Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2013/2558(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycles relatifs aux documents :

Textes déposés :

B7-0187/2013

Débats :

PV 22/05/2013 - 17
CRE 22/05/2013 - 17

Votes :

PV 23/05/2013 - 13.11
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2013)0227

Compte rendu in extenso des débats
Jeudi 23 mai 2013 - Strasbourg Edition révisée

14.11. Négociations en vue d'un accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis (B7-0187/2013, B7-0195/2013)
Vidéo des interventions
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). - De Verenigde Staten zijn Europa's belangrijkste handelspartner en ook al eeuwenlang onze grootste vrienden. De Verenigde Staten hebben Europa vele malen uit de brand geholpen als wij er weer een puinhoop van hadden gemaakt.

Goede handels- en vriendschapsbetrekkingen zijn dus cruciaal voor alle Europese staten. Een paar dagen geleden zijn de VS opgeschrikt door verschrikkelijke tornado's in Oklahoma. Toen Nederland dit jaar zestig jaar geleden een enorme watersnoodramp beleefde, waren onder anderen de Amerikanen direct aanwezig om op grote schaal hulp te verlenen. Waar blijft de Europese hulp nu?

Mijn voorstel is dan ook om van de beloofde vijf miljard aan de salafistische staat Egypte af te zien en deze te doneren aan de autoriteiten in Oklahoma. Egypte is geen vriend van het vrije westen, iets wat de Verenigde Staten absoluut wel zijn.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Stany Zjednoczone są strategicznym partnerem politycznym Europy, a wzajemne relacje gospodarcze znajdują się już w chwili obecnej na wysokim poziomie integracji. Obydwa podmioty wytwarzają połowę światowego PKB. Zacieśnianie więzów poprzez zwiększenie wymiany handlowej i wzrost inwestycji oceniam jako kluczowe dla gospodarek państw członkowskich. Jest to szczególnie ważne w obliczu konkurencji w postaci choćby rosnącej potęgi gospodarczej Chin. W procesie negocjacyjnym warto zwrócić uwagę na sprawy związane z ochroną konsumentów, gdyż przepisy w tym zakresie wciąż różnią się w poszczególnych państwach. Przykładowo, mając na względzie zdrowie obywateli, należy stanowczo ograniczać produkcję organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Istotnym osiągnięciem byłoby trwałe udoskonalenie transportu, prowadzące do obniżenia kosztów podróży lotniczych. Postuluję również zniesienie obowiązku wizowego wobec obywateli wszystkich krajów Wspólnoty, w tym mojego – Polski.

Mam nadzieję, że kompleksowa umowa handlowo-inwestycyjna spowoduje szerokie otwarcie wzajemnych rynków i przyczyni się do wzrostu miejsc pracy oraz pobudzenia gospodarczego.

 
  
MPphoto
 

  Maria Badia i Cutchet (S&D). - Señor Presidente, el Acuerdo que van a negociar la Unión Europea y los Estados Unidos es, sin duda, una gran oportunidad para dos grandes retos que tenemos especialmente en la Unión Europea, que son el crecimiento y el empleo. Juntos –ahora se acaba de decir aquí– casi sumamos el 50 % del PIB y representamos una tercera parte del comercio mundial.

Es un acuerdo ambicioso, pero que deberá superar importantes diferencias, tanto para marcos legislativos como en valores. Entre los temas sensibles destacan: la protección de datos, los derechos de propiedad intelectual y, también, el sector cultural y audiovisual.

Sobre esta última cuestión debo decir que no difieren únicamente los marcos regulatorios, sino también las dimensiones de los mercados europeo y estadounidense. Y en este contexto de clara posición dominante por parte de los Estados Unidos, la Unión Europea debe velar por proteger su diversidad cultural, apoyando y promoviendo este sector. Por ello –desde mi apoyo claro a las negociaciones– he votado la excepción cultural en las recomendaciones del Parlamento y en el Acuerdo.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea rezoluţiei deoarece un acord comercial cu Statele Unite ar aduce beneficii ambelor părţi. Totuşi cred că acele industrii vitale pentru Uniunea Europeană vor trebui protejate. Însă astfel de cazuri trebuie să reprezinte excepţii şi nicidecum reguli în negociere.

Datorită faptului că cele două pieţe sunt bine integrate, efectele acordului se vor resimţi imediat. Atragerea investiţiilor care creează locuri de muncă trebuie să fie principalul obiectiv pentru Uniunea Europeană în aceste negocieri. Totodată, un acces cât mai liber pe piaţa SUA ar aduce câştiguri suplimentare pentru întreprinderile europene.

Într-o perioadă în care industria europeană este în declin, trebuie să extindem pieţele de desfacere pentru produsele europene. În condiţiile unui acord cuprinzător, prezenţa firmelor americane în Uniune se va consolida, iar astfel şomajul, şi în special cel în rândul tinerilor, s-ar putea reduce.

 
  
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente resolução, considerando a importância estratégica das relações económicas entre a UE e os EUA, que a meu ver, deve ser reafirmada e aprofundada, com um conjunto comum de objetivos estratégicos. Considero ainda ser crucial que a UE e os EUA aproveitem o potencial inexplorado de um verdadeiro mercado transatlântico integrado, de forma a maximizar a criação de empregos dignos e estimular um potencial de crescimento inteligente, vigoroso, sustentável e equilibrado, considerando que tal é particularmente oportuno atendendo à crise económica persistente, ao estado dos mercados financeiros e às condições de financiamento, ao elevado nível de dívida pública, às taxas de desemprego elevadas e às modestas projeções de crescimento em ambos os lados do Atlântico, e aos benefícios decorrentes de uma resposta verdadeiramente coordenada a estes problemas comuns.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. − The agreement as it stands is very narrowly focused on trade and investment, and brings back to the table many things that have been dismissed in the past; some examples would be the freedom to import GMO products; the US belief that data protection is bad for business; ACTA and the whole area of intellectual property rights; the state-investor dispute settlement system whereby a company can sue a state for lost revenue if legislation, environmental or otherwise, would affect business.

Other areas of concern include the lack of examination on how this agreement would affect existing and ongoing bilateral trade negotiations, the potential deregulation of financial sectors, that the process will not be conducted in a sufficiently transparent manner, and the effect that a merging of our agriculture sectors would have, particularly on smaller, less competitive countries.

As there is no meaningful impact assessment, nor consultation with affected parties, I voted against this agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už rezoliuciją dėl ES derybų su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl prekybos ir investicijų. Atsižvelgiant į tai, jog ES ir JAV yra du svarbiausi pasaulio prekybos ir investicijų subjektai, turi būti panaudotos visos galimos glaudesnio bendradarbiavimo galimybės ir išnaudoti tarptautinės prekybos pranašumai tvariam pasaulinės ekonomikos atsigavimui. Mes, Europos Parlamento nariai, remiame visapusišką ir išsamų prekybos ir investicijų susitarimą su JAV, tačiau tuo pačiu teigiame, jog kultūros ir garso bei vaizdo paslaugos, įskaitant teikiamas internetu, neturėtų būti įtrauktos į derybas dėl būsimo JAV ir ES laisvosios prekybos susitarimo. Neturi būti rizikuojama pakenkti ES kultūrinei ir kalbinei įvairovei, t. y. valstybės narės privalo išlaikyti galimybę išsaugoti ir plėtoti kultūros ir garso bei vaizdo įrašų politiką ir tai daryti pagal šalyse narėse galiojančius įstatymus. Taip pat raginame siekti viešųjų pirkimų rinkų atvėrimo ir užtikrinti asmens duomenų apsaugą. Tikiuosi, jog susitarimas panaikins likusias transatlantinės prekybos kliūtis, ypač muitinės procedūrų ir reguliavimo apribojimų srityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Sprijin cu fermitate recomandarea de lansare a negocierilor între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii în vederea încheierii unui acord cuprinzător în domeniul comerţului şi investiţiilor, deoarece acesta ar permite valorificarea potenţialului încă neexploatat al unei veritabile pieţe transatlantice. Un astfel de parteneriat ar aduce beneficii economice pentru ambele părţi, contribuind în acelaşi timp la redresarea economică globală.

Acordul reprezintă un prilej pentru cei doi actori de a explora noi modalităţi de eliminare a barierelor de reglementare inutile, ce reprezintă obstacole în calea comerţului şi a investiţiilor, stimulând în acest fel potenţialul de creştere economică inteligentă, solidă, sustenabilă şi echilibrată. Consider că viitorul proces de negociere trebuie să fie unul cât mai transparent, de aceea părţile implicate ar trebui să participe în mod activ şi să prezinte iniţiative şi informaţii pertinente pe care Comisia Europeană să le utilizeze ulterior în scopul încheierii unui acord cât mai avantajos pentru Uniune şi cetăţenii săi.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I voted in favour of this resolution because I am confident that a comprehensive transatlantic trade and investment partnership, once fully implemented, could bring significant economic gains for both the EU and the US. In light of the ongoing economic crisis, the high level of public debt, the high unemployment rates and modest growth projections on both sides of the Atlantic, it is crucial for the EU and the US to develop a truly integrated transatlantic market, in order to maximise the creation of new jobs and stimulate strong and balanced growth potential.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl prekybos ir investicijų. ES ir JAV rinkos yra labai susijusios, vidutiniškai per dieną vyksta dvišalė prekyba prekėmis ir paslaugomis už beveik 2 mlrd. EUR. Paskaičiuota, kad transatlantinė partnerystė prekybos ir investicijų srityje galėtų atnešti visai ES 119,2 mlrd. EUR per metus ir JAV 94,9 mlrd. EUR per metus. ES eksportas į JAV galėtų padidėti 28 proc. ir iš viso 6 proc. Susitarimu būtų užtikrinamas abipusės prieigos prie prekių, paslaugų, investicijų ir viešųjų pirkimų rinkos gerinimas, netarifinių kliūčių mažinimas ir reguliavimo tvarkos suderinamumo didinimas, bendrų taisyklių siekiant spręsti pasaulines prekybos problemas ir pasinaudoti galimybėmis rengimas. Pritariu išdėstytiems siūlymams neįtraukti į derybas kultūros ir garso bei vaizdo paslaugų, įskaitant teikiamas internetu. Į susitarimą reikėtų įtraukti tvirtą tiksliai ir aiškiai apibrėžtų intelektinės nuosavybės teisių sričių, įskaitant geografines nuorodas, apsaugą. Taip pat būtina suderinti įmonių socialinės atsakomybės standartus.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. − A Fidesz európai parlamenti delegációjának tagjaként nem szavaztam meg az Európai Unió és az Egyesült Államok között kötendő szabadkereskedelmi megállapodásról szóló jelentést. Magyar európai parlamenti képviselőként a nemzetközi kereskedelempolitika legfontosabb kérdésének mindig is az európai és magyar gazdák érdekeinek megvédését tartottam. Ennek egyik alapvető garanciája, hogy az importtermékeknek ugyanazokat az élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi, állatjóléti és egyéb előírásokat kell teljesíteniük, mint az európaiaknak. Mivel az USA-val kapcsolatos jelentés ezt a feltételt nem tartalmazza, szavazatommal nem támogattam azt.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. A União Europeia (UE) e os EUA são os dois maiores operadores comerciais e investidores a nível mundial, representando conjuntamente cerca de metade do PIB mundial e um terço do comércio mundial. A plena realização de uma parceria transatlântica ambiciosa e abrangente em matéria de comércio e investimento poderá trazer ganhos económicos significativos para a UE (119,2 mil milhões de euros por ano) e um aumento das exportações europeias para os EUA na ordem dos 28%. Favorecerá igualmente a criação de emprego para os trabalhadores, beneficiará diretamente os consumidores europeus, abrirá novas oportunidades para as empresas europeias, em particular PME, assegurará o acesso pleno ao mercado de contratos públicos nos EUA, e melhorará as oportunidades para investimentos da UE nos EUA. A importância estratégica das relações económicas entre a UE e os EUA deve, assim, ser reafirmada e aprofundada. O Parlamento Europeu aguarda com expetativa a abertura das negociações com os EUA, devendo a Comissão Europeia manter o Parlamento Europeu totalmente informado em todas as fases das negociações, estando o PE decidido a ter um papel proativo na colaboração com os homólogos norte-americanos, aquando da introdução da nova regulamentação. Pelo exposto, apoiei a presente proposta de resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – En concertation avec mes collègues du Modem, je me suis abstenu sur cette résolution exprimant la position du Parlement sur le projet de négociation pour un accord de libre échange entre l'Union et les Etats-Unis. Sur le fond comme sur la forme, je suis sceptique sur cet accord, c'est le moins qu'on puisse dire. Mon abstention vise à reconnaitre que, sur ce sujet, des négociations vont être ouvertes, on ne peut pas nier leur existence. Pour autant, l'accord est déjà contestable. Arrêtons de vouloir faire le bonheur des gens contre leur gré. Cet accord va être au cœur du débat lors des prochaines élections européennes. Sur le fond, il faudrait que nous soyons sûrs que la Commission européenne, qui a mandat pour négocier, défendra notre modèle européen. Outre la question de l'exception culturelle qui figure dans le texte du Parlement, l'accord devrait prévoir la préservation de notre modèle agricole et nos normes environnementales. Il devrait exclure explicitement la législation UE sur les OGMs de son champ d'application tout comme il ne devrait pas remettre en cause l'application du principe de précaution. Sur la forme, il s'agit d'un accord transversal qui touche potentiellement tout le monde. Le PE est donc en droit d'exiger le plus haut niveau de transparence.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – Un accord de libre échange avec les États-Unis permettrait un surcroît annuel de 0,5 % de PIB pour l'UE d'ici quinze ans. Bien qu'un accord avec les États-Unis soit favorable à l'économie européenne, il existe, cependant, des secteurs sensibles qui méritent toute notre attention, à commencer par la culture. Je me suis prononcée pour l'exclusion des services de contenus culturels et audiovisuels du mandat de négociation, afin de protéger et de maintenir une industrie cinématographique et audiovisuelle en Europe. Au regard de ces éléments, je me suis prononcée pour au vote final. Il en revient à présent au Conseil de voter un mandat de négociation équilibré.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstijos yra du svarbiausi pasaulio prekybos ir investicijų subjektai, kartu sukuriantys beveik pusę pasaulinio BVP ir vykdantys trečdalį pasaulio prekybos. Daugiašalės sistemos vystymas ir stiprinimas yra itin svarbus tikslas, todėl ES ir JAV ekonominių santykių strateginė svarba turėtų būti dar kartą patvirtinta ir padidinta, ir kad ES, ir JAV turėtų numatyti bendrą požiūrį į pasaulinę prekybą, investicijas ir su prekyba susijusius klausimus, pvz., standartus, normas ir taisykles, kad būtų išplėtota platesnė transatlantinė vizija ir parengtas bendrų strateginių tikslų rinkinys. Itin svarbu pasinaudoti neišnaudotomis tikros integruotos transatlantinės rinkos galimybėmis, kad būtų kuriama kiek galima daugiau darbo vietų ir padidintas pažangaus, tvirto, tvaraus ir subalansuoto augimo potencialas. Turėtų būti siekiama plataus užmojo abipusės prieigos prie prekių, paslaugų, investicijų ir viešųjų pirkimų rinkos, netarifinių kliūčių mažinimas ir reguliavimo tvarkos suderinamumo didinimas ir bendrų taisyklių, siekiant spręsti pasaulines prekybos problemas ir pasinaudoti galimybėmis, rengimas. Dvišaliuose santykiuosi reikėtų remtis aukštos kokybės darbo vietų kūrimu Europos darbuotojams, turėtų būti teikiama tiesioginė nauda ES vartotojams, užtikrintos naujos galimybės ES įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, savo prekes ir paslaugas parduoti JAV, ES įmonėms užtikrintos visapusiškos galimybės patekti į JAV viešųjų pirkimų rinką ir sudarytos geresnės ES investavimo JAV galimybės.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – La libéralisation du commerce mondial n'est une des clefs de la croissance que si les conditions de concurrence sont égales. C’est dans cet esprit que nous nous sommes mobilisés pour que l’agriculture, la défense et la culture fassent l’objet d’un traitement spécifique dans le nouveau projet d'accord de l'UE avec les Etats-Unis. Nous exigeons donc l’ouverture complète des marchés américains à tous nos produits interdits aujourd'hui par la législation fédérale ou régionale, l’application aux produits américains des règles sanitaires que nous imposons à nos producteurs et le strict respect de nos appellations d'origine. Dans ces conditions, nos producteurs pourront réellement bénéficier de l'ouverture des échanges, tout en préservant la sécurité alimentaire des Européens. L’accord UE-US peut être bénéfique pour les économies européennes. Mais pour cela, l’Europe ne doit pas hésiter à poser ses conditions. Les députés européens ont pris leurs responsabilités pour défendre les intérêts français et européens, et nous attendons du Gouvernement qu’il ait le courage d’en faire de même au sein du Conseil. L’harmonisation sociale, sanitaire et environnementale doit toujours se faire par le haut. C’est un impératif pour les Européens, et c’est la contribution majeure que l’Europe peut apporter à une mondialisation équilibrée.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – Je soutiens cette résolution adoptée par le Parlement européen, relative au mandat de la Commission européenne sur les négociations de l'accord transatlantique avec les Etats-Unis. Il est primordial qu'un tel accord soit conclu, au vu des enjeux économiques que cela représente, en terme d'exportations comme en terme d'emplois. Je me félicite que les services culturels et l'audiovisuel soient exclus de l'accord, mais regrette vivement que les marchés publics de défense y soient inclus.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), par écrit. – J'ai voté contre cette résolution. Si je me félicite de l'exclusion du secteur audiovisuel des négociations, je ne peux que m'inquiéter du mandat de négociation donné aujourd'hui par le Parlement européen à l'exécutif européen en vue des accords de libre échange UE/USA qui constituent une véritable OPA des Américains sur l'Union européenne. Des règles sanitaires et environnementales à la protection des données personnelles en passant par les services publics, la défense, les OGM etc, force est de constater que nous n'avons pas les mêmes exigences que les Américains. Et à l'inverse de la droite française, qui a soutenu cette résolution, je ne suis pas prête à sacrifier le projet européen sur l’autel du libre-échangisme! De plus, avec le maintien des droits de propriété intellectuelle dans le mandat de négociation, les internautes peuvent craindre un nouvel ACTA. Plus généralement, je considère que le Commissaire De Gucht et le Président Barroso lancent une négociation à marché forcée à un an de la fin du mandat de la Commission européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), in writing. − The EU and the USA share common values, comparable legal systems, and high – albeit different – standards of labour, consumer and environmental protection. The EU and the USA must exploit the full potential of closer economic cooperation in order to leverage the benefits of international trade in terms of overcoming the economic crisis and achieving a sustained global economic recovery. The agreement with the USA would support the creation of high-quality jobs for European workers, directly benefit European consumers, open up new opportunities for EU companies, in particular SMEs, to sell goods and provide services in the US, ensure full access to public procurement markets in the US, and improve opportunities for EU investments in the US. Also, it is important to strengthen the development and enforcement of labour and environmental laws and policies and promote the core standards and benchmarks laid down by the ILO, as well as decent jobs and sustainable development. Furthermore, in the political context, it is necessary for the USA to analyse and make further steps in order to support Romania's efforts for inclusion in the Visa Waiver programme and in order to contribute more to the good economic and trade relations between the two countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. Ich habe für einen Ausschluss des audiovisuellen und kulturellen Bereichs aus der Entschließung gestimmt. Ich bin der Überzeugung, dass die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt der Meinungen in Europa nicht eingeschränkt werden dürfen, denn diese sind Ausdruck unserer nationalen Identität.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Gli Stati Uniti e l'Unione Europea, che al momento rappresentano oltre la metà degli interscambi commerciali mondiali, hanno problematiche economiche piuttosto simili e, nel bene e nel male, prospettive convergenti. Concordo, dunque, con le conclusioni del Gruppo di Lavoro di Alto Livello che ha suggerito di negoziare un accordo su commercio e investimenti, per fronteggiare insieme problemi che non riusciremmo sicuramente a risolvere da soli. E' dunque normale che, visti i flussi commerciali esistenti e la consolidata tradizione, ci si concentri su tematiche assolutamente specialistiche (accesso al mercato, barriere non tariffarie e altre disposizioni normative tra cui quelle relative ai diritti di proprietà intellettuale). Una grande attenzione è stata rivolta, da me e dai miei colleghi del PPE, ai servizi audiovisivi: permettere una piena liberalizzazione, considerando lo squilibrio soprattutto in termini linguistici, sarebbe stata una lotta impari e la nostra produzione culturale sarebbe stata ridotta al lumicino senza la possibilità di competere davvero. Per questo motivo abbiamo chiesto l'esclusione di questi servizi e, una volta ottenuta, ho votato volentieri per concedere il mandato negoziale.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Semnarea unui parteneriat comercial transatlantic ar aduce beneficii atât Uniunii Europene, cât şi Statelor Unite ale Americii. Un acord între aceşti actori atât de importanţi, încheiat în domeniul schimburilor comerciale, ar permite, într-o perioadă dominată de criza economică la nivel global, relansarea activităţii industriilor şi sporirea fluxului de exporturi. Aceşti factori ar conduce la creşterea economică sustenabilă, la sporirea competitivităţii şi, mai ales, la crearea unor noi locuri de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. − Am urmat linia grupului meu politic în privinţa acestui paragraf. Amendamentul ALDE elimină referinţa la excluderea sectorului audiovizual din acord. Am votat împotriva acestui amendament, deoarece consider că trebuie să ne păstrăm şi să ne protejăm diversitatea culturală la nivel european. Sunt în favoarea încheierii unui acord cu Statele Unite, însă sectorul audiovizual este mult prea sensibil și important pentru industria europeană de profil pentru a fi introdus în viitorul acord cu SUA.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Relaţiile economice dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii sunt esenţiale în planul cooperării transatlantice şi este necesar ca cele două părţi să elaboreze abordări comune la capitolul schimburi comerciale, investiţii şi aspecte comerciale la nivel mondial, incluzând standarde, norme şi reglementări, pentru a dezvolta o viziune transatlantică mai amplă şi un set comun de obiective strategice. Pe de altă parte, trebuie avut în vedere faptul că există încă un potenţial neexploatat al unei cooperării transatlantice, care ar determina o nouă etapă a dezvoltării de noi locuri de muncă la nivel transatlantic şi ar stimula potenţialul de creştere economică inteligentă, solidă, sustenabilă şi echilibrată.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Le Parlement européen envoie aujourd'hui un signal clair aux dirigeants des deux cotés de l'Atlantique : oui, nous voulons un accord ambitieux et global avec les États-Unis, mais nous refusons de brader les attentes des Européens en matière, notamment, de culture. Le Parlement européen a le pouvoir de dire non : les chefs d'État et de gouvernement et la Commission ont donc tout intérêt à prendre en compte le résultat de ce vote. Le large consensus qu'a recueilli la protection de l'exception culturelle montre bien que les Européens ne transigeront pas, et que leurs attentes sont claires. Je resterai mobilisée tout au long des négociations pour garantir que l'ensemble de nos attentes seront prises en compte, notamment pour préserver la qualité de l'agriculture et des produits européens, engager une meilleure coopération dans le domaine de l'énergie et une coordination réglementaire plus efficace.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Alors que l'UE s'apprête à négocier un accord de libre échange ambitieux avec les États-Unis, il est essentiel que l'Union fasse preuve de vigilance et défende avec détermination les intérêts des Européens vis-à-vis des Américains qui, de leur côté, ne manqueront pas de le faire. Pour qu'il demeure une opportunité de croissance pour nos deux économies, il est impératif que le futur partenariat transatlantique n'affaiblisse pas les normes européennes ni ne remette en question le modèle européen de société. Outre les questions de l’audiovisuel et de l’exception culturelle dont nous demandons l’exclusion du mandat de négociation, l'accord doit préserver notre agriculture et notamment exclure les OGM et le clonage de l'accord, ainsi que nos règles sanitaires et environnementales. Sur la forme enfin, les pourparlers transatlantiques devront se dérouler dans la plus grande transparence, si la Commission européenne ne souhaite pas réitérer l'échec de l'accord ACTA sur la contrefaçon que notre Parlement européen a rejeté. A l'évidence, le Congrès américain va jouer un rôle d'influence lors de ces négociations pour défendre de façon forte et offensive les intérêts de son pays. Les démocraties européennes, Parlement européen et parlements nationaux, doivent donc eux aussi se saisir de cette question et être impliqués à tous les stades de la négociation.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui approuve le mandat de négociations donné à la Commission européenne en vue de l'accord de libre-échange entre l'Union et les États-Unis en matière de commerce et d'investissement. Cet accord aura des conséquences extrêmement positives sur l'économie européenne et sur les relations politiques et économiques entretenues avec les États-Unis. Néanmoins, cet accord ne doit pas être atteint à n'importe quel prix! Du fait de leurs caractéristiques, certains secteurs ne peuvent faire l'objet d'une politique de libre-échange avec les États-Unis. Voilà pourquoi j'ai voté pour exclure du champ d'application de cet accord le secteur des services audiovisuels et du cinéma ainsi que la défense. J'ai d'ailleurs cosigné un amendement préconisant l'exclusion de la défense.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted against the resolution as a whole but was in favour of the Greens/EFA resolution. The contested Paragraph 11 of the INTA Resolution on the exemption of audiovisual services from the negotiations was retained. Unfortunately, a majority of Parliament did not vote for more transparency in the TTIP negotiations. I believe we must do what we can to ensure transparency in order to prevent any abuse of these processes. Our amendments regarding the regional bans on hydrofluorocarbons and the removal of US and Russian tactical nuclear weapons from Europe and Western Russia were also rejected. I know it is important to my constituents in Wales to strive for progress, peace, and justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Um acordo entre os EUA e a UE pode trazer ganhos económicos significativos. Estes cifram-se, para a UE, em 119,2 mil milhões de euros por ano, e o possível aumento das exportações da UE para os EUA poderá ser na ordem dos 28%. Tal representa uma oportunidade de valor inegável para a economia europeia. Concordo totalmente com a abertura das negociações com vista a este desejado acordo. Este deve ser exaustivamente acompanhado por todas as Instituições Europeias, nomeadamente pelo Parlamento Europeu, dada a importância única e histórica. Os valores europeus devem ser sempre respeitados e nunca postos em causa. As condições devem ser recíprocas e legalmente enquadradas. A UE deve aproveitar igualmente este momento para tentar reforçar a cooperação com os EUA no setor bancário.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Os Estados Unidos da América (EUA) são o principal parceiro comercial da União Europeia (UE) com quem temos relações excelentes, quer amigáveis, quer comerciais, e que sempre ajudaram os Europeus na resolução dos seus problemas. Perante os enormes desafios que a crise nos coloca, temos de nos concentrar em medidas que promovam o crescimento económico e a criação de emprego. Votei favoravelmente a proposta de resolução elaborada pelo colega Vital Moreira, em nome da Comissão do Comércio Internacional, e apresentada na sequência das declarações do Conselho e da Comissão sobre as negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os EUA, uma vez que se trata de uma enorme mais-valia para as duas partes. Logo que implementadas, as medidas propostas vão impulsionar o crescimento económico da UE em cerca de 5% do seu produto interno bruto, o que será benéfico não só para a UE e para os EUA, mas também para todo o comércio internacional onde a UE deve continuar a afirmar a sua liderança. Com a indústria europeia em declínio, é fundamental aumentar os mercados para conseguirmos diminuir o desemprego, sobretudo o desemprego jovem. Tal apenas se consegue com o avanço na regulamentação do comércio internacional e com a redução das barreiras legais.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Ao contrário do que os grandes defensores do livre comércio apregoam, este acordo não vai favorecer a criação de emprego de elevada qualidade para os trabalhadores europeus, não vai beneficiar diretamente os consumidores europeus, não vai abrir novas oportunidades para que empresas da UE vendam bens e prestem serviços nos EUA ou, pelo menos, para as empresas de todos os países da UE, em particular as pequenas e médias empresas. Abrirá certamente novas oportunidades a grandes multinacionais, como por exemplo, o acesso em pleno aos mercados de serviços públicos a privatizar. Representará, acima de tudo, uma corrida para o fundo entre os dois lados do Atlântico, ao nível dos salários e condições de trabalho, das normas de proteção ambiental, dos direitos dos consumidores e salvaguardas de saúde pública. Como afirmámos durante o debate, este é um daqueles temas capazes de separar as águas. Como seria de esperar, a direita e a social-democracia estão do mesmo lado, na defesa do livre comércio, um dos pilares do neoliberalismo que emergiu do Consenso de Washington. Obviamente, votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − EÚ a USA sú dvaja hlavní celosvetoví obchodníci a investori, ktorí spolu vytvárajú takmer polovicu svetového HDP a predstavujú tretinu svetového obchodu. Trhy Únie a Spojených štátov amerických sú výrazne prepojené – objem vzájomného obchodu s tovarom a so službami dosahuje každodenne v priemere takmer 2 mld. EUR, čo podporuje milióny pracovných miest v oboch hospodárstvach. Investície EÚ a USA sú skutočnou hnacou silou transatlantických vzťahov, v roku 2011 bola celková hodnota dvojstranných investícií vyššia ako 2,394 bilióna EUR. EÚ a USA vyznávajú spoločné hodnoty a majú porovnateľné právne systémy a vysoké, hoci rozdielne normy ochrany pri práci, ochrany spotrebiteľa a ochrany životného prostredia. EÚ je presvedčená, že rozvoj a posilnenie multilaterálneho systému je kľúčovým cieľom. To však neznamená, že by dvojstranné dohody nemohli presahovať rámec záväzkov v rámci WTO a dopĺňať multilaterálne pravidlá, pretože tak regionálne dohody, ako aj dohody o voľnom obchode vedú k zvýšenej harmonizácii noriem a širšej liberalizácii, ktorá je pre multilaterálny obchodný systém prospešná.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Ringrazio la commissione per il commercio internazionale per il lavoro svolto nell'individuare la strada migliore da percorrere sulla questione oggetto del voto di oggi.

Un accordo tra Unione europea e Stati Uniti in materia di scambi ed investimenti andrebbe a rafforzare il legame tra i due sistemi politici. Un tale accordo, infatti, offre la possibilità di sviluppare una strategia comune in diversi settori chiave e quindi di esercitare un'influenza ancora maggiore in seno ai grandi organismi internazionali del commercio, primo fra tutti l'OMC.

Il commercio tra i due sistemi continua a registrare una crescita negli scambi di beni e di servizi, nonché negli investimenti diretti esteri. Dal punto di vista europeo, si tratta di sfruttare, attraverso i futuri negoziati, le potenzialità inespresse di tale mercato, al fine di favorire la creazione di posti di lavoro ed aprire nuovi orizzonti alle imprese europee. In tale contesto, è altrettanto vitale che le future discussioni in materia non si traducano in un "adattamento" della legislazione europea.

Il confronto ed il rispetto dei principi fondamentali dell'Unione devono rappresentare un punto di partenza imprescindibile per ottenere un accordo realmente efficace per entrambe le parti. Auspico infine che il Parlamento venga costantemente informato sull'andamento dei negoziati.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – L'accord transatlantique n'appelle ni urgence ni nécessité absolue. Sauf peut-être pour les espoirs de récompense de M. Barroso qui lorgnerait sur le secrétariat général de l'OTAN ou de l'ONU. L'enjeu de cet accord est la soumission de l'Europe, le maintien du leadership américain mondial contre la Chine et la primauté du droit commercial sur tout autre.

Les États-Unis, comme la Commission, exigent une négociation globale, sans exclusion a priori. Tout sera négociable, surtout du côté européen, à commencer par les principes de précaution et de protection des données personnelles, nos normes, y compris alimentaires ou de santé, notre pouvoir de légiférer, s'il existe un mécanisme de règlement des différends investisseurs/État permettant aux multinationales de contester nos lois, nos marchés publics et nos services publics et même notre exception culturelle.

Côté américain, le gouvernement ne peut s'engager pour les États fédérés sur de nombreux points. L'accord sera déséquilibré, à notre détriment. Les citoyens européens doivent s'emparer du sujet et nous les y aiderons. Si négociations il y a, cet accord doit devenir un accord "Dracula", qui, comme lui, meurt d'être exposé à la lumière. Il mourra de l'indignation des peuples et de leur révolte contre la dictature des prétendues élites.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – J'ai voté contre cette résolution qui appelle à démarrer les négociations en vue d'un accord de libre-échange avec les États-Unis. Les négociations transatlantiques visent à créer une des plus grandes zones de libre échange au monde. Les tarifs douaniers entre les deux blocs sont cependant déjà très bas. L'enjeu est donc ailleurs. Étant donné le caractère possiblement hégémonique de cet accord, le véritable enjeu est celui de notre modèle de développement. Ces négociations sont un danger pour le multilatéralisme. Les négociations à l'OMC sont bloquées. Le commerce transatlantique représente déjà 1/3 du commerce mondial. Cette stratégie d'accord bilatéral est donc une réponse aux blocages multilatéraux. Et il y a de fortes chances que les conclusions des négociations affectent l'ensemble de la communauté internationale et fixent un nouveau standard. Les négociations ne sont pas démocratiques. Le Parlement européen n'a rien à dire, il pourra juste approuver ou rejeter l'accord. Et les États donnent mandat à la Commission européenne, sans s'immiscer par la suite. La société civile ne sera bien évidemment pas associée.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – Je n'ai pas apporté mon vote à cette résolution, et ai préféré m'abstenir que de donner un blanc-seing à la Commission sur un dossier d'une telle importance pour notre continent. Si les États-Unis sont un partenaire historique et de premier plan avec lequel nous devons avoir des liens étroits, nous ne devons pas non plus brader notre modèle européen et notamment notre modèle agricole et culturel au nom d'hypothétiques points de croissance promis par la Commission européenne. L'Europe vit une crise économique profonde, mais croire que ce sont les États-Unis seuls qui vont nous permettre de sortir de l'ornière est une erreur. Ce sont aux Européens, ensemble, de trouver les outils pour y parvenir. Il sera alors temps de négocier avec les États-Unis.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), schriftlich. Grundsätzlich befürworte ich die internationalen Abkommen zwischen der EU und anderen bzw. Drittländern. Hierbei müssen aber die Grundwerte der EU (u. a. Sozial- und Umweltstandards) ihren Platz finden, genau wie eine gleichmäßige Öffnung der Märkte. Dies war mit den USA nur selten der Fall, z. B. im Transport, wo wir im Flug- und Schiffsbereich weit mehr Freiheiten zugestehen als die USA uns. Dies sehr oft als Folge des Willens gewisser EU-Staaten, Sonderfreiheiten zu genehmigen. Unsere Schwäche den USA gegenüber verursachen wir selbst. Diese neue Verhandlung muss nach besagten Kriterien mehr EU-Kohärenz bringen.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cet accord en matière de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis. Cet accord de libre-échange doit être bénéfique pour de nombreux secteurs industriels français et européens. Je pense notamment à l'industrie aéronautique ou à l'industrie agro-alimentaire, avec par exemple l'exportation de nos vins vers le marché américain.

Mais l'Union européenne doit veiller, entre autres, à ne pas renoncer à ses standards alimentaires élevés. Ces critères stricts qui garantissent des produits européens de qualité à nos consommateurs ne doivent pas être sacrifiés. Le vote de cette résolution a aussi permis l'exclusion des services audiovisuels de l'accord. C'est une belle victoire. L'intégralité des marges de manœuvre nationales et européennes en matière de politiques publiques audiovisuelles doit être préservée afin de garantir la capacité de l'UE et de ses États membres de réguler ce secteur à l'avenir. Il en va de la protection et de la promotion de la diversité culturelle. Pour cet accord comme pour tous les autres que l'Union européenne sera amenée à négocier, je souhaite que l'harmonisation sociale, sanitaire et environnementale se fasse toujours par le haut.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Je me suis abstenue sur la résolution concernant les négociations d'un accord de libre échange entre l'UE et les USA. En effet, en l'état actuel du mandat de négociation, des nombreuses inquiétudes persistent quant à la protection des droits des consommateurs et des citoyens européens, que ce soit dans les domaines agroalimentaires, de santé, de services publics, de protection des données personnelles. Le Parlement s'est clairement exprimé sur la nécessité d'exclure les secteurs culturels et audiovisuels du mandat de négociation, mais cette avancée ne m'apparaît pas suffisante. Il faudra rester vigilant tout au long du processus de négociation, tout en gardant à l'esprit que le Parlement pourra rejeter l'accord s'il l'estime insuffisamment protecteur.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I voted for the overall negotiating mandate but I was very disappointed that neither of the transparency amendments was carried. The amendment which asked for all documents to be made public was defeated, as was the amendment requesting the final mandate documents to be publically available. This is a retrograde step by Parliament and will only serve to increase voter concerns about a number of issues. An EU/US trade deal has real potential but equally it poses many challenges. Negotiations behind closed doors are of no help in this context.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a approuvé jeudi 23 mai le lancement des négociations commerciales avec les Etats-Unis. Il s'agit d'un signal politique fort pour les citoyens car un accord de libre-échange pourrait contribuer à relancer l'économie européenne et à créer des millions d'emplois. On estime en effet que cet accord pourrait générer 119,2 milliards d'euros de profits par an et augmenter les exportations de 28%. Je suis particulièrement satisfait de la détermination de la délégation française du PPE qui a su se faire l'écho des préoccupations des citoyens et a réussi à imposer ses lignes rouges dans la résolution. Je pense à l'exclusion des secteurs culturels et audiovisuels mais aussi à l'accent mis sur l'agriculture pour laquelle nous serons particulièrement vigilants. Le travail de nos agriculteurs et la qualité de nos produits ne doivent pas être sacrifiés au profit d'un accord moins exigeant qui menacerait nos emplois, la qualité de notre agriculture, les valeurs et les principes que nous portons. Je souhaite maintenant que les États membres poursuivent cette dynamique et inscrivent clairement dans le mandat qui sera confié à la Commission européenne les lignes rouges que le Parlement européen, à l'écoute des citoyens, a justement soulignées.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I voted in favour of this report. I believe the report successfully justified its aims in the resolution of trade and investment negotiations between the EU and the US, showing the advantages that will result. This agreement will have a huge impact, and it is crucial that it receives comprehensive negotiations.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Der äußerst günstige politische und wirtschaftliche Kontext sollte für die möglichen Verhandlungen genutzt werden. Diese können zu einem positiven Ergebnis führen, welches nicht nur einen bedeutenden Einfluss auf die Beziehungen zwischen der EU und den USA, sondern auch auf globale Wirtschaftsbeziehungen haben wird. Verbesserte gegenseitiger Marktzugang, Abbau nichttarifärer Hemmnisse und eine Anpassung gemeinsamer Vorschriften, welche gemeinsame Herausforderungen und Chancen im Welthandel bestimmen, sind die Säulen der künftigen Verhandlungen. Allerdings dürfen die sensiblen Agrarthemen zu GVO, Hormonfleisch und den unterschiedlichen Produktionsstandards nicht außer Acht gelassen werden. Ich habe mich für die Aufnahmen dieser sensiblen Bereiche in die Entschließung stark gemacht und habe daher auch für diese gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – L'Union européenne s'apprêtant à ouvrir des négociations avec les États-Unis en vue d'adopter un accord de libre échange, le Parlement européen, qui ne peut participer directement aux tractations, a néanmoins souhaité donner sa position sur celles-ci. Si un accord de libre-échange bien négocié peut-être un réel outil de croissance pour les deux parties, il est certains secteurs pour lesquels le Parlement européen souhaite que de grandes précautions soient prises. C'est le cas des services audiovisuels qui ont été exclus du mandat de négociations. Mais c'est aussi le cas en matière d'agriculture, et plus particulièrement concernant les OGM, les promoteurs de croissance, les traitements de décontamination des aliments et le clonage; les normes européennes dans ces matières étant beaucoup plus exigeantes qu'aux Etats-Unis. Le secteur agricole n'a pas été exclu du mandat de négociations et bien qu'ayant voté pour cette résolution, je n'en suis donc pas entièrement satisfaite et veillerai de près à l'évolution des négociations à venir.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – Je me suis prononcée en faveur du texte du Parlement sur les négociations d'un futur accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. En effet, cet accord peut ouvrir de nouveaux débouchés économiques à une Europe en crise. Concernant les services culturels et audiovisuels, je me suis opposée à l'inclusion de ce secteur dans le mandat de négociation qui sera donné à la Commission européenne pour les années à venir, et je me réjouis du large soutien du Parlement au maintien de "l'exception culturelle". C'est une victoire pour l'ensemble de la délégation française du groupe PPE, qui s'est battue pour protéger la culture européenne. L'industrie cinématographique et audiovisuelle n'est pas un secteur économique comme les autres, elle est porteuse de l'identité européenne et ne doit être soldée aux productions hollywoodiennes. Défenseurs de la "European Qualität", nous sommes également déterminés à défendre les standards européens, tels que les indications géographiques, les normes sanitaires et l'exclusion des OGM ou du clonage.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), par écrit. – Si je me suis opposée au projet de grand marché transatlantique, ce n'est pas bien sûr par anti-américanisme. Je le fais avec détermination parce qu'il faut que des voix s'élèvent, alors qu'un projet antidémocratique, ultralibéral et contraire aux libertés fondamentales se prépare (ACTA). Loin de pouvoir, loin de vouloir protéger nos économies et nos citoyens, le marché transatlantique nous exposera à une concurrence encore plus sauvage au seul profit de multinationales toujours plus gigantesques et de marchés financiers toujours plus rapaces. Le refus des frontières et des protections intelligentes au sein de l'Union européenne fait déjà des ravages dans notre agriculture et notre industrie; imaginez ce qu'il en sera demain quand on élargira ce principe fou à cet immense espace que constituent les États-Unis d'Amérique.

Pire quand on pense au secteur stratégique de la défense qui risque d'être absorbé par une puissance américaine plus vigoureuse et souveraine que l'Europe désarmée que nos dirigeants ont mise en place. Nos nations doivent cesser d'être livrées sans défense à la mondialisation la plus sauvage de ce trou noir d'une finance mondiale sans contrôle, qui engloutira ce qu'il nous reste d'agriculture, d'industrie et de services.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. − W czasach kryzysu szczególnie ważna jest ścisła współpraca na polu ekonomicznym – może to pomóc w odbudowie światowej gospodarki i przezwyciężeniu globalnego kryzysu. Potencjał kooperacji UE-USA w zakresie gospodarki i handlu jest oceniany jako ogromny. Mamy nadzieję, że ta współpraca przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc pracy oraz pozwoli pobudzić wzrost gospodarczy także w Europie. Potrzeba głębokiej umowy handlowo-inwestycyjnej z USA, ponieważ tylko ona pozwoli na osiąganie korzyści zarówno przez pracowników i konsumentów, jak również przez przedsiębiorstwa unijne, w tym także szczególnie małe i średnie.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted in favour of this because the deal will cover over 40 % of world trade, greatly helping the UK compete with China. This is equally important in terms of setting high global standards for trade. We have to get this right. If EU-US do not set these standards, then China will.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le projet d’accord de commerce et d’investissement avec les États-Unis est une erreur économique, sociale, écologique. Il est contraire à l’objectif de relocalisation de la production. Il entraînera de nouvelles délocalisations au détriment de la qualité écologique et sociale des productions. Les standards écologiques et sociaux états-uniens étant dans la plupart des cas moins contraignants que ceux de l’Europe, cela tirera toute la réglementation européenne vers le bas. Cet accord placerait aussi l’Europe dans une impasse géopolitique en prolongeant la domination impériale des États-Unis en matière économique et financière au détriment des pays émergents.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Julgo que deverá haver um grande empenhamento de ambas as partes para se chegar a um rápido acordo sobre as trocas comerciais e investimentos da UE com os EUA. A UE e os EUA são os dois maiores operadores comerciais e investidores a nível mundial, representando conjuntamente cerca de metade do PIB mundial e um terço do comércio mundial. Os mercados da UE e dos EUA estão profundamente integrados, sendo em média transacionados bilateralmente, por dia, quase 2 mil milhões de euros em bens e serviços, apoiando assim milhões de empregos em ambas as economias, e os investimentos da UE e dos EUA constituem o verdadeiro motor da relação transatlântica, totalizando os investimentos bilaterais mais de 2,394 biliões de euros em 2011. Face à realidade destes números, não encontro motivos para que a celebração deste acordo não se salde por um grande sucesso, que fará crescer as economias de ambos os blocos económicos, com os respetivos ganhos no que respeita à criação de emprego.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra de esta resolución debido a que supone un nuevo acuerdo comercial que profundiza la interconexión económica entre dos mercados marcadamente desiguales. En esta resolución se plasma la intención de incrementar las relaciones comerciales transatlánticas que afectará a la diversidad cultural del continente, los derechos de los trabajadores, los agricultores, etc. Este incremento de las relaciones comerciales expondrá el sistema productivo europeo a las grandes empresas estadounidenses que, debido a su alta concentración, pueden destruir miles de pequeñas empresas europeas. Esta resolución supone un reforzamiento a todos los niveles de la cooperación comercial transatlántica que interconectará aún más las economías entre ambos lados del océano, introduciendo los agresivos principios de competitividad estadounidense y de sus compañías en las estructuras económicas y sociales que resisten en Europa con un tamaño mucho menor de las compañías. Por todo ello he votado en contra de la resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Theoretisch sollte ja einer der Vorteile der Europäischen Union darin liegen, gemeinsam bessere Bedingungen auszuhandeln. Bis dato konnte sich die EU indes noch bei keinem Abkommen mit den USA beweisen. Vor allem hinsichtlich des Datenschutzes musste eine Schlappe nach der anderen hingenommen werden. Man denke nur an das PNR-Abkommen, das FATCA-Abkommen, das SWIFT-Abkommen oder das Flugverkehrsabkommen. Letzteres Abkommen ist einseitig, solange bestehende Restriktionen für ausländisches Eigentum und Kontrolle in den Vereinigten Staaten bestehen bleiben. Und ähnlich verhält es sich auch mit dem vorliegenden Abkommen. Aus diesem Grund habe ich die Entschließung abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Gli Stati Uniti sono il più importante partner commerciale dell'Unione europea, con numeri impressionanti: ogni giorno, infatti, vengono scambiati mediamente oltre due miliardi di euro in beni e servizi tra queste due economie, i cui rapporti costituiscono da soli oltre un quarto dell'intero commercio mondiale.

Ben si capisce quindi la profonda interdipendenza che ci lega ai nostri partner d'oltre Oceano, ed è sicuramente utile, forse necessario, approfondire e sviluppare i nostri rapporti economici e commerciali, ma con precise garanzie. Sono ad esempio soddisfatto che venga chiesta una deroga all'accordo di libero scambio per il settore degli audiovisivi: proprio in questa plenaria abbiamo discusso dell'importanza di difendere le produzioni europee, che senza adeguate tutele verrebbero "spazzate via" in un solo colpo dall'industria americana, ben più sviluppata.

Con gli adeguati accorgimenti, l'accordo di libero scambio con gli Stati Uniti potrebbe portare ad un nuovo sviluppo e a nuovi sbocchi per l'industria europea: i più grossi pericoli per noi vengono dall'Oriente, e un accordo con gli USA potrebbe aiutarci a superarli o, perlomeno, a limitarli.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de cette résolution car elle permet à l’Union européenne et à ses représentants d’aborder sereinement les futures négociations avec les États-Unis dans le cadre des négociations pour un accord en matière de commerce et d’investissement. En effet, cette résolution permet de montrer à quel point le Parlement européen est attaché à ne pas inclure dans le cadre des négociations le secteur agricole, le secteur audiovisuel et le secteur de la défense. Partant de la sauvegarde de ses domaines stratégiques je vote donc en faveur de cette résolution du Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Šia rezoliucija Europos Parlamentas išreiškia savo pritarimą pradėti derybas dėl visapusiško prekybos ir investicijų susitarimo tarp ES ir JAV. Dviejų didžiausių ir įtakingiausių pasaulio ekonomikų susitarimas dėl bendro požiūrio, bendrų taisyklių, netarifinių kliūčių mažinimo ir prieigos prie rinkų, dar labiau sustiprintų strateginę transatlantinę partnerystę. Europos Parlamentas ketina atidžiai stebėti derybų eigą ir tikisi ambicingo bei plataus užmojo susitarimo, kuris padėtų išnaudoti visą potencialą ir galimybes.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea rezoluţiei şi susţin solicitările din textul acesteia privind încheierea unui acord echilibrat în domeniul schimburilor comerciale cu produse agricole. Uniunea Europeană trebuie să îşi apere modelul agricol, bazat pe calitate şi construit în jurul preocupărilor pentru sănătatea consumatorilor, siguranţa alimentară etc. De asemenea, acordul trebuie să aibă o componentă importantă de susţinere a intereselor comerciale ale producătorilor şi procesatorilor europeni din domeniul agroalimentar.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – J'ai décidé de voter contre cette résolution du Parlement européen; résolution qui se félicite de la négociation d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis

Or cet accord, témoin d'une Europe toujours plus libérale, mettrait en concurrence directe nos marchés avec ceux nord-américains. Ce grand marché transatlantique conduirait à une harmonisation de nos réglementations, qui aurait des effets dramatiques tant aux niveaux social, économique, qu'environnemental et sanitaire.

Il serait tout simplement insupportable d'accepter la généralisation du modèle américain et ainsi de sacrifier notre modèle social européen, nos normes et nos valeurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Toetasin ELi ja USA kaubandusläbirääkimiste positsioone, kuna antud ulatuslik leping aitaks oluliselt ergutada Euroopa Liidu ja kogu Põhja-Atlandi piirkonna majandust. Ameerika Ühendriigid on Euroopaga kultuuriliselt ja majanduslikult siiski üsna sarnased ning Põhja-Atlandi ida-ja lääneranniku parem käekäik on omavahel otseselt seotud. ELi ja USA ambitsioonikas vabakaubanduslepe oleks ajalooline ning väga oluline sündmus, kus üheskoos moodustatakse maailma suurim vabakaubandustsoon. Hoolimata lepingu võimalikust positiivsest tulemist, ei tohi me korrata samu vigu nagu ACTAga, kus Euroopa Parlamendi liikmeid ei hoitud piisavalt kursis läbirääkimiste käiguga ning ilmnesid mitmed negatiivsed asjaolud. Mõistagi peame kaitsma ka Euroopa kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning eurooplaste huve tervikuna, kuid me ei tohiks juba kohe kaubandusläbirääkimiste alguses võtta jäika positsiooni.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai. Numatomas susitarimas bus pagrindas, kuriuo remiantis bus įtvirtintas bendras ES ir JAV požiūris į pasaulinę prekybą ir leis tinkamai išnaudoti integruotos transatlantinės rinkos galimybes. Derybose dėl ES ir JAV susitarimo dėl prekybos ir investicijų ypatingas vaidmuo turi būti skiriamas ES pagrindinių teisių standartams. Ekonominė ir socialinė krizė negali būti pateisinanti aplinkybė, kuria remiantis būtų nustatomi žemesni socialiniai, aplinkos ir darbo standartai, nei buvo taikomi iki krizės. Abiejų šalių investuotojams turi būti suteikiamos lygiavertės teisės ir veiklos sąlygos. Be to, sprendžiant aplinkos ir kitus jautrius klausimas, ypač susijusius su GMO naudojimu, ypatingą dėmesį reikia skirti atsargumo principui. Manau, kad ES turi laikytis griežtos pozicijos ir be jokių išlygų turi išlaikyti kompetenciją nustatyti savo kultūros ir garso bei vaizdo įrašų politiką. Ši sritis neturėtų būti derybų dėl susitarimo sudarymo objektas. Be to, viešieji pirkimai gynybos ir saugumo srityje taip pat turi būti neįtraukti į derybas dėl viešųjų pirkimų liberalizavimo. Kitu atveju, bus iškreipta konkurencija ir Europos gynybos pramonei taikomos nevienodos konkurencinės sąlygos.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi pritariu, jog būtų pradėtos ES ir JAV derybos dėl laisvos prekybos sutarties. Suprantu, kad derybos nebus lengvos. Tiek ES, tiek JAV nenoriai atsisakys nusistovėjusių subsidijų, vietinius gamintojus palaikančius praktikos. Nėra garantijų, kad derybininkams pavyks susitarti dėl galutinio teksto, ar kad pritars visos ES šalys. Tačiau manau, kad pabandyti tikrai verta. ES ir JAV galėtų tapti pagrindiniu pasaulinę prekybą formuojančiu bloku. Sutarti standartai taptų de facto pasaulio standartais. Kitoms pasaulio ekonomikoms tektų prie jų prisiderinti. Manau, kad turime išnaudoti susidariusią situaciją, kai abiejose Atlanto pusėse vyrauja teigiamos nuotaikos derybų atžvilgiu. O derybų rezultatus, kai juos turėsime, galėsime patvirtinti ar atmesti ateinančiuose EP plenarinėse sesijose.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a presente resolução sobre as negociações em matéria de comércio e investimentos entre a UE e os Estados Unidos da América, em que o Parlamento Europeu afirma esperar com expetativa a abertura das negociações com os EUA, o seu acompanhamento de perto, e a oportunidade de contribuir para o seu êxito. Acompanho os desejos expressos na presente resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. − Wraz z grupą ECR zdecydowanie popieram rezolucję wraz z zawartym w niej wezwaniem do rozpoczęcia rozmów między UE a USA w sprawie porozumienia o handlu i inwestycjach. Uwolnienie niewykorzystanego potencjału prawdziwie zintegrowanego transatlantyckiego rynku ma istotne znaczenie dla UE i USA, aby w najwyższym stopniu zwiększyć liczbę miejsc pracy oraz pobudzić trwały, silny i zrównoważony potencjał wzrostu. Ma to szczególne znaczenie teraz, w związku z trwającym kryzysem gospodarczym, kondycją rynków finansowych i warunkami finansowymi, wysokim poziomem długu publicznego, wysokimi współczynnikami bezrobocia oraz niskimi perspektywami wzrostu po obu stronach oraz korzyściami, które można osiągnąć poprzez skoordynowane podejście do tych wspólnych problemów.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), in writing. − I voted for this resolution because I recognise that an effective EU-US trade and investment partnership has the capacity to stimulate jobs and growth. Presently, the combined economies of the EU and the US account for 45 % of global GDP. It is hoped that the negotiations will strengthen both economies and enhance their alliance as leading players in the global economy. If agreed upon, it will stimulate economic activity in a time of prolonged stagnation; it is estimated GDP will increase by EUR 119 billion annually in the EU. Compromise is central to any negotiation process. But there are areas that we cannot compromise on – we must protect our businesses, workers and citizens who are the backbone of our society. Worker and social rights are paramount and must not be used as a bargaining tool. We must also safeguard consumer rights and uphold standards across all areas related to the environment, food, health, data protection and cultural diversity. I believe that cultural and audiovisual services should be excluded from the negotiation mandate. Finally, we must ensure that these negotiations are transparent and that information is relayed appropriately to Parliament. When finalised, Parliament will then have a final say on the agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Considerando que a economia global enfrenta novos desafios e a par do nascimento de novos e mais fortes atores económicos, ambos Estados Unidos e União Europeia devem explorar o potencial de uma cooperação económica mais estreita. Neste sentido, a plena realização de uma parceria transatlântica ambiciosa e abrangente em matéria de comércio e investimento poderá trazer ganhos económicos significativos para a UE (119,2 mil milhões de euros por ano) e um aumento das exportações europeias para os EUA na ordem dos 28%. O acordo sobre trocas comercias e investimento favorecerá igualmente a criação de emprego, beneficiará diretamente os consumidores europeus, abrirá novas oportunidades para as empresas europeias, em particular as PME, e assegurará o acesso pleno ao mercado de contratos públicos nos EUA. A importância estratégica das relações económicas entre a UE e os EUA deve, assim, ser reafirmada e aprofundada. O Parlamento Europeu aguarda com expetativa a abertura das negociações com os EUA, devendo a Comissão Europeia manter o Parlamento Europeu totalmente informado em todas as fases das negociações. Apoiei a presente proposta de resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – Je suis soulagée, heureuse, ravie! Le Parlement européen s'est prononcé ce midi en faveur de l'exclusion des services audiovisuels, et plus particulièrement de l'exception culturelle, dans les négociations qui doivent s'ouvrir avec les États-Unis. L'exception culturelle est tout sauf un combat archaïque; elle est l'expression d'une Europe créatrice et innovante, qui fait de la culture, du 7e art en particulier, le socle de nos valeurs communes au delà des frontières linguistiques.

Mais au-delà de ce signal fort, le Parlement européen a également accordé le mandat de négociation à la Commission dans le cadre de la création de ce gigantesque marché UE-US. Avec 600 milliards d'euros échangés par année et plus 3 000 milliards d'euros d'investissements bilatéraux, cet immense marché de plus de 800 millions de consommateurs pourrait apporter un nouveau souffle à la croissance et créer des millions d'emplois. Compte tenu des défis communs liant les deux partenaires et de l'émergence de la Chine, celui-ci semble, pour la première fois de l'histoire, avoir une chance d'aboutir et je ne peux que m'en réjouir.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – Alors que l'Union européenne s'apprête à négocier un accord de libre échange ambitieux avec les États-Unis, il est essentiel que l'Union fasse preuve de vigilance et défende avec détermination les intérêts des Européens vis-à-vis des Américains qui, de leur côté, ne manqueront pas de le faire. Pour qu'il demeure une opportunité de croissance pour nos deux économies, il est impératif que le futur partenariat transatlantique n'affaiblisse pas les normes européennes ni ne remette en question le modèle européen de société. Outre les questions de l’audiovisuel et de l’exception culturelle dont nous demandons l’exclusion du mandat de négociation, l'accord doit préserver notre agriculture et notamment exclure les OGM et le clonage, ainsi que nos règles sanitaires et environnementales. Sur la forme enfin, les pourparlers transatlantiques devront se dérouler dans la plus grande transparence, si la Commission européenne ne souhaite pas réitérer l'échec de l'accord ACTA sur la contrefaçon que notre Parlement européen a rejeté. A l'évidence, le Congrès américain va jouer un rôle d'influence lors de ces négociations pour défendre de façon forte et offensive les intérêts de son pays. Les démocraties européennes, Parlement européen et parlements nationaux, doivent donc eux aussi se saisir de cette question et être impliqués à tous les stades de la négociation.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – Contre. Une triste majorité composée des sociaux-démocrates, des libéraux et des conservateurs a envoyé un très mauvais signal pour l'économie européenne, pour nos choix de société, pour la démocratie, en votant cette résolution.

Faute de politique économique et industrielle commune, l'Europe se retrouve en position d'infériorité vis-à-vis des États-Unis qui défendent beaucoup mieux leurs intérêts et ne croient pas dogmatiquement, comme la Commission européenne, aux seules vertus du libre-échange. Pire, le commerce transatlantique des biens étant déjà libéralisé, ce sont les droits et les règles qui organisent notre économie et notre vivre-ensemble, nos choix de société, qui vont être négociés: exception culturelle, services publics, propriété intellectuelle, OGM, viande chlorée, bœuf aux hormones, indications géographiques, normes sociales, sanitaires ou environnementales...

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − È necessario che il Parlamento europeo venga costantemente aggiornato sulle trattative con gli Stati Uniti su quella che potrebbe diventare la più grande zona di libero scambio del mondo. Un accordo ambizioso e globale darebbe una grande spinta a basso costo alle nostre economie, alle nostre imprese e ai nostri cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – Si je suis globalement favorable à cet accord, je m’interroge fortement sur le champ des futures négociations, et je n'ai pu obtenir de réponse satisfaisante de la part de notre négociateur, la Commission européenne. Certains secteurs méritent une vigilance particulière : l'agriculture, la défense, la culture... Par exemple, concernant l'agriculture, les Européens ont fait le choix de dire "non" aux OGM et de dire "oui" à des standards élevés de protection sanitaire. Et nous avons le devoir de défendre ces choix de société auprès de nos partenaires commerciaux! Autre interrogation : celle de l'inclusion, pour la première fois dans un mandat de négociation, du secteur de l'audiovisuel. Pour ma part, je souhaite l'exclusion pure et simple du secteur de l'audiovisuel du mandat de négociation et j'ai d'ailleurs voté en ce sens, en soutenant le texte original du paragraphe 11 de la résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de l'ouverture des négociations pour un accord de libre-échange avec les États-Unis. Selon la Commission européenne, cet accord pourrait augmenter le produit intérieur brut de l'UE de 0,5%. Cependant, nous avons souhaité marquer nos lignes rouges : la culture, la défense et l'agriculture (avec notamment la question des OGM et des normes de bien-être animal) ne peuvent être considérées comme des marchandises comme les autres. Je souhaite insister particulièrement sur l'exclusion explicite du secteur audiovisuel des négociations. Nous ne pouvons pas libéraliser ce secteur, sous peine d'être écrasés par le rouleau compresseur hollywoodien. Les citoyens veulent une Europe qui protège et qui protège en premier lieu leur culture.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Ho espresso parere favorevole alla proposta di risoluzione perché ritengo estremamente importante una maggiore cooperazione in materia di scambi commerciali tra l’UE e gli USA atta a facilitare la commercializzazione dei prodotti delle nostre aziende, quindi la ripresa economica. Credo che siano ormai diventati indispensabili nuovi negoziati per il raggiungimento di intese che solidifichino le reti commerciali tra i due soggetti, le quali prevedano un accordo completo in materia di scambi ed investimenti, accordi bilaterali di settore e armonizzazione dei regolamenti al fine di evitare inconvenienti come avvenuto nel recente caso che ha visto bloccato alle porte degli Stati Uniti l’80% dell’olio extravergine di oliva italiano destinato alla vendita nel mercato statunitense a causa di un pesticida presente in misura minimale, il cui utilizzo è consentito nell’UE, è consentito in alcune colture americane per la produzione di olio di mais e di olio di arachidi ma non è assolutamente ammesso negli USA per l’olio extravergine. Ritengo doveroso facilitare la commercializzazione dei prodotti di tutti i settori, favorendo le economie dei nostri Paesi, considerando l’ascesa di nuovi soggetti nel quadro economico mondiale.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Sosa Wagner (NI), por escrito. − Enm. 16: me abstengo porque la preocupación señalada en esta enmienda, a la que me adhiero, se recoge ya en otros apartados de la Resolución votada. Enm. 20: estoy de acuerdo con la fijación, en el marco del mandato negociador, de un calendario preciso para tratar los ámbitos más sensibles (como las D.O. y la protección de la salud pública y el medio ambiente) entre las dos partes que incluya la posibilidad de excluir del Tratado determinados aspectos cuando no se garanticen la adecuada protección y la igualdad de los intereses europeos.

 
  
MPphoto
 
 

  Alda Sousa (GUE/NGL), por escrito. Para a Comissão não existe necessidade de alterar as políticas de comércio internacional para combater a crise em que estamos submersos, o que a Comissão propõe é mais do mesmo. Este acordo não trata da circulação de bens e serviços, já que estes circulam entre os dois blocos com tarifas baixas. Trata-se de um acordo para a desregulação e liberalização de novos setores da economia que quebram as normas ambientais e sociais na União. O acordo sobre trocas comerciais e investimento da UE com os EUA não vai instigar a criação de emprego de elevada qualidade, não vai criar novas oportunidades para as pequenas e médias empresas Europeias, mas abre caminho para o domínio económico total das grandes multinacionais. Indo ainda mais longe, este acordo propõe a desregulação do setor financeiro, que nos trouxe até esta crise, em vez de reforçar o seu controlo. Obviamente, votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I support this resolution and I support a wide-ranging mandate for the TTIP, but I do not support the exclusion of the cultural and audiovisual sector.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. − „Chief Whip”-ként az én tisztem a néppárti képviselőcsoport szavazási fegyelmének biztosítása, amely abban nyilvánul meg, hogy a plenáris szavazások során a teljes néppárti képviselőcsoport számára én mutatom a követendő álláspontot. A Néppárt célja egy, a közös európai értékeken, hagyományokon és kultúrán alapuló, meghatározó politikai súllyal rendelkező európai egység megteremtése.

Azonban mivel a magyar néppárti képviselőcsoport aktívan dolgozik hazánk érdekeinek előmozdításán, az Európai Parlamentben is saját nemzeti érdekeinket képviseljük, így előfordul, hogy a magyar Fidesz-KDNP delegáció álláspontja eltér a néppárti állásponttól. Annak érdekében, hogy alelnöki tisztségemből fakadó kötelezettségem miatt ne kerüljek önellentmondásba, azokban az esetekben, amikor a névszerinti, gombnyomásos szavazások során a frakció másképpen szavaz, mint a magyar képviselők, akkor közvetlenül nem veszek részt a szavazásban. Vagyis nem nyomom meg a szavazógombot, de feltett kézzel jelzem a néppárti frakciónak a korábban közösen eldöntött szavazási álláspontot.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Non à l'accord de l'Union avec les États-Unis sans plus de garanties pour les citoyens européens. Va-t-on s'aplatir devant les États Unis aux dépens de nombre de nos valeurs? Va-t-on renoncer à nos hauts standards environnementaux européens acquis de haute lutte? Va-t-on renoncer à nos règles strictes de sécurité alimentaire, en baissant d'un cran, voire de plusieurs notre vigilance sur les hormones animales ou encore les OGM? Va-t-on une fois encore tenter de mettre à mal la protection des données des Européens? Envisageons-nous de mettre à mal les clauses sociales protégeant les travailleurs ou de favoriser le dumping social?

Moi je m'y refuse! J'ai voté contre ce texte, non que je sois contre les négociations avec les États-Unis mais parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas transiger. C'est la mission dont nous ont investi les citoyens européens que de garantir le respect de leurs droits!

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A União Europeia (UE) e os Estados Unidos da América (EUA) partilham valores comuns, sistemas legais comparáveis e são os dois maiores operadores comerciais e investidores a nível mundial, representando conjuntamente cerca de metade do PIB mundial e um terço do comércio mundial. Considerando que ambos os mercados estão profundamente integrados, sendo em média transacionados bilateralmente, por dia, quase 2 mil milhões de euros em bens e serviços, apoiando assim milhões de empregos em ambas as economias, e que os investimentos da UE e dos EUA constituem o verdadeiro motor da relação transatlântica, totalizando os investimentos bilaterais mais de 2,394 biliões de euros em 2011, sou assim um entusiasta do aprofundamento das relações bilaterais entre ambas as economias globais, pois entendo que poderão obter ganhos económicos significativos para a UE (119,2 mil milhões de euros anuais) e para os EUA (94,9 mil milhões de euros anuais). Importa ainda frisar que as exportações da UE para os EUA poderão aumentar em 28%, beneficiando deste modo os exportadores de bens e serviços europeus e os consumidores americanos. No entanto, por ter votado favoravelmente o relatório apresentado pela Comissão do Comércio Internacional sobre o mesmo tema, decidi votar contra a proposta apresentada apenas por este grupo político.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. – J'ai voté contre la résolution du Parlement sur le mandat de négociation de la Commission européenne dans les discussions pour un accord de libre-échange avec les États-Unis. Si nous, socialistes français, avons obtenu une victoire importante avec le maintien de l'exception culturelle, trop d'éléments restent contestables. Nous n'avons pas obtenu que soient exclus de la négociation les services publics, les normes sociales, environnementales, sanitaires et alimentaires (par exemple les OGM). Ces normes, que l'on appelle préférences collectives, ne peuvent être marchandées parce qu'elles protègent les citoyens. J'ajoute qu'avec la suppression des barrières douanières, l'Union se priverait dès lors d'une partie de ses ressources propres. Ce mandat de négociation précipité prévoit enfin que pour toute nouvelle règlementation se trouvant dans le champ des négociations, l'Union devra se coordonner en amont avec les États-Unis. Un accord avec nos partenaires américains, oui. Pousser jusqu'à élargir l'Union européenne outre-Atlantique, non.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrice Tirolien (S&D), par écrit. – Les négociations en vue d'un accord entre l'UE et les États-Unis en matière de commerce et d'investissement sont une grande opportunité pour nos deux régions, car il devrait contribuer à exploiter le plein potentiel de la coopération économique. Toutefois, la délégation socialiste française, dans la lignée de son gouvernement, s'est mise d'accord sur une série de points qui doivent être défendus dans les négociations, ou qui doivent en être exclus dans un souci de préservation des intérêts européens. Il s'agit notamment: de la non remise en cause des choix de société en matière de santé, de travail, de consommation et d'agriculture; de l'exclusion explicite des services audiovisuels du champ de négociation, car elle est la garantie de la protection de la diversité culturelle et linguistique des pays de l'UE; du degré de protection des données personnelles, etc. Autant de points préalables à l'ouverture des négociations. Si je me félicite qu'une majorité des parlementaires aient voté en faveur de l'exclusion des services de contenus culturels et audiovisuels du mandat de négociation, de trop nombreux points restent en suspens (réglementations sur les normes sanitaires, environnementales et les marché publics, etc.). Je ne peux donc pas soutenir ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – C’est le retour du grand marché transatlantique ; et le moins que l’on puisse dire, c’est que le mandat est large : "suppression totale des droits de douane sur les produits industriels et agricoles" et "objectif d’atteindre les niveaux les plus élevés de libéralisation des investissements". Le ton est donné ! La résolution votée par le parlement européen a donc pour objectif d'influencer les négociations qui vont se jouer lors du prochain Conseil de ministres, mais non de les bloquer. Certes l'exception culturelle a refait surface ainsi que quelques considérations environnementales mais cette résolution demeure dans son ensemble un feu vert pour une libéralisation forcenée, notamment à travers un total "démantèlement des barrières non tarifaires" et demande l’ouverture rapide des négociations avec les États-Unis. Avec les députés de la GUE/NGL et notamment ceux du Front de Gauche, nous sommes fermement décidés à nous opposer par tous les moyens à ce projet d’accord. Nous avons voté tous les amendements positifs, mais avons rejeté le principe même de cet accord en votant contre cette résolution. Pas question d’abandonner les normes sociales et environnementales européennes, déjà suffisamment battues en brèche, pas plus que les marchés publics, aux multinationales nord-américaines.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − UE i USA to dwa największe światowe podmioty w dziedzinie handlu i inwestycji, wytwarzające łącznie blisko połowę światowego PKB i odpowiadające za jedną trzecią światowego handlu. Na drodze światowej gospodarki wciąż stają nowe wyzwania, dlatego konieczne jest potwierdzenie strategicznego znaczenia stosunków gospodarczych UE-USA oraz określenie przez nie wspólnego podejścia do handlu, inwestycji, a także norm i regulacji koniecznych do osiągnięcia wspólnych celów.

Zintensyfikowanie prac Transatlantyckiej Rady Gospodarczej przyczyniłoby się do ściślejszej transatlantyckiej współpracy w określaniu norm oraz w zakresie wprowadzania na rynek nowych technologii. Stworzenie transatlantyckiego partnerstwa handlowego i inwestycyjnego wychodzi poza dwustronne umowy handlowe, dlatego też wymaga zaangażowania wszystkich zainteresowanych podmiotów na każdym etapie negocjacji.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Jako członek parlamentarnej delegacji ds. stosunków UE-USA z zadowoleniem przyjmuję kolejny ciekawy i potrzebny dokument normujący te stosunki. UE i USA to dwa największe światowe podmioty w dziedzinie handlu i inwestycji, wytwarzające łącznie blisko połowę światowego PKB i odpowiadające za jedną trzecią światowego handlu. Na drodze światowej gospodarki wciąż stają nowe wyzwania, dlatego konieczne jest potwierdzenie strategicznego znaczenia stosunków gospodarczych UE-USA oraz określenie w ich ramach wspólnego podejścia do handlu, inwestycji, a także norm i regulacji koniecznych do osiągnięcia wspólnych celów. Stworzenie transatlantyckiego partnerstwa handlowego i inwestycyjnego wychodzi poza dwustronne umowy handlowe, dlatego też wymaga zaangażowania wszystkich zainteresowanych podmiotów na każdym etapie negocjacji.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Ao contrário do que os grandes defensores do livre comércio apregoam, este acordo não vai favorecer a "criação de emprego de elevada qualidade para os trabalhadores europeus", não vai beneficiar "diretamente os consumidores europeus", não vai abrir novas oportunidades para que empresas da UE vendam bens e prestem serviços nos EUA, ou pelo menos para as empresas de todos os países da UE, em particular as pequenas e médias empresas. Abrirá certamente novas oportunidades a grandes multinacionais, como por exemplo, no acesso em pleno aos “mercados” de serviços públicos a privatizar. Como seria de esperar, direita e social-democracia estão do mesmo lado, na defesa do livre comércio – um dos pilares do neoliberalismo que emergiu do Consenso de Washington. Obviamente votámos contra.

 
Avis juridique - Politique de confidentialité