Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 22 mai 2013 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă (dezbatere)
 3.Viitoare propuneri legislative privind UEM (dezbatere)
 4.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor: consultaţi procesul-verbal
 5.Pilonul social al uniunii economice și monetare (dezbatere)
 6.Modificarea ordinii de zi
 7.Votare
  7.1.Proiect de protocol privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene la Republica Cehă (aprobare) (A7-0282/2012 - Andrew Duff) (vot)
  7.2.Proiect de protocol privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene la Republica Cehă (consultare) (A7-0174/2013 - Andrew Duff) (vot)
  7.3.Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova) (vot)
  7.4.Acordul UE-Canada privind cooperarea vamală sub aspectele referitoare la securitatea lanțului de aprovizionare (A7-0152/2013 - Peter Šťastný) (vot)
  7.5.Autoritatea bancară europeană şi supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (A7-0393/2012 - Sven Giegold) (vot)
  7.6.Atribuirea unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen) (vot)
  7.7.Articolele pirotehnice (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová) (vot)
  7.8.Punerea în aplicare a Directivei serviciilor media audiovizuale (A7-0055/2013 - Piotr Borys) (vot)
 8.Explicaţii privind votul
  8.1.Lupta împotriva fraudei, a evaziunii şi a paradisurilor fiscale (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
  8.2.Raportul anual privind fiscalitatea: modalități de exploatare a potențialului de creștere economică al UE (A7-0154/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
  8.3.Proiect de protocol privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene la Republica Cehă (aprobare) (A7-0282/2012 - Andrew Duff)
  8.4.Proiect de protocol privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene la Republica Cehă (consultare) (A7-0174/2013 - Andrew Duff)
  8.5.Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova)
  8.6.Acordul UE-Canada privind cooperarea vamală sub aspectele referitoare la securitatea lanțului de aprovizionare (A7-0152/2013 - Peter Šťastný)
  8.7.Autoritatea bancară europeană şi supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
  8.8.Atribuirea unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
  8.9.Articolele pirotehnice (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová)
  8.10.Punerea în aplicare a Directivei serviciilor media audiovizuale (A7-0055/2013 - Piotr Borys)
 9.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 10.Modificarea ordinii de zi
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 12.Situaţia refugiaţilor sirieni în ţările învecinate (dezbatere)
 13.Recuperarea activelor pentru țările Primăverii arabe aflate în tranziție (dezbatere)
 14.Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de Bosnia şi Herţegovina (dezbatere)
 15.Urări de bun venit
 16.Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (dezbatere)
 17.Negocieri privind acordul comercial și de investiții între UE și SUA (dezbatere)
 18.Reinstaurarea beneficiului preferințelor tarifare generalizate al Myanmar/Birmania - Accesul Myanmarului/Birmaniei la preferințele tarifare generalizate (dezbatere)
 19.Instituirea unui cadru pentru gestionarea răspunderii financiare legate de instanțele de soluționare a litigiilor între investitori și stat stabilite prin acordurile internaționale la care Uniunea Europeană este parte - Tratatele bilaterale de investiţii şi legislaţia UE (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 21.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1716 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (6106 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate