Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2013. gada 12. jūnijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Finanšu pakalpojumi — virzības trūkums Padomē un Komisijas kavēšanās atsevišķu priekšlikumu pieņemšanā (debates)
 3.Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 27. un 28. jūnija sanāksmei (debates)
 4.Oficiāla sveikšana
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Eiropas Komisijas locekļa iecelšana — Neven Mimica
  5.2.Parlamenta 2014. gada sesiju kalendārs
 6.Svinīgā sēde
 7.Kļūdu labojumi (Reglamenta 216. pants) (sk. protokolu)
 8.Balsošanas laiks (turpinājums)
  8.1.Pastāvīgo komiteju skaitliskais sastāvs (B7-0268/2013) (balsošana)
  8.2.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Neven Mates (A7-0182/2013 - Inés Ayala Sender) (balsošana)
  8.3.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — George Pufan (A7-0181/2013 - Inés Ayala Sender) (balsošana)
  8.4.Nelegāla, nereģistrēta un neregulēta zveja (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda) (balsošana)
  8.5.Standartu noteikšana starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (pārstrādāta redakcija) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo) (balsošana)
  8.6.Trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, izskatīšana (pārstrādāta redakcija) (A7-0216/2013 - Cecilia Wikström) (balsošana)
  8.7.Starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršana un atņemšana (pārstrādāta redakcija) (A7-0217/2013 - Sylvie Guillaume) (balsošana)
  8.8.Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds (A7-0183/2013 - Emer Costello) (balsošana)
  8.9.Pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas EURODAC izveide (A7-0432/2012 - Monica Luisa Macovei) (balsošana)
  8.10.Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām (A7-0200/2012 - Renate Weber) (balsošana)
  8.11.Novērtēšanas mehānisma izveide, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu (A7-0215/2013 - Carlos Coelho) (balsošana)
  8.12.Noteiktu veidu uzņēmumu finanšu pārskati un ar tiem saistītie ziņojumi (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne) (balsošana)
  8.13.Atklātības prasības attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū (A7-0292/2012 - Arlene McCarthy) (balsošana)
  8.14.Regulā (EK) Nr. 73/2009 paredzētās tiešo maksājumu korekcijas likmes noteikšana attiecībā uz 2013. kalendāro gadu (A7-0186/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (balsošana)
  8.15.Grozījumu izdarīšana Šengenas Robežu kodeksā un Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu (A7-0206/2013 - Georgios Papanikolaou) (balsošana)
  8.16.Projekts Eiropadomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu (A7-0213/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri) (balsošana)
  8.17.Sociālie ieguldījumi izaugsmei un kohēzijai (B7-0255/2013) (balsošana)
  8.18.Reģionālā politika kā daļa no plašākām valsts atbalsta shēmām (A7-0204/2013 - Oldřich Vlasák) (balsošana)
  8.19.Ikgadējais ziņojums par konkurences politiku (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo) (balsošana)
  8.20.Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 27. un 28. jūnija sanāksmei — turpmāka demokrātiska lēmumu pieņemšana Ekonomikas un monetārajā savienībā (B7-0271/2013, B7-0272/2013, B7-0277/2013) (balsošana)
  8.21.Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 27. un 28. jūnija sanāksmei — Eiropas rīcība jauniešu bezdarba apkarošanā (RCB7-0270/2013, B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013, B7-0280/2013) (balsošana)
  8.22.Strupceļš Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanā (RCB7-0256/2013, B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013, B7-0266/2013) (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
  9.1.Eiropas Komisijas locekļa iecelšana — Neven Mimica
  9.2.Parlamenta 2014. gada sesiju kalendārs
  9.3.Pastāvīgo komiteju skaitliskais sastāvs (B7-0268/2013)
  9.4.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Neven Mates (A7-0182/2013 - Inés Ayala Sender)
  9.5.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — George Pufan (A7-0181/2013 - Inés Ayala Sender)
  9.6.Nelegāla, nereģistrēta un neregulēta zveja (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda)
  9.7.Standartu noteikšana starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (pārstrādāta redakcija) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo)
  9.8.Trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, izskatīšana (pārstrādāta redakcija) (A7-0216/2013 - Cecilia Wikström)
  9.9.Starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršana un atņemšana (pārstrādāta redakcija) (A7-0217/2013 - Sylvie Guillaume)
  9.10.Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  9.11.Pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas EURODAC izveide (A7-0432/2012 - Monica Luisa Macovei)
  9.12.Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām (A7-0200/2012 - Renate Weber)
  9.13.Novērtēšanas mehānisma izveide, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu (A7-0215/2013 - Carlos Coelho)
  9.14.Noteiktu veidu uzņēmumu finanšu pārskati un ar tiem saistītie ziņojumi (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne)
  9.15.Atklātības prasības attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū (A7-0292/2012 - Arlene McCarthy)
  9.16.Regulā (EK) Nr. 73/2009 paredzētās tiešo maksājumu korekcijas likmes noteikšana attiecībā uz 2013. kalendāro gadu (A7-0186/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.17.Grozījumu izdarīšana Šengenas Robežu kodeksā un Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu (A7-0206/2013 - Georgios Papanikolaou)
  9.18.Projekts Eiropadomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu (A7-0213/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
  9.19.Sociālie ieguldījumi izaugsmei un kohēzijai (B7-0255/2013)
  9.20.Reģionālā politika kā daļa no plašākām valsts atbalsta shēmām (A7-0204/2013 - Oldřich Vlasák)
  9.21.Ikgadējais ziņojums par konkurences politiku (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
  9.22.Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 27. un 28. jūnija sanāksmei — turpmāka demokrātiska lēmumu pieņemšana Ekonomikas un monetārajā savienībā (B7-0271/2013, B7-0272/2013, B7-0277/2013)
  9.23.Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 27. un 28. jūnija sanāksmei — Eiropas rīcība jauniešu bezdarba apkarošanā (RCB7-0270/2013, B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013, B7-0280/2013)
  9.24.Strupceļš Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanā (RCB7-0256/2013, B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013, B7-0266/2013)
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 12.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants) (sk. protokolu)
 13.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants) (sk. protokolu)
 14.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 15.Stāvoklis Turcijā (debates)
 16.EĀDD organizatoriskās struktūras un darbības pārskatīšana 2013. gadā (debates)
 17.Preses un plašsaziņas līdzekļu brīvība pasaulē - 2012. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā - Reliģijas vai ticības brīvības veicināšana un aizsardzība
 18.Plašāka transatlantiskā partnerība (debates)
 19.Mali atjaunošana un demokratizācija (debates)
 20.Partnerības un sadarbības nolīgums ar Afganistānu (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 22.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (2561 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (8441 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika