Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 12 iunie 2013 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Serviciile financiare: Absența progreselor în cadrul Consiliului şi întârzieri în cadrul Comisiei privind adoptarea anumitor propuneri (dezbatere)
 3.Pregătiri în vederea reuniunii Consiliului European (27-28 iunie 2013) (dezbatere)
 4.Urări de bun venit
 5.Votare
  5.1.Numirea unui membru al Comisiei Europene - Neven Mimica
  5.2.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2014
 6.Şedinţă solemnă
 7.Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 8.Timpul afectat votului (continuare)
  8.1.Numărul de membri ai comisiilor permanente (B7-0268/2013) (vot)
  8.2.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Neven Mates (A7-0182/2013 - Inés Ayala Sender) (vot)
  8.3.Numirea unui membru al Curții de Conturi - George Pufan (A7-0181/2013 - Inés Ayala Sender) (vot)
  8.4.Pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda) (vot)
  8.5.Stabilirea unor standarde pentru primirea solicitanţilor de protecție internațională (reformare) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo) (vot)
  8.6.Cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (reformare) (A7-0216/2013 - Cecilia Wikström) (vot)
  8.7.Acordarea și retragerea protecției internaționale (reformare) (A7-0217/2013 - Sylvie Guillaume) (vot)
  8.8.Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (A7-0183/2013 - Emer Costello) (vot)
  8.9.Instituirea sistemului „EURODAC” pentru compararea amprentelor digitale (A7-0432/2012 - Monica Luisa Macovei) (vot)
  8.10.Reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne (A7-0200/2012 - Renate Weber) (vot)
  8.11.Instituirea unui mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen (A7-0215/2013 - Carlos Coelho) (vot)
  8.12.Situațiile financiare și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de entități (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne) (vot)
  8.13.Obligațiile de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată (A7-0292/2012 - Arlene McCarthy) (vot)
  8.14.Rata de ajustare a plăților directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru anul calendaristic 2013 (A7-0186/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (vot)
  8.15.Modificarea Codului Frontierelor Schengen și a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen (A7-0206/2013 - Georgios Papanikolaou) (vot)
  8.16.Proiect de decizie a Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului European (A7-0213/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri) (vot)
  8.17.Investiții sociale pentru promovarea creșterii și coeziunii (B7-0255/2013) (vot)
  8.18.Politica regională ca parte a unor sisteme mai ample de sprijin din partea statului (A7-0204/2013 - Oldřich Vlasák) (vot)
  8.19.Raportul anual privind politica în domeniul concurenţei (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo) (vot)
  8.20.Pregătirea reuniunii Consiliului European (27-28 iunie 2013) - Procesul decizional democratic în viitoarea UEM (B7-0271/2013, B7-0272/2013, B7-0277/2013) (vot)
  8.21.Pregătirea reuniunii Consiliului European (27-28 iunie 2013) - Măsurile europene de combatere a șomajului în rândul tinerilor (RCB7-0270/2013, B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013, B7-0280/2013) (vot)
  8.22.Impas în ceea ce privește revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 (RCB7-0256/2013, B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013, B7-0266/2013) (vot)
 9.Explicaţii privind votul
  9.1.Numirea unui membru al Comisiei Europene - Neven Mimica
  9.2.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2014
  9.3.Numărul de membri ai comisiilor permanente (B7-0268/2013)
  9.4.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Neven Mates (A7-0182/2013 - Inés Ayala Sender)
  9.5.Numirea unui membru al Curții de Conturi - George Pufan (A7-0181/2013 - Inés Ayala Sender)
  9.6.Pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda)
  9.7.Stabilirea unor standarde pentru primirea solicitanţilor de protecție internațională (reformare) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo)
  9.8.Cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (reformare) (A7-0216/2013 - Cecilia Wikström)
  9.9.Acordarea și retragerea protecției internaționale (reformare) (A7-0217/2013 - Sylvie Guillaume)
  9.10.Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  9.11.Instituirea sistemului „EURODAC” pentru compararea amprentelor digitale (A7-0432/2012 - Monica Luisa Macovei)
  9.12.Reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne (A7-0200/2012 - Renate Weber)
  9.13.Instituirea unui mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen (A7-0215/2013 - Carlos Coelho)
  9.14.Situațiile financiare și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de entități (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne)
  9.15.Obligațiile de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată (A7-0292/2012 - Arlene McCarthy)
  9.16.Rata de ajustare a plăților directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru anul calendaristic 2013 (A7-0186/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.17.Modificarea Codului Frontierelor Schengen și a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen (A7-0206/2013 - Georgios Papanikolaou)
  9.18.Proiect de decizie a Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului European (A7-0213/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
  9.19.Investiții sociale pentru promovarea creșterii și coeziunii (B7-0255/2013)
  9.20.Politica regională ca parte a unor sisteme mai ample de sprijin din partea statului (A7-0204/2013 - Oldřich Vlasák)
  9.21.Raportul anual privind politica în domeniul concurenţei (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
  9.22.Pregătirea reuniunii Consiliului European (27-28 iunie 2013) - Procesul decizional democratic în viitoarea UEM (B7-0271/2013, B7-0272/2013, B7-0277/2013)
  9.23.Pregătirea reuniunii Consiliului European (27-28 iunie 2013) - Măsurile europene de combatere a șomajului în rândul tinerilor (RCB7-0270/2013, B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013, B7-0280/2013)
  9.24.Impas în ceea ce privește revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 (RCB7-0256/2013, B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013, B7-0266/2013)
 10.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 12.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 13.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 14.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 15.Situația din Turcia (dezbatere)
 16.Revizuirea în 2013 a organizării și funcționării SEAE (dezbatere)
 17.Libertatea presei şi a mass-mediei în lume - Raportul anual pe 2012 privind drepturile omului şi democraţia în lume şi politica Uniunii Europene în acest domeniu - Promovarea și protejarea libertății religioase sau de credință
 18.Un parteneriat transatlantic lărgit (dezbatere)
 19.Reconstrucția și democratizarea Republicii Mali (dezbatere)
 20.Acordul de parteneriat și cooperare cu Afganistanul (dezbatere)
 21.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 22.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie revizuită (2561 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (8441 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate