten heraus. Wir haben, nachdem sich viele Banken schwer verspekuliert haben, jetzt eine zweite Phase der Bankenkrise, in der sich zunehmend faule Kredite aus der Rezession in vielen Staaten, die wir derzeit durchleben, in den Bilanzen der Banken ansammeln und damit zu neuen Problemen führen. Um es zugespitzt zu sagen: Der europäische Binnenmarkt im Bereich des Finanzmarkts funktioniert nicht richtig, wenn in einem Teil des Binnenmarkts Kredite gar nicht mehr oder überteuert vorhanden sind und in anderen Teilen Kredite fast überhaupt nichts mehr kosten und gleichzeitig die Regionen – darunter auch mein Heimatland –, die über billigen Kredit verfügen, über regulative Maßnahmen verhindern, dass Banken diese Liquidität in die schwächeren Regionen abführen können. Das heißt: Wir haben es mit einem Fehlen an Funktionalität des gemeinsamen Binnenmarkts zu tun, und das könnten wir in der Zukunft vermeiden. Und wir hätten diese Krise vermeiden können, wenn wir gemacht hätten, was das Europäische Parlament schon vorher vorgeschlagen hat, nämlich zu einer gemeinsamen Bankenunion zu kommen.

Die Vorschläge, die wir jetzt zu diskutieren haben, bestehen aus zwei Teilen: eben der Reform der EBA, der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde. Hier muss man sagen: In meinem eigenen Bericht – ich fühle mich damit auch ein bisschen unglücklich – hatten wir die größte Kröte zu schlucken, nämlich dass wir dort den Abstimmungsmodus so verändern mussten, dass es in Zukunft doppelte Mehrheiten geben wird. Das ist eigentlich ein Rückschritt in der europäischen Integration, aber wir mussten dies tun, weil verständlicherweise die Staaten außerhalb des Euros argumentiert haben, dass sie gegenüber der Mehrheit der Staaten im Euro systematisch überstimmt würden. Zudem waren wir durch die Festlegung, die gemeinsame Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank zu übergeben, auch auf den Konsens der Mitgliedstaaten angewiesen. Entsprechendes hat die Kommission vorgelegt, alternative Optionen hätten bestanden, auf diese wurde aber schon vonseiten des Rates verzichtet, sodass wir als Parlament nun vor der Entscheidung stehen und auch alle Mitgliedstaaten vor der Entscheidung standen, die Bankenunion entweder im Rahmen der EZB zu verwirklichen oder eben darauf zu verzichten. Und dann ist aus meiner Sicht die richtige Abwägung zu sagen: Wir gehen diesen Schritt jetzt voran, wir brauchen das im Rahmen der Eurozone, statt jetzt – mit vielen Einreden dort – dagegen anzuargumentieren.

Das bringt natürlich zwei große Herausforderungen: erstens die Trennung der Geldpolitik und der Aufsicht – das haben wir, so gut wie möglich, realisiert –, und die zweite Herausforderung ist, das haben wir jetzt auch erleben dürfen: Die Europäische Zentralbank ist nicht gerade der Geburtsort der Demokratie in Europa. Das bedeutet: Die werden sich daran gewöhnen müssen, dass sie in Zukunft im Bereich der Aufsicht demokratischer Kontrolle unterliegen, während selbstverständlich die Geldpolitik der Unabhängigkeit der Zentralbank unterliegt. Da werden jetzt die Details noch auszuverhandeln sein.

Deshalb stimmen wir auch beide Berichte nicht abschließend hier ab, sondern wir wollen eine interinstitutionelle Vereinbarung mit der Europäischen Zentralbank vereinbaren, die diese demokratischen Rechte des Parlaments – was auch unsere Kollegen in den nationalen Parlamenten von uns erwarten – scharf und bis in die Details verankern. Deshalb kann diese Abstimmung jetzt auch nicht abschließend erfolgen. Aber ich freue mich trotzdem auf die Unterstützung zu beiden Berichten. Ich glaube, das ist ein mutiger Schritt voran, wo wir das machen, was das Parlament vor drei Jahren schon einmal gefordert hat.

 
  
MPphoto
 

  Lucinda Creighton, President-in-Office of the Council. − Madam President, I am very pleased to have the opportunity to take part in this afternoon’s debate on the package of regulations establishing the Single Supervisory Mechanism and adapting the set-up of the European Banking Authority.

In May 2012, the Commission called for a banking union, to restore confidence in banks and in the euro. This was reflected in the report on Economic and Monetary Union prepared by the Presidents of the European Council, the Commission, the Eurogroup and the European Central Bank. A complete banking union requires common supervision, deposit insurance and a common resolution framework, with an appropriate fiscal backstop.

Centralising supervision was the first step in this process. Therefore, the immediate priority for the proposal was to create a Single Supervisory Mechanism (SSM) for the euro area, with the ECB taking on the prudential supervision of credit institutions.

This package of texts, the ECB regulation conferring supervisory tasks on the ECB, and the amended EBA regulation will lay the foundations of a new and more effective system of supervision for all the participating Member States. The new system will neither do away with nor duplicate the national supervisors, but it will incorporate them into a more powerful architecture centred on the ECB. At the same time it will make full use of the resources and skills of the national authorities. The EBA will preserve its role in preparing draft regulations and will see an increase in its powers, particularly regarding the assessment of the resilience of our banking systems.

This is a significant achievement, and I will set out some of its key aspects in a moment. It is particularly significant that it has been accomplished in only two and a half months of intense negotiations. I would therefore like to pay particular tribute to the ECON Chair, Sharon Bowles, and the two excellent rapporteurs, Marianne Thyssen and Sven Giegold, for their dedication and the constructive way they have enabled our two institutions to cooperate.

The crisis that has hit our economies in the last five years has revealed considerable weaknesses in many banking systems and in the way they were supervised. Billions of euros of public money have been committed to supporting the banking system, whilst budgetary constraints have been imposed on other policies. This has led to very considerable and understandable public frustration. The Single Supervisory Mechanism is a major step forward in restoring the confidence of markets and the public in the strength of our supervisory system.

I will briefly mention some of the key provisions of the agreement reached between our institutions.

Firstly – and importantly – we have agreed on the distribution of work between the ECB and the national competent authorities. We have sought to reconcile the cohesiveness of the supervisory architecture – to have a true Single Supervisory Mechanism – with the need to make the most of national supervisors’ competences and local reach. The ECB will concentrate supervision on the most significant institutions determined on the basis of size, importance to the national economy in home Member States, and the extent of its cross-border activities but will also be able to expand its direct supervisory role in the light of identified needs. It will in any case be able from the outset to guide the actions of national supervisors. The ECB will also be able to exercise some macro-prudential powers, in cooperation with national authorities.

Overall, we have in our negotiations sought, where relevant, to respect the balance of prerogatives between home and host Member State supervisors. Since the Single Supervisory Mechanism will bring about a major institutional change, it is important that it builds on existing arrangements based on current banking legislation.

The powers of the ECB must of course be balanced by adequate accountability and governance arrangements, to which this Parliament has made a particularly important contribution. There will also be important safeguards regarding the separation of the supervisory function from the monetary policy function within the ECB. However, it is clear that the Governing Council remains the key decision-making body of the ECB. The authorities from all participating Member States will be represented, alongside the ECB, on the Supervisory Board in charge of preparing decisions. We have agreed on the establishment of robust safeguards, including the establishment of a mediation panel, to resolve differences of views between Member State authorities when the Governing Council objects to a draft decision. These also relate to the appointment of the Chair and vice-Chair of the Supervisory Board, where Parliament now has a very prominent role.

Safeguards were also needed for non-euro area Member States willing to participate in the Single Supervisory Mechanism, with the aim of making the new system as attractive as possible to non-euro area Member States. These additional safeguards recognise that the non-euro-area Member States are not represented in the Governing Council and cannot fully benefit from the other mechanisms provided for the euro-area Member States. The text, I believe, achieves a good balance on this particular issue, and I understand that many countries have given indications that they are considering joining the SSM as a result.

The package before us today sends a hugely important signal to markets. When the ECB takes up its full supervisory powers around summer next year, this will constitute a major change to the current system. We will have put in place the first pillar of the banking union. We will have shown that we are together determined to make our financial system more robust. But we should not be complacent. The SSM is of course only the first step on the path to establishing the banking union. Together we have a lot more work to do to complete that task, and I know we can count on the continued cooperation of Parliament in order to achieve that.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Madame la Présidente, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Merci, aussi, d'abord à Marianne Thyssen et à Sven Giegold, de l'appréciation qu'ils ont portée sur notre coopération et le travail que la Commission a fait, rapidement et sérieusement, en effet, pendant tout l'été de l'année dernière, pour mettre sur votre table, comme un paquet collectif – c'était un engagement que nous avions pris de traiter ces deux sujets ensemble –, et sur celle des ministres, cette pièce importante, majeure pour l'Europe, de la supervision intégrée, comme, d'ailleurs, je le dis en passant, une autre pièce majeure. En effet, le Parlement et le Conseil ont approuvé, récemment, avec la directive CRD IV un texte fondamental pour la robustesse du secteur bancaire européen.

Ce paquet législatif, Mesdames et Messieurs les députés, est, nous le savons tous, la première étape de ce qu'on appelle l'union bancaire. Cette union bancaire a pour objectif de restaurer la confiance dans les banques et d'assurer la solidité et la fiabilité du secteur bancaire. Elle doit, par ailleurs, contribuer à renforcer le marché intérieur qui a été – Sven Giegold l'a dit à juste titre – mis à mal, par la crise financière et, enfin, à garantir la stabilité financière, qui est une des conditions pour que redémarrent la confiance et la croissance.

Avec la création du mécanisme unique de supervision, nous assurons une surveillance commune, impartiale et européenne des banques. Ainsi, les banques transnationales, qui auront des problèmes, ne pourront plus être gérées au seul niveau d'un État Membre et de son superviseur, sans une approche globale et sans coordination.

Je suis convaincu, Mesdames et Messieurs les députés, que si nous avions eu ce mécanisme unique de supervision plus tôt, nous aurions pu prévenir les problèmes auxquels nous avons été confrontés, ces dernières années, dans beaucoup de banques, dans la quasi-totalité des crises bancaires du marché unique.

Les superviseurs nationaux continueront, évidemment, à jouer le rôle qui est important dans le cadre d'une répartition claire du travail avec la Banque centrale européenne, mais leur activité s'inscrira, désormais, dans le cadre du mécanisme unique de supervision et sera placée sous l'égide de la Banque centrale européenne, qui aura la responsabilité d'assurer le bon fonctionnement de ce mécanisme, comme l'a rappelé Marianne Thyssen.

Bien que le mécanisme unique de supervision soit initialement limité à la zone euro, nous nous sommes attachés, comme beaucoup d'entre vous l'ont souhaité, à ce que l'intégrité du marché unique soit pleinement préservée, grâce au rôle consacré de l'Autorité européenne des banques.

J'en viens maintenant à un sujet de questions et, parfois, de préoccupations. Les règles spécifiques sur la gouvernance de la Banque centrale européenne assureront une séparation stricte entre les tâches de supervision et les fonctions liées à la politique monétaire. Je sais que certains d'entre vous auraient voulu qu'on aille plus loin, mais si nous regardons attentivement le règlement que nous avons sur la table aujourd'hui, je pense que, dans la pratique, la supervision et la politique monétaire seront effectivement complètement séparées.

Je voudrais remercier, à ce stade, les présidences du Conseil de l'Union européenne, notamment la présidence chypriote et, chère Linda, la présidence irlandaise, qui a été très proactive sur ce dossier et puis, naturellement, je tiens à remercier votre Assemblée, qui a fait preuve d'un esprit, une fois de plus, très européen, d'une grande rapidité dans ses travaux, d'un sens des responsabilités et d'une très grande efficacité.

Je voudrais, en particulier, au nom de la Commission européenne, remercier vos deux rapporteurs, Marianne Thyssen et Sven Giegold, ainsi que beaucoup d'entre vous, notamment Sharon Bowles, Sylvie Goulard, MM. Klinz, Lamberts, Sánchez Presedo et Pittella, qui ont participé à telle ou telle réunion des trilogues, qui ont été très nombreux, ainsi que tous les autres parlementaires qui ont contribué à cette discussion constructive.

Cette contribution du Parlement a été fondamentale sous deux aspects, en particulier, que vous avez rappelés: le premier, la responsabilité démocratique de la Banque centrale européenne; les standards de contrôle que votre Parlement a obtenus sont parmi les plus élevés dans l'Union européenne, à juste titre, car la Banque centrale européenne aura des pouvoirs de supervision très importants.

Je souhaite vivement que les arrangements spécifiques, qui doivent être négociés dans cet accord interinstitutionnel avec la Banque centrale européenne, permettent une mise en œuvre effective de ce contrôle démocratique. Il s'agit bien, comme vous l'avez dit tous les deux, Sven Giegold et Marianne Thyssen, d'une question de démocratie et je souhaite, aussi, que ces arrangements soient agréés dans cet esprit-là, le plus rapidement possible, pour que la supervision soit effective, de manière opérationnelle, dans un délai rapide, au début de l'année 2014.

Sous l'autre aspect, du côté de l'Autorité bancaire européenne, les modalités de vote en son sein ont été adaptées de sorte que les décisions prennent pleinement en compte les intérêts de tous les États membres.

Je souhaite vivement – mais c'est, bien sûr, à vous d'en décider – que le Parlement accueille favorablement ces textes et soit en mesure de les approuver définitivement le plus rapidement possible.

Je redis qu'il est très important, comme la Banque centrale européenne s'y prépare, que ce mécanisme de supervision soit opérationnel dans les premiers mois de l'année 2014. Il y a naturellement lieu de souligner que cette mise en œuvre opérationnelle ne sera effective, selon les textes que nous avons sous les yeux, qu'un an après la publication au Journal officiel. Grâce à vous, Mesdames et Messieurs, et grâce au Conseil, un signal fort sera donné aux marchés, à nos partenaires internationaux et, d'abord et surtout, aux citoyens, qui veulent qu'on tire les leçons des crises qui les ont touchés, qui les ont fragilisés, qui ont appelé, d'ailleurs, des contributions publiques considérables – près de 11 ou 13 % du PIB au moment de la crise financière – signal indiquant que l'Union européenne est fermement engagée, non seulement, à tirer les leçons de cette crise, mais aussi à stabiliser la zone euro, à renforcer le marché unique et, ainsi, à jeter les bases d'un redémarrage de la croissance.

Cela permettra, également, de commencer rapidement à travailler sur la mise en place d'un mécanisme unique de résolution, qui est une autre grande partie de l'Union bancaire et que j'entends, au nom de la Commission, proposer dans les toutes prochaines semaines, au Conseil des ministres et au Parlement européen.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel, relator de parecer da Comissão dos Assuntos Constitucionais. − Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhor Comissário, eu queria começar por dizer que naturalmente nos congratulamos muito com os passos que o Parlamento Europeu e que a União Europeia têm dado no sentido da supervisão bancária, e há três pontos que considero fundamentais e que nós, na Comissão dos Assuntos Constitucionais, em particular, relativamente à questão da Autoridade Bancária Europeia, mas também relativamente ao Banco Central Europeu, tentamos definir.

O primeiro deles, e que eu considero fundamental do ponto de vista constitucional e institucional, foi garantir que a supervisão bancária ficava com o Banco Central Europeu. É a única forma de darmos ao Banco Central Europeu o seu verdadeiro estatuto, o estatuto de um banco central genuíno e próprio. O segundo ponto foi tentar incluir, abrir a porta aos países que estão fora da zona euro e isso foi possível fazer-se através do Comité de Supervisão que funcionará no Banco Central Europeu e de uma forma que nós consideramos que pode ser melhorada mas que, neste momento, é já altamente satisfatória para esses países. O terceiro ponto, que para nós foi fundamental, foi garantir, no contexto da Autoridade Bancária Europeia, alguma equidade entre os países que estão dentro da zona euro, os países que estão no mecanismo de supervisão e os países que estão fora do zona euro e os que estão fora do mecanismo único de supervisão, garantindo justamente que as próprias regras de supervisão sejam definidas por esta Autoridade Bancária Europeia e possam ser iguais, seja para os supervisores nacionais, seja para os supervisores europeus.

Isto foram passos muito importantes que a Comissão dos Assuntos Constitucionais quis claramente traçar. Um outro passo muito importante é a transparência, a responsabilização perante o Parlamento Europeu dos mecanismos de supervisão, que foi também outra conquista muito importante da Comissão dos Assuntos Constitucionais.

Eu queria, no entanto, dizer o seguinte: para nós, é urgente avançar com a União Bancária, e aqui acompanhamos o Comissário Barnier, quanto mais cedo tivermos a União Bancária, mais forte se tornará a zona euro, mais forte se tornará o espaço no mercado interno, porque está protegido agora contra a fragmentação e, por isso, nós exigimos, como parlamentares da Comissão dos Assuntos Constitucionais, que a União Bancária possa ser feita no período mais rápido possível, é essencial avançar com isto, avançar seguramente mas avançar rapidamente.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Duff, rapporteur for the opinion of the Committee on Constitutional Affairs. − Madam President, the Committee on Constitutional Affairs welcomes, of course, the improved system of economic governance that these reports represent, including their constitutional experiments. This is good progress, but we also now need to make it clear that Parliament is keen to consolidate and to codify through proper Treaty revision the crisis management measures taken since 2008. This process must not mean more surgical strikes at the Union Treaty, an approach which unfortunately seems to be all the rage at present in Berlin. Still less do we want to see experiments on the outside of the Union framework, such as the Fiscal Compact Treaty. What we need is a radical and comprehensive reform of the economic and monetary union structure of Maastricht and the installation of a fiscal union via the process of a full-blooded constitutional convention that should start in the spring of 2015. See you there.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Kollege Duff! Sie sind ja einer der besten Kenner der europäischen Verfassungsmaterie. Ich erinnere mich noch gern an die Zeit der Arbeit im Ausschuss für konstitutionelle Fragen.

Zwei Fragen: Glauben Sie, dass das, was jetzt auf den Weg gebracht wird, noch innerhalb des Vertrags von Lissabon stattfindet oder in Wirklichkeit bereits außerhalb?

Zweitens: Wie, glauben Sie, wird die notwendige Fortschreibung – Sie haben von Radikalumbau gesprochen – der Europäischen Union politisch in den Mitgliedstaaten durchsetzbar sein?

 
  
MPphoto
 

  Andrew Duff (ALDE), blue-card answer. – Frankly I believe we are now stretching the Treaty of Lisbon to breaking point.

I think that in practice, the bailouts and bail-ins have already found the frontiers of the Lisbon Treaty and if we are to go further to deepen fiscal integration, then we have to square up courageously and skilfully to the creation of a fiscal union managed by a proper federal economic government.

At the heart of that process is the transformation of the Commission into a proper government. From that, all else flows.

 
  
MPphoto
 

  Burkhard Balz, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Mit der morgigen Abstimmung zur Reformierung der europäischen Bankenaufsicht senden wir ein wichtiges Signal an die Finanzmärkte und vor allen Dingen an die europäischen Bürgerinnen und Bürger. Europa zieht hier an einem Strang, wenn es um die verschärfte Kontrolle von europäischen Banken geht.

Als Europäisches Parlament sprechen wir uns schon lange für eine bessere Koordinierung in der EU-Finanzaufsicht aus, gerade bei Instituten, die grenzüberschreitend tätig sind. Die EZB wird nun insbesondere bei großen Banken die Federführung übernehmen. Es ist uns gelungen, eine gute Grundlage für die Zusammenarbeit und Koordination mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA sicherzustellen, die für die Banken in denjenigen Mitgliedstaaten zuständig bleibt, die sich eben der EZB-Aufsicht nicht anschließen.

Auch wird der Zusammenarbeit zwischen der EZB und den nationalen Aufsehern eine entscheidende Rolle zukommen. Insbesondere bei der Aufsicht von kleinen und mittelgroßen Banken müssen ausgewogene und praktikable Lösungen gefunden werden, damit es eine effiziente, aber eben auch keine doppelte Berichterstattung gibt.

Die europäische Politik setzt viel Vertrauen in die Europäische Zentralbank. Es gibt jedoch auch das Sprichwort: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ Ich will sogar noch weiter gehen: Kontrolle ist nicht nur besser, sondern auch absolut notwendig. Als Abgeordnete des Europäischen Parlaments stehen uns Kontrollbefugnisse über die künftige europäische Aufsichtspraxis zu. In ihrer Aufsichtsfunktion muss die Europäische Zentralbank transparent agieren und vor allen Dingen auch Rechenschaft ablegen. Ein wesentliches Anliegen ist dabei auch, die saubere Trennung zwischen monetärer Politik und der Aufsichtspolitik der Europäischen Zentralbank sicherzustellen. Nur mit einer solch sauber praktizierten Trennung, nur über eine gute Zusammenarbeit mit nationalen Aufsehern und nur mit umfassender demokratischer Kontrolle verdient das Aufsichtsprojekt die Vorschusslorbeeren, die es nun auch erhält.

Klar ist deswegen auch: Allein mit Veränderungen an den Aufsichtsstrukturen werden wir unsere Ziele nicht erreichen. Mindestens genau so wichtig ist die konsequente Verbesserung der Finanzmarktregulierung. Mit der Verabschiedung der Eigenkapitalrichtlinie auf der vergangenen Straßburg-Tagung haben wir bereits dafür gesorgt, dass Banken künftig mehr Eigenkapital und Liquidität vorhalten müssen. Im ECON-Ausschuss haben wir gestern den Weg freigemacht für stringente europäische Vorgaben bei der Abwicklung von Banken. Als für die Einlagensicherung zuständiger Abgeordneter der Europäischen Volkspartei hier im Haus möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal betonen, wie wichtig das Voranschreiten auch bei diesem Thema ist. Das Europäische Parlament hat bereits vor mehr als einem Jahr ein deutliches Votum für strikte europäische Standards in den nationalen Einlagensicherungssystemen abgegeben. Ich möchte deswegen den Rat – Frau Creighton ist ja heute hier – nochmals ausdrücklich zum Handeln auffordern!

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare tutti i colleghi, in particolare la relatrice e il relatore, e il Commissario Barnier, perché è stato fatto davvero un buon lavoro e in questa scelta noi diamo una risposta decisiva e attesa da tempo.

D'altra parte non lo devo dire a voi che la conoscete bene, qual è la situazione disastrosa del sistema bancario europeo. L'ultimo esempio è il caso di Cipro, in cui le principali banche sono arrivate sull'orlo della bancarotta rischiando di compromettere la stabilità di tutta l'eurozona. Tutto ciò dimostra che è urgentissima una supervisione efficace e unitaria a livello europeo, che non faccia sconti a nessuno e che non tratti in maniera differente figli e figliastri. La supervisione unica dà garanzie ai nostri risparmiatori e mette in sicurezza i loro depositi.

Poi vi è un'altra ragione che mi fa giudicare molto positivamente il lavoro svolto: con questo nostro regolamento la Banca centrale europea esce da quello strano limbo in cui si trova attualmente. La BCE, come sappiamo bene, è una potenza grandissima, ma non può avere una delega in bianco. Non può trasformarsi in una zona franca, estranea a forme sostanziali di controllo democratico. Questo regolamento contiene conquiste importanti che per la prima volta pongono la Banca centrale europea sotto il controllo effettivo del Parlamento.

Si metterà inoltre fine agli scandalosi conflitti di interesse tra sorvegliati e sorveglianti, che hanno contaminato e infettato il sistema bancario negli ultimi decenni. Verrà istituito un comitato etico che introdurrà regole per contrastare il conflitto di interessi, ma, dal mio punto di vista, l'elemento più rilevante riguarda il procedimento di nomina del presidente e del vicepresidente del supervisory board, due cariche per le quali sarà necessaria la piena approvazione del Parlamento. Il presidente inoltre sarà scelto tramite una open selection procedure sulla quale il Parlamento eserciterà il suo controllo politico.

Il Parlamento europeo ossia la nostra Casa, la Casa dei cittadini europei sarà per la prima volta dotato di un potere di veto nei confronti delle nomine della Banca centrale europea. Finisce così il culto, il mito, il dogma dell'indipendenza della BCE e l'anomalia mondiale per cui la BCE è considerata un'istituzione non democratica. Ora, caro Commissario Barnier, Lei sa della mia grande stima nei suoi confronti, andiamo avanti sugli altri due pilastri dell'Unione bancaria.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 149, paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Ich habe eine Frage an den Kollegen Pitella, der ja als Vizepräsident hier die Verhandlungen häufig leitet.

Herr Pitella, Sie haben gesagt, erstmals werde das Dogma der Unabhängigkeit der EZB in Frage gestellt und erstmals eine demokratische Kontrolle eingeführt. Ist Ihnen bekannt, dass der für diesen Teil zuständige Vizepräsident Constâncio bei der ersten Verhandlung über eine interinstitutionelle Vereinbarung gerade dies völlig in Frage gestellt und betont hat, dass er überhaupt keine zusätzliche Kontrolle für die Gremien der EZB dulden wird? Ist Ihnen das bekannt, oder haben Sie das heute zum ersten Mal so gesagt und wissen nicht, was bisher in den Verträgen steht?

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella (S&D), risposta a una domanda "cartellino blu". – Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che quello che abbiamo deciso è perfettamente conforme allo spirito e al dettato dei trattati. Non a caso, abbiamo ascoltato, sentito il parere di uffici giuridici e le previsioni inserite nel regolamento sono perfettamente coerenti con la norma del trattato. Quindi dobbiamo andare avanti in questa direzione.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard, au nom du groupe ALDE. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Madame la Présidente du Conseil, je ne sais pas si la France peut servir de pont entre l'Allemagne et l'Italie, mais il ressort de cet échange un point extrêmement important, sur lequel, pour ma part, je voudrais insister. Le choix qui a été fait par les chefs de gouvernement de confier la supervision à la Banque centrale européenne est une décision importante. La Commission, cela a été dit, et je tiens aussi à le souligner, a travaillé de manière remarquable, dans des délais très brefs, et le choix fondamental qui a été fait est un choix qui n'était pas évident. Il consistait à dire qu'on confiait toute la supervision bancaire – fonction qui, dans une démocratie doit être placée sous un contrôle démocratique – à une institution qui a une très forte crédibilité, qui a beaucoup d'autorité en matière monétaire et financière, mais qui, jusqu'à présent, était totalement indépendante. Voilà la quadrature du cercle à laquelle on devait travailler.

Pour ma part, je tiens à dire que je crois qu'un bon travail a été fait. Les rapporteurs ont été particulièrement diligents et on a essayé de faire pour le mieux. Je conserve un petit doute, en mon âme et conscience. C'est un choix qui a été fait. D'autres choix auraient pu être faits, peut-être plus conformes à l'esprit du marché intérieur, et on se retrouve avec ce débat. Alors quelles sont les conditions qui doivent encore être clarifiées avant qu'on puisse véritablement donner notre aval à ce texte? D'abord, effectivement, il faut trouver à l'intérieur de la BCE un moyen d'organiser les choses, de sorte que les activités monétaires soient séparées des activités financières. Je crois que c'est faisable. Je pense qu'il ne faut pas attacher trop d'importance à ce qui a été dit dans une réunion. Il ne me semble pas que la BCE se dérobe.

Deuxièmement, il faudrait veiller à ce qu'on n'affaiblisse pas plus les pouvoirs de l'Autorité bancaire européenne, Sven Giegold l'a dit. Il est un peu regrettable qu'on ait introduit, dans un domaine où il y a le marché intérieur, des procédures de vote qui créent des clusters entre certains États et d'autres et, pour ma part, je ne souhaite pas qu'on aille encore plus loin dans des compromis bancals qui permettent, certes, d'associer les pays de la zone euro et les pays extérieurs à la zone euro, ce qui est tout à fait souhaitable, mais ce qui se fait selon des modalités peu claires.

C'est donc, tout bien considéré, un grand pas en avant, dont je remercie tous ceux qui l'ont porté par rapport, notamment, à ce qu'on avait voulu faire dans la supervision en 2010; mais il subsiste des doutes sur cette manière de faire l'Europe qui n'est pas toujours très bonne en ce moment et qui consiste à vouloir tout et son contraire et revient, in fine, à affaiblir les meilleures choses que nous réalisons ensemble.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, je viens d'un pays, la Belgique, qui a été marqué peut-être plus que de raison par les crises bancaires que nous avons connues. Ce pays est traversé par des institutions bancaires systémiques qui, bien sûr, sont transnationales par nature et qui sont parfois dirigées en dehors de nos frontières, quand ce ne sont pas les institutions belges elles-mêmes qui influencent ce qui se passe en Europe centrale, par exemple; je pense à une banque comme la KBC.

Nous savons donc l'inanité d'avoir un système de régulation bancaire qui soit national, alors que nous travaillons dans un marché intérieur et avec des institutions bancaires qui sont transnationales par nature. Ainsi, nous avons payé le prix fort, et je ne peux donc que me réjouir de l'initiative qui a été prise à l'origine par le Conseil et traduite dans des textes par la Commission, en vue de mettre en place ce premier pilier de l'union bancaire.

Alors, certes, l'union bancaire n'est pas l'alpha et l'oméga de l'intégration européenne, certainement pas, mais elle est en tout cas probablement le pas le plus résolu que l'Union prenne dans le sens d'une intégration, en vue d'une union toujours plus étroite entre nos États et nos peuples. Dans ce sens-là, je dois me réjouir que ce pas ait été amorcé – il n'est pas encore tout à fait franchi mais, en tout cas, il s'agit d'un pas ambitieux.

Mais il ne peut être question d'un saut de nature fédérale en Europe, si c'est au prix d'un affaiblissement de la démocratie, et on sait à quel point aujourd'hui la colère monte au sein de nos populations, à juste titre, contre un affaiblissement de la légitimation démocratique des décisions qui sont prises à la fois au niveau national et au niveau européen. De ce point de vue, il est vrai que – et je veux me faire l'écho ici de ce que Sylvie vient de dire – le choix architectural de placer ce mécanisme de supervision intégrée à la Banque centrale européenne nous semble quelque peu fâcheux, dans le sens où ce n'est pas la meilleure manière d'obtenir un système inclusif pour tout le marché intérieur. Ce n'est certainement pas le meilleur moyen d'appliquer la fameuse séparation des métiers bancaires entre superviseurs et politique monétaire et, enfin, ce n'est certainement pas la meilleure manière d'assurer un contrôle démocratique de la supervision des banques – contrôle qui doit être exercé par le politique. Et de ce point de vue, je dois dire que je suis outré de l'attitude que la Banque centrale européenne a manifestée à la fois par la voix de M. Mersch, d'abord, et par celle, ensuite, de M. Constâncio, qui nous ont dit grosso modo "Messieurs, Dames du Parlement européen, vous n'avez rien à faire dans cette affaire. Circulez, il n'y a rien à voir." C'est, en substance, leur message. Je le trouve inacceptable. J'attends donc de voir la nature de l'accord interinstitutionnel que nous pourrons passer avec eux.

Mais il ne faut pas non plus s'imaginer que l'union bancaire s'arrête à la supervision. Une supervision intégrée – et je ne suis certainement pas le seul à le dire – sans un système commun de gestion des crises bancaires, sans un système commun de garantie des dépôts est une union qui ne peut pas tenir. Et, de ce point de vue, je ne saurais qu'encourager les États membres à aller de l'avant. Il faut en finir, cinq ans après le début de la crise, avec un discours du type "Restons-nous au milieu du gué? Est-ce qu'on ose vraiment faire le pas en avant?". Il n'y aura pas d'Europe forte sans solidarité et sans responsabilité. Je sais que certains d'entre nous voudraient bien qu'il n'y ait ni solidarité, ni responsabilité. Je pense qu'il nous faut les deux.

La solidarité – je suis désolé de le dire –, ce n'est pas quelque chose de gratuit. J'en entends beaucoup se déclarer en faveur de la solidarité, jusqu'au moment où cela leur coûte un euro. Nous n'aurons pas une Europe forte sans solidarité, laquelle exige, ne serait-ce que temporairement, des transferts financiers. En effet, si nous mettons en place un système de garantie des dépôts, un système de gestion des crises qui soient financés par le secteur bancaire, je pense que nous assurerons surtout la solidarité entre les banques, et c'est bien normal, plutôt que, finalement, la solidarité entre le contribuable et les actionnaires des banques.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne, on behalf of the ECR Group. – Madam President, firstly I would like to thank the rapporteurs, Mrs Thyssen and Mr Giegold, for their excellent work over the past few months. The agreement to establish the Single Supervisory Mechanism and the accompanying adjustments to the European Banking Authority are seminal. They set in place, within the current EU Treaty, a mechanism for a multispeed Europe.

The eurozone can push ahead with the more integrated system that they have agreed is necessary to support the single currency, whilst those members who have signed up to join the euro have been accommodated in a voluntary system that they can choose to join when they deem it suitable for their individual situations and, importantly, the rights of those outside the euro are preserved by a new dual voting system which requires a simple majority of those participants inside the Single Supervisory Mechanism and a separate simple majority of those Member States who choose to remain outside it.

Most fundamentally, these two simple majority votes must come together to form one qualified majority vote overall, so that the European single market is protected. This agreement sets a template for exactly how a renegotiated European Union could work: a European Union that recognises that all Member States are different, both economically and culturally, yet can still work together to achieve an overall outcome that everyone can be comfortable with.

The City of London is the jewel of the single market, with the financial services it provides being of benefit not just to the UK but to the entire EU. Ensuring continued participation within the single market on equitable terms that allow a global financial centre to operate is of the utmost importance to all companies and individuals within the European Union. It is in no one’s interest for their activity to move outside Europe.

At the beginning of this mandate, a new financial system for financial regulation across Europe was set up, in the form of the European supervisory bodies. These institutions were tasked with providing technical input and drafting the details of legislation as part of the codecision process, creating a single rule book, so that banks and financial service companies across Europe face a level playing field in financial regulation and a company in Ljubljana or in Cardiff has as much access to finance as a company in Frankfurt, London or Paris.

Preserving that single rule book approach in an environment which has caused many financial supervisors to look inwards is going to be a difficult task in the coming years. The ECB is entering new territory, with new supervisory powers directly over banks, a situation not dissimilar to the Bank of England with its new prudential supervisory powers. However, the outstanding issue, I believe, that we have still not adequately solved in these reports is finding a way for the European Central Bank to maintain its independence in monetary policy yet still be accountable for its supervisory decisions to national and supranational parliaments.

No financial supervisor can ever operate outside of the public interest, which is best represented by democratically elected parliaments. When there are mis-selling scandals which affect thousands of constituents, the relevant financial supervisor needs to be held to account publicly. When a criminal investigation of systemic proportions is undertaken affecting many banks, the authorities need to explain publicly and demonstrate that suitable remedies and possible sanctions will be applied. Independence from political int ...

(The President cuts off the Speaker)

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom, on behalf of the EFD Group. – Madam President, Commissioner, I rise again, I am afraid, to make the same old hoary speech that I have been making here for several years. That is: it is my opinion that you do not really understand the concept of banking.

All the banks are broke. Bank Santander, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland: they are all broke. And why are they broke? It is not an act of God; it is not some sort of tsunami. They are broke because we have a system called fractional reserve banking, which means that banks can lend money that they do not actually have.

It is a criminal scandal and it has been going on for too long. To add to that problem you have moral hazard – a very significant moral hazard – from the political sphere, and most of the problems start in politics and central banks, which are part of the same political system.

We have counterfeiting, sometimes called quantitative easing, but counterfeiting by any other name – the artificial printing of money for which, if any ordinary person did it, they would be sent to prison for a very long time. Yet governments and central banks do it all the time. Central banks repress the amount of interest rates so we do not have the real cost of money, and yet we blame the retail banks for manipulating the LIBOR rate.

The sheer effrontery of this is quite astonishing. It is central banks that manipulate interest rates, Commissioner. Plus, underneath all this, we talk loosely – in a rather cavalier fashion, do we not – about deposit guarantees. So when banks go broke through their own incompetence and chicanery, the taxpayer picks up the tab. It is theft from the taxpayer. Until we start sending bankers – and I include central bankers and politicians – to prison for this outrage, it will continue.

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Frau Präsidentin! Wer den europäischen Binnenmarkt für notwendig hält – und ich halte ihn für notwendig –, der kommt auch nicht darum herum, dass wir auf Dauer eine gemeinsame Bankenaufsicht haben. Insofern begrüße ich das, was wir hier begonnen haben. Gleichzeitig habe ich aber auch meine Skepsis, und die resultiert aus der gleichen Begründung heraus: Wir haben es mit einem Binnenmarkt zu tun, die Bankenaufsicht ist aber erst einmal nur für den Euroraum vorgesehen. Die Banken sind aber zwischen Euroraum und dem Binnenmarkt so eng miteinander verknüpft, dass ich meine Bedenken habe, ob das auf Dauer so funktionieren kann. Es wird nur funktionieren, wenn wir sehr schnell den nächsten Schritt tun können.

Aus meiner Sicht und aus Sicht meiner Fraktion wäre es sinnvoll gewesen, das Ganze bei der EBA anzusiedeln. Sie ist 2010 aufgebaut worden mit Unterstützung aus diesem Hause, um eine europäische Bankenaufsicht zu bekommen. Es nun zur EZB zu packen, birgt Probleme, die schon ausreichend von den Kollegen und Kolleginnen hier beschrieben worden sind. Es ist eine kaum noch akzeptable Machtkonzentration, die hier auf die EZB gepackt wird. Aus diesem Grunde finde ich es – ich kann das nur unterstreichen, was meine Vorredner gesagt haben – überhaupt nicht mehr akzeptabel, dass die EZB sich so ziert und weigert, zumindest den Teil der Bankenaufsicht demokratisch kontrollieren und demokratisch legitimieren zu lassen. Das ist ein Minimum. Und wir sollten nicht nachlassen, darum zu kämpfen und darauf zu drängen, dass es so schnell wie möglich eine klare Vereinbarung zwischen diesem Haus und der EZB über die notwendigen Kontrollen gibt.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Frau Präsidentin! Die Schulden der Banken im Euroraum sind etwa dreimal so hoch wie die Staatsschulden aller Euroländer. Wenn man aber die politische Debatte verfolgt, hat man den Eindruck, als gehe es nur um die Staatsschulden gehen und dass Bürgerinnen und Bürger über ihre Verhältnisse gewirtschaftet hätten. Das stimmt so nicht! Manche sprechen – und ich kann mich dem nur anschließen – von der lähmenden Herrschaft der Zombie-Banken. Und jetzt steigen wir ein in die Bankenaufsicht. Gut so! Das ist ein kleines Puzzlesteinchen, wenn es um die große Krise geht. Jawohl, es passt zu dem Gesamtkonzept „Banken hinter Schranken“. Aber so, wie Sie es angelegt haben, Herr Kommissar und die, die dafür verantwortlich sind, laufen Sie enorme Gefahr, dass die EZB in ihrer öffentlichen Wahrnehmung zu einem Nachfolger dessen wird, wofür früher die Versailler Verträge in Deutschland standen, und dass in dem Augenblick, in dem dann die EZB aus ihrer Macht heraus tätig wird, der Aufschrei kommen wird: Das ist nicht notwendig bei unserer Bank, und es trifft meine Einlage. Es ist nur das böse Brüssel, vertreten durch die EZB, die das macht! Darum sollten Sie – auch wenn Sie im Moment jemand ganz anderem zuhören – schon diesen Gedanken, der aufgegriffen worden ist, Herr Kommissar, ...

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Grazie on. Martin.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Ich war noch nicht zu Ende, aber ich habe wirklich versucht in einen Dialog mit dem Kommissar einzutreten, der die ganze Zeit mit einem anderen Kollegen spricht. Dann ist es sinnlos, dass ich rede.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Vuole proseguire il suo intervento on. Martin?

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - ... weil ich einfach denke, dass auch ich höchstpersönlich 500 000 Wählerinnen und Wähler repräsentiere aus einem Land, wo die Gefahr besteht, dass Ihnen diese ganze Geschichte, wenn Sie nicht demokratisch agieren und nicht endlich die Rechenschaft anerkennen, um die Ohren fliegt, dass Millionen Österreicherinnen und Österreicher einfach sagen: Raus aus dieser Union, weil es nicht mehr unsere ist, weil wir in keinen Dialog treten können, weil wir von der EZB nicht verstanden werden und weil jetzt von der EZB-Seite her massiv unterlaufen wird, dass ein Minimum an demokratischer Kontrolle überhaupt möglich ist. Es ist doch pervers, in einer Gesellschaft zu leben, in der – um einen Kollegen zu zitieren – in Deutschland jedes Tier kontrolliert wird und wer es hält, aber wir im Jahr 6 der Krise immer noch nicht wissen: Wie sieht es aus mit den Derivaten und ihrem Umfang? Wie sieht es aus mit der Gefahr der CDWs, also der credit default swaps, den Schattenbanken? Dass alles gar nicht reguliert ist und bisher 10 % technokratisch gemacht wird. Aber das große Projekt, Herr Kommissar, das vor Ihnen liegt, schieben Sie vor sich her, weil Sie auf die deutsche Bundestagswahl warten, während aber in Wirklichkeit die Bürgerinnen und Bürger endlich wollen, dass wir bei der Einlagensicherung vorankommen, aber dann zentral bei dem Problem von too big to fail und dem Trennbanksystem. Da sind Sie massiv gefordert!

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE). - Frau Präsidentin! Ich wollte nur sagen: Die Österreicher sind viel gescheiter und werden nicht zuhören, was Herr Martin hier sagt.

Ceci dit, je voudrais vous dire que je ne reviendrai pas sur l'architecture de la supervision bancaire européenne, puisque nous avons déjà eu un débat là-dessus en septembre dernier et que j'avais pris la parole pour saluer le principe fondamental consistant à confier à la Banque centrale européenne une nouvelle mission essentielle afin d'assurer la stabilité financière.

Après des mois de négociation entre nos rapporteurs et le Conseil, nous sommes appelés à avaliser un accord que j'ai un peu de mal à appréhender dans tous ses détails, je dois l'avouer. Il eut été préférable d'analyser, au préalable, le texte au sein de la commission des affaires économiques et monétaires, même si j'ai une confiance entière dans les talents de négociation de Marianne Thyssen.

S'agissant de l'accord institutionnel, qui doit lier la Banque centrale et le Parlement européen, j'aimerais exhorter mes collègues à rester raisonnables. Je comprends la méthode qui consiste à reporter le vote final au moment où les deux parties se seront mises d'accord. Autant il me paraît légitime de demander des comptes au nouveau superviseur sur les principes généraux qui guident son action, autant il me paraît dangereux de revendiquer un droit de regard excessif du Parlement européen dans la gestion quotidienne des affaires.

Je rappelle, aussi, à M. Lamberts que les superviseurs nationaux n'ont pas pour habitude de devoir se justifier, au quotidien, devant leur parlement, et je n'imagine pas un seul instant que la Banque centrale européenne vienne s'expliquer sur des cas concrets, en cours, touchant des banques d'importance systémique. Oui, donc, à des contacts réguliers entre les deux institutions, mais non à un mélange des rôles, qui serait néfaste et qui n'introduirait que davantage de confusion. Respectons la séparation des pouvoirs.

Une deuxième remarque: je voudrais insister sur le fait que l'union bancaire comporte plusieurs piliers et qu'il convient de ne pas se contenter du volet supervision, aussi important soit-il. Le Fonds de résolution bancaire européenne et la garantie des dépôts sont des piliers tout aussi essentiels.

J'espère que la Commission européenne soumettra prochainement des propositions à ce sujet. Je sais que les discussions risquent d'être difficiles avec certains États membres, nous y sommes habitués. Il n'en demeure pas moins que nous sommes partis pour construire une véritable union bancaire et que nous ne pouvons pas nous arrêter à la moitié ou au tiers du chemin. Tout le monde, ici et ailleurs, doit en être conscient.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D). - Señora Presidenta, el establecimiento de la Unión Económica y Monetaria no fue acompañado de un proceso de unión financiera, no se cerró la brecha entre el funcionamiento global de los mercados financieros y el control nacional de las instituciones financieras.

Las competencias de supervisión y los aspectos esenciales de los sistemas de resolución y garantía de depósitos han permanecido en manos de los Estados miembros. Ello ha debilitado la estabilidad financiera europea, ha distorsionado el mercado interior y ha dificultado la transmisión de la política monetaria común a las familias y a las empresas.

La puesta en marcha de un sistema europeo de supervisión, con autoridades europeas que coordinan los supervisores nacionales, y la próxima adopción de las iniciativas para establecer reglas comunes para la resolución bancaria y progresar en la armonización de las garantías de los depósitos van en la buena dirección, mejorarán el sistema financiero y el buen funcionamiento de un mercado interior basado en reglas comunes, un Single Rule Book.

Sin embargo, la superación de la crisis y el perfeccionamiento de la propia Unión Económica y Monetaria exigen ir más allá. La ruptura del vínculo entre deuda privada y soberana, la normalización del crédito y la correcta transmisión de la política monetaria en la zona euro reclaman una unión bancaria. El pacto fiscal para la sostenibilidad de la deuda y las finanzas públicas debe completarse con una unión financiera para el flujo del crédito y la solvencia de las entidades privadas.

La iniciativa de la Comisión de presentar dos propuestas legislativas diferentes, confiriendo poderes al Banco Central Europeo y alineando su funcionamiento con el de la Autoridad Bancaria Europea, siempre se ha considerado como un paquete indisociable que debía ser adoptado con el respaldo del Parlamento.

El Parlamento, consciente de la prioridad y urgencia de esta iniciativa, ha acelerado su tramitación, ha realizado sus mejores esfuerzos para conseguir un compromiso, primero en su seno y después con el resto de las instituciones en el procedimiento legislativo.

En lo que se refiere a la reforma de la Autoridad Bancaria Europea, se ha asegurado la consistencia con el mercado interior, la integración del nuevo mecanismo en el sistema europeo de supervisión financiera y, al mismo tiempo, se han aumentado los poderes de la Autoridad Bancaria Europea.

Se ha acordado elaborar un manual de supervisión, el establecimiento de pruebas de esfuerzo y se han establecido reglas que aumentan la confianza entre países participantes o no en el mecanismo único de supervisión.

El resultado final se plasma en la presente sesión: la negociación ha culminado, se ha alcanzado un compromiso que podremos concluir con una votación final, una vez el Consejo confirme que está en condiciones de hacerlo.

En el momento actual, el Parlamento negocia un acuerdo interinstitucional con el Banco Central Europeo que asegure su pleno sometimiento al control y al escrutinio parlamentario en sus nuevas responsabilidades de supervisión.

No aceptaremos que se produzca un déficit democrático de transparencia, responsabilidad y control parlamentario en el mecanismo único de supervisión. Cuando se asumen plenos poderes judiciales hay que asumir, también, plena responsabilidad democrática.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE). - Frau Präsidentin, Frau Minister, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Moment boomen die Aktienmärkte, die Renditen für Staatsanleihen der Peripherieländer sinken. Man könnte den Eindruck haben, alles bewege sich in die richtige Richtung. Täuschen wir uns nicht! Wir haben nur eine Atempause. Die hat uns die EZB gekauft mit unorthodoxen Maßnahmen, die sie im letzten Jahr ergriffen hat, indem sie ihr Mandat relativ extensiv interpretiert hat.

Wir müssen feststellen, dass viele Banken nach wie vor krank und sehr fragil sind. Wir müssen feststellen, dass wir in den letzten Jahren eine Renationalisierung des Finanzdienstleistungssektors gesehen haben. Wir müssen feststellen, dass Bankengruppen, die international tätig sind, das Kapital nicht von einer Einheit in eine andere, wo es sehr viel dringender gebraucht wird, verschieben können.

Wir vom Europäischen Parlament haben vor zwei Jahren einen Vorschlag gemacht, eine europäische Bankenaufsicht einzurichten. Wir haben damals gesagt, das soll eine Bankenaufsicht für alle EU-27 sein, nicht nur für die Mitglieder der Eurozone. Wir haben sie in der Nähe der EZB ansiedeln wollen, aber nicht unter dem Dach der EZB, um sicherzustellen, dass es keine Interessenkollisionen zwischen Geldpolitik und Bankenaufsicht gibt.

Jetzt machen wir also einen Schritt, der nicht optimal ist, aber er ist ein wichtiger Schritt. Ich würde sagen, er ist genauso wichtig – und beinahe damit vergleichbar – wie die Etablierung der Eurozone oder ein Beitritt zur Eurozone. Diese europäische Bankenaufsicht eröffnet die Möglichkeit, die unheilige Verbindung zwischen Banken und der Staatsfinanzierung zu kappen. Sie eröffnet die Möglichkeit für international tätige Bankengruppen, tatsächlich das Kapital dort einzusetzen, wo sie es am dringendsten benötigen. Und sie ermöglicht es auch, Banken in die Abwicklung zu schicken, ohne dass der Steuerzahler belastet wird. Das ist alles sehr positiv.

Wir müssen feststellen, dass der Anwendungsbereich dieses single supervisor natürlich sehr beschränkt ist, nämlich auf nur 135 bis etwa 150 Institute. Wir hätten vorgezogen, dass die Aufsicht selber entscheidet, wen sie sich im Einzelnen vornimmt. Wichtig ist uns, dass die Mitglieder, die nicht der Eurozone angehören, freiwillig mitmachen können. Und wir haben es geschafft, durchzusetzen, dass sie dieselben Rechte und dieselben Pflichten haben. Was mir hier allerdings gar nicht gefällt, ist, dass diese Nicht-Eurozonenmitglieder die Möglichkeit haben, nach drei Jahren wieder auszutreten, wenn sie wollen, ohne groß Gründe anzugeben. Was mir auch nicht gefällt, ist, dass die Nicht-Eurozonenmitglieder in der EBA die Möglichkeit haben, bei Entscheidungen de facto ein Veto auszuüben.

Die EZB hat große Fortschritte gemacht bei der gedanklichen Durchdringung dessen, was es bedeutet, die Interessenkollision zu vermeiden. Die organisatorischen Voraussetzungen einer Trennung zwischen Geldpolitik und der Aufsicht sind auf gutem Wege. Bei der Rechenschaftspflicht – das haben bereits verschiedene Vorredner ausgeführt – zeigt sie sich allerdings sehr uneinsichtig und hartnäckig. Da kann ich nur sagen: Hier müssen wir unnachgiebig sein! Gleichzeitig müssen wir auch sicherstellen, dass nicht das passiert, was Gianni Pittella gesagt hat, nämlich dass wir als Parlamentarier glauben, durch die Hintertür jetzt auch noch die Unabhängigkeit der EZB, was die Geldpolitik betrifft, durch sogenannte Rechenschaftspflicht beeinflussen zu können.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 149 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE), blue-card question. – I have the most sincere respect for my dear friend Wolf Klinz, but I must ask him, is it not dangerous to divide Europe even further at this stage? Is it not dangerous? Do we not need an inclusive way of dealing with all countries, all 27 (soon to be 28) Member States? Would you not agree that it would actually be better to include countries like my own, Sweden?

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Genau das ist mein Wunsch und meine Absicht, lieber Olle. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass die Nicht-Eurozonenmitglieder sich mit gleichen Rechten und Pflichten diesem Aufsichtsmechanismus anschließen können. Wenn sie sich aber entschieden haben, dabei zu sein, dann müssen sie auch dabei bleiben. Dann können sie nicht einfach eines Tages sagen: Da gefällt mir diese oder jene Entscheidung nicht, deswegen gehe ich raus. Denn die Eurozonenmitglieder haben auch nicht die Möglichkeit.

Gleiche Rechte, gleiche Pflichten, und damit gleichwertige Mitgliedschaft!

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout (Verts/ALE). - Eigenlijk kunnen wij stellen dat vijf jaar na Lehmann Brothers wij nog steeds het probleem van zwakke banken hebben in de Eurozone, in de hele EU. In die zin hebben wij in vijf jaar tijd weinig bereikt en zou je moeten zeggen dat deze stap, een Europese toezichthouder, ongelooflijk belangrijk is. Het is een ongelofelijk belangrijke stap dat wij nu eindelijk gezamenlijk proberen om voor de banken in Europa één toezichthouder te hebben.

Dusdanig belangrijk, dat de democratische controle niet onderschat kan worden. Ik heb toch het gevoel dat daar met name bij de ECB zeer lichtzinnig mee omgegaan wordt. Ja, je moet de monetaire taak van de ECB en deze toezichthoudende taak scheiden. Maar de democratische controle op deze toezichthoudende taak is cruciaal en ik ben erg blij dat mijn collega Giegold in de onderhandelingen ook een aantal zeer belangrijke aspecten voor de parlementen heeft afgedwongen, zoals bijvoorbeeld voor het Europees Parlement het enquêterecht en voor de nationale parlementen dat die de toezichthouder ook ter verantwoording kunnen roepen. Maar er moeten nog goede afspraken gemaakt worden met de ECB en in die onderhandelingen vraag ik mij echt af of de ECB het echt serieus meent dat hun taken, die toezichtstaken, democratisch gecontroleerd moeten worden.

Ik heb ook een vraag aan het Ierse voorzitterschap, omdat zij net zeiden dat zij het idee hadden dat er al een aantal landen van buiten de Eurozone zouden toetreden tot dat toezichtmechanisme. Ik zou van de Ierse voorzitter graag willen horen welke landen dat al zouden overwegen, want dat is wat ons betreft nog niet heel erg duidelijk.

Een belangrijk punt is dat de bankenunie hiermee niet af is. Een bankentoezichthouder kan problemen constateren, maar de dodelijke omhelzing tussen overheden en de banken is hiermee niet doorbroken. Daarvoor hebben wij stappen nodig in de richting van een gezamenlijk resolutiefonds, maar ook van een Europees depositogarantiestelsel. De heer Schoible zei in de Financial Times dat wij niet te optimistisch moeten zijn. Wel, we moeten oppassen dat dat niet als excuus wordt gebruikt om geen stappen meer te ondernemen die absoluut nodig zijn in de vervolmaking van de bankenunie.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (ECR). - Paní předsedající, dnešní debata se sice zabývá vytvořením jednotného mechanismu dohledu a s tím spojenou úpravou pravomocí Evropského orgánu pro bankovnictví, je však podle mého názoru nezbytné ji vsadit i do celkového kontextu.

Tedy za prvé, jaké jsou důvody vzniku projektu bankovní unie? Za druhé, jak má vypadat celá architektura tohoto návrhu? Za třetí, jaké jsou možné přínosy a ztráty z ustavení takové unie plynoucí? Za čtvrté, jde o proces, který si voliči přejí a o jehož důsledcích jsou skutečně informováni? Má tedy proces vzniku plnou demokratickou legitimitu?

Projekt bankovní unie podle mého soudu představuje zárodečnou fázi vzniku fiskální unie. Probíhající hluboká krize eurozóny ukázala, že vytvoření politického projektu společné měny, tedy vytvoření měnové unie v prostoru, ve kterém nebyla dříve vytvořena unie fiskální s daňovou a rozpočtovou centralizací, bylo krokem chybným. Současný vývoj ovšem ukazuje, že ani fiskální unii nelze bez vytvoření centrální politické unie dosáhnout. A je sporné, zda si občané jednotlivých členských států takovou politickou unii vůbec přejí.

Já v téhle té chvíli dokonce děkuji panu kolegu Duffovi, který v jedné ze svých odpovědí dnes odpoledne to řekl naprosto přesně a pregnantně, jaká musí být budoucnost takové politické unie. Ve struktuře návrhu bankovní unie sice jde o zřízení jednotného dohledu nad bankami v eurozóně, ale jde zejména o vytvoření Evropského systému pojištění vkladů a společného systému pro ozdravení a restrukturalizaci bank. Právě zmíněné dva poslední pilíře ovšem přinášejí významná rizika. Společné pojištění vkladů a restrukturalizačních fondů vytváří záchrannou síť, která zvyšuje míru morálního hazardu. Přesun dohledu na nadnárodní úroveň může prohloubit asymetrii mezi místními bankami a regulátory.

Dalším problémem je, že bankovní unie vzniká zvláštní, já bych to nazval „salámovou“ metodou, v jejímž průběhu nejprve vznikne systém bankovního dohledu, a automaticky se očekává, že nadnárodní systém pojištění vkladů a celoevropský systém ozdravení bank budou bez problému následně schváleny. Ukazuje se, že různé členské státy ukazují různou míru ochoty se k riskantním návrhům připojit. Hrozí tak stav, ve kterém architektura bankovní unie nebude plně dokončena a vznikne víc problémů než přínosů. Každopádně platí, že bude-li bankovní unie dokončena, změní státoprávní podobu Unie na desetiletí dopředu. Bude milníkem v historii integračního procesu a takové zásadní rozhodnutí nesmí probíhat za zády voličů bez jejich souhlasu. A tady bych chtěl pochválit oba zpravodaje, jak paní Thyssenovou, tak pana Giegolda, neboť tohoto okamžiku, tohoto úzkého místa oni jsou si v projednávání vědomi.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, saluto il Commissario Barnier e colgo l'occasione della sua presenza per informarlo che un imprenditore balneare italiano si è arrampicato sulla cupola di San Pietro a Roma, dove è rimasto da ieri sera, per difendere il suo lavoro e la sua impresa che è messa in serio pericolo dall'attuale direttiva Bolkestein.

Le banche europee hanno ormai raggiunto dimensioni difficilmente controllabili e la crisi di una di esse può trascinare nel baratro l'intero mercato finanziario e l'economia di un paese; ben vengano quindi maggiori controlli e garanzie anche a livello europeo. Resto tuttavia scettico riguardo a tutti i meccanismi di vigilanza che negli ultimi anni sono clamorosamente falliti sia a livello nazionale sia a livello europeo. Negli ultimi mesi in Italia abbiamo avuto il celebre caso della banca Monte dei Paschi, non so se un meccanismo di vigilanza europeo sarebbe stato più efficace, ma fare peggio era sicuramente impossibile.

All'epoca alla Banca d'Italia c'era Mario Draghi e non ha fatto nulla, non è riuscito a fare nulla. Mi auguro che questo non si ripeta ora con il nuovo ruolo della BCE perché, in tal caso, le conseguenze si pagherebbero in tutta Europa. Mi domando poi quale sarà l'utilità e l'efficacia della nuova Autorità bancaria europea poiché fino ad ora non è servita praticamente a niente. Si è trattato solo dell'ennesima e inutile agenzia europea, forse riportarla sotto la BCE ha effettivamente un senso logico.

Gran parte dei problemi bancari derivano a mio avviso da un errore che ho già sottolineato più volte in quest'Aula, ovvero dalla sciagurata cancellazione della separazione bancaria come previsto dalla legge Glass-Steagall americana. Proprio la scorsa settimana, anche nel Senato degli Stati Uniti è stata presentata una proposta di legge volta alla reintroduzione della Glass-Steagall, come del resto già avvenuto alla Camera dei rappresentanti americana. L'Europa dovrebbe seguire questa strada perché oggi parliamo di unità bancaria e di unione bancaria, ma forse porterebbe molti più benefici una separazione bancaria.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL). - Senhora Presidente, volto aqui à discussão da atribuição de funções de supervisão ao Banco Central Europeu. Esta atribuição parece-nos errada por duas razões principais: em primeiro, concentrar competências de supervisão prudencial e de política monetária é contrária às boas práticas de regulação do sistema financeiro; em segundo lugar, porque essa concentração de poderes dá ao Banco Central Europeu um quadro de poderes estatutários sem paralelo no mundo inteiro. Se à política monetária e à supervisão juntarmos ainda os poderes que o BCE vem exercendo para além dos seus estatutos, como é o caso dos poderes que o BCE exerce no âmbito dos programas das troicas, por exemplo, estamos mesmo perante um superbanco com superpoderes.

Ora, esta proposta é particularmente preocupante porque o BCE continua a ser uma instituição muito pouco transparente e com quase nenhum, ou mesmo nenhum, controlo democrático. O Senhor Vítor Constâncio disse mesmo que estas questões não nos diziam respeito, a nós, deputados, o que é inaceitável.

Finalmente, diz-se que tudo isto irá funcionar porque o BCE irá isolar as funções de política monetária das funções de supervisão. Isto é no mínimo ingénuo. Não se espera num jogo de futebol, por exemplo, nomear o árbitro treinador de uma das equipas, muito menos razoável será quando estamos a falar das decisões que afetam as nossas vidas. Entre as coisas que podermos esperar desta decisão, uma é certa, esperam-nos conflitos de interesses graves do ponto de vista da regulação financeira.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE). - Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zuerst den Verhandlungsführern danken, die in vielen Trilogverhandlungen versucht haben, die Forderungen des Parlaments durchzusetzen. Auch wenn die Ergebnisse aus meiner Sicht nicht befriedigend waren, allenfalls teilweise erfolgreich, lag das nicht an der Verhandlungsführung – das möchte ich ausdrücklich unterstreichen –, sondern es lag an der von der Kommission gewählten Rechtsgrundlage. Wenn eine Ratsverordnung ansteht, hat das Parlament keine Durchgreifrechte. Es kann letztendlich nicht mitentscheiden, wie es im Mitentscheidungsverfahren ist.

Zusätzlich möchte ich die Bedenken teilen, die einige Kollegen hier geäußert haben, dass die Kompetenzübertragung auf die Europäische Zentralbank möglicherweise den europäischen Binnenmarkt nicht stärkt, sondern ihn auseinandertreibt. Wir wissen, dass die Banken zu groß sind, dass eine lasche Aufsicht, unterschiedliche Regelungen und eine erleichterte Staatsfinanzierung die Gründe dafür waren. Aber ob der Artikel 127 Absatz 6 die geeignete Rechtsgrundlage ist, wird sich erweisen, und ich bin der Überzeugung, dass es die falsche ist. Herr Constâncio hat ja bei den ersten Verhandlungen erklärt, dass er überhaupt nicht daran denkt, Personen, Vorschläge und Beschlüsse der EZB wirklich kontrollieren zu lassen.

Das Zweite: Die Abgrenzung der Banken ist weitgehend willkürlich und hat nichts mit Systemrelevanz zu tun. In den Verträgen steht, dass die EZB für bestimmte Aufgaben im Zusammenhang mit der Bankenaufsicht verantwortlich werden soll. Die Abtrennung von 150 Banken ist möglicherweise der vernünftige Kompromiss, aber es bestehen Durchgriffsrechte für alle Banken. Das steht in den einschlägigen Artikeln. Im Bedarf kann die EZB bei jeder einzelnen kleinsten der 6 200 Banken durchgreifen.

Die Zusammenarbeit mit den nationalen Aufsehern ist nicht wirklich geklärt. Faktisch werden sie zu Zweigstellen der EZB, zu Befehlsempfängern statt gleichberechtigter Partner.

Viertens: Das Risikopotenzial steigt – darauf ist verwiesen worden –, weil die EZB künftig für Geld- und Währungspolitik und für die Bankenaufsicht verantwortlich ist und damit möglicherweise unter politischen Druck gerät.

Und letztens sind die Rechenschaftspflichten nicht geregelt. Ich habe darauf hingewiesen: Solange die interinstitutionelle Vereinbarung nicht vorliegt, ist das Ganze sehr schwierig zu handhaben. Wir können nicht von einem demokratischen Fortschritt reden, wenn die EZB sich weigert. Dazu ist auch das Wahlverfahren bei den Vorsitzenden der Aufsichtsgremien nicht ausreichend.

Das Inkrafttreten ist unklar, frühestens in der zweiten Hälfte 2014, also auch hier überhaupt keine Eile etwa bei der Gründung einer europäischen Aufsicht, die wir so schnell nicht bekommen werden. Ich sehe es so, dass eine unabhängige Bankenaufsichtsbehörde mit Beratungsrechten und Anhörpflichten für die EZB begründet wurde auf der Grundlage der EBA, dass die EZB ein sofortiges Einspruchsrecht für Banken der Eurozone bei der Rekapitalisierung und Inanspruchnahme des ESM bekommt, dass die EU-Kommission die Rolle des Wirtschafts- und Währungskommissars stärkt, so wie beim Wettbewerbskommissar, und ihn nicht weiter entmachtet und dass darüber hinaus, so wie das einige gefordert haben, eine unabhängige Bankenaufsicht mit den notwendigen Vertragsänderungen begründet wird.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (S&D). - Senhora Presidente, Senhor Comissário, muito obrigada mais uma vez pelo trabalho que tem vindo a desenvolver. O Parlamento Europeu acaba de aprovar, ainda ontem, por uma larga maioria a sua posição sobre a recuperação e resolução bancária na União Europeia, fez isso na Comissão ECON e vai imediatamente começar a discussão com o Conselho.

Entre as posições que o Parlamento defende, constam as seguintes: os acionistas e outros credores sofrerão, de facto, perdas em caso de falência, não os contribuintes.

O leque de ativos envolvidos é amplo e a hierarquia de perdas fica muito clarificada.

Os bancos alimentarão fundos de resolução nacionais, depósitos até 100 mil euros serão garantidos e os restantes terão preferência, isto é, serão a última categoria a sofrer perdas e só por razões de estabilidade financeira. Estes são alguns dos elementos que nós consideramos que contribuem para a construção da União Bancária, mas corremos dois tipos de riscos e era para esses que eu gostava de o alertar: seria gravíssimo que, na mesma União, com a mesma supervisão, as mesmas regras para os bancos, em alguns países se fizesse o bail-in, com perdas para acionistas e credores, e noutros, os países mais fortes, se mantivesse o bail-out, isto é, o envolvimento dos contribuintes. Em segundo lugar, a fonte principal de confiança para os cidadãos é a garantia dos seus depósitos, mesmo acima dos 100 mil euros. Foi isto que os Estados Unidos entenderam logo após a Grande Depressão. Não é admissível que, numa União Bancária, as poupanças e os fundos das pequenas empresas acima dos 100 mil euros fiquem em risco, se depositadas num banco de um país mais frágil, e totalmente seguras, se o banco for originário de um país mais forte.

Em resumo, Senhor Comissário, a supervisão única é essencial, e estamos a caminhar na direção certa, mas sem um mecanismo de resolução único e sem fundos de garantia de depósitos e fundos de resolução, se não for possível comuns, que era o ideal, mas pelo menos geridos de forma coordenada, podemos gerar riscos insuportáveis não só para a União Bancária mas também para a União Europeia. Insto, pois, a Comissão a avançar, com a máxima rapidez, com as peças que faltam na União Bancária, a forçar o Conselho a aceitar avançar com o resto que falta, porque se esse atraso se mantiver, nós podemos fazer desmoronar aquilo que entretanto já construímos, portanto, bom trabalho e continue, Senhor Comissário.

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles (ALDE). - Madam President, these are the first step on banking union. We know the theory: there is supposed to be a severance of the ‘doom loop’ between banks and sovereigns. But that cannot come from European Central Bank supervision alone – and with regard to the link between ECB supervision, recapitalisation and the European Stability Mechanism (ESM), the goalposts keep on moving.

Nevertheless, we have the prospect of ECB supervision and the expectation that this will promote market confidence. To justify that expectation there is a place for stress tests and assessment of asset impairment. However, while supervision may restore market confidence, it cannot resolve bad loans currently on banks’ books.

Turning to what supervision by the ECB means in democratic terms, I refer to the comment by Marco Buti, the Directorate-General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), made at the Blueprint Conference, that giving banking supervision to the EU is an even greater handing-over of sovereignty than joining the euro. This can be nuanced, but make no mistake: it is a huge step. For that reason, the European Parliament has written in as many accountability steps as possible, including for national parliaments.

Negotiation of an agreement with the ECB, covering issues of disclosure, a code of conduct, inquiries and appointment procedures for the supervisory Chair, is under way and is part of the package. That is why there will be no final vote until there is demonstrable agreement.

The ECB has also been given a duty of care for the single market. Following the tacit acceptance of a raid on insured deposits and the subsequent shaming of the Troika for it, I hope that all EU institutions have learnt the lesson that they must have the courage of their convictions about the single market, even in the face of difficulties. The single market requirements also mean that the European Banking Authority (EBA) is even more important. Voting arrangements have been balanced for now, and it is time for the EBA to prove its strength – as I believe it can. An EU-wide supervisory rule book and handbook are important, and it is sad that they have been written out of some of the proposals recently.

 
  
MPphoto
 

  Lajos Bokros (ECR). - Madam President, the crisis again revealed the extreme fragility of the banking system. In addition to being a market failure, the global financial crisis can be considered a government failure: misguided monetary policies, lack of regulation or distorted regulation. This contributed enormously to the deterioration of asset quality in banks.

There is much discussion today about the origins of the crisis, whether it started in the banking system and then spilled over to the fiscal sector after bank rehabilitation, or vice versa. This is a fruitless debate. As long as government policy considers systemic banks too big to fail, there will be no way to cut the link between banking and the financial crisis. To cut the interlinkages between the fiscal and the banking crisis a preannounced schedule of a strong bail-in mechanism is needed, instead of the ad hoc bail-ins and comprehensive bailouts applied so far. No single supervisory mechanism will be credible without a transparent, predictable, rule-based commitment to sharing losses in the event of insolvency.

This is not only an economic imperative but also a political one. It is no longer acceptable to privatise profits via socialised losses at the expense of taxpayers. The fundamental rules of capitalism should prevail. Monetary policy and banking supervision can get into conflict when it comes to the rehabilitation of individual banks. The supervisory authority must be able to distinguish clearly between temporary problems in liquidity, and insolvency. The monetary authority is expected to discharge its role as lender of last resort only in the case of solvent banks. Insolvent banks must not benefit even from temporary liquidity assistance. Hence, while the monetary and supervisory functions have to be separated, there is also a need for cooperation and coordination between the two. There are also too many cooks in the kitchen now – the ECB, the EBA, the ESRB, the EFSF, etc. We have to make sure that they all have tasks and responsibilities which are very precisely defined and understood, so that cooperation between them is smooth, rapid, effective and efficient.

 
  
  

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Konečným cieľom opatrení na vytvorenie bankovej únie má byť zabezpečenie stability spoločnej meny euro.

Súčasťou pripravovaných zmien je aj udelenie nových kompetencií Európskej centrálnej banke, ktorá by mala od júla roku 2014 prevziať dohľad nad finančnými inštitúciami eurozóny. Nové kompetencie tak umožnia rozhodnúť Európskej centrálnej banke aj o zatvorení a likvidácii problematického finančného ústavu kdekoľvek v eurozóne. Popri výkone nezávislej menovej politiky bude tak ECB vstupovať aj do významných hospodárskych rozhodnutí, a preto túto oblasť dozornej politiky navrhujem podriadiť dohľadu Európskeho parlamentu. Nie som si istý, či práve tento mechanizmus politického vstupovania Európskeho parlamentu do činnosti Európskej centrálnej banky nebude problémom pre fungovanie Európskej centrálnej banky ako nezávislej inštitúcie. Aj keď úmysel lepšej kontroly práce finančných inštitúcií v eurozóne je odôvodnený, musíme veľmi citlivo modelovať orgány a mechanizmy pre výkon tejto kontroly.

V konečnom dôsledku by sme mali podľa môjho názoru pracovať na systéme, ktorý dohliadne nad dobrým hospodárením finančných inštitúcií a v prípade potreby a problémov umožní istú mieru solidarity medzi bankami, nie však solidaritu daňových poplatníkov s finančným sektorom.

 
  
MPphoto
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL). - Herr talman! Här i sessionen sägs det många fina saker om varför vi ska inrätta en bankunion, men inget visar faktiskt att central tillsyn skulle vara bättre än nationell tillsyn. Dåliga lagar och regler är lika dåliga vare sig man fattar beslut på central eller på nationell nivå. Istället för en bankunion borde varje land göra två andra saker:

För det första kräva att bankerna delar upp sin verksamhet; en del som är den traditionella bankverksamheten och en annan som är spekulationsdelen. Dels borde vi öka kontrollerna av finansmarknaderna. De har under väldigt lång tid avreglerats på ett mycket oansvarsfullt sätt, och den här avregleringen har också lett till den finansiella kris vi nu har. Med de här två förslagen, bankdelning och återreglering, så skulle stabiliteten verkligen kunna öka inom finanssektorn och vanligt folk skulle därmed kunna slippa att betala för bankirernas kasinoekonomi.

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra (NI). - Na Duitsland en Oostenrijk zegt nu ook voorzitter Dijsselbloem van de eurogroep dat een verdragswijziging noodzakelijk is om een bankenunie te bereiken. Het huidig voorstel is daarmee in strijd met artikel 282 van het Verdrag, omdat het de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank aantast. Het Parlement verergert nu deze situatie door te stellen dat de ECB verantwoording moet afleggen aan dit Europees Parlement. Dat is het zoveelste voorbeeld van schending van het Verdrag, en daarmee van de rechten van de burger en van de lidstaten, onder het mom van de crisis.

Dit voorstel moet dus van tafel, want hoe kunnen wij stemmen over een voorstel dat in strijd is met het Verdrag? Niemand gelooft ook dat het centraliseren van incompetente nationale toezichthouders tot kwaliteitsverbetering zal leiden. Het gaat hier alleen maar om een opmaat om te komen tot herkapitalisering van de banken via het ESM. Daarmee is dit voorstel de zoveelste kaperbrief om de euro te redden, niets anders.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE). - Graag dank ik onze rapporteurs, Marianne Thyssen en Sven Giegold, en ook commissaris Barnier voor het belangrijke werk dat zij hebben gedaan om dit akkoord tot stand te brengen.

Een akkoord over het ECB-bankentoezicht, dat is een belangrijke stap op weg naar de bankenunie. De Europese Centrale Bank zal vanaf 2014 de nieuwe toezichthouder in directe zin zijn van de grote banken in de eurozone. Dat moet bijdragen aan herstel van het vertrouwen in onze banken. Aan herstel van het vrije verkeer van kapitaal. Want banken moeten in heel Europa hun primaire taak weer vervullen, namelijk huishoudens en bedrijven van leningen voorzien. Dat is cruciaal voor economisch herstel. Het is dus noodzakelijk om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen. De bankenunie staat in de steigers, maar het bouwwerk is nog niet af.

Gisteravond hebben wij in de Commissie ECON met brede meerderheid voor een duidelijke aanpak van het crisismanagement gestemd: absolute bescherming van spaarders onder 100.000 euro, en in heel Europa moet duidelijk zijn dat investeerders en in laatste instantie spaarders boven 100.000 euro moeten betalen als een bank in de problemen komt, en niet de belastingbetaler.

Wij willen een geloofwaardige en een slagvaardige bankenunie. Nog te vaak staan lidstaten op de rem. Zij willen in woorden Europees toezicht en Europees crisismanagement, maar in daden pleiten zij voor flexibiliteit en meer bevoegdheid voor nationale toezichthouders. Wij lopen het risico dat daarmee de bankenunie wordt uitgehold.

Nog steeds bestaat de onzekerheid over de vraag of onze banken in Europa nog wel gezond zijn en welke banken zwak zijn. De voorzitter van de eurogroep, Jeroen Dijsselbloem, sprak onlangs in dit huis over een onderzoek naar de kwaliteit van de bankbalansen, de portefeuilles die de banken hebben als het gaat om leningen en staatsobligaties. Dat onderzoek moet voorafgaand aan de start van de ECB plaatsvinden. Maar wanneer gaat dat onderzoek plaatsvinden? Wie gaat die testen uitvoeren en wie besluit straks of er herkapitalisatie nodig is? Is dat de ECB, de nationale toezichthouders, de eurogroep?

 
  
MPphoto
 

  Peter Simon (S&D). - Herr Präsident! Im Finanzsektor wurden Gewinne häufig privatisiert, während Risiken und Verluste sozialisiert wurden. Bis Ende 2011 mussten die EU-Staaten so über 440 Mrd. EUR – das sind 3,5 % des Bruttoinlandsprodukts der Europäischen Union – an Kapitalhilfen in marode Banken stecken. 1174 Mrd. EUR an Liquiditätshilfen wurden außerdem von den Banken in Anspruch genommen! Das entspricht 9,3 % des Bruttoinlandsprodukts der Europäischen Union. In einer sozialen Marktwirtschaft jedoch müssen Haftung und Risiko einhergehen. Staat und Steuerzahler müssen endlich aus dem Würgegriff der Banken befreit werden.

Wir gehen mit der Schaffung einer gemeinsamen Aufsicht über die Banken jetzt einen weiteren wichtigen Schritt zu stabileren Finanzmärkten. Die Europäische Zentralbank hat nun die Aufgabe, für gleiche und hohe Aufsichtsstandards und eine konsequente Umsetzung zu sorgen und uns, dem Europäischen Parlament, umfassend Rechenschaft darüber abzulegen.

Die gemeinsame Aufsicht ist allerdings nur eine von drei tragenden Säulen einer künftigen Bankenunion. Gerade die Chaostage bei der Bankenrettung in Zypern haben doch deutlich gezeigt, dass die beiden anderen Säulen der Bankenunion – die Einlagensicherungssysteme und der Bankenrestrukturierungs- und -abwicklungsmechanismus – unabdingbar sind, um die Stabilität des Finanzsystems wieder herzustellen.

Gestern Abend haben wir im Ausschuss für Wirtschaft und Währung den zweiten Teil der Bankenunion, den Rahmen für die Sanierung und die Abwicklung von Banken, auf den Weg gebracht. Jetzt warten wir auf den gemeinsamen Standpunkt des Rates, um diese zweite Säule der Bankenunion so weit zu bringen, wie wir mit der Aufsichtsgesetzgebung als erster Säule bis heute gekommen sind.

Was allerdings die dritte Säule der Bankenunion, die neue Einlagensicherungsrichtlinie, anbelangt, haben wir, das Europäische Parlament, zwar deren Wichtigkeit für umfassenden Sparerschutz mit der Verabschiedung in erster Lesung bereits im Februar letzten Jahres Nachdruck verliehen. Von seiten des Rates allerdings ist auch nach fünfzehn Monaten nichts zu hören! Doch ohne einen Abschluss auch dieses Gesetzgebungsverfahrens wird die Bankenunion nicht vollendet sein – mit allen Konsequenzen, die dies nach sich zieht.

Wir erwarten daher vom Rat und insbesondere auch von der irischen Ratspräsidentschaft, auch hier endlich mit dem Europäischen Parlament Schritt zu halten, um die Bankenunion zu vollenden.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE). - Herr talman! Bankerna kan inte längre övervakas effektivt på nationell nivå. Jag har alltså en helt motsatt uppfattning än vad Mikael Gustavsson refererade tidigare. En gemensam stark europeisk tillsynsmyndighet behövs, inte 27 eller 28 svaga. I en tid av ekonomisk osäkerhet är Europeiska centralbanken den viktigaste stabiliserande faktorn i Europa. Vad vore Europa utan ECB?

Det behövs gemensamma regler och metoder för hantering av banker i kris, kanske en bankakut, som vi i mitt hemland har goda erfarenheter av, samt en gemensam insättningsgaranti. Tyvärr, herr talman, har Sverige valt att ställa sig utanför bankunionen, i varje fall hittills. Det beklagar jag och det regeringsparti som jag representerar.

Svenska banker var i svårigheter på 90-talet. Jag var själv riksdagsledamot när räntan var 500 % och på väg upp mot 2000 % innan valutan blev flytande. Minnet är kort, och idag är Europas och Sveriges banker internationella. Det finns inte några garantier för att Sverige inte drabbas igen, och Sverige borde därför gå med i bankunionen. Alla länder som deltar i den gemensamma tillsynen SSM ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Jag tycker det finns förslag som går i rätt riktning.

Finally, I would like to put a question to Mr Giegold. What would your advice be to the Swedish Government and your green friends in Stockholm? Should they join this SSM or should they be left behind and actually not be a part of it? I think we are listening to you, Sven, in Stockholm.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle (ECR). - Priekšsēdētāja kungs! Vienotais uzraudzības mehānisms, bez šaubām, ir svarīgs eurozonas problēmas risināšanai, bet šis solis, protams, ir nepietiekams, kā mēs to labi saprotam. Acīmredzot šis pirmais solis pirmajā pīlārā banku savienības veidošanā ir tik smags kompromiss, kas parāda to, ka Eiropas Savienībai pat tajā daļā, kurai ir kopīga monetārā sistēma, īstenībā saduras pārrobežu finanšu tirgus intereses un nacionālās politiskās intereses. Un diemžēl šī disproporcija rada plaisu arī ļoti daudzos gadījumos, kā mēs redzam, tieši Eiropas Savienības pilsoņu starpā, kas, bez šaubām, atkal atgriezeniski ietekmē politiskos procesus Eiropas Savienībā negatīvā formā.

Patiešām — vienotajam uzraudzības mehānismam vienam pašam bez šī vienotā noregulējuma mehānisma un kopīga eurozonas noguldījumu garantiju fonda ir potenciāls problēmas dalībvalstī saasināt, jo baņķieri joprojām varēs operēt vienotā tirgus apstākļos un uz tā rēķina pelnīt. Lēmumi par labu eurozonai kopumā tiks pieņemti centralizēti Eiropas Centrālās bankas līmenī, bet sāpes uzņemsies tikai tās dalībvalstis, kam bankas pieder. Diemžēl radīsies situācijas, kur valstis tik un tā piemeklēs maksātnespējas krīzes un pārējām valstīm būs kārtējo reizi solidāri jānāk palīgā attiecīgajām problēmvalstīm, pie tam nu jau riskējot ar visu kopējo finanšu tirgu, kas var vērsties pret eurozonu kopumā.

Saprotot to, manuprāt, ir jādara viss, lai banku savienība nostātos uz trīs kājām. Respektīvi, lai nepārprotami Eiropas Komisija virzītos tālāk un arī Parlaments un Padome saprastu nepieciešamību noregulējuma mehānisma radīšanai un arī kopīgā depozītu garantiju fonda radīšanai. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD). - Vandaag spreken wij over een bankenunie en Europees financieel toezicht naar aanleiding van de schulden- en bankencrisis. Maar helaas zal het niet beperkt blijven tot bankentoezicht, gezien de bouwstenen voor een echte monetaire en economische unie van raadsvoorzitter Van Rompuy.

Vorige week sprak de Franse president Hollande over een toekomstige Europese economische regering. Er zit een zorgwekkende kern van waarheid in. Dat er geld nodig is om banken te stabiliseren, begrijp ik. Maar is het noodfonds niet het geëigende instrument? Van Rompuy's bouwstenen beperken daarentegen de beleidsvrijheid van de lidstaten op sociaal-economisch terrein. Dat ondermijnt het budgetrecht van nationale parlementen. De bankenunie is niet de oplossing voor de gebrekkige concurrentiekracht binnen de Europese Unie. Graag hoor ik van de Raad of gebruikmaken van het wisselkoersmechanisme niet een betere waarborg biedt voor een duurzame oplossing.

Te vrezen valt dat opnieuw een heilloze weg wordt ingeslagen, een volgende stap op weg naar een economische regering die Europa heus kan ontberen.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Mr President, the elephant in the room in this debate is, of course, Cyprus. Let us recall that the Cypriot Government, with the agreement of the Troika, was willing to effectively break the Deposit Guarantee Scheme and rob money from small depositors. That threat cannot be undone, and it significantly undermines all this talk about banking union.

Dr Sheila Killian from Ireland drew an accurate comparison when she wrote: ‘Imagine a snowed-in family just once agreeing that, if we get really hungry, we can eat the rabbit’. You can take that back all you like. Everybody knows that the rabbit is not safe any more. He is not just a pet. He is protein. Depositors are not just protected customers now; they are also a source of money to save the bank.

It shows that there are no rules that will not be broken in the scramble to protect the interests of the one per cent. Who is to say that bank accounts will not be raided in Spain, Portugal, Greece or even Ireland at a later stage? Really effective banking supervision means democratic public ownership and control over the banks, which is the only way you can have control over banking policy: avoiding speculative activities, ensuring that small businesses can get access to credit, and stopping people being evicted from their homes.

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Herr Präsident! Ich kann an meinen Vorredner nahtlos anschließen. Es gelten keine Regeln mehr, und Regeln, die noch gelten, werden schlicht und einfach gebrochen. Auch wir begehen heute einen Regelbruch, indem wir uns schlicht und einfach nicht an das EU-Primärrecht halten. Das ist das Signal, das wir dem Bürger permanent geben. Stattdessen regelt die Europäische Union, ob man Olivenöl noch in Fläschchen im Gasthaus anbieten darf oder nicht. Das wird detailliert geregelt! Aber dort, wo man regeln müsste, dort regelt man nicht, wie man sollte. Kein Trennbankensystem, keine klaren Regeln, die auch exekutiert werden für den ganzen Bank- und Finanzsektor, keine Einschränkung – wie das der Kollege Bloom schon bemängelt hat – für das uneingeschränkte Geldschöpfungsmonopol, das mittlerweile die Banken haben! Nicht mehr die EZB, die Banken haben das Geldschöpfungsmonopol an sich gezogen!

Das alles, was wir heute beschließen, dient nur als Vorwand für die Direktfinanzierung, wie sie Mario Monti und Mariano Rajoy damals durchgesetzt haben, dass aus dem ESM die maroden Banken direkt weiter finanziert werden sollen.

Daher sage ich: Schluss mit dieser Bankenretterei! Wir gewinnen nichts dadurch, wir kommen nur weiter in die Krise hinein und lösen nichts. Wir müssen aufhören, marode Banken zu retten. Wir müssen sie dort hinschicken, wo sie hingehören: in die Pleite!

 
  
MPphoto
 

  Sławomir Nitras (PPE). - Panie Przewodniczący! Rozporządzenie dotyczące przekazania Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych uprawnień nadzorczych przewiduje całkowicie nową jakość w sprawowaniu nadzoru nad bankami. Mianowicie po raz pierwszy w historii nadzór nad najważniejszymi bankami europejskimi zostanie przeniesiony do wspólnej instytucji międzynarodowej. Zabieg ten ma na celu odzyskanie zaufania rynków, odbudowanie transgranicznego rynku kredytowego oraz ujednolicenie i obniżenie kosztów refinansowania dla peryferyjnych banków strefy euro. Celem nowych regulacji jest stworzenie skutecznego i spójnego nadzoru systemu bankowego, który w przeciwieństwie do krajowych regulatorów będzie bardziej pragmatyczny, skuteczny i niezależny od uwarunkowań lokalnych. Nowy nadzór ma wcześniej wykrywać i reagować na nieprawidłowości w narodowych sektorach bankowych, zanim przeistoczą się one w zagrożenie dla stabilności całej strefy euro.

W swoim wystąpieniu chciałbym zwrócić uwagę na wątek państw spoza strefy euro. Ze względu na podstawę prawną, którą Komisja Europejska przyjęła dla utworzenia jednolitego mechanizmu nadzorczego, nie było możliwe przyznanie państwom spoza strefy euro pełni praw w nowym systemie. Niemniej Parlament i Rada osiągnęły dobry kompromis, którego zapisy znoszą asymetryczną relację między obowiązkami i prawami państw z czasową derogacją. Zdając sobie sprawę z ograniczeń nie tylko prawnych, ale i tych systemowych, takich jak chociażby brak dostępu do operacji płynnościowych EBC, wypracowaliśmy formułę, która stanowi uczciwą ofertę dla państw spoza strefy euro. Państwa nienależące do strefy euro zyskują wpływ na formułowanie treści ostatecznych decyzji Rady Nadzoru oraz mogą w uzasadnionych okolicznościach zakończyć albo zawiesić swoje członkostwo.

Jako poseł z kraju spoza strefy euro chciałbym podkreślić, że tymi regulacjami wzmacniamy strefę, ale nie zapominamy o naszym wielkim dorobku, jakim jest jednolity rynek finansowy. Potrafiliśmy stworzyć instrument, który pogłębia unię gospodarczą i walutową, ale nie dyskryminuje państw, które są dopiero na drodze do wspólnej waluty. Nie zgadzam się z coraz głośniej wypowiadanymi opiniami, że powinniśmy zadowolić się wspólnym nadzorem, a kolejne elementy unii bankowej odłożyć na później. Wątpliwe jest, aby wspólny mechanizm nadzoru w proponowanym kształcie samodzielnie zwiększył zaufanie do rynku finansowego bez rozwiązania problemów, które de facto przyczyniły się do obecnej sytuacji.

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά (S&D). - Κύριε Επίτροπε, όταν πριν από ένα χρόνο, τον Ιούνιο του 2012, ανακοινώσατε το σχέδιο για την τραπεζική ένωση με τους τρεις πυλώνες της, με τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εκκαθάρισης και ένα ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων, πολλοί από εμάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετήσαμε με μεγάλο ενθουσιασμό την πρωτοβουλία σας, διότι έτσι έμπαιναν, επιτέλους, οι βάσεις για να υλοποιηθεί ένα βασικό δομικό στοιχείο που λείπει από την σημερινή, αποδεδειγμένα ελλειμματική, οικονομική και νομισματική ένωση. Εξίσου ενθουσιωδώς είχαμε χαιρετίσει και τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του περασμένου Ιουνίου, γιατί ήταν από τις λίγες φορές που το Συμβούλιο έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας και συνοχής, ανακόπτοντας την επιδείνωση της κρίσης στην Ισπανία και την Ιταλία. Αλλά ενώ κάναμε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, προασπίζοντας το συμφέρον της Ευρώπης, άρχισαν μετά τα βήματα προς τα πίσω, γιατί επικράτησαν ξανά εθνικές προτεραιότητες και εθνικές λογικές. Είναι πολύ σημαντική, κύριε Επίτροπε, η συμφωνία για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο στόχος μας ήταν να έχει ήδη τεθεί αυτός ο μηχανισμός σε λειτουργία. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργούμε σαν να έχουμε μπροστά μας μία δεκαετία για να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Διερωτώμαι αν δεν αρκεί αυτό που συνέβη στην Κύπρο για να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορεί η ΟΝΕ να εξακολουθεί να είναι τόσο αδύναμη στην διαχείριση τραπεζικών κρίσεων. Δεν έχει έρθει άραγε ακόμη η ώρα να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλούμε για ειδικές περιπτώσεις και ότι χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές λύσεις για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα; Δεν έχουμε καταλάβει ότι ακόμη και η σωστή αρχή της εκ των έσω διάσωσης των τραπεζών, η αρχή του ‘bail in’ που την ψηφίσαμε εχθές στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής στο πλαίσιο της έκθεσης Hökmark, πρέπει, για να αποδώσει οφέλη, να εφαρμόζεται παντού στο πλαίσιο μίας λειτουργικής τραπεζικής ένωσης και όχι αποσπασματικά και ισοπεδωτικά, όπως έγινε στην περίπτωση της Κύπρου, αυξάνοντας τους κινδύνους αποσταθεροποίησης αντί να τους περιορίζει;

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). - De huidige crisis is mede veroorzaakt door de banken en bij het nationale toezicht op de banken zijn zeker vraagtekens te plaatsen. Neem mijn land: Nederland. Diverse grote systeembanken werden genationaliseerd. Is daarbij het toezicht wel voldoende geweest? Dat is beslist de vraag. Een andere grote bank, de DSB, ging snel kopje onder. Met doeltreffend toezicht was dat vermoedelijk niet zo, en zeker niet zo fors gegaan.

Het is dan ook redelijk dat de ECB de nieuwe toezichthouder wordt en deze toezichthoudende taak vraagt om een democratische controle. Dit overigens in tegenstelling tot die andere taak van de ECB, het monetaire beleid. Het is cruciaal dat de ECB deze twee taken messcherp scheidt.

Tegelijk is die democratische legitimatie van het Europese bankentoezicht ook haar zwakte. Hoe wordt nu voorkomen dat bepaalde banken minder of ander toezicht krijgen, zeker wanneer die banken voldoende politieke vrienden bij de diverse Europese instellingen hebben? Wie garandeert mij dat het Europese bankentoezicht beter zal functioneren dan de huidige nationale systemen? Dat blijft hét dilemma, en daarom steun ik dit voorstel slechts tandenknarsend.

Met dit verscherpte ECB-toezicht is de Europese bankenunie voor mij wel af. Een Europees resolutiemechanisme voor de afwikkeling van failliete banken en een Europees depositogarantiestelsel zijn onwenselijk, inhoudelijk en politiek. Want als wij alle schulden weer op één grote hoop gaan vegen, dan haken nog meer mensen af als het gaat over Europa.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD). - Mr President, the move towards a Europe-wide banking union has been described as one which will restore confidence in the eurozone banks, ensure the long-term validity and reliability of the banking sector and remedy the current financial crisis. If I truly believed that it could, and indeed would, actually achieve these things, I would say: by all means, go ahead and proceed towards this Union.

However, I ask that my fellow MEPs remove their rose-tinted spectacles for a moment and see the proposed banking union for what it truly is: yet another futile attempt by the EU to clear up or indeed cover up a mess that it partly created in the first place. This proposed banking union represents a single one-size-fits-all approach that does not show the slightest regard for the hugely complex nature of the financial crisis we currently find ourselves in.

A single rule book that is to be applied across all financial services is simply not the answer here, and as for the suggestion that achieving a banking union will strengthen the single market, why on earth would you want to strengthen a market that (1) does not make economic sense for the UK or, indeed, several other Member States, and that (2) has been the root cause of so many problems in Europe in recent times, not least the horsemeat scandal? We do not want a single market, neither do we want membership of a political union or to participate in a banking one.

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL). - Senhor Presidente, a União Bancária tem essencialmente alguns objetivos mais ou menos explícitos. O mais explícito é, evidentemente, preservar a unidade e integridade do mercado único dos serviços financeiros, espaço que, por definição, desenvolve e reproduz as desigualdades entre os países, mas também o objetivo de salvar o euro, salvar portanto todos os condicionalismos e chantagens adjacentes impostos aos povos com as consequências que hoje tão bem conhecemos.

O segundo objetivo é, sem dúvida, reforçar o papel do BCE, portanto, reforçar esse instrumento de domínio e especulação financeira, retirando o setor regulador da alçada dos Estados que estão sujeitos ao controlo e ao escrutínio público e democrático.

O terceiro grande objetivo é promover os monopólios financeiros, através da concentração dos depósitos, salvando alguns bancos e aniquilando outros, como a situação em Chipre tão bem e tristemente ilustra, pois, entre capitalistas em tempos de crise, também há quem ganhe e quem tenha de perder. Tudo isto nada tem que ver com o interesse dos pobres e dos trabalhadores.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Auf das Wunder einer Selbstheilung der Banken durch einen Wirtschaftsaufschwung dürfen wir wohl nicht hoffen. Allmählich verschlimmert die Bankenkrise meines Erachtens die Rezession derart, dass dadurch wiederum eine Lösung der Bankenkrise in immer weitere Ferne rückt.

Eines ist ja klar: Die Bankenunion wird kaum etwas zur Bewältigung der aktuellen Krise beitragen. Schließlich handelt es sich dabei um den Rahmen für den zukünftigen Abwicklungsmechanismus. Also selbst wenn eine Bankenunion offiziell 2014 einsetzt, könnte sie bestenfalls mehrere Jahre später ihre volle Wirkung entfalten.

Zum Elchtest wird dabei zweifellos die Einlagensicherung werden. Kommt ein gemeinsamer Topf für die Spargarantien – also eine Vergemeinschaftung der Schulden, droht die EU meines Erachtens insgesamt Schwierigkeiten zu bekommen. Frei von Verantwortung fehlt ja auch der Anreiz, aus eigener Kraft wieder auf die Beine zu kommen. Dieser endgültige Schritt hin zur Schuldenunion zementiert – oder würde zementieren – demzufolge den Weg in einen EU-Schuldenturm, und das sollten wir vermeiden.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE). - Mr President, I think it is important for us to have more stable banks, better supervision and better ways of recovering and resolving banks. I think it is too easy to believe that we can solve these problems just by institutional reform. It is not that easy, and sometimes when I listen to the discussion, it seems like some colleagues and friends believe that we are making something at European level that will solve the problem. That is not the case. I think, first of all, that we need to use the Union we already have – that is, the European Union – which is dealing with banking legislation in a number of areas. I think we should welcome the fact that we have the new directive on capital requirements, because it will increase the stability of banks. We have a process and negotiations with deposit guarantee schemes, which is important for depositors and for security in the banking market. We had the opportunity yesterday to reach a decision in the Committee on Economic and Monetary Affairs of the European Parliament on the directive on the recovery and resolution of banks, and we now have a mandate to start negotiations with the Council as soon as the Council is ready. We welcome that.

I think these pieces and cornerstones are important to remember when we discuss how to proceed. I think it is important that we can bring about a better and stronger supervisory regime for cross-border issues. I think the common supervisory mechanism we are talking about is a contribution to that. However, I think at the same time that it is also important that we proceed without creating a new fragmentation or division – neither a political division, nor a fragmentation of the market – because, in spite of our objective of strengthening supervision, it is important that we do not undermine the things we have, and also that we can mobilise the strength of the European Union economically, financially and politically. I welcome the report and the opportunities as regards the non-euro members. I would, however, like to stress one thing: when we proceed, let us assess what we have achieved already and ensure that we are not creating new fragmentation and division, because we need stronger and better supervision.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - Uniunea bancară este un proiect vital pentru a rupe legătura dintre guvernele puternic îndatorate şi băncile confruntate cu propriile dificultăţi, precum şi pentru a evita utilizarea banilor contribuabililor pentru salvarea instituţiilor financiare. Salut rolul important ce va fi jucat de Banca Centrală Europeană în supravegherea băncilor din statele membre participante la mecanismul unic, inclusiv prin posibilitatea de a acorda instrucţiuni autorităţilor naţionale competente. De asemenea, consider că îmbunătăţirea accesului la informaţii şi eliminarea posibilităţii arbitrajului jurisdicţional va conduce la o supraveghere îmbunătăţită.

Având în vedere că în România, băncile din zona euro deţin trei sferturi din activele sistemului bancar şi două treimi din capitalul acestuia, şi având în vedere intenţia ţării mele de a adopta moneda unică în viitor, apartenenţa la uniunea bancară devine o necesitate.

În acest context, susţin modificarea adusă propunerii iniţiale a Comisiei Europene prin acordarea dreptului de vot pentru ţările din afara zonei euro în cadrul Consiliului de supraveghere al BCE. De asemenea, riscul de divizare a uniunii bancare în state decidente şi state executante s-a redus considerabil prin echilibrarea sistemului de vot în cadrul autorităţii bancare europene. (Preşedintele roagă vorbitorul să vorbească mai rar).

(Discurs inaudibil din cauza unor probleme tehnice) ... al uniunii bancare, însă nu este suficient pentru a evita producerea unor crize economice şi financiare majore. De aceea susţin, ca şi alţi colegi ai mei, că trebuie să ajungem la un acord cât mai repede asupra unui cadru unic de rezoluţie, precum şi asupra unei scheme unice de garantare a depozitelor. Fără aceste trei elemente reunite, sectorul bancar european va rămâne fragil, iar depozitele bancare nu vor putea fi protejate de către un cadru legislativ adecvat. În final, îmi exprim speranţa că experimentul Cipru nu va mai fi repetat în niciun stat membru al Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). - Herr Präsident! Warum führen wir diese Debatte heute? Wir führen sie, weil die Krise erneut gezeigt hat, wie zerbrechlich der Bankensektor ist. Wir hatten Marktversagen – ja, ganz klar, wir hatten unverantwortliche Produkte am Markt, wir hatten zum Teil unverantwortliches Management und dementsprechend auch unverantwortliches Verhalten dieses Sektors. Aber wir hatten auch Staatsversagen, wir hatten fehlgeleitete Geldpolitik, wir hatten fehlende Regulierung, und wir hatten falsche Regulierung. Mit anderen Worten: Man kann sich lange darüber streiten, ob die Krise im Bankensektor begann und dann in den öffentlichen Sektor übergegangen ist oder ob das umgekehrt war. Klar ist: Wir müssen die Krise lösen.

Die Antwort ist die Errichtung einer europäischen Bankenaufsicht. Das ist ein notwendiger, aber nicht hinreichender Schritt in der Bewältigung dieser Krise. Ich glaube, wir müssen eines sehen: Wir sind stark gestartet hier, aber inzwischen scheint doch der Elan etwas erlahmt zu sein. Angekündigt waren in der Tat nicht nur eine Bankenaufsicht, sondern auch ein Abwicklungsfonds. Die Aufsicht soll jetzt in der zweiten Hälfte 2014 starten – das ist noch über ein Jahr hin –, der Abwicklungsfonds soll überhaupt erst nach einer Vertragsänderung möglich sein. Das heißt: Das Ganze läuft erneut auf eine Situation hin, wie wir sie vor der Schaffung der europäischen Bankenaufsicht, Teil I – European Banking Authority –, hatten. Mit anderen Worten: Die Mitgliedstaaten treten stark auf die Bremse.

Ich glaube, ganz klar ist, wenn wir die Verbindung zwischen Bankschulden und der Belastung für Steuerzahler durchbrechen wollen, dann brauchen wir einen ganz klaren, vorhersehbaren Bail-in-Mechanismus und nicht so ein Chaos wie bei Zypern. Und wir brauchen eine ganz klare Ansage darüber, wie Verluste geteilt werden bei Banken, die in die Insolvenz gehen. Ich glaube deswegen, der Abwicklungsfonds muss kommen als notwendiger weiterer Teil dieser Bankenunion.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (ECR). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, in più occasioni ho sostenuto che l'eurozona dovrebbe avere una politica economica coesa e chiara ed avanzare nell'integrazione delle politiche di spesa e di bilancio.

La soluzione però non può essere poi di costruire una specie di "Stati Uniti dell'euro", ma di creare invece un meccanismo per arrestare le incertezze, l'instabilità, un meccanismo che metta in comune le risorse attraverso l'adozione di obbligazioni comuni oppure con misure di vigilanza collettiva molto più stringenti di quelle attuali sulle politiche finanziarie e di bilancio.

Dobbiamo garantire gli impegni di spesa dei singoli Stati, proteggere soprattutto i risparmiatori europei da eventuali fallimenti delle banche e creare un sistema che permetta ai consumatori di poter intraprendere le azioni necessarie per tutelarsi. Siamo favorevoli ad istituire in campo BCE la responsabilità per la supervisione bancaria della zona euro. Essa deve svolgere una funzione consultiva per le autorità di supervisione nazionali e per quelle di quei paesi membri che, seppur non condividendo la valuta euro, rappresentano parti imprescindibili e importanti del mercato unico.

Dobbiamo favorire l'integrazione delle banche sottoposte a sorveglianza unica senza appesantire i bilanci degli Stati in difficoltà e dobbiamo garantire che i cittadini, i risparmiatori che hanno sostenuto i sistemi creditizi con i loro risparmi abbiano delle garanzie e dobbiamo impedire l'eccessivo accorpamento di istituti bancari e migliorare la definizione tra quelli di risparmio e quelli di investimento.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, είναι κοροϊδία των λαών ότι η τραπεζική ένωση θα επιφέρει ρύθμιση και έλεγχο της χρηματοπιστωτικής αγοράς, του παρασιτισμού και της κερδοσκοπίας των τραπεζών. Η ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση, που δημιουργείται, είναι μηχανισμός μεγαλύτερης συγκέντρωσης και συσπείρωσης του τραπεζικού κεφαλαίου με στόχο την χρηματοδότηση και την ενίσχυση των μονοπωλιακών ομίλων καθώς και την ελεγχόμενη καταστροφή κεφαλαίων. Τούτος ο μηχανισμός θα έχει ακόμη πιο οδυνηρές συνέπειες για τους λαούς: ένταση της εκμετάλλευσης, καταστροφή, σε ακόμη μεγαλύτερη έκταση, της εργατικής δύναμης και των αυτοαπασχολούμενων, λεηλασία των μικροαποταμιεύσεων των εργατικών και λαϊκών οικογενειών που είναι καρπός του μόχθου μιας ζωής. Έχουμε πείρα με τις δραματικές συνέπειες για τους λαούς της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ο σημερινός συμβιβασμός για την τραπεζική ένωση θα αποδειχτεί και αυτός θνησιγενής, πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι της υπογραφής του, γιατί ο καπιταλισμός δεν ρυθμίζεται, γιατί έχει τους δικούς του σιδερένιους οικονομικούς νόμους του κέρδους - την ανισόμετρη ανάπτυξη. Καμία τραπεζική ένωση, κανένα μέτρο δήθεν «ρύθμισης της αγοράς» δεν μπορεί να αποτρέψει τις καπιταλιστικές κρίσεις υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου. O καπιταλισμός παραδέρνει μέσα στη βαθιά σήψη και τις αντιφάσεις του και πάσχει, πρώτα και κύρια, από την βασική αντίθεση του ανάμεσα στην εργασία και το κεφάλαιο.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE). - Señor Presidente, necesitamos urgentemente implementar la unión bancaria, o al menos su primer pilar.

Me gustaría empezar felicitando a los ponentes, a la señora Thyssen y al señor Giegold, por el gran trabajo que han realizado y también agradecer el trabajo realizado tanto por el Comisario Barnier como por la Presidencia irlandesa, representada aquí por su ministra Creighton.

Hemos creado altas expectativas sobre la importancia de la unión bancaria y, por tanto, es importante estar a la altura de esas expectativas y dar mañana un apoyo masivo a las enmiendas de los informes de la señora Thyssen y del señor Giegold.

Este apoyo es fundamental para conseguir que el primer pilar de la unión bancaria, el supervisor único, esté listo lo antes posible. La ministra hablaba de mandar un mensaje a los mercados. No puedo estar más de acuerdo con ella. Pero también es importante para mandar un mensaje a los ciudadanos, y que vean que sus representantes políticos buscan soluciones a la crisis y buscan soluciones a las futuras crisis.

Es importante tener listo el supervisor único para, en primer lugar, empezar a desfragmentar los mercados financieros y conseguir que el crédito llegue a nuestras pequeñas y medianas empresas, y conseguir también que las PYME se financien en función de su situación económica y no en función de su localización geográfica. Pero también es importante para permitir la recapitalización directa de nuestro sistema bancario, y conseguir así romper el círculo vicioso entre deuda soberana y deuda bancaria.

En definitiva, demostrar a los ciudadanos que trabajamos por resolver sus problemas. Y, por último, me gustaría decir al señor Barnier que estamos deseando que traiga aquí usted sus nuevas propuestas sobre la unión bancaria.

 
  
MPphoto
 

  Mojca Kleva Kekuš (S&D). - Bančna unija je poglavitni element prihodnje ureditve Evropske unije. Kriza v območju eura nam je v zadnjih letih pokazala, kako nevarne so lahko težave bank za samostojnost in suverenost držav članic.

Za reševanje bank si morajo namreč vlade držav članic denar izposoditi, kar seveda obremeni javne finance, socialne transferje in konec koncev javne storitve. Na koncu dejansko za probleme bank plačuje naše davkoplačevalke in naši davkoplačevalci.

Bančna unija bi zato ta začaran krog lahko prekinila tako, da bi reševanje bank z nacionalne ravni prenesla na evropsko. Centraliziran nadzor v času, ko praktično vse evropske banke poslujejo preko svojih meja in nacionalnih zakonov, ne bi smel biti vprašljiv.

Danes, ko se več držav članic spopada s saniranjem nacionalnih bančnih sistemov, vključno z mojo državo Slovenijo, menim, da je pravi čas za to, da Evropska unija stori prvi korak na poti k bančni uniji ter vzpostavi enoten nadzor nad bankami v območju eura.

Je pa ključno, da se pri tem ne ustavimo. To je samo prvi korak. Poleg predaje evropske nadzorne vloge evropski centralni banki, hitro moramo potrditi in ustanoviti tudi skupen evropski sklad za reševanje bank v težavah ter vzpostaviti skupno evropsko jamstvo za vloge varčevalcev.

Pomembno je, da novo bančno arhitekturo, ki jo prav sedaj postavljamo, postavimo na nek jasen, transparenten in predvsem na tak način, da bo vsem razumljiv. Potrebujemo trdne temelje te arhitekture, ki bodo preprečili morebitne prihodnje krize, katere si jih več ne želimo v Evropski uniji.

 
  
MPphoto
 

  Nils Torvalds (ALDE). - Herr talman! Frågan om bankunionen är ett av de viktigaste besluten Europaparlamentet kommer att fatta under den här perioden. Många banker har blivit större än mindre medlemsländer, och det är inte alltid lätt för David att övervaka Goliat – därför måste vi ha ett övergripande perspektiv. De senaste årens bankkriser har dessutom visat att vi behöver en bankunion. Hade vi haft ens en del av de här funktionerna på plats hade vi kanske också kunnat undvika en del av problemen eller åtminstone fått dem i mindre form.

Ännu några anmärkningar: För det första måste vi garantera att den inre marknaden fungerar och att vi inte bygger upp en mur mellan de medlemsländer som har euro och de som inte har det. För det andra måste vi garantera en demokratisk legitimitet som gör att folket kan godta det här – det måste alltså finnas en parlamentarisk kontroll där både de nationella parlamenten och Europaparlamentet har en roll. För det tredje vet vi att reglering innebär kostnader, därför måste vi akta oss för att reglera på ett sätt där de som har skött sig bäst upplever att de regleras hårdast.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). - Zgadzam się z premierem Czech Petrem Nečasem, który mówi, że Europa paru prędkości tak naprawdę już istnieje. Ona istnieje i unia bankowa tę Europę różnych prędkości tylko pogłębi, zwiększy brak zaufania do instytucji Unii Europejskiej wśród obywateli i wśród podatników europejskich. Chcę powiedzieć o obawach zwykłych ludzi, bo to oni wybierają nas do Parlamentu Europejskiego. Chcę powiedzieć o obawach tych, którzy mówią, że ratowanie banków w kryzysie – podobnie jak poprzednio – będzie się odbywać z kieszeni zwykłych ciułaczy, tych, którzy oszczędzają na co dzień.

Koszty unii bankowej będą olbrzymie, większe niż paktu fiskalnego. Olbrzymie będzie też zagrożenie dla depozytów banków, nie tylko w moim kraju, w innych krajach również, bo tak naprawdę nie wiadomo, jak dużo pieniędzy włożymy do tego wspólnego kotła w Unii Europejskiej. O tym, że jest to duże ryzyko, świadczy postawa banków niemieckich – Niemcy nie chcą, aby temu systemowi poddać banki komunalne i banki krajów związkowych. To jest najlepszy przykład, że pragmatyczni Niemcy boją się tej inicjatywy.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Pallone (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, con molta onestà intellettuale vorrei invece ringraziare gli onorevoli Thyssen e Giegold per l'ottimo lavoro svolto.

Hanno svolto un lavoro importante per tutta l'Europa. Tanti colleghi hanno parlato solamente delle criticità. Non c'è una legge perfetta e devo dire che questa direttiva è una strategia importantissima per l'Europa. L'unione bancaria – l'abbiamo detto più volte – è il meccanismo di vigilanza unico e rappresenta un importante tassello nella costruzione di una vera unione economica e monetaria alla quale poi bisognerà affiancare un'unione di bilancio e un'unione economica. Per chi crede nell'Europa questa è una via importantissima.

L'unione bancaria con un supervisore unico della BCE avrà un ruolo preventivo nell'evitare i fallimenti delle banche e nel prevenire che l'instabilità di un solo istituto di credito possa diffondersi in tutto il sistema bancario, scongiurando gli effetti dannosi per l'economia reale che già abbiamo avuto dopo il 2008. La mancata trasparenza nel settore bancario e soprattutto la mancata vigilanza da parte di alcuni paesi hanno reso il settore bancario facilmente vulnerabile ai contagi, che poi si sono diffusi anche nei paesi più stabili. La crisi dalla quale stiamo cercando di uscire è l'esempio eclatante del fatto che un dissesto nel settore bancario ha seri risvolti nell'economia reale di un paese, che si riflettono negativamente anche sul nostro mercato interno.

L'unione bancaria è una pietra miliare dell'Unione europea, non c'è più tempo per rimandare alcune riforme necessarie per la costruzione di una vera unione economica e monetaria, adesso è tempo di rilanciare l'economia europea con nuovi e migliori posti di lavoro, con un mercato interno integrato e una maggiore competitività e l'unione bancaria è il giusto passo verso questa direzione. O usciamo tutti insieme dalla crisi, o perdiamo tutti insieme, questa è la vera sfida che l'Europa ha davanti.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). - Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, la crise financière a mis en lumière les failles du système européen préexistant à cette crise, à savoir celui fondé, ici comme ailleurs, sur des principes d'autorégulation des activités par les acteurs de marché soumis à des supervisions nationales éclatées dans un cadre réglementaire parcellaire et fragmenté.

Pourtant, le secteur bancaire européen constitue depuis longtemps l'un des marchés des services les plus intégrés de l'Union européenne, à travers les multiples activités transfrontalières qui s'exercent au sein des nombreux établissements bancaires.

En raison de l'internationalisation de ces activités et d'un cadre réglementaire défaillant, la crise a également mis en évidence, à intervalles réguliers, le risque majeur de contagion existant entre établissements bancaires et la taille significative de ces derniers, ainsi que leur interconnexion essentielle.

Un pas essentiel a aussi été accompli en décembre 2012, lorsque la question de l'union bancaire est apparue comme une pièce indispensable au fonctionnement de l'Union économique et monétaire elle-même.

C'est dans cette voie que l'équipe de négociation du Parlement européen s'est engagée avec détermination, et je l'en remercie, mais chacun doit le savoir, ici, il nous manque deux pièces à ce dispositif pour vraiment déconnecter la question du financement du système bancaire des dettes des États. C'est d'abord la possibilité de doter l'Union d'un système de garantie des dépôts et, ensuite, la question des restructurations des institutions financières.

Depuis le Conseil européen de décembre 2012, bien des événements sont venus nous confirmer à nouveau encore ces étapes nécessaires. Ai-je besoin de mentionner la crise chypriote ou la nécessité pour les États membres d'utiliser le MES afin d'être soutenus, y compris dans la recapitalisation des établissements en difficulté? Nous le comprenons, mais au Conseil, certains États membres ne le voient pas de la sorte. Je pense que l'initiative, qui a notamment été engagée par le Président de la République française, doit être soutenue pour que, enfin, l'Union européenne dispose de ce système d'union bancaire dont nous avons besoin pour faire fonctionner l'Union économique et monétaire.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - Arvoisa puhemies, pankkivalvonta on tarpeellinen ja kannatettava asia. EU:n pankkivalvonnassa ei ole kuitenkaan kyse vain valvonnasta, vaan tämä on lähtölaukaus EU:n pankkiunionille. Komissio on luvannut antaa pikapuoliin esityksen kriisinhallintaratkaisusta, mutta on hyvin kyseenalaista, onko se perussopimusten mukaista.

Pankkivalvonnan tarkoituksena oli alun perin kattaa kaikkiaan 6 000 pankkia. Nyt se kattaa kuitenkin noin 135–150 suurinta pankkia. Tämä on itse asiassa lähes sama määrä kuin missä tehtiin EU:n epäonnistuneet stressitestit. Näitä pankkeja EU on siis jo valvonut. Jos valvontaa halutaan tehostaa ja lisätä, olisi ollut järkevää, että se olisi kattanut myös Saksan kriisipankit, mahdolliset kriisipankit eli Landesbank-pankit. Lisäksi tähän pitäisi sisältyä myös veroparatiisien lakkauttaminen, muuten pankkivalvonta ei ole tehokasta.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE). - Suntem foarte aproape de finalizarea primului pilon al uniunii bancare, sistemul unic de supraveghere bancară, şi cred că merită să îi felicităm pe toţi cei care au făcut ca acest lucru să se întâmple, în primul rând comisarul Barnier, raportorii şi raportorii din umbră. Doresc să mulţumesc în mod deosebit celor doi raportori, dna Thyssen, dl Giegold, pentru atenţia deosebită acordată în aceste rapoarte participării statelor membre care nu sunt în zona euro.

Pentru ţara mea, România, este important să participăm la acest sistem de supraveghere unică bancară, nu numai pentru faptul că activele bancare sunt deţinute în proporţie de peste 80% de bănci cu capital străin aflat în proprietatea băncilor din zona euro, dar şi pentru faptul că avem încredere în profesionalismul celor care vor face această supraveghere din partea Băncii Centrale Europene.

Subliniez însă necesitatea ca, în negocierile ulterioare între Consiliu, Parlamentul European şi Comisia Europeană, să ajungem la o stabilire clară a responsabilităţii Băncii Centrale Europene în faţa Parlamentului European pentru îndeplinirea acestei funcţii noi de supraveghere bancară.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'istituzione di un meccanismo di vigilanza unico è una tappa importante verso la costruzione dell'unione bancaria.

L'unione bancaria è importante perché ridurre il rischio del sistema creditizio è una condizione fondamentale per superare quell'intreccio tra debito privato e debito sovrano che ha reso drammatica la crisi attuale ed ha avuto ricadute così pesanti sui cittadini e sulle imprese, che sono stati chiamati a sostenere prima il costo dei salvataggi delle banche e tutt'ora in molti paesi scontano un costo del denaro insostenibile.

Tuttavia, per l'unione bancaria, la vigilanza unica è condizione necessaria ma non sufficiente, senza un meccanismo unico di risoluzione dotato di risorse adeguate e senza un meccanismo efficace di garanzia dei depositi. Da questo punto di vista, mi sembra che le recenti posizioni del ministro Scheuble sulla necessità di una revisione dei trattati per procedere con il meccanismo unico di risoluzione siano pretestuose e ricordano obiezioni analoghe sulla vigilanza unica che poi si sono rivelate infondate o comunque superabili.

L'accordo raggiunto sulla vigilanza unica è un buon compromesso, la differenziazione che viene introdotta tra gli istituti di credito consente di salvaguardare la specificità dei sistemi bancari e il principio di sussidiarietà senza intaccare la competenza esclusiva e il ruolo di decisore di ultima istanza della BCE e dell'SSM. Tale differenziazione potrà costituire anche la base per l'attuazione di una separazione delle attività bancarie commerciali e di investimento che noi riteniamo di grande importanza e che costituisce un altro tassello fondamentale di una vera unione bancaria ed una migliore regolamentazione dei mercati finanziari.

Molto positivo è anche, oltre ad essere un importante precedente, il ruolo attribuito al Parlamento europeo nella nomina del controllo del vertice dell'SSM. Un ruolo che deve ora trovare una traduzione coerente in un accordo interistituzionale tra il Parlamento e la BCE, che dovrà garantire una trasparenza e un controllo adeguati all'importanza delle nuove funzioni attribuite alla BCE e per il quale il Parlamento non farà sconti.

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland (ALDE). - Mr President, the Commission’s proposal for a single supervisory mechanism is yet another big step forward towards regaining confidence in our banking sector by improving the quality and impartiality of supervision and making it possible to recapitalise banks directly via the ESM.

It derives from economic rationality: having a single market and a common currency, it is necessary to have common supervision. At the same time many questions regarding the proposals remain unclear. Maybe the most important of these is the involvement and representation of the non-euro Member States. I agree that they should be able to join and participate, but at the same time they should demonstrate a strong commitment when joining the SSM. Unlike President Barroso, I do not see the SSM as moving towards a ‘federation of nation states’, but rather as a financial body which ensures that everybody plays by the same rules.

 
  
MPphoto
 

  Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, η τραπεζική ένωση είναι ο νέος ευρωπαϊκός στόχος, είναι ένα θεμελιώδες σχέδιο για την σταθερότητα, την εξυγίανση, την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια επενδυτών και καταθετών. Ένα σχέδιο που δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε προ ολίγων ετών είναι σήμερα προ των πυλών. Απαιτεί θέληση και αποφασιστικότητα από τα θεσμικά όργανα και από όλα τα κράτη μέλη και επιβάλλει ίσες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Έτσι θα γίνει ασφαλής και ελκυστική η τραπεζική μας ένωση. Από τις αδυναμίες μας αναδεικνύονται σήμερα οι δυνάμεις μας και οι προοπτικές μας. Η τραπεζική ένωση αυτό μαρτυρεί.

Επιθυμώ να συγχαρώ τους εισηγητές για την εργασία τους και την προσήλωσή τους στις αξίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως είναι η αποτελεσματικότητα, η ολοκλήρωση, η διαφάνεια και η δημοκρατία στους μηχανισμούς που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης. Το χάος και η ανασφάλεια που αντιμετωπίσαμε στην κυπριακή κρίση δεν θα είχαν υπάρξει και αρκούν για να μας βοηθήσουν να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία της Ένωσης. Η λειτουργία του εποπτικού μηχανισμού του πρώτου πυλώνα επιτρέπει ήδη να διαφανεί η δυσκολία του εγχειρήματος, τόσο σε πολιτικό επίπεδο, όσο και σε τεχνικό, σχετικά με τις διαδικαστικές παραμέτρους του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εποπτικών αρχών. Η λειτουργία όμως του συστήματος αυτού είναι θεμελιώδους σημασίας. Είναι μία δύσκολη αποστολή στην οποία πρέπει να επιτύχουμε για να προχωρήσουμε έπειτα στα επόμενα στάδια, όπως είναι ο Ενιαίος Μηχανισμός Εκκαθάρισης των προβληματικών τραπεζών και το κοινό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων.

Επιθυμώ να συγχαρώ τον Επίτροπο, κύριο Barnier, για την ταχύτητα των ενεργειών του όσον αφορά την κατάθεση της πρότασης και την έναρξη εφαρμογής της από το 2015. Όσο καθυστερούμε, τόσο πιο ευάλωτες καθίστανται οι αδύναμες τράπεζες, τόσο πιο πιθανή γίνεται η επιβάρυνση των δημοσίων οικονομικών που θέλουμε να αποφύγουμε και τόσο πιο πολύ αυξάνεται η ανασφάλεια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα - καθυστέρηση, σήμερα, ασύγγνωστη.

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson (S&D). - Herr talman! Det är positivt att vi nu nått fram till ett definitivt beslut om den nya ECB-tillsynen. Det är ett stort steg framåt i arbetet med att stabilisera banksektorn. Samtidigt ska vi ha klart för oss att mycket återstår att göra. För att få tillsynen att fungera i praktiken kommer det behövas konsekventa insatser under lång tid.

För det första måste vi se till att tillsynsfunktionen vid ECB ges tillräckliga resurser för att kunna agera effektivt. Den får inte underdimensioneras. En viktig faktor bakom krisen var ju att ett flertal nationella tillsynsmyndigheter var för små för att kunna göra ett bra jobb. De hamnade i knät på starka bankintressen.

För det andra måste vi se till att ECB blir en konstruktiv, samarbetsinriktad aktör inom tillsynsarbetet i Europa. ECB ska bidra till samverkan och integration – inte till splittring. ECB måste respektera att det är EBA som har det övergripande ansvaret för banktillsynen inom EU. ECB måste även respektera den kompetens och den erfarenhet som finns hos de nationella tillsynsmyndigheterna.

För det tredje måste vi se till att ECB-tillsynen verkligen präglas av transparens och dialog i förhållande till såväl folkvalda som medborgare. För att kunna bygga upp denna nödvändiga legitimitet måste den nya tillsynsfunktionen vara öppen, tydlig och konsekvent i sitt agerande.

ECB-tillsynen har alla möjligheter att bli en stor tillgång, men för att så ska ske krävs rimliga förutsättningar samt engagerad granskning och debatt.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Señor Presidente, señor Comisario, la experiencia de los últimos años ha demostrado que la unión bancaria es una necesidad y no una opción, porque los supervisores nacionales han demostrado ser insuficientes, ineficaces y, en algunos casos, abiertamente negligentes para asumir sus funciones de control. Necesitamos un único mecanismo de supervisión dentro del Banco Central Europeo.

En el programa electoral con el que concurrimos a las últimas elecciones europeas ya defendíamos la creación de este servicio europeo de supervisión y la progresiva comunitarización de la política fiscal y social, otro tema en el que hemos avanzado esta misma mañana para poder profundizar en el mercado único y atender al principio de solidaridad.

Creemos, además, necesario seguir reforzando la Autoridad Bancaria Europea para evitar, como se señala en el informe, la división entre los países miembros y no miembros de la zona euro con respecto a las normas aplicables al sector financiero. Por eso debe disponer de medios materiales y humanos acordes con las dificultades y la complejidad de la tarea, y disponer de una autonomía real.

Esperemos que ningún Estado miembro pase otra vez de presumir del sistema financiero más sólido de Europa a presentar un mapa de cráteres en el que, por lo que vamos sabiendo, reinaban auténticos pícaros llenos de codicia. Por todo esto, señor Comisario, tiene todo nuestro apoyo para tomar las medidas adecuadas y poner en marcha este mecanismo cuanto antes.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). - Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Das Europäische Parlament zieht konsequent Schritt für Schritt die Lehren aus der Krise. Man muss am heutigen Tag schon auch sagen: Wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir die einheitliche Bankenaufsicht seit dem 1.1.2012 und müssten sie nicht erst jetzt diskutieren und beschließen. Ich appelliere an den Rat, endlich einmal im ersten Anlauf das Richtige und das Notwendige zu tun und nicht immer erst im zweiten oder dritten Anlauf.

Ich danke den Berichterstattern Marianne Thyssen und Sven Giegold, weil sie auch als Personen zeigen: Die parteipolitischen Unterschiede trennen uns nicht, wenn es darum geht, eine breite Mehrheit im Parlament für das Notwendige und für das Richtige in der Europäischen Union zu erarbeiten und die nationalen Eitelkeiten zu überwinden. Wir wissen, dass wir neue Wege gehen müssen. Eine gemeinsame Währung benötigt eine gemeinsame Bankenregulierung, eine gemeinsame Bankenregulierung benötigt eine einheitliche Bankenaufsicht, und die Bankenunion benötigt zusätzlich ein Bankeninsolvenzrecht und eine gemeinsame Einlagensicherung. Wenn wir damit fertig sind, dann benötigen wir dringend eine Wirtschafts- und Sozialunion sowie in der Folge eine politische Union, sonst bleibt jede einzelne Maßnahme nur Stückwerk. Wir wissen, dass all das einzelne Mosaiksteine für die Wahrnehmung unserer Gesamtverantwortung sind.

Wir müssen auch sehr klar sagen: Als die einheitliche Bankenaufsicht vorgeschlagen wurde, haben die Länder gesagt, sie wollen nicht, dass die Bankenaufsicht in jede einzelne Bank hineinregiert, statt dass sie den Menschen gesagt hätten, dass die Bilanzsumme der betroffenen Banken über 30 Mrd. EUR zu liegen hat, die Bilanzsumme höher als 20 % der Wirtschaftsleistung eines Mitgliedstaats sein muss, es hauptsächlich die drei größten Banken betrifft und wir nach dem Subsidiaritätsprinzip dieses Modell entwickelt haben. Jetzt hoffen wir auf die demokratische Kontrolle durch die interinstitutionelle Vereinbarung mit der EZB.

 
  
MPphoto
 

  Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, η χρηματοπιστωτική κρίση που μαστίζει την Ευρώπη ανέδειξε σοβαρές αδυναμίες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ανομοιομορφία στα τραπεζικά ρυθμιστικά πλαίσια, στις εθνικές διατάξεις και στους εθνικούς μηχανισμούς διάσωσης, ελλιπή ευρωπαϊκό συντονισμό, άτυπες διαδικασίες αλληλοϋποστήριξης και συνεργασίας. Η περίπτωση της Κύπρου, με τις άδικες και εκβιαστικές αποφάσεις της Ευρωομάδας και την δημοκρατικά μη νομιμοποιούμενη παρουσία της Τρόικας που συμπεριφέρεται δικτατορικά και επιβάλλει αυστηρές πολιτικές λιτότητας και κούρεμα καταθέσεων, καταδεικνύει σε ποιο βαθμό είναι συστημικός ο κίνδυνος για την ευρωζώνη και για το ευρώ. Η περίπτωση της Κύπρου ανέδειξε κυρίως την αναξιοπιστία του ευρωπαϊκού συστήματος όσον αφορά την προστασία των καταθέσεων. Έδειξε την έλλειψη κοινοτικής αλληλεγγύης. Δυστυχώς, φάνηκε πώς οι τεχνοκράτες νοιάζονται πιο πολύ να ευημερούν οι αριθμοί και ας πένονται οι άνθρωποι.

Από τα παθήματα, ωστόσο, πρέπει να αντληθούν μαθήματα. Η Κύπρος έδειξε πόσο αναγκαία είναι η τραπεζική Ένωση. Η περίπτωσή της δεν είναι η μόνη, όσο και αν πασχίζει ο κύριος Dijsselbloem να την απομονώσει. Η Κύπρος είναι η τέταρτη χώρα στην ευρωζώνη που ζήτησε βοήθεια από τους διεθνείς δανειστές για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Υπάρχει αρνητική αλληλεπίδραση μεταξύ των κρατών και των τραπεζικών συστημάτων. Υπάρχει μία διαφορετική συμπεριφορά - αλλού γίνεται κούρεμα καταθέσεων και αλλού κούρεμα χρεών. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η τακτική των δύο μέτρων και των δύο σταθμών. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν οι απλοί καταθέτες τα λάθη, τις παραλείψεις, τις αδυναμίες και τα ελλείμματα της Επιτροπής, του κυρίου Olli Rehn και του κυρίου Draghi. Δεν μπορεί να επωμίζονται οι Κύπριοι αυτά τα λάθη, οι Κύπριοι που βιώνουν από το 1974 τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και δυστυχώς βιώνουν σήμερα μια νέα άδικη νεοαποικιοκρατική οικονομική πολιτική. Χρειαζόμαστε έναν εποπτικό μηχανισμό στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και χρειαζόμαστε ενίσχυση της κοινοτικής αλληλεγγύης, εφαρμογή ομοιόμορφων κανόνων και συνεπή στάση απέναντι σε όλες τις χώρες μέλη χωρίς διακρίσεις.

(Ο αγορητής συμφωνεί να απαντήσει σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα" (άρθρο 149, παράγραφος 8 του Κανονισμού)).

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE), blue-card question. – I actually have two questions.

Firstly, you complain about a lack of solidarity, although aid of about EUR 10 billion has been given to Cyprus, a country of less than one million people. I think that is proof of solidarity. Do you agree with me?

Secondly, are you aware of the Council of Europe’s report that has just been leaked, concerning money laundering and the lack of effort on the part of the Cypriot authorities to combat money laundering effectively? We are seeing some pretty dramatic figures online right now.

 
  
MPphoto
 

  Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D), απάντηση “γαλάζια κάρτα”. – Μου έχουν τεθεί δύο ερωτήματα. Το πρώτο αφορά την απουσία αλληλεγγύης στην οποία αναφέρθηκα. Όχι, δέκα δισεκατομμύρια ευρώ δεν είναι αρκετά. Το γεγονός ότι, για να ληφθεί η απόφαση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα, αναγκάστηκε η Κύπρος να επωμιστεί 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούν στο 25% του ΑΕγχΠ χωρίς να τύχει καμίας στήριξης και χωρίς να πάρει καμία βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σημαίνει ότι το ποσό που ζητήθηκε για στήριξη, ύψους 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, ήταν πολύ μικρό. Το ποσό δεν μας δόθηκε. Αντίθετα, δόθηκαν εκατομμύρια ευρώ ώστε να αποδειχθεί ότι η Κύπρος δεν διέρχεται συστημικό κίνδυνο. Επομένως, κακώς ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης έδωσε εννέα δισεκατομμύρια ευρώ σε μία τράπεζα υπό χρεοκοπία, την Λαϊκή Τράπεζα, βάρος που σήμερα επωμίζεται μία άλλη τράπεζα, η Τράπεζα Κύπρου, με κίνδυνο να καταρρεύσει. Αυτή την αλληλεγγύη που ζητήσαμε, ύψους 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, δεν την είχαμε την ώρα που έπρεπε. Ο νέος Πρόεδρος της Κύπρου ετέθη προ διλήμματος: άτακτη χρεοκοπία ή κούρεμα. Επρόκειτο για ωμό εκβιασμό, όχι για κοινοτική αλληλεγγύη.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, εδώ και πολλούς μήνες συντηρείται ένας μύθος εναντίον της Κύπρου, ότι είναι τάχατες ένας φορολογικός παράδεισος. Αυτά ακριβώς έγραφαν πολλές εφημερίδες στην Γερμανία και αλλού, πολλούς μήνες πριν από το κούρεμα, και κατηγορούσαν τους Κυπρίους ότι είναι ‘γκάνγκστερς’ και τους Έλληνες ότι είναι τεμπέληδες! Σκοπός τους ήταν, ακριβώς, να επιβληθεί κούρεμα στην περίπτωση της Κύπρου. Πρόκειται για αδικία που δεν τεκμηριώνεται, την στιγμή που η έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης δείχνει άλλες χώρες για τις οποίες έχουν γίνει πολύ πιο σοβαρές καταγγελίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

 
  
MPphoto
 

  President. − Ms Papadopoulou, you had 30 second to answer and it took you two minutes to answer. I hope Mr Lambsdorff is satisfied with the answer, because it was long!

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio (PPE). - Queria começar por agradecer o trabalho que foi feito pelos dois relatores, Marianne e Sven, e quero também dar uma palavra de estímulo ao Comissário Barnier pela preocupação que tem demonstrado relativamente a esta árdua tarefa de construir a União Bancária.

Que fique muito claro - considero que é positiva a existência de uma solução europeia, de um supervisor único a nível europeu na matéria bancária, mas esse é apenas um dos vértices da nossa questão. Temos também que caminhar para uma solução que seja comum relativamente à questão da resolução bancária, bem como da garantia de depósitos. Só assim conseguiremos, de facto, separar as dívidas soberanas das dívidas bancárias, separar soberanos de bancos, que é o nosso objetivo.

Nesse sentido, ainda ontem o Parlamento teve a oportunidade de aprovar o seu texto sobre a matéria da resolução bancária, em que os contribuintes deixam de poder ser responsabilizados por problemas nos bancos. Esse é um passo positivo, mas é também necessário dar confiança aos depositantes, confiança essa que está muito debilitada devido à questão de Chipre, que sabemos que é um caso único.

Mas gostaria de saber se não será relevante caminharmos para um fundo de resolução dos bancos que não sejam nacionais, que sejam europeus ou, pelo menos, que sejam geridos a nível europeu e, por outro lado, relativamente aos depósitos acima dos cem mil euros, se não se podem fazer exceções para as empresas que têm de pagar salários ou para muitas instituições de solidariedade social.

Termino deixando uma palavra ao Sr. Comissário e à Sra. Creighton para que possam convencer nos seus planos que a verdadeira solução é uma solução europeia, que é essa que necessitamos. Necessitamos, tal como para os estados de solidariedade, de solidariedade para os bancos e assim podemos ter uma solução que a todos possa agradar.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - A gazdasági válság rámutatott arra, hogy milyen sérülékeny a bankrendszerünk. Rámutatott arra is, hogy az egyes tagállami sérült bankok problémái milyen könnyen átgyűrűznek más tagállamokba, és rámutatott arra is, hogy az egyedi megoldások nem járhatnak, és nem is jártak sikerrel.

Éppen ideje volt közös megoldáson gondolkozni. A bankunió összes elemének megvalósulása az euróövezet tagállamai számára és azon túl is kedvező lehet, pontosan azért, mert azt a bizalmat fogja erősíteni, amit a piac mindig pozitívan áraz be.

Összességében az euróövezet bankjai alacsonyabb finanszírozással tudják majd a reálgazdaságot finanszírozni, és ez áttételesen kedvező hatást gyakorolhat az euróövezeten kívülre is. Hazánk, Magyarország a visegrádi négyekkel együtt azt az álláspontot képviseli, hogy a bankuniót megteremtő intézkedések nem kerülhetik ki az EU meglévő intézményrendszerét, és nem hozhatják kedvezőtlenebb helyzetbe az eurózónán kívüli országokat, és nem veszélyeztethetik a belső piac egységét.

Köszönöm Marianne Thyssen asszonynak és Giegold képviselőtársamnak, hogy ezeket a kérdéseket megfelelően kezelték, és a végső kompromisszumoknál figyelembe vették úgy az eurózóna, mind a zónán kívüli tagállamoknak az érdekeit is. Fontosnak tartom azt is, hogy akik majd később akarnak belépni ebbe az unióba, a jogok és kötelezettségek akkor is legyenek egyensúlyban. Egyetértek azzal is, hogy kiváló ötlet egy speciális pénzügyi védőbástyának a megteremtése, talán hasznos lenne az eurózónán kívüli országok számára is ez.

Fontos ez a háromszintű felügyeleti rendszer, azonban arra szeretnék figyelmeztetni, és azt szeretném kérni, hogy ez ne legyen bürokratikus, valamint ne legyenek benne hatásköri átfedések. Ezen túlmenően természetesen különböző intézményi és pénzügyi garanciák kialakítására is törekedni kell.

Nagyon érdekes kérdés az anya- és leánybankoknak a kérdése. Nem tartom elfogadhatónak, hogy a külföldi kézben lévő leánybankokat fiókká alakítsák át. Ez a két kategória eltérő nemzeti felügyeleti jogkört jelent.

Elnök úr, egy utolsó mondat: vannak még tisztázandó kérdések, ezek nagyon fontosak, azonban nem kell, hogy elsiessük. Még egyszer köszönöm ezt a jelentést és a közös gondolkodásmódot, ami megjelent.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner (PPE). - Mr President, I would like to raise two points.

My first point is on the need to look at the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism together. They are two sides of the same coin. To ensure an effective functioning of the SSM, there needs to be a transition from a system of national bank recovery and resolution regimes to a single European framework. Being part of the same banking union framework, the SRM will need to be consistent with the SSM. Moreover, the SRM will need to have an opt-in system for non-euro members that is compatible with the opt-in system of the SSM.

My second point is about the risks related to the functioning of a European banking union. Firstly, there is a risk that the ECB’s broad scope in terms of the number of banks supervised, and its dual supervision/monetary policy mandate, may put the reputation of the Central Bank under pressure, so any related risks should be mitigated as far as possible.

Secondly, there is also a risk that practical problems and political reluctance will delay the set-up of a direct recapitalisation tool via the ESM. Existing political worries need to be addressed and steps taken towards its implementation as soon as possible.

Lastly, it is as yet unclear whether a common resolution mechanism can be designed within the current treaties. There is a risk of following the Fiscal Compact path of an intergovernmental agreement again. This would be one more reform that would move us further away from the Community method and increase concerns about the direction in which Europe is heading.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE). - Godājamais priekšsēdētāja kungs, kolēģi! Kad notiek kāda dabas stihija, kad ēkas ir cietušas, tad vienmēr pēc tam mēs atgriežamies pie būvnormatīviem — kā mēs varam nākotnē būvēt ēkas, lai tās netiktu izpostītas. Nu pasaulē mums ir bijusi šāda stihija, tā saucamā ekonomikas krīze, kuras rezultātā uzticība banku sistēmai kā tādai ir pazudusi.

Tātad mums ir jāskatās, ko mēs varam darīt, lai stiprinātu, pārveidotu šo sistēmu, lai tā būtu noturīgāka. Mūsu atbilde ir: banku savienība. Banku savienība, kura sastāv no četriem galvenajiem balstiem. Tātad mums ir vienādi spēles noteikumi visām bankām. Tas jau ir pieņemts. Tas, par ko mēs šodien runājām, — vienotais banku uzraudzības mehānisms. Trešais būtu banku rezolūcijas procedūra, lai visā Eiropā tā būtu vienota. Un ceturtais ir vienota depozītgarantijas shēma.

Ja mēs izveidosim šo banku savienību ar šiem četriem balstiem, mēs varēsim ne tikai iedot atkal pilsoņiem uzticību banku sistēmai, bet mēs varēsim reāli veicināt Eiropas ekonomikas attīstību. Jo kas tad notiks? Pirmkārt, noguldītāji jutīsies droši. Bankas atkal jutīsies drošas aizdot līdzekļus iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Un galvenais ir arī tas, ka problēmu gadījumā, proti, ja kādas bankas sastapsies ar nopietnām problēmām, piemēram, kā tas nesen bija Kiprā, ka būtu vienota prognozējama procedūra, kas tiktu ieviesta, un nevis katru reizi būtu jāizgudro no jauna, kā dzēst kārtējo ugunsgrēku.

Tātad, kolēģi, es ļoti atbalstu to, ka mēs virzāmies uz vienotu banku uzraugu kā tieši banku savienības svarīgu sastāvdaļu un rītdien balsojumā atbalstīsim šo. Paldies par uzmanību!

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE). - Mr President, I want to thank the rapporteurs for the work they have done on this and to acknowledge Mrs Creighton’s work during the presidency.

I want to say a particular word of acknowledgement to Commissioner Barnier because he always listens and tries to listen, and to thank him for his willingness to meet with people. I really appreciate that.

There are four quick points I wish to make. The European Commission has made it clear that all steps necessary for the creation of the European Banking Union can be created within the limits of the existing EU treaties. I think any doubts about that need to be nipped in the bud, because it only creates a lack of confidence for people to be talking about treaty changes that probably cannot be delivered.

Secondly, in relation to the recapitalisation of the banks, this has to be available on a retrospective basis to banks that are capable of taking on the responsibility of restructuring and have shown their ability to step up to the mark, so to speak.

Three: I want to make the case – and I think the Commissioner needs to take an interest in this, and the minister, and the House – that banks simply cannot pass on interest rate increases to mortgage payers whenever they need to increase their profits, or refuse to pass on interest rate cuts, because they are becoming like tax-raising authorities, imposing these charges on people who have already paid their taxes through the nose to recapitalise these same banks. That is unfair and unjust and it should not be possible to further burden mortgage payers in this way.

Lastly, I want to raise the question about deposits. I do not believe there should be any doubts raised by anybody about deposits. In Ireland, the effect of that was that the people who went to the building societies and banks in the village took out their money, went to the other end of the village and put it in a post office, which meant that the state ended up guaranteeing it all anyway, while banks were running dry.

Let us raise no question about deposits. We will end up as the guarantor for all of it anyway, and I think it is a very unwise thing to be even discussing publicly.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Cancian (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, giustamente l'armonizzazione dei diversi sistemi nazionali di garanzia dei depositi e la predisposizione di un corpus unico di norme sui servizi finanziari farà sì che vengano progressivamente ad appianarsi le inique disparità attualmente presenti sul mercato finanziario che penalizzano ingiustamente i settori produttivi di alcuni paesi.

Condivido perciò il richiamo non soltanto alla necessità di avere un corpus unico, ma anche di avere un'uniforme applicazione dello stesso. Le banche devono certamente ricevere lo stesso serio e ponderato trattamento riservato alle altre aziende, ma non si deve mai dimenticare quanto sia fondamentale tutelare i risparmiatori e gli investitori che hanno riposto la fiducia in esso. Il forte richiamo alla necessità di garantire queste categorie che viene inserito all'articolo 8 deve rimanere un punto fermo in qualsiasi riforma che vogliamo attuare.

I cittadini non possono essere vittime degli errori e delle leggerezze di un sistema nel quale sono spettatori e questo aspetto andrà tenuto in considerazione in ogni nostro passo successivo. Commissario Barnier – io ho molta fiducia e molta stima per Lei – quando parliamo di tempi, qui c'è la nostra debolezza. Quel calendario realistico che la nostra ottima relatrice ha richiamato non vi risulta pieno di ostacoli e in pendenza paurosa? Quasi la paura di arrivarci? E abbiamo sentito qualche collega che ha espresso questa paura.

La procedura richiesta a quello Stato membro quanto tempo richiede? Signor Commissario e se non l'approvassero questa procedura? Cosa succede? Questo è il primo pilastro dei tre che sono stati messi in campo nell'unione bancaria, mancano gli altri due, questo da solo forse creerà qualche problema. Questa unione bancaria è uno dei quattro pilastri della road map.

Mi lasci finire Presidente con una citazione di un grande uomo della nostra terra fatto beato poco tempo che dice che "nel credito e nella finanza dobbiamo avere tre fondamentali aspetti: la moralità, che poggia sulla fiducia, la giustizia distributiva e l'utilità generale, perché il credito deve mirare al benessere pubblico, svolgendo una funzione sociale".

 
  
  

VORSITZ: OTHMAR KARAS
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE). - Burno finančno dogajanje v državah članicah je pokazalo, da ne moremo okrepiti eura kot skupne valute s tako različnimi pravili za delovanje bank, zlasti glede nadzora, s tako šibko koordinacijo gospodarskih politik in s tako različnim odnosom med bankami in politiko. Ob gospodarskih in političnih vidikih bi rad opozoril tudi na etični vidik. Natančno bi bilo treba določiti, katere vrste bančnega poslovanja so lahko predmet pomoči oziroma solidarnosti in katere ne. Drugače povedano, za katere zadeve se račun lahko pošlje v Bruselj oziroma v Frankfurt. Za stroške sistemske korupcije upam, da ne. V pogojih ohlapnih pravil igre smo videli, kako občutljiv je finančni sistem evropske zveze, pa četudi je v težavah manjša država članica. Gledamo pa tudi, kako zahtevno in drago je zdravljenje. To, kar delamo, ni streljanje na glinaste golobe, je postavljanje enega od temeljnih kamnov bodoče močnejše integracije. To pomeni drugačna pravila, drugačno igro in drugačno evropsko zvezo. Skupni nadzorni mehanizem je ključen element na poti v resnično bančno unijo, ni pa zadosten. Če hočemo močnejšo politično unijo, je nujno potrebno okrepiti njeno gospodarsko in finančno dimenzijo. S tem vzpostavljamo možnost sistemskega preprečevanja vprašljivega bančništva v območju iste valute, ki je praviloma rezultat vprašljive politike. Kaj nam pomaga suverenost, če suverene bančne odločitve ene države zamajejo ves sistem oziroma oslabijo suverenost celote. Sistem bi moral delovati tako, da bi preprečeval slabo prakso tudi na ravni, ki ne more ustvariti sistemskega rizika. Prijateljsko bančništvo je treba preprečiti tudi na nižji ravni, vse skupaj pa mora delovati pregledno in z visoko stopnjo demokratičnega nadzora. Pozdravljam rezultat trialoga v tej smeri. Komisarju Barnierju in našim poročevalcem in pogajalcem čestitam k zavzetemu delu, vsem nam pa želim dobro dinamiko pri nadaljnjem odločanju na solidnih pravnih podlagah.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). - Pane předsedající, už dlouho víme, že dozor nad velkými bankami flagrantně selhal a že dnes je pět minut po dvanácté pro vytvoření přísnějšího koordinovaného a demokraticky kontrolovatelného dozoru jak nad velkými bankami, tak také nad národními centrálními bankami, aby napříště už nemohly manipulovat s čísly. Už to stálo veřejné rozpočty mnoho miliard EUR.

Takže vítám, že máme na stole skoro konečný legislativní rámec pro první pilíř bankovní unie. Oceňuji, že zpravodajové pečlivě vyjednávali s Radou navíc i o podmínkách, kdy se také země mimo eurozónu budou moci připojit a spolurozhodovat o dozoru. Někteří kolegové tady kritizovali jejich právo veta a možnost odstoupit po třech letech z vážných důvodů. Já účast zemí mimo eurozónu vítám. Navíc ta dobrovolnost bude i testem transparentnosti a účelnosti, užitečnosti společného dohledu. Dnes ovšem také silně zní odmítavý hlas bankovního lobby a to posiluje protievropské postoje některých politiků a vlád. Bohužel i v mé zemi.

Proto zdůrazňuji, že za přednější považuji i chránit zájmy střadatelů a veřejné rozpočty, z nichž se dosud bankovní dluhy sanovaly. Odmítám účelové strašení euroskeptiků. Vadí jim nadnárodní koordinace dohledu, tedy zátěžové testy problémových nadnárodních bank, stejně jako dohled nad odpovědnou fiskální politikou vlád. Obojí je nepochybně v zájmu všech občanů a cílem poctivých politiků i na národní úrovni by mělo být to vysvětlovat, a ne tím občany strašit.

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber (PPE). - Herr Präsident, Herr Kommissar, Frau Ratspräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gut Ding braucht Weil' – so könnte man ein deutsches Sprichwort in Erinnerung rufen. Ich kann mich erinnern, dass ich selber im Oktober letzten Jahres noch darauf hingewiesen habe, dass es unmöglich sein wird, bis zum Ende des Jahres 2012 die legislative Arbeit für die Bankenunion abzuschließen. Und es war auch richtig, dass wir Qualität vor Geschwindigkeit gesetzt haben. Das heißt, die Substanz muss stimmen, dann kann man zum Abschluss kommen. Es war richtig, uns nicht unter Zeitdruck zu setzen.

Ich habe jetzt viel gehört, was wir alles noch tun müssen. Natürlich ist klar, dass die Bankenunion, wie sie jetzt vorliegt, die Aufsichtsstruktur nur ein erster Schritt ist. Nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen auf zwei Dinge aufpassen. Problem Nummer 1: Diese Aufsichtsstruktur wird jetzt geschaffen unter Vertragsgrundlagen, die das Europäische Parlament weitestgehend außen vor halten. Wir sind nur in der Anhörung! Wir haben nur über den Hebel der Änderung der EBA-Grundverordnung überhaupt Mitwirkungsrechte gehabt. Und eine Europäische Union, die dauerhaft so weit reichende Entscheidungen treffen will wie all das, was von den Kollegen eingefordert wird, kann das nur machen im Rahmen eines demokratisch legitimierten Verfahrens, nämlich im Rahmen der Gemeinschaftsmethode. Und deswegen, sehr geehrter Herr Kommissar, bauen wir darauf, dass alles, was möglich ist, im Rahmen der weiteren Entwicklung und Stabilisierung dieser Struktur auch auf Gemeinschaftsebene stattfindet.

Das zweite Problem, auf das ich aufmerksam machen will: Wir können viele Dinge erst lösen, wenn man einmal weiß, welche Probleme überhaupt vorhanden sind. Deswegen ist die gemeinsame Aufsichtsstruktur der erste Schritt. Erst, wenn sich das etabliert hat, kann man über weitere Maßnahmen nachdenken. Denn erst, wenn man weiß, womit man es zu tun hat, kann man auch geeignete Maßnahmen ergreifen.

Deswegen ist es unsere Aufgabe, als Europäisches Parlament, darauf hinzuwirken, dass diese Aufsichtsstrukturen schnell zum Tragen kommen, dass sie ihre Arbeit machen, schnell offenlegen, worum es geht, und dass wir zweitens das Ganze in einem demokratisch legitimierten Prozess weiterentwickeln.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). - Naj začnem z optimizmom. Bančna unija bo zagotovo zgodba o uspehu, tako kot je euro morda poleg Schengena najizrazitejši uspeh evropskega povezovanja v zadnjem obdobju.

Vendar je kriza povzročila precej nezaupanja v evropske ustanove in instrumente. Tako kaže decemberski eurobarometer.

Kljub temu in ponekod slabemu bančnemu managementu pa državljani Evropske unije še naprej zaupajo na primer v monetarno unijo, še posebej Slovenci. No, od danes so se trendi poslabšali, predvsem zaradi bančne krize v Sloveniji in političnih razmer.

Vsekakor bo bančna unija v Evropski uniji stabilizirala denarni sistem, ne le v evrski coni. Po mojem mnenju bi jo morali uvesti že zdavnaj, saj bi na ta način racionalizirali poslovanje ter zmanjšali (interruption)

 
  
MPphoto
 

  Phil Prendergast (S&D). - Mr President, as Commissioner Barnier has said, if these measures had been in place half a decade ago, our recent economic history would have unfolded in a different way. Sadly, his predecessor was the champion of light touch regulation, and in Ireland we know that only too well. The aftershock of this sorry state of affairs has been painfully felt by citizens in Ireland and beyond not with a light touch, but with heavy-handed austerity.

The size of the banking sector in Europe makes it impossible to ensure proper supervision with individual regulators, even when they are empowered and willing to fulfil their mandates. The European Central Bank is now being empowered with pan-European supervisory responsibilities and must accordingly acknowledge the need for enhanced democratic accountability. Parliament must have more access to ECB documents and the right to openly hear and appoint the supervisory board chairs, as well as powers to investigate infringements and maladministration. In order to break the vicious circle tying exchequers and taxpayers to banking debt, we must show the same sense of urgency and have in place a European banking resolution mechanism, as well as a deposit guarantee scheme.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD). - Κύριε Επίτροπε, όπως γνωρίζετε, στα περισσότερα κράτη μέλη της Ένωσης το τραπεζικό σύστημα εμφανίζει παθογένειες. Πολλές τράπεζες επιβάλλεται να ανακεφαλαιοποιηθούν προς αποφυγήν πτωχεύσεων και απώλειας των καταθέσεων των ευρωπαίων πολιτών. Σε μεγάλο βαθμό, οι απώλειες των τραπεζών και οι επισφαλείς απαιτήσεις τους δεν οφείλονται στα κλασσικά, αμιγή τραπεζικά προϊόντα, αλλά στο γεγονός ότι οι τράπεζες εξετέθησαν σε τοξικά προϊόντα που είναι δημιουργήματα του «casino banking». Oι τράπεζες όμως δεν είναι καζίνο. Διαχειρίζονται σχεδόν αποκλειστικά την λαϊκή αποταμίευση και πρέπει να κάνουν συνετή διαχείριση. Ο ευρωπαίος καταθέτης πρέπει, πάνω από όλα, να αισθάνεται ασφαλής. Φοβούμαι όμως ότι πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες χρειάζονται στήριξη τώρα και θα χρειαστούν και στο μέλλον, σύμφωνα με τη νέα θεωρία που ορίζει ότι τους κινδύνους που δημιουργούν τα καλά αμειβόμενα «golden boys» των τραπεζών πρέπει να τους πληρώνουν οι καταθέτες, οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτε. Σας καλώ λοιπόν, κύριε Επίτροπε, να συνεργαστείτε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για την λύση του προβλήματος και για την θεσμοθέτηση νέων κανόνων.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Über die Bankenunion ist es den Finanzinstituten wahrlich gelungen, uns den absurdesten Streich in der modernen Finanzgeschichte zu spielen. Sie sollen nun der zentralen Aufsicht der Europäischen Zentralbank unterstellt werden. Das ist aus Sicht der Banken ein notwendiges Übel, denn das wahre Ziel heißt ja, Steuergelder aus dem ESM zur direkten Refinanzierung zu bekommen.

Aber wo ist das Problem? Die Bankschulden sind ja um ein Vielfaches größer als die Staatsschulden der kriselnden Mitgliedstaaten. Wir finanzieren das vergangene und zukünftige Zocken privater Akteure mit öffentlichen Geldern. Wir ermutigen sie, sogar noch riskanter vorzugehen, da sie sich nun marktunabhängig mit Steuergeldern refinanzieren können. Das ist also ein reines Anreizdebakel. Ich frage Sie: Wie würden wohl tausend Kasinobesucher spielen, wenn sie wüssten, dass ihre Verluste zwar von der EU getragen werden, sie aber die Gewinne selber einstecken dürfen?

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, I too would like to compliment Commissioner Barnier for his good work on this, and indeed many other briefs, and also the Irish Presidency, Minister Creighton and Minister Noonan, for the progress they have made and the hard work they have done trying to bring this whole project forward. They have done so very successfully.

I think the result of the creation of the banking union is that citizens will now have renewed trust in the banks, something they have not had for some time. The deposit guarantee scheme should also ensure that there will be certainty for depositors, which is very important as well.

The single supervisory mechanism, I think, will focus the attention of the board of directors and shareholders on what they should be doing so that mistakes will not be made as in the past, because the message is now clear that, from now on, banks are not too big to fail. The banks are too big to bail, and any bailing will be done by themselves – a bail-in rather than a bailout. Bravo.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, volevo richiamare la sua attenzione su quello che mi pare il tema principale che sta davanti a noi.

Come Lei ben sa, ormai l'obiettivo dell'unione bancaria è stato accettato, le difficoltà sono state rilevanti, ma a questo punto di ordine puramente politico e culturale siamo arrivati. Adesso siamo finalmente al varo delle vigilanza unica e il percorso è stato ancora più difficile – Lei lo sa, perché ne è stato protagonista ed ha svolto un ruolo positivo molto importante.

Dobbiamo arrivare altrettanto rapidamente, anzi più rapidamente di quanto non sia stato in precedenza, al tema della regolamentazione bancaria. Ci sono cose che devono essere fatte, s'è detto la garanzia dei depositi, si è aggiunto il fondo di garanzia per le ristrutturazioni, io credo che per arrivare davvero all'unione sia indispensabile fare queste cose, però in fretta. Se dovesse intercorrere troppo tempo, lo strumento della sola vigilanza verrebbe vissuto come strumento punitivo non in grado di stimolare un comportamento virtuoso da parte delle banche. Per questo credo dovremo correre tutti insieme.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Monsieur le Président, merci à chacune et chacun d'entre vous, Mesdames et Messieurs les députés.

Même si je ne suis pas en mesure de répondre personnellement à de très nombreux députés qui se sont exprimés sur ce sujet majeur, je commencerai par le point qu'a soulevé tout à l'heure M. Pittella en évoquant la situation du secteur bancaire, puisque c'est de cela qu'il s'agit. N'ayons pas la mémoire courte. Souvenons-nous des raisons de cette crise financière, qui est venue du comportement insensé d'un certain nombre de banquiers, notamment aux États-Unis, mais pas seulement aux Etats-Unis: pas de supervision, pas de gouvernance interne, des produits toxiques, des banques mal capitalisées, pas d'exigence de liquidités, des bonus inexplicables – se payer d'autant plus en bonus qu'on prenait plus de risques pour finalement faire payer les contribuables. Ça suffit! Et c'est précisément ces leçons que nous tirons de la crise. Je voulais le dire à M. Godfrey Bloom, qui a tout à l'heure évoqué tous ces sujets en ayant la mémoire courte, c'est une véritable caricature du libéralisme et du capitalisme que nous avons subie et, parfois, acceptée au cours des vingt ou vingt-cinq ans passés. Ça suffit! Nous voulons protéger les contribuables. Nous voulons aussi protéger, Mesdames et Messieurs les députés, les déposants, d'une manière claire, nette, définitive, partout en dessous de 100 000 euros, et même au-dessus, par la préférence des déposants.

Toutes ces questions ont été évoquées aussi par Mme Berès, et voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs les députés, depuis trois ans, ensemble, avec vous, nous avons établi cet agenda de régulation de 28 lois de régulation, je dis bien 28 lois, de telle sorte que, comme nous nous y sommes engagés, aucun acteur financier, aucun produit, aucun secteur n'échappent à une régulation publique. Et il y a, dans ce tableau et dans cet agenda, des pièces très importantes. Votre Président, M. Karas, a beaucoup agi pour CRD IV, qu'a évoqué Gunnar Hökmark.

Je voudrais dire à M. Hans-Peter Martin qu'il ne devrait pas oublier que, dans cet agenda, vous avez voté la régulation des produits dérivés et des credit default swaps. Au cœur de la question, il y a la nécessité d'avoir maintenant un système bancaire solide. La réalité, c'est que nous avons affaire au sein du marché unique à des banques transnationales, dont la gestion, la supervision, ne peuvent plus, évidemment, être seulement nationales. Elles ne peuvent pas non plus être une addition des regards nationaux, comme M. Schmidt tout à l'heure, ou M. Peterle, l'ont décrété et l'ont indiqué.

Et puis le traité de Lisbonne prévoit précisément, en son article127, pargraphe 6, que la Banque centrale européenne peut être responsabilisée dans certaines conditions. Nous nous sommes dit d'ailleurs – je le dis amicalement à Werner Langen – que tous les chefs d'État et de gouvernement ont pensé précisément à cet article dans leur demande du 29 juin, et nous avons estimé nous-mêmes qu'on pouvait travailler dans ce cadre, compte tenu de la crédibilité et de l'expertise de la Banque centrale européenne et aussi du fait qu'en la choisissant, dans certaines conditions, nous étions sûrs de sa mise en oeuvre opérationnelle avec, naturellement, comme Philippe Lamberts et Sven Giegold l'ont rappelé, des mécanismes de contrôle démocratique.

Voilà une remarque générale pour introduire ma réponse, mais je voudrais, télégraphiquement, évoquer quelques points. M. Klinz ou, tout à l'heure, Mme Jäätteenmäki ont évoqué les systèmes à deux piliers. Je rappelle que, dans le vote que vous allez émettre – je l'espère –, toutes les banques de la zone euro et des pays qui rejoindront volontairement la supervision sont concernées et engagées dans un système qui sera dirigé par la Banque centrale européenne, qui pourra d'ailleurs retirer un agrément et donner des instructions, mais également prendre en supervision directe n'importe laquelle de ces 6 000 banques, même si je trouve légitime que la Banque centrale européenne puisse s'appuyer pour la quasi-totalité des banques, notamment les petites ou moyennes banques, sur les superviseurs nationaux, mais dans un cadre, avec une feuille de route, selon un manuel de supervision qui sera le même pour toutes les 6 000 banques.

Paulo Rangel, Mme Gáll-Pelcz ou Mme Roithová, tout à l'heure, ont évoqué les pays non euro et les pays euro. Je rappelle que les pays qui ne sont pas dans la zone euro ne participent pas au vote du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Nous avons donc travaillé ensemble sur des procédures spécifiques. On ne peut pas faire l'union bancaire contre la volonté des pays qui ne sont pas ou pas encore dans la zone euro. Voilà pourquoi nous avons trouvé ces mécanismes équilibrés.

Mme Wortmann-Kool, tout à l'heure, a posé une question sur la mise en oeuvre opérationnelle et notamment l'évaluation du bilan des banques supervisées. Je rappelle que l'article 27 du règlement, qui crée les mécanismes de supervision, est clair: la Banque centrale européenne fera un inventaire des bilans des banques. Il n'y a pas de tests d'admission aux mécanismes de supervision pour chaque banque, et je suis sûr que la Banque centrale européenne mettra en œuvre cette disposition fidèlement.

Andrew Duff, tout à l'heure, et Gay Mitchell, ont évoqué la modification des traités. Nous avons travaillé, parce que c'était juridiquement possible, ensemble, dans le cadre du traité actuel, pour mettre en oeuvre cette supervision. Je pense qu'il est également possible de mettre en œuvre les autres parties, notamment l'Autorité européenne de résolution dans le cadre du traité actuel. Nous n'excluons pas qu'une future modification du traité, que certains gouvernements appellent d'ailleurs de leurs voeux, dans un souci de sécurité juridique que je peux comprendre – notamment le gouvernement allemand –, soit possible. Nous avons nous-même, Commission européenne, évoqué, dans le blue print, le bon fonctionnement, pour aller plus loin – pour consolider, préciser, rassurer –, notamment dans l'union budgétaire, que M. Pallone tout à l'heure évoquait, ou l'union politique que vous avez évoquée, Monsieur le Président Karas. Voilà, mais nous pensons que nous pourrons mettre en place l'ensemble du mécanisme de l'union bancaire dans le cadre du traité actuel.

Beaucoup d'entre vous, légitimement, vos deux rapporteurs, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Werner Langer, Mme Kratsa, ont évoqué le contrôle démocratique sur lequel j'ai moi-même insisté tout à l'heure. Je rappelle l'engagement du président Draghi en faveur d'une responsabilité politique forte de la Banque centrale européenne. Je rappelle aussi la responsabilité qui sera celle de la BCE devant les parlements nationaux, comme l'a évoquée Sharon Bowles. Il est évident, et je soutiens votre position, je le dis à Sven Giegold comme à Marianne Thyssen, que d'importantes responsabilités de la Banque centrale européenne doivent être assorties d'importants contrôles démocratiques. Tel est l'objet de l'accord interinstitutionnel auquel vous travaillez, sans mélanger les rôles, comme d'ailleurs l'a dit, à juste titre, Astrid Lulling tout à l'heure.

Je dis oui au marché unique tel que Kay Swinburne l'a évoqué. Moi-même, notamment dans ma fonction de commissaire au marché unique, je suis très soucieux de l'intégrité et du bon fonctionnement de ce marché unique. Je rappelle que ces 28 régulations sont applicables dans tout le marché unique. C'est le single rule book, c'est-à-dire un seul règlement pour tous les pays du marché unique, bientôt au nombre de 28. Et dans la zone euro, parce que, dans le cas des pays de la zone euro, l'interdépendance systémique des conséquences pour leurs banques ou pour leurs États est plus forte, c'est une décision juste que de mettre en place une application de ce single rule book de manière plus intégrée, plus efficace, plus fédérale. C'est ce dont nous discutons aujourd'hui.

M. Klute a évoqué également la zone euro, et je rappelle que les superviseurs nationaux qui ne sont pas dans la zone euro, en dehors de cette supervision unique, devront appliquer de manière rigoureuse le même single rule book que celui qui sera appliqué par la Banque centrale européenne, notamment en matière de supervision dans la zone euro.

Voilà, Sharon Bowles et Markus Ferber, tout à l'heure, ont dit, à juste titre, que nous parlions là d'une première étape, d'un premier pas de l'union bancaire. Il faut aller plus loin, comme M. Sánchez Presedo, Mme Ferreira, Mme Wortmann-Kool, Mme Podimata, M. Zalba, et également M. Ferber ou M. Cancian l'ont dit, il s'agit là d'une pièce forte et importante. Il y en a d'autres, comme celles qui sont en discussion au sein de votre Parlement. Je pense notamment au sujet qu'a évoqué M. Gunnar Hökmark et qui fait l'objet de la résolution dont il est le rapporteur et à la garantie de dépôt évoquée par M. Peter Simon, ou encore au projet sur lequel je travaille beaucoup avec mes équipes actuellement, et qui sera la dernière pièce, l'Autorité européenne indépendante de résolution, qui travaillera parallèlement à la Banque centrale européenne pour la supervision, et que je compte présenter au Parlement et au Conseil des ministres au mois de juin.

Il faut aller vite. C'est une question de crédibilité. Cela dépend aussi de vous, du Conseil des ministres, de la Présidence, que je remercie, mais le plus tôt sera le mieux pour mettre ensemble, de façon opérationnelle, toutes les pièces de cette union bancaire.

 
  
MPphoto
 

  Lucinda Creighton, President-in-Office of the Council. − Mr President, I think there has certainly been a wide-ranging welcome here for the very important step which the SSM represents for financial regulation and banking union. A lot of the issues that have been raised have been dealt with in quite a lot of detail by Commissioner Barnier, so I do not want to go over the same ground. I should say that the stated position of the Council is that the building blocks for banking union should be put in place as quickly as possible. This is clearly also the prevailing view here in this Chamber: Mrs Podimata, Mr Lambsdorff and a range of other speakers have made that point very effectively.

I think it is a sensible approach to accord the matter the highest priority. The Irish Presidency, together with our partner institutions, is helping to advance banking union in as speedy a manner as possible. We have reached an agreement on the SSM, a very significant step forward towards ensuring financial stability and thus facilitating growth. We have also achieved agreement on the important Capital Requirements Directive 4, which aims to strengthen the capital requirements for banks and the overall effectiveness of regulation for the sector and to enhance financial stability.

As we move into the final weeks of our Presidency, we will continue to afford top priority to the remaining legislative files in line with the European Council’s conclusions, which set out a timeframe and series of steps for achieving banking union. The introduction of an EU-wide bank recovery and resolution process, which would set out the framework for how banks are to be wound down, is one of the remaining key elements of the EU banking union that is intended to break the link between sovereigns and banks. While I think we share the view that the SSM must come into effect as soon as possible, it will need to be complemented by a single resolution system. We expect that the Commission will submit a proposal on this before the summer, and Commissioner Barnier has already mentioned that.

We will need to work hard, and hopefully we will deliver very quickly on that crucial pillar of banking union. In that perspective, I should like to underline again the need for early adoption of the directives on bank recovery and resolution and deposit guarantee schemes. Here I would like to take a moment to congratulate the European Parliament and the ECON committee on its vote on the Bank Recovery and Resolution Directive yesterday. In particular, I would like to pay tribute to my friend, the rapporteur Gunnar Hökmark, and all the shadow rapporteurs for reaching this very important agreement.

The adoption of the SSM is a significant step in a series of measures which together are intended to strengthen financial regulation and our banking system. This is clearly very important to our citizens, as many of you have pointed out, because it is vital that there be confidence in our banks if our economy is to function efficiently. It is also necessary in order to avoid a repeat of the enormous difficulties that we have faced in recent years. I am sure you share this sense of responsibility which is incumbent on all of us to make real progress on the outstanding elements of banking union.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Rapporteur. − Er is hier vanmiddag nooit veel volk tegelijk aanwezig geweest, maar er hebben zich wel veel mensen gemeld voor het debat. Wat ik gehoord heb zijn vooral opbouwende woorden, steun aan het onderhandelingsresultaat, waarvoor dank, en aanmoediging aan ons allemaal voor de voortzetting van de creatie van een sterke bankenunie.

Commissaris Barnier, u dank ik voor de wetsvoorstellen en de positieve bemiddelingsrol die u in dit bankentoezichtsdossier heeft gespeeld. Maar u weet dat wij van u nog meer verwachten en ik roep u op om met dezelfde ambitie en op hetzelfde elan verder te gaan.Wij moedigen u daarom aan uw reguleringsagenda stipt te volgen. Wij realiseren ons dat alleen een stapsgewijze aanpak kan, een rechtszekere aanpak ook. Dat is het enige realistische, maar wij dringen toch aan op spoed. Want alleen met het vooruitzicht op een volledige bankenunie zal het vertrouwen snel terugkeren. Wij weten dat de Europese resolutiemechanismen eraan komen, maar wij hebben ook die verdere stappen nodig, zoals hier al vermeld, inzake depositogarantie én inzake de voorwaarden waaronder het ESM rechtstreeks banken zal kunnen herkapitaliseren.

Daarmee, mevrouw de minister, maak ik een bruggetje naar de Raad. Want van de Raad verwachten wij ook dat de voorwaarden voor het gebruik van het ESM uiteindelijk geformuleerd zullen worden en dat dat snel gebeurt. Wij verwachten ook dat het Raadsvoorzitterschap alles doet om snel tot een unaniem akkoord te komen, zodat ook de Raad uiteindelijk het resultaat van het onderhandelingspakket kan goedkeuren.

U, collega's, hier nog aanwezig, ik wil u ervan verzekeren dat wij er alles zullen aan doen om in de onderhandelingen met de ECB - en ik onderstreep dit - de in de verordening voorziene regels en afspraken voor transparantie en politieke controle ook op uitvoeringsvlak veilig te stellen en dat wij dat pakket van onderhandelingen met dezelfde ijver en inzet zullen voeren als de onderhandelingen van het wetgevingspakket zelf.

Laat ons daarom die bankenunie als fundamentele pijler van een vernieuwde Economische en Monetaire Unie afwerken en wel zo dat ons Europees kroonjuweel, de interne markt, veilig gesteld wordt en onze burgers en bedrijven en ook de banken opnieuw vertrouwen in elkaar krijgen.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold, Berichterstatter. − Geschätzter Herr Präsident Karas! Zunächst würde ich gern auf einige Punkte eingehen, die hier in der Diskussion gesagt worden sind, und am Schluss nochmals ein paar allgemeinere Bemerkungen zur Bankenunion machen.

Herr Bufton sagte, bei der Lösung hier handle es sich um eine „one size fits all“-Lösung. Das ist genau nicht der Fall. Aufgrund der Vorschläge einiger aus dem Rat und anderer hier aus dem Parlament haben wir es jetzt eben sogar damit zu tun, dass in beiden Verordnungen die unterschiedliche Behandlung unterschiedlicher Geschäftsmodelle, unterschiedlicher Risikomodelle und die Vielfalt des europäischen Bankensystems ausdrücklich anerkannt werden. Das Parlament wird darauf achten, dass gerade die EBA, aber auch die EZB das ernst nimmt und nicht alle gleichermaßen behandelt.

Eine zweite Frage kam von Herrn Schmidt, aber auch von Herrn Nitras und von vielen anderen Rednerinnen und Rednern aus den Ländern außerhalb der Eurozone. Sie haben gefragt: Soll man sich jetzt beteiligen oder nicht? Natürlich ist das die souveräne Entscheidung der Länder, die den Euro noch nicht haben. Aber man kann klar sagen, dass es in den Aufsichtskollegien eindeutig ein Vorteil ist, sich nicht einfach in Zukunft von der EZB sagen lassen zu müssen, was die Mehrheitsmeinung ist, sondern innerhalb der EZB mitzuwirken an der Formierung dieser Mehrheitsmeinung. Daher ist es klug, in den neuen Aufsichtskollegien, wo die EZB regelmäßig eine wichtige Funktion haben wird, innerhalb der EZB mitzuwirken, statt am Rande zu stehen. Es ist im besten Eigeninteresse, sich dieser gemeinsamen Linie anzuschließen.

Im Zentrum der ganzen Debatte – das hat mich gefreut – standen nicht Fehler, die wir gemacht haben. Eigentlich gab es sehr wenig Detailkritik an unseren beiden Berichten. Es gab einige fundamentale Fragen, die man gut verstehen kann: Hätte man das Ganze unter einer anderen Rechtsgrundlage machen sollen? Dafür gibt es durchaus Argumente. Die haben wir vorher auch diskutiert. Nur wie allzu oft ist es eben mit Europa so: Entweder man macht den Fortschritt jetzt so, wie man ihn greifen kann, oder man verzichtet darauf, dann bekommt man gar nichts. Europa ist immer Kompromiss, Demokratie ist immer Kompromiss. Bei denjenigen, die hier aus ganz verschiedenen Richtungen Grundsatzkritik geäußert haben, verbirgt sich dahinter doch allzu oft letztlich ein Unwille, Europa wirklich weiter zu bauen. Das sollten wir uns hier im Parlament nicht zu eigen machen.

Aber ernst nehmen muss man ja schon die Befürchtung, dass einerseits das jetzt zu einer grenzenlosen Ausweitung der Haftung führt, und andererseits die Befürchtung, dass die nächsten Schritte der Bankenunion nicht erfolgen. Dazu muss man ein paar fundamentale Sachen sagen. Erstens ist mit dieser Einrichtung der Bankenunion immer eine mehrschrittige Lösung angedacht gewesen: erst die gemeinsame Aufsicht und dann weitere Schritte auf dem Weg zu gemeinsamer Haftung. Der Punkt ist hier: Es ging dabei nicht um die Vergemeinschaftung der Altrisiken. Die Altrisiken müssen jetzt schnellstens untersucht werden. Jeder Widerstand gegen ernsthafte Überprüfung der Qualität der Vermögenswerte und ernsthafte Stresstests verbietet sich in dieser Situation. Diese Tests müssen jetzt zügig erfolgen. Nur dann kann es zu einer weiteren Vergemeinschaftung der Haftung kommen, wenn man klärt, was eigentlich die Altschulden sind und wie mit ihnen umzugehen ist.

Wenn es aber eine gemeinsame Aufsicht gibt, dann muss auch der nächste Schritt folgen. Und da ist die Verantwortung jetzt groß beim Rat und vor allem bei der Kommission. Es ist sehr wichtig, dass jetzt die Vorschläge für ein gemeinsames Abwicklungsregime erfolgen, und zwar nicht eines Netzwerkes nationaler Autoritäten, sondern einer wirklichen Abwicklungsbehörde. Die Nuancen zwischen Ihren Formulierungen, Herr Barnier und liebe Ratspräsidentschaft, waren dort deutlich.

Die Meinung des Parlaments war immer wieder: Wir wollen eine gemeinsame Abwicklungsbehörde, und wir wollen einen von den Banken gespeisten gemeinsamen Abwicklungsfonds. Ich setze auf Sie, Herr Barnier, dass Sie beides im Geiste der Gemeinschaftsmethode vorschlagen werden!

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Die gemeinsame Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet am Mittwoch, 22. Mai, um 12.00 Uhr statt.

(Die Sitzung wird für einige Minuten unterbrochen.)

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), în scris. Noul regulament asigură anumite competenţe specifice Băncii Centrale Europene necesare pentru a-şi îndeplini sarcina de supraveghere a sistemului bancar european, garantând în acelaşi timp şi oportunitatea de concepere a unei viitoare Uniuni bancare europene care să pună la dispoziţia populaţiei şi actorilor economici servicii financiare sigure şi durabile fără riscuri majore la adresa economiei reale a Uniunii Europene. Apreciez şi crearea unui „Mecanism de supraveghere unic” pentru supervizarea prudentă a instituţiilor de credit, în acest fel îndeplinindu-se una din condiţiile preliminare necesare pentru recapitalizarea băncilor prin Mecanismul european de stabilitate şi recâştigarea încrederii în sectorul bancar european. În acelaşi timp, salut faptul că această propunere include măsurile de siguranţă corespunzătoare pentru a garanta participarea în procesul decizional şi a statelor membre care nu sunt în zona euro, deoarece şi acestea vor fi afectate de noile schimbări propuse datorită gradului ridicat de interdependenţă a sistemului bancar european.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. – Adoptarea de către Comisie a propunerilor legislative privind MSU pentru instituţiile de credit conduse de BCE reprezintă doar un pas din proiectul ambiţios de construire a unei uniuni bancare europene. Avem nevoie de un supervizor european unic care să combată sinergiile vicioase dintre băncile cu probleme şi statele cu datorii din zona euro. Elementele cheie pentru o uniune bancară de succes nu trebuie să excludă supravegherea accentuată, mecanismele de protecţie fiscală şi reguli pentru asigurarea depozitelor. Statelor membre care nu fac parte din zona euro trebuie să le fie create condiţii atractive pentru participarea în acest proiect bancar. Trebuie creat un cadru stabil care să permită băncilor să-şi îndeplinească rolul de finanţatori ai economiei, în special în situaţiile în care statele membre au capacitate limitată de soluţionare integrală a problemelor. Supervizorul unic va preîntâmpina acumularea de risc excesiv de către bănci şi va mări presiunea, acţionând peste autoritatea naţională, ca băncile să-şi repare bilanţurile. Avem nevoie de predictibilitate şi reguli pentru a acţiona în cazurile de „bail in” sau de dizolvare a unei bănci. Acest pachet legislativ a iniţiat mecanismul care va crea pe termen lung o uniune bancară europeană supranaţională, care să acopere eficient toată piaţa unică europeană.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivari Padar (S&D), kirjalikult. Föderaalsem Euroopa tundub kohati olevat sama abstraktne mõiste kui arutelud teemal, mis värvi on armastus. Minu arusaamist järgi on suurem föderaalsus võimalus hoida jätkuvalt Euroopas stabiilsust ja selle nimel tuleb teha samm-sammult reaalset poliitikat. Olgu selle lootustandvaks näiteks pangandusliit. Minu jaoks on välistatud, et ühtse rahaliidu olemasolul ei toeta seda ühtne pangandusliit. Need on harmooniliselt teineteist toetavad tegevused. Meie asi poliitikutena on teha parimat, et pangandusliit ka reaalsuses võimalikult kiiresti sünniks.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. – Od začiatku bankovej krízy došlo v rámci eurozóny nielen k oslabeniu stability finančného systému, ale aj k výraznému narušeniu dôvery k bankám a euru. Aj keď zriadenie bankových orgánov dohľadu prispelo k zlepšeniu spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu a k vytvoreniu jednotného súboru pravidiel pre finančné služby EÚ, ekonomika eurozóny sa naďalej zmieta v recesii a miera nezamestnanosti láme nové rekordy. Samotná diskusia o tejto téme ukazuje, že akékoľvek rokovania, ktoré sa týkajú prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami a sú spojené s osobitnými úlohami pre ECB, nie sú vôbec jednoduché, a preto si vyžadujú náležitú pozornosť. K obnoveniu dôvery bankového sektoru môže dôjsť iba vtedy, keď sa budú dodržiavať spoločné normy a bude zavedený jednotný mechanizmus dohľadu s priamym dohľadom nad bankami a cezhraničnými bankovými trhmi. Očakávam, že ECB bude veľmi úzko spolupracovať s európskymi orgánmi dohľadu a zaistí zbližovanie a súlad postupov v oblasti dohľadu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), na piśmie. Tzw. unia bankowa, czyli jednolity mechanizm nadzorczy, tworzony jest po to, by skutecznie zapobiegać kryzysom poprzez nadzorowanie transgranicznych grup bankowych. Polskim posłom do Parlamentu Europejskiego udało się ograniczyć nierównowagę pomiędzy prawami i obowiązkami krajów strefy euro i tych, które dziś znajdują się poza nią. To duży sukces. Wynegocjowane w Parlamencie Europejskim zabezpieczenia mają zachęcić te kraje do udziału we wspólnym nadzorze. W ten sposób stoimy na straży integralności rynku wewnętrznego UE. W czasach kryzysu, gdy działania UE skupiają się na strefie euro, nie możemy doprowadzić do fragmentaryzacji rynku ze szkodą dla takich państw jak Polska.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika