Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2637(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0256/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/06/2013 - 8.22
CRE 12/06/2013 - 8.22

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0271

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8.22. Αδιέξοδο σε σχέση με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 (RCB7-0256/2013, B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013, B7-0266/2013) (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
 

– Po zakończeniu głosowania:

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). - Mr President, this is just to say that I thought my name would be among the signatures on this resolution. I would like to have it added there, please.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Niniejszym zamykam głosowanie.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου