Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Stenograma dezbaterilor
Luni, 10 iunie 2013 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declaraţiile Preşedinţiei
 3.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare
 4.Componenţa Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 5.Verificarea prerogativelor: consultaţi procesul-verbal
 6.Componenţa grupurilor politice: a se vedea procesul-verbal
 7.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 8.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2014: consultaţi procesul-verbal
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 10.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 11.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor: a se vedea procesul-verbal
 12.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 13.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 14.Petiţii: a se vedea procesul-verbal
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Crima organizată, corupţia şi spălarea de bani (dezbatere)
 17.Cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) (dezbatere)
 18.Investiții sociale pentru promovarea creșterii și coeziunii (dezbatere)
 19.Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale (dezbatere)
 20.Intervenţii cu durata de un minut (Articolul 150 din Regulamentul de procedură al PE)
 21.O nouă agendă privind politica de protecție a consumatorilor europeni (prezentare succintă)
 22.Poziţiile Consiliului în prima lectură: consultaţi procesul-verbal
 23.Locuinţele sociale din Uniunea Europeană (prezentare succintă)
 24.Mobilitatea educaţională şi profesională a femeilor (prezentare succintă)
 25.Îmbunătățirea accesului la justiție: asistența judiciară acordată în litigiile civile și comerciale transfrontaliere (prezentare succintă)
 26.Politica regională ca parte a unor sisteme mai ample de sprijin din partea statului (prezentare succintă)
 27.Un serviciu de taxare rutieră electronică şi un sistem de viniete pentru vehiculele private uşoare (prezentare succintă)
 28.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 29.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (549 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2043 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate