Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2013 m. gegužės 22 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose (diskusijos)
 3.Būsimi pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl EPS (diskusijos)
 4.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 5.Ekonominės ir pinigų sąjungos socialinis ramstis (diskusijos)
 6.Darbotvarkės pakeitimas
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Protokolo dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymo Čekijos Respublikai projektas (pritarimas) (A7-0282/2012 - Andrew Duff) (balsavimas)
  7.2.Protokolo dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymo Čekijos Respublikai projektas (konsultavimasis) (A7-0174/2013 - Andrew Duff) (balsavimas)
  7.3.Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova) (balsavimas)
  7.4.Europos Sąjungos ir Kanados susitarimas dėl muitinių bendradarbiavimo tiekimo grandinės saugumo srityje (A7-0152/2013 - Peter Šťastný) (balsavimas)
  7.5.Europos bankininkystės institucija ir rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra (A7-0393/2012 - Sven Giegold) (balsavimas)
  7.6.Specialių užduočių, susijusių su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, pavedimas Europos Centriniam Bankui (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen) (balsavimas)
  7.7.Pirotechnikos gaminiai (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová) (balsavimas)
  7.8.Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos taikymas (A7-0055/2013 - Piotr Borys) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
  8.1.Kova su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių rojais (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
  8.2.Metinė mokesčių ataskaita: kaip išnaudoti ES ekonomikos augimo galimybes (A7-0154/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
  8.3.Protokolo dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymo Čekijos Respublikai projektas (pritarimas) (A7-0282/2012 - Andrew Duff)
  8.4.Protokolo dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymo Čekijos Respublikai projektas (konsultavimasis) (A7-0174/2013 - Andrew Duff)
  8.5.Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova)
  8.6.Europos Sąjungos ir Kanados susitarimas dėl muitinių bendradarbiavimo tiekimo grandinės saugumo srityje (A7-0152/2013 - Peter Šťastný)
  8.7.Europos bankininkystės institucija ir rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
  8.8.Specialių užduočių, susijusių su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, pavedimas Europos Centriniam Bankui (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
  8.9.Pirotechnikos gaminiai (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová)
  8.10.Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos taikymas (A7-0055/2013 - Piotr Borys)
 9.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 10.Darbotvarkės pakeitimas
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 12.Sirijos pabėgėlių padėtis kaimyninėse šalyse (diskusijos)
 13.Pereinamojo laikotarpio Arabų pavasario šalių turto grąžinimas (diskusijos)
 14.2012 m. Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaita (diskusijos)
 15.Oficialus pasveikinimas
 16.2012 m. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 17.Derybos dėl ES ir JAV susitarimo dėl prekybos ir investicijų (diskusijos)
 18.Galimybės Mianmaro Sąjungai naudotis bendrosiomis tarifo privilegijomis atnaujinimas - Galimybė Mianmarui naudotis bendraisiais lengvatiniais muitų tarifais (diskusijos)
 19.Finansinės atsakomybės, susijusios su investuotojų ir valstybės ginčų sprendimu teismuose, įsteigtuose tarptautiniais susitarimais, kurių šalis yra ES, paskirstymo tvarkos nustatymas - Dvišalės investicinės sutartys ir ES teisė (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 21.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1716 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (6106 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika