Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Υποδοχή
 3.Πανηγυρική συνεδρίαση - Υποδοχή των Κροατών βουλευτών
 4.Δηλώσεις της Προεδρίας
 5.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα (συζήτηση)
 16.Έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων - Οδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση - Περιοδικός τεχνικός έλεγχος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (συζήτηση)
 17.Οδική ασφάλεια (συζήτηση)
 18.Ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (συζήτηση)
 19.Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)
 20.Εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ (συνοπτική παρουσίαση)
 21.Γαλάζια ανάπτυξη - Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών και του τουρισμού (συνοπτική παρουσίαση)
 22.Συμβολή των συνεταιρισμών στην αντιμετώπιση της κρίσης (συνοπτική παρουσίαση)
 23.Μια βιοοικονομία για την Ευρώπη (συνοπτική παρουσίαση)
 24.Δραστηριότητες των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων των κρατών μελών (συνοπτική παρουσίαση)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (460 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1718 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου