Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 21 mai 2013 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Interpretarea Regulamentului de procedură: consultaţi procesul-verbal
 3.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 4.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 5.Pregătirile pentru reuniunea Consiliului European (22 mai 2013) - Lupta împotriva fraudei, a evaziunii şi a paradisurilor fiscale - Raportul anual privind fiscalitatea: modalități de exploatare a potențialului de creștere economică al UE (dezbatere)
 6.Votare
  6.1.Acordul UE-Sri Lanka referitor la anumite aspecte ale serviciilor aeriene (A7-0169/2013 - Petri Sarvamaa) (vot)
  6.2.Cooperarea consolidată dintre Uniunea Europeană și Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (A7-0157/2013 - Jaromír Kohlíček) (vot)
  6.3.Modificarea Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 354/83 în ceea ce privește depozitarea arhivelor istorice ale instituțiilor la Institutul Universitar European din Florența (A7-0156/2013 - Doris Pack) (vot)
  6.4.Perioada pentru cea de a opta alegere a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct (A7-0138/2013 - Carlo Casini) (vot)
  6.5.Cererea de apărare a imunității și privilegiilor lui Gabriele Albertini (A7-0149/2013 - Bernhard Rapkay) (vot)
  6.6.Cererea de ridicare a imunității lui Spyros Danellis (I) (A7-0159/2013 - Eva Lichtenberger) (vot)
  6.7.Cererea de ridicare a imunității lui Spyros Danellis (II) (A7-0160/2013 - Eva Lichtenberger) (vot)
  6.8.Ofertele publice de cumpărare (A7-0089/2013 - Klaus-Heiner Lehne) (vot)
  6.9.Strategii regionale pentru zonele industriale din Uniunea Europeană (A7-0145/2013 - Jens Geier) (vot)
  6.10.Siguranța activităților petroliere și gaziere offshore de prospectare, explorare și producție (A7-0121/2013 - Ivo Belet) (vot)
  6.11.Energia regenerabilă pe piața internă europeană a energiei (A7-0135/2013 - Herbert Reul) (vot)
  6.12.Drepturile femeilor în statele din Balcani candidate la aderare (A7-0136/2013 - Marije Cornelissen) (vot)
  6.13.Carta UE: norme standard pentru libertatea mass-mediei în UE (A7-0117/2013 - Renate Weber) (vot)
  6.14.O agendă pentru pensii adecvate, sigure și viabile (A7-0137/2013 - Ria Oomen-Ruijten) (vot)
  6.15.Lupta împotriva fraudei, a evaziunii şi a paradisurilor fiscale (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš) (vot)
  6.16.Raportul anual privind fiscalitatea: modalități de exploatare a potențialului de creștere economică al UE (A7-0154/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz) (vot)
 7.Explicaţii privind votul
  7.1.Acordul UE-Sri Lanka referitor la anumite aspecte ale serviciilor aeriene (A7-0169/2013 - Petri Sarvamaa)
  7.2.Cooperarea consolidată dintre Uniunea Europeană și Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (A7-0157/2013 - Jaromír Kohlíček)
  7.3.Modificarea Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 354/83 în ceea ce privește depozitarea arhivelor istorice ale instituțiilor la Institutul Universitar European din Florența (A7-0156/2013 - Doris Pack)
  7.4.Perioada pentru cea de a opta alegere a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct (A7-0138/2013 - Carlo Casini)
  7.5.Cererea de apărare a imunității și privilegiilor lui Gabriele Albertini (A7-0149/2013 - Bernhard Rapkay)
  7.6.Cererea de ridicare a imunității lui Spyros Danellis (I) (A7-0159/2013 - Eva Lichtenberger)
  7.7.Cererea de ridicare a imunității lui Spyros Danellis (II) (A7-0160/2013 - Eva Lichtenberger)
  7.8.Ofertele publice de cumpărare (A7-0089/2013 - Klaus-Heiner Lehne)
  7.9.Strategii regionale pentru zonele industriale din Uniunea Europeană (A7-0145/2013 - Jens Geier)
  7.10.Siguranța activităților petroliere și gaziere offshore de prospectare, explorare și producție (A7-0121/2013 - Ivo Belet)
  7.11.Energia regenerabilă pe piața internă europeană a energiei (A7-0135/2013 - Herbert Reul)
  7.12.Drepturile femeilor în statele din Balcani candidate la aderare (A7-0136/2013 - Marije Cornelissen)
  7.13.Carta UE: norme standard pentru libertatea mass-mediei în UE (A7-0117/2013 - Renate Weber)
  7.14.O agendă pentru pensii adecvate, sigure și viabile (A7-0137/2013 - Ria Oomen-Ruijten)
 8.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 10.Atribuirea unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit - Autoritatea bancară europeană şi supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (dezbatere)
 11.Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 12.Acte delegate și măsuri de punere în aplicare (articolul 87a alineatul (6) și articolul 88 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 13.Proiectul de tratat al OMPI privind excepțiile legate de dreptul de autor în ceea ce privește persoanele cu deficiențe de vedere (dezbatere)
 14.Punerea în aplicare a Programului de la Stockholm şi crearea spaţiului de libertate, securitate şi justiţie (dezbatere)
 15.Abordarea problemei impozitului pe succesiune ca urmare a adoptării Regulamentului (UE) nr. 650/2012 privind succesiunile (dezbatere)
 16.Impas în ceea ce privește revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 (dezbatere)
 17.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 18.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie revizuită (2044 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (7059 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate