Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 12 juni 2013 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Financiële diensten: gebrek aan vooruitgang in de Raad en vertraging in de Commissie bij de goedkeuring van bepaalde voorstellen (debat)
 3.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (27-28 juni 2013) (debat)
 4.Welkomstwoord
 5.Stemmingen
  5.1.Benoeming van een lid van de Europese Commissie - Neven Mimica
  5.2.Kalender vergaderperioden EP - 2014
 6.Plechtige vergadering
 7.Rectificaties (artikel 216 van het Reglement): zie notulen
 8.Stemmingen (voortzetting)
  8.1.Het aantal leden van de vaste commissies (B7-0268/2013) (stemming)
  8.2.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Neven Mates (A7-0182/2013 - Inés Ayala Sender) (stemming)
  8.3.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - George Pufan (A7-0181/2013 - Inés Ayala Sender) (stemming)
  8.4.Illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda) (stemming)
  8.5.Vaststelling van normen voor de opvang van aanvragers van internationale bescherming (herschikking) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo) (stemming)
  8.6.Verzoek om internationale bescherming, in een van de lidstaten ingediend door een onderdaan van een derde land of een statenloze (herschikking) (A7-0216/2013 - Cecilia Wikström) (stemming)
  8.7.Toekenning en intrekking van internationale bescherming (herschikking) (A7-0217/2013 - Sylvie Guillaume) (stemming)
  8.8.Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (A7-0183/2013 - Emer Costello) (stemming)
  8.9.Instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken (A7-0432/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  8.10.Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen (A7-0200/2012 - Renate Weber) (stemming)
  8.11.Instelling van een evaluatiemechanisme voor de controle van de toepassing van het Schengenacquis (A7-0215/2013 - Carlos Coelho) (stemming)
  8.12.Financiële overzichten en relevante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne) (stemming)
  8.13.Transparantievereisten voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten (A7-0292/2012 - Arlene McCarthy) (stemming)
  8.14.Aanpassingspercentage met betrekking tot de rechtstreekse betalingen voor kalenderjaar 2013, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 73/2009 (A7-0186/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (stemming)
  8.15.Wijziging Schengengrenscode en van de overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord (A7-0206/2013 - Georgios Papanikolaou) (stemming)
  8.16.Ontwerpbesluit van de Europese Raad tot vaststelling van de samenstelling van het Europees Parlement (A7-0213/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri) (stemming)
  8.17.Sociale investeringen voor groei en cohesie (B7-0255/2013) (stemming)
  8.18.Regionaal beleid als onderdeel van bredere regelingen voor staatssteun (A7-0204/2013 - Oldřich Vlasák) (stemming)
  8.19.Jaarverslag over het mededingingsbeleid (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo) (stemming)
  8.20.Voorbereiding van de Europese Raad (27-28 juni 2013) - Democratische besluitvorming in de toekomstige EMU (B7-0271/2013, B7-0272/2013, B7-0277/2013) (stemming)
  8.21.Voorbereiding van de Europese Raad (27-28 juni 2013) - Europese maatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid (RCB7-0270/2013, B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013, B7-0280/2013) (stemming)
  8.22.Impasse bij de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001 (RCB7-0256/2013, B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013, B7-0266/2013) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Benoeming van een lid van de Europese Commissie - Neven Mimica
  9.2.Kalender vergaderperioden EP - 2014
  9.3.Het aantal leden van de vaste commissies (B7-0268/2013)
  9.4.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Neven Mates (A7-0182/2013 - Inés Ayala Sender)
  9.5.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - George Pufan (A7-0181/2013 - Inés Ayala Sender)
  9.6.Illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda)
  9.7.Vaststelling van normen voor de opvang van aanvragers van internationale bescherming (herschikking) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo)
  9.8.Verzoek om internationale bescherming, in een van de lidstaten ingediend door een onderdaan van een derde land of een statenloze (herschikking) (A7-0216/2013 - Cecilia Wikström)
  9.9.Toekenning en intrekking van internationale bescherming (herschikking) (A7-0217/2013 - Sylvie Guillaume)
  9.10.Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  9.11.Instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken (A7-0432/2012 - Monica Luisa Macovei)
  9.12.Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen (A7-0200/2012 - Renate Weber)
  9.13.Instelling van een evaluatiemechanisme voor de controle van de toepassing van het Schengenacquis (A7-0215/2013 - Carlos Coelho)
  9.14.Financiële overzichten en relevante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne)
  9.15.Transparantievereisten voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten (A7-0292/2012 - Arlene McCarthy)
  9.16.Aanpassingspercentage met betrekking tot de rechtstreekse betalingen voor kalenderjaar 2013, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 73/2009 (A7-0186/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.17.Wijziging Schengengrenscode en van de overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord (A7-0206/2013 - Georgios Papanikolaou)
  9.18.Ontwerpbesluit van de Europese Raad tot vaststelling van de samenstelling van het Europees Parlement (A7-0213/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
  9.19.Sociale investeringen voor groei en cohesie (B7-0255/2013)
  9.20.Regionaal beleid als onderdeel van bredere regelingen voor staatssteun (A7-0204/2013 - Oldřich Vlasák)
  9.21.Jaarverslag over het mededingingsbeleid (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
  9.22.Voorbereiding van de Europese Raad (27-28 juni 2013) - Democratische besluitvorming in de toekomstige EMU (B7-0271/2013, B7-0272/2013, B7-0277/2013)
  9.23.Voorbereiding van de Europese Raad (27-28 juni 2013) - Europese maatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid (RCB7-0270/2013, B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013, B7-0280/2013)
  9.24.Impasse bij de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001 (RCB7-0256/2013, B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013, B7-0266/2013)
 10.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement): zie notulen
 13.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement): zie notulen
 14.Ingekomen stukken: zie notulen
 15.Situatie in Turkije (debat)
 16.Evaluatie van 2013 van de organisatie en het functioneren van de EDEO (debat)
 17.Vrijheid van pers en media in de wereld - Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2012 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie - Bevordering en bescherming van de vrijheid van godsdienst of overtuiging
 18.Een breder trans-Atlantisch partnerschap (debat)
 19.Wederopbouw en democratisering van Mali (debat)
 20.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met Afghanistan (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 22.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2561 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (8441 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid