Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 1 lipca 2013 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Powitanie
 3.Uroczyste posiedzenie - Powitanie posłów chorwackich
 4.Oświadczenia Przewodniczącego
 5.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 6.Skład Parlamentu: patrz protokół
 7.Weryfikacja mandatów pełnomocnictw: patrz protokół
 8.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 9.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu): Patrz protokól
 10.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Składanie dokumentów: patrz protokół
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): Patrz protokól
 13.Petycje: patrz protokół
 14.Porządek obrad
 15.Kontrola przeprowadzana przez państwo portu (debata)
 16.Dokumenty rejestracyjne pojazdów - Drogowa kontrola techniczna dotycząca przydatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych - Badania przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (debata)
 17.Bezpieczeństwo ruchu drogowego (debata)
 18.Substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej (debata)
 19.Wystąpienia jednominutowe (art. 150 Regulaminu PE)
 20.Polityka w zakresie zewnętrznych stosunków w dziedzinie lotnictwa (krótka prezentacja)
 21.„Niebieski wzrost" – pobudzanie zrównoważonego wzrostu w unijnym sektorach morskim, transportu morskiego i turystyki (krótka prezentacja)
 22.Wkład spółdzielni w przezwyciężenie kryzysu (krótka prezentacja)
 23.Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy (krótka prezentacja)
 24.Agencje kredytów eksportowych państw członkowskich (krótka prezentacja)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 26.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (460 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1718 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności