Rodyklė 
Posėdžio stenograma
PDF 7059k
Antradienis, 2013 m. gegužės 21 d. - Strasbūras Atnaujinta informacija
1. Posėdžio pradžia
 2. Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas (žr. protokola)
 3. Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 5. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. gegužės 22 d.) - Kova su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių rojais - Metinė mokesčių ataskaita: kaip išnaudoti ES ekonomikos augimo galimybes (diskusijos)
 6. Balsuoti skirtas laikas
  6.1. ES ir Šri Lankos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų (A7-0169/2013 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  6.2. Europos Sąjungos ir Europos saugios oro navigacijos organizacijos tvirtesnis bendradarbiavimas (A7-0157/2013 - Jaromír Kohlíček) (balsavimas)
  6.3. Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 354/83 nuostatų, susijusisų su institucijų istorinių archyvų deponavimu Europos universitetiniame institute Florencijoje, dalinis keitimas (A7-0156/2013 - Doris Pack) (balsavimas)
  6.4. Atstovų į Europos Parlamentą aštuntųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis (A7-0138/2013 - Carlo Casini) (balsavimas)
  6.5. Prašymas ginti Parlamento nario Gabriele Albertini imunitetą (A7-0149/2013 - Bernhard Rapkay) (balsavimas)
  6.6. Prašymas atšaukti Parlamento nario Spyros Danellis imunitetą (I) (A7-0159/2013 - Eva Lichtenberger) (balsavimas)
  6.7. Prašymas atšaukti Parlamento nario Spyros Danellis imunitetą (II) (A7-0160/2013 - Eva Lichtenberger) (balsavimas)
  6.8. Įmonių perėmimo pasiūlymai (A7-0089/2013 - Klaus-Heiner Lehne) (balsavimas)
  6.9. Europos Sąjungos pramoninių rajonų regioninės strategijos (A7-0145/2013 - Jens Geier) (balsavimas)
  6.10. Jūroje vykdoma naftos ir dujų paieška, žvalgymas ir gavybos sauga (A7-0121/2013 - Ivo Belet) (balsavimas)
  6.11. Atsinaujinančioji energija Europos energijos vidaus rinkoje (A7-0135/2013 - Herbert Reul) (balsavimas)
  6.12. Moterų teisės narystės siekiančiose Balkanų šalyse (A7-0136/2013 - Marije Cornelissen) (balsavimas)
  6.13. ES chartija: žiniasklaidos laisvės ES standartų nustatymas (A7-0117/2013 - Renate Weber) (balsavimas)
  6.14. Adekvačios, saugios ir tvarios pensijos (A7-0137/2013 - Ria Oomen-Ruijten) (balsavimas)
  6.15. Kova su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių rojais (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš) (balsavimas)
  6.16. Metinė mokesčių ataskaita: kaip išnaudoti ES ekonomikos augimo galimybes (A7-0154/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz) (balsavimas)
 7. Paaiškinimai dėl balsavimo
  7.1. ES ir Šri Lankos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų (A7-0169/2013 - Petri Sarvamaa)
  7.2. Europos Sąjungos ir Europos saugios oro navigacijos organizacijos tvirtesnis bendradarbiavimas (A7-0157/2013 - Jaromír Kohlíček)
  7.3. Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 354/83 nuostatų, susijusisų su institucijų istorinių archyvų deponavimu Europos universitetiniame institute Florencijoje, dalinis keitimas (A7-0156/2013 - Doris Pack)
  7.4. Atstovų į Europos Parlamentą aštuntųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis (A7-0138/2013 - Carlo Casini)
  7.5. Prašymas ginti Parlamento nario Gabriele Albertini imunitetą (A7-0149/2013 - Bernhard Rapkay)
  7.6. Prašymas atšaukti Parlamento nario Spyros Danellis imunitetą (I) (A7-0159/2013 - Eva Lichtenberger)
  7.7. Prašymas atšaukti Parlamento nario Spyros Danellis imunitetą (II) (A7-0160/2013 - Eva Lichtenberger)
  7.8. Įmonių perėmimo pasiūlymai (A7-0089/2013 - Klaus-Heiner Lehne)
  7.9. Europos Sąjungos pramoninių rajonų regioninės strategijos (A7-0145/2013 - Jens Geier)
  7.10. Jūroje vykdoma naftos ir dujų paieška, žvalgymas ir gavybos sauga (A7-0121/2013 - Ivo Belet)
  7.11. Atsinaujinančioji energija Europos energijos vidaus rinkoje (A7-0135/2013 - Herbert Reul)
  7.12. Moterų teisės narystės siekiančiose Balkanų šalyse (A7-0136/2013 - Marije Cornelissen)
  7.13. ES chartija: žiniasklaidos laisvės ES standartų nustatymas (A7-0117/2013 - Renate Weber)
  7.14. Adekvačios, saugios ir tvarios pensijos (A7-0137/2013 - Ria Oomen-Ruijten)
 8. Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 10. Specialių užduočių, susijusių su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, pavedimas Europos Centriniam Bankui - Europos bankininkystės institucija ir rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra (diskusijos)
 11. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis) (žr. protokola)
 12. Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 87 a straipsnio 6 dalis ir 88 straipsnio 4 dalies d punktas) (žr. protokola)
 13. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos sutartis dėl autorių teisių išimčių, taikomų regėjimo negalią turintiems asmenims (diskusijos)
 14. Stokholmo programos ir laisvės, saugumo bei teisingumo erdvės įgyvendinimas (diskusijos)
 15. Paveldimo turto mokesčio klausimo sprendimas priėmus Reglamentą dėl paveldėjimo (ES) Nr. 650/2012 (diskusijos)
 16. Aklavietė, susijusi su Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 peržiūra (diskusijos)
 17. Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 18. Posėdžio pabaiga


  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 
1. Posėdžio pradžia
Kalbų vaizdo įrašas
 

(Die Sitzung wird um 8.35 Uhr eröffnet.)

 

2. Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas (žr. protokola)
Kalbų vaizdo įrašas

3. Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)

4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)

5. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. gegužės 22 d.) - Kova su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių rojais - Metinė mokesčių ataskaita: kaip išnaudoti ES ekonomikos augimo galimybes (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die gemeinsame Aussprache über

die Erklärungen des Rates und der Kommission zur Vorbereitung auf die Tagung des Europäischen Rates am 22. Mai 2013 (2012/2805(RSP)), und

– den Bericht von Mojca Kleva Kekuš im Namen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung über die Bekämpfung von Steuerbetrug, Steuerflucht und Steueroasen (COM(2012)07222013/2060(INI)) (A7-0162/2013), und

– den Bericht von Ildikó Gáll-Pelcz im Namen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung über den jährlichen Steuerbericht: Wege zur Freisetzung des Wachstumspotenzials der EU (COM(2012)07562013/2025(INI)) (A7-0154/2013).

 
  
MPphoto
 

  Lucinda Creighton, President-in-Office of the Council. − Mr President, I am very pleased to have this opportunity to discuss with you the preparations for tomorrow’s meeting of the European Council. As you will be aware, President Van Rompuy has taken the initiative to organise regular thematic discussions in the European Council with the aim of ensuring that all EU policies contribute to promoting the objectives of improved competitiveness, job creation and strong and sustainable economic growth.

These debates are important in themselves in ensuring that key horizontal challenges that the Union faces are worked through, and that direction is given at the highest level, and beyond the Council formation in which they are normally treated, but also in as much as they can feed into a more wide-ranging discussion on the economic and social challenges Europe faces and, indeed, into the Europe 2020 strategy discussions.

Tomorrow’s European Council will discuss and establish the direction for further work on two policy areas which are of crucial importance to Europe’s economy: energy and elements of taxation. On energy, the Council will build on the discussion under the Irish Presidency, including at the informal meeting of energy ministers in Dublin recently. Ensuring the uninterrupted supply of affordable and sustainable energy is of critical interest to individual citizens who are affected directly by any interruption, or threatened interruption, in supply as well as the impact of high energy prices. They are equally essential for ensuring that industry and the jobs that go with it remain in Europe and are an important factor in attracting new industrial investment, and they can therefore be considered as a key condition for a return to growth.

In order to secure the objective of affordable and sustainable energy, and to ensure the reliability of supply, we have to meet our objective of completing the internal energy market by 2014 and of developing greater interconnection. Tomorrow’s European Council will set out the additional work that is required in order to meet these objectives within the agreed time frame. Interconnections and the modernisation of energy infrastructure generally require very significant investment. This is largely expected to come from the private sector, which means we must be able to offer a predictable and reliable climate and energy policy framework in which investment can be encouraged.

The European Council will set priorities for action needed to facilitate investment including the TEN-E or structural funds as well as through the EIB, and it will also address the regulatory environment and highlight priorities for improvement. Particular stress will be placed on the need to improve energy efficiency: the cheapest energy is that which we do not use. Innovative financing methods, more systematic supply diversification and improved liquidity in the internal energy market can all contribute to reducing energy costs. The Commission has agreed to prepare an analysis of the composition and drivers of energy prices and costs by the end of the year.

Tomorrow’s European Council will also discuss tax issues and in particular the problem of tax evasion. It is crucial, in the current difficult economic climate, to tackle tax evasion and fraud. At a time of fiscal consolidation we must take action to protect revenues if we are to ensure the confidence of citizens in the fairness and effectiveness of our tax systems. This is an issue which has rightly become the focus of public attention and is one to which the Presidency attaches particular importance. That is why we support the initiative of President Van Rompuy to put this issue on the agenda of tomorrow’s European Council meeting. It is why Minister Noonan, as Chair of ECOFIN, together with Commissioner Šemeta, took the initiative of spelling out key areas where concrete action can be delivered in the short term. We welcome the close interest of Parliament on this issue, and I would like to take this opportunity to acknowledge the work which Mojca Kleve Kekuš and Ildikó Gáll-Pelcz have put into their respective reports on this subject.

Tomorrow’s discussion will, in part, build on the very positive outcome on these issues of last week’s ECOFIN Council. For example, the announcement of a pilot facility for the automatic exchange of information between administrations is a useful contribution to further work in this area both within the EU and internationally.

At EU level, the Commission intends in June to propose amendments to the Directive on administrative cooperation in order for the automatic exchange of information to cover the full income range. At international level, the EU will play a key role in supporting and promoting the automatic exchange of information as the new international standard, taking account of existing EU arrangements.

Following the agreement at ECOFIN last week on a mandate to update the EU’s agreements with Switzerland, Liechtenstein, Monaco, Andorra and San Marino, we hope that negotiations will begin very soon to ensure that these countries continue to apply measures equivalent to those in the EU.

There is also consensus on the scope of the revised Directive on the taxation of savings income, which should enable it to be adopted by the Council by the end of this year.

Further work includes measures to counter VAT fraud, where the Council is due to adopt directives on the Quick Reaction Mechanism and on the Reverse Charge Mechanism by the end of June, and cooperation in the area of tackling aggressive tax planning and profit shifting, both within the EU and more widely.

Tomorrow’s European Council is a relatively short meeting, but the two main issues to be addressed are critical for the future competitiveness of Europe. We look forward to constructive discussions and concrete results which we will be taking forward in the months to come.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, President of the Commission. − Mr President, at moments like these, when growth forecasts for the near future are low, our job is to make Europe work, to the benefit of European citizens – of all our citizens.

On the agenda of this week’s European Council meeting are two issues that, technical as they may seem at first, are crucial in that respect. First, energy, where there is so much more benefit to be reaped – both for citizens and for the competitiveness of our businesses – from European integration and investment. Second, tax fraud and tax evasion, where by sharpening our common European tools against the tax avoiders we can start to restore the sense of fairness that citizens and small businesses have lost as a result of the financial crisis.

At a time when debate about Europe is all too often a futile shouting match between believers and non-believers, this is a discussion that separates those who like to talk from those who are willing to act, and those who prefer to attract attention to themselves from those who are determined to achieve results for citizens. I trust that most of us are on the side of the citizens and working for concrete results.

We are all very much aware of, and concerned by, the immediate growth prospects for Europe. This very challenging outlook should galvanise the efforts of all of us, both at European level and in the Member States, to mobilise every growth lever we have at hand and give any impetus we possibly can to help citizens and businesses through these very difficult times. A stronger European energy policy is a particularly important tool to help achieve this.

We know that Europe is not endowed with abundant natural riches. The global energy equation is changing fast, and if we want to avoid losing in this race for resources, we will have to step up our joint European efforts. While the United States is on its way to becoming a net exporter of gas instead of an importer, as a result of the shale gas boom, Europe’s import dependence is further increasing and, for oil and gas, is set to grow to over 80% by 2035.

Already in 2012, industry gas prices were four times lower in the US than in Europe. For electricity prices, the EU is almost twice as expensive as the US. So this is above all a debate about our energy security and our competitiveness.

The situation for citizens is also increasingly problematic. Energy bills are rising, adding up to a share of between 7% and 17% of average household expenditure in different Member States. The weakest income groups are even harder hit. So this is also a debate about social equity.

In short: we are in a difficult strategic environment. But we must not be resigned to it. We cannot single-handedly change long-term global trends, but we can clearly influence them by stepping up our European efforts and making our energy policy more secure, competitive and sustainable. Of course, different Member States have different energy mixes. Yet the added value of stronger European integration in this field is evident.

Let me outline a few urgent steps which I will push for at tomorrow’s summit. First and foremost, it is crucial that we complete our internal energy market by the end of next year, as agreed by heads of state or government. Market opening has brought prices down for consumers wherever real opening was achieved. But there is still plenty of room for improvement, including in cross-border trade, integration and fair competition. We urgently need to implement the third energy package to keep prices for our consumers and businesses in check.

At the same time, we should also be clear that it is not just commodity prices but policy choices of Member States – like taxes, levies, support mechanisms, etc., which have a great impact on price variations – on which we must reflect to avoid fragmentation.

In preparation for this European Council – since the President of the European Council has asked me to make a presentation of these policies – I have distributed to all Member States a comparison of the price structure in our Member States (it is available to you as well, and I have also sent a copy to the President of the European Parliament). It is amazing to see how big the differences are across Europe, precisely because of different national policies that in fact make having a completely fragmented internal market in this area almost unavoidable.

Secondly, we have to push for more public and private investment in energy infrastructure – the backbone of the internal market. The financial crisis has limited the means available for such indispensable investments, but the needs are huge: by 2020, we estimate that EUR 1 trillion will be needed in the energy sector.

These investments will have to come from the private sector mostly, but the European Union can play a key role. Remember, we are expecting to devote some EUR 5 billion of the next MFF to energy interconnections, through the Connecting Europe Facility, which must become operational rapidly. Member States can also devote a bigger share of their Structural Funds to investing in energy and energy efficiency.

Thirdly, we must continue to strengthen the internal and external diversification of our supplies. This includes tapping new international sources, for instance through the Southern Gas Corridor, which I have been pushing hard and on which we expect decisive decisions soon. It also means speaking with one European voice on global energy matters. Internally, it requires a more coordinated approach between Member States on the positive rise of renewables. Last but not least, we need a balanced, Union-wide approach on using the potential of unconventional hydrocarbons, such as shale gas, on which the Commission is preparing an initiative.

To conclude on energy: the right policies are in place. We know the way forward, but implementation is too slow. There is a clear ‘cost of non-Europe’ here. We must do more together to ensure economic competitiveness and energy equity. We are not heading towards an age of cheap energy, but we have the choice between investing scarce resources in our own sustainable and smart energy and paying for imports.

For that, we must complete our internal energy market, become more energy-efficient, invest in infrastructure and innovation, exploit renewables more cost-effectively and further diversify our external supplies. These are the policy priorities that I will argue for tomorrow in the European Council.

The European Council will also debate our common engagement against tax fraud and tax evasion. Now, as the two reports debated later today make clear, I do not have to convince this House of the urgency of this issue. Commissioner Šemeta will, later this morning, present the Commission’s views on these two very important reports. I would like to thank now their respective rapporteurs, Ms Mojca Kleva Kekuš for her report on the fight against tax fraud, tax evasion and tax havens, and Ms Ildikó Gall-Pelcz for her tax report focusing on how to free the European potential for economic growth. As Mr Šemeta will explain in more detail, the Commission is very grateful to Parliament for the strong support given in these reports to our joint efforts in this crucially important area.

Let us not forget that the Commission has been putting these issues on the table in very concrete terms for several years now; with our proposal in 2008 to close the gaps in the Savings Directive; with our proposal in 2011 for a negotiating mandate with neighbouring countries; with our June 2012 Communication and the Action Plan we presented last December; and with our two recommendations on tax havens and on aggressive tax planning, also from last year. We can now see a growing interest in these issues amongst the Member States which, frankly, was not there before. Therefore let us not miss but seize the favourable momentum to make progress.

There are burning questions to which we need to give convincing responses. How can we explain to honest households and businesses feeling the squeeze yet still paying their fair share of taxes that there are other parts of society and enterprise which are deliberately avoiding paying up? How can we justify the fact that fiscal consolidation is requiring Member States to make difficult choices to reduce expenditure yet at the same time there are whole piles of cash that should be in the public purse but are never collected?

The total loss of revenue due to illegal fraud and unacceptable evasion is estimated to be around EUR 1 trillion a year. Let us put that into some perspective. EUR 1 trillion is nearly double the 2012 combined annual budget deficit of all Member States. It is more than the total spent on health across the European Union in 2008. It is more than six times the size of the annual budget of the European Union. In other words, this money is roughly one Multiannual Financial Framework. And, yes, it is the same amount that I mentioned earlier: the investments necessary to cover the needs in the European energy sector by 2020. That is a huge amount of money to simply let fall through the net.

We have already identified most of the actions that are needed to tighten the net – your reports make that clear – yet we face a delivery gap. So our actions at national, European and international levels have to be accelerated and better coordinated.

First, at national level, the reform of tax governance and tax administrations will feature prominently in the country specific recommendations the Commission will present a few days from now. Member States also need to get on and implement the Commission’s Action Plan on tax evasion and avoidance of last December, and our recommendations on tax havens and aggressive tax planning.

At European level, we have already built up an impressive toolbox to support Member States’ ability to fight tax fraud and evasion. Now we need to use it as much as possible and reach agreement without delay on the proposals the Commission has already made to go further. That means concluding the negotiations on the revision of the Savings Taxation Directive, further closing loopholes by extending it to investment funds, pensions, innovative financial instruments and payments made through trusts and foundations.

Tomorrow at the European Council, I will push for a political commitment on one very simple principle: that on 1 January 2015 the European Union should have automatic exchange of information for all forms of income. The Commission will shortly table a proposal to amend the Directive on Administrative Cooperation. This already applies an automatic exchange of information for a range of income, such as employment, pensions and insurance, from 2015. The new proposal will further extend the scope of automatic exchange of information between all Member States to cover all relevant types of income, such as dividends and capital gains.

With the savings proposal on the table, the existing provisions on administrative cooperation and the forthcoming Commission proposal, this is indeed a feasible target – provided the political will is there.

The proposals pending on tackling VAT fraud, the Common Consolidated Corporate Tax Base, which will deal with the problems of transfer pricing, and the revision of our anti-money laundering framework also have the potential to make a real difference.

I am happy to note the adoption, last week, of a mandate to start negotiations on our savings agreements with Switzerland, Liechtenstein, Andorra, Monaco and San Marino, and I assure you the Commission will take forward these negotiations as a priority. But that is no substitute for doing our own homework, namely through the adoption of the Savings Directive, where we need all the Member States to signal their agreement.

At global level, the upcoming G8 and G20 summits are an excellent opportunity to make progress, and the EU is taking the lead in this, based on our experience and expertise.

Let us remember that automatic information exchange has been the underlying principle of our approach since the 2005 Savings Taxation Directive. I want to see this principle of automatic exchange become the standard at international level as well, and we will continue to work together with international partners to keep up the momentum on this.

We can only do this if we speak with one voice, if we have done our concrete homework internally, if we speak and act as a Union. Some Member States have signalled their readiness to go further, faster. I really welcome their political engagement. But if we are to be really effective, internally and globally, there is no alternative but to go all the way, together, and build on our common EU framework.

To conclude, these two debates are crucial at this time. They matter for our public finances, for our competitiveness, and also for the cost of living of our citizens. Even more, they are essential for the credibility of our efforts to fight the crisis, for the political capital we are willing to invest in it and the legitimacy of the demands the crisis makes on those who struggle to pay their energy bills or their taxes. They need any relief they can get – and by confronting the specific challenges of our energy markets, we can make a real difference. They need to know that the burden of the crisis is shouldered by everyone in a fair and equitable manner and that we will act jointly and decisively against those who refuse to carry their fair share of the burden. They need assurance that we can show political leadership and take on the political responsibility to do anything and everything possible to support them.

We have debated these issues in the past, and progress has already been made. Now is the time to go further: not with more words and further analysis but by approving and implementing concrete proposals and actions.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, Madame le ministre, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, depuis plusieurs mois, nous parlons du budget. Nous pourrions croire que nous avons oublié sa vocation première. Le budget européen permet de faire vivre nos politiques communes et de les renforcer. Demain, le Conseil européen se réunira pour décider d'un ensemble de politiques communes dans des secteurs où l'Europe a un rôle fondamental à jouer.

Prenons l'exemple du secteur de l'énergie. Nous étions d'accord pour achever le marché intérieur de l'énergie d'ici 2014 et pour faire en sorte que, d'ici 2015, il n'y ait plus, en Europe, de zones privées d'énergie. Sans l'Europe, cet objectif ne pourra pas être atteint. Les chiffres parlent d'eux mêmes. Il faudrait investir 1 000 milliards au cours des dix années à venir pour éviter une grave crise de l'énergie. Je me tourne vers le Commissaire; j'espère que je ne me suis pas trompé dans les chiffres. Je suis d'accord avec la Commission européenne: il y a des fonds privés disponibles, mais ce qui manque, c'est une sécurité juridique qui encadre de tels projets et qui permette leur lancement.

Un projet énergétique, c'est du long terme, et l'Europe doit montrer qu'elle s'engage durablement. C'est justement pour cela que nous avons besoin d'un budget européen crédible, un budget qui permette d'amorcer des projets.

Depuis 2009, 4 milliards d'euros ont servi à financer 59 projets dans le secteur de l'énergie. Plus remarquable encore, ces 4 milliards d'euros ont généré près de 20 milliards d'euros d'investissement. Ces investissements n'auraient pas été lancés sans l'Europe.

Chers collègues, je vais même aller plus loin. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une réelle communauté européenne de l'énergie. C'est un dessein que Jerzy Buzek, notre ancien Président du Parlement, chérit particulièrement, et il a raison! Il fait même, sur le tard, des émules en France.

L'énergie n'est plus une thématique exclusivement nationale. Au contraire, ce secteur fait partie intégrante de notre marché unique. Plus que jamais, nous avons besoin de réaliser des économies d'échelle. Or, ce n'est qu'en travaillant plus ensemble que nous les obtiendrons. C'est ainsi que nous gagnerons sur le terrain de la recherche et du développement, que nous construirons les infrastructures nécessaires et, surtout, que nous négocierons avec les fournisseurs pour faire baisser les coûts.

En matière d'énergie comme de commerce, nous devons parler d'une seule voix parce que l'approvisionnement stable en énergie à faible coût doit être une de nos priorités. Aujourd'hui, l'énergie est la source de notre économie. Elle est le moteur de l'économie réelle.

Chers amis, c'est grâce à l'Europe que nous avons des politiques communes. Un marché commun, c'est le fruit d'un travail en commun. Les propositions qui sont sur la table pour renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale vont dans le bon sens. Elles sont nécessaires à une Europe unie. On pourrait aller encore un petit peu plus vite.

L'évasion fiscale touche tous les États membres. Nous avons la libre circulation des biens et des personnes, des services et des capitaux. Il est donc logique que nous ayons aussi un échange d'informations fiscales entre les États membres, parce que la fraude fiscale coûte cher à l'Union européenne – tu l'as dit, José Manuel, plus de 1 000 milliards d'euros par an. Rendez-vous compte que nous discutons d'un CFP inférieur à 1 000 milliards! C'est l'équivalent du montant qui s'évapore en une année, mais pas pour tout le monde, nous sommes d'accord. Pour y faire face, seule une action au niveau européen est pertinente et efficace. Il faut pour cela mettre en place des règles communes strictes et des instruments européens forts qui permettent de faire respecter ces règles.

Chers collègues, avec mon groupe, nous plaidons sans cesse pour plus d'Europe. Non pas que nous pensions que tout doit être décidé à Strasbourg ou à Bruxelles, mais parce que certaines questions ne peuvent plus être réglées par les différents pays. Chaque jour, on se rend compte que l'Europe nous permet de faire face aux défis du XXIe siècle, même dans les périodes de crise, que ce soit en garantissant notre indépendance énergétique ou en permettant la création d'un vrai marché unique, y compris en matière de fiscalité. Nous défendons ces objectifs parce qu'ils participent à l'Europe en laquelle nous croyons.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Ich weiß, der Rat wird sich mit zwei sehr konkreten Fragen auseinandersetzen müssen. Ich glaube aber, der Rat darf doch nicht vorbeigehen an der Krise, die derzeit in Europa so sichtbar ist.

Wir haben eine Rekordarbeitslosigkeit, insbesondere für die Jugend. Von der Jugend spricht man heute als „Generation Praktikum“ oder „Generation Altersarmut“. Die Staatsverschuldung, die wir mit Austerität bekämpfen wollen, ist ebenfalls gestiegen. Die Verteilung der Einkommen und Vermögen gestaltet sich immer ungleicher. Viele Menschen fühlen sich nach Meinungsumfragen von der Mittelklasse deklassiert. In Frankreich spricht man inzwischen von einem descenseur social. Sogar Obdachlosigkeit und Selbstmordrate steigen, wie die Statistiken zeigen. Und die Ausgaben für Gesundheit, Erziehung und Bildung werden zum Teil dramatisch gekürzt. Immer mehr Menschen drücken in Umfragen ihre Angst aus, dass sie im Alter nicht mehr gut versorgt werden und dass die Kinder eine schlechte Zukunft haben. Und immer mehr Bürger sind von der EU enttäuscht. Europa wird als Teil des Problems gesehen, nicht als Teil der Lösung. Das darf man doch nicht einfach so akzeptieren, wie sich Europa heute darstellt!

Kürzlich hat jemand im Guardian gemeint: Recession hurts, but austerity kills. Aber das ist das, was wir tun. Die Austerität tötet heute Arbeitsplätze, soziale Gerechtigkeit, und sie tötet die Zustimmung zur Europäischen Union. Wir vergessen immer wieder, was John Maynard Keynes gesagt hat: Der Boom, nicht die Krise ist der richtige Zeitpunkt der Austerität. Deshalb müssen wir trotz mancher kleiner Anzeichen, dass die Situation sich etwas verbessert, grundsätzlich an die Frage herangehen und dürfen nicht nur bei Spezialproblemen versuchen, Lösungen zu finden, sondern der Kurs, den Europa treibt, muss geändert werden.

Die große Gefahr ist – da komme ich jetzt auch auf die Investitionen –, dass, selbst wenn wir Wachstum bekommen, wir ein Wachstum ohne Beschäftigung bekommen, wie das derzeit auch in den USA sichtbar ist. Das ist die Herausforderung, dass das Wachstum, das wir hoffentlich wieder bekommen, verbunden ist mit mehr Beschäftigung. In diesem Zusammenhang möchte ich auch die irische Präsidentschaft direkt ansprechen. So möchte ich mit der verstorbenen Premierministerin Margaret Thatcher sagen:

We want our money back, but not in the sense Margaret Thatcher meant. We want the money back which is in tax havens, Mr Farage and Mr Cameron. That is the money we want to have back. It is unacceptable that EUR 1 000 billion every day, every year – that means EUR 2 000 per citizen – is not invested in Europe but goes to tax havens and tax evasion. This is unacceptable.

Is it not a shame – I say this to the Irish Presidency – that even in the Ecofin Council it has been said that we have to ask the International Consortium of Investigative Journalists to supply us with the names and details of EU citizens in Offshore Leaks? This is the obligation of the countries and governments of Europe. We need investigative journalists to get the money back, and that is very sad.

(Applause)

Citizens feel that these journalists have more power – or perhaps more willingness – to fight tax evasion than the public authorities, and that is not acceptable.

I must say that in this case the Commission was quite helpful because they took up the challenge some time ago, and we have to support them. Therefore I ask the Irish Presidency and the Council to listen very carefully and to read Parliament’s reports very carefully, especially Mojca Kleva Kekuš’s report, which states very clearly what has to be done, including the blacklisting of tax havens.

We have to penalise all those who do business with this kind of tax haven. This also means that Luxembourg and Austria finally have to agree to the full package in the fight against tax evasion, including of course automatic data exchange. This also means that Mr Cameron should not only tell the islands to put their houses in order, but he has to do his job as well. He knows perfectly well what Apple and others are doing or not doing. They do business but do not pay taxes where they do business. So we have to fight against tax evasion.

This also concerns energy. Again, the Council will be speaking about energy, but this Parliament has been speaking to the formal energy community for years already. The Commission President is right: we have to invest publicly and privately in order to make the energy market and the energy community workable. I am a bit more cautious about the shale gas initiative. Whatever you do, consider the environmental question, because we are much more concerned about the environmental damage it could cause.

We come again to the question of investment. Yes, we need investment, especially for the younger generation. I know it is not the Council’s top priority, but many of the current discussions about Europe relate to youth unemployment and investment against youth unemployment, which may include energy policy. If Mrs von der Leyen is now turning round and doing something positive about youth unemployment in Europe, this is a good thing because, unfortunately, the German Government has very often, as with the banking union, tended to put a foot on the brake instead of the accelerator. But youth unemployment cannot be accepted as it is today in such numbers. We have the money. The money is here, and it has to come from tax evasion and the tax havens. This is the policy we have to adopt.

Therefore I think there are two major tests for the Council and also for the Irish Presidency. Can we bring forward a budget which really fights youth unemployment? Are you ready for – I think the technical term is frontloading – to start at the end of the year, in 2014, with enough money to fight youth unemployment? EUR 6 billion for seven years is not enough. This is peanuts for the problem we have to fight, and therefore we need more money. We also need more flexibility in the budget, and in the coming budget negotiations it is very important for the Irish Presidency to go forward in that direction.

The second test, of course, is whether we really have the courage and the willingness to fight tax evasion and tax havens. We need – and I fully agree this time with the Commission President – strong action and not just declarations. We need action to go forward – including the necessary directives, of course – because I do not like the idea that we would once again have to call the young people of today the generation of unemployment, the generation of part-time workers and the generation of poverty in old age. The money is here. Let us use it to fight youth unemployment.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I am wondering whether tomorrow’s European Council – a European Council of two hours – will be of any use. It would be better and easier to do it by teleconference, rather than having all of them travel for a two-hour meeting at the same as the plenary session of the European Parliament. We have to protest against the fact that yet again the European Council is meeting at the same time as a plenary session of the European Parliament.

Secondly, what we need is more than words; what we need is action. My proposal is that they cancel tomorrow’s European Council and hold a real ECOFIN meeting of the ministers of finance so that they can decide on concrete legislation concerning a blacklist of tax havens in Europe, a common corporate tax base – which we still do not have in Europe – and tax evasion. Because let us be honest, we already know what conclusions they will draw tomorrow – we have seen them twice already, in the 2010 and 2011 European Councils.

We go on repeating the same things every time: conclusions, conclusions. We would be better served by holding an ECOFIN council and having the ministers of finance talking about things in a concrete way. Maybe if the European Council has to talk about other issues, perhaps they can talk a bit about the growing Euroscepticism in Europe, because that has to be a concern for all Europeans and for this Parliament.

Let us be clear – there is one aspect where we have to recognise that the Eurosceptics are right: the European leaders have managed this crisis in a terrible way, and that is the problem. But where the Eurosceptics are wrong – and that should be the answer of the European Council – is in their conclusions, their solutions. Because it is not by going back to the nation-state and by dismantling the European Union that we will regain competitiveness in Europe, and it is not by claiming that everything was better in the good old days that we will provide jobs for our young people in the coming months and years. It is certainly not by closing the doors of the single market that our economy will grow.

I think the British business leaders yesterday got it absolutely right: they said very loud and clear, Mr Callanan, to you and to others, that it would be an economic disaster to leave the European Union. It is not this Parliament, with all its pro-Europeans that you do not like, that is saying that, it is your own business leaders who are saying you are nuts to even try leave the European Union for these economic reasons. It is not even only a question of economics; it is also a question of sovereignty.

What do we want in this European Union? That is the question for tomorrow in the European Council: should we together shape the world we live in or do like Mr Farage? Every time I see him on television, he is in a pub commenting on the outside world and saying the old days were better than today. I do not know what he is doing in the pub all the time.

So that is the key question for tomorrow: relevance with the European Union or irrelevance outside?

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE. – Messieurs les Présidents, Madame la Présidente, chers collègues, je voudrais d'abord faire une remarque préliminaire sur l'énergie.

Les entreprises, par exemple en Allemagne, paient aujourd'hui moins pour l'énergie et l'électricité qu'il y a cinq ans. Ce sont les consommateurs privés qui paient beaucoup plus. Je sais que le grand débat, c'est que les entreprises, aujourd'hui, pensent qu'elles paient trop. Les entreprises pensent qu'elles paient trop d'énergie, les entreprises pensent qu'elles paient trop les travailleurs, les entreprises pensent toujours que ce sont elles qui paient trop. Mais ce n'est pas ce que disent les entreprises qui est intéressant; c'est la vérité qui compte.

En réalité, si vous voulez miser sur le charbon, le nucléaire et le gaz de schiste pour relever le défi de l'énergie, vous retournez dans le passé. Encore une fois, vous pouvez investir des milliards dans une énergie – le gaz de schiste – qui, à la fin, vous coûtera beaucoup plus pour réparer ce qu'elle détruit qu'elle n'apportera du bien-être aux citoyens européens.

C'est pour cela qu'il faut dire une chose très simple sur l'énergie: l'énergie doit être accessible à tous et la précarité énergétique dont sont victimes les consommateurs les plus pauvres est un vrai problème qu'il faut résoudre, mais on ne peut le résoudre sans résoudre le problème fondamental, sans admettre que l'énergie qui coûte le moins, c'est l'économie d'énergie. C'est en évitant de dépenser en énergie que vous faites de l'économie. C'est pourquoi la véritable perspective européenne, c'est l'économie et l'énergie renouvelable.

À présent, je voudrais dire quelques mots de l'évasion fiscale. En l'occurrence, les choses sont quand même assez simples. En ce qui concerne les personnes, le devoir d'information n'a quand même rien de compliqué: à chaque fois que quelqu'un transfère de l'argent dans un autre pays, quel qu'il soit, dans n'importe quelle île, eh bien, l'île ou le pays qui reçoit cet argent doit informer le pays de la personne en question que l'argent a été déposé. Ce n'est quand même pas compliqué. Ce n'est pas faire la révolution que de dire: voilà, si M. Brok, que je vois là, amène 1 euro je ne sais où, il est déclaré qu'il a amené 1 euro et il dira "mais j'ai payé des impôts" et tout va bien. Tout va bien, il a le droit de le faire. Je veux dire, les choses sont simples. Donc, pour les personnes, je crois que là, nous connaissons la direction à prendre.

Pour les entreprises, concernant l'assiette fiscale, la chose la plus importante, quand même, est de bien connaître et appliquer aussi une règle très simple: les entreprises paient des impôts dans le pays où elles font des affaires. Si Google réalise un chiffre d'affaires de 3 euros en France, eh bien, Google doit payer sur 3 euros – son chiffre d'affaires – des impôts en France. Et s'il fait 1,50 euro aux Pays-Bas, il en paie sur 1,50 euro. Ce n'est quand même pas compliqué. En agissant ainsi, en assurant l'assiette fiscale, eh bien, nous y arriverons. C'est une règle, et les Irlandais doivent s'y tenir, comme les Luxembourgeois, comme les Suédois, comme les Néerlandais. Et ces transferts d'un pays à l'autre, via des fondations aux Pays-Bas, pour terminer à l'île Maurice, c'est à cela qu'il faut mettre fin. La transparence s'impose: vous payez vos impôts là où vous faites des affaires.

Le dernier point concerne les pays en voie de développement. Vous savez que l'île Maurice possède 55 % des investissements étrangers en Inde. L'île Maurice, qui compte un million d'habitants! Pour une personne, il y a 1 500 entreprises à l'île Maurice. Et, au Chili, Exxon, pendant 26 ans, n'a pas payé un centime d'impôt pour ses mines, pas un centime, parce que cette société transférait le produit de ses ventes dans un paradis fiscal et donc, elle ne faisait pas de bénéfices. Quand, à la fin, elle a revendu ses mines au Chili, elle les a revendues pour un milliard huit cent mille dollars – ça veut dire que ça rapportait –, mais elle n'a pas payé, pendant 26 ans, un centime d'impôt au Chili.

Voilà ce à quoi il faut mettre fin. Il faut arrêter et dire "Là où vous faites des affaires, vous payez vos impôts". Que ce soit en Europe, que ce soit n'importe où dans le monde, quand des gens veulent investir de l'argent dans un autre pays, il y a une information automatique, et le problème fiscal sera résolu en trois ans.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan, on behalf of the ECR Group. – Mr President, tomorrow’s European Council has a very worthy agenda and I welcome the fact that, for once, our leaders are seeking to tackle concrete issues like tax evasion and energy prices, in contrast to the Commission who are wasting valuable resources on such causes as banning reusable olive oil bottles. Rather than tackling a double dip recession, Mr Barroso seems to be worried about double-dipped bread.

While the summit has a worthy agenda, we need, of course, some concrete results. On taxation issues, nobody can blame companies for wanting to look after shareholder capital by minimising their tax bill in a legal manner. However, Tax Research UK estimates that EU governments are losing about a trillion euros each year through tax fraud. At a time when finances are tight and taxpayers are squeezed, it is only right that we crack down on those who pursue illegal means to avoid making any contribution to public coffers and who put smaller competitors at a disadvantage. So I welcome David Cameron’s making this a priority for the UK’s G8 Presidency.

Tackling tax evasion demands a globally-coordinated approach to increase transparency and reporting and agree new standards for information exchange, and I hope that the leaders make more progress tomorrow than the Finance Ministers made last week. Conversely, of course, Member States could do more to help struggling businesses: by making tax codes simpler and making our rates more competitive and thus making it simpler for businesses to give money to the government, instead of indulging in complicated, difficult and time-consuming processes for hiding their money offshore.

However, we should not confuse cooperation on tax evasion with acceptance that the EU should interfere in taxation matters and seek to harmonise. It is very frustrating for us that the Parliament reports being voted on today blur this line by calling for a more common tax base, which is a prelude to harmonisation. Such matters are the prerogative of national governments, and we should keep our hands off. Ultimately, if countries such as France want to pursue an ideological drive towards higher taxation, that should be their choice. All I ask is that, in the interests of energy efficiency, maybe the last businessman to leave France will turn the lights off.

Which brings me to the other topic of the summit, namely energy, because unless we produce a clear energy policy, lights will start to go out right across the EU – and let us not underestimate the consequences if we fail to grasp the growing problem of high energy prices. For example, the Federation of German Industries (BDI) predicts that the cost of electricity for German industrial users will be EUR 110 per megawatt hour by 2020; in the US it is EUR 54 – less than half that total. It is a bit like asking our companies to compete with one hand tied behind their backs. At the same time, of course, we are condemning people on low incomes to freezing-cold homes.

There is no easy solution, but I believe the right place to start is with a thorough trawl through all EU policies, from climate policies, such as the Emissions Trading System, right through the financial services legislation. If any of those policies have an inadvertent impact on energy prices or if they prevent major infrastructure investment, we should repeal them or reform them, because a single market in energy will be created only with enormous amounts of private sector capital for infrastructure, and that capital is currently not forthcoming.

Secondly, I agree with Markus Beyer from Business Europe, who said recently that Europe does not have an energy policy: it has only a climate policy. Tomorrow’s summit needs to correct that. We need both policies, and they need to be complementary rather than contradictory, which they are at the moment because too often our climate policies have pursued arbitrary targets and de-industrialisation. This serves only to destroy jobs and to relocate energy-intensive industries to countries with poor or no environmental standards, which is neither good for the environment nor good for our economies and jobs.

Yet, whilst we seek to create a stronger energy policy, we must also avoid the EU’s tendency towards a one-size-fits-all approach. After all, solar panels may be a good option in Spain or Greece, but I have to say they are completely useless in the north of England, in my constituency, where the sun shines for about half an hour a year. Instead, we should preserve the flexibility to provide for what works in each country, whether that be micro-generation, renewables, nuclear power or shale gas.

A sure way to make the lights go out in Europe would be to follow the advice from Mr Cohn-Bendit and close off all our avenues of energy production apart from wind and solar. We could probably power a small town from the hot air generated by Mr Cohn-Bendit in this Chamber but that is not going to give us a proper energy policy.

Presidents, you cannot grow an economy with expensive energy. Tomorrow’s summit needs to show people that the EU can be about finding solutions to their problems and not just about grand plans for federal union. We look forward to a change and to some concrete results.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, on behalf of the EFD Group. – Mr President, well, there is a great degree of unity here this morning. A common enemy: rich people and successful companies evading tax, which is of course a problem – avoiding tax, which is not illegal but gives this whole Chamber this morning a high moral tone and, as Mr Barroso says, it is all about the perception of fairness. There is the added bonus, of course, that it drives a wedge between the United Kingdom and the Channel Islands, the Isle of Man and the Caymans.

But before we declare our virtues, perhaps we ought to look just a little bit closer to home, and I hope that the taxpayers all over Europe listen to this. If we look at the officials that work for the Commission and for Parliament, the highest category are people that earn a net take-home pay of just over GBP 100 000 a year and yet, under EU rules, they pay tax of 12%. It is tax fraud on an absolutely massive scale, and I would say to Mr Barroso: how can that be deemed to be fair? How can people out there struggling – the 16 million unemployed in the eurozone – look at these institutions not only paying people vast sums of money but allowing them tax and, also of course, pension benefits on a scale not seen anywhere else in the world? So I suggest we have a bit less of this high moral tone.

And what have these officials given us? Well they were the architects of the euro, which is a complete disaster. Their obsession with global warming, which chimes very strongly here, means we are despoiling our landscapes and seascapes with these disgusting wind turbines and driving up energy prices.

But never let it be said that I cannot acknowledge success when I see it, and I am sure the citizens of Europe will all clap and cheer loudly that the grave mortal danger of olive oil in dipping bowls has been removed by the officials. Well done, everybody!

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D), sinisen kortin kysymys. – Arvoisa puhemies, toivon, että Euroopan kansalaiset saavat kuulla jäsen Faragen erittäin kyynisen puheenvuoron, jossa hän selvästi puolusteli Britannian veroparatiisisaaria. Ettekö Te todellakaan näe mitään hyvää siinä, että Eurooppa-neuvoston esityslistalle on noussut merkittävä oikeudenmukaisuuskysymys veroparatiiseista ja veronkierrosta? Ettekö Te todellakaan näe mitään hyvää tässä? Oletteko Te niin kyyninen?

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage (EFD), blue-card answer. – I agree with you that tax evasion is a problem and is costing governments money, but we should remember that tax avoidance is legal.

The biggest reason that tax havens are allowed to prosper is that we have got this very statist mindset that we must try to get as much tax out of successful individuals as we possibly can. If you do that, and if you have a very complicated tax system, people will do all they can within the law to avoid paying tax. The answer for Western governments is to learn some of the lessons from the 1980s in Britain and America: bring taxes down, simplify taxes, and then those who wish to obey the law have no need to use tax havens.

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gegen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung helfen nur klare Regeln und auch deren klare und deutliche Anwendung. Wer in Europa Steuern hinterzieht, sollte endlich mit harten Sanktionen rechnen müssen. Wer in Europa Beihilfe zu Steuerhinterziehung und aggressiver Steuerplanung leistet, ebenfalls. In dieser Hinsicht ist der im Ausschuss für Wirtschaft und Währung abgestimmte Bericht Kleva ein großer Fortschritt und ein deutliches Signal an den Euro-Gipfel am 22. Mai.

Es ist ein Erfolg, dass endlich wirksame Kriterien – also eine Kombination aus OECD-Standards und Verhaltenskodizes – durch das Parlament von Rat und Kommission eingefordert werden. Staaten, die Transparenz und Weitergabe hinsichtlich steuerrelevanter Informationen verweigern, müssen künftig damit rechnen, auf der schwarzen Liste der Steueroasen zu landen, ebenso wie Staaten, die keine oder nur nominelle Steuern erheben, welche Steuervorteile auch dann gewähren, wenn überhaupt keine realen ökonomischen Aktivitäten oder entsprechende Präsenz nachgewiesen werden kann.

Es ist ein Erfolg, dass endlich wirksame Sanktionen eingefordert werden – bis hin zum Lizenzentzug für Finanzinstitute, die Filialen in Steueroasen unterhalten. Doppelbesteuerungsabkommen mit Staaten und Gebieten, die auf der schwarzen Liste stehen, sollen künftig suspendiert oder gekündigt werden. Staaten und Firmen aus Staaten auf der schwarzen Liste soll künftig der Zugang zur EU-Förderung gestrichen und im schlimmsten Fall auch die Verweigerung des Zugangs zum Binnenmarkt als Option geprüft werden. Alle Transaktionen in Steueroasen sollen mit einer Sondersteuer belegt werden und Sonderzölle immer dann greifen, wenn Handel mit Staaten oder Firmen aus Staaten auf der schwarzen Liste betrieben werden soll.

Es ist ein Erfolg, dass mit diesem Bericht Wege aufgezeigt werden, aggressive Steuervermeidungsstrategien anzugehen und nicht erst zu warten, bis sich G20 oder irgendwer sonst geeinigt haben.

Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten haben eine Vorbildfunktion. Der Bericht fordert entsprechendes Verhalten insbesondere von den immer wieder auffälligen Mitgliedstaaten ein. Insbesondere bei Mitgliedstaaten ist es inakzeptabel, wenn sie die Weitergabe von steuerrelevanten Informationen verweigern oder mit aggressivem Steuerwettbewerb den solidarischen Grundgedanken Europas beschädigen. Die Finanz-, Wirtschafts- und als Folge die Haushaltskrise in vielen Mitgliedstaaten sollten Anlass genug sein, der Unterschlagung von rund einer Billion Euro an Steuergeldern endlich wirksam zu begegnen. Dieser Bericht sollte den Staats- und Regierungschefs deutlich machen, dass jetzt gehandelt werden muss und nicht die Zeit ist, etwas auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben.

Lassen Sie mich noch eine abschließende Anmerkung machen: Wir haben am Anfang dieses Jahres das Freihandelsabkommen mit Peru und Kolumbien zur Entscheidung auf der Tagesordnung gehabt. Im Dezember letzten Jahres hat eine Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags darauf verwiesen, dass dieses Freihandelsabkommen eine ganze Reihe Türen und Fenster für Steuerhinterziehung, Steuerbetrug und unter Umständen auch Geldwäsche geöffnet hat. Ich hoffe, dass diese Regulierung dazu beiträgt, dass diese offenen Türen und Fenster im Nachtrag geschlossen werden.

 
  
MPphoto
 

  Laurence J.A.J. Stassen (NI). - Vandaag gaat u het hebben over de zoveelste Europese top die deze week zal plaatsvinden en onder andere over belastingontduiking. Maar het echte nieuws is natuurlijk de eurovisie van vorige week. En dan heb ik het niet over het Eurovisie Songfestival, maar de eurovisie van de Franse president Hollande. Nou ja, visie, meer het doorschuiven van de rekening naar anderen, waar hij in eigen land faalt.

Nog geen week geleden hebben wij te horen gekregen dat de Nederlandse belastingbetaler nog eens 350 miljoen moet ophoesten, omdat Brussel zelf weigert te bezuinigen. En nu dit weer: een eigen regering voor de eurozone, met een fulltime president, een eigen budget en gezamenlijke schulden, een politieke unie dus. De Europese Commissie is door het dolle heen van geluk. Die hoeft de rekening toch niet te betalen, want dat doet de Nederlandse belastingbetaler wel voor ze.

Zoals gewoonlijk loert men op ons geld. De VVD huilt even krokodillentranen voor de bühne, maar schrijft die cheque toch wel uit. En lastenverzwaring hier en belastingverhoging daar, en voilà, klaar is kees! Die Europese superstaat moet en zal er komen. De burgers in Nederland worden helemaal kaalgeplukt, het land wordt kapotbezuinigd om koste wat kost een politieke unie door te drukken, terwijl men donders goed weet dat de burger dit niet wil en zich hiertegen verzet. Laten wij de burger bevrijden uit de wurggreep van de Europese Unie en organiseer een referendum.

 
  
MPphoto
 

  Mojca Kleva Kekuš, poročevalka. − Dovolite mi, da se najprej zahvalim vsem poročevalkam in poročevalcem v senci in ostalim kolegom, ki so preko amandmajev in preko kompromisov prispevali k sooblikovanju poročila o boju proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in davčnim oazam.

Prav tako bi se za sodelovanje rada zahvalila komisarju Šemeti, s katerim sodelujeva praktično že od prvega dne, ko je Komisija pripravila dve priporočili državam članicam.

Posebna zahvala pa tudi irskemu predsedstvu in želja, da bi del današnje razprave prišel tudi v njihove zaključke predsedovanja konec junija.

Verjamem, da danes razpravljamo o dobrem poročilu. O poročilu, ki tako državam članicam kot tudi Komisiji predlaga konkretne ukrepe za zajezitev alarmantnega, tisoč milijard evrov težkega evropskega problema.

Razpravljamo o poročilu, ki je v tem trenutku izjemnega pomena ne samo v luči finančnega problema utaj davkov, ampak tudi v luči družbene, socialne pravičnosti in transparentnosti naših davčnih sistemov.

Res je, da Parlament nima sozakonodajne moči pri davčni politiki. A čezmejna narava davčnih goljufij in škandalozni obseg problema davčnih utaj in izmikanja plačilu davkov jasno kažeta, da z enostranskimi nacionalnimi ukrepi preprosto ne moremo doseči želenega učinka.

Učinka tudi ne bodo dosegle ponavljajoče se prazne obljube naših nacionalnih političnih voditeljev na vseh velikih srečanjih, kot so G8, G20 ali pa OECD.

Danes je čas za konkretno akcijo, za konkretne ukrepe in ne za nove obljube medijem in vsem nam. Dovolite mi, da na tej točki pozovem tako irsko predsedstvo kot države članice, da na jutrišnjem Svetu resno obravnava in pregleda seznam več kot trideset konkretnih ukrepov, ki jih predlagamo v Parlamentu.

Prav tako bi rada pozvala Komisijo, da ne le pripravi obširni zakonodajni predlog, podkovan z neko evropsko strategijo za boj proti davčnim goljufom, temveč da prevzame vlogo koordinacije evropskih dogovorov s tretjimi državami in v imenu EU odpravi možnost posameznih bilateralnih davčnih dogovorov držav.

Nujno potrebujemo premik naprej na zakonodajnih dosegih, ki so bili v Parlamentu že potrjeni in so v Svetu zablokirani, za nekatere velja že več kot nekaj let, kot je gospod Barroso tudi omenil.

Za bolj učinkovito zajezitev nezakonitih davčnih utaj v poročilu predlagamo, da pristojni nacionalni in evropski organi dobijo pravico do preklica bančne licence za finančne institucije in finančne svetovalce, ki aktivno sodelujejo pri davčnih goljufijah in svojim strankam ponujajo storitve, ki jim omogočajo utajo in izmikanje plačila davkov.

EU mora prav tako nadgraditi in razširiti področje uporabe direktive o obdavčenju prihrankov, kar smo danes že slišali, z uvedbo katere bi se prekinile bančne tajnosti in bi se zagotovilo več transparentnosti pri izmenjavi informacij.

V poročilu tudi predlagamo, da se za vse multinacionalke uvede obvezno poročanje poslovanja po vseh državah, kjer poslujejo. Le tako bomo zagotovili, da se zaprejo luknje v davčnih sistemih, ki multinacionalkam omogočajo, da preko natančnega davčnega planiranja na koncu leta plačujejo le nekaj odstotkov davkov, medtem ko vsi mi, državljanke in državljani Evropske unije, plačujemo svoj delež.

Vsi Starbucksi, Googli, Amazoni, ki poslujejo v Evropi, namreč preprosto morajo slediti istim davčnim obvezam kot vsi ostali državljani Evrope ter prispevati svoj pravični delež v družbi. To zelo dobro poznajo predvsem moji angleški kolegi.

V poročilu pa se lotimo tudi težke in v tem trenutku zelo vroče teme davčnih oaz. Davčne oaze tako v mednarodnem okolju kot tudi znotraj EU predstavljajo velik problem. V EU zato nujno potrebujemo jasno definicijo davčne oaze, skupna merila in seznam ustreznih sankcij za davčne oaze, ki pristanejo na evropskem črnem seznamu.

V poročilu vse te predloge jasno predstavimo. Zdaj pa je čas, predvsem na državah članicah, da ukrepanje s papirja prenesejo tudi v realnost.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz, előadó. − Először is szeretnék gratulálni Kleva Kekuš képviselőtársamnak, mint jelentéstevő társamnak a munkájához, másodsorban pedig meg szeretném köszönni az árnyékelőadóimnak és minden képviselőtársamnak, hogy módosításaival hozzájárultak ahhoz, hogy a jelentésem egésze összeálljon.

A legtöbb uniós tagállam a válságra adott lépésként nagyon szigorú konszolidációs lépéseket tett. Ezzel egy időben megpróbálta és megpróbálja csökkenteni az adósságát, valamint olyan adóváltozásokat eszközöl, ami hozzájárulhat ennek a sikeréhez, sok esetben viszont szűkíti az adómentességnek a körét.

Ezzel egy időben azonban egyre erőteljesebbé válik, azt is mondhatnám, hogy már-már iparággá fejlődött az adócsalás, az adóelkerülésnek az intézménye, és az a véleményem, hogy a kettős nem-adózás és az agresszív adótervezés is kezelendő probléma. Ezek a tényezők nagyon súlyosan csökkentik a tagállamok adónövelő képességét, és veszélyeztetik egyébként a méltányos adózást is.

Meg kell említenem, hogy olyan nagymértékű ma már az uniós árnyékgazdaság, ami a Bizottság jelzése szerint a GDP-nknek közel egyötödét teszi ki. Ez, képviselőtársaim, kétbillió eurós összegnek felel meg, ami szintén súlyosbító tényező. Ma már nyílt titok az is, hogy több billió eurót rejtenek el adóparadicsomokban, ami viszont probléma, hogy ehhez sajnos az Európai Unió is asszisztál.

Azt kell állítanom, hogy az eddig megtett lépések nem voltak megfelelőek, vagy éppen nem voltak megfelelően hatékonyak. A mai napon mindezek tükrében a tanácsi üléshez nagyon-nagyon fontos, hogy egységes álláspontot, és nagyon fontos, hogy jó üzenetet tudjunk megfogalmazni, éppen az adócsalókkal és a segítőikkel szemben.

Az elemzések szerint az EU-ban az adócsalások és az adóelkerülések, mint a vitában már elhangzott, több mint 1000 milliárd eurót tesznek ki. Minden joghézag, ami a belső piacon létezik, újabb és újabb kiskapukat nyit meg az adózás elkerülésének lehetőségét keresők előtt.

Képviselőtársaim, ez egy verseny, és jelen pillanatban ebben a versenyben éppen a csalók állnak nyerésre a tisztes adófizetők ellenében. Ezért kell ezt a kérdést napirendre tűzni, és ezért kell erről a kérdésről beszélni.

A jelenlegi válság olyan súlyos problémákat vetett fel, amelyek miatt a nemzeti adópolitikákat ki kellett igazítani. E munka támogatására éppen a jelentésemben egy olyan intelligens és koordinált adóinformációs rendszer kidolgozására teszek javaslatot, amely éppen a tagállami adórendszerek harmonizálása helyett olyan együttműködést, olyan koordinációs lehetőséget teremt meg egy platform formájában, ahol össze lehet gyűjteni az adóinformációkat, ezeket elemezni lehet, majd fel lehet használni a következő időszak döntéseihez.

Rendkívül fontosnak tartom, hogy a Bizottság ehhez minél előbb dolgozza ki az információs cserének a formáját, és teremtse meg ehhez a szükséges támogatást is.

Azonban a válságra adott lépésekkel egy időben olyan adóügyi intézkedéseket és ösztönzőket kell foganatosítani, amelyek növelő hatással bírnak a gazdaságra. Olyan adókat kell elsősorban előtérbe helyezni, amelyek rövid-, közép- és hosszútávon is a gazdasági növekedést és a foglalkoztatáspolitikát ösztönözik. Nem gondolom, hogy e tekintetben újabb adókat kellene kivetni, újabb adónemeket kellene bevezetni. Az a véleményem, hogy sokkal fontosabb az adóalanyok körének a növelése.

Mindezekkel egy időben fontos, hogy fellépjünk az adócsalás és az adóelkerülési problémák kezelésével szemben. Ezzel kapcsolatban olyan joghézagokat kell megszüntetni, erre teszek javaslatot a jelentésemben is, amelyeket egyesek éppen a méltányos adóteher alóli kibúvóként használnak.

Meg szeretném említeni zárásként, elnök úr, hogy nagyon jó eszköznek tekintem az ÁFA-csalások csökkentésére éppen a fordított adózásnak a bevezetését. Azt kell azonban tapasztalnom, hogy az ez irányú tagállami kéréseket sajnos a Bizottság nem támogatja megfelelően. Kérem a Bizottságot, hogy változtasson ez irányú álláspontján.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Mr President, I wish to thank the European Parliament for its very active involvement in the development of tax policy initiatives. As President Barroso rightly mentioned, today’s debate comes at a very crucial moment ahead of the European Council. At last week’s ECOFIN, the Member States agreed on conclusions to follow up the Commission’s action plan on fighting tax fraud and tax evasion.

I cannot hide the fact that I would have hoped for greater ambition, more binding commitments and more stringent timelines. Overall, although progress has been achieved by granting the Commission a mandate to launch negotiations with Switzerland and other third countries, the revised Savings Directive remains on the Council’s table.

Today I would like to reiterate my call for its quick adoption in order to put us on the right footing to engage in ambitious talks with our neighbours. In this context I very much welcome your support, as expressed in the reports prepared by Ms Kleva Kekuš and Ms Gáll-Pelcz. In the field of tax fraud and tax evasion, the Commission’s expectations are compatible with those of Parliament.

First, like us, you call for progress on pending legislative files. The Commission welcomes Parliament’s call for the swift adoption of the Commission’s proposals, such as the common consolidated corporate tax base (CCCTB), the quick reaction mechanism to tackle carousel VAT fraud, and the Savings Directive I have just mentioned.

Second, like us you call for improved tools to enhance transparency. We need to accelerate our collective move towards the automatic exchange of information in as wide a field as possible. The EU has a lot of experience, and there is clearly room for progress. The Commission will shortly propose extending the automatic exchange of information as widely as possible over revenues under the Administrative Cooperation Directive.

You also call for enhanced transparency and accountability for businesses. Progress has already been made on country-by-country reporting with the capital requirements and accounting directives. I know that Commissioner Barnier is committed to considering a further extension after an initial period of implementation.

On beneficial ownership, the amended Savings Directive already foresees stronger ways to ensure the taxation of trusts and foundations. In addition, the proposal to revise the Anti-Money Laundering Directive would introduce an obligation on companies and trustees to obtain and hold adequate information on beneficial ownership. The debate is open, and the discussion should lead to an ambitious result, ensuring that the information gathered by companies on their own beneficial ownership is accurate and easy to access by the competent authorities.

Thirdly, like us, you call for improved tools for use against uncooperative jurisdictions. You want stronger sanctions to be applicable to non-compliant companies or jurisdictions, and we agree. Exclusion from public procurement procedures when the authorities are convinced that tax fraud has been committed, and the suspension of banking licences for those guilty of helping clients commit tax fraud, are legitimate measures. I should also point out that we recommend that Member States suspend or terminate double tax conventions with non-compliant jurisdictions.

On the issue of blacklisting uncooperative jurisdictions, the Commission has proposed strict common criteria and a strong coordinated process. Member States themselves have the information needed to apply the criteria. The Commission, through the Tax Good Governance Platform that I recently created, will ensure uniform application of these criteria, leading to a coherent and common blacklisting procedure.

Let me now finish with a few words on the wider issue of tax coordination in the EU. I believe we must maintain pressure on our Member States to improve the quality of their tax systems, as well as the information available to individuals and enterprises with respect to their taxation rules, requirements and regulations.

As you know, the Commission is currently studying the national reform programmes submitted by the Member States. At the end of this month we will be issuing a new set of country-specific recommendations, taking into account the situation of each Member State and putting specific emphasis on the efficiency and fairness of tax reforms.

As you rightly pointed out, a one-size-fits-all approach is not possible in this field. The report on the contribution of tax policy to economic growth that you will adopt today will provide useful input in this work.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, Rapporteur voor advies van de Commissie begrotingscontrole. − Commissaris Šemeta zal in de vijf minuten dat hij gesproken heeft, een grotere bijdrage geleverd hebben aan de strijd tegen dit soort fraude dan wat de 27 staatshoofden en regeringsleiders morgen zullen doen.

De cijfers spreken voor zich. Ze zijn verschillende keren genoemd in het debat. Het gaat om enorme cijfers, het gaat om een cijfer dat even groot is als de meerjarenbegroting waarover onderhandeld wordt. Het gaat om een cijfer van belastingfraude en -ontduiking dat even groot is als de totale begroting voor bevolkingsgezondheid die wij in de Unie besteden. En inderdaad, ik ben het eens met mijnheer Verhofstadt, de Raad van morgen is een farce. De 28 zullen gedurende twee uur praten met een spreektijd van 4 minuten elk. Dus wij kunnen ons de vraag stellen: hoe écht is de wil om aan dit soort fraude iets te doen?

De Commissie begrotingscontrole heeft zich vooral gericht op BTW-fraude en BTW-carousselfraude, goed voor toch een honderd miljard euro per jaar. En de onwil van de lidstaten blijkt ook duidelijk in dit dossier. Reeds meerdere jaren liggen een aantal Raadsrichtlijnen onbesproken op de tafels van de Raad, een over een snel reactiemechanisme inzake BTW-fraude, een over het verleggen van de regels inzake fraudegevoelige goederen inzake BTW-heffing.

De aanbevelingen van de heer Šemeta zijn ernstig, de aanbevelingen aan de lidstaten zijn ook zeer ernstig. De lidstaten kunnen de daad bij het woord voegen, maar dan moeten zij ook handelen. En dus lidstaten, keur die gewijzigde spaarrichtlijn onverwijld goed. Zet voldoende expertise, personeel en budget in op de strijd tegen belastingfraude, tegen belastingontduiking en tegen belastingparadijzen.

Ten slotte, moeten wij er ook niet over nadenken om de belastingen te heffen waar de economische activiteit echt plaatsvindt? Dat zou al een hele stap voorwaarts zijn.

 
  
MPphoto
 

  Eva Joly, rapporteure pour avis de la commission du développement. − Monsieur le Président, Messieurs les Commissaires, Madame la représentante du Conseil, chers collègues, que de temps perdu! Il aura fallu attendre la conjonction de plusieurs crises, la déstabilisation financière et économique de l'Union européenne et l'initiative FATCA pour que ce thème majeur soit enfin à l'ordre du jour de nos trois institutions.

La problématique des paradis fiscaux n'est pas qu'une question technique. Elle renvoie à des choix fondamentaux. Voulons-nous faire en sorte que l'ensemble de nos entreprises et de nos concitoyens contribuent équitablement au financement de nos modèles sociaux porteurs d'avenir? Voulons-nous mettre fin à la confiscation des ressources des pays en voie de développement? Oui et trois fois oui! Cessons de jouer les hypocrites. Les paradis fiscaux ne sont pas que le fait des petites îles tropicales. C'est aussi un problème européen; plusieurs de ces paradis fiscaux siègent au Conseil.

Chers collègues, déclarons la guerre à l'évasion fiscale. Imposons l'échange automatique d'informations. Obligeons les intermédiaires à déclarer les bénéficiaires effectifs des structures offshore. Étendons la transparence, pays par pays, aux multinationales et mettons en lumière l'ampleur des manipulations des prix des transferts.

Enfin, dotons l'Union européenne de sa propre liste noire et accompagnons–la d'un système efficace de sanctions.

Chers collègues, entre austérité coupable et lutte contre la finance folle, nous avons aujourd'hui le choix.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE). - Mr President, the moment to act on tax havens is now. It is a question of our collective resources adding up to the collective deficits of all our Member States; it is a question of services for our citizens; and it is a question of legitimacy for those who pay and for all our citizens.

We need more Europe in order to act, and we need more powers for the Commission in order to be effective. This issue cannot be dealt with by the Member States alone. However, we need the Member States and we need them to act now. We have a very clear and easy list of tasks: the automatic exchange of information; making tax crimes an aspect of money laundering; creating a common corporate tax base in Europe; introducing the principle of ‘publish what you pay’; reviewing the Parent-Subsidiary Directive; dismantling tax privileges; introducing better administrative cooperation between Member States and better EU regulation; having an EU-wide tax haven blacklist; dismantling public support and aid for the culprit companies; and revoking the banking licences of those banks that act aggressively in this regard.

A lot of these things can be found in the Commission’s work programme and in Parliament’s report.

We look now to the Commission, to the Member States and to the Council, and I would say to them: ‘Act now. You owe it to our citizens. You owe it to the people. Please.’

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. GIANNI PITTELLA
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D). - Señor Presidente, en apenas unos días se cumplirá un año desde que el Consejo aprobara un gran plan para el crecimiento y el empleo del que, un año después, apenas sabemos nada. Sería bueno que este Consejo diera paso a algo más eficaz, más rápido y sin bloqueos por parte de aquellos países que frenan la lucha contra el fraude fiscal.

Necesitamos más medios, y los necesitamos ahora. Necesitamos medios para combatir ese gran incendio destructor del desempleo juvenil. Es destructor para la vida de los jóvenes, es destructor para la confianza en las instituciones y es destructor para el proyecto mismo de la Unión Europea.

En mi país, el paro juvenil era dramático en 2011. En 2013, con el nuevo Gobierno del Sr. Rajoy, es todavía más dramático: 14 puntos más de desempleo juvenil. Por tanto, necesitamos el dinero para combatirlo. He citado a España porque es el país en el que más intensamente se produce este problema.

El Presidente de la Comisión ha hablado de la equidad, y yo quiero referirme también a la equidad fiscal. Hay que perseguir todo intento de poner en marcha amnistías fiscales. El Gobierno de España ha puesto en marcha una amnistía fiscal que permite pagar el 10 % del dinero que se hubiera ocultado. Es beneficioso para quienes han evadido; es desmoralizador para los ciudadanos que pagan; es un privilegio para los que falsean; y es una ofensa para los ciudadanos responsables y los ciudadanos cumplidores.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - Arvoisa puhemies, veroparatiisit tarjoavat pakotien verojen maksusta, vastuullisesta finanssisäätelystä ja rikosoikeudellisesta vastuusta. Tämä on veroparatiisien ydinliiketoimintaa. EU sallii tämän tapahtua myös muutamissa omissa jäsenvaltioissaan. Täällä on puhuttu EU:n ulkopuolisista valtioista, mutta ei ole mainittu, että Irlanti, Luxemburg ja Lontoon City ovat tavallaan myös veroparatiiseja.

EU siis hyväksyy sen, että EU tai sen alue rikastuu heikentämällä toisten jäsenvaltioiden toimintaedellytyksiä kerätä veroja ja heikentämällä mahdollisuuksia tarjota hyvinvointipalveluja. Huomenna on EU:n huippukokous asiasta, mutta minusta on todella surullista, että valtionpäämiehet kokoontuvat kahdeksi, kolmeksi tunniksi keskustelemaan tästä asiasta sekä energiasta. Minusta tuntuu, että tämä on pikemminkin brändipolitiikkaa, mielikuvapolitiikkaa kuin todellista asioihin puuttumista.

(Puhuja lupasi vastata työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan mukaiseen sinisen kortin kysymykseen).

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D), sinisen kortin kysymys. – Arvoisa puhemies, on syytä yhtyä siihen, mitä jäsen Anneli Jäätteenmäki sanoi, mutta myös hänen kohdallaan ihmettelen tuota kyynistä sävyä. Eikö ole hieno asia, että nyt Euroopassa on havahduttu veroparatiiseihin ja veronkiertoon? Kuten komission puheenjohtaja sanoi, tähän asti jäsenvaltiot eivät ole olleet kiinnostuneita asiasta. Nyt muun muassa Suomen hallitus ja erityisesti valtiovarainministeri Jutta Urpilainen ovat nostaneet tämän asian esityslistalle. Eikö joskus pidä antaa Euroopan kansalaisille myös signaali siitä, että jotain positiivista tapahtuu?

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Vastaus sinisen kortin kysymykseen. – Arvoisa puhemies, kollegalleni Liisa Jaakonsaarelle vastaan, että on hyvä asia, että tämä asia on esillä. Mutta olen todella pettynyt siihen, että päämiehet kokoontuvat vain muutamaksi tunniksi. Me kaikki tiedämme, että kahden, kolmen tunnin sisällä ei pystytä päättämään niistä toimista, joita tässä asiassa pitäisi toteuttaa. Nyt kerrankin tarvittaisiin pitkää huippukokousta, jossa tähän asiaan todella puututaan. Tarvitaan avointa tietojenvaihtoa, mustia listoja ja sitä, että niiltä pankeilta viedään toimintaedellytykset, jotka auttavat veronkierrossa.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts (Verts/ALE). - Monsieur le Président, Madame Creighton, je n'oublie pas que, depuis le début de cette législature, ce sont les États membres, c'est le Conseil, qui a bloqué ou tenté de bloquer toute avancée sur le front fiscal, qu'elle soit proposée par la Commission ou par le Parlement, qu'il s'agisse de la taxe sur les transactions financières, de l'assiette consolidée sur l'impôt des sociétés, de la transparence comptable ou encore de la définition de ce qu'est un paradis fiscal que j'avais tenté d'inscrire dans le rapport sur les fonds d'investissement de capital-risque. Chaque fois le Conseil a dit non! Non!

Par conséquent, je m'amuse un peu de voir qu'il faut l'OCDE, l'opération Offshore leaks, l'affaire Cahuzac pour que le Conseil se dise: "Oh, il y a de la fraude fiscale! Il faut faire quelque chose..." Permettez-moi de vous dire que j'échangerais bien volontiers une tonne de vos déclarations viriles contre quelques kilos d'actions concrètes. Nous vous attendons. Le Conseil ECOFIN de la semaine dernière s'est planté royalement en ne parvenant pas à un accord sur l'échange automatique d'informations. Il y a intérêt à ce que les chefs d'État et de gouvernement demain prennent les décisions qui s'imposent. La sortie de crise en Europe ne se fera pas sans un rétablissement de la justice fiscale.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (ECR). - Pane předsedající, již několik let trvající ekonomická stagnace ve velké většině členských států Evropské unie přináší kromě jiného také významné výpadky finančních prostředků na příjmové straně státních rozpočtů.

Skupina ECR proto podporuje takové návrhy, které na místo zvyšování mezních sazeb současných daní, či dokonce vymýšlení a zavádění zcela nových daní hledají finanční příjmy v protiprávním jednání daňových poplatníků.

Přesto hned na začátku zdůrazňuji, že považujeme daňovou konkurenci za proces ekonomicky zdravý. Za proces, který má pozitivní prorůstové důsledky. Který limituje vládní výdaje a vybízí podnikání k pohybu, což je pro ekonomický růst podstatné.

Skupina ECR v Evropském parlamentu věří, že daňová autonomie může vést k menšímu, ale kvalitnějšímu a výkonnějšímu veřejnému sektoru a je hybným momentem soukromého podnikání. V tomto smyslu podporujeme všechny návrhy, které nevolají po přímém předání pravomocí národních daňových jurisdikcí na nadnárodní úroveň.

Ve svých návrzích si přejeme, aby národní daňové kodexy byly co nejjednodušší a nejsrozumitelnější. Nejen proto, že bychom se tím mohli zbavit tisíců nejrůznějších výjimek, které jsou využívány k obcházení daňových povinností, ale také proto, že jednoduché daňové zákonodárství je spravedlivé pro drobné podnikatele. Ti nemají ani čas ani peníze, aby mohli soustavně sledovat komplikované a stále se měnící daňové zákony. Nemají prostředky, aby si platili daňové poradce či pomoc právníků.

Nechceme svými postoji blokovat takové snahy, které povedou k dobrovolné a vzájemně výhodné koordinaci daňových politik jednotlivých členských států. Jsme ale velmi opatrní všude tam, kde má na úkor členských států – v tak citlivých problémech, jako jsou daně – získávat více pravomocí Evropská komise. Nemyslíme si, že by to měla být právě Evropská komise, kdo získá pravomoc k vyjednávání daňových úmluv se třetími státy. Je pro nás obtížně přijatelné opuštění principu suverénního uzavírání mezivládních dvoustranných daňových dohod. S nedůvěrou přistupujeme ke zřízení platformy pro řádnou daňovou správu, což je vlastní iniciativou Evropské komise. Ne proto, že bychom řádnou daňovou správu na národní úrovni odmítali, ale proto, že v takové iniciativě vidíme krok k rozsáhlé daňové harmonizaci.

 
  
MPphoto
 

  Lorenzo Fontana (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi trovo sicuramente d'accordo nel momento in cui si parla di combattere l'evasione fiscale e soprattutto di combattere i paradisi fiscali e magari iniziare a far pagare anche le tasse alla finanza, che purtroppo ci ha portato nella crisi attuale.

Tuttavia vorrei che si riflettesse anche sui cittadini comuni, quelli che pagano le tasse onestamente e che le hanno pagate fino ad ora. Mi chiedo se sia sempre un dovere pagare le tasse o se si arrivi ad un punto in cui pagare le tasse diventa un esproprio da parte dello Stato. Vi faccio alcuni esempi: nel mio paese, si paga il 45% di tasse per non avere i servizi; è giusto pagare le tasse se non si hanno i servizi? È giusto pagare le tasse per poi vedere che nel tuo comune non hanno i soldi per riasfaltare le strade? È giusto pagarle per poi vedere che fanno i tagli alla sanità, per vedere che purtroppo le scuole non funzionano, per vedere che tutta la macchina statale, a cui tu paghi le tasse, non funziona?

Allora arriva un certo punto in cui uno si chiede quale la scelta giusta da fare. Perché vedete, purtroppo capita nel mio paese che le imprese muoiono a causa delle tasse, muoiono perché vogliono pagare le tasse e quando invece lo Stato ha dei crediti nei confronti di queste imprese, questi crediti da parte dello Stato non vengono pagati. Quindi, cerchiamo anche di ricordarci di quei cittadini onesti che pagano le tasse e che muoiono per questo.

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson (GUE/NGL). - Mr President, while the citizens of Europe and small businesses can rightly claim to be suffering from tax fatigue, multinational corporations and financial institutions have come through the current crisis relatively unscathed. We heard a lot about that this morning.

While I support the current corporation tax rate in the south of Ireland, I would like to see the executive and assembly have the power to vary the corporation tax rates in the north of Ireland.

We need to increase the minimum effective rates for corporation tax, which, by the way, are still higher than the actual corporation tax rates in some of these countries which are shouting loudest about it.

The Irish Government has neither the will nor the inclination to address the issue of excessive write-downs of corporation tax. They actually facilitate tax avoidance schemes, allowing multinationals to transfer profits as royalties, dividends etc., so that little tax is paid.

This constitutes a race to the bottom and it is a race that Ireland cannot win.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, it is the Member States that have the responsibility to collect taxes and fight fraud, yet here the EU is trying to extend its legislative competence.

It is obviously true that fraud is often committed across international borders, often by the multinationals that are so beloved by the EU’s neo-liberal policies. But ‘borders’ means all borders, and not just the borders of Member States. Action needs to be by extensive international agreement and not confined to the EU.

On another subject, to talk about growth, jobs and competitiveness in the context of the EU’s energy policy is wildly optimistic. Renewable energy might well be a desirable ideal, but it is inefficient and expensive. High energy costs will not create growth, jobs and competitiveness, they will destroy them.

Suppliers of energy wishing to use fossil fuels are penalised financially, and those plants will eventually be closed down. To make matters worse, emergent countries seem to be immune from strictures against the use of fossil fuels.

In the UK we have vast quantities of oil locked in the ground as the result of Mrs Thatcher’s policies in the 1980s. We must discard our prejudices against fossil fuels and against nuclear energy. They will be the key to growth and jobs.

The difficulty facing the eurozone will doubtless come up. Perhaps they might heed the words of Oscar Lafontaine and begin an orderly dismantling of the eurozone. Only escape from the eurozone will rescue the troubled economies of the South from permanent stagnation.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Mr President, could I just say that the obsession with the length of time of this Council meeting disturbs me somewhat? I am not convinced that a meeting of ten hours is better than a meeting of two, and I sometimes think that, even in our own work in Parliament, with the length of the meeting we often get a worse outcome. So let us be practical about this.

There are two very real issues on the agenda for this short meeting of two hours, but that does not mean that great progress can be made. The first is on energy, and there have been many comments made about this energy debate. It is crucial if Europe is to talk about reindustrialisation that we get our energy mix right and that we get our energy costs down. That will be a huge challenge, but I also want to add to it the issue of fuel poverty and the cost of fuel for low-income households. Others have mentioned the need to look at an energy and climate policy that address both those issues. I am not sure we have got that balance right, but I think that tomorrow’s meeting should at least start and perhaps reach some conclusions on that particular point.

On the second issue on the agenda, tax fraud and tax havens: tax fraud is a crime. If we want to detect crimes we need good policing, so we need good financial policing to detect these frauds within our Member States and across the European Union. There was some schoolboy sniggering here about olive oil. Let us be clear on that particular issue: that is about fraud, a food fraud, and I think that the measures taken on that are required.

On the tax issue, however, let us be clear that the OECD has a definition for a tax haven and it is worth recalling what it is: first, that a country has no taxes or only nominal taxes, and second, that there is a lack of transparency. The third indicator is an unwillingness to exchange information, and we know that that is crucial with tax administrations; and the fourth indicator is an absence of substantial activity requirements.

We have a definition. Let us apply that if we can at European Union level, and let us get that one trillion working within the Union to create jobs and tackle youth unemployment.

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson (S&D). - Herr talman! Det gläder mig att parlamentet idag förmår att ta en stark position i kampen mot skattefusk. Det gläder mig också att parlamentets båda betänkanden är så tydliga vad gäller kopplingen mellan minskat skattefusk och högre tillväxt. I själva verket är insatserna mot olika typer av skattebedrägerier, skatteundandragande och aggressiv skatteplanering av avgörande betydelse för att kunna generera en långsiktigt hållbar tillväxt.

Dels ger minskat skattefusk mer hälsosamma offentliga finanser. Större budgetutrymme skapas för framåtsyftande investeringar i utbildning, forskning, infrastruktur och grön omställning, som nu krävs för att få hjulen i den europeiska ekonomin att snurra.

Dels bidrar ett minskat skattefusk till att skapa rättvisa konkurrensvillkor där oseriösa företag inte tillåts mygla till sig fördelar. Denna effekt ska inte underskattas. En förutsättning för en positiv ekonomisk utveckling är att seriösa företagare ges en ärlig chans att konkurrera.

Det är nu upp till stats- och regeringscheferna att leverera på toppmötet i morgon. De har alla möjligheter att ta tag i fusket. Parlamentets betänkanden visar att det finns en lång rad effektiva verktyg att ta till. Det handlar bara om politisk attityd. Det handlar bara om attityd. Med den rätta politiska viljan går det att åstadkomma utmärkta resultat.

 
  
MPphoto
 

  Marielle de Sarnez (ALDE). - Monsieur le Président, je tiens à dire ceci au Conseil et à la Commission: si vous avez entendu ce qui se dit ce matin dans cet hémicycle, vous devez savoir que jamais vous n'aurez, sur une question européenne, un tel consensus. Il y a consensus sur la nécessité de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, et ceci implique pour vous deux une obligation d'agir, un mandat interactif pour agir.

Nous sommes tous d'accord, ici, pour dire que, évidemment, nous serions plus crédibles, nous Européens, si nous n'avions pas, sur notre propre sol, des paradis fiscaux, pour dire qu'il faut aller vers l'échange automatique d'informations, pour dire qu'il faut aller vers la levée du secret bancaire, et pour ajouter qu'une entreprise ne peut plus continuer à faire de profits dans un pays européen sans y payer l'impôt. Et donc, demain, ce que nous voulons, ce que nous exigeons, c'est du concret, ce sont des décisions, parce que la seule réponse à la désaffection des citoyens européens pour l'Europe, c'est justement que l'Europe retrouve une capacité à agir, que l'Europe redevienne efficace.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Mr President, balancing tax sovereignty with the need for improved coordination and transparency in tax matters will be difficult but it must be done, both within the EU and globally. It is abhorrent that some multinational companies are using complex legal structures across a number of countries to pay as little corporation tax as possible. Estimates of one trillion euros per year being lost to fraud, tax evasion and tax avoidance are shocking at any time, but more so when our governments need every penny of tax revenue to rebalance their budgets and get deficits under control. The game of cat and mouse with global companies over corporate taxation is not new, yet it seems that during the last 15 years many governments have given companies an easy ride, preferring to receive increased foreign direct investment and income through new employment rather than taxing global profits effectively.

I firmly believe in tax sovereignty. Member States have a responsibility to deal with their own companies and jurisdictions but they also have a responsibility to ensure that their tax law does not create perverse incentives globally. The US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) initiative has its extraterritorial problems, but it gets to the root of the problem. If companies are forced to report their global taxation arrangements, it will be clear who is paying their fair share.

The only way to address this is via the G8 and G20. David Cameron is leading the debate internationally to find ways of solving these problems: globally-agreed standards for reporting, exchanges of relevant quality data, and simplified tax systems. Collecting tax on worldwide income, where appropriate, will ensure fairness in taxation globally.

 
  
MPphoto
 

  Sampo Terho (EFD). - Arvoisa puhemies, vaikka verosuunnittelun ja verokilpailun on EU:ssa oltava sallittua jatkossakin, varsinaisiin veropetoksiin on tartuttava tiukasti ja hyödynnettävä rajat ylittävää yhteistyötä niiden torjumisessa. Myös veroparatiisien vastaisessa taistelussa on otettava tiukat aseet käyttöön ja tämän on oltava yksi EU:n keskeisiä painopisteitä.

Erityisesti taloudellista tukea saaneiden jäsenvaltioiden on ehdottomasti kitkettävä veropetokset ja veronkierrot sekä tehostettava veronkantoaan. Tällä olisi monessa tapauksessa voinut olla merkittävää ennaltaehkäisevää vaikutusta jo koko kriisiin ajautumiseen.

Veronkannon tehostamista ei pitäisi kuitenkaan esittää mahdollisuutena julkisten menojen paisuttamiseen vaan mieluummin veroprosentin mahdolliseen laskemiseen. Tämä voi tukea myös veronmaksuhaluja.

EU-tasoisessa yhteistyössä veronkierron ja veroparatiisien vastaisessa taistelussa ei pidä kuitenkaan sekaantua kansalliselle toimijalle kuuluvaan verotusoikeuteen. Voimme sopia yhteisistä suuntaviivoista ja periaatteista, mutta verotuksen tulee jatkossakin pysyä kansallisen toimivallan piirissä.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Mr President, it was Benjamin Franklin who wrote that ‘in this world nothing can be certain except death and taxes’. If he was writing today he would have to add the words ‘unless you are Apple, Google, or Facebook’, because the figures are stark.

Apple makes international profits of EUR 17 billion and pays taxes of EUR 8 million: that is a rate of 0.05%. Google Ireland Ltd: profits of EUR nine billion, taxes of EUR 22.2 million: a rate of one quarter of one per cent. Facebook Ireland: profits of EUR 1 billion, taxes of EUR 3.2 million: a rate of one third of one per cent.

How do they get away with it? They all use the tax scam known as the ‘double Irish’, with corporations incorporated in Ireland but registered for tax in Bermuda. So how can the Minister seriously talk about tackling aggressive tax planning and tax avoidance when Ireland itself functions as a tax haven, as reported yesterday in the US Senate report?

What makes it even more galling is that, at the same time as facilitating the tax avoidance of the major corporations in the world, the Irish government is engaged in a campaign of threatening to rob the property tax from working people. Well, this is my return for the bail-out tax. I will not be registering, together with hundreds of thousands of other people who will be saying: ‘let the rich pay their taxes, working people have paid enough’.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI). - Señor Presidente, muchos ojos siguen con atención la reforma que debatimos porque, desde el inicio de la crisis económica, se han sucedido cumbres en el G-20 y en la OCDE para tratar de combatir la economía opaca, esa que fluye a través de las cloacas de la insolidaridad o de la avaricia hacia los paraísos fiscales. Y, lamentablemente, sus acuerdos no se han llevado casi nunca a la práctica.

En el borrador que circula para la próxima cumbre europea se cifra en más de un billón de euros lo que pierden las arcas públicas europeas. Hemos de ser muy claros en la reforma e impedir las contradicciones que existen en el seno de la propia Unión Europea: países europeos que se sientan en el Consejo y cuyas regulaciones internas son condescendientes y benévolas con estas prácticas. Hemos de ser, por consiguiente, diáfanos, porque los ciudadanos nos miran y esperan una respuesta.

Es urgente que exista un marco claro, un marco institucional de transparencia pública, y que la Unión sea el paraíso, pero el paraíso del buen Derecho.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE). - Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir haben heute wieder so viele Reden gehört über die Armut, die den Menschen in Europa droht, mangelndes Wachstum, mangelnde Jobs. Wenn es dann konkret wird und wenn die Kommission dafür sorgt, dass beim nächsten Energiegipfel diese Woche, in diesem Rat, mal dringend über ein Thema geredet wird, wo Jobs entstehen können, wo es um die Frage geht, ob wir die Preise für Energie weiter hochtreiben und damit Menschen in Armut treiben, dann kneifen wir hier alle. Dann wird nicht darüber geredet. Dann sind wir nicht bereit zu sagen: Jawohl, es ist höchste Zeit für einen Spurwandel, für einen spürbaren Wandel in der Energiepolitik.

Das, was der Kommissar, der Kommissionspräsident heute vorgetragen haben, ist doch hundertprozentig richtig. Es ist dringend notwendig, in der Energiepolitik umzusteuern, wenn wir Wachstum wollen, wenn wir Industrie wollen, wenn wir wollen, dass die Menschen mit den Preisen nicht weiter malträtiert werden. Es ist verdammt verlogen, es ist wirklich verlogen, was wir hier zum Teil formulieren, wenn wir über Armut, über die mangelnden Jobs klagen und dann nicht bereit sind, auch Konsequenzen zu ziehen.

Man kann doch nicht beim backloading einfach darüber hinwegsehen, was das für Folgen hat. Man kann doch nicht bei den erneuerbaren Energien darüber hinwegsehen, wie sie die Kosten in die Höhe treiben. Man kann doch nicht darüber hinwegsehen, dass der Binnenmarkt im Energiebereich hinten und vorne nicht funktioniert. Man kann doch nicht darüber hinwegsehen, dass in Amerika die Kosten für Energie nur die Hälfte von dem sind, was sie in Deutschland sind.

Da kann man zwar wie Herr Cohn-Bendit – der ist ja mittlerweile schon verschwunden – einfach sagen: Stimmt nicht. Aber die Zahlen lügen doch nicht! Die Faktenlage ist klar und deutlich: Wir haben zu hohe Preise. Und wenn wir es nicht schaffen, die Energiepolitik auf europäischer Ebene von der einseitigen Ausrichtung auf Klimapolitik auch auf Wettbewerbspolitik und auf das Thema Bezahlbarkeit zurückzudrehen, wenn wir es nicht schaffen, zu einer realistischeren Debatte zu kommen, dann wird das alles unecht bleiben! Es hat doch keinen Sinn, hier Krokodilstränen zu vergießen und zu sagen, wie schlimm die Lage ist, und wenn dann diese Woche endlich mal ein Vorstoß gemacht wird, sich dann wieder in die Büsche zu schlagen und zu sagen: Wir haben nichts damit zu tun, wir machen weiter, wir beschließen weiter höhere Preise, wir treiben die Preise weiter hoch, wir sorgen weiter dafür, dass der Binnenmarkt nicht funktioniert.

Wenn ich mir etwas wünschen würde, wäre es, dass wir endlich einmal konsequent sind. Ich bin der Kommission sehr dankbar, dass sie endlich eine Kehrtwende anbietet. Es liegt jetzt an uns, das auch zu nutzen!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, vous le savez, ce Parlement européen est déterminé par rapport à ce qui est, aujourd'hui enfin, une priorité de l'Union européenne. Mais, vous le savez, le dernier Conseil ECOFIN nous a laissé un goût amer parce qu'au moment où la pression sur le budget des États membres est telle, comment imaginer la résistance de deux d'entre nous, au motif qu'il faudrait attendre l'accord des autres. Ce petit jeu du mistigri, nous le connaissons depuis trop longtemps. Il ne nous a menés nulle part.

Pendant ce temps-là, les États-Unis, avec lesquels certains veulent définir de grands accords stratégiques, ont pris de l'avance. Il est temps que nous rattrapions ce retard. Il est temps que nous adoptions nos propres définitions, comme nous y invite l'excellent rapport de ma collègue Kleva Kekuš en faveur d'une définition authentique d'une liste noire et des territoires non coopératifs. Il est temps, aussi, que nous nous dotions de ce fameux échange automatique d'informations, sans le faire dépendre d'hypothétiques accords avec des pays tiers sur lesquels nous n'avons pas de capacité d'intervention. Il est temps également que les États membres suivent enfin l'exemple du Parlement européen qui, depuis tant d'années, a adopté sa position pour une révision efficace de la directive sur la fiscalité de l'épargne car, sinon, tous les efforts que nous ferons en faveur d'une reprise de l'activité, en faveur d'une reprise de l'investissement, se traduiront par davantage d'évasion, et tel n'est pas l'objectif de notre mobilisation.

J'ajoute enfin que, sur le plan de la mobilisation, la Confédération européenne des syndicats, dans la position qu'elle a adoptée pour éclairer les travaux du prochain Conseil européen, a clairement identifié cette lutte contre l'évasion et la fraude fiscale en tant que première priorité.

Nous avons une obligation collective d'agir et d'obtenir des résultats. Bon courage, Monsieur le Commissaire!

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi (ALDE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, sulla base della mia esperienza di deputato, c'è molto da fare.

Nel 2009, un nostro ricorso contro lo scudo fiscale italiano sanava enormi evasioni con il pagamento di appena il 5% dei capitali, violando norme europee sulla concorrenza, sull'antiriciclaggio, sul pagamento dell'IVA, e fu trattato con molta esitazione dalla Commissione, signor Commissario. Ci volle più di un anno per avere soddisfazione almeno sull'IVA. Si potevano recuperare fino a 20 miliardi, ma la Commissione si è accontentata di un decreto del governo italiano che ne ha sancito il pagamento di fatto soltanto in caso di accertamento fiscale.

Mi fa piacere che qui, adesso, stiamo cercando di cambiare il passo. La lotta all'evasione fiscale deve diventare una politica comune, in modo da avere rapporti di forza migliori rispetto alle azioni dei singoli Stati. Altrimenti, che questa lotta diventi un parametro di convergenza, vincolando gli Stati membri ad obiettivi precisi così come si fa per l'inflazione o il debito. I risultati penso che arriveranno, per una convergenza economica, ma anche per una convergenza di civiltà.

Oggi viene meno la copertura per i ricercatori e per il programma Erasmus ai nostri giovani, per le nostre imprese. Recuperare risorse evase e nascoste nei paradisi fiscali è un'occasione anche per ridare un po' di credibilità alle istituzioni europee che, ripeto, per troppo tempo hanno tollerato senza vigilare con sufficienza. È un dovere per la nostra cultura il contrasto all'evasione, l'evasione che è così diffusa nei paesi del Sud ma, mi pare, non solo; è stata tollerata fino ad oggi un po' troppo, anche a Bruxelles.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares (Verts/ALE). - Senhor Presidente, caros colegas, encontramo-nos aqui para discutir aquele que é o grande escândalo da economia atual. Em Portugal, nós compramos os nossos produtos no supermercado de bairro, é ali que fazemos o nosso negócio, e o supermercado de bairro paga os seus impostos na Holanda; na Holanda, os passageiros andam no comboio holandês, pagam o seu bilhete na Holanda, e a companhia de comboios paga os seus impostos na Irlanda; e, na Irlanda, como nos explicou o nosso colega Paul Murphy, a Apple, a Google, a Facebook pagam impostos de um quarto de 1 %, um terço de 1 %, um quinto de 1 %.

O segundo escândalo é que este tema até agora não tem sido prioridade do Conselho e sabemos que, quando o Conselho se reunir amanhã durante duas horas, provavelmente vão-nos dizer as duas coisas que têm dito durante nos últimos tempos: primeiro, que é impossível acabar com paraísos fiscais fora da nossa jurisdição e, segundo, que para harmonizar os impostos precisamos de unanimidade.

Caros colegas, nós não precisamos nem de uma coisa nem de outra para acabar com estes dois escândalos, nós não precisamos de acabar com os paraísos fiscais para fazer aquilo que na Europa podemos fazer, que é tirar o oxigénio aos paraísos fiscais. O oxigénio dos paraísos fiscais é a opacidade, é a não transferência de informação. Nós, neste momento, que temos os nossos bancos a necessitar de fazer uma união bancária para garantir a sua credibilidade e que estão sustentados pelos contribuintes devemos dizer: bancos europeus, tal como as grandes empresas de contabilidade europeias e escritórios de advogados, devem dar toda a informação acerca do que fazem as suas subsidiárias em território da União ou fora dele e isso, para já, seria um grande passo.

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas (EFD). - Mokesčių nepriemokos, kurių šiandien nesurenka Europos valstybės, yra pakankamai didelės ir suponuoja mintį, kad pagrindinė problema vis tik ne verslo ar atskirų individų pastangos tuos mokesčius nuslėpti. Matyt problema yra gilesnė. Galbūt mokesčių našta pasiekė neadekvatų lygį? Gal ir tų mokesčių yra per daug, o jų tarifai per dideli? O svarbiausia – surinktų pinigų panaudojimas neefektyvus. Tad siūlyčiau:

1. Bandykime pasiekti, kad mokesčius būtų naudinga mokėti. Tam vienus reikėtų sumažinti, kitus – panaikinti, trečius – taikyti tik esant tam tikroms sąlygoms.

2. Mokesčiai turi būti teisingi – ne tik teisingai perskirstyti valstybių reikmėms, bet mokesčių sistemos turi būti koreguojamos taip, kad jomis būtų labiau skatinamas ekonomikos augimas, o bendra mokesčių našta, tenkanti mažas pajamas gaunantiems asmenims ir pažeidžiamiausioms grupėms, sumažėtų. Ir

3. Mokesčiai turi būti neišvengiami. Griežtai bauskime tyčia mokesčių vengiančias firmas ir korporacijas, nepriklausomai nuo jų kilmės šalies ir jų dydžio. Pakeiskime įstatymus taip, kad didelės korporacijos negalėtų žiūrėti į akis ir juoktis iš politikų.

 
  
MPphoto
 

  Cornelis de Jong (GUE/NGL). - Het Europees Parlement heeft goed werk geleverd. Er is een verslag vol met aanbevelingen. Ik mis daarin wel het beginsel dat je daar belasting betaalt waar je ook de activiteiten hebt die tot winst geleid hebben, maar het verslag staat vol met concrete voorstellen. De commissaris is ook bereid tot actie.

De Europese Raad, daar heb ik veel minder vertrouwen in tot nu toe, want ik vind het vaag. Informatie-uitwisseling is prima, maar daarmee halen wij die duizend miljard nog niet binnen. Daarom roep ik de regeringsleiders op hun actielijst concreet te maken met de volgende punten:

1. Doorlichting van alle belastingverdragen, zowel tussen de lidstaten onderling als met derde landen. Haal clausules eruit die leiden tot minder belasting aan de bron en tot incongruenties waardoor er helemaal geen of nauwelijks belasting betaald wordt.

2. Als er geld wordt doorgesluisd naar derde landen, moeten lidstaten voorheffingen heffen, zodat de totale belastingdruk minimaal 25% is.

3. Geen vrijwillige Europese grondslag voor de winstbelasting, maar harmonisatie van die grondslag, zodat lidstaten allemaal dezelfde grondslag hanteren en kunnen besluiten tot een minimumtarief van minimaal 25%.

4. Rapportage per land door bedrijven over omzet, winst en afgedragen belasting.

Zelfs de belastinginspecteurs komen op dit moment in opstand. Zij hebben een actieweek in juni georganiseerd. Overal in Europa zie je de bevolking gemobiliseerd worden. De Europese Raad moet nu doorzetten, anders verliest hij geloofwaardigheid.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Es muss ein primäres Ziel der Union sein, streng gegen Steuerhinterziehung, Steuerbetrug, aber auch Steueroasen vorzugehen. Deutschland, dem größten Nettozahler der EU, entgehen jedes Jahr circa 400 Mrd. EUR an Steuereinnahmen, Österreich im Verhältnis 1:10 circa 40 Mrd. EUR. Dieses am Fiskus vorbeigeführte Geld fehlt natürlich bei den üblichen Aufgaben des Staates. Und wo holt man sich das Geld? Man holt es sich beim braven Steuerzahler, beim kleinen Mann. Denn die entstehenden Abgänge und Ausfälle werden durch höhere Abgabenbelastung durchaus kompensiert.

Daher soll man nicht den Kleinanleger unter die Lupe nehmen und durchleuchten, sondern den ausländischen Oligarchen, den Großanleger, den Fonds soll man unter die Lupe nehmen. Diese parken ihr Geld in Steueroasen wie den Kaimaninseln, den Kanalinseln, diese haben durch geschickte Steuerberater, Schachtelkonstruktionen, die Möglichkeit, Schlupflöcher zu finden und sich der Abgabenpflicht zu entziehen.

Hier kann ich mir auch die Ausweitung einer Gehilfenhaftung durchaus vorstellen, wodurch man Banken, Berater, Steuerberater, die die Steuerflucht aktiv bewerben und unterstützen, auch zur Rechenschaft zieht. Das heißt: Transparenz und Konsequenz zur Verhinderung, bei der Verfolgung von Steuerbetrügern, das Bankgeheimnis allerdings für die kleinen heimischen Anleger ist auf alle Fälle zu wahren.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 149 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Kollege Obermayr, sind Sie nicht mit mir der Meinung, dass Österreich Teil des Problems und nicht der Lösung ist? Denn Österreich hat in den vergangenen Jahren immer wieder einen Weg gefunden, die Zinsbesteuerung zu verhindern. Österreich hat Stiftungsvorschriften, die geradezu die Reichen einladen, nach österreichischem Recht Steuerhinterziehung zu betreiben. Mit welcher Frechheit behaupten Sie hier, Österreich sei eine Lösung? Österreich ist nach meiner Meinung Teil des Problems des Hin- und Herschiebens der Verantwortung zwischen Luxemburg, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Kaimaninseln etc. Und solange die EU-Kommission nicht in der Lage ist, innerhalb der Europäischen Union die Steueroasen auszutrocknen, hat sie kein Recht, nach außen zu wirken.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Danke für diese wunderbare Rede. Ich glaube, der Herr Kollege geht mit Herrn Steinbrück in gleicher Weise vor gegen ein Land wie Österreich, das immer schon bei klaren Anfragen und bei klaren Unrechtsvermutungen Rechtshilfe geleistet hat. Dieser germanische Uncharme, mit der Kavallerie zu drohen, ist offensichtlich auch in dieses Haus eingezogen. Ich weise das seitens meines Heimatlandes zurück. Österreich wird sich sicher bemühen, hier ein guter Bestandteil, ein guter Partner Europas zu sein. Allerdings auf Gegenseitigkeit. Das heißt, man muss das gesamtheitlich betrachten. Und wenn hier eine gesamtheitliche Lösung für Europa vorliegt, dann wird Österreich sicherlich nicht anstehen, auch seinen Part zu spielen. Ich weise aber Behauptungen, unqualifizierte Aussagen dieser Art, vehement zurück.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ministro Creighton, Commissario Šemeta, l'evasione fiscale transfrontaliera è un fenomeno allarmante che deve essere fronteggiato con misure concrete, a seguito di un confronto costruttivo tra i leader europei.

Appare necessario un coordinamento fiscale tra gli Stati membri che consenta di colmare l'attuale vuoto normativo in materia. Ritengo comunque che il livello del prelievo fiscale debba essere sostenibile. Visto il contesto di crisi, infatti, si deve mirare ad un riequilibrio di bilancio che tenga in considerazione l'equità nella distribuzione del reddito e l'incremento di produttività. Le difficoltà economiche affrontate dagli Stati membri, impegnati in sforzi di consolidamento delle finanze pubbliche, non devono far dimenticare la via d'uscita dalla crisi e la crescita, basata su riforme strutturali e su investimenti mirati. In tale direzione, un sistema fiscale coordinato può consentire agli Stati di mettere in atto una serie di incentivi in grado di promuovere una crescita economica e un sostegno all'occupazione a breve termine.

La riunione di domani diventa quindi un'occasione per i capi di Stato e di governo europei di avviare riflessioni e considerazioni importanti in vista delle decisioni da assumere nei prossimi mesi, che risulteranno decisive per il rilancio della competitività del sistema Europa, salvaguardando le famiglie e le fasce più deboli della nostra società. In questo contesto, non posso non citare i negoziati sull'approvazione del nuovo quadro finanziario pluriennale, che renderà palese la volontà del Consiglio di investire nell'Unione europea e nelle sue potenzialità, volontà che il Parlamento ha già espresso a gran voce.

Credo che ormai sia giunto il tempo di abbandonare, anche su questo tema, la via dei proclami e delle dichiarazioni. Non potremo fare di più con meno risorse. C'è bisogno di un quadro finanziario pluriennale adeguato alle sfide che dobbiamo affrontare. Dobbiamo mettere in atto misure concrete abbandonando la sola politica del rigore e dell'austerità per una vera spinta in direzione di crescita e sviluppo. Gli Stati membri devono agire adesso con segnali forti nei confronti dei cittadini europei.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 149, paragrafo 8, del regolamento)).

 
  
MPphoto
 

  Luis Yáñez-Barnuevo García (S&D), pregunta de «tarjeta azul». Señor La Via, tengo una pregunta para usted. Se lo podría preguntar a usted o a otro colega, pero veo que usted sí demuestra tener muy buena formación en el tema. En este debate se han citado diversos paraísos fiscales, a veces la Isla de Jersey o las Islas Caimán, o Barbados; también, por desgracia, algunos Estados miembros de la Unión Europea. Pero no se cita uno, vox populi en el continente, que es la City londinense. ¿Es que Londres es en sí mismo un gran paraíso fiscal, o el mayor de ellos? ¿Usted lo comparte, o no? Y si lo comparte, ¿habría que combatirlo también?

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via (PPE), Risposta a una domanda "cartellino blu". – Signor Presidente, onorevole collega, non c'è dubbio che anche all'interno dell'Unione europea sia necessario apportare degli aggiustamenti alle politiche fiscali.

Non possiamo pensare di andare a combattere al di fuori dell'Unione il tema dell'evasione fiscale, se all'interno dell'Unione non facciamo i passaggi e i passi necessari per avere un livello di tassazione equo ed equilibrato. Non possiamo pensare che all'interno dell'Unione ci siano paesi nei quali sia possibile pagare un livello di imposizione fiscale enormemente inferiore rispetto ad altri; l'equilibrio è necessario prima all'interno, per poi agire anche all'esterno nei confronti dei veri e propri paradisi fiscali.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (S&D). - Senhor Presidente, no Conselho de amanhã joga-se muita da credibilidade da Europa. Dirijo-me a si, Senhora Presidente do Conselho em exercício, não é politicamente legítimo que o Conselho imponha cargas fiscais insuportáveis sobre os cidadãos comuns e as pequenas e médias empresas, enquanto deixa fugir um bilião de euros com a sua apatia. Não é possível, Senhora Presidente, não é legítimo que se bloqueie o orçamento europeu por falta de recursos, que não haja qualquer política de crescimento e de investimento europeu por falta de recursos e que se deixe o montante oito vezes superior ao orçamento europeu escapar por fraude e evasão fiscal.

O Conselho tem de clarificar que interesses defende ou perderá a legitimidade democrática. É preciso que o Conselho responda aos cidadãos por que é que fecha os olhos a práticas de insuficiente cooperação, para dizer o mínimo, no caso do Luxemburgo, dos Países Baixos, do Reino Unido, da Irlanda que, inclusive, é o seu país, como digo, ou da Áustria. O Conselho tem de explicar por que é que se recusou, durante tanto tempo, a dar à Comissão o mandato para negociar em nome da União Europeia com a Suíça, o Liechtenstein, o Mónaco, Andorra, etc.? Por que é que no âmbito do G8 e do G20 não fazemos mais do que fazer discursos interessantes? Por que é que, sendo a maior praça financeira mundial, continuamos a tolerar que nas Ilhas Virgens Britânicas haja, por exemplo, 16 sociedades financeiras por habitante, é uma terra com 28 mil habitantes mas têm 457 mil empresas, segundo dados avançados oficialmente em 2011.

Senhora Presidente em exercício, sobre as práticas que é preciso implementar, elas estão completamente identificadas, quer no relatório da nossa colega Mojca Kleva Kekuš, quer nas numerosas propostas feitas pela própria Comissão. Aquilo que é preciso neste momento é que se clarifique o que é que é uma fraude, o que é que é uma violação do direito comum ou o que é que é uma prática de boa gestão. E esta clarificação tem de ser feita através do trabalho legislativo europeu. O Conselho e a Presidência têm de agir neste momento. Os cidadãos não suportam mais palavras, precisam de ação e menos discursos de hipocrisia política.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, Commissario, oggi stiamo parlando di evasione e frode fiscale, che hanno creato un buco di mille miliardi nel bilancio annuo dell'Unione europea.

Tutto ciò, che personalmente considero una stima al ribasso, non è un danno causato solo da singoli contribuenti, ma da vere e proprie organizzazioni criminali: le più grandi banche europee sono sotto inchiesta per elusione fiscale. Stiamo colpendo i nostri cittadini in nome dell'austerity e del rigore, ma il rigore dovrebbe servire soprattutto ad imporre regole chiare e trasparenza ai colossi finanziari e ai sistemi bancari. L'Italia, è già stato detto dall'on. Rinaldi, in passato ha inventato uno strumento finanziario criminale chiamato scudo fiscale, al solo fine di consentire il rientro di capitali illeciti frutto di attività criminali, traffici di armi, droga, estorsioni e tangenti. Davanti a ciò il Parlamento europeo ha taciuto, i ministri europei hanno taciuto.

Per essere credibili dobbiamo immediatamente colmare il vuoto normativo. La commissione CRIM, che ho l'onore di presiedere, ha già individuato diversi paradisi fiscali tra gli Stati membri e per i quali chiederemo sanzioni esemplari. Chiedo al Consiglio un commento sulle relazioni tra crimine organizzato, riciclaggio ed evasione fiscale; invito inoltre la relatrice a mettere la sua esperienza a disposizione della CRIM.

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout (Verts/ALE). - Eindelijk heeft de Raad het morgen ook over de inkomstenkant van de eurocrisis. Wij praten nu al jarenlang over overheidsuitgaven en dat daar iets aan gedaan moet worden om de crisis op te lossen. Terwijl wij dat doen, lopen de inkomsten voor de overheid terug.

Zo is bijvoorbeeld de gemiddelde vennootschapsbelasting in de EU teruggelopen naar gemiddeld 23%. Dat was in 2000 nog ruim boven de 30%. Dat zijn minder inkomsten die vervolgens aan de uitgavenkant gecorrigeerd moeten worden. Zolang de Raad de eurocrisis alleen denkt op te lossen met de uitgavenkant kiest hij voor een niet-solidaire en oneerlijke aanpak. Want degenen die belasting kunnen ontduiken zijn de rijken, de rijken die de KPMG's kunnen betalen om alle routes te kunnen uitzoeken. Dat zijn de bedrijven die nu maar 0,05% hoeven te betalen, Apple bijvoorbeeld, zoals vanmorgen te lezen stond in de Financial Times.

Dat is het probleem en de Raad moet nu echt eens gaan praten over het opheffen van het vetorecht op het gebied van belasting, anders kunnen wij de eurocrisis niet oplossen.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (EFD). - Het is vanzelfsprekend een zeer goede zaak dat de Raad zich buigt over maatregelen om die geschatte 1000 miljard euro fiscale fraude in onze lidstaten aan te pakken. Men kan alleen hopen dat die maatregelen ooit gepaard zullen gaan met een vereenvoudiging van de belastingsystemen in onze lidstaten en met een drastische verlaging van de belastingdruk op burgers en ondernemingen in onze lidstaten, maar dat is een ander verhaal.

Wat echter helemaal ongepast is, dat is het moraliserende toontje dat hier in deze instelling en ook in andere Europese instellingen wordt aangeslagen wanneer het om belastingontduiking en zelfs over belastingoptimalisatie gaat. De vele tienduizenden ambtenaren tot en met parlementsleden en commissarissen van de Europese Unie hebben voor zichzelf een soort 28ste lidstaat gecreëerd, een eigen intern belastingparadijs van mensen zoals wij die wel vorstelijk betaald worden door de Europese belastingbetalers, maar die zelf slechts een minieme belasting betalen tegenover normale belastingtarieven. Laat ons ook eens voor onze eigen deur vegen.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE). - Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Commissaire, je vais dire des choses simples, parce que quand la situation est compliquée, il faut des choses simples.

Bien évidemment, il faut une fiscalité juste. Mais la fiscalité n'est pas une question de morale. L'incantation est intellectuellement satisfaisante, mais on voit que, jusqu'à présent, elle n'a pas porté beaucoup d'effets.

La vraie question est celle de l'efficacité de la perception de l'impôt. On le disait au milieu du 19e siècle en France: il y a des dépenses publiques, et il faut les couvrir. Eh bien, aujourd'hui, la puissance publique doit veiller à la meilleure perception de l'impôt dont elle fixe les modalités. Et elle a vraiment besoin que cette perception soit totale.

En face, le contribuable peut être tenté d'éviter l'impôt. À cet égard, il faut distinguer entre la fraude et l'évasion; je crois que le mélange des deux mots n'est pas heureux. La fraude est un délit qui est sanctionné. Les délinquants et leurs complices doivent être poursuivis et sanctionnés sévèrement. Les lois nationales y pourvoient. L'Europe doit conforter cette situation en imposant une obligation d'entraide très forte entre les divers États pour poursuivre les fraudeurs.

S'agissant de l'évasion fiscale, la situation est différente. Elle procède, selon les points de vue, de l'optimisation fiscale ou de la planification fiscale agressive. Et déjà, quand on joue sur les mots, on s'aperçoit que les choses ne sont pas claires. Ce n'est qu'en examinant les causes que l'on peut trouver des solutions à cet évitement fiscal. Les causes, elles sont assez simples, finalement: la complexité des systèmes nationaux, la technicité des dispositifs et les disparités entre les situations nationales. Ceci permet à ceux qui sont spécialistes de la fiscalité de naviguer entre les écueils. Aussi faut-il en tirer les conséquences. Et là encore, les choses sont assez simples. Il est clair qu'il faut une meilleure harmonisation des règles fiscales. C'est ce qu'attendent nos concitoyens. C'est ce qu'ils nous demandent chaque fois que nous leur parlons. Il faut aussi une harmonisation raisonnable des taux, mais pour cela, une volonté politique est nécessaire; ce que nos citoyens attendent, c'est de la crédibilité.

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, αύριο έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έχει, στην κορυφή της ατζέντας του, τα ζητήματα της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Πρόκειται για ένα αδιαμφισβήτητα θετικό γεγονός υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μείνουμε για άλλη μία φορά στα λόγια και στη διακήρυξη καλών προθέσεων αλλά προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες και δεσμευτικές αποφάσεις, διασφαλίζοντας την μέγιστη δυνατή συνέργια και αποτελεσματικότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η εκροή μεγάλων καταθέσεων από εισοδήματα αμφιβόλου νομιμότητας, το ξέπλυμα χρήματος, οι φορολογικοί παράδεισοι, η επιθετική φορολόγηση, όλα αυτά είναι τεράστια προβλήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνον εθνικά - χρειάζεται συντονισμός και συνέργια σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στη χώρα μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οποία εφαρμόζει εδώ και τρία χρόνια ένα πολύ σκληρό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής - όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες που δοκιμάζονται από την κρίση, με τεράστια ποσοστά ανεργίας και δραστική μείωση των εισοδημάτων, κυρίως των συνεπών φορολογουμένων - η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι κλειδί για την επιτυχή έξοδο από την κρίση. Επιτρέψτε μου μάλιστα κύριε Επίτροπε να προσθέσω ότι τα προγράμματα προσαρμογής θα είχαν πολύ μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή εάν η Τρόικα έθετε στις διάφορες χώρες ως απόλυτη προτεραιότητα, με συγκεκριμένους και δεσμευτικούς στόχους, την πάταξη της φοροδιαφυγής αντί για οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εξάπλωση του ευρωσκεπτικισμού, του αντικοινοβουλευτισμού, των αντισυστημικών μορφωμάτων και κομμάτων σχετίζεται και με το διευρυνόμενο αίσθημα απογοήτευσης και αδικίας σε μεγάλα στρώματα πολιτών, επίσης συνεπών φορολογουμένων. Η βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού σχεδίου εξαρτάται από την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών· μιας εμπιστοσύνης που δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αίσθημα δικαιοσύνης και κυρίως φορολογικής δικαιοσύνης. Κύριε Επίτροπε, ελπίζω να μεταφέρετε αυτό το μήνυμα αύριο στους αρχηγούς των κρατών και κυβερνήσεων.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard (ALDE). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je tenais à souligner, ici, que vous n'avez pas attendu certaines affaires pour agir et pour essayer d'améliorer les choses sur le front de la fiscalité. Nous vous en sommes reconnaissants.

Je crois que, comme l'a dit Jean-Paul Gauzès, il faut faire une distinction entre la fraude et l'évasion. Concernant la fraude, j'aurai juste un message: il faut veiller à ce que les États ne prennent pas des engagements simplement verbaux. Il faut que nous arrivions à modifier la directive sur la fiscalité de l'épargne. Vous allez voir, ils vont vous faire le coup de vous faire trois promesses, mais nous savons ce qui se passe dans les Conseils européens...

Je voulais, quand même, parler de l'évasion. Je crois que nous avons vraiment besoin d'une certaine dose d'harmonisation dans le marché intérieur. Il n'est pas pensable que le marché continue à se trouver face à un trou béant, en matière de fiscalité, et qu'il manque une base commune, au moins, pour l'impôt sur les sociétés.

Si je puis terminer sur un point, un élément important est de faire tenir droit la gouvernance de la zone euro, car on ne peut pas demander aux contribuables de certains pays – et je me tourne vers vous, Madame la Ministre – d'aider des pays en difficulté qui, eux, refusent totalement de se soumettre à l'harmonisation fiscale.

 
  
MPphoto
 

  Giuseppe Gargani (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Consiglio di domani ha all'ordine del giorno politiche energetiche, politiche fiscali, lotta all'evasione, unione economica e monetaria, praticamente tutta la questione europea nel suo complesso.

Ho sentito dire anche nel dibattito stamattina che questo è un Consiglio tecnico perché a giugno poi ci sarà un Consiglio politico. Io credo che il Consiglio politico e quindi la strategia politica e quindi, come è stato detto da un collega, la rotta europea sono il presupposto per poter risolvere questi problemi. Vorrei tuttavia richiamare l'attenzione in particolare sulla lettera che il Presidente del Consiglio europeo ha scritto ai presidenti dei vari paesi. Si tratta in pratica di una lettera di sollecitazione, se non di disperazione per quello che non è stato fatto, una lettera di richiesta di fare di più, di poter armonizzare, di poter intervenire per i singoli Stati non in una situazione intergovernativa, ma in una situazione più strategica, in una situazione federale.

L'Europa si sta aprendo a questa discussione nell'ultimo periodo e vediamo che da parte della Francia e forse della stessa Germania c'è una resipiscenza per poter capire che la cultura del rigore è superata e che abbiamo avuto il consolidamento dei conti in vari paesi, ma la crescita non c'è stata; c'è stata una crescita del populismo e il populismo è antieuropeo, cosa che dovrebbe preoccupare perché a distanza di un anno noi non avremo una verifica del Parlamento europeo e l'antieuropeismo credo sia proprio una situazione negativa rispetto alla strategia che vogliamo portare avanti.

Allora, ancora una volta, da parte del Parlamento non può esserci un'indicazione specifica rispetto ai veri problemi che devono essere appunto superati dal Consiglio, ma una grande indicazione di una via politica, come presupposto per poter risolvere tutti i problemi dell'Europa, che sono quelli all'ordine del giorno di domani.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE). - Herr talman! När människor över hela Europa känner av nedskärningar i välfärden är det provocerande att många av de största företagen, fonderna och stiftelserna har diskutabla upplägg för att undvika skatt. Skatter ska vara rimliga, men de ska betalas solidariskt. Skattesatserna ser olika ut i olika länder, men det är naturligt eftersom välfärden finansieras på olika sätt. Däremot är det viktigt att äntligen komma till skott med en gemensam bolagsskattebas.

I see, Mr President, that the speaker after me is Mr Hökmark, and I can assure all of you that we are, at least, two of those paying the highest rates of income tax in this House.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE). - Mr President, we have been discussing the crisis and how to get out of it. It is important to state that growth is the way to get out of this crisis. That is one of the very many reasons to fight tax fraud and tax evasion, not only because it is criminal behaviour but also because it creates unfair conditions for competition and investments and because it means that investments are, unfairly, being made in other parts of the world rather than in the European Union.

But I think it is also important to state that we need to have taxes that do not give rise to tax evasion and investment flows to other parts of the world. We need to have competitive taxes that foster growth, investment and new jobs. This means that company taxes or income taxes must enable us to see economic development, investment and growth here in Europe.

I would like to say to the Commissioner – in respect of taxes, among other things – that what we have seen is that financial transaction taxes do not help; they give rise to tax evasion. I can assure you – and we have discussed this before – that we have very clear experience of this from Sweden but also from other parts of the world.

We must not have taxes that can be abused by those who would wish to evade them. We must have competitive taxes, and we must focus on growth here in Europe. We need to have stable and balanced public spending which can foster competitive taxes.

Increased public spending is not the way out of the crisis; it has been shown to be the way into deeper crisis. We need to have strict public finances and public spending which allows for competitive taxes, then we will avoid tax evasion and foster economic growth in the Europe we love.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά (S&D), ερώτηση “γαλάζια κάρτα”. – Αγαπητέ συνάδελφε, απευθυνόμενος στον Επίτροπο Šemeta για τη φορολογία, αναφερθήκατε στον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και τον καλέσατε να μην προχωρήσει στην εφαρμογή αυτού του φόρου διότι θα ενθαρρύνει, όπως επισημάνατε, την φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή. Το ερώτημα που θέλω να σας απευθύνω είναι το εξής: εφόσον συζητούμε σήμερα για τις τεράστιες απώλειες, ύψους ενός τρισεκατομμυρίου, που έχουν υποστεί από την φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή οι προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν νομίζετε ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε σε μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης που θα μεταφέρουν το βάρος από την παραγωγική οικονομία και από την εργασία σε εκείνους τους τομείς που υποφορολογούνται και που καλούνται να συνεισφέρουν δίκαια στην αντιμετώπιση της κρίσης;

 
  
  

PRESIDE: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE), blue-card answer to Ms Podimata. – I would like to thank Ms Podimata for the question, and I would like to tell her a secret: it is always the taxpayers who pay the taxes and it is always the citizens who pay the taxes, whether we are bank customers and wherever we are. However, I would like us to have fair taxes which stimulate job creation and investment in Europe, and which stimulate European companies to invest more in research, science and production in Europe. I would like to have taxes that foster more growth.

That is why I think we need to look at these issues. We need fair measures in relation to tax collection in our Member States. We need fair and balanced taxes, and I hope that Ms Podimata will agree with me on that point. It is a good argument against the Financial Transaction Tax and some other solutions built on the belief that we can solve all the problems through higher public spending and higher taxes. That is not the case.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann (S&D). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte der Europäischen Volkspartei als Sozialdemokrat hier ausdrücklich widersprechen. Es gibt nur eine Botschaft, an die sich die Staats- und Regierungschefs halten müssen, wenn sie in der Steuerfrage klaren Kurs gewinnen wollen – nur eine Botschaft: Es kann nicht länger sein und es darf nicht länger sein, dass die europäischen Gesellschaften, die europäischen Staaten ausschließlich von denen bezahlt werden, die entweder nicht weglaufen können oder die zu anständig sind, um wegzulaufen. Das ist die zentrale Botschaft, um die es geht! Von diesem Ort aus können sie fein gliedern, in welchem Dossier sie was zu machen haben.

Das fängt an mit dem Mehrwertsteuerbetrug. Es darf nicht acht Monate dauern, bis ein Land, das etwas dagegen unternehmen möchte, seine Genehmigung erhalten hat. Die konservative britische Regierung bremst das. Ich hoffe, Sie können das morgen erledigen. Es darf nicht sein, dass wir bei der Zinssteuerrichtlinie den richtigen Schritt tun, das Mandat zu erteilen, damit die Kommission endlich im Auftrag der Europäischen Union verhandeln kann, gleichzeitig aber weiterhin Mitgliedstaaten der Europäischen Union selber bremsen bei vernünftigen Verfahren. Denn wir können nicht von Dritten das erwarten, was wir selber im eigenen Haus nicht regeln. Klären Sie, dass Österreich und Luxemburg nicht länger blockieren, dann ist die Sache in Ordnung. Aber es muss da vorangehen!

Das Gleiche gilt bei der Bemessungsgrundlage. Setzen Sie doch einfach das durch, was wir bei CRD IV, bei der Bankengesetzgebung, geschafft haben: Land für Land soll Bericht erstattet werden – nicht nur von Finanzinstituten, sondern von allen großen Unternehmungen –, wo welche Gewinne, wo welche Steuern, wo welche Subventionen. Das ist der Dienst an den Bürgerinnen und Bürgern Europas!

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE). - Herr Präsident, liebe Kollegen! Wenn unsere Bürger erfahren, dass dem Haushalt durch Steuerbetrug und Steuerflucht jährlich 1 000 Mrd. EUR entgehen, dann verstehen sie die Welt nicht mehr. Denn gleichzeitig hören sie, dass manche politische Gruppierungen wie die Grünen und die Sozialdemokraten nach neuen Steuern rufen oder nach Erhöhung der bestehenden Steuern. Darum kann es nicht gehen!

Es geht darum, dass wir die Gesetze, die wir haben, systematisch anwenden. Die Bürger sind es leid, durch Lippenbekenntnisse vertröstet zu werden. Sie wollen Taten sehen. Und da hat Daniel Cohn-Bendit ja recht: So schwer ist es doch nicht, systematischen Informationsaustausch zu gewährleisten, die Steueroasen auszutrocknen. Hier müssen die europäischen Staaten als Vorbild vorangehen mit ihren überseeischen Steueroasen. Wir müssen sicherstellen, dass Steuersünder auch drakonisch bestraft werden. Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt, das ist ein krimineller Akt! Und wir müssen an unsere corporate citizens, die Unternehmen, appellieren, dass sie nicht nur in legalen Termini denken, sondern auch in legitimen. Was sie machen, ist vielleicht legal, aber es ist nicht legitim. Sie haben eine Verantwortung nicht nur den Aktionären, sondern auch der Gesellschaft gegenüber.

Und schlussendlich: Wir müssen Fortschritte machen bei der Harmonisierung. Das gilt vor allem, was die Bemessungsgrundlage und die Bandbreiten – nicht identische, aber harmonisierte, mit engen Bandbreiten – betrifft. Hier dürfen sich die Mitgliedstaaten nicht länger hinter ihrer Souveränität in Steuersachen verstecken.

 
  
MPphoto
 

  Μαριέττα Γιαννάκου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ασχοληθεί αύριο με δύο σημαντικότατα ζητήματα. Το πρώτο αφορά την ενέργεια και, κυρίως, την εσωτερική αγορά της ενέργειας, την ύπαρξη προτάσεων για νέες πηγές ενέργειας και τις πολύ υψηλές τιμές ενέργειας που επηρεάζουν την παραγωγή στην Ευρώπη και επομένως την ανταγωνιστικότητά της. Το δεύτερο θέμα αφορά την φοροαποφυγή και την απάτη. Είναι γεγονός, κύριε Πρόεδρε, ότι οι πολίτες της Ευρώπης δεν ανέχονται να διαπιστώνουν ότι υπάρχουν άνθρωποι και επιχειρήσεις που, μεταφέροντας τα κεφάλαιά τους από τη μία χώρα στην άλλη, πρακτική που επιτρέπεται ελεύθερα, διαπράττουν ταυτόχρονα φοροαπαλλαγή και φοροαποφυγή και μάλιστα σε μια περίοδο κρίσης στην οποία ακόμη δεν έχει συμφωνηθεί, δυστυχώς, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Κύριε Πρόεδρε, είναι ανάγκη να υπάρξει στην Ευρώπη ένα είδος συντονισμού στα φορολογικά θέματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορούν όλες οι χώρες να έχουν την ίδια ακριβώς φορολογία, δεδομένου ότι δεν έχουν την ίδια ακριβώς ανάπτυξη. Παράλληλα, πρέπει να τεθεί αυτό το ζήτημα στη G20. Υπάρχουν στην Ευρώπη πολλοί που φοβούνται ότι έτσι θα διαρρεύσουν κεφάλαια. Περνούμε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Το μήνυμα όμως που πρέπει σίγουρα να περάσει από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλες τις χώρες είναι ότι, δεν νοείται φοροαποφυγή, δεν νοείται φορολογική απάτη, δεν νοείται φοροαπαλλαγή. Όλοι πρέπει να πληρώνουν τους φόρους τους. Όταν, σε μια τόσο δύσκολη εποχή, έρχονται στο προσκήνιο διάφορες πολιτικές προτάσεις που είναι έξω από τα όρια της δημοκρατίας, αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν πρόκειται να συγκατανεύσουν σε ένα τέτοιο κλίμα που θα επιτρέπει σε κάποιους να αποφεύγουν τις υποχρεώσεις τους μέσω της μεταφοράς των κεφαλαίων τους από τη μία χώρα της Ευρώπης στην άλλη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το πολιτικό κλίμα· πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές· πρέπει να μην αφήσουμε περιθώριο να μετατραπεί το Κοινοβούλιο σε ένα ευρωσκεπτικιστικό σώμα, γεγονός που θα υπονομεύσει την πορεία της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D). - Örülök, hogy az adóparadicsomok mellett a Tanács ülése foglalkozik az energiakérdéssel is.

Pont itt az ideje, hogy fontos döntéseket hozzunk a vállalkozások és a lakosság egyik legnagyobb fix költségével, az energiával kapcsolatban.

Tudjuk, mit kell tenni EU-szinten, hogy kevesebb nyersanyagból, nagyobb hatékonysággal biztonságos energiaellátást biztosítsunk. De mit teszünk?

Tudjuk, hogy EU-szinten kell összekapcsolni a hálózatokat, hogy csökkenjen külső függőségünk és javuljon a beruházási kedv. De mit teszünk?

Tudjuk, hogy nagyléptékű infrastruktúra-beruházásra van szükség, mert a késlekedésnek súlyos ára van. De mit teszünk?

Tudjuk, hogy a 2008-ban a recovery programban megszavazott források felhasználása során milyen  elhúzódó engedélyezési eljárásokba ütköztünk. De mit teszünk?

Tudjuk, hogy késik a 3. energiacsomag átültetése.  Tudjuk, hogy az ezért felelős intézményeket alulfinanszírozzuk. De mit teszünk?

Tudjuk, hogy a digitális korban az energia hozzáférés a „lenni vagy nem lenni” kérdése. De mit teszünk?

Tudjuk, de mit teszünk? Történelmi a felelősség. Ha elmulasztjuk, kb. 1000 milliárd euró befektetéséről döntünk, vagy nem döntünk. Ez az összeg megegyezik az adóparadicsomok kapcsán tárgyalt összeggel.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder (ALDE). - Wij zien op het ogenblik overal in Europa bezuinigingen. Het is het woord van de dag en de Europese Unie zelf ontkomt er ook niet aan. Het is daarom onacceptabel dat er in Europa nog op grote schaal gefraudeerd kan worden met belastingen. Het is nog erger dat bepaalde landen dat faciliteren door nog steeds het bankgeheim te handhaven. Dat is een van de eerste dingen die zouden moeten worden aangepakt. Wij moeten op dat punt gelijke regels hebben in de hele Europese Unie, met informatie-uitwisseling. De voorstellen die in de verslagen staan waar wij straks over gaan stemmen, kunnen in het algemeen worden ondersteund. Zij zijn een bemoedigende voortgang.

Ik denk dat speciale aandacht besteed zal moeten worden aan de BTW-fraude. Het is een belangrijke inkomensbron van de lidstaten zelf, maar het is ook een belangrijke inkomensbron van de Europese Unie. Het systeem zal hervormd moeten worden opdat het doorzichtig is en in alle landen eerlijk wordt toegepast.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE). - În acest Parlament, în ultimii 2-3 ani, am afirmat de mai multe ori că existenţa paradisurilor fiscale care nu doresc să încheie acorduri de transparenţă, de schimb automat de informaţii cu Uniunea Europeană, reprezintă o ruşine pentru cetăţenii care îşi plătesc impozite în aceste state membre ale Uniunii Europene. De aceea salut propunerile făcute de Comisia Europeană, salut progresele realizate de comisarul Šemeta în acest domeniu, precum şi propunerile din rapoarte privind prevenirea evaziunii fiscale prin paradisuri fiscale.

Consider însă de datoria mea să propun două măsuri noi, care să fie mai percutante în a obţine succes în această luptă împotriva evaziunii prin paradisuri fiscale. În primul rând, să interzicem tranzacţiile de orice natură făcute în Uniunea Europeană de către companii înregistrate în paradisuri fiscale care nu vor să încheie acorduri de transparenţă şi de schimb automat de informaţii cu Uniunea Europeană - deci nu numai în ceea ce priveşte achiziţiile publice, ci interzicerea oricărui fel de tranzacţii în spaţiul Uniunii Europene. În al doilea rând, să luăm propunerea bună care a apărut în Marea Britanie ca societăţile multinaţionale să fie obligate să declare public profiturile obţinute în toate ţările din afara Uniunii Europene unde au unităţi înregistrate.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Consiglio europeo di domani, a quanto abbiamo capito, rischia di essere più un Consiglio di settore, una ministeriale, che non l'istituzione politica che si sente investita di grandi decisioni di fronte all'enormità dei problemi.

Qualcosa però si muove nell'orizzonte europeo. Si rilancia, da un lato, il bisogno, l'urgenza di una credibile unità politica e, dall'altro, si chiedono iniziative concrete e urgenti per i giovani e il lavoro. Ma forse niente di tutto questo riecheggerà domani nel Consiglio e quindi speriamo che questa responsabilità, chiediamo che questa responsabilità sia assunta per il Consiglio di giugno, perché il momento della prova è arrivato.

Stati Uniti e Giappone invocano il ciclo della ripresa e l'Europa è attesa al varco, anche della sua legittimazione politica. Ma non supereremo la prova con le parole – come dicevano i miei colleghi – e se continueremo nel doppio binario, grandi proclami, grandi programmi e pochi mezzi a volte contraddittori. L'energia è un esempio, mi rivolgo al Commissario, ma soprattutto al Consiglio: non c'è traccia nel progetto di domani di un grande respiro come quello della comunità europea dell'energia, che da sola darebbe fondamento a una politica comune. Il Consiglio dica qualcosa, dica anche no, ma si esprima!

E poi, per le infrastrutture, da un lato, il Consiglio parla di grandi piani d'investimento e, dall'altro, lo stesso Consiglio, signora Ministro, riduce il bilancio da 9 a 5 miliardi per il CEF. Qual è il Consiglio vero, il primo o il secondo? Io Le chiedo formalmente domani di porre questa contraddizione sul tavolo, si deve avere una risposta. Lei inoltre sa che il Parlamento chiede che questi fondi siano dati più per strumenti finanziari d'investimento che non a pioggia, 5 miliardi a pioggia sono ridicoli – col fabbisogno che c'è in quest'Europa – e il Consiglio chiede di partecipare, non lasciando solo alla Commissione la decisione delle priorità. Questa è coerenza: decisioni, non parole e soprattutto coerenza.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). - Mr President, ALDE, like the other groups, fully supports the fight against tax fraud and tax evasion. However, policies must be adopted in a transparent and democratic way, and the urgency of the matter does not really justify bringing in policies by the back door. There should be no policy laundering.

A lot has been said about the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), and everybody says we welcome FATCA. But FATCA is a US law that is applied directly on EU territory. I ask this House: if it were not a US law but a Chinese or a Russian law or a law of any other country, would we also welcome the fact that it is being applied here?

The EU needs to have the courage to make its own policies and set its own standards. We have been unable to do so for many years, and we should not need the Americans to adopt our laws.

Finally, I say to the European Commission that I asked for access to the FATCA documents a year ago and have still not had a reply. All I get from the European Commission are delays and an offer to discuss the matter over coffee.

I do not want to have a chat over coffee with the Commissioner, not to discuss access to documents at any rate. I want a reply. If I do not get a reply I will be obliged to go to court yet again.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Aprovechando la intervención de la señora in 't Veld, presidenta de la plataforma por la laicidad en el Parlamento, quiero saludar en la tribuna a un grupo de señoras de la logia Louise Weiss, una logia que pertenece a la gran logia femenina de Francia, que se ocupa de cuestiones específicamente europeas dentro de su organización, y que colabora con nosotros de manera eficaz.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE). - Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les Commissaires, l'énergie et le traité de Lisbonne donnent de nouvelles compétences à l'Union européenne, concernant notamment la sécurité et l'interconnexion des réseaux.

Je voudrais féliciter le Président du Conseil européen qui, dans le prolongement de la réunion de février 2011, a évoqué ce sujet. L'énergie, c'est souvent la guerre. Souvenons-nous de la guerre du Golfe. C'est un problème économique, avec la compétitivité qu'elle implique, chacun l'a dit. C'est un problème pour l'environnement et le climat. C'est aussi un problème social, car elle représente de 7 à 17 % du budget de nos concitoyens. C'est un problème politique: nous avons vu, avec les élections anticipées en Bulgarie, les mouvements politiques qu'elle peut engendrer.

Je voudrais vous féliciter, Monsieur le Commissaire Oettinger, car vous avez fait un travail remarquable. Bravo!

Voici quelques éléments de réflexion. La première observation, c'est que l'énergie est un problème mondial. Nous avons raison, nous, Européens, d'apporter une réponse européenne. Le Conseil européen est le bon niveau pour décider de la stratégie politique à l'échelle du continent. Oui à une communauté européenne de l'énergie, mais avec une dimension parlementaire et non pas seulement intergouvernementale.

Deuxième observation: ce serait un grand risque de ne faire le lien qu'entre l'énergie et le climat. L'énergie, c'est aussi un problème qui tient à la compétitivité de notre industrie. Comment maintiendrons-nous notre industrie avec une énergie dont le prix est deux fois supérieur à celui des États-Unis?

Ma troisième observation porte sur les sources et les transitions énergétiques. Nous avons tellement de sources: l'énergie fossile, bien sûr, mais aussi le nucléaire, l'hydraulique, le solaire. N'oublions pas la géothermie profonde, l'hydrogène, ITER. C'est le génie scientifique qui nous permettra de traverser ces périodes.

Enfin, concernant l'infrastructure, nous avons besoin de plans d'infrastructure. Je propose de réfléchir à la mise en commun des grandes infrastructures dans une société européenne, publique, qui serait placée sous le contrôle de la Commission européenne, et financée par une contribution volontaire des consommateurs.

Enfin, j'espère que les chefs d'État réfléchiront, également, à la communautarisation du traité EURATOM. C'est un sujet qui n'a jamais été traité à l'échelle des chefs d'État et nous avons une attente sur la dimension parlementaire du traité EURATOM.

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt (S&D). - Er is deze voormiddag al veel gedebatteerd over eerlijke belastingen en dat is ook ontzettend belangrijk. Als wij een verdere toekomst willen creëren voor de Europese Unie, dan zijn eerlijke belastingen een manier om ervoor te zorgen dat wij in de toekomst kunnen investeren.

En zo kom ik bij het tweede onderwerp van de Raad, namelijk energie. De uitdagingen op energiegebied zijn enorm groot. Wij zouden dat kunnen zien als een grote bedreiging: stijgende energieprijzen, een bedreiging van onze industrie omwille van het goedkope schaliegasverhaal in de Verenigde Staten, de klimaatproblemen. Maar wij kunnen het ook bekijken als een grote opportuniteit. Als wij doen wat wij moeten doen kunnen wij heel veel investeringen waarmaken in de energiesector en dan creëren wij jobs voor ontzettend veel Europese jongeren en anderen uiteraard.

De Commissie heeft zelf de aanzet gegeven met haar zogenaamde "no regret"-opties in de Roadmap 2050. Als de Raad nu zou beslissen om radicaal in te zetten op die "no regret"-opties, te investeren in infrastructuur - en dat zal nodig zijn - vanuit de Europese en de nationale budgetten. Twee, kiezen voor hernieuwbare energie. Niet alle mogelijke tussenoplossingen, maar kiezen voor hernieuwbare energie en de infrastructuren daarop aanpassen. En tot slot: energie-efficiëntie. Als je nu een échte "Quick Win" wil maken in de Europese Unie, moet je dat doen. Je moet lidstaten en Europa de mogelijkheid geven om massaal te investeren in energie-efficiëntie en dat brengt miljoenen en miljoenen jobs met zich mee. Zo pak je zowel de uitdagingen op het sociaal-economische vlak als die op het klimaatvlak aan.

Ik hoop dat de Raad morgen de moed heeft om dat soort beslissingen te nemen.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE). - Senhor Presidente, queria cumprimentar naturalmente a Senhora Presidente e os Senhores Comissários e dizer o seguinte: este Conselho é extremamente importante porque ele mexe em dois fatores fundamentais de competitividade para a Europa: um é o fator da energia, do custo da energia, e outro é o fator fiscal e nomeadamente, enfim, do custo que tem existir evasão fiscal.

São dois fatores decisivos para a competitividade e para a formação competitiva da Europa. Eu, porque o tempo é escasso, concentrar-me-ia na questão fiscal, devo dizer que é fundamental haver troca de informação, haver limitação, senão mesmo erradicação dos paraísos fiscais, mas é preciso perceber que o combate à evasão fiscal, que aqui tem um conjunto de medidas interessantes, não é independente do próprio sistema fiscal que organizámos e aquilo que me parece que ainda está muito pouco claro na União Europeia é que tipo de sistema fiscal é que queremos para a União.

Queremos dar aos países em mais dificuldades condições de serem fiscalmente competitivos ou queremos uma harmonização e uniformização fiscal total?

Por outro lado, queremos um sistema de impostos muito alto, que ele próprio promove a evasão fiscal, ou queremos um sistema de impostos moderado que atenue a evasão fiscal?

Eu devo dizer que o meu país fez progressos enormes ao nível da evasão fiscal, progressos extraordinários, nomeadamente quando o atual Presidente da Comissão era Primeiro-Ministro e reforçou, de facto, imenso o combate à evasão fiscal, sendo que, desde então, os resultados são muito bons. Mas hoje, por força da imposição do programa de assistência financeira, aquilo que nós verificamos é que os impostos subiram tanto que eu receio que os bons níveis de combate à evasão fiscal que nós tínhamos atingido se possam perder e, por isso, tem que haver aqui a ideia de que o combate à evasão fiscal também depende das opções que nós tivermos para o sistema fiscal na União Europeia no seu todo, pois não depende apenas destas medidas que são diretamente orientadas para combater essa evasão.

 
  
MPphoto
 

  Ивайло Калфин (S&D). - Г-н Председател, г-жо министър, уважаеми комисари, ние обсъждаме измерителя на избягването и укриването на данъци с около един трилион или хиляда млрд. евро, които изтичат ежегодно от европейската икономика. Само че аз искам да се спра на едни други аспекти, които трудно могат да намерят материално измерение.

На първо място това е изкривяването на икономическата среда и на конкуренцията. Тогава, когато се избягват данъци, това обикновено се прави от големи фирми, които могат да ползват и задграничен данъчен рай. Това се компенсира от увеличени данъци и от много по-голяма тежест за тези, които са коректни към бюджета, за тези, които си плащат. Това се компенсира от тези, които не получават социалните услуги, които би трябвало да се получават.

На второ място, нарушава се прозрачността в икономиката. Тогава, когато офшорни фирми инвестират в банки, в медии, в телекоми, ние виждаме, че един голям сектор от икономиката се управлява от акционери, чийто произход, обществена отговорност и данъчна отговорност също, не са ясни.

Затова аз си мисля, че освен да констатираме, че има разлика между избягване и укриване на данъци, тази разлика трябва да се намалява не само с криминализиране, но и с конкретни инициативи и мерки. Има такива предложени.

Тогава, когато една фирма е в данъчен рай, тогава тя не трябва да получава обществени поръчки, тогава тя не трябва да получава обществени фондове. Има такива предложения и се надявам и в страните членки – в България има такива предложения – да се реализират. Това ще облекчи и Европейската инвестиционна банка, от която искаме такива изисквания.

И последно изречение – Европейският съюз трябва да приеме списък със страните, които създават данъчен рай. Това е изключително важно, за да облекчат националните администрации.

 
  
MPphoto
 

  Erik Bánki (PPE). - Az energiaárak féken tartása érdekében biztosítani kell az egységes energiapiac mihamarabbi létrejöttét. Az eddigi törekvések ellenére számos olyan régiót találunk az Unió területén, ahol még mindig nincs elég fizikai összeköttetés, így az egységes piac sem működik. Ez az oka annak, hogy a közép-kelet-európai régió energiapiacait is az egyoldalú energiafüggőség és az uniós átlagnál magasabb energiaárak jellemzik.

Az egységes piac létrejöttéhez nem további uniós szintű jogszabályokra van szükség, hiszen a 2. és 3. energiacsomag megfelelő alapot ad az uniós energiapiac megteremtéséhez. Az idén márciusban elfogadott infrastruktúra-csomag is fontos előrelépést jelent az energia akadálynélküli áramlásának biztosításában.

Az állampolgárok azonban még keveset érzékelnek a közös piac előnyeiből, mivel az uniós jog átültetésében a tagállamok sajnos jelentős lemaradásban vannak. A 3. energiacsomag fogyasztóvédelmi rendelkezései ellenére az energiaszámlák továbbra is bonyolultak, és nem adnak választ arra, miért emelkedtek meg az utóbbi időben jelentősen az energiaárak. A szabályozás több tagállamban is túlzottan megengedő, így az energiaszolgáltatók nem kényszerülnek a fogyasztók megfelelő szintű tájékoztatására.

Ennek tükrében meggyőződésem, hogy az uniós infrastruktúra fejlesztése, a tagállami implementáció és a piac hatékony felügyelete a záloga annak, hogy az uniós állampolgárok számára a közösségi vívmányok ne csak elvont jogszabályokat, hanem kézzelfogható eredményeket jelentsenek.

Úgy vélem, a holnap kezdődő tanácsi ülés megfelelő alkalom arra, hogy az Európai Unió tagállamainak vezetői megállapodjanak ezekben a fontos kérdésekben.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE). - Godājamais priekšsēdētāja kungs, kolēģi! Politiski korekti varētu teikt, ka mums ir izaicinājums. Es teikšu vienkāršāk — mums, draugi, ir problēma. Problēma ir tā, ka mums ir tik dārgas energocenas, ka mēs zaudējam pasaulē savu konkurētspēju. Kamēr Amerikas Savienotajās Valstīs, pateicoties tam, ka viņi izmanto slānekļa gāzes, viņu energocenas, elektrības cenas ir trīsreiz, četrreiz lētākas nekā mums, mums tās ir dārgākas, un tas nozīmē, ka mūsu mājsaimniecības maksā nesamērīgi daudz, mūsu industrija maksā nesamērīgi daudz, un pasaules tirgū mums būs aizvien grūtāk konkurēt.

Labā ziņa ir tā, ka ir risinājums. Un tas ir risinājums, kas Eiropadomei būtu jāpieņem. Tātad, pirmkārt, ir jāliek liels uzsvars uz starpsavienojumu izveidošanu. Ne tikai runāt par starpsavienojumiem, bet arī izveidot tos, ieguldot naudu, publisko naudu, kur tas ir nepieciešams, lai cenas izlīdzinātos starp Eiropas valstīm. Otrkārt, ir jāsāk Eiropai runāt vienotā balsī ar mūsu trešās valsts energopiegādātājiem. Kolektīvi, kopā mums ir liels spēks. Un, treškārt, mums ir jāizmanto tie energoresursi, kas mums pašiem ir. Ne tikai atjaunīgie resursi — nav arī jābaidās no slānekļa gāzes izpētes. Draugi mīļie, šādā veidā mēs varam cīnīties pret augstajām energocenām, uzlabot savu konkurētspēju un savu iedzīvotāju labklājību. Paldies par uzmanību!

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). - Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zum Ersten möchte ich mich der Kritik anschließen, dass dieser Gipfel mit den beiden wichtigen Themen zu kurz ist und zu schlecht vorbereitet ist. Ein Gipfel ohne Ergebnisse ist ein Gipfel zuviel! Der entscheidende Punkt ist, dass wir klarmachen: Regelungen, mit denen einzelne Länder versuchen, anderen Ländern Steuergelder abzugraben oder gar Steuerhinterziehung zu erleichtern, sind staatlich organisiertes Schmarotzertum. Dies ist unsolidarisch, uneuropäisch und gehört nicht in unsere Zeit. Dieser Zustand muss daher von der ganzen Gemeinschaft bekämpft werden.

Wir sehen auch deutlich, dass die Einstimmigkeit bei binnenmarktrelevanten Steuerfragen zu Verzögerungen führt und Blockademöglichkeiten bietet. Daher erwarte ich mir vom Gipfel, dass man sich freiwillig darauf einigt, im Kampf gegen Steueroasen von der Einstimmigkeit zum Gemeinschaftsrecht zu wechseln, und die Einstimmigkeit bei binnenmarktrelevanten Steuerfragen beseitigt.

Zum Dritten: Wir haben einen Vorschlag der Kommission zur Reform der Geldwäsche-Richtlinie, der zu mehr Transparenz führt. Setzen wir diesen Vorschlag um! Wir haben einen Aktionsplan der Kommission zur Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung. Setzen wir ihn gemeinsam um! Wir haben einen Vorschlag für eine Erweiterung des Anwendungsbereichs der Zinsbesteuerungsrichtlinie aus dem Jahre 2008. Beschließen wir ihn endlich! Es geht darum, dass wir die Dinge, von denen wir wissen, dass sie richtig und notwendig sind, auch tun. Nur die Tat schafft Glaubwürdigkeit und nur die Glaubwürdigkeit im Handeln schafft Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern!

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, there are two topics and one headline figure. The topics are energy and tax; the headline figure is EUR 1 trillion. EUR 1 trillion is needed for energy as soon as possible, and EUR 1 trillion has not been collected in tax. It is an enormous figure: bigger than the European budget.

Why should this be so? Of course, one of the main reasons was pointed out this morning, namely that it is profitable for companies not to pay tax. They spend money hiring lawyers, but they save a lot more. I think it is time we eliminated the loopholes and made the loophole lawyers redundant, because that is really where all this is coming from. Secondly, we need to look at penalties. If penalties are draconian enough, individuals and companies will think twice before they engage in tax evasion measures. We must try, at European level, to deal with these two issues in particular – eliminate loopholes and increase penalties – and, above all, have a coordinated approach.

Mr Karas spoke about solidarity. We certainly need solidarity. We need coordination rather than harmonisation. If we get coordination across the European Union, we can deal with this, and we can get that EUR 1 trillion that we need so badly for energy overnight. That will show citizens that the European Union actually works for them.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold (Verts/ALE). - Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! An Herrn Šemeta und auch an die irische Ratspräsidentschaft gerichtet muss ich sagen: Es ist natürlich erst einmal eine Freude, dass jetzt endlich in dieses Thema Steueroasen und Steuerflucht Bewegung hineinkommt. Diese Bewegung haben wir den Journalistinnen und Journalisten zu verdanken, die Offshore-Leaks aufgedeckt haben, und dem Druck der Amerikaner für ihr FATCA-Abkommen.

Aber leider hat, wenn man in die Details des Entwurfs der Abschlusserklärung schaut, das Zurückrudern schon wieder angefangen. Es gibt an praktisch keiner Stelle eine konkrete Frist. Die Mitgliedstaaten sind nicht bereit, sich zu konkreten Fristen zu verpflichten. Bei der Zinsrichtlinie haben die Staatschefs nicht vor, den Fehler der Finanzminister, jetzt nicht zu beschließen, zu korrigieren. Es gibt keine Unterstützung und keine Erwähnung der gemeinsamen Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage. Der Aktionsplan soll weiterverfolgt werden, aber keine Frist. Im Bereich des Verhaltenskodex gegen schädlichen Unternehmenssteuerwettbewerb soll reflektiert werden, ob er verändert wird. Und es gibt keine Zusage für eine länderbezogene Berichterstattungspflicht.

Also, lieber Rat, bitte handelt jetzt! Sorgt dafür, dass diese Konflikte endlich beendet und diese Steuerschlupflöcher geschlossen werden und nicht wieder einfach nur Zeit verstreicht, die uns letztlich teuer zu stehen kommt!

 
  
 

Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). - Čestitam poročevalkama, Mojci Klevi Kekuš in Gall Pelcz za odlično opravljeno delo, tudi Komisiji čestitam za končno odločen pristop, dasiravno pozno.

Ko sem izvedel za davčno vrzel en milijon evrov, sem se zgrozil: to je petkratnik javnih sredstev, ki so namenjena za izobraževanje v vseh državah članicah skupaj. Če bi le delno zmanjšali davčno vrzel, bi z lahkoto premagali ne le težave pri financiranju skupnih zadev, teh skupnih politik, ampak tudi finančne krize.

Imamo torej sistemski problem: države niso sposobne ali voljne reševati ta problem. Obstaja pa tudi kulturni: pred več kot desetimi leti je Ingelhartova svetovna analiza vrednot pokazala na velike razlike v davčnih kulturah. Še posebej je bila nizka v tako imenovanih tranzicijskih postkomunističnih državah.

Vendar s prstom ne smemo kazati na množico, le na navadne ljudi ali le na malo sivo ekonomijo. Glavni grešnik v tej zgodbi je velik kapital in tudi kriminal.

(Predsednik je govorniku vzel besedo.)

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). - Señor Presidente, quiero plantear dos puntos, con brevedad. El desempleo juvenil y, sobre todo, la desafección que eso produce entre los jóvenes no admiten más esperas ni más dilaciones. El Consejo Europeo de primavera del año 2012 anunció pomposamente la activación de nada menos que 100 mil millones de euros para el empleo juvenil. Un año después, nada de nada. Al contrario, el marco financiero plurianual en los presupuestos europeos lo hace imposible, ya que proyecta una raquítica cantidad de 3 000 millones de dinero fresco, de modo que ¿cómo quieren que los jóvenes crean que ahora se van a poner en marcha 60 mil millones de euros sin garantía financiera?

En segundo lugar, esta discusión ha visto diferencias entre nosotros sobre cómo combatir el fraude fiscal y los paraísos fiscales situados fuera de la Unión Europea. Lo lamentable es que no estemos de acuerdo, si quiera, en cómo combatirlo dentro de la Unión Europea, porque dentro de la Unión Europea sigue habiendo competencia fiscal desleal con las reglas del mercado único entre los Estados miembros. Sigue habiendo competencia desleal en la fiscalidad de las sociedades y, sobre todo, sigue habiendo secreto fiscal dentro de la Unión Europea. Es imprescindible, antes de combatirlo fuera de la Unión Europea, que seamos capaces de asegurar las reglas de la armonización fiscal dentro de la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi (Verts/ALE). – Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, EU:n suurin rakennevika on se, että veropäätökset vaativat yksimielisyyttä. Se on kuin antaisi varkaan päättää rikoslain. Yritys-, ympäristö- ja pääomaverojen vähimmäistasot ainakin pitäisi voida päättää normaalissa lainsäädäntöjärjestyksessä.

Veronkierron hinta, tuhat miljardia euroa vuodessa, on neljä kertaa Kyproksen ja Kreikan tukipaketit yhteensä, mukaan lukien niille myönnetyt lainat, enemmän kuin kaikkien EU-maiden yhteenlaskettu julkinen velka. Suuryritysten ja superrikkaiden verovapaamatkustajuus sälyttää korkeammat verot tavallisille ihmisille, kasvattaa tuloeroja ja sosiaalisia ongelmia.

Jos EU-maiden hallitukset eivät pysty suitsimaan veronkiertoa, se tarkoittaa, että ne eivät halua tehdä sitä. Jos hallitukset eivät suitsi veronkiertoa, se tarkoittaa, että ne haluavat, että eurooppalainen hyvinvointivaltio juoksee kilpajuoksua.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono contrario a questa relazione perché è debole e non incisiva.

Non si può raccomandare agli Stati membri di procedere attentamente all'introduzione di nuove imposte, occorre invece dire agli Stati membri che la devono smettere di imporre nuove tasse in un momento in cui la crisi comporta la chiusura di imprese e disoccupazione.

Sempre a proposito di tasse, vi ricordo che, durante la scorsa plenaria, solo grazie al voto contrario dell'Aula, è stata respinta la direttiva che voleva dare alla Commissione il potere di decidere il costo delle quote di CO2 . Se tale proposta fosse passata si sarebbe stravolto il mercato e spinto imprese manifatturiere e industrie energivore ad andare in paesi terzi. Bisogna avere il coraggio di dire che anche l'Unione europea deve smettere di imporre rigore nei conti, invece di considerare la necessità di rivedere le regole che disciplinano la Banca centrale europea. È indispensabile modificare i trattati affinché la BCE, anziché finanziare le banche con un tasso ridicolo dello 0,50%, finanzi con lo stesso tasso le imprese e gli Stati.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Príjmy z daní, ktoré štáty vyberajú od svojich občanov a právnických osôb, sú hlavným zdrojom na krytie výdavkov štátu. Rozhorčenie slušných ľudí nad tým, že im štáty pridávajú stále nové a vyššie daňové povinnosti a pritom tolerujú mechanizmy, ktoré umožňujú špekulantom vyhýbať sa tejto povinnosti, je preto oprávnené. Som rád, že dnes hovoríme o tom, že Únia každý rok prichádza o trilión eur na daňových únikoch. Mrzí ma však, že pri tomto poukazujeme len na daňové raje v ďalekom zámorí. Možno by bolo, vážení páni komisári, potrebné pozrieť sa do zrkadla. Nemáme snáď na Malte, na Cypre, v Luxembursku či Londýne podobné daňové pravidlá ako v daňových rajoch? Nie je snáď naša rôznorodá národná štruktúra daňových mechanizmov najväčším zdrojom daňových podvodov na dani z pridanej hodnoty? Nie je odpúšťanie daňových povinností investorom našimi vládami na desiatky rokov tiež podvodom a výsmechom pre slušných platiteľov daní?

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi è dubbio che frode ed evasione fiscale rappresentino oggi più che mai aspetti essenziali delle attività di riciclaggio.

Quelle attività di riciclaggio che molto spesso sono parte essenziale di sistemi criminali fondamentali, ne stiamo discutendo concretamente nell'ambito della commissione CRIM che sarà approvata come rapporto di metà mandato a giugno di quest'anno.

Commissione e Consiglio possono e devono fare di più, a cominciare dalla revisione della direttiva sui risparmi. Armonizzare la disciplina fiscale è essenziale così come è fondamentale lo scambio di informazioni selezionate e attuali, un'equità fiscale e solidale, ma anche un'unione bancaria e poi accordi di cooperazione con i paesi terzi – quei paesi terzi in particolare dove vi sono paradisi fiscali – collegare gli scambi commerciali agli scambi all'informazione, segreto bancario e sanzioni effettive nei confronti delle banche anche attraverso il ritiro delle licenze…

(il Presidente ritira la parola all'oratore).

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - Gratulálok Kleva Kekuš és Gállné Pelz Ildikó jelentéstevőknek. Dicséretes, hogy végre az Európai Tanácsban a legmagasabb szinten is napirendre került az adóparadicsomok és az adóelkerülés elleni közösségi fellépés. Kellett ehhez néhány botrány: Ciprus fizetésképtelensége, a volt francia pénzügyminiszter ügye, illetve a bajorországi adócsalási korrupciós ügyek napirendre kerülése. De miért kellett ezzel ennyi évet várni? Nyilvánvalóan azért, mert a politikai elitek szorosan összefonódtak az offshore-ozó cégekkel, ill. maguk is részesei voltak az adóelkerülésnek. Ha fennmarad ez a korrupcióellenes elkötelezettség, akkor nemcsak a gazdaság fehéredik ki, hanem a politika, a közélet is.

Ami az energiakérdéseket illeti, ott is átláthatóságra, transzparenciára van szükség. Sajnos ennek teljes hiánya figyelhető meg Magyarországon a Paksi Atomerőmű bővítése kapcsán, jó lenne...

(Az elnök megvonta a szót a képviselőtől.)

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). - Mr President, from 2000 to 2012, over EUR 170 billion were transferred from Portugal into tax havens – and that is just the officially recorded amount. Tax evaders were aided by banks, lawyers and financial experts whom the Portuguese Government also regularly hired to supposedly outsource to them the defence of state interests, all of which usually ended up in corrupt contracts and laws full of loopholes to assist tax criminals.

Last year, with the country already under bail-out and with taxes on the people who pay them drastically raised, the Portuguese Government granted a tax amnesty to tax criminals, allowing them to keep secrecy and pay a ridiculous fine of 7.5% to legalise and keep – mostly in Switzerland – more than EUR 3 or 4 billion, not even demanding repatriation of that capital, all with the Troika’s blessing. Lagarde lists and Liechtenstein lists actually serve to protect tax criminals and allow them to be shrouded in even more secrecy by the Portuguese authorities.

(The president cuts off the speaker.)

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Degeaba recurgem la diverse metode de stimulare a creşterii economice în Uniunea Europeană, dacă nu există o coordonare strânsă la nivel european şi internaţional în ceea ce priveşte paradisurile fiscale. Atitudinea multor companii ce-şi desfăşoară activitatea în Europa reprezintă o totală lipsă de respect faţă de guvernele naţionale şi de cetăţenii plătitori de taxe şi este de datoria noastră să luăm măsuri imediate.

Având în vedere că pierderile generate de transferul profitului în afara Uniunii Europene pentru evitarea impozitării se ridică la câteva miliarde de euro anual, consider că trebuie să depunem toate eforturile pentru identificarea acestor companii, să găsim modalităţi de stopare a acestor practici lipsite de etică şi să restricţionăm accesul acestora la fondurile europene şi chiar la participarea la procedurile de achiziţie publică de pe teritoriul Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 

  Zita Gurmai (S&D). - Mr President, despite all the goodwill speeches and statements, the pressing issues of growth and unemployment – especially youth unemployment – have yet to be properly addressed. One thing is clear though: the austerity-only measures have failed economically, socially and democratically.

Now is the time for Member States to take their responsibilities and put aside short-sighted views. European citizens need more than small steps from one Council to another. We have several tools on the table, such as the Growth Pact or the youth unemployment scheme proposals, but there is no point if these are not followed by concrete measures and implementation as soon as possible. It is time for Member States to understand that these measures are much more than spending. It is an investment for the future, for our youth and for the millions of European citizens facing growing social distress.

Moreover, as many of my colleagues have underlined, the amounts resulting from a more efficient fight against tax havens could have a huge impact if wisely used. The same goes for the financial transaction tax. These are legitimate and fair demands that could have a sustainable and positive effect in building the future of Europe.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). - Herr Präsident, sehr geehrte Kommissare, meine Damen und Herren! Es ist notwendig, dass der Kampf gegen die Steueroasen jetzt endlich einmal auf die Zielgerade kommt. Schon 2008 wurde davon gesprochen und lange nicht genügend getan. Es ist gut, dass es jetzt endlich schwarze Listen geben wird. Es ist gut, dass auch solche Dinge wie Dividenden und andere Vermögenswerte einbezogen werden müssen. Es ist auch gut, dass der österreichische Bundeskanzler morgen tatsächlich zustimmen wird, dass die automatische Weitergabe von Informationen jetzt stattfinden wird. Ich hoffe, dass auch die österreichische Finanzministerin endlich volles grünes Licht geben wird und nicht erst, wenn es EU-Abkommen mit anderen Steueroasen auf dem europäischen Kontinent wie Liechtenstein oder Schweiz geben muss. Es ist notwendig. 1000 Mrd. EUR pro Jahr, das ist einfach viel zu viel, was hier an Geld verloren geht für Investitionen gegen Jugendarbeitslosigkeit, in die Bildung und in vieles andere mehr.

Ein Wort noch zur Energie: Low carbon energy – das bedeutet inklusive Atomkraft. Dazu gibt es ein ganz klares Nein der Grünen und der Bevölkerung auf diesem europäischen ...

(Der Präsident entzieht der Rednerin das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Emilie Turunen (S&D). - Hr. formand! Hvert år går EU-landene glip af astronomiske tusind milliarder euro på grund af skatteunddragelse. Det er penge, der kunne være blevet brugt på bedre velfærd. Det er også penge, der skævvrider konkurrencen for de selskaber, der faktisk betaler skat, og det er penge, der bliver i lommen på samfundets allerrigeste og på store virksomheder, der flytter formuer og overskud til skattely. Jeg synes, der er en meget stærk moralsk dimension af denne her debat. Skatteunddragelse er jo blevet en elitesport, det er toppen af samfundet, der trækker de helt store penge ud af Europa, og det er dybt forargeligt, for alle skal bidrage til, at vores velfærdssamfund hænger sammen. Alle skal bidrage til de ting, vi deler i vores samfund: børnehaver, plejehjem, sygehuse og skoler. Vi kan ikke tillade, at det kun finansieres af mennesker, der ikke har råd eller mulighed for at stikke af fra regningen. Derfor er Parlamentets betænkning så vigtig, særlig forslagene om definition af skattely, en sortliste udvidet land for land, og derfor er topmødet i morgen så vigtigt, og jeg vil sige til Europas statsledere: Redskaberne er klar, find modet frem. Vi skal have bindende fremskridt i kampen ...

(Formanden fratog taleren ordet)

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (S&D). - Suntem în faţa unei situaţii tragicomice. Pe de-o parte Parlamentul şi Comisia se luptă cu Consiliul pentru milioane, zeci de milioane, sute de milioane de euro pentru proiecte esenţiale pentru politicile europene şi, în acelaşi timp, acceptăm că, sub ochii noştri, de ani de zile, sunt sume uriaşe, o mie de miliarde în fiecare an, evaziune şi fraudă fiscală la scara Uniunii Europene. În acelaşi timp, le spunem tinerilor Uniunii că nu avem bani pentru garanţia pentru tineret şi le dăm apoi ca nişte mărgele de sticlă, şase miliarde, poate trei, deocamdată sfinte promisiuni. Cred că a sosit timpul ca în Consiliu să se pună capăt acestui joc, aş spune, de complicitate cu crima, cu frauda şi evaziunea, să se ia o decizie fermă, pentru că nu standardele etice sperie pe cei care (Preşedintele retrage cuvântul oratorului).

 
  
MPphoto
 

  Judith A. Merkies (S&D). - Toezichthandhaving, transparantie, dat zijn de codewoorden, of het nu gaat over de banken, belastingparadijzen, of ook over de energiemarkt. Wanneer krijgen wij nu een echte eengemaakte energiemarkt in Europa, met een echt gelijk speelveld, zoals wij dat in de andere sectoren willen? Dat houdt in: geen onderling verschillende, elkaar mogelijk tegenwerkende nationale maatregelen, écht eengemaakt. Op dit moment is de energiemarkt veel te veel nationaal gecontroleerd, te diffuus en te weinig transparant.

"Eengemaakt" klinkt goed, maar wat gaat de Europese Commissie nu daadwerkelijk doen voor een echte eengemaakte energiepolitiek? En, belangrijker nog, wat gaat de Raad daarvoor doen? Want als er één bevoegdheid is die de EU moet hebben, is het wel bevoegdheid op het gebied van energie. Overigens vind ik dat er veel te veel aandacht is voor capaciteitsopbouw, dat vind ik heel erg twintigste-eeuws. Meer flexibiliteit, dat is een oude reflex. En ik wil graag weten wat u bedoelt met een bepaalde zin, waar u zegt dat maatregelen voor het bestrijden van ....

(de Voorzitter ontneemt spreker het woord.)

 
  
MPphoto
 

  Σοφοκλής Σοφοκλέους (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, για τον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: η φοροδιαφυγή ξεπέρασε το ένα τρισεκατομμύριο και υπερβαίνει έξι φορές τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμη περισσότερες το έλλειμμα, αθροιστικά, όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι έντιμοι, καθαροί πολίτες που πληρώνουν τους φόρους τους αμφισβητούν δικαίως τις προθέσεις μας. Έτσι ενισχύεται ο ευρωσκεπτικισμός. Η αλήθεια είναι μία: υπάρχει έλλειμμα ενιαίας, ολοκληρωμένης, σχεδιασμένης φοροεισπρακτικής πολιτικής.

Όλοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι η μικρή οικονομία της Κύπρου, η οποία δεν ξεπερνά το 0,3% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι υπαίτια για αυτή την κατάντια. Όλοι επίσης γνωρίζουν ότι ισχυρά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποθάλπουν και ενισχύουν την φοροδιαφυγή - κράτη που έχουν όνομα. Αυτό που απαιτείται είναι ανάκληση αδειών τραπεζών που αποδεδειγμένα εμπλέκονται σε φοροδιαφυγή, ενίσχυση ενιαίας φοροεισπρακτικής πολιτικής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήψη αυστηρότερων κατασταλτικών μέτρων.

(Ο Πρόεδρος αφαιρεί τον λόγο από τον ομιλητή)

 
  
 

(Fin de las intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  Mojca Kleva Kekuš, Poročevalka. − Z današnjo razpravo sem v bistvu zelo zadovoljna.

Mislim, da smo dosegli en velik konsenz mimo političnih idej, ki jih imamo o rešitvah iz krize, ampak en velik konsenz o boju proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in tudi boju proti davčnim oazam.

Ugotovili smo, jaz mislim, da vsi skupaj kot celotni Parlament, da je narava davčnih goljufij in velik problem davčnih utaj tako velika, da v bistvu presega sedemletni proračun Evropske unije.

V enem letu izgubimo natanko toliko denarja, za kolikor se mesece pogajamo za vsa evropska sredstva za naslednjih sedem let in mislim, da se tega vsi zavedamo, ker je bil danes konsenz ogromen, politični, in podporo smo dali tudi konkretnim predlogom, ki jih je predstavil komisar Šemeta na začetku, torej predlogom Evropske komisije, z glasovanjem čez nekaj minut bomo dali tudi konkreten vsebinski mandat našemu predsedniku Martinu Schulzu, ki bo jutri predstavljal Evropski parlament, in mislim, da si lahko vsaj nekaj zaželim po koncu te razprave: želim si, da bi se jutri voditelji držav članic zavezali k temu, da prepolovijo davčno vrzel do leta 2020.

Upam, da cilj ni ambiciozen, mislim, da je uresničljiv, in konkretno smo pokazali danes v tej razpravi, kako se lahko to tudi zgodi. V današnjem času, ko imamo 26 milijonov Evropejk in Evropejcev pač brezposelnih in ki ne morejo najti dela, enostavno, in ker ljudje izgubljajo svoje prihranke, morata biti pač poštenost in socialna pravičnost naša, evropska skrb, tudi Evropskega parlamenta.

Zato verjamem, da bodo jutri to naši voditelji imeli v spominu, ko bodo, pa tudi če na dvournem sestanku, sprejeli zelo konkretne ukrepe o boju proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in davčnim oazam.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz, előadó. − Először is azzal kezdeném, hogy megértem az elégedetlenkedőket, és megértem azt is, hogy képviselőtársaim rögtön sokkal tágabb aspektusba helyezték ennek a kérdésnek a megvitatását, merthogy minden mindennel összefügg.

Ugyanakkor tekintettel ennek a vitának a kimenetelére és az ezt a vitát megalapozó két jelentésre, azt szeretném kérni a Tanácstól, hogy határozottan lépjen fel nemzeti, nemzetközi és európai uniós szinten is az adócsalással, az adóelkerüléssel és az adóparadicsomokkal szemben, és tegyen határozott lépéseket annak érdekében, hogy az EU-s árnyékgazdaságot csökkenteni tudjuk, mégpedig oly módon, hogy legyen irányítója és élenjárója azoknak a lépéseknek, amelyek mellett az adóösztönzőket be tudják vezetni az adópolitikák és a növekedésösztönzés céljából.

Tisztelt képviselőtársaink! Van egy eszközrendszerünk. Ebben vannak uniós jogszabályok, ebben vannak országspecifikus ajánlások. Mégis úgy tűnik, hogy ez az eszközkészlet kevés ahhoz, hogy a megvalósulás mezejére tudjunk lépni, és hatékonyan lépjünk fel az adócsalókkal szemben. Azt gondolom, hogy egy valami nagyon hiányzik: ez pedig a szándék.

Nos, képviselőtársaim, Tisztelt Miniszter Asszony, Öntől, mint a Tanács képviselőjétől a mai vitán és a következő holnapi tanácsülésen azt szeretném tisztelettel kérni, hogy képviselje az itt megfogalmazott ajánlásokat és kéréseinket, és legyen élenjárója annak, ahogy eddig is tette, és prioritásként kezelte az ír elnökség, hogy hatékonyan fellép az adócsalók, adóelkerülők ellen és az adóparadicsomok csökkentése érdekében.

Nagyon fontos, hogy elérjük azt, hogy mindenki ott adózzon, ahol a tevékenységeit végzi, és ne tehesse azt meg, hogy adóparadicsomokba menekíti ki a pénzét. Nem tesz jót az Európai Unió hitelességének és megítélésének az, ha rejtegeti a meglévő adóparadicsomokat.

Köszönöm képviselőtársaim hozzászólását, és kérem, hogy a következő szavazásnál támogassák ezeket a jelentéseket, hogy mihamarabb fel tudjunk lépni hatékonyan az adócsalók, adóelkerülők, adóparadicsomok ellen, és olyan növekedésösztönzőket tudjunk életbe léptetni, amelyek a megszorító gazdaságpolitika mellett növekedést generálhatnak.

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Der Europäische Rat befasst sich morgen auch mit dem Thema Energiepolitik. Ich bin Herrn Van Rompuy dankbar dafür. Ich sehe darin ein klares Zeichen, dass die Europäisierung der Energiepolitik von den Staats- und Regierungschefs im Grundsatz mitgetragen wird.

Worum geht es dabei? Es geht zum einen, wie von Ihnen angemahnt, um die Vollendung des Binnenmarkts. Ein funktionierender europäischer Markt für Strom und Gas, wie er für andere Produkte und Dienstleistungen in Europa seit Jahrzehnten besteht – für Textilien, Nahrungsmittel, für Autos, Maschinen, Humandienstleistungen, Sozialdienstleistungen, Finanzdienstleistungen –, daran arbeiten wir. Und ein entscheidender Punkt, um ihn zu realisieren, ist die Umsetzung unserer europäischen Gesetze – des zweiten und dritten Binnenmarktpakets –, deswegen beraten wir dabei die Mitgliedstaaten und stehen auch vor Gericht: Mit zahlreichen Vertragsverletzungsverfahren sorgen wir für eine Umsetzung dort, wo sie nicht termingerecht in den Parlamenten verabschiedet worden ist.

Dann kommt es auf Infrastruktur an. Sie haben zu Recht das Thema einer paneuropäischen modernen Gas- und Strominfrastruktur erwähnt. Wir werden im Sommer unsere Projekte von gemeinsamem Interesse – projects of common interest – vorstellen. Das sind Interkonnektoren – Gas- und Stromleitungen, die für mehrere Mitgliedstaaten gemeinsam grenzüberschreitend wichtig sind. Und natürlich könnten wir mehr Geld investieren – Connecting Europe Facility –, aber die 5,1 Mrd. EUR, die der Europäische Rat vorgesehen hat und die jetzt wohl für die nächsten sieben Jahre maßgeblich sind, sind trotzdem Mittel, mit denen viele Infrastrukturen kofinanzierbar sind. Hinzu kommen project bonds, hinzu kommt die Europäische Investitionsbank. Wir trauen uns mit all diesen Instrumenten zu, dass zahlreiche Infrastrukturen früher, schneller und billiger für den Verbraucher in den nächsten sieben Jahren realisierbar sind.

Wie ich generell sagen will: In früheren europäischen Haushalten hat Energie keine Rolle gespielt. Wir werden im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 17 Mrd. EUR haben, die aus den Kohäsionsfonds abrufbar sind, für Energieeffizienz, für Sanierung von Gebäuden mit dem Ziel der Energieeinsparung. Wir werden 5 Mrd. EUR haben für Infrastruktur, und wir werden 6 bis 7 Mrd. EUR haben für Energieforschung. Das heißt: Energie spielt im nächsten Finanzrahmen eine weit größere Rolle als jemals zuvor auf der europäischen Ebene.

Eine Frage wurde heute in den Vordergrund gerückt: Energiepreise. Ich bin dankbar dafür. Wir müssen in Europa entscheiden: Wie viel Geld können wir für Energie bezahlen? Da geht es um den kleinen Mann, die kleine Frau, den finanzschwachen Privathaushalt, der für Mobilität, Licht, Wärme, Kälte, Kommunikation immer mehr bezahlen muss, und es geht um Industriearbeitsplätze. Wir müssen die Frage entscheiden: Wollen wir in Europa Industriewertschöpfung dort haben, wo die Industrie energieintensiv ist? In der Grundstoffindustrie – Stahl, Kupfer, Aluminium, Karbon, Keramik, Papier, Chlorchemie, Chemie, Industrietextilien –, in all diesen Sektoren spielt heute das Thema Energiekosten eine größere Rolle, als die Arbeitskosten noch relevant sind. Deswegen brauchen wir im globalen Wettbewerb bezahlbare Energie.

In der Vergangenheit haben wir Energie verteuert. Das war unsere frühere Philosophie. Wir haben Energie aus zwei Gründen teuer gemacht: zum einen, um unsere Haushaltsprobleme zu lösen – Steuern, Abgaben und Beiträge auf Energie waren ein Einnahmefaktor für unsere Staatshaushalte. Und der zweite Grund war Energieeffizienz – was teuer ist, damit geht man sparsam um. Ich glaube, der Höhepunkt der Energieverteuerung liegt hinter uns. Wir haben jetzt alle Gründe, den weiteren Preisanstieg von Gas und Strom sensibel zu betrachten.

Die Grundentscheidung steht uns allen bevor: Wollen wir Energie verteuern, oder wollen wir Energie günstiger machen für Industriearbeitsplätze und aus sozialen Gründen? Klar ist: Der Gaspreis Europas ist vierfach so hoch wie der in den USA, der Strompreis im Schnitt doppelt so hoch. Ich glaube, dass von daher der Wettbewerb um den Erhalt von industrieller Wertschöpfung begonnen hat und Energie ein zentraler Faktor geworden ist, weswegen ich dankbar bin, dass sich der Europäische Rat morgen mit dem Thema beschäftigt und Herr Barroso eine gute Vorbereitung dafür, die Energiepreise im globalen Maßstab zu vergleichen, geben wird.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Mr President, I would like to thank this House for the views it has expressed during this debate. Today I have presented the way forward for a stronger EU approach to tax fraud and tax evasion. Your strong support and constructive approach in this area is an important signal for our Member States. I think we can see an overwhelming majority in this House today which supports the key principles presented by the Commission to our Member States and which are also reflected in the two reports which we have just discussed today.

I think there is a common understanding that we need to extend the scope of automatic exchange of information in the EU and to deal with it in the global arena. We have to ensure that this automatic exchange of information becomes an international standard and that all overseas territories, including major financial centres in Asia, become subject to the automatic exchange of information.

I also welcome your support for the proposals on how to deal with aggressive tax planning and the fight against tax havens. Some of you expressed the view that business is not philanthropy. I fully agree with that, but what we are proposing is a general anti-abuse rule which should be introduced in our Member States. We also propose changing the double tax conventions in order to introduce these rules here as well. This is a legal approach to dealing with aggressive tax planning.

The same could be said about tax havens. The definition which we presented in our proposal is much broader than the OECD definition of tax havens. I would like to see our Member States applying this definition thoroughly and blacklisting countries which do not cooperate in tax matters. I think that, with the Platform for Tax Good Governance, we can ensure that this blacklisting exercise has a coordinated stance.

I welcome the speeches urging the Council to adopt swiftly the proposals on fighting VAT fraud – the so-called Quick Reaction Mechanism and the Reverse Charge Package. I hope tomorrow’s European Council will instruct the Ecofin Council to adopt these proposals before the end of the Irish Presidency.

Some of you raised the issue of developing countries, saying that we also need to work on improving the tax systems in these countries. I have to say that we are doing this and have negotiated agreements with around 20 countries on the application of the principles of tax good governance. We are continuing negotiations with 18 countries on the adoption of such principles. The Commission is of course ready to provide assistance to developing countries in order to implement tax good governance principles in those countries. I also proposed this very recently in our meeting with the African Union Commission in Addis Ababa.

There were a few very specific statements. First, on the financial transaction tax by Mr Gunnar Hökmark: I completely disagree with his approach, as I think that bad experiences in some countries in the past – and Sweden is an example of such a bad experience – should not preclude progress in this area. We have to go ahead with the financial transaction tax, because it is a fair tax and will ensure a fair contribution from the financial sector to public finance. It will also reduce the level of speculation in the financial sector and will allow resources to be reallocated to financing the real economy. This will also have an impact on the growth and jobs that we badly need.

With regard to the very specific issue of taxes paid by EU staff: here I think that Mr Farage was completely wrong in his comments, because the salaries of EU officials are subject to a progressive tax at a rate from 8% up to 45%. This is a net tax, as officials have no right to deduction under any tax regime. Staff also pay 11.6% of their salary into a pension scheme and 1.7% into sickness insurance. Finally, officials were paying 5.5% as a special levy, which has been suspended since January following a Council decision. The Commission has proposed increasing the levy to 6%. This is the situation regarding EU staff in relation to their tax obligation.

Finally on concrete points, Mrs in ‘t Veld raised the issue of access to information. The Commission has already provided part of this information and, due to the huge scope of the information, it has proposed holding a meeting to identify the criteria on which it could be provided. I can reassure you that all information which is subject to the access to information rules will be provided to you as required.

Tomorrow’s summit offers our Member States a major opportunity to demonstrate that bold decisions should follow rhetorical declarations. As European parliamentarians, you have an important role to play in your respective countries. I have already had an opportunity to see how your work can have an impact on the position of your respective Member States in the discussions we have at EU level in the fight against tax fraud and evasion.

I look forward to continued cooperation in delivering and responding to the expectations of European citizens.

 
  
MPphoto
 

  Lucinda Creighton, President-in-Office of the Council. − Mr President, firstly I would like to thank the Members for what I think has been a very interesting and helpful debate. Once again, my thanks go to the rapporteurs Mrs Kleva Kekuš and Mrs Gáll-Pelcz, not only for the excellent work they have done in terms of the reports they have produced, but also in the contributions they have made here today.

I sense, from the various interventions this morning, that we share many of the same objectives regarding the future development of Europe’s energy policy, as well as on the need to address a wide-range of taxation issues, most notably tackling tax fraud and evasion.

I would like to briefly recap on the focussed intervention which the Presidency has taken, together with the Commission, following our discussions at the informal ECOFIN which took place in Dublin. There we identified seven areas, some of which have already been alluded to by the Commissioner. Those key points which have been identified include an agreement on the mandate for the Commission to begin negotiations with five European third countries – Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino and Switzerland – and to align EU savings taxation agreements with those countries with the extended scope of the proposed revised Savings Tax Directive. As Ms Ferreira and others asked about this, I want to confirm that this mandate has been agreed by the Council, and that is a significant step forward.

Another issue which is being focused on is agreement on the revised Savings Tax Directive proposal, as are agreement on strong and robust Council conclusions on the Commission Action Plan and recommendations on tackling tax fraud, tax evasion and aggressive tax planning, including agreement on EU coordination at G20 and OECD level on the base erosion and profit-shifting work, which has already been agreed.

I think Mr Callanan and others mentioned the need for global action, and I agree with that. So, it is important that the EU has a coordinated approach to that, and that is being worked on.

Agreement on the Presidency VAT anti-fraud package is very important, and the Commissioner has mentioned it specifically. We are nearly there and we are very hopeful that it will be adopted at the June ECOFIN, so we are very close to getting that across the line.

Moving on to adoption of the Fiscalis 2020 programme – again, that has been agreed – and agreement that automatic exchange of information, involving a broader range of income and capital payments, should be our objective, and that work at EU level should begin without delay on devising the specifics of such broader exchange, building on international developments of recent years, I am very pleased to say that, of the seven measures that have been identified, four of these have since been agreed and two are extremely well advanced and are very close to being agreed.

As the Presidency, we are firmly committed to maintaining the issues discussed today and putting them high on the Council’s agenda. We will work together with the incoming Lithuanian Presidency and future presidencies, to ensure that the outcome of tomorrow’s meeting is properly followed up and implemented and that there is an ongoing assessment. That is a clear message that I will take away from the European Parliament today, and one which our Presidency takes very seriously.

Turning to energy, there has been a very good debate today here also. A number of speakers, including Mr Daul at the start of the debate, strongly made the point that there is a need for a predictable investment framework which incentivises the mobilisation of capital to fund infrastructure investment, particularly for interconnection. Parliament and the Presidency can help with one measure on this front through the finalisation of the proposed regulation on the connecting Europe facility, which our institutions are currently negotiating.

Members also highlighted the importance of price increases to customers and also the potentially huge implications of threats to security of supply, and there were references to the risk of the lights potentially going out. That brings home just how important this subject is, with both cost and security of supply raising the unacceptable spectre of people being vulnerable to the cold in their own homes.

Mr Swoboda emphasised the importance of investment policy more generally in Europe in the context of youth employment. His points in relation to the field of energy are equally well made. I might add that, although it is not a topic specifically for discussion at the European Council tomorrow, his point about the front-loading for youth unemployment has been heard and certainly merits further consideration, and the Council is absolutely ready to do that.

Mr President, within this House today we have heard differences of emphasis but, for the large part, I think there has not been disagreement. The importance of energy policy to jobs and growth has been emphasised by almost all Members, and the direct effects of rising prices on consumers and households have been very clearly and emphatically spelled out.

The debate has highlighted the fact that sustainability, competitiveness and security of supply are absolutely essential and are also interlinked. Indeed, the informal meeting in Dublin in April, bringing together EU Environment and Energy Ministers, agreed that developing a climate and energy framework, and maintaining EU competitiveness, are complimentary goals and should be pursued as such.

Tomorrow’s discussion at the European Council will be a very important one in guiding the balance in a policy area with very clear and direct impacts on consumers, the environment and our economy, as well as jobs and growth. So we look forward to concrete outcomes from that Council, and I would like to thank Members once again for their input.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar dentro de pocos minutos.

(Se suspende la sesión durante unos instantes)

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. În UE se pierd în fiecare an 1 000 de miliarde de euro din bani publici, ca urmare a fraudei fiscale şi a evitării plăţii impozitelor. Aceasta generează pentru cetăţeanul european un cost anual de aproximativ 2 000 de euro. Acest lucru pune în pericol menţinerea modelului social european, care se bazează pe oferirea de servicii publice de calitate, accesibile pentru toţi cetăţenii şi afectează eficienţa şi echitatea regimurilor fiscale din cadrul Uniunii. Din cauza fraudei fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, fondurile disponibile pentru stimularea investiţiilor publice, a creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă scad.

Consider că avem nevoie la nivel european de măsuri concrete în vederea evitării, identificării şi reducerii fraudei fiscale, tocmai pentru a nu se ajunge în situaţia pierderii de miliarde de euro anual din bani publici. Statele membre ar trebui să aloce resursele necesare administraţiilor lor fiscale naţionale şi personalului însărcinat cu controlul fiscal. La nivel european avem nevoie de o bază fiscală consolidată comună obligatorie a societăţilor şi a dezvoltării unor noi strategii de combatere a fraudei în domeniul TVA-ului, precum şi a unei combateri mai riguroase a fraudei fiscale pe cale judiciară în temeiul dreptului penal.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. În condiţiile în care criza economică a adâncit inechitatea socială în Uniunea Europeană, combaterea fraudei fiscale devine o obligaţie morală şi politică, nu doar o cale de a spori resursele publice. Când cetăţenii suportă efectele austerităţii, combaterea paradisurilor fiscale şi îmbunătăţirea sistemelor de colectare a taxelor sunt măsuri esenţiale, inclusiv pentru recâştigarea credibilităţii instituţiilor europene. Toate deficitele Uniunii Europene ar putea fi acoperite în nouă ani, dacă evaziunea fiscală ar putea fi oprită. Pierderile publice provocate de fraudă au atins pragul revoltător de 1 000 de miliarde euro anual, ceea ce înseamnă un cost suplimentar de 2 000 de euro pentru fiecare cetăţean european. S-a ajuns ca aceste fonduri neimpozitate să depăşească bugetul alocat sănătăţii la nivelul UE şi să reprezinte de patru ori mai mult decât bugetul tuturor celor 27 de state membre pentru educaţie.

Pentru atingerea obiectivului Comisiei Europene de reducere la jumătate a pierderilor fiscale până în 2020, planul de acţiune trebuie să vizeze armonizarea discrepanţelor dintre sistemele fiscale ale statelor membre, reglementarea unitară a infracţiunilor de natură fiscală, combaterea fraudei vamale, definirea restrictivă a paradisurilor fiscale, îmbunătăţirea colectării TVA, întărirea disciplinei fiscale şi creşterea transparenţei, inclusiv în ceea ce priveşte raportarea financiară a companiilor multinaţionale.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. Frauda şi evaziunea fiscală cauzează, anual, pierderi pentru bugetele statelor membre evaluate la 1 000 de miliarde de euro, echivalentul a 2 000 de euro pe an pentru fiecare cetăţean european. Acestea reprezintă o povară grea, în special în timp de criză, şi determină erodarea pieţei unice şi a încrederii contribuabililor. În contextul interdependenţei economiilor europene şi a politicilor comune, aceste fenomene trebuie contracarate prin intermediul unor acţiuni concertate. În lipsa acestora, este încurajată competiţia fiscală, iar organismele naţionale şi comunitare nu beneficiază de instrumentele adecvate pentru a lupta împotriva fraudei şi a evaziunii fiscale.

Salut comunicarea executivului european în domeniu, lansată în decembrie anul trecut. Sunt însă de părere că este nevoie de măsuri mai drastice. Printre acestea se numără introducerea unor cerinţe de raportare privind taxarea la nivelul fiecărui stat, pentru toate companiile şi realizarea unei liste negre a paradisurilor fiscale, până la sfârşitul anului viitor. Totodată, Directiva privind impozitarea veniturilor din economii trebuie implementată cât mai rapid, pentru a pune capăt secretului bancar.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Falbr (S&D), písemně. Debata o daňových podvodech a daňových únicích, které vedou ke ztrátě jednoho bilionu eur ročně, byla jako obvykle plná zbožných přání. Skutečností je, že se EU a některé členské státy dosud stavěly k daňovým rájům pokrytecky, a pochybuji o tom, že se něco změní. Dokud se totiž nevytvoří příslušná evropská legislativa, která bude přísně postihovat existenci daňových rájů v členských zemích, tak se změn nedočkáme.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. Pozrime sa teda na fakty. Kvôli daňovým podvodom a únikom Európska únia každoročne stratí až 1 bilión EUR! Toto neuveriteľné číslo nám ročne vytvára náklady vo výške 2 000 EUR na každého jedného občana Európskej únie. Priemer daňovej straty v Európe v súčasnosti presahuje celkovú sumu výdavkov členských štátov na zdravotníctvo a rovná sa viac než štvornásobku sumy vynaloženej na vzdelávanie v EÚ! Medzera v daňových príjmoch v súčasnej podobe predstavuje v Únii alarmujúcu stratu príjmov verejnej správy, a teda významne ohrozuje sociálny model Európske únie, ktorý je založený na kvalitných verejných službách dostupných všetkým našim občanom! Strata príjmov z daňovej povinnosti naďalej zvyšuje deficit a úroveň zadlženia všetkých členských štátov, čo je najmä v súčasnom najťažšom období potláčania krízy extrémne škodlivé! V dôsledku daňových podvodov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam predsa postupne miznú všetky dostupné zdroje určené na podporu verejných investícií, rastu a zamestnanosti. Zarážajúce na tom všetkom ale je, že tento stav akceptujeme už desaťročia. My potrebujeme sily sociálny model! Potrebujeme zabezpečiť rast a sociálnu súdržnosť, tieto veci sú v dnešných ťažkých časoch dôležitejšie viac ako kedykoľvek predtým! Som presvedčená o tom, že účinné a progresívne zdaňovanie má v kontexte kompetencií verejnoprávnych orgánov zásadný význam. Občania Európskej únie majú svoje potreby a očakávania, my zase máme povinnosť ich očakávania zabezpečiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. I want to thank the Council for touching on these issues, and Parliament for proposing concrete actions against these huge problems which are causing significant losses. This is added to other major problems that we have in the European Union. The sum that Europe is losing every year is outrageous. We can see tax evasion on a significant scale. We need to have convincing answers to tackle this issue, and I think that the Mojka Kekus Report takes an important first step. Tax fraud is not only national; this is why we need a common platform to exchange information. In addition, according to the report, the Commission has to study the possibility of introducing EU taxation on cross-border business models and electronic commerce. The report points out that the EU should take the leading role in discussions on the fight against tax fraud, tax avoidance and tax havens. I have to mention again on this occasion the importance of the financial transaction tax. We need to take the burden of the crisis off the shoulders of citizens. The introduction of a financial transaction tax at EU level would ensure this and could bring EUR 54 billion to the EU budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), na piśmie. Oszustwa podatkowe i uchylanie się od opodatkowania są ogromnym problemem nie tylko państw członkowskich, ale również samej Unii Europejskiej. O skali tego zjawiska najlepiej świadczą dane, według których każdego roku środki publiczne są mniejsze o około 1 bln euro w wyniku nielegalnych działań podejmowanych przez podatników. To więcej niż przeznacza się w Unii na opiekę zdrowotną i cztery razy więcej niż na edukację. Ten ubytek jest szczególnie istotny teraz, kiedy tak wiele państw członkowskich przeżywa kłopoty budżetowe.

W omawianym sprawozdaniu pominięto moim zdaniem jednak jedną, niezwykle ważną kwestię. W tym nikczemnym procederze, o którym obecnie mówimy, biorą udział również politycy. Osoby wybrane po to, aby dbać o dobro wspólne, aby służyć społeczeństwu, próbują ukrywać swoje dochody przed urzędami podatkowymi. Jest to okradanie współobywateli! Niepokojące jest, jak wielu spośród nas dopuszcza się tego procederu. I nie ma znaczenia, czy dotyczy to krajów południowej czy północnej Europy. O ile mogę zrozumieć przedsiębiorców, którzy zaoszczędzone w ten sposób pieniądze bardzo często przeznaczają na inwestycje, to nie jestem w stanie zrozumieć motywów polityków. Jak zwykli obywatele mogą ufać swojemu państwu i płacić należne podatki, jeżeli nieustannie dochodzą do nich informacje o tym, że kolejny polityk wyprowadzał pieniądze do rajów podatkowych? To pokazuje kompletny brak zrozumienia dla idei dobra wspólnego.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. – V EÚ sa podľa odhadov ročne stráca až 1 bilión EUR na daňových podvodoch a pri vyhýbaní sa daňovým povinnostiam. Existujú však výskumy, ktoré hovoria o sume podstatne vyššej – 1 trilión EUR ročne! Ak by sme dokázali tieto daňové úniky zastaviť, celkový verejný dlh štátov EÚ by sme z neho zaplatili len za 8,8 roka.

Čo je zaujímavé, neexistuje vzťah medzi úrovňou daňového zaťaženia v krajine a úrovňou daňového úniku. Najnovšie štúdie vyvrátili názor, že čím vyššie daňové zaťaženie, tým vyšší daňový únik a väčšie vyhýbanie sa plateniu daní.

Firmy, ktoré využívajú daňové úniky ako obchodnú stratégiu, získavajú nespravodlivú konkurenčnú výhodu oproti spoločnostiam otvoreným verejnosti, ktoré podobné postupy využiť nemôžu. To v konečnom dôsledku poškodzuje konkurencieschopnosť členských štátov.

V dôsledku daňových podvodov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam miznú zdroje potrebné na podporu potrebných verejných investícií, rastu a zamestnanosti.

Naším cieľom preto musí byť vypracovanie spoločnej európskej stratégie, ktorú všetky štáty prijmú a budú plniť. Štáty sa musia dohodnúť na harmonizácii svojich daňových základov, presadení opatrení na zabránenie presunu ziskov do daňových rajov a vyhýbaniu sa plateniu daní.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne. – V Európskej únií sa podľa odhadov každoročne stráca až 1 bilión EUR na daňových podvodoch a vyhýbaní sa daňovým povinnostiam. Tento alarmujúci objem medzery v daňových príjmoch predstavuje ročne náklady vo výške približne 2 tisíc EUR na každého občana EÚ. Priemer daňovej straty v Európe v súčasnosti presahuje celkovú sumu výdavkov členských štátov na zdravotníctvo a rovná sa viac než štvornásobku sumy vynaloženej na vzdelávanie. Toto všetko sa deje už desaťročia, v časoch najväčšej hospodárskej, finančnej a sociálnej krízy, keď automatické stabilizátory sociálneho štátu zabezpečujúce rast a sociálnu súdržnosť sú dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Súčasná medzera v daňových príjmoch v Európe preto predstavuje nielen alarmujúcu stratu verejných príjmov, ale aj nebezpečenstvo pre zachovanie sociálneho modelu EÚ založeného na kvalitných verejných službách dostupných všetkým. Daňové podvody a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam teda predstavujú vážny a mnohostranný problém, ktorý si vyžaduje koordinovaný prístup na úrovni jednotlivých štátov, EÚ a na medzinárodnej úrovni. Považujem preto za nutné, aby Komisia prišla s návrhom legislatívy, ktorá by zabezpečila jasné kritériá pre rozlišovanie daňových rajov. Zároveň je potrebné zostaviť čiernu listinu týchto daňových rajov do konca budúceho roka a tiež zabezpečiť potrebné nástroje na blokovanie bankových licencií pre finančné inštitúcie podieľajúce sa na daňových podvodoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. L'évasion et la fraude fiscale s'élèvent à 1 milliard d'euros chaque année en Europe, l'équivalent du budget de l'Union pour 7 ans ! C'est colossal ! Il est urgent d'agir pour éviter de plus lourdes pertes pour les gouvernements, qui portent aujourd'hui encore plus préjudice aux citoyens européens déjà en proie aux mesures d'austérité. Il est vrai que l'Union a développé plusieurs instruments dans les années passées pour subvenir au problème : les accords sur l'épargne signés avec la Suisse et quatre autres paradis fiscaux, la directive sur la coopération administrative en matière de fiscalité directe en vigueur depuis le début de l'année, la directive sur la fiscalité de l'épargne pour organiser l'échange d'informations entre autorités fiscales nationales. Si tout cela est louable, ce n'est pas suffisant. L'Autriche et le Luxembourg continuent à conditionner la levée du secret bancaire dans leur pays à un engagement équivalent du côté suisse. Comment est-il possible que l'échange automatique d'informations dans le cadre européen soit moins abouti que celui procédé entre les Etats-Unis et l'Europe, en ce sens qu'il n'inclut pas par exemple les fonds de pension ?

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. Der vorliegende Bericht spricht eine klare Sprache: Es ist skandalös und nicht länger hinnehmbar, dass Vermögende und multinationale Großkonzerne durch Steuertricks steuervermeidend und -schonend agieren! Jährlich entgehen den EU-Haushalten eine Billion Euro durch Steuerhinterziehung – das sind pro EU-Bürger 2 000,00 EUR! Der Vorschlag der Kommission, Steuerstraftaten in der Geldwäscherichtlinie als Vortat zu Geldwäsche aufzulisten, ist mehr als begrüßenswert. Steuersünder müssen entsprechend bestraft werden. Auch die langjährige Forderung meiner Fraktion – eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage zu vereinbaren – muss raschestens angegangen werden. Es ist höchste Zeit für Steuergerechtigkeit! Steuerbetrug hat gravierende soziale Folgen und geht auf Kosten der ehrlichen SteuerzahlerInnen! Unser primäres Ziel sollte eine gesamteuropäische, einheitliche – wünschenswert natürlich eine globale – Lösung sein.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. Podporuji doporučení zprávy kolegyně Mojcy Klevy Kekuš o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům. Boj proti daňovým únikům je totiž i bojem za udržitelné veřejné finance a dostupné veřejné služby. Není bez zajímavosti, že podle Komise odhadovaná výše daňových úniků odpovídá například právě vyjednávanému rozpočtu EU na příštích sedm let, o jehož výši a jednotlivé položky se nyní vedou složitá vyjednávání mezi členskými státy v Radě a Evropském parlamentu a od něhož si slibujeme podporu k nastartování růstu a zaměstnanosti. Jiné informace hovoří o tom, že by daňové úniky pokryly veškeré veřejné výdaje na zdravotnictví v členských státech EU. To ukazuje na neudržitelný rozsah tohoto problému. Členské státy musí proto brát boj proti daňovým únikům se vší vážností. Opak by byl výsměchem všem poctivým daňovým poplatníkům v Evropě. Selhávající politika rozpočtových škrtů v Evropě má jasnou alternativu. Na závěr bych ráda zpravodajce poděkovala za veškerou odvedenou práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. Czynniki określające politykę energetyczną stały się bardzo dynamiczne. Dywersyfikacja źródeł pochodzenia znacznie się zwiększyła, pojawiły się nowe obszary surowcowe i znacznie wzrosła efektywność wykorzystania energii. Powoli poprawia się też infrastruktura przesyłowa i magazynowa. W ostatnim czasie obserwujemy uwspólnotowienie działań, nie tylko na szczeblu europejskim. To wszystko stwarza nowe warunki dla określenia i weryfikacji zadań i celów do roku 2020, a następnie w okresie do 2030 r. Musimy uwzględniać ciągle trwający kryzys gospodarczy i przeanalizować założenia polityki klimatycznej i udziału energii odnawialnej.

Istotnym problemem UE, który utrudnia konkurowanie na rynku globalnym, są bardzo wysokie ceny energii w porównaniu z innymi krajami na świecie. Obecnie ceny energii w Europie są dwa razy wyższe niż w Stanach Zjednoczonych, a ceny gazu aż czterokrotnie. Należy pamiętać, że wysokie ceny energii w głównej mierze dotykają najuboższe gospodarstwa domowe. Mamy wtedy do czynienia z tzw. ubóstwem energetycznym. W biedniejszych państwach członkowskich niektóre rodziny na energię wydają nawet 22% swoich budżetów. W związku z tym Europa nie może „zamykać furtki” do możliwości, jakie dają niekonwencjonalne źródła energii dostępne na kontynencie. Sprawą wiodącą jest tu oczywiście kwestia wydobycia gazu łupkowego, a w przyszłości również ropy z łupków.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Conselho Europeu de 22 de maio irá pronunciar-se sobre o combate à fraude e evasão fiscal que atualmente existe na União Europeia e que pode ascender anualmente a mais de 1 bilião de euros, equivalente ao orçamento europeu para os próximos sete anos (2014-2020). Este assunto é extremamente interessante e deve merecer a melhor atenção dos líderes europeus, pois não poderemos estar a exigir sacrifícios adicionais aos cidadãos de alguns Estados-Membros e, por outro lado, não ajustar o controlo fiscal nos nossos países. É assim fundamental que sejam criados novos quadros regulamentares, com propostas e ações concretas que visem diminuir a fraude e a evasão fiscal, melhorando também as trocas de informação entre os EM.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. Consiliul European din 22-23 mai 2013 va avea ca teme principale energia şi fiscalitatea în UE. În ceea ce priveşte energia, subliniez că politica energetică a UE trebuie să asigure securitatea aprovizionării gospodăriilor şi a întreprinderilor la preţuri accesibile şi competitive şi să protejeze în special consumatorii vulnerabili. Respectând în totalitate alegerile naţionale privind mixul energetic, este necesar ca UE să asigure dezvoltarea de interconexiuni pentru a pune capăt oricărei forme de izolare a statelor membre de reţelele de energie electrică şi gaze până în 2014. Astfel, consider că în UE sunt necesare investiţii semnificative într-o nouă infrastructură energetică, inteligentă, pentru a asigura aprovizionarea energiei la preţuri accesibile. De asemenea, consider că implementarea directivei privind eficienţa energetică a clădirilor precum şi promovarea măsurilor şi a programelor de eficienţă energetică la toate nivelurile va contribui la creşterea securităţii energetice a UE şi la scăderea facturilor la utilităţi ale populaţiei. În ceea ce priveşte combaterea evaziunii fiscale, consider necesară extinderea schimbului de informaţii atât la nivelul UE cât şi la nivel global, astfel încât aceasta să permită schimbul automat de informaţii pentru a acoperi o gamă întreagă de venituri. De asemenea, sunt necesare măsuri ferme, inclusiv la nivelul economiei digitale, pentru combaterea fraudei fiscale şi, în special, în materie de TVA.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. – Gerbiamas Pirmininke, Užimtumo ir teisingų mokesčių politika turėtų tapti prioritetine Europos Sąjungos valstybių narių ekonomikų veikla. Tai ypač svarbu per ekonominę krizę, kurioje šiuo metu atsidūrė Sąjunga, reikalaujanti papildomų impulsų ekonominiam augimui paskatinti. Būtent todėl turime tobulinti mokestinę sistemą taip, kad didesnis dėmesys būtų skirtas augimui. Taigi siekiant atkurti biudžetinės politikos patikimumą reikia griežtai laikytis biudžetinės disciplinos ir kartu pradėti struktūrines reformas. Mokesčių didinimas nuo atlyginimo nėra geras sumanymas, kadangi ilguoju laikotarpiu maži mokesčiai skatina ekonominį augimą ir užimtumą. Valstybes nares reikėtų raginti formuoti mokesčių sistemas taip, kad mokesčiai būtų palankesni žmonėms, pradedantiems ekonominę veiklą, ypač tiems, kurie su ja susiduria pirmą kartą. Toliau turėtų sekti mokesčių kliūčių mažinimas ir šalinimas tarpvalstybinėje veikloje, kadangi tarpvalstybinėje veikloje ir slypi žymus eventualaus ekonominio augimo potencialas. Naudingas gali būti taip pat administracinės naštos mažinimas, nes tam tarpvalstybinėje prekyboje tenka skirti nemažai lėšų. Nepamirškime, jog patardami keisti esamus mokesčių įstatymus, turime būti ypatingai atsargūs, nes mokesčių politika yra valstybių narių atsakomybė, taigi viskas turi vykti gerbiant mokestines tų šalių sistemas. O svarbiausia, tie pokyčiai jokiu būdu negali daryti įtakos mažiausiai uždirbančių Sąjungos piliečių situacijai, nes būtent jie visada tampa didžiausiomis kiekvieno sunkmečio aukomis.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), in writing. Let me start with a few numbers: EUR 1 trillion per year is lost in revenue; EUR 24 trillion in assets is hidden in offshore tax havens. An estimated EUR 1 billion of public money is lost because of tax fraud and tax evasion in the European Union, which actually results in EUR 2 000 of costs that are placed on the individual citizen’s shoulders. This actually means that the amount of lost tax money is four times more than the costs for education in the European Union! I suggest that we all think clearly about how we proceed with our tax systems: by simplifying them and reducing the tax rates in some Member States, as a first step, we can certainly make tax evasion ‘less attractive’. There are though many more ways and steps necessary. However, immediate action is needed. Therefore, I also urgently ask the Member States to do everything possible to at least reduce this tax gap by 50 % by 2020. All Member States of the European Union must be united in the fight against tax havens.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. Podkreślić należy, iż w rzeczywistości debata o polityce klimatycznej nie jest sporem o środowisko, lecz o konkurencyjność gospodarek. Bez rozbudowanego systemu wysokich „kar” dla polskiej gospodarki, które de facto wprowadzane są w ramach ambitnych unijnych planów klimatycznych, produkcja prądu w Polsce byłaby kilkukrotnie tańsza niż produkcja energii poprzez technologie narzucane nam przez Unię Europejską (np. turbiny wiatrowe czy energia jądrowa). Jeśli Unii uda się przeforsować restrykcyjną politykę klimatyczną, technologie te w nadchodzących latach niemal w całości będziemy musieli kupić za setki miliardów złotych od międzynarodowych koncernów, które nie płacą podatków w Polsce. Aktualnie energia w Polsce generowana jest w 90% ze spalania węgla w technologiach chroniących przed szkodliwymi pyłami i związkami chemicznymi. Jest to technologia najbardziej opłacalna, która dodatkowo wspiera polski sektor wydobycia węgla. Przyjęcie konkluzji oznacza w rzeczywistości zgodę polityczną państw członkowskich na to, aby Komisja wystąpiła z inicjatywą następujących nowych aktów normatywnych: „zmiana strukturalna” dyrektywy ETS w celu podwyższenia ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla przez wycofanie 2 mld uprawnień z rynku – nowe cele redukcji emisji. Nie jest tajemnicą, iż zaawansowane projekty powyższych aktów legislacyjnych czekają tylko na „zielone światło” ze strony Rady, aby trafić pod obrady Parlamentu Europejskiego. Takim rozwiązaniom mówię stanowcze „nie”.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. As soluções aqui apresentadas para todos os problemas passam pela transferência de competências das instituições de soberania nacional para a UE, como a constituição de uma matéria coletável comum do imposto sobre as sociedades ou a retirada da competência dos países na negociação de acordos fiscais com países terceiros passando a mesma para a Comissão. Mas se o objetivo é alargar de forma real a matéria coletável existente e reduzir o diferencial de tributação, então outras medidas teriam que ser propostas. Porque nunca se diz nada em relação aos efeitos da liberalização da circulação de capitais ao nível da perda de receitas fiscais? Porque se acha natural a afetação de vultuosos meios financeiros e fundos públicos ao sistema bancário pelos Estados e pelo BCE? Refere-se à luta contra os paraísos fiscais mas nunca à necessidade real do seu desmantelamento para evitar a transferência para essa praças de milhares de milhões de euros de evasão fiscal. Nem uma referência ao aumento de receitas fiscais com origem em quem pouco ou nada contribui no plano fiscal mas dispõe de meios e patrimónios elevados.

 
  
  

IN THE CHAIR: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 

6. Balsuoti skirtas laikas
Kalbų vaizdo įrašas
MPphoto
 

  President. − The next item is the vote.

(For the results and other details of the vote: see Minutes).

 

6.1. ES ir Šri Lankos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų (A7-0169/2013 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)

6.2. Europos Sąjungos ir Europos saugios oro navigacijos organizacijos tvirtesnis bendradarbiavimas (A7-0157/2013 - Jaromír Kohlíček) (balsavimas)

6.3. Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 354/83 nuostatų, susijusisų su institucijų istorinių archyvų deponavimu Europos universitetiniame institute Florencijoje, dalinis keitimas (A7-0156/2013 - Doris Pack) (balsavimas)

6.4. Atstovų į Europos Parlamentą aštuntųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis (A7-0138/2013 - Carlo Casini) (balsavimas)

6.5. Prašymas ginti Parlamento nario Gabriele Albertini imunitetą (A7-0149/2013 - Bernhard Rapkay) (balsavimas)

6.6. Prašymas atšaukti Parlamento nario Spyros Danellis imunitetą (I) (A7-0159/2013 - Eva Lichtenberger) (balsavimas)

6.7. Prašymas atšaukti Parlamento nario Spyros Danellis imunitetą (II) (A7-0160/2013 - Eva Lichtenberger) (balsavimas)

6.8. Įmonių perėmimo pasiūlymai (A7-0089/2013 - Klaus-Heiner Lehne) (balsavimas)

6.9. Europos Sąjungos pramoninių rajonų regioninės strategijos (A7-0145/2013 - Jens Geier) (balsavimas)

6.10. Jūroje vykdoma naftos ir dujų paieška, žvalgymas ir gavybos sauga (A7-0121/2013 - Ivo Belet) (balsavimas)

6.11. Atsinaujinančioji energija Europos energijos vidaus rinkoje (A7-0135/2013 - Herbert Reul) (balsavimas)

6.12. Moterų teisės narystės siekiančiose Balkanų šalyse (A7-0136/2013 - Marije Cornelissen) (balsavimas)

6.13. ES chartija: žiniasklaidos laisvės ES standartų nustatymas (A7-0117/2013 - Renate Weber) (balsavimas)
 

– Before the vote on paragraph 24:

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, rapporteur. − Mr President, the oral amendment only speaks about replacing the word ‘oblige’ with ‘invite’, so that Member States, instead of ‘obliging’ the media sector, ‘invite’ the media sector.

 
  
 

(The oral amendment was accepted)

 

6.14. Adekvačios, saugios ir tvarios pensijos (A7-0137/2013 - Ria Oomen-Ruijten) (balsavimas)

6.15. Kova su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių rojais (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš) (balsavimas)
 

– Before the vote on recital I:

 
  
MPphoto
 

  Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, καταθέτουμε, μαζί με την κυρία Ποδηματά από την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, μια τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη Θ. Η τροπολογία αφορά τη διαγραφή της τελευταίας παραγράφου σχετικά με την Ελλάδα, σύμφωνα με την οποία «η Επιτροπή υπολόγισε ότι, από τις αρχές του 2012, περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ μεταφέρθηκαν από τη χώρα σε ελβετικές τράπεζες». Δεν πρόκειται για δήλωση της Επιτροπής, δεν είναι σωστό το περιεχόμενο και η εισηγήτρια έχει δεχτεί να διαγραφεί αυτή η παράγραφος, γεγονός για το οποίο την ευχαριστούμε πολύ, δεδομένου ότι δεν μπορεί να περιέχεται τέτοια ανακρίβεια στην έκθεση που ψηφίζουμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ για την αποδοχή αυτής της τροπολογίας.

 
  
 

(The oral amendment was accepted)

 

6.16. Metinė mokesčių ataskaita: kaip išnaudoti ES ekonomikos augimo galimybes (A7-0154/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz) (balsavimas)

7. Paaiškinimai dėl balsavimo
Kalbų vaizdo įrašas

7.1. ES ir Šri Lankos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų (A7-0169/2013 - Petri Sarvamaa)
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte, qui approuve la conclusion de l'accord du 27 septembre 2012 entre l'UE et le Sri Lanka en ce qui concerne certains aspects des services aériens. Cet accord permet notamment aux compagnies aériennes européennes de proposer des vols à destination du Sri Lanka à partir des Etats ayant conclu un accord bilatéral avec ce pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl Europos Sąjungos ir Šri Lankos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų. Pagal dvišalius susitarimus tarp ES valstybių narių ir trečiųjų šalių, trečioji valstybė gali atsisakyti valstybės narės paskirtam, tačiau tai valstybei narei ir jos piliečiui nepriklausančiam oro vežėjui išduoti veiklos leidimus ar įgaliojimus bei juos atšaukti. 2002 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nusprendė, kad šia situacija yra diskriminuojami ES vežėjai, įsisteigę valstybės narės teritorijoje, tačiau priklausantys kitų valstybių narių piliečiams. Susitarimu tarp Šri Lankos ir ES, Šri Lanka įsipareigoja nediskriminuoti ES valstybių narių oro vežėjų dėl jų nacionalinės priklausomybės.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. − Az Európai Unió tagállamaival korábban egynként kötött Srí Lanka 15 kétoldalú megállapodást, melyek vonatkozó rendelkezéseit egyetlen, egységes európai uniós megállapodás vonatkozó rendelkezései egészítik ki vagy váltják fel. A jogszabály rendezi a kijelölés kérdéskörét, az engedélyek megadását és visszavonását, és egyértelműen kimondja, hogy jogai érvényesítésekor Srí Lanka nemzetiségi alapon nem alkalmazhat megkülönböztetést az uniós tagállamok légi fuvarozói között. Továbbá, feloldja az Európai Unió versenyjogi szabályaival való esetleges ellentmondásokat. A megállapodás parlamenti jóváhagyását szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea recomandării deoarece acordul respectă sentinţa din 2003 a Curţii de Justiţie bazată pe mandatul orizontal acordat Comisiei în legătură cu acordurile bilaterale încheiate de către statele membre în relaţiile internaţionale aviatice cu statele terţe.

Existenţa „clauzei de desemnare”, care permite ţărilor terţe să respingă, să retragă sau să suspende autorizaţiile unui transportator aerian desemnat de către un stat membru, dar care nu este deţinut majoritar sau controlat efectiv de statul membru respectiv sau de resortisanţii acestuia, este considerată o încălcare a dreptului european. Introducerea clauzei unice de desemnare permite transportatorilor Uniunii să beneficieze de dreptul de stabilire şi acces nediscriminatoriu la rutele dintre Uniune şi ţările terţe. Prin urmare, cele 15 acorduri bilaterale încheiate între Sri Lanka şi statele membre vor fi înlocuite cu un acord unic european.

Consider această măsură un pas important în cadrul coordonării relaţiilor aviatice la nivel european.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. No domínio da aviação, as relações internacionais entre Estados-Membros (EM) e os países terceiros são reguladas por acordos bilaterais de serviços aéreos, acordos esses que incluem uma "cláusula de designação" que autoriza um país terceiro a recusar, retirar ou suspender as licenças ou autorizações concedidas a uma transportadora aérea designada por um Estado-Membro. Em 2002, o Tribunal de Justiça da União Europeia (UE) considerou que a "cláusula de designação" infringe o Direito da União Europeia. Neste sentido, em junho de 2003, o Conselho autorizou a Comissão Europeia a negociar com os países terceiros os denominados acordos horizontais permitindo deste modo que todas as transportadoras da UE beneficiem do direito de estabelecimento abrindo desse modo o acesso, sem discriminação, às ligações aéreas entre a UE e países terceiros. No presente caso, o Sri Lanca assinou 15 acordos bilaterais cujas disposições têm de ser substituídas ou completadas pelas disposições de um acordo único celebrado em nome da UE. Assim o artigo 2º estipula que ao exercer os seus direitos, o Sri Lanca não fará discriminações entre transportadoras aéreas dos EM em razão da nacionalidade. Pelo exposto, apoiei a presente recomendação.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho sostenuto col mio voto il testo del collega on. Sarvamaa sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei fra UE e lo Sri Lanka. Questo testo modifica gli accordi precedentemente stipulati nelle parti in cui concede al Governo dello Sri Lanka di revocare, rifiutare o sospendere unilateralmente le autorizzazioni ad un vettore aereo comunitario, nel caso in cui la sua proprietà o il suo controllo non facciano capo a quello stesso Stato Membro o ai suoi cittadini. Ritengo che tale intervento sia doverosamente volto a tutelare gli interessi commerciali europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes paprastai valstybių narių ir trečiųjų šalių tarptautinius santykius dėl oro susisiekimo paslaugų aviacijos srityje reglamentuoja dvišaliai susitarimai. Į tuos dvišalius susitarimus įtraukta paskyrimo sąlyga, pagal kurią trečioji valstybė gali atsisakyti valstybės narės paskirtam, tačiau tai valstybei narei ar jos piliečiams nuosavybės teise nepriklausančiam ar jų faktiškai nekontroliuojamam oro vežėjui išduoti leidimus ar įgaliojimus, juos atšaukti arba sustabdyti jų galiojimą. 2002 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nusprendė, kad šia įprasta paskyrimo sąlyga pažeidžiama Europos Sąjungos teisė. Buvo nustatyta, kad šia sąlyga diskriminuojami Bendrijos vežėjai, įsisteigę valstybės narės teritorijoje, tačiau priklausantys kitų valstybių narių piliečiams ir jų kontroliuojami. Įprasta paskyrimo sąlyga keičiama ES paskyrimo sąlyga, pagal kurią visiems ES vežėjams leidžiama naudotis įsisteigimo teise ir sudaromos nediskriminacinės sąlygos vykdyti skrydžius tarp ES ir trečiųjų šalių. Šiuo atveju Šri Lanka yra sudariusi 15 dvišalių susitarimų su atskiromis valstybėmis narėmis, kuriuose esančios atitinkamos nuostatos turi būti pakeistos arba papildytos bendro Sąjungos vardu sudaryto susitarimo nuostatomis, aiškiai nurodant, kad naudodamasi savo teisėmis Šri Lanka nediskriminuos valstybių narių oro vežėjų dėl jų nacionalinės priklausomybės.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de l'accord unique qui vise à régir les services aériens entre le Sri Lanka et l'UE. Le Sri Lanka avait signé une quinzaine d'accords bilatéraux pour administrer le droit d'établissement et d'accès des liaisons aériennes entre l'UE et les pays tiers. Cet accord unique conclu au nom de l'Union simplifiera donc les règles entre les deux parties. J'ai approuvé ce rapport, en ce qu'il est équilibré vis des vis des engagements des deux parties. Il permet un accès sans discrimination aux liaisons aériennes, et n'a pas d'incidences néfastes sur le budget européen.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against this agreement as I believe that the traditional bilateral air service agreements were the most effective. The UK should be allowed to decide for itself how it wishes to build and manage its relationship with Sri Lanka.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Concordo com a celebração deste acordo para que as companhias aéreas europeias beneficiem do direito de estabelecimento e do acesso, sem discriminação, às ligações aéreas entre a União Europeia e o Sri Lanca.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Grâce à cet accord, nous aurons désormais une base solide pour fonder nos relations avec le Sri Lanka en matière aérienne. Les transporteurs de l'Union en seront les premiers bénéficiaires, qui pourront accéder à un nombre toujours plus important de liaisons aériennes. Cet accord concourt donc à notre compétitivité et au développement de nos relations économiques internationales.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Voto a favor desta recomendação. A celebração deste Acordo entre a União Europeia e a República Democrática Socialista do Sri Lanca permitirá substituir as disposições dos 15 acordos bilaterais assinados entre Estados-Membros e o Sri Lanca por um único acordo, mais completo, celebrado em nome da União Europeia. O acordo horizontal celebrado em nome da União Europeia compromete o Sri Lanca a não discriminar as transportadoras aéreas dos Estados-Membros, em função da sua nacionalidade. Tal permite que, doravante, todas as transportadoras da União Europeia beneficiem do direito de estabelecimento e acesso às linhas áreas entre a União Europeia e o Sri Lanca em igualdade de circunstâncias.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui permettra à l'Union européenne et au Sri Lanka de renforcer leur coopération aérienne tout en écartant toute pratique anticoncurrentielle. Les deux parties pourront ainsi, avec la signature de cet accord, échanger librement sur une base juridique claire et solide.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Je me réjouis de la résolution adoptée par le Parlement au sujet de l'accord conclu entre l'Union européenne et le Sri Lanka sur certains aspects des services aériens. Si cette décision est le signe d'une collaboration renforcée avec ce pays, c'est aussi la création d'une base juridique saine pour les accords bilatéraux conclus entre quelques pays membres et le Sri Lanka. Ces accords contenaient une "clause de désignation" qui engendrait une vraie discrimination à l'encontre de certains transporteurs aériens et, de fait, s'opposait directement au droit de l'Union. Désormais, tout transporteur aérien désirant assurer des liaisons entre le Sri Lanka et un État membre pourra le faire, à condition bien sûr qu'un accord bilatéral ait déjà été conclu entre cet État membre et le Sri Lanka mais aussi que des droits de trafic soient disponibles. Un rapprochement qui aura des retombées positives, j'en suis certaine, sur notre économie et notre tourisme respectifs.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report as it is important that the EU-line is extended to agreements between single Member States and third countries. Only by legislating on this can we ensure that fair deals are made. I know that my constituents in Wales want to see more transparency when it comes to air services, especially with the taking over of Cardiff Airport by the Welsh Government.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A denominada “cláusula de designação” infringia o direito comunitário e colidia com o princípio da igualdade entre operadores aeronáuticos. O Tribunal de Justiça decidiu nesse sentido havendo, assim, que alterar os acordos sobre serviços aéreos dos quais aquela constava. O Acordo UE-Sri Lanca é um dos instrumentos jurídicos que requer revisão. Para o efeito, foi obtido o acordo das partes cabendo ao Parlamento dar a sua aprovação ao mesmo. Faço-o desejando que o relacionamento entre a Europa e o Sri Lanca – que remonta ao século XVI e à chegada dos portugueses àquele país asiático – possa fortalecer-se e crescer em benefício de ambos os povos e das suas economias.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O colega Petri Sarvamaa apresenta-nos uma recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativo à celebração do Acordo sobre certos aspetos dos serviços aéreos entre a União Europeia e a República Democrática Socialista do Sri Lanca. De acordo com o Tratado de Funcionamento da União Europeia (TFUE), as relações internacionais entre os Estados-Membros (EM) e os países terceiros no que respeita à aviação, os chamados acordos bilaterais de serviços aéreos, devem ser estabelecidos ao nível de toda a União Europeia para que não haja “discriminação das transportadoras comunitárias estabelecidas no território de um Estado-Membro, mas que são propriedade e estão sob o controlo de nacionais de outros Estados-Membros”. Neste sentido, e tendo em conta o parecer da Comissão dos Transportes e do Turismo, votei favoravelmente este recomendação para que os 15 acordos bilaterais assinados com o Sri Lanca sejam substituídos por um único acordo estabelecido em nome da UE de modo a que este país não discrimine as transportadoras aéreas dos EM em função da nacionalidade.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. As relações internacionais entre os Estados-Membros e os países terceiros no domínio da aviação são tradicionalmente reguladas por acordos bilaterais de serviços aéreos, estabelecidos e celebrados entre as duas partes. No caso vertente, o Sri Lanca assinou 15 acordos bilaterais, cujas disposições pertinentes são agora substituídas ou completadas pelas disposições de um acordo único celebrado em nome da UE, permitindo que todas as transportadoras da UE beneficiem do direito de estabelecimento e abrindo-lhes o acesso às ligações aéreas entre a UE e estes países. Tal como afirmámos em relação a acordos idênticos anteriores com outros países, o que se pretende é alargar e liberalizar o mercado dos serviços aéreos, favorecendo a concentração monopolista no setor, cada vez mais privatizado, fator que contribui grandemente para o agravamento das condições de trabalho, para a retirada de direitos aos trabalhadores deste setor e para a degradação dos serviços prestados, incluindo ao nível das condições de segurança. Apesar de Portugal não ter acordo bilateral com o Sri Lanca, consideramos que estes acordos não só impedem os Estados-Membros de defender as suas companhias de transporte aéreo de bandeira, como representam uma redução da soberania dos países num setor estratégico, comprometendo a salvaguarda dos interesses nacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Medzinárodné vzťahy v oblasti leteckej dopravy medzi členskými štátmi a tretími krajinami sa tradične riadia dvojstrannými dohodami o leteckých službách. Tieto zahŕňajú „ustanovenie o určení“, ktoré umožňuje tretej krajine zamietnuť, odňať alebo pozastaviť povolenia alebo oprávnenia leteckého dopravcu, ktorý bol určený členským štátom, ktorý však nie je z väčšej časti vo vlastníctve ani nepodlieha faktickej kontrole tohto členského štátu, ani jeho štátnych príslušníkov. Rada svojím rozhodnutím z 5. júna 2003 preto oprávnila Komisiu, aby s príslušnými tretími krajinami vyjednala tzv. horizontálne dohody, ktorými sa tradičné ustanovenie o určení nahradí ustanovením o určení EÚ umožňujúcim všetkým dopravcom z EÚ využívať výhody vyplývajúce z práva usadiť sa a získať nediskriminačný prístup k trasám medzi EÚ a tretími krajinami. V tomto prípade Srí Lanka podpísala 15 dvojstranných dohôd, ktorých príslušné ustanovenia sa musia nahradiť alebo doplniť ustanoveniami jedinej dohody uzavretej v mene Únie. Dohoda bola podpísaná 27. septembra 2012. Rada vo svojom rozhodnutí z 26. novembra 2012 požiadala Parlament o udelenie súhlasu s uzavretím dohody v súlade s ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Považujem za opodstatnené, aby Výbor pre dopravu a cestovný ruch udelil súhlas s uzatvorením dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Lo scopo dell'accordo è quello di porre fine alle discriminazioni nei confronti dei vettori europei. Infatti, allo stato attuale, lo Sri Lanka può rifiutare, sospendere e revocare le autorizzazioni a un vettore aereo UE se la proprietà o il controllo effettivo dell'aeromobile pertengono a un cittadino di altro Stato UE. Si tratta di una discriminazione contraria all'art. 49 TFUE. Esprimo quindi voto favorevole, per tutelare gli interessi delle compagnie aeree europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau balsuodamas. Šiuo atveju Šri Lanka yra sudariusi 15 dvišalių susitarimų, kuriuose esančios atitinkamos nuostatos turi būti pakeistos arba papildytos bendro Sąjungos vardu sudaryto susitarimo nuostatomis. Konkrečiau, susitarimo 2 straipsniu nustatomas paskyrimas, leidimo išdavimas ir atšaukimas ir aiškiai nurodoma, kad naudodamasi savo teisėmis Šri Lanka nediskriminuos valstybių narių oro vežėjų dėl jų nacionalinės priklausomybės. 4 straipsniu panaikinami galimi prieštaravimai Sąjungos konkurencijos taisyklėms. Susitarimas pasirašytas 2012 m. rugsėjo 27 d. 2012 m. lapkričio 26 d. sprendimu Taryba paprašė Parlamento pritarti susitarimo sudarymui pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas. Parlamento Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsniu nustatyta, kad tais atvejais, kai reikalingas Parlamento pritarimas dėl tarptautinio susitarimo, Parlamentas sprendimą priima vienu balsavimu.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I voted in favour of this recommendation because it effectively underlined the inconsistencies between the law of the Union and the present bilateral air service agreements, and it explained the benefits that will result. I believe that this is a right step towards the elimination of the errors that are associated with the EU laws. Also, I trust that this will make air transportation more efficient within the EU. The EU carriers will be able to benefit from their right of establishment and will not encounter the problems that were created by the old delegatory clause.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la recommandation proposée par le Conseil sur l'accord entre l'Union européenne et le Sri Lanka relatif à certains aspects des services aériens. Ce partenariat vise à remplacer les précédents accords bilatéraux entre les Etat membres et le Sri Lanka par un accord commun à l'échelle de l'Union européenne avec le Sri Lanka. Grâce à une base juridique unique, cet accord permettra aux compagnies aériennes européennes de proposer des services de transport avec le pays tiers sans discrimination. Les usagers bénéficieront de surcroît de services aux meilleures conditions.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal. Traditionally, international aviation relations between Member States and third countries are governed by bilateral air service agreements. Those bilateral agreements include a ‘designation clause’ which allows a third country to reject, withdraw or suspend the permissions or authorisations of an air carrier that has been designated by a Member State but that is not substantially owned or effectively controlled by that Member State or its nationals. In 2002, the Court of Justice of the European Union ruled that this traditional designation clause infringed the law of the Union. It has been found to constitute discrimination against Community carriers established on the territory of a Member State but owned and controlled by nationals of other Member States and to be contrary to Article 49 of the TFEU. By its Decision of 5 June 2003, the Council, therefore, authorised the Commission to negotiate with the third countries concerned so-called horizontal agreements which replace the traditional designation clause with an EU designation clause, permitting all EU carriers to benefit from the right of establishment and allowing them non-discriminatory access to routes between the EU and the third countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − A norma dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo, siamo stati chiamati a pronunciarci su un accordo internazionale per la conclusione del quale è prevista la nostra approvazione.

Considerando che da sempre le relazioni tra Stati membri e paesi terzi, nel settore del trasporto aereo internazionale, sono disciplinate da accordi bilaterali, riteniamo importante sostenere il governo dello Sri Lanka che ha firmato già 15 di questi accordi. Quando nel 2003 la Commissione ha negoziato con i paesi terzi interessati degli accordi orizzontali, ha permesso infatti a tutti i vettori dell'Unione europea di usufruire del diritto di stabilimento e di accedere senza discriminazioni alle rotte tra l'UE e quelle dei paesi terzi.

Crediamo sia essenziale, dunque, che le disposizioni degli accordi firmati dal governo dello Sri Lanka siano integrate dalle disposizioni di un accordo unico concluso a nome dell'Unione europea. In particolare, vorremmo sottolineare l'importanza dell'articolo 2 dell'accordo, volto a disciplinare la designazione dell'autorizzazione e la revoca della stessa, prevedendo però esplicitamente che lo Sri Lanka non possa esercitare alcuna discriminazione nei confronti dei vettori aerei degli Stati membri dell'Unione europea in base alla loro nazionalità.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. As relações internacionais entre os Estados-Membros e os países terceiros no domínio da aviação têm sido, tradicionalmente, reguladas por acordos bilaterais de serviços aéreos. Estes acordos incluem uma "cláusula de designação" que autoriza um país terceiro a recusar, retirar ou suspender as licenças ou autorizações concedidas a uma transportadora aérea designada por um Estado-Membro, mas que não seja propriedade, em parte substancial, nem efetivamente controlada, por esse Estado-Membro ou por seus nacionais. Em 2002, o Tribunal de Justiça da União Europeia considerou que esta tradicional cláusula de designação infringe o Direito da União. Com a assinatura deste acordo, o Sri Lanca deixará de fazer discriminações entre as transportadoras aéreas dos Estados-Membros em razão da nacionalidade. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe junto a mi grupo parlamentario debido a que establece las bases para la cooperación con la República Socialista Democrática de Sri Lanka en el ámbito de la aviación. Este informe trata de implementar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró contraria al derecho de la Unión una cláusula que daba a los Estados miembros la potestad de denegar, revocar o suspender permisos de una compañía aérea. Por tanto informe pretende revocar uno de los "acuerdos horizontales" para que las competencias de denegación, revocación o suspensión de permisos en este área recaigan en la Unión Europea y no en los Estados miembros. Debido a que el informe tan solo pretende agilizar y eliminar los problemas surgidos de los acuerdos bilaterales para establecer una negociación común en el ámbito del transporte aéreo con Sri Lanka, he votado a su favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – L'accord entre l'Union européenne et le Sri Lanka sur certains aspects des services aériens permettra de consolider les relations bilatérales entre l'Union européenne et le Sri Lanka dans le domaine de l'aviation. Tous les transporteurs aériens communautaires pourront, grâce à la clause de désignation européenne, jouir d'un accès non-discriminatoire aux liaisons aériennes entre l'Union et le Sri Lanka et les accords bilatéraux dans le domaine aérien seront conformes au droit de l'Union européenne. Cet accord pourrait constituer un facteur de croissance économique dans le secteur aérien et développer le tourisme entre les États membres et le Sri Lanka.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Bereits 2011 wurde zwischen der EU und Sri Lanka ein Abkommen zum Luftverkehr geschlossen. Dies soll einen Rahmen für die 15 bilateralen Luftfahrtsabkommen zwischen einzelnen Mitgliedstaaten der EU und Sri Lanka bilden. Bilaterale Luftverkehrsabkommen erleichtern die Lösung gemeinsamer Probleme z. B. in den Bereichen Sicherheit und Umweltschutz. Die gegenseitige Anerkennung von Normen sowie Sicherheitskontrollen verläuft trotz der Abkommen nicht immer reibungslos. In diesem Bereich herrscht noch Nachbesserungsbedarf. In diesem Sinne habe ich abgestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. − I was happy to support this report with its non-discrimination on the grounds of nationality provisions for EU air carriers. This will help support the airline industry in my constituency of London and throughout the UK.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – J’ai voté pour la recommandation émise par le Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Sri Lanka. L’établissement d’une base juridique solide entre le Sri Lanka et l’Union européenne ainsi que l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles étaient des éléments clés de cette recommandation et de l’accord signé par le Commission européenne, c’est pour ces raisons que j’ai voté pour la recommandation portée par Petri Sarvamaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šio susitarimo sudarymui. Tai bus tvirtas teisinis pagrindas, kuris užtikrins stabilų ir patikimą oro susisiekimo paslaugų teikimą. Šis susitarimas sudarys vienodas sąlygas ES oro vežėjams vykdyti savo veiklą. Visi vežėjai galės tinkamai naudotis įsisteigimo teise. Be to, dėl griežtai reglamentuojamo vienodo nacionalinių ir užsienio subjektų vertinimo bus užkirstas kelias ne tik atvirai diskriminacijai dėl pilietybės arba buveinės vietos, kiek tai susiję su bendrovėmis, bet ir visoms paslėptoms diskriminacijos formoms. Taigi Sudaromos nediskriminacinės sąlygos vykdyti skrydžius. Sąžiningos ir lygios galimybės užkirs kelią ir konkurencijos iškraipymams. Tokiu būdu bus pašalinamos paslaugų teikimo kliūtys ir išlaikomas paslaugų teikimo patrauklumas.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Nel settore del trasporto aereo internazionale, le relazioni tra Stati membri e Paesi terzi sono disciplinate tradizionalmente da accordi bilaterali sui servizi aerei. Detti accordi contengono una "clausola di designazione" che consente a un Paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o a suoi cittadini. Concordando con il relatore, il quale raccomanda che la commissione per i trasporti e il turismo dia la sua approvazione alla conclusione dell'accordo, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O projeto de resolução legislativa do Parlamento Europeu aprova a celebração do acordo entre a UE e o Sri Lanca. No domínio da aviação, as relações internacionais entre os Estados-Membros e os países terceiros são reguladas por acordos bilaterais de serviços aéreos, podendo estes incluir na sua redação uma "cláusula de designação" que autoriza um país terceiro a recusar, retirar ou suspender as licenças ou autorizações concedidas a uma transportadora aérea designada por um Estado-Membro. O Tribunal de Justiça da União Europeia considerou que, ao discriminar as transportadoras comunitárias estabelecidas no território de um Estado-Membro, mas que são propriedade ou estão sob o controlo de nacionais de outros Estados-Membros, a cláusula consagrada nos acordos bilaterais de serviços aéreos infringe o direito da União. Consequentemente, e de forma a corrigir a legislação implicada, o Parlamento é convidado a aprovar a celebração de um acordo único que substitui e completa as disposições em matéria de autorização de licenças às transportadoras aéreas, resolvendo ainda conflitos possíveis com as regras da UE relativas à concorrência. Tendo em conta a recomendação do relator, votei favoravelmente a celebração do Acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Traditionally, international aviation relations between Member States and third countries are governed by bilateral air service agreements. These agreements include a ‘designation clause’, which allows a third country to reject, withdraw or suspend the permissions or authorisations of an air carrier that has been designated by a Member State but that is not substantially owned or effectively controlled by that Member State or its nationals. Sri Lanka has signed 15 bilateral agreements, the relevant provisions of which must be replaced or supplemented by the provisions of a single agreement concluded on behalf of the Union. More specifically, Article 2 of the agreement governs designation, authorisation and revocation of authorisation and clearly states that in exercising its rights, Sri Lanka shall not discriminate between air carriers of Member States on the grounds of nationality. Article 4 resolves potential conflicts with the competition rules of the Union. The Agreement was signed on 27 September 2012. In its Decision of 26 November 2012, the Council requested that Parliament give its consent to the conclusion of the agreement, in accordance with the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − L’accordo tra i Paesi membri dell’ Unione Europea e il Governo della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka è necessario per unificare, sostituire ed integrare le disposizioni dei 15 accordi bilaterali già sottoscritti, disciplinanti le relazioni tra Stati membri e Paesi terzi sui servizi aerei. In base a quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel 2002, non possono esserci disposizioni negli accordi dei servizi aerei che limitino i benefici solo ad uno Stato, ed è fondamentale il superamento della clausola di designazione, attraverso una “clausola di designazione dell’UE”, in modo da non limitare i contenuti ai soli vettori aerei appartenenti ad uno Stato membro bensì estendendoli a tutti i vettori dei paesi dell’Unione Europea. Vista la decisione del Consiglio, che ha autorizzato nel 2003 la Commissione a trovare un accordo per la risoluzione del problema; visto lo stesso accordo stipulato tra l’Unione e lo Sri Lanka che sottolinea l’impegno del Paese asiatico a non discriminare i vettori aerei degli Stati membri in base alla loro nazionalità, risolvendo così potenziali conflitti legislativi che rendano le nuove disposizioni integralmente conformi al Diritto dell’Unione Europea, esprimo parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers sont régies traditionnellement par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens. Ces accords bilatéraux comportent une "clause de désignation", qui permet à un pays tiers de rejeter, de retirer ou de suspendre les permis ou autorisations d'un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre, mais dont la propriété et le contrôle effectif n'appartiennent pas, pour l'essentiel, à cet État membre ou à ses ressortissants.

En 2002, la Cour de justice de l'Union européenne a établi que cette clause de désignation traditionnelle était contraire au droit de l'Union. Il a été constaté que cela constituait une discrimination à l'encontre des transporteurs communautaires établis sur le territoire d'un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d'autres États membres, et qu'il s'agissait d'une violation de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans le cas présent, le Sri Lanka a signé 15 accords bilatéraux dont les dispositions pertinentes doivent être remplacées ou complétées par les dispositions d'un accord unique conclu au nom de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Após o acórdão do Tribunal de Justiça da UE em 2002, que considerou que os acordos bilaterais dos Estados-Membros no domínio da aviação infringiam o Direito da União, a Comissão está a renegociar com os países terceiros acordos horizontais que instituam a cláusula de designação da UE. Assim, logo que este mesmo acordo seja ratificado pelos Estados-Membros, as transportadoras da União beneficiam do direito de estabelecimento e de não discriminação às ligações aéreas entre a UE e o Sri Lanca. No caso concreto do Sri Lanca, existem 15 acordos bilaterais que serão substituídos por este acordo horizontal. A importância da celebração destes acordos horizontais no domínio da aviação tem efeitos, não só a nível de regulamentação ambiental e de segurança, como também constituem, para ambas as partes, potenciais investimentos.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Der Berichterstatter hat ausgeführt, dass in vorhandenen bilateralen Abkommen noch Ungereimtheiten mit Rechtsvorschriften der Europäischen Union bestehen. In diesem Falle handelt es sich (wie vom EuGH festgestellt) um Rechtswidrigkeiten im Zusammenhang mit Benennungsklauseln in Luftfahrtabkommen, die zwischen der Europäischen Union, ihren Mitgliedstaaten und zwischen Drittstaaten geschlossen werden. Um den Zielen der Union entsprechen zu können, beziehungsweise um Artikel 49 AEUV zu entsprechen, welcher Niederlassungsfreiheit garantiert, und so vorhandene Diskriminierungen restlos zu beseitigen, ist diesem Bericht zuzustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Tradycyjnie stosunki międzynarodowe w dziedzinie lotnictwa między państwami członkowskimi a krajami trzecimi regulowane są przez umowy dwustronne o usługach lotniczych. Obejmują one „klauzulę wyznaczania”, która umożliwia państwom trzecim odrzucenie, wycofanie lub zawieszenie zezwolenia lub upoważnienia wydanego danemu przewoźnikowi lotniczemu. Orzeczeniem TS UE z 2002 r. stwierdzono niezgodność klauzuli z art. 49 TFUE. Rozwiązaniem stały się umowy horyzontalne, mające zastąpić klauzulę wyznaczania, dzięki czemu unijne statki powietrzne będą mogły korzystać z prawa rejestracji i na zasadzie niedyskryminacji będą miały dostęp do połączeń między UE i krajami trzecimi. Zgodnie z art. 81. Regulaminu Parlament wyraża zgodę na zawieranie umów międzynarodowych w drodze jednego głosowania. Nie zgłasza się poprawek. Sprawozdawca zaleca, by Komisja Transportu i Turystyki zatwierdziła zawarcie umowy.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. As relações internacionais entre os Estados-Membros e os países terceiros no domínio da aviação são, tradicionalmente, reguladas por acordos bilaterais de serviços aéreos, estabelecidas e acordadas entre as duas partes. No caso vertente, o Sri Lanca assinou 15 acordos bilaterais cujas disposições pertinentes são agora substituídas ou completadas pelas disposições de um acordo único celebrado em nome da UE, permitindo que todas as transportadoras da UE beneficiem do direito de estabelecimento e abrindo-lhes o acesso às ligações aéreas entre a UE e estes países. Tal como afirmámos em relação a acordos idênticos anteriores com outros países, o que se pretende é alargar e liberalizar o mercado dos serviços aéreos, favorecendo a concentração monopolista no setor, cada vez mais privatizado, fator que contribui grandemente para o agravamento das condições de trabalho, para a retirada de direitos aos trabalhadores deste setor e para a degradação dos serviços prestados, incluindo ao nível das condições de segurança.

 

7.2. Europos Sąjungos ir Europos saugios oro navigacijos organizacijos tvirtesnis bendradarbiavimas (A7-0157/2013 - Jaromír Kohlíček)
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L'organisation Eurocontrol (ou Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne) a été fondée en 1963 pour jouer un rôle dans la gestion du trafic aérien européen. L'accord présenté au Parlement européen avait pour but de créer des liens plus importants entre Eurocontrol et l'UE. Considérant que toute initiative visant à aboutir à un véritable ciel unique européen doit être soutenue, j'ai voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą stiprinti Europos Sąjungos ir Europos saugios oro navigacijos organizacijos (Eurokontrolės) - atliekančios pagrindinį vaidmenį Europos oro eismo valdymo srityje - bendradarbiavimą. Šio siūlymo tikslas - ES ir Eurokontrolės susitarimas, kuriuo Eurokontrolė įsipareigoja remti Europos Sąjungą pastarajai įgyvendinant Bendrą Europos dangų ir susijusią ES politiką. Susitarime išvardijamos bendradarbiavimo sritys ir apibrėžti bendradarbiavimo būdai bei mechanizmai. Pritariu, kad svarbu užtikrinti sąveiką su Europos aviacijos saugos agentūros darbu tokiose srityse, kaip sauga ir aplinkos apsaugos problemos, bei sukurti jungtinį komitetą, atsakingą už susitarimo administravimą ir taikymą. Manau, kad pagal minėtąjį susitarimą bus dar labiau prisidėta prie Bendro Europos dangaus įgyvendinimo.

 
  
  

Az Eurocontrol kormányközi szervezet, amelynek Európa-szerte 39 szerződő fele van, és Észtország kivételével az EU valamennyi tagállama tagja. A szervezet alapvető szerepet játszik az európai légiforgalmi irányításban. Az egységes európai égboltra vonatkozó jogszabályokkal összhangban a Bizottság az Eurocontrolt nevezte ki az egységes európai égbolt teljesítmény-felülvizsgálati szervévé (2010) és az ATM-hálózat funkcióihoz kapcsolódó hálózat irányítójává (2011). A megállapodás célja, hogy megerősítse és elmélyítse az EU és az Eurocontrol közötti együttműködést annak érdekében, hogy lehetővé tegye az Eurocontrol számára az egységes európai égbolt jogi keretének és a kapcsolódó uniós szakpolitikák uniós végrehajtásának támogatását. A megállapodás jóváhagyását európai parlamenti képviselőként magam is szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Unul dintre motivele pentru care am ales să susţin acest raport este reprezentat de faptul că acest acord între Eurocontrol şi UE va aduce beneficii în primul rând pentru cetăţenii noştri. Aeroporturile regionale şi serviciile aeriene sunt esenţiale atât pentru asigurarea mobilităţii, cât şi pentru dezvoltarea economiei şi a turismului local în statele membre.

Acordul va confirma rolul Eurocontrol de instrument tehnic şi operaţional al UE în dezvoltarea şi implementarea programului „Cerul unic european”, stabilind totodată rolul UE de autoritate de reglementare a programului. Mai mult, consider că am stabilit o direcţie clară în ceea ce priveşte îmbunătăţirea şi consolidarea cooperării cu Eurocontrol în virtutea rolului său fundamental în managementul traficului aerian.

Votul dat reprezintă un semnal clar al progreselor realizate în vederea punerii în aplicare a Cerului unic european.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O Eurocontrol é uma organização intergovernamental criada pela Convenção Internacional de Cooperação para a Segurança da Navegação Aérea de 13 de dezembro de 1960 (revista e consolidada pelo protocolo de 27.06.1997), que desempenha um papel central na gestão do espaço aéreo (ATM) europeu. A Comissão Europeia designou, em conformidade com a legislação relativa ao Céu Único Europeu (SES), o Eurocontrol como o órgão de análise de desempenho dos SES e o gestor da rede para as funções da gestão do tráfego aéreo. O presente acordo visa garantir sinergias e evitar duplicação do trabalho da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA) no que respeita às questões de gestão do tráfego aéreo relacionadas com a segurança e as questões ambientais. O objetivo é o de reforçar e consolidar a cooperação entre a UE e o Eurocontrol, de modo a permitir que o Eurocontrol apoie a UE na implementação dos SES e das políticas da UE conexas. Pelo exposto, apoiei a presente recomendação.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Europejska Organizacja do spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej to podstawowa instytucja służąca sprawnemu zarządzaniu ruchem lotniczym w Europie. Pełni ona zatem rolę swoistego menedżera sieci połączeń lotniczych na kontynencie. W sytuacji coraz prężniej rozwijającego się rynku usług lotniczych właściwy nadzór nad nim i regulacja jest działaniem pożądanym i zgodnym z interesem obywateli. Wdrożenie jednolitego obszaru przestrzeni powietrznej powinno znacząco ułatwić realizację transportu lotniczego, przede wszystkim w krajach Wspólnoty. Pozytywnie postrzegam więc działania zmierzające do zacieśnienia współpracy pomiędzy Unią a Eurocontrol, które gwarantuje osiągnięcie powyższego celu. Niniejsza umowa precyzyjnie określa zasady takiej współpracy oraz jej mechanizmy, wzmacniając jednocześnie rolę Eurocontrol w systemie unijnych agend wykonawczych, oraz skupia uwagę na sprawach związanych z bezpieczeństwem i na kwestiach środowiskowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Sostengo col mio voto la relazione Kohlicek, sull' "Accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l’Unione europea e l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea". Ritengo che la cooperazione fra l'UE e l'organizzazione intergovernativa Eurocontrol permetterà di velocizzare i tempi di attuazione della legislazione relativa al progetto Cielo Unico, senza la quale l'Europa rischia di perdere la sfida di mantenere alti i livelli di competitività ed efficacia dell'industria europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes būtina stiprinti ir konsoliduoti ES ir Eurokontrolės bendradarbiavimą, kad Eurokontrolė galėtų remti ES pastarajai įgyvendinant Bendro Europos dangaus (BED) ir susijusią politiką. Eurokontrolė yra tarpvyriausybinė organizacija, kurią sudaro 39 susitariančiosios šalys iš visos Europos, tarp jų – visos ES valstybės narės, išskyrus Estiją. Ji atlieka pagrindinį vaidmenį Europos oro eismo valdymo srityje. Vadovaudamasi teisės aktais dėl Bendro Europos dangaus, Komisija 2010 m. paskyrė Eurokontrolę būti BED veiklos vertinimo įstaiga, o 2011 m. – oro eismo valdymo tinklo funkcijų tinklo valdytoja. Susitarimu yra patvirtinama, kad Eurokontrolė yra techninis ir operatyvinis ES organas vystant ir įgyvendinant Bendro Europos dangaus projektą, išvardytos bendradarbiavimo sritys ir apibrėžti bendradarbiavimo būdai ir mechanizmai. Susitarimu taip pat siekiama užtikrinti sąveiką su Europos aviacijos saugos agentūros darbu tokiose srityse, kaip su sauga susiję oro eismo valdymo klausimai ir aplinkos apsaugos problemos.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport puisqu'il participe à la mise en place du projet Ciel unique européen, par une coopération renforcée entre Eurocontrol et l'Union européenne. Ce projet a pour but d'instaurer des règles de gestion commune du trafic aérien dans l'Union européenne, ce qui ne sera réalisable que sous la supervision d'un organe technique et opérationnel tel qu'Eurocontrol. Il était donc nécessaire de trouver un accord pour énumérer les domaines de coopération et définir les mécanismes de mise en œuvre du projet.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Podczas głosowania opowiedziałem się za wyrażeniem zgody przez Parlament Europejski na zawarcie umowy między Unią Europejską a Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) ustanawiającej ogólne ramy ściślejszej współpracy. Eurocontrol stanowi techniczny i operacyjny organ UE ds. rozwoju i wdrażania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz odgrywa kluczową rolę w zakresie zarządzania ruchem lotniczym w Europie. Mam nadzieję, iż zawarcie umowy o ściślejszej współpracy przyczyni się do rozwoju jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, a także pozwoli na prowadzenie bardziej efektywnej i koherentnej współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), co w konsekwencji przyczyni się do ulepszenia zarządzania ruchem lotniczym w Europie.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against this report as I do not believe that the EU should have this level of control over air traffic management.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Concordo com a celebração deste acordo para reforçar e consolidar a cooperação entre a UE e o Eurocontrol e assim contribuir para o sucesso da implementação do céu único europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − L'Unione Europea ha saputo, fin dalla sua fondazione, trovare ciò che unisce e dargli più rilevanza di ciò che divide. Anche in questo caso vedo confermata questa filosofia di fondo: esiste Eurocontrol, si tratta di un'organizzazione che comprende tutti i Paesi dell'UE (tranne l'Estonia) ma che si occupa di questioni che l'UE non tratta ancora. Una cooperazione ci assicura la loro expertise con la nostra copertura giuridica. Abbiamo tutti da guadagnarci. Per questa ragione ho votato a favore di questa proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Cet accord nous permettra de renforcer la coopération entre l'Union européenne et l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, ce qui devrait nous permettre d'avancer plus rapidement vers la réalisation d'un ciel unique européen. Les premiers bénéficiaires, ce seront bien entendu les Européens, qui pourront bénéficier d'une sécurité et d'une efficacité accrues dans l'utilisation de l'espace aérien et dans la gestion de son trafic. Cela passera notamment par une meilleure utilisation des ressources existantes, en évitant par exemple le double emploi entre les travaux d'Eurocontrol et de l'Agence sur les questions de sécurité ou d'environnement. Cette efficacité renforcée, c'est le gage d'une industrie européenne de l'aviation plus forte, et c'est donc un atout pour notre compétitivité et nos emplois.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Voto a favor desta recomendação que dará luz verde ao Conselho para celebrar o Acordo que prevê um quadro geral de cooperação reforçada entre a União Europeia e a Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea. Este Acordo tem por objetivo reforçar e consolidar a cooperação entre a União Europeia e o Eurocontrol, de forma a permitir que o Eurocontrol apoie a União Europeia na implementação do "Céu Único Europeu" e das políticas europeias relacionadas com esta matéria. Pretende, também, potenciar sinergias e evitar a duplicação do trabalho da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA) no que respeita às questões da gestão do tráfego aéreo relacionadas com a segurança e questões ambientais. Relembro ainda que o Eurocontrol é uma organização intergovernamental com 39 partes contratantes de toda a Europa, incluindo todos os Estados­Membros da UE, com exceção da Estónia. O Eurocontrol desempenha um papel fulcral na gestão do tráfego aéreo europeu e por isso é, através deste Acordo, agora confirmado como o braço técnico e operacional da União Europeia para o desenvolvimento e a implantação do "Céu Único Europeu".

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – Ayant activement participé en commission transport à l'instauration du Ciel unique européen, je me devais de voter en faveur de ce texte, qui vise à renforcer la coopération entre l'Union européenne et Eurocontrol. Ce rapprochement avec Eurocontrol permettra à l'Union européenne d'accélérer et d'approfondir la mise en œuvre du Ciel unique européen et assurera ainsi une plus grande sécurité aérienne et une meilleure gestion de l'espace et du trafic aérien.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Je me réjouis de la résolution adoptée par le Parlement au sujet de la coopération renforcée entre l'Union européenne et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne. C'est depuis 2004 que l'objectif des dirigeants européens est de créer un "Ciel Unique Européen" qui permettrait une utilisation optimale de l'espace aérien. En consolidant sa coopération avec l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), l'Union européenne fait un pas de plus vers une mise en œuvre efficace du projet de CUE. Ainsi, par leur vote, les eurodéputés soutiennent le rôle central, technique et opérationnel que doit avoir Eurocontrol dans le développement du CUE. Mais aussi, les parlementaires appuient l'idée de synergie avec l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) afin qu'une meilleure entraide permette un travail rapide et efficace autour du CUE.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), in writing. − I voted in favour of this recommendation because I believe that strengthening and enhancing cooperation between the EU and the European Organisation for the Safety of Air Navigation is a step towards the Single European Sky. Because it aims at meeting safety, capacity and efficiency needs, I believe citizens will benefit from this agreement. Moreover, I consider that it is important that this agreement will allow the European Organisation for the Safety of Air Navigation, an intergovernmental organisation, to provide technical support and assistance in the implementation of the future European air traffic management system.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report as it strengthens and consolidates cooperation between the EU and Eurocontrol, the intergovernmental organisation consisting of 39 mainly national air control bodies from the EU Member States. This cooperation will enable Eurocontrol to support the EU in the implementation of the Single European Sky (SES) legislation. The aim of the SES legislation is to promote sustained air-traffic growth and air-traffic operations under the safest, more cost-efficient and flight-efficient and environmentally friendly conditions. This legislation will be important to Airbus which employs thousands of workers in Wales.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O Eurocontrol é uma organização intergovernamental com 39 partes contratantes de toda a Europa, com um papel central na gestão do tráfego aéreo europeu, sendo ainda a responsável pelo acompanhamento da legislação relativa ao Céu único europeu. O objetivo do Acordo que agora votamos consiste em reforçar a cooperação entre a UE e o Eurocontrol, de forma a permitir que esta apoie a implementação do Céu único europeu e das políticas relativas à segurança e navegação aérea da UE. Julgo que o Parlamento deve dar o seu consentimento a este Acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Em 20 de dezembro de 2012, a Comissão Europeia assinou um acordo com o Eurocontrol, organização intergovernamental que conta com 39 Estados – incluindo todos os Estados-Membros (EM) com exceção da Estónia –, a qual desempenha um papel fulcral na gestão do tráfego aéreo (ATM) europeu. Trata-se de um acordo que “confirma que o Eurocontrol é o braço técnico e operacional da UE para o desenvolvimento e a implementação do SES [céu único europeu]; enumera as áreas de cooperação e define os termos e as condições dessa cooperação; e visa garantir sinergias e evitar a duplicação do trabalho da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA) no que respeita às questões da gestão do tráfego aéreo relacionadas com a segurança e as questões ambientais.” Porque o Conselho necessita da aprovação do Parlamento Europeu para celebrar o acordo supra referido que prevê, ainda, a criação de um Comité Misto responsável pela sua gestão e funcionamento, votei favoravelmente a recomendação apresentada pelo colega Jaromír Kohlíček.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório aprova o acordo que prevê um quadro geral de cooperação reforçada entre a União Europeia e a Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea (EUROCONTROL). Estamos, assim, perante o reforço e consolidação da cooperação para apoiar a realização do Céu Único Europeu e das políticas de liberalização conexas, quer no território da UE, quer fora dela, como refere o acordo. Um processo que põe em causa a soberania nacional, os direitos laborais, a qualidade dos serviços e os níveis de segurança, para garantir mais lucros às grandes companhias do setor aéreo. Avanços no domínio de uma melhor coordenação e utilização do espaço aéreo podem e devem ser alcançados no quadro da manutenção da soberania de cada Estado sobre o respetivo espaço aéreo, questão que é essencial para a defesa dos interesses específicos de cada país, seja no domínio da aviação comercial, seja no da defesa. O acordo relembra que o EUROCONTROL firmou, em 2003, um memorando de cooperação com a NATO, que traça a cooperação civil-militar em termos de capacidade, flexibilidade, eficiência e segurança da rede europeia de aviação nos seus objetivos. Votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Eurocontrol je medzivládna organizácia, ktorá má 39 zmluvných strán z celej Európy vrátane všetkých členských štátov EÚ s výnimkou Estónska. V oblasti riadenia leteckej prevádzky (ATM) v Európe hrá kľúčovú úlohu. Komisia v súlade s právnym rámcom jednotného európskeho neba ešte v roku 2010 určila Eurocontrol ako orgán pre kontrolu výsledkov dosiahnutých v rámci jednotného európskeho neba a v roku 2011 ako manažéra siete pre funkcie siete riadenia leteckej prevádzky. Cieľom predkladanej dohody je posilniť a upevniť spoluprácu medzi EÚ a organizáciou Eurocontrol, ktorá by tak mohla podporovať EÚ pri realizácii jednotného európskeho neba a súvisiacich politík. Som presvedčená, že dohoda prispeje k realizácii jednotného európskeho neba, a i preto považujem za dôležité, aby bol udelený súhlas s jej uzatvorením.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Fin dal 2004 si è cercato di portare sotto il meccanismo comunitario decisionale le competenze riguardanti il settore aereo e, fino ad allora, spettanti ai singoli Stati membri. Questo per superare il malfunzionamento dovuto al fatto che lo spazio aereo continua ad essere regolato in base ai confini nazionali. Bisogna rendere più competitiva l'industria europea, in tal modo il PIL dell'Unione otterrebbe 419 miliardi di risparmio e si creerebbero fino a 328mila nuovi posti di lavoro. Pertanto esprimo voto favorevole al progetto "Cielo Unico".

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui. Eurokontrolė yra tarpvyriausybinė organizacija, kurią sudaro 39 susitariančiosios šalys iš visos Europos, tarp jų-visos ES valstybės narės, išskyrus Estiją. Ji atlieka pagrindinį vaidmenį Europos oro eismo valdymo srityje. Šio Susitarimo tikslas-stiprinti ir konsoliduoti ES ir Eurokontrolės bendradarbiavimą, kad Eurokontrolė galėtų remti ES pastarajai įgyvendinant Bendro Europos dangaus (BED) ir susijusią ES politiką. Pagrindiniai šio susitarimo aspektai: patvirtinama, kad Eurokontrolė yra techninis ir operatyvinis ES organas vystant ir įgyvendinant BED projektą, išvardytos bendradarbiavimo sritys ir apibrėžti bendradarbiavimo būdai ir mechanizmai, siekiama užtikrinti sąveiką su Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) darbu tokiose srityse, kaip su sauga susiję oro eismo valdymo klausimai ir aplinkos apsaugos problemos. Siūloma sukurti jungtinį komitetą, kuris būtų atsakingas už Susitarimo administravimą ir taikymą. Jungtinis komitetas būtų įgaliotas priimti ir keisti į Susitarimo taikymo sritį patenkančius priedus. Susitarimas pasirašytas 2012 m. gruodžio 20 d. Jis taikomas laikinai. Kad galėtų sudaryti Susitarimą, Taryba turi gauti Europos Parlamento pritarimą. Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsniu Parlamentas priima sprendimą vieną kartą balsuodamas.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − The enhanced cooperation between the EU and Eurocontrol will effectively contribute to the implementation of the Single European Sky. This recommendation will decrease the separation and strengthen the communication between the two entities. I believe that this change will make air-traffic management within the EU more effective. Moreover, this recommendation effectively shows the terms and conditions of the cooperation between the two entities. This ensures the concreteness of this new collaboration. Thus, I voted in favour of this recommendation.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla presente relazione perché ritengo che l’accordo vada nella direzione del rafforzamento dei rapporti tra l’Unione europea e l’Organizzazione per la sicurezza della navigazione europea, in particolare proponendo particolari sinergie con l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA). Nello specifico, trovo positiva la conferma della funzione di Eurocontrol come braccio tecnico e operativo dell’UE nell’attuazione del programma Cielo Unico Europeo (CUE). Grazie a tale programma, infatti, ci poniamo l'obiettivo di implementare misure in grado di rendere i voli più sicuri, ecologici ed efficienti sotto il profilo dei costi, migliorando, in definitiva, il servizio offerto ai cittadini. L’auspicio è che il testo dell’accordo possa essere ratificato e, quindi, reso operativo quanto prima.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – L'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) assure un rôle déterminant dans la gestion du trafic aérien en Europe. L'Union européenne l'a également désignée comme organe d'évaluation de la politique de ciel unique européen qui a été mise en œuvre en 2010. Je n'ai trouvé aucune raison de m'opposer à ce texte, qui propose un renforcement de la coopération entre l'Union européenne et Eurocontrol. Vu sa mission initiale, ce dernier me semble effectivement être le plus compétent pour appuyer la mise en œuvre du ciel unique européen et les politiques connexes de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – J'ai soutenu la proposition de renforcement de la coopération entre l'UE et l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol). Sous mandat de la Commission européenne, Eurocontrol (ONG) est un acteur clé dans l'évaluation et le développement de la politique du Ciel unique européen (CUE). L'objectif d'une coopération renforcée est d'améliorer la qualité et la sécurité du transport aérien européen grâce au soutien technique et opérationnel de cet organe.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), in writing. − I voted in favour of this recommendation since I welcome the further implementation of the Single European Sky. Giving consent to the conclusion of the Agreement will make sure that all airspace users can use safe and efficient airspace. Furthermore it will improve the air-traffic management system not only in Poland, but also in the EU and beyond.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), in writing. − I voted in favour of this report. The last report by the Commission on the implementation of Single Sky legislation estimated the additional cost borne by airlines due to the fragmentation of European airspace at some EUR 5 billion. There are also serious capacity problems and major delays for passengers. Since the adoption of the SES legislative framework in 2004, Eurocontrol has been assisting the European Union with both the regulatory and the technology elements of the SES, having been designated as the Performance Review Body of the SES (2010) and as the Network Manager for the ATM Network Functions (2011). Achieving full and timely compliance with the SES legislation requires significant work; for example, Eurocontrol issued sixty more recommendations in the 2010 Report. A general framework for enhanced cooperation is needed in order to implement the aims of the second reference period (2015 to 2019) of the SES Performance Scheme.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I supported the proposal. Eurocontrol is an intergovernmental organisation with 39 contracting parties from all over Europe, including all the EU Member States except Estonia. It plays a pivotal role in air-traffic management (ATM) in Europe. In line with the Single European Sky (SES) legislation, the Commission designated Eurocontrol as the Performance Review Body of the SES (in 2010) and as the Network Manager for the ATM Network Functions (in 2011). The aim of the Agreement is to strengthen and consolidate cooperation between the EU and Eurocontrol in order to enable Eurocontrol to support the EU in the implementation of SES and related EU policies.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Conformemente a quanto espressamente previsto dalla legislazione in materia di "Cielo unico europeo", la Commissione ha designato Eurocontrol quale organo unico di valutazione delle prestazioni, delle norme sulla sicurezza e della gestione del traffico aereo in Europa dal 2011.

Considerando che Eurocontrol è un'organizzazione intergovernativa che conta 39 parti contraenti provenienti da tutta Europa, riteniamo sia importante confermarla quale braccio tecnico operativo dell'Unione europea nello sviluppo e nell'attuazione del programma "Cielo unico europeo". L'accordo, che è stato firmato in via provvisoria già nel dicembre dello scorso anno, è stato oggi da noi approvato in via definitiva.

Siamo convinti, infatti, che l'obiettivo principale di tale intesa resti quello di migliorare la cooperazione tra l'Unione europea ed Eurocontrol, allo scopo di rafforzare il suo principale ruolo di assistenza e di coordinamento in materia di sicurezza della navigazione aerea. Inoltre, l'istituzione di un comitato misto responsabile della gestione dei rapporti tra le parti, garantirà, siamo certi, la corretta applicazione dell'accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Eurocontrol é uma organização intergovernamental com 39 partes contratantes de toda a Europa, incluindo todos os Estados-Membros da UE, com exceção da Estónia, que desempenha um papel central na gestão do tráfego aéreo (ATM) europeu. Em conformidade com a legislação relativa ao céu único europeu (SES), a Comissão designou o Eurocontrol como o órgão de análise de desempenho do SES (em 2010) e o gestor da rede para as funções de rede da gestão do tráfego aéreo (em 2011). O objetivo do Acordo consiste em reforçar e consolidar a cooperação entre a UE e o Eurocontrol, de forma a permitir que o Eurocontrol apoie a UE na implementação do SES e das políticas da UE conexas. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que considero un avance para la Unión el desarrollo del Espacio Único Europeo. El informe trata de impulsar la colaboración entre los Estados miembros en el ámbito de la navegación aérea con miras a la creación del futuro Espacio Único. Este impulso se plasma estableciendo las modalidades y mecanismos de cooperación y dando un rol especial a Eurocontrol como "brazo técnico y operativo" de la UE en este campo. El desarrollo en la dirección del Espacio Único permitirá reducir los trámites burocráticos entre los países de la Unión y facilitar e impulsar la actividad del sector de la navegación aérea. Es por todos estos aspectos que beneficiarán al sector que he decidido votar a favor junto con mi grupo parlamentario.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Une coopération plus étroite entre l'Union européenne et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation européenne permettra d'avancer dans la mise en œuvre du ciel unique européen, lancé en 2004 mais toujours pas achevé. La fragmentation de l'espace aérien européen a des répercussions négatives importantes sur les usagers de l'espace aérien et sur l'environnement. La gestion unique de l'espace aérien européen est par conséquent indispensable pour répondre aux besoins futurs en termes de capacité et de sécurité aérienne et garantir la qualité des services aériens fournis aux citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Organisation für Flugsicherung, kurz Eurocontrol, einer intergouvermentalen Organisation mit 39 europäischen Mitgliedern, die eine ausschlaggebende Rolle in puncto Verkehrsmanagement spielt, würde laut manchen Stimmen zu einer schnelleren intereuropäischen Kommunikation führen. Zudem könnten einige Prozesse effektiver durchgeführt werden. Allerdings würde dadurch ein weiterer Schritt zur europäischen Zentralisierung und Vereinheitlichung nationaler Interessen gesetzt. Da meiner Meinung weder Vorteile noch Nachteile überwiegen, habe ich mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. − This is a report that received broad support, and I look forward to the benefits it will bring to the airport and airline industries in my constituency of London.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šio susitarimo sudarymui. Atsižvelgiant į europinį Eurokontrolės veiklos mastą bei į poreikį vykdyti tolesnes institucines reformas, reikia užtikrinti efektyvesnį ir glaudesnį bendradarbiavimą. Be to, šis ES ir Europos saugios oro navigacijos organizacijos susitarimas yra labai svarbus ir ES, kadangi ji yra vienintelė oro eismo valdymo reguliuotoja. Pažymėtina, kad Eurokontrolės techninė kompetencija ne tik prisidės prie Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimo, bet ir padės tobulinti oro eismo valdymą Europoje. Be to, tai bus dar vienas žingsnis link efektyvesnio civilinio ir karinio oro eismo valdymo srities bendradarbiavimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − Enhancing cooperation between the EU and the European Organisation for the Safety of Air Navigation will ensure a more safe and efficient utilisation of airspace and the air traffic management system within and beyond the EU. Closer cooperation between all Member States should also help towards cutting carbon emissions and other environmental issues. Moreover it will facilitate the consolidation of the European aviation industry by allowing low-cost carriers to enter new markets which were previously prevented from operating in Member States. All agreements made between Member States and third countries should fulfil EU law and regulations. With this in mind, I strongly protest at the operation of the illegal Tymvou airport in the occupied area of Cyprus, which allows flights coming from within and outside the EU, thus violating relevant UN resolutions and creating serious risks and unsafe conditions in Cyprus air traffic space and the safety management of air navigation, in violation of EU and IATA regulations.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Eurocontrol è un'organizzazione intergovernativa che conta 39 parti contraenti provenienti da tutta l'Europa, compresi tutti gli Stati membri ad eccezione dell'Estonia. Conformemente alla legislazione relativa al Cielo unico europeo (CUE), la Commissione ha designato Eurocontrol quale organo di valutazione delle prestazioni del CUE (nel 2010) e gestore di rete per le funzioni di rete ATM (nel 2011). L'obiettivo dell'accordo è di rafforzare e consolidare la cooperazione tra l'Unione europea ed Eurocontrol al fine di consentire a Eurocontrol di assistere l'UE nell'attuazione del CUE e delle politiche europee collegate. Concordando con il relatore che l'accordo apporterà un ulteriore contributo alla realizzazione del Cielo unico europeo, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A implementação do Céu Único Europeu (SES) depende do apoio do Eurocontrol, uma organização intergovernamental com 39 partes contratantes de toda a Europa, incluindo todos os Estados-Membros da UE. Esta organização desempenha um papel central na gestão do tráfego aéreo relacionada com questões de segurança e questões ambientais, e foi designada pela Comissão Europeia como o órgão de analise de desempenho do SES e gestor da rede da gestão do tráfego aéreo. A aprovação de um acordo que estabelece os termos e condições de um quadro de cooperação reforçada entre a UE e o Eurocontrol garantirá a mestria técnica e operacional desta última na célere e rigorosa implementação da legislação relativa ao Céu Único Europeu. Por conseguinte, aprovei a celebração do Acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Eurocontrol is an intergovernmental organisation with 39 contracting parties from all over Europe, including all the Member States except Estonia. It plays a pivotal role in air traffic management (ATM) in Europe. In line with the Single European Sky (SES) legislation, the Commission designated Eurocontrol as the Performance Review Body of the SES in 2010 and as the Network Manager for the ATM Network Functions in 2011. The aim of the agreement is to strengthen and consolidate cooperation between the EU and Eurocontrol in order to enable the latter to support the EU in the implementation of the SES and related EU policies.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − La relazione sul progetto di risoluzione relativo alla conclusione dell’accordo diretto a stabilire una cooperazione tra l’Unione Europea e l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, pone l’attenzione sulla necessità di rafforzare la cooperazione tra l’Unione e l’Organizzazione intergovernativa Eurocontrol. Sono favorevole alla proposta perché tale cooperazione darebbe un contributo importante allo sviluppo e alla realizzazione del programma CUE (Cielo Unico Europeo) che suddivide lo spazio aereo in blocchi funzionali al fine di massimizzarne l’efficienza d’uso e consentirebbe all’Eurocontrol di fornire assistenza all’UE, armonizzando la gestione e la regolazione del traffico aereo, mantenendo la sicurezza come obiettivo primario senza ignorare che lo spazio aereo europeo risulta essere tra i più congestionati al mondo. Ritengo inoltre vantaggioso che l’accordo preveda anche una cooperazione con l’AESA (Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea) nelle questioni del traffico aereo legate alla sicurezza e a problemi ambientali, oltre all’istituzione di un “comitato misto” responsabile della gestione e della corretta applicazione dell’accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. − Podporila som predložený návrh, lebo sa domnievam, že zabezpečenie účinnej regulácie a harmonizácie na celoeurópskej úrovni v oblasti bezpečnosti civilného letectva a ochrany životného prostredia aj s ohľadom na súčasnú hospodársku klímu je veľmi dôležité. Stotožnila som sa aj s tým, že rozvíjanie ďalších oblastí a stanovenie nových foriem a mechanizmov spolupráce medzi EÚ a Eurocontrol-om môže pomôcť pri rozširovaní tejto politiky aj za hranicami EÚ a postupným dosiahnutím uplatňovania právneho rámca jednotného európskeho neba aj všetkými členmi Eurocontrol-u. Vítam všetky kroky vrátane tohto návrhu, ktoré smerujú k posilňovaniu a konsolidácii spolupráce medzi EÚ a EUROCONTROLOM. Očakávam však, že stanoveným všeobecným rámcom dôjde nielen k posilneniu spolupráce medzi EÚ a Európskou organizáciou pre bezpečnosť letovej prevádzky, ale zaistí sa aj synergia s Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva, ktorá z pohľadu bezpečnosti letectva zohráva taktiež významnú úlohu.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), in writing. − The last two decades have witnessed an unprecedented growth in air travel. Indeed, Heathrow Airport in my London constituency is at full capacity, reportedly servicing 70 million passengers per year. I am therefore delighted that the EU and Eurocontrol have agreed upon a general framework for enhanced cooperation in the field of air navigation. Crucially, extended cooperation will serve to accommodate increasing air traffic flows, whilst improving performance. During a time of economic hardship across the European Union, inefficiencies must be reduced and with Eurocontrol reporting extra costs of around EUR 5 billion per year due to inefficiencies in Europe’s fragmented airspace, I am confident that enhanced cooperation will also facilitate significant savings. I am also certain that this agreement will go far to aid the successful implementation of the Single European Sky.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je pense que l'accord contribuera à assurer la poursuite de la mise en œuvre du ciel unique européen et recommande au Parlement européen d'approuver sa conclusion. D'abord, l'accord confirme Eurocontrol en tant qu'organe technique et opérationnel de l'Union dans le développement et la mise en œuvre du CUE; il énonce les domaines de coopération et en définit les formes et les mécanismes et vise à générer des synergies avec l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et à éviter la répétition inutile de ses travaux sur les questions de gestion du trafic aérien liées à la sécurité et sur les questions environnementales. Il est aussi proposé d'instituer un comité mixte qui sera chargé de la gestion et du fonctionnement de l'accord. Ce comité aurait le pouvoir d'adopter et de modifier les annexes qui relèvent de l'accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea, mais conhecida como Eurocontrol, é uma organização intergovernamental de 39 Estados, mais a União Europeia (dos 27 Estados-Membros só a Estónia não faz parte). Fundada em 1960, é uma entidade civil e militar que tem um papel vital na gestão do tráfego aéreo, e desde 2011, é o órgão de análise do desempenho da iniciativa Céu Único Europeu. Sou favorável à aprovação deste acordo, que pretende reforçar as sinergias entre a União e o Eurocontrol, uma vez que a implementação do Céu Único Europeu, trará enormes vantagens aos Estados-Membros, em termos de eficiência, segurança e no domínio económico.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Dieser Bericht beschäftigt sich mit der verstärken Zusammenarbeit zwischen der EU und Eurocontrol, der Europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt. Das Ziel ist, die Zusammenarbeit zu stärken. Diese Vereinbarung wird einen Beitrag zur Umsetzung des einheitlichen europäischen Luftraums leisten, und es ist ihr daher zuzustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Rada opowiedziała się za podpisaniem umowy ustanawiającej ogólne ramy ściślejszej współpracy między Unią Europejską i Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej. Umowa potwierdza regulacyjną rolę Unii Europejskiej, natomiast Eurocontrol ma odpowiadać za zadania operacyjno-techniczne związane z wdrożeniem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES). Unia Europejska wskazuje, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie globalnego systemu handlu emisjami w lotnictwie w oparciu o zasadę niedyskryminacji. KE wezwała państwa członkowskie UE do wspólnego działania na rzecz rozwiązania takich problemów jak opłaty za przelot trasami transsyberyjskimi. Komisja powierzyła Eurocontrol funkcję organu weryfikującego skuteczność działania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (w 2010 r.) oraz funkcję menedżera sieci przy realizacji funkcji sieciowych w ramach zarządzania ruchem lotniczym (w 2011 r.). Zaproponowano powołanie wspólnego komitetu odpowiedzialnego za zarządzanie umową i jej funkcjonowanie. Wspólny komitet byłby uprawniony do przyjmowania i zmiany załączników objętych zakresem stosowania umowy.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), na piśmie. − W dzisiejszym głosowaniu poparłem sprawozdanie posła Kohlíčka. Od lat 90-tych ubiegłego wieku obserwujemy zdecydowany wzrost ruchu lotniczego nad Europą. W czasie ostatnich dwóch dekad uległ on podwojeniu – każdego dnia nad Wspólnotą realizowanych jest około 26 tysięcy lotów pasażerskich. Według wyliczeń ekspertów do roku 2030 liczba ta ulegnie kolejnemu podwojeniu. Niestety rozwój nowoczesnych systemów zarządzania ruchem powietrznym nie ma bezpośredniego przełożenia na jego efektywność. Przyczyna jest znana: fragmentaryzacja obszaru powietrznego nad Unią Europejską. Rok 2013 miał być ważnym punktem w historii zarządzania europejskim lotnictwem. Projekt Single European Sky zakłada potrojenie przepustowości przestrzeni powietrznej, dziesięciokrotną poprawę poziomu bezpieczeństwa, ograniczenie o 10% negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko naturalne oraz zmniejszenie o 50% kosztów zarządzania ruchem lotniczym. Wierzę, że przyjęta dziś umowa wzmocni współpracę między UE a Eurocontrol w celu umożliwienia Eurocontrol wspierania UE we wdrażaniu poważnie opóźnionego projektu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

 

7.3. Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 354/83 nuostatų, susijusisų su institucijų istorinių archyvų deponavimu Europos universitetiniame institute Florencijoje, dalinis keitimas (A7-0156/2013 - Doris Pack)
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dalinai keisti Reglamento Nr. 354/83 nuostatas, susijusias su institucijų istorinių archyvų deponavimu Europos universitetiniame institute (EUI) Florencijoje. Šiuo siūlymu nustatomas tvirtesnis teisinis ir finansinis ES ir EUI bendradarbiavimo pagrindas, kartu stiprinant EUI, kuris bus atsakingas už ES institucijų istorinius archyvus, vaidmenį. Europos Sąjungos institucijų archyvai yra labai svarbūs siekiant išsaugoti istorinę informaciją, supažindinant visuomenę su ES istorija bei atliekant tyrimus apie Europos integraciją. Pritariu, kad būtina sudaryti sąlygas visuomenei naudotis šiais archyvais, kartu juos atveriant elektroninėmis priemonėmis, įskaitant suskaitmenintus ir tik skaitmeniniu formatu sukurtus archyvus, bei, siekiant užtikrinti tinkamą duomenų apsaugą, aiškiai išdėstyti archyvams taikomas taisykles.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am susţinut recomandarea, iar decizia mea s-a bazat pe convingerea asupra faptului că punerea la dispoziţia cetăţenilor a arhivelor istorice ale Uniunii reprezintă un act de transparenţă din partea instituţiilor. Mai mult, această acţiune va contribui în mod pozitiv la efortul de democratizare al Uniunii. Prin urmare, având în vedere valoarea morală reprezentată de Institutul European din Florenţa, în calitate de depozitar al istoriei şi moştenirii Uniunii, susţin decizia finanţării costurilor gestionării arhivelor prin intermediul bugetului Uniunii.

Chestiunea delicată a protecţiei datelor personale trebuie luată în considerare. În cazul în care anumite documente din arhive conţin informaţii cu caracter personal, Institutul trebuie să aplice măsurile existente în materie la nivel european.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Sostengo col mio voto la relazione dell'on. Pack sulla modifica del regolamento (EEC/Euratom) n. 354/83 sul deposito degli archivi storici delle istituzioni presso l'Istituto universitario europeo di Firenze. Reputo che le modifiche apportate a questo Regolamento consentiranno il rafforzamento della protezione dei dati personali contenuti nell'archivio e, contestualmente, una più efficace consultazione dello stesso mettendo a disposizione, ove possibile, parte degli archivi all'accesso elettronico.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes ES institucijų istoriniai archyvai yra svarbus informacijos apie Europos Sąjungos istoriją ir palikimą šaltinis. Todėl labai svarbu sudaryti sąlygas naudotis archyvais, siekiant supažindinti visuomenę su jų dokumentais, išsaugoti informaciją apie ES institucijas ir padėti atlikti mokslinius tyrimus apie Europos integracijos istoriją. Pasiūlyme dėl šio Tarybos reglamento, kuriam Parlamentas pritarė, nustatytas tvirtesnis teisinis ir finansinis ES ir EUI bendradarbiavimo pagrindas. Šiuo reglamentu nekeičiami pagrindiniai jau galiojančio reglamento aspektai, pvz., istorinių archyvų apibrėžtis, taip pat tai, kada ir su kokiais dokumentais leisti susipažinti visuomenei. Tačiau pakeitimuose aiškiai išdėstytas įpareigojimas Europos universitetiniam institutui skirti finansavimą iš Sąjungos bendrojo biudžeto deponuojančių institucijų įnašais ir nurodyta, kad finansinių įnašų lėšomis bus padengiamos archyvų tvarkymo sąnaudos, tačiau ne pastatų ir saugyklų aprūpinimo išlaidos, kurias turi padengti Italijos vyriausybė. Siūlomas išlaidų pasidalijimo metodas grindžiamas kriterijumi, kad finansinio įnašo dydis bus proporcingas „atitinkamų deponuojančių institucijų personalo etatų planų dydžiui“

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la mise à jour du règlement qui obligeait les institutions de l'Union à conserver les archives de l'UE et des structures qui l'ont précédée (CECA, Euratom) et à les rendre accessibles à tous après un délai de trente ans. Ce contrat de dépôt était caduc, l'Institut universitaire de Florence a donc été confirmé en tant que gestionnaire des archives historiques des institutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Popieram wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie deponowania historycznych materiałów archiwalnych instytucji UE w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (EUI). Wniosek ten ma na celu wyrażenie zgody przez Parlament Europejski na dokonanie przez Radę UE modyfikacji dotychczas obowiązującego rozporządzenia. Główne zmiany dotyczą m.in. uściślenia prawnych i finansowych zasad współpracy między UE a EUI, zwiększenia roli EUI, który będzie zarządzać materiałami archiwalnymi instytucji UE, ochrony danych osobowych zawartych w archiwach, a także udostępniania archiwów w formie elektronicznej tam, gdzie jest to możliwe. Materiały te są niezwykle istotnym źródłem informacji na temat procesu integracji europejskiej, dlatego bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniej ich archiwizacji, zagwarantowanie powszechnego do nich dostępu, a także wspieranie badań naukowych dotyczących procesu integracji europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Casini (PPE), per iscritto. − Il regolamento che abbiamo ora approvato dà stabilità giuridica e finanziaria alla conservazione della memoria storica di tutte le istituzioni europee.

Gli archivi di Firenze sono stati fino ad oggi costituiti su base contrattuale tra le istituzioni europee e l'Istituto universitario europeo. Ora diventa obbligatorio conservare ed offrire in modo ordinato al pubblico ed agli studiosi tutti i documenti che hanno costruito e stanno costruendo l'Europa. Solo la Corte di giustizia e la Banca centrale europea sono dispensate dall'obbligo e tuttavia possono utilizzare volontariamente gli archivi.

La possibile digitalizzazione del materiale conservato ne renderà più facile la consultazione e conservazione. In questo modo la conoscenza delle radici dell'Europa renderà più veloce e convinto il suo cammino futuro. Dobbiamo ringraziare il governo italiano che ha messo a disposizione un complesso di edifici di straordinario valore, che sono adeguati alla bellezza del progetto europeo.

È doveroso ringraziare anche il Consiglio e la Commissione per la rapidità con cui il regolamento è stato finalizzato ed il Parlamento per l'unanimità di consensi che ha espresso. Una gratitudine particolare va espressa alla commissione per la cultura e l'istruzione ed alla sua presidente onorevole Pack. La mia commissione AFCO ha potuto collaborare in completa armonia e con forte determinazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Les archives historiques de l'Union européenne sont une ressource unique pour tous ceux qui veulent connaître notre histoire, et retracer le fil de nos avancées. Il est donc essentiel non seulement de les conserver, mais surtout d'en garantir la préservation et l'accès. Grâce à cet accord, cette conservation bénéficiera d'un cadre légal et financier plus clair, pour faciliter la coopération entre l'Union européenne et l'Institut universitaire européen de Florence.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Os arquivos históricos das instituições europeias são parte integrante do património cultural da União Europeia e uma fonte primária de informação histórica. Considero, assim, fundamental que se preserve a informação sobre as instituições Europeias, que se faculte a todos os cidadãos europeus o acesso aos arquivos históricos da União através de consulta pública e que se apoie, também por esta via, a investigação sobre o processo de integração europeia e valores da União. A decisão de concentrar os arquivos históricos das instituições no Instituto Europeu Universitário (IEU) de Florença data de 1984, altura em que Parlamento Europeu, Comissão e Conselho assinaram o primeiro acordo com o IEU. A proposta apresentada neste relatório vem confirmar o papel do IEU enquanto gestor dos arquivos históricos e criar uma base jurídica e financeira para a parceria entre a União e o IEU e, por isso votei a favor. Doravante, excetuando pela natureza das suas funções o Banco Central Europeu e o Tribunal de Justiça, o depósito dos arquivos históricos da União no IEU por parte de todas as instituições europeias torna-se obrigatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui renforce, par une clarification du cadre juridique et financier, la coopération entre l'Union européenne et l'Institut universitaire européen de Florence. Dans un souci de transparence et de vérité de l'histoire de l'intégration européenne, l'histoire de l'Union et de ses institutions doit être accessible à tous. Il semblait ainsi nécessaire de modifier le système de financement de ces archives afin de permettre une préservation des informations ainsi que d'assurer un meilleur accès à ces archives. Les Européens partagent une histoire commune et il paraît essentiel de nous assurer de la transmission aux générations futures.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − The historical archives of the EU institutions represent an important source of information for the history and legacy of the EU. These archives are kept at the European University Institute (EUI) in Florence. It is essential to provide access to the archives for public consultation and for preservation of information about the EU institutions, and to support research about the history of European integration. I, therefore, voted in favour of this report which provides for a more solid legal and financial framework for cooperation between the EU and the EUI. In Wales we place great importance on history and strive to preserve our history through museums and archives. We also realise the importance of allowing archives to be accessible to the public in order to help with research, studies or simply for those who are interested in increasing their knowledge.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Numa Europa que aparenta recordar-se mal das suas origens e do seu património histórico, cultural e espiritual, é reconfortante saber que as instituições europeias estão atentas à questão da preservação da memória institucional e da sua acessibilidade aos cidadãos e aos estudiosos. Considero que devem ser proporcionados os meios adequados ao Instituto Universitário Europeu para que possa acolher com dignidade os arquivos históricos e que estes possam ser acedidos e investigados com comodidade e transparência pelos interessados. Vale a pena o esforço de preservação da memória das instituições plasmada nos seus arquivos. Sem ela aumentaria exponencialmente o risco de incorrermos nos mesmos erros ou de não compreendermos a sua evolução e o próprio presente. A futura história da União Europeia passa por ali. Preocupa-me a questão da proteção dos dados pessoais ínsitos nos arquivos e estou em crer que a compatibilização do direito à informação com o direito à privacidade deve ser tida em conta aquando da adoção de soluções práticas de acesso e tratamento de dados.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a recomendação apresentada pela colega Doris Pack sobre a proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE, Euratom) n.° 354/83 no que respeita ao depósito dos arquivos históricos das instituições europeias no Instituto Universitário Europeu em Florença, pelas razões seguintes: - reconhece o papel dos arquivos históricos da UE enquanto fonte de informação sobre a história da União Europeia (UE); - permite a consulta pública dos arquivos respetivos, nos termos do regulamento em vigor, e apoia a investigação sobre a história da integração europeia; - recomenda que, sempre que possível, as instituições europeias devem tornar os seus arquivos acessíveis ao público através de meios eletrónicos; - clarifica as normas que devem ser aplicadas aos arquivos quanto à proteção de dados; - reconhece, à Autoridade Europeia para a Proteção de Dados (AEPD), competências para supervisionar as instituições europeias nos termos do Regulamento n.º 45/2001.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. De acordo com um regulamento de 1983, as instituições da União Europeia disponibilizarão os seus arquivos históricos ao público passados 30 anos. Esta é uma fonte de informação para a história da UE, arquivada no Instituto Universitário Europeu, em Florença. Consideramos importante facultar o acesso a estes arquivos e permitir a sua consulta pública, preservando informação sobre as instituições da EU, de forma a apoiar a investigação sobre o processo de integração, nas suas múltiplas dimensões. Os arquivos históricos são uma ferramenta importantíssima para o estudo da sociedade e da sua evolução, analisando as suas estruturas e superstruturas, o modo de produção e o sistema vigente. O regulamento do Conselho refere que sempre que possível as instituições tornam disponíveis ao público por meios eletrónicos, nomeadamente arquivos digitalizados e digitais de raiz, e facilitam a respetiva consulta na internet, o que nos parece positivo, e desde que isso não constitua uma barreira no acesso à informação, sendo que as devidas ressalvas devem ser tidas em conta no que respeita à proteção e ao tratamento de dados pessoais contidos nos arquivos históricos depositados junto do Instituto Universitário em Florença. Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Historické archívy inštitúcií EÚ sú významným zdrojom informácií o histórii a odkaze Európskej únie. Je preto dôležité poskytnúť prístup k týmto archívom verejnosti, aby bolo možné do nich nahliadnuť, uchovávať informácie o inštitúciách EÚ a podporovať výskum zameraný na dejiny európskej integrácie. Nariadenie Rady č. 354/83 z 1. februára 1983 od inštitúcií EÚ vyžaduje, aby zriadili historické archívy a sprístupnili ich verejnosti hneď, ako dokumenty dosiahnu 30 rokov. V roku 1984 Európsky parlament, Rada a Komisia dospeli k dohode, že svoje historické archívy budú ukladať v Európskom univerzitnom inštitúte (EUI) vo Florencii, a v decembri 1984 bola medzi Európskymi spoločenstvami, ktoré zastupovala Komisia, a EUI uzatvorená osobitná dohoda o podmienkach ukladania. V zmluve sa tiež uvádza, že talianska vláda poskytne EUI priestory pre archívy na neobmedzený čas a bez poplatku. V uplynulom období bol dosiahnutý značný pokrok, pokiaľ hovoríme o financovaní, ochrane údajov a digitalizácii. V danej súvislosti predkladaný návrh jasne stanovuje povinnosť financovať EUI zo všeobecného rozpočtu Európskej únie prostredníctvom príspevkov ukladajúcich inštitúcií a uvádza, že finančné príspevky pokryjú náklady na správu archívov, ale nie na poskytovanie budov a priestorov, ktoré bude financovať talianska vláda. Je opodstatnené domnievať sa, že by plénum uvedenému návrhu malo udeliť svoj súhlas.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − La relazione concerne la modifica del regolamento sul deposito degli archivi UE presso l'Istituto Universitario di Firenze. I cambiamenti concernono il finanziamento di tali archivi, la loro reperibilità in via elettronica, la protezione dei dati personali ivi contenuti. Dato che le modifiche non incidono sulle basi del regolamento, essendo esse marginali, esprimo voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – J'ai voté pour la modification du règlement relatif au dépôt des archives historiques des institutions européennes. En effet, ce règlement prévoit que les institutions de l'UE déposent leurs archives à l'Institut universitaire européen de Florence dans le but de les conserver et de les offrir en libre accès aux citoyens européens. La version révisée qui a été votée cette semaine à Strasbourg met l'accent sur le passage au numérique des archives historiques. Ainsi, les citoyens européens auront un libre accès à ces documents par le biais d'internet.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − The historical archives of the EU institutions represent an important source of information for the history and legacy of the European Union. Therefore it is essential to provide access to the archives for public consultation and for preservation of information about the EU institutions, and to support research about the history of European integration.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − La proposta di regolamento del Consiglio, che abbiamo oggi approvato, fornisce finalmente un quadro giuridico e finanziario più solido di quello attuale per la cooperazione tra l'Unione europea e l'Istituto universitario europeo di Firenze.

Quest'ultimo ha infatti da sempre avuto il ruolo di gestire gli archivi storici delle istituzioni dell'Unione, avendo a disposizione, grazie ad un contratto con il governo italiano, locali adeguati per ospitare gli archivi a titolo permanente e gratuito.

Le variazioni oggi approvate prevedono, in modo esplicito, quasi un vero e proprio obbligo per ogni istituzione dell'Unione europea di depositare i propri archivi presso l'Istituto, stabiliscono nel dettaglio il sistema di finanziamento degli archivi e la possibilità di fruire di tale archivi in via elettronica, ove possibile.

Certamente la parte più interessante è quella relativa all'obbligo di finanziare l'Istituto universitario europeo a titolo del bilancio generale dell'Unione, cioè attraverso contributi delle istituzioni depositanti, basandosi sul criterio secondo cui l'entità dei contributi è proporzionata alla dimensione delle rispettive tabelle dell'organico delle istituzioni depositanti. Alla luce di queste modifiche, riteniamo importante, infine, che il testo riconosca il Garante europeo della protezione dei dati come l'autorità preposta al controllo sulle istituzioni dell'UE, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Cette proposition de modification du règlement concernant le dépôt des archives historiques des institutions de l'Union européenne à l'Institut universitaire européen de Florence ne contient à vrai dire rien de nouveau. L'ambition de rendre toutes les archives accessibles depuis internet est louable en soi mais elle ne vaut rien si les documents ne sont pas intégralement traduits dans toutes les langues. Ce rapport n'en fait nulle part la demande. Je m'abstiens pour encourager l'intention mais dénonce cette lacune inadmissible.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Os arquivos históricos das instituições da UE representam uma fonte de informação importante para a história e para o património da União Europeia. Por conseguinte, é essencial facultar o acesso aos arquivos de forma a permitir a consulta pública, a preservação de informação sobre as instituições da UE e a apoiar a investigação sobre a história da integração europeia. A presente proposta, em termos de conteúdo, não altera os principais elementos do Regulamento (CEE, Euratom) n.º 354/83, como a definição de arquivos históricos ou o tipo de documentos e o período a partir do qual passam a tornar-se públicos. De facto, a proposta prevê alterações menores ao regulamento existente, nomeadamente a obrigação de depósito dos respetivos arquivos históricos no IUE, imposta a todas as instituições da UE (exceto ao Tribunal de Justiça e ao Banco Central Europeu), o princípio de que cada instituição mantém a propriedade dos seus arquivos, o sistema de financiamento dos arquivos, a proteção dos dados pessoais contidos nos arquivos e a disponibilização dos arquivos por via eletrónica, sempre que possível.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que el incluye una mejora de los archivos de información y aporta un mayor acceso a los archivos históricos de las diferentes instituciones europeas. El informe trata de sustituir la práctica tradicional que concedía el acceso en los archivos a través de las condiciones fijadas en un contrato específico entre la Comisión y el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Con la propuesta de este informe se sustituye dicho contrato por un reglamento del Consejo que regula dicho término y que, por tanto, mejora la transparencia de los archivos históricos de dichas instituciones. Es por la mejora de la transparencia en las instituciones europeas por lo que he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Le nouveau règlement vise à confirmer l'Institut universitaire européen (IUE) de Florence dans sa tâche de gestionnaire des archives de l'UE. Il entérine ainsi une situation de fait, vu que la majorité des institutions qui ont rendu leurs archives accessibles au public les confiaient déjà à l' IUE. Désormais, le dépôt des archives papier à l'IUE est obligatoire pour toutes les institutions et les organes de l'UE, à l'exception de la Cour de Justice et de la Banque centrale européenne. Les archives sont une source essentielle d'information pour tous les curieux de l'histoire de l'intégration de l'Union européenne. Elles sont le témoignage du rayonnement des institutions. Elles ont un aspect à la fois culturel et pédagogique. Elles reflètent l'évolution de nos sociétés. Le fait de rendre obligatoire leur dépôt à l'IUE est un geste de transparence et de bonne coopération interinstitutionnelle. Dans ce cadre, je suis tout à fait d'accord avec le nouveau règlement qui encourage les institutions de l'UE à passer à la numérisation. La numérisation a des atouts incontestables comme la conservation des documents, le stockage, la consultation aisée, etc. C'est un outil de travail incontournable à notre époque et pour l'avenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – En temps qu’historienne je ne peux que me féliciter d’un tel vote. En effet, j’ai donné mon accord pour le transfert des archives des différentes institutions européennes à l’Institut européen de Florence (IEF) pour permettre leur consultation par le plus grand nombre ainsi que par les chercheurs qui s’intéressent aux fonctionnement des institutions européennes ainsi qu’à ceux intéressés par l’histoire de l’intégration européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu Tarybos pateiktam reglamento projektui. Istorinių archyvų svarba yra neabejotina. Tai Europos kultūros paveldo dalis, informacijos apie ES sąjungos istoriją ir palikimą šaltinis. Europos universitetiniame institutas atlieka pagrindinį vaidmenį deponuojat institucijų istorinius archyvus. Patikimas šio instituto ir ES bendradarbiavimo teisinis ir finansinis pagrindas yra jo veiklos efektyvumo garantas. Siekiant kad archyvas būtų saugomas ir nuolat turtinamas, būtina skirti tinkamą finansinę paramą. Tačiau turi būti nustatytas ir griežtas finansinės atskaitomybės mechanizmas. Skiriamos lėšos turi būti naudojamos tik archyvų tvarkymo sąnaudoms ir užkirtas kelias bet kokiams lėšų švaistymui ar naudojimui ne pagal paskirtį.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) της Φλωρεντίας εισέρχεται στο τριακοστό έτος λειτουργίας του. Αναμφισβήτητα η συμβολή του ως πηγής πληροφοριών για την ιστορία και την κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε σημαντική όλο αυτό το διάστημα. Η αναγκαιότητα τροποποίησης του τρόπου λειτουργίας του απορρέει από την ανάθεση σε αυτό ακόμη περισσότερων αρμοδιοτήτων πολιτιστικού περιεχομένου που όμως δεν επηρεάζουν τη βασική του λειτουργία, όπως αυτή ορίζεται με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 354/83. Η παρούσα έκθεση, την οποία και υπερψήφισα, εστιάζει την προσοχή της στην καλύτερη συνεργασία του Ινστιτούτου με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. προκειμένου να καταστεί δυνατός ένας τρόπος ανταλλαγής αρχείων που θα σέβεται τα προσωπικά δεδομένα αλλά και θα βασίζεται στις νέες τεχνολογίες και στην ψηφιοποίηση τους. Παράλληλα, θεσπίζεται αυξημένη χρηματοδότηση από τον επόμενο προϋπολογισμό προκειμένου ακριβώς να επιτευχθεί η ψηφιοποίηση των αρχείων και, επομένως, η ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών της Ε.Ε. σε αυτά.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Gli archivi storici delle istituzioni dell'UE rappresentano un'importante fonte di informazioni sulla storia e il patrimonio dell'Unione europea. È pertanto essenziale consentire l'accesso agli archivi a fini di consultazione pubblica e conservazione delle informazioni relative alle istituzioni dell'UE e sostenere la ricerca sulla storia dell'integrazione europea. Concordando che la proposta di regolamento del Consiglio attualmente esaminata dal Parlamento europeo secondo la procedura di approvazione (articolo 81, paragrafo 1 del regolamento) fornisce un quadro giuridico e finanziario più solido per la cooperazione tra l'UE e l'IUE, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O Regulamento (CEE, Euratom) n.º 354/83 exige que as instituições da UE criem arquivos históricos e procedam à sua abertura ao público uma vez decorridos 30 anos. Contudo, a legislação pertinente carecia de um enunciado claro no que respeita ao sistema de financiamento dos arquivos, à proteção de dados pessoais contidos nos arquivos e à disponibilização dos arquivos por via eletrónica. Neste sentido, a presente proposta de regulamento do Conselho visa alterar o regulamento, preservando todavia os principais elementos, em termos que garantam uma base jurídica e financeira mais sólida para a cooperação entre a UE e o Instituto Universitário Europeu (IUE) em Florença (depósito dos arquivos históricos desde 1984). Considerando o interesse histórico e patrimonial dos arquivos das instituições da UE e considerando a preponderância que o financiamento e legislação justas têm para o correto funcionamento dos arquivos, votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The historical archives of the EU institutions represent an important source of information on the history and legacy of the European Union. Therefore it is essential to provide access to the archives for public consultation and for the preservation of information about the EU institutions, and to support research about the history of European integration. The proposal for a Council Regulation which is currently being examined under the consent procedure by the European Parliament (rule 81(1) of its Rules of Procedure) provides a more solid legal and financial framework for the cooperation between the EU and the EUI. At the same time it also enhances the role of the EUI, which is intended to manage the historical archives of the EU institutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport qui permet de confirmer le rôle de l'Institut universitaire de Florence comme gardien des archives européennes. En effet, depuis 1983, le règlement 354/83/CEE, EURATOM oblige les institutions de l'Union à établir des archives publiques pour les documents ayant plus de trente ans. Le Conseil et la Commission ont convenu en 1984 avec l'État italien que celui ci fournirait gratuitement des locaux situés à l'Institut universitaire européen (IUE). Seulement, ce contrat est expiré et il convient de le remettre à jour. Les nouveaux termes confirment l'institut de Florence dans son rôle de gestionnaire des archives historiques des institutions. Le rapport précise que l'Institut doit être financé par le budget général de l'Union avec une contribution proportionnelle au nombre d'archives déposées. Et surtout, il oblige toutes les institutions de l'UE, à l'exception de la BCE et de la Cour de justice, à rendre publiques leurs archives.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Ho accolto favorevolmente la proposta di modifica del regolamento (CEE /EURATPM) n. 354/83 della Commissione, la quale regola la tenuta degli archivi storici dell’Unione da parte dell’ IUE di Firenze. Tale proposta, non soltanto conferma l’Istituto Universitario Europeo di Firenze nel ruolo di gestore degli archivi storici delle istituzioni dell’Unione ma pone anche le basi giuridiche e finanziarie per la collaborazione interistituzionale. Ritengo importante l’apertura al pubblico degli atti delle Istituzioni attraverso documenti elettronici grazie “all’ archiviazione ottica”, l’obbligo per le Istituzioni di depositare presso l’ IUE tutti i documenti dei loro archivi e il finanziamento dei costi di gestione mediante contributi del bilancio dell’ UE. Gli archivi fanno parte del patrimonio storico-culturale europeo ed è significativo che l’Unione oltre a rispettare le diversità tra i Paesi dell’UE, vigili sulla protezione e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo custodito negli atti delle nostre istituzioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – L'approche de partage des coûts suggérée s'appuie sur le critère selon lequel le niveau de la contribution sera proportionnel "à la taille des différents tableaux des effectifs des institutions déposantes". Ce critère semble assez avantageux pour le Parlement européen, puisque, en dépit de sa taille, il n'apportera pas une très grande contribution financière, bien qu'il soit susceptible de déposer une grande quantité d'archives historiques.

Je suis content qu'il soit tenu compte des réalités actuelles du processus d'archivage numérique, qui n'est pas uniforme d'une institution de l'Union à une autre. Par ailleurs, comme les archives en Europe sont actuellement confrontées aux défis de l'ère numérique, la proposition encourage les institutions de l'Union à passer à la numérisation. En ce qui concerne la question sensible de la protection des données, je me réjouis aussi que la proposition clarifie les règles applicables aux archives. Au cas où il resterait des données à caractère personnel dans les archives, la proposition souligne le rôle de l'IUE en tant que "sous-traitant" de données à caractère personnel au sens du règlement, agissant sur les instructions des institutions déposantes de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Os arquivos históricos das instituições da UE representam uma fonte de informação importante para a história e para o património da União Europeia. Por conseguinte, é essencial facultar o acesso aos arquivos de forma a permitir a consulta pública, a preservação de informação sobre as instituições da UE e a apoiar a investigação sobre a história da integração europeia. A proposta de alteração prevê modificações menores ao regulamento existente, nomeadamente a obrigação de depósito dos respetivos arquivos históricos no IUE, imposta a todas as instituições da UE (exceto ao Tribunal de Justiça e ao Banco Central Europeu), o princípio de que cada instituição mantém a propriedade dos seus arquivos, o sistema de financiamento dos arquivos, a proteção dos dados pessoais contidos nos arquivos e a disponibilização dos arquivos por via eletrónica, sempre que possível. Sublinhando a importância da boa cooperação interinstitucional neste domínio, declaro ter votado a favor do documento no Parlamento Europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Im vorliegenden Bericht begrüßt die Berichterstatterin die fortschreitende Modernisierung vor allem im Bezug auf Finanzierung, Datenschutz und Digitalisierung. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung von personenbezogenen Daten, denn hier müssen die Bestimmungen noch präzisiert werden, um dem Anspruch des Wandels der modernen Welt Rechnung tragen zu können.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Historyczne materiały archiwalne instytucji UE są ważnym źródłem informacji na temat historii i dziedzictwa Unii Europejskiej. Komisja wskazuje środki, które będą w stanie zapewnić powszechny dostęp do archiwów i ochronę informacji o instytucjach UE, a także wspierać badania historii integracji europejskiej. Komisja wymienia m.in. zobowiązanie instytucji do składania historycznych materiałów archiwalnych w EIU, wskazuje na prawo instytucji deponującej materiały do uzyskania informacji na temat zarządzania jej materiałami archiwalnymi oraz przeprowadzania inspekcji. Komisję natomiast zobowiązuje się do zawarcia, w imieniu deponujących instytucji, umowy ramowej o partnerstwie z EIU w celu ustanowienia szczegółowych zasad regulujących odpowiednie kompetencje i zadania instytucji unijnych i EIU.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Gli archivi storici delle istituzioni europee rappresentano una importante risorsa per la storia dell'Unione: per questo, vi è l'esigenza che l'accesso agli archivi sia garantito e che le informazioni sull'Unione Europea siano preservate. Ho dunque espresso il mio voto favorevole al testo presentato dalla collega On.Pack ritenendo che questa proposta di regolamento costituisca una base giuridica piu' adeguata e preveda un quadro finanziario in grado di migliorare la cooperazione tra l'UE e l'Istituto Universitario europeo di Firenze.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Os arquivos históricos das instituições da União Europeia foram criados pelo requisito de um regulamento de 1983, que exigiu igualmente a sua disponibilização ao público passados 30 anos. Esta é uma fonte de informação histórica, arquivada no Instituto Universitário Europeu em Florença, ao qual é importante facultar o acesso e permitir a consulta pública bem como preservar a informação sobre as instituições da UE, apoiar a investigação sobre a história da integração capitalista europeia e suas consequências para as sociedades. Os arquivos históricos feitos de forma completa e imparcial poderão ser uma riquíssima ferramenta para o estudo da sociedade e a sua evolução, nomeadamente o estudo e observação da realidade, analisando as suas estruturas e superestruturas em torno do modo de produção e do sistema vigente. No fundo, trata-se do motor propulsor da evolução da sociedade, desenvolvida por Marx e Engels e conhecida por conceção materialista da história, ou materialismo histórico. O regulamento do Conselho refere que sempre que possível as instituições tornam disponíveis ao público por meios eletrónicos, nomeadamente arquivos digitalizados e digitais de raiz, e facilitam a respetiva consulta na internet, o que nos parece positivo, desde que tal não constitua uma barreira no acesso à informação. Votámos favoravelmente.

 

7.4. Atstovų į Europos Parlamentą aštuntųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis (A7-0138/2013 - Carlo Casini)
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le Parlement européen était amené à se prononcer sur les dates de la prochaine période électorale européenne. J'ai voté en faveur du texte du Conseil qui proposait, sur la demande du Parlement européen, d'avancer les élections européennes au mois de mai. Cette nouvelle date devrait permettre de réduire les taux d'abstention dans certains Etats membres dans la mesure où les dates initialement choisies (5 au 8 juin) correspondaient au long week-end de Pentecôte. Cette décision facilitera également la nomination des futurs membres de la Commission européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − A Uachtaráin, vótáil mé i bhfabhar moladh na tuarascála i dtaca leis an tréimhse toghchánach a shocrú do na dátaí ón Déardaoin 22 Bealtaine go dtí an Domhnach 25 Bealtaine. Ní mór go nglacfaí cinneadh cinnte ar na dátaí sin chomh luath agus is féidir ionas go mbeadh a ndóthain ama ag na Ballstáit chun na toghcháin a eagrú. Ní mór dom, áfach, aird a tharraingt freisin ar an ngéarghá atá ann le cinneadh a ghlacadh maidir leis an méid suíochán a bheidh in ndán do gach Ballstát. Níor chóir, mar atá ráite cheana agam, go mbeadh suíochán á chailliúint gan cheist ag Ballstáit bheaga agus mheánmhéide cosúil le hÉirinn toisc aontachas na Cróite leis an AE. Ní foláir, in ionad an réiteach “is lú locht”, mar atá á ghlaoch air, go mbainfí comhréiteach amach a chosnóidh, mar is ceart, leas mhuintir na hÉireann.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl atstovų į Europos Parlamentą aštuntųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpio keitimo. Siūloma, kad kitąmet Europos Parlamento rinkimai Europos Sąjungos šalyse vyktų nebe birželį, o gegužės 22-25 dienomis. ES piliečiai renka asmenis, kurie jiems atstovaus Europos Parlamente, penkerių metų kadencijai. Šie tiesioginiai rinkimai vyksta nuo 1979 m., o iki tol europarlamentarai buvo skiriami ES valstybių nacionalinių parlamentų. Rinkimų paankstinimo tikslas - suteikti daugiau laiko naujai išrinktiems nariams pasirengti liepą numatytiems Europos Komisijos pirmininko rinkimams.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am susţinut şi eu acest raport, în primul rând, pentru că sunt convinsă de importanţa alegerilor de anul viitor şi în al doilea rând, pentru că problema legitimităţii, în baza căreia noi, deputaţii în Parlamentul European, acţionăm, devine una tot mai stringentă.

Ideea de a nu sincroniza alegerile cu o sărbătoare atât de importantă în numeroase state membre este mai mult decât binevenită, în contextul în care cu toţii ne dorim şi încurajăm o prezenţă la vot cât mai numeroasă.

Totodată, cred că este benefic faptul că noul termen pentru alegerile europarlamentare va da posibilitatea unor consultări mai îndelungate în ceea ce priveşte alegerea preşedintelui viitoarei Comisii.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pritaria Tarybos siūlymui pakeisti laikotarpį, kuriuo paprastai turėtų būti rengiami kiti Europos Parlamento rinkimai. Tai yra reikalinga dėl to, kad daugelyje valstybių narių ilgasis Sekminių savaitgalis sutampa su datomis, kurios paprastai turėtų būti rinkimų datos. Tarybą sudarančios valstybių narių vyriausybės pareiškė nuomonę, kad sekančius Europos Parlamento rinkimus būtų pageidautina rengti anksčiau, ir pasiūlė rinkimų laikotarpį nustatyti nuo 2014 m. gegužės 22 d., ketvirtadienio, iki gegužės 25 d., sekmadienio. Europos Parlamentas šiam Tarybos siūlymui pritaria.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la décision du Conseil qui déplace les élections européennes au suffrage universel direct à la période du 22 au 25 mai 2014. La date originale ayant été modifiée, il appartenait au Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, de se prononcer sur une nouvelle date pour ces élections européennes. Cette date s'inscrit parfaitement dans le calendrier électoral français, entre les municipales et les sénatoriales.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − W trakcie głosowania opowiedziałem się za przyjęciem sprawozdania posła Carlo Casiniego w sprawie terminu kolejnych wyborów do Parlamentu Europejskiego. W dokumencie tym wyrażono poparcie dla projektu decyzji Rady UE dotyczącej zmiany terminu wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego. Proponowany pierwotnie termin wyborów zbiega się z przypadającym w wielu krajach UE tzw. długim weekendem, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na frekwencję wyborczą. Mając na uwadze ten fakt, uważam za stosowne przesunięcie terminu wyborów na 22–25 maja 2014 r. Wierzę, że takie rozwiązanie będzie korzystne i przyczyni się do aktywnego uczestnictwa obywateli UE w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − We voted against this report as for the EU to change the European Elections date is simply unlawful.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Apoio este relatório porque tem como intenção que os Estados­Membros possam dispor do máximo tempo possível para tomar as medidas necessárias à organização das eleições. É conveniente que a decisão sobre as novas datas seja tomada com a maior brevidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Casini (PPE), per iscritto. − Le prossime elezioni europee saranno di particolare importanza perché potranno determinare un rilancio dell'integrazione europea, nonostante la crisi economica in corso ed il crescere di una sfiducia verso l'UE alimentata dal populismo.

Ma proprio il prossimo voto potrà determinare un'inversione di tendenza. Si tratta di far comprendere ai cittadini europei la posta in gioco e di convincerli sull'efficacia decisiva del loro voto. La risoluzione che abbiamo ora approvato si inserisce in un contesto di strumenti che intendono realizzare questo obbiettivo. Ciò significa permettere la nomina del Presidente della Commissione e della Commissione intera a breve distanza dal voto, in modo che i cittadini percepiscano l'efficacia della loro partecipazione democratica.

Naturalmente questo effetto positivo si aggiunge ad un altro più sostanziale argomento favorevole all'anticipazione del voto: la possibilità che la Commissione inizi subito il lavoro di sua competenza. Ovviamente il provvedimento auspicato con l'approvazione di questa risoluzione deve trovare coerenza in altre norme di più vasto respiro, prima fra tutte quella che definendo lo Statuto dei partiti politici europei consenta una migliore diffusione della coscienza europea che orienti i cittadini a fare scelte consapevoli.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Având în vedere rezoluţia Parlamentului European din 22 noiembrie 2012, prin care forul legislativ european a solicitat Consiliului „să consulte Parlamentul cu privire la organizarea alegerilor fie în perioada 15-18 mai, fie în perioada 22-25 mai 2014”, consider necesară efectuarea alegerilor pentru Parlamentul European în perioada 22-25 mai 2014.

Parlamentul European are 27 de birouri de informare în capitalele statelor membre ale Uniunii Europene şi sunt primele puncte de contact ale cetăţenilor cu legislativul european. Parlamentul European este singura instituţie aleasă direct de către cetăţenii Uniunii Europene. Rolul acestuia este de a-i sensibiliza pe cetăţeni şi de a-i încuraja să participe la vot. Prin urmare, statele membre trebuie să beneficieze de timp pentru organizarea de alegeri şi, astfel, să reuşească să mobilizeze la vot cât mai mulţi cetăţeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa relazione perché appare assolutamente giusta e ragionevole la decisione di spostare la data delle elezioni europee dal 22 al 25 maggio 2014. Infatti, è necessario assicurare la massima partecipazione dei cittadini alle elezioni europee e se le date precedentemente previste cadevano proprio, per alcuni Stati membri, nel fine settimana lungo della Pentecoste, ciò avrebbe potuto incidere negativamente sull'affluenza alle urne. Vale la pena fare ogni sforzo per garantire che i cittadini europei possano scegliere i loro rappresentanti al Parlamento Europeo e contribuire così a colmare il deficit democratico di cui troppo spesso l'Europa è accusata.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Cuschieri (S&D), bil-miktub. − Il-perjodu għat-tmien elezzjoni ta’ rappreżentanti fil-PE permezz tal-vot ta’ kulħadd.

Il-Parlament Ewropew illum għażel il-perjodu li fih trid issir it-tmien elezzjoni ta’ rappreżentanti fil-PE permezz tal-vot ta' kulħadd bejn il-Ħamis 22 u l-Ħadd 25 ta’ Mejju 2014. Nixtieq nenfasizza l-qbil tiegħi mal-idea li l-età tal-vot tinżel għal 16-il sena. Kien b’dan il-għan li appoġġjajt dikjarazzjoni bil-miktub li kienet saret fl-2012 biex il-Parlament Ewropew japprova din il-miżura. L-edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza hija importanti ferm biex titrawwem ċittadinanza attiva, aktar u aktar meta s-sena 2013 hija dikjarata bħala s-Sena Ewropea taċ-Ċittadin.

F’Malta, ċittadini ta’ 16-il sena diġà għandhom il-jedd tal-vot fl-elezzjonijiet għall-Kunsilli Lokali, u dan grazzi għall-inizjattiva tal-Gvern ġdid Laburista. Dan il-jedd jista’ jkun li jiġi estiż għall-elezzjoni ġenerali. Huwa importanti li jingħad u jerġa’ jingħad li l-jedd għall-vot huwa forma irrevokabbli ta’ parteċipazzjoni demokratika, u ż-żgħażagħ Ewropej għandu jkollhom jeddijiet daqs kemm għandhom dmirijiet. Irridu nuru fiduċja fiż-żgħażagħ. Huma jridu jkunu l-ġejjieni tad-deċiżjonijiet tagħna. Għandna nagħtu liż-żgħażagħ mis-16-il sena 'l fuq fl-Ewropa kollha, inkluż f'Malta u Għawdex, il-jedd li jagħżlu r-rappreżentanti Ewropej tagħhom.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Nous avons un objectif clair pour les prochaines élections européennes : mobiliser les Européens. Pour qu'ils puissent exprimer leur vision de l'Europe, je soutiens l'idée qu'il faudrait modifier la date de tenue des élections, afin d'éviter qu'elles n'aient lieu en même temps que le week-end de Pentecôte. Le Parlement européen joue, depuis le Traité de Lisbonne, un rôle bien plus important dans la vie quotidienne des Européens, et c'est pourquoi il est nécessaire de s'assurer qu'ils pourront exprimer leur voix le jour des élections.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Votei favoravelmente este relatório que prevê a antecipação do período das eleições europeias que decorrerão no próximo ano, de 5 a 8 de julho, para 22 a 25 de maio. Esta antecipação permitirá ao Parlamento ter mais tempo para se organizar antes da eleição da nova Comissão Europeia, em julho. Recordo que o Parlamento Europeu é a única instituição diretamente eleita da União. O sufrágio universal direto foi instituído nas eleições de 1979. Em Portugal, país onde tradicionalmente as eleições decorrem ao domingo, as eleições europeias serão marcadas para o dia 25 de maio de 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the report which means that the European elections will take place between 22 and 25 May. This will ensure that the elections do not clash with public holidays and ensure that the largest percentage of the electorate possible will vote. I will be ensuring that my constituents in Wales know the date of the election well in advance to increase turnout.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O período em que normalmente decorrem as eleições para o Parlamento Europeu e a pouca afluência às mesmas motivou o desejo de as antecipar. Esta decisão carece do voto favorável do Parlamento Europeu, não obstante esta câmara já previamente se ter manifestado favorável a uma evolução no sentido agora votado. Pela minha parte, dou o meu acordo à mesma na certeza, porém, que esta não bastará para aproximar as populações da política europeia. As recentes eleições na Croácia são uma prova inquietante deste divórcio a que urge pôr fim. Muito mais há a fazer nesse tocante e todas as instituições europeias, bem como os governos e parlamentos nacionais, têm um papel insubstituível a desempenhar para que tal aconteça.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em apreço, da responsabilidade do colega Carlo Casini, versa sobre o período para a realização da oitava eleição dos representantes ao Parlamento Europeu (PE) por sufrágio universal e direto. Tendo em conta que o Presidente da Comissão Europeia para o quinquénio 2015 a 2019 será o primeiro a ser eleito pelos eurodeputados e não uma escolha do Conselho Europeu ratificada pelo PE, é de todo o interesse que as eleições sejam antecipadas para o mês de maio. Como o novo PE necessita de tempo suficiente para se organizar antes da eleição do Presidente da Comissão e do Colégio de Comissários, no dia 22 de novembro de 2012, aprovámos uma resolução para que as eleições tivessem lugar num dos seguintes períodos: entre os dias 15 e 18 ou entre 22 e 25 do mês de maio de 2014. Considerando que o primeiro período referido corresponde a um fim de semana prolongado por coincidir com a festa litúrgica do Pentecostes, votei favoravelmente a proposta do Conselho para que o período eleitoral fosse fixado do seguinte modo: de quinta-feira, dia 22, a domingo, dia 25 de maio de 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O que nos preocupa neste processo não é a marcação da data do sufrágio, mas sobretudo uma enorme mistificação que está em preparação, com a intolerável manipulação do seu significado político. As forças políticas dominantes na UE querem desviar a atenção da questão central destas eleições, do seu real significado, juntando-lhe o caráter de sufrágio do candidato de cada partido europeu à presidência da Comissão Europeia. E desviar assim a atenção da situação concreta de cada país e de cada povo, da necessária clarificação das propostas e alternativas de cada partido, a pretexto da promoção do que chamam de verdadeiro debate ao nível da UE. Escondem que se trata de um processo de escolha, em cada país, dos partidos, dos seus programas e dos seus candidatos. Forjam um suposto debate europeu desligado da situação concreta de cada país e da identificação dos responsáveis pelo atual estado de coisas. Impõem um debate entre supostos partidos europeus, no que será também um suposto sufrágio desses mesmos partidos. Procuram assim dar uma aparência democrática formal a um processo profundamente antidemocrático, como bem o demonstram a elaboração, aprovação e ratificação dos tratados, incluindo o mais recente tratado orçamental.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Predkladaná správa je reakciou na žiadosť Rady o konzultáciu v súvislosti s návrhom rozhodnutia, ktorého cieľom je upraviť termín volieb, v ktorom by sa mali v zásade konať budúce európske voľby do Európskeho parlamentu, ktorým by podľa článku 11 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu mal byť termín od štvrtka 5. júna do nedele 8. júna 2014 vychádzajúc z dátumu, keď sa konali prvé priame všeobecné voľby. Keďže predĺžený víkend cez Svätodušné sviatky pripadá vo väčšine členských štátov na dni, v ktoré by sa voľby mali normálne uskutočniť, podľa Rady by bolo lepšie usporiadať voľby skôr, pričom navrhla tento termín volieb: od štvrtka 22. mája do nedele 25. mája 2014. S cieľom poskytnúť členským štátom čo najviac času na prijatie opatrení, ktoré si vyžaduje uskutočnenie volieb, je potrebné, aby sa o tomto novom termíne rozhodlo čo najskôr. V snahe poskytnúť členským štátom čo najviac času na prijatie opatrení, ktoré si vyžaduje uskutočnenie volieb, je potrebné a dôležité, aby sa o tomto novom termíne rozhodlo čo najskôr.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Alors que les dernières élections européennes ont confirmé un désintérêt croissant des citoyens européens depuis la première élection au suffrage universel direct en 1979, nous devons aujourd'hui nous donner les moyens d'inverser cette tendance. C'est pourquoi j'ai apporté tout mon soutien à cette résolution, qui vise à assurer des conditions optimales pour ces élections en les avançant à la période du 22 au 25 mai 2014, comme demandé par le Parlement européen le 22 novembre 2012.

Il s'agit ainsi de mettre toutes les chances de notre côté, en excluant une période peu propice à la participation électorale, les dates des 5-8 juin 2014 coïncidant avec le week-end de la Pentecôte et avec une période de vacances scolaires pour de nombreux pays européens. En outre, ce changement donnera davantage de temps au nouveau Parlement pour préparer l'élection du Président de la Commission européenne en juillet 2014. Mais au-delà des questions de date, une politique de communication solide devrait être mise en place dans les plus brefs délais afin de rendre compte, auprès de tous nos citoyens, du rôle joué par Parlement européen dans le processus décisionnel européen, au service de leurs droits, sans quoi, une fois de plus, le vainqueur de cette élection pourrait bien être l'abstention.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − By adopting this decision we confirm the dates for next year’s European elections. Whilst this is an important date for all the EU’s citizens, the people of Scotland have an even more important date on 18 September 2014. On that day the people will be able to vote for Scottish independence and so ensure that we are represented as of right in all the EU’s institutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I voted in favour of this report because I fully support the decision to move the elections to the period from 22 to 25 May 2014. The Whitsun bank holiday weekend that is celebrated by many of the Member States clearly interferes with the election dates that would have ordinarily been held. The holiday pertains to many people and, in my opinion, takes away a big number of potential voters. I believe that this will enhance voter turnout for the 2014 elections.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − In molti degli Stati membri il fine settimana della Pentecoste combacerà con il periodo scelto in precedenza per le elezioni, ovvero 5-8 giugno 2014, ho pertanto espresso voto favorevole per l'anticipazione di questa data al 22-25 maggio 2014. In questo modo, inoltre, il Parlamento avrà maggiore tempo a disposizione per preparare l'elezione del Presidente della Commissione europea, considerato anche che per la prima volta, i partiti politici dovranno dichiarare il loro candidato a tale prestigioso incarico. Rimaniamo, dunque, in attesa della decisione del Consiglio, che dovrà pronunciarsi entro giugno in merito alla determinazione del periodo elettorale alternativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Conformément à l'article 11 (2) de la loi électorale, le Conseil peut, sous certaines conditions, modifier les dates des élections européennes, au moins un an avant la fin du mandat de cinq ans. Le projet du Conseil prévoit d'avancer la date des prochaines élections européennes des 5 au 8 juin au 22 et 25 mai, suite à la demande du Parlement européen, formulée dans sa résolution adoptée en novembre 2012. J'ai voté en faveur du texte car cette demande me paraît totalement justifiée. Le Parlement européen, unique institution de l'Union européenne élue au suffrage universel direct et représentant les citoyens, souhaite en effet avancer les élections pour donner aux prochains eurodéputés plus de temps pour préparer l'élection du nouveau Président de la Commission européenne, en juillet 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – Avec la majorité de mes collègues, j'ai voté pour les dates des prochaines élections de notre assemblée parlementaire, la seule institution européenne élue au suffrage universel direct. Les élections se tiendront du 22 au 25 mai 2014. En France, nous voterons le dimanche 25 mai. Nous avons décidé d'avancer les dates, initialement en juin, afin de donner au Parlement plus de temps pour remplir son nouveau rôle dans l'élection du futur Président de la Commission européenne. En effet, depuis le traité de Lisbonne, le Parlement a le pouvoir d'investir, ou non, le futur Président de la Commission européenne, qui sera proposé par le Conseil européen mais devra être choisi dans la famille politique qui sortira gagnante des élections au Parlement européen. Ce nouveau pouvoir, couplé à celui d'investir le collège des Commissaires après les avoir auditionnés un par un, contribuera à poursuivre le mouvement de renforcement du rôle du Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), în scris. − Am votat pentru acest raport pentru că articolul 6 alineatul (1) din TUE, prin care Uniunea Europeană recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în Cartă ca având aceeaşi valoare juridică şi acelaşi caracter obligatoriu ca tratatele. Temerile iniţiale ale Republicii Cehe cu privire la impactul Cartei asupra principiului subsidiarităţii, atribuirea de competenţe, respect pentru constituţia naţională şi acordurile internaţionale nu sunt întemeiate. Republica Cehă nu este scutită de dispoziţiile obligatorii ale Cartei. Acesta nu este un „opt-out”. Parlamentul ceh a ratificat Tratatul de la Lisabona exact aşa cum a fost semnat, fără nicio rezervă în ceea ce priveşte respectarea deplină a Cartei. Trebuie să luăm în considerare cele două hotărâri ale Curţii Constituţionale cehe (2008 şi 2009), care afirmă că Tratatul de la Lisabona este pe deplin în conformitate cu Constituţia cehă.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome the fact that agreement has been reached to hold the European elections between Thursday 22 and Sunday 25 May 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − La richiesta di consultazione del Consiglio a proposito del progetto di modifica del periodo elettorale, fissato per le elezioni europee, è figlia di un desiderio espresso più volte in passato, in particolare nella relazione di febbraio 2012 adottata dalla commissione per gli affari costituzionali.

Al fine di permettere ai paesi dell'Unione europea di disporre e di organizzare nel modo più idoneo e corretto possibile le suddette elezioni e considerando l'importanza di tale decisione, riteniamo fondamentale essere rapidi e risoluti al riguardo, ricorrendo alla procedura semplificata prevista dall'articolo 46 del nostro regolamento.

Pertanto oggi ci siamo pronunciati a favore dell'anticipo del periodo delle prossime consultazioni europee, che si terranno in tutti i 28 Stati membri, in contemporanea, da giovedì 22 a domenica 25 maggio 2014 e non, dunque, dal 9 al 12 giugno. Considerando, infatti, che, nel periodo di giugno, molti Stati membri celebrano la Pentecoste, abbiamo ritenuto opportuno approvare la proposta di decisione del Consiglio nella sua forma attuale, onde evitare la sovrapposizione del periodo elettorale con quello della festività religiosa.

Oltretutto, riteniamo fondamentale questo anticipo in modo da consentire al nuovo Parlamento di avere più tempo e di prepararsi al meglio per l'elezione a luglio del nuovo Presidente della Commissione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport "Période pour la huitième élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct" afin que les prochaines élections européennes aient lieu entre les 22 et 25 mai 2014 dans les pays de l'Union. Ces dates ont été choisies pour correspondre au plus grand nombre d'électeurs européens, et qu'elles ne coïncident pas avec un jour férié, ce qui affecterait le taux de participation.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La période du jeudi 5 au dimanche 8 juin 2014 traditionnellement consacrée aux élections européennes tombe un week-end de Pentecôte, soit. Je suis d'accord pour modifier la date des élections afin de ne pas favoriser plus encore la désaffection des urnes que les politiques d'austérité, que la majorité libérale sortante avalise, le font déjà.

Je regrette cependant que, par une nécessité institutionnelle masquée liée au nombre de commissaires, le Conseil et le Parlement fassent le choix d'avancer la date plutôt que de la retarder. En France, cela raccourcira d'autant la période de campagne européenne dont l'enjeu est pourtant capital. Je vote contre ce texte, par opposition à la date choisie qui ne tient pas compte de l'intérêt des électrices et des électeurs français.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. As próximas eleições europeias serão realizadas durante o período de 22 a 25 de maio de 2014. É necessário a marcação das mesmas com a maior brevidade possível para que os Estados-Membros possam ter tempo suficiente para a sua adequada preparação.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de este informe porque existen problemas de calendario en algunos Estados miembros, pues la primera propuesta del Consejo establecía el periodo para celebrar las elecciones entre el 5 y el 8 de junio de 2014, que coincide con Pentecostés en algunos Estados miembros. De cara a fomentar la participación en la celebración de este proceso electoral, el Consejo realizó otra propuesta con dos opciones en mayo, de la cual este informe recoge la segunda, según la cual las próximas elecciones al Parlamento Europeo se celebrarían entre el 25 y el 28 de mayo de 2014. Dichas fechas son la mejor opción dentro de la propuesta del Consejo debido a que no supondrían un incremento del coste financiero y permitirían un periodo de tiempo suficiente para la conformación de los grupos políticos del Parlamento antes del primer pleno que se celebraría en julio de 2014. Por todo esto, he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je partage entièrement la position exprimée dans le rapport de M. Carlo Casini, selon laquelle il convient d'avancer la date des prochaines élections du jeudi 22 juin au dimanche 25 mai 2014 afin d'éviter que celles-ci ne se tiennent lors d'une période de vacances scolaires dans de nombreux États membres. Le Parlement européen est l'instance qui représente tous les citoyens de l'Union européenne. Il est donc plus que crucial que ces élections ne se tiennent pas à une date qui pourrait avoir des répercussions négatives sur le taux de participation à ces élections.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Bei diesem Bericht ging es um die Vorverlegung der Wahl zum Europäischen Parlament im Jahr 2014. Dies wurde angeregt, da der ursprünglich anberaumte Termin auf das Pfingstwochenende fällt und so eine noch geringere Wahlbeteiligung als bei der letzten Wahl zu befürchten war. Es spricht nichts gegen den neuen Termin im Mai, weshalb ich für den Bericht gestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Europos Parlamentas atlieka Sąjungos atstovaujamosios demokratijos susirinkimo vaidmenį. Dėl to labai svarbu, kad rinkimai į Europos Parlamentą būtų organizuojami pagrįstais terminais. Jie privalo būti laisvi, slaptai balsuojant. Turi būti sudaromos tokios sąlygas, kurios garantuotų žmonių nuomonės išraiškos laisvę. Manau, kad yra tikslinga pakeisti rinkimų laikotarpį, kadangi daugelyje valstybių narių Ilgasis Sekminių savaitgalis sutampa su datomis, kuriomis paprastai turėtų būti rinkimai datomis. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nepakeitus rinkimų datos kiltų daug kliūčių siekiant užtikrinti tinkamą tiesioginės visuotinės rinkimų teisės įgyvendinimą. Naujos siūlomos rinkimų datos užtikrins visiems piliečiams galimybę tinkamai įgyvendinti savo politines teises. Tokiu būdų bus išsaugotas jų vaidmuo ir sudaromos galimybės aktyviau juos įtraukti į ES gyvenimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − La richiesta fa eco a un desiderio già espresso più volte in passato, in particolare nella relazione adottata dalla commissione per gli affari costituzionali il 1° febbraio 2012 su una proposta di modifica dell'atto elettorale in merito alla possibilità di tenere le elezioni nel periodo dal 15 al 18 maggio ovvero dal 22 al 25 maggio 2014. Concordando con il relatore, il quale raccomanda alla commissione per gli affari costituzionali di approvare la proposta di decisione del Consiglio nella sua forma attuale e in tempi celeri, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. De acordo com o Artigo 11º, n.º2, segundo parágrafo, do Ato relativo à eleição dos deputados ao Parlamento Europeu por sufrágio universal direto, o Conselho, deliberando por unanimidade, e depois de consultado o Parlamento, pode determinar outro período eleitoral preferível às datas avançadas, tendo sempre por referência histórica as primeiras eleições europeias (realizadas de quinta-feira, 9, a domingo, 12 de junho de 1979). Assim, e considerando o pedido entregue pelo Parlamento ao Conselho, votei favoravelmente a antecipação das próximas eleições europeias de 2014 de 5-8 de junho para 22-25 de maio.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. This report was drawn up in response to a request for consultation from the Council on a draft decision seeking to modify the period during which the forthcoming European elections would ordinarily have been held. Under Article 11(2) of the Act concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage (the ‘Electoral Act’), this period would have been Thursday, 5 to Sunday, 8 June 2014, by analogy with the dates on which the first elections by direct universal suffrage were held (Thursday, 9 to Sunday, 12 June 1979). In paragraph 5 of its resolution of 22 November 2012 (1), the European Parliament asked the Council to ‘consult Parliament on holding the elections on either 15-18 May or 22-25 May 2014’. Given that, in most Member States, the dates on which the elections would ordinarily have been held would have coincided with the Whitsun bank holiday weekend, the Council took the view that it would be preferable to bring them forward and proposed that the electoral period should run between Thursday, 22 and Sunday, 25 May 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), in writing. − I voted in favour of this report given that, in most Member States, the dates on which the elections would ordinarily have been held would have coincided with the Whitsun bank holiday weekend. Taking into account the Council’s view that it would be preferable to bring them forward, I agree that the proposed electoral period should run between Thursday 22 and Sunday 25 May 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Vista la relazione presentata dal collega Casini, esprimo parere favorevole all’approvazione della proposta di decisione del Consiglio da parte della Commissione affari costituzionali come si presenta attualmente e quindi anticipando il periodo elettorale delle ottave elezioni dei rappresentanti del Parlamento Europeo, al fine di evitare che lo stesso coincida con il fine settimana lungo della pentecoste. Tenendo presente anche la risoluzione del 22 novembre 2012, nella quale il Parlamento ha chiesto al Consiglio di essere consultato in merito alla possibilità di valutare due periodi del mese di maggio e considerando che il Consiglio ha di conseguenza deciso di fissare le nuove elezioni da giovedì 22 a domenica 25 maggio 2014, confido in una approvazione rapida della decisione sulla nuova data, in modo da mettere in condizione i governi dei Paesi membri di dare le necessarie disposizioni per l'organizzazione delle elezioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le présent rapport répond à une demande de consultation du Conseil sur un projet de décision visant à modifier la période électorale, qui devrait normalement s'appliquer lors des prochaines élections européennes, à savoir – conformément à l'article 11, paragraphe 2 de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct ("l'Acte électoral") – du jeudi 5 au dimanche 8 juin 2014, par référence aux dates auxquelles se sont tenues les premières élections au suffrage universel direct (du jeudi 9 au dimanche 12 juin 1979). Compte tenu du fait que le long week-end de la Pentecôte correspond, dans la majorité des États membres, aux dates devant normalement s'appliquer, le Conseil a estimé qu'il serait préférable de les avancer, en proposant de fixer la période électorale comme suit: du jeudi 22 au dimanche 25 mai 2014. L'important, que je sache, est que le citoyen soit dans les conditions optimales pour effectuer son vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. De cinco em cinco anos, os cidadãos elegem os seus representantes para o Parlamento Europeu, a única instituição diretamente eleita da União Europeia. O Parlamento é eleito por sufrágio universal direto desde 1979. Antes dessa data, os eurodeputados eram nomeados pelos parlamentos de cada Estado-Membro. Aprovei o presente relatório que define o período eleitoral entre 22 e 25 de maio de 2014, em vez de 5 a 8 de junho, permitindo assim que o Parlamento tenha mais tempo para se preparar para a eleição do novo presidente da Comissão Europeia, que deverá ser eleito em julho de 2014. Importa destacar que o Conselho de Ministros da UE terá ainda de aprovar por unanimidade a antecipação do período eleitoral, o que deverá acontecer em junho.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), na piśmie. − Zmiana daty wyborów do Parlamentu Europejskiego daje szansę na podniesienie frekwencji wyborczej. Sam Parlament postuluje taką zmianę już od lat.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Pour ce rapport, le Parlement européen soutient la proposition d'avancer la date des élections européennes à une date comprise entre le 22 et le 25 mai 2014. On se rappelle peut-être que les dernières élections européennes ont eu lieu en France le 7 juin 2009. Bien que l'on ne puisse s'adapter à la situation électorale de chaque État-membre, cela aura pour conséquence de les rapprocher encore plus des élections municipales en France et donc de réduire la campagne sur les enjeux européens à peau de chagrin. Il est vrai que pour garantir une participation électorale importante, il n'est pas souhaitable que les élections européennes aient lieu lors de la période du 5 au 8 juin 2014, c'est à dire le week-end de la Pentecôte. Mais la vraie raison est de permettre l'installation de la nouvelle Commission européenne avant l'été sachant que le Parlement européen aura, en vertu du Traité de Lisbonne, des pouvoirs renforcés en ce domaine. J'ai ainsi fait le choix de m'abstenir sur ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Bezweckt wird hier, die achten Wahlen zum Europäischen Parlament vorzuziehen, d. h. auf Anfang Mai, um so dem Zeitraum des Pfingstwochenendes zu entgehen. Aus dieser Sicht wäre einer möglichen reduzierten Wahlbeteiligung vorzubeugen und daher dieses Vorhaben zu bejahen und schnellstmöglich abzuwickeln.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Rada skierowała wniosek o opinię w sprawie projektu decyzji zmieniającej termin wyborów. Dotyczyłoby to okresu od czwartku 5 czerwca do niedzieli 8 czerwca 2014 r., przez analogię do terminu, w którym odbyły się pierwsze wybory bezpośrednie (od czwartku 9 czerwca do niedzieli 12 czerwca 1979 r.). Ponieważ w większości państw członkowskich terminowi wyborów, który miałby zastosowanie, odpowiadałby długi weekend Zielonych Świątek, Rada uznała, że lepiej byłoby wybory przyspieszyć, i zaproponowała, by wyznaczyć je w terminie 22-25 maja (czwartek – niedziela) 2014 r. Aby państwa członkowskie miały wystarczającą ilość czasu na podjęcie działań niezbędnych dla organizacji tych wyborów, decyzja w sprawie nowego terminu powinna zapaść jak najprędzej. Uzasadnia to zastosowanie uproszczonej procedury przewidzianej w art. 46 ust. 1 Regulaminu. Projekt decyzji Rady odrzucono.

 

7.5. Prašymas ginti Parlamento nario Gabriele Albertini imunitetą (A7-0149/2013 - Bernhard Rapkay)
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce texte porte sur la défense de l'immunité parlementaire de Gabriele Albertini, député italien du Parti Populaire européen. M. Albertini est assigné devant le tribunal de Milan pour des déclarations concernant le procureur Alfredo Robledo. En me fondant sur l'article 8 du protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne qui dispose que "les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions", j'ai décidé de soutenir la demande de défense d'immunité de Gabriele Albertini.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Na sequência de duas entrevistas publicadas nos jornais italianos "Il Sole 24 Ore", de 26 de outubro de 2011, e no "Corriere della Sera", de 19 de fevereiro de 2012, o eurodeputado Gabriele Albertini foi notificado por Alfredo Robledo para comparecer perante o Tribunal de Milão, Itália. O relatório elaborado pelo colega Bernhard Rapkay versa sobre o pedido de levantamento da imunidade parlamentar de Gabriele Albertini devido a ter sido acusado por um magistrado do Tribunal de Milão que considerou que as declarações proferidas nas entrevistas supra referidas e relacionadas com o “julgamento dos derivados” atingiram a “sua reputação pessoal e profissional” bem como a “sua honra e estatuto”. Neste sentido, e tendo em conta a recomendação da Comissão dos Assuntos Jurídicos que considera, na sequência da audição realizada no dia 17 de dezembro de 2012, que o eurodeputado, quando concedeu as referidas entrevistas, não estava a atuar no âmbito das suas funções enquanto deputado ao PE, votei favoravelmente este relatório que recomenda o levantamento da Imunidade parlamentar ao colega Gabriele Albertini.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Na zasadnutí 10. septembra 2012 predseda v súlade s článkom 6 ods. 3 rokovacieho poriadku oznámil, že 19. júla 2012 dostal žiadosť Gabrieleho Albertiniho o ochranu jeho poslaneckej imunity. V súlade s článkom 7 ods. 3 ho Výbor pre právne veci vypočul 17. decembra 2012. Poslanec bol predvolaný na milánsky súd na podnet Alfreda Robleda v súvislosti s vyhláseniami, ktoré uviedol prvýkrát v rozhovore pre taliansky denník Il Sole 24 Ore 26. októbra 2011 a následne v rozhovore, ktorý bol uverejnený v talianskom denníku Corriere della Sera 19. februára 2012. Navrhovateľom je sudca milánskeho súdu, ktorý požaduje náhradu za poškodenie jeho osobnej a odbornej povesti, cti a postavenia niekoľkými vyhláseniami uvedenými v týchto dvoch rozhovoroch, ktoré sa týkali procesu o derivátoch. Oba predmetné rozhovory boli poskytnuté a zverejnené v čase, keď Gabriele Albertini vykonával funkciu poslanca Európskeho parlamentu po tom, čo bol do tejto funkcie zvolený vo voľbách do Európskeho parlamentu v rokoch 2004 a 2009. Výbor pre právne veci sa domnieva, že pri ich poskytovaní poslanec nekonal v rámci výkonu svojich úloh poslanca Európskeho parlamentu. I preto odporúča, aby Európsky parlament neochránil jeho poslaneckú imunitu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this decision. After considering the reasons for and against defending the Member’s immunity, the Committee on Legal Affairs recommends that the European Parliament should not defend the parliamentary immunity of Gabriele Albertini.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A defesa da independência do mandato do Deputado Europeu é da competência do Parlamento Europeu e essa independência não pode ser posta em causa. De acordo com o artigo 8.º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia, os membros do Parlamento Europeu não podem ser procurados, detidos ou perseguidos pelas opiniões ou votos emitidos no exercício das suas funções. O pedido de Gabriele Albertini diz respeito a um mandado de citação apresentado contra ele perante o Tribunal de Milão em nome de Alfredo Robledo, relacionado com declarações proferidas por Gabriele Albertini numa primeira entrevista publicada pelo jornal italiano "Il Sole 24 Ore" em 26 de outubro de 2011, e numa segunda entrevista publicada pelo jornal italiano "Corriere della Sera" em 19 de fevereiro de 2012. As declarações feitas em ambas as entrevistas dizem respeito ao "julgamento dos derivados" sobre a investigação de factos que datam de 2005, que implicam o município de Milão e estão relacionados com as funções exercidas por Gabriele Albertini enquanto Presidente da Câmara dessa cidade. Daí o meu voto favorável a não defender a imunidade de Gabriele Albertini.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Concordando con il relatore sulla maggioranza dei punti presentati, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. On the basis of the considerations established in the report, and pursuant to Article 6(3) of the Rules of Procedure, after considering the reasons for and against defending the Member’s immunity, the Committee on Legal Affairs recommended that the European Parliament should not defend the parliamentary immunity of Gabriele Albertini.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – M. Albertini a pris ses fonctions en tant que membre du Sénat italien le 15 mars 2013; l'article 9 du protocole ne s'applique plus à lui. La fonction de membre du Sénat italien est incompatible avec la fonction de député au Parlement européen, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la loi de 1976 sur les élections directes. Nous avons donc suivi la commission des affaires juridiques qui recommande, après avoir examiné les arguments pour et contre la levée de l'immunité du député, que le Parlement européen ne défende pas l'immunité parlementaire de Gabriele Albertini.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Considerando que Gabriele Albertini, deputado ao Parlamento Europeu, requereu a defesa da sua imunidade parlamentar no contexto de um processo perante um tribunal italiano e que este pedido diz respeito a um mandado de citação apresentado contra ele perante o Tribunal de Milão relativamente a um facto que ocorreu quando não estava assim a agir no exercício das suas funções enquanto deputado ao Parlamento Europeu, votei a favor do documento que decide não defender os privilégios e imunidades do Eurodeputado.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Odrzucono wniosek Gabriele Albertiniego z dnia 25 kwietnia 2006 r. dotyczący skorzystania z immunitetu w związku z postępowaniem karnym wszczętym przeciwko niemu przed sądem w Mediolanie. Jako że w dniu 15 marca 2013 r. objął on fotel senatora we włoskim Senacie, art. 9 protokołu nie ma już do niego zastosowania, stanowiska senatora we włoskim Senacie nie można bowiem łączyć z funkcją posła do Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o wyborach bezpośrednich z 1976 r.

 

7.6. Prašymas atšaukti Parlamento nario Spyros Danellis imunitetą (I) (A7-0159/2013 - Eva Lichtenberger)
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai décidé de me prononcer pour la levée de l'immunité de Spyros Danellis, qui est accusé d'avoir "manqué aux obligations qui lui incombaient en ayant omis, en sa qualité de maire d'Hersonissos (préfecture d'Iraklion), d'avoir pris les mesures nécessaires pour fermer un établissement opérant sur le territoire de la commune, et ce malgré la décision prise dans ce sens par les autorités sanitaires". En effet, les faits reprochés à M. Danellis ne sont pas du ressort d'une opinion ou d'un vote émis dans l'exercice de ses fonctions.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted in favour of this report as I do not see it fit that immunity be issued in this case.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Os artigos 8.º e 9.º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da UE referem que “os Membros do PE não podem ser procurados, detidos ou perseguidos pelas opiniões ou votos emitidos no exercício das suas funções” e que "a imunidade não pode ser invocada em caso de flagrante delito e não pode também constituir obstáculo ao direito de o PE levantar a imunidade de um dos seus membros.” O presente relatório versa sobre o pedido de levantamento da imunidade parlamentar ao eurodeputado grego Spyros Danellis, na sequência de um pedido efetuado pelo Procurador-Adjunto do Supremo Tribunal da República Helénica, por causa “de eventuais ações judiciais relativas a um alegado delito de incumprimento do dever”. De acordo com a acusação, Spyros Danellis, enquanto Presidente da Câmara de Heronissos na prefeitura de Heraklion, não terá tomado as medidas que se impunham em ordem ao encerramento de um estabelecimento que funcionava no seu município, tal como solicitado pelas autoridades sanitárias. Considerando que o comportamento de Spyros Danellis evocado na acusação remonta a um período em que não exercia as funções de eurodeputado, e tendo em conta que, para que o processo possa avançar é necessário que o PE aprove o levantamento da imunidade parlamentar, votei favoravelmente o relatório elaborado pela colega Eva Lichtenberger.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Na zasadnutí 14. januára 2013 predseda oznámil v súlade s článkom 6 ods. 2 rokovacieho poriadku, že dostal žiadosť od gréckych orgánov o zbavenie parlamentnej imunity Spyrosa Danellisa. Predseda túto žiadosť v súlade s článkom 6 ods. 2 postúpil Výboru pre právne veci. Spyros Danellis je obvinený zo zanedbania povinnosti, keď vo svojej predchádzajúcej funkcii starostu obce Hersonissos údajne neprijal opatrenia na zatvorenie podniku, ktorý vykonával činnosť v jeho samosprávnej oblasti, napriek tomu, že orgány hygienickej služby vydali rozhodnutie, v ktorom požadovali prijatie takýchto opatrení. Zvážiac argumenty a dôvody za a proti vo veci zbavenia imunity poslanca sa odporúča, aby Európsky parlament zbavil Spyrosa Danellisa parlamentnej imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – Je me suis prononcée pour la levée de l'immunité parlementaire de Spyros Danellis. L'immunité parlementaire est un droit qui vise à protéger les élus européens de pressions extérieures et de garantir leur indépendance. Celui-ci ne signifie en aucun cas un droit à l'impunité puisque les eurodéputés sont tenus de respecter la législation européenne à l'instar de tout citoyen de l'Union. Lors d'une levée d'immunité, le député européen conserve son mandat mais l'autorité compétente de son Etat peut enquêter et engager des poursuites contre lui s'il a commis une violation évidente du droit de l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal which recommends that the European Parliament should waive the parliamentary immunity of Spyros Danellis.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Monsieur Spyros Danellis est accusé d'avoir manqué à ses obligations en sa qualité de maire d'Hersonissos. Son immunité parlementaire ne saurait donc le protéger contre une action en justice. Je vote pour la levée parlementaire de M. Spyros Danellis, afin que justice puisse être rendue.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A defesa da independência do mandato do Deputado Europeu é da competência do Parlamento Europeu e essa independência não pode ser posta em causa. De acordo com o artigo 8.º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia, os membros do Parlamento Europeu não podem ser procurados, detidos ou perseguidos pelas opiniões ou votos emitidos no exercício das suas funções. Neste caso, Spyros Danellis é acusado de incumprimento do seu dever, uma vez que se alega que omitiu, enquanto Presidente da Câmara de Hersonissos na prefeitura de Heraklion, tomar medidas para encerrar um estabelecimento que funcionava no seu município, apesar da existência de uma decisão das autoridades sanitárias que exigia a tomada dessas medidas. As alegadas ações não constituem opiniões ou votos emitidos no exercício das funções dos deputados ao Parlamento Europeu para efeitos do artigo 8.º do Protocolo n.º 7 relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia. É manifesto que a acusação não tem qualquer relação com a posição de Spyros Danellis enquanto deputado ao Parlamento Europeu, mas sim com a sua antiga posição de Presidente da Câmara de Hersonissos. Sou favorável ao levantamento da imunidade de Spyros Danellis.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Nella seduta del 14 gennaio 2013 il Presidente ha comunicato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, di aver ricevuto dalle autorità greche una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Spyros Danellis. Il Presidente ha quindi deferito la richiesta alla commissione giuridica, a norma dello stesso articolo 6, paragrafo 2. In base alle succitate considerazioni, esaminati i motivi favorevoli e contrari alla revoca dell'immunità del deputato e d'accordo con il relatore il quale raccomanda che il Parlamento europeo revochi l'immunità parlamentare di Spyros Danellis, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. At the sitting of 14 January 2013 the President announced, under Rule 6(2) of the Rules of Procedure, that he had received a request from the Greek authorities to waive the parliamentary immunity of Spyros Danellis. The President referred the request to the Committee on Legal Affairs under Rule 6(2). Mr Danellis is accused of dereliction of duty for having, allegedly, in his former position as Mayor of Hersonissos, omitted to take steps to close an establishment operating in his municipality despite the existence of a decision by the sanitary authorities which required such steps to be taken. On the basis of the considerations made in the report, after considering the reasons for and against waiving the Member’s immunity, it is recommended that the European Parliament should waive the parliamentary immunity of Spyros Danellis.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le procureur adjoint de la Cour suprême de la République hellénique a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Spyros Danellis, député au Parlement européen, dans le cadre d'une éventuelle action en justice tendant à dénoncer un prétendu manquement consistant à avoir faussement accusé une tierce partie d'avoir commis un acte illégal dans l'intention de le faire poursuivre pour cet acte, et d'avoir prononcé de fausses déclarations sur une tierce partie qui pourraient porter atteinte à la réputation de cette partie et à sa renommée, en sachant que cette déclaration était fausse. Lesdites prétendues fausses déclarations et accusations concernent la vente des fruits d'oliviers et autres arbres arrachés sur un terrain exproprié par un contractant exécutant des travaux publics dans le contexte de la construction d'un barrage dans la municipalité d'Hersonissos, dans la préfecture d'Héraklion, dont Spyros Danellis a été maire. Les actes incriminés ne constituent pas une opinion ou un vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l'article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne. Que la Justice fasse son office

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Considerando que o Procurador-Adjunto do Supremo Tribunal da República Helénica solicitou o levantamento da imunidade parlamentar de um deputado ao Parlamento Europeu, Spyros Danellis, em conexão com uma eventual ação judicial relativa a um alegado delito e que é manifesto que a acusação não tem qualquer relação com a posição de Spyros Danellis enquanto deputado ao Parlamento Europeu, mas sim com a sua antiga posição de Presidente da Câmara de Hersonissos, votei a favor do levantamento da sua imunidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2013 r. przewodniczący przedstawił wniosek o uchylenie immunitetu Spyrosa Danellisa. Oskarżono go o pomówienie osoby trzeciej o popełnienie czynu zabronionego, a także o świadome składanie fałszywych zeznań na temat tej osoby trzeciej, które mogą zaszkodzić jej reputacji i dobremu imieniu. Wspomniane domniemanie fałszywych zeznań oraz oskarżenia dotyczą działalności posła Danellisa na jego wcześniejszym stanowisku burmistrza gminy Chersonisos i nie mają związku ze sprawowanym przezeń mandatem posła do Parlamentu Europejskiego. Poseł Danellis miał możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie i nie ma powodów, aby podejrzewać, że chodzi w tym przypadku o fumus persecutionis. W oparciu o przywołane wyżej okoliczności oraz po zbadaniu argumentów za uchyleniem immunitetu posła i przeciwko jego uchyleniu sprawozdawca opowiedział się za uchyleniem immunitetu.

 

7.7. Prašymas atšaukti Parlamento nario Spyros Danellis imunitetą (II) (A7-0160/2013 - Eva Lichtenberger)
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai décidé de me prononcer pour la levée de l'immunité de Spyros Danellis, qui est accusé d'avoir "faussement accusé une tierce partie d'avoir commis un acte illégal dans l'intention de le faire poursuivre pour cet acte, et d'avoir prononcé de fausses déclarations sur une tierce partie qui pourraient porter atteinte à la réputation de cette partie et à sa renommée, en sachant que cette déclaration était fausse". Les faits reprochés à M. Danellis ne sont pas du ressort d'une opinion ou d'un vote émis dans l'exercice de ses fonctions.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted in favour of this report as I do not see it fit that immunity be issued in this case.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório versa sobre o pedido de levantamento da imunidade parlamentar do eurodeputado Spyros Danellis, conforme comunicação do Sr. Presidente do PE de 6 de fevereiro de 2013 informando sobre a receção de uma carta das autoridades gregas relativa a este assunto. Spyros Danellis é acusado de ter denunciado um terceiro pela prática de um ato ilegal que, afinal, não havia cometido, com o objetivo de que fosse processado, bem como de ter proferido falsas declarações sobre um terceiro, o que poderia prejudicar o bom nome e a reputação desse indivíduo. O Procurador-Adjunto do Supremo Tribunal da República Helénica pediu o levantamento da imunidade parlamentar do eurodeputado grego Spyros Danellis para que este possa ser julgado pelas alegadas falsas declarações e acusações relacionadas “com a venda de frutos de oliveiras e outras árvores arrancadas em terras expropriadas por um contratante que executava obras públicas no município de Hersonissos". Considerando que o comportamento de Spyros Danellis evocado na acusação remonta a um período em que não exercia as funções de eurodeputado, e tendo em conta que, para que o processo possa avançar é necessário que o PE aprove o levantamento da imunidade parlamentar, votei favoravelmente o relatório elaborado pela colega Eva Lichtenberger.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Na zasadnutí 6. februára 2013 predseda oznámil v súlade s článkom 6 ods. 2 rokovacieho poriadku, že dostal žiadosť od gréckych orgánov o zbavenie poslaneckej imunity Spyrosa Danellisa. V súlade s článkom 6 ods. 2 predseda túto žiadosť postúpil Výboru pre právne veci. Spyros Danellis je obvinený z krivého obvinenia tretej osoby zo spáchania protizákonného činu so zámerom vystaviť príslušnú osobu trestnému stíhaniu a z podania krivej výpovede o tretej osobe, ktorá mohla poškodiť jej povesť a dobré meno, pričom si bol vedomý toho, že jeho výpoveď je nepravdivá. Uvedená údajná krivá výpoveď a obvinenie sa týkajú predaja plodov olivovníkov a iných stromov vyvalených na vyvlastnenom pozemku dodávateľom, ktorému bola udelená verejná zákazka na uskutočnenie stavebných prác v súvislosti s výstavbou priehrady v obci Hersonissos v správnej oblasti Iraklion, ktorej starostom bol Spyros Danellis. Zvážiac dôvody za a proti sa odporúča, aby Európsky parlament zbavil Spyrosa Danellisa poslaneckej imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted that the European Parliament should waive the parliamentary immunity of Spyros Danellis. Mr Danellis is accused of falsely accusing a third party of an unlawful act with the intent of having him prosecuted for it, and of making false statements about a third party which could damage their reputation and good name, knowing such statements to be untrue. Said alleged false statements and accusations relate to the sale of the fruit of olive and other trees uprooted on expropriated land by a contractor carrying out public works in the context of the construction of a dam in the municipality of Hersonissos in the Prefecture of Iraklion, of which Spyros Danellis was mayor.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A defesa da independência do mandato do Deputado Europeu é da competência do Parlamento Europeu e essa independência não pode ser posta em causa. De acordo com o artigo 8.º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia, os membros do Parlamento Europeu não podem ser procurados, detidos ou perseguidos pelas opiniões ou votos emitidos no exercício das suas funções. Neste caso, Spyros Danellis é acusado de ter falsamente acusado um terceiro de um ato ilegal, com o intuito de que fosse processado por tal conduta, e de fazer falsas declarações sobre um terceiro, declarações que poderiam prejudicar a reputação e bom nome desse terceiro, sabendo que as declarações em causa eram falsas. As alegadas ações não constituem opiniões ou votos emitidos no exercício das funções dos deputados ao Parlamento Europeu para efeitos do artigo 8.º do Protocolo n.º 7 relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia. É manifesto que a acusação não tem qualquer relação com a posição de Spyros Danellis enquanto deputado ao Parlamento Europeu, mas sim com a sua antiga posição de Presidente da Câmara de Hersonissos. Sou favorável ao levantamento da imunidade de Spyros Danellis.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Considerando que o Procurador-Adjunto do Supremo Tribunal da República Helénica solicitou o levantamento da imunidade de um deputado ao Parlamento Europeu, Spyros Danellis, em conexão com uma eventual ação judicial relacionada com um alegado delito em que Spyros Danellis é acusado de ter falsamente acusado um terceiro de um ato ilegal, e que é manifesto que a acusação não tem qualquer nexo com a posição de Spyros Danellis enquanto deputado ao Parlamento Europeu, votei a favor do levantamento da sua imunidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le procureur adjoint de la Cour suprême de la République hellénique a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Spyros Danellis, député au Parlement européen, dans le cadre d'une éventuelle action en justice tendant à dénoncer un prétendu manquement consistant à avoir faussement accusé une tierce partie d'avoir commis un acte illégal dans l'intention de le faire poursuivre pour cet acte, et d'avoir prononcé de fausses déclarations sur une tierce partie qui pourraient porter atteinte à la réputation de cette partie et à sa renommée, en sachant que cette déclaration était fausse.

Lesdites prétendues fausses déclarations et accusations concernent la vente des fruits d'oliviers et autres arbres arrachés sur un terrain exproprié par un contractant exécutant des travaux publics dans le contexte de la construction d'un barrage dans la municipalité d'Hersonissos, dans la préfecture d'Héraklion, dont Spyros Danellis a été maire. Les actes incriminés ne constituent pas une opinion ou un vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l'article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne. Que la Justice fasse son office.

 

7.8. Įmonių perėmimo pasiūlymai (A7-0089/2013 - Klaus-Heiner Lehne)
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Contextul economic şi financiar, care a marcat Uniunea Europeană în anii de criză profundă, nu a reuşit să ofere o imagine clară asupra impactului real al Directivei privind ofertele publice de cumpărare. Cu toate acestea, sunt de părere că piaţa de control corporativ a produs o serie de efecte care nu pot fi contestate de nicio instanţă, atât în materie de concurenţă echitabilă, cât şi în ceea ce priveşte supravegherea sau drepturile angajaţilor aflaţi într-o situaţie de preluare. Pe măsură ce Europa va ieşi de sub influenţele negative ale crizei economice şi financiare, pe măsură ce ofertele publice de cumpărare vor reveni la nivelul de dinainte de anul 2007, efectele acestei directive în ceea ce priveşte preluările de control se vor face simţite în rândul statelor membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport de mon collègue Klaus-Heiner Lehne qui indique qu'il faudrait disposer de données plus précises afin de déterminer si la révision ou la modification de la directive concernant les offres publiques d'acquisition s'impose, ou s'il y a lieu de prendre de nouvelles mesures d'harmonisation. Cette directive adoptée en 2004 coordonne les règles en matière d'offres publiques d'acquisition des titres de sociétés, lorsqu'une partie au moins de leurs titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas - įvertinti kaip taikoma Direktyva 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo. Atsižvelgiant į pastarųjų metų finansinius pokyčius ir krizę, sunku tinkamai įvertinti, kaip taikoma direktyva. Krizė padarė labai didelį poveikį įmonių perėmimo finansavimui. Vykdant susijungimo ir įsigijimo veiklą paprastai reikalinga finansinė parama, tačiau pastebimas kreditų trūkumas bei dėl žemų akcijų kainų mažiau patrauklus akcijų įsigijimas. Šios direktyvos taikymas negali būti tinkamai įvertintas kai remiamasi tik ribotais turimais duomenimis. Todėl pritariu išdėstytiems siūlymams surinkti daugiau reikalingų ir tinkamų duomenų, kad būtų galima nustatyti ne tik direktyvos keitimų poreikį, bet ir konkrečius tolesnius derinimo veiksmus, kurių reikia imtis.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului deoarece această directivă reprezintă un pas important în consolidarea legislaţiei societăţilor comerciale la nivel european. Împărtăşesc faptul că unul dintre obiectivele principale ale directivei este asigurarea unui mediu echitabil în cadrul ofertelor publice, fapt ce ameliorează buna funcţionare a pieţei de control corporativ.

Salut eforturile depuse în vederea intensificării colaborării între autorităţile naţionale în contextul ofertelor publice de cumpărare, prin intermediul reţelei ofertelor publice de cumpărare. Problema supravegherii ofertelor publice se înscrie în prerogativele statale.

Aş dori să insist asupra condiţiei angajaţilor în cazul unei preluări şi asupra necesităţii consolidării drepturilor acestora în situaţii similare.

În concluzie susţin propunerea adresată Comisiei de efectuare a unei evaluări a aplicării directivei, având în vedere că perioada de transpunere a coincis cu începutul crizei financiare, cauzând distorsiuni ale pieţei de control corporativ.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Condivido la relazione del collega on. Lehne sull'Applicazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto. Gli Stati membri hanno recepito tale direttiva nel 2006 per armonizzare le norme in materia di offerte pubbliche d'acquisto. Purtroppo, la ricezione della normativa è coincisa con l'inizio della crisi economica e per questo, allo stato attuale, non è possibile valutare correttamente la sua applicazione in quanto mancano dati che accertino eventuali modifiche o misure di armonizzazione da adottare in futuro.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes pasiūlyme dėl direktyvos dėl įmonių perėmimo pateiktos būtiniausios gairės, kuriomis užtikrinamas įmonių perėmimo pasiūlymų vykdymo skaidrumas ir teisinis tikrumas, o akcininkams, darbuotojams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams suteikiama teisė gauti ir skleisti informaciją. Atsižvelgus į tai, kad direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpis sutapo su finansų krizės, kuri galiausiai pavirto ekonomikos ir skolų krize, pradžia, sunku nustatyti, kokiu mastu turėtų būti taikomos tolesnės derinimo priemonės dėl įmonių perėmimo. Tačiau, siekiant padidinti kapitalo rinkos skaidrumą ir sustiprinti įsigyjamos įmonės ir suinteresuotųjų subjektų teises, reikalingos naujos priemonės susijusios įmonių perėmimo pasiūlymų reguliavimu. Poveikio vertinimo metu darbuotojų atstovai išreiškė nepasitenkinimą dėl darbuotojų teisių gynimo padėties, todėl turi būti imtasi reikalingų veiksmų, siekiant efektyviau spręsti aktualius klausimus. Būtina užtikrinti, kad darbuotojų atstovai galėtų visapusiškai dalyvauti konsultacijose prieš perėmimo etapą, jo metu ir po jo, bei naudotis plačiomis teisėmis gauti informaciją. Svarbu užtikrinti, kad visų rūšių darbuotojams būtų teikiama pereinamojo laikotarpio pagalba, nepaisant jų statuso, bendrovės rūšies ar pavienio darbuotojo savybių.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – L'UE a adopté en 2004 une directive concernant les offres publiques d'acquisition, afin de coordonner les règles des titres de sociétés relevant du droit des États membres. Il appartenait au Parlement de se prononcer sur la bonne application de la directive. J'ai voté en faveur de ce rapport parce qu'il préconisait un report de cette évaluation. En effet, compte tenu des troubles financiers et économiques de ces cinq dernières années, j'ai estimé que nous ne disposions pas de données suffisantes pour procéder maintenant à une évaluation juste et équilibrée.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Concordo e apoio este relatório porque assinala que os direitos dos trabalhadores devem ser mantidos ao longo do processo de aquisição, considerando que a diretiva deveria ser alinhada com a legislação da UE que garante os direitos dos trabalhadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Actuala directivă trebuie aliniată la legislaţia UE pentru a asigura respectarea drepturilor lucrătorilor, iar acestea trebuie respectate pe întreg parcursul procesului de preluare a întreprinderilor. Astfel, reprezentanţii lucrătorilor în cauză trebuie să se bucure de drepturi de informare şi consultare cât mai cuprinzătoare, în special pe parcursul procesului de preluare, şi să aibă acces la cea mai adecvată expertiză juridică.

Participarea lucrătorilor şi participarea la capital a angajaţilor au un rol important în asigurarea participării depline a lucrătorilor şi a informării adecvate a acestora pe parcursul întregului proces de preluare. Aceste informaţii ar trebui garantate lucrătorilor care participă la administrarea societăţii, precum şi celor care participă la capitalul întreprinderii.

Este important să se garanteze faptul că toate categoriile de angajaţi, indiferent de poziţia acestora, de tipul de societate sau de caracteristicile individuale ale fiecărui angajat, beneficiază de asistenţă cu privire la tranziţie, având în vedere mai ales situaţia specială a angajaţilor vulnerabili sau a celor cu regim de muncă neregulat, precum angajaţii cu contracte de muncă pe perioadă determinată sau temporare. Pe parcursul procesului de preluare, trebuie menţinute drepturile, obligaţiile şi condiţiile de muncă din cadrul contractelor de angajare existente şi trebuie interzisă concedierea angajaţilor ca urmare a operaţiunilor întreprinderii.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Dopo un lungo percorso procedimentale si è riusciti ad adottare questa importante direttiva che mira ad armonizzare le norme sulle offerte pubbliche di acquisto nell'Unione Europea. Concordo con la valutazione fatta dalla Commissione Europea circa l'applicazione di questo strumento negli ordinamenti interni: sono necessarie misure di armonizzazione aggiuntive. Va senz'altro preso atto, però, che l'inizio della crisi economica ha inciso negativamente sul potenziale messo in campo dall'introduzione di queste nuove norme. Pertanto, vale la pena attendere per valutare l'introduzione di nuove modifiche alla direttiva. Il mio voto è stato favorevole perché sono in linea con le considerazioni fatte.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Criza cu care se confruntă Europa are influenţe nefaste asupra procesului de preluare a întreprinderilor, principala problemă identificată de Comisie fiind lipsa finanţării. Ca atare, activităţile adiacente acestui proces - fuziuni şi achiziţii - se desfăşoară cu dificultate, mai ales din cauza reducerii creditelor, de către bănci. Susţin propunerea raportorului privind necesitatea unei evaluări mai ample în baza unor date relevante pentru a stabili nu doar necesitatea modificării directivei, ci şi pentru a stabili cu precizie următorii paşi de parcurs pe calea armonizării la nivelul statelor UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – La directive OPA vise à garantir des conditions de concurrence homogènes pour toutes les offres publiques d'acquisition en Europe, dont la surveillance joue un rôle essentiel sur les évolutions du marché du contrôle des sociétés. Ce texte souligne l'intérêt de la directive, et indique les pistes qui restent encore à explorer ou approfondir : envisager une surveillance au niveau de l'Union, ou encore appréhender les nouvelles problématiques issues de la révision du fonctionnement de la directive. Il souligne notamment l'importance de prendre en compte de façon adéquate les droits des employés concernés par ces opérations.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report. The aim is to boost Europe’s competitiveness by facilitating corporate restructuring and consolidation. I support the rapporteur’s position on the need to take into consideration additional harmonisation measures on takeover bids at EU level and giving strong rights to shareholders, including minority shareholders. Restructuring has had very negative affects on Wales in the past. I want to ensure that the needs of communities and the economy are considered in future.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A diretiva relativa às ofertas públicas de aquisição, adotada em 2004, tinha como prazo de transposição maio de 2006. Pese embora tal transposição tenha sido efetuada pelos Estados-Membros, a verdade é que a aplicação da diretiva coincidiu com o eclodir da crise financeira e das dívidas soberanas na Europa, o que levou a um arrefecimento do mercado das fusões e aquisições. Estas operações requerem, na maioria das vezes, financiamento sofisticado, e com a dificuldade de acesso ao crédito, o mercado não funciona com a mesma facilidade. Para além disso, como alerta o relator, o baixo valor das ações, resultante da recessão, torna menos atrativa a aquisição das mesmas. Assim, nota-se que entre 2009 e 2010, o mercado intraeuropeu de fusões e aquisições ficou praticamente paralisado, estando a recuperar muito lentamente. Concordo, pois, com o Relator que com tais condições de mercado não é possível fazer uma correta avaliação da aplicação da diretiva, pelo que "são necessários dados mais pertinentes não só para determinar a necessidade de introduzir alterações na diretiva, mas igualmente para definir com precisão as medidas concretas a tomar no futuro em matéria de harmonização".

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Em abril de 2004, foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia (UE), a Diretiva 2004/25/CE sobre as ofertas públicas de aquisição na Europa cujo objetivo é criar regras harmonizadas entre todos os Estados-Membros (EM). O relatório elaborado por Klaus-Heiner Lehne analisa a aplicação desta Diretiva cujas disposições os EM eram obrigados a transpor para as legislações nacionais até ao mês de maio de 2006. O relator considera que o início da crise económica e financeira no ano de 2007 trouxe problemas acrescidos à implementação das regras previstas na Diretiva uma vez que “o mercado intraeuropeu de controlo das sociedades ficou praticamente paralisado, estando a recuperar muito lentamente”. É referido o exemplo do mercado do Reino Unido onde as Ofertas Públicas de Aquisição baixaram, entre 2010 e 2011, em 50%. Concordo, por isso, com o relator sobre a necessidade de obter dados mais relevantes nesta matéria para se poder aferir da necessidade de introduzir alterações na Diretiva 2004/25/CE e quais as medidas concretas que devem ser tomadas em matéria de harmonização.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A Diretiva estipula que os Estados-Membros deverão tomar as medidas para proteger os detentores de valores mobiliários e, em particular, os detentores de participações minoritárias, após uma mudança de controlo das sociedades. No entanto, como expresso no relatório, a regra da oferta obrigatória é a principal disposição para a proteção dos acionistas minoritários. Segundo um estudo externo, todos os Estados-Membros preveem derrogações a esta regra. Partindo deste estudo, reconhece-se que estas derrogações são frequentemente utilizadas para proteger os interesses dos acionistas maioritários. Ora, apesar disso, não se vê que seja feito qualquer esforço para defender os acionistas minoritários, nomeadamente tipificando e reduzindo o número de situações nas quais esta regra possa ser derrogada pelos Estados-Membros. No que diz respeito aos trabalhadores, para quem o anúncio de uma destas operações constitui uma ameaça ao seu posto de trabalho ou o primeiro sinal da degradação das condições sob as quais exercem a sua atividade, a Diretiva apenas diz que deverá também ser fornecida uma informação adequada aos representantes dos trabalhadores da sociedade. Não chega. O relator não incorporou as sugestões da Comissão de Emprego e dos Assuntos Sociais, no sentido de que sejam mantidos os direitos dos trabalhadores ao longo de todo o processo de aquisição. Por estas razões, não podemos votar a favor deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Smernica o ponukách na prevzatie poskytuje minimálne pokyny, ktoré zabezpečujú transparentnosť a právnu istotu pri vykonaní ponuky na prevzatie a udeľujú práva na informácie akcionárom, zamestnancom a ďalším zainteresovaným stranám. Niektoré členské štáty zvažujú, že upravia svoje harmonizované vnútroštátne predpisy o ponukách na prevzatie alebo ich už upravili tak, aby zvýšili transparentnosť na kapitálovom trhu a posilnili práva cieľovej spoločnosti a jej zainteresovaných strán. Členským štátom sa do mája 2006 poskytol čas na to, aby ustanovenia smernice transponovali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Vzhľadom na finančný a hospodársky vývoj v posledných pár rokoch je riadne posúdenie uplatňovania smernice zložité, ak nie nemožné. Finančná kríza, ktorá sa začala v roku 2007, zasiahla všetky európske trhy. Napriek celému balíku opatrení zameraných na stabilizáciu a oživenie hospodárstva sa kríza prehĺbila a Európa je stále uviaznutá v kríze kapitálových trhov a v ekonomickej a dlhovej kríze. Je nešťastnou zhodou okolností, že dátum transpozície smernice sa prekrýva so začiatkom krízy. Je teda opodstatnené snažiť sa zabezpečiť viac relevantných údajov, na základe ktorých bude možné určiť nielen potrebné zmeny v smernici, ale aj konkrétne harmonizačné opatrenia, ktoré je žiaduce v budúcnosti prijať.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Il mercato ha sofferto la mancanza di fondi necessari ad attuare la direttiva sulle OPA del maggio 2006, carenza che rende difficile valutarne la corretta applicazione. La relazione sottolinea alcune caratteristiche della direttiva: la parità di condizioni tra tutti gli Stati membri, la competenza delle autorità nazionali per quanto attiene alla vigilanza, l'azione di concerto per comprendere quando scatti l'obbligo OPA, le deroghe nazionali per i soci di minoranza e le regole di informazione dei dipendenti di una società oggetto di OPA. Considerando la relazione nel suo complesso, esprimo voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Ibrisagic (PPE), skriftlig. − Vi har idag röstat för ett initiativbetänkande om genomförande av direktivet om audiovisuella medietjänster, men där vi motsätter oss delar i betänkandet som rör intrång i mediernas oberoende. Vidare vill vi understryka att begränsningar av arrangörers rätt att förfoga över sina arrangemang och rättigheter till dessa bör begränsas i så liten utsträckning som möjligt. Vi motsätter oss också att audiovisuella tjänster undantas från det allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS).

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui. Direktyvoje dėl įmonių perėmimo pasiūlymų pateiktos būtiniausios gairės, kuriomis užtikrinamas įmonių perėmimo pasiūlymų vykdymo skaidrumas ir teisinis tikrumas, o akcininkams, darbuotojams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams suteikiama teisė gauti ir skleisti informaciją. Europoje buvo ir tebėra akivaizdus suderintų taisyklių dėl įmonių perėmimo pasiūlymų vykdymo poreikis. Atsižvelgiant į pastarųjų kelerių metų finansinius ir ekonominius pokyčius sudėtinga, o galbūt neįmanoma tinkamai galutinai įvertinti, kaip taikoma direktyva. Direktyvos taikymas negali būti tinkamai įvertintas remiantis tik ribotais turimais duomenimis. Todėl komitetas siūlo surinkti daugiau atitinkamų duomenų, kad būtų galima nustatyti ne tik direktyvos pakeitimų poreikį, bet ir konkrečius tolesnius derinimo veiksmus, kurių reikia imtis. Todėl prašo Komisijos toliau atidžiai stebėti pokyčius įmonių kontrolės rinkoje ir, kai įmonių perėmimo veikla vėl bus įprasto masto, atlikti naują direktyvos taikymo vertinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − La relazione oggi approvata concerne la definizione della disciplina delle offerte pubbliche di acquisto, per la quale è necessaria, da anni, un'armonizzazione a livello europeo. Non vi è dubbio che la crisi economica scoppiata nel 2008 abbia gravemente condizionato il mercato delle offerte pubbliche d’acquisto, fortemente contrattosi, e soltanto in parte compensato dalle transazioni finanziarie. Occorre pertanto, nella revisione del diritto societario, non limitata alle norme in materia di offerte pubbliche di acquisto, invertire la rotta procedendo ad un rilancio del settore. Per tale motivo, la relazione chiede alla Commissione di monitorare l'andamento del mercato per il controllo societario e di predisporre un'analisi sull'impatto dell'applicazione della direttiva, quando le attività di acquisizione ritorneranno ai livelli pre-crisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport sur l'application de la directive 2004/25/CE concernant les offres publiques d'acquisitions. Comme le souligne le rapporteur, cette directive, votée en 2003, instaure des règles d'harmonisation sur les offres publiques d'acquisition et répond ainsi à une demande forte au sein de l'UE. La Commission recommande l'introduction de nouvelles règles communes pour que la directive s'applique à un maximum d'offres publiques d'acquisition, y compris les plus complexes.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal which points out that workers’ rights must be upheld throughout the takeover process.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Abbiamo oggi favorevolmente accolto la richiesta dell'onorevole Lehne in merito alla rivalutazione della direttiva 2004/25/CE, adottata alla fine del 2003, relativa alle offerte pubbliche d'acquisto, in quanto non la consideriamo esaustiva nel suo contesto di applicazione.

Riteniamo infatti di dover valutare la possibilità di introdurre misure aggiuntive di armonizzazione a livello di Unione europea, grazie ad alcuni dati emersi da studi esterni e sulla base di diverse segnalazioni della Commissione stessa, che ci suggeriscono la necessità di un attento riesame della suddetta direttiva. Alla luce degli sviluppi finanziari ed economici degli ultimi anni, con particolare riferimento alla crisi finanziaria che ha colpito tutta l'Europa dal 2007, riteniamo che vi siano state forti e drammatiche ripercussioni sul finanziamento delle acquisizioni.

Considerando che il sostegno alle attività di fusione e acquisizione è fondamentale affinché il mercato funzioni correttamente ed osservando, inoltre, che i partecipanti al mercato hanno sofferto di scarsità di credito e che i prezzi bassi delle azioni dovuti alla crisi hanno reso le acquisizioni azionarie meno allettanti, riteniamo necessario raccogliere altri dati non solo per accertare l'esigenza di cambiamenti della direttiva, ma anche per definire le misure di armonizzazione precise da adottare in un prossimo futuro.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Após décadas de tentativas falhadas, a diretiva foi finalmente aprovada pelo Parlamento Europeu, em segunda leitura, no final de 2003, tendo sido publicada no Jornal Oficial em abril de 2004. Os Estados-Membros tinham até maio de 2006 para transpor as disposições da diretiva para as suas legislações nacionais. O facto de os Estados-Membros terem transposto as disposições da diretiva revela a evidente necessidade, tanto no passado como hoje em dia, de regras harmonizadas sobre as ofertas públicas de aquisição na Europa. Tem sido, no entanto, difícil avaliar de forma adequada a aplicação da diretiva, face à crise que temos atravessado. Será assim necessário aguardar para podermos aferir da necessidade da introdução de alterações à actual diretiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe porque aplicar la regulación establecida en la Directiva 2004/25/EC relativa a las ofertas públicas de adquisición atañe también al derecho del sector empresarial, al laboral, a la gobernanza empresarial, etc. La citada Directiva establece una reglamentación comunitaria de las ofertas públicas ahondando en la necesidad de que los procesos de adjudicación de contratos públicos sean transparentes y permitan la igualdad de tratamiento para evitar prácticas fraudulentas. La Directiva insta a la homogeneización de los procesos de adjudicación en todos los Estados miembros para garantizar un acceso igualitario a todos los agentes económicos de la UE. Pero la Directiva debe incluir a todos los agentes económicos y no justo en el periodo en que más ha caído este tipo de contratos públicos; carece de sentido cambiar estas normas hasta que se vuelva a un volumen normal de actividad en este sector. El informe también apela a la Comisión a tener en cuenta a los representantes de los trabajadores del sector. Por estas razones he votado a favor del informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je rejoins les idées du rapport rédigé par monsieur Klaus-Heiner Lehne sur les offres publiques d'acquisition. Les activités d'acquisition dépendent fortement de l'évolution financière et économique. Nous ne pouvons donc pas évaluer de manière précise et correcte l'application de la directive dans les États membres étant donné que la date de transposition de cette directive coïncidait avec le début de la crise financière. Celle-ci a pris de l'ampleur et s'est étendue à l'économie réelle, affectant tous les pays et touchant tous les secteurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. In Bezug auf Übernahmeangebote in Europa gab es offensichtlich den Ruf nach harmonisierten Rechtsvorschriften. Dass durch das Zusammentreffen von Euro-, Schulden- bzw. Finanzkrise und der Umsetzungsfrist der betreffenden Richtlinie nur begrenzt Daten verfügbar sind, ist keine zufriedenstellende Situation. Von der Notwendigkeit noch weiterführender Harmonisierungsschritte, wie sie im vorliegenden Bericht kurz angeführt wurden, bin ich nicht überzeugt. Demgemäß habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Europos Sąjungoje, kurioje užtikrinamas laisvas kapitalo judėjimas, įmonių perėmimas – natūrali, nors ir ne itin dažna, verslo ciklo dalis. Šis procesas daro įtaką daugeliui subjektų, visų pirma – darbuotojams. Ši įtaka ne visuomet būna teigiama. Todėl pritariu šiam dokumentui, aiškiau apibrėžiančiam darbuotojų, dirbančių perimamoje įmonėje, teises, užtikrinančias darbuotojų teisinį tikrumą. Visų pirma – teisę gauti informaciją apie planuojamus ir vykstančius teisinius pokyčius.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai. Europa vis dar yra slegiama kapitalo rinkos, ekonomikos ir skolų krizės. Tai neabejotinai skaudžiai paveikė ir įmonių perėmimo veiklą. Atsižvelgiant į tai reikalingas išsamus tyrimas, kuris leistų nustatyti ne tik direktyvos pakeitimų poreikį, bet ir kokių veiksmų reikia imtis, kad rinka veiktų tinkamai ir naudingai. Pažymėtina, kad efektyvus direktyvos įgyvendinimas užtikrina ES kapitalo rinkų integraciją ir didesnį atsakomybės skaidrumą. Siekiant šio tikslo labai svarbu užtikrinti, kad įmonių perėmimo procesas vyktų skaidriai, butų užtikrintos vienodas sąlygos ir teikiama tinkama finansinė parama. Visi suinteresuoti subjektai turi gauti objektyvią ir teisingą informaciją. Be to, didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas darbuotojų apsaugai ir jų teisėms.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Na perspetiva de aumentar a transparência do mercado de capitais e reforçar os direitos da sociedade visada e das respetivas partes interessadas, o Parlamento aprovou em 2003 uma diretiva relativa às ofertas públicas de aquisição, cujas disposições eram passíveis de ser transpostas para as legislações nacionais até maio de 2006. A diretiva coordena as regras nas ofertas públicas de aquisição, garantindo a transparência e segurança jurídica nestas operações e protegendo simultaneamente os interesses dos acionistas, dos trabalhadores e das outras partes interessadas. Contudo, a evolução económica e financeira, num cenário de crise generalizada e alargada, teve consequências dramáticas para o financiamento deste tipo de aquisições, constrangendo, ou mesmo, paralisando, as atividades de fusão e aquisição. Em virtude dos desenvolvimentos financeiros e económicos dos últimos anos, é difícil, senão impossível, segundo a análise do relator, avaliar com propriedade a aplicação da diretiva, uma vez que são necessários dados mais relevantes de modo a determinar a necessidade de rever ou modificar a legislação existente. Votei favoravelmente o presente relatório de iniciativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. Ich habe für den Bericht gestimmt, da ich als Schattenberichterstatterin im Rechtsausschuss den Entwurf in einigen für ArbeitnehmerInnen wichtigen Punkten verbessern konnte. Unternehmensübernahmen können mithelfen, die europäische Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Oberstes Prinzip muss jedoch sein, Jobs zu erhalten und gute Jobs zu schaffen. Die Zielgesellschaft soll nachhaltig und langfristig im Sinne der gesamteuropäischen Wirtschaft und insbesondere im Sinne der ArbeitnehmerInnen und Stakeholder agieren. Bei Unternehmensübernahmen sorge ich mich auch eher weniger um die Unternehmen selbst – oft geht es um große Übernahmen, die große Profite nach sich ziehen, sogenannte „Mega-Buy-Outs“. Hier gilt es insbesondere die „Kleinen“ – die ArbeitnehmerInnen – zu schützen. Hierzu konnte ich einen Punkt in den Bericht hineinverhandeln, der die Kommission zur Verstärkung des Dialogs mit den ArbeitnehmerInnen bei Auftreten von dringenden Problemen auffordert. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass zur Frage, wie ArbeitnehmerInnenrechte weiter gestützt und gestärkt werden können, weitere Überlegungen angestellt werden sollen, dies unter Einhaltung der Richtlinie 2001/23/EG und der Richtlinie 2002/14/EG (Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer).

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. After decades of failed attempts, the Directive was finally adopted by the European Parliament at the end of 2003 in second reading and published in the Official Journal in April 2004. Member States were given until May 2006 to transpose the provisions of the Directive into their national laws. It is an unfortunate coincidence that the transposition date of the Directive coincides with the start of the crisis. In the light of these findings the EP believes that the application of the Directive cannot be properly assessed only on the basis of limited data being available. The EP therefore suggests that more relevant data is needed in order to establish not only the need for changes to the Directive but also the precise harmonisation steps to be taken next.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − In riferimento alla proposta di risoluzione sull’applicazione della direttiva riguardante le offerte pubbliche di acquisto, ho manifestato parere favorevole perché tende a salvaguardare, durante lo svolgimento delle offerte, i diritti degli azionisti, dei dipendenti e della altre parti interessate. La situazione economico-finanziaria degli ultimi anni ha limitato le valutazioni sull’applicazione della direttiva a causa della crisi che ha prodotto ripercussioni preoccupanti sul finanziamento delle acquisizioni, ma ritengo importante il piano di tutela dei diritti dei lavoratori durante i processi di acquisizione e la previsione di garantire ai loro rappresentanti i diritti di informazione e di consultazione, oltre al diritto di partecipare alle fasi di acquisizione, con lo scopo di poter negoziare su questioni che riguardino i loro assistiti. Ritengo inoltre importante l’adozione di un sistema di controlli e di sanzioni per contrastare le violazioni dei diritti dei lavoratori e la possibilità di utilizzare particolari fondi UE per aiutare le imprese ad affrontare le conseguenze di acquisizioni ostili.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I support the need for clearer EU legislation on workers’ rights and representation in takeover bids.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. − A nyilvános vételi ajánlatokra vonatkozó szabályok európai szintű egységesítése garantálja az eljárás lefolytatásának átláthatóságát, biztosítja a részvényesek, munkavállalók és más érdekelt személyek tájékozódáshoz való jogát, valamint javítja a vállalat-ellenőrzési piac működését és egyenlő versenyfeltételeket teremt a nyilvános vételi ajánlatok számára Európa-szerte.

Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy az irányelv tagállami átültetésére a gazdasági válság kezdetén került sor, amikor a nyilvános vételi ajánlattételek a gazdasági visszaeséssel párhuzamosan jelentősen csökkentek. Így, álláspontom szerint mindenképpen több időre és további tanulmányokra, felmérésekre van szükség ahhoz, hogy az irányelv működését megfelelően értékelni tudjuk, illetve eldöntsük, hogy a nyilvános vételi ajánlatok tekintetében szükségesek-e további harmonizációs intézkedések, és ha igen, milyen mértékben.

A Bizottságot arra kérjük, hogy akkor készítsen új értékelést, amikor a pénzügyi válság hatásai enyhülnek, és a nyilvános vételi ajánlatok száma ismét eléri a korábban megszokott mennyiséget.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je constate qu'après des décennies de tentatives avortées, la directive a finalement été adoptée en deuxième lecture par le Parlement européen à la fin de l'année 2003, et a été publiée au Journal officiel en avril 2004. Les États membres avaient jusqu'au mois de mai 2006 pour transposer les dispositions de la directive en droit national.

Il est dommage que la date de transposition de la directive ait coïncidé avec le début de la crise. Au vu de ces observations, j'estime que l'application de la directive ne peut pas être correctement évaluée sur la seule base des données limitées disponibles. Par conséquent, je trouve que des données plus pertinentes sont nécessaires non seulement pour établir la nécessité de modifier la directive, mais également pour définir avec précision les prochaines mesures d'harmonisation qu'il convient d'adopter.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A diretiva sobre as ofertas públicas de aquisição, aprovada em 2004, teve um processo de negociações difíceis e morosas. Apesar da mesma ter sido transposta pelos Estados-Membros, o relator considera que é difícil apurar a aplicabilidade da mesma, uma vez que a agudização da crise soberana não permite uma análise clara e precisa, já que existem consequências nefastas para o financiamento das aquisições. Por estas razões, apoio o relator que aguarda um estudo mais minucioso para se perceber a necessidade de introdução de alterações e medidas futuras.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Harmonisierte Rechtsvorschriften bzgl. Übernahmeangebote in Europa sind immer noch notwendig. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der vergangenen Jahre ist es schwierig, vielleicht sogar unmöglich, eine abschließende Bewertung der Anwendung durchzuführen. Unglücklich ist, dass die Umsetzung der Richtlinie mit dem Beginn der Krise zusammenfällt. Aussagekräftigere Daten sind notwendig, ob eine Änderung der Richtlinie notwendig ist und welche genauen Schritte bzgl. Harmonisierung eingeleitet werden müssen. Ein wirksames System von Sanktionen und Kontrollen wird gefordert, um Arbeitnehmerrechteverletzungen vorzubeugen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Działania z zakresu fuzji i przejęć często wymagają skomplikowanego wsparcia finansowego. W tym celu PE oczekuje planu działania Komisji w sprawie unijnego prawa spółek. PE podkreśla, że przepis dotyczący obowiązkowej oferty przejęcia jest zasadniczym przepisem regulującym ochronę udziałowców mniejszościowych oraz zezwala na stosowanie odstępstw od tego przepisu celem ochrony interesu kontroli udziałowców.

PE podkreślił również, że przepis dotyczący obowiązkowej oferty przejęcia umożliwia udziałowcom mniejszościowym, w razie zmiany kontroli, otrzymanie premii wypłacanej za pakiet kontrolny. Dyrektywa znosi obowiązek złożenia obowiązkowej oferty przejęcia w razie, gdy po początkowej dobrowolnej ofercie osiągnięto próg kontrolny w taki sposób, że oferent może następnie zwiększyć swój udział w przejmowanej spółce poprzez zwykłe nabycie udziałów.

Sprawozdawca uważa, ze należy zapewnić pracownikom przepływ informacji, a także dostęp do pomocy przejściowej wszystkim pracownikom, niezależnie od ich statusu. Za istotne uważa się utrzymanie praw, obowiązków i warunków pracy określonych w aktualnych umowach o pracę, a także zakazu dokonywania zwolnień w związku z działalnością prowadzoną w trakcie przejęcia. Sprawozdawca poruszył kwestię ustanowienia skutecznego systemu kar i kontroli chroniącego przed naruszeniami praw pracowniczych.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Il testo presentato dall'onorevole Lehne, presidente della commissione giuridica, condivide l'approccio della Commissione europea che sottolinea la necessità di proporre norme armonizzate in materia di offerte pubbliche di acquisto all'interno dell'Unione.

Fatte salve tali premesse, dal testo si evidenzia il fatto che la data di recepimento coincide con l'inizio della crisi ed il relatore non ritiene che sussistano le condizioni adeguate per valutare i dati raccolti, suggerendo dunque di proseguire nell'analisi in modo più attento ed approfondito prima di individuare eventuali misure di armonizzazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A Diretiva entende expressamente que os Estados-Membros deverão tomar as medidas para proteger os detentores de valores mobiliários e, em particular, os detentores de participações minoritárias após uma mudança de controlo das sociedades. No entanto, o relatório diz: a regra da oferta obrigatória é a principal disposição para a proteção dos acionistas minoritários, e toma nota dos resultados do estudo externo, segundo os quais todos os Estados-Membros preveem derrogações a esta regra; entende que estas derrogações sejam frequentemente utilizadas para proteger os interesses dos acionistas maioritários. Apesar disso, não se vê que seja feito qualquer esforço para defender os acionistas minoritários, tipificando e reduzindo o número de situações nas quais esta regra possa ser derrogada pelos Estados-Membros. No que diz respeito aos trabalhadores, para quem o anúncio de uma destas operações constitui uma ameaça ao seu posto de trabalho ou o primeiro sinal da degradação das condições sob as quais exercem a sua atividade, a Diretiva apenas diz que deverá também ser fornecida uma informação adequada aos representantes dos trabalhadores da sociedade. O relator não incorporou as sugestões da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, no sentido de que sejam mantidos os direitos dos trabalhadores ao longo de todo o processo de aquisição. Por estas razões, não pudemos votar favoravelmente este relatório.

 

7.9. Europos Sąjungos pramoninių rajonų regioninės strategijos (A7-0145/2013 - Jens Geier)
Kalbų vaizdo įrašas
  

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore di questa relazione perché il settore industriale europeo da diversi anni in grande difficoltà rimane ancora oggi un punto fermo del PIL.

La causa del declino è nella maggior parte dei casi legata all'arretratezza del tessuto industriale ed è per questo che l'Europa per uscire dalla crisi deve fornire strumenti concreti ai soggetti in difficoltà, dobbiamo aiutarli in maniera intelligente, creativa, seguendo gli esempi più virtuosi. Ci sono diverse aree e infrastrutture che potrebbero essere reimpiegate, reinventate attraverso l'impiego di nuove tecnologie.

Un cambiamento del genere non può essere immediato perché richiede non solo tempo, ma anche ingenti risorse economiche. In questo senso non si può chiedere che siano i soggetti o i governi locali, che a stento riescono a garantire ai loro cittadini servizi primari, a pagare le spese per questi interventi. L'Europa deve aiutare le imprese a sfruttare al meglio le risorse comunitarie, le uniche risorse certe e disponibili per i prossimi anni, risorse necessarie per lo sviluppo, per la crescita e per il lavoro.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Musimy pamiętać, że spowolnienie gospodarcze osłabiło nie tylko całe państwa, ale również potencjał poszczególnych regionów, nawet tych, które dotychczas nieźle prosperowały. W pełni zgadzam się z koniecznością opracowania strategii służących ich ożywieniu. Jesteśmy w trakcie planowania unijnego budżetu na najbliższe lata. Warto więc zastanowić się nad takim rozdziałem funduszy, który służył będzie wspomaganiu regionalnych gospodarek, a także pozwoli na zbilansowanie kapitału słabszych regionów względem silniejszych. W pełni utożsamia się on z zaleceniami kreowania warunków dogodnych dla rozwoju nowych przedsiębiorstw. Wygeneruje to bowiem znacznie większe profity niż dotychczasowe faworyzowanie wielkich ośrodków krajowych. Ponadto stanie się siłą napędową innowacyjności gospodarki, a także mobilizująco wpłynie na nierzadko obecnie sfrustrowanych młodych obywateli poszukujących własnej drogi do biznesu. Jest to bowiem najlepszy sposób stymulowania wzrostu liczby miejsc pracy. Również w Polsce istnieje wiele regionów o bardzo ubogiej infrastrukturze przemysłowej. Opracowanie przyszłościowych gałęzi przemysłu i umiejscawianie nowych inwestycji w tych regionach byłoby pożądanym kierunkiem ich rozwoju.

 
  
MPphoto
 

  Francesca Barracciu (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore della relazione perché certamente l'industria rappresenta uno dei punti di forza principali della competitività europea a livello mondiale.

Tuttavia, la politica industriale segna a mio avviso ancora una certa mancanza ed un'insufficienza di iniziativa politica da parte dell'Unione, nonostante i propositi di aumentare la quota di incidenza della produzione industriale sul PIL dell'UE entro il 2020. Le difficoltà di vecchie regioni industrializzate, che negli ultimi anni hanno sofferto un grave declino economico sono la riprova di questa assenza politica e dell'eccessiva tensione che le autorità comunitarie hanno invece voluto ciecamente riporre solo e soltanto sull'esigenza di disciplina finanziaria nei bilanci pubblici.

La relazione che abbiamo approvato sottolinea, in aggiunta a ciò, che la politica industriale tende a concentrarsi sui problemi quotidiani specifici dell'industria e che sarebbe necessario istituire ulteriori misure di aiuto per assistere le vecchie regioni industrializzate. Ancora più importante: essa rileva che sarebbero necessari approcci più integrati e sistematici a livello dell'Unione europea. È necessario uno sforzo maggiore e una maggiore efficienza per aiutare anche gli enti locali.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio manifestare il mio sostegno alla relazione sulle strategie regionali per le aree industriali, perché ho sempre ritenuto e ritengo indispensabile che tale punto venga affrontato in maniera adeguata nei negoziati in corso sui regolamenti concernenti i Fondi strutturali per il periodo 2014-2020.

Infatti, ai fini del conseguimento degli obiettivi Europa 2020, che sono parte integrante dei regolamenti, non si può non tenere conto della necessità di ristrutturazione o riconversione delle vecchie regioni industrializzate. Nel contempo appare tuttavia opportuno e necessario richiedere, viste le peculiarità proprie di ogni regione anche nel settore industriale, che le regioni abbiano un approccio integrato rispetto ad una tematica molto complessa come la riconversione industriale, che deve coinvolgere al tempo stesso politiche in ambito economico, ambientale, del lavoro e sociale in senso lato.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, come relatore ombra di questa relazione non posso che sostenere il lavoro svolto dalla commissione per lo sviluppo regionale e soprattutto sottolineare l'importanza dell'appello che con questa relazione rivolgiamo alla Commissione.

Il rilancio della politica industriale è di fondamentale importanza. Se si guarda ai dati degli ultimi anni, si constata che dal 2008 al 2011 sono stati persi 4 punti percentuali del PIL nella produzione industriale con un calo dell'11% dell'occupazione. Il rilancio dell'azione industriale è fondamentale, ma è altrettanto importante che l'Unione europea incominci ad utilizzare in maniera integrata i propri strumenti, non solo rilanciare i comparti.

È importante che quest'azione annunciata e comunicata dal Vicepresidente Tajani trovi un suo dialogo sinergico e produttivo con la politica di coesione. Solo in questo modo il rilancio della politica industriale e quindi l'azione comunicata dalla Commissione potrà produrre i suoi effetti.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (ECR). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, accogliamo con favore la proposta del relatore, che mira alla reindustrializzazione di quelle zone che sono state particolarmente esposte ad un declino radicale e che oggi necessitano di un sostegno specifico.

L'industria europea rappresenta il 16% del PIL dell'Unione, bisogna quindi trovare una soluzione affinché il declino si arresti. La Commissione deve garantire e facilitare l'utilizzo del Fondo di coesione in grado di rilanciare le PMI europee e riconvertire, attraverso piani regionali, aree industriali nelle quali l'Europa è stata all'avanguardia, favorendo il conseguente sviluppo di infrastrutture specifiche che interessano trasporti, energia e telecomunicazioni.

Il nuovo periodo di programmazione 2014-2020 potrebbe offrire opportunità di superare i confini amministrativi e accompagnare il processo di riconversione, dedicando non solo il Fondo di coesione, ma anche gran parte di quei Fondi strutturali inutilizzati a strategie di modernizzazione, diversificazione e defiscalizzazione, specie per le PMI e le industrie dell'artigianato, con particolare attenzione alle aree colpite da calamità naturali o comunque svantaggiate.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Am votat pentru acest raport. Politica de coeziune şi sprijinul financiar european sunt absolut necesare şi determinante pentru transformarea fostelor zone industriale. Astăzi, ele sunt zone în care nu sunt locuri de muncă, în care lumea trăieşte prost, însă trebuie să devină zone prospere şi cu locuri de muncă.

Corupţia, incoerenţa strategiilor, proasta guvernare locală ori naţională sunt elemente definitorii ale sistemului anacronic din fostele regiuni monoindustriale. Un exemplu relevant este cel al vechilor zone miniere din România, care se află într-o stare accentuată de degradare. În lipsa unor proiecte reale şi de lungă durată acestea vor continua să vulnerabilizeze întreaga zonă.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Un atu principal al competitivităţii noastre pe plan internaţional îl reprezintă, fără discuţie, industria, fără de care nu am juca un rol atât de important la nivel mondial în ceea ce priveşte echilibrul forţelor economice.

Din nefericire, în ultimii ani, multe regiuni industriale tradiţionale ale Europei s-au confruntat cu o dezindustrializare masivă, ce a dus la un şomaj excesiv şi la numeroase probleme demografice. Pentru soluţionarea acestor probleme şi pentru evitarea apariţiei unor noi regiuni defavorizate, consider că măsurile de redresare a sectorului industrial trebuie să fie însoţite de eforturi de creare de noi locuri de muncă, concentrate pe forţa de muncă tânără. Pentru aceasta, trebuie să corelăm strategiile comunitare de ocupare a forţei de muncă şi necesităţile viitoare ale industriei europene, să elaborăm programe regionale menite să asigure tinerilor o educaţie tehnologică performantă şi să susţinem dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor prin acces la fondurile europene şi prin consiliere în afaceri.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, äänestin tämän tärkeän mietinnön puolesta. Yksi EU:n keskeisistä ongelmista on perinteisten teollisuudenalojen taantuminen. Näitä vanhoja teollisuusalueita eivät uhkaa vain työpaikkojen menetys, vaan työpaikkojen menetysten kautta tapahtuva alueiden kurjistuminen ja sosiaalinen segregaatio.

Tutkijoiden mukaan työttömyys on tarttuvaa. Valitettavan usein korkean työttömyysasteen alueilla työttömäksi joutuneiden työttömyys kestää pidempään kuin matalan työttömyyden alueilla asuvien. Alueiden kurjistuminen tulee siis jäsenmaille hyvin kalliiksi niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin.

Meidän tuleekin kaikin tavoin pyrkiä edistämään näiden alueiden elinvoimaisuutta ja näillä alueilla asuvien kansalaisten hyvinvointia. Tästä syystä tuen lämpimästi mietinnössä esitettyjä, alueiden hyvinvointia edistäviä toimia, kuten työttömiksi joutuneiden ammatillista uudelleenkoulutusta ja yrittäjyyden lisäämistä teollisuuden uudistamiseksi ja talouden monipuolistamiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il settore industriale può svolgere un ruolo di rilancio dell'economia in Europa, poiché secondo la Commissione per ogni 100 posti di lavoro creati nell'industria possono essere creati nei settori collegati dai 60 ai 200 nuovi posti di lavoro.

Purtroppo con la crisi c'è stata una riduzione della produzione fino al 20% e sono diminuiti i posti di lavoro fino all'11%. In vista della prossima programmazione è necessaria una migliore formulazione e implementazione dei Fondi strutturali, anche per politiche mirate alla riconversione delle vecchie aree industriali e soprattutto alla reindustrializzazione delle aree industriali in crisi, coinvolgendo in particolare i giovani. L'obiettivo è tutelare i livelli occupazionali salvaguardando il patrimonio industriale in termini di patrimonio culturale, storico ed architettonico e soprattutto le competenze e il know-how.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, bhí áthas orm cuidiú leis an tuarascáil seo agus is léir go raibh áthas ar an gcuid is mó de na Feisirí é sin a dheanamh comh maith, mar bhí 618 Feisire i bhfabhar na tuarascála. Téann se le réasún gur mar sin is cóir dó a bheith.

Mar is eol do chách, thosaigh an réabhlóid tionsclaíoch sa Mhór-Roinn seo agus, le deanaí, chailleamar a lán dar dtionscail, go háirithe tionscail throma, mhóra. Ach tá seans againn anois jabanna a chruthú trasna na hEorpa ar fad trí athfhíorú a dhéanamh ar na tionscail, go háirithe tionscail bheaga. Ba chóir duinn úsáid a bhaint as cistí struchtúrtha, deontais, agus mar sin de, chun cabhrú leo. Sa tslí sin éireoidh linn jabanna a chur ar fáil, go háirithe don aos óg.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE). - Comisia Europeană trebuie să depună toate diligenţele pentru a inversa tendinţa de declin a industriei în Uniunea Europeană şi să o readucă, de la nivelul actual de 16% din PIB, la o valoare de 20% până în anul 2020. Bineînţeles, o creştere durabilă poate fi asigurată doar acordând atenţia necesară factorilor de mediu, fapt pentru care consider că strategiile regionale în domeniu ar trebui să includă, ca element central, măsurile de protecţie a solului, a apei, a aerului, precum şi a biodiversităţii.

Încurajez statele membre şi regiunile europene să utilizeze în mod eficient fondurile structurale şi de investiţii pe care le au la dispoziţie pentru a ajuta sectorul industrial, puternic afectat de criză, să iasă din impas. Consider că tinerii antreprenori pot juca un rol esenţial în revitalizarea zonelor industriale vechi ale Europei. De aceea, este necesar ca aceştia să fie încurajaţi şi în acest sens, prin acordarea de consiliere în afaceri de către autorităţile competente şi prin facilitarea accesării de fonduri europene.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro (EFD). - Panie Przewodniczący! Niewątpliwie problem jest bardzo poważny. Mamy w Europie szereg ośrodków uprzemysłowionych, które z różnych powodów znalazły się w dramatycznej sytuacji kryzysowej. Następują – albo są już przewidywane – zwolnienia wielu pracowników. Może to pociągać za sobą poważne problemy społeczne.

W tej sytuacji Unia Europejska powinna przygotować strategię wsparcia zwłaszcza dla takich ośrodków przemysłowych, które mają perspektywę rozwoju. W Polsce widzimy te problemy choćby na przykładzie Górnośląskiego Ośrodka Przemysłowego, gdzie takie miasta jak Katowice, Chorzów, Bytom wymagają wsparcia, aby znaleźć różne nowe sposoby uprzemysłowienia i nowoczesne technologie, które będą gwarantować nowe miejsca pracy. Mam nadzieję, że powstanie tego rodzaju spójna strategia, ponieważ Unia Europejska bardzo jej potrzebuje.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Industria europeană se află de mai mult timp în declin. Fie că este vorba despre scăderea competitivităţii sau despre costurile mai ridicate cu forţa de muncă, foarte multe firme şi-au relocat activităţile în alte zone ale globului.

Este şi cazul României, care, din păcate, nu are la acest moment o viziune clară asupra dezvoltării sectorului industrial. Nu există o strategie coerentă şi nici voinţă politică din partea guvernului socialist de a întări sectorul industrial. În plus, mai multe uzine din sectorul siderurgic sau petrochimic au făcut sau urmează să facă disponibilizări masive. Deşi există soluţia accesării Fondului european de ajustare la globalizare, guvernul nu a luat astfel de măsuri până în prezent. În contextul regionalizării propuse de USL, cred că ar trebui să existe o strategie clară de dezvoltare industrială la nivel naţional şi la nivelul viitoarelor regiuni administrative.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, the idea of these regional and solidarity payments is to level everybody up to the same degree. Of course, if we look around Europe we find it has had precisely the opposite effect. The areas which have had the biggest per-capita-GDP handouts have remained stuck in the squalor of dependency. Like individuals, entire nations can begin to arrange their affairs around qualifying for subsidies.

The great fallacy behind the European project is the idea that you should be part of a big, uniform unit. It sounds plausible but it turns out not to be true. If it were true then China would be wealthier than Hong Kong and Indonesia would be wealthier than Singapore, and the EU, for that matter, would be wealthier than Switzerland. The truth is that we should be lithe and subtle, agile and small: that is what the world today rewards. Instead, the European Union is bloated and obese, its arteries are furred and its heart is on the point of giving out.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Mr President, all countries face this challenge, but when all the old industries die, how do they meet the challenge to make sure they create jobs in the newer industries, such as technology, retail and services industries? It is all very well us having this discussion in the European Parliament at a top-down level, but sometimes you have to look at the policies in individual countries.

Let me just give you one example. Last year I was invited to Italy to speak at a conference on reindustrialisation, and the reason this conference was held was because the British Gas Group had spent EUR 250 million and 11 years on a project in Brindisi to try and build a liquefied natural gas terminal, and after 11 years of bureaucracy, it simply gave up.

My local Italian hosts were aghast. They said, ‘what is it about our country that we have stopped this investment that would have created jobs?’ I think that is the question you have to ask. Not here in the European Parliament, but in all regions and towns and cities. If you want to encourage investment in jobs, make sure you have politicians in place who are open to business and are not protectionist.

 
  
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Je me suis prononcée en faveur du rapport du député socialiste Jens Geier qui étudie la situation de régions anciennement industrialisées et souffrant aujourd'hui de désindustrialisation. Le rapport souligne notamment "la nécessité d'offrir une assistance dans le cadre de la mise au point de stratégies régionales" pour ces zones. Je considère que toute initiative qui peut être prise pour venir en aide à ces régions en difficulté doit être soutenue. Je regrette également, comme le rapporteur, que les fonds structurels et d'investissement disponibles ne soient pas pleinement exploités.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O setor industrial da União Europeia (UE) tem sido um motor de criação de emprego, crescimento e fomento da inovação em todas as regiões da UE e constitui uma mais-valia a nível internacional. Embora o setor industrial da UE tenha decaído nos últimos 50 anos, a industria europeia representa ainda cerca de 16% do PIB da UE, pelo que o reforço da base industrial da economia europeia é essencial para a realização de progressos em matéria de crescimento económico e criação de emprego, bem como para se alcançarem os objectivos da Estratégia Europa 2020. Nesse sentido, a Comissão Europeia (CE) deverá proceder a uma avaliação da atual situação nas antigas regiões industrializadas, identificando os principais desafios e fornecendo informações e orientações a essas regiões a fim de desenvolver estratégias de desenvolvimento regional. A fim de apoiar a transformação das antigas regiões industrializadas em regiões industriais modernas, a CE deverá desenvolver os instrumentos e os conceitos políticos que combinem o Fundo de Coesão e os Fundos Estruturais. Por outro lado, deverá ser reforçado o apoio ao desenvolvimento do empreendedorismo dos jovens através do acesso aos fundos europeus e de consultoria de negócios. Pelo exposto, apoiei o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce, all'articolo 173, che: "L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione". Il settore industriale dell'Unione europea è sempre stato una forza motrice per la creazione di posti di lavoro, la crescita economica e la promozione dell'innovazione in tutte le regioni dell'Unione. L'industria europea rappresenta circa il 16% del PIL dell'Unione. Tuttavia, anche a seguito del declino di numerose industrie tradizionali, come quella del carbone, dell'acciaio o dei prodotti tessili che avevano contribuito alla prosperità di diverse regioni per decenni, alcune regioni si trovano in difficoltà economiche. Molte di esse, di conseguenza, sono dipendenti dai finanziamenti europei a sostegno della riconversione e della ristrutturazione delle aree industrializzate. Emerge chiaramente che, sullo sfondo della crisi economica e finanziaria, le elevate ambizioni della politica industriale dell'Unione e della strategia Europa 2020 non possono essere realizzate soltanto dalle politiche settoriali, ma diventa strategico il sostegno da parte delle misure della politica di coesione. In questo contesto, i nuovi strumenti proposti nel progetto di regolamento recante disposizioni per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020 potrebbero offrire l'opportunità concreta di superare i confini amministrativi e accompagnare il processo di ristrutturazione industriale.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho sostenuto col mio voto la Relazione Geier "Strategie regionali per le aree industriali nell'Unione europea". E' necessario un approccio coordinato a livello comunitario, nazionale, regionale ed interregionale al fine di sfruttare al massimo il potenziale economico europeo, soprattutto attraverso un uso combinato del fondo di coesione e dei fondi strutturali.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes Europos pramonė iki šiol sudaro maždaug 16 proc. Europos Sąjungos BVP, nors pastaruosius 50 metų ES pramonės sektorius traukėsi. Dėl didelės dalies tradicinių pramonės šakų, pvz., anglių, plieno, tekstilės arba mašinų, kurios keletą dešimtmečių prisidėjo prie daugybės regionų klestėjimo, nuosmukio nemažai Europos Sąjungos regionų šiandien susiduria su problemomis. Todėl daug Europos Sąjungos regionų priklauso nuo Europos Sąjungos finansavimo – paramos savo senų pramoninių vietovių pertvarkai ir restruktūrizacijai. Šiame kontekste akivaizdu, kad, atsižvelgiant į finansų ir ekonomikos krizę, platūs ES pramonės politikos ir strategijos „Europa 2020“ užmojai negali būti įgyvendinti tik vykdant sektorių politiką – gerokai svarbesnė tampa sanglaudos politikos priemonėmis teikiama parama. Būtina naudoti ir kitas pagalbos priemones, skirtas padėti seniems pramoniniams regionams, ypač regionams, kuriuose vyrauja viena pramonės šaka, kad jie galėtų sėkmingai atrasti naujus vystymosi kelius, ypatingą dėmesį skiriant kultūros ir kūrybinei pramonei, ir skatinti naudoti neužimtas pramoninei veiklai vystyti skirtas vietas, o tai gali atlikti esminį vaidmenį iš naujo vystant apleistas zonas. Turi būti parengta veiksminga politika, pvz., sanglaudos, ekonomikos valdymo, konkurencingumo, mokslinių tyrimų ir inovacijų, energetikos, skaitmeninės darbotvarkės, tvaraus vystymosi, kultūros ir kūrybinės pramonės, naujų kvalifikacijų ir užimtumo bei kitose srityse.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Esprimo un convinto voto favorevole alla relazione che riflette i valori alla base della nostra visione per il futuro dell'Europa e delle nostre economie.

Muovendo dal principio esposto al punto 28, devo rilevare che, a fronte di riconversioni efficaci, in altre situazioni si è ritenuto possibile, anche per responsabilità di governi locali inadeguati, affrontare la crisi del manifatturiero iniziata negli anni '90 con automatiche e affrettate strategie che privilegiavano servizi e terziario, anche laddove non vi erano evidentemente né le risorse né i mercati di riferimento.

Mi associo in particolare alle indicazioni di cui al punto 10, rilevando che uno schema maggiormente cogente, per esempio dei fondi FAS, avrebbe fruttato maggiore coerenza delle operazioni di conversione con obiettivi di medio-lungo termine. Il tema della reindustrializzazione, fondata sull'alto valore aggiunto e sul vantaggio tecnologico, torna centrale oggi che le istanze di governance mondiale stanno affrontando il problema costituito dalla crescita ipertrofica di un'economia puramente finanziaria che finisce per danneggiare le economie reali e la qualità della vita nelle nostre comunità.

Credo sia una strategia intelligente, oltre che un dovere morale, l'orientare risorse al recupero – o al ritorno – di produttività dei nostri distretti industriali.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Ce rapport incite la Commission à définir des concepts politiques et des instruments alliant les principes de la politique de cohésion et ceux de la politique industrielle pour aider les anciennes régions industrialisées à se transformer structurellement pour devenir des régions industrielles modernes. Membre de la commission Emploi, je ne pouvais que saluer cette initiative qui vise à réindustrialiser nos régions en utilisant leurs atouts territoriaux et leur patrimoine culturel, et ainsi, remplir les objectifs de la stratégie UE 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Popieram sprawozdanie posła Jensa Geiera w sprawie regionalnych strategii na rzecz ośrodków przemysłowych w Unii Europejskiej. Przemysł stanowił od zawsze jeden z najważniejszych sektorów gospodarki, który przyczyniał się do tworzenia nowych miejsc pracy i pobudzania wzrostu gospodarczego. W ostatnich latach obserwujemy upadek wielu tradycyjnych gałęzi przemysłu, takich jak: górnictwo, hutnictwo, przemysł tekstylny czy maszynowy. W związku z tym wiele regionów UE zmaga się z wyzwaniami związanymi z procesami transformacji strukturalnej.

Bardzo pomocne w przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom na obszarach postindustrialnych mogłyby być środki dostępne w ramach polityki spójności. Bardzo ważne jest, by przy wykorzystywaniu tych funduszy wspierać działania mające na celu pobudzenie polityki przemysłowej na dawnych obszarach uprzemysłowionych poprzez m.in. poprawę warunków realizacji nowych inwestycji, wspieranie modernizacji sektora przemysłowego i transferu nowych technologii, a także promowanie nowych, przyszłościowych gałęzi przemysłu. Bardzo istotne jest też opracowywanie strategii regionalnych dla dawnych obszarów uprzemysłowionych. Wierzę, że pozwoli to na przezwyciężenie istniejących trudności, z jakimi zmaga się sektor przemysłu w wielu regionach UE.

 
  
MPphoto