Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0242(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0432/2012

Debaty :

PV 11/06/2013 - 16
CRE 11/06/2013 - 16

Głosowanie :

PV 12/06/2013 - 8.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0258

Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 11 czerwca 2013 r. - Strasburg Wersja poprawiona

16. Ustanowienie norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (przekształcenie) - Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej złożony w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) - Ustanowienie systemu Eurodac do porównywania odcisków palców - Udzielanie i cofanie statusu ochrony międzynarodowej (przekształcenie) (debata)
zapis wideo wystąpień
Protokół
MPphoto
 

  President. − The next item is the joint debate on asylum concerning

– the recommendation for second reading from the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs on the Council position at first reading with a view to the adoption for a directive of the European Parliament and of the Council laying down standards for the reception of applicants for international protection (recast) (14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD)) (Rapporteur: Antonio Masip Hidalgo) (A7-0214/2013),

– the recommendation for second reading from the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast) (5605/3/2012 – C7-0164/2013 – 2008/0243(COD)) (Rapporteur: Cecilia Wikström) (A70216/2013),

– the report by Monica Luisa Macovei, on behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, on the amended proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the establishment of ‘Eurodac’ for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EC) No […/…] (establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person) and to request comparisons with EURODAC data by Member States’ law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes and amending Regulation (EU) No 1077/2011 establishing a European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (recast) ((COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD)) (A7-0432/2012), and

– the recommendation for second reading from the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs on the Council position at first reading with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council on common procedures for granting and withdrawing international protection (recast) (08260/2/2013 – C7-0163/2013 - 2009/0165(COD)) (Rapporteur: Sylvie Guillaume) (A7-0217/2013).

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo, Ponente. − Señor Presidente, queridos diputados, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, muy querida Comisaria Cecilia Malmström, me alegro de que mañana, finalmente, aprobemos mi informe sobre condiciones de acogida, así como los otros sobre este primer paquete de asilo.

Me alegro porque han sido muchos años de trabajo de mi equipo, de la secretaría de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de las organizaciones de derechos humanos, muy especialmente el ACNUR, así como de mucha gente implicada en la Comisión y en el Consejo –como, en el presente, la Comisaria Malmström, con su tenacidad, y, en el pasado, el Comisario Barrot.

Pero me alegro, sobre todo, porque creo que con esta Directiva el Parlamento Europeo se quita la espina de la Directiva del retorno, también conocida como la Directiva de la vergüenza. Esa página oscura de este Parlamento va a quedar superada –espero– con la ayuda de mi informe.

Europa no debe ser vista como el policía que expulsa a los inmigrantes. Europa es, sobre todo, tierra de asilo que defiende a los defensores de la libertad, a los perseguidos por defenderla, y asegura unas condiciones dignas a los asilados mientras se tramita su expediente.

Este Parlamento ha trabajado durante dos legislaturas a fondo para mejorar la legislación europea de asilo. En la legislatura pasada visitamos los principales centros de acogida de toda Europa. Conocimos situaciones dramáticas: unas inevitables, por tragedias que ocurren cada día más allá de nuestras fronteras; otras evitables –espero– gracias a este nuevo paquete de mejora de las condiciones de acogida de las personas que demandan asilo.

Vamos a destruir con esta legislación el automatismo cruel e inhumano que lleva al asilado de la persecución en su tierra a la huida a Europa —tantas veces sinónimo de libertad—, para acabar nada más cruzar la frontera europea en la cárcel. A partir de ahora solo se podrá detener a los demandantes de asilo por seis motivos tasados.

Esta Directiva nace también con el firme propósito de evitar situaciones de desprotección que condenen a los demandantes a la indigencia. Además, si Europa quiere estar a la altura del país más diverso y dinámico del mundo –los Estados Unidos–, debe permitir a los demandantes de asilo que trabajen y se ganen la vida por sí mismos cuanto antes.

Creo que hay que ayudar a los necesitados, pero también que hay que permitirles ser autosuficientes cuanto antes. Sé que entre los demandantes de asilo hay muchos muy cualificados que podrían ganarse la vida sin coste adicional para las arcas de nuestros Estados. Así pasa en los Estados Unidos y así pasará aquí porque la tormenta económica se disipará y volveremos a hablar de nuestras necesidades de mano de obra, manual e intelectual, aunque sea temporal.

En resumen, me gustaría que este informe fuera mi pequeña aportación en el Parlamento Europeo al respeto a la dignidad humana, cualquiera que sea su origen en Europa. ¡Sí a la Directiva de la humanidad, de la dignidad, no a la Directiva de la vergüenza!

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, föredragande. − Herr talman! Ja, vi skriver verkligen historia i dag. Arbetet med det gemensamma asylpaketet inleddes nämligen 1999 och nu, 14 år senare, så blir det verklighet. Det har varit en lång väg, som inte alltid har varit så lätt att vandra, och i vissa stunder har den här dagen känts mycket, mycket avlägsen. Men tack vare att vi alla som arbetat tillsammans mot detta mål har burits av samma gemensamma övertygelse om att vårt sätt att bemöta flyktingar måste förbättras, så har vi nu nått målet. Asylpaketet har blivit en verklighet och en skapelse som vi alla har anledning att vara stolta över.

Med de nya lagar som vi antar skapar vi ett gemensamt regelverk och sätter en miniminivå som medlemsländerna nu har att leva upp till. Den långa processen har resulterat i många kompromisser mellan våra institutioner. Jag är i dag både glad och stolt över att de nya reglerna är mycket tydligare, humanare och betydligt mycket rättssäkrare för de asylsökande och också tydliga för medlemsländerna. Jag vill tacka alla som har arbetat tillsammans för ett gott samarbete. Tidvis har vi umgåtts mer med varandra än med våra familjer.

Jag vill tacka rådet, sex ordförandeskap som jag har arbetat med, alla experter, assistenter och tjänstemän. Nu är vi i mål, och det finns nu tydliga, klara tidsfrister för de olika stegen i en asylprocess och en tydlig ansvarsfördelning mellan medlemsländerna, också i de fall när en person ska överföras mellan länder. Detta förhindrar långdragna processer och att människor hamnar i rättsligt limbo när ingen har ansvaret att utreda deras ärende. Andra stora förbättringar är rätten till information, rätt till ett juridiskt ombud, rätt att överklaga, begränsad möjlighet att sätta människor i låst förvar och betydligt förbättrade villkor för ensamkommande flyktingbarn.

Som parlamentets föredragande för den nya Dublin III-förordningen vill jag särskilt nämna några framsteg i mitt betänkande och den alldeles nya punkt som slår fast att överföringar inte får göras till andra medlemsländer om personen riskerar att utsättas för inhuman eller förnedrande behandling. Om det finns skäl att misstänka detta, ska asylansökan eller asylprövningen göras i det land där personen befinner sig.

Vidare skapas en utvidgad möjlighet för ensamkommande barn att förenas inte bara med föräldrar, utan också med syskon, mor- och farföräldrar, mostrar och farbröder som befinner sig lagligt i ett av våra medlemsländer.

Vi har också skapat en tidig varningsmekanism som ska övervaka hur medlemsländerna implementerar lagstiftningen. Asylkontoret på Malta kommer, tillsammans med kommissionen, att ha en nyckelroll. Syftet är så klart att på ett tidigt stadium upptäcka problem i ländernas asylsystem. Mekanismen är utformad för att förhindra att fler länders system kollapsar.

Den sista punkten i förhandlingarna gällde var ensamkommande flyktingbarns asylansökan ska behandlas. Dublin II-förordningen har inte varit tydlig i fråga om detta. Vi ville tillsammans med kommissionen förtydliga att ensamkommande barn inte borde utsättas för överföringar utan få asylansökan behandlad i det land där de befinner sig. Rådet ville inte gå med på detta. Därför gör vi en deklaration som publiceras tillsammans med Dublin III-förordningen i morgon med en referens till ett fall i EU-domstolen om asylprövning av ensamkommande barn, där kommissionen ska återkomma med en modifiering av denna artikel i enlighet med det domslut som kom från domstolen i torsdags, den 6 juni, och det slår fast mycket tydligt att ensamkommande flyktingbarn inte ska utsättas för överföringar utan behandlas i det land där barnet befinner sig.

Jag slutar där jag började: Vi skriver historia, vi har alla anledning att tacka varandra och vara stolta!

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei, Raportoare. − Şi eu voi spune, ca şi Cecilia Wikström, că astăzi trăim un moment istoric pentru politica de azil a Uniunii Europene şi mă bucur că, împreună, am reuşit să ajungem la acest rezultat, prin care, iată, săptămâna aceasta votăm tot pachetul pe azil.

Deci este un succes pentru Parlament, pentru Comisia Europeană, pentru Consiliu şi vreau să încep prin a mulţumi Comisiei Europene, Comisarei Cecilia Malmström în particular şi echipei sale, vreau să mulţumesc Consiliului şi, în particular, Preşedinţiei irlandeze, care a fost extrem de utilă şi de ajutor în finalizarea acestui dosar şi, desigur, colegilor mei raportori din umbră din toate celelalte grupuri politice.

Cred că este important, referindu-mă la EURODAC, unde sunt raportor, să precizez exact ce este EURODAC. Este un sistem de colectare a amprentelor digitale de la trei categorii de persoane:

1. este vorba de persoanele din alte state decât Uniunea Europeană, care solicită azil sau protecţie internaţională în Uniunea Europeană;

2. este vorba de persoanele prinse trecând graniţa unui stat al Uniunii în mod ilegal şi

3. este vorba de amprentele de la persoanele iarăşi din afara Uniunii Europene, care sunt prinse în mod ilegal pe teritoriul unui stat membru.

Toate aceste categorii de persoane şi, respectiv, de amprente folosesc pentru implementarea politicii de azil.

Am să dau un exemplu de ce e nevoie de o astfel de bază de date: pentru că au existat situaţii în care o persoană a cerut azil politic în Franţa şi apoi a cerut azil politic şi în alte state, în Germania sau în Marea Britanie. Instanţele respective de judecată pot verifica exact, prin baza de date EURODAC, în câte alte locuri, dacă s-a întâmplat aşa ceva, persoana respectivă a cerut azil politic. De asemenea, au fost câteva situaţii în care cei care au solicitat azil politic au pretins că, de pildă, cu două luni în urmă erau torturaţi într-o anumită ţară; ori, verificându-se în sistemul EURODAC, s-a descoperit că, la data respectivă, intraseră deja în Uniunea Europeană şi, ca atare, argumentul nu era real.

Ce vreau să spun: vreau să spun că vrem să îi protejăm şi să îi sprijinim pe toţi cei care au într-adevăr nevoie de protecţie internaţională şi sunt bineveniţi în Uniunea Europeană. Şi, evident, trebuie să fie oneşti cu noi. Dar nu vrem să îi protejăm pe cei care vin aici minţindu-ne şi încercând să înşele sistemul. Aşa cum nu vrem ca nimeni, niciun cetăţean european, să ia beneficii sociale din mai multe state ale Uniunii, nu vrem ca acest lucru să se întâmple pentru cei care cer azil politic. Deci aplicăm reguli egale pentru cetăţenii Uniunii şi solicitanţii de protecţie internaţională.

Noutatea principală a acestui raport este accesul autorităţilor de cercetare, în cazuri de infracţiuni serioase şi de terorism, la răspunsuri de la baza de date EURODAC cu privire la amprente. Şi iarăşi am să dau un exemplu: dacă se comite o faptă gravă sau un act de terorism într-un stat membru şi se colectează amprente digitale de la locul crimei, iar acestea nu sunt identificate în baza de date naţională şi nici în alte baze de date, atunci statul respectiv poate să întrebe EURODAC dacă are sau nu astfel de amprente în sistemul său. EURODAC face doar o comparare, nu îţi dă nume înapoi, îţi spune da sau nu şi te trimite la ţara unde acele amprente au fost colectate.

Prin urmare, există garanţii de protecţie a datelor personale, persoana este informată atunci când i se ridică amprentele că s-ar putea să fie folosite în acest scop. Am pus în balanţă şi am acordat cele două interese de protecţie a datelor personale şi protecţie a interesului public.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume, rapporteure. − Monsieur le Président, c'est avec une certaine émotion, moi aussi, que j'aborde ce débat aujourd'hui puisque cela fait près de quatre ans que nous travaillons au sein du Parlement de manière acharnée et offensive à la création d'un régime d'asile européen commun.

Dans le cas spécifique de la directive sur la procédure d'asile pour laquelle j'ai été nommée rapporteure, reconnaître que le chemin parcouru a été semé d'embûches est un doux euphémisme. C'est pourquoi je suis très heureuse, aujourd'hui, d'apporter ma pierre à l'édifice.

La directive sur la procédure d'asile actuellement en vigueur a souvent été qualifiée de catalogue des pires pratiques nationales. La Commission, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés ou bien encore les organisations non gouvernementales ont relevé de nombreux constats d'échec dans l'application de la directive précédente.

Il suffit d'ailleurs de comparer les taux de reconnaissance d'un État membre à l'autre pour constater à quel point demander l'asile en Europe peut s'apparenter à une loterie selon le pays responsable de la demande. Alors que le taux de reconnaissance en 2012 a été de moins de 1 % en Grèce, il s'est élevé, par comparaison, à 90 % à Malte, 29 % en Allemagne ou encore14,5 % en France. En outre, selon la nationalité des demandeurs, le taux de protection varie grandement d'un État à l'autre. Par exemple, si un Afghan cherche l'asile en Europe, ses chances de se voir offrir une protection varient de 8 % à 91 % selon l'État où il dépose sa demande. Il était donc indispensable et urgent de réviser la directive sur la procédure d'asile, tant dans l'intérêt des demandeurs d'asile que des États.

Mais le processus de réforme est loin d'avoir été un long fleuve tranquille. Il y a quasiment quatre ans, en octobre 2009, la Commission a fait une proposition de modification de la directive. Si le Parlement a, très tôt, accueilli favorablement cette proposition et les améliorations suggérées aussi bien en termes de droit et d'efficacité que d'harmonisation, il n'en a pas été tout à fait de même du côté du Conseil. Il a rapidement fait valoir que les modifications allaient générer des coûts financiers et faciliter des abus ainsi que des détournements de procédure.

Pour sortir de l'impasse, la Commission a présenté une nouvelle proposition où elle tenait davantage compte des réserves du Conseil. De son côté, le Parlement a fait un pari à la fois ambitieux et, selon moi, courageux, et nous avons activement travaillé à une position qui place très haut les curseurs, du côté d'une harmonisation à la hausse des normes de protection.

Avec cette première étape, le Parlement a voulu défaire une vision un peu trop manichéenne de l'asile, à savoir celle qui voudrait qu'il soit exclusivement question de coûts et d'abus. Et aux arguments de coût et d'efficacité mis en avant pour limiter les réformes, nous avons voulu opposer le fait que ce sont plutôt les procédures mal utilisées et de piètre qualité qui coûtent cher aux États. Après des années de discussions parfois laborieuses, nous sommes parvenus à trouver un terrain d'entente et à dessiner les nouveaux contours de la procédure d'asile au sein de l'Union européenne. Le compromis auquel nous sommes arrivés est-il vraiment exactement celui que nous aurions souhaité? Évidemment que non! Mais nous avons respecté une stratégie d'équilibre global telle que le Parlement le souhaitait, qui allie à la fois la qualité des procédures, le respect des droits et l'efficacité du processus décisionnel pour les États membres.

À l'issue des discussions, il y a indubitablement une valeur ajoutée aux textes sur les procédures: les règles sont précisées et clarifiées, les garanties procédurales sont renforcées et les procédures sont plus justes et plus efficaces. Voici, très rapidement, quelques éléments de présentation de certains d'entre eux: par exemple, parmi les améliorations, les règles claires et précises sur la formation obligatoire des autorités en charge de l'examen des demandes; l'introduction d'un mécanisme d'identification concernant les personnes vulnérables, avec évidemment l'identification des besoins, mais aussi la réponse qui est formulée à l'intention de ceux qui éprouvent ces besoins; les dispositions détaillées sur l'entretien individuel, qui doit être mené de façon quasi systématique; le droit à un recours effectif, qui est un point fondamental dans notre texte qui suit l'évolution de la jurisprudence; l'introduction des modalités d'accès à la procédure avec des délais désormais précis; et évidemment, en parlant des délais, l'instauration d'un délai général de six mois pour l'examen d'une demande d'asile soumis à quelques exceptions, mais toutefois dans l'intérêt des demandeurs et des États.

Ce sont autant d'améliorations qui répondent aux déficiences et aux dysfonctionnements qui ont été relevés au cours de ces dernières années par les différents observateurs des systèmes procéduraux d'asile dans les États membres. Autant d'améliorations qui devraient permettre également d'approfondir le processus d'harmonisation et d'unifier l'actuel patchwork des procédures d'asile en Europe.

 
  
MPphoto
 

  Lucinda Creighton, President-in-Office of the Council. − Mr President, I am very pleased to be here today, representing the Irish Presidency of the Council, to mark this important stage in the completion of the second phase of the Common European Asylum System.

This project, as many of you will know, has been an important goal of the Irish Presidency of the Council, and I am very pleased that we have been able to play our role in reaching some of the final compromises necessary for agreement on the Procedures Directive and the Eurodac Regulation.

I wish to acknowledge particularly the role played by previous Council Presidencies, most recently and notably the Presidencies of Cyprus, Denmark and Poland, in the legislative process, which is now in its final stage.

Indeed, since the first half of 2009 the legislative package on asylum has absorbed the energies of no fewer than nine Council Presidencies, all of whom have worked with the co-legislator and the European Commission to forge the agreements, the final elements of which are now being put in place.

We are in the final stage of concluding a project initiated in June 2008 with the publication by the European Commission of its policy plan on asylum in which it announced its intention to build on the existing legal framework in the field of asylum.

The initiative of the Commission was quickly taken up by the European Council, adopting in October 2008 the European Pact on Immigration and Asylum in which the European Council stated that the time had come to take new initiatives to complete the establishment of the common European asylum system and thus to offer a higher degree of protection.

The entry into force of the Lisbon Treaty in December 2009 modified the legal framework for asylum policy and provided for a uniform status of asylum, a uniform status of subsidiary protection and common procedures for granting and withdrawing the two forms of international protection.

It is to be welcomed that the legislative instruments for the second phase of the common European asylum system have been based on the new Treaty provisions, thus ensuring compliance with the principle of non-refoulement and the 1951 Geneva Convention on the Status of Refugees and its 1967 Protocol.

In adopting the Stockholm Programme in December 2009, the European Council renewed its commitment to the establishment of a common asylum procedure and a uniform status for those granted international protection. The European Council also stated that, while the common European asylum system should be based on high protection standards, due regard should also be given to a fair and effective procedure capable of preventing abuse. It is fair to say that the overall compromises developed during the legislative process have been informed by the strategic guidelines laid down by the European Council in the Stockholm Programme.

In this regard I would like to acknowledge the creative contributions of all those in the Council, the European Parliament and the Commission, which have allowed the negotiations to be brought to this successful conclusion.

These new instruments provide for a number of important improvements: the new legislative framework further harmonises national asylum systems, the common standards are more protective and fully in line with the evolving case law of the Court of Justice and the European Court of Human Rights, and the new rules will enable Member States to operate efficient asylum systems capable of tackling abuse.

This second phase of the common European asylum system has seen the establishment of the European Asylum Support Office. The office, in Malta, which is now fully operational, is an important element in the development and implementation of the common European asylum system and is contributing to the strengthening of all forms of practical cooperation between the Member States.

The Dublin System remains a cornerstone in building the common European asylum system, as it clearly allocates responsibility for the examination of asylum applications. It is fair to say that the importance of the Dublin System was reflected in the intensive and creative negotiations which have taken place since the legislative proposal of the Commission was presented in December 2008.

One of the innovative elements arising from the negotiations was the inclusion in the Dublin Regulation of a mechanism for early warning, preparedness and crisis management. The mechanism allows for an active and early response to situations where the asylum system of a Member State is subject to particular pressure or has problems in its functioning. It provides for structured and escalating actions in order to address any deficiencies and problems before the situation becomes a fully-fledged crisis.

This provision is an important element in laying strong foundations for the mutual trust built upon Member States’ individual responsibility for adhering to their EU and international obligations in law and in practice. Responsibility and mutual trust are the pillars on which the common framework on genuine and practical solidarity in the field of asylum should be built. In this regard, it is important to note that solidarity and responsibility go hand-in-hand.

Each Member State should ensure that it has in place a well-functioning and robust asylum system to enable it to cope with migratory fluctuations and to allow it to receive solidarity measures. An essential element to a credible and sustainable common European asylum system is that Member States build and maintain sufficient capacity in the national asylum systems.

Following the guidance of the European Council, the Member States are urged to support each other in building this capacity. The European Asylum Support Office has an important role in coordinating this endeavour.

I would like, in concluding, to express my particular thanks to your rapporteurs, who have worked so hard to make these agreements possible and who have already spoken so eloquently: Sylvie Guillaume for the Asylum Procedures Directive; Monica Macovei for the Eurodac Regulation; Cecilia Wikström for the ‘Dublin’ Regulation and Antonio Masip Hidalgo for the Reception Conditions Directive.

We should, of course, not forget the contribution made by Jean Lambert who, as the Rapporteur for the Qualification Directive, contributed to our reaching an agreement in 2011, and give more general thanks to Commissioner Cecilia Malmström for her assistance in helping and guiding the brokering of some of the vital compromises which have made these agreements possible.

In conclusion, as President of the Council, I very much look forward to following the debate, which represents such an important milestone in the establishment of the common European asylum system.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Mr President, the second phase of the Common European Asylum System has been several years in the making. I am very happy to be here with you today to speak the day before it is hopefully adopted by a large majority in this plenary.

Fifteen years ago, the EU had no common rules on asylum. Basic minimum standards have since been adopted, and today we are to make a decisive step towards a true common system. This is, in many ways, a historic achievement.

These negotiations, as you all know, have been tough. They have been long and very difficult, but thanks to the great work done by you, the rapporteurs, I am delighted to say that we achieved the results which will make a difference. It shows how much difference the European Parliament can make. I would like to thank all of you present: Antonio Masip Higaldo, Cecilia Wikström, Sylvie Guillaume, Monica Macovei, Jean Lambert, and all the shadow rapporteurs and all the others involved, especially in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, for your hard work, your support and your dedication on this. I would also, of course, like to thank the Irish Presidency. There were many presidencies before you, but it was the Irish Presidency which managed to conclude on the final, very difficult, but very important, issues.

Let me mention some of the improvements that the new asylum package will make. Thanks to the new Asylum Procedures Directive, asylum procedures will be quicker, more efficient and fairer to asylum seekers. All asylum seekers will receive early assistance in the procedure to minimise errors and reduce hardship due to long procedures. There will be a general deadline of six months for normal asylum procedures. Asylum seekers will no longer have to wait years for a decision. This will, of course, reduce human suffering, and also save money because people will not depend on financial and social assistance.

The new rules in the Asylum Procedures and Reception Conditions Directives mean that asylum seekers with special needs will be quickly identified. They will receive the necessary support to explain their claim, and adequate reception conditions. There will be greater protection for unaccompanied minors and victims of torture.

In the new Reception Conditions Directive there are rules ensuring that detention of asylum seekers will be applied only as an exception, on six limited grounds. This is a huge improvement compared to the current rules. All the necessary guarantees need to be available, including free legal assistance. The conditions in detention centres need to be adequate, especially for vulnerable people.

In addition, the new Reception Conditions Directive will provide for quicker access for asylum seekers to the labour market. That way, if exceptionally they have to wait for more than nine months for a decision, they will be able to support themselves instead of relying on state help. This will also, in the case of a positive decision, speed up the integration process.

The new Dublin Regulation will give asylum seekers more rights and protection in the procedure for determining the responsible Member States. This procedure will also be more efficient and clearer, avoiding conflicts of competence between Member States.

In parallel to the Commission’s infringement powers, there will be a mechanism to detect early problems in national asylum or reception systems, and to address the root causes before these problems develop. It will be equipped with solidarity measures for those whose problems stem from a particular pressure. This is an achievement of the new Dublin Regulation.

I also want to mention the Court judgement from last week, to which Mrs Wikström made reference. The Commission and I attach great importance to that. The ruling confirmed that our views on the interpretation of the current Dublin Regulation were correct. The Court confirmed that the unnecessary transfer of children between Member States should be avoided. With a view to ensuring the child’s best interests, the application must be examined in the state where the child is present.

The Commission is ready to live up to its commitment under the joint declaration in which we undertook to allow a quick adoption for the recast regulation and we will consider revising Article 8(4). If we make a proposal, the European Parliament and the Council will thereafter be called upon to exercise their legislative competences on the matter. In any case, the ruling of the Court of Justice is to be taken into account by all Member States in the implementation of the asylum rules, as it has already become part of the EU acquis.

The Qualification Directive has already been adopted, but we should mention it again. It clarifies the grounds for granting international protection and therefore will make asylum decisions more robust. It will also improve access to rights and integration measures for beneficiaries of international protection.

Finally, in the package we have the revised Eurodac Regulation. This will allow law enforcement access to the EU database of the fingerprints of asylum seekers, under strictly limited circumstances, in order to prevent, detect or investigate the most serious crimes, such as murder and terrorism.

The Commission was made aware in the last couple of days of a new proposed change to the variable geometry recitals in the Eurodac Regulation. The Council’s legal service argued they should be deleted. The Commission proposal put forward the recitals. We considered them helpful to clarify the legal clarity of application of the new acquis. In view of all the efforts that have been made to finalise this file and in order not to prevent the adoption, we can accept the deletion of those recitals. However, we strongly urge that such deletion be accompanied by a statement clarifying the participation of the associated countries in the Recast Regulation. This is the minimum necessary for clarity and transparency with the associated countries.

During the adoption of Eurodac, the Commission offered to undertake two tasks that I am happy to confirm today. Firstly, following consultation with Member States and Parliament, the Commission intends to publish in due course an indicative, non-binding model – a Eurodac law enforcement request form – to be sent by the designated authorities to the verifying authorities, which reflects the criteria set out in Article 20(1).

Secondly, Article 40(5) of the recast Eurodac Regulation calls on the Commission to make evaluations of the Eurodac Regulation at fixed intervals. These evaluations will include consideration of the storage period specified in Article 16 for ‘Category 2’ data on persons apprehended irregularly crossing a border; and of the period of time in Article 18 that the data on beneficiaries of international protection should be made available for law enforcement purposes.

This is indeed an important day. The asylum package has been, for me personally, a priority during this mandate. I know it has for many of you as well. A year ago I would have been hesitant in confirming that we would have an agreement before the summer, but today we are there, and I am very happy that it is on the verge of completion and I hope for a strong positive vote tomorrow in the plenary.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου, εξ ονόματος της ομάδας PPE. – Κύριε Πρόεδρε, το νέο πακέτο ασύλου όπως ολοκληρώνεται μετά από τις διαπραγματεύσεις και τους συμβιβασμούς, αποτελεί θετική εξέλιξη, αναφέρθηκαν ήδη πολλά από τα επιτεύγματα. Διασφαλίζουμε κοινές ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες, την υποδοχή και την προστασία των αιτούντων άσυλο. Με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, ανεξαιρέτως, σε κάθε κράτος μέλος, με αλληλεγγύη, με ευθύνη, με συνεργασία, με προσπάθεια να αποφεύγουμε την κατάχρηση των συστημάτων ασύλου από οικονομικούς μετανάστες που συχνά και με την παρότρυνση των διακινητών, υποβάλλουν αιτήματα ενώ πραγματικά δεν το δικαιούνται. Δυστυχώς όμως, και στον λίγο χρόνο θ' αναφερθώ σ' αυτό, δεν καταφέρνουμε να δημιουργήσουμε έναν πιο δίκαιο καταμερισμό της ευθύνης, ένα πιο δίκαιο καταμερισμό των βαρών όπως αυτά διαμορφώνονται με τον Κανονισμό Δουβλίνο.

Αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ φοβάμαι ότι ήδη από μεθαύριο, μια μέρα μετά την έγκριση του νέου κανονισμού Δουβλίνο 3, θα ψάχνουμε για το Δουβλίνο 4. Γιατί οι χώρες προ της εισόδου θα εξακολουθούν να δέχονται δυσανάλογα μεγάλη πίεση σε σχέση με τις υπόλοιπες, αφού λόγω των επιστροφών του Δουβλίνου, μεγάλος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών θα εγκλωβίζεται τελικά στις χώρες αυτές, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα και άλλες. Και αυτό γιατί ο υπήκοος τρίτης χώρας, αφού απορριφθεί η αίτησή του για άσυλο, δεν μπορεί τελικά να πάει σε άλλο κράτος μέλος λόγω της απαγόρευσης του Σένγκεν, ούτε βεβαίως μπορεί να "επιστραφεί" στην χώρα προέλευσης, γιατί η συνεργασία με τις τρίτες χώρες είναι αναποτελεσματική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, πέρσι 25.000 άτομα ζήτησε η Ελλάδα να επιστραφούν στην Τουρκία και τελικά μόνο 110 επεστράφησαν.

Δυστυχώς, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κοσμογονικές αλλαγές στην γειτονιά μας και στις ροές των μεταναστών προς την Ευρώπη, το Συμβούλιο κάνει σαν να μη τις βλέπει, συμπεριφέρεται σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Το Συμβούλιο αρνήθηκε την πρόταση του 2008 της Επιτροπής, για αναστολή των επιστροφών σε περιπτώσεις χωρών με τεράστια πίεση. Φαίνεται ότι τα Δικαστήρια θα εξακολουθήσουν να υποκαθιστούν με τις αποφάσεις τους το δικό μας έλλειμμα για περισσότερη δράση και αλληλεγγύη. Και παρά τις αρχικές δεσμεύσεις, επίσης το Συμβούλιο δεν δέχεται τη δημιουργία μηχανισμού εσωτερικής επανεγκατάστασης αιτούντων άσυλο στη βάση μιας ρήτρας ανακατανομής με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια.

Αγαπητοί συνάδελφοι, δυστυχώς αύριο, λόγω του κανονισμού, δεν θα υπάρξει δυνατότητα να ψηφίσουμε. Οφείλω λοιπόν να δηλώσω σήμερα, όπως έκανα και στην Επιτροπή LIBE σε όλες τις ψηφοφορίες, ότι η ψήφος μου για τον κανονισμό Δουβλίνο είναι αρνητική, το ίδιο είναι και η ψήφος των συναδέλφων ελλήνων ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). - Señor Presidente, como presidente de la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior, me sumo a la felicitación de los ponentes que se han distinguido en la conducción de estos expedientes integrantes del paquete de asilo, y a los que celebran el resultado, que no es perfecto pero representa un avance: primero, por su contenido; y, en segundo lugar, porque cierra un primer círculo de un capítulo de la historia de la Unión Europea, desde el Tratado de Ámsterdam de 1999 a la conversión del espacio de libertad, seguridad y justicia en una política europea sujeta al procedimiento legislativo ordinario, del que entiende este Parlamento Europeo como legislador, con la construcción de un sistema europeo común de asilo, caracterizado por los principios de protección de la dignidad humana y que refuerza la asistencia jurídica, los derechos de los menores y de las personas más vulnerables en la recepción, en las condiciones de la detención, en la regulación de los procedimientos y sus tiempos y, sobre todo, en sus garantías jurídicas.

Y es muy bueno que los ciudadanos europeos sepan que este Parlamento Europeo, que ha dedicado en los últimos cuatro años tanto tiempo a hablar de la gobernanza del euro y a hablar de los aspectos financieros de la crisis y de la supervisión bancaria, no solo se ocupa, además de eso, de la etiqueta de los yogures, sino también de los derechos fundamentales de las personas y, particularmente, de las personas más vulnerables que tocan en la puerta de la Unión Europea y quieren saber que la Unión Europea no es una muralla de incomprensión y de egoísmo, sino también esta representación de la ciudadanía europea que quiere ser fiel al modelo social europeo y ser una referencia de confiabilidad y sujeción al imperio de la ley.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber (ALDE). - Mr President, colleagues, I have always been a great supporter of the establishment of an EU asylum system and an EU migration system, because I truly believe that the European Union should be a major international actor, and the truth is that one cannot hope to play such a huge role without coherence and consistency in one’s domestic policy on migration and asylum. With the vote tomorrow we will conclude the difficult and hard work which has lasted for several years.

Am I personally happy with the outcome? Not entirely; nevertheless, I consider that we have made the first step in the right direction and I hope that from now on we will improve. Of course, for this to happen, we will have to change the prejudices shared by some governments and some citizens that those coming to the European Union are in one way or another related to organised crime or terrorism. They are not; criminals do not need our regulation and directives to harm.

Those coming to us as asylum-seekers are those who do so to save their own lives, often leaving war zones or conflict zones or unbearable circumstances. They are not the enemies, just people who want to survive. We should not forget our own history – including our recent history – when citizens of countries which today are members of the European Union were obliged to escape their homeland and Europe and find shelter in other parts of the world. They were well received by their countries of adoption, which explain the large European communities existing today in the world.

I welcome the decision taken by the European Court of Justice a few days ago on unaccompanied minors, as it is right that vulnerable children should never be more in danger than they already are, and no effort is too much to act in their best interest. I expect the Member States to fully respect this, and I believe the same reasoning should apply in the case of victims of torture and other vulnerable people.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule149 (8))

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI), blue-card question. – I wonder whether you would agree with the statement that most of the reasons you suggested are caused partly by the European Union and the United States, which wage unjust, terrible wars, and lots of those asylum-seekers have to leave their home countries – their homelands – because of these wars. If we want to treat not just the symptoms but the causes, we should do something to end those wars. Also, do you agree with the fact that it is mostly the poorest people of the European Union who have to live together with those asylum seekers who have lots and lots of social and psychological issues? It is easy for us to talk, but the burden must be taken by the poorest.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber (ALDE), blue-card answer. – Well, I would say that the beauty of the European Union is that we do not only have legislation on asylum seekers and asylum policy, but we also have a number of other programmes that are trying to foster cooperation with countries which are in very difficult situations. Unfortunately, wars occur for a variety of reasons, and not only those that you can easily see. I am afraid that it is not up to the European Union to stop all the wars in the world, but what we can do is show solidarity and treat people in the same way as others have treated us in the past.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, we did manage to get in something positive about gender identity and the Qualifications Directive. In terms of the common European asylum system, we are not there yet. Certainly with this latest round of recasts we have seen the limits of the recast system. Many of us feel we fought for every bit of progress that we have managed to get in this package, against a number of Member States that certainly did not want to move.

We can see that we do not yet have a common system if you look at what is happening with one and a half million refugees from Syria, a relatively small number of them in the European Union. Yet when you see the examination of their claims, some countries appear to be doing the job properly, others are not and virtually all claims are being rejected.

One of the things that this Parliament, and certainly my Group, wanted was the genuine examination of every claim. We wanted to see high standards of human rights, we wanted to see a higher standard of consistency across Member States, not the lottery that Ms Guillaume has referred to, and we wanted to see the respect of the dignity of individuals, not treating people as criminals and automatically locking them up in closed centres simply because they dared to claim asylum.

So what progress do we have against those benchmarks? My colleagues will speak of Eurodac and procedures. It is true that on Dublin we have made quite a bit of progress compared to the current Dublin II Regulation. A number of the concerns raised in the latest report from a Jesuit refugee service will be addressed, and the recent Court case will be really important. We do not want children left at airports because they have not been picked up by people from the social services of the country to which they are being returned again.

On reception, my judgment would be that we have made marginal progress and that a number of safeguards in terms of levels of support, and indeed safeguards in terms related to detention, really do not take us very far forward. I am sorry to say that.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, on behalf of the ECR Group. – Mr President, I do not support this common asylum system, not because I do not believe in European cooperation or because I do not think immigration can indeed have positive effects on society, but because, by pursuing this, we are not getting to the root of the problem.

The challenges for the Member States are often unique, varied and require very different approaches to resolve. I have always believed that we must strive to deliver an asylum system which reflects the principles set out long ago in the Geneva Convention. In that pursuit, we should be delivering a system which is fair, compassionate and principled, but also one which is practical, sustainable and adaptable. The area of asylum should be based on practical assistance and not on ideology. Member States should certainly not be condemned for trying to address abuse of the asylum system and thereby maintain the support of citizens, allowing the EU to continue to give refuge to those most in need.

Of course this package does deliver improvements in addressing these issues, and I particularly highlight Eurodac and the Dublin system in this respect. These are measures which attempt to protect the rights of asylum seekers but also protect against abuses of the system. The real proof will be in the system’s implementation. We must be careful not to create a system which buckles under the weight of its own prescription. Overprescription, detailed administrative rules, quotas and compulsory solidarity are not going to fix the problems. Instead we should be enforcing fundamental rights standards, good cooperation, good practice and an understanding of each Member State’s needs.

Let us offer our help, support and resources and ensure that it is not acceptable to treat these people most in need of compassion with anything less than human dignity. Some Member States have our greatest understanding regarding the burden of their geography, but we must be careful that we are not creating a new asylum system which accommodates failures. Instead, we must provide practical support to the countries concerned to help build up their capacity to deal with claims through the practical work of the European Asylum Support Office, Frontex and funding mechanisms. This is precisely the kind of solidarity we need, aimed at helping Member States to comply with all their obligations under international law.

 
  
MPphoto
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, όπως έχει ήδη αναφέρει η αγαπητή Επίτροπος, το ζήτημα ενός κοινού συστήματος ασύλου δεν είναι καινούργιο, καθώς το συζητούμε από το 1999. Ωστόσο, μετά από 14 χρόνια, βλέπουμε πως ούτε είναι πραγματικά κοινό, αλλά κυρίως πως ακόμη και τα σημεία που εναρμονίζονται δεν παρέχουν την υψηλή προστασία η οποία διακηρυσσόταν. Συνολικά, υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις στα επιμέρους νομοθετήματα που απαρτίζουν το πακέτο ασύλου, ωστόσο η διάχυτη λογική σ' αυτό, είναι πως οι αιτούντες άσυλο είναι κατ' αρχήν επίδοξοι καταχραστές του συστήματος και η αλληλεγγύη δεν παίρνει τη θέση που της ανήκει.

Οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σε όλους τους εν λόγω φακέλους ήταν πολύ δύσκολες και το τελικό αποτέλεσμα είναι, κατά τη γνώμη μου, πολύ κατώτερο των αρχικών προσδοκιών, με αποτέλεσμα να αποτυγχάνει να παράσχει την πραγματική βελτίωση που χρειαζόμαστε.

Για παράδειγμα: δεν καταφέραμε, σαν Κοινοβούλιο, να αλλάξουμε την λανθασμένη βασική αρχή στην οποία στηρίζεται όλο το σύστημα του Δουβλίνου, σύμφωνα με την οποία υπεύθυνο είναι το πρώτο κράτος εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον δεν καταφέραμε να πείσουμε το Συμβούλιο να εισαχθεί η δυνατότητα αναστολής των μεταφορών σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεν καταφέραμε επίσης να αντισταθούμε στην εισαγωγή της δυνατότητας πρόσβασης στο EURODAC από τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου, γεγονός που αντίκειται στον αρχικό σκοπό του συστήματος. Δεν καταφέραμε να απαγορεύσουμε την κράτηση αιτούντων άσυλο, ακόμη και σε κανονικές φυλακές, αλλά και την κράτηση ασυνόδευτων ανηλίκων. Ούτε καταφέραμε να μειώσουμε τις πολυάριθμες δυνατότητες για επιτάχυνση διαδικασιών, για μεταφορά ατόμων σε τρίτες υποτιθέμενες ασφαλείς χώρες, αντί εξέτασης των αιτήσεων τους στην ΕΕ, για ειδικές διαδικασίες στα σύνορα, για χαρακτηρισμό μιας αίτησης ως αβάσιμης και ακόμη και η παροχή νομικής συνδρομής έχει περιοριστεί.

Για όλους αυτούς τους λόγους, για όλες αυτές τις αποτυχίες, ψηφίζουμε εναντίον του συμβιβασμού που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - Voorzitter, het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid is, net zoals Schengen, geen goede zaak voor de lidstaten, omdat het allemaal leidt tot nog meer immigratie, zowel legaal als illegaal. De lidstaten moeten opnieuw zelfstandig en in volle soevereiniteit kunnen beslissen wie toegelaten wordt op hun grondgebied en onder welke voorwaarden.

Zoals we gezien hebben in Nederland en in andere lidstaten gaat de bemoeizucht van de EU in tegen de democratie in de lidstaten, wanneer democratisch tot stand gekomen maatregelen ongedaan worden gemaakt of onmogelijk gemaakt door de EU.

Dit gezegd zijnde, kan EURODAC een nuttig instrument zijn in de strijd tegen illegale immigratie, tegen het terrorisme en tegen de georganiseerde misdaad in het algemeen. Criminele netwerken maken gebruik van de mogelijkheid tot asiel om misdadigers als het ware wit te wassen en van een verblijfsvergunning te voorzien. Het is dus positief dat de politiediensten van de lidstaten toegang kunnen krijgen tot de gegevens van EURODAC.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE). - Herr Präsident, Frau Kommissarin, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich betrachte das jetzt zur Verabschiedung anstehende Asylpaket als eine sehr positive Entwicklung. Zunächst einmal haben wir nach langer Diskussion es miteinander geschafft, uns auf gemeinsame Mindeststandards zu verständigen, ohne dabei den Versuch zu unternehmen, jede Kleinigkeit und jedes Detail festzulegen. Denn genau das ist es, was die Mitgliedstaaten selbst übernehmen müssen, nämlich die jeweiligen Fragestellungen innerhalb ihres Mitgliedstaats, innerhalb ihrer Verwaltungstraditionen und Justiztraditionen entsprechend umzusetzen und gangbar zu machen. Wir haben uns auf der einen Seite an der Notwendigkeit orientiert, Flüchtlingen gemäß der Genfer Konvention möglichst rasch Schutz geben zu können, und auf der anderen Seite aber auch die schwierige Gratwanderung zu gehen, den Missbrauch abzuwehren, der durch illegalen und verbrecherischen Menschenhandel oder auch durch illegale Zuwanderung innerhalb der EU geschieht.

Wir wollen Flüchtlingen möglichst solide und vernünftige Standards geben, was bedeutet, dass wir ihnen von Wohnung über Unterkunft, Essen, Trinken, gesundheitliche Versorgung, bei Kindern auch Bildungsansprüche, gewährleisten, und wenn Asylbewerber länger bei uns bleiben dürfen oder Flüchtlinge bei uns sind, dann sollen sie auch auf unseren Arbeitsmärkten arbeiten und sich möglichst rasch integrieren dürfen.

Wir haben versucht, miteinander dafür Sorge zu tragen, dass Verfahren kompakt und strikt durchgeführt werden können, dass aber gleichzeitig auch für Asylbewerber der Anspruch besteht, ihre Anliegen tatsächlich entsprechend vortragen zu können. Das heißt, wir haben wirklich versucht, eine Gratwanderung zu gehen, Flüchtlingen Schutz zu geben und gleichzeitig nicht der Versuchung zu erliegen, übermäßige Visionen dahingehend aufzubauen, dass durch das Asylrecht unter Umständen alles Unrecht, das auf dieser Erde geschehen ist oder geschieht, tatsächlich wieder gutgemacht werden kann. Wir tun das, was wir leisten können, versuchen aber nicht den Eindruck zu erwecken, dass wir mehr tun können als das, was wir leisten können.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (S&D). - Mr President, I represented asylum seekers before I was elected to this House. We were talking about the common asylum system back then, so when we hear today concerns about, for example, the marginal progress made on the Reception Conditions Directive; difficulties in the Eurodac file, which I was shadowing; law enforcement access; and so on, then of course there are real concerns about where we can make progress. But let us put one thing into perspective, which is that the Council has for many years talked about burden sharing. They have talked about a common asylum system for well over fifteen years, Commissioner, not just fifteen years. But the gap between that rhetoric and actually creating that system has been enormous. Therefore, the vote tomorrow – which I am glad is now going to get more widespread political support in this House – is very important.

None of this precludes the fact that in each of these files – with all the achievements that you have listed – there are some real concerns. That means ultimately that we need a strong vote in this House, because a lot of this will be in the transposition and in the implementation. This is not some cliché about transposition and implementation, what this means is that asylum numbers are falling, and there is austerity in the European Union. So it will come down to that same set of Member States – not the Presidency, by the way, which has been hugely effective – but Member States, which will have to walk the walk when it comes to transposing some of the good things from each of these directives which the rapporteurs have effectively made happen. We should vote in support of this. Make it happen and ensure that asylum seekers are treated fairly after we vote.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford (ALDE). - Mr President, I also welcome the fact that after 14 years we have reached this important step towards the establishment of a European asylum system. I, together with others in this House, have lived every one of those years on this bumpy journey.

I also agree with those who say that this is not a perfect package, nor is it yet a truly common system. It will depend on proper implementation, backed up if and when appropriate by the Commission and Court enforcement powers. We are not yet there in having both fairness and efficiency across the EU and asylum management, but I would say to my British Conservative colleague, Mr Kirkhope, that we need both common EU laws and practical cooperation.

I think it is helpful that the Conservative-led government in the UK is at least opting into the Dublin and Eurodac regulations, even if it has not been persuadable on the other measures. On Eurodac, ALDE was reluctant in the extreme about police access, which was the main point of contention. But I, as the shadow, was aware of the realities about needing to get a package deal, so I concentrated strongly on the safeguards needed for individual rights – safeguards which were not, I have to say, present in the Parliament rapporteur’s original report.

I am particularly pleased that we managed to persuade the Council not to insist on a 10-year period of access, for both asylum and law enforcement purposes, to the data of those who had received international protection. We managed to persuade the Council to keep to three years; that is already a bit long, but at least it then aligns with the period stipulated in the Qualifications Directive for the granting of an initial residence permit.

I know the Council wants this time period monitored, but I believe that was a major triumph for Parliament to try and restrict access by police to data of those who have been granted international protection.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller (Verts/ALE). - Herr Präsident! Diese Woche könnte eine wichtige Woche sein für die schutzsuchenden Menschen in Europa. Diese Asylreform könnte Schluss machen mit dem Lotteriespiel Asyl, in dem dieselben Flüchtlinge sehr unterschiedliche Chancen auf Asyl haben. Sie könnte Schluss machen mit den unwürdigen Lebensbedingungen von Flüchtlingen, den ewig langen Verfahrensdauern, dem Verschiebebahnhof Europa und der Abschreckungsideologie. Aber leider bleibt es beim Konjunktiv. Das Asylsystem bleibt nach wie vor ein Flickenteppich in Europa. Die Rechte von Flüchtlingen werden nicht gestärkt. Zu jeder guten Regelung gibt es Dutzende Ausnahmen, sodass nicht einmal die Inhaftierung Minderjähriger ausgeschlossen wird. Dabei hatten die ursprünglichen Vorschläge der Kommission Hoffnung gemacht für die Rechte von Flüchtlingen. Auch das Parlament hat diese Vorschläge unterstützt. Leider hat der Rat hier gemauert und sich für Abschreckung und Abwehr statt Schutz und Integration entschieden. Das ist ein Armutszeugnis für die Europäische Union.

Ungeklärt ist weiterhin die Frage der Umsetzung. Denn ein Asylsystem auf dem Papier hilft niemandem. Wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, werden die bereits jetzt bestehenden Mindeststandards in vielen Mitgliedstaaten noch nicht einmal umgesetzt. Der größte Schandfleck des gemeinsamen Asylsystems ist aber Eurodac. Menschen, die bei uns Schutz vor Verfolgung suchen, werden in eine Ecke gestellt mit Schwerverbrechern und Kriminellen. Die, die bei uns Schutz suchen, drängen wir in die Ecke und diskriminieren wir. Das kann nicht sein. Das ist keine Asylpolitik, die eines Friedensnobelpreisträgers würdig ist! Wir finden, dass die Rechte von Flüchtlingen in den Mittelpunkt gestellt werden müssen und nicht eine vermeintliche Sicherheitspolitik, die Flüchtlinge mit dem Sicherheitsbegriff verknüpft, denn Menschen, die bei uns Schutz suchen, sind keine Sicherheitsgefährdung, das sind keine Terroristen, das sind Menschen wie wir. Sie brauchen Schutz. Wir sollten ihre Rechte in den Mittelpunkt stellen und ihre Bedürfnisse uns aneignen und endlich eine gemeinsame europäische Asylpolitik schaffen, mit gemeinsamen Standards überall und für alle.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). - Panie Przewodniczący! Gdyby dzisiaj żył rosyjski pisarz Mikołaj Gogol, być może ubiegałby się o azyl w Unii Europejskiej, a napisał on kiedyś takie piękne słowa „stare jeszcze nie umarło, nowe jeszcze się nie urodziło, ale jedno i drugie zagraża żyjącym”. Mam takie wrażenie, że obecne prawo azylowe jest fatalne (dlatego je chcemy zmienić), ale to, co jest proponowane, jest dalece niedoskonałe. Mam wrażenie, że wylewamy dziecko z kąpielą, że ta propozycja jest obarczona bardzo licznymi wadami i tak naprawdę rozmija się z oczekiwaniami – bo jeżeli mówimy o wspólnej polityce azylowej, to przecież tak naprawdę zupełnie inny rodzaj uchodźców, azylantów, emigrantów politycznych napływa do Francji, a zupełnie inny – do Polski, bo jedni przyjeżdżają z Afryki Północnej do Francji, a inni – z krajów byłego Związku Sowieckiego.

 
  
MPphoto
 

  Lorenzo Fontana (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che sorgono alcuni dubbi leggendo questa serie di compromessi che sono stati fatti sul diritto d'asilo, perché è sicuramente vero che bisogna proteggere le persone che sono in difficoltà e che provengono dalle guerre e dobbiamo assolutamente aiutarle. È anche vero che però dobbiamo stare attenti e sicuramente l'Eurodac va da questo punto di vista in una giusta direzione, perché non sappiamo chi c'è dietro, talvolta la tratta di esseri umani oppure magari dietro il terrorismo.

Ma c’è un’altra cosa su cui volevo farvi riflettere: io ho sentito parlare di diritti, diritti, sicuramente è giusto, ma siamo sicuri che riusciremo a rispettare poi questi impegni che prendiamo o facciamo una serie di belle parole che poi non servono assolutamente a nulla. Perché dire che le persone devono lavorare in Europa quando vengono da altri paesi è sicuramente giusto se possono, ma non abbiamo il lavoro per gli europei in questo momento! Dire che lo Stato deve assisterli è sicuramente giusto, ma facciamo fatica ad assistere i cittadini europei e soprattutto non riesco a capire come mai ci sarà questa fortissima pressione soprattutto nei confronti dei paesi del Sud Europa che già vivono una crisi economica gravissima e quindi oltre a questa crisi economica dovranno sobbarcarsi anche gli oneri dei rifugiati.

 
  
MPphoto
 

  Cornelis de Jong (GUE/NGL). - Voorzitter, eindelijk is er overeenstemming over een totaalpakket inzake asiel. En al gun ik mevrouw Malmström zeker vakantie, het echte werk moet nog beginnen, want het Dublin-systeem kraakt in zijn voegen.

Er zit dan ook een belangrijke weeffout in dat systeem. Er wordt van uitgegaan dat als je je buitengrenzen goed bewaakt, dat je dan ook weinig asielverzoeken te behandelen hebt. Maar dat klopt niet. Ook als een asielzoeker zich aan de grens meldt moet je het asielverzoek netjes behandelen en de asielzoeker op een humane wijze opvangen. Hoe beter je de grenzen bewaakt, hoe meer asielverzoeken je krijgt. Zou je de asielzoekers gewoon doorlaten in de hoop dat ze clandestien via jouw lidstaat naar andere landen in Europa doorreizen, dan krijg je juist minder asielverzoeken.

Het is dan ook geen wonder dat juist in landen met lange buitengrenzen de asielprocedure niet op orde is. Asielzoekers worden daar in eerste instantie de dupe van. Zij kunnen niet eens een asielverzoek indienen en de opvangcondities zijn mensonterend. Om die reden heeft het Europese Hof verboden om asielverzoeken aan bepaalde lidstaten over te dragen. Dat legt de bijl aan de wortels van het systeem.

Ik roep de Commissie op om zo snel mogelijk een discussie te starten over de opzet van een nieuw systeem. Dat kan een systeem zijn met Europese asielcentra, veelal in de buurt van de buitengrenzen. Dan wordt asiel ook meer een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en kunnen we met z'n allen ervoor zorgen dat asielverzoeken netjes worden behandeld.

Ten slotte een woord over EURODAC. Het afnemen en opslaan van vingerafdrukken van asielzoekers was nodig voor het laten functioneren van Dublin. Het was echter nóóit de bedoeling politie en justitie toegang te geven tot deze databank. Dat werkt criminaliserend, stigmatiserend en, ik zeg hier luid en duidelijk, het indienen van een asielverzoek is geen misdrijf. Asielzoekers zijn niet automatisch verdachten. En dus blijft mijn fractie mordicus tegen het EURODAC-voorstel.

 
  
  

(l'oratore accetta di rispondere ad una domanda "cartoncino blu" (articolo 149, paragrafo 8 del regolamento)

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI), question "carton bleu". – Monsieur le Président, chers collègues, vous n'êtes pas le premier collègue à intervenir pour vous plaindre de la possibilité de prendre et de conserver les empreintes digitales des demandeurs d'asile, en disant que cela les assimile à des criminels. Mais beaucoup de gens qui séjournent innocemment dans un pays connaissent cette situation. Moi-même, lorsque j'étais au Japon, dans le cadre d'une bourse d'études, j'ai dû enregistrer les éléments signalétiques de mon identité, notamment mes empreintes digitales, auprès des autorités de ce pays. Et cela existe dans beaucoup de pays. Alors, je voudrais juste vous demander: est-ce que vous admettez quand même que l'on puisse avoir une certitude sur l'identité des demandeurs d'asile ou pas?

 
  
MPphoto
 

  Cornelis de Jong (GUE/NGL), "blauwe kaart"-antwoord. – Voorzitter, ik was zelf één van degenen die voor Nederland over EURODAC onderhandeld heeft, althans in de beginfase en vond het volstrekt normaal, wel lastig maar toch wel normaal voor het functioneren van het asielsysteem dat je vingerafdrukken neemt en dat je die opslaat. Het is nu iets heel anders. Wat wij nu willen is dat politie en justitie die databank kunnen raadplegen voor het opsporen van criminelen. Dat is volstrekt een détournement de pouvoir. Dat is een totaal ander invulling geven aan wat we beoogd hadden.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, asylum has got far less to do with shielding people from persecution, and much more to do with serving as a pretext for facilitating immigration.

The political class knows that there is opposition to mass immigration, so they present asylum as a system over which they have no control. If applicants are not detained or allowed to seek work, they will also need housing. Jobs and houses are in short supply, so they will be employed or housed at the expense of the home populations. Perhaps complicit MEPs should open their homes to these applicants and fund them from their salaries, rather than letting the poor and dispossessed bear the burden.

Of course if asylum is refused, the applicant will be given a piece of paper asking them to leave, but there will be no coercion. They can also use the legal system to frustrate removal. An Iranian asylum seeker, Mr Rostami, came to Britain in 2001 and was refused asylum in 2002. He is still in Britain after several appeals, a prison sentence and a deportation order.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber (PPE). - Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Zunächst hätte wohl niemand gedacht, dass wir über Asylthemen hier in diesem Haus derart konsensual miteinander diskutieren können. Deshalb ist heute ein schöner Tag, weil wir heute im Konsens beschließen können, was wir in den letzten Jahren erarbeitet haben.

Uns als EVP-Fraktion insgesamt war wichtig, dass es sich um eine Weiterentwicklung des Asylrechts handelt – keine Revolution, sondern eine Evolution. Wir wollten Mindeststandards durchsetzen für die Vertriebenen, für die Menschen, die Hilfe brauchen. Wir wollten den Missbrauch bekämpfen und sind dabei einen guten Schritt vorangekommen. Die Bürger erwarten von uns, dass wir den Missbrauch bekämpfen, weil wir ja nur so die Akzeptanz des Asylsystems aufrechterhalten. Und wir wollten die Sicherheit in Europa verbessern, deswegen Eurodac, der Zugang zu den Daten, um die Sicherheit in Europa zu verbessern.

Was uns heute vorliegt, ist ein guter Kompromiss. Als Europäer können wir behaupten, dass wir mit diesem Beschluss eines der modernsten Flüchtlingsrechte auf dieser Welt haben. Darauf sollten wir stolz sein.

Jetzt steht die Zeit der Umsetzung an. Da bitten wir die Kommissarin, dann genau nachzuschauen. Sie kann sicher sein, dass wir hinter ihr stehen. Wenn sie gegenüber dem Rat, gegenüber den Ministern, darauf dringt, die Beschlüsse auch wirklich zu vollziehen, wird das Europäische Parlament die Kommission auch unterstützen. Wir müssen bei den Rücknahmeabkommen vorankommen, die für die Umsetzung des Asylrechts enorm wichtig sind.

Ich sage heute schon: Natürlich müssen wir auch einen Blick in die Zukunft werfen. Die Solidaritätsfrage, die Verteilungsgerechtigkeit bleibt in Europa ein Thema, über das wir auch in den nächsten Jahren werden reden müssen. Auch das wird uns deswegen erhalten bleiben, genauso wie die gesamte Asylthematik.

Gratulation uns allen! Die Debatte wird trotzdem auch in Zukunft spannend bleiben.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S&D). - Monsieur le Président, je prends cette fois-ci la parole sur le règlement Dublin sur lequel j'ai également travaillé.

Peu de législations européennes auront suscité autant d'études sur leur application et, dans ces rapports, toujours une même conclusion: il était urgent de réformer le système Dublin, un système dont le coût reste tabou mais dont l'efficacité et les dysfonctionnements ne le sont pas.

Le règlement Dublin, en effet, a été conçu sur la présomption de systèmes d'asile équivalents au sein de l'Union européenne. Or, les disparités, comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, sont criantes entre les différents systèmes. Les dysfonctionnements des dispositifs se sont accumulés et ils démontrent en fait l'inexactitude de la présomption initiale.

À maintes reprises, le groupe socialiste et démocrate a exprimé ses craintes face à la précipitation qui a animé les discussions. Il a ainsi constamment rappelé qu'il était impératif d'assurer la qualité des textes négociés et de garantir une réelle valeur ajoutée par rapport au texte existant. Au final, on peut regretter que le texte ne soit pas aussi ambitieux que le souhaitait mon groupe, par exemple, même s'il faut saluer et promouvoir les avancées incontestables du texte approuvé, qui viennent souvent combler un vide juridique.

Parmi les principales victoires, qui sont à mettre au crédit du Parlement européen dans le cadre des négociations, je citerai le mécanisme d'alerte précoce, un meilleur accès à la formation pour les demandeurs, un recours suspensif contre les décisions de transfert, un meilleur cadrage de la détention, ou encore un renforcement des droits des mineurs non accompagnés et d'autres personnes vulnérables.

La réforme n'est pas aussi ambitieuse que pouvait le laisser présager la position de la Commission et la position du Parlement. Le texte approuvé n'est pas parfait, mais il a le mérite de fixer certaines règles qui manquaient jusqu'à présent. Or, c'est bien le vide juridique, qui a perduré pendant plusieurs années, qui avait permis à certains États d'avoir des pratiques tout à fait différentes en matière de protection des demandeurs.

Comme pour tous les autres textes du paquet "asile", il faudra mesurer dans les faits le véritable impact du règlement Dublin II. J'en veux notamment pour preuve l'exemple dudit mécanisme d'alerte précoce. S'il pourra aider à identifier les dysfonctionnements des systèmes nationaux d'asile et peut-être y remédier, il n'est pas un substitut au mécanisme de suspension des transferts. Je regrette ainsi qu'il n'autorise pas la suspension des transferts dans les situations où les droits fondamentaux des demandeurs ne seraient pas respectés dans le cas de transferts sous le règlement Dublin.

La difficulté de l'Europe est souvent de traduire la solidarité en actes. Elle reflète également, sans ambiguïté, le déficit de confiance mutuelle entre les États membres. J'espère que ces nouveaux textes permettront d'y remédier.

 
  
MPphoto
 

  Nadja Hirsch (ALDE). - Herr Präsident, liebe Frau Kommissarin! Wenn wir über Asyl sprechen, müssen wir uns immer darüber klar sein, dass wir über Menschen sprechen. Menschen, die auf der Flucht sind und die ein fürchterliches Schicksal hinter sich gebracht haben. Asyl ist eben ein Recht, das wir in der EU haben – in vielen Mitgliedstaaten auch verfassungsrechtlich verankert –, und es ist keine Gnade. Genau deswegen möchte ich heute etwas Wasser in den Wein schütten. Ich glaube nicht, dass dieses Asylpaket so gut gelungen ist. Es ist sehr löchrig. Wir haben mit diesem Paket sicherlich nur einen kleinen Schritt hin zu einem gemeinsamen europäischen Asylsystem gemacht.

Ich möchte nur ein paar Punkte nennen. Das Dublin-System zum Beispiel. Inzwischen sind wir uns alle mehr oder weniger einig darüber, dass es derzeit nicht so funktioniert, wie es sollte. Familien werden auseinandergerissen und leben in unterschiedlichen Ländern. Sie können nicht zusammengeführt werden, weil eben dieses Erststaatprinzip gilt. Das ist nicht mit Menschenrechten zu vereinbaren.

Wir als FDP lehnen das Dublin-System generell ab und wollen ein Verteilungssystem. Eurodac: Auch hier stellen wir Menschen unter Generalverdacht, dass es sich hier generell um Kriminelle handelt. Das ist meines Erachtens so nicht akzeptabel. Und wenn man sich bei einer Verfahrensrichtlinie nicht darauf einigen kann, was ein sicherer Drittstaat ist – will heißen, dass Schweden „sicherer Drittstaat” anders definiert als Deutschland oder Italien –, was hat das dann noch mit einem gemeinsamen europäischen Asylverfahrenssystem zu tun?

Das sind Punkte, wo ich sagen muss, wir finden es sehr schwierig, und wir sehen nur einen kleinen Fortschritt. Ein Punkt, den ich nennen möchte, weil er wirklich ein sehr positives Beispiel ist, ist der verfrühte Arbeitsmarktzugang nach neun Monaten. Gerade dieser Arbeitsmarktzugang kann diesen Menschen die Möglichkeit geben, zurück in ein Leben zu finden und sich auch zu integrieren und ein neues Leben zu entwerfen. Das ist ein wirklich sehr großer Schritt.

Insgesamt möchte ich die Kommission aber bitten, nicht nur die alte, sondern auch die neuen Richtlinien wirklich konsequent umzusetzen und die Mitgliedstaaten auch in die Pflicht zu nehmen.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre (Verts/ALE). - Monsieur le Président, nous sommes donc à la veille de l'adoption d'un ensemble d'instruments qui a nécessité pas moins de quatre ans d'âpres négociations avec les États membres et notamment – je vais en parler – sur la procédure d'asile.

L'enjeu, en effet, était de taille: harmoniser et améliorer les procédures d'asile et garantir que les demandeurs originaires d'un même État tiers aient les mêmes taux de reconnaissance quels que soient les États membres dans lesquels ils déposent leur demande.

Pour remédier à cela, je dois dire que nous n'avons pas économisé notre énergie, ni notre temps, ni notre engagement, tout comme la rapporteure, Sylvie Guillaume, que je remercie et félicite. Pourtant, il ressort de tout ce travail une regrettable impression de gâchis. Certes, il y a des avancées et elles sont indéniables. Il faut les souligner d'ailleurs: formation des autorités en charge des demandes d'asile; nouvelles garanties pour les mineurs non accompagnés, comme par exemple le bénéfice du doute pour la détermination de l'âge – ce n'est pas rien, évidemment; un mécanisme d'identification des besoins particuliers des demandeurs; le droit à un recours effectif, etc.

Mais franchement, le compte n'y est pas. Les listes nationales de pays tiers sûrs sont maintenues tout comme les procédures accélérées et à la frontière. De plus, elles peuvent s'appliquer encore aux demandeurs les plus vulnérables. S'agissant de l'assistance juridique, nous n'avons pas réussi à faire de réelles avancées, et que dire de la possibilité offerte aux États membres de repousser jusqu'à 21 mois l'examen d'une demande d'asile quand ils considèrent que la situation dans le pays d'origine peut évoluer? D'où cette impression d'inachevé.

Les États membres – il faut le dire –, à l'appui de l'aile droite de cet hémicycle, ont réussi à détricoter notre ambition d'établir une procédure juste et efficace et tous les moyens ont été bons à cette fin. Ils ont d'ailleurs été utilisés jusqu'au blocage du processus décisionnel afin que la Commission retire sa proposition et fasse une nouvelle proposition en 2011. Des arguments fallacieux sur le soi-disant coût d'une bonne procédure et les effets d'appel d'air, alors qu'effectivement, en matière de santé et de coût des appels, c'est une mauvaise procédure en première lecture qui a des coûts bien supérieurs. Puis aussi, le chantage vis-à-vis du règlement EURODAC.

Il va donc falloir que la Commission soit très vigilante et qu'elle utilise pleinement le mécanisme d'alerte précoce inclus dans le règlement Dublin qui devra être complètement exploité.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (EFD). - Voorzitter, twee fundamentele bedenkingen.

In de eerste plaats ontbreekt toch, denk ik, het besef in deze vergaderzaal dat zowat de helft van de wereldbevolking in maatschappelijke of politieke omstandigheden leeft die – in theorie althans – een asielaanvraag in Europa zouden rechtvaardigen. Dat gaat dan niet enkel over oorlogsgebieden, maar ook over landen met een achterlijke of totalitaire cultuur zoals Saoedi-Arabië, of China waar een miljard mensen wonen, in de Chinese dictatuur om maar iets te noemen.

We vangen nu reeds elk jaar honderdduizenden asielzoekers op ons continent op. Wat hebben we nodig? Een territoriale begrenzing van bonafide asielaanvragen met opvang, principieel in de buurlanden of principieel desnoods op het continent van herkomst.

Tweede bedenking. Er ontbreekt ook een duidelijke keuze voor de optie 'terugkeer'. De gemakkelijke toegang tot arbeid en tot familiehereniging leiden in de praktijk tot een aanzuigeffect en massale nieuwe immigratie. Waarom zou een politiek van verplichte terugkeer, zodra de omstandigheden dat menselijk toelaten, niet de regel mogen worden.

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra (NI). - Voorzitter, in een land als Nederland blijkt de meerderheid van de asielzoekers geen recht te hebben op een vluchtelingenstatus. De procedure is dan ook ingericht om zo snel mogelijk de échte vluchteling te onderscheiden van de gelukzoeker.

Iedere lidstaat heeft jaren in praktijk ervaren wat in hun land werkt en wat niet werkt als het gaat om het identificeren van diegenen die kansrijk een beroep kunnen doen op de vluchtelingenstatus. De nu afgesproken uniformering van deze regels dreigt de ervaring die de lidstaten hebben opgedaan, teniet te doen.

In de discussie over asielbeleid kan het absorptievermogen van samenlevingen niet onvermeld blijven. Migratie bestaat immers niet alleen uit asielzoekers, maar juist in meerderheid uit gezinsmigratie en arbeidsmigratie. Voor de effecten op de samenlevingen moet naar de totale migratie worden gekeken. Die discussie kan echter alleen worden gevoerd op het niveau waar de gevolgen ervan zichtbaar zijn, dus nationaal. Migratiebeleid moet nationaal blijven.

Voorzitter, mijn partij zal zich op deze gronden blijven verzetten tegen een gemeenschappelijk asielbeleid en tegen deze voorstellen stemmen.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE). - Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, on se souviendra que c'est au Parlement de Strasbourg qu'on a voté ce paquet "asile", à côté de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce paquet, nous le devons à la ténacité de la commissaire – on l'en remercie –, des rapporteurs et des rapporteurs fictifs. Il est très équilibré et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on entendra le Président annoncer demain sa ratification.

Grâce aux normes minimales de la directive procédures, les réfugiés auront dorénavant un statut commun au sein de l'Union européenne. Nous saluons en particulier l'audition individuelle et les procédures particulières pour les mineurs non accompagnés en situation de détresse. Je pense particulièrement aux jeunes adolescents qui arrivent sur le territoire européen – c'est un statut très important que nous leur donnons à partir de maintenant – et aux adultes fragilisés. Le délai de six mois pour rendre un avis et les motifs, dorénavant clairs, pour la rétention sont très importants.

La réforme EURODAC était indispensable également pour éviter les abus éventuels, ainsi que le mécanisme d'alerte précoce contenu dans Dublin II.

Madame la Commissaire, nous l'avions évoqué à l'occasion de la dernière plénière, le point faible dans le règlement Dublin II, c'est évidemment le partage du fardeau, c'est la relocalisation, mais vous savez bien que ce n'est pas le Parlement européen qui est responsable de cette faiblesse. Toutefois, vous savez qu'au sein du groupe PPE, un certain nombre de délégations ont des réticences. Nous ne voterons pas demain et donc, nous serons très contents d'entendre le président de séance annoncer la ratification de cet accord. Vous savez que, malgré ce point faible dans le règlement Dublin II, le vote de ce paquet "asile" en commission LIBE, hier, a été couronné de succès – un succès qui, comme je l'ai dit en début d'allocation, vous revient, de même qu'aux rapporteur fictifs. Nous serons très heureux de disposer de ce paquet "asile" au sein de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D). - Vreau să salut acordul la care s-a ajuns cu Consiliul în ceea ce priveşte pachetul privind azilul, întrucât cred că reprezintă un progres faţă de regulile existente. Din păcate, sistemul european de azil din prezent nu se afla nici pe departe la înălţimea standardelor de protecţie a drepturilor omului pe care Uniunea Europeană a trebui să le aibă. Din cauza inaccesibilităţii sistemului european de azil, s-a ajuns ca persoanele care au nevoie de protecţie internaţională să ocolească Uniunea Europeană şi să meargă în ţările vecine, care asigură condiţii mult mai umane. În acelaşi timp, Uniunea Europeană continuă să se autodeclare, în mod ipocrit, ca fiind un model de apărare a drepturilor omului.

Noul pachet agreat de Parlament şi Consiliu aduce nişte ameliorări atât în ceea ce priveşte procedurile, cât şi condiţiile de recepţie şi examinare a solicitărilor de azil. Cred că este esenţial ca persoanelor care au nevoie de protecţie internaţională să le fie facilitat accesul la procedurile de azil şi, de asemenea, să aibă în permanenţă acces la informaţii şi la asistenţă juridică şi medicală. Salut în mod special ameliorarea mecanismelor de solidaritate între statele membre, dar cred că mai este încă loc de progres în acest domeniu.

În sfârşit, vreau să subliniez că legislaţia existentă nu a fost niciodată problema principală a sistemului european de azil, ci, mai degrabă, aplicarea sa incorectă de către statele membre. De aceea, cer Comisiei să asigure o monitorizare atentă a implementării viitoarei legislaţii.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini (Verts/ALE). - Mijnheer de Voorzitter en met name mevrouw de minister, werken we er nu naartoe om een gezamenlijk Europees asielbeleid neer te zetten, waarbij asielzoekers in iedere lidstaat gelijke kans hebben op het verkrijgen van asiel, waarbij ze netjes opgevangen worden, niet in de gevangenis worden gezet, juridische bijstand krijgen, getraumatiseerde mensen worden begeleid? Of werken we er nu naartoe dat iedere lidstaat toch zijn beleid zo kan fine tunen dat hij een stukje strenger is dan de buren?

De Nederlandse staatssecretaris voor justitie, de heer Fred Teeven, presteerde het om nota bene in het blaadje van Amnesty International te schrijven dat het de bedoeling is dat het Nederlandse asielbeleid een stukje strenger is dan dat van België. Als dat de bedoeling is, als een lidstaat ermee weg komt eerlijk te zeggen dat hij strenger wil zijn dan de buren, is er geen gezamenlijk Europees asielbeleid. En dat is mijn conclusie, helaas, over wat hier voorligt.

 
  
  

ELNÖKÖL: SURJÁN LÁSZLÓ
alelnök

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, come voi mi batto ogni giorno per il rispetto della persona e per la tutela dei più deboli, e questo significa, per la questione dei richiedenti asilo, proteggere chi nel proprio paese d'origine è ingiustamente perseguitato da regimi totalitari.

Ma nel momento segnato dalla crisi economica e dal terrorismo, anche i cittadini europei sono diventati soggetti vulnerabili: i loro diritti fondamentali come la sicurezza o l’accesso in un posto di lavoro dignitoso non riescono più ad essere garantiti. In Italia abbiamo tre milioni di disoccupati; in Veneto, la mia regione 170.000; in Europa, 26 milioni di disoccupati.

Prima di fare grandi e demagogiche dichiarazioni di intenti, quali procurare un lavoro in 6 mesi ai richiedenti di asilo e prima di considerare la cancellazione del reato della clandestinità come vorrebbe il ministro Kyenge in Italia, abbiamo il dovere di agire per proteggere gli interessi della nostra gente, che non può essere trattata alla stregua dei cittadini o persone di serie B. Dobbiamo pensare prima ai milioni di giovani europei disoccupati che sono senza lavoro, dobbiamo aiutare gli italiani disoccupati, non fissare assurdi principi che non risolvono nulla.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). - Señor Presidente, felicito al señor Masip y a las señoras Wikström, Macovei y Guillaume.

Hoy damos un gran paso hacia el espacio de libertad, seguridad y justicia, un gran paso hacia un sistema europeo común de asilo y hacia la defensa de los derechos civiles para los que buscan protección. No podemos permitir tratos discriminatorios o desiguales en los procedimientos de tramitación de las solicitudes de asilo, ni podemos permitir que redes de delincuencia puedan aprovechar posibles debilidades en nuestra legislación.

Las medidas que hoy debatimos son muy importantes y equilibradas, pero incompletas. Las acciones relacionadas con los menores, la alerta temprana, el acceso a bases de datos dactiloscópicos, la aproximación de las normas o procedimientos para conceder y retirar la protección internacional o el establecimiento de mecanismos para la determinación rápida del Estado miembro competente para la tramitación de una solicitud son medidas que fortalecen y establecen una política común de asilo, garantizando estándares de protección más altos. Pero falta, señor Presidente, la asignatura de la solidaridad, de la solidaridad compartida, y en eso tenemos todavía mucho que avanzar.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Romero López (S&D). - Señor Presidente, es verdad que cada diputado ve las cosas de una manera y, efectivamente, como ha dicho el señor Díaz de Mera, hemos dado un paso —yo no lo llamaría grande—, pero hemos dado un paso y —como él ha denunciado— al final falta la solidaridad. Eso es por el Reglamento de Dublín, que ha sido el marco que la propia Comisión ha aceptado y en el que nos hemos tenido que mover.

Por eso, podemos decir hoy que, a pesar de todos los avances que hemos hecho, todavía no tenemos un sistema común de asilo. Ya sabemos que hay grupos que están furiosamente en contra, pero nuestra responsabilidad es defender los valores de los que están demandando para ellos los mismos valores que defendemos para nosotros.

El mecanismo de alerta temprana no es suficiente porque los problemas de asilo, que están concentrados en ciertos países del Sur, no son coyunturales, son estructurales. No es que los demandantes de asilo puedan venir en un momento determinado porque haya guerras, etc. etc., es que están ya en esos países y están en situaciones contrarias a nuestros principios.

Por eso, el Reglamento de Dublín no es la solución, así que, mientras exista, no tendremos una política común de asilo. Hemos avanzado, sí, pero todavía estamos muy lejos de lo que es suficiente y necesario.

 
  
MPphoto
 

  Νικος Χρυσόγελος (Verts/ALE). - Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι όποιος δεν έχει ζήσει διώξεις και φυλακίσεις, μπορεί να λέει εύκολα πάρα πολλά πράγματα και να λέει ας ασχοληθούμε πρώτα με ανθρώπους που είναι στην περιοχή μας, στην χώρα μας. Ακούμε πολύ συχνά αυτή την ρητορική, αλλά θυμίζω ότι οι πολίτες από χώρες σαν την Ελλάδα, που σήμερα δέχεται ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων ή αιτούντων άσυλο, είχαν στο παρελθόν αναγκαστεί να ζητήσουν άσυλο, όταν διώκονταν από τη δικτατορία και την χούντα.

Επομένως, έχουμε υποχρέωση να διατηρήσουμε αυτόν τον πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι το δικαίωμα να παρέχεις άσυλο σ' αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Όμως, πρέπει το Συμβούλιο να στέλνει ένα σωστό μήνυμα, γιατί εάν στέλνει ένα λάθος μήνυμα τότε το εκμεταλλεύονται ακραίοι και πάνω σ' αυτό βασίζονται και δημιουργούν μεγάλη αντίδραση στις κοινωνίες, όπως καταγράφεται κυρίως στις κοινωνίες του Νότου αυτή την περίοδο.

Χρειαζόμαστε λοιπόν μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική που θα είναι, όχι με ελάχιστες προδιαγραφές, αλλά με σωστές προδιαγραφές, και χρειαζόμαστε πράγματι να υπάρχει επιμερισμός ευθύνης και να μην οδηγούμαστε σε συνθήκες όπου άνθρωποι που έχουν βιώσει βασανιστήρια, να ξαναπερνάνε από κρατήσεις, γιατί, όπως ξέρετε πολύ καλά, αυτοί ξαναβιώνουν τα βασανιστήριά τους εάν αναγκαστούν να περάσουν από παρόμοιες εμπειρίες.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Metsola (PPE). - Dak li għandna llum ifisser li l-Ewropa dalwaqt se tkun qed tgħid li għandha sistema komuni tal-asil. Standards ogħla huma neċessarji, ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem huwa essenzjali. Iżda anki s-solidarjetà hija neċessarja u essenzjali. Ix-xahar li għadda smajna li l-Kummissjoni se tpoġġi l-pjanijiet li kellha fuq ir-rilokazzjoni fuq l-ixkaffa. Issa għandna quddiemna pakkett ieħor fejn għal darb'oħra s-solidarjetà qed tiġi injorata.

Ma rridx ninstema' li kollox ħażin. Hemm affarijiet fil-pakkett sħiħ li huma tajbin, li juru titjib u li ilna nistennewhom. Iżda bħala rappreżentanta tal-poplu Malti, ma nistax inħalli dan id-dibattitu jintemm mingħajr ma nerġa' nenfasizza bl-iktar mod qawwi, li l-piżijiet li qed tħoss Malta huma tqal ħafna, għaċ-ċokon u l-popolazzjoni ta' pajjiżna. Is-sura l-ġdida tar-regolament ta' Dublin lanqas biss misset il-kriterju importantissimu li jimponi li r-responsabbiltà tal-persuna li tkun qed tfittex l-asil hi tal-Istat Membru li fih dik il-persuna tkun tidħol irregolarment. Din hi responsabbiltà Ewropea li għandha tinqasam. Pajjiżi fil-periferija bħal Malta qed jitħallew waħedhom.

Din is-sistema mhix ġusta u għalhekk jeħtieġ li tintwera solidarjetà konkreta b'mod mill-aktar urġenti.

Inkunu ċari: iż-żmien ta' passi żgħar għadda. Il-poplu Malti u Għawdxi qed jistenna aktar. Jixirqilna aħjar.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Sippel (S&D). - Herr Präsident! Ich muss mich auf zwei Aspekte der Debatte beschränken. Mit der Abstimmung morgen ist die Arbeit nicht getan. Wir müssen bei der Implementierung und bei der Umsetzung sorgfältig darauf achten, dass alle Bestimmungen eingehalten werden, und wir sollten die Mitgliedstaaten gerade bei den Richtlinien drängen, diese Bestimmungen im Interesse der Flüchtlinge, wo immer möglich, weiter zu verbessern.

Ein zweiter Aspekt: Neben dem Asyl für politisch Verfolgte gibt es Schutz für Menschen, die vor Krieg und Bürgerkrieg fliehen. Und es gibt Menschen, die schlicht und ergreifend eine Zukunft suchen und bei uns arbeiten wollen. Diese Themen müssen formal getrennt geregelt werden. Doch in der politischen Debatte müssen wir sie enger miteinander verknüpfen, denn nur so können wir dem, was einige Kollegen hier als Missbrauch bezeichnet haben, begegnen.

Ein Beispiel. Ich verstehe nicht, warum etwa Deutschland Pflegekräfte in China sucht, während zugleich Menschen, die bereits hier sind und hier arbeiten wollen, in eine oft ungewisse Zukunft zurückgeschickt werden. Erlauben Sie mir einen letzten Satz: Herr Weber, wenn man wie Sie in einem Halbsatz Asyl und Sicherheit zusammenpackt, erreichen Sie genau das, was Frau Keller kritisiert hat, nämlich dass Flüchtlinge in eine kriminelle Ecke gesteckt werden. Das ist sicher nicht angemessen.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Casini (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, qualcuno in questo dibattito ha detto che l'opera è incompiuta: è vero, però si tratta di un'opera simbolicamente assai importante sul cammino dell'integrazione europea. Integrazione completa significa nessuna frontiera interna, un'unica frontiera esterna.

Naturalmente i problemi sono estremamente complessi perché si tratta di trovare un punto di equilibrio tra valori che sembrano apparentemente in contraddizione, la sicurezza da una parte, l'accoglienza dall'altra. Allora trovo simbolicamente molto importante che in questa opera estremamente complessa e lunga si cominci a riflettere sull'asilo, cioè sull'istituto che parla di accoglienza, che parla di dignità umana. È naturalmente imperfetto quello che abbiamo fatto, ma indica qual è il cuore dell’Europa: l'accoglienza.

E infatti in particolare, si sente, in questi provvedimenti che andiamo a discutere, uno sguardo particolare verso le persone più vulnerabili, sia pure nei momenti più difficili in cui si deve parlare di trattenimento, cioè di un impedimento della libertà, uno sguardo particolare rivolto stabilendo misure minime che riguardano i minori.

Mi sembra che questo sia un aspetto che indichi una direzione che andrà ancora molto di più sviluppata, ma che è significativo perché in un momento in cui si applica la codecisione e in una materia che prima non era legata all'integrazione europea, si parte anche dalla visione dell'articolo 2 del trattato di Lisbona, che indica come fondamento dell'Europa la dignità umana.

 
  
MPphoto
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D). - Mr President, I would first like to congratulate all the rapporteurs because, after 14 years of lengthy negotiations, we have finally discussed today a revised Asylum Package Directive which aims to improve asylum procedures and harmonise standards of asylum protection. This is certainly a first step forward.

With Europe remaining a top destination for asylum seekers, accounting for 332 000 asylum applications in 2012, it is obvious that individual national practices in EU Member States cannot handle the situation alone. Several Member States, especially in southern Europe, already face disproportionate asylum pressures. The package delivers an improved European approach capable of striking a better balance between the efficiency of EU countries to meet and protect needs of asylum seekers.

Europe, however, should pave the way towards a fairer, quicker, more consistent and better quality asylum system, thus putting an end to the phenomenon of refugees in orbit. It must ensure that transposition of EU legislation into national law is strictly monitored and that there is full compliance with human rights law and, of course, stop the heavy burden of asylum applications in some European countries.

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE). - Herr Präsident! Frau Kommissarin, ich freue mich, dass wir nach fünf Jahren Verhandlungen endlich am Ziel sind. Es wird in Zukunft europaweit einheitliche, schnelle und faire Asylverfahren geben. Das können wir feststellen, wenn wir uns die einzelnen Verordnungen und Richtlinien im Asylpaket ansehen. Es wird rasche Entscheidungen geben, ob jemand Asyl bekommt oder nicht. Das hilft vor allem denen, die tatsächlich Schutz brauchen, und es ermöglicht auch die Bekämpfung von Missbrauch.

Mit der Dublin-Verordnung legen wir eindeutig fest, dass das Erstkontaktland verantwortlich ist und verantwortlich bleibt für die Abwicklung von Verfahren, und ergänzend haben wir ein Frühwarnsystem. Mit der Eurodac-Verordnung helfen wir, die Identität von Asylbewerbern eindeutig und rasch festzustellen und auch zu vermeiden, dass es Mehrfachanträge und damit auch Missbrauch gibt. Die Aufnahme- und Verfahrensrichtlinien helfen uns, europaweit nach einheitlichen Verfahren rasche und sichere Verfahren abzuwickeln. In der Summe glaube ich und bin ich überzeugt, dass es gelungen ist, mit diesem Asylpaket tatsächlich einen ganz großen Schritt vorwärts zu kommen, nämlich in Richtung einheitlicher, rascher und sicherer Asylverfahren im Interesse derer, die tatsächlich Hilfe brauchen, weil sie auf der Flucht sind.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte” gemäß Artikel 149 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Geschätzter Kollege Pirker! Ich möchte Ihnen nur eine kurze Frage stellen. Hätten Sie sich nicht auch damit anfreunden können, in Österreich vorab ein Referendum, ähnlich wie in der Schweiz, abzuhalten, damit wir einige wichtige Punkte in unserem Heimatland vorher diskutieren und hierbei eventuell auch klare eigene Vorstellungen festlegen hätten können?

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Wir haben jetzt Gott sei Dank eine relativ lange Zeit damit verbracht, eine intensive Diskussion zu führen. Diese Diskussion ist in allen Mitgliedstaaten geführt worden. Ich freue mich, dass es eine sehr intensive Diskussion zu all diesen Asylregelungen auch in Österreich gegeben hat. Wenn wir jetzt eine Einigung haben, dann basiert diese Einigung für diese neuen einheitlichen, schnellen und fairen Asylverfahren und auch zur Missbrauchsbekämpfung in Wahrheit darauf, was auch von der Bevölkerung in den vielen Diskussionen eingebracht worden ist. Daher ist es nicht notwendig, ein derartiges Referendum abzuhalten, sondern ich bin überzeugt davon, wenn die Bevölkerung in Österreich sieht, welche Konsequenzen diese neuen Richtlinien und Verordnungen haben, dann wird es dort eine breite Zustimmung zu diesen hier getroffenen Entscheidungen und Beschlüssen geben.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Δρούτσας (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, παρά το γεγονός ότι το επίπεδο προστασίας αυξάνεται σημαντικά στον τομέα ασύλου με το νέο αυτό πακέτο, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια για ένα πραγματικά ολοκληρωμένο σύστημα. Δυστυχώς, στον αναθεωρημένο κανονισμό παραμένει η πρόβλεψη για την επιστροφή των αιτούντων πολιτικό άσυλο στην χώρα πρώτης εισόδου, παρότι είναι γνωστό ότι πύλες εισόδου είναι χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα και οι οποίες δέχονται τα μεγαλύτερα ρεύματα μεταναστών και προσφύγων από την Ασία και την Αφρική.

Συνεχίζουμε λοιπόν να ζητάμε από τα πιο ευάλωτα μέλη της οικογένειάς μας, μόνο και μόνο επειδή έχουν την "ατυχία" να συνορεύουν με περιοχή σε κρίση, να αναλάβουν ολόκληρη την ευθύνη, γνωρίζοντας ότι πρακτικά δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, παρά την ομολογουμένως σημαντική, οικονομική και τεχνική βοήθεια που παρέχει η Επιτροπή.

Οι Λίβυοι, κυρία Επίτροπε, δεν κατέφθασαν στην Ιταλία επειδή προτιμούσαν την συγκεκριμένη χώρα, αλλά επειδή απλούστατα είναι η ευκολότερη να προσεγγίσουν ευρωπαϊκή χώρα. Προορισμός τους είναι η Ευρώπη, γι' αυτό και η Ευρώπη ως σύνολο οφείλει να τους φροντίσει και το ίδιο ισχύει και για τους πρόσφυγες από τη Συρία που έφτασαν στην Ελλάδα.

Που είναι λοιπόν η δίκαιη κατανομή του βάρους που υποτίθεται ότι αποτελεί πρωταρχικό στόχο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Που εμπεριέχεται ο καλόπιστος διαμερισμός ευθυνών ανάμεσα στα κράτη μέλη ή το ανθρωπιστικό καθήκον; Οι περισσότερες χώρες κοιτάζουν να ξεγλιστρήσουν κάτω από το φορτίο και να απαλλαγούν από αυτό, εις βάρος κάποιων άλλων λίγων κρατών μελών, και αυτό με όλο τον σεβασμό είναι μια απολύτως υποκριτική στάση της Ένωσης και κάποιων ισχυρών κρατών μελών της.

Γι' αυτούς τους λόγους, κύριε Πρόεδρε, δεν έχω άλλη επιλογή από το να καταψηφίσω τον κανονισμό του Δουβλίνου.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα (άρθρο149 παράγραφος 8 του Κανονισμού))

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI), blue-card question. – My question concerns the sharing of responsibility. I fully agree with this as a principle – responsibility should be shared – but who exactly shares this responsibility? It is not the rich and privileged of Europe but mainly the poorest people. Part of my question is: when it comes to sharing of responsibility, my country, Hungary, imposed sharing of responsibility for the burdens of the crisis on multinational companies and banks, but then the whole European Union and the troika and everybody resisted and said: ‘This is terrible’.

So what exactly is the fundamental principle of sharing of responsibilities? How would you define that? Who should share responsibility with whom?

 
  
MPphoto
 

  Dimitrios Droutsas (S&D), blue-card answer. – Thank you very much for your intervention and question. I think the sharing of responsibilities is not to be measured only in economic terms, and I said in my intervention that generous economic support is also provided by the Union and by the Commission and, once again, I would like to thank you for this.

Sharing of responsibilities also applies in political and ethical terms: you must acknowledge the fact that we have external borders in the European Union and that those countries that make up these external borders have to take on a much bigger burden because of crisis regions, so this is why I think that the sharing of burdens is also an ethical issue.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi! Non vi è dubbio che bisogna salutare con favore il pacchetto che contiene quattro dossier sul regime comune d'asilo, con una serie di provvedimenti che semplificano la procedura, che tutelano il diritto di chi è stato penalizzato nel proprio territorio d’origine, così come i minori non accompagnati e le categorie vulnerabili.

Importante anche quanto previsto con Eurodac per un contrasto sempre più severo nei confronti del crimine organizzato, il no al metodo intergovernativo e invece il plauso a quello comunitario, così come al sistema d'allerta. Non v’'è dubbio tuttavia, signor Presidente, che su questa vicenda vi sono alcune questioni che sembrano irrisolte; in particolare, il meccanismo di Dublino rimane fermo alla scelta per cui è il primo paese di contatto a dover seguire tutte le procedure, a dover intestarsi una grossa responsabilità.

Siamo di fronte ad una scelta che anche in questo caso mostra un limite fortissimo dell'Unione europea rispetto a quel concorso di solidarietà e di responsabilità che invece noi chiediamo agli Stati membri così come lo chiediamo alla Commissione e al Consiglio. Un programma europeo concreto, autorevole e incisivo, non può non tener conto che in alcune realtà la pressione migratoria è formidabile, se vogliamo parlare non con un'Europa del sud contrapposta a quella del nord, dobbiamo tenere conto che il sistema del burden sharing, della condivisione degli oneri, non viene rispettato nel programma di Dublino, che a tal fine e in questo punto viene confermato integralmente. Per questo esprimiamo grosse perplessità su un pacchetto che ha molte cose buone ma alcune che non lo sono e soprattutto quelle che riguardano ad un diniego rispetto alla condivisione degli oneri.

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh (S&D). - Herr talman! Jag välkomnar också asylpaketet, men jag hoppar inte av glädje och viftar med flaggor. Det kvarstår fortfarande stora brister. En av de största är att möjligheterna till inlåsning av asylsökande kvarstår.

I stora delar av unionen behandlas asylsökande som fångar och låses slentrianmässigt in i strid mot internationell rätt. Att vi inte kunde förändra detta mer är tragiskt.

I Dublin-förordningen har vi kämpat för att stoppa överföringen av ensamkommande minderåriga mellan medlemsstaterna. Rådet vägrade gå med på detta men får nu ändå rätta sig efter EU-domstolens dom.

Dagens översyn gör inte heller något åt frågan om den sneda ansvarsfördelningen av asylsökande. Ett stort antal medlemsstater ser på medan en minoritet tar emot nästan alla ansökningar. Om dessa medlemsstater tog ett större ansvar skulle flyktingarnas situation avsevärd förbättras, och EU som enhet skulle kunna hjälpa fler människor på flykt.

Avslutningsvis måste möjligheterna att lagligt ta sig in i EU och ansöka om asyl också bli mycket bättre. Vi har mycket kvar att göra.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - V roku 2012 bolo v Európskej únii zaregistrovaných približne 330 tisíc žiadostí o azyl. A keďže právo na azyl patrí medzi základné práva a Európska únia je spoločenstvom hodnôt, medzi ktoré patrí najmä rešpektovanie a ochrana základných práv, každý jeden demokratický štát musí právo na azyl uznávať a rešpektovať. Som preto presvedčená, že spoločný európsky azylový systém je absolútne nevyhnutný. Potrebujeme rýchle, spravodlivé a efektívne pravidlá. Podmienky prijímania a aj pravidlá konania musia byť jasné a jednoznačné. Musíme mať stanovené minimálne štandardy, ktoré musia všetky členské štáty dodržiavať.

Je úlohou Komisie, aby na to dohliadala. Úroveň zaobchádzania so žiadateľmi o azyl je v niektorých krajinách skutočne neprijateľná. Títo ľudia majú predsa tiež svoje práva. Podmienky v rámci celej Únie musia byť porovnateľné, primerané, jasné a jednoduché. Musíme chrániť hodnoty, na ktorých sme Európsku úniu vybudovali. Sú osoby, ktoré u nás hľadajú útočisko pred prenasledovaním či napríklad pred vojnovým konfliktom. Tí, ktorí sú odkázaní na našu ochranu, by ju mali získať. Zároveň však musíme byť opatrní a musíme zabrániť tomu, aby sa náš azylový systém zneužíval v oblasti kriminality.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). - Herr Präsident! Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass es nach so einer langen Verhandlungszeit schlussendlich zu einer Einigung über das Asylpaket gekommen ist. Dies bedeutet eine deutliche Verbesserung der Rechtssicherheit und ein einigermaßen gleiches Niveau an Regelungen. Ein solcher Schritt ist überfällig. Freilich werden damit die gegenwärtigen Probleme nicht dauerhaft gelöst. Einerseits überwiegt eine Betrachtungsweise, die sich vorrangig an den Schwierigkeiten und Problemen orientiert und mögliche positive Chancen außer Acht lässt. Andererseits wird ein Schutzniveau eingezogen, das in vielen Ländern unter dem liegt, was in einzelnen Mitgliedstaaten bereits Standard ist.

Auch wenn diese dazu nicht verpflichtet werden, ihre Standards herunterzuschrauben, ist nicht auszuschließen, dass die Macht des Faktischen im Laufe der Zeit genau dazu führen wird. Dies trifft im Besonderen auf die Möglichkeit zu, Asylbewerber unter bestimmten Bedingungen in Gewahrsam zu nehmen, oder auf den kostenfreien Zugang zu Gesundheitssystemen. Wenn wir heute dieses Paket beschließen, dann nur in dem Bewusstsein, dass wir damit auch schon ein neues Asylpaket zu schnüren haben.

 
  
MPphoto
 

  Ismail Ertug (S&D). - Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich möchte beginnen mit dem entscheidenden Satz, dass Asylrecht ein Menschenrecht ist und kein Gnadenrecht. Das möchte ich unterstreichen. Wir haben in den letzten Jahren der polemischen und ablehnenden politischen Debatte nahezu aus den Augen verloren, dass dies eine wichtige Errungenschaft der Europäischen Union ist. Wenn Menschen aus Krisenregionen, aus Unrechtsregimen oder aber auch aus Diktaturen flüchten, dann sind sie auf der Suche nach Schutz, und dieser Schutz ist ein Menschenrecht. Dieses Recht müssen wir als Europäische Union auch gewähren!

Die politische Rhetorik der letzten Jahre täuscht auch vor, dass wir es mit Massen von Asylsuchenden zu tun haben. Meine Kollegin Flašíková Beňová hat das auch erwähnt: Im Jahr 2011 hatten wir gerade einmal 330.000 Anträge. Das entspricht gerade einmal 0,6 ‰ verglichen mit der EU-Bevölkerungszahl. Das Problem ist Dublin II.

Abschließend will ich dazu sagen, dass alle Mitgliedstaaten sich bitte daran halten müssen, gemäß ihrer Größe die Flüchtlinge aufzunehmen, denn das ist ihre Pflicht und Schuldigkeit.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 149 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), blue-card question. – Mr President, you mentioned certain imbalances between Member States concerning the uptake of asylum seekers. Do you have precise figures that will clarify your point?

 
  
MPphoto
 

  Ismail Ertug (S&D), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Vielen Dank, Herr Kollege! Selbstverständlich gibt es hier messbare und valide Zahlen. Wenn wir uns beispielsweise Belgien anschauen: Bei einer Einwohnerzahl von 11 Millionen Menschen haben sie 31 000 Asylanträge. Wenn ich das vergleiche, so liegt Belgien an vierter Stelle, etwa im Vergleich zum sechsmal größeren Italien. Oder wenn wir uns die Anträge in Estland anschauen: Da werden alle abgelehnt. Zypern hat 1 770 Anträge verzeichnet. Gemessen an der Größe des Landes liegt Zypern hier sehr weit vorne. In Österreich wurden 1 435 Anträge, in Schweden 1 250 Anträge gestellt. Das sind positive Beispiele, wie man voranschreiten muss. Ein Weiteres: in Finnland besteht eine 80 %ige Wahrscheinlichkeit, dass man aufgenommen wird, während zum Beispiel in Spanien oder auch Irland die Wahrscheinlichkeit bei 90 % liegt, dass man abgelehnt wird. Diese Ungleichheiten meine ich. Sie müssen auf jeden Fall in der Zukunft korrigiert werden.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Mr President, I also welcome very much the new asylum package we have all worked for. The common rules, minimum standards and procedures in the European Union are win-win for all, for the North and for the South. I would particularly like to welcome the progress and improvements for unaccompanied minors.

Solidarity has to be European, and we have instruments for it and it is very important. But some countries need to build a national capacity to stand up for our values and for the human rights that asylum seekers deserve. Common rules will give legal certainty, consistency and better conditions for asylum seekers. But a country like Sweden ranks number three in those receiving asylum seekers; 90% of asylum seekers are coming to nine countries.

We need to have wider burden-sharing – and it is not a burden, my friends, I do not like to use the word ‘burden’. It is time to stop talking about burden-sharing and start talking about responsibility-sharing, and solidarity goes with responsibility. It is time to stop considering asylum seekers that flee war and conflict and torture and persecution as a burden. They are human beings in need of protection and we have to live up to this. In Sweden we want to continue to live up to it, but we need others also to bear their responsibility.

 
  
MPphoto
 

  Ana Miranda (Verts/ALE). - Senhor Presidente, olhem para esta fotografia. É uma fotografia repetida nas costas europeias. É a fotografia que se repete em Malta, em Lampedusa, nas costas espanholas. É a fotografia da tragédia, da luta contra a pobreza e da fuga para a liberdade. Senhora Comissária, depois da diretiva da vergonha, a Europa deve dar um sinal político em favor de um sistema comum de asilo. Foi tímido o resultado da necessidade de proteger os direitos das crianças, da assistência jurídica completa, da garantia dos direitos fundamentais nos centros de detenção.

Lamento que o sistema comum de acolhimento seja insuficiente. Pedir asilo não é um delito, é um direito. A Europa deve dar, por fim, uma resposta humanitária completa em favor da vida humana.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, proprio questa domenica in Svizzera è stato votato un referendum a larghissima maggioranza volto a mantenere norme più rigide in maniera di richieste e concessione d’asilo. I cittadini elvetici hanno dei diritti che purtroppo noi europei non abbiamo. Sarebbe interessante poter sottoporre al referendum le decisioni prese a Bruxelles; probabilmente ci accorgeremmo di quanto lontana sia l'Europa dai suoi cittadini.

Un'Europa che finge di essere un continente unito e solidale, ma che alle prime difficoltà lascia da solo un paese a gestire le sue emergenze: è successo così con l’Italia e i rifugiati che scappavano dalla guerra in Libia. Una guerra che non siamo neanche stati noi a volere iniziare, ma i nostri vicini francesi; gli stessi vicini che hanno poi chiuso i valichi di Ventimiglia, lasciando che l’Italia si sobbarcasse da sola tutta la responsabilità dell'accoglienza. Non parliamo poi della Germania che ancora ci critica a distanza di due anni senza aver fatto assolutamente niente. Quest'Europa è meschina e se i cittadini potessero esprimersi lo farebbero capire chiaramente.

 
  
MPphoto
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D). - Bħala Maltija ma nistax ma nitkellimx dwar il-pakkett tal-asil; ir-raġuni hija waħda sempliċi: Malta hija fost l-aktar pajjiżi li qegħdin iħabbtu wiċċhom mal-problema tal-immigrazzjoni illegali.

Il-pakkett quddiemna huwa pass 'il quddiem imma issa rridu nagħmlu pass ieħor u nassiguraw li jkollna solidarjetà tanġibbli billi l-kwistjonijiet reali jkunu indirizzati b'mod kollettiv. Nixtieq nagħmel enfasi fuq il-ħtieġa tal-qsim ta' responsabbiltà, għax huwa l-qsim ta' responsabbiltà biss li jwassal biex kull pajjiż membru jġorr il-piż illi jiflaħ. La iżjed u lanqas inqas.

Qiegħda ngħid dan għax huwa sigriet magħruf li hawn pajjiżi li qegħdin iġorru piż ħafna aktar milli jifilħu. Waqt li hawn pajjiżi li ċertament jistgħu jġorru piż akbar. Nittama għalhekk illi, dan il-pakkett li għandna quddiemna, iwassal biex kull pajjiż jerfa' responsabbiltà tiegħu mhux bil-kliem biss iżda bil-fatti u b'realtà.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Naši občania nám dali mandát na to, aby sme riešili predovšetkým ich každodenné problémy, ako sú nedostatok pracovných príležitostí, vysoké životné náklady či existenčná neistota. V mojej krajine nemáme prácu pre 14 % práceschopných obyvateľov a až pre 26 % mladých ľudí po skončení školy. Napriek tomu sa snažíme v odôvodnených prípadoch poskytnúť ohrozeným cudzincom hľadajúcim ochranu potrebnú pomoc.

Rozhodovanie z Bruselu o tom, koho a za akých podmienok má naša krajina prijať, by však moji občania iste neprijali. Poskytovanie pomoci je totiž v slušnej spoločnosti dobrovoľným, suverénnym a autonómnym rozhodnutím poskytovateľa pomoci. Nie je ho preto možné vynucovať rozhodnutím akéhosi bruselského úradu. Som teda presvedčený o tom, že rozhodovanie o azylovej politike musí byť čo najbližšie k ľuďom, ktorí pomoc poskytujú, teda na úrovni pomáhajúceho štátu.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Bei 330.000 Asylantragstellern im Jahr – dies entspricht immerhin der Bevölkerungszahl von Städten wie Triest, Nizza oder Bonn – ist es sicherlich angebracht, genau zu überprüfen, ob Asylwürdigkeit gegeben ist und ob die vorgebrachten Behauptungen auch stimmen. Nichts spricht gegen EU-Mindeststandards. Aber es muss den Mitgliedstaaten auch erlaubt sein, unter Einhaltung internationaler Konventionen raschere und straffere Prüfungen durchzuführen. Denn eine endlose Kette von Rechtsmitteln führt schließlich zu einer Ersitzung des Aufenthaltsrechts, und das ist einfach nicht zu akzeptieren.

Ich gratuliere auch der Schweiz, die vor kurzem ein Referendum durchgeführt hat, das wir leider in diesem Fall nicht haben. Die Schweiz hat sehr klare, straffe Regelungen beschlossen. Alleine die Tatsache, dass binnen 100 Tagen zu entscheiden ist, ist eine qualitative Verbesserung im Vergleich zur Lage in der Union, wo Asylverfahren sechs Monate dauern.

Abschließend finde ich es sehr bedenklich, dass bereits nach neun Monaten der Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht wird. Das öffnet Billigarbeit und Lohndumping Tür und Tor.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Uniunea Europeană respectă demnitatea umană, democraţia, libertatea şi egalitatea, care sunt elemente esenţiale, înscrise în Carta fundamentală a drepturilor omului în Uniunea Europeană şi fac parte şi din jurisprudenţele Curţii europene de Justiţie. Azilul fiind un drept fundamental, obligă Uniunea Europeană să respecte, să protejeze şi să creeze condiţii cât mai avantajoase pentru cei care depun cerere pentru azil.

Să nu uităm că aceştia vin în Uniunea Europeană din cauza unor războaie sau din cauza unui regim care îi forţează să părăsească ţara de origine şi, astfel, au nevoie de incluziune socială. Astfel, trebuie să le acordăm acestora şansa de a profita de beneficiile dreptului fundamental de azil, indiferent de problemele administrative sau financiare ce pot fi prevenite. Aceştia trebuie să aibă acces la servicii medicale, educative, juridice şi la acordarea dreptului la muncă.

De asemenea, având în vedere că statele membre de la graniţa Uniunii Europene se confruntă cu acest fenomen mult mai mult decât cele din interiorul Uniunii Europene, cred că este nevoie de solidaritate din partea întregii Uniunii Europene.

 
  
 

(„A catch the eye” eljárás vége)

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Mr President, I think that this has been a very good debate. A majority supports what you are about to vote on tomorrow, and this shows that the three institutions – the Council, Parliament and the Commission – can agree when we have important matters to discuss. We have agreed this in very difficult economic times. Many of our citizens are really suffering, and there are huge difficulties all over the European Union. In these times we also have xenophobic parties emerging and trying to set the agenda, and populist parties who are blaming migrants for all kinds of miseries in Europe.

Despite that backdrop, we have been able to show that the EU can decide upon a system that will really be worthy of European values. It will be fair, predictable, transparent and high-quality, with clear procedures and conditions. The level of civilisation of a society is often measured by how that society treats the most vulnerable. I think that we have managed to put the most vulnerable asylum seekers at the centre of this proposal, giving them protection. This is an important signal to us, to our citizens and to the rest of the world.

Today – as someone said – nine or ten countries take 90% of all the asylum seekers who arrive in Europe. With these new provisions to be voted on tomorrow, all Member States will be obliged to put in place a system where they can receive asylum seekers in a dignified way, with the same standards everywhere. Hopefully, this will put an end to the lottery that so many of you have referred to. With this, we will hopefully have 27 – soon 28 – countries taking responsibility, giving shelter to those who are fleeing oppression and persecution, and thereby sharing the responsibility and hopefully being able to help more people.

Some of you have expressed a wish for some of the proposals to go further. I share that. I would also have liked to have gone further on some of these proposals, but I think that we can be proud of the compromise that we have agreed upon. It is a fine compromise, and the proposals are a step forward on all the issues that you have raised. On all issues, there is a rise in standards and there is clarification. The list of exceptions is much smaller, and it will bring much more clarity, which will benefit those who come to ask for asylum.

Laws are important. It is a very important step forward. Now they have to be implemented, of course, and this will be a challenge. It will take time and will be difficult. We will try to do whatever we can from the Commission’s side to come forward with assistance. EASO is ready to help with staff training and advice. We have put aside money in the MFF in order to help Member States, and we will be working with the national authorities to make sure that this is put into place as soon as possible. Once it is in place, I hope that you will be watching your different Member States debating and making sure that it works. The Commission will certainly be very watchful within the instruments provided for in the new asylum system – for instance in the Dublin Regulation – but it will also not hesitate to use the powers that the Commission has regarding infringement procedures and so on.

It will take some time before all Member States fully respond to the high standards that we are setting ourselves today. But hopefully, by working together, we will very soon have a system that we can truly be proud of and that we can call a true European asylum system.

Thank you very much for all the efforts that you have made on this. I look forward to the vote tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Lucinda Creighton, President-in-Office of the Council. − Mr President, thank you very much for what I think has been a very useful debate. I would like to thank all of you for participating.

The Member States of the European Union have a very long tradition of protecting persons fleeing from persecution. This tradition forms an important part of the spiritual and, indeed, the moral heritage of our Union, which is founded on universal values of human dignity, freedom and solidarity. Of course, the right to asylum is guaranteed in the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

Union institutions, in finalising these legislative instruments, are building upon and giving practical effect to these universal values of ours. It is important to acknowledge, even in these challenging times for the peoples of the Member States, that there remains this steadfast commitment to the Geneva Convention and all of the other relevant international instruments as essential elements in the fabric of the international commitment – and indeed the European commitment – to human rights.

I might just reply to a few of the issues which have been raised by Members. Indeed, the question of associated states was raised by Commissioner Malmström. The legal advice to the Council was to delete the recitals related to the associated states, but the Council is working on a statement which we hope can be attached to the minutes of the Council with regard to the relationship with the associated States. I just wanted to clarify that point.

A number of Members, in their contributions, raised the issue of the recent Court judgment on unaccompanied minors, which of course is a question which is of great concern to all of us. The implications of this judgment are currently being examined by Member States and will be taken into account, of course, when implementing the Common European Asylum System. That work is ongoing.

Another point which I might touch on: Ms Ludford and a number of others raised questions on Eurodac. I have heard the points that Members have made about law-enforcement access to the Eurodac system. I appreciate that this is sensitive. It is, I should stress, limited to serious crime and terrorist offences. We must use all of the tools available to fight such serious offences, and a number of Members have made that point. I think that it is proportionate and it is necessary, but access to the system will be very limited and will be subject to very specific rules, so I hope that this allays any concerns that might exist.

So in concluding, Mr President and Members, the task of ensuring the efficient and uniform application of the existing Union acquis and the new legislation lies before us. This work has already begun. It is very challenging, and I am sure it will be intensified over the coming period. But in this endeavour, I think we can be guided by the principles and the values which I mentioned, the principles of solidarity and responsibility, ensuring that the CEAS has a very strong foundation of mutual trust, which I consider to be hugely important.

So again I want to thank Members for participating in this debate, the rapporteurs for the excellent work which they have carried out on behalf of the Parliament, and, indeed, on behalf of all of us, Commission Malmström. Again, thank you very much.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo, Ponente. − Señor Presidente, ciertamente con directivas o informes no terminaremos con las guerras, las dictaduras ni las hambrunas —que están en los orígenes de los problemas de asilo y de muchos otros problemas que tratamos en este Parlamento—, pero sí estamos dando un paso, grande o pequeño; es cuestión de perspectiva. Yo personalmente pienso que es un paso muy grande y llevo toda mi vida dedicada a la defensa de los derechos humanos. Y estamos dando un paso en favor de la paz, de la libertad y de la humanidad.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, föredragande. − Herr talman! När vi nu bygger detta gemensamma asylsystem kan vi ge fler människor ett ordentligt skydd. Tillsammans kan vi hjälpa fler och hjälpa på ett bättre sätt.

I dag är det, som vi vet, ett fåtal länder som tar emot nästan alla som söker asyl i EU. Nu krävs att vi arbetar under ledorden – gemensamt ansvar, ömsesidigt förtroende och mot en ökad solidaritet.

Det har varit en lång väg, som vi sa tidigare, men det svåraste ligger framför oss. Det rättsliga ramverket är på plats. Nu gäller det att implementera detta ramverk, dessa lagar, på ett korrekt sätt. Det är väldigt viktigt. I framtiden kommer det säkert att bli nödvändigt att upprepade gånger se över och revidera.

Vårt bidrag, detta gemensamma asylpaket, är avgörande för en god och enhetlig asylpolitik i EU. Jag vill bli lite personlig och säga att vi har klarat att skapa detta nu mitt i en ekonomisk kris, dvs. det som man inte klarade 1999 och framåt när ekonomierna blomstrade, visar att EU är större än sitt eget rykte, mer handlingskraftigt än föreställningarna om EU och att unionen har all anledning att vara stolt över det sätt på vilket vi nu möter dem som av olika skäl tvingas fly sina länder för att söka skydd här i våra medlemsländer. Vi har all anledning i dag att på ett ödmjukt sätt vara tacksamma och stolta för att vi tar vår del av ansvaret för en del av lidandet i världen.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei, Raportoare. − Aş vrea să răspund foarte pe scurt la câteva îngrijorări, toate legate de accesul autorităţilor de cercetare la baza de date EURODAC pe bază de „da” sau „nu aveţi această amprentă în baza de date EURODAC”.

Şi în prezent statele membre au acces la amprentele solicitanţilor de azil sau ale celor găsiţi ilegal în Uniunea Europeană, pe baza cooperării bilaterale, dar ceea ce am făcut prin acest EURODAC este că am scurtat timpul în care afli această informaţie. Deci, în loc să întrebi 26 de state membre, trimiţând amprenta găsită la locul crimei, acum întrebi EURODAC. Practic, pur şi simplu am redus timpul de reacţie.

De ce facem acest lucru? Haideţi să găsim echilibrul, pentru că echilibrul este esenţa împăcării tuturor intereselor; și anume pentru a găsi eventuali suspecţi, eventuale victime sau eventuali martori la o infracţiune de terorism sau la o infracţiune gravă. De asemenea, avem garanţii foarte multe: nu se poate trimite nicio cerere la EURODAC până când nu este verificată de anumite instituţii desemnate dinainte de către autorităţile fiecărui stat membru.

De asemenea, sunt criterii foarte stricte pe baza cărora poţi să ceri sau nu aceste informaţii de la EURODAC. Avem autorităţi desemnate cu cererea, avem autorităţi desemnate să verifice cererea şi abia apoi se trimite, plus criteriile pe baza cărora se poate trimite şi sunt restrictive. Şi aş mai aminti şi faptul că, atunci când se colectează aceste amprente, persoanele respective sunt informate că este posibil să fie folosite în acest sens.

Şi încă un ultim lucru: ştim cu toţii că statelor candidate şi celor care vor liberalizarea vizelor le cerem paşapoarte biometrice şi să ştiţi că toate aceste paşapoarte biometrice înseamnă şi înregistrarea amprentelor. Şi în România e la fel; de pildă, săptămâna trecută mie mi-au luat amprenta când am făcut cerere pentru paşaport biometric. Nu mă simt discriminată, nu discriminăm pe nimeni, doar folosim aceste baze de date în cazul comiterii unor infracţiuni grave.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume, rapporteure. − Monsieur le Président, s'agissant de la directive sur la procédure d'asile, je fais le même constat que vous, Madame Malmström. Malgré les insatisfactions, majoritairement, le compromis qui a été négocié est considéré comme présentant indubitablement une valeur ajoutée importante par rapport au texte actuel.

Un autre parcours un peu périlleux nous attend puisque nous aurons maintenant à valider les transpositions complètes et correctes des réformes et que le Parlement devra veiller à un contrôle extrêmement étroit par la Commission – aidée par le Bureau européen d'appui à l'asile, bien sûr – d'une mise en œuvre complète et correcte des directives révisées.

Je serai, de mon côté, particulièrement vigilante sur plusieurs points, notamment l'application des dispositions qui concernent les mineurs non accompagnés, l'efficacité du mécanisme d'identification, la qualité des entretiens ou bien encore le droit à un recours effectif et la question des procédures accélérées ou à la frontière.

Notre combat pour un régime d'asile européen commun, mais vraiment commun et vraiment protecteur, est donc par conséquent loin d'être terminé.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. − Szeretném mindenkinek megköszönni a munkáját. Ezt a nagyon fontos, nagyon izgalmas témát nagy figyelemmel hallgattam. Már csak azért is, mert Magyarországról jövök, és mi 1956 után kétszázezer menekültet „szabadítottunk” rá a világra, és a mai napig hálásak vagyunk azért, hogy ez befogadásra talált. Nagy felelősség, és nagyon nehéz megtalálni az optimumot a különféle érdekek között. Én remélem, hogy ez sikerül.

A vitát lezárom.

A szavazásra 2013. június 12-én, szerdán kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (149. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. – A több éve húzódó folyamat végére tesz pontot a mai vita és a szerdai szavazás, hiszen az egymással is összefüggő menekültügyi jelentések, a Közös Európai Menekültügyi Rendszert teszik teljessé.

Az eredmény a jelentéstevők és az elmúlt évek uniós elnökségei, köztük a magyar elnökség erőfeszítéseinek köszönhető, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a felek számára elfogadható kompromisszumok jöhessenek létre. A jövőben ezáltal kevesebb eltérés lesz a tagországok menekültügyi rendszereiben, amelyek a menekültkérők méltóságát és jogait szem előtt tartva számos új jogi garanciát, információhoz való hozzáférést és gyorsabb, átláthatóbb (elbírálási) eljárást biztosítanak majd.

Az irányelvek kapcsán külön kiemelendő a kiskorúakra és a kísérő nélküli utazó gyerekekre vonatkozó megközelítés, amelynek köszönhetően a menekült gyerekek jobb védelmet kapnak, érdekeik szem előtt tartása az eljárás egészét meghatározza.

Ugyanakkor az érem másik, tagállami oldala is fontos, még pedig az, hogy a rendszert kijátszani akaró menekültkérők kiszűrésére a jövőben könnyebben lesz lehetőség a jobb koordinációnak köszönhetően.

Az EURODAC kapcsán pedig üdvözlendő, hogy a jövőben az bűnmegelőzéssel foglalkozó hatóságok is – szigorú feltételek és személyes adatok védelmének tiszteletben tartásával – hozzáférhetnek majd azon adatokhoz, amelyek határon átnyúló bűncselekmények vagy szervezett bűnözéssel esetlegesen összekapcsolhatóak.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. – Die EU-Asylregeln sind an Scheinheiligkeit und Verantwortungslosigkeit kaum zu überbieten. In der Praxis bedeuten die Pläne nichts anderes als eine Einladung an die Dritte Welt, die Koffer zu packen und nach Europa zu kommen. Wenn die Asylverfahren nach EU-Vorgaben nur mehr sechs Monate dauern sollen, steht zu erwarten, dass noch mehr südliche Länder à la Italien Pseudoasylanten ein paar hundert Euro und irreguläre Fremdenpässe oder Aufenthaltstitel in die Hand drücken und sie dann einfach in die Nordstaaten weiterschicken. Zudem werden die neuen Regeln – die hauptsächlich dem Schutz des Asylantenunwesens und keinesfalls den Interessen der heimischen Bevölkerung dienen – dazu führen, dass sich noch mehr Schlepperbanden auf den Trick mit sogenannten „Ankerkindern“ konzentrieren. Und wenn Asylwerber nach neun Monaten Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten sollen, werden die einheimischen Arbeitnehmer weiter unter Druck gesetzt. Und das in Zeiten steigender Arbeitslosigkeit, was an Verantwortungslosigkeit kaum mehr zu überbieten ist. Die EU-Außengrenze ist nach wie vor so löchrig wie ein Schweizer Käse und wird von innen unterminiert. Gemeinsame EU-Asylregeln sind nur sinnvoll, wenn sie der Massenzuwanderung von Wirtschaftsflüchtlingen effektiv Einhalt gebieten und Vereinbarungen wie Dublin tatsächlich eingehalten werden.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności