Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 22. mája 2013 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach (rozprava)
 3.Budúce legislatívne návrhy týkajúce sa HMÚ (rozprava)
 4.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 5.Sociálny pilier hospodárskej a menovej únie (rozprava)
 6.Zmena programu
 7.Hlasovanie
  7.1.Návrh protokolu o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie na Českú republiku (súhlas) (A7-0282/2012 - Andrew Duff) (hlasovanie)
  7.2.Návrh protokolu o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie na Českú republiku (konzultácia) (A7-0174/2013 - Andrew Duff) (hlasovanie)
  7.3.Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova) (hlasovanie)
  7.4.Dohoda medzi EÚ a Kanadou o spolupráci v colnej oblasti, pokiaľ ide o záležitosti spojené so zaistením bezpečnosti dodávateľského reťazca (A7-0152/2013 - Peter Šťastný) (hlasovanie)
  7.5.Európsky orgán pre bankovníctvo a prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami (A7-0393/2012 - Sven Giegold) (hlasovanie)
  7.6.Osobitné úlohy pre Európsku centrálnu banku, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen) (hlasovanie)
  7.7.Pyrotechnické výrobky (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová) (hlasovanie)
  7.8.Uplatňovanie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (A7-0055/2013 - Piotr Borys) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom a daňovým rajom (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
  8.2.Výročná správa o daniach: ako uvoľniť potenciál EÚ pre hospodársky rast (A7-0154/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
  8.3.Návrh protokolu o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie na Českú republiku (súhlas) (A7-0282/2012 - Andrew Duff)
  8.4.Návrh protokolu o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie na Českú republiku (konzultácia) (A7-0174/2013 - Andrew Duff)
  8.5.Vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova)
  8.6.Dohoda medzi EÚ a Kanadou o spolupráci v colnej oblasti, pokiaľ ide o záležitosti spojené so zaistením bezpečnosti dodávateľského reťazca (A7-0152/2013 - Peter Šťastný)
  8.7.Európsky orgán pre bankovníctvo a prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
  8.8.Osobitné úlohy pre Európsku centrálnu banku, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
  8.9.Pyrotechnické výrobky (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová)
  8.10.Uplatňovanie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (A7-0055/2013 - Piotr Borys)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Zmena programu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Situácia sýrskych utečencov v susedných krajinách (rozprava)
 13.Vymáhanie majetku pre krajiny arabskej jari, ktoré prechádzajú transformáciou (rozprava)
 14.Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012 (rozprava)
 15.Oficiálne privítanie
 16.Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2012 (rozprava)
 17.Rokovania o obchodných a investičných dohodách EÚ s USA (rozprava)
 18.Opätovné zavedenie prístupu Mjanmarska/Barmy k všeobecným colným preferenciám - Prístup Mjanmarska/Barmy k všeobecným colným preferenciám (rozprava)
 19.Finančná zodpovednosť spojená so súdmi urovnávania sporov medzi investorom a štátom zriadenými medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je EÚ - Dvojstranné investičné zmluvy a právo EÚ (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1716 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (6106 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia