Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 23. mai 2013 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a) (vt protokoll)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 6.Alpide makropiirkondlik strateegia
 7.Töötingimused ning tervishoiu- ja ohutusstandardid pärast hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (arutelu)
 8.Tervitus
 9.Töötingimused ning tervishoiu- ja ohutusstandardid pärast hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (arutelu jätkamine)
 10.Lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine - Loomatervishoiunõuded kauplemiseks koerte, kasside ja valgetuhkrutega (arutelu)
 11.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 87a lõige 6 ja artikli 88 lõike 4 punkt d) (vt protokoll)
 12.Presidentuuri avaldus
 13.Hääletused
  13.1.Ühenduse tolliseadustik ja selle kohaldamiskuupäev (A7-0170/2013 - Constance Le Grip) (hääletus)
  13.2.Myanmarile/Birmale antud üldiste tariifsete soodustuste taastamine (A7-0122/2013 - David Martin) (hääletus)
  13.3.Finantsvastutus, mis on seotud nende rahvusvaheliste lepingutega loodud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vahekohtutega, mille osaline on EL (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski) (hääletus)
  13.4.Lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine (A7-0371/2012 - Horst Schnellhardt) (hääletus)
  13.5.Loomatervishoiunõuded kauplemiseks koerte, kasside ja valgetuhkrutega (A7-0366/2012 - Horst Schnellhardt) (hääletus)
  13.6.Uued seadusandlikud ettepanekud majandus- ja rahaliidu kohta (B7-0250/2013) (hääletus)
  13.7.Süüria põgenike olukord naaberriikides (B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013, B7-0228/2013, RCB7-0199/2013) (hääletus)
  13.8.Varade tagastamine üleminekuetapis olevatele araabia kevade riikidele (RCB7-0188/2013, B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013, B7-0194/2013) (hääletus)
  13.9.Bosnia ja Hertsegoviina 2012. aasta eduaruanne (B7-0161/2013) (hääletus)
  13.10.Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2012. aasta eduaruanne (B7-0186/2013) (hääletus)
  13.11.ELi kaubandus- ja investeerimislepingu läbirääkimised USAga (B7-0187/2013, B7-0195/2013) (hääletus)
  13.12.Üldiste tariifsete soodustuste andmine Myanmarile/Birmale (B7-0198/2013) (hääletus)
  13.13.Alpide makropiirkondlik strateegia (B7-0190/2013, B7-0190/2013, B7-0196/2013, B7-0197/2013, B7-0229/2013) (hääletus)
  13.14.Töötingimused ning tervishoiu- ja ohutusstandardid pärast hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
  14.1.Ühenduse tolliseadustik ja selle kohaldamiskuupäev (A7-0170/2013 - Constance Le Grip)
  14.2.Myanmarile/Birmale antud üldiste tariifsete soodustuste taastamine (A7-0122/2013 - David Martin)
  14.3.Finantsvastutus, mis on seotud nende rahvusvaheliste lepingutega loodud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vahekohtutega, mille osaline on EL (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
  14.4.Lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine (A7-0371/2012 - Horst Schnellhardt)
  14.5.Loomatervishoiunõuded kauplemiseks koerte, kasside ja valgetuhkrutega (A7-0366/2012 - Horst Schnellhardt)
  14.6.Uued seadusandlikud ettepanekud majandus- ja rahaliidu kohta (B7-0250/2013)
  14.7.Süüria põgenike olukord naaberriikides (B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013, B7-0228/2013, RCB7-0199/2013)
  14.8.Varade tagastamine üleminekuetapis olevatele araabia kevade riikidele (RCB7-0188/2013, B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013, B7-0194/2013)
  14.9.Bosnia ja Hertsegoviina 2012. aasta eduaruanne (B7-0161/2013)
  14.10.Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2012. aasta eduaruanne (B7-0186/2013)
  14.11.ELi kaubandus- ja investeerimislepingu läbirääkimised USAga (B7-0187/2013, B7-0195/2013)
  14.12.Üldiste tariifsete soodustuste andmine Myanmarile/Birmale (B7-0198/2013)
  14.13.Alpide makropiirkondlik strateegia (B7-0190/2013, B7-0190/2013, B7-0196/2013, B7-0197/2013, B7-0229/2013)
  14.14.Töötingimused ning tervishoiu- ja ohutusstandardid pärast hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (RCB7-0223/2013, B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013, B7-0232/2013)
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 17.Päevakorra muutmine
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 19.Nõukogu esimese lugemise seisukohad (vt protokoll)
 20.Päevakorra muutmine
 21.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  21.1.India: Mohammad Afzal Guru hukkamine ja selle tagajärjed
  21.2.Rwanda: Victoire Ingabire juhtum
 22.Hääletused
  22.1.Guantánamo vangide näljastreik (B7-0221/2013, B7-0233/2013, RCB7-0234/2013, B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013, B7-0240/2013) (hääletus)
  22.2.India: Mohammad Afzal Guru hukkamine ja selle tagajärjed (B7-0235/2013, RCB7-0237/2013, B7-0237/2013, B7-0238/2013, B7-0241/2013, B7-0242/2013, B7-0245/2013) (hääletus)
  22.3.Rwanda: Victoire Ingabire juhtum (RCB7-0243/2013, B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013, B7-0248/2013, B7-0249/2013) (hääletus)
 23.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 24.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 25.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 26.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 27.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 28.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1528 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (4542 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika