Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0039(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0371/2012

Внесени текстове :

A7-0371/2012

Разисквания :

PV 23/05/2013 - 10
CRE 23/05/2013 - 10

Гласувания :

PV 23/05/2013 - 13.4
CRE 23/05/2013 - 13.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0220

Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 23 май 2013 г. - Страсбург Редактирана версия

14.4. Движение с нетърговска цел на домашни любимци (A7-0371/2012 - Horst Schnellhardt)
Видеозапис на изказванията
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Petri Sarvamaa (PPE). - Arvoisa puhemies, lemmikkieläinlainsäädäntö EU:ssa on hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa. Viime vuosina lemmikkieläimet on otettu lainsäädännössä yhä paremmin huomioon. Miljoonat eurooppalaiset matkustavat rakkaiden eläinystäviensä kanssa ympäri Eurooppaa. Nyt käsillä oleva säädösuudistus helpottaa tätä eläinten kuljetusta merkittävästi.

Helpotus muun muassa nuorten eläinten rokotusvaatimuksiin on varmasti hyvin monille mieleen. Samoin monia lemmikkieläimiä erilaisiin kilpailuihin kuljettaneet ihmiset varmasti huokaisevat helpotuksesta, kun tämä lainsäädäntö astuu voimaan. Myös lemmikkieläinten tunnistusmerkintää ja tarvittavia todistuksia selkiytetään sekä niiden informaatiota parannetaan. Tämä on todellakin hyvin tarpeellinen säädösuudistus, ja äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). - Het feit dat rabies bij gezelschapsdieren zo goed als uitgeroeid is, betekent niet dat wij niet waakzaam moeten blijven. Vooral de zwerfhondenproblematiek in de oostelijke lidstaten is nog steeds een groot probleem. Deze dieren hebben veelal nog steeds rabies en andere ziektes. Overheden in die lidstaten gebruiken soms gruwelijke middelen om deze dieren te verdelgen. Want zo is het: bruut afmaken.

Wij moeten de Oost-Europese landen blijven aanspreken op deze gruwelmethodes en ervoor zorgen dat zij correct omgaan met die zwerfhonden. Dat houdt dus in dat deze op een diervriendelijke manier worden gevangen, voor hun ziektes behandeld worden en gecastreerd of gesteriliseerd worden. Het is van belang dat wij deze dieren niet vergeten bij de aanpassing van deze richtlijn.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului, deoarece astfel se va asigura un nivel ridicat de protecţie atât în ceea ce priveşte sănătatea publică, cât şi cea a animalelor. De asemenea, se va încuraja implementarea unor măsuri sanitare preventive.

Aş dori să susţin propunerea, conform căreia acordul ar trebui să se extindă la Spaţiul Economic European, din aceleaşi motive de siguranţă. Totodată, standardizarea certificatului de sănătate animală va uşura întregul proces la nivel european, precum şi sarcina autorităţilor naţionale. Este important ca certificatul să fie eliberat de un veterinar autorizat de către organismul competent. Sunt oportune sancţiunile aplicabile în cazul încălcării regulamentului, deoarece trebuie să avem în vedere faptul că discutăm de chestiuni legate de sănătatea publică.

 
  
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, sobretudo concordando com a nova estrutura destas partes do regulamento: cada secção enumera primeiro o formato exigido do respetivo documento de identificação de acordo com o tipo de animal e o tipo de circulação sem caráter comercial (entre Estados-Membros ou à chegada de países terceiros); seguidamente, menciona todas as informações relevantes que devem ser preenchidas por um veterinário. Todas as secções são concluídas com o resumo do procedimento, que deve ser seguido por um veterinário para que o documento de identificação seja devidamente preenchido. Também me parece importante que sejam sugeridas algumas informações complementares no sentido de melhorar a identificação do respetivo animal e de melhor prevenir a falsificação dos documentos de identificação. Sempre que possível, deve-se especificar claramente as disposições ou os requisitos necessários ao cumprimento de um determinado artigo, em vez de fazer referências cruzadas a outros artigos no presente regulamento. Concordo ainda com a decisão de incluir um modelo para cada tipo de documento de identificação, para que deixe de ser necessário pesquisar e ler numerosos atos legais subsequentes no sentido de identificar a configuração correta.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Facilitarea călătoriei proprietarilor de animale de companie, însoţiţi de acestea, în interiorul sau exteriorul Uniunii Europene trebuie să se realizeze având garanţia asigurării siguranţei transportului, a sănătăţii publice umane, precum şi a sănătăţii animalelor. Este extrem de important ca tuturor actorilor implicaţi în procesul circulaţiei necomerciale a animalelor de companie – fie că vorbim despre proprietarii de animale, medici veterinari sau serviciile autorizate în realizarea controlului acestor acte – să le fie aduse la cunoştinţă, într-o formă simplificată, uşor de înţeles, prevederile acestei legislaţii.

Consider că, prin amendamentele aduse de raportor, se limitează riscul ca unele boli, precum rabia, să fie introduse la nivelul unor teritorii ale Uniunii Europene. Acest tip de prevenţie, care se realizează exclusiv prin garantarea unui regim de circulaţie special, atent monitorizat şi respectat de toţi actorii implicaţi oferă o garanţie proprietarilor animalelor de companie, fiind un motiv în plus pentru ca aceştia să respecte cadrul legal în vigoare. Este pentru binele lor, dar şi pentru sănătatea animalelor lor de companie.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl nekomercinio gyvūnų augintinių judėjimo. Pasiūlymo tikslas – palengvinti gyvūnų savininkų keliavimą su savo augintiniais Sąjungoje arba į trečiąsias šalis ir kartu užtikrinti aukštą saugumo lygį, atsižvelgiant į galimus pavojus visuomenės ar gyvūnų sveikatai. Komerciniais tikslais vežami šunys ir katės dažnai slapta vežami tarsi nekomerciniais tikslais, siekiant išvengti griežtesnių tokių gyvūnų prekybos ir importo taisyklių taikymo. Siūlymu numatoma, kokio formato turi būti atitinkamas gyvūno identifikavimo dokumentas, atsižvelgiant į gyvūno rūšį ir nekomercinio judėjimo pobūdį (keliaujama tarp ES valstybių narių ar atvykstama iš trečiųjų šalių), tai pat nurodomi visi susiję įrašai, kuriuos turi įrašyti veterinarijos gydytojas. Svarbu, kad Komisijos siūlymas būtų aiškesnis, kad gyvūnų savininkams, veterinarijos gydytojams, vykdomajam personalui ir kompetentingoms institucijoms būtų aišku, kaip jį taikyti, ir nekiltų nesusipratimų.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − Dal 2003 i movimenti degli animali da compagnia sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 998/2003 e sue successive modifiche.

L'obiettivo principale della proposta della Commissione, che abroga e sostituisce questo regolamento, resta invariato rispetto alle modifiche intervenute nel corso degli anni: la tutela della salute pubblica e degli animali. In generale, pur riconoscendo l'impegno del relatore volto a facilitare ai proprietari di animali da compagnia i movimenti con i propri animali all'interno dell'Unione europea o in paesi terzi rilevo che, con riferimento alla specifica richiesta di esibire i documenti d'identificazione dell'animale durante il trasporto, sarebbe stato opportuno arricchire la relazione con la facoltà di presentare un documento collettivo e non solo individuale.

Quest'ultimo si configura come un documento d'identificazione dell'animale particolarmente oneroso soprattutto nel caso del trasporto di un numero elevato di esemplari di animali per finalità sportive o mostre o competizioni. A mio avviso, infatti, nel caso del trasporto di migliaia di animali - per i quali sono già previsti costanti controlli sanitari - la documentazione identificativa individuale non solo è onerosa, ma perde anche di valore. Tale limitazione contribuisce a causare difficoltà concrete ai cittadini che desiderano partecipare a determinati eventi per i quali è necessario viaggiare tra diversi Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, dont l'objectif est de faciliter les déplacements des propriétaires d'animaux de compagnie avec leurs animaux et de maintenir un haut niveau de santé publique et de santé animale.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore sulla proposta di regolamento riguardante il trasporto a fini non commerciali degli animali da compagnia negli stati dell'UE, perché nonostante esso sia regolamentato dal 2003, la situazione è notevolmente cambiata.

La Commissione e gli Stati membri hanno condotto con successo campagne antirabbiche che hanno fatto in modo che attualmente, in linea di principio, la rabbia possa essere considerata estinta in molte parti dell'Unione, anche se è pur sempre necessaria una costante supervisione. La rabbia, o la sua assenza, è stata la principale, anche se non la sola, ragione per mantenere uno speciale regime transitorio per i movimenti degli animali nel territorio di alcuni Stati membri.

La scadenza di un altro regime transitorio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 (marcatura attraverso tatuaggio o trasponditore), rappresenta un'altra buona ragione per rivedere l'attuale regolamento n. 998/2003. Il principale obiettivo del regolamento è di facilitare ai proprietari di animali da compagnia il loro trasporto attraverso il territorio dell'UE, pur con tutte le cautele e il rispetto delle norme di sicurezza.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Acest regulament armonizează cerinţele sanitare aplicabile circulaţiei necomerciale a animalelor de companie în interiorul Uniunii Europene, consolidând, de asemenea, normele aplicabile animalelor care provin din ţări terţe. Obiectivul acestui regulament este de a garanta un grad ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi animale, facilitând totodată circulaţia animalelor de companie însoţite de proprietarii lor. Cerinţele sanitare veterinare care se aplică circulaţiei animalelor de companie - câini, pisici şi dihori domestici - în scop necomercial au ca obiectiv principal prevenirea răspândirii rabiei.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui vise à faciliter le transport d'animaux de compagnie en Europe tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé publique et de la santé animale. Un point clef de ce rapport est la possibilité pour la Commission de prendre des mesures en cas de réapparition de la rage, actuellement éradiquée en Europe, afin de protéger la santé des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Avem nevoie la nivelul Uniunii Europene de o circulaţie liberă şi sigură a animalelor de companie. În acest sens revizuirea Regulamentului (CE) nr. 998/2003 în vigoare este necesară pentru alinierea şi adaptarea completă a vechilor măsuri de comitologie la noile articole 290 şi 291 din TFUE şi pentru clarificarea anumitor aspecte din regulament.

Noul regulament va asigura un nivel ridicat de siguranţă cu privire la riscurile legate de sănătatea umană şi animală prezentate de circulaţia necomercială a animalelor de companie şi va elimina obstacolele nejustificate din calea acestei circulaţii. Regulamentul propus elimină anumite confuzii din trecut printr-un set de norme clare pentru proprietarii de animale de companie, veterinari, personalul serviciilor de aplicare a legii, autorităţile competente şi alţi actori implicaţi în circulaţia necomercială a animalelor de companie. În plus, raportorul a urmărit să îmbunătăţească utilitatea şi să crească uşurinţa de aplicare a prezentului regulament, propunând o structură şi o metodologie mai clară de completare a documentelor de identificare, ceea ce va îmbunătăţi trasabilitatea, va permite un control mai eficient al riscului răspândirii de boli şi va preveni riscurile legate de comerţul ilegal.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho espresso parere favorevole a questo regolamento perché mi trovo in sintonia con le osservazioni esaminate. A mio avviso, sono state fornite delle buone argomentazioni. Concordo in pieno col garantire la sicurezza contro rischi sanitari al fine di tutelare sia la salute dei cittadini che degli animali stessi. Ritengo che, per quanto riguarda la vaccinazione degli animali da compagnia bisognerebbe fare più chiarezza sulle norme per evitare confusione nell'applicazione da parte dei veterinari e dei proprietari dell'animale stesso. In questo concordo in pieno con le soluzioni suggerite. Per quanto attiene, invece, ai movimenti commerciali di animali da compagnia dissimulati fraudolentemente, come movimenti a carattere non commerciali e il numero massimo di animali da poter portare in viaggio per eventuali concorsi o competizioni sportive, bisognerebbe individuare delle regole più chiare e concrete al fine di evitare azioni fraudolente e nel contempo tutelare le dette competizioni o mostre o eventi sportivi. Sono d'accordo inoltre nel facilitare l'identificazione del rispettivo animale con un database per tutelare i documenti da eventuali falsificazioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că trebuie facilitată călătoria proprietarilor de animale de companie însoţiţi de acestea în cadrul Uniunii sau în ţări terţe, respectând un nivel înalt de siguranţă cu privire la potenţialele riscuri pentru sănătatea umană şi animală.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Les mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie ont été jusqu'ici entravés par un régime transitoire inadapté. Après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convenait de modifier ce régime en améliorant les procédures d'identification des animaux et la lisibilité des règlements pour les vétérinaires, les propriétaires et les autorités. Avec le vote de ce rapport, il sera désormais plus simple de voyager avec son animal de compagnie tout en satisfaisant aux conditions sanitaires en vigueur.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report, which is a revision of the 2001 ‘Pet Passport’ law, for which I was rapporteur. The 2001 law made it a lot easier for people to travel with pets, and this update resolves some remaining issues and makes it clearer and more effective. I do, however, regret that the Greens/EFA amendment on establishing a Europe-wide database was rejected at committee. Thanks to the adoption of this report, it will be even easier for my constituents to travel from Wales to other countries in Europe with their pets. I know that this will be welcomed.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O Regulamento (CE) n.º 998/2003, que a Comissão propõe substituir, estabelece normas harmonizadas para a circulação sem caráter comercial de animais de companhia no interior da UE, bem como para a entrada na mesma. Prevê, ainda, um regime transitório, que permite a alguns Estados-Membros a imposição de condições mais restritivas, para algumas doenças específicas. Considerando a importância da livre circulação de animais de companhia no espaço da União Europeia, reitero, contudo, a minha convicção de que é fundamental que estes preencham todas as condições sanitárias para não representarem riscos para a saúde humana ou animal.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em apreciação, elaborado pelo colega Horst Schnellhardt, debruça-se sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho relativo à circulação sem caráter comercial de animais de companhia. A circulação de animais de companhia está regulamentada, desde 2003, pelo Regulamento (CE) n.º 998/2003 e subsequentes alterações. Contudo, nos últimos anos, a circulação de animais de companhia sofreu alterações. A Comissão e os Estados-Membros realizaram campanhas bem-sucedidas de vacinação antirrábica, o que leva a considerar que, em princípio, a raiva se encontra, neste momento, extinta em muitas regiões da União. Ainda assim é importante assegurar um elevado nível de segurança relativamente a potenciais riscos para a saúde pública e animal, facilitando ao mesmo tempo a vida aos donos de animais de companhia que desejem viajar com os seus animais na União Europeia ou em países terceiros. Considero também importante combater a circulação de caráter comercial de cães, gatos e, por vezes, de furões realizada de forma fraudulenta e disfarçada de circulação sem caráter comercial, com o intuito de contornar a aplicação de regras mais rigorosas em matéria de comercialização e importação destes animais.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O principal objetivo do regulamento proposto é facilitar a vida aos donos de animais de companhia que desejem viajar com os seus animais na União Europeia ou em países terceiros, tendo em conta um elevado nível de segurança relativamente a potenciais riscos para a saúde pública e animal. Uma das preocupações inerentes é a alegada circulação de caráter comercial de cães, gatos e, por vezes, de furões, muitas vezes fraudulentamente disfarçada de circulação sem caráter comercial, com o intuito de contornar a aplicação de regras mais rigorosas e daí haver um número máximo de cinco animais por viajante. As disposições atuais permitem aos Estados-Membros derrogações especiais à vacinação antirrábica obrigatória para cães, gatos e furões com menos de três meses de idade, uma vez que, do ponto de vista veterinário, é desaconselhável vacinar estes jovens animais. Porém, existem incertezas quanto ao período entre a vacinação e a completa imunização, gerando dúvidas quando se quer viajar com animais com menos de 12 semanas de idade. São sugeridas ainda algumas informações complementares no sentido de melhorar a identificação do respetivo animal e de melhor prevenir a falsificação dos documentos de identificação. Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Premiestňovanie spoločenských zvierat je od roku 2003 regulované nariadením č. 998/2003 a následnými 17 zmenami a doplneniami. Za ostatné obdobie sa prostredie pre premiestňovanie spoločenských zvierat menilo: Komisia a členské štáty okrem iného vykonali kampane proti besnote, vďaka ktorým sa môže v súčasnosti besnota považovať za prekonanú vo viacerých častiach Únie, hoci je potrebná stála ostražitosť. Besnota alebo jej absencia bola hlavným, ale nie jediným dôvodom na zachovanie osobitného prechodného režimu pre premiestňovanie zvierat na území niektorých členských štátov (články 6, 8 a 16 nariadenia č. 998/2003). Skončenie platnosti ďalšieho prechodného režimu podľa článku 4 ods. 1 (označenie tetovaním alebo transpondérom) bolo ďalším vhodným dôvodom na revíziu platného nariadenia č. 998/2003. Primárnym zámerom je uľahčiť majiteľom spoločenských zvierat cestovať v rámci Únie alebo do tretích krajín, pričom zároveň je dodržiavaný vysoký stupeň bezpečnosti, pokiaľ hovoríme o možných zdravotných rizikách pre verejnosť alebo zvieratá. V snahe sprehľadniť návrh Komisie bolo zmenené znenie, resp. i poradie niektorých článkov. Podstata príslušného ustanovenia však zostáva zachovaná.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Le mouvement d'animaux de compagnie a fait l'objet d'un règlement de 1983 ; il a été adopté à une période où l'Union européenne entamait une campagne contre la rage. Cette maladie n'étant pas totalement éradiquée, un régime spécial transitoire pour le mouvement d'animaux de compagnie était nécessaire. Or, la rage ne représente plus une menace. C'est pourquoi j'ai pris position en faveur de ce texte qui souhaite la conformité de la législation actuelle à la période contemporaine. Il est donc normal de faciliter les déplacements des propriétaires d'animaux de compagnie avec leurs animaux, tout en maintenant un haut niveau de santé publique et de santé animale.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la nouvelle législation proposée par le Conseil concernant les mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie. Nous adoptons ce texte afin de simplifier les voyages des usagers avec des animaux de compagnie tout en garantissant la sécurité des personnes grâce à normes sanitaires fiables. Notamment, la nouvelle législation imposera des règles en termes d'identification et de preuve des vaccins des animaux. Ces nouvelles règles de simplification et de sécurisation sont indispensables sachant qu'un foyer européen sur quatre vit avec un animal de compagnie chez lui.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted in favour of this because the Regulation is being updated to make the rules more clear and accessible for citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A presente proposta revoga e substitui o Regulamento (CE) n.º 998/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho que fixa as condições de polícia sanitária aplicáveis à circulação sem caráter comercial de animais de companhia e que altera a Diretiva 92/65/CEE do Conselho. Fixa as condições de política sanitária (saúde animal) a observar em matéria de circulação sem caráter comercial de animais de companhia para um Estado-Membro a partir de outro Estado-Membro ou de países terceiros, assim como as regras relativas ao controlo dessa circulação. Visa assegurar um nível de segurança suficiente no que respeita aos riscos para a saúde pública e animal envolvidos nessa circulação sem caráter comercial e eliminar eventuais entraves injustificados a essa circulação.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de este informe porque no atañe a ninguna cuestión controvertida y supone una mejora en el derecho de los dueños de animales de compañía a poder desplazarse con ellos a través de las fronteras de los Estados miembros de la Unión Europea. Este informe recoge diferentes aspectos técnicos que trata de reformar debido a la dificultad que los ciudadanos europeos, y agentes acreditados, tienen para cumplirlas. Esta flexibilización de las condiciones de desplazamiento de los animales resulta lógica ante un incremento de dicho tipo de movimientos de animales de compañía que surge debido al incremento de la movilidad de los ciudadanos de la Unión por los problemas generados por la crisis. Por ello he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Chaque année, des millions d'Européens voyagent sur l'ensemble du territoire européen avec leurs animaux de compagnie. Avec ce rapport, nous avons voulu faciliter de façon considérable le voyage des propriétaires d'animaux de compagnie au sein de l'Union européenne. La rage ayant disparu dans une grande partie de l'Union européenne, une mise à jour du règlement s'imposait. Par ailleurs, les mesures prévues permettront également de garantir un haut niveau de sécurité pour la santé humaine et animale.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. − Premiestňovanie spoločenských zvierat vždy prináša risk zneužitia a preprava zvierat za účelom ich ďalšieho predaja sa často schováva pod rúškom cestovania v sprievode vlastného zvieraťa. Bežná osoba v priemere vlastní najviac tri zvieratá, preto obmedzenie počtu zvierat na cestujúceho na päť pokladám za primerané a objektívne. Na druhej strane ak osoba cestuje s počtom zvierat prevyšujúci toto číslo, malo by sa jej umožniť dokázať, že transport nemá komerčný charakter. V každom prípade som toho názoru, že aj vo výnimočných situáciách, ako je cestovanie s vyšším počtom zvierat za účelom výstav, počet zvierat na osobu musí byť bezpodmienečne obmedzený, keďže každé transportované zviera navyše znamená pre majiteľa zvýšené bremeno a znížená šanca, že o zviera bude primerane postarané. V neposlednom rade ide aj o bezpečnosť a pohodlie ostatných cestujúcich.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Zahlreiche Tiere, vor allem Hunde, werden vermehrt aus den europäischen Ostländern aber auch aus dem nicht-europäischen Ausland in die EU, hier vor allem Deutschland und Österreich, gebracht. Häufig werden unter dem Deckmantel des „Tierschutzes“ kranke und zu junge Hunde verbracht – zum Teil sogar geschmuggelt. Die Heimtierausweise der EU sind dabei oft gefälscht, Impfungen, die hätten gemacht werden müssen, um die Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, wurden aus Kostengründen eingespart. Ich habe für den Bericht gestimmt, da es an der Zeit ist, Tierhändlern, die die Tiere mit gefälschten Pässen nach Westeuropa bringen und damit die Verbreitung von schon ausgerottet geglaubten Krankheiten forcieren, das Handwerk gelegt werden muss.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. − I was happy to support this report which seeks to lay down health requirements for pets travelling with their owners. This is important to help prevent instances such as the spread of disease. In my constituency of London, with a high density of pet ownership, the introduction of rabies into a certified rabies-free region could have serious consquences for pet and livestock populations. I further welcome the derogation for transportation between certified rabies-free states, such as the UK and Ireland, the allowance of non-vets to implant microchips so as to reduce the burden on animal welfare organisations, and the measures taken to ensure that the Regulation is not abused for commercial purposes.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Sono milioni in Europa i cittadini che possiedono animali domestici e sempre più frequentemente anche questi si spostano con i loro padroni tra i diversi paesi dell'Unione.

Ben si capisce quindi la necessità di disporre di regole che siano chiare e semplici, tenendo sempre in considerazione gli aspetti legati alla salute degli individui e degli animali, senza tuttavia creare troppi impedimenti burocratici per chi desidera viaggiare assieme al proprio animale di compagnia.

C'é però un fenomeno che è giustamente sottolineato nella relazione: spesso infatti vi sono individui e organizzazioni senza scrupoli che organizzano trasferimenti di animali, cani in particolare, tra differenti paesi europei a fini meramente commerciali, ma facendoli passare come animali da compagnia, quindi soggetti a regole meno rigide e a controlli più blandi. In questi casi si tratta spesso di cuccioli piccolissimi, sottratti troppo presto alle cure e alle attenzioni delle loro madri: su questo è giusto che intervenga anche l'Europa, per bloccare un commercio che vede spesso i paesi dell'Est come i fornitori e che ha l'Italia purtroppo tra le principali mete di destinazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Galimybė ES piliečiams judėti tarp valstybių narių su savo augintiniais – vienas iš laisvo asmenų judėjimo elementų. Todėl pritariu tam, kad būtų kuo labiau sumažintos kliūtys tokiam judėjimui, kita vertus, užtikrinant, jog bus laikomasi ir gyvūnų saugos reikalavimų.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (ECR), per iscritto. − È compito dell'Unione identificare un regime transitorio efficace per i movimenti degli animali da compagnia tra i diversi Stati membri sia se si tratta di movimenti a fine commerciale sia di viaggi per animali domestici.

Già in passato ho avuto modo di sollecitare la Commissione con diverse interrogazioni parlamentari sulle mancanze della direttiva attuale per quanto riguarda il trasporto in treno o in aereo dei nostri amici più fedeli. Tanti cuccioli muoiono durante i trasporti e molti sono costretti a muoversi in gabbie strette, privi di condizioni igieniche e senza aria. Tanti sono poi i trasporti illeciti e la mercificazione dei cuccioli tra i diversi Stati membri.

Sono quindi favorevole a un regolamento inteso a tutelare gli animali e i loro proprietari in tutta l'Unione. Un'unica mancanza nel testo del relatore: la possibilità di avere una banca dati che regoli e registri i movimenti degli animali tra Stati membri e paesi terzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu pateiktai rezoliucijai. Tinkamas šio reglamento nuostatų įgyvendinimas ne tik palengvins gyvūnų savininkų keliavimą su savo augintiniais, bet taip pat leis tinkamai kontroliuoti ligų plitimo riziką ir užkirs kelią nelegaliai prekybai. Visų pirma, būtina užtikrinti aukštą saugumo lygį. Turi būti taikomos griežtos, aiškios ir plačiajai visuomenei suprantamos taisyklės. Gyvūnų savininkams neturi būti sukuriamos nepagrįstos gyvūnų judėjimo kliūtys. Tačiau labai svarbu užtikrinti, kad iš trečiųjų šalių įvežami gyvūnai nekeltų pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai ES teritorijoje. Atsižvelgiant į tai, ES turi būti taikoma griežta kontrolės sistema. Būtina didesnė identifikavimo dokumentų apsauga. Gyvūnų augintinių sveikata turi būti sertifikuojama teisėtai ir teisingai.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει τις σχετικές πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των συνανθρώπων μας που επιθυμούν να μετακινήσουν ζώα συντροφιάς ήδη από το 2003, όταν, με τον κανονισμό 998/2003, έθεσε το βασικό πλαίσιο που διέπει την κατοχή, την μετακίνηση και τους κανόνες υγιεινής των ζώων συντροφιάς. Η παρούσα έκθεση αναβαθμίζει το υπάρχον πλαίσιο. Βασικός στόχος είναι η διευκόλυνση της μετακίνησης των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, μαζί με τα ζώα τους, εντός της Ένωσης ή σε τρίτες χώρες, και, παράλληλα, η πρόληψη των κινδύνων για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων. Αποσαφηνίζεται επίσης το πλαίσιο της έννοιας «μη εμπορικού χαρακτήρα ζώα συντροφιάς» ούτως ώστε ο όρος να μην μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από επαγγελματίες εμπόρους στην προσπάθειά τους να παρακάμψουν το σύνηθες φορολογικό πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Dei o meu voto favorável às alterações propostas ao Regulamento (CE) n.º 998/2003 e subsequentes alterações. Diversas situações obrigavam a uma atualização do regime. Para além do necessário alinhamento com o Tratado de Lisboa, a circulação de animais de companhia foi regulamentada em 2003 e o ambiente para a circulação de animais de companhia sofreu fortes alterações: a Comissão e os Estados-Membros, entre outros, realizaram campanhas bem-sucedidas de vacinação antirrábica, o que leva a considerar, em princípio, que a raiva se encontra, neste momento, extinta em muitas regiões da União, embora seja exigível, como sempre, uma vigilância permanente.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A regulamentação relativa à circulação de animais de companhia é o garante da saúde pública nas viagens dos donos de animais de companhia que desejem viajar com os seus animais na União Europeia. A revisão do atual Regulamento (CE) n.º 998/2003 prende-se com o fim de outro regime transitório e com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, que exige o completo alinhamento e a adaptação das antigas medidas em matéria de comitologia aos novos artigos 290° e 291° do TFUE. O relator envidou esforços na reestruturação do regulamento de forma a alcançar melhorias na legibilidade e clareza da proposta da Comissão. Pelos motivos supramencionados, aprovei esta nova formulação, esperando que esta se traduza na aplicação clara e inequívoca do regulamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour.

An issue for Greens/EFA was to establish an EU wide database for pet movement, in order to guarantee more traceability in the event of an outbreak of disease, and to cut down illegal trade. The amendment was lost (there will be a Commission declaration only). In order to minimise the risk of commercial movements being disguised as non-commercial movements, we also supported to stick to a maximum of five animals which are permitted to accompany the owner. We agreed to the compromise, which allows for some derogation. We did not support derogations regarding the requirement of an anti-rabies vaccination, but agreed to the compromise, which allows for limited derogations in the case of very young animals. We agreed to giving the possibility to Member States to allow the implantation by transponders by other qualified persons than veterinarians, as in some Member States, it is common practice that the operation is performed by animal welfare organisations or local authorities.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con il voto odierno la nuova legislazione sul "trasporto non commerciale" di animali da compagnia è stata finalmente approvata: d'ora in avanti portare gli animali all'estero sarà più facile, ma le misure sanitarie saranno più severe.

Oggi nell'Unione europea ci sono 64 milioni di gatti e 66 milioni di cani: praticamente una famiglia su quattro ha un animale domestico. Nel futuro, viaggiare nell'UE con animali richiederà meno seccature amministrative: si sono allentate le regole e questo avrà un impatto positivo diretto sui cittadini

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I support this directive as it clarifies the requirements for the movement of pets while at the same time ensures against the people fraudulently using this law in order to trade animals. I welcome the derogation to allow pets to go to sporting and exhibition events.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Nous avons voté en faveur de ce rapport. Nous voulions avant tout faciliter les déplacements des propriétaires d'animaux de compagnie avec leurs animaux dans l'Union ou vers des pays tiers tout en respectant un degré élevé de sécurité à l'égard des risques potentiels pour la santé humaine et animale.

C'est pourquoi il s'est efforcé d'améliorer la lisibilité et la clarté de la proposition de la Commission afin d'en permettre la mise en œuvre claire et dénuée d'ambigüité par les propriétaires d'animaux de compagnie, le personnel chargé de faire appliquer la législation, les autorités compétentes et les autres parties concernées par le mouvement non commercial d'animaux de compagnie. En conséquence, la formulation et, parfois, l'ordre de certains articles ont été modifiés tout en préservant souvent la teneur essentielle d'une disposition.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A circulação de animais de companhia na União está regulada desde 2003, mas devido à entrada em vigor do Tratado de Lisboa, bem como ao fim de regimes transitórios, é necessário o alinhamento do Regulamento (CE) n.º 998/2003. Este relatório pretende, assim, facilitar a vida aos donos dos animais de companhia e, simultaneamente, manter um elevado nível de segurança para a saúde pública e animal. Por estas razões, o relator apresenta um conjunto de propostas que pretendem dar clareza e transparência jurídica à legislação, com o intuito também de reduzir os casos fraudulentos. Pelas razões expostas, sou favorável ao relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Eine neuere, klarere Struktur und eine Anpassung der Verordnung an die veränderten Gegebenheiten sind sehr zu befürworten. Sicherheit und Seuchenprävention sind zentrale Punkte, insbesondere in einem Europa des grenzüberschreitenden Reise- und Warenverkehrs.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Wejście w życie Traktatu z Lizbony spowodowało konieczność dokonania przeglądu dotychczasowych przepisów dotyczących wymogów zdrowotnych przemieszczanych zwierząt domowych. Zmodernizowanie przepisów ma ułatwić właścicielom zwierząt podróżowanie w ich towarzystwie w obrębie Unii oraz do państw trzecich, przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo zdrowia zwierząt oraz o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O principal objetivo do regulamento proposto é facilitar a vida aos donos de animais de companhia que desejem viajar com os seus animais na União Europeia ou em países terceiros, tendo em conta um elevado nível de segurança relativamente a potenciais riscos para a saúde pública e animal. Uma das preocupações inerentes é a alegada circulação de caráter comercial de cães, gatos e, por vezes, de furões, muitas vezes fraudulentamente disfarçada de circulação sem caráter comercial, com o intuito de contornar a aplicação de regras mais rigorosas e daí haver um número máximo de cinco animais por viajante. São sugeridas ainda algumas informações complementares no sentido de melhorar a identificação do respetivo animal e de melhor prevenir a falsificação dos documentos de identificação. Votámos favoravelmente.

 
Правна информация - Политика за поверителност