Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2558(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0187/2013

Συζήτηση :

PV 22/05/2013 - 17
CRE 22/05/2013 - 17

Ψηφοφορία :

PV 23/05/2013 - 13.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0227

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

17. Διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ για τη σύναψη συμφωνίας εμπορίου και επενδύσεων (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση επί των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα τις διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών για τη σύναψη συμφωνίας εμπορίου και επενδύσεων (2013/2558(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Lucinda Creighton, President-in-Office of the Council. − Madam President, at a time when the European economy faces very difficult challenges, it is essential that our efforts are focused on measures which will concretely help to boost economic growth, restore confidence and create new and much-needed jobs. This will continue to be the top priority of the Irish Presidency.

An ambitious trade agenda, covering trade in goods and services and investment, is a key element in delivering growth and employment. It is estimated that the completion of the various free trade negotiations currently under way would lead in the medium term to an overall increase of 2% in growth and to the creation of over 2 million jobs. And job creation is not simply a measure of economic success, although that is, of course, important; it is also about restoring purpose and dignity to those in our society who want to work but cannot find a job.

This is why the conclusion reached earlier this year with the US on the mutual benefits of a comprehensive trade agreement, and the subsequent presentation by the Commission to the Council of a draft negotiating mandate, is very welcome. A Free Trade Agreement with the US will boost trade, open up markets for European exporters, help create jobs and stimulate competitiveness.

The transatlantic trade relationship is vital to Europe’s prosperity. Some EUR 2 billion is traded in goods and services every day, and this trade is responsible for approximately 15 million jobs. The Impact Assessment Report prepared by the Commission on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) estimates that the agreement, once fully implemented, would boost the EU economy by about 0.5% of GDP.

The overall objective of the EU’s Common Trade Policy is to promote open, honest trade based on effective international regulations which are beneficial to the EU and to the entire international community. We achieve this through discussions within the framework of the World Trade Organization (WTO), as well as through bilateral and regional trade negotiations. Negotiations on a Transatlantic Trade and Investment Partnership would complement multilateral negotiations, in particular on those issues falling outside the remit of the Doha Development Agenda (DDA).

The Presidency is absolutely committed to reaching a rapid outcome within the Council on a decision authorising the opening of negotiations and on a mandate to the Commission. On 17 April 2013, Minister Richard Bruton organised an informal meeting of trade Ministers which focused on the EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership. We were very pleased that the ministers were joined on that occasion by both Mr Vital Moreira, Chair of your International Trade Committee, and Mike Froman, former US Deputy National Security Advisor for International Economic Affairs.

That meeting was extremely useful in helping us to focus on how we take the process forward and in encouraging a strong shared sense of commitment to reaching a rapid outcome. I think it was also a sign of the very high priority which the Irish Presidency attaches to this issue.

I am grateful to Parliament for your continuing support for the development of EU-US Trade relations, and very thankful to Professor Vital Moreira in particular for his personal commitment to this very important project for our citizens. We pay close attention to your views on this issue and share the emphasis which you have put on the need to strengthen and deepen the EU-US economic relationship. We take the view that we must capitalise on what we have already achieved and further exploit the existing potential of the transatlantic economic and business relationship. This would send a strong signal that, even at a time of serious economic difficulty, both our economies are prepared to extend and open markets rather than protect them. This would also send a clear message to our other global trading partners.

The Commission’s proposal for a mandate for a Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is being discussed in the Council. Obviously some detailed work is required, not least given the extensive range of interests and issues which this touches on. Our aim is to reach agreement on the mandate on 14 June at the Foreign Affairs Council, which will be dedicated to trade issues. As soon as the negotiating directives are adopted, the Council will inform the European Parliament, in line with our obligations under the Treaty.

I very much look forward to our discussion this evening and particularly to hearing your views on this very important topic.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, Member of the Commission. − Madam President, from the outset, let me underline the importance of this Parliament’s interest, commitment and contribution to preparations for negotiations of a Transatlantic Trade and Investment Partnership. I thank Professor Moreira, as rapporteur for the INTA Committee, for the work done so far. Since our last debate in October 2012, you will have been pleased with the final report of the High Level Working Group. The elements that were important to you are in it.

The Commission broadly welcomes the draft resolution that you have prepared in the context of the mandate discussions. It is constructive, and I see it as firm support towards launching negotiations along the lines of the High Level Working Group report. Our objective for the negotiating directives is to have a broad text that gives us the necessary negotiating flexibility. Otherwise, we will never be able to obtain concessions from the Americans as well. This means we should at all costs avoid taking issues off the table before negotiations even start. But let me be clear: this does not mean that there will be no red lines during negotiations. No fundamental EU policy is to be traded away.

Cultural diversity, as enshrined in Article 167(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union and in the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, is a guiding principle of the Commission’s actions, including in the context of trade. The Commission is fully committed to defending this policy in the TTIP negotiations.

Let me be crystal clear with respect to audiovisual services and, in agreement with Commissioner Vassiliou, signal what our red lines will be. Firstly, the EU and the Member State measures in support of their audiovisual sector can be maintained and will not be subject to negotiations. The EU and the Member States will retain the policy space to promote cultural diversity, for example through subsidies, tax incentives, etc. This will of course also include the development of new instruments to finance cultural works. This applies, in particular, to cinema and public broadcasting.

Secondly, no one will touch the existing quotas or the necessary policy space to adjust our policy in view of the technological change; but, on the other hand, we do not believe there could be a serious argument in favour of increasing such space, for example by reserving the right to forbid foreign movies and TV programmes, for example, on video-on-demand services.

Thirdly, we acknowledge that the main challenge in the future to support Europe’s audiovisual sector is to address the evolution of digital technology. The EU and the Member States will need policy space to do this. We will reserve the necessary policy space to regulate at the EU level in order to adapt our policies to technological evolutions in the audiovisual sector. We believe that a full-scale exclusion of audiovisual services from EU commitments in the TTIP negotiations is neither necessary nor justified. Having red lines does not mean taking entire areas off the table before negotiations have even started. We are deeply convinced that there are more workable solutions than fully excluding the audiovisual sector while still preserving those red lines. The European Parliament cannot credibly push for certain important sectors of EU interest, as mentioned in the resolution, and at the same time plead for an exclusion of audiovisual services.

Let me insist that we need to see the broader picture. I think we all agree that these negotiations will be a unique opportunity to make a difference. This deal could create a tremendous impact on jobs and growth on both sides of the Atlantic without costing a cent of taxpayers’ money – which is something to highlight in more critical constituencies. If we add to this the fact that safety, health and environmental standards will under no circumstances be lowered, we should have what it takes to convince those who may still have doubts. Now that the process towards launching negotiations is under way both in the US and on our side, what we need above all is strong and continued political will from us all. Continued political focus on delivering results across all areas is the single most useful recipe for success. This negotiation is too big to fail, and we all have enough things on the table to benefit from it. Let us build on this. I count on your continued constructive support in that direction.

 
  
MPphoto
 

  Godelieve Quisthoudt-Rowohl, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kollegen! Nach mehr als 20 Jahren und nach einer Menge von Vorarbeiten auf allen möglichen Ebenen sehen wir – endlich, würde ich sagen – eine konkrete Möglichkeit, Verhandlungen über ein umfassendes Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten anzufangen. Wir alle hier im Parlament heißen die Verhandlungen und den Verhandlungsbeginn sehr willkommen. Grundlegend sind wir uns hier alle einig. Grundlegend ja, aber in den Details müsste noch sehr viel diskutiert werden.

Ich beobachte nach langjähriger Erfahrung hier im Parlament, dass jetzt alle Organe eine neue Rolle spielen. Heute habe ich mit einem hochrangigen Vertreter der Regierung in Berlin telefoniert, der mir gesagt hat: „Ja, wir geben jetzt etwas aus der Hand. Wir müssen doch wissen, was die da machen werden in Brüssel.“ Der Rat spielt eine neue Rolle, indem er effektiv etwas abgibt. Die Kommission muss eine neue Rolle spielen, indem sie effektiv mit einem manchmal aufmüpfigen Europäischen Parlament rechnen muss. Und das Europäische Parlament spielt eine neue Rolle. Darüber habe ich schon mehrere Male gesprochen. Ich freue mich auf Monate und Jahre der Zusammenarbeit und der offenen Zusammenarbeit mit der Kommission.

Zurzeit genießen wir eine große Aufmerksamkeit in den öffentlichen Medien – überall. Das soll bitteschön auch so bleiben während der nächsten Monate und Jahre. Es wäre nichts so schlimm, als wenn wir nach einem Anfang plötzlich wieder irgendwo im stillen Kämmerlein weiterarbeiten würden.

Ich zitiere jetzt eine amerikanische Stimme: „In the end it's about the big picture, not about the small print.“ Ich glaube, dass wir alle in diesem Haus dies unterstreichen können. Lasst uns daran arbeiten, dass the big picture ein schönes Bild wird!

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Sozialdemokraten wollen das Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten – gerade vor dem Hintergrund, dass wir es ernst meinen mit dem Ansatz, die Reindustrialisierung in der Europäischen Union nach vorne zu bringen. Deswegen ist es sinnvoll zu schauen, wo wir Märkte für unsere industriellen Produkte haben und wo wir damit auch Beschäftigung generieren können. Also: Ja, wir wollen ein Abkommen, das die Reindustrialisierung in Europa stärkt!

Aber wir sind uns dessen auch sehr bewusst, dass wir, wenn wir mit den Vereinigten Staaten verhandeln, natürlich mit einem Partner verhandeln, der in vielen Bereichen von unterschiedlichen Traditionen und Vorstellungen geprägt ist, die durchaus im Gegensatz zu unseren Traditionen und Vorstellungen stehen. Ich möchte da nur das Vorsorgeprinzip im Bereich Verbraucherschutz und Ernährung nennen, wo wir ganz andere Umgangsformen entwickelt haben, oder den Bereich des Datenschutzes, wo wir in Europa natürlich sagen, das ist ein individuelles Grundrecht, das gesichert werden muss, wo die Partner jenseits des Atlantiks aber andere Vorstellungen haben. Oder eben auch die Frage der Entwicklung der kulturellen Vielfalt, wo wir eine ganz explizite Strategie zur Unterstützung der kulturellen Vielfalt in Europa entwickelt haben.

Und nicht zuletzt – gerade als Sozialdemokrat sage ich das – ist natürlich die Frage der Arbeitnehmerrechte eine ganz entscheidende, wo wir in Europa eine spezifische Kultur des sozialen Dialogs entwickelt haben und auch gerade auf Basis der Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation einen Kanon der Arbeitsbeziehungen entwickelt haben, die in den Vereinigten Staaten ganz anders aussehen. Auch da gibt es gewisse rote Linien, die wir in einem solchen Verhandlungsprozess gesichert haben möchten.

Klar ist aber auch, dass die Kommission für eine Verhandlung genug Flexibilität haben muss. Und in so einem Verhandlungsprozess ist es auch wichtig, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Ich bin eher geneigt zu sagen: Lassen Sie uns die Früchte, die tief hängen, anstreben – also die Frage der Tarife und Standards – und nicht so sehr alles lösen wollen, gerade angesichts der unterschiedlichen Traditionen und Vorstellungen. Ich erinnere nur daran: Die Verhandlungen mit Südkorea haben vier Jahre gedauert, mit Kanada haben sie ebenfalls vier Jahre gedauert und sind noch nicht abgeschlossen. Lassen Sie uns versuchen, die Interessen, die wir zuvorderst haben, umzusetzen, um dann letztendlich einen Erfolg für Beschäftigung in Europa zu generieren.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, this perspective and the ambition to break down barriers that remain in the trade and investment flows between the world’s largest trading blocks is historic. Besides the opportunity to create jobs and economic growth – and all this without governments needing to invest – the scope is wide and ambitious in an unprecedented way.

The road ahead will be long and rocky, but the goals of setting common standards and boosting competitiveness together in a rapidly changing world are persuasive.

The Liberal Group supports a green light to start negotiations on a comprehensive agreement. We do not need any red lines now. But let there be no confusion. A green light for the mandate is not a carte blanche for the negotiators.

This Parliament has a key role to play, and we expect to be closely involved: to represent all interests, those of consumers, citizens, small and medium-sized enterprises, businesses and civil society. Stakeholders are eager to be involved, to share their hopes and concerns.

I would say to the Commissioner that it is essential to ensure that benefits are not only measured in spreadsheets and studies, not only for shareholders or in boardrooms. The Transatlantic Trade and Investment Partnership should lead to a win-win situation, to fewer bureaucratic burdens, and to high standards of fundamental rights, environmental standards and consumer protection.

This should be an agreement for and by people, and macroeconomic figures alone are not enough to gather political support. We – and you, Commissioner – must do all you can to gain trust in the process.

Transparency is essential, and while we share concerns over the gap between, for example, the federal level and the state level on the American side, and over the independence of regulators and how that should figure in the negotiations on our side, we must also guard against being too fragmented.

Let us work together to ensure that local communities, specific sectors and constituencies can share their concerns and hopes, but that we also keep in mind the bigger picture and the ambitions that we share. Let us make sure that the bigger picture trickles down and translates to the individual level.

I believe we have an opportunity which we must take. But we cannot be naive about the challenges of making it all work in a world that is rapidly changing in the meantime.

 
  
MPphoto
 

  Yannick Jadot, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Madame la Ministre, j'ai été très surpris, Madame la Ministre, de vous entendre simplement reprendre des éléments de communication sur un chiffrage macroéconomique et parfaitement contestable, et sans dire la vérité sur le contenu de cette négociation. On ne va quand même pas nous raconter qu'on va faciliter le commerce de machines à laver, de chaussettes et d'oranges entre nos deux continents!

Ce qui se négocie, ce sont des choix de société, qui ont été construits démocratiquement: que ce soient les services publics, que ce soient les services audiovisuels, y compris par internet et l'exception culturelle, que ce soit votre refus de succomber à l'agenda américain qui prévoit plus d'OGM, de boeuf aux hormones et de viande chlorée, que ce soit l'ensemble des droits des investisseurs, tout cela relève de choix de société.

Comment, Madame la Ministre, allez-vous aller devant vos concitoyens irlandais expliquer, dans quelques années, que des firmes multinationales peuvent exiger des centaines de millions d'euros de compensation parce que l'Irlande, le peuple irlandais, aura choisi de mettre en place une politique publique en matière de santé ou en matière sociale?

Ce sont des choix de société que nous négocions, et nous le faisons sans aucune information. Ici, nous avons, entre la Commission et le Conseil, un mandat de négociation qui évolue. Même les parlementaires européens n'ont pas accès à l'évolution de ce mandat de négociation. Nous sommes dans une situation où les citoyens ne peuvent pas savoir ce qui se négocie. Vous êtes en train de lancer une négociation où vous allez échanger ici un service public, là des marchés publics, là des OGM, là des droits pour les investisseurs. Cette situation, cette construction politique d'un accord de libre-échange, Madame la Ministre, est proprement scandaleuse. Vous devez exiger de la Commission, quitte à la mettre sous pression, que cette négociation soit transparente. Il est totalement inadmissible que les citoyens soient tenus à l'écart d'une négociation qui décide de choix démocratiques. Nous n'avons pas ici à acter l'extension du modèle américain à l'Europe, sous prétexte que la Commission européenne vous a vendu 0,5 % de croissance, Madame la Ministre.

Le groupe écologiste, à moins que nos amendements soient retenus, votera contre cette résolution. Nous ne sommes pas prêts. L'Europe n'est pas prête. Elle n'a pas de politique industrielle, elle n'a pas une conception suffisamment claire de son économie pour aller négocier avec les États-Unis. Nous vous demandons, Madame la Ministre, d'être sérieuse, de ne pas nous raconter ce que vous dit de raconter la Commission, mais d'écouter ce qui se passe dans les pays européens.

(L'orateur accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 149, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE), question "carton bleu". – Madame la Présidente, je voudrais poser deux questions à M. Jadot: accusez-vous la représentante du Conseil d'avoir menti, ici, devant ce Parlement? Et ne pensez-vous pas que l'adoption par la majorité de ce Parlement de la résolution, demain, est un choix démocratique que nous faisons ensemble, avec une majorité probablement assez solide?

 
  
MPphoto
 

  Yannick Jadot (Verts/ALE), réponse "carton bleu". – Cher collègue, quand la représentante du Conseil nous donne des chiffres qui vont jusqu'à 0,5 %, puis dit que, si on boucle toutes les négociations, on aura 2 % de croissance en plus en Europe, je considère que, oui, il y a une escroquerie scientifique économétrique qui devient une escroquerie politique.

Dans le contexte où les citoyens européens attendent une relance de leur économie, quand on leur promet comme cela des points de croissance qui n'ont jamais été réalisés dans le passé, je considère que oui, là, il y a mensonge.

Si ce Parlement adopte cette résolution, sans que vous permettiez, Monsieur, aux citoyens européens de savoir ce qui va se négocier, alors que ce sont des choix de société qui vont se négocier, quand vous-même, Monsieur, cher collègue, vous n'avez pas de mandat de négociation... Est-ce que vous avez une copie du dernier mandat de négociation? Vous allez adopter une résolution, vous allez apporter un soutien à la Commission, sans savoir ce qu'elle est en train de vouloir négocier.

 
  
MPphoto
 

  Robert Sturdy, on behalf of the ECR Group. – Madam President, I have to say that I disagree with Yannick, but then I usually do disagree with him. I think the Commission – and the Commissioner in question – has always been willing to come to the meetings of the Committee on International Trade and has always kept us fully informed.

This is not about individual Members trying to negotiate individually with the United States. It is a huge opportunity for jobs, growth and prosperity, right across the European Union – in financial services, insurance services and the motor industry. I was the rapporteur on the Korean Free Trade Agreement, and the motor industry was very opposed to it. This time, of course, there is a huge opportunity for them.

Talking about the motor industry, Commissioner, perhaps one of the most important issues will be a mutual recognition of standards, particularly bearing in mind that in the US standards vary from state to state. Therefore I think it is particularly important that we get that recognition. I do not believe that a car is any more dangerous in the United States than it is in the European Union. We have a set of standards which we should mutually respect.

The third point would be the rules of global systems: the WTO. We must, in my opinion, look. We failed in the Doha Round. We are into bilateral rounds, and plurilateral rounds seem to be disappearing. Therefore it is about signalling to the whole of the WTO, and for that matter to the world, that the EU is open for business – and at a crisis time, because there is a crisis within the European Union at the moment. We want to be outward-looking and not protectionist. I feel there is a real risk of that. I would say that Monsieur Hollande’s recent protectionist speech about the way he feels about the trade deal is a great risk.

I think we have a unique opportunity. Negotiating on behalf of the European Union, the Commission must have a free hand to get the very best deal it can, and I have total trust in the Commission.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8)).

 
  
MPphoto
 

  David Martin (S&D), blue-card question. – Madam President, Robert, I wonder, would you accept that the transatlantic trade agreement is a potential game changer in the United Kingdom in terms of attitudes to the European Union? This could actually make some of our Eurosceptics value the work that the European Union does.

 
  
MPphoto
 

  Robert Sturdy (ECR), blue-card answer. – Madam President, David, the problem in the United Kingdom is that many parties feed some of the other parties via their Eurosceptism, and it creates a sort of oxygen for the real Eurosceptics.

This is a real opportunity, I totally agree with you. The US would never negotiate just with the United Kingdom, whatever people think. I was involved in the Uruguay Round, and I remember well that they were not interested in dealing just with the United Kingdom. At that time we were new members in the European Union. They wanted to deal with the European Union and therefore, yes, I agree with you.

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth, on behalf of the EFD Group. – Madam President, I would just point out to Mr Sturdy that the US already has a trade agreement with Ecuador, a rather smaller country than the UK.

The UK is the largest foreign investor in the US. Similarly, the US is the largest foreign investor in the UK. It is the commercial links that are more important than – and transcend – any relationship between Prime Minister and President. Britain and the US not only have a shared language but shared legal systems, shared cultures and a shared pro-business orientation. Other Member States, except for Ireland, have none of these.

The UK should not be compelled to negotiate with the US on trade only through the person of the EU trade Commissioner, however capable the gentleman is.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Frau Präsidentin, Frau Ministerin, Herr Kommissar! Sie verlangen für die Verhandlungen mit den USA ein Mandat, welches de facto keine Grenzen setzt. Die Verhandlungen werden in einer Zeit härtester Auswirkungen der umfassenden Krise in der EU auf zig Millionen Menschen hier stattfinden. So schüren Sie zwangsläufig Misstrauen und befördern Fragen, wie Sie am Verhandlungstisch mit den für Europa sensiblen Bereichen umgehen werden. Die Sorgen der Bevölkerung kennen Sie: Genmanipulation in der Landwirtschaft, Bedrohung der kulturellen Vielfalt, Ausverkauf des Datenschutzes, Verringerung des Schutzes für Verbraucher und Arbeitnehmer, ökologische Produktionskriterien und Energiekosten, ein neuer ACTA-Versuch, Lohnpolitik und Tarifabschlüsse und anderes. Ja, dabei geht es um Standards und regulatorische Strukturen.

Wenn Rat, Kommission und die Mehrheit des Parlaments heute diese Sorgen ignorieren und kein entsprechend starkes Mandat erteilen, zeigen sie nur: Sie haben aus ACTA nichts gelernt. Für meine Fraktion kündige ich Ihnen entschiedenen Widerstand an.

Jedes Abkommen messen wir daran, ob es den Interessen der Bevölkerung dient und zu sozialem und ökologischem Fortschritt, zu demokratischer Einbindung der betroffenen Gesellschaften führt.

Die Kommission hingegen kündigt an, mittels dieser Verhandlungen die Regeln und Gesetze in Europa und den USA anzupassen und damit globale Regeln zu setzen. Bleibt die Kommission bei diesem Ansatz, wird die weitere Deregulierung eine Zerstörung der europäischen Errungenschaften mit sich bringen.

Ich sage ganz klar und deutlich: Ein bilateraler EU-US-Deal am multilateralen Handelssystem vorbei wird die heutigen und morgigen Aufgaben nicht lösen. Unterstützen Sie lieber die Änderungsanträge unserer Fraktion!

 
  
MPphoto
 

  Franco Bonanini (NI). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, un accordo di libero scambio comprensivo ed equilibrato fra Unione europea e Stati Uniti racchiude tutte le potenzialità per lo sviluppo di una cooperazione economica più approfondita tra le più grandi economie del mondo, che rappresentano il 30% del commercio mondiale.

È per tutti una straordinaria opportunità per favorire una crescita economica sostenibile e forse anche l'occupazione in Europa. Appare dunque quasi un dovere per l'Unione europea percorrere con serietà e tenacia la strada dei negoziati commerciali con gli Stati Uniti, sapendo però che saranno impegnativi. Infatti, un ridotto accesso al mercato e le troppe barriere non tariffarie ancora esistenti limitano oggi il pieno sviluppo del commercio fra le due sponde dell'Atlantico e penalizzano soprattutto le nostre imprese e in particolare le piccole e medie imprese.

Il risultato dovrà tuttavia essere un accordo equilibrato nel quale l'intensificazione degli scambi commerciali sia accompagnata dalla salvaguardia dei valori dell'Unione europea e di principi importanti radicati nei consumatori europei, quali la tutela della salute e della sicurezza alimentare. In particolare, ci aspettiamo che la Commissione europea nel corso dei futuri negoziati si adoperi per una forte protezione dei diritti di proprietà intellettuale ed in particolare – e questo è indispensabile – delle indicazioni geografiche europee, per combattere la concorrenza sleale e i diffusi fenomeni di imitazione impropria, tutelando così la produzione agroalimentare europea di qualità.

Riteniamo basilare che la Commissione negozi tale accordo con gli Stati Uniti, anche nel rispetto del principio della diversità culturale europea che deve restare un fattore chiave per la nostra crescita e competitività. Solo accordi commerciali equilibrati e comprensivi basati sul principio della reciprocità possono rappresentare oggi per il futuro una vera opportunità di crescita e sviluppo.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE). - Frau Präsidentin! Seit vielen Jahren fordert das Europäische Parlament, dass wir endlich die Handelsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten auf noch bessere Beine stellen. Wenn ich vor mir Elmar Brok sehe, der ja schon vor Jahren in einer Entschließung des Parlaments dieses Thema auch mitangeregt hat, dann denke ich, ist es ein großer Erfolg für das Europäische Parlament, aber auch für Sie, Herr Kommissar, dass wir auf dem guten Weg sind, dass diese Verhandlungen diesen Sommer starten.

Ich wünsche mir, dass wir diese Verhandlungen transparent führen. Ich glaube schon, dass wir lernen sollten aus dem, wie wir in der Vergangenheit Verhandlungen geführt haben. Ich glaube, dass wir in den letzten zwei Jahren auch bei uns im Außenhandelsausschuss von Ihnen über viele Themen ausreichend informiert wurden. Und ich wünsche mir, dass endlich auch die Kollegen, Kollege Jadot, die dies immer wieder abstreiten, nicht Märchen in die Welt setzen. Die Europäische Kommission informiert uns umfänglich. Wir haben das Verhandlungsmandat selbstverständlich zugestellt bekommen. Sie hätten es lesen können, wenn es Sie interessiert hätte, wir haben es nämlich erhalten. Und genau so ist es auch in der Vergangenheit gelaufen, und ich wäre sehr dankbar, wenn endlich die Legendenbildung um die Transparenz, auch hier in diesem Haus, aufhört. Ich fühle mich gut informiert. Ich glaube, dass die Europäische Kommission uns in den letzten Jahren auch bei vielen Themen äußerst gut informiert hat.

Zu den Inhalten: Wenn wir ein jährliches Handelsvolumen von 700 Mrd. EUR haben, wenn wir immer noch Durchschnittszölle haben von 3 %, dann sieht man, dass wir auf einen Strich unsere Wirtschaft und damit unsere Verbraucher und unsere Bürger um über 20 Mrd. EUR entlasten können, vom Verwaltungsaufwand, der mindestens noch einmal so hoch ist, ganz zu schweigen. Wenn ich an gemeinsame Standards denke, die uns voranbringen können. Ich denke da vor allem auch an die zukünftige Gesetzgebung: Wie schafft es die Europäische Kommission, sich künftig besser mit der US-Administration abzustimmen, wenn es um neue Gesetzgebung geht? Ich wünsche mir, dass künftige Gesetzgebungsvorhaben im Vorfeld schon einmal abgestimmt sind. Ich wünsche mir, dass wir im Europäischen Parlament dazulernen. Wie schaffen wir es, den Transatlantischen Dialog der Parlamentsmitglieder besser zu nutzen, damit die Gesetzgeber auf beiden Seiten des Atlantiks zusammenkommen und wir neue Handelshemmnisse verhindern?

In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir es im Juni schaffen sollten, die Verhandlungen aufzunehmen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, und ich wünsche mir vor allem, dass diese Verhandlungen nicht am Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern möglichst noch in Ihrer Amtszeit zu einem erfolgreichen Ende geführt werden!

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der blauen Karte gemäß Artikel 149 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Yannick Jadot (Verts/ALE), question "carton bleu". – Cher Daniel, la version que j'ai du mandat date du 12 mars. Je suis convaincu qu'il y a une nouvelle version qui circule auprès des États membres. Mais la question que je te pose est celle-ci: est-ce que tu es favorable à ce que cette version, qui est numérotée pour qu'il ne puisse pas y avoir de fuite, soit rendue publique pour que les citoyens soient informés de ce que la Commission va négocier au nom des cinq cent millions de citoyens européens, sur des sujets qui les concernent, comme tu le sais, de très près? Est-ce que tu es favorable à ce que le mandat de la Commission européenne soit rendu public?

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Lieber Yannick, da kann man ja gar nicht dafür oder dagegen sein. Es gibt ja Freunde von uns, die dieses Verhandlungsmandat schon veröffentlicht haben. Es war ja auf der amerikanischen Seite auch schon in verschiedenen Journalen zu lesen.

Aber genau das ist der Punkt, den ich kritisiere. Was hat denn der Bürger davon, wenn er ein solches Verhandlungsmandat liest? Wir haben aus guten Gründen auch bei uns eine repräsentative Demokratie. Wir haben auch eine Verantwortung als Abgeordnete. Und es geht darum, die Bürger über die Inhalte der Verhandlungen zu informieren. Ich wünsche mir, dass die Kommission wie in der Vergangenheit vor jeder Verhandlungsrunde informiert, dass sie nach jeder Verhandlungsrunde informiert. Das ist doch in der Vergangenheit auch immer geschehen. Da müssen vielleicht die Medien besser nacharbeiten, um dann diese Informationen auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Wir sollten aufhören, der Kommission Intransparenz vorzuwerfen, wo es keine gibt.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine weitere Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 149 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (ALDE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Kollege, ich möchte Sie nur ganz kurz fragen: Halten Sie den Bürger wirklich für so wenig selbstbestimmt, dass er vielleicht doch gerne das Verhandlungsmandat lesen möchte, um eben informiert zu sein und um sich eben eine eigene Meinung bilden zu können?

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Geschätzte Kollegin! Der Bürger in der Europäischen Union ist ein sehr weiser Bürger. Ich bin mir sehr sicher, dass eine große Mehrzahl der Bürger in meinem Heimatland und eine große Mehrzahl meiner Wähler darauf vertraut, dass wir in der Politik unsere Hausaufgaben machen. Ich weiß, dass ein Großteil der Bürger in Europa sich eben genau nicht mit solchen Themen beschäftigen möchte.

Zum Verhandlungsmandat: Halten Sie es denn für sinnvoll, wenn Sie vor einer Verhandlung alles auf den Tisch legen, auch was Ihre roten Linien sind, und am Ende überhaupt nichts mehr zu verhandeln ist? Läuft so eine Verhandlung?

Und, Kollege Bütikofer, hilft es denn, dass Sie sich jetzt hier mehrfach mit Zwischenrufen einbringen, wenn Sie sich doch selbst innerhalb Ihrer zu einem solchen Abkommen eigentlich positiv eingestellten Fraktion nicht durchsetzen können?

 
  
MPphoto
 

  Vital Moreira (S&D). - Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhora Ministra, o primeiro objetivo desta resolução é apoiar inequivocamente a abertura de negociações para um acordo de comércio e investimento com os Estados Unidos da América. Todos os estudos e análises existentes mostram os grandes ganhos em termos de crescimento e de emprego. Um acordo ambicioso e abrangente com os Estados Unidos pode ser um forte estímulo, aliás barato, para as nossas economias e bem que precisamos dele.

Julgo que esta resolução que é, com uma exceção, produto de um compromisso entre vários grupos políticos, é bastante equilibrada e leva em conta as preocupações prevalecentes neste Parlamento em matéria de comércio externo.

A resolução refere tanto as áreas defensivas da União Europeia, como são os setores dos transportes aéreos e marítimos, o mercado das compras públicas, os serviços financeiros e as indicações geográficas, para indicar apenas as principais, bem como as áreas defensivas para a União, como por exemplo a segurança alimentar, os serviços culturais e audiovisuais, a proteção dos dados pessoais, os direitos dos trabalhadores e a proteção ambiental.

Como é óbvio, a União Europeia tem pouca margem de manobra nestes setores sensíveis mas isto não significa, a meu ver, que se deva excluí-los à partida das negociações.

Primeiro, porque a exclusão não é necessária para defender as nossas posições nas referidas questões sensíveis, segundo, porque ao excluir alguns setores estamos a dar aos Estados Unidos o mesmo direito de excluir o que mais lhe interessa e o que menos nos interessa, obviamente. Terceiro, se estreitarmos o âmbito da negociação, à partida, menor espaço haverá para os necessários compromissos e trade-offs.

O TTIP, como é a sigla inglesa pelo qual é conhecido já este acordo, não será um acordo comercial como os outros. Não se trata somente de remover os direitos de importação e reduzir as barreiras legais existentes à prestação fronteiriça de serviços e ao investimento recíproco. Muitos dos obstáculos às trocas comerciais entre a União Europeia e os Estados Unidos consistem em diferenças regulatórias, normas técnicas, normas de segurança, regras de supervisão financeira, para citar apenas alguns.

O que se espera deste acordo não é uma pulsão desreguladora mas sim um avanço na harmonização e na compatibilização regulatória, de modo a criar um verdadeiro mercado transatlântico. O TTIP tem também por objetivo aprovar regras comuns onde elas não existem ou são insuficientes ao nível global, como sucede em relação aos investimentos, às restrições às exportações, à energia, etc. Do que se trata é de afirmar a liderança como na regulação do comércio internacional, porque se não o fizermos agora, outros o farão sem nós no futuro.

Ao adotar esta resolução, antes da decisão do Conselho sobre o mandato negocial, o Parlamento Europeu sublinha a sua disposição para acompanhar estreitamente este processo, como é nosso dever e nosso direito.

Anunciamos também nesta resolução a nossa decisão de reforçar os mecanismos habituais de escrutínio parlamentar para este efeito, nomeadamente antes e depois de cada ronda negocial.

Esta negociação não vai ser fácil. O Parlamento quer dar uma contribuição para reforçar o poder negocial da União, da defesa dos nossos interesses e dos nossos valores e para a conclusão bem-sucedida deste acordo comercial.

 
  
MPphoto
 

  Метин Казак (ALDE). - Г-жо Председател, г-жо министър, г-н комисар, колеги, имайки предвид мандата на Комисията за стартирането на преговорите между Европейския съюз и САЩ в областта на търговията и инвестициите, бих искал да подчертая, че все още не се използва пълният потенциал на двустранните търговски отношения.

Основна причина за това са многобройните бариери пред търговията и инвестициите, както и предизвикателствата в областта на обществените поръчки, селското стопанство, финансовите услуги и правата на интелектуална собственост, които се явяват основна пречка за установяването на интегриран трансатлантически пазар.

Затова съм убеден , че всеобхватното споразумение за търговия и инвестиции между Европейския съюз и САЩ ще бъде от голяма полза за икономиките на двете страни като световни лидери. Въпреки това, приемането на мандата за преговори без да се изключат услугите в културната и аудио-визуалната област, е рисковано, защото засяга основен принцип на Обединена Европа, а именно зачитането на културното многообразие.

Досега Европейският съюз успешно защити културното изключение от всеки процес на либерализация, както при двустранните преговори с трети страни, така и в рамките на Световната търговска организация, като в същото време показа своята подкрепа за приемането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване.

И за България, която най-добре познавам, е особено важно да се запази, поддържа и стимулира развитието на киното и другите изкуства.

Затова смятам, че е абсолютно необходимо Европейският съюз да гарантира изключването или най-малкото, както комисарят спомена, ясно да посочи, дефинира и отстоява червените линии в тази област, защото в противен случай има опасност културата да се превърне в обикновена стока.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). - Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Frau Ministerin! Ich sehe die Aufnahme von Verhandlungen über TTIP mit gemischten Gefühlen. Als grüner Transatlantiker begrüße ich die Chance, die in diesem Unterfangen liegt. Als grüner Transatlantiker muss ich allerdings auch auf die Risiken hinweisen, wenn zugelassen wird, dass einseitige Lobbyinteressen sich dieser politischen Initiative bemächtigen sollten. Deshalb werden wir Grünen uns mit Verbraucherschützern und Umweltschützern und mit Gewerkschaften hier und in den USA zusammentun, um die notwendigen roten Linien wie z. B. gegen Gentechnik oder gegen investor-state dispute resolution-Regelungen zu verteidigen.

Unsere Hauptforderung heute ist: Viel bessere Transparenz! Warum haben US-Abgeordnete mehr Informationsrechte als Abgeordnete dieses Hauses? Wieso soll TTIP weniger transparent sein, als NAFTA es vor Jahren war? Herr Kommissar, gehen Sie auf die Zivilgesellschaft zu, sonst scheitern Sie!

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Madam President, Minister, Commissioner, I think the majority of the people in this House welcome the opening of these discussions, but we know that it is not going to be easy. As the Chair of the committee said, there will be some tough areas: geographical indicators, GMOs, maritime issues, intellectual property rights and audio-visual media services. Let us all at this moment pause and spare a thought for that poor, fragile French culture, which so desperately needs to be protected in any of these agreements because it cannot stand on its own.

We also have to remember though that one party’s standard is quite often another party’s non-tariff barrier. But as long as we can make sure that we have an open and transparent process, let us hope that we can avoid the problems of some of the other agreements where we discuss so many issues that they become about everything but trade. If we can do that, hopefully we will be able to conclude a successful EU-US agreement.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD). - Over het potentiële vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS wordt reeds in superlatieven gesproken en ik geloof ook dat een ambitieus akkoord zeker positieve effecten kan hebben op allerlei gebieden. Speciaal wil ik daarbij wijzen op de mogelijkheden voor de maritieme sector, wanneer de restrictieve Amerikaanse Jones Act wordt geagendeerd.

Maar ik wil ook een paar kanttekeningen plaatsen. Het Europese MKB heeft al te maken met veel verschillende bilaterale handelsakkoorden. Het zogenoemde spaghetti bowl effect maakt de internationale handel niet overzichtelijker. Voorts kan een akkoord tussen twee spelers van dit formaat de betekenis van de WTO danig ondermijnen. De EU moet zich blijven inzetten voor de voltooiing van Doha.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Madam President, when we hear the Irish Presidency, the Commissioner and indeed some Members in this House talk about this proposed agreement, you have the impression that they are talking about some sort of Santa Claus for Europe. It is bringing jobs, it is bringing economic growth, we have heard it is bringing prosperity, and all with no visible negatives.

I do not believe that these promises are going to be delivered on. I think the example of NAFTA illustrates that point. Instead, what we are going to see with this process of secret negotiations without real public scrutiny – without real political scrutiny – is an attempt to converge labour, environmental and social standards downwards, for example with an attempt by US agri-business to get access to the EU market for GMOs.

The leaked draft mandate illustrates the real agenda behind these negotiations. It is one shaped by the interests of big business rather than working people on either side of the Atlantic. That is why I am opposed to the opening of these negotiations and to a possible agreement for a free-trade area.

In the draft, you see an attempt to give privileged access to justice for big business. What happened in Canada with NAFTA shows what will happen with this agreement. At the moment, there are USD 2.5 billion worth of claims pending against Canada for imposing regulations in the public interest, including regulations against fracking.

A joint struggle across the Atlantic by working people is needed to stop this attempted race to the bottom in the Atlantic.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE). - Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen! Dieses Abkommen ist politisch und ökonomisch von großer Bedeutung für uns. In einer sich dramatisch verändernden Welt die Vorteile einer Interessensverknüpfung Amerikas und Europas zu haben, bedeutet Wachstum mit Wachstumsjobs. Und es bedeutet vor allen Dingen, dass wir gemeinsam aufgrund der Veränderungen in dieser Welt und der demografischen Entwicklung die Chance haben, weltweit auch industrielle Standards zu setzen und uns durchzusetzen, nicht die Opfer anderer zu sein. Das heißt: Es wird uns stärken in dieser globalen politischen und ökonomischen Ordnung. Und deswegen ist, was beschrieben worden ist, zu erreichen, und wir müssen dafür sorgen, dass das politische Momentum gewahrt ist.

Die bisherigen Versuche sind gescheitert im Klein-Klein und im Ängstlichen. Ich glaube, dass wir jetzt das große politische Bild sehen müssen, dass wir unsere Interessen durchsetzen. Diese Kleinmütigkeit, die ich hier höre: Wenn wir etwas verhandeln, verlieren wir das. Die Europäische Union ist die größte ökonomische Macht und Handelsmacht dieser Erde! Und ich vertraue darauf, dass unser Kommissar das verhandeln wird und in diesen Verhandlungen unsere Interessen wahrnehmen wird, um unsere Position durchzusetzen und nicht alles andere Mögliche herauszunehmen.

Wenn ich die Sorge wegen der Kultur und der sozialen Standards höre: Er kann nur das verhandeln, wo es europäische Zuständigkeiten gibt. Und die europäischen Zuständigkeiten in der Kultur sind außerordentlich begrenzt. Er kann nur das verhandeln, was im sozialen Bereich europäische Zuständigkeit ist, und das ist außerordentlich begrenzt. Er kann dies gar nicht verhandeln und dahinschenken.

Ich glaube, dass die Chancen und Vorteile für uns von großer Bedeutung sind und dass aus diesem Grunde heraus, Frau Präsidentin, wir uns klarmachen sollten: Dies muss zum Erfolg Europas werden. Und wenn kein Ergebnis geliefert wird, das ein Erfolg Europas ist, dann werden wir es nicht ratifizieren. Wir haben jetzt das Ratifikationsrecht! Das wird die Kommission wissen, das werden die Unterhändler wissen, das werden die Amerikaner wissen. Deswegen bin ich selbstbewusst genug, dass diese Verhandlungen zu unserem gemeinsamen Erfolg führen werden. Und ich wünsche Ihnen, Herr De Gucht, viel Erfolg bei diesen Verhandlungen!

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser (S&D). - Madame la Présidente, je pense que mon collègue Bernd Lange a, dans sa présentation, clairement défini les lignes rouges du groupe socialiste et démocrate et le modèle social que nous entendions défendre à travers ces négociations. Et nous serons très stricts sur ce sujet.

Je ne voudrais pas y revenir ici, mais je tiens tout de même à dire à quel point les différences qu'il a pointées entre les Américains et nous suscitent des inquiétudes. Et je ne voudrais prendre qu'un exemple là-dessus. Dans le cas du drame récent du Bangladesh, après l'effondrement de cet immeuble, les entreprises européennes se sont unies pour trouver un accord sur les conditions de sécurité, sur les conditions de travail dans les usines textiles au Bangladesh. Les entreprises américaines ont refusé, le 13 mai, de s'associer à cet accord, ce qui marque bien le fossé entre les États-Unis et l'Union.

Maintenant, je voudrais revenir, Monsieur le Commissaire, sur l'audiovisuel. Je pense qu'il doit être exclu, mon groupe pense qu'il doit être exclu explicitement des négociations. Les négociations d'un accord entre l'Union et le Canada fonctionnent déjà sur la base d'une liste négative, qui exclut ce secteur. Ce secteur audiovisuel se définit par son contenu, par sa spécificité culturelle, et non par la technologie qu'il utilise et l'audiovisuel de service public européen a vocation à continuer à se développer dans un environnement numérique.

 
  
MPphoto
 

  Marielle de Sarnez (ALDE). - Madame la Présidente, je voudrais d'abord dire à la Commission et au Conseil qu'à mon avis, il ne faut pas "survendre" ce futur accord comme s'il allait régler, à lui seul, les problèmes d'emploi et de croissance au sein de l'Union européenne. Ces questions d'emploi et de croissance, c'est d'abord aux Européens de les régler chez eux. Ce n'est donc pas un service que de leur dire que cela va se faire tout seul.

Deuxièmement, je pense qu'il faut que nous obtenions et demandions une vigilance particulière sur quatre domaines. Le premier, c'est évidemment celui de l'audiovisuel et de l'exception culturelle. Je soutiens ce que vient de dire ma collègue, Véronique De Keyser, sur cette question. Le deuxième, c'est la question des marchés publics. N'oublions pas que nous avons en Europe des PME, ainsi qu'une industrie, à soutenir. Troisièmement, nous avons, au fond, aussi un modèle européen à défendre sur le plan agricole, qui est un modèle européen de très grande qualité, avec des produits de qualité. Je souhaite que, sur ce sujet aussi, nous soyons vigilants. Enfin, sur la question des normes, nous ne pouvons pas consentir à un abaissement des normes européennes, ni accepter l'idée qu'il y aurait, tout d'un coup, des normes mondiales qui seraient américanisées.

Les Européens ont un modèle à défendre. C'est sur ce plan que les opinions publiques nous attendent.

 
  
MPphoto
 

  Tokia Saïfi (PPE). - Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Madame la Ministre, en ces temps de crise et de défiance des citoyens, chacune de nos décisions doit être inspirée par l’impératif d'améliorer la situation économique et sociale des Européens. Je suis donc favorable à cet accord.

En revanche, je m'interroge fortement sur le champ des futures négociations. Certains secteurs méritent une vigilance particulière: l'agriculture, la défense, la culture. Pour ce qui est de l'agriculture, ce domaine concentre, à lui seul, plusieurs sujets sensibles, comme les OGM, les indications géographiques, le clonage, ou encore les normes sanitaires.

Les Européens ont fait le choix de dire "non" aux OGM et de dire "oui" à des standards élevés de protection sanitaire. Et nous avons le devoir de défendre ces choix de société auprès de nos partenaires commerciaux!

Comme d'autres collègues, je m'interroge aussi sur la raison de l'inclusion, pour la première fois dans un mandat de négociation, des services audiovisuels. Monsieur le Commissaire, je vous avais déjà interpellé sur ce sujet en juillet dernier, et je réitère ma demande, à savoir l'exclusion pure et simple des services audiovisuels du mandat de négociation. Au-delà de leur poids économique, ces domaines présentent une importance politique majeure pour l'Europe. Je demande donc que le Conseil réoriente le projet de mandat, car pour cet accord, comme pour les autres, nous souhaitons que l'harmonisation sociale, sanitaire et environnementale se fasse toujours par le haut.

Pour finir, je tenais juste à rappeler que c'est bien le Parlement européen qui décidera, en dernier ressort, d'approuver ou non l'accord final.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro (S&D). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, l'agricoltura è un punto centrale e sensibile del negoziato per l'accordo commerciale con gli Stati Uniti, che non si preannuncia facile e che in questa fase interlocutoria non possiamo mettere a rischio.

Se, da un lato, dobbiamo impegnarci sulla difesa dei nostri principi, in primis quello di precauzione, dei nostri rigorosi standard igienico-sanitari e del nostro sistema di valorizzazione della qualità – e qui faccio riferimento alle indicazioni geografiche – dall'altro sarebbe miope non considerare questo accordo come una grande opportunità per la nostra agricoltura e i nostri prodotti agroalimentari.

Non limitiamoci ad un atteggiamento difensivo e conservatore, concentriamoci piuttosto sull'individuazione proattiva dei possibili vantaggi che possiamo trarre da una liberalizzazione di tale portata. Se riuscissimo a rimuovere le barriere tariffarie e non tariffarie di cui soffrono i nostri prodotti negli Stati Uniti, ci sarebbero notevoli opportunità di crescita per le nostre imprese e aumenterebbero i posti di lavoro in un settore vivo e in espansione come quello dell'agroalimentare europeo.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). - Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Liebe Ratspräsidentschaft, ich unterstelle Ihnen nicht, dass Sie hier gelogen haben. Ich unterstelle auch dem Kommissar De Gucht nicht, dass er es an Transparenz fehlen lässt. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben eine sehr lebhafte Debatte, bereits bevor diese Verhandlungen losgehen. Sie ist im Ausschuss mehrfach geführt worden, sie ist in allen Fraktionen geführt worden. In der Tat ist das Mandat bereits öffentlich verfügbar. Ich glaube, dass hier Legenden gestrickt werden, die anschließend die Rampen sein werden, über die diejenigen marschieren wollen, die eigentlich für eine Ablehnung des gesamten Abkommens streiten und das nur heute noch nicht sagen wollen.

Wir sollten auch nicht kleinmütig sein! Wir haben es hier mit den beiden größten Wirtschaftsräumen der Welt zu tun. Dieses Abkommen hat eine geostrategische Bedeutung. Wenn die USA und die Europäische Union, die 50 % des Weltsozialprodukts erzeugen, sich gemeinsam auf ein Freihandelsabkommen einigen können, auf eine wirklich vertiefte Handels- und Investitionspartnerschaft, dann ist das ein Signal an den Rest der Welt. Es ist ja so, dass in der WTO leider nichts vorangeht, weil der Rest der Welt nicht mitmacht.

Und dann zu den Ausnahmen: Nehmen wir den audiovisuellen Sektor: Haben wir Vertrauen! Glauben wir wirklich, die Amerikaner kaufen die BBC? Oder RAI? Oder TF1? Das wird doch nicht passieren! Und natürlich wird es weiter möglich sein, dass europäische Filme europäischer Filmemacher mit europäischen Geldern gefördert werden.

Wir können hier selbstbewusst auftreten. Europa hat viel zu bieten. Wir werden uns auf dem Markt behaupten.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Zalewski (PPE). - Pani Przewodnicząca! Przystępujemy do wielkiego dzieła, do stworzenia podstaw czegoś, co w przyszłości stanie się wspólnym rynkiem transatlantyckim. Na razie musimy wynegocjować i zawrzeć umowę ze Stanami Zjednoczonymi. Życzymy powodzenia komisarzowi de Guchtowi. W wyniku tej umowy powstanie więcej miejsc pracy w Unii Europejskiej, osiągniemy większy wzrost gospodarczy.

Musimy jednak pamiętać, że będzie to umowa przede wszystkim o harmonizacji standardów i różnych regulacji. Będzie to umowa, która doprowadzi do tego, że w wyniku powstania bardzo silnego bloku gospodarczego wzmocnione zostaną na świecie wartości, które są dla nas ważne: demokracja, prawa człowieka, wolność. Ale musimy zarazem pamiętać, że są obszary, w których różnice między nami a Amerykanami są bardzo głębokie. Takim obszarem jest kwestia praw własności intelektualnej, a konkretnie sposobu ich realizacji, sposobu, w jaki są egzekwowane. Jako członek i wiceprzewodniczący Komisji Handlu Zagranicznego chciałem zadeklarować, że zrobię wszystko, aby ACTA do Europy nie wróciło boczną drogą.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (S&D). - Madam President, we have already heard all that has been said about the value of trade between the EU and the US and about what this relationship underpins. It is summed up as ‘jobs and growth’, although some people would like to cast doubt on that. But what this deal really does is underline the progress that has been made, can be made and still needs to be made on global standards and regulatory coherence.

The EU and the US can stand together now and make a difference on rules, but in a few more years our chances will be very slim indeed. Rules ending financial risks and rules on keeping environmental and labour standards high are all up for grabs in a discussion between two equal giants in the world.

I come from a country that knows something about Euroscepticism, believe you me. When I try to define Euroscepticism, I end up defining it as nationalism, little-mindedness and, indeed, protectionism.

We have a Commission that has the competence to negotiate on behalf of the entire EU on the issue of trade. We should have some confidence that we can do that together rather than picking it apart nationally, as it would seem that a few people here today would have us do.

 
  
  

PŘEDSEDNICTVÍ: PAN OLDŘICH VLASÁK
místopředseda

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon (PPE). - Señor Presidente, las negociaciones de una asociación de comercio e inversiones me parecen una oportunidad histórica para reforzar la relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos. En anteriores resoluciones, este Parlamento había pedido ya el lanzamiento de estas negociaciones. Tenemos ahora una ocasión extraordinaria de inyectar un nuevo dinamismo a esta relación. Un nuevo dinamismo muy conveniente en una etapa de profunda crisis económica que afecta a ambos lados del Atlántico.

Un nuevo dinamismo oportuno también políticamente, porque muchos creen que la relación transatlántica podría perder vigor por el giro de los Estados Unidos hacia Asia. Un nuevo dinamismo cuando muchos consideran que lo que llamamos Occidente pierde su papel de liderazgo en un mundo multipolar en el que los BRICS son los que crecen, en especial China. Un nuevo dinamismo, señor Comisario, que impulsará el comercio mundial, pues posiblemente la negociación de este acuerdo contribuirá a acelerar distintas negociaciones comerciales ahora bloqueadas.

Además, el Acuerdo abre una perspectiva atlántica más amplia, dados los acuerdos de libre cambio que la Unión Europea y los Estados Unidos tienen o van a tener próximamente con otros países americanos –pienso en México, Canadá, los países centroamericanos, Colombia, Perú y Chile. Un nuevo Acuerdo Unión Europea-Estados Unidos podría desembocar, con las adaptaciones necesarias, en una amplísima zona de libre cambio que incluya a todos los países antes citados. En suma, un gran espacio triangular que abarcaría a la Unión Europea, a los Estados Unidos y Canadá y a varios países latinoamericanos.

Además del efecto positivo en la relación bilateral, el Acuerdo tendrá una dimensión atlántica más amplia, a la que hay que añadir sus beneficiosas repercusiones globales por su proyección mundial inevitable, como antes ha mencionado Elmar Brok.

 
  
MPphoto
 

  Henri Weber (S&D). - Monsieur le Commissaire, Madame la ministre, chers collègues, l'Union européenne a toujours exclu les services audiovisuels du champ de la négociation des accords de libre-échange, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux. Les derniers exemples en date sont les accords avec le Japon, la Corée et le Canada. Cette exclusion n'a jamais empêché les négociations de progresser et les accords de se conclure.

Monsieur le Commissaire, pour quelles raisons avez-vous rompu avec cette ligne de conduite constante de l'Union européenne, à l'occasion de l'accord de libre-échange avec les États-Unis? Quelles concessions êtes-vous prêt à leur faire? Si vous ouvrez les services audiovisuels à la négociation, ce n'est pas à titre décoratif, ce n'est pas pour les poser sur la table pour qu'on les contemple. Si vous ouvrez cette négociation, c'est que vous avez quelque chose à négocier. Qu'avez-vous à négocier, Monsieur le Commissaire? Allez-vous libéraliser et déréglementer les nouveaux services, et accepter les nouveaux supports audiovisuels?

(Le Président retire la parole à l'orateur)

 
  
MPphoto
 

  María Auxiliadora Correa Zamora (PPE). - Señor Presidente, si este importante Acuerdo transatlántico llega a buen puerto, los dos grandes bloques económicos del mundo constituirán la mayor zona de libre comercio e inversión que nunca antes haya existido.

Sin duda alguna, su celebración supondría un potentísimo motor de crecimiento y empleo, tan necesario en un momento de crisis como el actual. Se intentará eliminar aranceles y abrir los respectivos mercados a la inversión, los servicios y la contratación pública. Además, se intentará homogeneizar los estándares y requisitos para comercializar bienes y servicios. Esto último supone un componente fundamental de carácter estratégico.

Cabe mencionar que la economía mundial gira crecientemente desde el Atlántico hacia el Pacífico, algo especialmente preocupante para Europa, que puede verse relegada a un segundo plano en el escenario económico mundial.

Este Acuerdo transatlántico garantizará a la Unión Europea una posición en el escenario económico mundial.

Hay una voluntad política generalizada de avanzar de forma rápida y decidida, ya que nunca antes se habían reunido las condiciones necesarias que hiciesen posible un firme compromiso por parte de ambas partes. Aunque no podemos engañarnos, porque el camino, sin duda, no será nada fácil.

Durante el transcurso de las negociaciones, la Unión Europea deberá tener en cuenta y tener muy presente la especial sensibilidad de ciertos ámbitos, como puede ser el tema de la agricultura, y se deberá garantizar que los valores fundamentales de ninguna de las partes se vean afectados.

Teniendo en cuenta esto, es momento de que la Unión Europea actúe con altura de miras y ambición. Se trata de una oportunidad única que ni la Unión Europea ni los Estados Unidos se pueden permitir el lujo de desaprovechar.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Cozzolino (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, è essenziale andare ad un negoziato con determinazione e con tempi ragionevoli e certi, per conseguire un accordo di alto profilo e ambizioso.

Un accordo che sia una chance per la crescita e per l'occupazione soprattutto qui in Europa. Un accordo che sia trasparente e partecipato, con un ruolo preminente del Parlamento europeo e che sia anche e soprattutto un'occasione per difendere, valorizzare e promuovere le nostre eccellenze, le nostre diversità, il nostro modello di produrre e di consumare.

Sono pertanto certo che il voto di domani confermerà il voto che c'è stato in commissione sull'esclusione delle produzioni audiovisive e culturali. Sono certo che andremo avanti nel confronto e nell'accordo, soprattutto per arginare e porre fine a una pratica fraudolenta che pregiudica molte nostre imprese sul mercato americano per i nostri produttori, in particolare in settori di altissima qualità che noi dovremmo saper difendere e tutelare nel corso di questa importante e significativa trattativa.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE). - Herr talman! Ett frihandelsavtal mellan EU och USA är nog den bästa krisåtgärd vi kan göra. Det kan leverera tillväxt på upp till 2 %. Det kanske låter litet men det motsvarar trots allt hela Danmarks eller hela Österrikes ekonomi. Men det enkla är ju att inleda frihandelsförhandlingar, det svåra är att avsluta dem, och därför blir jag beklämd när jag hör att så många kollegor här verkar vilja göra det ännu svårare att få till stånd ett frihandelsavtal genom att exkludera område efter område: audiovisuella tjänster, jordbruk osv. Det blir som en Schweizerost – till slut blir det mer hål än ost.

Men ju mer vi undantar från frihandelsförhandlingarna desto mindre kommer Europa att tjäna, och det verkar vara målet för den vänstra halvan av det här parlamentet. Men ert motstånd mot frihandel kostar jobb, det gör människor arbetslösa, och därför måste vi tvärtom satsa på ett så ambitiöst avtal som vi bara kan, för, som amerikanerna säger, det är en win-win.

Tillsammans har Europa och USA nu möjlighet att göra ett globalt avtryck på det här avtalet, men om 10 år kan det vara för sent, för då kan Indien, Kina och andra ha vuxit förbi oss, och det kommer historien aldrig förlåta dem som nu vägrar att sluta ett ambitiöst frihandelsavtal.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D). - Señor Presidente, estamos ante un posible acuerdo; un acuerdo querido; un acuerdo de dos grandes potencias. El Consejo ha dicho: un acuerdo abierto, un acuerdo justo, y el Comisario ha pedido un mandato amplio. Pero no hay que dejar de reconocer y abordar las dificultades que existen.

La resolución recoge muchísimos puntos, pero los puntos señalan concretamente que nos enfrentamos a dos modelos diferentes: en principio, desde el punto de vista agrícola, constatamos que los Estados Unidos tiene grandes explotaciones, industrializadas y con ayudas. En Europa tenemos pequeños agricultores, una PAC paupérrima y, desde luego, industrias familiares.

Respecto a los transgénicos, es una cuestión que no quieren dejar de recuperar los Estados Unidos, pero ¿cómo establecer una garantía sanitaria? Para la industria, los servicios y las PYME, es una oportunidad, pero las PYME y la industria necesitan transparencia, acceso y sencillez. Por lo tanto, la amplitud del mandato no nos puede quitar la responsabilidad.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE). - Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar! Der Rat wird am 14. Juni das Verhandlungsmandat verabschieden, und ab diesem Zeitpunkt können die ersten Verhandlungen beginnen. Ich denke, wir sind uns mehrheitlich darüber einig und es wurde heute doch auch schon des Öfteren in den Wortmeldungen der Kolleginnen und Kollegen deutlich, dass dieses Abkommen einen sehr großen Nutzen für Europa bringen kann. Jetzt ist es wichtig, sich zu fragen, wo sich die beiden Handelsmächte in der Zukunft auch sehen. Für Europa ist für mich die Antwort klar: Die Europäische Union muss auch weiterhin eine Handels- und Wirtschaftsmacht, aber auch ein Wertevermittler bleiben. Ja, es wird große Hürden zu überwinden geben. Für mich sind diese ganz konkret im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion angesiedelt.

Vor einigen Tagen fand aber im US-Kongress im Unterausschuss Handel eine Anhörung zum Abkommen statt, und man hat sich jenseits des großen Teiches auf fünf Kernpunkte festgelegt, die während der Verhandlungen intensiv beleuchtet werden sollen. Auch das ist bereits bekannt. Ein Hauptpunkt waren die sanitären und phytosanitären Maßnahmen der EU. Die Repräsentanten kamen zu dem Schluss, dass die europäischen SPS-Maßnahmen nicht auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen und der WTO zuwiderlaufen. Ähnliches gilt für die wichtigen geografischen Ursprungsangaben der EU-Produkte. Man sprach sich äußerst kritisch gegen unsere Ursprungsangaben und Standards aus. Ich glaube schon, dass sich bereits jetzt ein Blick über den großen Teich lohnt – deshalb lohnt, weil es nicht nur in Europa Befürchtungen und kritische Stimmen gibt.

Herr Kommissar, bitte nehmen Sie vor allem unsere Bedenken in Europa ernst! Und Sie werden nur dann eine Zustimmung zu diesen Abkommen von uns bekommen, wenn vor allem auch dieser sensible Bereich der Landwirtschaft Berücksichtigung findet.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mondo della cultura e dell'audiovisivo europeo apprezzano che la relazione Moreira abbia recepito, nel mandato al negoziato UE-USA, la tutela e la promozione della diversità culturale e la conseguente esclusione dei prodotti e servizi culturali audiovisivi dal negoziato.

A differenza del Commissario e del Ministro, riteniamo che non vada abbandonata questa linea, da sempre tenuta dall'UE in ambito WTO e in tutti i negoziati commerciali bilaterali fuori e dentro l'Unione europea. Inserire nel negoziato con gli USA cultura e audiovisivo metterà in ginocchio la nostra industria culturale, già dominata dagli USA nell'audiovisivo, soprattutto online, e produrrà un'ulteriore colonizzazione culturale dell'Europa e protezionismo "made in USA".

Gli operatori globali della rete, Google, Apple, Amazon seguono il diritto degli Stati Uniti, applicano royalty ai contenuti culturali europei, non pagano le tasse in Europa, non investono nella produzione culturale europea, ma condizionano la nascita di nuovi attori europei. La normativa UE in questo campo – anche nella definizione del prodotto culturale online – è inadeguata e andremo a questo negoziato a mani nude. Chiedo perciò di mantenere l'esclusione, come hanno chiesto anche alla Presidenza irlandese 14 ministri della cultura europei.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Lisek (PPE). - Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Ze Stanami Zjednoczonymi wiele nas łączy – łączy nas historia, łączą nas wspólne wartości, łączy nas współpraca transatlantycka w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Jest też oczywiście wiele pól, na których konkurujemy, ale któż w dzisiejszym świecie nie konkuruje? Konkurują też między sobą firmy z Niemiec i Francji, z Polski i Włoch itp. itd. Generalnie uważam, że ta przyszła umowa, ta potencjalna umowa, która znacznie ułatwiłaby wymianę ekonomiczną, handel i inwestycje pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, przyniesie wiele dobrego i będzie miała pozytywne skutki zarówno dla europejskiej i amerykańskiej gospodarki, jak i konsumentów.

Są dwa pola, na których tutaj, w Parlamencie Europejskim, w tej izbie, spieramy się: jest to kwestia kultury, audiowizualnej własności intelektualnej. Uważam, że być może powinno to być w przyszłości przedmiotem zupełnie innych rozmów. Nie można rozmawiać o kulturze pomiędzy rozmowami o kukurydzy, łososiach i helikopterach. I druga kwestia – przemysł obronny. Moja opinia, podobnie jak moich kolegów z Polski, jest taka, że włączenie kwestii przemysłu obronnego do tych rozmów pomoże europejskiemu przemysłowi obronnemu na przykład w uzyskaniu dostępu do amerykańskiego rynku.

 
  
MPphoto
 

  Arnaud Danjean (PPE). - Monsieur le Président, chers collègues, la perspective d'un accord commercial transatlantique est en soi plutôt positive, mais qu'elle soit bénéfique mutuellement aux deux économies, européenne et américaine, c'est loin d'être établi.

Je me dois d'exprimer plus spécifiquement une forte réserve au sujet de l'inclusion dans le mandat de négociation des marchés publics de défense et de sécurité, et ce pour trois raisons. D'abord, il n'existe aucun précédent de négociation commerciale conduite par la Commission incluant ce domaine très sensible qui renvoie à des considérations politiques et stratégiques dépassant largement les compétences de ladite Commission. Établir un tel précédent ne se justifie nullement, en particulier au regard des demandes des industries concernées des deux côtés de l'Atlantique.

Ensuite, comme il y est explicitement fait mention dans le mandat, la directive européenne de 2009, le paquet défense, s'efforce de créer un véritable marché intérieur européen, ainsi qu'une base industrielle et technologique européenne en matière de défense. La mise en œuvre de cette directive très récente, à peine transcrite dans la plupart des États membres, est encore incomplète et aléatoire. Cela signifie que le marché européen est insuffisamment consolidé pour que son ouverture, dans un contexte de fort déséquilibre structurel avec les États-Unis, nous soit bénéfique.

Et, enfin, les obstacles à lever dans le domaine précis de la défense sont d'une nature politique non tarifaire et d'une ampleur telles qu'il est totalement illusoire d'envisager qu'une négociation commerciale soit en mesure de lever rapidement les obstacles et surtout de profiter à l'industrie européenne. Je comprends que la non-exclusion de ce secteur de la défense relève d'une tactique de négociation, mais le rôle du Parlement, Monsieur le Président, n'est pas de s'aventurer dans la tactique d'une négociation qu'il ne conduira pas. Le rôle du Parlement …

(Le Président retire la parole à l'orateur)

 
  
MPphoto
 

  Béla Glattfelder (PPE). - Ha sikerre vezetnek az EU-USA kereskedelmi megállapodások, akkor annak eredményeképpen javulhat az Unió és az Egyesült Államok globális versenyképessége, elsősorban Kínával, Indiával és más feltörekvő országokkal szemben, és én azt remélem, hogy ha sikerre vezetnek a tárgyalások, akkor csökkeni fog az Unió kereskedelmi hiánya is.

De lássuk be, hogy ezek a tárgyalások nem csak lehetőségeket kínálnak, de veszélyeket, kockázatokat is rejtenek.

Sokkal nagyobb mértékben kellene odafigyelni az érzékeny területekre, egyes érzékeny mezőgazdasági termékek problémájára. Kár, hogy nem kerül bele ebbe a határozatba az a kitétel, amit már több európai parlamenti határozat tartalmazott, amelyik arról szólt, hogy az európai gazdák versenyképességét azzal is meg kell óvni, hogy a nemzetközi kereskedelmi megállapodásoknak a részévé kell tenni az Európai Unió állatjóléti, környezetvédelmi, élelmiszer-biztonsági normáinak az alkalmazását. Ennek hiányában az európai gazdák többletköltségei nem kerülnek ellentételezésre. Ez most kimaradt. Ez nagy kár.

Viszont nem csak ezekről a kérdésekről szól ez az ügy, hanem arról is, hogy megbízunk-e a Bizottságban, és sajnos vannak rossz tapasztalatok, mert a Bizottság nagyon érzéketlenül kezdte újra a Mercosur-tárgyalásokat, sokakban azt az érzést keltve, hogy a Bizottság hajlamos a mezőgazdasági érdekek feláldozására.

 
  
 

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE). - Acordul comercial cu Statele Unite reprezintă o şansă extraordinară pentru producătorii agricoli europeni. Doresc să amintesc ca exemplu de succes semnarea cu un an în urmă a acordului privind recunoaşterea certificării produselor ecologice, acord care a adus deja beneficii importante ambelor părţi.

Un punct sensibil în schimb este diferenţa de puncte de vedere cu privire la organismele modificate genetic, existând o întreagă listă de divergenţe în domeniul agriculturii: calitatea, siguranţa alimentelor. Fiecare stat are dreptul la apărarea punctelor sale de vedere, dar un acord echilibrat în acest domeniu înseamnă în primul rând să punem pe primul loc opţiunile societăţii europene, preocupările consumatorilor europeni în planul siguranţei alimentare şi calităţii şi, nu în ultimul rând, interesele comerciale ale agricultorilor din statele Uniunii.

Europa a optat pentru un model de agricultură, reforma politicii agricole comune confirmă această opţiune, aşadar acordul comercial şi de investiţii cu Statele Unite trebuie, la rândul său, să apere acest model agricol şi pe cei cărora le este destinat: consumatori şi agricultori.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE). - Monsieur le Président, c'est sur le respect de l'exception culturelle européenne que je voudrais attirer votre attention. Depuis plus de vingt ans, l'Europe est engagée dans un processus de protection et de promotion de la culture et des biens culturels. Dans ce contexte, les services audiovisuels bénéficient d'un statut privilégié puisqu'ils ne sont pas soumis à la directive sur les services pour la simple et bonne raison que l'Union européenne ne considère pas la culture comme une marchandise comme les autres.

La Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles a consacré la spécificité des biens culturels et audiovisuels dans le champ des échanges marchands. C'est en raison de cette spécificité que les aides au développement de la culture financent de façon non négligeable les budgets dédiés à la production des films dans l'Union.

Avec un tel système, nous promouvons toute la culture, nous encourageons tous les artistes. Libéraliser la culture reviendrait à favoriser une production non pas génératrice de patrimoine culturel et créatif, mais éphémère et axée sur l'immédiat.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (ALDE). - Mr President, despite the enormous economic and financial crisis and all its problems in the past years, the European Union and the United States of America are two global actors. It goes without saying that this is a very historic moment for both the EU and the US. Once negotiations are in progress, both parties will understand that they benefit from this agreement. However, the way it develops is certainly the responsibility of both parties. With mutual respect for the red lines, we can look forward to the different steps in order to make it a win-win situation for both sides.

I would like to draw special attention to the labour market. There is a chance for the agreement to improve the individual situation of our citizens on both continents. Nonetheless, with all efforts on both sides and the views on the concerns of our citizens, the agreement can be beneficial to citizens in the EU and the US.

 
  
MPphoto
 

  Christian Engström (Verts/ALE). - Mr President, I would like to remind the Commission about the ACTA agreement that this Parliament rejected less than one year ago. There were a number of reasons why the Parliament said no to the ACTA agreement that the Commission had negotiated, but at the very heart of it was the lack of transparency. It makes me very disappointed that the Commission is setting itself up for exactly the same kind of failure once again.

The positive thing about the whole ACTA affair was that there are now hundreds of thousands of European citizens who have, at least once, been demonstrating on the streets of various European cities against the trade agreement. There are lots of citizens now who take an interest in these agreements.

This is a very positive thing, but by insisting on the same kind of secrecy – only handing out secret documents to the members of the INTA Committee – the Commission is setting itself up for the same kind of failure. I would urge you to re-think this and become transparent.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Formalizovanie pravidiel obchodnej a hospodárskej spolupráce Európskej únie s významnými hospodárskymi partnermi vytvára pre našich výrobcov stabilnejší a prehľadnejšie definovaný rámec na spoluprácu so subjektmi partnerskej krajiny. Vieme, že obchodné transakcie medzi Úniou a Spojenými štátmi predstavujú denný obrat v hodnote takmer 2 miliárd eur. Preto môžeme očakávať, že dobre postavená obchodná dohoda citeľne podporí ekonomiku obidvoch partnerských strán. V období hospodárskej stagnácie v Únii môže byť nová dohoda o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií výrazným stimulom pre obnovenie rastu. Je nám všetkým jasné, že dosiahnutie dohody o odstránení či minimalizovaní ciel, otvorení sektoru služieb a ochrane investícií nebude jednoduché. Ešte dôležitejšie bude dosiahnuť zosúladenie obmedzení oblastí predpisov v automobilovom, farmaceutickom či chemickom priemysle. Toto úsilie však môže byť vyvážené významným hospodárskym prínosom tejto dohody.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhor Presidente, este é mais um daqueles debates clarificadores, suscetíveis de separar as águas. De um lado, os defensores do comércio livre e desregulado, um dos pilares do neoliberalismo que emergiu do consenso de Washington. São os promotores de uma corrida para o fundo ao nível dos direitos sociais e laborais, das normas ambientais e de padrões de proteção do bem-estar das populações.

Veem no apregoado grande acordo transatlântico uma oportunidade mais, uma oportunidade de ouro para impulsionar esta corrida. Deste outro lado, não é ao comércio que nos opomos, nem sequer ao comércio com os Estados Unidos. O que defendemos é um comércio regulado, orientado para objetivos de desenvolvimento, atento às especificidades de cada economia, orientado para a complementaridade e não para a competição entre países, produções e produtores.

Um comércio que não resulte, como este acordo resultará se for por diante, em mais um ataque aos sistemas produtivos mais débeis, aos direitos laborais, aos direitos dos consumidores e à segurança e proteção ambiental.

 
  
 

(Konec vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky)

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, Member of the Commission. − Mr President, when listening to these speeches, I must say that I have to come to the conclusion that I am starting on a very dangerous enterprise, because around every corner there are dangers, difficulties, things that might go wrong, things that we have to protect.

Many speakers also mentioned the possibilities and opportunities of this agreement, but I do not fully understand why, as the biggest economy in the world and convinced (I think) of our values – Mr Schulz, for example, said that we should preserve them – we are so afraid in the end to negotiate with a country which is different from us. Of course, if it were not, we would not have to negotiate with them, but in any case it is closer to us than a lot of the countries we are negotiating with. That is also very difficult to deny. So I do not see why we cannot have a somewhat more open approach on this.

Secondly, continuing on the subject of openness, I have no problem saying what we are doing and what we want to achieve and, when not speaking in public, how I want to achieve this. But you are all politicians. So you should know – and I think you do know – that you cannot negotiate openly. You do not do that in your parties either; you do not do that in your constituencies. You need to focus – and yes, of course we have to report on what we are doing, explaining why we are doing things and why we are making some concessions; we will have to make concessions in the course of these negotiations. But you need a certain degree of confidentiality in negotiations. You also need it because your counterpart is asking for it; if not, you cannot negotiate.

It is interesting that it seems that there is a copy of one of the drafts of the negotiating mandate. So what? It is a draft. The Presidency has, of course, to make sure that they come to an agreement within the Council, so they put forward possible ways to get out of any difficulties that we have to deal with. Immediately, very vocal Members of this Parliament say that this is a scandal and that we are traitors and cannot be trusted. Of course you can trust me, because in the end you can say ‘No’. You have done so in the past. You said ‘No’ to ACTA: I am still not convinced that it was the right choice, but you decided to do so and that was how it was. You have the final word.

But a parliament is not created to negotiate. It is not its job. I think I have been in a parliament for a longer time than most of you –25 years. Maybe there are some who have been in a parliament as long – Mr Brok has already left, but he has certainly been in a parliament for more than 25 years – but not very many. I have never sought to negotiate an agreement from within a parliament because it simply does not work.

What you have to do – and you do it in an eloquent way – is indicate the important points that you want to mention, that you want me to look at and which you will question me about. You will scrutinise me and in the end will vote against me if I do not do that. But a parliament cannot negotiate, because a parliament only exists as a body when it votes. Outside of voting you take up individual positions. You cannot negotiate with 20, 30 or 50 different positions. That is not possible. You need to negotiate on the basis of a mandate, and then, of course, you have to demonstrate that you have been following your mandate.

Many of you have expressed concern about agriculture. Mr De Castro has disappeared, but I was very pleased when he mentioned that we also have a lot of offensive interests in agriculture. We have: on agrifood and on geographical indications. Geographical indications are also protected in the United States, by the way, but in a different way, with trademarks, and there we have certainly very important offensive interests to defend. There will be discussions on GMOs, but the results of the negotiation will not be that any GMO can be imported. Of course there will be discussions on hormone beef, but the result of the negotiation will not be that it will be possible to import hormone beef into the European market, because we have to negotiate within the framework of the existing legislation.

This is exactly the same for the audiovisual sector, which I understand is a very sensitive sector – one of the reasons being, by the way, that as politicians you have a lot to do with this sector. You want to be on TV, just as I have to be on TV and the ministers have to be on TV, so that people know what we are arguing for. This is very sensitive in any parliament, you can be sure of that.

But on the other hand, this is a sector where you see things changing in an ever more rapid way. Numerical is not just arriving – it is here. It is going to blur all the existing schemes of production, it is going to blur the business models that we deploy here and in other parts of the world. Is this really the right moment to say simply that we are not ready to discuss this with (by the way) the biggest producer of audiovisual products in the world? Is this wise?

I think it is wise to say, look, there are a number of red lines. I explained them very clearly in my introduction. We will look at that. We will look at the result of all this. What does it bring us? I think we need to have a number of discussions with the United States, because what is happening with the delivery systems of content will force us, whether or not we have negotiations with the US, to look at our business models.

We will have to. It has become much less anchored anywhere, and traditional politics start from topics and subjects and rules being anchored somewhere. That anchor is disappearing, and I think that is why it is a very good reason to have at least a discussion, one that does not have any risk for you because, based on the Treaty of Lisbon, in the end a unanimous decision by the Council of Ministers is required. You need a majority in Parliament and you need a unanimous decision in the Council. Where is the risk in having a discussion on that? I do not understand it. Maybe somebody can explain it to me, but I do not grasp it. Except of course that, yes, I know there are symbols in this and if ever there was something to be afraid of in politics it is symbols, because when you start talking about symbols you forget about the content.

 
  
MPphoto
 

  Lucinda Creighton, President-in-Office of the Council. − Mr President, I think the debate this evening has shown us very clearly that there is a broad sense here in Parliament of the opportunity, as well as the challenges, which lie at the heart of a transatlantic trade and investment partnership.

I consider this to be a historic opportunity, and without doubt one that we should take full advantage of. The potential of such an agreement was recognised by the European Council in February, in particular regarding the contribution that such an agreement can make to our common goal of achieving growth and job creation in the Union. I know this view is shared by Parliament, not least in the resolution which you will be voting on tomorrow.

I have been listening to the many views that have been expressed and we will continue to listen as this process moves forward towards agreeing a mandate for the Commission to open negotiations. Trade ministers, as I said, will discuss the EU-US mandate at their Council meeting on 14 June, and the content of the mandate is ultimately a matter for them. It will be up to the Commissioner to update you, as Members of the European Parliament, on the negotiations as they progress, and I welcome the positive experience to date, which Mr Moreira and others in the committee have mentioned in terms of the positive, open and transparent relationship that exists between Parliament and the Commission when it comes to ongoing trade negotiations. I have no doubt that it will be the same and even better as this trade partnership progresses.

We are very aware – it is important to stress this, and the Commissioner has said it – that Parliament ultimately has to approve the final outcome. We approach the start of the negotiations very mindful of this and will continue to keep it in mind throughout.

During the debate a number of MEPs raised the issue of cultural and audiovisual services in the context of the agreement. Commissioner De Gucht has already responded to this and also gave some details in his introductory remarks. I think that we have to be careful to fully evaluate any potential exclusions from the mandate. I am firmly convinced that EU competence and autonomy in the area of audiovisual policy will not be diminished by the agreement. I think it is important to separate the twin objectives of, firstly, safeguarding the Union’s and the Member States’ competence and autonomy in the audiovisual field and, secondly, of starting negotiations with the US with a strong negotiating mandate. I believe we can achieve both these objectives, and I am confident that the trade ministers will work – and are working – towards that very clear goal.

I want to stress that there are enormous opportunities inherent in this partnership. We are not blind to the fact that, of course, there are challenges – and this debate has clearly highlighted some of those. But the potential gains in both jobs and economic activity are far too attractive, particularly at this time of economic challenge, not to make it a success. A number of speakers have alluded to the fact that we have waited for this opportunity for decades, and the time is right now. We are on the cusp of embarking on what is potentially a historic trade deal. The opportunity is here now and, as Mr Fjellner said, it may not be here in five or ten years’ time. So we need to seize that opportunity right now, and that is why the Irish Presidency is devoting so much time and effort – and we will continue to devote all of our effort – to ensuring that we achieve our goal of agreeing a mandate at the Trade Council in June and that negotiations on this crucial partnership can move forward.

 
  
MPphoto
 

  President. − I have received two motions for resolutions(1) tabled in accordance with Rule 110(2) of the Rules of Procedure.

The debate is closed.

The vote will take place on Thursday, 23 May 2013.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. Relaţia comercială transatlantică este coloana vertebrală a economiei mondiale. Împreună, Uniunea Europeană şi Statele Unite realizează aproximativ jumătate din PIB-ul mondial (47%) şi o treime din fluxul comercial mondial. În fiecare zi, sunt comercializate bilateral mărfuri şi servicii în valoare de aproape 2 miliarde EUR, ceea ce contribuie la crearea de locuri de muncă şi la creşterea economiilor noastre. Legăturile economice dintre economiile noastre sunt profunde şi diverse, investiţiile totale fiind de peste 2 000 de miliarde EUR.

Cele mai recente estimări arată că un acord ambiţios şi cuprinzător între UE şi SUA ar putea genera, până în 2027, câştiguri anuale totale reprezentând o creştere cu 0,5% a PIB-ului UE şi cu 0,4% a PIB-ului SUA. Ele ar echivala cu un venit anual suplimentar de 86 de miliarde EUR pentru economia UE şi de 65 de miliarde EUR pentru economia SUA.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédéric Daerden (S&D), par écrit. Avec cet accord, on nous promet des profits substantiels pour l'Union et ses entreprises. Mais notre modèle de société risque de s'en trouver profondément affecté. On veut appliquer les mêmes recettes, de libre-échange et de dérégulation, que celles qui nous ont conduits vers la crise et ses conséquences dramatiques. L'Union est clairement en position de faiblesse dans le cadre de négociations avec les États-Unis: – les normes sociales, sanitaires, environnementales, etc. sont plus élevées en Europe, et des compromis ne pourraient dès lors se conclure qu'à notre dépend; – les États-Unis peuvent jouer de leur politique monétaire pour fausser les règles de la concurrence; – notre demande d'exclure les secteurs culturels et audiovisuels ne doit pas nous faire brader les autres parties de la négociation.

Un accord commercial ne peut remettre en cause nos choix de sociétés: en matière d'agriculture (OGM, hormones...), de travail (normes de l'OIT...) ou d'environnement (Kyoto, Doha, gaz de schiste...). Des balises de négociations doivent être posées par le Parlement afin de développer des échanges commerciaux tout en préservant notre diversité culturelle, nos services publics, notre industrie ou la qualité de notre agriculture, car tout n'est pas à vendre dans un accord de libre-échange.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goulard (ALDE), par écrit. Je suis favorable à l'établissement d'un nouvel accord commercial avec les Etats-Unis. C'est pourquoi je soutiens le lancement des négociations, mais pour que l'issue de celles-ci soit positive pour les deux parties, l'UE doit définir ses priorités et être offensive, notamment sur les marchés publics ou en matière agricole. Nous devons défendre la qualité des produits et nos indications géographiques, pas accepter un nivellement par le bas. L'audiovisuel est une question importante, mais il faut éviter qu'elle ne conditionne les négociations et ne prenne en otage l'accord global. Enfin, tout en considérant que les Etats-Unis sont pour l'Europe un partenaire majeur, les autres pays, émergents ou, au contraire, pauvres et souffrant de retards, ont aussi voix au chapitre. Le commerce mondial doit être au service du développement durable. Un état d'esprit coopératif et multilatéral est préférable à une logique où les Occidentaux imposeraient leur loi aux tiers (ou l'inverse).

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (S&D), írásban. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között létrejövő transzatlanti szabadkereskedelmi övezet az Európai Unió számára létfontosságú. Számos szempontot tekintve mindez egy több mint 30 éves álmot válthat valóra. A nehéz gazdasági körülményekre tekintettel igen sürgető ennek a megállapodásnak a létrehozása, mivel ez a megállapodás a kulcsa a gazdasági növekedés beindításnak mind az Európai Unióban, mind pedig az Egyesült Államokban.

A szabadkereskedelmi megállapodás Európa számára új piacokat nyithat meg, növelheti a külföldi közvetlen befektetetések mértékét és ennek nyomán számos értékteremtő munkahelyet hozhat létre és növelheti Európa versenyképességét a világpiacon. Európa exportját akár 28%-kal, illetve az USA exportmutatóját 37%-kal is javíthatja a két ország GDP-nek folyamatos növekedése mellett, mely akár elérheti az évenkénti 0,5%-os folyamatos növekedést.

Különösen kedvező hatással lenne a megállapodás létrejötte az üzemanyagok és vegyi anyagok terén, mely fejlesztené az ipar és az energiapiacot, aminek köszönhetően olcsóbb energiához juthatnának az európai polgárok. A megállapodás a multilaterális kereskedelmi rendszer megerősítését szolgáló globális szabályozások fejlesztését is szolgálná. Fontos leszögezni, hogy ezen a területen Európának kell adnia a standardokat és nem az Amerikai Egyesült Államoknak. Keresni azt, ami összeköt, és megérteni azt, ami elválaszt. Ez lehet a siker kulcsa a tárgyalások során.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. An EU-US free trade agreement would constitute the most important free trade agreement in the world. It is a historic opportunity to join the forces of the two world’s biggest economic potentials. It is in all of our interests, and if we do not do it now, the US will be forced to look elsewhere. Also, if the EU and the US fail to agree, in ten years’ time, other emerging economic powers will set the agenda based on different values that will not necessarily be democratic and open to the mutual benefit of the partners. Therefore it is absolutely crucial to make a serious start with a strong determination to bring these historic negotiations to a successful finish. And to trust our transatlantic counterpart, we need to talk about everything; the decisions, on the other hand, need to take into account our European interest. The one does not exclude the other. Free trade is not about a defensive strategy, it is about reaching a win-win result. If we do not even try to address and discuss controversial topics, there remains little hope to progress far on other issues. We can see how such an attitude to make exemptions and create barriers has still not made it possible to complete the EU single market.

 
  

(1)See Minutes.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου