Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2013. gada 22. maijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās (debates)
 3.Turpmāki priekšlikumi tiesību aktiem par EMS (debates)
 4.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 5.Ekonomikas un monetārās savienības sociālais pīlārs (debates)
 6.Darba kārtības grozīšana
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Projekts protokolam par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanu Čehijas Republikai (piekrišana) (A7-0282/2012 - Andrew Duff) (balsošana)
  7.2.Projekts protokolam par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanu Čehijas Republikai (apspriešanās) (A7-0174/2013 - Andrew Duff) (balsošana)
  7.3.Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova) (balsošana)
  7.4.ES un Kanādas nolīgums par muitas sadarbību ar piegādes ķēdes drošību saistītās lietās (A7-0152/2013 - Peter Šťastný) (balsošana)
  7.5.Eiropas Banku iestāde un kredītiestāžu uzraudzība (A7-0393/2012 - Sven Giegold) (balsošana)
  7.6.Īpašu uzdevumu piešķiršana Eiropas Centrālajai bankai saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen) (balsošana)
  7.7.Pirotehniskie izstrādājumi (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová) (balsošana)
  7.8.Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas īstenošana (A7-0055/2013 - Piotr Borys) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
  8.1.Cīņa pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu oāzēm (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
  8.2.Gada pārskats nodokļu jomā: kā atraisīt ES ekonomiskās izaugsmes potenciālu (A7-0154/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
  8.3.Projekts protokolam par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanu Čehijas Republikai (piekrišana) (A7-0282/2012 - Andrew Duff)
  8.4.Projekts protokolam par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanu Čehijas Republikai (apspriešanās) (A7-0174/2013 - Andrew Duff)
  8.5.Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova)
  8.6.ES un Kanādas nolīgums par muitas sadarbību ar piegādes ķēdes drošību saistītās lietās (A7-0152/2013 - Peter Šťastný)
  8.7.Eiropas Banku iestāde un kredītiestāžu uzraudzība (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
  8.8.Īpašu uzdevumu piešķiršana Eiropas Centrālajai bankai saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
  8.9.Pirotehniskie izstrādājumi (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová)
  8.10.Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas īstenošana (A7-0055/2013 - Piotr Borys)
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Darba kārtības grozīšana
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 12.Sīrijas bēgļu stāvoklis kaimiņvalstīs (debates)
 13.Pārejas posmā esošo Arābu pavasara valstu aktīvu atguve (debates)
 14.Bosnijas un Hercegovinas 2012. gada progresa ziņojums (debates)
 15.Oficiāla sveikšana
 16.Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2012. gada progresa ziņojums (debates)
 17.ES un ASV sarunas par tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu (debates)
 18.Mjanmas/Birmas piekļuves vispārējām tarifa preferencēm atjaunošana - Mjanmas/Birmas piekļuve vispārējām tarifa preferencēm (debates)
 19.Finansiālā atbildība, kas saistīta ar ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršanas tribunāliem, kas izveidoti ar tādiem starptautiskiem nolīgumiem, kuros Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse - Divpusējo ieguldījumu nolīgumi un ES tiesību akti (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 21.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1716 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (6106 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika