Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 1. juuli 2013 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Tervitus
 3.Pidulik istung – Horvaatia parlamendiliikmete vastuvõtmine
 4.Presidentuuri avaldused
 5.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 6.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 7.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 9.Parandus (kodukorra artikkel 216) (vt protokoll)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 74) (vt protokoll)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 13.Petitsioonid (vt protokoll)
 14.Tööplaan
 15.Sadamariigi kontroll (arutelu)
 16.Sõidukite registreerimisdokumendid - Liidus liiklevate tarbesõidukite tehnokontroll - Mootorsõidukite ja nende haagiste korraline tehnoülevaatus (arutelu)
 17.Liiklusohutus (arutelu)
 18.Veepoliitika valdkonna prioriteetsed ained (arutelu)
 19.Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)
 20.ELi lennundusalane välispoliitika – tulevikuprobleemide lahendamine (lühiettekanne)
 21.Sinine majanduskasv – jätkusuutliku majanduskasvu soodustamine ELi merendussektoris, meretranspordis ja turismisektoris (lühiettekanne)
 22.Ühistute kaasabi kriisi ületamisel (lühiettekanne)
 23.Euroopa biomajandus (lühiettekanne)
 24.Liikmesriikide ekspordikrediidi agentuurid (lühiettekanne)
 25.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 26.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (460 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1718 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika