Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 23. května 2013 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Žádost o zbavení parlamentní imunity: viz zápis
 3.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu): viz zápis
 4.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu): viz zápis
 5.Převod prostředků: viz zápis
 6.Makroregionální strategie pro Alpy
 7.Pracovní podmínky a zdravotní a bezpečnostní normy v souvislosti s nedávnými požáry závodů a zhroucením budovy v Bangladéši (rozprava)
 8.Přivítání
 9.Pracovní podmínky a zdravotní a bezpečnostní normy v souvislosti s nedávnými požáry závodů a zhroucením budovy v Bangladéši (pokračování rozpravy)
 10.Neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu - Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami (rozprava)
 11.Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 87a odst. 6 a čl. 88 odst. 4 písm. d) jednacího řádu): viz zápis
 12.Prohlášení předsednictví
 13.Hlasování
  13.1.Celní kodex Společenství, pokud jde o datum jeho použitelnosti (A7-0170/2013 - Constance Le Grip) (hlasování)
  13.2.Obnovení přístupu Myanmaru/Barmy k všeobecným celním preferencím (A7-0122/2013 - David Martin) (hlasování)
  13.3.Finanční odpovědnost v souvislosti se soudy pro urovnávání sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je EU smluvní stranou (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski) (hlasování)
  13.4.Neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu (A7-0371/2012 - Horst Schnellhardt) (hlasování)
  13.5.Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami (A7-0366/2012 - Horst Schnellhardt) (hlasování)
  13.6.Budoucí legislativní návrhy týkající se hospodářské a měnové unie (B7-0250/2013) (hlasování)
  13.7.Situace syrských uprchlíků v sousedních zemích (B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013, B7-0228/2013, RCB7-0199/2013) (hlasování)
  13.8.Navracení majetku zemím arabského jara, které procházejí procesem transformace (RCB7-0188/2013, B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013, B7-0194/2013) (hlasování)
  13.9.Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012 (B7-0161/2013) (hlasování)
  13.10.Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2012 (B7-0186/2013) (hlasování)
  13.11.Jednání o dohodě o obchodu a investicích mezi EU a USA (B7-0187/2013, B7-0195/2013) (hlasování)
  13.12.Přístup Myanmaru/Barmy k všeobecným celním preferencím (B7-0198/2013) (hlasování)
  13.13.Makroregionální strategie pro Alpy (B7-0190/2013, B7-0190/2013, B7-0196/2013, B7-0197/2013, B7-0229/2013) (hlasování)
  13.14.Pracovní podmínky a zdravotní a bezpečnostní normy v souvislosti s nedávnými požáry závodů a zhroucením budovy v Bangladéši (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování
  14.1.Celní kodex Společenství, pokud jde o datum jeho použitelnosti (A7-0170/2013 - Constance Le Grip)
  14.2.Obnovení přístupu Myanmaru/Barmy k všeobecným celním preferencím (A7-0122/2013 - David Martin)
  14.3.Finanční odpovědnost v souvislosti se soudy pro urovnávání sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je EU smluvní stranou (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
  14.4.Neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu (A7-0371/2012 - Horst Schnellhardt)
  14.5.Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami (A7-0366/2012 - Horst Schnellhardt)
  14.6.Budoucí legislativní návrhy týkající se hospodářské a měnové unie (B7-0250/2013)
  14.7.Situace syrských uprchlíků v sousedních zemích (B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013, B7-0228/2013, RCB7-0199/2013)
  14.8.Navracení majetku zemím arabského jara, které procházejí procesem transformace (RCB7-0188/2013, B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013, B7-0194/2013)
  14.9.Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012 (B7-0161/2013)
  14.10.Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2012 (B7-0186/2013)
  14.11.Jednání o dohodě o obchodu a investicích mezi EU a USA (B7-0187/2013, B7-0195/2013)
  14.12.Přístup Myanmaru/Barmy k všeobecným celním preferencím (B7-0198/2013)
  14.13.Makroregionální strategie pro Alpy (B7-0190/2013, B7-0190/2013, B7-0196/2013, B7-0197/2013, B7-0229/2013)
  14.14.Pracovní podmínky a zdravotní a bezpečnostní normy v souvislosti s nedávnými požáry závodů a zhroucením budovy v Bangladéši (RCB7-0223/2013, B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013, B7-0232/2013)
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 16.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 17.Změna pořadu jednání
 18.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 19.Postoje Rady v 1. čtení: viz zápis
 20.Změna pořadu jednání
 21.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  21.1.Indie: poprava Mohammada Afzala Gurua a její dopady
  21.2.Rwanda: případ Victoire Ingabireové
 22.Hlasování
  22.1.Guantánamo: hladovka vězňů (B7-0221/2013, B7-0233/2013, RCB7-0234/2013, B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013, B7-0240/2013) (hlasování)
  22.2.Indie: poprava Mohammada Afzala Gurua a její dopady (B7-0235/2013, RCB7-0237/2013, B7-0237/2013, B7-0238/2013, B7-0241/2013, B7-0242/2013, B7-0245/2013) (hlasování)
  22.3.Rwanda: případ Victoire Ingabireové (RCB7-0243/2013, B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013, B7-0248/2013, B7-0249/2013) (hlasování)
 23.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 24.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 25.Předložení dokumentů: viz zápis
 26.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 27.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 28.Přerušení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1528 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (4542 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí