Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 1. juli 2013 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Velkomstord
 3.Højtideligt møde - Modtagelse af de kroatiske medlemmer
 4.Erklæringer fra formanden
 5.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 6.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 7.Valgs prøvelse: se protokollen
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 9.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216): se protokollen
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74): se protokollen
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 13.Andragender (jf. protokollen)
 14.Arbejdsplan
 15.Havnestatskontrol (forhandling)
 16.Registreringsdokumenter for motorkøretøjer - Syn af erhvervskøretøjer - Teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (forhandling)
 17.Trafiksikkerhed (forhandling)
 18.Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken (forhandling)
 19.Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 150)
 20.EU's luftfartspolitik over for tredjelande (kortfattet forelæggelse)
 21.Blå vækst - Fremme af bæredygtig vækst inden for skibsfart, søtransport og turisme i EU (kortfattet forelæggelse)
 22.Andelsselskabers bidrag til løsning af krisen (kortfattet forelæggelse)
 23.Bioøkonomi i Europa (kortfattet forelæggelse)
 24.Medlemsstaternes eksportkreditinstitutter (kortfattet forelæggelse)
 25.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 26.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (460 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1718 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik