Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 10 czerwca 2013 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu: patrz protokół
 5.Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
 6.Skład grup politycznych: patrz protokół
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu Europejskiego w 2014 r.: Patrz protokól
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu): Patrz protokól
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): Patrz protokól
 11.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 12.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 13.Składanie dokumentów: patrz protokół
 14.Petycje: patrz protokół
 15.Porządek obrad
 16.Przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy (debata)
 17.Minimalne wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (debata)
 18.Pakiet dotyczący inwestycji społecznych na rzecz wzrostu i spójności (debata)
 19.Egzekwowanie przepisów celnych w zakresie praw własności intelektualnej (debata)
 20.Wystąpienia jednominutowe (art. 150 Regulaminu PE)
 21.Nowa strategia na rzecz europejskiej polityki ochrony konsumentów (krótka prezentacja)
 22.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu: Patrz protokól
 23.Mieszkalnictwo socjalne w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)
 24.Mobilność związana z kształceniem i pracą zawodową kobiet w UE (krótka prezentacja)
 25.Pomoc prawna w rozstrzyganiu transgranicznych sporów cywilnych i handlowych (krótka prezentacja)
 26.Polityka regionalna, która stanowi element programów pomocy państwa o szerokim zasięgu (krótka prezentacja)
 27.Strategia wdrożenia europejskiej usługi opłaty elektronicznej i system winiet dla lekkich pojazdów prywatnych (krótka prezentacja)
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 29.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (549 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2043 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności