Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 22. toukokuuta 2013 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen (keskustelu)
 3.Talous- ja rahaliittoa koskevat tulevat lainsäädäntöehdotukset (keskustelu)
 4.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Talous- ja rahaliiton sosiaalinen pilari (keskustelu)
 6.Esityslistan muuttaminen
 7.Äänestykset
  7.1.Ehdotus pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin tasavaltaan (hyväksyntä) (A7-0282/2012 - Andrew Duff) (äänestys)
  7.2.Ehdotus pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin tasavaltaan (kuuleminen) (A7-0174/2013 - Andrew Duff) (äänestys)
  7.3.Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova) (äänestys)
  7.4.Toimitusketjun turvallisuuteen liittyvää tulliyhteistyötä koskeva EU:n ja Kanadan välinen sopimus (A7-0152/2013 - Peter Šťastný) (äänestys)
  7.5.Euroopan pankkiviranomainen ja luottolaitosten vakavaraisuusvalvonta (A7-0393/2012 - Sven Giegold) (äänestys)
  7.6.Luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antaminen Euroopan keskuspankille (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen) (äänestys)
  7.7.Pyrotekniset tuotteet (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová) (äänestys)
  7.8.Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpano (A7-0055/2013 - Piotr Borys) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
  8.1.Veropetosten, veronkierron ja veroparatiisien torjunta (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
  8.2.Verotusta käsittelevä vuotuinen kertomus: kuinka hyödyntää EU:n taloudellisen kasvun potentiaalia (A7-0154/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
  8.3.Ehdotus pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin tasavaltaan (hyväksyntä) (A7-0282/2012 - Andrew Duff)
  8.4.Ehdotus pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin tasavaltaan (kuuleminen) (A7-0174/2013 - Andrew Duff)
  8.5.Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova)
  8.6.Toimitusketjun turvallisuuteen liittyvää tulliyhteistyötä koskeva EU:n ja Kanadan välinen sopimus (A7-0152/2013 - Peter Šťastný)
  8.7.Euroopan pankkiviranomainen ja luottolaitosten vakavaraisuusvalvonta (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
  8.8.Luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antaminen Euroopan keskuspankille (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
  8.9.Pyrotekniset tuotteet (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová)
  8.10.Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpano (A7-0055/2013 - Piotr Borys)
 9.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Esityslistan muuttaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Syyrialaispakolaisten tilanne naapurimaissa (keskustelu)
 13.Siirtymävaiheessa olevien arabikevään maiden varallisuuden takaisin hankinta (keskustelu)
 14.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2012 edistymiskertomus (keskustelu)
 15.Tervetulotoivotukset
 16.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2012 edistymiskertomus (keskustelu)
 17.EU:n kauppa- ja investointisopimusta koskevat neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa (keskustelu)
 18.Yleisten tullietuuksien palauttaminen Myanmarille/Burmalle - Myanmarin/Burman yleiset tullietuudet (keskustelu)
 19.Kansainvälisillä sopimuksilla, joissa EU on osapuolena, sijoittajan ja valtion välisten riitojen ratkaisemista varten perustetuissa välimiesoikeuksissa käsiteltäviin asioihin liittyvä korvausvastuu - Kahdenväliset investointisopimukset ja unionin lainsäädäntö (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1716 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (6106 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö