Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Procedure : 2012/2297(INI)
Document stages in plenary
Document selected : A7-0209/2013

Texts tabled :

A7-0209/2013

Debates :

PV 01/07/2013 - 21
CRE 01/07/2013 - 21

Votes :

PV 02/07/2013 - 9.13

Texts adopted :

P7_TA(2013)0300

Verbatim report of proceedings
Monday, 1 July 2013 - Strasbourg Revised edition

21. Blue growth - enhancing sustainable growth in the marine, maritime transport and tourism sectors (short presentation)
Video of the speeches
PV
MPphoto
 

  President. - The next item is the report by Spyros Danellis, on behalf of the Committee on Transport and Tourism, on blue growth: enhancing sustainable growth in the EU’s marine, maritime transport and tourism sectors (COM(2012)04912012/2297(INI)) (A7-0209/2013).

 
  
MPphoto
 

  Σπύρος Δανέλλης, Εισηγητής. - Κύριε Πρόεδρε, Κυρία Επίτροπε, βασική αιτία της μεγαλύτερης κρίσης χρέους που έχει γνωρίσει η Ένωση καθώς και της συνακόλουθης κοινωνικής μάστιγας της ανεργίας, που με εφιαλτικούς ρυθμούς συνεχώς διευρύνεται, είναι το ότι η Ευρώπη έχει χάσει την ανταγωνιστικότητά της. Η ανάδυση νέων παγκόσμιων παικτών την εκτόπισαν από τις πρωτοπορίες της παγκόσμιας οικονομίας. Πρέπει λοιπόν κατεπειγόντως να στραφεί σε νέα αναπτυξιακά πεδία. Η στροφή στη θαλάσσια οικονομία και τους πλουτοπαραγωγικούς θαλάσσιους πόρους αποτελεί μία φιλόδοξη, οραματική αλλά ταυτοχρόνως ρεαλιστική πρόταση. Ανοίγει προοπτικές για ευρείες συνεργασίες μεταξύ οικονομικών κλάδων που δεν δραστηριοποιούνται μονάχα στις παράκτιες περιοχές της Ένωσης των 28, από σήμερα πλέον, χωρών μελών αλλά στο σύνολο της επικράτειάς της. Ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός σε όλες τις θεματικές του εκφράσεις, η υδατοκαλλιέργεια, η γαλάζια ενέργεια, η θαλάσσια βιοτεχνολογία, η θαλάσσια εξόρυξη ορυκτών καθώς και, μέσω αυτών, η ενίσχυση της ναυτιλίας και της χειμαζόμενης ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας αποτελούν τους τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης που μπορούν να αυξήσουν το μέγεθος της θαλάσσιας οικονομίας σε 590 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2020 και με κατάλληλες πολιτικές κατάρτισης που να εξασφαλίζουν ένα ευκίνητο εργατικό δυναμικό με επαρκή εξειδίκευση και εμπειρία, η συνολική απασχόληση στη γαλάζια ανάπτυξη δύναται να ξεπεράσει την εκτίμηση των 7 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας μέχρι το 2020.

Οι τοπικές περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές θα πρέπει να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη όπως συστήματα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, αναβάθμιση των υποδομών, πρόσβαση σε επαγγελματικές δεξιότητες, διάχυση πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και βεβαίως εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης. Προκειμένου οι τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης να εξελιχθούν και να ξεδιπλώσουν το σύνολο της δυναμικής συμβολής τους στην ευρωπαϊκή οικονομία, είναι αναγκαίος ένας στρατηγικός σχεδιασμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τον συντονισμό και τις συνεργασίες μεταξύ των υφιστάμενων πολιτικών καθώς επίσης και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών και εργαλείων.

Βεβαίως, για να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η γαλάζια ανάπτυξη, οι φορείς δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας πρέπει να ενώσουν τις προσπάθειές τους και να εργαστούν σ’ ένα ενιαίο πολιτικό πλαίσιο που να λαμβάνει υπόψη του τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μία εποχή περικοπής δημοσίων επενδύσεων στα κράτη μέλη είναι επιτακτική ανάγκη οι αναπτυξιακές πολιτικές, και κυρίως τα έργα υψηλού κόστους, όπως είναι αυτά των μεταφορών, των επικοινωνιακών και ενεργειακών υποδομών, να εξασφαλίζουν επαρκή χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014 – ’20 αλλά βεβαίως και μετά από αυτήν. Είναι ανάγκη να διοχετευτούν οι διαθέσιμοι πόροι των ευρωπαϊκών ταμείων και των χρηματοδοτικών μηχανισμών σε έργα της γαλάζιας οικονομίας, τα οποία είναι βέβαιο ότι θα αποδώσουν σε προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Πρωταρχική προϋπόθεση και βασική πρόκληση αποτελεί η διασφάλιση της ολοκληρωμένης βιωσιμότητας της γαλάζιας ανάπτυξης, ότι δηλαδή δεν θα βλάψει το ιδιαιτέρως ευάλωτο θαλάσσιο περιβάλλον και θα συμβάλει παράλληλα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Οι λαοί της Ευρώπης τα τελευταία εννιά χιλιάδες χρόνια στρέφονταν οργανωμένα στη θάλασσα αναζητώντας και διασφαλίζοντας καλύτερο μέλλον. Κυρία Επίτροπε, χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη γαλάζια ανάπτυξη και ζητούμε την επίσπευση των διαδικασιών και την ανάληψη από μέρους σας κάθε πρωτοβουλίας που είναι αναγκαία για τη στήριξή της. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την εξαιρετική συνεργασία μαζί τους καθώς και όσους εργάστηκαν για την τελική διαμόρφωση της έκθεσής μας.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE). - Senhor Presidente, felicito a Comissão, o relator e relatores-sombra pelos seus respetivos contributos para o reforço do crescimento azul através dos transportes e turismo, assim como do ordenamento do espaço marítimo, a gestão integrada das zonas costeiras, pescas e aquicultura, construção naval e emprego, energia e biotecnologias, investigação e inovação, extração de minerais do fundo marinho.

No que se refere a este setor, urge rever a posição defendida no relatório que compromete uma das nossas potenciais riquezas. Com efeito, a preconizada reciclagem de metais não se afigura suficiente para suprir as necessidades da indústria, pelo que não será argumento para prescindir da extração de minérios marinhos, pelo contrário, dever-se-á investir em estudos acerca da sua viabilidade e que legitimem a comparação da produção de metais por via da extração e da reciclagem, que avaliem o impacto desta atividade, promovendo tecnologias que garantam a sua sustentabilidade.

Para tal, a União Europeia financia o projeto MIDAS - Gestão dos Impactos da Exploração dos Recursos de Alto Mar em cerca de 10 milhões de euros, entre 2014 e 2016. Esta é uma excelente oportunidade para recolher informação científica sólida e credível sobre a extração de minerais necessária para a tomada de decisão futura sobre este setor. Temos a obrigação social de usufruir das riquezas do nosso planeta, sob o dever ambiental de o fazer de uma forma sustentável.

 
  
MPphoto
 

  Маруся Любчева (S&D). - Поздравявам докладчика за пространния и много съдържателен доклад, обединяващ морските секторни политики.

Искам да подчертая, че син растеж не би могъл да се формира, ако преди това не е формирана морска култура, която има водещо начало при неговото реализиране. Това е процес, в който участват много институции и организации, образованието също.

В образователните планове обаче няма дисциплини, свързани с морето, професионалните училища, свързани с морско дело, не се радват на особен интерес, морските професии не се считат за атрактивни във висшето образование.

За да се промени това, морските държави трябва да имат ясно формирани приоритети и стратегии и да водят силно интегрирана политика в областта на морското дело. Разпокъсването й в различни институции и несинхронизирана законодателна база я обрича на неуспех.

Важно е да се спазва моделът на интегрираната морска политика на Европейския съюз. И тук не мога да не спомена, разбира се, че трябва да се върнем към проблема за Черноморската стратегия и нейното бъдеще, което е изключително важно.

 
  
  

VORSITZ: OTHMAR KARAS
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE). - Herr Präsident! Bis 2050 sollen wir neun Milliarden Menschen auf der Welt haben. Wenn man sich das vorstellt, ist vollkommen klar, dass das Festland allein nicht ausreicht, dass wir das Meer noch viel stärker als bisher brauchen. Europa war in gewisser Weise sehr weitsichtig, da wir schon vor sieben Jahren eine integrierte Meerespolitik entwickelt haben, denn wir haben gemerkt, es gibt immer mehr Wirtschaft, die um das Meer und mit dem Meer betrieben wird, und immer mehr Forschung um das Meer herum. Wir wollen das Meer in einer nachhaltigen Art und Weise nutzen und ganz lange noch etwas vom Meer haben. Darum gibt es diese integrierte Meerespolitik.

Heute geht es um das blaue Wachstum. Das blaue Wachstum ist praktisch die maritime Säule der EU-2020-Strategie für mehr Jobs und mehr Wachstum. Dazu gehören die Energien aus dem Meer, der Küstentourismus, die blaue Biotechnologie – da sind bis jetzt erst 10[nbsp ]% der Möglichkeiten des Meeres erforscht –, die mineralen Rohstoffe und natürlich auch die Aquakultur, denn die Menschen essen immer gerne Fisch. Wir müssen viel mehr entwickeln, und wir sind auf einem sehr guten Weg dazu. Ich möchte mich ganz herzlich bei Herrn Danellis für seinen Bericht bedanken und bei Frau Damanaki, weil sie sich so engagiert für dieses Thema einsetzt.

 
  
MPphoto
 

  Νικος Χρυσόγελος (Verts/ALE). - Κύριε Πρόεδρε, θέλουμε πράγματι να αναπτυχθεί η γαλάζια οικονομία, αλλά αυτή πρέπει να είναι και πιο πράσινη. Γιατί σίγουρα πολλά επαγγέλματα εξαρτώνται από τη θάλασσα αλλά και πολλές φορές έχουμε και ρύπανση του περιβάλλοντος και υποβάθμιση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Θέλουμε λοιπόν μία οικονομία γαλάζια, που θα ενισχύσει και θα αυξήσει τις δραστηριότητες γύρω από τον θαλάσσιο πλούτο αλλά διατηρώντας μακροχρόνια αυτόν τον πλούτο, θα βοηθήσει στην κοινωνική συνοχή και σε νέα επαγγέλματα που πολύ νέοι άνθρωποι τα έχουν σπουδάσει αλλά δεν βρίσκουν εφαρμογές στις σημερινές πολιτικές. Θέλουμε επίσης σωστά σχέδια θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης, έτσι ώστε πράγματι η γαλάζια οικονομία να αποβεί προς όφελος και του περιβάλλοντος και της απασχόλησης και της οικονομίας.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vengo da una regione, la Toscana, che ha una forte vocazione marittima e sono quindi ben consapevole delle difficoltà e delle potenzialità di questo settore.

Trovo doveroso il riferimento ai problemi che l'applicazione della direttiva Servizi può creare a migliaia di famiglie, piccoli imprenditori che con il loro stabilimento balneare contribuiscono alla prosperità, allo sviluppo e alla sicurezza di interi tratti di costa; un'eccellenza che abbiamo solo noi in Italia e che ci caratterizza per competenza e ospitalità. Non possiamo rischiare che questo patrimonio venga spazzato via, magari da qualche multinazionale della recettività e del turismo, perché il pericolo è questo e chi segue la vicenda da tempo come faccio io lo sa bene.

Ben vengano, inoltre, misure a sostegno di aree insulari svantaggiate. L'istituzione di zone franche può essere una soluzione utile che vedrei molto bene applicata ad esempio all'isola d'Elba, un territorio che negli ultimi anni ha subito una forte recessione e che potrebbe trarre nuovo impulso da misure di agevolazione fiscale e di aiuto agli investimenti.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE). - Arvoisa puhemies, juuri päättynyt Irlannin puheenjohtajuuskausi nosti esille sinisen kasvun eli EU:n meritalouden kestävän kasvun edistämisen. Täytyy sanoa, että tällä puheenjohtajuuskaudella on ollut niin paljon muitakin vaikeita asioita, että sininen kasvu on jäänyt vähän taka-alalle, mutta onneksi tämä esittelijän tekemä erinomainen mietintö nostaa nimenomaan monipuolisesti sinisen kasvun esille.

Tästä mietinnöstä haluaisin erityisesti nostaa esille, paitsi tämän kalastus- ja vesiviljelyn alan, joka ensimmäisenä ehkä tulee aina mieleen, myöskin sinisen energian, joka tarkoittaa merituulivoiman ja vuorovesiaalto- ja merilämpöenergian hyödyntämistä. Tämä jos mikä on yksi tulevaisuuden ala, samoin kuin sininen bioteknologia.

Lyhyesti vielä mainitsisin sen, että merenkulku ja laivanrakennus puolestaan on Euroopassa tietyllä tavalla auringonlaskun ala, koska maailmanlaajuisesti monet valtiot, muun muassa Etelä-Korea, tukevat omaa telakkateollisuuttaan tavalla, joka on vääristänyt maailmanmarkkinoita. Tähän EU:n tulee esimerkiksi WTO:ssa kiinnittää huomiota.

 
  
MPphoto
 

  Franco Bonanini (NI). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo complimentarmi anch'io con il relatore e vorrei sottolineare due aspetti in particolare che mi sembrano meritevoli di essere messi in evidenza.

Il primo problema – per una crescita sostenibile ed equilibrata – è quello di generare un'integrazione fra costa ed entroterra. Le fasce costiere sono troppo spesso sfruttate in maniera disorganica, c'è un consumo spropositato di territorio e c'è una logica bulimica che tende a calpestare valori e culture, mentre a pochi chilometri di distanza esistono zone dell'entroterra per le quali una piccola percentuale di opportunità può rappresentare invece uno stimolo per i residenti e garantire il presidio del territorio.

Volevo solo fare un piccolo appunto per una maggiore cautela per quanto riguarda invece l'acquacoltura che – è ovvio – viene definita sostenibile. Infatti, come è noto, nell'acquacoltura l'apporto di tipi di mangime e di antibiotici genera effetti inquinanti sull'ecosistema in grado, nei casi più gravi, di portare a fenomeni di eutrofizzazione delle acque generati dall'utilizzo di prodotti contenenti azoto e fosforo.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Maria Damanaki, Member of the Commission. - Mr President, let me first thank the rapporteur, Mr Danellis, the shadow rapporteurs and the members of the associated committees of the European Parliament for this report. I am referring here to the Committee on Transport and Tourism, the Committee on Regional Development and on the Committee on Fisheries. They have produced a very good report and I am happy that all speakers have recognised that this report and our initiative on blue growth contain a set of forward-looking proposals with a realistic and coherent framework.


I would like to welcome the fact that the report endorses the five key areas identified by the Commission as having particular potential for job creation and the application of innovations. These five areas are: blue energy, aquaculture, maritime and coastal tourism, marine mineral extraction and blue biotechnology.

Having said that, let me come to some specific points. With regard to shipbuilding and seaborne transport in general, it is true that we are facing some difficulties, as the rapporteur and other Members have underlined. But I would also like to underline that there are many ways to contribute to the sector’s sustainable growth, such as by reducing greenhouse gas emissions, removing administrative barriers, cutting red tape and promoting innovation. Here we still have a margin for improvement.

On maritime and coastal tourism, I agree with the report that the first challenge here is making sure that the risk skills for the workforce are there. The Commission will come up with a communication on maritime and coastal tourism before the end of this year.

Finally, on the importance of integrated sustainability, I share the concerns expressed here by some Members about the need for sustainability in all these actions. I fully agree that the environmental dimension needs to be mainstreamed into any blue-growth initiative.

We need to preserve our natural environment if we want to benefit fully from the opportunities it offers, and not to destroy it as we have done in some cases. That is why a substantial research project on mineral extraction and its environmental impact is now being negotiated under the European framework programme. We expect this project to begin in the autumn.

There is no denying that we need to step up our recycling efforts. I can agree on that, but despite this we will never manage to provide the steady supply of raw materials which our industry needs. We propose examining all options.

Mineral extraction can create new jobs and new economic outlets, as well as spin-offs in technology developments and guarantees for a secure supply of raw materials. As the rapporteur and others have said, this must come with the precondition that this or any other emerging sector is part and parcel of a wider sustainability effort. More specifically, we need to make sure that, if a man-made tool of any kind touches the bottom of our seas, strict environmental standards are observed, no matter whom it belongs to.

This is what we intend to do; this is what is going to happen. I would like once again to thank the rapporteur and all the speakers and all the Members of this House for their support on this blue-growth initiative.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. - Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet am Dienstag, 2.[nbsp ]Juli 2013, um 12.00[nbsp ]Uhr statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. În contextul rezoluţiei referitoare la creşterea albastră - consolidarea creşterii durabile în sectoarele de transport marin, maritim şi de turism ale UE, doresc să subliniez importanţa pe care o joacă Strategia Dunării, care implică cele 14 state membre ale UE şi terţe din bazinul acestui fluviu. Regiunea Dunării reprezintă a doua macroregiune a UE, provocările legate de această zonă având impact nu doar asupra vieţii celor 115 milioane de oameni, ci asupra tuturor cetăţenilor europeni. Finanţarea de 100 de miliarde de euro prin politica de coeziune în perioada 2007-2013 a permis derularea unor proiecte importante, de aceea susţinerea financiară trebuie să continue într-un cadru eficient în următoarea perspectivă financiară. Subliniez, mai ales, importanţa continuării proiectelor demarate în domeniul protecţiei mediului, biodiversităţii, a resurselor halieutice, dar şi în domeniul transporturilor şi turismului. Dunărea poate contribui semnificativ la creşterea albastră, exploatarea întregului său potenţial fiind totodată esenţială pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din regiune.

 
Legal notice - Privacy policy