Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel (valitud)
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Esmaspäev, 10. juuni 2013 - Strasbourg Uuendatud versioon

Regionaalpoliitika kui laiemate riiklike toetusskeemide osa (lühiettekanne)
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. – Toetan komisjoni 2014.–2020. aasta regionaalabi suuniste eelnõu, mis on riigiabi ajakohastamise programmi lahutamatu osa. Regionaalabil on tõhus roll üksnes siis, kui seda kasutatakse säästlikult ja proportsionaalselt ning kui see keskendub kõige ebasoodsamas olukorras olevatele ELi piirkondadele, kus vajadus regionaalabi järele on kõige suurem. Riigiabi- ja ühtekuuluvuspoliitika on suures osas üksteist täiendavad ja vastastikku tugevdavad. Seetõttu on oluline, et riigiabi ajakohastamine oleks kooskõlas struktuurifondide üldmääruse muudatustega. Arvestades komisjoni poolt osutatud probleemi suurettevõtete osas, leian, et nende täielikult riigiabi eeskirjadest väljajätmine ei ole põhjendatud, eriti arvestades nende osa tööhõives. Samuti annavad suurettevõted alltöövõtuna tööd väga paljudele VKEdele ning lisavad suure panuse teadus- ja arendustegevusse. Loodan, et komisjon lihtsustab märkimisväärselt kõige ebasoodsamas olukorras piirkondade VKEde juurdepääsu riigiabile, kuna need annavad olulise panuse regionaalarengusse.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika