Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 12. kesäkuuta 2013 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Rahoituspalvelut: neuvoston kyvyttömyys edetä ehdotusten käsittelyssä ja joidenkin ehdotusten hyväksymisen viivästyminen komissiossa (keskustelu)
 3.27.–28. kesäkuuta 2013 pidettävän Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu (keskustelu)
 4.Tervetulotoivotukset
 5.Äänestykset
  5.1.Euroopan komission jäsenen nimittäminen - Neven Mimica
  5.2.Parlamentin istuntokalenteri 2014
 6.Juhlaistunto
 7.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla): ks. pöytäkirja
 8.Äänestykset (jatkoa)
  8.1.Pysyvien valiokuntien jäsenten lukumäärä (B7-0268/2013) (äänestys)
  8.2.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Neven Mates (A7-0182/2013 - Inés Ayala Sender) (äänestys)
  8.3.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - George Pufan (A7-0181/2013 - Inés Ayala Sender) (äänestys)
  8.4.Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda) (äänestys)
  8.5.Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevat vaatimukset (uudelleenlaatiminen) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo) (äänestys)
  8.6.Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämä kansainvälistä suojelua koskeva hakemus (uudelleenlaatiminen) (A7-0216/2013 - Cecilia Wikström) (äänestys)
  8.7.Kansainvälisen suojelun myöntäminen tai poistaminen (uudelleenlaatiminen) (A7-0217/2013 - Sylvie Guillaume) (äänestys)
  8.8.Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (A7-0183/2013 - Emer Costello) (äänestys)
  8.9.Eurodac-järjestelmän perustaminen sormenjälkien vertailua varten (A7-0432/2012 - Monica Luisa Macovei) (äänestys)
  8.10.Rajavalvonnan väliaikainen palauttaminen sisärajoille (A7-0200/2012 - Renate Weber) (äänestys)
  8.11.Arviointimekanismin perustaminen Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten (A7-0215/2013 - Carlos Coelho) (äänestys)
  8.12.Tietyntyyppisten yritysten tilinpäätökset ja niihin liittyvät kertomukset (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne) (äänestys)
  8.13.Säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvät avoimuusvaatimukset (A7-0292/2012 - Arlene McCarthy) (äänestys)
  8.14.Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukauttamisaste kalenterivuodeksi 2013 (A7-0186/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (äänestys)
  8.15.Schengenin rajasäännöstön ja Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttaminen (A7-0206/2013 - Georgios Papanikolaou) (äänestys)
  8.16.Ehdotus Eurooppa-neuvoston päätökseksi Euroopan parlamentin kokoonpanosta (A7-0213/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri) (äänestys)
  8.17.Kasvua ja yhteenkuuluvuutta tukevat sosiaaliset investoinnit (B7-0255/2013) (äänestys)
  8.18.Aluepolitiikka osana laajempia valtiontukijärjestelmiä (A7-0204/2013 - Oldřich Vlasák) (äänestys)
  8.19.Kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo) (äänestys)
  8.20.Eurooppa-neuvoston kokouksen (27.-28. kesäkuuta 2013) valmistelut - demokraattinen päätöksenteko tulevaisuuden EMUssa (B7-0271/2013, B7-0272/2013, B7-0277/2013) (äänestys)
  8.21.Eurooppa-neuvoston kokouksen (27.-28. kesäkuuta 2013) valmistelut - EU:n toimet nuorisotyöttömyyden torjumiseksi (RCB7-0270/2013, B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013, B7-0280/2013) (äänestys)
  8.22.Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 tarkistamisen lukkiutunut tilanne (RCB7-0256/2013, B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013, B7-0266/2013) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.Euroopan komission jäsenen nimittäminen - Neven Mimica
  9.2.Parlamentin istuntokalenteri 2014
  9.3.Pysyvien valiokuntien jäsenten lukumäärä (B7-0268/2013)
  9.4.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Neven Mates (A7-0182/2013 - Inés Ayala Sender)
  9.5.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - George Pufan (A7-0181/2013 - Inés Ayala Sender)
  9.6.Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda)
  9.7.Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevat vaatimukset (uudelleenlaatiminen) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo)
  9.8.Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämä kansainvälistä suojelua koskeva hakemus (uudelleenlaatiminen) (A7-0216/2013 - Cecilia Wikström)
  9.9.Kansainvälisen suojelun myöntäminen tai poistaminen (uudelleenlaatiminen) (A7-0217/2013 - Sylvie Guillaume)
  9.10.Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  9.11.Eurodac-järjestelmän perustaminen sormenjälkien vertailua varten (A7-0432/2012 - Monica Luisa Macovei)
  9.12.Rajavalvonnan väliaikainen palauttaminen sisärajoille (A7-0200/2012 - Renate Weber)
  9.13.Arviointimekanismin perustaminen Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten (A7-0215/2013 - Carlos Coelho)
  9.14.Tietyntyyppisten yritysten tilinpäätökset ja niihin liittyvät kertomukset (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne)
  9.15.Säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvät avoimuusvaatimukset (A7-0292/2012 - Arlene McCarthy)
  9.16.Asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukauttamisaste kalenterivuodeksi 2013 (A7-0186/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.17.Schengenin rajasäännöstön ja Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttaminen (A7-0206/2013 - Georgios Papanikolaou)
  9.18.Ehdotus Eurooppa-neuvoston päätökseksi Euroopan parlamentin kokoonpanosta (A7-0213/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
  9.19.Kasvua ja yhteenkuuluvuutta tukevat sosiaaliset investoinnit (B7-0255/2013)
  9.20.Aluepolitiikka osana laajempia valtiontukijärjestelmiä (A7-0204/2013 - Oldřich Vlasák)
  9.21.Kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
  9.22.Eurooppa-neuvoston kokouksen (27.-28. kesäkuuta 2013) valmistelut - demokraattinen päätöksenteko tulevaisuuden EMUssa (B7-0271/2013, B7-0272/2013, B7-0277/2013)
  9.23.Eurooppa-neuvoston kokouksen (27.-28. kesäkuuta 2013) valmistelut - EU:n toimet nuorisotyöttömyyden torjumiseksi (RCB7-0270/2013, B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013, B7-0280/2013)
  9.24.Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 tarkistamisen lukkiutunut tilanne (RCB7-0256/2013, B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013, B7-0266/2013)
 10.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla): ks. pöytäkirja
 13.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 14.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 15.Turkin tilanne (keskustelu)
 16.Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaation ja toiminnan tarkistaminen vuonna 2013 (keskustelu)
 17.Lehdistön ja tiedotusvälineiden vapaus maailmassa - EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2012 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla - Uskonnon- ja vakaumuksenvapauden edistäminen ja suojeleminen
 18.Laajempi transatlanttinen kumppanuus (keskustelu)
 19.Malin jälleenrakentaminen ja demokratisoituminen (keskustelu)
 20.Kumppanuus- ja yhteistyösopimus Afganistanin kanssa (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 22.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2561 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (8441 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö