Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 12. juuni 2013 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Finantsteenused: edusammude puudumine nõukogus ja komisjoni viivitused teatavate ettepanekute vastuvõtmisel (arutelu)
 3.Euroopa Ülemkogu kohtumise (27.-28. juuni 2013) ettevalmistamine (arutelu)
 4.Tervitus
 5.Hääletused
  5.1.Euroopa Komisjoni liikme ametissenimetamine - Neven Mimica
  5.2.Euroopa Parlamendi 2014. aasta osaistungjärkude ajakava
 6.Pidulik istung
 7.Parandused (kodukorra artikkel 216) (vt protokoll)
 8.Hääletused (jätkamine)
  8.1.Alaliste komisjonide arvuline koosseis (B7-0268/2013) (hääletus)
  8.2.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine - Neven Mates (A7-0182/2013 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  8.3.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine - George Pufan (A7-0181/2013 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  8.4.Ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda) (hääletus)
  8.5.Rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuete sätestamine (uuesti sõnastatud) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo) (hääletus)
  8.6.Mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotlus (uuesti sõnastatud) (A7-0216/2013 - Cecilia Wikström) (hääletus)
  8.7.Rahvusvahelise kaitse andmine ja äravõtmine (uuesti sõnastatud) (A7-0217/2013 - Sylvie Guillaume) (hääletus)
  8.8.Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks (A7-0183/2013 - Emer Costello) (hääletus)
  8.9.Sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamine (A7-0432/2012 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  8.10.Sisepiiridel piirikontrolli ajutine taaskehtestamine (A7-0200/2012 - Renate Weber) (hääletus)
  8.11.Hindamismehhanismi kehtestamine Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks (A7-0215/2013 - Carlos Coelho) (hääletus)
  8.12.Teatavat liiki ettevõtjate finantsaruanded ja nendega seotud aruanded (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne) (hääletus)
  8.13.Läbipaistvuse nõuded teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele (A7-0292/2012 - Arlene McCarthy) (hääletus)
  8.14.Määruses (EÜ) nr 73/2009 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamine 2013. kalendriaastaks (A7-0186/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (hääletus)
  8.15.Schengeni piirieeskirjade ja Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni muutmine (A7-0206/2013 - Georgios Papanikolaou) (hääletus)
  8.16.Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu Euroopa Parlamendi koosseisu kindlaksmääramise kohta (A7-0213/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri) (hääletus)
  8.17.Sotsiaalsed investeeringud majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamiseks (B7-0255/2013) (hääletus)
  8.18.Regionaalpoliitika kui laiemate riiklike toetusskeemide osa (A7-0204/2013 - Oldřich Vlasák) (hääletus)
  8.19.Konkurentsipoliitika aastaaruanne (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo) (hääletus)
  8.20.Euroopa Ülemkogu kohtumise (27.-28. juuni 2013) ettevalmistamine -? Demokraatlik otsuste tegemine tulevases majandus- ja rahaliidus (B7-0271/2013, B7-0272/2013, B7-0277/2013) (hääletus)
  8.21.Euroopa Ülemkogu kohtumise (27.-28. juuni 2013) ettevalmistamine -? ELi meetmed võitluseks noorte tööpuuduse vastu (RCB7-0270/2013, B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013, B7-0280/2013) (hääletus)
  8.22.Ummikseis määruse (EÜ) nr 1049/2001 läbivaatamisel (RCB7-0256/2013, B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013, B7-0266/2013) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Euroopa Komisjoni liikme ametissenimetamine - Neven Mimica
  9.2.Euroopa Parlamendi 2014. aasta osaistungjärkude ajakava
  9.3.Alaliste komisjonide arvuline koosseis (B7-0268/2013)
  9.4.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine - Neven Mates (A7-0182/2013 - Inés Ayala Sender)
  9.5.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine - George Pufan (A7-0181/2013 - Inés Ayala Sender)
  9.6.Ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda)
  9.7.Rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuete sätestamine (uuesti sõnastatud) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo)
  9.8.Mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotlus (uuesti sõnastatud) (A7-0216/2013 - Cecilia Wikström)
  9.9.Rahvusvahelise kaitse andmine ja äravõtmine (uuesti sõnastatud) (A7-0217/2013 - Sylvie Guillaume)
  9.10.Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  9.11.Sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamine (A7-0432/2012 - Monica Luisa Macovei)
  9.12.Sisepiiridel piirikontrolli ajutine taaskehtestamine (A7-0200/2012 - Renate Weber)
  9.13.Hindamismehhanismi kehtestamine Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks (A7-0215/2013 - Carlos Coelho)
  9.14.Teatavat liiki ettevõtjate finantsaruanded ja nendega seotud aruanded (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne)
  9.15.Läbipaistvuse nõuded teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele (A7-0292/2012 - Arlene McCarthy)
  9.16.Määruses (EÜ) nr 73/2009 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamine 2013. kalendriaastaks (A7-0186/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.17.Schengeni piirieeskirjade ja Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni muutmine (A7-0206/2013 - Georgios Papanikolaou)
  9.18.Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu Euroopa Parlamendi koosseisu kindlaksmääramise kohta (A7-0213/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
  9.19.Sotsiaalsed investeeringud majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamiseks (B7-0255/2013)
  9.20.Regionaalpoliitika kui laiemate riiklike toetusskeemide osa (A7-0204/2013 - Oldřich Vlasák)
  9.21.Konkurentsipoliitika aastaaruanne (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
  9.22.Euroopa Ülemkogu kohtumise (27.-28. juuni 2013) ettevalmistamine -? Demokraatlik otsuste tegemine tulevases majandus- ja rahaliidus (B7-0271/2013, B7-0272/2013, B7-0277/2013)
  9.23.Euroopa Ülemkogu kohtumise (27.-28. juuni 2013) ettevalmistamine -? ELi meetmed võitluseks noorte tööpuuduse vastu (RCB7-0270/2013, B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013, B7-0280/2013)
  9.24.Ummikseis määruse (EÜ) nr 1049/2001 läbivaatamisel (RCB7-0256/2013, B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013, B7-0266/2013)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a) (vt protokoll)
 13.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 14.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 15.Olukord Türgis (arutelu)
 16.Euroopa välisteenistuse korralduse ja toimimise läbivaatamine 2013. aastal (arutelu)
 17.Ajakirjandus- ja meediavabadus maailmas - Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2012. aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles küsimuses - Usu- ja veendumusvabaduse edendamine ning kaitse
 18.Laiem Atlandi-ülene partnerlus (arutelu)
 19.Mali ülesehitamine ja demokratiseerimine (arutelu)
 20.Partnerlus- ja koostööleping Afganistaniga (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 22.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2561 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (8441 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika