Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 22. maj 2013 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål (forhandling)
 3.Fremtidige lovgivningsforslag om ØMU (forhandling)
 4.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 5.Den sociale søjle i Den Økonomiske og Monetære Union (forhandling)
 6.Ændring af dagsordenen
 7.Afstemningstid
  7.1.Udkast til protokol om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder på Den Tjekkiske Republik (godkendelse) (A7-0282/2012 - Andrew Duff) (afstemning)
  7.2.Udkast til protokol om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder på Den Tjekkiske Republik (høring) (A7-0174/2013 - Andrew Duff) (afstemning)
  7.3.Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova) (afstemning)
  7.4.Aftale EU-Canada om toldsamarbejde vedrørende spørgsmål om forsyningskædesikkerhed (A7-0152/2013 - Peter Šťastný) (afstemning)
  7.5.Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og tilsyn med kreditinstitutter (A7-0393/2012 - Sven Giegold) (afstemning)
  7.6.Overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen) (afstemning)
  7.7.Pyrotekniske artikler (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová) (afstemning)
  7.8.Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester (A7-0055/2013 - Piotr Borys) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
  8.1.Bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skattely (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
  8.2.Årlig skattebetænkning: frigivelse af EU's potentiale for økonomisk vækst (A7-0154/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
  8.3.Udkast til protokol om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder på Den Tjekkiske Republik (godkendelse) (A7-0282/2012 - Andrew Duff)
  8.4.Udkast til protokol om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder på Den Tjekkiske Republik (høring) (A7-0174/2013 - Andrew Duff)
  8.5.Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova)
  8.6.Aftale EU-Canada om toldsamarbejde vedrørende spørgsmål om forsyningskædesikkerhed (A7-0152/2013 - Peter Šťastný)
  8.7.Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og tilsyn med kreditinstitutter (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
  8.8.Overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
  8.9.Pyrotekniske artikler (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová)
  8.10.Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester (A7-0055/2013 - Piotr Borys)
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Ændring af dagsordenen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Situationen for syriske flygtninge i nabolandene (forhandling)
 13.Inddrivelse af aktiver til lande, der befinder sig i en omstillingsperiode efter det arabiske forår (forhandling)
 14.Statusrapport 2012 for Bosnien-Hercegovina (forhandling)
 15.Velkomstord
 16.Statusrapport 2012 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (forhandling)
 17.EU-forhandlinger om en handels- og investeringsaftale med USA (forhandling)
 18.Genindførelse af Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer - Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer (forhandling)
 19.Det økonomiske ansvar ved tvistbilæggelse mellem investorer og stater for voldgiftsretter, der er oprettet ved internationale aftaler, som Den Europæiske Union er part i - Bilaterale investeringsaftaler og EU-lovgivningen (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1716 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (6106 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik