Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 21 mei 2013 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Interpretatie van het Reglement: zie notulen
 3.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 4.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Voorbereiding voor de bijeenkomst van de Europese Raad (22 mei 2013) - Strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en belastingparadijzen - Jaarverslag over belastingen: het EU-potentieel voor economische groei benutten (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Overeenkomst EU-Sri Lanka inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (A7-0169/2013 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  6.2.Versterkte samenwerking tussen de Europese Unie en de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart (A7-0157/2013 - Jaromír Kohlíček) (stemming)
  6.3.Wijziging van Verordening (EEG/Euratom) nr. 354/83 wat betreft de bewaargeving van de historische archieven van de instellingen bij het Europees Universitair Instituut in Florence (A7-0156/2013 - Doris Pack) (stemming)
  6.4.Periode voor de achtste verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (A7-0138/2013 - Carlo Casini) (stemming)
  6.5.Verzoek om verdediging van de immuniteit van Gabriele Albertini (A7-0149/2013 - Bernhard Rapkay) (stemming)
  6.6.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Spyros Danellis (I) (A7-0159/2013 - Eva Lichtenberger) (stemming)
  6.7.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Spyros Danellis (II) (A7-0160/2013 - Eva Lichtenberger) (stemming)
  6.8.Het openbaar overnamebod (A7-0089/2013 - Klaus-Heiner Lehne) (stemming)
  6.9.Regionale strategieën voor industriegebieden in de Europese Unie (A7-0145/2013 - Jens Geier) (stemming)
  6.10.Offshore-olie- en -gasprospectie, -exploratie- en -productieactiviteiten (A7-0121/2013 - Ivo Belet) (stemming)
  6.11.Hernieuwbare energie in de Europese energiemarkt (A7-0135/2013 - Herbert Reul) (stemming)
  6.12.Rechten van de vrouw in de toetredingslanden op de Balkan (A7-0136/2013 - Marije Cornelissen) (stemming)
  6.13.EU-Handvest: vaststelling van normen voor de vrijheid van de media in de gehele EU (A7-0117/2013 - Renate Weber) (stemming)
  6.14.Adequate, veilige en duurzame pensioenen (A7-0137/2013 - Ria Oomen-Ruijten) (stemming)
  6.15.Strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en belastingparadijzen (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš) (stemming)
  6.16.Jaarverslag over belastingen: het EU-potentieel voor economische groei benutten (A7-0154/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz) (stemming)
 7.Stemverklaringen
  7.1.Overeenkomst EU-Sri Lanka inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (A7-0169/2013 - Petri Sarvamaa)
  7.2.Versterkte samenwerking tussen de Europese Unie en de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart (A7-0157/2013 - Jaromír Kohlíček)
  7.3.Wijziging van Verordening (EEG/Euratom) nr. 354/83 wat betreft de bewaargeving van de historische archieven van de instellingen bij het Europees Universitair Instituut in Florence (A7-0156/2013 - Doris Pack)
  7.4.Periode voor de achtste verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen (A7-0138/2013 - Carlo Casini)
  7.5.Verzoek om verdediging van de immuniteit van Gabriele Albertini (A7-0149/2013 - Bernhard Rapkay)
  7.6.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Spyros Danellis (I) (A7-0159/2013 - Eva Lichtenberger)
  7.7.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Spyros Danellis (II) (A7-0160/2013 - Eva Lichtenberger)
  7.8.Het openbaar overnamebod (A7-0089/2013 - Klaus-Heiner Lehne)
  7.9.Regionale strategieën voor industriegebieden in de Europese Unie (A7-0145/2013 - Jens Geier)
  7.10.Offshore-olie- en -gasprospectie, -exploratie- en -productieactiviteiten (A7-0121/2013 - Ivo Belet)
  7.11.Hernieuwbare energie in de Europese energiemarkt (A7-0135/2013 - Herbert Reul)
  7.12.Rechten van de vrouw in de toetredingslanden op de Balkan (A7-0136/2013 - Marije Cornelissen)
  7.13.EU-Handvest: vaststelling van normen voor de vrijheid van de media in de gehele EU (A7-0117/2013 - Renate Weber)
  7.14.Adequate, veilige en duurzame pensioenen (A7-0137/2013 - Ria Oomen-Ruijten)
 8.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Specifieke taken voor de Europese Centrale Bank betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen - De Europese Bankautoriteit en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (debat)
 11.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement): zie notulen
 12.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 87 bis, lid 6, en artikel 88, lid 4, onder d, van het Reglement): zie notulen
 13.Ontwerpverdrag van de WIPO inzake uitzonderingen op het auteursrecht voor visueel gehandicapten (debat)
 14.Tenuitvoerlegging van het Programma van Stockholm en totstandbrenging van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (debat)
 15.Het regelen van successiebelasting na de aanneming van Verordening (EU) nr. 650/2012 betreffende erfopvolging (debat)
 16.Impasse bij de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001 (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 18.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (2044 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (7059 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid