Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2673(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0270/2013

Debatter :

PV 12/06/2013 - 3
CRE 12/06/2013 - 3

Omröstningar :

PV 12/06/2013 - 8.21
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0270

Debatter
Onsdagen den 12 juni 2013 - Strasbourg Reviderad upplaga

9.23. Förberedelse av Europeiska rådets möte (27-28 juni 2013) - EU:s insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten (RCB7-0270/2013, B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013, B7-0280/2013)
  

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, começando por insistir em que a solução para o problema premente do desemprego juvenil consiste na melhoria da conjuntura económica global, nomeadamente o reforço do mercado único dos serviços e da economia digital, a intensificação do comércio através de acordos de livre comércio e a promoção dos interesses das PME e das microempresas, defendendo simultaneamente os direitos sociais fundamentais. A este respeito, saliento que o crescimento económico sustentável é a ferramenta mais eficaz para lutar contra o desemprego a longo prazo, pois entendo que medidas especialmente direcionadas para os jovens são importantes, mas continua a ser essencial garantir que a UE tenha uma economia forte, competitiva e moderna. Congratulo-me com os investimentos a curto e médio prazo, tais como a Iniciativa para o Emprego dos Jovens, mas chama a atenção para a falta de medidas estruturais de longo prazo e para a ausência das reformas necessárias para que os sistemas de ensino em determinados Estados-Membros permitam superar os desafios do futuro e garantir a empregabilidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté pour cette résolution commune adoptée à une très large majorité. Les jeunes sont parmi les principales victimes de la crise économique que nous traversons. Ce sont près de 27% des jeunes français qui sont actuellement au chômage, ces chiffres atteignant des niveaux dramatiques dans d'autres Etats membres (62% en Grèce, 56% en Espagne, 40% en Italie). Il était de ce fait nécessaire d'envoyer un signal fort à ces jeunes citoyens pour leur indiquer que nous refusons qu'ils soient une génération "perdue". C'est pourquoi, en tant que parlementaire européen,,j'ai tenu à mettre la pression sur le Conseil européen pour que celui-ci trouve des solutions concrètes pour lutter contre ce phénomène. Je suggère notamment de créer une agence européenne de l'emploi afin de créer un véritable marché européen du travail en favorisant la mobilité des travailleurs. Elle travaillerait en lien avec les agences nationales en tenant des statistiques par Etat membre qui permettraient de croiser l’offre et la demande d'emploi. L'Union pourrait également lancer un «New Deal Européen» qui serait composé de 15 grands projets d’investissement européens à réaliser d'ici 2025-2030 pour relancer l'économie, favoriser la compétitivité et l'attractivité des territoires en renforçant les infrastructures européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl ES veiksmų siekiant kovoti su jaunimo nebarbu. Šiuo metu darbo neturi apie 23 proc. ES jaunų žmonių. Europos Vadovų Taryba pripažino, kad jaunimo užimtumas svarbus Europos gerovei, todėl pritariu raginimams EVT ir Komisijai dėti daugiau pastangų siekiant kovoti su nedarbu. Komisija turėtų parengti bendrų socialinių investicijų rodiklių rezultatų, susijusių su jaunimo nedarbu, suvestinę, įskaitant įspėjimo mechanizmą, skirtą pažangai valstybėse narėse stebėti. Svarbu šalinti tarpvalstybinės praktikos kliūtis, kad jaunimui būtų užtikrinta geresnė galimybių mokytis dirbant pasiūla ir paklausa, taip pat skatinti savanorišką jaunimo judumą. Komisija turėtų parengti rekomendacijas dėl to, ar reikėtų nustatyti vienodo dydžio bedarbio pašalpą ES atsižvelgiant į ankstesnį bedarbio darbo užmokestį. Pritariu raginimams visose valstybėse narėse įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą, nustatyti aiškius Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslus ir rodiklius, kad būtų galima veiksmingai išmatuoti ir įvertinti šios iniciatyvos poveikį. Naujai Jaunimo užimtumo iniciatyvai numatyta 6 mlrd. EUR, tačiau jos įgyvendinimo euro zonoje išlaidos sieks 21 mlrd. EUR, todėl raginama persvarstant daugiametę finansinę programą padidinti iniciatyvai skirtas lėšas.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea rezoluţiei, deoarece, în prezent, şomajul în rândul tinerilor este principala problemă a Uniunii. Deşi au fost adoptate o serie de politici la nivel european, nu toate statele le implementează. Un exemplu este România care, deşi are o rată a şomajului în rândul tinerilor de 22,7%, întârzie adoptarea Planului Naţional pentru Ocuparea Tinerilor. Mai mult, Comisia Europeană, în recomandările specifice de ţară, a cerut României să implementeze fără întârziere Planul. Însă se pare că situaţia tinerilor nu prezintă interes pentru actualul guvern. Consider că este prioritar să ne concentrăm pe învăţământul tehnic şi vocaţional, pe baza unor curricule care să ţină cont de cererea de pe piaţa forţei de muncă. De asemenea, accesul tinerilor la credite ieftine este esenţial pentru stimularea antreprenoriatului şi crearea de locuri de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – J'ai voté pour la résolution commune des PPE, S&D et Verts et je regrette que l'ALDE n'ait pas cosigné cette résolution. Alors que le chômage des jeunes en Europe prend une tournure très préoccupante (62,5% en Grèce et 56,4% en Espagne), il est essentiel de faire front commun pour que ce sujet soit porté au niveau européen. En premier lieu, les Etats doivent mettre en œuvre la garantie jeunesse et confirmer le budget de 6 milliards d'euros alloué à la lutte contre le chômage des jeunes. Il existe aujourd'hui de bonnes pratiques qui, dans certains Etats membres, limitent le chômage à des taux en dessous de 8%. Le rôle de la Commission doit être d'encourager ces bonnes pratiques : stages, alternance, formations, lutte contre le décrochage scolaire... et de les généraliser autant que possible à l'ensemble de l'Union. L'Union n'est pas qu'un marché commun : elle doit aussi être un lieu d'échange des politiques efficaces. Le plan franco-allemand de lutte contre le chômage des jeunes doit être concrétisé. Comme je l'ai déjà exprimé plusieurs fois, les mesures pour les jeunes ne doivent pas être un "effet de com". L'urgence appelle à une action rapide et déterminée.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi tiek nacionaliniu, tiek ES lygiu turi būti imamasi priemonių jaunimo nedarbui mažinti. Beveik aštuoni milijonai jaunų žmonių Europos Sąjungoje nei dirba, nei mokosi – tokia nerimą kelianti statistika. O juk už šių nuolat augančių skaičių slepiasi ir jaunuolių gyvenimo tragedijos. Labai ilgai nerasdami darbo vieni skursta, praranda pasitikėjimą savimi ir savo valstybėmis, kiti suserga depresija ar pradeda daryti nusikaltimus, treti emigruoja, palieka Europą, nors mes esame sparčiausiai senstantis žemynas, ir jauni žmonės mums gyvybiškai reikalingi. Taigi Europos Parlamentas ragina valstybes nares per birželio 27–28 dienomis vyksiantį Europos Vadovų Tarybos susitikimą imtis ryžtingų kovos su jaunimo nedarbu priemonių. Visų pirma, imantis veiksmų, kad būtų išvengta mokyklos ar profesinio mokymo ir gamybinės praktikos programų nebaigimo (pvz., įdiegti dvigubą švietimo sistemą ar kitas tiek pat veiksmingas sistemas), ir parengti išsamias strategijas, skirtas nedirbančiam, nesimokančiam ir profesiniame mokyme nedalyvaujančiam jaunimui. ES lygiu raginame Komisiją ir valstybes nares nustatyti aiškius Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslus ir rodiklius, kad būtų galima veiksmingai išmatuoti ir įvertinti šios iniciatyvos poveikį. Europos Parlamentas pabrėžia, kad atidžiai stebės valstybių narių veiksmus, kurių jos imsis siekdamos, kad Jaunimo garantijų iniciatyva būtų sėkminga, taip pat ragina jaunimo organizacijas nuolat teikti Europos Parlamentui valstybių narių veiksmų tyrimo rezultatus.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Susţin propunerea raportorului privind importanţa creşterii oportunităţilor de mobilitate voluntară în rândul tinerilor, prin eliminarea barierelor existente în calea stagiilor de ucenicie şi de formare, precum şi de practică transfrontaliere, pentru o mai bună adaptare a ofertei la cererea de activităţi de formare profesională pentru tineri la locul de muncă. Pentru ca aceste măsuri să dea rezultate pe termen lung şi pentru a evita, în acelaşi timp, şi riscurile asociate exodului de creiere este nevoie şi de îmbunătăţirea transferabilităţii pensiilor şi a drepturilor în domeniul muncii şi al protecţiei sociale în întreaga UE. În plus, este nevoie de măsuri pentru garantarea rămânerii unui număr suficient de persoane cu calificare înaltă pe piaţa forţei de muncă a comunităţilor lor sau reîntoarcerea lor în statele membre de origine, cu scopul de a le permite statelor membre respective să se redreseze din punct de vedere economic şi de a stimula creşterea sustenabilă.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Investir dans l'emploi des jeunes, c'est investir dans la croissance et l'emploi de demain. L'emploi des jeunes doit être une priorité, et cela passe par une vision réaliste de l'état du marché du travail. On ne peut répondre à ces défis qu'en envisageant l'emploi des jeunes comme un tout, qui passe avant tout par leur éducation et leur formation. Je suis mobilisée pour développer les méthodes qui ont fait leurs preuves, et notamment l'apprentissage. La garantie pour la jeunesse est une bonne chose, car elle leur permettra de se voir offrir un emploi, une formation ou un apprentissage lorsqu'ils en ont le plus besoin. Mais les 6 milliards promis par les chefs d'Etats et de gouvernement sont largement sous-estimés: nous savons tous qu'il faudra investir bien plus si nous voulons garantir un emploi à nos jeunes.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O desemprego entre os jovens é um dos mais terríveis aspetos da crise que atravessamos, com cerca de 5 milhões de jovens desempregados e sem perspetiva de encontrarem um emprego a curto prazo. É por isso de saudar a iniciativa Garantia da Juventude, em especial na sua vertente de apoio e incentivo à criação de empregos para os mais jovens, através de programas específicos, bem como todas as ações, mais ou menos ambiciosas, que pretendem apoiar a criação de empregos e o empreendedorismo. Note-se que, sem crescimento económico e sem empresas saudáveis, não haverá emprego. Também, sem o impulso de empreender, o qual nos mais jovens é essencial, não teremos uma solução para o problema do desemprego. São, por isso, necessários incentivos e apoios, mas também a eliminação de barreiras e de entraves à criação de pequenos projetos empresariais individuais. Se a Europa quer cumprir, com sucesso, os ambiciosos objetivos da Estratégia UE 2020, com forte incidência na inovação, na investigação e na formação, terá que investir numa melhor qualificação dos seus jovens, optando por modelos de educação mais vocacionados para a futura inserção no mercado de trabalho.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A proposta de resolução comum que acabámos de votar debruça-se sobre os preparativos para a reunião do Conselho Europeu a realizar nos próximos dias 27 e 28 de junho, mais concretamente sobre a ação europeia no combate ao desemprego juvenil. A recessão verificada em quase todos os Estados-Membros como consequência da crise económica e financeira originou uma contração da economia que os obrigou a cortar nos salários, nas pensões de reforma, nas prestações sociais, etc. Como consequência, o produto interno dos Estados-Membros caiu, o desemprego aumentou assustadoramente e dispararam as situações de pobreza e exclusão social, sobretudo nos países sujeitos a mecanismos de estabilização financeira. As principais vítimas do desemprego são os jovens, muitos em busca do seu primeiro emprego, que desesperam ou são obrigados a emigrar. Votei favoravelmente esta proposta de resolução comum porque os Estados-Membros e a UE podem fazer muito mais do que aquilo que está a ser feito para combater o desemprego juvenil. É necessário implementar políticas que não contrariem a criação de emprego, sobretudo o emprego jovem, reforçando os fundos de apoio a este setor. Precisamos de transmitir um sinal forte de que estamos a resolver este grave problema que, em alguns Estados-Membros, afeta mais de 50 % da população juvenil.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Esta resolução, tendo em vista o próximo Conselho Europeu, pretende traçar linhas orientadoras para o combate ao desemprego juvenil. A resolução não aborda as reais razões do aumento do desemprego juvenil. Ademais, atribui a culpa pelo desemprego aos Estados-Membros, pelos cortes orçamentais na educação e pela falta de investimento social, e (pasme-se!) aos jovens, por falta de ambição e más escolhas profissionais. É omitida a ligação do desemprego juvenil às políticas neoliberais, às medidas de austeridade impostas aos Estados-Membros, que levaram e levam a destruição diária de emprego, a falências, à destruição de empresas e serviços públicos, para além dos conhecidos cortes nos salários, nas pensões, nas reformas, no Serviço Nacional de Saúde, na educação, nos apoios sociais, nos subsídios de desemprego, no investimento público e privado. As soluções que o Parlamento Europeu defende são as de sempre: o reforço do mercado único dos serviços e da economia digital, a intensificação do comércio através de acordos de livre comércio, reforçar a mobilidade e reformas dos sistemas de ensino, de forma a adequá-los às necessidades do mercado de trabalho. A solução passa pela rutura total com as atuais políticas macroeconómicas e pelo fim imediato das políticas de austeridade, em particular nos países sob tutela da troica.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner och Gunnar Hökmark (PPE), skriftlig. − Vi har i dag vid Europaparlamentets sammanträde i Strasbourg röstat för en resolution om Europeiska insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Vi vill uppmärksamma att det är medlemsstaterna som har ansvaret för att utforma arbetsmarknadspolitiken. Vi vill också betona att det finns delar av resolutionen som vi motsätter oss. Bland annat stöder vi inte förslaget om att fastställa en gemensam nivå för arbetslöshetsersättning i EU

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − V súčasnom období hospodárskej krízy čelí množstvo mladých ľudí nezamestnanosti. Podľa odhadov bude približne 21 miliárd Eur potrebných v snahe zmierniť a napraviť túto situáciu v členských štátoch Európskej únie. Je zároveň opodstatnené domnievať sa, že jediným účinným liekom na zníženie masovej nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi je absolútna prepojiteľnosť školstva a trhu práce tak, aby vo vzájomnej interakcii boli jednak vychovávaní a vzdelávaní noví pracovníci a na druhej strane vytvárané vhodné pracovné miesta. Európska únia by mala skutočne vynaložiť adekvátne úsilie v snahe reagovať na problémy miliónov nezamestnaných mladých ľudí, ktorým na zvládaní nezávideniahodnej situácie aktuálne nepridáva ani pretrvávajúca, už zmieňovaná hospodárska a sociálna kríza.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), i scríbhinn. − Tacaím le tionscnamh ar bith a bhfuil sé mar aidhm aige dul i ngleic leis an dífhostaíocht i measc aos óg na hEorpa.

Tá ráta dífhostaíochta i measc na n-óg de 50% ann i mBallstáit áirithe agus is ráta 30% atá ann in Éirinn. Is uafásach an rud é sin agus an baol ann go mbeidh glúin iomlán ann gan deis fostaíochta ar bith acu ar fhágáil an chórais oideachais nó oiliúna dóibh.

Is fadhb mhór í an eisimirce i roinnt Ballstát, mar is eol dúinn go maith in Éirinn, agus ní mór dúinn deireadh a chur le ‘himeacht na hoilteachta’, lena bhfuil na daoine is éirimiúla agus is cáilithe ag fágáil a dtíre féin chun fostaíocht a lorg thar lear.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de cette résolution qui rappelle la détermination et l’engagement solide du Parlement européen d’investir massivement dans l’emploi des jeunes. Il est impératif de soutenir la jeunesse européenne qui est aujourd’hui la première victime de la récession et du chômage. Près d’un jeune sur quatre en Europe est à la recherche d’un emploi. Il faut mettre un terme à cet immense gâchis qui, par ailleurs, coûte près de 150 milliards d’euros par an à l’économie européenne. L’urgence de la situation sociale doit conduire les institutions européennes et tous les courants politiques à travailler main dans la main pour offrir de nouvelles perspectives aux jeunes européens. L’accord obtenu par les sociaux-démocrates européens sur la garantie jeunesse ne doit pas rester lettre morte et être correctement doté pour relever cet immense défi social. Les 6 milliards dédiés à cette initiative phare doivent être rapidement débloqués par les Etats membres et complétés par des actions nationales.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Les statistiques Eurostat d'avril 2013 sur le chômage des jeunes sont alarmantes: 62,5% en Grèce, 56,4% en Espagne, 42,5% au Portugal, 40,5% en Italie et 26,5% en France. Il est plus urgent que jamais que les Etats membres s'emparent de ce sujet et proposent des solutions concrètes et immédiates à ce fléau. L'inflation galopante du nombre de jeunes inactifs plombe notre économie et conduit de plus en plus de jeunes dans une situation de précarité inacceptable. La Commission a déjà proposé un certain nombre de mesures mais les Etats membres lors du Conseil européen des 27 et 28 juin prochains devront prendre leur responsabilité en encourageant l'emploi des jeunes par des mesures contribuant à réconcilier les entreprises avec les jeunes au travers de l'éducation, de la formation mais aussi par une fiscalité des entreprises plus adaptée aux réalités actuelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Ibrisagic (PPE), skriftlig. − Vi har i dag röstat för en resolution om Europeiska insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Vi vill uppmärksamma att det är medlemsstaterna som har ansvaret för att utforma arbetsmarknadspolitiken. Vi vill också betona att det finns delar av resolutionen som vi motsätter oss. Bland annat stöder vi inte förslaget om att fastställa en gemensam nivå för arbetslöshetsersättning i EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu la proposition de résolution communerelative au plan européen de lutte contre le chômage des jeunes. Cette proposition de résolution a été adoptée par 539 voix pour, 103 contre et 16 abstentions. J'ai de grandes espérances concernant les lignes directrices qui seront prises par le Conseil européen dans ce domaine.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Kastler (PPE), schriftlich. Ich habe heute für die Resolution „Jugendarbeitslosigkeit” gestimmt – denn die Jugendarbeitslosigkeit ist das Übel unserer Zeit. Mehr als 5 Millionen junge Menschen, die keinen Job finden, müssen uns erschrecken. Einzelne Regionen in Südeuropa haben erschreckende Zahlen an arbeitslosen Jugendlichen. Daher ist es richtig, dass wir die Problematik auch europäisch angehen. Noch mehr freut es mich, dass unsere deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel das Thema Jugendarbeitslosigkeit in Europa zur Chefsache erklärt hat. Dabei geht es sicher nicht darum, besserwisserisch aufzutreten - ihre Rolle ist die einer Moderatorin. Für mich ist entscheidend: Reden wir uns bitte nicht ein, wir in Brüssel könnten das Problem der Jugendarbeitslosigkeit lösen. Seien wir ehrlich: Selbst 6 Milliarden Euro sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Konzepte wie das deutsche Duale Ausbildungssystem können sicher ihren Beitrag leisten - nicht einfach „copy & paste”, aber in Bausteinen europaweit umgesetzt. Meine Heimat Bayern ist heute in der glücklichen Lage, Vollbeschäftigung zu haben. Allerdings haben wir das den Menschen nie in einer großspurigen „Jugendgarantie” versprochen. Wir haben hart dafür gearbeitet. Ich wünsche jedem jungen Menschen in Europa einen Job - und ich hoffe, dass Europa dazu einen Beitrag leistet.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. − Mind hazám, mind Európa jövője szempontjából kulcsfontosságú kérdéskör a fiatalkorúak munkanélkülisége. A szocialisták, a néppártiak és a zöldek álláspontja közel azonos: szerintük a fiatalkorú munkanélküliséget oktatással, automatikus stabilizáló elemeknek a gazdaságpolitikába való beépítésével, a minimális munkanélküli segély megállapításával lehet megoldani. Az ALDE a belső piac továbbfejlesztésével és szakképzéssel, az ECR a flexibilis bérekkel akar segíteni a fiatalkori munkanélküliségen, míg az EFD álláspontja szerint a munkanélküliség megoldása a tagállamok dolga.

Közös bennük, hogy azzal akarnak gyógyítani, ami a bajt okozta, a liberális piacgazdaság további elmélyítésével, az eddigi megszorító politika folytatásával. Lényegesen eltérő a baloldal (GUE/NGL) véleménye, amennyiben korrekten megmagyarázzák, hogy a hatalmas munkanélküliség pontosan az unió neoliberális politikájából következik, és azt kell megváltoztatni ahhoz, hogy a munkanélküliség csökkenjen. Én ezzel az utóbbi állásponttal értek egyet, tehát ezt elfogadtam, míg az összes többit elutasítottam.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – En vue du prochain sommet européen réunissant les chefs d'Etat et de gouvernement les 27 et 28 juin prochain, j'ai soutenu la résolution du Parlement relatif au plan européen de lutte contre le chômage des jeunes. Depuis le début de la crise, le taux de chômage des jeunes connait une croissance exponentielle dans l'UE (23.5%) avec des taux très alarmants dans certains Etats membres tels que la Grèce (62.5%), l'Espagne (56.4%) ou le Portugal (42%). Les jeunes actifs d'aujourd'hui sont les créateurs de richesse demain. Par conséquent, il est indispensable que le Conseil européen décide de mesures concrètes et d'une stratégie globale en faveur de l'emploi des jeunes. En particulier, nous demandons aux Etats membres d'établir une stratégie efficace pour la jeunesse, dans les plans nationaux pour l'emploi. Par ailleurs, il faut donner la priorité à la formation professionnelle des jeunes au chômage. En soutien aux Etats membres, le Parlement a appelé au déblocage de fonds européens pour l'aide à l'emploi des jeunes, concernant la période 2014-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this Resolution which ‘Welcomes the EUR 6 billion allocated for the new Youth Employment Initiative and calls for a frontloading in the first few years of the Multiannual Financial Framework to address youth unemployment and implement youth guarantees as a matter of urgency; emphasises that the costs of implementing youth guarantees across the eurozone are estimated at EUR 21 billion by the International Labour Organisation and therefore calls for the allocation to be revised upwards as part of a revision of the Multiannual Financial Framework; welcomes the extension of the eligibility group for the Youth Guarantee under the age of 30.’

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – Il est important de renforcer la mobilité volontaire chez les jeunes en supprimant les obstacles existants aux contrats d'apprentissage, de formation et de stage transfrontaliers. Avec l'établissement d'une garantie pour la jeunesse, tous les jeunes citoyens de l'UE sans emploi devraient se voir proposer un emploi, une formation continue ou un apprentissage de bonne qualité dans les 4 mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de l'enseignement.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Cette résolution demande une hausse des moyens financiers consacrés à la lutte pour l'emploi des jeunes dans le prochain budget européen. C'est bien. Mais pourquoi ne pas exiger un montant précis ? Peut-être parce que le PPE et le PSE ont approuvé dans leurs pays le budget qu'ils contestent hypocritement au niveau européen. Pour le reste, cette résolution soutient les initiatives Merkel-Hollande et reprend les vieilles recettes libérales contre le chômage. Elle ne propose aucune solution nouvelle. Et elle ne dit pas un mot sur la politique d'austérité, première responsable de l'explosion du chômage des jeunes. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O desemprego jovem é um flagelo que já atinge uma taxa que ronda os 23,5 %, representando isso mais de 5 milhões de jovens desempregados na UE, mas que é ainda mais grave em países como Portugal, Espanha e Grécia. Assim, todas as iniciativas que pretendam combater esta situação são bem-vindas. É importante que o Conselho Europeu tenha reconhecido a importância do emprego juvenil para a prosperidade da Europa. Temos que encontrar soluções tendentes a combater o desemprego juvenil no contexto mais vasto das iniciativas que visam promover os direitos sociais e corrigir os desequilíbrios sociais na União Europeia. Considero a Garantia para a juventude uma boa medida pois apoia e incentiva a criação de empregos para os mais jovens, através de programas específicos, para os quais achamos deva existir um adequado enquadramento orçamental no quadro comunitário.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra de la presente resolución debido a que representa un verdadero insulto para los jóvenes desempleados europeos. La resolución culpabiliza a los jóvenes por su estado de desempleados en lugar de acusar a los empresarios europeos que no son capaces de absorber el inmenso capital humano que esta generación ha acumulado en países como España. Como alternativa tan solo propone de mejorar la formación adaptándola al mercado laboral mejorar la flexibilidad de los contratos, facilitar la movilidad de los jóvenes, etc. las mismas recetas de siempre. La resolución, pese a recoger positivamente la propuesta de destinar nuevos fondos para la generación de empleo juvenil en el Marco Financiero Plurianual y colocar en el centro la generación de empleo juvenil, no es vinculante para los Estados miembros y, por tanto, no va a mejorar en nada la situación de los jóvenes europeos que necesitan políticas reales. Es por esto que he votado en contra de esta resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. − Rakovinou dnešnej spoločnosti je nezamestnanosť, ktorej následkami nie sú len finančné problémy, ale aj pokles životnej úrovne nezamestnaného a jeho rodiny, stres z budúcnosti, alkoholizmus, narastajúca kriminalita. O koľko nebezpečnejší je stav vtedy, keď ide o mladých ľudí! Boj proti nezamestnanosti je veľmi náročný, pretože v čase krízy máme zlú situáciu a nedostatok pracovných miest.

Napriek tomu som presvedčený, že riešenie existuje. Vidím ho v zlepšení spolupráce, v partnerstve podnikov s odbornými strednými školami a fakultami vysokých škôl. Spolupráca je typická pre veľké výrobné podniky, no je dôležité, aby sa rozšírila aj na malých a stredných podnikateľov, ktorí by mohli za takéto aktivity získať podporu z Únie. Okrem toho by sa tým predišlo vytváraniu umelých pracovných miest, čo je často použité ako argument proti nástroju Záruka pre mladých. Spolupráca prináša úžitok pre podnik, ktorý môže vychovať z mladého človeka zamestnanca, akého potrebuje, a naopak, mladý človek aj len so stredoškolským vzdelaním môže získať cenné skúsenosti z praxe a výborné pracovné miesto v skorom veku.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Finally there is a resolution which welcomes the fact that the European Council has acknowledged the importance of youth employment to Europe’s prosperity; it urges the European Council and Commission to step up their efforts to combat youth unemployment, as a part of a wider move to promote social rights and to address social imbalances within the European Union; it stresses that the European Parliament will closely monitor progress and observe whether the promised measures are implemented, especially as regards the Youth Guarantee. It is very timely! I am in favour!

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Der vorliegenden Resolution, die keine Lösung für das Grundproblem bietet und in einigen Ansatzpunkten nicht unproblematisch ist, kann ich nicht zustimmen. Zum einen darf der EU keine neue Möglichkeit geboten werden, Kompetenzen, die ihr nicht zustehen, an sich zu reißen. Gerade angesichts des massiven EU-Drucks zur Flexibilisierung der Arbeitszeiten und Co. besteht die Gefahr, dass die gut 5,5 Millionen arbeitslose Jugendliche allzu leicht in atypische Beschäftigungsverhältnisse wie Dauerpraktika, Teilzeitarbeit, geringfügige Beschäftigung, Leiharbeit, Mac-Jobs und Co. gedrängt und damit lebenslanger Armut ausgeliefert werden. Allein schon der in der EU geäußerte Gedanke, die Mitgliedsstaaten sollten allen EU-Bürgern unter 25 Jahren binnen vier Monaten nach ihrem Abschluss irgendeine Form der Beschäftigung garantieren, wird wohl ein frommer Wunsch bleiben. Zudem könnte man unter „irgendeine Beschäftigung“ ein – dann mehr oder weniger – freiwilliges EU-Sozialjahr verstehen. Nein, Jugendarbeitslosigkeit ist ein Problem, für das jedes Land die jeweils am besten geeignete Lösung finden muss.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − È innegabile come in moltissimi paesi europei la disoccupazione giovanile sia una vera e propria emergenza. Quasi un giovane su quattro del Vecchio Continente è privo di occupazione, con situazioni limite come in Grecia o Spagna, dove si trova in questa condizione ben oltre la metà delle persone appartenenti a questa fascia d'età. La soluzione non è semplice, perché la crisi ha colpito a tutti i livelli e senza distinzione alcuna, e i giovani di questa generazione si sono trovati particolarmente esposti agli eventi.

La risoluzione che abbiamo approvato oggi mi sembra purtroppo piena solo di belle idee, ma totalmente priva di contenuti e non indica in maniera chiara una possibile via d'uscita da questa emergenza. Ci sono già oggi alcuni strumenti, come il Fondo sociale europeo, che potrebbero in qualche modo essere di aiuto, ma purtroppo vengono utilizzati in maniera distorta, a volte fraudolenta, e per scopi e obiettivi ben diversi da quelli per cui sono stati concepiti. Probabilmente andrebbe inoltre rivisto l'intero sistema di istruzione, educazione e avviamento professionale che in alcuni paesi, come l'Italia, risulta purtroppo inadeguato ai bisogni della realtà attuale.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Jaunimo nedarbas visoje ES ir toliau nevaldomai auga. Įgyvendinamos iniciatyvos neduoda realios naudos, o kai kurios kovos su krize priemonės itin stipriai paaštrina šią problemą. Manau, kad atėjo laikas nustatyti tikrąsias jaunimo nedarbo priežastis. Nemokumo ir bankrotų skaičiaus didėjimas užkerta kelią naujų darbo vietų kūrimui ir stabdo ekonomikos augimą. Kita vertus, Komisijos pastangos skatinti masinę migraciją paprasčiausiai yra tik būdas išsisukti nuo atsakomybės dėl finansinės ir socialinės nesėkmės, o geografinis judumus nebyliai skatina masinę migraciją iš didesnių sunkumų patiriančių valstybių narių į stabilesnes. Atsižvelgiant į nuolat blogėjančią situaciją, mes turime suprasti, kad be tvirto pramonės tinklo nebus sugrąžinta socialinė gerovė ir stabilumas visoje Sąjungoje. Tai yra kertinis ekonomikos augimo akmuo, sukuriantis aukštos kokybės darbo vietas milijonams jaunų žmonių. Sunkumai, su kuriais susiduria jaunimas darbo rinkoje, turėtų būti šalinami užtikrinant geresnę galimybių mokytis dirbant pasiūlą ir paklausą. Atsižvelgiant į rinkos poreikius turėtų būti peržiūrimas profesinis orientavimas ir specialistų rengimas, ugdomas jaunų žmonių verslumas, suteikiant realią paramą smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La risoluzione per il Consiglio europeo del 27 e 28 Giugno appena votata, segue fisiologicamente il confronto in Aula con i principali organi dell'Unione. Nel testo il Parlamento sollecita i Capi di Stato e di governo a trovare un accordo comune per rilanciare la crescita. Crescita e ancora crescita è la parola d'ordine, una crescita rilanciata il più velocemente possibile con misure in grado di stimolare il mercato del lavoro, creando immediatamente occupazione e fiducia nei consumatori per rinvigorire i mercati. Nessuno crede sia facile ma se l'obiettivo comune è quello di un'Europa unita e solidale sicuramente non potrà mancare un'intesa.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η προσεχής συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την αντιμετώπιση της ανεργίας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα είναι, ασφαλώς, ενθαρρυντική. Η πρωτοβουλία αυτή συμπίπτει χρονικά με την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την νεολαία (2010-2018) την οποία και εισηγούμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όπου περιέχονται σημαντικές προς αξιοποίηση προτάσεις από τα κράτη μέλη. Είναι σαφές πως τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εντατικοποιήσουν την προσπάθεια τους για μια σειρά από θέματα, όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η στήριξη της καινοτομίας. Όμως, αυτό που έχει επείγον χαρακτήρα σήμερα είναι η αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέχρι πρόσφατα διέθετε 30 δις ευρώ για αυτό τον σκοπό και, δυστυχώς, τα κράτη μέλη δεν είχαν υιοθετήσει τις κατάλληλες πολιτικές για την πλήρη αξιοποίηση τους. Την ίδια στιγμή νέα εργαλεία, όπως η «Εγγύηση για την Νεολαία», αυξάνουν τις ευκαιρίες για τους νέους προκειμένου να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, να συμμετάσχουν στην κατάρτιση ή να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση. Ασφαλώς, πολλά πρέπει να γίνουν. Η ανεργία των νέων όμως, ως προτεραιότητα της ευρωπαϊκής ατζέντας, είναι ευπρόσδεκτη, και για το λόγο αυτό υπερψήφισα το κοινό ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a presente resolução que tem um apoio alargado dos grupos políticos do Parlamento Europeu e em que se exorta os Estados­Membros a melhorarem a cooperação entre as empresas e o setor da educação a todos os níveis, com vista a melhorarem também a forma como os currículos são associados às exigências do mercado de trabalho, alargando, por exemplo, as Alianças de Competências Setoriais e as Alianças de Conhecimentos. Saliento o pedido feito à Comissão para avaliar as medidas anticrise em termos do seu impacto no emprego juvenil e convida os Estados­Membros e a Comissão a considerarem a possibilidade de abolirem as que têm repercussões negativas no emprego de jovens.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Considerando che la lotta alla disoccupazione giovanile è un grave problema e che risulta fondamentale garantire i diritti sociali fondamentali e concordando con il relatore, ho espresso il mio voto in favore alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Em abril de 2013, 23,5 % dos jovens da UE encontravam-se desempregados, variando as taxas entre os 7,5 % na Alemanha a os 62,5 % na Grécia. Os países mais atingidos pela crise económica e financeira, que se estende já há cinco anos, apresentam taxas extremamente alarmantes e, por isso, o relatório exorta a Comissão a avaliar o impacto da austeridade no emprego juvenil, convidando os Estados-Membros e a Comissão a considerarem a possibilidade de abolirem as medidas que têm repercussões negativas no emprego dos jovens. Por outro lado, o Parlamento acolhe com agrado a recomendação do Conselho relativa ao estabelecimento de uma Garantia para a Juventude, que permitirá assegurar que todos os cidadãos e residentes legais da UE até aos 25 anos que se encontrem desempregados, bem como os jovens recentemente diplomados com idade inferior a 20 anos, recebam uma oferta de emprego, educação contínua ou oportunidade de aprendizagem, nos quatro meses subsequentes à perda de emprego ou ao fim da educação formal. Votei favoravelmente esta proposta de resolução, que assinala que, antes de 2014, estarão disponíveis os fundos destinados à luta contra o emprego juvenil.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. I personally welcome the Council Recommendation of 28 February 2013 on establishing a Youth Guarantee. We call for the swift implementation of Youth Guarantee schemes in all Member States, emphasise that the Youth Guarantee is not a job guarantee but an instrument ensuring that all unemployed EU citizens and legal residents up to the age of 25 years, and recent graduates under 30, receive a good-quality offer of employment, continued education or apprenticeship within four months of becoming unemployed or leaving formal education. Youth Guarantee schemes should effectively improve the situation of young people who are not in employment, education or training (NEETs).

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. − Podporila som uznesenie o európskych opatreniach na boj proti nezamestnanosti, o ktorom bude rokovať Európska rada na svojom najbližšom zasadnutí. Nezamestnanosť mladých je v Európe alarmujúca. Už dnes definujeme nezamestnaných mladých ľudí ako tzv. stratenú generáciu. Vieme pomenovať všetky problémy, ktoré spôsobujú vyššiu nezamestnanosť mladých – 15 % detí opúšťa školskú dochádzku bez dovŕšenia stredoškolského vzdelávania, zlá, nevyhovujúca štruktúra vzdelávania a ďalšie problémy. Vieme aj riešenia, ale problémom je ich uplatňovanie v praxi. Program záruk pre mladých je výborný a uvoľnenie čerpania fondov pre vytváranie nových pracovných miest či rekvalifikácie sú vítané, ale na národných úrovniach musia členské štáty dať do súladu školské vzdelávacie systémy s požiadavkami trhu práce a praxe a podporovať aktívne podnikateľské činnosti. Musíme odstrániť všetky prekážky, ktoré bránia dobrovoľnej mobilite mladých ľudí pri vzdelávaní a uplatnení v praxi. Predovšetkým je potrebné prijať opatrenia, aby sa dávky v nezamestnanosti premenili na odmenu za vykonanú prácu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution en insistant particulièrement sur l'urgence pour le Conseil européen et la Commission d'intensifier leurs efforts pour lutter contre le chômage des jeunes dans le cadre d'un mouvement plus général visant à promouvoir les droits sociaux et à remédier aux inégalités sociales au sein de l'Union européenne. Par ailleurs, il convient de demander à la Commission et aux États membres d'adopter une approche basée sur les droits en ce qui concerne les jeunes et l'emploi. De même, il convient d'inviter la Commission à élaborer des recommandations plus détaillées sur la possibilité de définir, au sein de l'Union, un niveau commun d'indemnisation du chômage en fonction des revenus antérieurs des chômeurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Segundo as últimas estatísticas disponibilizadas pelo EUROSTAT, em março de 2013, a taxa de desemprego jovem (i.e. trabalhadores com idade inferior a 25 anos) na União Europeia era de 23,5 %, correspondendo a 5,7 milhões de jovens sem uma ocupação profissional, e de 24 % na zona euro, correspondendo a 3,6 milhões de desempregados. Este flagelo social tem vindo a aumentar ao longo dos últimos meses, dado que uma comparação homóloga (com março de 2012) permite constatar que os números do desemprego jovem têm vindo a aumentar consideravelmente, estando agora mais de 170 mil jovens sem uma ocupação profissional. É urgente que sejam adotadas novas medidas para combater o desemprego jovem, devendo as instituições europeias envolver as organizações políticas de juventude e associações juvenis que diariamente se deparam com esta problemática.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (PPE), rakstiski. − 2013. gada aprīlī jauniešu bezdarba līmenis Eiropas Savienībā sasniedza jaunu rekordu — 23,5 %, liecina oficiālie statistikas dati. Latvijā, diemžēl, šis rādītājs pat pārsniedz ES vidējo (2012. gadā 28,4 %).

Atzinīgi vērtēju virkni spēkā esošo pasākumu bezdarba samazināšanai, piemēram, Izaugsmes un nodarbinātības paktu, ar uzsvaru uz darbavietu veidošanu, īpaši jauniem cilvēkiem, arī finansējumu, kas piešķirts Jaunatnes izglītības iniciatīvai. Tomēr vēl ir daudz kas veicams, lai samazinātu jauniešu bezdarba rādītājus.

Tādēļ atbalstīju Eiropas Parlamenta rezolūciju "Eiropas rīcība bezdarba apkarošanā", kuru izstrādājām, gatavojoties Eiropadomes samitam 2013. gada 27. un 28. jūnijā, un kura iekļauj virkni vērtīgu priekšlikumu, kas veicami ES un dalībvalstu līmenī.

Šobrīd trūkst tiešas saiknes starp to, ko jaunieši apgūst universitātēs, un to, ko no viņiem prasa potenciālais darba devējs. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi izglītību veidot konkurētspējīgāku, praksi uzņēmumos vai valsts iestādēs padarot par katras studiju programmas obligātu sastāvdaļu, lai jaunieši sekmīgāk pielāgotos tendencēm darba tirgū.

Tomēr visefektīvākais bezdarba novēršanas līdzeklis ilgtermiņā ir ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes veicināšana. Tāpēc ir nepieciešams atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, gan palīdzot piekļūt finansējumam, lai veicinātu darbvietu rašanos, gan atvieglojot administratīvās procedūras un nodokļu slogu, īpaši tiem uzņēmumiem, kuri darbā pieņem jauniešus.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. Wir erleben derzeit einer der schlimmsten sozialen Krisen. Im April diesen Jahres waren fast ein Viertel der europäischen Jugendliche ohne Beschäftigung. Dabei gibt es große nationale Unterschiede: In Österreich liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei rund acht Prozent, während sie in Griechenland unglaubliche 62.5% beträgt. Wenn wir nicht schnell handeln, laufen wir Gefahr, eine ganze Generation von jungen EuropäerInnen zu verlieren. Die Zahlen verdeutlichen nicht nur die gebotene Eile etwas zu tun. Sie machen auch deutlich, dass die den Krisenländern abverlangte Austeritätspolitik zu gravierenden sozialen Verwerfungen geführt hat. Langfristige Investitionen in Bildungs- und Ausbildungsprogramme und in Projekte wie die europäische Jugendgarantie stellen die einzige sinnvolle Antwort dar. Der Entschließungsantrag trägt dem Rechnung und fordert die Mittel für die Umsetzung der Jugendgarantie im Mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 deutlich anzuheben.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in der EU ist eine der größten Herausforderungen in der Gegenwart und muss dementsprechend prioritär sein; alle Maßnahmen gegen die Wirtschaftskrise müssen auf ihre Auswirkungen auf die Jugendarbeitslosigkeit geprüft, und soweit diese negativ sind, beendet werden. Es ist zentral, das große Potenzial der Jugend Europas anzuerkennen und dafür zu sorgen, dass dieses auch verwirklicht werden kann. Weiterentwickelte Aus- und Fortbildungen (insbesondere duale Systeme) sind ein Weg aus einem Kreislauf der Armut und stellen eine Chance dar, das Risiko einer „verlorenen Generation“ zu verringern.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy