Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Rapporti verbatim tad-dibattiti
L-Erbgħa, 12 ta' Ġunju 2013 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Servizzi finanzjarji: Nuqqas ta' progress fid-dewmien tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tal-adozzjoni ta' ċerti proposti (dibattitu)
 3.Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (27-28 ta' Ġunju 2013) (dibattitu)
 4.Merħba
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.Ħatra ta' Membru tal-Kummissjoni Ewropea - Neven Mimica
  5.2.Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2014
 6.Seduta formali
 7.Corrigenda (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 8.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  8.1.Kompożizzjoni numerika tal-kumitati permanenti (B7-0268/2013) (votazzjoni)
  8.2.Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Neven Mates (A7-0182/2013 - Inés Ayala Sender) (votazzjoni)
  8.3.Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - George Pufan (A7-0181/2013 - Inés Ayala Sender) (votazzjoni)
  8.4.Is-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda) (votazzjoni)
  8.5.L-istabbiliment ta' standards għall-akkoljenza ta' applikanti għall-protezzjoni internazzjonali (tfassil mill-ġdid) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo) (votazzjoni)
  8.6.Applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali ddepożitata f'wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolidi (riformulazzjoni) (A7-0216/2013 - Cecilia Wikström) (votazzjoni)
  8.7.Għoti u rtirar tal-istatus ta' protezzjoni internazzjonali (riformulazzjoni) (A7-0217/2013 - Sylvie Guillaume) (votazzjoni)
  8.8.Il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (A7-0183/2013 - Emer Costello) (votazzjoni)
  8.9.L-istabbiliment ta' 'EURODAC' għat-tqabbil ta' marki tas-swaba' (A7-0432/2012 - Monica Luisa Macovei) (votazzjoni)
  8.10.Introduzzjoni mill-ġdid temporanja tal-kontrolli tal-fruntieri fil-fruntieri interni f'ċirkostanzi eċċezzjonali (A7-0200/2012 - Renate Weber) (votazzjoni)
  8.11.L-istabbiliment ta' mekkaniżmu ta' evalwazzjoni biex jissorvelja l-applikazzjoni tal-acquis ta' Schengen (A7-0215/2013 - Carlos Coelho) (votazzjoni)
  8.12.Ir-rapporti finanzjarji annwali u r-rapporti relatati ta’ ċerti tipi ta’ impriżi (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne) (votazzjoni)
  8.13.Ir-rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f'suq regolat (A7-0292/2012 - Arlene McCarthy) (votazzjoni)
  8.14.Rata ta' aġġustament għal pagamenti diretti stipulati fir-Regolament (KE) Nru 73/2009 fir-rigward tas-sena kalendarja 2013 (A7-0186/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (votazzjoni)
  8.15.Emenda tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen u tal-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen (A7-0206/2013 - Georgios Papanikolaou) (votazzjoni)
  8.16.Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew (A7-0213/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri) (votazzjoni)
  8.17.Investiment Soċjali għat-Tkabbir u l-Koeżjoni (B7-0255/2013) (votazzjoni)
  8.18.Il-politika reġjonali bħala parti minn skemi usa' ta' għajnuna mill-Istat (A7-0204/2013 - Oldřich Vlasák) (votazzjoni)
  8.19.Rapport annwali dwar il-politika tal-kompetizzjoni (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo) (votazzjoni)
  8.20.Tħejjijiet għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (27-28 ta' Ġunju 2013) - Teħid ta' deċiżjonijiet demokratiku fl-UEM tal-ġejjieni (B7-0271/2013, B7-0272/2013, B7-0277/2013) (votazzjoni)
  8.21.Tħejjijiet għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (27-28 ta' Ġunju 2013) - Azzjoni Ewropea għall-Ġlieda Kontra l-Qgħad Fost iż-Żgħażagħ (RCB7-0270/2013, B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013, B7-0280/2013) (votazzjoni)
  8.22.Impass fir-reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 (RCB7-0256/2013, B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013, B7-0266/2013) (votazzjoni)
 9.Spegazzjonijiet tal-vot
  9.1.Ħatra ta' Membru tal-Kummissjoni Ewropea - Neven Mimica
  9.2.Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2014
  9.3.Kompożizzjoni numerika tal-kumitati permanenti (B7-0268/2013)
  9.4.Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Neven Mates (A7-0182/2013 - Inés Ayala Sender)
  9.5.Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - George Pufan (A7-0181/2013 - Inés Ayala Sender)
  9.6.Is-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda)
  9.7.L-istabbiliment ta' standards għall-akkoljenza ta' applikanti għall-protezzjoni internazzjonali (tfassil mill-ġdid) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo)
  9.8.Applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali ddepożitata f'wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna apolidi (riformulazzjoni) (A7-0216/2013 - Cecilia Wikström)
  9.9.Għoti u rtirar tal-istatus ta' protezzjoni internazzjonali (riformulazzjoni) (A7-0217/2013 - Sylvie Guillaume)
  9.10.Il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  9.11.L-istabbiliment ta' 'EURODAC' għat-tqabbil ta' marki tas-swaba' (A7-0432/2012 - Monica Luisa Macovei)
  9.12.Introduzzjoni mill-ġdid temporanja tal-kontrolli tal-fruntieri fil-fruntieri interni f'ċirkostanzi eċċezzjonali (A7-0200/2012 - Renate Weber)
  9.13.L-istabbiliment ta' mekkaniżmu ta' evalwazzjoni biex jissorvelja l-applikazzjoni tal-acquis ta' Schengen (A7-0215/2013 - Carlos Coelho)
  9.14.Ir-rapporti finanzjarji annwali u r-rapporti relatati ta’ ċerti tipi ta’ impriżi (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne)
  9.15.Ir-rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f'suq regolat (A7-0292/2012 - Arlene McCarthy)
  9.16.Rata ta' aġġustament għal pagamenti diretti stipulati fir-Regolament (KE) Nru 73/2009 fir-rigward tas-sena kalendarja 2013 (A7-0186/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.17.Emenda tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen u tal-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen (A7-0206/2013 - Georgios Papanikolaou)
  9.18.Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew (A7-0213/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
  9.19.Investiment Soċjali għat-Tkabbir u l-Koeżjoni (B7-0255/2013)
  9.20.Il-politika reġjonali bħala parti minn skemi usa' ta' għajnuna mill-Istat (A7-0204/2013 - Oldřich Vlasák)
  9.21.Rapport annwali dwar il-politika tal-kompetizzjoni (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
  9.22.Tħejjijiet għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (27-28 ta' Ġunju 2013) - Teħid ta' deċiżjonijiet demokratiku fl-UEM tal-ġejjieni (B7-0271/2013, B7-0272/2013, B7-0277/2013)
  9.23.Tħejjijiet għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (27-28 ta' Ġunju 2013) - Azzjoni Ewropea għall-Ġlieda Kontra l-Qgħad Fost iż-Żgħażagħ (RCB7-0270/2013, B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013, B7-0280/2013)
  9.24.Impass fir-reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 (RCB7-0256/2013, B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013, B7-0266/2013)
 10.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 12.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 13.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 14.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 15.Is-sitwazzjoni fit-Turkija (dibattitu)
 16.Ir-rieżami 2013 tal-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-SEAE (dibattitu)
 17.Il-libertà tal-istampa u tal-midja fid-dinja - Rapport Annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja 2012 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni - Il-Promozzjoni u l-Protezzjoni tal-Libertà ta' Reliġjon jew ta' Twemmin
 18.Ir-rwol tal-UE fil-promozzjoni ta' Sħubija Trans-Atlantika Usa' (dibattitu)
 19.Rikostruzzjoni u demokratizzazzjoni ta' Mali (dibattitu)
 20.Ftehim ta' sħubija u kooperazzjoni mal-Afganistan (dibattitu)
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 22.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (2561 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (8441 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza