Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debašu stenogramma
Pirmdiena, 2013. gada 1. jūlijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Oficiāla sveikšana
 3.Svinīgā sēde – Horvātijas deputātu uzņemšana
 4.Priekšsēdētāja paziņojumi
 5.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 6.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 7.Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 9.Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants) (sk. protokolu)
 10.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 74. pants) (sk. protokolu)
 11.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 12.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 13.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 14.Darba kārtība
 15.Ostas valsts kontrole (debates)
 16.Transportlīdzekļu reģistrācijas dokumenti - Komerciālo transportlīdzekļu tehniskās pārbaudes uz ceļiem - Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskās apskates (debates)
 17.Ceļu satiksmes drošība (debates)
 18.Prioritārās vielas ūdens resursu politikas jomā (debates)
 19.Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 150. pants)
 20.ES ārējā aviācijas politika (īss izklāsts)
 21.Jūras nozaru izaugsme — ilgtspējīgas izaugsmes veicināšana ES jūrniecības, jūras transporta un tūrisma nozarē (īss izklāsts)
 22.Kooperatīvu ieguldījums krīzes pārvarēšanā (īss izklāsts)
 23.Eiropas bioekonomika (īss izklāsts)
 24.Dalībvalstu eksporta kredīta aģentūras (īss izklāsts)
 25.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 26.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (460 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1718 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika