Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 12. junij 2013 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Finančne storitve: pomanjkanje napredka v Svetu in zamuda Komisije pri sprejetju nekaterih predlogov (razprava)
 3.Priprave na zasedanje Evropskega sveta (27. in 28. junij 2013) (razprava)
 4.Dobrodošlica
 5.Čas glasovanja
  5.1.Imenovanje člana Evropske komisije - Neven Mimica
  5.2.Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2014
 6.Slavnostna seja
 7.Popravki (člen 216 Poslovnika): gl. zapisnik
 8.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  8.1.Številčna sestava stalnih odborov (B7-0268/2013) (glasovanje)
  8.2.Imenovanje člana Računskega sodišča - Neven Mates (A7-0182/2013 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  8.3.Imenovanje člana Računskega sodišča - George Pufan (A7-0181/2013 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  8.4.Nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda) (glasovanje)
  8.5.Standardi za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo) (glasovanje)
  8.6.Prošnja za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovljena različica) (A7-0216/2013 - Cecilia Wikström) (glasovanje)
  8.7.Priznanje in odvzem statusa mednarodne zaščite (prenovitev) (A7-0217/2013 - Sylvie Guillaume) (glasovanje)
  8.8.Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (A7-0183/2013 - Emer Costello) (glasovanje)
  8.9.Vzpostavitev sistema „EURODAC“ za primerjavo prstnih odtisov (A7-0432/2012 - Monica Luisa Macovei) (glasovanje)
  8.10.Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah (A7-0200/2012 - Renate Weber) (glasovanje)
  8.11.Vzpostavitev ocenjevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda (A7-0215/2013 - Carlos Coelho) (glasovanje)
  8.12.Računovodski izkazi in povezana poročila nekaterih oblik podjetij (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne) (glasovanje)
  8.13.Zahteve v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu (A7-0292/2012 - Arlene McCarthy) (glasovanje)
  8.14.Prilagoditvena stopnja za neposredna plačila, določena v Uredbi (ES) št. 73/2009, za koledarsko leto 2013 (A7-0186/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos) (glasovanje)
  8.15.Sprememba Zakonika o schengenskih mejah in Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma (A7-0206/2013 - Georgios Papanikolaou) (glasovanje)
  8.16.Predlog sklepa Evropskega sveta o sestavi Evropskega parlamenta (A7-0213/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri) (glasovanje)
  8.17.Socialne naložbe za rast in kohezijo (B7-0255/2013) (glasovanje)
  8.18.Regionalna politika kot del širših shem državne pomoči (A7-0204/2013 - Oldřich Vlasák) (glasovanje)
  8.19.Letno poročilo o konkurenčni poltiki (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo) (glasovanje)
  8.20.Priprave na sejo Evropskega sveta (27. in 28. junij 2013) - Demokratično odločanje v prihodnji ekonomski in monetarni uniji (B7-0271/2013, B7-0272/2013, B7-0277/2013) (glasovanje)
  8.21.Priprave na sejo Evropskega sveta (27. in 28. junij 2013) - Evropski ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti mladih (RCB7-0270/2013, B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013, B7-0280/2013) (glasovanje)
  8.22.Revizija Uredbe št. 1049/2001 na mrtvi točki (RCB7-0256/2013, B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013, B7-0266/2013) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
  9.1.Imenovanje člana Evropske komisije - Neven Mimica
  9.2.Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2014
  9.3.Številčna sestava stalnih odborov (B7-0268/2013)
  9.4.Imenovanje člana Računskega sodišča - Neven Mates (A7-0182/2013 - Inés Ayala Sender)
  9.5.Imenovanje člana Računskega sodišča - George Pufan (A7-0181/2013 - Inés Ayala Sender)
  9.6.Nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda)
  9.7.Standardi za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo)
  9.8.Prošnja za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovljena različica) (A7-0216/2013 - Cecilia Wikström)
  9.9.Priznanje in odvzem statusa mednarodne zaščite (prenovitev) (A7-0217/2013 - Sylvie Guillaume)
  9.10.Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (A7-0183/2013 - Emer Costello)
  9.11.Vzpostavitev sistema „EURODAC“ za primerjavo prstnih odtisov (A7-0432/2012 - Monica Luisa Macovei)
  9.12.Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah (A7-0200/2012 - Renate Weber)
  9.13.Vzpostavitev ocenjevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda (A7-0215/2013 - Carlos Coelho)
  9.14.Računovodski izkazi in povezana poročila nekaterih oblik podjetij (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne)
  9.15.Zahteve v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu (A7-0292/2012 - Arlene McCarthy)
  9.16.Prilagoditvena stopnja za neposredna plačila, določena v Uredbi (ES) št. 73/2009, za koledarsko leto 2013 (A7-0186/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
  9.17.Sprememba Zakonika o schengenskih mejah in Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma (A7-0206/2013 - Georgios Papanikolaou)
  9.18.Predlog sklepa Evropskega sveta o sestavi Evropskega parlamenta (A7-0213/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
  9.19.Socialne naložbe za rast in kohezijo (B7-0255/2013)
  9.20.Regionalna politika kot del širših shem državne pomoči (A7-0204/2013 - Oldřich Vlasák)
  9.21.Letno poročilo o konkurenčni poltiki (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
  9.22.Priprave na sejo Evropskega sveta (27. in 28. junij 2013) - Demokratično odločanje v prihodnji ekonomski in monetarni uniji (B7-0271/2013, B7-0272/2013, B7-0277/2013)
  9.23.Priprave na sejo Evropskega sveta (27. in 28. junij 2013) - Evropski ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti mladih (RCB7-0270/2013, B7-0270/2013, B7-0273/2013, B7-0275/2013, B7-0276/2013, B7-0278/2013, B7-0279/2013, B7-0280/2013)
  9.24.Revizija Uredbe št. 1049/2001 na mrtvi točki (RCB7-0256/2013, B7-0256/2013, B7-0257/2013, B7-0259/2013, B7-0261/2013, B7-0265/2013, B7-0266/2013)
 10.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 12.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika): gl. zapisnik
 13.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika): gl. zapisnik
 14.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 15.Razmere v Turčiji (razprava)
 16.Pregled organizacije in delovanja Evropske službe za zunanje delovanje v letu 2013 (razprava)
 17.Svoboda tiska in medijev po svetu - Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2012 in politika Evropske unije na tem področju - Spodbujanje in zaščita svobode veroizpovedi ali prepričanja
 18.Širše čezatlantsko partnerstvo (razprava)
 19.Obnova in demokratizacija Malija (razprava)
 20.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju z Afganistanom (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 22.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (2561 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (8441 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov