Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 22 maj 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden (debatt)
 3.Kommande lagstiftningsförslag om EMU (debatt)
 4.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 5.Den ekonomiska och montära unionens sociala pelare (debatt)
 6.Ändring i föredragningslistan
 7.Omröstning
  7.1.Utkast till protokoll om Republiken Tjeckiens tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (godkännande) (A7-0282/2012 - Andrew Duff) (omröstning)
  7.2.Utkast till protokoll om Republiken Tjeckiens tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (samråd) (A7-0174/2013 - Andrew Duff) (omröstning)
  7.3.Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova) (omröstning)
  7.4.Avtal EU–Kanada om tullsamarbete i frågor som rör säkerhet i leveranskedjan (A7-0152/2013 - Peter Šťastný) (omröstning)
  7.5.Europeiska bankmyndigheten och tillsynen över kreditinstitut (A7-0393/2012 - Sven Giegold) (omröstning)
  7.6.Europeiska centralbankens särskilda uppgifter i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen) (omröstning)
  7.7.Pyrotekniska artiklar (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová) (omröstning)
  7.8.Genomförande av direktivet om audiovisuella medietjänster (A7-0055/2013 - Piotr Borys) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Kampen mot skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteparadis (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
  8.2.Det årliga skattebetänkandet: hur EU:s potential för ekonomisk tillväxt kan frigöras (A7-0154/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
  8.3.Utkast till protokoll om Republiken Tjeckiens tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (godkännande) (A7-0282/2012 - Andrew Duff)
  8.4.Utkast till protokoll om Republiken Tjeckiens tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (samråd) (A7-0174/2013 - Andrew Duff)
  8.5.Ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova)
  8.6.Avtal EU–Kanada om tullsamarbete i frågor som rör säkerhet i leveranskedjan (A7-0152/2013 - Peter Šťastný)
  8.7.Europeiska bankmyndigheten och tillsynen över kreditinstitut (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
  8.8.Europeiska centralbankens särskilda uppgifter i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
  8.9.Pyrotekniska artiklar (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová)
  8.10.Genomförande av direktivet om audiovisuella medietjänster (A7-0055/2013 - Piotr Borys)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Ändring i föredragningslistan
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Situationen för de syriska flyktingarna i grannländerna (debatt)
 13.Återföring av tillgångar till länder som upplevt den arabiska våren och som nu befinner sig i ett övergångsskede (debatt)
 14.2012 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina (debatt)
 15.Välkomsthälsning
 16.2012 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)
 17.EU:s förhandlingar om ett handels- och investeringsavtal med Förenta staterna (debatt)
 18.Återinförande av allmänna tullförmåner för Myanmar/Burma - Myanmars/Burmas tillgång till allmänna tullförmåner (debatt)
 19.Ekonomiskt ansvar i samband med tvistlösning mellan investerare och stat vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska unionen är part - Bilaterala investeringsavtal och EU-rätten (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1716 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (6106 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy